Skop Topik & Contoh Soalan - PNB - Pertandingan Kuiz Pelaburan

Page 1 of 2

Email this page

Print page

Skop Topik & Contoh Soalan

Bil 1 » Halaman Utama
» Info Pertandingan » Ujian Bertulis 2 » Gameshow » Pendaftaran » Format Soalan » Keputusan » Pusat Media » Hubungi Kami

Topik PNB & Kumpulan PNB, & industri unit amanah Asas-asas ekonomi, kewangan, insuran/takaful, perbankan,pelaburan, perdagangan, perakaunan mencakupi konvensional & Islam, dan ilmuwan Islam

Peratus 30.0

70.0

CONTOH-CONTOH SOALAN KATEGORI: RISIKO RENDAH Masa : 5 saat

Carian Cth:1Permodalan Nasional Berhad adalah anak syarikat milik penuh? A. Majlis Tindakan Ekonomi Negara B. Yayasan Pelaburan Bumiputra C. Yayasan Perkhidmatan Bumiputera D. Yayasan Tun Ismail Mohd Ali Sumber: Laporan Tahunan 2003 Cth:2Berikut adalah maklumat am ASN 3, kecuali... A. Pelaburan permulaan minumum: Buku Pelaburan = 100 unit: B. Pelaburan permulaan minimum: Skim Pelaburan Ahli KWSP = 1,000 unit C. Pelaburan maksimum individu: 500,000 unit [Jawapan sebenar ialah tiada had] D. Pelaburan tambahan minimum Buku Pelaburan: 1 unit

KATEGORI: RISIKO SEDERHANA Masa : 7 saat

Cth:1- Kadar faedah minimum dikira oleh institusi kewangan berdasarkan formula yang mengambil kira kos dana serta lain-lain kos pentadbiran. A. Kadar Sama Rata B. Kadar Faedah Terapung C. Kadar Pinjaman Asas D. Tahap Faedah Semasa Sumber: www.bnm.gov.my Cth:2Sebelum melabur dalam unit amanah, seseorang hendaklah terlebih dahulu memahami isi kandungan di dalam... A. Buku Program B. Katalog C. Prospektus D. Indeks pengguna Sumber: Prospektus Induk ASNB; 30.6.20

http://pnb-iquiz.pnb.com.my/content.cfm?id=5429CDEF-1372-F6D8-59BB8D3B31234E85

4/5/2012

NAB seunit bagi tabung tersebut ialah RM0.my Cth:2.pnb. RM1500 B. Jika Chong merancang melanggan 5. pinjaman tanpa faedah B.cfm?id=5429CDEF-1372-F6D8-59BB8D3B31234E85 4/5/2012 .05)=3000 x = 3000 x 1.Berikut adalah ciri-ciri pinjaman Qardhul Hasan. dua orang penjamin Sumber: www.05)/0.60=5000 (x/1. tujuan kebajikan C. bayar balik atas nilai pokok D. RM2550 D. RM1750 C. berapakah wang tunai yang harus beliau sediakan? A.Chong ingin melabur di dalam sebuah tabung unit amanah.bankislam.com. A.PNB ..05 = RM3150 Top Hakcipta terpelihara © 2008 Permodalan Nasional Berhad PNB tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami dari kandungan laman web ini.com. http://pnb-iquiz. RM3150 Jalan penyelesaian Amaun pelaburan sebenar = Amaun dilaburkan/(1+CPP) (x/1..60 manakala caj perkhidmatan permulaan (CPP) ialah 5%.000 unit dari tabung tersebut.Pertandingan Kuiz Pelaburan Page 2 of 2 KATEGORI: RISIKO TINGGI Masa : 10 saat Cth:1.Skop Topik & Contoh Soalan . kecuali.my/content.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful