Sampel 1 GEOGRAFI TINGKATAN 2 Nama : Tarikh

:

Tingkatan : Tema Instrumen Kod Evidens Dinamik Penduduk Band 2 B2D3E1 Menyenaraikan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penduduk

Arahan : penduduk.

Senaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan

Sampel 2 GEOGRAFI TINGKATAN 2 Nama : Tarikh :

Tingkatan : Tema Instrumen Kod Evidens Tema 4: Dinamik Penduduk Band 2 B2D3E1 Menyenaraikan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Penduduk

Arahan

: Lengkapkan peta dengan perubahan penduduk. Berkurang Statik Perubahan Penduduk

Bertambah Penyataan

Kadar kelahiran melebihi kadar kematian Kadar kematian melebihi kadar kelahiran Kadar kelahiran dengan kadar kelahiran sama. Jumlah imigran melebihi jumlah emigran Jumlah emigran melebihi jumlah imigran

GEOGRAFI TINGKATAN 2 Nama : Tarikh :

Tingkatan : Kemahiran Geografi Bab 3: Skala dan Jarak Instrumen Band 3 Kod Evidens B3D1E4 Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus. Arahan: Ukur jarak tempat-tempat berikut melalui jalan raya kemudian, tukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus yang diberi. Tema

Petunjuk: Petempatan Jalan Raya

0

1

2

3

4 km

Tempat (a) Jarak dari sekolah ke Kampung Jelawat. (b) Jarak dari pasar ke klinik. (c) Jarak dari surau ke Kampung Jelawat. (d) Jarak dari klinik ke surau. (e) Jarak dari pasar ke Pekan Bachok

Jarak di atas peta

Jarak sebenar

GEOGRAFI TINGKATAN 2 Nama : Tarikh :

Tingkatan : Tema Instrumen Kod Evidens Tema 6: Pengangkutan dan Perhubungan Band 3 B3D6E2 Menjelaskan kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar Negara Malaysia.

Arahan: Lengkapkan kesan-kesan perkembangan pengangkutan terhadap alam sekitar Negara Malaysia.

GEOGRAFI TINGKATAN 2 Nama : Tarikh :

Tingkatan : Tema Instrumen Kod Evidens Kemahiran Geografi Bab 3: Skala dan Jarak Band 5 B5D4E1 Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah/komuniti setempat yang dapat meningkatkan kesedaran pelajar terhadap penjagaan alam sekitar

Arahan : Anda dikehendaki menyertai aktiviti penjagaan alam sekitar yang dianjurkan oleh pihak sekolahn atau komuniti setempat. Pihak yang menganjurkan aktiviti tersebut diminta untuk melengkapkan sijil penyertaan di bawah.

SIJIL PENYERTAAN
Dengan ini diakui (nama pelajar) telah menyertai Aktiviti Tempat Tarikh Penganjur : : : :

Tandatangan Penganjur Nama Jawatan Cop Jabatan

: : :