1.

Berdasarkan senarai yang telah diberikan, tandakan kesan-kesan pergerakan bumi (putaran dan peredaran) dalam sistem suria terhadap cuaca dan iklim. (B2D3E1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kejadian siang dan malam Kejadian air pasang surut Gerhana matahari Kejadian empat musim di kawasan sederhana Siang dan malam tidak sama panjang Hujan perolakan Pembiasan angin lazim Kedudukan matahari pada waktu tengah hari berbeza mengikut tempat Suhu bumi meningkat

2. Nyatakan kesan pergerakan bumi dalam sistem suria KESAN PERGERAKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA

PUTARAN

PEREDARAN

1) __________________________________ 2) __________________________________ 3) __________________________________

1) __________________________________ 2) __________________________________ 3) __________________________________

3. Isikan tempat kosong yang berikut mengikut ciri-ciri iklim di Malaysia (B2D4E1)
Ciri-ciri Iklim Khatulistiwa Panas Dan Lembap Sepanjang Tahun …………….           Panas 270C sepanjang tahun. Julat suhu tahunan 10C – 30C. Julat suhu harian70C. Jumlah hujan tahunan kira-kira 2 600 mm Hujan sepanjang tahun. Angin Monsun Timur Laut. Pengaruh angin Sumatera Bayu laut dan bayu darat. Kelembapan bandingan udara di Malaysia sentiasa tinggi kerana suhu sentiasa tinggi dan julat suhu rendah. Oleh itu, udara di negara kita sentiasa mengandungi wap air yang banyak.

……………..

…………….

…………….

4. Berdasarkan jadual di bawah, jawab soalan-soalan yang diberikan. Min suhu bulanan bagi Tanah Tinggi Cameron Bulan J Suhu 18 F 18 M 18 A 19 M 19 J 19 J 19 O 19 S 19 O 18 N 18 D 17

a) Kirakan min suhu (purata suhu) tahunan di Tanah Tinggi Cameron Min suhu = Jumlah suhu Jumlah bulan

b) Julat suhu (perbezaan bacaan suhu terendah dengan suhu tertinggi) Julat suhu = Suhu tertinggi – Suhu terendah

5. Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain (B4D2E2) .Jenis Bentuk Muka Bumi Dan Kepentingan Persamaan Dan Perbezaan Malaysia Luar Malaysia Switzerland Pelancongan Di Tanah Tinggi Pulau Jawa, Indonesia Pertanian Di Cerun Bukit Thailand

Pengangkutan Sungai

Perikanan Di Tasik

Tasik Tonle Sap, Kampuchea

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.