P. 1
Bm (Kssr) Tahun 3 Rpt

Bm (Kssr) Tahun 3 Rpt

|Views: 364|Likes:
bahasa malaysia kurikulum standard sekolah rendah tahun 3 tahun 2013....hai uols...pleasure to share...coz sharing is caring
bahasa malaysia kurikulum standard sekolah rendah tahun 3 tahun 2013....hai uols...pleasure to share...coz sharing is caring

More info:

Published by: salihinnarawi_627214 on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

Sections

 • Unit 1
 • Unit 2
 • Unit 3
 • Unit 4
 • Unit 5
 • Unit 6
 • Unit 7
 • Unit 8
 • Unit 9
 • Unit 10
 • Unit 11
 • Unit 12
 • Unit 13
 • Unit 14
 • Unit 15
 • Unit 16
 • Unit 17
 • Unit 18
 • Unit 19
 • Unit 20
 • Unit 21
 • Unit 22
 • Unit 23
 • Unit 24
 • Unit 25
 • Unit 26
 • Unit 27
 • Unit 28
 • Unit 29
 • Unit 30

PANITIA BAHASA MELAYU SK TASIK PUTERI 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

MS: 1

2 JANUARI 2013

MINGGU / TARIKH Minggu 1

TEMA / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM Contoh: Sistem Bahasa :-kata nama - frasa dan ayat -imbuhan awalan dan akhiran -ayat tunggal EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK
PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: - Kajian Tempatan - Kebersihan Nilai: - Kerjasama - Kebersihan KBT - menyusun atur - banding beza

STANDARD PRESTASI

TEMA 1 SEKOLAH

2.1.13 4.1.13

1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat

Cadangan B1DL1E1 (1.2.6) Mendengar dan menyebut frasa ayat

Unit 1 Mari Bekerjasama

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

5.2.1 Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR, meN,teR dan di… dengan betul dalam pelbagai situasi.

MS: 2

2 JANUARI 2013

Minggu 2 7.1.13 11.1.13

Unit 2 Bantumembantu Amalan Murni

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

Sistem Bahasa :- ayat perintah -Diftong, vokal berganding - Penjodoh bilangan - Frasa nama - Frasa kerja - Frasa adjektif - kata nama am hidup bukan manusia Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
MS: 3 2 JANUARI 2013

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.
RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.
MS: 4 2 JANUARI 2013

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

Minggu 3 14.1.13 18.1.13

Unit 3 Muafakat Membawa Berkat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya

Sistem Bahasa :-kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -kata nama khas hidup manusia Aspek seni bahasa

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2

MS: 5

2 JANUARI 2013

vokal berganding.3.1.13 25.2.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.4. soalan dan pesanan 2.13 Unit 4 Jaga keselamatan Diri 1. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 1.3) Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan.2. 5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2. Sistem Bahasa :-kata kerja aktif tak transitif -digraf -konsonan bergabung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B2 DL1 E1 (1.1. 5. Minggu 4 TEMA 2 KESELAMATAN 21. 4.3 Mendengar. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 6 2 JANUARI 2013 .3.3 Mendengar.2 Membaca dan memahami perkataan.1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.

2.6) Menulis ayat majmuk 3.2.5.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 3. 5. B1 DT1 E2 (3. perkataan. 3. B1 DT1 E1 (3.2. suku kata. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 7 2 JANUARI 2013 .2.2 Menulis huruf.6) Menulis ayat tunggal 3. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.

Sistem Bahasa ayat tanya -kata tanya -imbuhan akhiran -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganti nama Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.3.2. 1.3 Mendengar.1 Mendengar. memahami.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3.3. 2. 3.13 Unit 5 Panduan Keselamatan 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.13 – 1. dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.2. 2.Minggu 5 28.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.1. 2.2 Membaca dan memahami perkataan. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 8 2 JANUARI 2013 . memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3. 2.

1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat.3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.4 Menulis imlak dengan tepat.3. 4.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 5.1. 5.2 Memahami dan membina ayat penyata.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks.1.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan imbuhan 4. frasa dan ayat dengan betul. 3.4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. B1 DT2 E1 (3.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 MS: 9 2 JANUARI 2013 . intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3. 4.

1.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.13 15.13 Unit 6 Berwaspada Selalu 1.4 Bertutur. 2.2. 2.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Minggu 6 4.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 3. Sistem Bahasa :-kata panggilan -kata kerja aktif transitif EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 11. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.13 12.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 10 2 JANUARI . sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.13 2.2 Menulis huruf.2. 1. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.13 – 8.5 Membaca.2.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar. suku kata. 1.13 Cuti Tahun Baru Cina Minggu 7 13.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .2.4.5. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2. perkataan.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3. 4.4. 5. 5.3.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.4 Menulis imlak dengan tepat. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 3.1. 5.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks.2.2. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 11 2 JANUARI .4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1.

13 – 22.6. 1.3) Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK Minggu 9 Unit 8 Jaga Kesihatan Diri 25. 1.4 Bertutur.13 TEMA 3 KESIHATAN DAN KEBERSIHAN Unit 7 Sihatkan Tubuh Kita 1.13 1. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 12 2 JANUARI .6.4.3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang 1. 1.2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata adjektif Aspek Seni Bahasa B3 DL1 E1(1.Minggu 8 18. 1.4.2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.13 1.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1.2.

4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5. mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.4. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 3. 3.3.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.4.3 Membina dan menulis perkataan.2. 2.5 Membaca. 3.4. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Membaca .4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat MS: 13 2 JANUARI 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 2. 2. 2. frasa dan ayat dengan betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat. 2.

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 14 2 JANUARI . 4. B1 DT2 E1 (3.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.daripada pelbagai sumber. 4.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan 5. 5. 3.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.4. 3.4.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.5.1. berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.3.

4. 1. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4. 1. 2.2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B3 DL1 E2 (1. digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 15 2 JANUARI .4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.2.2.4) Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi 1.5.digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong.13 8. 2. 2.4 Bertutur.3.Minggu 10 Unit 9 Badan Sihat Badan Cergas 4.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong. B3 DB1 E1 (2.13 1.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. vokal berganding. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. vokal berganding.2 Membaca dan memahami perkataan.

7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.5. 3.3 Membina dan menulis perkataan.4 Menulis imlak dengan tepat.4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .3. 3. 2.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. MS: 16 2 JANUARI 3.5. 2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.5 Membaca.2. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. frasa dan ayat dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.3 Membaca.7. 2. 2. 3.

3.2.4. MS: 17 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .3. 2. 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 2. 5.1) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. suku kata. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.3.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.5. perkataan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2. Minggu 11 11.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.13 15.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. 1.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.2 Menulis huruf.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.13 TEMA 4 PERPADUAN Unit 10 Hubungan Harmoni 1. Sistem Bahasa :-kata hubung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B4 DL1 E1(1.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3. Sistem bahasa -kata sendi nama Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa B4 DL1 E2 (1.4. Minggu 12 Unit 11 Bertolak Ansur Amalan Kita 18.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .4.2. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK MS: 18 2 JANUARI .4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.13 22.13 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. 5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.3. 5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 2.2) Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat.5.

1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.5. 3. MS: 19 2 JANUARI . 3.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Membaca. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.2. 2. 2.6.3.5. 3.2 Membaca . 3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 4.6.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 4.

6.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahas yang indah secara didik hibur 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 20 2 JANUARI .4. 1. 1.1) Berbincang dan menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7.7.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.4.4. 5.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.13 5. 4.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks Minggu 13 Unit 12 Amalan Murni Hidup Sejahtera 1.di -ayat majmuk -ayat tunggal Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E1 (1.1.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.13 1. Sistem Bahasa :-imbuhan awalan teR.

1. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2. 2.2 Membaca .1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan. B2 DB1 E1(2.5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.2) Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul MS: 21 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.5 Membaca.6.5. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan.4.1) Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat 2.2. 2. B4 DB1 E2 (2. 2.7.

3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.6.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. teR dan di.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 3.2 Menulis huruf. 5. suku kata. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2. PeN.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.2. 3.. perkataan.3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 22 2 JANUARI .1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR . dengan betul dalam pelbagai situasi.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. 2.. 4. meN. 5.2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2.

4.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat 2. 2. B4 DB1 E1 (2.3.13 12. 3. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara 2.5 Membaca.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.3. 1. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B1 DB1 E2 (2.13 Pembeli Bijak 1.6. 2.Minggu 14 TEMA 5 EKONOMI KITA Unit 13 8.4. Sistem Bahasa :-tanda baca -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganda penuh Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa B5 DL1 E1 (1.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.1) Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul MS: 23 2 JANUARI 2.2) Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul 2.5.5.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. 4. 4.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan. makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi. 4.1.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. MS: 24 2 JANUARI .1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.7.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 5.

memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. suku kata. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.frasa dan ayat -kata hubung gabungan Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 25 2 JANUARI . 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5.6Mendengar . 2. frasa dan ayat dengan betul.5. iaitu abjad. mengecam dan menyebut bunyi bahasa.2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.13 19. memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat 2.2 Mendengar. 1.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.4. 1.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.Minggu 15 15.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan Betul.3. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. perkataan.4. 2. 2. 2. Sistem Bahasa :. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 Membaca.13 Unit 14 Berjimat Amalan Mulia 1. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.2 Membaca .

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.3.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber 3. 5.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.5. 5.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 3.2.6. 3. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun 3.2Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.3.7.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.1.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama MS: 26 2 JANUARI . 3.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

13 2.3) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat 22.6. B2 DT1 E1(3.2. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.4.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu 2. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.13 26. Sistem Bahasa :-ayat penyata Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B5 DB1 E1(2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul 1.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5.5 Membaca. Minggu 16 Unit 15 Usaha Jaya 1. MS: 27 2 JANUARI .5. 2.3 Membaca. haiwan.4.2 Membaca dan memahami perkataan.3. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 2.

4.2 Memahami dan membina ayat penyata.6.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.2. 5.7.3. 3. 5.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. 3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3 Memahami dan membina RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 5.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.3 Membina dan menulis perkataan. 5.3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 2.3. 3. ayat Tanya MS: 28 2 JANUARI .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. frasa dan ayat dengan betul.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.1.

5 Membaca.3.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi.7.4. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. Sistem Bahasa -frasa -imbuhan akhiran -ayat majmuk -ayat tunggal Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK B6 DL1 E2 (1.2Membaca.4.5.13 Unit 16 Tanaman Hiasan 1.5. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.7.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Minggu 17 TEMA 6 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN 29.3Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 1. 2. 2. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.ayat yang betul dalam pelbagai situasi. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.2) Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila Minggu 18 6.13 3.5. MS: 29 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .5.13 10.1) Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul (Peperik saan Pertenga han Tahun) 2. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.13 2. B1 DB1 E1(2.

6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4.1Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.6. 3.2Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.5. 4.3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.5.2.6.2Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. 5.3Membaca. 2.1Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 30 2 JANUARI . 2. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan gafik dengan betul. 5. 4. 3. 3.

13 1. Sistem Bahasa :-kata majmuk -ayat tunggal Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 3. 2.Minggu 19 Unit 17 Nelayan 13.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. MS: 31 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.5. 1. 5. 2. 3.6. frasa dan ayat dengan betul. suku kata.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.2. 3.2 Menulis huruf.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. perkataan.3Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandugi frasayang sesuai secara bertatasusila. 5.2.13 17. 3.6.

2 Membaca .2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul 2.3 Membaca.5.6. 2.5.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. Sistem Bahasa :-kata seru -tanda baca -frasa kata -kata kerja aktif transitif dan tak transitif Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.5. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.5. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.13 23. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 32 2 JANUARI .6.4.5 Membaca.13 1.Minggu 20 Unit 18 Hasil Tani 20. 3. 2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

1) Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila 4.7. 5.6.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6. 3.1.intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks Minggu 21 10.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3. 3.1. Sistem Bahasa :Kosa kata umum Kosa kata istilah RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 33 2 JANUARI .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.13 14. 1.7.2.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul . B6 DT1 E1(3.13 TEMA 7 TRADISI KITA Unit 19 Budaya Bangsa 1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.

3.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.6. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. 4.1.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul . 4.2.intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 3.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 34 2 JANUARI .2.7. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2. 2.

13 21.3.13 28.5.3. 1.2 Mendengar. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.13 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Minggu 22 Unit 20 Produk Seni 17.7.13 1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5.6. 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2. Sistem Bahasa :-kata imbuhan -kata majmuk -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata majmuk Kosa kata umum Kosa kata istilah Menaakul Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.6.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan. 2.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.6.6. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya Minggu 23 24.5 Membaca. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Mendengar. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 35 2 JANUARI .2 Membaca .

1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul .8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.8.6.8.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 36 2 JANUARI .1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2.2.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 2. B6 DT2 E1(3.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata.8. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. imbuhan. 3.3. 3.6. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila 4. kata majmuk dan tanda baca dengan betul. 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun. 4.7. 3.1/3.2) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan.6.

4 Bertutur. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 37 2 JANUARI .4.7. 5. Minggu 24 Unit 21 Dengarlah Cerita 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.6.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila Sistem Bahasa :-kata nama khas hidup bukan manusia -kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif -frasa dan ayat -ayat tunggal -ayat majmuk Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 1. 2.13 1.5. 1.7.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.13 5.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.2. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

MS: 38 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.3 Membaca. B3 DT1 E1(3.4. frasa dan ayat dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 5.3. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 3.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. 2.4) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat 3.3 Membina dan menulis perkataan.1.5 Membaca. 4.5.3.2. 2.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 2.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.7. perkataan berimbuhan.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. 5.1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 1. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. Minggu 25 8. MS: 39 2 JANUARI .13 TEMA 8 NEGARAKU TERCINTA Unit 22 Kebanggan Kita 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks. 2.7. 5. tanda baca dan ejaan -pola ayat EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 1.13 12.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.6. Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk Kosa kata Imlak frasa dan ayat.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3.

1. -ejaan dan tanda baca -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat penyata -perkataan dan frasa Kosa kata umum Kosa kata istilah MS: 40 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .5.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.13 19.2 mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1.4. 2.4 Menulis imlak dengan tepat.4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 1. Sistem Bahasa :-pola ayat FN + FA -ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan awalan peN.2. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.13 Unit 23 Sejarah Negara Kita 1.7.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.4 Bertutur. Minggu 26 15.2.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 1. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.5.13 2. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4. 2.3.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.7. 2. frasa dan ayat dengan betul.7. MS: 41 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . 2.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. 2.2. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.Minggu 27 22.2 Membaca dan memahami perkataan.6. 3.13 26.

meN.3. ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 42 2 JANUARI .3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 2. 5.4.2 Memahami dan membina ayat penyata. 5.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. teR dan di.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. PeN.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3.. 5.6. 3.2.1 Memahami dan menggunakan Kata TerbitanAwalan beR . 4. dengan betul dalam pelbagai situasi. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat .5.13 (Cuti Pertenga han Penggal Kedua) 2.8. Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat majmuk -frasa -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 7.13 1.13 Unit 24 Cintailah Negara Kita 1.Minggu 28 29.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 43 2 JANUARI .13 6.6.4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.8.7.13 18. 2. Minggu 29 5. 2.5. 1.8.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. 2.8.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.3.13 2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.8.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.

5 Membaca.3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3. 2. 4.6.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.4. 5.2 Memahami dan membina ayat penyata.2. 3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5. 5. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi 4. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 44 2 JANUARI .4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6.3. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.

5. memahami.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4. Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -ayat tunggal -ayat majmuk -ayat perintah jenis ayat permintaan -ayat perintah jenis ayat suruhan Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.13 TEMA 9 ALAM CERIA HIDUP SEJAHTERA Unit 25 Mesra Alam 1.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.1) Membaca.Minggu 30 19.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.8. memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.8.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Mendengar.4.3 Mendengar.3. 2. memahami dan membuat ramalan daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila MS: 45 2 JANUARI 2. 1. 1.1 Mendengar.13 23. B6 DB1 E1(2. 1. dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenisayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 1.

memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 2.7.3. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 46 2 JANUARI . 3.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.5.5 Membaca.2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5. 5. B4 DT1 E1 ( 3.2 Memahami dan membina ayat penyata.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber. 4.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahan badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. 5. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.1) Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber 3. 3.

8.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat . sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2.6.4.5. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.4.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Sistem Bahasa :-kata nama am hidup bukan manusia -ayat tanya -ayat penyata Kosa kata 1. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. MS: 47 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . 2.2 Membaca . B6 DB1 E2 (2. 1.5 Membaca. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.Minggu 31 26.5.3) Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila 2.13 Unit 26 Pendidikan Alam Sekitar 1.8. 1.13 30.

suku kata. Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK MS: 48 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . 3.13 6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.9.9.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. 3.2 Menulis huruf. perkataan. 5. 5.13 Unit 27 Jagalah Alam Kita 1. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5.5.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. 5. ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi Minggu 32 2. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.2 Memahami dan membina ayat penyata.1.6. 1.

3. 2.3 Membina dan menulis perkataan.13 2.13 12.9.3. 2.9.2 Membaca dan memahami perkataan. frasa dan ayat dengan betul.9.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat 3.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 10.4.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.13 (UPSR) 2.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.2 Menulis huruf. 2. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 3.13 13.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. perkataan.2. 3.2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.2.Minggu 33 9. suku kata. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.9. 2. MS: 49 2 JANUARI .

RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 50 2 JANUARI .1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.7. 5.6.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 3. intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3. 4. 5. 3. 4. 4.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.2.

5.1. perkataan.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.5. 5. 3.3 Membaca.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.13 TEMA 10 SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI Unit 28 Aktiviti Sains 1.13 20.9.9.7.5. 3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks. memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.1.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5 Membaca. Sistem Bahasa :-kata hubung gabungan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. MS: 51 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 . 2. 5.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.2 Menulis huruf. 1.2.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks. suku kata.Minggu 34 16. frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.9. MS: 52 2 JANUARI . memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat 7-18. 2.6 mendengar.13 Unit 29 Sains dan Teknologi 1. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar.9.6.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. iaitu abjad. 2. 1.8.2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat Sistem Bahasa -ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -pola ayat Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasalakonan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.13 27.6. frasa dan ayat dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 2.4.2 Mendengar. perkataan. suku kata. mengecam dan menyebut bunyi bahasa. 1.13 (Cuti Pertenga han Penggal 2) 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.Minggu 35 23.

ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 53 2 JANUARI . 5. 5. 3. 3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 4.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.6.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3.1) Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan 3.2 Memahami dan membina ayat penyata. intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.3.3. frasa dan ayat dengan betul.6. B5 DT1 E1 (3.3.3.3 Membina dan menulis perkataan. 5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.

3.13 Unit 30 Inovasi dan Reka Cipta 1. sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.7. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1. frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5.10.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Sistem Bahasa :-pola ayat -kata sendi nama EMK: -kreativiti dan inovasiTMK –belajar melalui TMK 2.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1. 2.7.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.Minggu 36 30.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 MS: 54 2 JANUARI .9.13 3.

MS: 55 2 JANUARI RPT Bahasa Malaysia KSSR Tahun3 – SK Tasik Puteri 2 2013 .4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. 2. 2. 3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.5.5. 5.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.5 Membaca.2 Membaca . 2. 2. memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks. 5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.2.1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->