SOALAN KUIZ GEOGRAFI MANUSIA ALAM SEKITAR

PENGGAL 1

1

Nyatakan dua eleman yang digunakan untuk mengukur penduduk
a) ______________________
b) ______________________

2

Dari segi kuantiti manusia diukur berdasarkan
i)
_____________________________
ii)
____________________________
iii)
____________________________
iv)
_____________________________
Dari segi kualiti manusia diukur berdasarkan
i)
______________________
ii)
_______________________
iii)
_______________________
iv)
________________________
v)
________________________
vi)
________________________

3

Nyatakan 3 tahap peralihan demografi
i)
ii)
iii)

4

___________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

Huraikan 5 faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman
i)

ii)

iii)
iv)
v)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

1

PENDUDUK DAN SUMBER ALAM 1 Nyatakan 4 komponen alam sekitar fizikal i) ___________________________ ii) ___________________________ iii) ___________________________ iv) ______________________________ 2 Berikan maksud dua jenis sumber di bawah a) Sumber boleh diperbaharui ______________________________________________________ b) Sumber tidak boleh diperbaharui _____________________________________________________ 3 Berikan definisi Daya Tampung Alam Persekitaran Fizikal ________________________________________________________ 4 Huraikan langkah perundangan dan bukan perundangan bagi mengurangkan masalah lebihan dan kurangan penduduk serta kekurangan bekalan sumber alam Perundangan Bukan Perundangan 2 .

TRANSFORMASI DESA 1 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN TRANSFORMASI DESA 2 Huraikan 4 strategi pembangunan desa a) Pembangunan Wilayah ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ b) Perindustian desa ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ c) Pembangunan insitu ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _ d) Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3) Nyatakan 4 proses perubahan desa i) ii) iii) iv) _______________________________ _____________________________ _______________________________ ______________________________ 3 .

PEMBANDARAN 1 Berikan Definisi Bandar : ____________________________________________________________ Proses pembandaran __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2 huraikan cirri bandar berikut Bandar raya global __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Bandar Metropolis __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bandar Primat __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bandar Raya Mega __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4 .

sampah sarap dan pencemaran sisa toksik 5 . tanih. hakisan. banjir dan banjir kilat. kemusnahan habitat dan rantaian makanan PENCEMARAN ALAM SEKITAR  Pencemaran udara. bau.Huraikan kesan transformasi desa ALAM SEKITAR MANUSIA KEPADATAN PENDUDUK PERUBAHAN PEKERJAAN PENINGKATAN TARAF HIDUP PERUMAHAN KEMISKINAN BANDAR MIGRASI DESA BANDAR KESESAKAN LALU LINTAS ALAM SEKITAR FIZIKAL KEMEROSOTAN KUALITI ALAM SEKITAR  Peningkatan suhu. tanah runtuh. tanah tandus. ancaman kepupusan kepelbagaian biologi. bunyi. air.

Pastikan anda bersedia untuk menjawab soalan Model Peralihan Demografi ini sekiranya soalan ini keluar dalam peperiksaan pada 6 november nanti 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful