SOALAN KUIZ GEOGRAFI MANUSIA ALAM SEKITAR

PENGGAL 1

1

Nyatakan dua eleman yang digunakan untuk mengukur penduduk
a) ______________________
b) ______________________

2

Dari segi kuantiti manusia diukur berdasarkan
i)
_____________________________
ii)
____________________________
iii)
____________________________
iv)
_____________________________
Dari segi kualiti manusia diukur berdasarkan
i)
______________________
ii)
_______________________
iii)
_______________________
iv)
________________________
v)
________________________
vi)
________________________

3

Nyatakan 3 tahap peralihan demografi
i)
ii)
iii)

4

___________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

Huraikan 5 faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman
i)

ii)

iii)
iv)
v)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

1

PENDUDUK DAN SUMBER ALAM 1 Nyatakan 4 komponen alam sekitar fizikal i) ___________________________ ii) ___________________________ iii) ___________________________ iv) ______________________________ 2 Berikan maksud dua jenis sumber di bawah a) Sumber boleh diperbaharui ______________________________________________________ b) Sumber tidak boleh diperbaharui _____________________________________________________ 3 Berikan definisi Daya Tampung Alam Persekitaran Fizikal ________________________________________________________ 4 Huraikan langkah perundangan dan bukan perundangan bagi mengurangkan masalah lebihan dan kurangan penduduk serta kekurangan bekalan sumber alam Perundangan Bukan Perundangan 2 .

TRANSFORMASI DESA 1 APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN TRANSFORMASI DESA 2 Huraikan 4 strategi pembangunan desa a) Pembangunan Wilayah ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ b) Perindustian desa ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ c) Pembangunan insitu ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _ d) Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 3) Nyatakan 4 proses perubahan desa i) ii) iii) iv) _______________________________ _____________________________ _______________________________ ______________________________ 3 .

PEMBANDARAN 1 Berikan Definisi Bandar : ____________________________________________________________ Proses pembandaran __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 2 huraikan cirri bandar berikut Bandar raya global __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Bandar Metropolis __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bandar Primat __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Bandar Raya Mega __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4 .

tanah runtuh. tanah tandus. tanih. bunyi. ancaman kepupusan kepelbagaian biologi. banjir dan banjir kilat. kemusnahan habitat dan rantaian makanan PENCEMARAN ALAM SEKITAR  Pencemaran udara. sampah sarap dan pencemaran sisa toksik 5 .Huraikan kesan transformasi desa ALAM SEKITAR MANUSIA KEPADATAN PENDUDUK PERUBAHAN PEKERJAAN PENINGKATAN TARAF HIDUP PERUMAHAN KEMISKINAN BANDAR MIGRASI DESA BANDAR KESESAKAN LALU LINTAS ALAM SEKITAR FIZIKAL KEMEROSOTAN KUALITI ALAM SEKITAR  Peningkatan suhu. air. bau. hakisan.

Pastikan anda bersedia untuk menjawab soalan Model Peralihan Demografi ini sekiranya soalan ini keluar dalam peperiksaan pada 6 november nanti 6 .