LITERASI NUMERAL

Disediakan oleh: Cheing Ding Ding

Lee Mei Fong
Lo Moong Gin

Teh Lee Yee
Yong Xue Lin

Bincangkan
1. Definisi pengamatan ruang (spatial
sense) Kepentingan geometri dalam kehidupan seharian? Mengapa pelajar perlu belajar geometri?

Definisi pengamatan ruang (spatial sense)

Apakah itu geometri?
• Merupakan cabang matematik yang mengkaji hubungan, sifat dan sukatan titik, garis, sudut, permukaan dan pepejal. • Bentuk-bentuk geometri diklasifikasikan kepada bentuk geometri dua matra dan bentuk geometri tiga matra.

• Bentuk geometri dua matra adalah bentukbentuk seperti segitiga, segiempat, poligon dan bulatan.

• Mempunyai dua dimensi – panjang dan
lebar.

kubus. kuboid.• Bentuk-bentuk geometri tiga matra adalah bongkah-bongkah seperti prisma. sfera dan piramid. silinder. lebar dan tinggi. kon. . • Mempunyai tiga dimensi iaitu panjang.

Konsep Asas Geometri Titik : .Merupakan suatu bentuk yang tidak bersaiz atau berukuran. . .Biasanya di dua garis bersilang.

Merupakan suatu bentuk yang mempunyai ukuran panjang.Garis lurus dan Garis lengkung. .Konsep Asas Geometri Garis : . .

.Merupakan sukatan pemusingan sesuatu garis atau rajah terbentuk dari persilangan dua garis lurus.Konsep Asas Geometri Sudut : .

.Konsep Asas Geometri Satah : .Permukaan rata yang ada panjang dan lebarnya tetapi tidak ada tebalnya.

.Konsep Asas Geometri Sisi : .Sempadan sesuatu bentuk geometri.

.Titik persilangan garis-garis yang tertentu. .Konsep Asas Geometri Bucu : .Merupakan titik penjuru.

Gambar-gambar Penggunaan Geometri Di Persekitaran Alam .

.

.

.

.

.

Kepentingan geometri dalam kehidupan seharian? .

pembinaan bangunan. pereka cipta. Membolehkan kita mengenal pasti bentuk dan pengukurannya yang terdapat dalam kehidupan harian. • .• • Membolehkan kita mengukur ruang secara fizikal dengan tepat. Geometri telah memudahkan manusia dalam pelbagai bidang kejuruteraan.

• Geometri dapat diaplikasikan dalam komputer grafik. . geometri dan ruang.• Semua benda di dunia ini terdiri daripada bentuk. iaitu bagaimana sesuatu imej dapat ditransformasikan melalui perspektif.

.• Penghasilan lakaran robot. • Gambaran dalam bidang perubatan. Komputer menghasilkan gambar dan ukuran tumor daripada CAT scan. Bagaimana menghasilkan bentuk tangan robot dan pergerakannya.

• Alat pengukuran seperti sesiku. perabot dan penghasilan kain. protraktor dan pembaris. doh biskut. .• Geometri diaplikasikan dalam potongan kek. kompas.

Mengapa pelajar perlu mempelajari geometri? .

hubungan antara bentuk dan saiz serta hubungan antara objek dengan bayangnya. • Meneroka hubungan antara bentuk sama ada kongruent. .• Meneroka hubungan ruang seperti arah dan prespektif objek dalam konsep ruang. keserupaan ataupun simetri.

• Meneroka ciri-ciri bentuk 2D dan 3D dengan menggunakan bahan konkrit. lukisan dan komputer grafik. • Menggunakan ciri-ciri 2D dan 3D untuk mengenal pasti. . mengklasifikasi dan menggambarkan sesuatu bentuk.

• Menggunakan teselasi untuk meneroka ciri-ciri bentuk geometri dan hubungan bentuk geometri dalam konsep luas dan perimeter.• Mengkaji dan menganggar bentuk akhir akibat penghasilan gabungan. potongan dan pertukaran bentuk. .

jadual. sistem garis petak bernombor pada peta.• Meneroka transformasi geometri seperti putaran. pantulan dan translasi. • Mengembangkan konsep koordinasi dan laluan dengan menggunakan peta. .

.• Memahami pelbagai cara untuk mengukur sesuatu bentuk geometri dan objek. kesenian dan bidang lain. • Mengkaji kewujudan geometri dalam alam semula jadi.

Bincangkan: 2. Pengenalan pengajaran dan pembelajaran geometri untuk Kurikulum Matematik Sekolah Rendah. .

.Tahap 1: • Membuat perbandingan dan menghasilkan bentuk.

• Mengklasifikasikan dan menamakan bentuk. . Murid perlu menyalurkan bentuk geometri tersebut kepada murid sebelah semasa muzik dimainkan. .Murid-murid mengelilingi meja dan duduk secara bulatan. Sesiapa yang memegang bentuk tersebut apabila muzik berhenti perlulah menamakan bentuk geometri tersebut.

. .Cara 1: memberikan murid-murid geometri dan memadankannya dengan mengikut bentuk kertas.• Menekap dan merasa bentuk. .Cara 2: Sebuat kotak mengandungi pelbagai bentuk geometri dan murid-murid harus memasukkan tangan ke dalam kotak dan memilih satu daripadanya seterus menamakannya.

.Tahap 2: • Membina struktur bangunan dengan pelbagai jenis blok untuk meningkatkan visualisasi ruang.

• Aktiviti melipat dan menggunting seperti origami. .

.• Meneroka persekitaran dalaman dan luaran untuk mengenalpasti bentuk dan sudut yang dicipta oleh manusia dan alam semula jadi.

analisis. . deduksi informal. deduktif dan rigor) . Model Van Hiele dalam mempelajari geometri.Bincangkan: 3.Lima aras Model Van Hiele bagi pembelajaran geometri (visualisasi.

• Teori Van Hiele menjelaskan mengenai perkembangan berfikir pelajar dalam belajar geometri. .

. mereka berpendapat bahawa mempelajari geometri mengalami perkembangan kemampuan berfikir melalui tahap- tahap tertentu. Teori pembelajaran van Hiele telah diakui secara antarabangsa.• Dalam teori tersebut.

• Terdapat lima tahap perkembangan berfikir geometri.Tahap 2 (Deduksi Informal) 4.Tahap 0 (Visualisasi) 2.Tahap 3 (Deduksi) 5.Tahap 4 (Rigor) . iaitu: 1.Tahap 1 (Analisis) 3.

.Tahap 0 (Visualisasi) • Juga dikenal sebagai tahap dasar • Pelajar melihat bentuk geometri secara keseluruhannya sahaja • Tidak dapat memahami dan menentukan sifat-sifat geometri yang ditunjukkan.

Contoh: Pelajar akan dapat mengenal pasti suatu segi empat sama tetapi tidak dapat menyatakan dengan jelas bahawa ia mempunyai empat sisi yang kongruen dengan sudut 90°. .

.Aktiviti: • Menggalakkan pelajar membezakan bentuk-bentuk kepada kumpulan mengikut persamaan bentuk-bentuk untuk mengukuhkan tahap ini.

eksperimen. • Dapat menentukan ciri-ciri bentuk dengan melakukan pengamatan.Tahap 1 (Analisis) • Dikenal sebagai tahap deskriptif. • Dapat mengenal pasti bahawa setiap bentuk mempunyai ciri-ciri yang berbeza. menggambar dan membuat model. pengukuran. .

ia juga akan dikenal sebagai segi empat selari. .Contoh: Pelajar dapat mengenal pasti bahawa segi empat selari mempunyai dua pasang sisi selari dan jika satu bentuk bersisi empat mempunyai dua pasang sisi selari.

.Aktiviti: • Memainkan permainan “guess my rule” di mana menempatkan bentuk yang sesuai dengan ciri-ciri kehendak soalan di dalam bulatan dan bentuk yang tidak memenuhi kehendak soalan ditempatkan di luar bulatan.

• Dapat membuat definisi abstrak. .Tahap 2 (Deduksi Informal) • Dikenal sebagai tahap abstrak. • Pelajar dapat melihat hubungan ciri-ciri pada suatu bentuk geometri dan ciri-ciri antara beberapa bentuk geometri.

.Contoh: Pelajar dapat memberi definisi bahawa segi empat tepat merupakan rajah sisi empat dengan sudut 90°.

.Aktiviti: • Mewujudkan hierarki atau gambar rajah Venn untuk rajah sisi empat supaya dapat menunjukkan hubungan ciri-ciri salah satu bentuk dengan ciri-ciri bentuk lain.

• Berpeluang untuk menghuraikan dan mengembangkan bukti dengan lebih dari satu cara. • Dapat menyusun dan membina bukti-bukti dan tidak hanya sekadar menghafalnya. .Tahap 3 (Deduksi) • Dikenal sebagai tahap deduksi formal.

Pelajar boleh menyimpulkan kenyataan yang mana membayangkan rajah sisi empat yang diberikan secara logik.Contoh: Pelajar diberi tiga ciri-ciri tentang rajah sisi empat dan tiga jenis rajah sisi empat. .

Aktiviti: • Menyediakan situasi di mana pelajar boleh menggunakan pelbagai sudut yang berbeza bergantung kepada apa yang telah diberikan. .

• Dapat berfikir secara formal dalam sistem matematika .Tahap 4 (Rigor) • Dikenal sebagai tahap aksiomatik.

. postulat dan teorem.Contoh: Pelajar perlu memahami bahawa geometri lain yang wujud dan apa yang penting ialah struktur aksiom.

.Aktiviti: • Kajian geometri bukan Euclid itu sebag ai geometri Cab Teksi (Krause 1987).

2. 3. .Ciri-ciri Teori van Hiele 1. Setiap tahap mempunyai perbendaharaan kata dan sistem hubungan tersendiri. Tahap-tahap tersebut bersifat hierarki dan berurutan. Kelajuan berpindah dari suatu tahap ke tahap seterusnya adalah lebih bergantung kepada pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful