TUGASAN JANUARI 2013 SEMESTER

KOD KURSUS

ESP 313

NAMA KURSUS

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

PROGRAM

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

MUHAMAD IEZWAN ABDUL MALEK

NO. MATRIK

E30203120223

NAMA FASILITATOR AKADEMIK

PUSAT PEMBELAJARAN

AeU KUALA LUMPUR

SOALAN TUGASAN in terdiri daripada DUA Bahagian.

Kerancuan Bahasa Melayu

Kamus Dewan, mentakrifkan ‘rancu’ sebagai keadaan tidak teratur atau kekacauan. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, ejaan, peristilahan, kosa kata serta tatabahasa dan laras bahansa. Perkataan-perkataan yang sama maksud ialah ialah pencemaran, kecelaruan, kekacauan, kesalahan dan kesilapan.

Bahagian A Kumpulkan bukti kerancuan bahasa dikalangan murid-murid di sekolah anda disebabkan oleh pengaruh:

       

Bahasa ibunda Bahasa dialek / daerah Bahasa Inggeris Bahasa-bahasa lain Media masa (filem, iklan, TV, radio. laman web) Majalah, cerpen & novel Teknologi (bahasa singkatan seperti SMS, email, blog, twitter) Lain-lain (sila nyatakan)

Berikan seberapa banyak contoh kerancuan Bahasa Melayu daripada segi sebutan, ejaan, peristilahan, kosa kata, tatabahasa dan laras bahasa.

Bahasa sebagai salah satu tonggak tamadun bangsa atau jati diri bangsa yang mana tidak boleh tercicir atau tersisih bahkan mesti diperkukuhkan dan diperluaskan peranannya. ejaan. kosa kata serta tatabahasa dan laras bahansa. Namun sebagai guru Bahasa Melayu di sekolah ini. Hal ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa pengaruh yang berada di sekeliling mereka. Sedar atau tidak. sebutan dan laras bahasa. kecelaruan. Malah kadang kala guru sendiri pun mengalami masalah yang sama sebab kerancuan Bahasa Melayu ini sudah dibudayakan dan dipandang remeh sahaja. didapati kerancuan bahasa di kalangan muridmurid sering berlaku terutamanya apabila di dalam kelas Bahasa Melayu saya. peristilahan. Kerancuan bahasa adalah penyakit yang mencemari dalam berbahasa di mana ia dipandang remeh oleh kita sebelum ini namun jika dibiarkan begitu saja . kesalahan dan kesilapan. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan. keindahan dan nilai bahasa itu tidak dapat dilihat lagi. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga mendefinisikan perkataan kerancuan ini sebagai keadaan yang tidak teratur atau kekacauan. . Menurut Awang Sariyan (1994). Bagaimana kita hendak mengenali masalah kerancuan bahasa ini? Apakah pengaruh yang merosakkan nilai bahasa kita? Di dalam teks ini .Bahasa ialah maruah bangsa dan negara. Kajian telah dibuat melalui pemerhatian di sekolah saya berkhidmat. tugasnya amat berat di mana saya perlu membetulkan semula laras bahasa yang telah dipesongkan kepada pembakuan bahasa yang betul. saya akan menjelaskan beberapa pengaruh yang menyebabkan kerancuan bahasa ini terjadi. . Perkataan-perkataan yang sama maksud ialah ialah pencemaran. kekacauan. masalah ini sering terjadi kepada murid-murid sekolah saya. Jelaslah disini bahawa kerancuan bahasa adalah pencemaran bahasa yang sudah tiada nilai yang sebenar di dalam berbahasa khasnya Bahasa Melayu. bahasa seseorang dikatakan baku apabila dia menguasai sistem ejaan. Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam memenuhi peranannya sebagai wahana kebudayaan moden. peristilahan dan kosa kata serta tatabahasa. Berikut saya menyenaraikan kerancuan dalam bahasa Melayu dari segi sebutan.

Kesalahan tersebut sering terjadi apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i. contoh pengguna Bahasa Melayu menggunakan perterjemahan secara langsung. . seperti dalam banyak atau ban-niak (sepatutnya banyak). 1980:28). Hal ini terjadi juga kepada murid saya berbangsa Melayu. Bahasa Ni hau ma? What is your name? Dhosthi kya hai? Terjemahan Awak apa khabar? Apa nama awak? Persahabatan apakah itu? Bahasa Dialek / Daerah Perkataan ‘ dialek’ berasal daripada bahasa Yunani iaitu ‘dialektos’ iaitu perkataan yang pada mulanya digunakan dalam hubungannya dengan bahasa Yunani pada waktu itu. Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambing maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnya u-ngu) dan tan-gan (sepatutnya ta-ngan) Selain itu.KERANCUAN BAHASA MELAYU DALAM SEBUTAN Bahasa Ibunda Salah satu kesalahan umum yang berlaku kepada penutur bukan Melayu terutama murid berbangsa Cina saya di dalam tahun 3 ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan bunyi é dan e (schwa) semasa membaca dan menulis (Abdullah Hassan. Dialek variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. ni-a-muk atau n-va-muk (sepatutnya nya-muk) dan lain-lain lagi. sama ada perkataan demi perkataan ataupun frasa. tanpa mengambil kira struktur Bahasa Melayu yang betul. Perbezaan antara sepak dan sépak adalah jauh berbeza. Kebanyakkan murid berbangsa Cina tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras nv dan lelangit lembut ng dengan tepat. Dalam hal ng juga.

Sebagai guru Bahasa Melayu tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut dengan membetulkan kesalahan bahasa yang digunakan oleh murid itu. Pemilihan penggunaan bahasa daerah boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Hal ini memang lucu kerana serba serbi murid tersebut menjawab soalan lisan yang diberikan oleh guru dalam versi Kelantan. Contoh lain dalam bahasa dialek atau daerah yang sering digunakan dalam kalangan pengguna bahasa Melayu Brunei (daerah Papar. sampai satu tahap murid tersebut menggunakan bahasa berkenaan di dalam percakapan hariannya sehinggalah di bawa ke sekolah. Dalam konteks masyarakat pula. Sebagai seorang guru seharusnya dielakkan agar kekeliruan penggunaan bahasa Melayu dapat dibendung dan usaha pembakuan itu dapat mencapai satu tahap yang membanggakan Contoh di mana berlakunya kerancuan bahasa terutamanya murid Tahun 1 saya mempunyai masalah bahasa yang ketara terutamanya mereka yang berasal dari pantai timur Semenanjung Malaysia. Contohnya di sekolah saya semasa saya mengajar di daerah Sabah sesuatu ketika dahulu . Memandangkan percakapan ibu bapa mereka di rumah menggunakan dialek Kelantan. Sabah) semasa saya bertugas di Sabah dahulu adalah seperti berikut: . guru-guru mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa pengantar dengan alasan murid lebih memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid. loghat. pemilihan bahasa dialek atau daerah ini waima dalam situasi-situasi rasmi adalah untuk memudahkan komunikasi dan juga mewujudkan jalinan kemesraan diantara mereka. pelat daerah. dialek (dialék) bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial yang berbeza daripada bahasa standard. Namun tanpa disedari sikap ambil mudah ini akan melahirkan murid yang lemah dalam penguasaan bahasa sehinggalah mereka akan membawanya ke alam pekerjaannya akan datang. pelat negeri dan lain-lain.Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga.

You sebagai awak sering digunakan malah panggilan seperti papa dan mama dalam keluarga juga sering dipraktikan oleh generasi muda sekarang. Rumah itu besar. ii) Kan ke mana kamu? iii) Kemari kita? iv) Karangku ke rumahmu. Malah dialog percakapan antara mereka juga dipengaruhi dengan masalah penggunaan Bahasa Inggeris di dalam Bahasa Melayu. Bagi mereka jika mereka bercakap dua bahasa sekaligus ia melambangkan standard diri mereka sendiri namun sebaliknya merosakkan kualiti Bahasa Melayu sendiri. Bahasa dialek Melayu Brunei i) Rumah itu basar. . Bahasa Inggeris Penggunaan Bahasa Inggeris di dalam Bahasa Melayu adalah salah satu pencemaran bahasa yang seringkali digunakan oleh murid bukan sahaja kadang kala guru sendiri tidak menyedari masalah yang sama mereka alami. Kamu hendak ke mana? Marilah ke sini. Penggunaan I sebagai saya .Bahasa dialek Melayu Brunei banar basar kadai butak karang kan kapal tarabang benar besar kedai botak nanti akan/ hendak kapal terbang Contoh ayat . Nanti saya datang ke rumah awak.

Sebagai contoh. Bahasa pasar juga bermaksud bahasa yang digunakan oleh penutur yang dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. orang Melayu lebih suka menggunakan bahasa pasar atau bahasa kacukan. Bahasa-bahasa lain Disini saya boleh bahagikan kepada 2 jenis kerancuan Bahasa Melayu kita iaitu . Bahasa Pasar Bahasa pasar dikenali sebagai bahasa kacukan kerana salah satu sifat ragam bahasa ini ialah sifat kacukannya. Penggunaan bahasa ini tidak begitu gramatis kerana bahasa ini mengabaikan nahu bahasa ibunda dan mengikut telor bahasa tersebut. apa mahu boleh bikin . ketika berkomunikasi di pasar. Orang Melayu menyangka bahawa bentuk ayat yang digunakan itu adalah bentuk-bentuk bahasa Melayu tulen.Antara perkataan-perkataan yang sering digunakan dalam bahasa pasar . Dalam bahasa ini banyak terdapat unsur-unsur bahasa asing digunakan. By the way .Contoh ayat yang menggunakan Bahasa Inggeris dalam Bahasa Melayu sering kita lihat dan dengar di dalam drama-drama tempatan negara kita . siapa yang merancang semua ini ¿ I still sayang you ¡ You understand apa I cakapkan ni. Penggunaan bahasa ini telah begitu sebati di kalangan orang Melayu sehinggakan orang Melayu tidak sedar kesalahan penggunaan bahasa tersebut. Bahasa Tamil dan sebagainya. Bahasa pasar ialah bahasa yang terdiri perkataan-perkataan Melayu tetapi menggunakan ragam bahasa dan bentuk ayat-ayat bahasa lain seperti Bahasa Cina. 1.

Bahasa Tamil dan sebagainya. Amoi: Mana boleh..manyak mahal oo. Bahasa ini dipertuturkan mengikut trend dan ia tidak menggunakan . 2. itu kain. Melah: Takpalah.. kasi 2 meter la. Bahasa Rojak Bahasa rojak ialah Bahasa Melayu yang bercampur aduk antara bahasa asing sama ada bercampur dengan Bahasa Inggeris.. ini kain baik punya.kasi tahu banyak mahal sedikit masa jangan bilang sama dia itu macam saya punya adik Berikut adalah contoh perbualan bahasa pasar yang sering kita perhatikan di pasar: Melah: amoi. Melah: Kasi kulanglah sikit.. Bahasa rojak sering digunakan oleh segolongan penutur yang tidak mementingkan penggunaan Bahasa Melayu yang betul.belapa halga? Amoi: anam balat semeter.

TV. Oleh itu. KERANCUAN BAHASA MELAYU DALAM EJAAN . Tambahan pula media dengan keupayaan. Masalah kerancuan bahasa perlulah dihindarkan. Konsert Sure Heboh telah ditukarkan kepada JOM Heboh Pi Mai Pi Mai Tang Tu Manakala bagi filem-filem yang banyak menggunakan judul. bahasa rojak atau bahasa pasar di dalam setiap babak ialah KL Gangster Senario The Movie . iklan. Walaubagaimana hal ini jarang berlaku di sekolah saya memandangkan guru-guru banyak menegur murid-murid yang bercakap sebegitu dan murid-murid menyedari bahawa apabila bercakap sedemikian seolah-olah hilang kesopanan dan kesantunan mereka bila bercakap. kepantasan dan keluasan liputannya serta integritinya dalam penyampaian serta penyebaran pelbagai bentuk maklumat. indah dan persis. laman web) Media cetak mahupun elektronik memainkan peranan yang cukup penting sebagai wahana penyebaran penggunaan bahasa yang baik. radio. bahasa dialek. berita dan peristiwa berwahanakan bahasa amat mempengaruhi gaya bahasa dan berkomunikasi dalam kalangan masyarakat.tatabahasa yang betul. Masalah kerancuan bahasa kita sering kita lihat di dalam rancangan televisyen yang mana memaparkan sedikit sebanyak kerancuan bahasa. indah dan persis. Antaranya ialah. PERISTILAHAN DAN KOSA KATA Media masa (filem. media seperti televisyen dan filem bukan sahaja harus mementingkan aspek makluman hiburan dan pujukan dalam melaksanakan agenda media masing-masing malah memainkan tanggungjawab moral dan sosialnya untuk menyebarkan penggunaan bahasa yang baik.

mereka menggunakan bahasa rojak dan berlakulah kerancuan bahasa. cerpen dan novel. kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturannya sama . Di samping itu penulis tidak mahu menjadikan perbualan yang direka dalam cerpen atau novel terlalu formal sehinggakan menjadikan penceritaan yang di sampaikan membosankan. blog. kerancuan bahasa boleh ditemui di dalam setiap novel atau cerpen yang ada. Namun begitu. Namun ada juga penerbit majalah meletakkan judul majalah seperti Gempak. Antaranya : Rakan Cop telah ditukarkan kepada Rakan Polis Majalah. Musa. Untuk menghantar SMS kepada rakan-rakan. Kliks dan beberapa buah majalah lagi menggunakan bahasa rojak sebagai judul majalah mereka. Contohnya 123…I Love You. Teknologi (bahasa singkatan seperti SMS. Ini kerana kebanyakkan penerbit dan penulis novel sudah sedia maklum dalam menjaga kualiti bahasa dalam menyampaikan sesuatu bahan bacaan kepada pembaca yang sedia ada. twitter) Manakala golongan remaja pula. Menurut Prof Dr. email.Bunohan Remp – it Main-main cinta Lu Pikirlah Sendiri The Movie Antoo Fighter Manakala untuk laman web. Hashim Hj. cerpen & novel Tidak banyak maklumat yang boleh didapati mengenai kerancuan bahasa dalam majalah. Lagenda Budak Setan. terdapat beberapa laman web yang dikenalpasti mempunyai kerancuan bahasa. Hal ini disebabkan kecanggihan teknologi maklumat pada abad ke-21 iaitu penggunaan telefon bimbit. biasanya saya dapati novel berkisarkan cinta banyak dipengaruhi dengan kerancuan bahasa. penggunaan bahasa Melayu mereka cukup membahayakan dan boleh merosakkan nilai bahasa Melayu. Ini kerana penulis cuba menggambarkan realiti kehidupan sesuatu watak atau masyarakat dengan penggunaan laras bahasa yang mudah untuk membentuk identiti sesuatu watak. Manakala novel juga ada menggunakan judul berdasarkan bahasa rojak .

Pengubahsuaian juga telah dibuat kepada kata gantinama seperti sayer (saya). klausa.kehalusan dan keintelektualan bahasa Melayu. Kesilapan dalam tatabahasa ini adalah termasuk kesilapan penggunaan kata pemeri adalah dan ialah. kosa kata. ejaan. fonologi. melalui email ataupun melalui blog. Berikut adalah senarai kesilapankesilapan yang sering dilakukan oleh pengguna Bahasa Melayu. kosa kata dan istilah. sebutan. . w’lam (wa’alaikumsalam). di antara dan antara dan lain-lain lagi. kerana menjejas sistem dan peraturannya yang menyebabkan kecelaruan dan ketidaktekalannya. yang akhirnya akan menurunkan maruahnya dan disisihkan sedikit demi sedikit oleh pengguna bahasanya.ada dari segi sintaksis. tipon (telefon) dan persal (mengapa). KERANCUAN BAHASA MELAYU DALAM TATABAHASA Kekeliruan pengguna bahasa dalam tatabahasa juga merupakan salah satu sebab perlaksanaan pembakuan bahasa agak sukar dilaksanakan. Hal ini bukan sahaja boleh didapati di dalam SMS. terdapat beberapa perkataan yang sering disalahgunakan semasa menghantar sms. camner (bagaimana) dan maner (mana). morfologi. Hal ini akan merosakkan martabat dan kewibawaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. yang mengakibatkan kekacauan dan ketidaktekalan dari segi pembentukan ayat. kekeliruan dalam tatabahasa ini juga boleh mengubah makna dalam sesuatu ayat jika ia dipandang remeh . a’kum (assalamualaikum). dier (dia) dan nko (engkau). perkataan-perkataan seperti kang (nanti). Di sini . istilah dan sebagainya. dari dan daripada. Begitu juga dengan kata tanya telah diubah suai seperti biler (bila). bahasa pendidikan dan bahasa ilmu tinggi. kata sendi nama di. Misalnya. dowang (mereka). frasa. Di samping itu. malah boleh ditemui dalam laman web media sosial iaitu Twitter . Kerancuan bahasa Melayu abad ke-21 merupakan satu cabaran yang boleh merosakkan keteraturan. ke .

i) Kesilapan penggunaan kata adalah di tempat ialah Salah Anak adalah anugerah Allah. Matlamat NURY adalah pembinaan masyarakat cemerlang. Betul Kursus ini adalah untuk kaum wanita. Beliau ialah orang yang pertama berhijrah. Betul Anak ialah anugerah Allah.contoh dapat dilihat daripada penggunaan kedua-dua kata ialah seperti berikut. manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kesilapan penggunaan adalah atau ialah Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama. Contoh. Baju itu ialah baik. Beliau adalah orang yang pertama berhijrah. Matlamat NURY ialah pembinaan masyarakat cemerlang ii) Kesilapan penggunaan kata ialah di tempat adalah Salah Kursus ini ialah untuk kaum wanita. Baju itu adalah baik. .1.

iii) Kesilapan penggunaan kata adalah di hadapan kata kerja... Adalah dimaklumkan bahawa.. Betul Matlamat utama syarikat ini adalah untuk membantu para golongan muda.. Salah Matlamat utama syarikat ini adalah membantu para golongan muda.. Salah Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa. Dengan ini dimaklumkan bahawa. Usaha yang dijalankan adalah menerbitkan risalah.. Usaha yang dijalankan adalah dengan menerbitkan risalah iv) Kesilapan penggunaan kata adalah pada awal ayat. .. Betul Dengan ini dimaklumkan bahawa..

.. Betul Keputusan ini diambil berdasarkan. 2....v ) Kesilapan penggunaan kata adalah dan kata kerja Salah Keputusan ini diambil adalah berdasarkan. Kesilapan Penggunaan Kata Sendi di Pengguna sering terkeliru antara penggunaan di sebagai kata sendi dan di sebagai imbuhan. Bentuk ini berbeza dari segi penggunaan dan ejaannya.. Contohnya : Salah diangkasa disana dilaut Betul di angkasa di sana di laut . Para pelajar adalah dipelawa memohon. Para pelajar dipelawa memohon. i) Kata sendi nama di Kata sendi nama digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dan ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya...

Contohnya : Salah di abad ke – 20 di saat ini di zaman ini ii ) Betul pada abad ke-20 pada saat ini pada zaman ini Imbuhan Awalan di Seperti imbuhan yang lain. Salah di basahi di catat di isi Betul dibasahi dicatat diisi 3. Awalan di membentuk kata kerja. Berikut disenaraikan ayat-ayat yang sering digunakan oleh pengguna bahasa Melayu : .Kata sendi nama di tidak boleh digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu. iaitu kata kerja pasif diri ketiga. awalan di hendaklah dieja serangkai dengan kata yang menerimanya. Contohnya . masa atau zaman. Kesilapan Penggunaan Kata Dalam Ayat Penggunaan kata dalam ayat amat penting kerana penggunaan kata yang tidak tepat boleh menyebabkan terjadinya perubahan makna.

Ada pelbagai barang di kedai itu. Di atas perhatian daripada pihak tuan. Ibu menidurkan adik. Bola itu ditendang oleh Ali. Ali dihadiahkan sebuah buku. Hakim menjatuhkan pembunuh itu hukuman gantung. saya mengucapkan terima kasih. Bola itu Ali tendang. Hakim menjatuhi pembunuh itu hukuman gantung. . Atas perhatian daripada pihak tuan. Sebuah buku dihadiahkan kepada Ali Saya menghadiahkan Salim sebuah basikal. Dia merindukan anaknya. Bola itu ditendang oleh saya. Betul Ada berbagai-bagai barang di kedai itu. Ali dihadiahi sebuah buku. Bola itu saya tendang.Salah Ada berbagai barang di kedai itu. Ibu meniduri adik. saya mengucapkan terima Dia merindui anaknya. Saya menghadiahkan sebuah basikal kepada Salim. Saya menghadiahi Salim sebuah basikal.

Sesetengah orang suka makanan manis.Allah isytihar istirahat isyak justeru jaket . Segala sesuatu yang dilakukan itu bergantung pada niat seseorang.kasih. Antara yang hadir ke majlis tersebut ialah ibu saya. Setengah orang suka makanan manis. Di antara yang hadir ke majlis tersebut ialah ibu saya. Saya tidak menyebelahi kedua-dua pihak. KERANCUAN BAHASA MELAYU DALAM EJAAN MEMPERBETULKAN KESILAPAN EJAAN (KATA) SALAH auto matif audien agreget arithmetik agen (wakil) ampangan aked akitek analisa atlit atnik anggrik baucer bistari bowling buffet bumiputra BETUL automotif audiens agregat aritmetik ejen (wakil) empangan arked arkitek analisis atlet etnik anggerik baucar bestari boling bufet bumiputera SALAH geraf geharu hajjah hurmat ide idap iktizam impot injin inspekter insuran InsyaallahInsya Allah istihar istirehat isya justru jeket BETUL graf gaharu hajah hormat idea hidap iltizam import enjin inspektor insurans insya. Saya tidak menyebelahi kedua belah pihak. Segala sesuatu yang dilakukan itu bergantung kepada niat seseorang.

buroh calun cocok (tusuk) cucuk (sesuai) catit cendiawan cop dasyhat dialog definasi deligasi deraf durhaka efisyen ekur ehsan engzos ekslusif ekspot ekspress emel engkar fadhilat fax faksimili Febuari gembeling / gembeleng SALAH lojik losyen letrik lojistik maksima manafaat masaalah mee mekanisma mencatit mengenengahkan megenepikan mengujudkan mengwujudkan mentera merbahaya minima buruh calon cucuk (tusuk) cocok (sesuai) catat cendekiawan cap (cetak) dahsyat dialog definisi delegasi draf derhaka efisien ekor ihsan ekzos eksklusif eksport ekspres e-mel ingkar fadilat faks faksimile Februari gembleng BETUL logik losen elektrik logistik maksimum manfaat masalah mi mekanisme mencatat mengetengahkan megetepikan mewujudkan mewujudkan mantera berbahaya minimum kampong kapitalisma katun kefeteria komidi komisyen kondaktor konsotium kontrek korum kaptain karenah (ragam) kelender keredhaan kerinting kianat ko-kurikulum kolestrol komersil komplek kontingen lagenda lakun lapuran lebel lencungan leukimia SALAH protin pekej pesonal (kakitangan) petrolium platfom profail profesyenal sekala sekelian sekim sessi setor siksa silaturrahim snooker stesyen stokin kampung kapitalisme kartun kafeteria komedi komisen konduktor konsortium kontrak kuorum kapten kerenah kalendar keredaan keriting khianat kokurikulum kolesterol komersial kompleks kontinjen legenda lakon laporan label lencongan leukemia BETUL protein pakej personel petroleum platform profil profesional skala sekalian skim sesi stor seksa silaturahim snuker stesen stoking .

munshi nasionalisma odit oditorium optima organisme otomatik otomobil pamir paspot patriotisma pehak pelancung pemerosesan pemilekan pengembala pengemblengan pensil perabut perihatin perlaburan perlancaran perletakan pertunjukkan pesaraan pesiaran plan profession prosidur munsyi nasionalisme audit auditorium optimum organisma automatik automobil pamer pasport patriotisme pihak pelancong pemprosesan pemilikan penggembala penggemblengan pensel perabot prihatin pelaburan pelancaran peletakan pertunjukan persaraan persiaran pelan profesion prosedur sunnah sabsidi sanwic selinder skima spesis stem talipon taugeh (sayuran) trampil tulin ugama usek warong vokasyenal yunit sunah subsidi sandwic silinder skema spesies setem telefon tauge terampil tulen agama usik warung vokasional unit .

guru seharusnya menitikberatkan cara penyampaian Bahasa Melayu di dalam bilik darjah terutamanya aspek tatabahasa dalam kalangan murid sejak di peringkat sekolah rendah lagi supaya murid-murid dapat mengetahui kelainan erti perkataan yang imbuhannya berbeza-beza dan menggunakannya dengan betul. . jelaskan dengan contoh tertentu langkah-langkah yang diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard. Menurutnya juga. Penguasaan Bahasa Melayu yang baik dan teratur. Pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi ini membantu murid menghasilkan ayat yang gramatis dan berkomunikasi dengan berkesan.tetapi tidak menjadi masalah jika mereka dapat membezakan penggunaannya untuk tujuan rasmi atau tidak. barulah murid-murid akan mengenali mana satu bahasa yang telah tercemar atau tidak. tepat dan gramatis dalam lisan dan penulisan. Tambahan lagi.Bahagian B Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. Pelbagai aktiviti seperti pameran kerancuan bahasa yang bertujuan untuk menyedarkan murid-murid tentang kerancuan bahasa dan kepentingan berbahasa Melayu dengan betul. tepat dan gramatis. Selain itu. menggunakan frasa yang betul serta menggunakan ayat dengan betul. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. Apabila murid melihat bahan-bahan ini.. kempen Bulan Bahasa turut memainkan peranan penting dalam menggerakkan kempen membanteras kerancuan bahasa. guru mesti memberi penekanan kepada murid supaya tahu membezakan antara bahasa untuk urusan rasmi dan tidak rasmi. Hal ini akan mengelakkan penggunaan Bahasa Melayu yang tercemar dari segi tatabahasa. penggunaan singkatan perkataaan berlaku terhadap semua bahasa di dunia. Abdul Aziz Abdul Talib (2000:236) pula menyatakan bahawa pengajaran tatabahasa membolehkan murid-murid berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dengan baik. guru perlu menjadi contoh yang baik dalam hal penggunaan bahasa yang teratur dan beranggapan bahawa Bahasa Melayu itu begitu mudah hingga tidak perlu dipelajari secara serius harus dikikis dalam kalangan murid. Hal ini dapat disokong dengan kenyataan Yahya Othman (2005:11) bahawa rumus tatabahasa yang wujud perlu dipelajari secara beransur-ansur sehingga membentuk operasi kesatuan rumus yang utuh dan berupaya melakukan operasi membina ayat. bagi mengelakkan Bahasa Melayu tercemar akibat penggunaan bahasa SMS. Menurut Awang Sariyan pula.

Guru membimbing dan memantau murid membaca dan menegur jika terdapat kesalahan dalam membaca. . Galakkan murid membaca dengan kuat dan mengikut intonasi dengan betul serta sebutan yang jelas dan betul.Strategi pengajaran dan pembelajaran juga penting dalam menyampaikan penguasaan Bahasa Melayu dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful