TUGASAN JANUARI 2013 SEMESTER

KOD KURSUS

ESP 313

NAMA KURSUS

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU

PROGRAM

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

MUHAMAD IEZWAN ABDUL MALEK

NO. MATRIK

E30203120223

NAMA FASILITATOR AKADEMIK

PUSAT PEMBELAJARAN

AeU KUALA LUMPUR

SOALAN TUGASAN in terdiri daripada DUA Bahagian.

Kerancuan Bahasa Melayu

Kamus Dewan, mentakrifkan ‘rancu’ sebagai keadaan tidak teratur atau kekacauan. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan, ejaan, peristilahan, kosa kata serta tatabahasa dan laras bahansa. Perkataan-perkataan yang sama maksud ialah ialah pencemaran, kecelaruan, kekacauan, kesalahan dan kesilapan.

Bahagian A Kumpulkan bukti kerancuan bahasa dikalangan murid-murid di sekolah anda disebabkan oleh pengaruh:

       

Bahasa ibunda Bahasa dialek / daerah Bahasa Inggeris Bahasa-bahasa lain Media masa (filem, iklan, TV, radio. laman web) Majalah, cerpen & novel Teknologi (bahasa singkatan seperti SMS, email, blog, twitter) Lain-lain (sila nyatakan)

Berikan seberapa banyak contoh kerancuan Bahasa Melayu daripada segi sebutan, ejaan, peristilahan, kosa kata, tatabahasa dan laras bahasa.

keindahan dan nilai bahasa itu tidak dapat dilihat lagi. sebutan dan laras bahasa. Berikut saya menyenaraikan kerancuan dalam bahasa Melayu dari segi sebutan. Jelaslah disini bahawa kerancuan bahasa adalah pencemaran bahasa yang sudah tiada nilai yang sebenar di dalam berbahasa khasnya Bahasa Melayu. Sedar atau tidak. Perkataan-perkataan yang sama maksud ialah ialah pencemaran. kekacauan. Kajian telah dibuat melalui pemerhatian di sekolah saya berkhidmat. masalah ini sering terjadi kepada murid-murid sekolah saya. kesalahan dan kesilapan. ejaan. tugasnya amat berat di mana saya perlu membetulkan semula laras bahasa yang telah dipesongkan kepada pembakuan bahasa yang betul. kosa kata serta tatabahasa dan laras bahansa. Namun sebagai guru Bahasa Melayu di sekolah ini. didapati kerancuan bahasa di kalangan muridmurid sering berlaku terutamanya apabila di dalam kelas Bahasa Melayu saya.Bahasa ialah maruah bangsa dan negara. Hal ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa pengaruh yang berada di sekeliling mereka. Bagaimana kita hendak mengenali masalah kerancuan bahasa ini? Apakah pengaruh yang merosakkan nilai bahasa kita? Di dalam teks ini . bahasa seseorang dikatakan baku apabila dia menguasai sistem ejaan. Bahasa sebagai salah satu tonggak tamadun bangsa atau jati diri bangsa yang mana tidak boleh tercicir atau tersisih bahkan mesti diperkukuhkan dan diperluaskan peranannya. Bahasa Melayu akan terus menghadapi cabaran dalam memenuhi peranannya sebagai wahana kebudayaan moden. kecelaruan. Menurut Awang Sariyan (1994). Malah kadang kala guru sendiri pun mengalami masalah yang sama sebab kerancuan Bahasa Melayu ini sudah dibudayakan dan dipandang remeh sahaja. Kerancuan bahasa adalah penyakit yang mencemari dalam berbahasa di mana ia dipandang remeh oleh kita sebelum ini namun jika dibiarkan begitu saja . . peristilahan dan kosa kata serta tatabahasa. Kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan bahasa yang telah dipersetujui sama ada pada peringkat sebutan. . Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga mendefinisikan perkataan kerancuan ini sebagai keadaan yang tidak teratur atau kekacauan. peristilahan. saya akan menjelaskan beberapa pengaruh yang menyebabkan kerancuan bahasa ini terjadi.

Bahasa Ni hau ma? What is your name? Dhosthi kya hai? Terjemahan Awak apa khabar? Apa nama awak? Persahabatan apakah itu? Bahasa Dialek / Daerah Perkataan ‘ dialek’ berasal daripada bahasa Yunani iaitu ‘dialektos’ iaitu perkataan yang pada mulanya digunakan dalam hubungannya dengan bahasa Yunani pada waktu itu. Dalam hal ng juga. Perbezaan antara sepak dan sépak adalah jauh berbeza. ni-a-muk atau n-va-muk (sepatutnya nya-muk) dan lain-lain lagi. . Oleh sebab ejaan setiap bunyi itu mempunyai dua lambing maka ia sering disebut sebagai dua bunyi. sama ada perkataan demi perkataan ataupun frasa. Dialek variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. 1980:28).KERANCUAN BAHASA MELAYU DALAM SEBUTAN Bahasa Ibunda Salah satu kesalahan umum yang berlaku kepada penutur bukan Melayu terutama murid berbangsa Cina saya di dalam tahun 3 ialah kegagalan mereka mengenali perbezaan bunyi é dan e (schwa) semasa membaca dan menulis (Abdullah Hassan. contoh pengguna Bahasa Melayu menggunakan perterjemahan secara langsung. Kebanyakkan murid berbangsa Cina tidak dapat menyebut bunyi sengau lelangit keras nv dan lelangit lembut ng dengan tepat. tanpa mengambil kira struktur Bahasa Melayu yang betul. Hal ini terjadi juga kepada murid saya berbangsa Melayu. n diasingkan daripada g seperti dalam ung-gu atau un-gu (sepatutnya u-ngu) dan tan-gan (sepatutnya ta-ngan) Selain itu. seperti dalam banyak atau ban-niak (sepatutnya banyak). Kesalahan tersebut sering terjadi apabila huruf gabung ny diucapkan sebagai dua bunyi iaitu n dan y/i.

Pemilihan penggunaan bahasa daerah boleh disebabkan oleh beberapa faktor. guru-guru mengambil jalan mudah dan cenderung menggunakan bahasa dialek atau daerah sebagai bahasa pengantar dengan alasan murid lebih memahami sesuatu yang disampaikan oleh guru dan suasana pengajaran akan bersifat menghiburkan serta mudah menimbulkan situasi kemesraan antara guru dan murid. pelat daerah. Sebagai seorang guru seharusnya dielakkan agar kekeliruan penggunaan bahasa Melayu dapat dibendung dan usaha pembakuan itu dapat mencapai satu tahap yang membanggakan Contoh di mana berlakunya kerancuan bahasa terutamanya murid Tahun 1 saya mempunyai masalah bahasa yang ketara terutamanya mereka yang berasal dari pantai timur Semenanjung Malaysia. dialek (dialék) bermaksud satu bentuk bahasa yang digunakan dalam sesuatu daerah atau oleh sesuatu kelas sosial yang berbeza daripada bahasa standard. pelat negeri dan lain-lain. Namun tanpa disedari sikap ambil mudah ini akan melahirkan murid yang lemah dalam penguasaan bahasa sehinggalah mereka akan membawanya ke alam pekerjaannya akan datang. loghat. sampai satu tahap murid tersebut menggunakan bahasa berkenaan di dalam percakapan hariannya sehinggalah di bawa ke sekolah.Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga. Sebagai guru Bahasa Melayu tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah tersebut dengan membetulkan kesalahan bahasa yang digunakan oleh murid itu. Dalam konteks masyarakat pula. Hal ini memang lucu kerana serba serbi murid tersebut menjawab soalan lisan yang diberikan oleh guru dalam versi Kelantan. pemilihan bahasa dialek atau daerah ini waima dalam situasi-situasi rasmi adalah untuk memudahkan komunikasi dan juga mewujudkan jalinan kemesraan diantara mereka. Memandangkan percakapan ibu bapa mereka di rumah menggunakan dialek Kelantan. Contoh lain dalam bahasa dialek atau daerah yang sering digunakan dalam kalangan pengguna bahasa Melayu Brunei (daerah Papar. Contohnya di sekolah saya semasa saya mengajar di daerah Sabah sesuatu ketika dahulu . Sabah) semasa saya bertugas di Sabah dahulu adalah seperti berikut: .

Rumah itu besar. Penggunaan I sebagai saya .Bahasa dialek Melayu Brunei banar basar kadai butak karang kan kapal tarabang benar besar kedai botak nanti akan/ hendak kapal terbang Contoh ayat . You sebagai awak sering digunakan malah panggilan seperti papa dan mama dalam keluarga juga sering dipraktikan oleh generasi muda sekarang. ii) Kan ke mana kamu? iii) Kemari kita? iv) Karangku ke rumahmu. Bahasa dialek Melayu Brunei i) Rumah itu basar. Nanti saya datang ke rumah awak. Bagi mereka jika mereka bercakap dua bahasa sekaligus ia melambangkan standard diri mereka sendiri namun sebaliknya merosakkan kualiti Bahasa Melayu sendiri. Bahasa Inggeris Penggunaan Bahasa Inggeris di dalam Bahasa Melayu adalah salah satu pencemaran bahasa yang seringkali digunakan oleh murid bukan sahaja kadang kala guru sendiri tidak menyedari masalah yang sama mereka alami. Malah dialog percakapan antara mereka juga dipengaruhi dengan masalah penggunaan Bahasa Inggeris di dalam Bahasa Melayu. . Kamu hendak ke mana? Marilah ke sini.

Contoh ayat yang menggunakan Bahasa Inggeris dalam Bahasa Melayu sering kita lihat dan dengar di dalam drama-drama tempatan negara kita . Sebagai contoh. siapa yang merancang semua ini ¿ I still sayang you ¡ You understand apa I cakapkan ni. orang Melayu lebih suka menggunakan bahasa pasar atau bahasa kacukan. Bahasa Tamil dan sebagainya. By the way . Bahasa-bahasa lain Disini saya boleh bahagikan kepada 2 jenis kerancuan Bahasa Melayu kita iaitu . Bahasa Pasar Bahasa pasar dikenali sebagai bahasa kacukan kerana salah satu sifat ragam bahasa ini ialah sifat kacukannya. ketika berkomunikasi di pasar. Dalam bahasa ini banyak terdapat unsur-unsur bahasa asing digunakan. apa mahu boleh bikin .Antara perkataan-perkataan yang sering digunakan dalam bahasa pasar . 1. Bahasa pasar juga bermaksud bahasa yang digunakan oleh penutur yang dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Penggunaan bahasa ini telah begitu sebati di kalangan orang Melayu sehinggakan orang Melayu tidak sedar kesalahan penggunaan bahasa tersebut. Orang Melayu menyangka bahawa bentuk ayat yang digunakan itu adalah bentuk-bentuk bahasa Melayu tulen. Bahasa pasar ialah bahasa yang terdiri perkataan-perkataan Melayu tetapi menggunakan ragam bahasa dan bentuk ayat-ayat bahasa lain seperti Bahasa Cina. Penggunaan bahasa ini tidak begitu gramatis kerana bahasa ini mengabaikan nahu bahasa ibunda dan mengikut telor bahasa tersebut.

Amoi: Mana boleh. Bahasa Rojak Bahasa rojak ialah Bahasa Melayu yang bercampur aduk antara bahasa asing sama ada bercampur dengan Bahasa Inggeris.. itu kain. ini kain baik punya.belapa halga? Amoi: anam balat semeter. 2.. Melah: Takpalah. kasi 2 meter la.manyak mahal oo..kasi tahu banyak mahal sedikit masa jangan bilang sama dia itu macam saya punya adik Berikut adalah contoh perbualan bahasa pasar yang sering kita perhatikan di pasar: Melah: amoi. Bahasa ini dipertuturkan mengikut trend dan ia tidak menggunakan .. Bahasa Tamil dan sebagainya. Melah: Kasi kulanglah sikit. Bahasa rojak sering digunakan oleh segolongan penutur yang tidak mementingkan penggunaan Bahasa Melayu yang betul.

indah dan persis. kepantasan dan keluasan liputannya serta integritinya dalam penyampaian serta penyebaran pelbagai bentuk maklumat. Tambahan pula media dengan keupayaan. media seperti televisyen dan filem bukan sahaja harus mementingkan aspek makluman hiburan dan pujukan dalam melaksanakan agenda media masing-masing malah memainkan tanggungjawab moral dan sosialnya untuk menyebarkan penggunaan bahasa yang baik. Konsert Sure Heboh telah ditukarkan kepada JOM Heboh Pi Mai Pi Mai Tang Tu Manakala bagi filem-filem yang banyak menggunakan judul. Walaubagaimana hal ini jarang berlaku di sekolah saya memandangkan guru-guru banyak menegur murid-murid yang bercakap sebegitu dan murid-murid menyedari bahawa apabila bercakap sedemikian seolah-olah hilang kesopanan dan kesantunan mereka bila bercakap. bahasa rojak atau bahasa pasar di dalam setiap babak ialah KL Gangster Senario The Movie . iklan. Oleh itu. Masalah kerancuan bahasa kita sering kita lihat di dalam rancangan televisyen yang mana memaparkan sedikit sebanyak kerancuan bahasa. Masalah kerancuan bahasa perlulah dihindarkan. bahasa dialek. indah dan persis. laman web) Media cetak mahupun elektronik memainkan peranan yang cukup penting sebagai wahana penyebaran penggunaan bahasa yang baik. Antaranya ialah. PERISTILAHAN DAN KOSA KATA Media masa (filem. KERANCUAN BAHASA MELAYU DALAM EJAAN . TV.tatabahasa yang betul. berita dan peristiwa berwahanakan bahasa amat mempengaruhi gaya bahasa dan berkomunikasi dalam kalangan masyarakat. radio.

Hashim Hj. cerpen dan novel. Musa. terdapat beberapa laman web yang dikenalpasti mempunyai kerancuan bahasa. Untuk menghantar SMS kepada rakan-rakan. kerancuan bahasa boleh ditemui di dalam setiap novel atau cerpen yang ada. cerpen & novel Tidak banyak maklumat yang boleh didapati mengenai kerancuan bahasa dalam majalah. biasanya saya dapati novel berkisarkan cinta banyak dipengaruhi dengan kerancuan bahasa. Hal ini disebabkan kecanggihan teknologi maklumat pada abad ke-21 iaitu penggunaan telefon bimbit. Ini kerana penulis cuba menggambarkan realiti kehidupan sesuatu watak atau masyarakat dengan penggunaan laras bahasa yang mudah untuk membentuk identiti sesuatu watak. penggunaan bahasa Melayu mereka cukup membahayakan dan boleh merosakkan nilai bahasa Melayu.Bunohan Remp – it Main-main cinta Lu Pikirlah Sendiri The Movie Antoo Fighter Manakala untuk laman web. Namun ada juga penerbit majalah meletakkan judul majalah seperti Gempak. Lagenda Budak Setan. Kliks dan beberapa buah majalah lagi menggunakan bahasa rojak sebagai judul majalah mereka. kerancuan bahasa ialah penggunaan bahasa yang tidak mengikut peraturannya sama . Menurut Prof Dr. Namun begitu. twitter) Manakala golongan remaja pula. Ini kerana kebanyakkan penerbit dan penulis novel sudah sedia maklum dalam menjaga kualiti bahasa dalam menyampaikan sesuatu bahan bacaan kepada pembaca yang sedia ada. email. Di samping itu penulis tidak mahu menjadikan perbualan yang direka dalam cerpen atau novel terlalu formal sehinggakan menjadikan penceritaan yang di sampaikan membosankan. Contohnya 123…I Love You. Manakala novel juga ada menggunakan judul berdasarkan bahasa rojak . Teknologi (bahasa singkatan seperti SMS. Antaranya : Rakan Cop telah ditukarkan kepada Rakan Polis Majalah. mereka menggunakan bahasa rojak dan berlakulah kerancuan bahasa. blog.

Hal ini bukan sahaja boleh didapati di dalam SMS. KERANCUAN BAHASA MELAYU DALAM TATABAHASA Kekeliruan pengguna bahasa dalam tatabahasa juga merupakan salah satu sebab perlaksanaan pembakuan bahasa agak sukar dilaksanakan. camner (bagaimana) dan maner (mana). a’kum (assalamualaikum). Begitu juga dengan kata tanya telah diubah suai seperti biler (bila). ke . terdapat beberapa perkataan yang sering disalahgunakan semasa menghantar sms. Hal ini akan merosakkan martabat dan kewibawaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. w’lam (wa’alaikumsalam). yang akhirnya akan menurunkan maruahnya dan disisihkan sedikit demi sedikit oleh pengguna bahasanya. malah boleh ditemui dalam laman web media sosial iaitu Twitter . kekeliruan dalam tatabahasa ini juga boleh mengubah makna dalam sesuatu ayat jika ia dipandang remeh . Di samping itu. yang mengakibatkan kekacauan dan ketidaktekalan dari segi pembentukan ayat.ada dari segi sintaksis. Kesilapan dalam tatabahasa ini adalah termasuk kesilapan penggunaan kata pemeri adalah dan ialah. Berikut adalah senarai kesilapankesilapan yang sering dilakukan oleh pengguna Bahasa Melayu. kosa kata. di antara dan antara dan lain-lain lagi. perkataan-perkataan seperti kang (nanti). dowang (mereka). . sebutan. bahasa pendidikan dan bahasa ilmu tinggi. fonologi. Misalnya. morfologi. dier (dia) dan nko (engkau). frasa. Di sini . klausa. dari dan daripada. melalui email ataupun melalui blog. istilah dan sebagainya. kata sendi nama di. ejaan. kosa kata dan istilah.kehalusan dan keintelektualan bahasa Melayu. tipon (telefon) dan persal (mengapa). kerana menjejas sistem dan peraturannya yang menyebabkan kecelaruan dan ketidaktekalannya. Pengubahsuaian juga telah dibuat kepada kata gantinama seperti sayer (saya). Kerancuan bahasa Melayu abad ke-21 merupakan satu cabaran yang boleh merosakkan keteraturan.

Kesilapan penggunaan adalah atau ialah Kata pemeri ialah menunjukkan persamaan dan hadir di hadapan frasa nama. Beliau ialah orang yang pertama berhijrah. Matlamat NURY ialah pembinaan masyarakat cemerlang ii) Kesilapan penggunaan kata ialah di tempat adalah Salah Kursus ini ialah untuk kaum wanita. Betul Anak ialah anugerah Allah. . Beliau adalah orang yang pertama berhijrah.contoh dapat dilihat daripada penggunaan kedua-dua kata ialah seperti berikut. i) Kesilapan penggunaan kata adalah di tempat ialah Salah Anak adalah anugerah Allah. Baju itu ialah baik. Baju itu adalah baik.1. Contoh. Betul Kursus ini adalah untuk kaum wanita. manakala adalah menunjukkan huraian dan hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Matlamat NURY adalah pembinaan masyarakat cemerlang.

Usaha yang dijalankan adalah menerbitkan risalah... Usaha yang dijalankan adalah dengan menerbitkan risalah iv) Kesilapan penggunaan kata adalah pada awal ayat. Salah Adalah dengan ini diisytiharkan bahawa. Betul Matlamat utama syarikat ini adalah untuk membantu para golongan muda. Salah Matlamat utama syarikat ini adalah membantu para golongan muda.. Dengan ini dimaklumkan bahawa. .... Adalah dimaklumkan bahawa.. Betul Dengan ini dimaklumkan bahawa..iii) Kesilapan penggunaan kata adalah di hadapan kata kerja.

... Para pelajar dipelawa memohon. 2. Kesilapan Penggunaan Kata Sendi di Pengguna sering terkeliru antara penggunaan di sebagai kata sendi dan di sebagai imbuhan. i) Kata sendi nama di Kata sendi nama digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat dan ditulis terpisah daripada kata nama atau frasa nama yang mengikutinya.. Para pelajar adalah dipelawa memohon. Contohnya : Salah diangkasa disana dilaut Betul di angkasa di sana di laut ... Betul Keputusan ini diambil berdasarkan.v ) Kesilapan penggunaan kata adalah dan kata kerja Salah Keputusan ini diambil adalah berdasarkan... Bentuk ini berbeza dari segi penggunaan dan ejaannya.

Berikut disenaraikan ayat-ayat yang sering digunakan oleh pengguna bahasa Melayu : . Salah di basahi di catat di isi Betul dibasahi dicatat diisi 3. Kesilapan Penggunaan Kata Dalam Ayat Penggunaan kata dalam ayat amat penting kerana penggunaan kata yang tidak tepat boleh menyebabkan terjadinya perubahan makna. iaitu kata kerja pasif diri ketiga. Awalan di membentuk kata kerja.Kata sendi nama di tidak boleh digunakan dihadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu. awalan di hendaklah dieja serangkai dengan kata yang menerimanya. Contohnya : Salah di abad ke – 20 di saat ini di zaman ini ii ) Betul pada abad ke-20 pada saat ini pada zaman ini Imbuhan Awalan di Seperti imbuhan yang lain. Contohnya . masa atau zaman.

Dia merindukan anaknya. Ali dihadiahkan sebuah buku. Saya menghadiahkan sebuah basikal kepada Salim. Saya menghadiahi Salim sebuah basikal. Ali dihadiahi sebuah buku. Bola itu ditendang oleh Ali. Bola itu Ali tendang. Betul Ada berbagai-bagai barang di kedai itu. Bola itu saya tendang. saya mengucapkan terima Dia merindui anaknya. Sebuah buku dihadiahkan kepada Ali Saya menghadiahkan Salim sebuah basikal. Hakim menjatuhkan pembunuh itu hukuman gantung. Bola itu ditendang oleh saya. saya mengucapkan terima kasih. Hakim menjatuhi pembunuh itu hukuman gantung. Ada pelbagai barang di kedai itu. .Salah Ada berbagai barang di kedai itu. Ibu menidurkan adik. Atas perhatian daripada pihak tuan. Di atas perhatian daripada pihak tuan. Ibu meniduri adik.

Setengah orang suka makanan manis. Saya tidak menyebelahi kedua belah pihak. Segala sesuatu yang dilakukan itu bergantung pada niat seseorang.kasih. Saya tidak menyebelahi kedua-dua pihak. Segala sesuatu yang dilakukan itu bergantung kepada niat seseorang.Allah isytihar istirahat isyak justeru jaket . Antara yang hadir ke majlis tersebut ialah ibu saya. Di antara yang hadir ke majlis tersebut ialah ibu saya. KERANCUAN BAHASA MELAYU DALAM EJAAN MEMPERBETULKAN KESILAPAN EJAAN (KATA) SALAH auto matif audien agreget arithmetik agen (wakil) ampangan aked akitek analisa atlit atnik anggrik baucer bistari bowling buffet bumiputra BETUL automotif audiens agregat aritmetik ejen (wakil) empangan arked arkitek analisis atlet etnik anggerik baucar bestari boling bufet bumiputera SALAH geraf geharu hajjah hurmat ide idap iktizam impot injin inspekter insuran InsyaallahInsya Allah istihar istirehat isya justru jeket BETUL graf gaharu hajah hormat idea hidap iltizam import enjin inspektor insurans insya. Sesetengah orang suka makanan manis.

buroh calun cocok (tusuk) cucuk (sesuai) catit cendiawan cop dasyhat dialog definasi deligasi deraf durhaka efisyen ekur ehsan engzos ekslusif ekspot ekspress emel engkar fadhilat fax faksimili Febuari gembeling / gembeleng SALAH lojik losyen letrik lojistik maksima manafaat masaalah mee mekanisma mencatit mengenengahkan megenepikan mengujudkan mengwujudkan mentera merbahaya minima buruh calon cucuk (tusuk) cocok (sesuai) catat cendekiawan cap (cetak) dahsyat dialog definisi delegasi draf derhaka efisien ekor ihsan ekzos eksklusif eksport ekspres e-mel ingkar fadilat faks faksimile Februari gembleng BETUL logik losen elektrik logistik maksimum manfaat masalah mi mekanisme mencatat mengetengahkan megetepikan mewujudkan mewujudkan mantera berbahaya minimum kampong kapitalisma katun kefeteria komidi komisyen kondaktor konsotium kontrek korum kaptain karenah (ragam) kelender keredhaan kerinting kianat ko-kurikulum kolestrol komersil komplek kontingen lagenda lakun lapuran lebel lencungan leukimia SALAH protin pekej pesonal (kakitangan) petrolium platfom profail profesyenal sekala sekelian sekim sessi setor siksa silaturrahim snooker stesyen stokin kampung kapitalisme kartun kafeteria komedi komisen konduktor konsortium kontrak kuorum kapten kerenah kalendar keredaan keriting khianat kokurikulum kolesterol komersial kompleks kontinjen legenda lakon laporan label lencongan leukemia BETUL protein pakej personel petroleum platform profil profesional skala sekalian skim sesi stor seksa silaturahim snuker stesen stoking .

munshi nasionalisma odit oditorium optima organisme otomatik otomobil pamir paspot patriotisma pehak pelancung pemerosesan pemilekan pengembala pengemblengan pensil perabut perihatin perlaburan perlancaran perletakan pertunjukkan pesaraan pesiaran plan profession prosidur munsyi nasionalisme audit auditorium optimum organisma automatik automobil pamer pasport patriotisme pihak pelancong pemprosesan pemilikan penggembala penggemblengan pensel perabot prihatin pelaburan pelancaran peletakan pertunjukan persaraan persiaran pelan profesion prosedur sunnah sabsidi sanwic selinder skima spesis stem talipon taugeh (sayuran) trampil tulin ugama usek warong vokasyenal yunit sunah subsidi sandwic silinder skema spesies setem telefon tauge terampil tulen agama usik warung vokasional unit .

Selain itu. Penguasaan Bahasa Melayu yang baik dan teratur. bagi mengelakkan Bahasa Melayu tercemar akibat penggunaan bahasa SMS. penggunaan singkatan perkataaan berlaku terhadap semua bahasa di dunia. kempen Bulan Bahasa turut memainkan peranan penting dalam menggerakkan kempen membanteras kerancuan bahasa. menggunakan frasa yang betul serta menggunakan ayat dengan betul. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. Hal ini dapat disokong dengan kenyataan Yahya Othman (2005:11) bahawa rumus tatabahasa yang wujud perlu dipelajari secara beransur-ansur sehingga membentuk operasi kesatuan rumus yang utuh dan berupaya melakukan operasi membina ayat. Abdul Aziz Abdul Talib (2000:236) pula menyatakan bahawa pengajaran tatabahasa membolehkan murid-murid berkomunikasi dalam Bahasa Melayu dengan baik. Menurutnya juga. tepat dan gramatis dalam lisan dan penulisan. Hal ini akan mengelakkan penggunaan Bahasa Melayu yang tercemar dari segi tatabahasa.tetapi tidak menjadi masalah jika mereka dapat membezakan penggunaannya untuk tujuan rasmi atau tidak. guru seharusnya menitikberatkan cara penyampaian Bahasa Melayu di dalam bilik darjah terutamanya aspek tatabahasa dalam kalangan murid sejak di peringkat sekolah rendah lagi supaya murid-murid dapat mengetahui kelainan erti perkataan yang imbuhannya berbeza-beza dan menggunakannya dengan betul. Apabila murid melihat bahan-bahan ini. tepat dan gramatis.. Pengetahuan dan kemahiran berkomunikasi ini membantu murid menghasilkan ayat yang gramatis dan berkomunikasi dengan berkesan. Tambahan lagi. Menurut Awang Sariyan pula. guru mesti memberi penekanan kepada murid supaya tahu membezakan antara bahasa untuk urusan rasmi dan tidak rasmi. . barulah murid-murid akan mengenali mana satu bahasa yang telah tercemar atau tidak.Bahagian B Sebagai seorang guru Bahasa Melayu. Pelbagai aktiviti seperti pameran kerancuan bahasa yang bertujuan untuk menyedarkan murid-murid tentang kerancuan bahasa dan kepentingan berbahasa Melayu dengan betul. guru perlu menjadi contoh yang baik dalam hal penggunaan bahasa yang teratur dan beranggapan bahawa Bahasa Melayu itu begitu mudah hingga tidak perlu dipelajari secara serius harus dikikis dalam kalangan murid. jelaskan dengan contoh tertentu langkah-langkah yang diambil untuk membantu murid-murid menguasai Bahasa Melayu standard.

Strategi pengajaran dan pembelajaran juga penting dalam menyampaikan penguasaan Bahasa Melayu dengan betul. . Guru membimbing dan memantau murid membaca dan menegur jika terdapat kesalahan dalam membaca. Galakkan murid membaca dengan kuat dan mengikut intonasi dengan betul serta sebutan yang jelas dan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful