1

1.0

LATAR BELAKANG Kes jenayah yang melibatkan murid sekolah seperti yang sering dilaporkan oleh media semakin meningkatkan serta membangkitkan kebimbangan banyak pihak. Kementerian Pelajaran berpendapat gejala antisosial ini perlu diberi perhatian serius dan ditangani secara menyeluruh dan bersepadu oleh semua pihak. Kesedaran murid akan implikasi negatif terhadap jenis dan pola perlakuan jenayah perlu dipertingkatkan agar mereka tidak terjebak dalam kegiatan antisosial. Kementerian Pelajaran Malaysia, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1999 bertarikh 10 Jun 1999, telah menyarankan bahawa semua sekolah menengah di seluruh negara supaya menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah. Saranan penubuhan kelab ini bertujuan untuk membangkitkan kesedaran dan kepekaan murid terhadap

kemungkinan wujudnya gejala antisosial di sekeliling mereka. Seterusnya, diharapkan agar kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan polis dapat diselaraskan dalam usaha membanteras perbuatan jenayah sama ada di dalam sekolah atau di luar kawasan sekolah.

1.1

FALSAFAH Kelab ini berperanan serta bertanggungjawab melahirkan ahli yang kreatif dan inovatif, mempunyai ketahanan diri, berani bersaing, prihatin terhadap bidang yang diceburi, mempunyai wawasan dalam bidang kokurikulum dan juga sahsiah, serta menggembleng kreativiti diri secara global demi memartabatkan nama kelab dan sekolah di samping mempunyai keyakinan dan kesedaran diri.

1.2

MOTO ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’

2

1.3

MATLAMAT Matlamat penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah adalah untuk membentuk komuniti murid yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap aspek pencegahan jenayah dan mempunyai kefahaman tentang penguatkuasaan undangundang dalam konteks mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman.

1.4

OBJEKTIF 1.4.1 Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah. 1.4.2. 1.4.3. Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. 1.4.4. Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah. 1.4.5 Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal menangani jenayah

.

3

4 .

B.1 Jawatankuasa Induk KPJ Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut :Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Y.1 JAWATANKUASA INDUK KPJ PERINGKAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2. Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Jabatan Sekolah) Pengarah Bahagian sekolah Timbalan Pengarah (Murid) Sektor Hal Ehwal Murid Ketua Penolong Pengarah Sektor Hal Ehwal Murid i) Pengarah Bahagian Pengurusan Jabatan Pendidikan lslam dan Moral ii) Pengarah Bahagian Pengurusan Pelajaran Teknik dan Vokasional iii) Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Sukan iv) Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Khas v) Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri iv) Pengetua-Pengetua Penyelaras Gabungan/Daerah/Zon iiv) Bahagian Siasatan Jenayah Bukit Aman. 2.1.2.0 PENDAHULUAN Bab ini mengandungi senarai jawatankuasa mengikut peringkat dan senarai tugas ahli jawatankuasa yang terlibat. Polis DiRaja Malaysia iiiv) Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sektor Hal Ehwal Murid Urus Setia 5 . Kelab pencegahan jenayah di peringkat sekolah hanya akan dapat dijayakan apabila semua peringkat jawatankuasa memainkan peranan mengikut keperluan yang telah ditetapkan.

2.jawatankuasa ini diketuai olehPengetua Penyelaras yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.1. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai PPG/PPD Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i)Seorang Wakil PPG / PPD Sektor Kemanusiaan ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat ii) Ibu Pejabat Polis Daerah iii) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) iv) NGO yang berkaitan Penaung Penasihat Pengerusi 6 . a) Negeri-negeri yang mempunyai daerah.2.2 JAWATANKUASA KPJ PERINGKAT PPG / DAERAH /ZON 2.2 Fungsi Urus Setia Jawatankuasa Induk adalah untuk membincangkan dan menentukan dasar serta program yang akan dilaksanakan secara bersamasama di semua peringkat Gabungan/Daerah. 2.1 Di peringkat PPG/Daerah/Zon.

3 Pengetua Penyelaras yang dilantik hendaklah Gabungan/Daerah masing-masing.keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk . Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli-Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i) Ketua Unit HEM/Penyelia Disiplin ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat iii) Polis Diraja Malaysia (Daerah) iv) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) v) NGO yang berkaitan 2.2 Jawatankuasa Peringkat Daerah adalah berfungsi melaksanakan keputusan.2.4 Pengetua yang dilantik perlu membentuk Jawatankuasa Pemantauan Sekolah-sekolah bagi memastikan kelab dijalankan seperti yang dirancang. 2. 2.2.b) Negeri-negeri yang tidak mempunyai daerah. merancang aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah bersama Pengetua-pengetua Sekolah di Peringkat 7 .2.

2.2.6 2.1 INDUK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PERINGKAT Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah seperti berikut :- adalah Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pengetua Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum/ Penyelia Petang Ketua Guru Disiplin i) Guru Penasihat KPJ ii) Guru Bimbingan dan Kaunseling iii) Pengerusi PIBG iv) Pegawai Perhubungan Polis v) Ketua Panitia BM dan BI vi) Ketua Panitia Moral / Agama vii)Ketua murid lelaki atau perempuan viii)Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah viii)Ketua Jawatankuasa Pemimpin Pelajar yang difikirkan sesuai 8 .2. Laporan yang dihantar ke Jawatankuasa Induk hendaklah diberi satu salinan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Gabungan/Daerah.5 Pengetua Penyelaras perlu menyediakan laporan lengkap berkaitan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah di Gabungan/ Daerah masing-masing pada bulan Oktober setiap tahun. Pelajaran 2.3.3 JAWATANKUASA SEKOLAH 2.

3. Memberikan khidmat nasihat dalam pelaksanaan aktiviti kepada pelaksanaan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. Membincangkan semua program dan aktiviti bersama-sama jawatankuasa. memantau dan menilai program atau aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. iv.3 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat atau mengikut keperluan. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan berkesan.3. ii.2. 2. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. iii. Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.3.2 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Sekolah adalah pelaksana kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk Kementerian Pelajaran Malaysia dan Daerah.3. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. Membuat laporan tahunan Kelab Pencegahan Jenayah kepada Jawatankuasa Peringkat Daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun.4 Peranan Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah adalah seperti berikut: i. Merancang. 9 .5 Tugas Jawatankuasa: a. 2. Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun 2.

e.b. Timbalan Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. c. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. d. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Guru Bimbingan dan Kaunseling Melaksanakan modul ’Masih Ada Yang Sayang’. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah dari semasa ke semasa. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Jawatankuasa Induk Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. 10 . Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahliahli. Membuat penilaian kokurikulum kepada semua ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin.

2. Struktur organisasi seperti berikut :PENAUNG PENGETUA PENASIHAT PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH GURU PENASIHAT GURU DISIPLIN JAWATANKUASA PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA (5) PEMERIKSA KIRA-KIRA (2) AHLI-AHLI KEAHLIAN TERBUKA KEPADA SEMUA MURID 2. STRUKTUR ORGANISASI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2.4.2 Tugas Jawatankuasa a) Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. 11 . Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.4.1.4. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.

Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Penasihat. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. c) Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli-ahli. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. e) Bendahari f. d) Penolong Setiausaha Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawab yang diberi. Memastikan akaun sentiasa dikemas kini. Bekerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.b) Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mengutip wang derma daripada ahli. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. 12 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Guru Penasihat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.

13 . 3. 2.9. Pembudayaan Adab Murid Peningkatan Disiplin Murid Perpaduan Murid Patriotisme Jati Diri Pembudayaan Adab Murid 3. berbudi pekerti yang halus dan bersopan. Ia adalah asas dalam sistem pendidikan bagi menilai dan mengukur sesuatu perkara yang berkaitan dengan kualiti. 2.1.5.4. taraf perilaku yang baik.1 Merupakan perbuatan / tingkah laku / tutur kata yang sopan. Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah tertakluk kepada Perlembagaan yang telah ditetapkan ( rujuk Lampiran 1 ) 2.6. Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.8.1. Pemeriksa Kira-Kira 2.0 Sistem Fail ( rujuk Lampiran 2 ) Contoh surat-menyurat ( rujuk Lampiran 5-8 ) Contoh Borang Pemantauan ( rujuk Lampiran 9 ) Contoh Pelan Tindakan Tahunan dan Perincian ( rujuk Lampiran 10a dan 10b ) Contoh Program dan Aktiviti ( rujuk Lampiran 11-16 ) PROGRAM DAN AKTIVITI Semua aktiviti di bawah mengambil kira 5 domain pembangunan sahsiah murid di sekolah : 123453.g. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 2. 2.7. berharga dan bernilai.

3.2 3. masyarakat. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Keibubapaan Bengkel Vandalisme Lawatan Minggu Sahsiah Cemerlang Program Masih Ada Yang Sayang 3. dan negara. Peningkatan Disiplin Murid 3. berakhlak mulia.3 Hubungan rapat terjalin antara murid di sekolah. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Polis Kursus Kepimpinan & Pengurusan Kelab Pameran Anti Jenayah Kempen Anti Buli Program `Jom Ke Sekolah’ 3. masyarakat.3. Untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan. bersemangat muhibah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu. 14 .3. Wujud persefahaman dan toleransi serta saling menghormati antara agama dan adat resam kaum.1 3.” 3.3. Perpaduan Murid 3. Budaya beradab merangkumi 10 komponen iaitu : Adab di dalam bilik darjah Adab semasa perhimpunan Adab semasa interaksi sesama murid Adab dengan alam sekitar Adab kepada guru Adab kepada ibu bapa Adab kepada rakan Adab semasa dalam permainan / aktiviti Adab semasa bersama masyarakat Adab kepada pemimpin 3.3.2. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.2. Melahirkan murid yang berilmu pengetahuan.1.2 Tingkah laku yang baik membawa kepada kesedaran akan tanggungjawab terhadap diri sendiri. berketerampilan.2. Semangat kerjasama.3.1. toleransi dan persefahaman menjadi teras utama pelaksanaan aktiviti.1 3. keluarga. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul . sekolah serta negara.2.3. muhibah.2.

5.5. v. iv.2. ii. sifat berdisiplin secara kerelaan sendiri (internally imposed) akan terjana dan perkasa. asal usul dan tradisi resamnya tradisi keilmuan rupa bangsa Malaysia keupayaan bersaing yang tinggi katakan tidak pada perkara-perkara dan tingkah laku yang negatif 3. 3. Jati Diri 3.4.5.1 Patriotisme bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air menjurus kepada perpaduan rakyat.2 Contoh-contoh aktiviti : Sambutan Hari Kemerdekaan Kibar Jalur Gemilang Lawatan ke tempat-tempat bersejarah Bicara tokoh Pertandingan mendeklamasikan sajak 3.1 Jati diri yang perlu dibangunkan dalam sanubari murid kita adalah tentang perasaan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi terhadap: i.3.3. Patriotisme 3. iii.4.4 Contoh-contoh aktiviti : Dialog bersama tokoh & pemimpin masyarakat Aktiviti sukan & permainan Program khidmat masyarakat Aktiviti gotong-royong Karnival Pencegahan Jenayah 3.4. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah juvana & undang-undang Seminar pembentukan sahsiah Kempen kesedaran antisosial Pertandingan melukis mural antijenayah Aktiviti keagamaan 15 .

1. Masukkan senarai 30 orang murid berkenaan ke dalam buku daftar/laporan dan catatkan sedikit latar belakang setiap pelajar berkenaan mengikut buku pendaftaran dan jenis-jenis kesalahan yang sering menjadi masalah sekolah. (Gunakan Lampiran A untuk panduan) TAHAP KEDUA TINDAKAN 1.1 Kenal pasti secara sulit murid yang perlu diberi perhatian dari tingkatan 1 hingga 5 melalui: Pemerhatian Pengetua • • • • • Pemerhatia Jawatankuasa Pelaksana Pemerhatian Pengawas/ PRS/ Ahli KPJ Rujukan guru tertentu Cara-cara lain yang sesuai dan 1.9.3 Bimbingan Senaraikan nama murid berkenaan dan jika Guru melebihi 30 orang maka hendaklah Kaunseling diberikan keutamaan kepada 30 orang murid yang tegar sahaja dan yang lain sebagai senarai simpanan. PROGRAM `MASIH ADA YANG SAYANG’ Strategi Pelaksanaan : TAHAP PERTAMA TINDAKAN 1.2 1. objektif dan matlamat yang hendak dicapai oleh Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah. 16 .1 Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Pertama Guru Bimbingan dan Kaunselin untuk menerangkan sejelas-jelasnya tujuan.3.

tahap pelanggaran disiplin yang dilakukan. kecenderungan minat. 3.3 1. Setiap fasilitator cuba mengenali secara terperinci latar belakang kliennya termasuk kemajuan pelajaran. Melantik fasilitator dan menyerahkan kuasa kepada Jawatankuasa untuk memilih 3 orang sahaja klien masing-masing.2 Membentangkan senarai cadangan nama pelajar yang dikenal pasti kepada Jawatankuasa dan mengesahkan disiplin setiap murid. hobi dan sebagainya. Dalam pertemuan itu dinyatakan: • • • • • Tujuan Pertemuan Tugas Fasilitator Kepadanya Cadangan-cadangan Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Proses Tindakan Disiplin Di Sekolah Satu set peraturan sekolah dan minat klien dibaca dan tandatangan di buku laporan sebagai tanda memahami peraturan sekolah. TAHAP KETIGA 3.TAHAP KEDUA 1. TINDAKAN 1.4 TINDAKAN 17 .1 Setiap fasilitator mengadakan pertemuan Fasilitator informal dengan klien masing-masing untuk membina hubungan mesra/rappor.

4 TINDAKAN Mesyuarat Jawatankuasa Kedua dan semua Guru Bimbingan dan fasilitator memberikan laporan kemajuan Kaunseling dan tindakan yang perlu diambil. 18 . khidmat nasihat.Fasilitator kurangnya satu aktiviti kokurikulum secara aktif. lawatan ke penjara. memberikan peningkatkan dan sebagainya.2 dan atur penglibatan klien dalam sekurang.3 3. TAHAP KEEMPAT 4. alamat sebenar dan sebagainya. Sambutan Hari Ucapan dan sebagainya. Mewujudkan hubungan dua hala yang rapat Fasilitator antara fasilitator dan keluarga/penjaga klien. 4. masa rehat. Kem Jaya Diri. waktu balik dan sebagainya. Program Kesedaran Khas dan sebagainya. Jika perlu. Majlis Maulud Nabi. Libatkan mereka dalam dalam tugastugas tertentu aktiviti sekolah seperti menganjurkan Sukan Sekolah.TAHAP KETIGA 3. Waktu pertemuan mungkin pada waktu pagi. Dapatkan nombor telefon.1 TINDAKAN 3. Programkan rancangan pertemuan informal Fasilitator yang berjadual (Untuk jangkamasa 5 minit) sekurang-kurangnya satu minggu sekali. Tujuannya untuk bertukar pendapat. adakan satu projek khas untuk klien yang semakin merosot disiplinnya seperti Perkhemahan Kerja.

Bimbingan dan Mesyuarat Jawatankuasa Ketiga untuk membuat Guru Kaunseling/Jawatankuasa penilaian keberkesanan program iaitu: • Berasaskan peraturan pelanggaran disiplin Pelaksana klien (30 orang). Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat Gabungan/Daerah/ Zon juga perlu mendapatkan kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) seperti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di peringkat masing-masing terutama apabila program-program yang dirancangkan memerlukan bantuan kos perbelanjaan.3 6.1 Meneruskan pertemuan singkat dengan klien masing-masing setiap minggu dan lihat perkembangan/kemajuan/tatalaku seterusnya. 5. Laporkan kepada Pengetua mana-mana Pengetua/Fasilitator klien yang masih tegar untuk tindakan seterusnya. TAHAP KEENAM TINDAKAN 5. • Status pelanggaran disiplin keseluruhan pelajar • Status suasana persekitaran dalam sekolah (Jika perlu)-Pengubahsuaian modul ke arah lebih berkesan untuk pelaksanaan masa akan datang PENUTUP Dengan ini diharapkan bahawa program ini akan memberikan kesan yang positif kepada murid-murid dan membantu mengurangkan masalah disiplin murid. Fasilitator TINDAKAN 5. 19 .TAHAP KELIMA 5.2 Jika klien mereka masih terlalu tegar maka GPK HEM/Fasilitator atur pertemuan dengan keluarga klien dan makluman tindakan lanjut yang akan diambil sekiranya anak jagaan masih meneruskan tingkah laku melanggar disiplin-minta perhatian keluarga.

4 3. 4. OBJEKTIF 3.1 3.1 Tempat mesyuarat dan perjumpaan kelab adalah tidak terhad kepada manamana bilik dewan atau kawasan sekolah dengan syarat mendapat kebenaran pihak pentadbir sekolah terlebih dahulu. Tempat menjalankan aktiviti kelab adalah berpusat di dalam kawasan sekolah tetapi boleh juga di tempat-tempat lain di luar kawasan sekolah yang difikirkan sesuai dengan aktiviti yang dijalankan oleh guru penasihat dan pentadbir sekolah dengan syarat perjalanan aktiviti tersebut diiringi oleh guru penasihat. bangsa.2 3.2 20 .3 3. Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah Menanam nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. TEMPAT MESYUARAT. Menyediakan garis panduan pengurusan pencegahan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti yang berfaedah. bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. jenayah dan Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama. PERJUMPAAN DAN AKTIVITI 4. NAMA : Kelab ini dikenali dengan nama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) 2.LAMPIRAN 1 PERLEMBAGAAN 1. ALAMAT Alamat lengkap Sekolah 3. negara dalam hal-hal pencegahan jenayah 4.5 Memupuk rasa patuh kepada peraturan sekolah dan undang-undang negara.

1 5. Senarai Jawatankuasa Penaja 6.Penaung ialah Pengetua Penasihat . KEAHLIAN DAN ORGANISASI 5.2 6.1 Mesyuarat Penaja 6.3 Surat Kelulusan Penaja daripada Pengetua selaku Pendaftar Kelab di sekolah kepada Guru Penasihat Surat Pelantikan daripada Pengetua kepada Guru Penasihat. Seorang Bendahari f. Seorang Penolong Setiausaha e. Jawatankuasa Kelab Terdiri daripada kalangan murid yang dilantik melalui pemilihan dalam mesyuarat agung tahunan iaitu: a.5. Seorang Pengerusi b. h.3 5.2 Keahlian kelab ini terbuka kepada semua murid. MESYUARAT 6.1.1 Surat permohonan penubuhan daripada guru penasihat kepada Pengetua hendaklah disertakan: a.4 Guru Penasihat . 2 orang pemeriksa kira-kira 6.Pegawai Perhubungan Sekolah Ibu Pejabat Polis Daerah 5.2.1.2. Draf perlembagaan b.2 Penaung .2. 5 orang ahli jawatankuasa g.Guru daripada Jawatankuasa Badan Disiplin Sekolah.1 5.2. Seorang Setiausaha d. Organisasi kelab adalah seperti berikut: 5. 21 .Penolong Kanan HEM . Draf aktiviti asas c. Seorang Naib Pengerusi c.1.

7.00 pada satu-satu masa dan wang selebihnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penasihat.4 Mesyuarat Jawatankuasa a.3 7. Kuasa membelanjakan kumpulan wang hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan berfaedah bagi mencapai objektif aktiviti kelab.1 Mesyuarat Agung Penubuhan a. Jumlah yuran yang ditetapkan untuk setiap ahli adalah pada kadar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. d.2.2 7.1 7.3 Mesyuarat Agung Tergempar a. 6. c.6.2 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua Pemilihan jawatankuasa kelab Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua Mesyuarat Agung Tahunan a. Laporan tahunan kelab Laporan kewangan kelab Pemilihan jawatankuasa kelab yang baru 6.2. b. c.2.2 Mesyuarat Agung :6. Minit mesyuarat Laporan aktiviti Laporan kewangan Perancangan aktiviti 7.4 Mendapatkan sumber kewangan melalui yuran tahunan.5 22 . b. 6. b.2. KEWANGAN 7. derma dan aktivitiaktiviti yang dijalankan. Atas arahan guru penasihat apabila difikirkan perlu oleh jawatankuasa Atas permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya 1/3 bilangan ahli dan diadakan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh penerimaan permintaan Dihadkan hanya kepada maksud atau tujuan mesyuarat itu diadakan. Bendahari tidak boleh menyimpan wang kelab dalam tangannya melebihi RM 10. c. b. c. Setiap perbelanjaan wang kelab hendaklah dengan kelulusan Jawatankuasa.

8. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing. PINDAAN PERLEMBAGAAN KELAB 8.1 Pindaan perlembagaan kelab boleh diusulkan oleh ahli dan diluluskan dengan mendapatkan persetujuan 2/3 ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Tergempar.2 9. Penasihat dan Guru Penasihat Kelab adalah perlu sebelum sesuatu pindaan perlembagaan kelab dilakukan.8. Persetujuan Penaung. PERKARA-PERKARA LAIN Kelab ini adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Kerajaan. 23 .

Rancangan Tahunan 4. Borang Keahlian 3. Laporan Tahunan Fail Jawatankuasa Kelab (Murid) 1. Perlembagaan 2. Buku Panduan Pelaksanaan KPJ 7. Perlembagaan 5. Rekod Kehadiran 5. Laporan Tahunan 8. Surat Keluar / Surat Masuk 8.Salinan 2. Surat Kelulusan Pengetua 10. Surat Perlantikan Jawatankuasa Induk 4. Borang Pemantauan 11. Surat Permohonan Penubuhan 9.Salinan 3. Surat Kelulusan Pengetua .LAMPIRAN 2 SISTEM FAIL Fail Jawatankuasa Induk (Guru) 1. Surat Pekeliling 6. Surat Panggilan Mesyuarat 7. 24 . Minit mesyuarat Jawatankuasa 10. Surat Permohonan Penubuhan .Lain-lain surat berkaitan. Penyata Kewangan 6. Surat Panggilan mesyuarat 9.Surat Perlantikan Jawatankuasa 11. Rancangan Tahunan 12.

Kami Berjanji. Demi Kesejahteraan Seluruh Warga Malaysia. Dan adil Dalam Melaksanakan Tanggungjawab. Peraturan Sekolah dan Undang-undang negara Demi Memartabatkan Nama Baik Kelab dan Sekolah. Kami Berjanji. Berlandaskan. Bahawa Kami Akan Berusaha. Berakhlak Mulia. Taat dan Patuh Kepada Peraturan Sekolah. Peraturan dan Perlembagaan Kelab. Malaysia Berikrar. Akan Cuba Sedaya Upaya Untuk. Taat dan Patuh Kepada Ajaran Agama. Menghindari dan Memerangi Jenayah. Akan Sentiasa Berusaha Menjadi Ahli Yang Berketerampilan. Bertanggungjawab. amanah.LAMPIRAN 3 IKRAR Kami. 25 . Ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Taat dan Patuh Kepada Perlembagaan Kelab dan. Menjadi Ahli Yang Sentiasa Mematuhi. Mencegah.

Sabah ) : HUSSEIN HAJI USIH & ARIFA HAJI KURAGASUSUNAN MUZIK HUSSEIN USIH & YAMAHA MUSIC SCHOOL 26 . Tawau. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggung jawab kita semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenaya Hidup Bebas Aman Merdeka Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung RUKUN NEGARA Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di mana Kami Berada Kami Tetap Tunaikan Amanah. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggungjawab Kita Semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah HIDUP BEBAS AMAN MERDEKA (2X) HIDUP BEBAS… AMAN MERDEKA ……! LAGU LIRIK : HUSSEIN HAJI USIH ( SMK Pasir Putih.LAMPIRAN 4 LAGU ‘MARI CEGAH JENAYAH’ Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung Rukun Negara Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di Mana Kami Berada Kami tetap Tunaikan Amanah.

…………………………………. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh 3.k 1. 3.E. Semoga dengan pelantikan ini. tuan. Fail H. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah berkuat kuasa dari ( tarikh ) hingga (tarikh) 2. ( NAMA PENGETUA ) s. Sekian. PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.LAMPIRAN 5 Contoh Surat Pelantikan Penasihat ( Nama Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama Guru Penasihat ) Tuan. 2. terima kasih.M Fail KPJ Fail peribadi 27 . dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U (A)196. tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan pendidikan.

2.U (A)196. Sekian.Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P. Fail H.______setahun seperti yang telah diputuskan dalam mesyuarat Agung Kelab bertarikh _______ ( minit Mesyuarat Agung disertakan ) Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih. ………………………………….LAMPIRAN 6 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Yuran ( Nama dan alamat Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama dan Alamat Pengetua ) Tuan.M Fail KPJ 28 . dimaklumkan bahawa saya ( NAMA PENASIHAT ) seperti termaktub dalam Peraturan (9) .k 1.E. ( NAMA PENASIHAT ) s.] dengan ini memohon untuk memungut yuran Kelab Pencegahan Jenayah sebanyak RM. PERMOHONAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. terima kasih.

... 1... Sekian. 2....U (A)196..... seperti termaktub dalam Peraturan (9) ... Rujukan) bertarikh (Tarikh) dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya....] sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma Kelab Pencegahan Jenayah (Nama Sekolah) adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai (Tarikh) Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi... Pengetua (Nama Sekolah) s........LAMPIRAN 7 Contoh Surat Kelulusan Memungut Yuran (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan.. .... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah......... terima kasih.... 3... KELULUSAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Merujuk surat tuan (No..k......Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P...... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 29 ..........

........... (Nama Murid) pelajar tingkatan ( ) telah diterima menjadi ahli Kelab Pencegahan Jenayah ( Nama Sekolah) dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari ______ dari jam_________hingga_________ 2.. . 3. terima kasih............. 2.. Pengetua (Nama Sekolah) s....... Sehubungan dengan itu. 1....... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah........... PENERIMAAN AHLI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.... pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan yuran Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah berjumlah RM ____setahun..k..... Oleh itu pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada Bendahari sebanyak RM_______sebulan Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 30 ...LAMPIRAN 8 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu bapa / Penjaga (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan.. Sekian....

4. Senarai Ahli Jawatankuasa Kelab 3. : ……………………………………………………………. Senarai Ahli Jawatankuasa Induk 2.1.Telefon Daerah / Zon Enrolmen Murid Bilangan Ahli Kelab Nama Guru Penasihat : …………………………………………………………… : ……………………………………………………………. Induk Kelab Tiada 31 . : ……………………………………………………………. : ……………………………………………………………. Senarai nama ahli kelab 4.LAMPIRAN 9 BORANG PEMANTAUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Tarikh Sekolah Alamat No. 1: …………………………………………………………… 2: …………………………………………………………… Bahagian A – Jawatankuasa Ada 1. : ……………………………………………………………. Carta Organisasi : 4.2. : …………………………………………………………….

Bahagian B .. Bilik Khas / Bilik Operasi Sudut Kelab Pencegahan Jenayah Papan kenyataan Lain-lain.. 2. 3... Pelaksanaan Aktiviti (Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun) Ada a.. f... 10....... d. 8. (Nyatakan) Ada a... e. b. Jadual Aktiviti Jadual Kedatangan Ahli Jadual Lawatan Peg. Perancangan Aktiviti b.... c... Kemudahan Tiada 3..... Perlembagaan Borang Keahlian Rancangan Tahunan Rekod Kehadiran Penyata Kewangan Surat Panggilan Mesyuarat Laporan Tahunan Surat Permohonan Penubuhan Surat Kelulusan Pengetua Surat Pelantikan Jawatankuasa 1. Perhubungan PDRM Data salah laku pelajar Prosedur Tindakan Kes Disiplin Murid Ada a... b. c..... 9. 4.. 5. Peringkat PPG / Daerah / Zon Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Tiada 2. 6.. c. 7.. d... Pencapaian/Penganugerahan Tiada 32 .... c.........Pengurusan Jawatankuasa Kelab 1..

..................................................... Sekolah PPG/D JPN Pegawai Perhubungan PDRM IPD 33 ........ Tahniah! Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah kelab yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelab-kelab yang lain............................. 3............................. …………………………....................... 1.............. Tahniah! Secara keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik...................................... sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i..... Perbincangan................Ulasan: 1........................................... 4........................................... Borang ini hendaklah diisikan dalam 4 salinan.............. Keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah tuan di tahap sederhana................... ii............ ii........................ penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut: i...... ( ) 2......................................... Walau bagaimanapun........ 3.... 2...

1. JANUARI Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2006 1.CONTOH PELAN TINDAKAN TAHUNAN BIL 1. 3. Sekolah 2. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab Menyemai perasaan cinta akan peraturan Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang keburukan melakukan jenayah LAMPIRAN 10a SASARAN TINDAKAN Kelab 2. OBJEKTIF Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. Kelab 2. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu).Tajuk : ‘Jenayah Dalam Kalangan Pelajar’. 3 FEBRUARI Ceramah dan Dialog : . 2. 34 . 4. TARIKH JANUARI PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan 1.

OBJEKTIF Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. tayangan video dan sebagainya. 1. keburukan. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 35 . pertandingan pidato 4. 3. Gabungan 2. 3. 5. 2. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. SASARAN TINDAKAN 6. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. pameran.Kempen Pencegahan Jenayah : Minggu Akhlak Lestari’ ‘* pengisian : 1. 4. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. ceramah.BIL TARIKH PROGRAM 5. 4 FEBRUARI Pameran dan Kempen : . dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan.

36 . SASARAN TINDAKAN Sekolah 2.BIL TARIKH SEMESTER PERTAMA / KEDUA PROGRAM Mengadakan aktivitiaktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. Memupuk sifat kepimpinan. 4 5. 6. 3. Pertandingan Pidato dan Menulis Esei Pencegahan Jenayah dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 1. OBJEKTIF Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik.

BIL 5. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat 3. SEMESTER KEDUA Lawatan Sambil Belajar : . Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2.Peringkat Sekolah (pelajar) (Sekolah Henry Gurney) 1.Bengkel Berkaitan Vandalisme OBJEKTIF 1. 6. Sekolah 2. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Mendedahkan para ahli kepada budaya luar yang sihat. Bengkel dan Seminar : . 37 . Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. keburukan. TARIKH APRIL PROGRAM Kursus. 3. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah.

Pelajar mempunyai pencapaian sederhana / rendah Sekolah 2. SEPANJANG TAHUN 1. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Sekolah Henry Gurney di samping membantu pelajar untuk membenteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar. SASARAN TINDAKAN 5. Meningkatkan tingkahlaku positif di kalangan pelajar yang sering melanggar peraturan. 2. Program Masih Ada Yang Sayang 1. 38 . OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan tentang Jenayah Keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. Membantu meningkat kendiri pelajar agar lebih terarah. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Program ‘5 minit Cegah Jenayah 1. keburukan dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. 7. Pelajar bermasalah Guru Kaunseling 2.BIL TARIKH PROGRAM 4.

Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti da memberi info berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 8. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. Menceriakan dan Mencantikkan kawasan sekolah. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. 4. Mengadakan Sudut Pencegahan Jenayah 1. SMK Disahkan oleh : Pengetua. Sekolah 2. SMK 39 . ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. SASARAN TINDAKAN 4.BIL TARIKH PROGRAM 3. Kelab Pencegahan Jenayah. 3. SEPANJANG TAHUN Mengadakan aktiviti aktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. OBJEKTIF Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi Memupuk sifat kepimpinan.

Guru Penasihat 3.LAMPIRAN 10b CONTOH PERINCIAN PELAN TINDAKAN TAHUNAN KPJ BIL 1. Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat . MINGGU 4 (JAN) Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2005. Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. TARIKH MINGGU 2 (JAN) PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan. 1. SASARAN TINDAKAN Semua Guru Penasihat 2. Menyuntik perasaan bangga untuk menjadi ahli kelab di samping meningkatkan keyakinan diri ahli. 2. 40 . Menunjukkan identiti ahli kelab. 2. OBJEKTIF 1. 2. Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi 1. MINGGU 2 (FEB) Menghasilkan Kad Pengenalan Diri (KPD) Ahli Kelab.

Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab. 3. OBJEKTIF 1. Akibat dan Langkah Pencegahan ) Guru Penasihat 41 . MINGGU 2 dan 3 (MAC) Mengadakan Sesi Percambahan Minda Mengenai Jenayah (Punca. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah. 1. 2.BIL 4. 3. Sebab. 2. Menyemai perasaan cinta akan kelab. TARIKH MINGGU 4 (FEB) PROGRAM Mengadakan Hari Penghayatan Kelab : (Taklimat dan Pembentangan Tentang Perlembagaan / Peraturan Kelab). Memberikan pendedahan kepada ahli tentang keburukan melakukan jenayah. SASARAN TINDAKAN Guru Penasihat 5. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu).

3. TARIKH MAC hingga JUN PROGRAM Menghasilkan Buku Skrap : OBJEKTIF 1. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. 2. ragut dan sebagainya) 42 . 1. Menyumbang bakti kepada pelajar lain untuk untuk mencari maklumat tentang isuisu jenayah. 2. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. MAC hingga OGOS Menjemput wakil Jabatan Polis Diraja Malaysia untuk memberikan slot dalam perhimpunan rasmi sekolah setiap bulan mengenai keskes kritikal (buli/gengsteris me. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memupuk budaya dan nilai murni bekerjasama dalam satu pasukan dalam kalangan ahli. Menyebarkan maklumat dan sebagai alternatif kepada langkah pencegahan jenayah dalam kalangan pelajar.BIL 6. rogol. SASARAN TINDAKAN 7. keburukan.

2. Sebagai satu alternatif beriadah dan menyihatkan badan. 43 . 4. MINGGU 3 (JUN) Mengadakan Kerja Amal : (Membersihkan Masjid dan kawasan persekitaran) 1. 3. Membersihka n kawasan masjid.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN 3. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya 8. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat.

Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat khususnya sekolah. 3. Menceriakan dan mencantikkan kawasan sekolah. Memupuk sikap bekerjasama dan bertanggungj awab terhadap diri. Mendedahkan ahli cara menangani masalah sosial. 44 .BIL 9. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. SASARAN TINDAKAN 10. MINGGU 4 (JUN) Kem KPJ di Kawasan Sekolah. disiplin dan jenayah dalam kalangan pelajar. masyarakat. TARIKH MAC hingga JULAI PROGRAM Mengadakan Kerja Amal : (Melekatkan dan Menampal Poster Anti Jenayah di Sudut Yang Sesuai di Blok Bangunan Sekolah ) OBJEKTIF 1. 4. 1. 2. 2. rakan.

Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. 45 . 2. SASARAN TINDAKAN 11. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat. 4. Mendedahka n para ahli kepada budaya luar yang sihat. MINGGU 3 (JUN) Lawatan Ke Penjara 1. keburukanny a dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. Mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli dan guru. 3. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah.

2. 46 . 2. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi. Mendedahkan para ahli tentang prosedur dan tatacara melakukan pembubaran AJK. keburukan dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. SASARAN TINDAKAN 12. MINGGU 2 (JULAI) Pembubaran AJK Sesi 2005. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Jabatan Penjara di samping membantu mereka untuk membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar 1. 13.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 5. 1. MINGGU 3 (JULAI) Menjemput Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Polis Diraja Malaysia mengadakan sudut pameran. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. demonstrasi sebatan rotan dan sesi ceramah. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang aktiviti berbentuk ilmiah.

keburukan. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Penjara membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. 3.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Melatih ahli / pelajar untuk berkomunikasi 47 . Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. 4. SASARAN TINDAKAN 14 FEBRUARI hingga SEPTEMB ER Program ‘5 minit Cegah Jenayah’ 1.

Sebagai motivasi kepada para ahli. Memupuk budaya saing yang sihat dalam kalangan para ahli. 3. SASARAN TINDAKAN 15 OKTOBER Mencetak Sijil AJK Tertinggi Sesi 2005 ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. SMK Disahkan oleh : Pengetua. 1. SMK 48 . Memupuk sifat kepimpinan. 2. Kelab Pencegahan Jenayah.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 4. Sebagai tanda penghargaan kepada ahli yang telah banyak memberikan sumbangan kepada kelab.

Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1.A Sistem 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Bakul Plastik 1.2 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 1. 1. Papan Tulis 2. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 1. Pen 49 . 4. P. Kad Gerko 2. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Borang kehadiran 3. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 2. Fail Kehadiran 3. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. 1.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Marker Pen 3.Pengerusi atau wakil AJK 1.LAMPIRAN 11 Contoh PERINCIAN AKTIVITI : HARI PENGHAYATAN KELAB : L A N G K A H 1. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . P.Guru Penasihat . Kamera Digital 2.Pemadam Papan Tulis.A Sistem 2. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 1. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.

Carta Organisasi (tahun terkini) xii. Takwim Kelab (tahun terkini) Sesi Soal jawab : 1. Risalah Panduan Perlembagaan KPJ : (buku dan Powerpoint) 1.L A N G K A H 4. Buku Catatan 5. AKTIVITI BAHAN Taklimat Perlembagaan Kelab : 1. Rukun Negara vii. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 1. 6. Falsafah Pendidikan Malaysia iv. Lagu Sekolah ix. Lagu Kelab x. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Moto viii. 1. Ikrar Ahli xiii. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat dan membentangkan Perlembagaan Kelab kepada semua ahli/murid berdasarkan perkara berikut : i. Projektor LCD 3. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menutup Sesi Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan Kelab. 50 . Perlembagaan Kelab xiv. 2. Falsafah Sekolah v. Pendahuluan iii. 2. Falsafah Kelab vi. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Komputer riba 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan peluang kepada semua ahli/murid untuk mengajukan soalan atau memberikan maklum balas tentang pembentangan Perlembagaan Kelab. Skrin 4. Logo Kelab xi. Prakata (pengetua) ii.

4.L A N G K A H 7.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 8. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 3. P. 2. 9. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. AKTIVITI BAHAN Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemaskan Dewan dan Peralatan : 1. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. Bersurai : 51 .

2 Hari 2. Kadet Polis atau Pengakap) bagi sesi latihan tersebut.1 Tarikh 2.2. Mendapatkan Khidmat Bantuan Jurulatih Kawad Kaki : AWAL 1.1 Meminta Khidmat Bantuan daripada jabatan kerajaan.5.2.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan atau memberikan pengumuman sekurang-kurangnya sehari lebih awal kepada semua ahli Pasukan Kawad Kaki untuk menghadiri Sesi Latihan Kawad Kaki yang diadakan pada hari yang ditetapkan. Memaklumkan Sesi Latihan : 2.4. SESI LATIHAN KAWAD KAKI : LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1. 2.2.2.2.4 Tempat 2. (seperti PDRM. Jabatan Penjara dan Tentera) atau daripada Unit Beruniform Sekolah (seperti KRS.Shirt Sekolah / T – Shirt Putih Berkolar .Kasut (Hitam / Sekolah) CATATAN 52 . 2.5 Pakaian : .3 Masa 2.Seluar Track Suit .2 Maklumat pengumuman yang perlu diberitahu ialah : 2.T.2.

Kamera Digital 2 Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 53 . P.A Sistem 2.Marker Pen 3.2 ‘SESI LATIHAN KAWAD KAKI’ pada ruangan ‘aktiviti’ 4. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 3. Bakul Plastik 3 Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. Guru Penasihat atau Pengerusi atau Wakil AJK mengarahkan dan membawa Pasukan Kawad Kaki berkumpul ke kawasan lapang seperti (Gelanggang Serbaguna atau Padang Mini Sekolah) untuk sesi Latihan Kawad Kaki yang dikendalikan oleh Jurulatih Kawad Kaki.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 4. Borang kehadiran 3. 4. Kad Gerko 2. Fail Kehadira n 1. 3. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : .A Sistem 2. Papan Tulis 2. Pemada m Papan Tulis. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 5.Guru Penasihat . Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’.Pengerusi atau wakil AJK 1. 1. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. P. Pen 4 Latihan Kawad Kaki : 1. 1. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 6.

8. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. 7. P. 54 . 7. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 5. Jurulatih Kawad Kaki memberikan taklimat tentang peraturan dan disiplin sesi Latihan Kawad Kaki.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN 2. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 5. Jurulatih Kawad Kaki memulakan sesi Latihan Kawad Kaki sehingga selesai. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 3.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 3. Bersurai : 6. 8. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 4. 6.

4. New Straits Times. langgar lari. 1. menggunting dan mengumpulkan keratan tersebut dengan kemas.2 Setiap ahli/pelajar diarahkan untuk mencari dan mendapatkan keratan-keratan akhbar tentang isuisu berkaitan di dalam akhbar-akhbar tempatan berbahasa Inggeris atau bahasa Melayu seperti Berita Harian. Utusan Malaysia. Daily Express. bunuh. Bacaria dan sebagainya. kes-kes mahkamah. kes-kes penderaan.3. punca serta langkahlangkah pencegahan jenayah. CATATAN 55 . MENGHASILKAN BUKU SKRAP : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.4 Ahli/pelajar diminta membawa keratan akhbar dalam perjumpaan akan datang. gangguan seksual dan yang berkaitan dengan jenayah sama ada di dalam negara atau di luar negara. jenayah pelajar.5 Bilangan keratan akhbar yang dikumpul adalah tidak terhad tetapi tidak kurang dari 20 keratan. Arahan : 1. Harian Metro. 1. 1.5. penyalahgunaan dadah.3 Ahli/pelajar hanya ditugaskan mencari. rogol. 1.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah menghasilkan ‘Buku Skrap’ yang berkaitan isu-isu atau kes-kes jenayah seperti : berita-berita jenayah. buli. rompakan. curi.

Borang kehadiran 3.Marker Pen 3.2. Papan Tulis 2. P.1. 4.2.3. Pengumpulan Keratan Akhbar : 4.Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.1. Pemada m Papan Tulis.‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Bakul Plastik 2.A Sistem 2. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1.Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : . P.L A N G K A H 1. .Presiden atau wakil AJK 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Kamera Digital 1. 3.Guru Penasihat . Fail Kehadira n 1.1.Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Pen 4. Mengambil Kehadiran Ahli/ Murid : 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.1.A Sistem 2.‘MENGHASILKAN BUKU SKRAP’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3.Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . 1.Keratan akhbar terlebih dahulu dikumpulkan daripada semua ahli. Kad Gerko 2. 1. 56 .

5.1. 8 Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 57 .Guru Penasihat sebagai ketua dalam unit ini. Unit Penampalan : . Unit Pengkategorian : . 7. b. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.1.L A N G K A H 5. Gunting 6 Mengumpul Buku Skrap : 6.2. 4. . 1. Kertas A4.bertindak sebagai mengkategorikan keratan akhbar mengikut tajuk/isu utama. Unit Menjilid : . ‘Binder Ring’ 2.1.Unit ini dibantu oleh beberapa orang ahli/murid. .bertindak menjilid Buku Skrap menggunakan mesin ‘Binder’. Mesin ‘Binder ‘ 3.Keratan Akhbar yang sudah siap dijadikan Buku Skrap diserahkan kepada Guru Penasihat untuk diletakkan di Anjung KPJ sebagai bahan pameran atau bahan rujukan ahli kelab dan semua murid. Gam.bertindak sebagai melekat atau menampalkan keratan akhbar mengikut tajuk/isu yang telah dikategorikan. c. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Pembahagian Unit Kerja : 5. .Unit ini terdiri daripada 20 orang ahli pelbagai aras dan kemahiran melekat atau menampal. . iaitu : a. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. 7 Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 7.Ahli/murid dibahagikan kepada 4 Unit Kerja.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli yang mempunyai aras tinggi.

Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 10 Bersurai : 58 .P.Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 9.2.L A N G K A H 9.1.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 9.4.3. 9. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.

Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 5. SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH : L A N G K A H 1.1 Kumpulan mesti seimbang dari segi jantina dan tingkatan. Pemadam Papan Tulis. Fail Kehadiran 1. Borang kehadiran 3. Papan Tulis 2. Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. 8. 5. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 59 . Setiap kumpulan diarahkan mengambil tempat masing-masing di dalam dewan. Kad Gerko 2. Ahli/murid dibahagikan kepada 6 – 8 kumpulan 1.A Sistem 2. 4. Mengambil Kehadiran Ahli/Murid : 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 7. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : .4.5. PEMBAHAGIAN KUMPULAN : 1.2 ‘SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH’ pada ruangan ‘aktiviti’ 6.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 5.Presiden atau wakil AJK 1. 2. Kamera Digital 1. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua kumpulan dan nama kumpulan mereka. Marker Pen 3. Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. P. Bakul Plastik 2.Guru Penasihat . 3. ‘Hieler’ atau P. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 9. Pen 4. 1.A Sistem 2. 3.4.

Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 2. Sesi Pembentangan Hasil Perbincangan / Percambahan Minda : 1.masa perbincangan yang diberikan ialah 40 minit.1 Kertas A4 (4 keping) 2.2.2.Setiap kumpulan diminta untuk memberikan 2 jawapan berdasarkan Tajuk/Isu yang diberikan iaitu : 1. 8. iaitu : 1. Sesi Perbincangan / Percambahan Minda : 1.2 Tajuk/Isu : . Memberi Taklimat / Penerangan Tentang Pelaksanaan Aktiviti : 1. 3.1 Punca Isu 1. 1. Marker pen 4.2 Langkah Pencegahan 1.2 Menyatakan nama kumpulan. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua kumpulan tentang tatacara atau garis panduan Sesi Pembentangan.5 Membentangkan hasil perbincangan. (Lampiran bagi tajuk/isu dilampirkan) 2.1 Masa : .5 Membuat Undian Tajuk / Isu dan Edar Bahan : 1. Kad Tajuk Perbincanga n 2.1 Memberi salam.2 Marker Pen (2 batang : merah dan hitam/biru) 2.3 Kertas Mahjong (2 keping) 1.3 Memperkenalkan nama ahli pembentang.3 Penglibatan : .Setiap ahli perlu memberikan sumbangsaran terhadap isu/tajuk kumpulan mereka. 7.4 Menyatakan Tajuk/Isu yang akan dibentangkan. Setiap ketua kumpulan diminta untuk mengundi satu tajuk perbincangan yang disediakan. Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. dan 1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat mengenai aktiviti tersebut : 1. Setiap Kumpulan diberi bahan berikut : 2. 1. Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan. Kertas A4 3. 1. Kertas Mahjong 6. 60 . 1.

) 3. Menutup sesi pembentangan. 6. . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 5. 3. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Guru Penasihat sebagai fasilitator memberikan komentar kepada setiap kumpulan dan hasil pembentangan. (Guru penasihat bertindak sebagai fasilitator.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.) Arahan Tugasan : 1. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 11. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sesi Soal-Jawab / Komentar : 1.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. 1. iaitu : 2. Kumpulan pembentang menjawab soalan atau memberikan respons kepada soalan/komentar.2 Tugasan perlu : . 61 .L A N G K A H 9.1 Tugasan ialah hasil perbincangan. Kertas A4 10. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan arahan tugasan selanjutnya. Setiap kumpulan boleh mengajukan satu atau beberapa soalan/komentar kepada kumpulan pembentang (tertakluk kepada had masa) 2. 2.

Bersurai : 62 . 12.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H 12 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 13 Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 11. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 10. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. P.

Mempunyai keyakinan yang tinggi .2.1.Menyediakan Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot : 1. Masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang ‘5 minit’ 3.1.5.2.2. Penyampai diwajibkan memakai pakaian seragam kelab atau sekurangkurangnya memakai ‘vest’ kelab. Latihan adalah dalam bentuk : . 3.Mempunyai suara yang menarik dan mempunyai ketegasan yang bersesuaian . CATATAN 63 . Pakaian : 3. Masa : 3.3.2. Melatih Penyampai : 2. Guru Penasihat bertanggungjawab untuk melatih penyampai agar bersedia lebih awal.Gaya persembahan 3. nada dan kelantangan suara . 2.4. Slot ‘5 Minit Cegah Jenayah’ akan disampaikan dalam masa perhimpunan rasmi mingguan .1.2. 1.2.1.5. 3. Guru Penasihat melatih penyampai berdasarkan teks yang telah ditetapkan.Intonasi. Pemilihan penyampai adalah berdasarkan : . Maklumat Yang Perlu Disampaikan Kepada Penyampai : 3. SLOT ‘5 MINIT CEGAH JENAYAH’ : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.2.Keutamaan diberikan kepada AJK 2.3.1.1. Slot ini akan dimasukkan dalam tentatif program Majlis Perhimpunan Rasmi Mingguan Sekolah. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menyediakan Satu Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot tersebut secara giliran. 2.

4 Ucapan penutup (Teks Slot dan Teks Ucapan disediakan dan dilampirkan) 3.3 Membacakan Slot yang telah ditetapkan 1. Teks ‘5 Minit Cegah Jenayah’ 3. Penyampai perlu berada dalam keadaan bersedia : 1.1 Teks perlu diambil pada awal sesi sebelum perhimpunan bermula daripada Ketua Guru Penasihat atau Guru Penasihat atau Presiden Kelab. 1.2 Penyampai diwajibkan berpakaian seragam atau memakai ‘vest’ kelab. MEMULAKAN SLOT : 1. 1. Tatacara : 1.Tingkatan .Jawatan Dalam Kelab 1.2 Memperkenalkan Diri : . AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI PERSIAPAN AWAL : 1. Kamera Digital 2. SLOT TAMAT : 64 .1 Ucapan pendahuluan 1. P.A Sistem 2.3 Penyampai diarahkan duduk atau berada di bahagian hadapan sebagai memudahkan dan mempercepat keluar masuk. 1.L A N G K A H 1.Nama Penuh .

. Jawatan saya dalam kelab ini ialah sebagai __________________________________ (JAWATAN ANDA DALAM KELAB) Dalam ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ pada hari ini... ________________________________.. SAYANGI DIRI ANDA............... Yang Berusaha..... Oleh itu. Penolong Kanan HEM.. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah. JAUHI JENAYAH................ SEKIAN DAN TERIMA KASIH..a) KATA-KATA ALUAN : Assalamulaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh dan Salam Sejahtera ! Yang Berusaha........... MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI...... Ingatlah.. Saya........ JENAYAH ADA DI MANA-MANA.......... Penolong Kanan 1.. Saya akan menyampaikan SATU TAJUK menarik yang boleh kita kongsi bersama-sama.......... Pengetua SMK ... Guru-Guru dan Rakan-Rakan Yang Dihormati sekalian.. pelajar Tingkatan ________________ (NAMA ANDA) (NAMA KELAS) merupakan seorang ahli KELAB PENCEGAHAN JENAYAH... iaitu : ________________________________________________________________ (SEBUTKAN TAJUK YANG HENDAK ANDA SAMPAIKAN) MENYAMPAIKAN SLOT BERDASARKAN TEKS YANG DISEDIAKAN : (rujuk teks yang hendak disampaikan) PENUTUP : Berdasarkan tips-tips yang saya sampaikan tadi... Pn..... Kerana... Penolong Kanan KoKurikulum....... 65 ..

Kelab Pencegahan Jenayah SMK Pasir Putih menyoroti jenayah seks. kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ditemui dalam keadaan separuh bogel di kawasan paya yang terletak kira-kira 500 meter dari Kampung Sibuga Besar. Petaling Jaya : Seorang remaja lelaki berumur 18 tahun dihukum penjara 9 tahun setelah mengaku bersalah merogol adik kandungnya berumur 15 tahun. Kes 2 : 5 Julai 2003. Apa yang lebih menakutkan. 43 kes rogol dicatatkan di ibu negara sepanjang tempoh enam bulan pertama tahun 2004. sebahagian besar jenayah berat ini dilakukan oleh golongan remaja lelaki dan mangsa rogol pula adalah terdiri daripada remaja perempuan termasuklah kanak-kanak.b) JENAYAH ROGOL Definisi : Rogol boleh didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan seks ganas seperti memperkosa mangsa khususnya perempuan secara paksaan atau tanpa kerelaan si mangsa Pendahuluan : Jenayah rogol semakin dahsyat dan berleluasa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur. 66 . Fakta Kes : Berikut adalah. beberapa Fakta Kes Rogol untuk perhatian kita semua : Kes 1 : Nurul Hanis Kamil. Berikutan kejadian itu. Sandakan Sabah. Kes 3 : Mayat Siti Nadirah Budah. Lebih teruk lagi mangsa diliwat dan dibunuh dengan kejam tanpa perasaan belas kasihan. Jasin Melaka dirogol dan diliwat sebelum dibunuh pada 3 Julai 2001 ketika pulang dari sekolah oleh seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun dari sekolah yang sama. seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan oleh pihak polis. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakub. VCD lucah dan sebagainya. punca dan cara menanganinya. Apakah pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak kini perlu dikaji semula berdasarkan pengaruh persekitaran seperti internet. Mangsa dipercayai dirogol sebelum dibunuh ketika pulang dari kelas agama pada 7 Julai 2001. Cukupkah atau wajarkah sekadar perempuan atau wanita disuruh berjaga-jaga agar tidak menjadi mangsa sedangkan lelaki bebas melakukan apa-apa sahaja?. Datuk Meor Chek Hussein Mahyuddin.

Menaiki kenderaan awam secara bersendirian. Elakkan berjalan secara bersendirian. Jika anda diperhatikan atau diekori oleh seseorang yang mencurigakan. Elakkan daripada menaiki kenderaan awam seperti teksi apabila bersendirian. semaksamun atau gelap. khususnya kaum Hawa. lorong atau tempat sunyi atau kawasan semak. HINDARILAH JENAYAH. Penutup : Berdasarkan paparan yang saya sampaikan tadi. 7. pelajarilah ilmu seni mempertahankan diri seperti Seni Silat. Mangsa suka berjalan bersendirian atau berseorangan tanpa teman. 8. 6. Kesedaran akhlak dan moral yang amat rendah. Mangsa juga biasanya yang suka berjalan atau berkeliaran pada waktu malam. Pelajari dan amalkan ilmu agama yang diberikan kepada kita. Tae Kwan Do. dan banyak lagi. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah rogol. JENAYAH ADA DI MANA-MANA. 3. 7. 9. boleh mengambil langkah awal untuk mengelakkannya : 1. Mudah menerima pelawaan orang lain dan mudah mempercayai kata-kata sama ada orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. Oleh itu. JANGAN BIARKAN HIDUP MEREKA TERSEKSA DAN MERANA ! JANGAN BIARKAN HAWA NAFSU MENGUASAI DIRI KITA ! SEKIAN DAN TERIMA KASIH 67 . 12. Ketagihan dadah dan minuman keras yang boleh merangsang seks si penjenayah rogol. 11. Jangan mudah mempercayai kata-kata orang yang baru kita kenali. Karate dan sebagainya. dan 9. dan banyak lagi. Pergaulan yang bebas dalam kalangan remaja lelaki dan perempuan. Kurangnya pendidikan agama dalam kalangan perogol. Mangsa kebiasaannya mereka yang suka berkelakuan yang boleh menarik perhatian perogol seperti memakai pakaian mencolok mata iaitu pakaian ketat dan terdedah. 8. Jangan sekali-kali mengikuti orang yang kita tidak kenali. Jenayah Rogol sebenarnya boleh dicegah. 3. Mangsa suka melalui jalan. SAYANGILAH WANITA. Jika ada kelapangan. Ingatlah. kita.Mengapa Jenayah Rogol Ini Boleh Berlaku ? : Berikut disenaraikan secara ringkas beberapa punca jenayah rogol : Punca kejadian rogol : 1. 4. 5. guru-guru atau orang yang lebih tua daripada kita. 10. 2. segeralah melarikan diri ke tempat yang ramai orang. 2. 5. Dengarlah nasihat kedua-dua ibu bapa. Bagaimana ?: Selain mengenakan hukuman yang berat terhadap penjenayah rogol. Jangan sekali-kali menggunakan jalan atau lorong atau kawasan yang sunyi. bukan sahaja dalam kalangan kaum Hawa tetapi kita semua termasuklah kaum Adam. 6. Dorongan dan pengaruh VCD lucah dan internet yang amat berleluasa. Suka menggunakan jalan pintas (short cut) walaupun jalan tersebut semak-samun atau berbahaya. 4.

Siasatan awal kes ini mendapat bahawa kumpulan 15 orang pelajar terbabit cuba menjadi dominan atau ’nak tunjuk hero’ di sekolah yang baru dibuka dengan jumlah pelajar yang sedikit iaitu seramai 300 orang. Selepas kejadian itu kumpulan 15 orang pelajar terbabit mengugut mangsa agar tidak melaporkan kejadian itu kepada guru atau warden asrama. mangsa dibelasah di dalam sebuah bilik di asrama sekolah berkenaan selepas berlaku perselisihan faham dengan sekumpulan 15 orang pelajar terbabit. Mangsa dipercayai mengalami lebam di bahagian belakang. Tindakan awal yang telah diambil terhadap kumpulan pelajar terbabit. Selain disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah. serta sukar untuk berjalan dan menerima rawatan di Hospital Alor Setar. Kedah dan disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah dengan teruk Mohd. dada dan pinggang. sejak kebelakangan ini timbul fenomena baru. iaitu mereka bukan sahaja berani membelasah dan membuli . kebanyakan mereka yang disyaki ialah seseorang yang sememangnya dikenali oleh mangsa. malah wujud sejak berpuluh tahun yang lampau. Dalam kejadian jam 12 tengah malam itu. Isa Nayan. Apa yang menyedihkan. 68 . Fakta Kes : Berikut.c) Buli Pendahuluan : Jenayah dalam kalangan remaja belasan tahun di Malaysia bukan perkara baru. Walau bagaimanapun. Buli dan Bunuh yang pernah mengisi muka depan akhbar-akhbar tempatan dan menjadi tajuk-tajuk utama siaran berita di kaca TV : Kes 1 : (Nak Tunjuk Hero) Pada 7 Julai 2004. KPJ mengupas Isu ini. polis telah menahan 15 orang pelajar Sekolah Menengah Teknik Pendang. dipaparkan beberapa Fakta Kes Belasah. Antaranya ialah kegiatan samseng. tetapi juga nekad membunuh. seorang pelajar sekolah sama. mereka juga telah digantung sekolah selama 14 hari.

Darren Kang Tien Hua dibelasah hingga mati oleh sekumpulan 11 orang lelaki yang sebahagiannya terdiri daripada pelajar. kami benar-benar mengharapkan agar kes-kes seumpama ini tidak wujud dan tidak akan wujud di sekolah kita. Jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum mati. 69 .30 pagi. ke 11 lelaki terbabit termasuk beberapa orang pelajar telah ditahan reman selama 14 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseskaan iaitu membunuh. mangsa pergi ke sebuah restoran bersama-sama teman wanitanya.30 pagi dan 4. Kes 3 : (Mati Akibat Teman Wanita) Pada 7 Julai 2004. tepuk dada tanya iman. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. dibelasah hingga mati di antara pukul 10.15 petang. seorang mahasiswa undang-undang. pada 28 Mac 2004 di Dorm Osman. Seksyen itu memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. • Tidak ada cara lainkah yang lebih bermoral dan berakhlak yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi ?. penjara dan hukuman mati ? Fikir-fikirkan. Tingkat 2. Ampangan Seremban Negeri Sembilan. Dalam kejadian pukul 3. Ekoran kejadian itu. Mangsa menegur sekumpulan 11 orang lelaki yang asyik memerhatikan teman wanitanya. Teguran mahasiswa berkenaan mencetuskan pergaduhan sehingga menyebabkan dia dibelasah dengan teruk hingga mati. Renung-renungkan. Persoalan : Berdasarkan paparan beberapa fakta kes yang telah saya utarakan tadi. Kelapan-lapan tertuduh sudahpun dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Seremban Negeri Sembilan. Kanun Keseksaan dan dibaca bersama dengan Seksyen 149 kanun yang sama. mereka didakwa mengikut Seksyen 302. Mengikut pertuduhan. Namun sebelum mengakhiri slot ini.Kes 2 : (Gara-Gara Sebuah Cerek) Muhammad Farid Ibrahim. Asrama Putera sekolah berkenaan oleh 8 orang rakan seasramanya akibat mangsa tidak meminjamkan cereknya kepada tertuduh. KPJ S meninggalkan beberapa persoalan untuk samasama kita hayati dan fikirkan : • Perlukah kita mengambil tindakan Buli. berkongsi masalah atau melaporkan segala masalah yang kita hadapi ? • Adakah kita akan hanya menyesali dan menginsafi perbuatan negatif kita setelah kita dikenakan hukuman berat seperti hukuman sebatan rotan. • Sudah tidak adakah Guru-guru Pengawas atau Guru Kaunseling tempat kita mengadu. Belasah dan Bunuh terhadap rakan kita sebagai jalan penyelesaian masalah yang kita hadapi ?.

menyuntik melalui kulit dan sebagainya). kekerapan dadah diambil dan 3. Heroin. Ganja. Kanabis. 2. mental. cara menggunakannya (seperti menghisap.Penutup : Berdasarkan beberapa persoalan tadi. Jenis dadah yang paling popular dan mengancam negara masa kini ialah ‘SYABU’ Kesan-Kesan Negatif Pengambilan Dadah : Profil penagihan dadah di Malaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penagih dadah adalah di dalam lingkungan umur 15 – 25 tahun. BERBUAT BAIK AMALAN MULIA BUDI DAN JASA DIKENANG SENTIASA. 3. Semua dadah adalah berbahaya. Meningkatkan Keseronokan Seksual. Penyalahgunaan dadah ialah penggunaan bahan kimia secara tidak sah ataupun haram yang mengakibatkan kerosakan fizikal. Dadah terdiri daripada beberapa jenis seperti Morfin. 1. dan Tekanan Jiwa. INGAT……. Kesan dadah bergantung kepada : 1. Kosoin dan banyak lagi. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. dos atau kuantiti. emosi atau tingkah laku seseorang. Saya pasti hanya diri kita sahaja yang dapat memberikan jawapan yang terbaik. Antara faktor yang mendorong penagihan dadah ialah : Keseronokan.’ HIDUP HANYA SEKALI. Pengaruh Rakan Sebaya.. Perasaan Ingin Tahu. d) PENYALAHGUNAAN DADAH: Definisi : Dadah ialah bahan kimia yang boleh menimbulkan kesan perubahan terhadap psikologi. 70 . carilah jawapannya. 4. 2. 5. Sebahagian besarnya ialah belia-belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah ataupun di pusatpusat pengajian tinggi. emosi atau hubungan sosial seseorang. menyedut.

Sering mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah. 6. JANGAN SEKALI-KALI MENOLEH KEPADANYA. JANGAN CUBA-CUBA DEKATI MEREKA YANG MENAGIH. Tekanan yang kerap mengakibatkan kemarahan. Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja. INGAT. 12. kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang pelajar itu penagih dadah berdasarkan tanda-tanda yang saya katakan tadi. Hilang selera makan. Hanya anda yang tahu. 14. Guru Kaunseling atau pakar-pakar perubatan. Kemerosotan prestasi pelajaran secara mendadak seperti kerja rumah tidak siap. atau baru mula melibatkan diri atau sudah lama berkecimpung dengan dunia hina ini. kelas atau sekolah. keluarga dan masyarakat. Orang yang paling dekat dengan penagih seperti ibu bapa. dan banyak lagi. Kerap meminjam wang daripada rakan. saudara mara dan sebagainya. Kerap meminta wang secara berlebihan daripada keluarga. Risiko penagihan amat tinggi dalam kalangan pelajar yang merokok. 9. 16. 5. 17. Berdampingan dengan mereka yang diketahui merokok atau menagih dadah. 8. Penutup : Secara realitinya. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil tanpa sebab seperti stor dan bilik atau kawasan semak yang jauh daripada orang ramai dengan tujuan menagih dadah. 15. 10.Kesan pengambilan dadah akan menimbulkan kerugian atau kemudaratan kepada diri sendiri. 71 . Walau bagaimanapun. peratus markah jatuh secara mendadak. bertanya secara terus-terang kepada seseorang yang disyaki atau merujuk Guru Pengawas. penyakit berbahaya dan banyak lagi yang boleh menghancurkan keluarga terlibat. Dadah Musuh Negara. keluarga dan rakan-rakan akan turut merasai kesan daripada penyalahgunaan dadah itu seperti kehilangan wang ringgit. Ada baiknya kita menyiasat dahulu. 4. Kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. Bau badan kurang menyenangkan. Hilang fokus terhadap pelajaran. Kemerosotan peratus kehadiran ke sekolah 2. 11. sama ada anda ada niat untuk menceburkan diri. Tanda-Tanda Penagihan Dadah : 1. selalu menguap dan tidak bermaya. Pesan KPJ : HINDARILAH DAN JAUHILAH NAJIS DADAH. JADILAH INSAN YANG BERGUNA DAN BERMARUAH. kerungsingan. Sering melakukan perbuatan menyedut melalui hidung seolah-olah melakukan perlakuan menarik hingus. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan atau yang dimiliki. 13. 7. mata berkaca-kaca dan berair atau mata kuyu. Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. kurang berat badan. 3.

ternyata kita hanya memberikan sanjungan yang berlebihan kepada mereka yang berjaya dalam bidang akademik. Kita terbaca kisah pelajar dipenjarakan kerana tuduhan rogol. Tidak hairanlah jika kita melihat ada kalangan masyarakat kita yang mempunyai kedudukan tinggi dalam satu-satu bidang terlibat dengan rasuah. Kita terbaca pelajar pukul guru. maka terjadilah apa yang kita katakan sikap kurang berdisiplin dan berakhlak membiak begitu sihat dalam kalangan kita. Bagaimana adik-adik pelajar tingkatan 1 atau 2 mahu menghormati abang atau kakak pelajar tingkatan 4 atau 5 jika mereka membuli atau menunjukkan contoh teladan yang kurang sopan. Kempen saja tidak memadai jika kebanyakan pelajar tingkatan 5. Kempen Menghormati Guru dan sebagainya ? Kelab Pencegahan Jenayah cuba untuk merungkaikan persoalan-persoalan ini. kenapa pula pelbagai bentuk tindakan. kenapa boleh jadi begitu ? Adakah pendidikan kita hanya memberikan penekanan pada kejayaan akademik sehingga lupa kepada pembinaan sahsiah yang baik serta disiplin yang tinggi ? Hari ini. Contoh yang baik datang daripada diri kita sendiri. Kita sering terbaca dan mendengar berita mengenai ’Mat Rempit’ melanggar nenek tua.pelajar menghina dan melempar seorang Mak Cik penjaga tandas. 4 atau 3 gagal menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik pelajar yang lain. mengambil tindakan disiplin seperti gantung sekolah. kita pernah dihidangkan dengan kes pelajar kencing di dalam kelas dan banyak lagi. 72 . Lebihlebih lagi jika kita tidak menunjukkan perubahan sama ada perubahan prestasi akademik mahupun prestasi disiplin serta akhlak kita. Kita terbaca pelajar buli rakan. hukuman atau dendaan serta pelbagai program perlu dilancarkan dan jika jawapannya ‘ya’.e) AKADEMIK DAN AKHLAK : Mana Lebih Penting ? Pendahuluan : Adakah Sekolah kita. kita pernah disajikan dengan isu papan tulis di kelas di kopak dan dirosakkan. telah melahirkan generasi pelajar kurang berdisiplin dan kurang bermotivasi sehingga setiap masa pihak sekolah. tidak ada yang lebih indah melainkan ‘abang atau kakak hormat adik’ dan ‘adik hormat abang atau kakak’. bermula di peringkat sekolah rendah. Malah di sekolah kita juga. Jika akhlak dipandang remeh. kita pernah dikejutkan dengan berita pelajar membuang seluar dalam ke dalam tangki pam tandas pelajar lelaki. khususnya Pihak Pentadbir dan Badan Pengawas perlu mengajar. kurang menunjukkan disiplin dan moral serta akhlak yang baik. hukuman rotan serta mengadakan program demi program seperti Kempen Sifar Rokok. memarahi. berasa amat kecewa melihat kita kurang menghormati guru. Persoalan : Jika jawapannya ‘tidak’. mendenda. Pendek kata. suatu masa dahulu kita pernah dikejutkan dengan isu-isu . Hari ini pihak pentadbir mahupun guru-guru kita. Kini kekayaan dan kejayaan seseorang dari segi material dipandang tinggi tanpa melihat kepada peribadi mereka. Suasana tidak menunjukkan bahawa mereka yang berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia dijadikan contoh kepada kejayaan kepada pelajar-pelajar lain.

tidak perlu lagi banyak membazirkan masa mereka untuk mengambil tindakan disiplin dan hukuman kepada kita yang sering melanggar peraturan sekolah dan pihak sekolah juga tidak perlu lagi membazirkan wang mengadakan pelbagai program membentuk sahsiah dan disiplin kita. hukuman. gagal memberikan dan menunjukkan penekanan sahsiah yang baik setanding dengan usaha mencapai kejayaan akademik. yang berbunyi : ‘…. 73 .Apapun tindakan. : • • • • Dari kurang baik kepada baik Dari kurang bermoral kepada lebih bermoral. Marilah kita semua pelajar jadikan disiplin dan akhlak yang baik sebagai satu wawasan menuju Visi dan Misi Sekolah iaitu melahirkan pelajar-pelajar gemilang akhlak. KPJ pasti.Tanpa ‘peraturan’ pelajar-pelajar tidak ada hala tuju dan tidak mengetahui norma-norma sosial yang menjadi pegangan masyarakatnya………’. daripada pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi tetapi bersikap ‘hidung tinggi’.………. Kesimpulan : Jika ini berlaku. itu semua hanya membazirkan wang pihak sekolah dan masa guru-guru sahaja jika semua pelajar yang ada di sini termasuk saya. dan Dari berfikiran negatif kepada berfikiran lebih positif. Dari kurang menghormati guru kepada lebih menghormati guru. program atau kempen yang dilakukan oleh pihak sekolah. Malah pengetua kita. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Satu impian KPJ yang terlalu besar. Anda mungkin setuju dengan pandangan saya bahawa guru-guru kita lebih bangga melihat seorang pelajar berkelulusan rendah tetapi mempunyai disiplin dan budi pekerti yang tinggi. guru-guru pengawas dan semua guru akan bertambah bangga jika kita mampu memiliki prestasi pelajaran yang cemerlang dan memiliki akhlak yang gemilang. malah masa guru dan wang sekolah boleh dihabiskan sepenuhnya untuk meningkatkan prestasi akademik kita Mungkin ini sesuatu yang terlalu ideal. guru-guru khususnya guru disiplin. KPJ pasti dan amat pasti. KPJ mengakhiri slot ini dengan sebahagian kata-kata hikmah dari Buku Peraturan Sekolah untuk pedoman kita semua. Tetapi tanpa impian. kenyataan tidak akan kesampaian. SAMA-SAMALAH KITA BERHIJRAH.

kita sudah mengalami kerugian 5 subjek. Ilmu yang dipelajari di sekolah merupakan benteng yang boleh menghalang kita daripada terpengaruh dengan anasir-anasir jahat yang boleh merosakkan kita. Jika pada hari ini ada 5 subjek yang diajarkan. Sudah tentu kita akan ketinggalan satu-satu formula atau topik yang diajarkan bagi setiap mata pelajaran. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Mereka terlatih dan profesional dalam pendidikan. Oleh itu. Bayangkanlah kita ponteng sekolah hari ini. Di samping itu. Kalau setiap guru memberikan kerja rumah. Keesokan harinya pula. kita tidak akan ke mana-mana. KPJ mendefinisikan ponteng sebagai ‘tidak menghadirkan diri’ atau ‘tidak wujud semasa orang lain wujud’ tanpa sebab atau alasan yang munasabah. guru ialah individu yang paling bertanggungjawab terhadap pendidikan yang diberikan kepada kita. Tidak dinafikan bahawa sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu pengetahuan serta menerima pendidikan secara formal dan segala aspek yang berkaitan . Jika kita tidak pernah ponteng sekolah. guru pasti akan memeriksa kerja rumah yang diberikan. Segala ilmu yang diajarkan dapat membuka minda kita untuk berfikir secara kritis dan kreatif. sudah tentu kita dapat menguasai 74 . Bayangkan kalau kita ponteng berhari-hari. dan sudah pastinya kita akan menerima hukuman. kerana sekolah ialah tempat kita dididik dengan ilmu pengetahuan serta diterap dengan disiplin dan nilai-nilai murni. Kita tidak akan dapat mengikuti arus pemodenan negara pada masa ini. Penerapan nilainilai positif dan disiplin yang tegas pula dapat membentuk imej dan keperibadian seseorang pelajar. ponteng GERKO dan SUKAN (tidak hadir untuk menjalankan sebarang aktiviti GERKO atau SUKAN) 5. KPJ juga mengklasifikasikan ponteng kepada 5 jenis iaitu : 1. Di sekolah. ponteng kelas (tidak hadir ke kelas semasa suatu-satu pengajaran dan pembelajaran dijalankan) 3. kegiatan KoKurikulum yang dijalankan di sekolah dapat membentuk dan mencungkil bakat kepimpinan seseorang pelajar yang berpengetahuan dan berwawasan tetapi juga dapat memberikan daya kekuatan untuk menangkis segala kegiatan jenayah . ponteng solat (bagi pelajar Islam ) MENGAPA KITA TIDAK HARUS PONTENG KE SEKOLAH? Kita sudah sedia maklum. Sudah tentu kerugian dan masalah yang banyak akan kita alami. ponteng sekolah (tidak hadir ke sekolah pada satu atau lebih hari) 2. saya amat yakin dan saya mengangap bahawa sekolah kita merupakan salah sebuah pusat latihan yang memberikan pendidikan kepada para pelajar agar bersedia menghadapi cabaran hidup dan seterusnya mampu memimpin diri sendiri serta generasi akan datang. Oleh itu.f) PONTENG ‘TAK NAK PONTENG ?’ Betulkah kita Tak Nak Ponteng ?’ Itulah isu yang ingin KPJ paparkan pada kali ini. janganlah ponteng jika tidak ada sebab-sebab yang terlalu penting seperti sakit atau sebagainya. sekolah merupakan institusi sosial paling penting. saya yakin. kita sudah mengalami kerugian 5 kerja rumah dan sudah tentu kita tidak dapat menyelesaikan tugasan atau kerja rumah yang diberikan. ponteng perhimpunan (tidak hadir perhimpunan tanpa sebab) 4. Tanpa bimbingan dan pengajaran yang sewajarnya.

kita mengugut. hukuman rotan boleh dikenakan kepada mereka yang Lewat Hadir dan Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah serta ponteng perhimpunan rasmi dan ponteng solat (bagi pelajar Islam sesi petang) KPJ mengajak rakan-rakan semua. menyamun. kemudian membelasah orang.Apabila kita dapat menguasai mata pelajaran itu dengan baik. Mula-mula melepak. jika sering ponteng. 2. Tetapi : 1. jika kita sering saja ponteng sekolah ? Adakah kita ? Bolehkah kita ? atau Mampukah kita ?. merokok. hadirlah ke sekolah kerana ingin berjaya. AKHIR KATA DARIPADA SAYA : ‘SAYA HADIR KE SEKOLAH INI KERANA INGIN MENJADI MURID YANG BERILMU DAN BERDISIPLIN’ SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Pihak sekolah mempunyai peraturan yang tegas lagi adil : 1. Bolehkah kita ‘Menuju Ke Arah Kegemilangan Yang Menyeluruh’ seperti yang termaktub dalam Falsafah Sekolah. Bahkan bukan itu saja. lngatlah. hadirlah ke sekolah kerana ilmu. Di dalam Buku Peraturan Sekolah : ponteng sekolah dan ponteng kelas adalah dianggap sebagai Perkara 26. Bukankah itu sesuatu yang membanggakan pihak sekolah dan ibu bapa kita. hadirlah ke sekolah kerana diri kita penuh dengan motivasi. dan 2.0 : Kes Salah laku Berat. kita terjebak dalam kegiatan hina seperti mencuri.sesuatu topik atau bab yang diajarkan oleh guru dengan baik. kita mampu lulus dengan cemerlang dalam ujian atau peperiksaan. meragut . di sekolah juga kita diterapkan dengan nilai-nilai murni yang menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang cemerlang disiplin dan cemerlang akhlak. Rakan-rakan yang dihormati sekalian. menghidu gam. membuli. Apabila melepak cuba mengganggu orang.Tanyalah diri kita kerana kita penentu segala-galanyanya. Tidak cukup dengan itu. Adakah ini yang diharapkan oleh pihak sekolah. kita amat terdedah kepada banyak gejala sosial yang negatif di luar sana. dan 3. Dan bila kita boleh menjawab soalan dengan mudah. jadi penganggur ukur jalan sana sini?. mengambil syabu dan menagih dadah. Adakah ini matlamat hidup kita?. Adakah kita rela untuk hidup tanpa hala tuju. merompak dan seterusnya mungkin membunuh. yang boleh dikenakan tindakan gantung dan buang sekolah serta merta. janganlah kerana kita rajin hadir ke sekolah kerana kita takut akan hukuman dan tindakan yang akan diambil. Tidak puas lagi. ibu bapa dan masyarakat kita?. Adakah ini sikap seorang yang terpelajar?. kita boleh menjawab soalan dengan mudah. saya amat yakin. 75 .

3. PUNCA 1. kita disogokkan dengan pelbagai rancangan dan artikel yang kurang bermutu dari Barat yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya kita. Selain itu. pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca utama berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. rohani dan jasmani daripada golongan atau alam kanakkanak ke alam dewasa. 2. Dalam proses memajukan negara. Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun dan termasuklah semua pelajar. 76 .g) ‘GENGSTERISME ADAKAH anda seorang gengster ? Adakah kita ahli mana-mana ‘geng’ di sekolah kita ? Kali ini. Remaja seharusnya menjauhkan diri daripada rakan yang bersikap negatif kerana dalam usia yang meningkat naik. emosi. KPJ mengutarakan satu isu yang hangat di pasaran : ‘GENGSTERISME’ Golongan remaja dapat didefinisikan sebagai satu golongan peralihan iaitu peralihan dari segi sikap. Rancangan dari Barat menonjolkan ciri-ciri keganasan yang sesuai dengan naluri mereka yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. Kajian mendapati hampir 70% remaja yang terlibat dalam masalah ini terdiri daripada keluarga yang porak peranda. Selain kurangnya kesedaran. Hal ini mengakibatkan remaja semakin tersepit dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial. mental. Memang tidak dapat dinafikan bahawa punca utama masalah ini datangnya daripada masalah kekeluargaan. Remaja tidak akan melakukan jenayah sekiranya wujud kesedaran bahawa kegiatan tersebut menyalahi undang-undang negara atau peraturan sekolah. melanggar batas agama dan budaya bangsa remaja itu sendiri. Atas hakikat inilah. remaja perlu dapat menilai antara yang baik dengan yang buruk. maka sesetengah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan sesetengahnya pula mahu kelihatan matang seperti orang dewasa. Hal ini kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. fizikal. Remaja terbabit merasakan bahawa mereka sudah kehilangan tempat untuk mengadu segala masalah dan malu untuk menghadapi masyarakat. remaja masa kini juga terlalu cetek dari segi didikan rohani dan jasmani.

ada berapa banyak ‘study group’ atau ‘kumpulankumpulan perbincangan’ yang ada di sekolah kita ini ? Saya rasa kita boleh hitung dengan jari. melepak dan sebagainya boleh digantung atau dibuang sekolah serta merta dan akan dikenakan sebatan rotan. sekiranya tersilap langkah. kita yang akan merana .HUKUMAN ATAU TINDAKAN : 1. seorang pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. Saya ingin bertanya kepada kita semua. yang dibelasah hingga mati. Rakan-rakan semua. Kes bunuh Muhammad Farid Ibrahim. KPJ mengingatkan diri kami sendiri dan juga rakan-rakan sekalian. janganlah pula kita jadikan alasan bahawa jika kita mempunyai masalah keluarga atau institusi kekeluargaan di rumah tidak kukuh. suka menganggu. pihak kerajaan. kita jumpa ‘geng’ kita. Ampangan Seremban Negeri Sembilan. saya rasa kita amat-amat rugi. Kita merujuk kepada peraturan sekolah kita pula : Berdasarkan Buku Peraturan Sekolah pindaan 2003. adalah lebih baik kita menubuhkan ‘geng perbincangan’ atau ‘study group’ daripada kita menubuhkan ‘geng-geng yang melampau’ yang amat merugikan dan suka membuang masa. tidak kiralah sama ada ibu bapa. kita sewenang-wenangnya membabitkan diri ke arah budaya yang tidak bermoral ini. mengugut. Hukuman yang dikenakan ialah dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi serta didakwa mengikut Seksyen 302. kalau ‘geng’ itu sendiri ‘membatu api’ atau mengajak kita melakukan sesuatu yang negatif untuk melupakan masalah kita. pihak sekolah. bukalah mata. Kalau ‘geng’ yang kita jumpa itu baik. Sebenarnya terlalu banyak yang boleh diperkatakan tentang masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. Tetapi. Janganlah pula. Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan mereka boleh dijatuhi hukuman mati. kita selamat. Jangan asyik dibuai mimpi. kita anak-anak bangsa yang bakal meneraju negara Malaysia yang tercinta : Fikirlah. masyarakat sekeliling ataupun remaja itu sendiri. 77 . memukul. Satu lagi pesanan KPJ. Contohnya. 2. suka lepak dan banyak lagi. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Hukuman atau tindakan undang-undang yang tegas akan dikenakan terhadap remaja yang melakukan jenayah. sering menasihati kita atau boleh berkongsi masalah dengan kita. jangan sekali-kali kita asyik terleka. zaman remaja hanya sekali. Perkara 26 tindakan ke atas pelajar yang terlibat dengan kes-kes ‘gengsterisme’ seperti bergaduh. Semua masalah ini akan berakhir jika semua pihak bersatu-padu. seperti suka membuli. apabila ibu bapa kurang memberikan perhatian.

pasir.1 Pasu gantung (20-25 buah) 1.3 Batu-batu kecil (untuk menutup lubang pasu c) Bahan penanaman : 1.1.sudu. 2.2 Kain Lap (untuk mengelap dan membersihkan daun) 1.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah ‘Kerja Amal : Menanam Bunga Langsuyur Di Dalam Pasu‘.1. 3.4 Tukul (1-2 bilah) b) Bekas penanaman : 1.1.1 Guru Penasihat perlu menyediakan bahan dan peralatan berikut sebelum memulakan proses penanaman pokok bunga langsuyur di dalam pasu.1.2.1 Gunting Bunga (5-8 bilah) 1.2 Tali bersaiz sesuai (1 atau 2 gulung) 1.2.1.1.2 menyediakan makanan dan minuman serta peralatan (pinggan.1. iaitu : a) Peralatan : 1.dimaklumkan kelak 78 . AWAL AKTIVITI Persediaan Awal : 1.garpu dan gelas) Contoh (mee goreng dan air sirap/minuman panas) CATATAN Kumpulan 2.1 Pokok Langsuyur bersaiz sederhana (20-30) 1. rumput atau daun-daun kering atau sabut kelapa d) Bahan Penyubur : 1.1 Baja organik 2.1.2 Tanah.1. 4 dan 5 .1 Kumpulan 1 : 2.1.h) KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH (Menanam Bunga Langsuyur di dalam Pasu Bunga ) LANGKAH PERSEDIAAN 1.2 Guru Penasihat membahagikan ahli/pelajar kepada 5 Kumpulan.3 Paku bersaiz 1-2 inci (untuk menggantung pasu) 1. Setiap kumpulan adalah seramai lebih kurang 10 orang dan setiap kumpulan mempunyai tugas-tugas tertentu seperti berikut : 2. A rahan : 2.

Papan Tulis 2. Marker Pen 3.3 ‘KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH : MENANAM BUNGA LANGSUYUR DI DALAM PASU GANTUNG’ Pada ruangan `aktiviti’ 1. pembahagian Unit Kerja b.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.3 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 1. Fail Kehad iran 2.5 Presiden atau wakil AJK Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2. Pemadam Papan Tulis. 4. langkah dan cara penanaman pokok bunga langsuyur aspek keselamatan dan disiplin semasa menjalankan aktiviti 79 . Kamera Digital 1 P. Bakul Plastik 1. 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Taklimat : 4. 4. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. 3. 1.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.2 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. Borang kehadiran 2. Kad Gerko 2.4 Guru Penasihat 1. Pen Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut.A Sistem 2.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua ahli/pelajar tentang perkara berikut: a. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.A Sistem 2.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. 3. P.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing: 3.L A N G K A H 1.

.rumput dan daun-daun kering atau habuk kayu) . e. Kumpulan 4 (Unit Menanam Pokok) : . Gunting Bunga 1. menyediakan paku tempat bunga digantung 2. Kumpulan 2 (Unit Menyediakan Tanah dan Campurannya) : . Pasu Bunga Gantung 2.L A N G K A H 5. Paku 3.bertindak mencantas daun-daun kering atau mati. b. dan rosak. Kumpulan 5 (Unit Menggantung) : .bertindak untuk : 1.1 Ahli/pelajar dibahagikan kepada 6 Unit Kerja. Penyedok 1. sabut kelapa.Unit ini terdiri daripada 10 ahli lelaki. koyak. menyediakan tali dan mengikat pasu dengan tali dengan kepanjangan yang sesuai 3.bertindak untuk menanam pokok bunga Langsuyur dengan campuran tanah yang disediakan oleh Kumpulan 2 dan 3. c. garpu dan gelas) 1. . . d.bertindak untuk menyediakan dan menghidangkan makanan dan minuman kepada guru-guru penasihat dan semua ahli/pelajar yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti ini. iaitu : a. menggantung pasu pokok bunga Langsuyur di tempat yang ditetapkan . Tukul 80 . 1.Unit ini terdiri daripada 12 orang ahli : (10 orang perempuan dan 2 orang lelaki). Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) : .Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli lelaki. Tali 2. . sudu.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan. AKTIVITI BAHAN Pembahagian Unit Kerja : 5.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan dan lelaki. Peralatan (pinggan. Pokok Bunga Langsuyar 1.bertindak untuk menyediakan tanah dan campuran tanah seperti (pasir. Kumpulan 3 (Unit Mencantas Daun) : .

sudu dan garpu. b.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN f. menyusun dan mengembalikan semua peralatan ke tempat asal. Gelas 2. 2. memungut dan membuang semua sampah.2 Semua guru penasihat dan ahli/pelajar berehat (makan dan minum) 6.menyediakan makanan dan minuman.mencuci pinggan. 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 7. membaja pokok bunga Langsuyur dengan baja organik 3. Tong Sampah 7. gelas.bertindak untuk 1. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 81 . menyiram pokok bunga Langsuyur . . 7. 2. Pinggan 6. Kain Lap 2. Penyapu 6.3 Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) bertindak sebagai . Membaja dan Menyiram) : . Timba 6. 8. tanah dan sebagainya. membersihkan daun pokok bunga langsuyur dengan mnenggunakan kain basah. Kumpulan 6 (Unit Membersihkan Daun.mengemas dan membersihkan tempat . mengemas. Pelajar Lelaki mengumpul.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.Unit ini terdiri daripada 10 ahli perempuan. Sudu/ garpu 3.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK mengarahkan : a. Baja Organik 3.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Rehat : 1. Membersihkan Tempat dan Mengemas Peralatan : 1. Pelajar Perempuan menyapu. Baldi 4.

AKTIVITI BAHAN Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. Bersurai : 10 82 . 9.4Semua kawasan tempat menjalankan sebarang aktiviti dan kawasan tempat makan dan minum diperiksa sekali lagi untuk memastikan kebersihannya sebelum bersurai.2Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 9. 9.1Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.3P.L A N G K A H 9.

1 Menghubungi dan menetapkan Tarikh.1 Menentukan aktiviti lawatan. Hari dan Masa lawatan ke tempatr yang hendak dilawati. CATATAN 83 .1 Tempat Yang Hendak Dilawati : 1.AJK Tertinggi : (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) .4 Disiplin dan Peraturan Semasa Mengadakan Lawatan. 1. Mengedarkan dan Mengumpulkan Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan : 2. Mengisi.i) AKTIVITI LUAR : LAWATAN LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1. Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan : AWAL 1. Menghubungi Tempat Dilawati : 2.3 Menyenaraikan 20 orang pelajar berisiko tinggi yang melakukan gejala negatif.1.1.1. BERTOLAK Antaranya : 1.1 Borang Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan diserahkan kepada pelajar seminggu sebelum mengadakan lawatan dan memberikan tempoh 2 hari untuk dikembalikan kepada guru. 3.2 Menentukan dan menetapkan tempat yang hendak dilawati.2 Menyenaraikan 10 orang AJK kelab.2 Memaklumkan bilangan pelajar dan guru yang ingin melawat 2. Menyenaraikan Ahli Rombongan Yang Mengikuti Lawatan : 3.2 Tentatif program : 1. 2. 4. Menyediakan Kertas Kerja Lawatan : (Contoh Kertas Kerja Lawatan dilampirkan) 5.1 Guru Penasihat memanggil semua ahli/pelajar yang SEMINGGU terlibat dengan lawatan berkumpul untuk diberikan SEBELUM taklimat lebih lanjut aktiviti lawatan tersebut .3 Pakaian : .3 Memaklumkan tujuan dan matlamat lawatan 3. 2.Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 1.1. 2.1 Menyenaraikan Guru Penasihat (guru pengiring). 3. Mengadakan Taklimat : 1. Menyiapkan dan Menghantar Borang Permohonan Pelancongan Sekolah (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) PERSEDIAAN 1.

84 .1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengira bilangan ahli/pelajar yang hadir atau yang mengikuti lawatan dari semasa ke semasa dan memastikan bilangan itu sama sepanjang mengadakan lawatan sehinggalah kembali ke sekolah.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. Buku Catatan 2 Ketika Berada Dalam Bas atau Kenderaan : 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 2.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dan perempuan ketika berada di dalam bas atau kenderaan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Borang kehadiran 2. 1. Pen 3. Menentukan Tempat Duduk : 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. Beratur : 1.2 ‘AKTIVITI LUAR : LAWATAN’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. pelajar dan sentiasa mengutamakan keselamatan mereka. 2. 4.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sebelum Bertolak : 1. Fail Kehadiran 3. Kad Gerko 2. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Kamera 1.1. 2. Mengira bilangan ahli/pelajar.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar beratur atau berbaris ketika menaiki atau ketika turun daripada bas atau kenderaan. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.1. 4.

Menjaga Disiplin. 2.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah. Ketika Menghadiri Sesi Lawatan : 1. pengiring. 2.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar menjaga serta mengawal disiplin.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memantau dari semasa ke semasa tingkah laku 3. 2. Menjaga Keselamatan dan Mengawal Tingkah 3.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 3.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah. tngkah laku dan tutur kata mereka ketika menghadiri Sesi Lawatan. 85 . penyambut tetamu dan sebagainya) 4 Bersurai : 3.3 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengucapkan ‘terima kasih’ kepada sesiapa sahaja yang dilawati (penceramah. Mendapatkan Maklumat : 2. 1. Tingkah Laku dan Tutur Kata : 1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengajukan seberapa banyak soalan berkaitan dengan bersopan untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar membuat atau mengambil catatan jika perlu semasa lawatan dijalankan.

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK......................................

PENGENALAN Program ini merupakan anjuran Kelab Pencegahan Jenayah ......... dengan kerjasama Unit Bimbingan Kaunseling. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin kelab. MATLAMAT Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap keburukan melakukan jenayah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang keburukan mendekatkan diri kepada gejala negatif. 2. Memberikan kesedaran tentang pencegahan lebih baik daripada memerangi. 3. Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang budaya ilmu, disiplin dan kemajuan sekolah lain. 4. Menggalakkan intergrasi nasional antara kaum, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing. 5. Bertukar-tukar pandangan tentang ilmu pendidikan, disiplin dan peraturan. 6. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar sekolah ini. SASARAN 1. AJK Tertinggi (10 orang) 2. Pelajar Berisiko Melakukan dan Terlibat dengan Gejala Negatif (20 orang) 1. Guru Penasihat (4 orang)

86

TEMA :‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ TARIKH TEMPAT / LOKASI Θ Jabatan Penjara. Θ Ibu Pejabat Polis Daerah . Θ Hospital Besar. PENGISIAN PROGRAM Lawatan Ceramah Sesi Dialog Taklimat ANGGARAN PERBELANJAAN (Rujuk Lampiran A) STRUKTUR ORGANISASI (Rujuk Lampiran B) TENTATIF PROGRAM (Rujuk Lampiran C) PENUTUP Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan Oleh : ...................................... ( Guru Penasihat KPJ)

87

LAMPIRAN A ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK _____________________

Perbelanjaan: BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA KUANTITI Pengangkutan 34 orang (Pergi-Balik) Ubat-Ubatan (First Aid Kit) 1 Kotak Filem (Dedahan 36 : 200) 1 Gulung Kamera (Still) 1 Buah Kamera (Digital) 1 Buah Cenderahati (Pendent) 3 Keping JUMLAH HARGA RM 5.00 X 34 RM 50.00 X 1 RM 9.00 X 1 JUMLAH RM 170.00 RM 50.00 RM 19.00 RM 239.00

88

LAMPIRAN B STRUKTUR ORGNISASI LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK ________________________ PENANUNG PENASIHAT PENGARAH TIM. PENGARAH SETIAUSAHA : BENDAHARI : : : : :

Ahli Jawatankuasa Kecil : PENGANGKUTAN : KESELAMATAN : FOTOGRAFI :

89

LAMPIRAN C TENTATIF PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR BADAN PENGAWAS SMK ___________________ TAHUN _______________ TARIKH / HARI MASA 0700-0730 0730-0740 0740-0800 AKTIVITI Semua Pelajar Berkumpul Di Dewan.Hospital Besar .Hospital Besar . Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Guru Memberikan Taklimat Kepada Pelajar Tentang : 1.Jabatan Penjara Bertolak Dari Sekolah Ke Destinasi Yang Dilawati : .Ibu Pejabat Polis Daerah .Jabatan Penjara Guru Mengambil Kehadiran Pelajar 1200 1210 1220 Berkumpul Semula Di Sekolah Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Bersurai CATATAN 0800 0830 1000 1130 90 . Disiplin dan Peraturan Semasa Lawatan 2. Destinasi Lawatan: .Ibu Pejabat Polis Daerah .

... 91 ....... Lihat sebelah. IBUPEJABAT POLIS DAERAH LAWATAN 3.. JABATAN PENJARA 2....BORANG PERMOHONAN PELANCONGAN SEKOLAH (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) Nama Sekolah Alamat Sekolah Nama Pengetua : ) ) ) ) : : Nama Guru Yang Menyeliakan Pelancongan & Nama Guru-Guru lain yang bersama Tujuan Pelancongan : BELAJAR SAMBIL MELAWAT KE (JABATAN PENJARA HOSPITAL BESAR DAERAH DAN IBU PEJABAT POLIS DAERAH Tempat-tempat yang akan dilawati (tuliskan alamat sebenar tempat bermalam) Nama tempat/Bandar/Negeri termasuk alamat tempat bermalam 1.K/P Umur Alamat Nama Guru Tarikh : ________________ Cop Sekolah : Tandatangan Pengetua : ............. HOSPITAL BESAR DAERAH Tarikh Daripada Kepada Catatan Cara-cara mendapatkan wang : PIHAK SEKOLAH DAN WANG TABUNG KELAB Tiap-tiap seorang murid : Jumlah Murid : 30 ORANG Jumlah : RM 239................00 Darjah/ Tingkatan Dari lain-lain (Jika daripada penderma sebutkan nama dan alamatnya) : TIADA Nama orang yang diamanahkan mengumpulkan wang : Nama No.

NAMA DAN BILANGAN AHLI-AHLI YANG MEMBUAT PELANCONGAN TERMASUK GURU-GURU Bil 1. 5.Kad Pengenalan/ No.S. 10. 9. 8. 7. 12. 11. 13.Beranak Alamat Rumah 92 . Nama Penuh/Nama Dlm Tulisan Cina (jika ada) Drj / Ting. 6. 2. 4. 3. Umur No. 14.

Kad Gerko 2.3 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada 3. 3.1. Bakul Plastik 1. P.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti Tulis berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.P.4 Ahli.1. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.Masa Tayangan : >< 1 JAM 1. Kamera Digital 2 3 1. Pemadam ruangan ‘aktiviti’ Papan Tulis. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat awal kepada semua ahli/pelajar sebelum memulakan sesi tayangan mengenai : 1.1 Ringkasan VCD : . Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Pen 4 Pembahagian Kumpulan : 1.pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. 3 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 4 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 4.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.1.A Sistem 2. SESI TAYANGAN VIDEO (Cegah Jenayah) : L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 2 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2.2 Presiden atau wakil AJK 1.Tajuk Tayangan : CEGAH JENAYAH -Terbitan : PDRM .2 Tugasan : 5 93 . jantina dan aras. Taklimat : 1.k.1 Guru Penasihat 4. Fail Kehadiran 1. 3. 4.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2. 3. Marker Pen 3. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK membahagikan ahli/pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri dari pelbagai tingkatan.

2.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. 2. . iaitu : 8. Kumpulan 2 (Curi Kereta) 3. 8.3 Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan Sesi Penghasilan Tugasan : 8. 7. Kumpulan 5 (Rogol) 1. Kertas Mahjong 3. 7. Kumpulan dan tajuk mereka adalah seperti berikut : 1. Sesi Perbincangan : 7.) 1. Ahli/pelajar mengambil catatan mengikut tajuk masingmasing. VCD Cegah Jenayah 2 Komputer riba 3.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberi arahan tugasan selanjutnya.2 6.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4. L AKTIVITI BAHAN 94 . Sesi Tayangan VCD : 1.1 Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 7. Kumpulan 4 (Ragut) 5.2 Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator.1. Kertas A4 2.1.2 Tugasan perlu : .L A N G K A H 1. Kumpulan 3 (Pecah Rumah) 4. Ahli/pelajar menonton dalam kumpulan masingmasing. Projektor LCD 4.2.1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Setiap kumpulan diminta membuat catatan mengenai punca dan langkah pencegahan jenayah yang akan ditayangkan. Marker Pen 8. Skrin 1. Kumpulan 1 (Curi Motorsikal) 2.1 Tugasan ialah hasil perbincangan.

2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko Masin Masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 13.2 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. 14. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal. P. 15. Bersurai : GURU / AJK TERTINGGI AHLI / MURID 10 11 12 95 . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 9.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal.A N G K A H 8. 16. 9. Dewan dibersihkan dan dikemas. 9.

1Seorang pengerusi sementara akan dilantik sebagai mempengerusikan majlis. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : Tulis 3. 3.2. Bakul menandatangani kad tersebut.LAMPIRAN 12 CONTOH PERINCIAN AKTIVITI : MESYUARAT AGUNG TAHUNAN : L A N G K A H 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. Marker Pen 3.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 3.A Sistem 2. Fail Kehadiran 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.2Pengerusi boleh dilantik sama ada dalam kalangan Guru Penasihat atau ahli/pelajar. P. 3. 4. Kad Gerko 2.2 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : -Guru Penasihat -Presiden atau wakil AJK 1. Kamera Digital 2. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Pemadam ruangan aktiviti Papan Tulis. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.2 ‘MESYUARAT AGUNG TAHUNAN’ pada 3. 1.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. 3. Pen 4 96 .1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Plastik Perlantikan Pengerusi Sementara : 4.2 Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk 4. ‘P.2. 1.

00/semester 97 . Perbincangan Aktiviti Tahunan : 1.RM 5.2 Ucapan memaklumkan agenda mesyuarat berkenaan. Semua ahli layak mencadangkan sebarang aktiviti berfaedah yang ingin dijalankan pada sesi/tahun berkenaan. 8. Pengerusi atau Ketua Penasihat akan memaklumkan semua ahli bahawa segala aktiviti lain yang telah dicadangkan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa yang akan ditetapkan kemudian bagi membincangkan dan memilih aktiviti yang sesuai yang akan dijalankan sepanjang tahun berkenaan. pelantikan AJK Tertinggi boleh ditetapkan oleh Guru-Guru Penasihat. Walau bagaimanapun. 7. 6. 5. 2.L A N G K A H 5. Berdasarkan ‘PERLEMBAGAAN KELAB’.1 Yuran Guru Penasihat : . atau 3. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Ucapan Ketua Penasihat : 5.2. : perkara 7.00/semester 1. Yuran : 1.Yuran Keahlian : RM 2.00 (sepanjang tempoh persekolahan) Yuran Semester : RM 1.1 Ucapan alu-aluan oleh Ketua Guru Penasihat atau mana-mana Guru Penasihat 5. Guru-Guru Penasihat boleh menukar ahli yang telah dipilih melalui pungutan suara jika ahli berkenaan kurang berkelayakan. jumlah yuran yang ditetapkan oleh Jawatankuasa ialah seperti berikut : 1. Pelantikan AJK Tertinggi sebaik-baiknya dilaksanakan melalui pungutan suara. 2.3 Ucapan berbentuk motivasi. Pelantikan AJK Tertinggi Sesi / Tahun Semasa : 1.2 Yuran Ahli/ Pelajar : .

1 Kehadiran Ahli : . 1. iaitu : 1. hitam atau SELUAR / Seluar hitam atau Seluar seluar biru gelap atau SKIRT seluar biru gelap skirt sekolah atau ‘track atau seluar bottom’ berwarna sekolah atau hitam/biru gelap. . .Wajib dibawa semasa menghadiri perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti.Wajib bagi setiap perjumpaan dan aktiviti.3. antaranya : 1.Dijaga dengan baik (perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) . AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Hal-Hal Lain : 1.2 Kad Gerko : .Wajib ada bagi setiap ahli/pelajar. KASUT Kasut hitam atau Kasut hitam atau kasut kasut sekolah sekolah 1. Perkara yang perlu diberikan perhatian.Peruntukan markah sebanyak (50%) 1.1 Ahli/pelajar wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan untuk perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti yang termaktub di dalam ‘Buku Peraturan Sekolah’.3 Pakaian : 1.Perlu mengemukakan bukti ketidakhadiran (surat sakit atau pemberitahuan melalui ibu bapa/penjaga) jika tidak hadir perjumpaan dan semasa menjalankan aktiviti. atau baju sekolah.Perlu mendapat tandatangan guru penasihat setiap kali perjumpaan atau menjalankan aktiviti.3.L A N G K A H 9. . Kad Gerko 1.Hilang atau belum memiliki : (perlu membeli yang baru melalui PK KoKurikulum atau guru kelas atau kerani) . ‘track bottom’ berwarna hitam/biru gelap. .2 PERKARA LELAKI PEREMPUAN Kemeja putih berkolar BAJU Kemeja T putih atau berkolar atau Kemeja sekolah atau Kemeja sekolah baju sekolah. Buku Peraturan 98 .

Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 12.5.1 Anjung KPJ dan harta benda anjung . 1.5.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal Bersurai : 11.4 Buku Catatan : .2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko MasingMasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. 12. 12. 99 .5.Pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku catatan dan diwajibkan membawanya semasa perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. 10. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 10.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 13. 12.2 Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal 12.3 Dan Lain-lain.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.4 P.jadual bertugas : (i) menyiram pokok bunga membersihkan pasu dan tali (ii) menyapu dan mop lantai (iii) mengelap cermin papan kenyataan 1.5 Perkara-Perkara Berkaitan Yang Difikirkan Perlu Untuk Dimaklumkan Kepada Ahli/Pelajar : 1. .kebersihan .3 Dewan dibersihkan dan dikemas.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 1. 10.2 Pakaian Seragam : 1.Buku Catatan dan alat tulis perlu dibawa untuk mencatatkan perkara-perkara berkaitan.

(Perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) 3. Peralatan dan P.1.1. MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.1 Raptai diadakan untuk melicinkan dan melancarkan perjalanan majlis pada hari sebenar dan sebagai memberikan gambaran sebenar kepada AJK Tertinggi dan ahli/pelajar.1.2 Raptai termasuk latihan perkara berikut : 2.2.A Sistem 2. 2. Persiapan Tempat . Rostrum 3.2 Bacaan dan Tatacara Bacaan Ikrar : (Teks Ikrar dilampirkan) 1. 2. Raptai : 2. Antaranya : 1.1 Tempat : 3.1 Tentatif program : (contoh dilampirkan) 1. 1 buah kerusi dan 1 buah meja (untuk majlis menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas) CATATAN 100 .1.3 Pakaian : AJK Tertingg (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 2.1 Bacaan Ikrar oleh Presiden dan AJK Tertinggi (Tatacara dan Kedudukan) 2.1. P. 2.2 Diadakan selewat-lewatnya 1 hari sebelum majlis sebenar.A Sistem : (Pelan Kedudukan disediakan) 3.1 Diadakan sekurang-kurangnya 1 kali.LAMPIRAN 13 4.7.2 Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas (Tatacara) 3.1.2 Peralatan : (Peralatan perlu ada :) 1.2 Pengerusi dan Guru Penasihat memanggil semua AJK Tertinggi tahun berkenaan yang telah dilantik dan ahli/pelajar berkumpul untuk diberikan taklimat lebih lanjut mengenai majlis berkenaan. Taklimat : 1.1.1 Tempat paling sesuai ialah Dewan Serbaguna.2.

‘Backdrop’ (Skrin + Komputer Riba + Projektor LCD atau Kain rentang atau polisterin untuk ‘wording’) CATATAN 101 . 10 buah kerusi (untuk AJK Tertinggi) 5.LANGKAH AKTIVITI 4. 10 buah kerusi (untuk pentadbir dan tetamu) 6.

3 AJK Tertinggi duduk di kerusi yang disediakan. Berilmu Berdisiplin dan Mari Cegah Jenayah. Kaset lagu NegaraKu. Kamera Digital 1. Persediaan Majlis : 3.A Sistem 2.Mari Cegah Jenayah 5. Bacaan Doa. Ucapan Ketua Penasihat 6.Berilmu Berdisiplin . 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. Sabah TanahAirKu. Ucapan Pengetua 4. Borang kehadiran 3. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Ketibaan Pengetua 3. Kad Gerko 2. Ketibaan tetamu 2.3 ‘MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. Papan Tulis 2.L A N G K A H 1. Marker Pen 3. 102 . 2. Tentatif Program : 1. Bakul Plastik 1. Pemadam Papan Tulis. 1.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masingmasing : 2.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ’tarikh 2. 3. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. 4. Nyanyian Lagu : . P.NegaraKu . Still Camera Filem 2.Sabah TanahairKu . 4.1 Dewan dan Semua Ahli dalam keadaan bersedia.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Surat Pelantikan AJK Tertinggi (10 helai) 2.2 Ahli/pelajar duduk di atas lantai (sama seperti majlis perhimpunan) 3. Pen 3. Fail Kehadiran 1.

3. Pengetua dan tetamu meninggalkan majlis. Majlis Bacaan Ikrar : Presiden Kelab mengetuai majlis Bacaan Ikrar Jawatankuasa Tertinggi Kelab.Presiden .Setiausaha .AJK Tingkatan 5.Bendahati .AJK Tingkatan 5.3.Timbalan Setiausaha .Bendahari .L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 7. Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan AJK Tertinggi . 5.Presiden .Timbalan Presiden .4. Pengetua menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Ketua Penasihat. Sesi Fotografi bersama Pengetua.Setiausaha .2 dan 1 9.Timbalan Setiausaha . 12. Majlis Penyerahan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : Presiden Kelab menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Pengetua. 10.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Guru-Guru Penasihat.Timbalan Presiden . Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas J/Kuasa Tertinggi (1 helai) 4.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masing-masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.4. Teks Ikrar 6. 103 . Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 3.2 dan 1 8. 11. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 5. 5. Majlis Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : . Tetamu dan AJK Tertinggi Kelab.

7.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 7. 7.4 P.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal. 104 . Bersurai : 8.7. Mengemas Dewan dan Peralatan : 7.2 Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.3 Dewan dibersihkan dan dikemas.

LAMPIRAN 14 KERTAS KERJA PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK.

PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling . Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwim Badan Pengawas. MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kebaikan hadir 100 % ke sekolah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. TARIKH : TEMA : ‘Tak Nak Ponteng’ DANA : Badan Pengawas. OBJEKTIF : 1. Menyedarkan pelajar tentang kebaikan jika mereka hadir ke sekolah tanpa ponteng, 2. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya daripada ponteng sekolah dan kelas. 3. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 4. Membudayakan kehadiran 100 % ke sekolah dan kelas. SASARAN : 1. Semua pelajar yang kehadiran mereka di tahap kritikal. (sasaran utama) 2. Semua pelajar . AKTIVITI / PROGRAM : 1. Ceramah 2. Kajian Kes (Soal Selidik) 3. Sesi Kaunseling 4. Pertandingan 100% Kehadiran Kelas. PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.

105

SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah 1. Memantau perjalanan program 2. Memastikan perjalanan program mengikut jadual dan perancangan 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membantu tugas-tugas Pengarah 2. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mencatat minit. 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membuat anggaran perbelanjaan. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM BIDANG TUSAS 1. Memberikan khidmat nasihat. 2. Memberikan tunjuk ajar. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Timbalan Pengarah

Setiausaha

Bendahari, Hadiah & Cenderahati Banner

106

JAWATAN

NAMA

BIDANG TUSAS

Penyelaras Aktiviti & Pertandingan

Ceramah :

1. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan borang soal selidik. 2. Mengendalikan sesi kajian kes. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. 2. Mengendalikan sesi kaunseling. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program 2. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan memastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /ProjectorLCD) semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Kajian Kes (soal selidik) :

Sesi Kaunseling :

Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % :

Peralatan

PA. Sistem :

Visual

107

1. 2. 1. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung . sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Disahkan oleh. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 108 .JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan Poster Banner yang menarik. 2.

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PAGI HARI ISNIN MASA 0630 0700 0700 0800 0800 0900 0900 1000 1000 1100 1100 1200 SESI KAUNSELI NG SESI KAUNSELING CERAMAH 1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMIA N SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 109 .

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PETANG HARI ISNIN MASA 1200 0100 0100 0200 0200 0300 0300 0400 0400 0500 0500 0600 SESI KAUNSEL ING CERAMA H1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMI AN SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 110 .

Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. Meminimumkan kegiatan merokok dalam kalangan pelajar khususnya pelajar-pelajar lelaki. berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. Menyedarkan pelajar tentang keburukan dan bahaya merokok.LAMPIRAN 15 PROGRAM MINGGU SIFAR MEROKOK ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling. OBJEKTIF : 1. SASARAN : 1. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin Badan Pengawas MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap Keburukan Merokok di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu. TARIKH : TEMA : ‘Generasi Sihat Tanpa Rokok’ DANA : PIBG dan Sekolah. dan sebagainya. maklumat melalui ‘spy’ atau ‘mata-mata’ sekolah yang nampak mereka merokok di luar kawasan sekolah. 3. Pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti merokok : pelajar yang telah membuat pengakuan merokok. pelajar yang disyaki merokok :bibir lebam. 4. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya. 2. berdisiplin. 111 .

AKTIVITI / PROGRAM : 1.nasihat . Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah. LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK) dikendalikan oleh Fasilitator yang terdiri daripada Badan Pengawas dan guruguru • sesi hati ke hati : .bila mula merokok . Kementerian Kesihatan Malaysia. ASIMILASI MINDA • Sesi mereka diminta berfikir tentang kesan jika mereka meneruskan tabiat buruk ini kepada diri mereka sendiri sama ada dari segi kesihatan dan kewangan mereka.bantu mereka cara henti merokok Sesi Perbincangan dan Pembentangan Kumpulan : 3. • PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya.sebab-sebab mereka merokok sesi kaunseling : . CERAMAH / PAMERAN • • Hospital Besar . PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Bahagian Narkotik. di samping dapat memberikan kesedaran kepada bukan sahaja peserta program tetapi juga kepada semua pelajar 112 . Polis Diraja Malaysia 2.

SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM ) Ketua Guru Pengawas 1. 3. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. Membantu tugas-tugas Penagrah 2. Memastikan perjalanan program berjalan mengikut jadual dan perancangan 3. Memberikan tunjuk ajar. 1. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. Membuat anggaran perbelanjaan.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. 1. 4. Timbalan Pengarah Setiausaha Bendahari. 3. BIDANG TUSAS 1. Hadiah & Cenderahati Banner 113 . 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Memberikan khidmat nasihat. 2. 1. Memantau perjalanan program 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Mencatat minit. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.Tugas-tugas lain yang berkaitan.

1. 3. Kajian Kes (soal selidik) : Sesi Kaunseling : Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % : Peralatan PA. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 2. 3. Sistem : Visual: 114 . Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. Menyediakan dan mempastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. ceramah 2.. 3. 1. 1. Menyediakan borang soal selidik. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program).Tugas-tugas lain yang berkaitan. Mengendalikan sesi kaunseling. 1.Menyediakan an mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /Projector/LCD) semasa sesi perasmian. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 1. Mengendalikan sesi kajian kes. 2. 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan.JAWATAN Penyelaras Aktiviti & Pertandingan NAMA Ceramah : BIDANG TUSAS 1.

Lain-lain tugas berkaitan 2. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 115 . Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. Menyediakan Poster Banner yang menarik. Disahkan oleh. 2. 1.Tugas-tugas lain yang berkaitan.

00-1.30-2.30 Pendaftaran peserta 8.JADUAL PROGRAM ’Kempen Sifar Rokok’ 7.30 Bersurai 116 .00-10. Sesi Perbincangan Kumpulan 2.00 Ceramah 2 ‘Kesan dan Keburukan Dadah’ Pegawai dari Bahagian Narkotik Polis Diraja Malaysia 12.30 Kudapan (makan tengahari) Solat Zohor 1. Sesi Pembentangan Kumpulan 3.00-7.30-10. Sesi Hati ke Hati 2.30 LDK 2 1.30-3.30 Merarau (minum pagi) 10. 10.30 LDK 1 1.30-12. Sesi Kaunseling 2.30-4.00 Ceramah 1 ‘Kesan-kesan negatif tabiat merokok’ Pegawai Promosi Kesihatan. Hospital Besar Kementerian Kesihatan Malaysia.00 Asimilasi Minda 4.

TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 1. 50 ahli memahami perlembagaa n kelab RM 100. Dilaksanakan berdasarkan ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum. 2.05 Dewan Sekolah.00 Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan dan Peraturan kelab. 117 .01. Dijalankan dengan memberi Watikah Pelantikan kepada AJK Mereka juga membaca/melaf azkan ikrar pada majlis berkenaan. PROGRAM / AKTIVITI Hari Penghayatan Kelab. Majlis Perlantikan Ahli Jawatankuas a Kelab. 3.LAMPIRAN 16 LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN (LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN -------) Di antara aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Pencegahan Jenayah ini sepanjang tahun adalah seperti berikut : BIL. Mesyuarat Agung Tahunan Kelab. 14.

BIL. Anjung KPJ ini diilhamkan oleh Pengetua dan disumbangka n oleh pihak sekolah 5 Kerja Amal : Mencantik kan dan menceriak an ‘Anjung KPJ’ dan kawasan persekitar annya dengan : • menga dakan sudut dan ruang an untuk mena mpal poster dan gamba r berken aan denga n pence gahan jenaya h. Sesi Latihan Nyanyian Koir Lagu Rasmi Kelab (Mari Cegah Jenayah) Sesi latihan ini bertujuan menimbulkan rasa bangga ahli terhadap kelab kesedaraan terhadap pentingnya membenteras jenayah. • menga dakan sudut untuk carta organi 118 . PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 4.

119 . dan meleta kkan bunga bunga di kawas an sekitar untuk menca ntikka n dan mence riakan nya. • • memb ersihk an kawas an persek itaran denga n meleta kkan batubata untuk menut up kawas an berlum pur.sasi kelab.

6. Lawatan merangkumi lokasi Sel Penjara . Akibat dan Langk ah Pence gahan. Lawatan ini bergabung dengan Kadet Pertahanan Awam Sekolah. 8. Sesi Percambaha n Minda Cegah Jenayah : • Punca . Lawatan Sambil Belajar Ke Jabatan Penjara Malaysia. Ahli dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberikan satu isu berkaitan masalah disiplin dan jenayah. Kumpulan ini akan membincangkan isu yang diberikan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Sesi Tayangan tersebut kemudiannya dibincangkan dalam kumpulan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Sebab . 7. Bilik Pameran dan Demonstrasi Sebatan Rotan. Tayangan Video : • (VCD Cegah Jenay ah) terbita n PDRM . 120 .

Rompak. seperti : 3 Polis Diraja Malaysia Tawau. Curi. (Untuk menga dakan Pamer an dan Ceram ah) 4 Jabatan Penjara (Untuk mengadak an Pameran. Ceramah dan Demonstr asi Hukuman Sebatan Rotan) - Ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan dan setiap kumpulan ditugaskan menghasilkan sebuah Buku Skrap yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Buli dan banyak lagi) Program diadakan untuk kedua-dua sesi pagi dan petang dan dihadiri oleh semua pelajar 10 121 . Samun. Menjemput Agensi Luar. Bunuh. Buku Skrap yang telah diterbitkan oleh kelab adalah seperti : (Kes Rogol.9. Menghasilka n Buku Skrap : • Buku Skrap yang dihasil kan berdas arkan keskes jenaya h yang disiark an di dalam akhbar akhbar tempat an. Pecah Rumah. Setakat ini. Ragut.

14. Program Khas untuk PelajarPelajar Lelaki Sekolah ini untuk sesi pagi dan petang yang berisiko Tinggi.11. Pihak sekolah memilih buat pertama kali KPJ untuk bertanding dalam perbarisan sempena Hari Kemerdekaan. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Disahkan oleh : 122 . Pembubaran AJK Sesi Tahun __________ Dilaksanakan mengikut ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum. 12 13 Membantu Unit Bimbingan Kaunseling dan Badan Pengawas Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Pemurnian Cinta‘ Membantu Badan Pengawas dan Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Kempen Sifar Rokok’ : Perbarisan Sempena Hari Kemerdekaan Anjuran Majlis Perbandaran Tempatan Program Khas untuk Pelajarpelajar Perempuan Sekolah ini yang dijalankan mengikut sesi iaitu Sesi Pagi dan sesi Petang.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SENARAI NOMBOR TELEFON PENTING IPK MALAYSIA Nama Ibu Pejabat Polis Negeri Bukit Aman Sabah Sarawak Putrajaya Labuan Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang Nombor Telefon 03 – 22626222 088 – 318555 082 – 245522 03 – 88862222 087 – 412315 03 – 21460522 03 – 55142222 04 – 9762222 04 – 7741222 04 – 2221522 05 – 2451222 06 – 2854222 06 – 7622222 07 – 2254422 09 – 63547222 09 – 63547222 09 – 5552222 Hotline / Gerakan 03 – 20319999 088 – 450470 082 – 240800 03 – 88862145 087 – 412222 03 – 20520195 03 – 20529999 04 – 9711999 04 – 7392999 04 .LAMPIRAN 17 1.2691999 05 – 2401999 06 – 2851999 06 – 7619999 07 – 2212999 09 – 5151999 09 – 6354999 09 – 5151999 123 .

gov.2.my Nombor 124 . SENARAI NOMBOR TELEFON MCPF NEGERI Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sabah Sarawak Labuan Negeri Tel 088-711758 082-274222 03-40442828 03-55106625 04-9082212 04-7741222 04-2221504 05-2422299 06-2854222 06-7622222 07-2254657 09-7455514 09-6354722 09-5902252 Faks 088-719228 082-4272275 03-40446688 03-55145155 04-9761330 04-7316988 04-2623388 02-24338333 06-2837771 06-7623506 07-2239607 09-7440022 09-6226941 09-5563305 Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang 3. Bil 1 2 3 ADUDISIPLIN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Perkara Hotline Adudisiplin Fax Adudisiplin Email adudisiplin 1 – 80088 – 4774 03 – 88886681 adudisiplin @ moe.

16/1998 KP(BS)8591/Jld.XV(8) Surat Pekeliling Iktisas Bil.VIII(9) 10-Jun-99 9 6 Ogos 1998 10 15-Feb-93 11 05-Sep-95 125 .IV(6) Surat Pekeliling Iktisas Bil.LAMPIRAN 18 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL TAJUK KESELAMATAN Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Garispanduan dan Syarat-syarat pengambaran di Sekitar Kawasan Jabatan dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Persdiaan Menghadapi Bencana Alam Pelaporan Kejadian Tidak Diingini di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Ko-kurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Sekolah Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi GENGSTER Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah Lapor kepada Polis Salahlaku yang berbentuk Jenayah Menangani Masalah Ponteng di Sekolah BIL. 6/1998 KP(BS)8591/Jld.XV(8) 11-Sep-98 5 16 Mei 1991 6 06-Apr-95 7 Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(17) 14 Ogos 1998 8 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 6/1995 KP(BS)8591/Jld. 17/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(16) Surat Pekeliling Iktisas Bil.V(96) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(21) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 8/1999 KP(BS)8591/Jld.VII(75) Surat Pekeliling Iktisas Bil. SURAT TARIKH 1 Surat Pekeliling Iktisas Bil.V(7) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 21/1998 KP(BS)8591/Jld. 4/1991 KP(BS)8591/Jld.IV(12) 10-Jun-99 2 31 Mac 1998 3 19 Mei 1998 4 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3/1993 KP(BS)8591/Jld. 12/1998 KP(BS)8591/Jld. 1/1995 KP(BS)8591/Jld. 7/1999 KP(BS)8591/Jld.

Salleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor : Encik Mohd. Bhg.JAWATANKUASA PENULISAN BUKU PANDUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) Penaung Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha I Naib Setiausaha II AJK : Dato’ Dr.Sekolah. KPM : Encik Mior Khir bin Haji Ghazali Jabatan Pelajaran Negeri Perak : Encik Che Soh bin Muda Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu : Encik Nadzaruddin bin Kasim Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Encik Mohamed Hatta bin Md.Tamyes bin Saimun Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.Nor Penolong Pengarah. : Encik Zais bin Mohd. Labuan : Encik Mokhtar bin Mohamad Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 126 .Fuzi bin Haji Mohd.Sekolah.Akil Ketua Penolong Pengarah. Bhg. Khusaini bin Hasbullah Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Encik Salleh bin Mohd. Bhg.Sekolah. : Encik Anuar bin Ariffin Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Encik Mansor bin Hassan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Encik Asmawi bin Hj.P.Ahamad bin Sipon Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Dato’ Hj. KPM : Encik Mohd.Ahmad Jabatan Pelajaran W. KPM : Encik Abdul Rahim bin Mohidin Penolong Pengarah.Hussen Pengarah Bahagian Sekolah : Puan Nor Azizah binti Ibrahim Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah.

Selangor : Encik Husain Bin Usih SMK Pasir Putih. Kelantan : Encik Shaharuddin Bin Abu Kassim SMK Maahad Hamidiah.Bhg Datin Suwarni Bt Hassan : Pengetua SMK Bukit Bandaraya. Kelantan : En Zulkifli Zakaria Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Ulu Tiram. Kuala Lumpur : Encik Hassan Bin Topit : Pengetua SMK Puteri Wangsa. Kelantan : Puan Nooriha bt. Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Puan Hamimah Bt Lek : Ketua Unit HEM. Abd Kadir SMK Sultan Yahya Petra 2. Tawau. Johor : Encik Abdul Wahid Bin Takat Pengetua SMK Telok Dato’.: Encik Ali Affandi bin Abdul Majid Jabatan Pelajaran Negeri Pahang : Encik Ibrahim Bin Yaacob Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang : Encik Razukee bin Zulkifli Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Muzli bin Mustafa Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Mohd Khaidir Bin Abdullah Ketua Unit HEM Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Puan Rusni Bt Abd Jalil Ketua Unit HEM. Sabah : Encik Mohd Saidi Bin Ahmad Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Y. Kajang. Selangor Encik Munshee Bin Mohamad Mokhtar : Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur 127 . Banting.

Selangor.: Encik Ramlan bin Noordin SMK TTDI Jaya. KL : Encik Zainal Abidin Bin Osman SMK Sultan Abdullah. Cheras. 128 . Shah Alam : Encik Khairom bin Patong SMK Seri Mulia. Teluk Intan Perak : Puan Zaharah Bte Othman SMK Tinggi Kajang. KL : Encik Kasim bin Kasimin SMK Padang Tembak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful