SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

TOPIK 1

FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN

Sinopsis Sains fizik adalah berasaskan beberapa prinsip dan melibatkan perkembangan konsep. Aplikasi prinsip-prinsip dan konsep-konsep biasanya melibatkan melibatkan satu atau lebih kuantiti-kuantiti fizik. Hampir seluruh dunia menggunakan sistem metrik dalam kehidupan harian. Satu adaptasi sistem metrik digunakan oleh untuk kegunaan sains, perdagangan dan komunikasi. Sistem ini dikenali sebagai sistem SI (System International) Hasil Pembelajaran 1. Menukarkan kuantiti fizik dari satu unit ke unit yang lain 2. Menulis kuantiti fizik yang sangat besar atau sangat kecil ke dalam bentuk piawai 3. Menulis kuantiti fizik kepada angka bererti yang sesuai 4. Menyatakan teknik-teknik pengukuran yang sesuai

Gambaran Keseluruhan Fizik pengukuran dalam kehidupan harian

Pertukaran unit

Bentuk piawai

Kejituan dan kepersisan

Angka bererti

Teknik-teknik pengukuran yang baik

Rajah 1.1 Gambaran Keseluruhan Isi kandungan

Isi Kandungan 1.1 Pertukaran Unit

1

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Seperti sistem nombor, sistem metrik adalah satu sistem perpuluhan. Imbuhan digunakan untuk menukar unit SI dalam kuasa sepuluh. Contohnya, satu persepuluh meter adalah satu desimeter, satu per seratus meter adalah sentimeter. Unit metrik untuk semua kuantiti menggunakan imbuhan yang sama. Contohnya, satu per seribu gram adalah satu miligram, dan satu ribu gram adalah satu kilogram. Oleh itu, untuk menggunakan unit-unit SI dengan berkesan, adalah penting untuk mengetahui maksud imbuhan-imbuhan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.1. Jadual 1.1
Imbuhan Tera Giga Mega Kilo Desi Senti Mili Mikro Nano Piko Nilai 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 0.1 0.01 0.001 0.000 001 0.000 000 001 0.000 000 000 001 Bentuk Piawai 1012 10
9

Simbol T G M k d c m µ n p

106 103 10-1 10-2 10-3 10
-6

10-9 10-12

Melayari Internet (1 jam)

Melayari laman web berikut untuk mengumpul maklumat mengenai Unit SI dan sejarah perkembangan Unit SI. Sediakan satu rumusan terhadap kefahaman anda mengenai Unit SI dalam buku nota refleksi. http://www.bipm.org/en/si/ http://en.wikipedia.org/wiki/SI

Contoh:

2

2 pm c. . jisim bumi adalah lebih kurang 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram dan jisim elektron adalah 0. kita tulisnya dalam bentuk yang lebih pendek dengan menggantikan nombor perpuluhan dengan nombor kuasa asas sepuluh. Sebagai contoh.2 Bentuk Piawai Kajian dalam sains biasanya melibatkan kuantiti-kuantiti yang sangat besar atau sangat kecil.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Apakah nilai yang sama dengan 500 milimeter dalam meter? Jawapan: Dari Jadual 1. 1mm Latihan 1. kita lihat faktor pertukaran adalah 1 milimeter = 1 x 10-3 meter Maka. 56. 500mm adalah (500 mm) 1 × 10 3 m = 500 x 10-3 m = 5 x 10-1 m. 3 .11 x 1031 kg.1 km d.123 Mm 2. Bentuk piawai adalah M x 10n dengan 1≤ M ≤ 10 dan n adalah integer Dengan itu.23 Mg d. Tukarkan setiap pengukuran jisim berikut kepada nilai setara dalam kilogram a. Tukarkan setiap pengukuran panjang yang diberi kepada nilai yang setara dalam meter. 147 g b. untuk memudahkan pengiraan dilakukan dengan nombor-nombor sebegini. 2.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 911 kilogram Kuantiti-kuantiti yang ditulis dalam bentuk ini mengambil ruang yang sangat besar dan sukar digunakan untuk pengiraan. 7. 1. jisim bumi boleh di tulis sebagai 6.1 cm b. a. 0. 478 mg 1.1. Oleh itu. Magnitud sesuatu kuantiti fizik biasanya dibundarkan kapada tiga atau empat angka bererti. 11 µg c.0 x 1024 kg dan jisim elektron sebagai 9.

kejituan adalah perbezaan antara nilai ukuran pelajar yang dinyatakan dalam kepersisan yang sama. 1.000 x 108 m/s kepada 3. kejituan pengukuran adalah 0. Beberapa cubaan dilakukan dan menghasilkan nilai-nilai antara 3. kejituan satu alat pengukur bergantung kepada bertapa baik nilai yang diukurnya dibandingkan dengan nilai piawai. Oleh itu. Bilangan angka bererti dalam satu pengukuran boleh ditentukan dengan merujuk kepada pernyataan-pernyataan di bawah: 1. kepersisan pengukuran adalah 0. 3.998 x 108 m/s dibandingkan 3. Daripada pengukuran pelajar ini. ukuran pelajar adalah 2. 2.002 x 108 m/s nilai sebenar. Angka bukan kosong adalah sentiasa bererti.000 x 108 m/s kepada 3.3 Angka Bererti Oleh kerana kepekaan alat-alat pengukur adalah terhad. halaju cahaya adalah dalam julat 3.003 x 108 m/s. 4. bilangan angka yang sah bagi mana-mana pengukuran adalah terhad. Dalam eksperimen mengukur halaju cahaya. jika seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengukur halaju cahaya.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian 1.001 x 108 m/s. Kejituan adalah sejauh manakah nilai yang diukur hampir kepada nilai sebenar. Kepersisan alat pengukur adalah terhad kepada bacaan terkecil pada alat pengukur. dia akan mengulanginya beberapa kali. Oleh itu. Sebagai contoh. Berfikir (1 jam) Bagaimanakah kamu melakukan hasiltambah.4 Kejituan dan kepersisan Kepersisan adalah darjah ketepatan bagi pengukuran satu kuantiti yang diulangi.002 x 108 m/s di mana nilai puratanya adalah 3.001 x 108 m/s yang membuat kesimpulan bahawa halaju cahaya adalah 3.001 x 108 m/s. hasiltolak dan hasidarab terhadap nombor-nombor angka bererti? Rujuk kaedah matematik untuk melakukan operasi ini. Semua kosong terakhir selepas titik perpuluhan adalah bererti. Kosong yang digunakan semata-mata untuk memberi ruang kepada titik perpuluhan adalah tidak bererti. 4 .002 x 108 m/s. Oleh yang demikian. Sebagai contoh. Kosong di antara dua angka bererti adalah sentiasa bererti. Angka yang sah ini di panggil angka bererti.

0 cm.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Rajah 1.2 Alat-alat untuk mengukur panjang 1.5 Teknik-teknik pengukuran yang baik Dalam kajian fizik secara eksperimen.bipm. ketebalan cermin tingkap.0 cm adalah kurang serius berbanding dengan 0. 2. Pertimbangan-pertimbangan berikut harus dititik beratkan: 1. (c) Memahami sebab pelbagai jenis ralat yang mungkin timbul. Pengukuran alat pengukuran yang tepat (a) Sentiasa mematuhi arahan penggendalian alat.1 cm dalam pengukuran 100. ketebalan sebuah buku dan lebar meja Rujukan http://www. Pemilihan alat pengukuran yang sesuai untuk satu pengukuran (a) Ralat 0.org/en/si/ http://en.wikipedia. pengukuran yang jitu dan persis harus diberi keutamaan. (b) Sikap cermat dan berhati-hati ketika membuat pengukuran. (b) Pengukuran kuantiti besar seperti panjang dawai tidak memerlukan alat yang peka manakala pengukuran yang kunatiti yang kecil seperti diameter dawai memerlukan alat yang peka.org/wiki/SI (Sistem Internaional) TOPIK 2 GERAKAN – DALAM ARAH MANA? 5 . ketebalan satu keping kertas. Perbincangan ( 1 jam) Bincangkan alat-alat pengukur yang sesuai bagi mengukur kuantiti-kuantiti fizik berikut.1 cm dalam 10. panjang tali.

Hasil Pembelajaran 1. Menyatakan komponen-komponen vektor 5. Sesiapa juga boleh menggambarkan gerakan menggunakan perkataan untuk memerihalkan gerakan misalnya jarak dan laju. halaju dan pecutan untuk mewakili gerakan. Menyatakan halaju relatif 4. Melakukan hasil tambah dan hasil tolak vektor menggunakan kaedah grafik 3.1 Mewakilkan kuantiti vektor 6 . Menyatakan cara mewakilkan kuantiti vektor 2. Melakukan hasil tambah vektor secara algebra Gambaran Keseluruhan Gerakan Vektor Skalar Hasil tambah dan hasil tolak vektor Komponen (Leraian vektor) Grafik Algebra Halaju relatif Rajah 2. iaitu samada ia adalah kuantiti vektor atau kuantiti skalar.1 Gambaran keseluruhan isi kandungan Isi kandungan 2. Perbezaan antara dua kategori perkataan-perkataan ini adalah dari segi kuantitinya. Dalam fizik. kita juga menggunakan perkataan baru seperti sesaran.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Sinopsis Gerakan objek boleh digambarkan melalui.

2 Hasil tambah vektor Hasil tambah vektor dalam satu dimensi Jika seorang kanak-kanak bergerak 200 m ke timur. R = A + B atau. A dan B dilukis mengikut skala seperti ditunjukkan dalam Rajah 13. Fikirkan bagaimana kamu boleh memperoleh paduan daya secara grafik bagi rajah-rajah tersebut.2 Hasil tambah vektor dalam dua dimensi 7 . dan arah paduan daya adalah ke timur. Arah anak panah menunjukkan arah kuantiti tersebut. 2. R = 200m + 400m =600 m. kita juga boleh mencari hasil tambah dua vektor secara grafik. Selain mewakilkan vektor secara grafik. Panjang garis dilukis mengikut skala untuk mewakili magnitud kuantiti tersebut. dan seterusnya 400 m ke timur. B dan sebagainya. Oleh itu paduan daya. Perhatikan rajah (b) dan (c).2(a). A dan B adalah 600m ke timur. Oleh itu magnitud paduan daya. Vektor diwakilkan dengan huruf-huruf A. Rajah 2.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Satu kuantiti vektor diwakili oleh satu garis yang mempunyai anak panah dihujungnya. jumlah sesarannya dicari dengan menambahkan dua vektor tersebut.

A + (-B) = R 2.2c). Halaju kapal terbang + halaju angin = Halaju paduan Halaju relatif = 100 km/j + 25 km/j = 125 km/j Apakah halaja relatif kapal terbang ini pada arah-arah angin di bawah? 25 km/j ke arah utara? 25 km/j ke arah barat ? Bacaan Sila rujuk lama web berikut untuk melihat beberapa aplikasi vektor untuk mencari halaju relatif 2.2 Rujukan http://phet. Satu kapal terbang yang bergerak pada satu arah akan mengalami perubahan arah dan halaju.html 2.edu/sims/vector-addition/vectoraddition_en.html 8 .5 Komponen-komponen vektor http://physics.3 Hasil tolak vektor dalam satu dimensi Untuk mencari hasil tolak dua vektor.bu. kamu hanya perlu mencari hasil tambah dua vektor yang bertentangan arah (Rajah 2.edu/~duffy/java/RelV2.colorado.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian lukis segiempat selari A B Paduan vektor Rajah 2.4 Halaju relatif : beberapa aplikasi Kadang kala objek bergerak dalam medium yang bergerak relatif kepada pemerhati.

dan warna hitam menunjukkan komponen-y bagi vektor F. yang mengaitkan sudut dalam segi tiga dengan sisi-sisi segi tiga.6 Melakukan hasil tambah vektor secara algebra Hasil tambah dua boleh dilakukan dengan menggunakan trigonometri. Dua kaedah matematik yang digunakan adalah: Contoh: 9 .SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Komponen vektor bermaksud bahagian-bahagian dalam vektor. komponen vektor yang penting adalah komponen-x dan komponen-y. F = 316N 35◦ Rajah 2.3 menunjukkan komponen-x vektor F. 2. Dalam kebanyakan situasi.3 Warna merah pada Rajah 2.

Langkah 3: Menggunakan trigometri untuk mencari sudut arah vektor paduan. ϴ Rujukan: http://physicslearningsite.net/~zona/mstm/physics/mechanics/vectors/findingComponents/findingCo mponents.glenbrook.html (halaju relatif) TOPIK3 GERAKAN DALAM SATU DIMENSI 10 .htm (komponen vektor) http://www.com/vectors.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Cari hasil tambah vektor bagi dua vektor di bawah Jawapan: Langkah 1 : Melengkapkan segi tiga bersudut tepat Langkah 2: Menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari magnitud vektor paduan.html (hasil tambah dan hasil tolak vektor) http://id.bu.html http://physics.il.us/gbssci/Phys/Class/vectors/u3l1f.k12.edu/~duffy/java/RelV2.mind.

geseran. Membina rajah jasad bebas dalam pelbagai konteks. memecut. Dalam bahagian ini. samada memecut. menyahpecut atau kekal pegun. julangan dan berat dan membincangkan tindakan daya-daya dalam konteks yang berlainan 2. tegangan. Gerakan dalam satu dimensi adalah gerakan dalam satu laluan yang lurus. Hasil Pembelajaran 1. anda akan mempelajari jenis-jenis daya yang bertindak dalam ke atas suatu objek dan melukis daya-daya tersebut dalam satu rajah jasad bebas.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Gerakan adalah perubahan kedudukan sesuatu jasad mengikut masa dibandingkan dengan persekitarannya. Terdapat pelbagai jenis daya yang bertindak ke atas satu jasad bergerak. normal. Menerangkan daya-daya berikut. jatuh bebas dan sebagainya Gambaran Keseluruhan Gerakan dalam satu dimensi Daya Rajah bebas jasad Daya geseran Daya tegangan Daya normal Daya julangan Daya graviti Isi kandungan 11 . halaju seragam.

Beberapa daya antara objek yang akan dibincangkan adalah: Jenis-jenis daya Daya geseran Daya graviti (berat) Daya normal Daya tegangan Daya Julangan Daya geseran Daya geseran adalah daya yang dikenakan oleh satu permukaan apabila satu cuba bergerak melaluinya. Daya hanya wujud hasil daripada interaksi. Daya adalah satu kuantiti vektor. Daya normal 12 . Daya diukur dalam unit SI Newton. Geseran maksimum boleh dikira menggunakan rumus berikut: Fgeseranϴ µ x Fnormal di mana µ = koefisien geseran Daya graviti Graviti adalah satu daya yang menarik objek-objek ke bawah ke arah bumi. maka Berat = mg.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian 3. menyebabkan daya tarikan molekul antara molekul dari permukaan berbeza. Geseran bergantung kepada jenis permukaan dan sekuat mana bahan ditekan. Geseran dihasilkan oleh dua permukaan ditekankan bersama. Berat adalah daya tarikan bumi terhadap objek itu. Satu Newton adalah bersamaan dengan 1kgms-2. Objek yang jatuh ke bumi tanpa pengaruh daya-daya luar (seperti rintangan udara) dikatakan sebagai jatuh bebas. Bila interaksi ini berkurangan.1 Jenis-jenis Daya Daya adalah tolakan atau tarikan ke atas suatu objek yang mengakibatkan interaksi objek ini dengan objek yang satu lagi. Jika jisim objek adalah m. Objek yang jatuh bebas akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Terdapat dua jenis daya geseran iaitu daya geseran statik dan daya geseran menggelongsor. objek ini tidak lagi merasai daya. pecutan graviti adalah g. Ia biasanya bertindak pada arah yang bertentangan dengan arah gerakan. Ia mempunyai kedua-dua magnitud dan arah.

1a). (a) Rajah 3. kabel atau wayar yang ditarik dengan tegang pada daya yang dikenakan pada kedua-dua hujungnya. Maka dinding akan mengenakan satu daya normal ufuk ke atasnya (Rajah 3. Ftens = daya tegangan) (3) Objek diwakili dengan titik atau kotak. Sebagai contoh. jika satu buku terletak di atas meja.1 Daya tegangan (b) Daya tegangan adalah daya yang dipindahkan melalui tali. Ia juga boleh wujud secara mengufuk antara dua objek yang bersentuh. benang.2 Membina rajah jasad bebas yang melibatkan daya-daya diatas dalam pelbagai konteks Rajah jasad bebas adalah rajah-rajah yang digunakan untuk menunjukkan magnitud relatif dan arah semua daya-daya yang bertindak ke atas suatu objek dalam suatu situasi. Fgrav = daya graviti. dan daya-daya dilukis daripada pusat titik atau kotak itu 13 . 3. Daya Julangan Daya julangan adalah daya yang menolak objek ke atas dan menyebabkan ia kelihatan kehilangan berat dalam bendalir (cecair atau gas). Ffric = daya geseran. Misalnya. Ia juga boleh menyebabkan kapal terbang bergerak melalui udara. Rajah haruslah mengandungi komponen-komponen berikut: (1) Anak panah: saiz anak panah mewakili magnitud daya arah anak panah mewakili arah daya (2) Label daya yang bertindak: daya dilabel untuk mewakili jenis daya (contoh.1b). seorang yang bersandar pada suatu dinding akan mengenakan satu daya ufuk ke atas dinding. Fnorm = daya normal.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Daya normal adalah daya sokongan pada objek apabila ia bersentuh dangan satu permukaan. permukaan mengenakan satu daya ke atas untuk menyokong berat buku itu (Rajah 3.

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Sebagai contoh: Fnorm : daya normal Fap : daya aplikasi Ffric atau Fgeseran : daya geseran Fgrav : daya graviti Contoh-contoh: Sebuah buku berada di atas permukaan meja Seorang budak perempuan duduk di atas buaian Sabuah buku ditolak ke kanan di atas meja supaya ia bergerak dengan pecutan Sebuah kereta yang bergerak kekanan atas permukaan jalan yang kasar sedang dinyahpecut 14 .

zephyrus.us/GBSSCI/PHYS/Class/newtlaws/u2l2a.co.uk/forcetypes.zephyrus.k12.com/Class/1DKin/ http://www.il.il.physicsclassroom.glenbrook.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Latihan Lukis rajah jasad bebas bagi situasi-situasi di bawah: (a) Seorang budak sedang duduk di atas kerusi (b) Sebiji telur sedang jatuh ke lantai (c) Sebuah baldi berisi penuh dengan air ditarik keluar daripada perigi (d) Sebuah budak mengayuh basikal dengan laju yang bertambah Bacaan Sila rujuk lama web berikut untuk melihat beberapa cara pergerakan boleh diperihalkan http://www.co.k12.physicsclassroom.html 3.3 Rujukan http://www.uk/forcetypes.html http://www.html TOPIK 4 GERAKAN DALAM DUA DIMENSI Sinopsis 15 .html http://www.us/GBSSCI/PHYS/Class/newtlaws/u2l2a.com/Class/1DKin/ Sila rujuk lama web berikut untuk melihat beberapa jenis daya dan aplikasinya di http://www.glenbrook.

Mengenalpasti daya yang dapat mewujudkan keseimbangan dalam situasi yang melibatkan tiga daya 3.1 Gambaran keseluruhan Isi Kandungan Isi kandungan 4. Suatu objek yang terletak pada suatu satah condong akan mengalami beberapa daya yang berlainan untuk menghasilkan gerakan dua dimensi. objek akan menjadi pegun atau bergerak dengan halaju seragam.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Gerakan adalah sesuatu yang biasa anda dapat perhatikan dalam kehidupan seharian. anda akan didedahkan kepada konsep keseimbangan antara daya bagi daya dalam dua dimensi dan aplikasinya dalam satah condong. Menyatakan syarat untuk keseimbangan untuk objek dikenakan daya-daya 2. Dalam keadaan seimbang. Ia dinamakan sebagai gerakan dalam satu dimensi.1 Keadaan Keseimbangan dan Daya Penyeimbang Suatu objek adalah dalam keadaan keseimbangan apabila daya bersih yang bertindak ke atasnya adalah sifar. 16 . Biasanya daya dalam suatu hala tertentu misalnya ufuk akan menghasilkan suatu gerakan dalam arah ufuk juga. Ia dihasilkan apabila daya dikenakan kepada suatu objek. Dalam topik ini. Menghurai gerakan objek pada suatu satah condong Gambaran Keseluruhan Gerakan dalam Dua Dimensi Keadaan Keseimbangan antara daya-daya Daya Penyeimbang Gerakan pada suatu Satah Condong Rajah 4. Dengan itu tiada gerakan akan dihasilkan. Jika satu lagi daya yang sama tetapi bertentangan arah dengan daya ufuk tadi dikenakan pada objek. Daya dalam dua arah berlainan dan tidak seimbang menghasilkan gerakan dalam dua dimensi. Keadaan keseimbangan juga akan berlaku apabila daya paduan untuk tiga atau lebih daya yang bertindak ke atas suatu objek adalah sifar. Hasil Pembelajaran 1. dua daya itu dikatakan dalam keadaan seimbang.

(Rajah 4.(Rajah 4.(Rajah 4. Bagaimanakah anda mencari satu daya apabila ditambah kepada dua daya tersebut suapaya menghasilkan suatu daya paduan yang sifar? Daya tersebut dikenali sebagai daya penyeimbang (equilibrant). L dan M. (Punca: Physics: Principles and Problem) Katakan terdapat dua daya. Untuk mencari daya keseimbangan.2(a)) bertindak ke atas sesuatu objek dan hasil tambah dua daya bukan sifar. R. Apakah paduan daya A.1(b) menunjukkan hasil tambah tiga daya A. Daya penyeimbang adalah daya yang mempunyai magnitud yang sama tetapi dengan arah bertentangan dengan R.1 Objek adalah dalam keadaan seimbang jika kesemua daya yang bertindak ke atasnya mempunyai paduan atau hasil tambah sama dengan sifar.2 (c)) (a) (b) 17 . Perhatikan bahawa ketiga-tiga daya itu membentuk satu segitiga tertutup.1(a) menunjukkan tiga daya yang bertindak ke atas suatu objek berbentuk titik. anda perlu mencari hasil tambah dua daya L dan M dahulu. B dan C yang bertindak pada objek tersebut? Rajah 4. Objek itu adalah dalam keadaan keseimbangan.2(b)) adalah satu daya yang mempunyai kesan serupa dengan gabungan dua daya L dan M.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Rajah 4. B dan C. (a) (b) Rajah 4. Hasil tambah dua daya atau paduan dua daya. jadi hasil tambah ketiga-tiga daya itu adalah sifar. Ini bermakna tiada daya bersih ke atas objek tersebut.

Latihan Layari internet untuk mencuba soalan berkaitan dengan daya Keseimbangan. N adalah daya normal yang bertindak secara serenjang kepada satah lereng bukit dan F adalah daya geseran yang bertindak secara selari dengan satah lereng bukit. apakah daya-daya lain yang bertindak ke atasnya selain daya graviti.3 Gerakan Pada Suatu Satah Condong Semua objek pada permukaan bumi mengalami satu daya tarikan graviti yang menghala ke pusat bumi. Figure 4.com/sites/0078807220/student_view0/chapter5/interactive_tutor.mcgrawhill.images.3 Manufactured materials (Source: http://google. Bagi suatu objek yang berada pada lereng bukit.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian (c) Rajah 4. W. daya-daya yang bertindak pada objek itu adalah seperti ditunjukkan dalam Rajah 4.? Rajah 4. Berikut adalah suatu sumber web yang anda boleh membuat latihan secara interaktif dalam topik daya keseimbangan http://glencoe.3 menunjukkan daya yang bertindak ke atas objek itu. 18 .4.html 4. Apabila objek itu adalah dalam keadaan pegun.2 Daya penyeimbang mempunyai magnitud yang sama dengan daya paduan tetapi bertindak pada arah yang bertentangan.com) Dalam rajah di atas. Arah tindakan daya geseran F adalah berlawanan dengan arah gerakan objek.

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Rajah 4. satu mengikut paksi-x dan satu lagi mengikut paksi-y Fikir Layari laman web berikut yang menunjukkan satu animasi yang berkaitan dengan daya yang bertindak ke atas seorang pemain ski http://glencoe.com/sec/science/physics/ppp_09/animation/Chapter %205/Motion%20Along%20an%20Inclined%20Plane. Komponen daya paksi-x selari dengan satah lereng bukit dan komponen daya pada paksi-y adalah serenjang dengan satah lereng. satu sistem koordinat yang bersesuaian untuk arah gerakan digunakan.swf Cuba kaji dengan teliti tayangan berkenaan dan bina sebuah gambarajah untuk menyatakan daya yang bertindak pada seorang 19 .4 Untuk memudahkan kajian gerakan objek pada satah lereng. Dalam sistem koordinat ini. daya normal dan daya geseran tidak perlu ditukar manakala daya tarikan graviti perlu dileraikan kepada dua komponen daya.

com/sites/0078807220/student_view0/chapter5/ (daya dalam dua dimensi) Zitzewitz. Ohio: Glencoe/McGraw-Hill. Rujukan http://glencoe.W.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian yang sedang bergerak turun suatu satah condong seperti dalam pemainan gelongsor.P.mcgraw-hill.(2002) Physics: Principles and Problems. 20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful