Skop Topik & Contoh Soalan - PNB - Pertandingan Kuiz Pelaburan

Page 1 of 2

Email this page

Print page

Skop Topik & Contoh Soalan

Bil 1 » Halaman Utama
» Info Pertandingan » Ujian Bertulis 2 » Gameshow » Pendaftaran » Format Soalan » Keputusan » Pusat Media » Hubungi Kami

Topik PNB & Kumpulan PNB, & industri unit amanah Asas-asas ekonomi, kewangan, insuran/takaful, perbankan,pelaburan, perdagangan, perakaunan mencakupi konvensional & Islam, dan ilmuwan Islam

Peratus 30.0

70.0

CONTOH-CONTOH SOALAN KATEGORI: RISIKO RENDAH Masa : 5 saat

Carian Cth:1Permodalan Nasional Berhad adalah anak syarikat milik penuh? A. Majlis Tindakan Ekonomi Negara B. Yayasan Pelaburan Bumiputra C. Yayasan Perkhidmatan Bumiputera D. Yayasan Tun Ismail Mohd Ali Sumber: Laporan Tahunan 2003 Cth:2Berikut adalah maklumat am ASN 3, kecuali... A. Pelaburan permulaan minumum: Buku Pelaburan = 100 unit: B. Pelaburan permulaan minimum: Skim Pelaburan Ahli KWSP = 1,000 unit C. Pelaburan maksimum individu: 500,000 unit [Jawapan sebenar ialah tiada had] D. Pelaburan tambahan minimum Buku Pelaburan: 1 unit

KATEGORI: RISIKO SEDERHANA Masa : 7 saat

Cth:1- Kadar faedah minimum dikira oleh institusi kewangan berdasarkan formula yang mengambil kira kos dana serta lain-lain kos pentadbiran. A. Kadar Sama Rata B. Kadar Faedah Terapung C. Kadar Pinjaman Asas D. Tahap Faedah Semasa Sumber: www.bnm.gov.my Cth:2Sebelum melabur dalam unit amanah, seseorang hendaklah terlebih dahulu memahami isi kandungan di dalam... A. Buku Program B. Katalog C. Prospektus D. Indeks pengguna Sumber: Prospektus Induk ASNB; 30.6.20

http://pnb-iquiz.pnb.com.my/content.cfm?id=5429CDEF-1372-F6D8-59BB8D3B31234E85

4/5/2012

bankislam. RM3150 Jalan penyelesaian Amaun pelaburan sebenar = Amaun dilaburkan/(1+CPP) (x/1. RM1750 C. dua orang penjamin Sumber: www.my Cth:2.Pertandingan Kuiz Pelaburan Page 2 of 2 KATEGORI: RISIKO TINGGI Masa : 10 saat Cth:1.05 = RM3150 Top Hakcipta terpelihara © 2008 Permodalan Nasional Berhad PNB tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami dari kandungan laman web ini.my/content.cfm?id=5429CDEF-1372-F6D8-59BB8D3B31234E85 4/5/2012 .000 unit dari tabung tersebut.05)=3000 x = 3000 x 1. RM1500 B. NAB seunit bagi tabung tersebut ialah RM0. kecuali.Berikut adalah ciri-ciri pinjaman Qardhul Hasan.60 manakala caj perkhidmatan permulaan (CPP) ialah 5%. RM2550 D. http://pnb-iquiz. pinjaman tanpa faedah B.com.com..60=5000 (x/1. tujuan kebajikan C. Jika Chong merancang melanggan 5. berapakah wang tunai yang harus beliau sediakan? A. A.Skop Topik & Contoh Soalan .pnb.PNB .Chong ingin melabur di dalam sebuah tabung unit amanah. bayar balik atas nilai pokok D..05)/0.