P. 1
Bm (Kssr) Tahun 3 Rpt

Bm (Kssr) Tahun 3 Rpt

|Views: 366|Likes:
bahasa malaysia kurikulum standard sekolah rendah tahun 3 tahun 2013....hai uols...pleasure to share...coz sharing is caring
bahasa malaysia kurikulum standard sekolah rendah tahun 3 tahun 2013....hai uols...pleasure to share...coz sharing is caring

More info:

Published by: salihinnarawi_627214 on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

Sections

 • Unit 1
 • Unit 2
 • Unit 3
 • Unit 4
 • Unit 5
 • Unit 6
 • Unit 7
 • Unit 8
 • Unit 9
 • Unit 10
 • Unit 11
 • Unit 12
 • Unit 13
 • Unit 14
 • Unit 15
 • Unit 16
 • Unit 17
 • Unit 18
 • Unit 19
 • Unit 20
 • Unit 21
 • Unit 22
 • Unit 23
 • Unit 24
 • Unit 25
 • Unit 26
 • Unit 27
 • Unit 28
 • Unit 29
 • Unit 30

PANITIA BAHASA MELAYU SK TASIK PUTERI 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

MS: 1

2 JANUARI 2013

MINGGU / TARIKH Minggu 1

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Contoh: Sistem Bahasa :-kata nama - frasa dan ayat -imbuhan awalan dan akhiran -ayat tunggal EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK
PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: - Kajian Tempatan - Kebersihan Nilai: - Kerjasama - Kebersihan KBT - menyusun atur - banding beza

STANDARD PRESTASI

TEMA 1 SEKOLAH

2.1.13 4.1.13

1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat

Cadangan B1DL1E1 (1.2.6) Mendengar dan menyebut frasa ayat

Unit 1 Mari Bekerjasama

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

5.2.1 Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR, meN,teR dan di… dengan betul dalam pelbagai situasi.

MS: 2

2 JANUARI 2013

Minggu 2 7.1.13 11.1.13

Unit 2 Bantumembantu Amalan Murni

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

Sistem Bahasa :- ayat perintah -Diftong, vokal berganding - Penjodoh bilangan - Frasa nama - Frasa kerja - Frasa adjektif - kata nama am hidup bukan manusia Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
MS: 3 2 JANUARI 2013

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.
MS: 4 2 JANUARI 2013

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

Minggu 3 14.1.13 18.1.13

Unit 3 Muafakat Membawa Berkat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya

Sistem Bahasa :-kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -kata nama khas hidup manusia Aspek seni bahasa

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

MS: 5

2 JANUARI 2013

2 Membaca dan memahami perkataan.2. soalan dan pesanan 2. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1.13 25. 5. 2. Minggu 4 TEMA 2 KESELAMATAN 21.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul. 5.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 6 2 JANUARI 2013 . vokal berganding.4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3) Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan.13 Unit 4 Jaga keselamatan Diri 1.3 Mendengar.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. 4.2. 1.3. Sistem Bahasa :-kata kerja aktif tak transitif -digraf -konsonan bergabung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B2 DL1 E1 (1.3 Mendengar.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

5.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. B1 DT1 E1 (3. suku kata.6) Menulis ayat majmuk 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 3.1. B1 DT1 E2 (3.2 Menulis huruf. 5.6) Menulis ayat tunggal 3. 3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.2.2. perkataan.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 7 2 JANUARI 2013 .2. 5.

13 – 1.1.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 8 2 JANUARI 2013 .3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. memahami.2 Membaca dan memahami perkataan. 2.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Sistem Bahasa ayat tanya -kata tanya -imbuhan akhiran -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganti nama Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.1 Mendengar.3.3.13 Unit 5 Panduan Keselamatan 1. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Minggu 5 28.2.3 Mendengar.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar. dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 1.3.2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

3. 5. 5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 9 2 JANUARI 2013 . 4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan imbuhan 4. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.3.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.3 Membina dan menulis perkataan. 5. 4. frasa dan ayat dengan betul. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat.2 Memahami dan membina ayat penyata. 4. B1 DT2 E1 (3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3.1.3.2.4.

3. Sistem Bahasa :-kata panggilan -kata kerja aktif transitif EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 11.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1. 2.13 12.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.13 2.2. 1.2.13 Unit 6 Berwaspada Selalu 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar. perkataan.2.3.5. 1.13 – 8.2. 1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 10 2 JANUARI .5 Membaca.2.4.5. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. suku kata. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.13 15.Minggu 6 4.4 Bertutur.2.5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Menulis huruf.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.13 Cuti Tahun Baru Cina Minggu 7 13.

2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.4 Menulis imlak dengan tepat. 4. 5.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. 5.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.1. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.1.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 3.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.2. 5. 4.2.4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 11 2 JANUARI .

2.4 Bertutur.2.13 1.4. 1.13 TEMA 3 KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Unit 7 Sihatkan Tubuh Kita 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3.2.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 12 2 JANUARI . Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata adjektif Aspek Seni Bahasa B3 DL1 E1(1.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.Minggu 8 18.13 – 22.13 1.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3) Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK Minggu 9 Unit 8 Jaga Kesihatan Diri 25. 1. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.4.6.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang 1.

sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2. 2. 2.2 Membaca .4. 3. 3. 3. 2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .4 Menulis imlak dengan tepat.3.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.5. 2. frasa dan ayat dengan betul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membina dan menulis perkataan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat MS: 13 2 JANUARI 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. 3.5 Membaca.2.

2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 4. 5. B1 DT2 E1 (3.5.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.4.1.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1.daripada pelbagai sumber. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 4.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.1.3.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. 3. 4. berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan 5.4. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 14 2 JANUARI .1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat.

2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 1. Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B3 DL1 E2 (1. 2.digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3.2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membaca dan memahami perkataan. 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. vokal berganding.13 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. vokal berganding.5. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 15 2 JANUARI . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.Minggu 10 Unit 9 Badan Sihat Badan Cergas 4.13 8.2.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.3.4 Bertutur.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4) Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi 1.4. 2. B3 DB1 E1 (2.

2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.5. 3. 3. frasa dan ayat dengan betul.3 Membaca. 3.5 Membaca. 2.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.7.4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3. MS: 16 2 JANUARI 3.2. 3.5. 2.4 Menulis imlak dengan tepat.3 Membina dan menulis perkataan.6. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.

2. perkataan.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. MS: 17 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. Minggu 11 11. 2. 5.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.5.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Sistem Bahasa :-kata hubung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B4 DL1 E1(1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3.1) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 3. 2.13 TEMA 4 PERPADUAN Unit 10 Hubungan Harmoni 1.5. 5.2 Menulis huruf.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.13 15. suku kata.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.3. 1.

13 22.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.3. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 2. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK MS: 18 2 JANUARI . 5.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2) Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.4.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 5.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.4. Minggu 12 Unit 11 Bertolak Ansur Amalan Kita 18.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.5. Sistem bahasa -kata sendi nama Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa B4 DL1 E2 (1.13 1.1.

3.2.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3. 3.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.6.5 Membaca.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3.2 Membaca .5. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. MS: 19 2 JANUARI . 3. 4. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 4. 2.6.5. 2. 2.

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4.6.4.13 5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 20 2 JANUARI .4.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Sistem Bahasa :-imbuhan awalan teR. 4.7.1) Berbincang dan menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila 1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks Minggu 13 Unit 12 Amalan Murni Hidup Sejahtera 1. 1.4.7.13 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1. 5.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.di -ayat majmuk -ayat tunggal Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E1 (1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahas yang indah secara didik hibur 5.

frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.1) Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat 2.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca .7. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. B2 DB1 E1(2. 2. B4 DB1 E2 (2.2.4. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan. 2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.6.5 Membaca.2 Membaca dan memahami perkataan.5.1. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.2) Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul MS: 21 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . 2.

6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.. dengan betul dalam pelbagai situasi. perkataan.2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. suku kata. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 5.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. meN. 2.2 Menulis huruf.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6. 5. 3. 4.2.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR . teR dan di.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi. 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. 5..6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 22 2 JANUARI . PeN.2.2.

3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6. 2.6. 3.2) Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul 2.13 12.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.6.5.Minggu 14 TEMA 5 EKONOMI KITA Unit 13 8. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B1 DB1 E2 (2.2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.5 Membaca. B4 DB1 E1 (2.4.3.13 Pembeli Bijak 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.1) Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul MS: 23 2 JANUARI 2.4. Sistem Bahasa :-tanda baca -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganda penuh Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa B5 DL1 E1 (1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara 2.6. 1.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.

5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 4. 4. makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi. 3. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 5.3.1.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5. MS: 24 2 JANUARI .2.7. 4.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.3. 2.6Mendengar .1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat 2.5.13 Unit 14 Berjimat Amalan Mulia 1. frasa dan ayat dengan betul.5 Membaca. 2.13 19.5.2.2 Membaca . sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.4.Minggu 15 15. 2.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. mengecam dan menyebut bunyi bahasa. memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. 2.2 Mendengar. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.frasa dan ayat -kata hubung gabungan Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 25 2 JANUARI . iaitu abjad. perkataan.5. 1. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 1.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan Betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. suku kata. Sistem Bahasa :.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.

1.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama MS: 26 2 JANUARI .2.2Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.6. 5. 5.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. 4. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4. 3. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber 3. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun 3.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.7.5.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.7.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 2.2 Membaca dan memahami perkataan. Minggu 16 Unit 15 Usaha Jaya 1.5.3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu 2.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat 22.4. B2 DT1 E1(3.2.4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi. 2. 1.3 Membaca. Sistem Bahasa :-ayat penyata Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B5 DB1 E1(2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. haiwan.13 26.kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.5.5 Membaca.3. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.6. MS: 27 2 JANUARI .2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .13 2. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul 1.

3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan membina ayat penyata.3.2. 5. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7. 4. frasa dan ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.1. 3. 3.3.3. 3. 2. ayat Tanya MS: 28 2 JANUARI .3 Memahami dan membina RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 5.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.6.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.

3.5. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2. dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1) Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (Peperik saan Pertenga han Tahun) 2. MS: 29 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi.5 Membaca. Minggu 17 TEMA 6 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN 29.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.3Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. B1 DB1 E1(2.2) Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila Minggu 18 6.5. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. 1.13 2.ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Sistem Bahasa -frasa -imbuhan akhiran -ayat majmuk -ayat tunggal Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E2 (1.7.5.13 10.7.2Membaca.13 3.3. 2.5.13 Unit 16 Tanaman Hiasan 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.

2.6.1Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.2Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 3.5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 4. 5. 3.3Membaca. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 5.1Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 30 2 JANUARI . memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan gafik dengan betul.2Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.6.3.2.4. 4. 3.2Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 2.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5.

Sistem Bahasa :-kata majmuk -ayat tunggal Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 3.3 Membina dan menulis perkataan.3.13 17. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3. 2.5.13 1. perkataan. suku kata.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2.6. 5.2 Menulis huruf.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. frasa dan ayat dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6. 5.2.6. MS: 31 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .3Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandugi frasayang sesuai secara bertatasusila. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.5. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.Minggu 19 Unit 17 Nelayan 13.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.

memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.13 1.5. 2.6.2 Membaca .5.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.13 23.3 Membaca.4. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.5 Membaca.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. 1.5.5. 3.Minggu 20 Unit 18 Hasil Tani 20.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 32 2 JANUARI .5. Sistem Bahasa :-kata seru -tanda baca -frasa kata -kata kerja aktif transitif dan tak transitif Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul 2.6.

2.6.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6.1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks Minggu 21 10.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1) Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila 4. 5.intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.13 TEMA 7 TRADISI KITA Unit 19 Budaya Bangsa 1.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul .7. 3. B6 DT1 E1(3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.7.13 14.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.1.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1. Sistem Bahasa :Kosa kata umum Kosa kata istilah RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 33 2 JANUARI .7. 3.

6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 3.1.2 Membaca dan memahami perkataan.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul .2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 34 2 JANUARI . 4.2. 2.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2. 4.intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. 2.2.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 4. 3.7.

6.6.7.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.3.Minggu 22 Unit 20 Produk Seni 17.6. 2. 2. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.5 Membaca.13 28.13 21. 2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul 2.3.5. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Mendengar. Sistem Bahasa :-kata imbuhan -kata majmuk -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata majmuk Kosa kata umum Kosa kata istilah Menaakul Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.6. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya Minggu 23 24.2 Mendengar.13 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.5. 1. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.13 1.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 35 2 JANUARI .2 Membaca . 1.

6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. B6 DT2 E1(3.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2. kata majmuk dan tanda baca dengan betul.8.7.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.2) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan.6. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul . 3.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 36 2 JANUARI .6.2. 3.1/3. 3.8.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. imbuhan.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 3. kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila 4. 3. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.8.6. 4. 3.

1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila Sistem Bahasa :-kata nama khas hidup bukan manusia -kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif -frasa dan ayat -ayat tunggal -ayat majmuk Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 1.2.5. 2.7.7. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 37 2 JANUARI .6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.13 5. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.6. 1.4. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.13 1.2. 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Bertutur.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi. Minggu 24 Unit 21 Dengarlah Cerita 1.

3.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. 2.5. 5. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. frasa dan ayat dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. MS: 38 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . 2.5 Membaca.3.3 Membina dan menulis perkataan. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.3 Membaca. 2.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.2.1. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. B3 DT1 E1(3.4. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.4) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat 3.

5. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3.13 12. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2.7. Minggu 25 8. perkataan berimbuhan.13 TEMA 8 NEGARAKU TERCINTA Unit 22 Kebanggan Kita 1.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . 2. 5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3. 5.5.5.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk Kosa kata Imlak frasa dan ayat.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. MS: 39 2 JANUARI .7. tanda baca dan ejaan -pola ayat EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1. 1.

3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4. 4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.13 19. Minggu 26 15.2.2 mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. -ejaan dan tanda baca -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat penyata -perkataan dan frasa Kosa kata umum Kosa kata istilah MS: 40 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .2.4 Menulis imlak dengan tepat.13 Unit 23 Sejarah Negara Kita 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Bertutur.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1.7. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.4.7.4. Sistem Bahasa :-pola ayat FN + FA -ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan awalan peN. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.5.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4.2.13 26.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2. frasa dan ayat dengan betul. 2. 2. 2. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.13 2.6.7.3.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.7.5.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. MS: 41 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.Minggu 27 22. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

1 Memahami dan menggunakan Kata TerbitanAwalan beR ..4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 5. teR dan di.. dengan betul dalam pelbagai situasi. 5. 4. meN. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 5.3.6. PeN.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 42 2 JANUARI . ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Memahami dan membina ayat penyata. 3.2.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 2.

1.13 1.4.13 18.13 (Cuti Pertenga han Penggal Kedua) 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2.3.5.Minggu 28 29.8. 1.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.7.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.8. 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .5. Minggu 29 5.13 Unit 24 Cintailah Negara Kita 1.6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 43 2 JANUARI .13 6.13 2.8.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.8.8. 2. Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat majmuk -frasa -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 7.

5.2 Memahami dan membina ayat penyata. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi 4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 44 2 JANUARI .2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 2. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6. 3. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. 5.2.3.6.4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 5. 4.5 Membaca.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.3.

2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.3 Mendengar.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .8.5.1 Mendengar. memahami dan membuat ramalan daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila MS: 45 2 JANUARI 2.Minggu 30 19. 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.4. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.8.4. dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenisayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 1.3 Mendengar.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -ayat tunggal -ayat majmuk -ayat perintah jenis ayat permintaan -ayat perintah jenis ayat suruhan Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1) Membaca. B6 DB1 E1(2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.13 23. 1. memahami.3.13 TEMA 9 ALAM CERIA HIDUP SEJAHTERA Unit 25 Mesra Alam 1.

5.2. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 46 2 JANUARI .5. 5.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. 3. 2. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7.1) Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3.5 Membaca.2 Memahami dan membina ayat penyata. B4 DT1 E1 ( 3.3. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.5.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahan badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.13 Unit 26 Pendidikan Alam Sekitar 1.Minggu 31 26.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Sistem Bahasa :-kata nama am hidup bukan manusia -ayat tanya -ayat penyata Kosa kata 1.3) Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .2.5 Membaca. B6 DB1 E2 (2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5.5.8. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2 Membaca .8.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 1. 3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. MS: 47 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .4.4.13 30.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6.

perkataan.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. suku kata. 3.3. Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK MS: 48 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . 3.2 Menulis huruf.1. 5. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi Minggu 32 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.13 6.13 Unit 27 Jagalah Alam Kita 1.3.9.9.6. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.2 Memahami dan membina ayat penyata. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.

6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.13 2. 2.9.9. 2. 3.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. perkataan.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3. frasa dan ayat dengan betul.13 12.2.2 Menulis huruf.3 Membina dan menulis perkataan. suku kata. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat 3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.13 (UPSR) 2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 10. 2.9.9.13 13. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.4.Minggu 33 9.2 Membaca dan memahami perkataan.2.3. 3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. MS: 49 2 JANUARI .2.4.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 50 2 JANUARI .2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 4.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3.2.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 5. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 3. 4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.6. 5.3.7.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

2 Menulis huruf.5.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.9. 3. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. perkataan.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.1.7.9.3 Membaca. 2. 2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 5. 5.13 TEMA 10 SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI Unit 28 Aktiviti Sains 1.5.Minggu 34 16.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2. suku kata.5 Membaca.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 3. 5. Sistem Bahasa :-kata hubung gabungan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.13 20. MS: 51 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .

1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.13 Unit 29 Sains dan Teknologi 1.8.6.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.3.13 (Cuti Pertenga han Penggal 2) 1. 2. 2. memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat 7-18. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. mengecam dan menyebut bunyi bahasa. suku kata.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.9.9. 2. MS: 52 2 JANUARI . 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 2. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2.13 27. frasa dan ayat dengan betul. iaitu abjad.6.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat Sistem Bahasa -ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -pola ayat Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasalakonan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. 1.2 Mendengar.4. perkataan.Minggu 35 23.6 mendengar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.6. B5 DT1 E1 (3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3 Membina dan menulis perkataan. frasa dan ayat dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. 5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 4.3.6.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 53 2 JANUARI .1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 3.3. 3.2 Memahami dan membina ayat penyata.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5. 5.1) Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan 3.3.

1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.Minggu 36 30. 1.3. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.13 3.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 54 2 JANUARI .10. 1. 2. 1. Sistem Bahasa :-pola ayat -kata sendi nama EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5.7.9.13 Unit 30 Inovasi dan Reka Cipta 1. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.7.

2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2. 2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5 Membaca.2 Membaca .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.1. 5. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.5.5. 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3. 2.4. 2.7.6.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. MS: 55 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->