SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

TOPIK 1

FIZIK DAN PENGUKURAN DALAM KEHIDUPAN HARIAN

Sinopsis Sains fizik adalah berasaskan beberapa prinsip dan melibatkan perkembangan konsep. Aplikasi prinsip-prinsip dan konsep-konsep biasanya melibatkan melibatkan satu atau lebih kuantiti-kuantiti fizik. Hampir seluruh dunia menggunakan sistem metrik dalam kehidupan harian. Satu adaptasi sistem metrik digunakan oleh untuk kegunaan sains, perdagangan dan komunikasi. Sistem ini dikenali sebagai sistem SI (System International) Hasil Pembelajaran 1. Menukarkan kuantiti fizik dari satu unit ke unit yang lain 2. Menulis kuantiti fizik yang sangat besar atau sangat kecil ke dalam bentuk piawai 3. Menulis kuantiti fizik kepada angka bererti yang sesuai 4. Menyatakan teknik-teknik pengukuran yang sesuai

Gambaran Keseluruhan Fizik pengukuran dalam kehidupan harian

Pertukaran unit

Bentuk piawai

Kejituan dan kepersisan

Angka bererti

Teknik-teknik pengukuran yang baik

Rajah 1.1 Gambaran Keseluruhan Isi kandungan

Isi Kandungan 1.1 Pertukaran Unit

1

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian

Seperti sistem nombor, sistem metrik adalah satu sistem perpuluhan. Imbuhan digunakan untuk menukar unit SI dalam kuasa sepuluh. Contohnya, satu persepuluh meter adalah satu desimeter, satu per seratus meter adalah sentimeter. Unit metrik untuk semua kuantiti menggunakan imbuhan yang sama. Contohnya, satu per seribu gram adalah satu miligram, dan satu ribu gram adalah satu kilogram. Oleh itu, untuk menggunakan unit-unit SI dengan berkesan, adalah penting untuk mengetahui maksud imbuhan-imbuhan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1.1. Jadual 1.1
Imbuhan Tera Giga Mega Kilo Desi Senti Mili Mikro Nano Piko Nilai 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 0.1 0.01 0.001 0.000 001 0.000 000 001 0.000 000 000 001 Bentuk Piawai 1012 10
9

Simbol T G M k d c m µ n p

106 103 10-1 10-2 10-3 10
-6

10-9 10-12

Melayari Internet (1 jam)

Melayari laman web berikut untuk mengumpul maklumat mengenai Unit SI dan sejarah perkembangan Unit SI. Sediakan satu rumusan terhadap kefahaman anda mengenai Unit SI dalam buku nota refleksi. http://www.bipm.org/en/si/ http://en.wikipedia.org/wiki/SI

Contoh:

2

Tukarkan setiap pengukuran jisim berikut kepada nilai setara dalam kilogram a.1.123 Mm 2. Bentuk piawai adalah M x 10n dengan 1≤ M ≤ 10 dan n adalah integer Dengan itu. 3 .11 x 1031 kg. 147 g b. Tukarkan setiap pengukuran panjang yang diberi kepada nilai yang setara dalam meter. kita lihat faktor pertukaran adalah 1 milimeter = 1 x 10-3 meter Maka. . 56. 500mm adalah (500 mm) 1 × 10 3 m = 500 x 10-3 m = 5 x 10-1 m. 478 mg 1. 7.23 Mg d.2 pm c. 1mm Latihan 1. a.2 Bentuk Piawai Kajian dalam sains biasanya melibatkan kuantiti-kuantiti yang sangat besar atau sangat kecil. jisim bumi adalah lebih kurang 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram dan jisim elektron adalah 0.1 km d. 1. untuk memudahkan pengiraan dilakukan dengan nombor-nombor sebegini.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Apakah nilai yang sama dengan 500 milimeter dalam meter? Jawapan: Dari Jadual 1.1 cm b. 11 µg c. 0. Magnitud sesuatu kuantiti fizik biasanya dibundarkan kapada tiga atau empat angka bererti. Oleh itu.0 x 1024 kg dan jisim elektron sebagai 9. jisim bumi boleh di tulis sebagai 6.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 911 kilogram Kuantiti-kuantiti yang ditulis dalam bentuk ini mengambil ruang yang sangat besar dan sukar digunakan untuk pengiraan. Sebagai contoh. 2. kita tulisnya dalam bentuk yang lebih pendek dengan menggantikan nombor perpuluhan dengan nombor kuasa asas sepuluh.

002 x 108 m/s. kepersisan pengukuran adalah 0. Angka yang sah ini di panggil angka bererti. Berfikir (1 jam) Bagaimanakah kamu melakukan hasiltambah. halaju cahaya adalah dalam julat 3. Kosong di antara dua angka bererti adalah sentiasa bererti. Dalam eksperimen mengukur halaju cahaya.001 x 108 m/s. 3. Oleh yang demikian.000 x 108 m/s kepada 3. Beberapa cubaan dilakukan dan menghasilkan nilai-nilai antara 3. Bilangan angka bererti dalam satu pengukuran boleh ditentukan dengan merujuk kepada pernyataan-pernyataan di bawah: 1. 1. Kepersisan alat pengukur adalah terhad kepada bacaan terkecil pada alat pengukur. Oleh itu. Daripada pengukuran pelajar ini. Kejituan adalah sejauh manakah nilai yang diukur hampir kepada nilai sebenar.3 Angka Bererti Oleh kerana kepekaan alat-alat pengukur adalah terhad. Sebagai contoh. hasiltolak dan hasidarab terhadap nombor-nombor angka bererti? Rujuk kaedah matematik untuk melakukan operasi ini. Kosong yang digunakan semata-mata untuk memberi ruang kepada titik perpuluhan adalah tidak bererti.002 x 108 m/s nilai sebenar. 4. 2. Sebagai contoh. kejituan adalah perbezaan antara nilai ukuran pelajar yang dinyatakan dalam kepersisan yang sama. Oleh itu. Angka bukan kosong adalah sentiasa bererti. bilangan angka yang sah bagi mana-mana pengukuran adalah terhad. Semua kosong terakhir selepas titik perpuluhan adalah bererti.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian 1. kejituan pengukuran adalah 0.001 x 108 m/s.4 Kejituan dan kepersisan Kepersisan adalah darjah ketepatan bagi pengukuran satu kuantiti yang diulangi.000 x 108 m/s kepada 3. dia akan mengulanginya beberapa kali. jika seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengukur halaju cahaya. ukuran pelajar adalah 2.003 x 108 m/s.001 x 108 m/s yang membuat kesimpulan bahawa halaju cahaya adalah 3. kejituan satu alat pengukur bergantung kepada bertapa baik nilai yang diukurnya dibandingkan dengan nilai piawai.998 x 108 m/s dibandingkan 3. 4 .002 x 108 m/s di mana nilai puratanya adalah 3.

2 Alat-alat untuk mengukur panjang 1. (b) Sikap cermat dan berhati-hati ketika membuat pengukuran.bipm. Pemilihan alat pengukuran yang sesuai untuk satu pengukuran (a) Ralat 0.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Rajah 1.org/en/si/ http://en. Pertimbangan-pertimbangan berikut harus dititik beratkan: 1.5 Teknik-teknik pengukuran yang baik Dalam kajian fizik secara eksperimen. panjang tali. 2.org/wiki/SI (Sistem Internaional) TOPIK 2 GERAKAN – DALAM ARAH MANA? 5 . (c) Memahami sebab pelbagai jenis ralat yang mungkin timbul.0 cm. pengukuran yang jitu dan persis harus diberi keutamaan.1 cm dalam pengukuran 100. Perbincangan ( 1 jam) Bincangkan alat-alat pengukur yang sesuai bagi mengukur kuantiti-kuantiti fizik berikut. ketebalan cermin tingkap.0 cm adalah kurang serius berbanding dengan 0.1 cm dalam 10. ketebalan satu keping kertas. ketebalan sebuah buku dan lebar meja Rujukan http://www. Pengukuran alat pengukuran yang tepat (a) Sentiasa mematuhi arahan penggendalian alat. (b) Pengukuran kuantiti besar seperti panjang dawai tidak memerlukan alat yang peka manakala pengukuran yang kunatiti yang kecil seperti diameter dawai memerlukan alat yang peka.wikipedia.

Menyatakan komponen-komponen vektor 5. Perbezaan antara dua kategori perkataan-perkataan ini adalah dari segi kuantitinya. Hasil Pembelajaran 1.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Sinopsis Gerakan objek boleh digambarkan melalui. Menyatakan cara mewakilkan kuantiti vektor 2. Melakukan hasil tambah vektor secara algebra Gambaran Keseluruhan Gerakan Vektor Skalar Hasil tambah dan hasil tolak vektor Komponen (Leraian vektor) Grafik Algebra Halaju relatif Rajah 2. Sesiapa juga boleh menggambarkan gerakan menggunakan perkataan untuk memerihalkan gerakan misalnya jarak dan laju. halaju dan pecutan untuk mewakili gerakan. kita juga menggunakan perkataan baru seperti sesaran. Melakukan hasil tambah dan hasil tolak vektor menggunakan kaedah grafik 3.1 Mewakilkan kuantiti vektor 6 . Dalam fizik. Menyatakan halaju relatif 4.1 Gambaran keseluruhan isi kandungan Isi kandungan 2. iaitu samada ia adalah kuantiti vektor atau kuantiti skalar.

A dan B adalah 600m ke timur.2 Hasil tambah vektor dalam dua dimensi 7 . Vektor diwakilkan dengan huruf-huruf A. R = 200m + 400m =600 m. Perhatikan rajah (b) dan (c). Fikirkan bagaimana kamu boleh memperoleh paduan daya secara grafik bagi rajah-rajah tersebut.2 Hasil tambah vektor Hasil tambah vektor dalam satu dimensi Jika seorang kanak-kanak bergerak 200 m ke timur. Arah anak panah menunjukkan arah kuantiti tersebut. 2. R = A + B atau.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Satu kuantiti vektor diwakili oleh satu garis yang mempunyai anak panah dihujungnya. B dan sebagainya. Rajah 2. Panjang garis dilukis mengikut skala untuk mewakili magnitud kuantiti tersebut. Selain mewakilkan vektor secara grafik. kita juga boleh mencari hasil tambah dua vektor secara grafik. jumlah sesarannya dicari dengan menambahkan dua vektor tersebut.2(a). Oleh itu paduan daya. dan arah paduan daya adalah ke timur. dan seterusnya 400 m ke timur. Oleh itu magnitud paduan daya. A dan B dilukis mengikut skala seperti ditunjukkan dalam Rajah 13.

4 Halaju relatif : beberapa aplikasi Kadang kala objek bergerak dalam medium yang bergerak relatif kepada pemerhati. Satu kapal terbang yang bergerak pada satu arah akan mengalami perubahan arah dan halaju.edu/sims/vector-addition/vectoraddition_en.html 8 .5 Komponen-komponen vektor http://physics.2 Rujukan http://phet. A + (-B) = R 2.3 Hasil tolak vektor dalam satu dimensi Untuk mencari hasil tolak dua vektor. Halaju kapal terbang + halaju angin = Halaju paduan Halaju relatif = 100 km/j + 25 km/j = 125 km/j Apakah halaja relatif kapal terbang ini pada arah-arah angin di bawah? 25 km/j ke arah utara? 25 km/j ke arah barat ? Bacaan Sila rujuk lama web berikut untuk melihat beberapa aplikasi vektor untuk mencari halaju relatif 2.colorado.html 2.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian lukis segiempat selari A B Paduan vektor Rajah 2.bu.2c).edu/~duffy/java/RelV2. kamu hanya perlu mencari hasil tambah dua vektor yang bertentangan arah (Rajah 2.

F = 316N 35◦ Rajah 2.6 Melakukan hasil tambah vektor secara algebra Hasil tambah dua boleh dilakukan dengan menggunakan trigonometri. Dalam kebanyakan situasi. komponen vektor yang penting adalah komponen-x dan komponen-y.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Komponen vektor bermaksud bahagian-bahagian dalam vektor. 2.3 menunjukkan komponen-x vektor F. Dua kaedah matematik yang digunakan adalah: Contoh: 9 . yang mengaitkan sudut dalam segi tiga dengan sisi-sisi segi tiga.3 Warna merah pada Rajah 2. dan warna hitam menunjukkan komponen-y bagi vektor F.

glenbrook.bu.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Cari hasil tambah vektor bagi dua vektor di bawah Jawapan: Langkah 1 : Melengkapkan segi tiga bersudut tepat Langkah 2: Menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari magnitud vektor paduan.us/gbssci/Phys/Class/vectors/u3l1f.il.htm (komponen vektor) http://www. ϴ Rujukan: http://physicslearningsite.html http://physics.edu/~duffy/java/RelV2. Langkah 3: Menggunakan trigometri untuk mencari sudut arah vektor paduan.mind.html (hasil tambah dan hasil tolak vektor) http://id.net/~zona/mstm/physics/mechanics/vectors/findingComponents/findingCo mponents.html (halaju relatif) TOPIK3 GERAKAN DALAM SATU DIMENSI 10 .k12.com/vectors.

jatuh bebas dan sebagainya Gambaran Keseluruhan Gerakan dalam satu dimensi Daya Rajah bebas jasad Daya geseran Daya tegangan Daya normal Daya julangan Daya graviti Isi kandungan 11 . Menerangkan daya-daya berikut. Gerakan dalam satu dimensi adalah gerakan dalam satu laluan yang lurus. Dalam bahagian ini. julangan dan berat dan membincangkan tindakan daya-daya dalam konteks yang berlainan 2. geseran. normal. Membina rajah jasad bebas dalam pelbagai konteks.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Gerakan adalah perubahan kedudukan sesuatu jasad mengikut masa dibandingkan dengan persekitarannya. menyahpecut atau kekal pegun. tegangan. Terdapat pelbagai jenis daya yang bertindak ke atas satu jasad bergerak. samada memecut. halaju seragam. anda akan mempelajari jenis-jenis daya yang bertindak dalam ke atas suatu objek dan melukis daya-daya tersebut dalam satu rajah jasad bebas. memecut. Hasil Pembelajaran 1.

Geseran bergantung kepada jenis permukaan dan sekuat mana bahan ditekan. Daya hanya wujud hasil daripada interaksi. Satu Newton adalah bersamaan dengan 1kgms-2. maka Berat = mg. Ia mempunyai kedua-dua magnitud dan arah. Jika jisim objek adalah m. Geseran maksimum boleh dikira menggunakan rumus berikut: Fgeseranϴ µ x Fnormal di mana µ = koefisien geseran Daya graviti Graviti adalah satu daya yang menarik objek-objek ke bawah ke arah bumi. objek ini tidak lagi merasai daya.1 Jenis-jenis Daya Daya adalah tolakan atau tarikan ke atas suatu objek yang mengakibatkan interaksi objek ini dengan objek yang satu lagi. Daya adalah satu kuantiti vektor. menyebabkan daya tarikan molekul antara molekul dari permukaan berbeza. Berat adalah daya tarikan bumi terhadap objek itu. Daya normal 12 . pecutan graviti adalah g. Bila interaksi ini berkurangan. Objek yang jatuh bebas akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Ia biasanya bertindak pada arah yang bertentangan dengan arah gerakan. Beberapa daya antara objek yang akan dibincangkan adalah: Jenis-jenis daya Daya geseran Daya graviti (berat) Daya normal Daya tegangan Daya Julangan Daya geseran Daya geseran adalah daya yang dikenakan oleh satu permukaan apabila satu cuba bergerak melaluinya. Daya diukur dalam unit SI Newton. Objek yang jatuh ke bumi tanpa pengaruh daya-daya luar (seperti rintangan udara) dikatakan sebagai jatuh bebas. Geseran dihasilkan oleh dua permukaan ditekankan bersama.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian 3. Terdapat dua jenis daya geseran iaitu daya geseran statik dan daya geseran menggelongsor.

Daya Julangan Daya julangan adalah daya yang menolak objek ke atas dan menyebabkan ia kelihatan kehilangan berat dalam bendalir (cecair atau gas). Fnorm = daya normal. Ia juga boleh menyebabkan kapal terbang bergerak melalui udara.2 Membina rajah jasad bebas yang melibatkan daya-daya diatas dalam pelbagai konteks Rajah jasad bebas adalah rajah-rajah yang digunakan untuk menunjukkan magnitud relatif dan arah semua daya-daya yang bertindak ke atas suatu objek dalam suatu situasi. Rajah haruslah mengandungi komponen-komponen berikut: (1) Anak panah: saiz anak panah mewakili magnitud daya arah anak panah mewakili arah daya (2) Label daya yang bertindak: daya dilabel untuk mewakili jenis daya (contoh. Ftens = daya tegangan) (3) Objek diwakili dengan titik atau kotak. Ia juga boleh wujud secara mengufuk antara dua objek yang bersentuh. seorang yang bersandar pada suatu dinding akan mengenakan satu daya ufuk ke atas dinding. Fgrav = daya graviti. kabel atau wayar yang ditarik dengan tegang pada daya yang dikenakan pada kedua-dua hujungnya. dan daya-daya dilukis daripada pusat titik atau kotak itu 13 . Ffric = daya geseran. permukaan mengenakan satu daya ke atas untuk menyokong berat buku itu (Rajah 3.1 Daya tegangan (b) Daya tegangan adalah daya yang dipindahkan melalui tali. Misalnya. 3.1a).SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Daya normal adalah daya sokongan pada objek apabila ia bersentuh dangan satu permukaan. (a) Rajah 3. jika satu buku terletak di atas meja. benang.1b). Sebagai contoh. Maka dinding akan mengenakan satu daya normal ufuk ke atasnya (Rajah 3.

SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Sebagai contoh: Fnorm : daya normal Fap : daya aplikasi Ffric atau Fgeseran : daya geseran Fgrav : daya graviti Contoh-contoh: Sebuah buku berada di atas permukaan meja Seorang budak perempuan duduk di atas buaian Sabuah buku ditolak ke kanan di atas meja supaya ia bergerak dengan pecutan Sebuah kereta yang bergerak kekanan atas permukaan jalan yang kasar sedang dinyahpecut 14 .

k12.glenbrook.html 3.html http://www.glenbrook.zephyrus.il.co.com/Class/1DKin/ Sila rujuk lama web berikut untuk melihat beberapa jenis daya dan aplikasinya di http://www.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Latihan Lukis rajah jasad bebas bagi situasi-situasi di bawah: (a) Seorang budak sedang duduk di atas kerusi (b) Sebiji telur sedang jatuh ke lantai (c) Sebuah baldi berisi penuh dengan air ditarik keluar daripada perigi (d) Sebuah budak mengayuh basikal dengan laju yang bertambah Bacaan Sila rujuk lama web berikut untuk melihat beberapa cara pergerakan boleh diperihalkan http://www.zephyrus.co.uk/forcetypes.html http://www.3 Rujukan http://www.us/GBSSCI/PHYS/Class/newtlaws/u2l2a.uk/forcetypes.il.html TOPIK 4 GERAKAN DALAM DUA DIMENSI Sinopsis 15 .physicsclassroom.k12.com/Class/1DKin/ http://www.physicsclassroom.us/GBSSCI/PHYS/Class/newtlaws/u2l2a.

Jika satu lagi daya yang sama tetapi bertentangan arah dengan daya ufuk tadi dikenakan pada objek. Menyatakan syarat untuk keseimbangan untuk objek dikenakan daya-daya 2. Mengenalpasti daya yang dapat mewujudkan keseimbangan dalam situasi yang melibatkan tiga daya 3. Keadaan keseimbangan juga akan berlaku apabila daya paduan untuk tiga atau lebih daya yang bertindak ke atas suatu objek adalah sifar. Dengan itu tiada gerakan akan dihasilkan. Ia dinamakan sebagai gerakan dalam satu dimensi.1 Gambaran keseluruhan Isi Kandungan Isi kandungan 4. anda akan didedahkan kepada konsep keseimbangan antara daya bagi daya dalam dua dimensi dan aplikasinya dalam satah condong. Daya dalam dua arah berlainan dan tidak seimbang menghasilkan gerakan dalam dua dimensi. 16 .1 Keadaan Keseimbangan dan Daya Penyeimbang Suatu objek adalah dalam keadaan keseimbangan apabila daya bersih yang bertindak ke atasnya adalah sifar. dua daya itu dikatakan dalam keadaan seimbang. Suatu objek yang terletak pada suatu satah condong akan mengalami beberapa daya yang berlainan untuk menghasilkan gerakan dua dimensi. Menghurai gerakan objek pada suatu satah condong Gambaran Keseluruhan Gerakan dalam Dua Dimensi Keadaan Keseimbangan antara daya-daya Daya Penyeimbang Gerakan pada suatu Satah Condong Rajah 4. Hasil Pembelajaran 1. Ia dihasilkan apabila daya dikenakan kepada suatu objek. Biasanya daya dalam suatu hala tertentu misalnya ufuk akan menghasilkan suatu gerakan dalam arah ufuk juga. Dalam topik ini.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Gerakan adalah sesuatu yang biasa anda dapat perhatikan dalam kehidupan seharian. Dalam keadaan seimbang. objek akan menjadi pegun atau bergerak dengan halaju seragam.

2 (c)) (a) (b) 17 . Daya penyeimbang adalah daya yang mempunyai magnitud yang sama tetapi dengan arah bertentangan dengan R. Untuk mencari daya keseimbangan. Ini bermakna tiada daya bersih ke atas objek tersebut. jadi hasil tambah ketiga-tiga daya itu adalah sifar. Bagaimanakah anda mencari satu daya apabila ditambah kepada dua daya tersebut suapaya menghasilkan suatu daya paduan yang sifar? Daya tersebut dikenali sebagai daya penyeimbang (equilibrant). B dan C. (a) (b) Rajah 4. B dan C yang bertindak pada objek tersebut? Rajah 4. Perhatikan bahawa ketiga-tiga daya itu membentuk satu segitiga tertutup.2(b)) adalah satu daya yang mempunyai kesan serupa dengan gabungan dua daya L dan M. Apakah paduan daya A.2(a)) bertindak ke atas sesuatu objek dan hasil tambah dua daya bukan sifar.(Rajah 4. Objek itu adalah dalam keadaan keseimbangan.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Rajah 4. (Punca: Physics: Principles and Problem) Katakan terdapat dua daya. R.1 Objek adalah dalam keadaan seimbang jika kesemua daya yang bertindak ke atasnya mempunyai paduan atau hasil tambah sama dengan sifar. anda perlu mencari hasil tambah dua daya L dan M dahulu.(Rajah 4.1(a) menunjukkan tiga daya yang bertindak ke atas suatu objek berbentuk titik. Hasil tambah dua daya atau paduan dua daya. L dan M.(Rajah 4.1(b) menunjukkan hasil tambah tiga daya A.

3 Manufactured materials (Source: http://google. Latihan Layari internet untuk mencuba soalan berkaitan dengan daya Keseimbangan.2 Daya penyeimbang mempunyai magnitud yang sama dengan daya paduan tetapi bertindak pada arah yang bertentangan. N adalah daya normal yang bertindak secara serenjang kepada satah lereng bukit dan F adalah daya geseran yang bertindak secara selari dengan satah lereng bukit. Arah tindakan daya geseran F adalah berlawanan dengan arah gerakan objek.images.3 menunjukkan daya yang bertindak ke atas objek itu. W.html 4. Figure 4.3 Gerakan Pada Suatu Satah Condong Semua objek pada permukaan bumi mengalami satu daya tarikan graviti yang menghala ke pusat bumi. Bagi suatu objek yang berada pada lereng bukit.mcgrawhill.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian (c) Rajah 4.4. Berikut adalah suatu sumber web yang anda boleh membuat latihan secara interaktif dalam topik daya keseimbangan http://glencoe.com/sites/0078807220/student_view0/chapter5/interactive_tutor. apakah daya-daya lain yang bertindak ke atasnya selain daya graviti. daya-daya yang bertindak pada objek itu adalah seperti ditunjukkan dalam Rajah 4. Apabila objek itu adalah dalam keadaan pegun. 18 .com) Dalam rajah di atas.? Rajah 4.

daya normal dan daya geseran tidak perlu ditukar manakala daya tarikan graviti perlu dileraikan kepada dua komponen daya. Komponen daya paksi-x selari dengan satah lereng bukit dan komponen daya pada paksi-y adalah serenjang dengan satah lereng. satu sistem koordinat yang bersesuaian untuk arah gerakan digunakan.4 Untuk memudahkan kajian gerakan objek pada satah lereng.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian Rajah 4.swf Cuba kaji dengan teliti tayangan berkenaan dan bina sebuah gambarajah untuk menyatakan daya yang bertindak pada seorang 19 . satu mengikut paksi-x dan satu lagi mengikut paksi-y Fikir Layari laman web berikut yang menunjukkan satu animasi yang berkaitan dengan daya yang bertindak ke atas seorang pemain ski http://glencoe.com/sec/science/physics/ppp_09/animation/Chapter %205/Motion%20Along%20an%20Inclined%20Plane. Dalam sistem koordinat ini.

20 .P.(2002) Physics: Principles and Problems.mcgraw-hill.com/sites/0078807220/student_view0/chapter5/ (daya dalam dua dimensi) Zitzewitz.SCE3105 Fizik dalam Konteks Hidupan Harian yang sedang bergerak turun suatu satah condong seperti dalam pemainan gelongsor. Ohio: Glencoe/McGraw-Hill.W. Rujukan http://glencoe.