1

1.0

LATAR BELAKANG Kes jenayah yang melibatkan murid sekolah seperti yang sering dilaporkan oleh media semakin meningkatkan serta membangkitkan kebimbangan banyak pihak. Kementerian Pelajaran berpendapat gejala antisosial ini perlu diberi perhatian serius dan ditangani secara menyeluruh dan bersepadu oleh semua pihak. Kesedaran murid akan implikasi negatif terhadap jenis dan pola perlakuan jenayah perlu dipertingkatkan agar mereka tidak terjebak dalam kegiatan antisosial. Kementerian Pelajaran Malaysia, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1999 bertarikh 10 Jun 1999, telah menyarankan bahawa semua sekolah menengah di seluruh negara supaya menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah. Saranan penubuhan kelab ini bertujuan untuk membangkitkan kesedaran dan kepekaan murid terhadap

kemungkinan wujudnya gejala antisosial di sekeliling mereka. Seterusnya, diharapkan agar kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan polis dapat diselaraskan dalam usaha membanteras perbuatan jenayah sama ada di dalam sekolah atau di luar kawasan sekolah.

1.1

FALSAFAH Kelab ini berperanan serta bertanggungjawab melahirkan ahli yang kreatif dan inovatif, mempunyai ketahanan diri, berani bersaing, prihatin terhadap bidang yang diceburi, mempunyai wawasan dalam bidang kokurikulum dan juga sahsiah, serta menggembleng kreativiti diri secara global demi memartabatkan nama kelab dan sekolah di samping mempunyai keyakinan dan kesedaran diri.

1.2

MOTO ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’

2

1.3

MATLAMAT Matlamat penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah adalah untuk membentuk komuniti murid yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap aspek pencegahan jenayah dan mempunyai kefahaman tentang penguatkuasaan undangundang dalam konteks mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman.

1.4

OBJEKTIF 1.4.1 Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah. 1.4.2. 1.4.3. Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. 1.4.4. Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah. 1.4.5 Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal menangani jenayah

.

3

4 .

Polis DiRaja Malaysia iiiv) Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sektor Hal Ehwal Murid Urus Setia 5 .2.1. Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Jabatan Sekolah) Pengarah Bahagian sekolah Timbalan Pengarah (Murid) Sektor Hal Ehwal Murid Ketua Penolong Pengarah Sektor Hal Ehwal Murid i) Pengarah Bahagian Pengurusan Jabatan Pendidikan lslam dan Moral ii) Pengarah Bahagian Pengurusan Pelajaran Teknik dan Vokasional iii) Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Sukan iv) Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Khas v) Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri iv) Pengetua-Pengetua Penyelaras Gabungan/Daerah/Zon iiv) Bahagian Siasatan Jenayah Bukit Aman.1 JAWATANKUASA INDUK KPJ PERINGKAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2. 2. Kelab pencegahan jenayah di peringkat sekolah hanya akan dapat dijayakan apabila semua peringkat jawatankuasa memainkan peranan mengikut keperluan yang telah ditetapkan.B.0 PENDAHULUAN Bab ini mengandungi senarai jawatankuasa mengikut peringkat dan senarai tugas ahli jawatankuasa yang terlibat.1 Jawatankuasa Induk KPJ Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut :Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Y.

2.1 Di peringkat PPG/Daerah/Zon.1.2.2 JAWATANKUASA KPJ PERINGKAT PPG / DAERAH /ZON 2. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai PPG/PPD Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i)Seorang Wakil PPG / PPD Sektor Kemanusiaan ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat ii) Ibu Pejabat Polis Daerah iii) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) iv) NGO yang berkaitan Penaung Penasihat Pengerusi 6 .2.2 Fungsi Urus Setia Jawatankuasa Induk adalah untuk membincangkan dan menentukan dasar serta program yang akan dilaksanakan secara bersamasama di semua peringkat Gabungan/Daerah. a) Negeri-negeri yang mempunyai daerah.jawatankuasa ini diketuai olehPengetua Penyelaras yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.

4 Pengetua yang dilantik perlu membentuk Jawatankuasa Pemantauan Sekolah-sekolah bagi memastikan kelab dijalankan seperti yang dirancang. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli-Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i) Ketua Unit HEM/Penyelia Disiplin ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat iii) Polis Diraja Malaysia (Daerah) iv) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) v) NGO yang berkaitan 2.keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk . 2.b) Negeri-negeri yang tidak mempunyai daerah.2.2 Jawatankuasa Peringkat Daerah adalah berfungsi melaksanakan keputusan. 2.2.3 Pengetua Penyelaras yang dilantik hendaklah Gabungan/Daerah masing-masing. merancang aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah bersama Pengetua-pengetua Sekolah di Peringkat 7 .2.

1 INDUK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PERINGKAT Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah seperti berikut :- adalah Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pengetua Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum/ Penyelia Petang Ketua Guru Disiplin i) Guru Penasihat KPJ ii) Guru Bimbingan dan Kaunseling iii) Pengerusi PIBG iv) Pegawai Perhubungan Polis v) Ketua Panitia BM dan BI vi) Ketua Panitia Moral / Agama vii)Ketua murid lelaki atau perempuan viii)Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah viii)Ketua Jawatankuasa Pemimpin Pelajar yang difikirkan sesuai 8 . Laporan yang dihantar ke Jawatankuasa Induk hendaklah diberi satu salinan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Gabungan/Daerah.6 2.3.3 JAWATANKUASA SEKOLAH 2. Pelajaran 2.5 Pengetua Penyelaras perlu menyediakan laporan lengkap berkaitan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah di Gabungan/ Daerah masing-masing pada bulan Oktober setiap tahun.2.2.2.

Membuat laporan tahunan Kelab Pencegahan Jenayah kepada Jawatankuasa Peringkat Daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun.3. Merancang. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan berkesan. 2. iv.3. Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.5 Tugas Jawatankuasa: a. memantau dan menilai program atau aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah.3 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat atau mengikut keperluan. iii. Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun 2.2 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Sekolah adalah pelaksana kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk Kementerian Pelajaran Malaysia dan Daerah.3. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar.2. 2. Memberikan khidmat nasihat dalam pelaksanaan aktiviti kepada pelaksanaan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. ii. Membincangkan semua program dan aktiviti bersama-sama jawatankuasa.4 Peranan Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah adalah seperti berikut: i.3. 9 .

Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahliahli. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. 10 . Guru Bimbingan dan Kaunseling Melaksanakan modul ’Masih Ada Yang Sayang’. e.b. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah dari semasa ke semasa. c. Timbalan Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Jawatankuasa Induk Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. d. Membuat penilaian kokurikulum kepada semua ahli Kelab Pencegahan Jenayah.

2.4.4. STRUKTUR ORGANISASI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2.4. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.1. Struktur organisasi seperti berikut :PENAUNG PENGETUA PENASIHAT PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH GURU PENASIHAT GURU DISIPLIN JAWATANKUASA PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA (5) PEMERIKSA KIRA-KIRA (2) AHLI-AHLI KEAHLIAN TERBUKA KEPADA SEMUA MURID 2.2 Tugas Jawatankuasa a) Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. 11 .

b) Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Mengutip wang derma daripada ahli. e) Bendahari f. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. 12 . c) Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli-ahli. Bekerjasama dengan setiausaha. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. d) Penolong Setiausaha Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan akaun sentiasa dikemas kini. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Penasihat. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Guru Penasihat.

berbudi pekerti yang halus dan bersopan.9.1 Merupakan perbuatan / tingkah laku / tutur kata yang sopan. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.1. Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah tertakluk kepada Perlembagaan yang telah ditetapkan ( rujuk Lampiran 1 ) 2.7.6.5. 3. Pemeriksa Kira-Kira 2. 2. Pembudayaan Adab Murid Peningkatan Disiplin Murid Perpaduan Murid Patriotisme Jati Diri Pembudayaan Adab Murid 3.8.1.g. Ia adalah asas dalam sistem pendidikan bagi menilai dan mengukur sesuatu perkara yang berkaitan dengan kualiti.4. 13 . 2. 2. taraf perilaku yang baik.0 Sistem Fail ( rujuk Lampiran 2 ) Contoh surat-menyurat ( rujuk Lampiran 5-8 ) Contoh Borang Pemantauan ( rujuk Lampiran 9 ) Contoh Pelan Tindakan Tahunan dan Perincian ( rujuk Lampiran 10a dan 10b ) Contoh Program dan Aktiviti ( rujuk Lampiran 11-16 ) PROGRAM DAN AKTIVITI Semua aktiviti di bawah mengambil kira 5 domain pembangunan sahsiah murid di sekolah : 123453. 2. berharga dan bernilai. Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.

bersemangat muhibah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu. masyarakat. keluarga.2.2 3.3. sekolah serta negara. muhibah.2.” 3. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul .3.2.1.2. Perpaduan Murid 3. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Polis Kursus Kepimpinan & Pengurusan Kelab Pameran Anti Jenayah Kempen Anti Buli Program `Jom Ke Sekolah’ 3.3 Hubungan rapat terjalin antara murid di sekolah.3. Semangat kerjasama. 14 . Budaya beradab merangkumi 10 komponen iaitu : Adab di dalam bilik darjah Adab semasa perhimpunan Adab semasa interaksi sesama murid Adab dengan alam sekitar Adab kepada guru Adab kepada ibu bapa Adab kepada rakan Adab semasa dalam permainan / aktiviti Adab semasa bersama masyarakat Adab kepada pemimpin 3.1 3.1.2. Untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan.3. Peningkatan Disiplin Murid 3.3. masyarakat.3. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Keibubapaan Bengkel Vandalisme Lawatan Minggu Sahsiah Cemerlang Program Masih Ada Yang Sayang 3. berketerampilan. toleransi dan persefahaman menjadi teras utama pelaksanaan aktiviti. Melahirkan murid yang berilmu pengetahuan. dan negara.2 Tingkah laku yang baik membawa kepada kesedaran akan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Wujud persefahaman dan toleransi serta saling menghormati antara agama dan adat resam kaum.3.1 3.

v. Jati Diri 3.4 Contoh-contoh aktiviti : Dialog bersama tokoh & pemimpin masyarakat Aktiviti sukan & permainan Program khidmat masyarakat Aktiviti gotong-royong Karnival Pencegahan Jenayah 3.1 Jati diri yang perlu dibangunkan dalam sanubari murid kita adalah tentang perasaan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi terhadap: i.1 Patriotisme bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air menjurus kepada perpaduan rakyat. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah juvana & undang-undang Seminar pembentukan sahsiah Kempen kesedaran antisosial Pertandingan melukis mural antijenayah Aktiviti keagamaan 15 . 3. sifat berdisiplin secara kerelaan sendiri (internally imposed) akan terjana dan perkasa.2 Contoh-contoh aktiviti : Sambutan Hari Kemerdekaan Kibar Jalur Gemilang Lawatan ke tempat-tempat bersejarah Bicara tokoh Pertandingan mendeklamasikan sajak 3.2. Patriotisme 3.3.5.5.5. iii. ii.4.3. iv.4. asal usul dan tradisi resamnya tradisi keilmuan rupa bangsa Malaysia keupayaan bersaing yang tinggi katakan tidak pada perkara-perkara dan tingkah laku yang negatif 3.4.

16 . 1. objektif dan matlamat yang hendak dicapai oleh Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah.2 1. PROGRAM `MASIH ADA YANG SAYANG’ Strategi Pelaksanaan : TAHAP PERTAMA TINDAKAN 1. Masukkan senarai 30 orang murid berkenaan ke dalam buku daftar/laporan dan catatkan sedikit latar belakang setiap pelajar berkenaan mengikut buku pendaftaran dan jenis-jenis kesalahan yang sering menjadi masalah sekolah.1 Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Pertama Guru Bimbingan dan Kaunselin untuk menerangkan sejelas-jelasnya tujuan. (Gunakan Lampiran A untuk panduan) TAHAP KEDUA TINDAKAN 1.9.1 Kenal pasti secara sulit murid yang perlu diberi perhatian dari tingkatan 1 hingga 5 melalui: Pemerhatian Pengetua • • • • • Pemerhatia Jawatankuasa Pelaksana Pemerhatian Pengawas/ PRS/ Ahli KPJ Rujukan guru tertentu Cara-cara lain yang sesuai dan 1.3 Bimbingan Senaraikan nama murid berkenaan dan jika Guru melebihi 30 orang maka hendaklah Kaunseling diberikan keutamaan kepada 30 orang murid yang tegar sahaja dan yang lain sebagai senarai simpanan.3.

TAHAP KEDUA 1.2 Membentangkan senarai cadangan nama pelajar yang dikenal pasti kepada Jawatankuasa dan mengesahkan disiplin setiap murid.1 Setiap fasilitator mengadakan pertemuan Fasilitator informal dengan klien masing-masing untuk membina hubungan mesra/rappor. Setiap fasilitator cuba mengenali secara terperinci latar belakang kliennya termasuk kemajuan pelajaran. TAHAP KETIGA 3. hobi dan sebagainya.3 1. tahap pelanggaran disiplin yang dilakukan.4 TINDAKAN 17 . 3. Melantik fasilitator dan menyerahkan kuasa kepada Jawatankuasa untuk memilih 3 orang sahaja klien masing-masing. Dalam pertemuan itu dinyatakan: • • • • • Tujuan Pertemuan Tugas Fasilitator Kepadanya Cadangan-cadangan Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Proses Tindakan Disiplin Di Sekolah Satu set peraturan sekolah dan minat klien dibaca dan tandatangan di buku laporan sebagai tanda memahami peraturan sekolah. kecenderungan minat. TINDAKAN 1.

khidmat nasihat. 4. Program Kesedaran Khas dan sebagainya. Kem Jaya Diri. Tujuannya untuk bertukar pendapat. waktu balik dan sebagainya.Fasilitator kurangnya satu aktiviti kokurikulum secara aktif. Jika perlu. Dapatkan nombor telefon.3 3. TAHAP KEEMPAT 4. alamat sebenar dan sebagainya. masa rehat.2 dan atur penglibatan klien dalam sekurang. lawatan ke penjara. 18 . Majlis Maulud Nabi. Sambutan Hari Ucapan dan sebagainya. memberikan peningkatkan dan sebagainya. Mewujudkan hubungan dua hala yang rapat Fasilitator antara fasilitator dan keluarga/penjaga klien.4 TINDAKAN Mesyuarat Jawatankuasa Kedua dan semua Guru Bimbingan dan fasilitator memberikan laporan kemajuan Kaunseling dan tindakan yang perlu diambil.1 TINDAKAN 3. Waktu pertemuan mungkin pada waktu pagi. Programkan rancangan pertemuan informal Fasilitator yang berjadual (Untuk jangkamasa 5 minit) sekurang-kurangnya satu minggu sekali. adakan satu projek khas untuk klien yang semakin merosot disiplinnya seperti Perkhemahan Kerja.TAHAP KETIGA 3. Libatkan mereka dalam dalam tugastugas tertentu aktiviti sekolah seperti menganjurkan Sukan Sekolah.

Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat Gabungan/Daerah/ Zon juga perlu mendapatkan kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) seperti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di peringkat masing-masing terutama apabila program-program yang dirancangkan memerlukan bantuan kos perbelanjaan. • Status pelanggaran disiplin keseluruhan pelajar • Status suasana persekitaran dalam sekolah (Jika perlu)-Pengubahsuaian modul ke arah lebih berkesan untuk pelaksanaan masa akan datang PENUTUP Dengan ini diharapkan bahawa program ini akan memberikan kesan yang positif kepada murid-murid dan membantu mengurangkan masalah disiplin murid.1 Meneruskan pertemuan singkat dengan klien masing-masing setiap minggu dan lihat perkembangan/kemajuan/tatalaku seterusnya.TAHAP KELIMA 5. 5. Fasilitator TINDAKAN 5.2 Jika klien mereka masih terlalu tegar maka GPK HEM/Fasilitator atur pertemuan dengan keluarga klien dan makluman tindakan lanjut yang akan diambil sekiranya anak jagaan masih meneruskan tingkah laku melanggar disiplin-minta perhatian keluarga. TAHAP KEENAM TINDAKAN 5. 19 .3 6. Bimbingan dan Mesyuarat Jawatankuasa Ketiga untuk membuat Guru Kaunseling/Jawatankuasa penilaian keberkesanan program iaitu: • Berasaskan peraturan pelanggaran disiplin Pelaksana klien (30 orang). Laporkan kepada Pengetua mana-mana Pengetua/Fasilitator klien yang masih tegar untuk tindakan seterusnya.

1 3. jenayah dan Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama. NAMA : Kelab ini dikenali dengan nama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) 2.5 Memupuk rasa patuh kepada peraturan sekolah dan undang-undang negara. PERJUMPAAN DAN AKTIVITI 4.1 Tempat mesyuarat dan perjumpaan kelab adalah tidak terhad kepada manamana bilik dewan atau kawasan sekolah dengan syarat mendapat kebenaran pihak pentadbir sekolah terlebih dahulu.3 3. Menyediakan garis panduan pengurusan pencegahan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti yang berfaedah. 4. Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah Menanam nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid.4 3.LAMPIRAN 1 PERLEMBAGAAN 1. bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah.2 20 . OBJEKTIF 3. Tempat menjalankan aktiviti kelab adalah berpusat di dalam kawasan sekolah tetapi boleh juga di tempat-tempat lain di luar kawasan sekolah yang difikirkan sesuai dengan aktiviti yang dijalankan oleh guru penasihat dan pentadbir sekolah dengan syarat perjalanan aktiviti tersebut diiringi oleh guru penasihat. bangsa. ALAMAT Alamat lengkap Sekolah 3. TEMPAT MESYUARAT.2 3. negara dalam hal-hal pencegahan jenayah 4.

1 Mesyuarat Penaja 6.Guru daripada Jawatankuasa Badan Disiplin Sekolah. h.Penaung ialah Pengetua Penasihat . Seorang Setiausaha d. Seorang Naib Pengerusi c.2 Keahlian kelab ini terbuka kepada semua murid. Draf perlembagaan b.4 Guru Penasihat .1 5. Seorang Pengerusi b.3 Surat Kelulusan Penaja daripada Pengetua selaku Pendaftar Kelab di sekolah kepada Guru Penasihat Surat Pelantikan daripada Pengetua kepada Guru Penasihat.Pegawai Perhubungan Sekolah Ibu Pejabat Polis Daerah 5.2 6. Organisasi kelab adalah seperti berikut: 5. Senarai Jawatankuasa Penaja 6.1 5.5. 2 orang pemeriksa kira-kira 6.1. 5 orang ahli jawatankuasa g. Seorang Penolong Setiausaha e.3 5.2. 21 . MESYUARAT 6. KEAHLIAN DAN ORGANISASI 5.Penolong Kanan HEM . Seorang Bendahari f. Draf aktiviti asas c.2 Penaung .1 Surat permohonan penubuhan daripada guru penasihat kepada Pengetua hendaklah disertakan: a.1.2. Jawatankuasa Kelab Terdiri daripada kalangan murid yang dilantik melalui pemilihan dalam mesyuarat agung tahunan iaitu: a.2.1.2.

2.1 7. b. 7.5 22 .6.2. 6. c. Bendahari tidak boleh menyimpan wang kelab dalam tangannya melebihi RM 10.3 Mesyuarat Agung Tergempar a.00 pada satu-satu masa dan wang selebihnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penasihat. Kuasa membelanjakan kumpulan wang hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan berfaedah bagi mencapai objektif aktiviti kelab. d. b. Minit mesyuarat Laporan aktiviti Laporan kewangan Perancangan aktiviti 7. c. Setiap perbelanjaan wang kelab hendaklah dengan kelulusan Jawatankuasa. Jumlah yuran yang ditetapkan untuk setiap ahli adalah pada kadar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. Atas arahan guru penasihat apabila difikirkan perlu oleh jawatankuasa Atas permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya 1/3 bilangan ahli dan diadakan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh penerimaan permintaan Dihadkan hanya kepada maksud atau tujuan mesyuarat itu diadakan. b. derma dan aktivitiaktiviti yang dijalankan.2 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua Pemilihan jawatankuasa kelab Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua Mesyuarat Agung Tahunan a.4 Mendapatkan sumber kewangan melalui yuran tahunan.2 Mesyuarat Agung :6. b. c.2. Laporan tahunan kelab Laporan kewangan kelab Pemilihan jawatankuasa kelab yang baru 6. KEWANGAN 7.4 Mesyuarat Jawatankuasa a.2 7.2. 6. c.3 7.1 Mesyuarat Agung Penubuhan a.

PINDAAN PERLEMBAGAAN KELAB 8. 23 .2 9. Penasihat dan Guru Penasihat Kelab adalah perlu sebelum sesuatu pindaan perlembagaan kelab dilakukan.8. Persetujuan Penaung.1 Pindaan perlembagaan kelab boleh diusulkan oleh ahli dan diluluskan dengan mendapatkan persetujuan 2/3 ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Tergempar. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing. 8. PERKARA-PERKARA LAIN Kelab ini adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Kerajaan.

Minit mesyuarat Jawatankuasa 10. Laporan Tahunan Fail Jawatankuasa Kelab (Murid) 1. Perlembagaan 2. Perlembagaan 5. Penyata Kewangan 6.Lain-lain surat berkaitan. Surat Permohonan Penubuhan .Surat Perlantikan Jawatankuasa 11.Salinan 2. 24 . Borang Pemantauan 11. Rekod Kehadiran 5. Surat Panggilan Mesyuarat 7. Surat Kelulusan Pengetua . Rancangan Tahunan 12.LAMPIRAN 2 SISTEM FAIL Fail Jawatankuasa Induk (Guru) 1. Surat Kelulusan Pengetua 10. Surat Panggilan mesyuarat 9. Laporan Tahunan 8. Borang Keahlian 3. Buku Panduan Pelaksanaan KPJ 7. Surat Permohonan Penubuhan 9. Surat Pekeliling 6.Salinan 3. Rancangan Tahunan 4. Surat Perlantikan Jawatankuasa Induk 4. Surat Keluar / Surat Masuk 8.

Berakhlak Mulia. Peraturan Sekolah dan Undang-undang negara Demi Memartabatkan Nama Baik Kelab dan Sekolah. Peraturan dan Perlembagaan Kelab. Ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah. amanah. Bertanggungjawab. Mencegah. Malaysia Berikrar. Taat dan Patuh Kepada Peraturan Sekolah. Berlandaskan. Akan Sentiasa Berusaha Menjadi Ahli Yang Berketerampilan. Akan Cuba Sedaya Upaya Untuk. Menghindari dan Memerangi Jenayah. Kami Berjanji.LAMPIRAN 3 IKRAR Kami. Taat dan Patuh Kepada Ajaran Agama. Dan adil Dalam Melaksanakan Tanggungjawab. Demi Kesejahteraan Seluruh Warga Malaysia. 25 . Kami Berjanji. Taat dan Patuh Kepada Perlembagaan Kelab dan. Bahawa Kami Akan Berusaha. Menjadi Ahli Yang Sentiasa Mematuhi.

LAMPIRAN 4 LAGU ‘MARI CEGAH JENAYAH’ Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung Rukun Negara Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di Mana Kami Berada Kami tetap Tunaikan Amanah. Sabah ) : HUSSEIN HAJI USIH & ARIFA HAJI KURAGASUSUNAN MUZIK HUSSEIN USIH & YAMAHA MUSIC SCHOOL 26 . Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggung jawab kita semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenaya Hidup Bebas Aman Merdeka Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung RUKUN NEGARA Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di mana Kami Berada Kami Tetap Tunaikan Amanah. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggungjawab Kita Semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah HIDUP BEBAS AMAN MERDEKA (2X) HIDUP BEBAS… AMAN MERDEKA ……! LAGU LIRIK : HUSSEIN HAJI USIH ( SMK Pasir Putih. Tawau.

bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah berkuat kuasa dari ( tarikh ) hingga (tarikh) 2.M Fail KPJ Fail peribadi 27 .k 1. Semoga dengan pelantikan ini.LAMPIRAN 5 Contoh Surat Pelantikan Penasihat ( Nama Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama Guru Penasihat ) Tuan. tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan pendidikan. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sekian. tuan. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh 3. …………………………………. terima kasih. 3. PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas. 2.U (A)196. Fail H.E. ( NAMA PENGETUA ) s.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. terima kasih.Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P.] dengan ini memohon untuk memungut yuran Kelab Pencegahan Jenayah sebanyak RM.U (A)196. 2.LAMPIRAN 6 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Yuran ( Nama dan alamat Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama dan Alamat Pengetua ) Tuan. Fail H.______setahun seperti yang telah diputuskan dalam mesyuarat Agung Kelab bertarikh _______ ( minit Mesyuarat Agung disertakan ) Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih.k 1.E.M Fail KPJ 28 . dimaklumkan bahawa saya ( NAMA PENASIHAT ) seperti termaktub dalam Peraturan (9) . Sekian. PERMOHONAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas. …………………………………. ( NAMA PENASIHAT ) s.

.] sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma Kelab Pencegahan Jenayah (Nama Sekolah) adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai (Tarikh) Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi. Pengetua (Nama Sekolah) s.LAMPIRAN 7 Contoh Surat Kelulusan Memungut Yuran (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan....U (A)196.......... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. ..........k.................... seperti termaktub dalam Peraturan (9) . 1...Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P..... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 29 .. Rujukan) bertarikh (Tarikh) dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya. 3. terima kasih... Sekian.... KELULUSAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Merujuk surat tuan (No...... 2.....

..k.............. Sehubungan dengan itu. PENERIMAAN AHLI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.. Pengetua (Nama Sekolah) s. 2.. (Nama Murid) pelajar tingkatan ( ) telah diterima menjadi ahli Kelab Pencegahan Jenayah ( Nama Sekolah) dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari ______ dari jam_________hingga_________ 2. 3........ .... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah................. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 30 .LAMPIRAN 8 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu bapa / Penjaga (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan... terima kasih. 1.. Sekian......... pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan yuran Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah berjumlah RM ____setahun.......... Oleh itu pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada Bendahari sebanyak RM_______sebulan Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi.

LAMPIRAN 9 BORANG PEMANTAUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Tarikh Sekolah Alamat No. : …………………………………………………………….2. 4.1. Senarai nama ahli kelab 4. : ……………………………………………………………. Induk Kelab Tiada 31 . Senarai Ahli Jawatankuasa Kelab 3. Carta Organisasi : 4. 1: …………………………………………………………… 2: …………………………………………………………… Bahagian A – Jawatankuasa Ada 1. : ……………………………………………………………. Senarai Ahli Jawatankuasa Induk 2. : …………………………………………………………….Telefon Daerah / Zon Enrolmen Murid Bilangan Ahli Kelab Nama Guru Penasihat : …………………………………………………………… : ……………………………………………………………. : …………………………………………………………….

Pencapaian/Penganugerahan Tiada 32 .... Kemudahan Tiada 3. c. c.. 9... 3. f... Peringkat PPG / Daerah / Zon Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Tiada 2.. Jadual Aktiviti Jadual Kedatangan Ahli Jadual Lawatan Peg. d... 4.. c...... b. (Nyatakan) Ada a. 6.. Perlembagaan Borang Keahlian Rancangan Tahunan Rekod Kehadiran Penyata Kewangan Surat Panggilan Mesyuarat Laporan Tahunan Surat Permohonan Penubuhan Surat Kelulusan Pengetua Surat Pelantikan Jawatankuasa 1.. 2... b.Pengurusan Jawatankuasa Kelab 1.... e... Perhubungan PDRM Data salah laku pelajar Prosedur Tindakan Kes Disiplin Murid Ada a... 8.......... c. 5. Pelaksanaan Aktiviti (Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun) Ada a.... Bilik Khas / Bilik Operasi Sudut Kelab Pencegahan Jenayah Papan kenyataan Lain-lain...Bahagian B .. 10.. Perancangan Aktiviti b... d. 7..

...... 1................... 3.....................Ulasan: 1.......................................................... Borang ini hendaklah diisikan dalam 4 salinan..................... Tahniah! Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah kelab yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelab-kelab yang lain............................................................... Walau bagaimanapun.............................. ii... Keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah tuan di tahap sederhana. ( ) 2.. 2.......... Sekolah PPG/D JPN Pegawai Perhubungan PDRM IPD 33 ................................ sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i.................... penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut: i.............................. 4...... ii................... Perbincangan. …………………………............................................................................. 3..... Tahniah! Secara keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik........

1.CONTOH PELAN TINDAKAN TAHUNAN BIL 1. 34 . 4.Tajuk : ‘Jenayah Dalam Kalangan Pelajar’. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). TARIKH JANUARI PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan 1. 2. 3. Kelab 2. JANUARI Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2006 1. OBJEKTIF Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. Sekolah 2. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab Menyemai perasaan cinta akan peraturan Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang keburukan melakukan jenayah LAMPIRAN 10a SASARAN TINDAKAN Kelab 2. 3 FEBRUARI Ceramah dan Dialog : .

2. 5.BIL TARIKH PROGRAM 5. Gabungan 2. pertandingan pidato 4. keburukan. 3. 3. SASARAN TINDAKAN 6. 35 . Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. tayangan video dan sebagainya.Kempen Pencegahan Jenayah : Minggu Akhlak Lestari’ ‘* pengisian : 1. 4 FEBRUARI Pameran dan Kempen : . Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. ceramah. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. 4. OBJEKTIF Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. pameran. 1.

6. Memupuk sifat kepimpinan. Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi. Pertandingan Pidato dan Menulis Esei Pencegahan Jenayah dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 1. 3. keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah.BIL TARIKH SEMESTER PERTAMA / KEDUA PROGRAM Mengadakan aktivitiaktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. 4 5. 36 . OBJEKTIF Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah.

Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat 3. keburukan.Peringkat Sekolah (pelajar) (Sekolah Henry Gurney) 1. 6. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. Mendedahkan para ahli kepada budaya luar yang sihat. 3. Sekolah 2. Bengkel dan Seminar : . 37 . Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya.Bengkel Berkaitan Vandalisme OBJEKTIF 1.BIL 5. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. SEMESTER KEDUA Lawatan Sambil Belajar : . Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. TARIKH APRIL PROGRAM Kursus.

Program Masih Ada Yang Sayang 1. Meningkatkan tingkahlaku positif di kalangan pelajar yang sering melanggar peraturan. 2.BIL TARIKH PROGRAM 4. OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan tentang Jenayah Keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. 7. Membantu meningkat kendiri pelajar agar lebih terarah. 38 . keburukan dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Program ‘5 minit Cegah Jenayah 1. Pelajar mempunyai pencapaian sederhana / rendah Sekolah 2. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. SASARAN TINDAKAN 5. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Sekolah Henry Gurney di samping membantu pelajar untuk membenteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar. Pelajar bermasalah Guru Kaunseling 2. SEPANJANG TAHUN 1.

OBJEKTIF Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi Memupuk sifat kepimpinan. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. SMK Disahkan oleh : Pengetua. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. SASARAN TINDAKAN 4. SEPANJANG TAHUN Mengadakan aktiviti aktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti da memberi info berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Menceriakan dan Mencantikkan kawasan sekolah. Mengadakan Sudut Pencegahan Jenayah 1. Kelab Pencegahan Jenayah. 3. Sekolah 2. 4. 8. SMK 39 .BIL TARIKH PROGRAM 3. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah.

OBJEKTIF 1. MINGGU 2 (FEB) Menghasilkan Kad Pengenalan Diri (KPD) Ahli Kelab. SASARAN TINDAKAN Semua Guru Penasihat 2. 1. Menyuntik perasaan bangga untuk menjadi ahli kelab di samping meningkatkan keyakinan diri ahli.LAMPIRAN 10b CONTOH PERINCIAN PELAN TINDAKAN TAHUNAN KPJ BIL 1. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi 1. 2. MINGGU 4 (JAN) Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2005. Guru Penasihat 3. Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat . Menunjukkan identiti ahli kelab. Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli. 2. 40 . 2. Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. TARIKH MINGGU 2 (JAN) PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan.

Memberikan pendedahan kepada ahli tentang keburukan melakukan jenayah. MINGGU 2 dan 3 (MAC) Mengadakan Sesi Percambahan Minda Mengenai Jenayah (Punca. Sebab. OBJEKTIF 1. 2. 2. 3. 3. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab.BIL 4. Akibat dan Langkah Pencegahan ) Guru Penasihat 41 . SASARAN TINDAKAN Guru Penasihat 5. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. 1. Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah. Menyemai perasaan cinta akan kelab. TARIKH MINGGU 4 (FEB) PROGRAM Mengadakan Hari Penghayatan Kelab : (Taklimat dan Pembentangan Tentang Perlembagaan / Peraturan Kelab).

Memupuk budaya dan nilai murni bekerjasama dalam satu pasukan dalam kalangan ahli. Menyebarkan maklumat dan sebagai alternatif kepada langkah pencegahan jenayah dalam kalangan pelajar. 3. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. TARIKH MAC hingga JUN PROGRAM Menghasilkan Buku Skrap : OBJEKTIF 1. rogol. 2. keburukan. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Menyumbang bakti kepada pelajar lain untuk untuk mencari maklumat tentang isuisu jenayah. MAC hingga OGOS Menjemput wakil Jabatan Polis Diraja Malaysia untuk memberikan slot dalam perhimpunan rasmi sekolah setiap bulan mengenai keskes kritikal (buli/gengsteris me. ragut dan sebagainya) 42 . SASARAN TINDAKAN 7. 1. 2. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.BIL 6.

Membersihka n kawasan masjid. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya 8. 2. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat. Sebagai satu alternatif beriadah dan menyihatkan badan. 43 . 4. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. MINGGU 3 (JUN) Mengadakan Kerja Amal : (Membersihkan Masjid dan kawasan persekitaran) 1. 3.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN 3.

2. TARIKH MAC hingga JULAI PROGRAM Mengadakan Kerja Amal : (Melekatkan dan Menampal Poster Anti Jenayah di Sudut Yang Sesuai di Blok Bangunan Sekolah ) OBJEKTIF 1. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 44 . SASARAN TINDAKAN 10. 4. 3. disiplin dan jenayah dalam kalangan pelajar. MINGGU 4 (JUN) Kem KPJ di Kawasan Sekolah. 2. Menceriakan dan mencantikkan kawasan sekolah. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat khususnya sekolah. Mendedahkan ahli cara menangani masalah sosial. 1.BIL 9. Memupuk sikap bekerjasama dan bertanggungj awab terhadap diri. rakan. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. masyarakat.

SASARAN TINDAKAN 11. Mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli dan guru.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat. MINGGU 3 (JUN) Lawatan Ke Penjara 1. Mendedahka n para ahli kepada budaya luar yang sihat. 2. keburukanny a dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 3. 45 . 4.

13. 2. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang aktiviti berbentuk ilmiah. keburukan dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. 1.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 5. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 46 . SASARAN TINDAKAN 12. demonstrasi sebatan rotan dan sesi ceramah. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi. MINGGU 3 (JULAI) Menjemput Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Polis Diraja Malaysia mengadakan sudut pameran. Mendedahkan para ahli tentang prosedur dan tatacara melakukan pembubaran AJK. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Jabatan Penjara di samping membantu mereka untuk membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar 1. MINGGU 2 (JULAI) Pembubaran AJK Sesi 2005. 2.

Melatih ahli / pelajar untuk berkomunikasi 47 .BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. 4. 2. SASARAN TINDAKAN 14 FEBRUARI hingga SEPTEMB ER Program ‘5 minit Cegah Jenayah’ 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Penjara membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. keburukan. 3.

SASARAN TINDAKAN 15 OKTOBER Mencetak Sijil AJK Tertinggi Sesi 2005 ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. SMK Disahkan oleh : Pengetua. SMK 48 . 2.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 4. Memupuk sifat kepimpinan. Kelab Pencegahan Jenayah. 1. 3. Sebagai motivasi kepada para ahli. Sebagai tanda penghargaan kepada ahli yang telah banyak memberikan sumbangan kepada kelab. Memupuk budaya saing yang sihat dalam kalangan para ahli.

Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.Guru Penasihat .1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.A Sistem 2. P. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Fail Kehadiran 3. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Marker Pen 3. Bakul Plastik 1. 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Borang kehadiran 3. Kamera Digital 2.2 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 2.LAMPIRAN 11 Contoh PERINCIAN AKTIVITI : HARI PENGHAYATAN KELAB : L A N G K A H 1.A Sistem 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 1. 4. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. 1. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Papan Tulis 2.Pengerusi atau wakil AJK 1. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 1. Kad Gerko 2. 2.Pemadam Papan Tulis. Pen 49 . 1. P.

Takwim Kelab (tahun terkini) Sesi Soal jawab : 1. Lagu Sekolah ix. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat dan membentangkan Perlembagaan Kelab kepada semua ahli/murid berdasarkan perkara berikut : i. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menutup Sesi Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan Kelab. 50 . 2. Ikrar Ahli xiii. Carta Organisasi (tahun terkini) xii. Pendahuluan iii. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan peluang kepada semua ahli/murid untuk mengajukan soalan atau memberikan maklum balas tentang pembentangan Perlembagaan Kelab. 6. Projektor LCD 3. Logo Kelab xi. Falsafah Kelab vi. Falsafah Sekolah v.L A N G K A H 4. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Falsafah Pendidikan Malaysia iv. AKTIVITI BAHAN Taklimat Perlembagaan Kelab : 1. 1. Komputer riba 2. Rukun Negara vii. Prakata (pengetua) ii. Risalah Panduan Perlembagaan KPJ : (buku dan Powerpoint) 1. 2. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Buku Catatan 5. Perlembagaan Kelab xiv. Moto viii. Lagu Kelab x. Skrin 4.

L A N G K A H 7. P. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 4. 8. 9.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 2. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 3. AKTIVITI BAHAN Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemaskan Dewan dan Peralatan : 1. Bersurai : 51 .

1 Tarikh 2.5 Pakaian : .2. SESI LATIHAN KAWAD KAKI : LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1.2.Seluar Track Suit . Memaklumkan Sesi Latihan : 2.4.2.2.2 Maklumat pengumuman yang perlu diberitahu ialah : 2.1 Meminta Khidmat Bantuan daripada jabatan kerajaan.2 Hari 2. Mendapatkan Khidmat Bantuan Jurulatih Kawad Kaki : AWAL 1.4 Tempat 2. 2.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan atau memberikan pengumuman sekurang-kurangnya sehari lebih awal kepada semua ahli Pasukan Kawad Kaki untuk menghadiri Sesi Latihan Kawad Kaki yang diadakan pada hari yang ditetapkan.T.Shirt Sekolah / T – Shirt Putih Berkolar .Kasut (Hitam / Sekolah) CATATAN 52 .2.2.5. (seperti PDRM. Kadet Polis atau Pengakap) bagi sesi latihan tersebut. 2. Jabatan Penjara dan Tentera) atau daripada Unit Beruniform Sekolah (seperti KRS.3 Masa 2.

3. Pen 4 Latihan Kawad Kaki : 1. Kad Gerko 2. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 6.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 4. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Pemada m Papan Tulis. 4. 1. 5. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Guru Penasihat atau Pengerusi atau Wakil AJK mengarahkan dan membawa Pasukan Kawad Kaki berkumpul ke kawasan lapang seperti (Gelanggang Serbaguna atau Padang Mini Sekolah) untuk sesi Latihan Kawad Kaki yang dikendalikan oleh Jurulatih Kawad Kaki.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Kamera Digital 2 Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 1.A Sistem 2.A Sistem 2. 53 .Pengerusi atau wakil AJK 1.Marker Pen 3. Fail Kehadira n 1. Bakul Plastik 3 Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. P. P. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 3.2 ‘SESI LATIHAN KAWAD KAKI’ pada ruangan ‘aktiviti’ 4.Guru Penasihat . Papan Tulis 2. Borang kehadiran 3. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.

Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 3. 54 .A Sistem dikembalikan ke tempat asal. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 7. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. Jurulatih Kawad Kaki memulakan sesi Latihan Kawad Kaki sehingga selesai. 3. Bersurai : 6.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN 2. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 7. Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. 5. Jurulatih Kawad Kaki memberikan taklimat tentang peraturan dan disiplin sesi Latihan Kawad Kaki. 6. 4. P. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 5. 8. 8. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.

3 Ahli/pelajar hanya ditugaskan mencari. jenayah pelajar. menggunting dan mengumpulkan keratan tersebut dengan kemas.5 Bilangan keratan akhbar yang dikumpul adalah tidak terhad tetapi tidak kurang dari 20 keratan. buli. Arahan : 1. MENGHASILKAN BUKU SKRAP : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. kes-kes penderaan. bunuh. penyalahgunaan dadah.3. Daily Express. punca serta langkahlangkah pencegahan jenayah. kes-kes mahkamah. 1. rogol.5.4.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah menghasilkan ‘Buku Skrap’ yang berkaitan isu-isu atau kes-kes jenayah seperti : berita-berita jenayah. CATATAN 55 .4 Ahli/pelajar diminta membawa keratan akhbar dalam perjumpaan akan datang. langgar lari. gangguan seksual dan yang berkaitan dengan jenayah sama ada di dalam negara atau di luar negara. New Straits Times. 1. 1. rompakan. Bacaria dan sebagainya. Utusan Malaysia. Harian Metro.2 Setiap ahli/pelajar diarahkan untuk mencari dan mendapatkan keratan-keratan akhbar tentang isuisu berkaitan di dalam akhbar-akhbar tempatan berbahasa Inggeris atau bahasa Melayu seperti Berita Harian. curi. 1.

1. P.Keratan akhbar terlebih dahulu dikumpulkan daripada semua ahli. Pen 4. Papan Tulis 2.1. 1.1. Fail Kehadira n 1. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.‘MENGHASILKAN BUKU SKRAP’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. . Bakul Plastik 2. Mengambil Kehadiran Ahli/ Murid : 2. Borang kehadiran 3. 3. Kamera Digital 1.1.Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Pemada m Papan Tulis.Marker Pen 3.Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. 56 .Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : .Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. P.3.‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.A Sistem 2.Presiden atau wakil AJK 1. 4.2. Kad Gerko 2.Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.L A N G K A H 1.A Sistem 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.Guru Penasihat .Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : . AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Pengumpulan Keratan Akhbar : 4.2.1.

1. 4. Unit Pengkategorian : . Gunting 6 Mengumpul Buku Skrap : 6. . .L A N G K A H 5.Unit ini dibantu oleh beberapa orang ahli/murid. Mesin ‘Binder ‘ 3. ‘Binder Ring’ 2.bertindak menjilid Buku Skrap menggunakan mesin ‘Binder’.1. Unit Menjilid : . AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Pembahagian Unit Kerja : 5. iaitu : a.Unit ini terdiri daripada 20 orang ahli pelbagai aras dan kemahiran melekat atau menampal.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli yang mempunyai aras tinggi. Unit Penampalan : . 7 Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 7.2.1. 8 Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 57 . Gam.Guru Penasihat sebagai ketua dalam unit ini. Kertas A4.bertindak sebagai melekat atau menampalkan keratan akhbar mengikut tajuk/isu yang telah dikategorikan. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. b. . c.Ahli/murid dibahagikan kepada 4 Unit Kerja. 5.Keratan Akhbar yang sudah siap dijadikan Buku Skrap diserahkan kepada Guru Penasihat untuk diletakkan di Anjung KPJ sebagai bahan pameran atau bahan rujukan ahli kelab dan semua murid.bertindak sebagai mengkategorikan keratan akhbar mengikut tajuk/isu utama. . 1. 7. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid.

1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 9. 9.Dewan dibersihkan dan dikemaskan.2.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.3.L A N G K A H 9.Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.4. 10 Bersurai : 58 .P. 9.

A Sistem 2. Mengambil Kehadiran Ahli/Murid : 2. ‘Hieler’ atau P.1 Kumpulan mesti seimbang dari segi jantina dan tingkatan. 3. P. Kamera Digital 1. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 8. Borang kehadiran 3.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. 2.5.4.Guru Penasihat . Marker Pen 3. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 5. Fail Kehadiran 1. Pemadam Papan Tulis. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 7. 4.A Sistem 2. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 5. 5. Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Papan Tulis 2. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua kumpulan dan nama kumpulan mereka. Ahli/murid dibahagikan kepada 6 – 8 kumpulan 1.Presiden atau wakil AJK 1. 59 . SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH : L A N G K A H 1. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 9. 3. Pen 4. Kad Gerko 2. PEMBAHAGIAN KUMPULAN : 1. Bakul Plastik 2.2 ‘SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH’ pada ruangan ‘aktiviti’ 6.4. Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Setiap kumpulan diarahkan mengambil tempat masing-masing di dalam dewan.

Setiap Kumpulan diberi bahan berikut : 2.masa perbincangan yang diberikan ialah 40 minit. (Lampiran bagi tajuk/isu dilampirkan) 2. Kad Tajuk Perbincanga n 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat mengenai aktiviti tersebut : 1. Sesi Perbincangan / Percambahan Minda : 1. Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator.2 Langkah Pencegahan 1.Setiap kumpulan diminta untuk memberikan 2 jawapan berdasarkan Tajuk/Isu yang diberikan iaitu : 1.3 Memperkenalkan nama ahli pembentang. 1.3 Kertas Mahjong (2 keping) 1.2 Menyatakan nama kumpulan.2. Memberi Taklimat / Penerangan Tentang Pelaksanaan Aktiviti : 1. dan 1. 7.2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua kumpulan tentang tatacara atau garis panduan Sesi Pembentangan. iaitu : 1. 3.Setiap ahli perlu memberikan sumbangsaran terhadap isu/tajuk kumpulan mereka.5 Membentangkan hasil perbincangan.3 Penglibatan : . Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 2.4 Menyatakan Tajuk/Isu yang akan dibentangkan.1 Punca Isu 1. 8.2 Tajuk/Isu : . Setiap ketua kumpulan diminta untuk mengundi satu tajuk perbincangan yang disediakan. 1. Kertas Mahjong 6.1 Kertas A4 (4 keping) 2.5 Membuat Undian Tajuk / Isu dan Edar Bahan : 1.1 Masa : . 1. Sesi Pembentangan Hasil Perbincangan / Percambahan Minda : 1. 60 .2 Marker Pen (2 batang : merah dan hitam/biru) 2. Marker pen 4. 1.1 Memberi salam. Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan. Kertas A4 3.

) 3. (Guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 11. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Menutup sesi pembentangan. 3. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan arahan tugasan selanjutnya.) Arahan Tugasan : 1. Kumpulan pembentang menjawab soalan atau memberikan respons kepada soalan/komentar. . Kertas A4 10. 2.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut.1 Tugasan ialah hasil perbincangan. 6. iaitu : 2.2 Tugasan perlu : . Guru Penasihat sebagai fasilitator memberikan komentar kepada setiap kumpulan dan hasil pembentangan. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 5. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sesi Soal-Jawab / Komentar : 1. 2. Setiap kumpulan boleh mengajukan satu atau beberapa soalan/komentar kepada kumpulan pembentang (tertakluk kepada had masa) 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. 1.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.L A N G K A H 9. 61 .

Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : 62 .L A N G K A H 12 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 13 Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. 10. 11.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. P. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 12.

3.2.Mempunyai suara yang menarik dan mempunyai ketegasan yang bersesuaian .3. Masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang ‘5 minit’ 3. nada dan kelantangan suara . Maklumat Yang Perlu Disampaikan Kepada Penyampai : 3.1. Melatih Penyampai : 2. Guru Penasihat bertanggungjawab untuk melatih penyampai agar bersedia lebih awal.1.Intonasi. CATATAN 63 .Gaya persembahan 3.Mempunyai keyakinan yang tinggi .5. Pemilihan penyampai adalah berdasarkan : .2. Penyampai diwajibkan memakai pakaian seragam kelab atau sekurangkurangnya memakai ‘vest’ kelab.2. 1.1. Slot ini akan dimasukkan dalam tentatif program Majlis Perhimpunan Rasmi Mingguan Sekolah.Keutamaan diberikan kepada AJK 2.2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menyediakan Satu Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot tersebut secara giliran. Slot ‘5 Minit Cegah Jenayah’ akan disampaikan dalam masa perhimpunan rasmi mingguan .2.1.2.3. 2.Menyediakan Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot : 1.5.1. Masa : 3. 2. Latihan adalah dalam bentuk : . Guru Penasihat melatih penyampai berdasarkan teks yang telah ditetapkan. 3. SLOT ‘5 MINIT CEGAH JENAYAH’ : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.1.4.2. Pakaian : 3.

2 Memperkenalkan Diri : . MEMULAKAN SLOT : 1. 1.3 Penyampai diarahkan duduk atau berada di bahagian hadapan sebagai memudahkan dan mempercepat keluar masuk.3 Membacakan Slot yang telah ditetapkan 1.Jawatan Dalam Kelab 1.4 Ucapan penutup (Teks Slot dan Teks Ucapan disediakan dan dilampirkan) 3.Tingkatan . Teks ‘5 Minit Cegah Jenayah’ 3. Kamera Digital 2. Tatacara : 1. P. 1.L A N G K A H 1.1 Teks perlu diambil pada awal sesi sebelum perhimpunan bermula daripada Ketua Guru Penasihat atau Guru Penasihat atau Presiden Kelab.2 Penyampai diwajibkan berpakaian seragam atau memakai ‘vest’ kelab. 1. SLOT TAMAT : 64 .Nama Penuh .A Sistem 2. Penyampai perlu berada dalam keadaan bersedia : 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI PERSIAPAN AWAL : 1.1 Ucapan pendahuluan 1.

...a) KATA-KATA ALUAN : Assalamulaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh dan Salam Sejahtera ! Yang Berusaha.. Jawatan saya dalam kelab ini ialah sebagai __________________________________ (JAWATAN ANDA DALAM KELAB) Dalam ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ pada hari ini........ Guru-Guru dan Rakan-Rakan Yang Dihormati sekalian. pelajar Tingkatan ________________ (NAMA ANDA) (NAMA KELAS) merupakan seorang ahli KELAB PENCEGAHAN JENAYAH....... Penolong Kanan HEM.......... Kerana...... Pengetua SMK .. iaitu : ________________________________________________________________ (SEBUTKAN TAJUK YANG HENDAK ANDA SAMPAIKAN) MENYAMPAIKAN SLOT BERDASARKAN TEKS YANG DISEDIAKAN : (rujuk teks yang hendak disampaikan) PENUTUP : Berdasarkan tips-tips yang saya sampaikan tadi.... Ingatlah.... Penolong Kanan 1... Oleh itu....... SAYANGI DIRI ANDA............. Yang Berusaha........... Penolong Kanan KoKurikulum......... JAUHI JENAYAH......... SEKIAN DAN TERIMA KASIH.. 65 . Pn. ________________________________... Saya akan menyampaikan SATU TAJUK menarik yang boleh kita kongsi bersama-sama. JENAYAH ADA DI MANA-MANA......... MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI. Saya. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah.......

Kes 3 : Mayat Siti Nadirah Budah. seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan oleh pihak polis. Lebih teruk lagi mangsa diliwat dan dibunuh dengan kejam tanpa perasaan belas kasihan.b) JENAYAH ROGOL Definisi : Rogol boleh didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan seks ganas seperti memperkosa mangsa khususnya perempuan secara paksaan atau tanpa kerelaan si mangsa Pendahuluan : Jenayah rogol semakin dahsyat dan berleluasa. Apa yang lebih menakutkan. Cukupkah atau wajarkah sekadar perempuan atau wanita disuruh berjaga-jaga agar tidak menjadi mangsa sedangkan lelaki bebas melakukan apa-apa sahaja?. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur. Apakah pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak kini perlu dikaji semula berdasarkan pengaruh persekitaran seperti internet. Mangsa dipercayai dirogol sebelum dibunuh ketika pulang dari kelas agama pada 7 Julai 2001. Kelab Pencegahan Jenayah SMK Pasir Putih menyoroti jenayah seks. Jasin Melaka dirogol dan diliwat sebelum dibunuh pada 3 Julai 2001 ketika pulang dari sekolah oleh seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun dari sekolah yang sama. punca dan cara menanganinya. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakub. Kes 2 : 5 Julai 2003. Datuk Meor Chek Hussein Mahyuddin. Berikutan kejadian itu. VCD lucah dan sebagainya. kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ditemui dalam keadaan separuh bogel di kawasan paya yang terletak kira-kira 500 meter dari Kampung Sibuga Besar. Sandakan Sabah. beberapa Fakta Kes Rogol untuk perhatian kita semua : Kes 1 : Nurul Hanis Kamil. sebahagian besar jenayah berat ini dilakukan oleh golongan remaja lelaki dan mangsa rogol pula adalah terdiri daripada remaja perempuan termasuklah kanak-kanak. Petaling Jaya : Seorang remaja lelaki berumur 18 tahun dihukum penjara 9 tahun setelah mengaku bersalah merogol adik kandungnya berumur 15 tahun. Fakta Kes : Berikut adalah. 43 kes rogol dicatatkan di ibu negara sepanjang tempoh enam bulan pertama tahun 2004. 66 .

saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah rogol. 8. bukan sahaja dalam kalangan kaum Hawa tetapi kita semua termasuklah kaum Adam. Ingatlah. JENAYAH ADA DI MANA-MANA. 6. 7. Jangan mudah mempercayai kata-kata orang yang baru kita kenali. dan 9. 3. Mangsa suka berjalan bersendirian atau berseorangan tanpa teman. segeralah melarikan diri ke tempat yang ramai orang. Jangan sekali-kali menggunakan jalan atau lorong atau kawasan yang sunyi. Dengarlah nasihat kedua-dua ibu bapa. Elakkan berjalan secara bersendirian. Suka menggunakan jalan pintas (short cut) walaupun jalan tersebut semak-samun atau berbahaya. kita. Jangan sekali-kali mengikuti orang yang kita tidak kenali. Mangsa juga biasanya yang suka berjalan atau berkeliaran pada waktu malam. Elakkan daripada menaiki kenderaan awam seperti teksi apabila bersendirian. Pelajari dan amalkan ilmu agama yang diberikan kepada kita. semaksamun atau gelap. Jika anda diperhatikan atau diekori oleh seseorang yang mencurigakan. 12. 5. Mudah menerima pelawaan orang lain dan mudah mempercayai kata-kata sama ada orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. Kesedaran akhlak dan moral yang amat rendah. 2. Pergaulan yang bebas dalam kalangan remaja lelaki dan perempuan. 7. dan banyak lagi. khususnya kaum Hawa. Mangsa suka melalui jalan. 10. SAYANGILAH WANITA. guru-guru atau orang yang lebih tua daripada kita. Penutup : Berdasarkan paparan yang saya sampaikan tadi. Tae Kwan Do. Jenayah Rogol sebenarnya boleh dicegah. 2. pelajarilah ilmu seni mempertahankan diri seperti Seni Silat. 4. Mangsa kebiasaannya mereka yang suka berkelakuan yang boleh menarik perhatian perogol seperti memakai pakaian mencolok mata iaitu pakaian ketat dan terdedah. 8. Jika ada kelapangan. 4. 9. 5. Kurangnya pendidikan agama dalam kalangan perogol. Dorongan dan pengaruh VCD lucah dan internet yang amat berleluasa. lorong atau tempat sunyi atau kawasan semak. Menaiki kenderaan awam secara bersendirian. HINDARILAH JENAYAH. Karate dan sebagainya.Mengapa Jenayah Rogol Ini Boleh Berlaku ? : Berikut disenaraikan secara ringkas beberapa punca jenayah rogol : Punca kejadian rogol : 1. Oleh itu. boleh mengambil langkah awal untuk mengelakkannya : 1. 11. 3. dan banyak lagi. Bagaimana ?: Selain mengenakan hukuman yang berat terhadap penjenayah rogol. Ketagihan dadah dan minuman keras yang boleh merangsang seks si penjenayah rogol. JANGAN BIARKAN HIDUP MEREKA TERSEKSA DAN MERANA ! JANGAN BIARKAN HAWA NAFSU MENGUASAI DIRI KITA ! SEKIAN DAN TERIMA KASIH 67 . 6.

seorang pelajar sekolah sama. Kedah dan disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah dengan teruk Mohd. Selepas kejadian itu kumpulan 15 orang pelajar terbabit mengugut mangsa agar tidak melaporkan kejadian itu kepada guru atau warden asrama. Walau bagaimanapun. Mangsa dipercayai mengalami lebam di bahagian belakang. kebanyakan mereka yang disyaki ialah seseorang yang sememangnya dikenali oleh mangsa. sejak kebelakangan ini timbul fenomena baru. Selain disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah. Isa Nayan. Apa yang menyedihkan. mereka juga telah digantung sekolah selama 14 hari. KPJ mengupas Isu ini. 68 . Buli dan Bunuh yang pernah mengisi muka depan akhbar-akhbar tempatan dan menjadi tajuk-tajuk utama siaran berita di kaca TV : Kes 1 : (Nak Tunjuk Hero) Pada 7 Julai 2004. Antaranya ialah kegiatan samseng. polis telah menahan 15 orang pelajar Sekolah Menengah Teknik Pendang. Fakta Kes : Berikut. Dalam kejadian jam 12 tengah malam itu. tetapi juga nekad membunuh. mangsa dibelasah di dalam sebuah bilik di asrama sekolah berkenaan selepas berlaku perselisihan faham dengan sekumpulan 15 orang pelajar terbabit. serta sukar untuk berjalan dan menerima rawatan di Hospital Alor Setar. dipaparkan beberapa Fakta Kes Belasah. Siasatan awal kes ini mendapat bahawa kumpulan 15 orang pelajar terbabit cuba menjadi dominan atau ’nak tunjuk hero’ di sekolah yang baru dibuka dengan jumlah pelajar yang sedikit iaitu seramai 300 orang. dada dan pinggang. malah wujud sejak berpuluh tahun yang lampau. iaitu mereka bukan sahaja berani membelasah dan membuli .c) Buli Pendahuluan : Jenayah dalam kalangan remaja belasan tahun di Malaysia bukan perkara baru. Tindakan awal yang telah diambil terhadap kumpulan pelajar terbabit.

seorang mahasiswa undang-undang. Jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum mati. berkongsi masalah atau melaporkan segala masalah yang kita hadapi ? • Adakah kita akan hanya menyesali dan menginsafi perbuatan negatif kita setelah kita dikenakan hukuman berat seperti hukuman sebatan rotan. pada 28 Mac 2004 di Dorm Osman. Renung-renungkan. Mangsa menegur sekumpulan 11 orang lelaki yang asyik memerhatikan teman wanitanya. Darren Kang Tien Hua dibelasah hingga mati oleh sekumpulan 11 orang lelaki yang sebahagiannya terdiri daripada pelajar. Dalam kejadian pukul 3. Kelapan-lapan tertuduh sudahpun dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Seremban Negeri Sembilan. Teguran mahasiswa berkenaan mencetuskan pergaduhan sehingga menyebabkan dia dibelasah dengan teruk hingga mati. ke 11 lelaki terbabit termasuk beberapa orang pelajar telah ditahan reman selama 14 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseskaan iaitu membunuh. mangsa pergi ke sebuah restoran bersama-sama teman wanitanya.30 pagi dan 4. Namun sebelum mengakhiri slot ini. kami benar-benar mengharapkan agar kes-kes seumpama ini tidak wujud dan tidak akan wujud di sekolah kita. dibelasah hingga mati di antara pukul 10. Kanun Keseksaan dan dibaca bersama dengan Seksyen 149 kanun yang sama. Ekoran kejadian itu. tepuk dada tanya iman.30 pagi. Mengikut pertuduhan. • Tidak ada cara lainkah yang lebih bermoral dan berakhlak yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi ?. Tingkat 2. 69 . penjara dan hukuman mati ? Fikir-fikirkan.15 petang. Persoalan : Berdasarkan paparan beberapa fakta kes yang telah saya utarakan tadi. Ampangan Seremban Negeri Sembilan. • Sudah tidak adakah Guru-guru Pengawas atau Guru Kaunseling tempat kita mengadu. Seksyen itu memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. KPJ S meninggalkan beberapa persoalan untuk samasama kita hayati dan fikirkan : • Perlukah kita mengambil tindakan Buli. Asrama Putera sekolah berkenaan oleh 8 orang rakan seasramanya akibat mangsa tidak meminjamkan cereknya kepada tertuduh. Belasah dan Bunuh terhadap rakan kita sebagai jalan penyelesaian masalah yang kita hadapi ?. Kes 3 : (Mati Akibat Teman Wanita) Pada 7 Julai 2004.Kes 2 : (Gara-Gara Sebuah Cerek) Muhammad Farid Ibrahim. mereka didakwa mengikut Seksyen 302.

2.Penutup : Berdasarkan beberapa persoalan tadi. cara menggunakannya (seperti menghisap. Perasaan Ingin Tahu. Semua dadah adalah berbahaya. Jenis dadah yang paling popular dan mengancam negara masa kini ialah ‘SYABU’ Kesan-Kesan Negatif Pengambilan Dadah : Profil penagihan dadah di Malaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penagih dadah adalah di dalam lingkungan umur 15 – 25 tahun. Sebahagian besarnya ialah belia-belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah ataupun di pusatpusat pengajian tinggi. 4. emosi atau hubungan sosial seseorang. Meningkatkan Keseronokan Seksual. kekerapan dadah diambil dan 3. 3. Kanabis. menyedut. emosi atau tingkah laku seseorang. Dadah terdiri daripada beberapa jenis seperti Morfin. dan Tekanan Jiwa. 2. Ganja. carilah jawapannya. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Penyalahgunaan dadah ialah penggunaan bahan kimia secara tidak sah ataupun haram yang mengakibatkan kerosakan fizikal. 1. mental. dos atau kuantiti. Saya pasti hanya diri kita sahaja yang dapat memberikan jawapan yang terbaik. Kosoin dan banyak lagi. d) PENYALAHGUNAAN DADAH: Definisi : Dadah ialah bahan kimia yang boleh menimbulkan kesan perubahan terhadap psikologi. Pengaruh Rakan Sebaya. 5. BERBUAT BAIK AMALAN MULIA BUDI DAN JASA DIKENANG SENTIASA. 70 . INGAT……. Heroin. menyuntik melalui kulit dan sebagainya). Kesan dadah bergantung kepada : 1. Antara faktor yang mendorong penagihan dadah ialah : Keseronokan.’ HIDUP HANYA SEKALI..

5. kelas atau sekolah. Sering mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah. Penutup : Secara realitinya. Tanda-Tanda Penagihan Dadah : 1. Bau badan kurang menyenangkan. Hilang selera makan. kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang pelajar itu penagih dadah berdasarkan tanda-tanda yang saya katakan tadi. 15. mata berkaca-kaca dan berair atau mata kuyu. 16. 71 . 3. dan banyak lagi. Sering melakukan perbuatan menyedut melalui hidung seolah-olah melakukan perlakuan menarik hingus. Guru Kaunseling atau pakar-pakar perubatan. Kemerosotan prestasi pelajaran secara mendadak seperti kerja rumah tidak siap. JADILAH INSAN YANG BERGUNA DAN BERMARUAH. 4. Berdampingan dengan mereka yang diketahui merokok atau menagih dadah. 7. 9. 13. 11. 14. Ada baiknya kita menyiasat dahulu. keluarga dan rakan-rakan akan turut merasai kesan daripada penyalahgunaan dadah itu seperti kehilangan wang ringgit. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil tanpa sebab seperti stor dan bilik atau kawasan semak yang jauh daripada orang ramai dengan tujuan menagih dadah. INGAT. Kemerosotan peratus kehadiran ke sekolah 2. 8. Kerap meminta wang secara berlebihan daripada keluarga. penyakit berbahaya dan banyak lagi yang boleh menghancurkan keluarga terlibat. keluarga dan masyarakat. Risiko penagihan amat tinggi dalam kalangan pelajar yang merokok. Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja. saudara mara dan sebagainya. Tekanan yang kerap mengakibatkan kemarahan. Kerap meminjam wang daripada rakan. kurang berat badan. bertanya secara terus-terang kepada seseorang yang disyaki atau merujuk Guru Pengawas. 17. Kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. peratus markah jatuh secara mendadak. kerungsingan. 10. Hanya anda yang tahu. sama ada anda ada niat untuk menceburkan diri. JANGAN SEKALI-KALI MENOLEH KEPADANYA. Hilang fokus terhadap pelajaran. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan atau yang dimiliki. Dadah Musuh Negara. Walau bagaimanapun. Orang yang paling dekat dengan penagih seperti ibu bapa. atau baru mula melibatkan diri atau sudah lama berkecimpung dengan dunia hina ini.Kesan pengambilan dadah akan menimbulkan kerugian atau kemudaratan kepada diri sendiri. 6. 12. Pesan KPJ : HINDARILAH DAN JAUHILAH NAJIS DADAH. JANGAN CUBA-CUBA DEKATI MEREKA YANG MENAGIH. selalu menguap dan tidak bermaya.

Kempen saja tidak memadai jika kebanyakan pelajar tingkatan 5. kita pernah disajikan dengan isu papan tulis di kelas di kopak dan dirosakkan. Lebihlebih lagi jika kita tidak menunjukkan perubahan sama ada perubahan prestasi akademik mahupun prestasi disiplin serta akhlak kita. kita pernah dihidangkan dengan kes pelajar kencing di dalam kelas dan banyak lagi. bermula di peringkat sekolah rendah. Bagaimana adik-adik pelajar tingkatan 1 atau 2 mahu menghormati abang atau kakak pelajar tingkatan 4 atau 5 jika mereka membuli atau menunjukkan contoh teladan yang kurang sopan. telah melahirkan generasi pelajar kurang berdisiplin dan kurang bermotivasi sehingga setiap masa pihak sekolah. kita pernah dikejutkan dengan berita pelajar membuang seluar dalam ke dalam tangki pam tandas pelajar lelaki. 72 . Kita terbaca kisah pelajar dipenjarakan kerana tuduhan rogol. Jika akhlak dipandang remeh. ternyata kita hanya memberikan sanjungan yang berlebihan kepada mereka yang berjaya dalam bidang akademik. kenapa pula pelbagai bentuk tindakan. tidak ada yang lebih indah melainkan ‘abang atau kakak hormat adik’ dan ‘adik hormat abang atau kakak’. hukuman rotan serta mengadakan program demi program seperti Kempen Sifar Rokok. suatu masa dahulu kita pernah dikejutkan dengan isu-isu . maka terjadilah apa yang kita katakan sikap kurang berdisiplin dan berakhlak membiak begitu sihat dalam kalangan kita. kenapa boleh jadi begitu ? Adakah pendidikan kita hanya memberikan penekanan pada kejayaan akademik sehingga lupa kepada pembinaan sahsiah yang baik serta disiplin yang tinggi ? Hari ini. Contoh yang baik datang daripada diri kita sendiri. mendenda. Kempen Menghormati Guru dan sebagainya ? Kelab Pencegahan Jenayah cuba untuk merungkaikan persoalan-persoalan ini. kurang menunjukkan disiplin dan moral serta akhlak yang baik. Kita terbaca pelajar buli rakan. mengambil tindakan disiplin seperti gantung sekolah. Suasana tidak menunjukkan bahawa mereka yang berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia dijadikan contoh kepada kejayaan kepada pelajar-pelajar lain. Tidak hairanlah jika kita melihat ada kalangan masyarakat kita yang mempunyai kedudukan tinggi dalam satu-satu bidang terlibat dengan rasuah. Pendek kata. memarahi. khususnya Pihak Pentadbir dan Badan Pengawas perlu mengajar. Persoalan : Jika jawapannya ‘tidak’. Malah di sekolah kita juga. Hari ini pihak pentadbir mahupun guru-guru kita. berasa amat kecewa melihat kita kurang menghormati guru.pelajar menghina dan melempar seorang Mak Cik penjaga tandas. hukuman atau dendaan serta pelbagai program perlu dilancarkan dan jika jawapannya ‘ya’. 4 atau 3 gagal menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik pelajar yang lain.e) AKADEMIK DAN AKHLAK : Mana Lebih Penting ? Pendahuluan : Adakah Sekolah kita. Kini kekayaan dan kejayaan seseorang dari segi material dipandang tinggi tanpa melihat kepada peribadi mereka. Kita sering terbaca dan mendengar berita mengenai ’Mat Rempit’ melanggar nenek tua. Kita terbaca pelajar pukul guru.

: • • • • Dari kurang baik kepada baik Dari kurang bermoral kepada lebih bermoral. KPJ pasti. KPJ pasti dan amat pasti. guru-guru pengawas dan semua guru akan bertambah bangga jika kita mampu memiliki prestasi pelajaran yang cemerlang dan memiliki akhlak yang gemilang.Apapun tindakan. Malah pengetua kita. KPJ mengakhiri slot ini dengan sebahagian kata-kata hikmah dari Buku Peraturan Sekolah untuk pedoman kita semua. kenyataan tidak akan kesampaian.………. gagal memberikan dan menunjukkan penekanan sahsiah yang baik setanding dengan usaha mencapai kejayaan akademik. tidak perlu lagi banyak membazirkan masa mereka untuk mengambil tindakan disiplin dan hukuman kepada kita yang sering melanggar peraturan sekolah dan pihak sekolah juga tidak perlu lagi membazirkan wang mengadakan pelbagai program membentuk sahsiah dan disiplin kita. Satu impian KPJ yang terlalu besar. Dari kurang menghormati guru kepada lebih menghormati guru. 73 . daripada pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi tetapi bersikap ‘hidung tinggi’.Tanpa ‘peraturan’ pelajar-pelajar tidak ada hala tuju dan tidak mengetahui norma-norma sosial yang menjadi pegangan masyarakatnya………’. Anda mungkin setuju dengan pandangan saya bahawa guru-guru kita lebih bangga melihat seorang pelajar berkelulusan rendah tetapi mempunyai disiplin dan budi pekerti yang tinggi. hukuman. Tetapi tanpa impian. guru-guru khususnya guru disiplin. dan Dari berfikiran negatif kepada berfikiran lebih positif. program atau kempen yang dilakukan oleh pihak sekolah. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Marilah kita semua pelajar jadikan disiplin dan akhlak yang baik sebagai satu wawasan menuju Visi dan Misi Sekolah iaitu melahirkan pelajar-pelajar gemilang akhlak. SAMA-SAMALAH KITA BERHIJRAH. itu semua hanya membazirkan wang pihak sekolah dan masa guru-guru sahaja jika semua pelajar yang ada di sini termasuk saya. malah masa guru dan wang sekolah boleh dihabiskan sepenuhnya untuk meningkatkan prestasi akademik kita Mungkin ini sesuatu yang terlalu ideal. Kesimpulan : Jika ini berlaku. yang berbunyi : ‘….

Bayangkanlah kita ponteng sekolah hari ini. Ilmu yang dipelajari di sekolah merupakan benteng yang boleh menghalang kita daripada terpengaruh dengan anasir-anasir jahat yang boleh merosakkan kita. Oleh itu. Kalau setiap guru memberikan kerja rumah. Jika pada hari ini ada 5 subjek yang diajarkan. KPJ mendefinisikan ponteng sebagai ‘tidak menghadirkan diri’ atau ‘tidak wujud semasa orang lain wujud’ tanpa sebab atau alasan yang munasabah. Tanpa bimbingan dan pengajaran yang sewajarnya. kegiatan KoKurikulum yang dijalankan di sekolah dapat membentuk dan mencungkil bakat kepimpinan seseorang pelajar yang berpengetahuan dan berwawasan tetapi juga dapat memberikan daya kekuatan untuk menangkis segala kegiatan jenayah . Di samping itu. Sudah tentu kita akan ketinggalan satu-satu formula atau topik yang diajarkan bagi setiap mata pelajaran. Mereka terlatih dan profesional dalam pendidikan. ponteng perhimpunan (tidak hadir perhimpunan tanpa sebab) 4. sudah tentu kita dapat menguasai 74 . KPJ juga mengklasifikasikan ponteng kepada 5 jenis iaitu : 1. guru pasti akan memeriksa kerja rumah yang diberikan. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian. kerana sekolah ialah tempat kita dididik dengan ilmu pengetahuan serta diterap dengan disiplin dan nilai-nilai murni. saya amat yakin dan saya mengangap bahawa sekolah kita merupakan salah sebuah pusat latihan yang memberikan pendidikan kepada para pelajar agar bersedia menghadapi cabaran hidup dan seterusnya mampu memimpin diri sendiri serta generasi akan datang. Di sekolah. Penerapan nilainilai positif dan disiplin yang tegas pula dapat membentuk imej dan keperibadian seseorang pelajar. Keesokan harinya pula. sekolah merupakan institusi sosial paling penting. Sudah tentu kerugian dan masalah yang banyak akan kita alami. kita sudah mengalami kerugian 5 kerja rumah dan sudah tentu kita tidak dapat menyelesaikan tugasan atau kerja rumah yang diberikan. Oleh itu. guru ialah individu yang paling bertanggungjawab terhadap pendidikan yang diberikan kepada kita. saya yakin. Bayangkan kalau kita ponteng berhari-hari. ponteng sekolah (tidak hadir ke sekolah pada satu atau lebih hari) 2. Tidak dinafikan bahawa sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu pengetahuan serta menerima pendidikan secara formal dan segala aspek yang berkaitan . dan sudah pastinya kita akan menerima hukuman. Kita tidak akan dapat mengikuti arus pemodenan negara pada masa ini. janganlah ponteng jika tidak ada sebab-sebab yang terlalu penting seperti sakit atau sebagainya. ponteng solat (bagi pelajar Islam ) MENGAPA KITA TIDAK HARUS PONTENG KE SEKOLAH? Kita sudah sedia maklum.f) PONTENG ‘TAK NAK PONTENG ?’ Betulkah kita Tak Nak Ponteng ?’ Itulah isu yang ingin KPJ paparkan pada kali ini. Segala ilmu yang diajarkan dapat membuka minda kita untuk berfikir secara kritis dan kreatif. ponteng kelas (tidak hadir ke kelas semasa suatu-satu pengajaran dan pembelajaran dijalankan) 3. Jika kita tidak pernah ponteng sekolah. kita sudah mengalami kerugian 5 subjek. kita tidak akan ke mana-mana. ponteng GERKO dan SUKAN (tidak hadir untuk menjalankan sebarang aktiviti GERKO atau SUKAN) 5.

kita amat terdedah kepada banyak gejala sosial yang negatif di luar sana. Adakah ini yang diharapkan oleh pihak sekolah. ibu bapa dan masyarakat kita?. 2. saya amat yakin. membuli. Apabila melepak cuba mengganggu orang. Tidak cukup dengan itu. Adakah kita rela untuk hidup tanpa hala tuju. Mula-mula melepak. Adakah ini matlamat hidup kita?. Bahkan bukan itu saja.Tanyalah diri kita kerana kita penentu segala-galanyanya.sesuatu topik atau bab yang diajarkan oleh guru dengan baik. di sekolah juga kita diterapkan dengan nilai-nilai murni yang menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang cemerlang disiplin dan cemerlang akhlak. 75 . Tetapi : 1. lngatlah. Rakan-rakan yang dihormati sekalian. mengambil syabu dan menagih dadah. menyamun. jadi penganggur ukur jalan sana sini?. dan 3. kita mampu lulus dengan cemerlang dalam ujian atau peperiksaan. hukuman rotan boleh dikenakan kepada mereka yang Lewat Hadir dan Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah serta ponteng perhimpunan rasmi dan ponteng solat (bagi pelajar Islam sesi petang) KPJ mengajak rakan-rakan semua. kemudian membelasah orang. Di dalam Buku Peraturan Sekolah : ponteng sekolah dan ponteng kelas adalah dianggap sebagai Perkara 26. merokok. janganlah kerana kita rajin hadir ke sekolah kerana kita takut akan hukuman dan tindakan yang akan diambil. kita boleh menjawab soalan dengan mudah. Pihak sekolah mempunyai peraturan yang tegas lagi adil : 1. Bolehkah kita ‘Menuju Ke Arah Kegemilangan Yang Menyeluruh’ seperti yang termaktub dalam Falsafah Sekolah.Apabila kita dapat menguasai mata pelajaran itu dengan baik. jika sering ponteng. AKHIR KATA DARIPADA SAYA : ‘SAYA HADIR KE SEKOLAH INI KERANA INGIN MENJADI MURID YANG BERILMU DAN BERDISIPLIN’ SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Tidak puas lagi. merompak dan seterusnya mungkin membunuh. Dan bila kita boleh menjawab soalan dengan mudah. hadirlah ke sekolah kerana ingin berjaya. menghidu gam. kita terjebak dalam kegiatan hina seperti mencuri. dan 2. yang boleh dikenakan tindakan gantung dan buang sekolah serta merta. hadirlah ke sekolah kerana ilmu.0 : Kes Salah laku Berat. jika kita sering saja ponteng sekolah ? Adakah kita ? Bolehkah kita ? atau Mampukah kita ?. hadirlah ke sekolah kerana diri kita penuh dengan motivasi. Bukankah itu sesuatu yang membanggakan pihak sekolah dan ibu bapa kita. kita mengugut. meragut . Adakah ini sikap seorang yang terpelajar?.

pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca utama berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan remaja.g) ‘GENGSTERISME ADAKAH anda seorang gengster ? Adakah kita ahli mana-mana ‘geng’ di sekolah kita ? Kali ini. PUNCA 1. mental. Memang tidak dapat dinafikan bahawa punca utama masalah ini datangnya daripada masalah kekeluargaan. 3. Atas hakikat inilah. melanggar batas agama dan budaya bangsa remaja itu sendiri. Dalam proses memajukan negara. Kajian mendapati hampir 70% remaja yang terlibat dalam masalah ini terdiri daripada keluarga yang porak peranda. Remaja seharusnya menjauhkan diri daripada rakan yang bersikap negatif kerana dalam usia yang meningkat naik. Remaja terbabit merasakan bahawa mereka sudah kehilangan tempat untuk mengadu segala masalah dan malu untuk menghadapi masyarakat. remaja masa kini juga terlalu cetek dari segi didikan rohani dan jasmani. Selain itu. Hal ini kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. rohani dan jasmani daripada golongan atau alam kanakkanak ke alam dewasa. Remaja tidak akan melakukan jenayah sekiranya wujud kesedaran bahawa kegiatan tersebut menyalahi undang-undang negara atau peraturan sekolah. Hal ini mengakibatkan remaja semakin tersepit dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial. KPJ mengutarakan satu isu yang hangat di pasaran : ‘GENGSTERISME’ Golongan remaja dapat didefinisikan sebagai satu golongan peralihan iaitu peralihan dari segi sikap. remaja perlu dapat menilai antara yang baik dengan yang buruk. Rancangan dari Barat menonjolkan ciri-ciri keganasan yang sesuai dengan naluri mereka yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. 2. maka sesetengah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan sesetengahnya pula mahu kelihatan matang seperti orang dewasa. 76 . kita disogokkan dengan pelbagai rancangan dan artikel yang kurang bermutu dari Barat yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya kita. emosi. fizikal. Selain kurangnya kesedaran. Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun dan termasuklah semua pelajar.

Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan mereka boleh dijatuhi hukuman mati. Kita merujuk kepada peraturan sekolah kita pula : Berdasarkan Buku Peraturan Sekolah pindaan 2003. saya rasa kita amat-amat rugi. ada berapa banyak ‘study group’ atau ‘kumpulankumpulan perbincangan’ yang ada di sekolah kita ini ? Saya rasa kita boleh hitung dengan jari. 2. 77 . melepak dan sebagainya boleh digantung atau dibuang sekolah serta merta dan akan dikenakan sebatan rotan. apabila ibu bapa kurang memberikan perhatian. Semua masalah ini akan berakhir jika semua pihak bersatu-padu. kita selamat. kita sewenang-wenangnya membabitkan diri ke arah budaya yang tidak bermoral ini. Jangan asyik dibuai mimpi. adalah lebih baik kita menubuhkan ‘geng perbincangan’ atau ‘study group’ daripada kita menubuhkan ‘geng-geng yang melampau’ yang amat merugikan dan suka membuang masa. sering menasihati kita atau boleh berkongsi masalah dengan kita. suka menganggu. Tetapi. kita jumpa ‘geng’ kita. Satu lagi pesanan KPJ. kita yang akan merana . janganlah pula kita jadikan alasan bahawa jika kita mempunyai masalah keluarga atau institusi kekeluargaan di rumah tidak kukuh. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. memukul. mengugut. Ampangan Seremban Negeri Sembilan. pihak kerajaan. masyarakat sekeliling ataupun remaja itu sendiri. Saya ingin bertanya kepada kita semua. bukalah mata. zaman remaja hanya sekali. yang dibelasah hingga mati. pihak sekolah. Janganlah pula. Hukuman atau tindakan undang-undang yang tegas akan dikenakan terhadap remaja yang melakukan jenayah. Contohnya. Perkara 26 tindakan ke atas pelajar yang terlibat dengan kes-kes ‘gengsterisme’ seperti bergaduh. suka lepak dan banyak lagi. tidak kiralah sama ada ibu bapa. Rakan-rakan semua. kalau ‘geng’ itu sendiri ‘membatu api’ atau mengajak kita melakukan sesuatu yang negatif untuk melupakan masalah kita. Hukuman yang dikenakan ialah dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi serta didakwa mengikut Seksyen 302. kita anak-anak bangsa yang bakal meneraju negara Malaysia yang tercinta : Fikirlah. KPJ mengingatkan diri kami sendiri dan juga rakan-rakan sekalian. Kes bunuh Muhammad Farid Ibrahim.HUKUMAN ATAU TINDAKAN : 1. seperti suka membuli. Sebenarnya terlalu banyak yang boleh diperkatakan tentang masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. seorang pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. Kalau ‘geng’ yang kita jumpa itu baik. jangan sekali-kali kita asyik terleka. sekiranya tersilap langkah.

4 Tukul (1-2 bilah) b) Bekas penanaman : 1.2 Tanah.1 Pasu gantung (20-25 buah) 1.1 Guru Penasihat perlu menyediakan bahan dan peralatan berikut sebelum memulakan proses penanaman pokok bunga langsuyur di dalam pasu.1. 3.1.1.1.1 Pokok Langsuyur bersaiz sederhana (20-30) 1. 2.2.2 Tali bersaiz sesuai (1 atau 2 gulung) 1.1 Gunting Bunga (5-8 bilah) 1.1 Kumpulan 1 : 2.1.2 Kain Lap (untuk mengelap dan membersihkan daun) 1. iaitu : a) Peralatan : 1.1. rumput atau daun-daun kering atau sabut kelapa d) Bahan Penyubur : 1.dimaklumkan kelak 78 .3 Paku bersaiz 1-2 inci (untuk menggantung pasu) 1.2 Guru Penasihat membahagikan ahli/pelajar kepada 5 Kumpulan.2 menyediakan makanan dan minuman serta peralatan (pinggan.1. pasir.3 Batu-batu kecil (untuk menutup lubang pasu c) Bahan penanaman : 1.h) KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH (Menanam Bunga Langsuyur di dalam Pasu Bunga ) LANGKAH PERSEDIAAN 1.sudu. Setiap kumpulan adalah seramai lebih kurang 10 orang dan setiap kumpulan mempunyai tugas-tugas tertentu seperti berikut : 2.1.1 Baja organik 2. AWAL AKTIVITI Persediaan Awal : 1.1. 4 dan 5 .1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah ‘Kerja Amal : Menanam Bunga Langsuyur Di Dalam Pasu‘.garpu dan gelas) Contoh (mee goreng dan air sirap/minuman panas) CATATAN Kumpulan 2. A rahan : 2.2.1.

1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Pen Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. 3. Taklimat : 4. 3.5 Presiden atau wakil AJK Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2. Borang kehadiran 2. Fail Kehad iran 2.3 ‘KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH : MENANAM BUNGA LANGSUYUR DI DALAM PASU GANTUNG’ Pada ruangan `aktiviti’ 1. Pemadam Papan Tulis. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. pembahagian Unit Kerja b.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua ahli/pelajar tentang perkara berikut: a. Kad Gerko 2. P. Bakul Plastik 1. Kamera Digital 1 P.2 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1.A Sistem 2. Papan Tulis 2. 4. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing: 3. Marker Pen 3. 1.4 Guru Penasihat 1. 1.A Sistem 2.3 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 1. 4. langkah dan cara penanaman pokok bunga langsuyur aspek keselamatan dan disiplin semasa menjalankan aktiviti 79 .L A N G K A H 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1.

menyediakan tali dan mengikat pasu dengan tali dengan kepanjangan yang sesuai 3.bertindak mencantas daun-daun kering atau mati. Paku 3.Unit ini terdiri daripada 10 ahli lelaki.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan. Peralatan (pinggan. Kumpulan 4 (Unit Menanam Pokok) : . Kumpulan 2 (Unit Menyediakan Tanah dan Campurannya) : .bertindak untuk menyediakan dan menghidangkan makanan dan minuman kepada guru-guru penasihat dan semua ahli/pelajar yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti ini. Kumpulan 5 (Unit Menggantung) : . 1.bertindak untuk menyediakan tanah dan campuran tanah seperti (pasir.rumput dan daun-daun kering atau habuk kayu) . d.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan dan lelaki. garpu dan gelas) 1.Unit ini terdiri daripada 12 orang ahli : (10 orang perempuan dan 2 orang lelaki). b. koyak.1 Ahli/pelajar dibahagikan kepada 6 Unit Kerja.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli lelaki. AKTIVITI BAHAN Pembahagian Unit Kerja : 5. e. Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) : . c. menggantung pasu pokok bunga Langsuyur di tempat yang ditetapkan .L A N G K A H 5. . . Kumpulan 3 (Unit Mencantas Daun) : . Pokok Bunga Langsuyar 1.bertindak untuk menanam pokok bunga Langsuyur dengan campuran tanah yang disediakan oleh Kumpulan 2 dan 3. sabut kelapa. iaitu : a. . Pasu Bunga Gantung 2. menyediakan paku tempat bunga digantung 2. sudu. Gunting Bunga 1. Tukul 80 . . Tali 2. dan rosak.bertindak untuk : 1. Penyedok 1.

Membersihkan Tempat dan Mengemas Peralatan : 1.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN f. tanah dan sebagainya. menyiram pokok bunga Langsuyur .mencuci pinggan. 1. 7. Baldi 4. 8.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. sudu dan garpu. Gelas 2. membaja pokok bunga Langsuyur dengan baja organik 3.bertindak untuk 1. Sudu/ garpu 3.3 Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) bertindak sebagai . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 7. Timba 6.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK mengarahkan : a. Kumpulan 6 (Unit Membersihkan Daun. Baja Organik 3.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 81 . . 2. Penyapu 6. b. 2. Rehat : 1. menyusun dan mengembalikan semua peralatan ke tempat asal. membersihkan daun pokok bunga langsuyur dengan mnenggunakan kain basah.Unit ini terdiri daripada 10 ahli perempuan. memungut dan membuang semua sampah.mengemas dan membersihkan tempat . Membaja dan Menyiram) : . mengemas.2 Semua guru penasihat dan ahli/pelajar berehat (makan dan minum) 6. Pinggan 6. Pelajar Lelaki mengumpul. Pelajar Perempuan menyapu. Tong Sampah 7. Kain Lap 2.menyediakan makanan dan minuman. gelas.

3P.4Semua kawasan tempat menjalankan sebarang aktiviti dan kawasan tempat makan dan minum diperiksa sekali lagi untuk memastikan kebersihannya sebelum bersurai. 9.1Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. AKTIVITI BAHAN Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. 9.2Dewan dibersihkan dan dikemaskan. Bersurai : 10 82 .L A N G K A H 9.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 9.

Hari dan Masa lawatan ke tempatr yang hendak dilawati.2 Tentatif program : 1. CATATAN 83 . Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan : AWAL 1. 2. Menghubungi Tempat Dilawati : 2.1 Tempat Yang Hendak Dilawati : 1.2 Menyenaraikan 10 orang AJK kelab. Menyenaraikan Ahli Rombongan Yang Mengikuti Lawatan : 3. 3. Mengisi. Mengedarkan dan Mengumpulkan Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan : 2.Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 1.1 Menghubungi dan menetapkan Tarikh.3 Memaklumkan tujuan dan matlamat lawatan 3.1.2 Menentukan dan menetapkan tempat yang hendak dilawati. Mengadakan Taklimat : 1.1 Guru Penasihat memanggil semua ahli/pelajar yang SEMINGGU terlibat dengan lawatan berkumpul untuk diberikan SEBELUM taklimat lebih lanjut aktiviti lawatan tersebut . BERTOLAK Antaranya : 1.1. 2. 2. 4.3 Pakaian : . Menyediakan Kertas Kerja Lawatan : (Contoh Kertas Kerja Lawatan dilampirkan) 5. 1.4 Disiplin dan Peraturan Semasa Mengadakan Lawatan.2 Memaklumkan bilangan pelajar dan guru yang ingin melawat 2.1 Menentukan aktiviti lawatan.1 Borang Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan diserahkan kepada pelajar seminggu sebelum mengadakan lawatan dan memberikan tempoh 2 hari untuk dikembalikan kepada guru.AJK Tertinggi : (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) . Menyiapkan dan Menghantar Borang Permohonan Pelancongan Sekolah (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) PERSEDIAAN 1.1.3 Menyenaraikan 20 orang pelajar berisiko tinggi yang melakukan gejala negatif.i) AKTIVITI LUAR : LAWATAN LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1.1 Menyenaraikan Guru Penasihat (guru pengiring).1. 3.

2 ‘AKTIVITI LUAR : LAWATAN’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. 84 .1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 2. Pen 3.1. 4.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sebelum Bertolak : 1. 4.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengira bilangan ahli/pelajar yang hadir atau yang mengikuti lawatan dari semasa ke semasa dan memastikan bilangan itu sama sepanjang mengadakan lawatan sehinggalah kembali ke sekolah. Mengira bilangan ahli/pelajar. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Menentukan Tempat Duduk : 2.1. Kad Gerko 2. Beratur : 1. Kamera 1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar beratur atau berbaris ketika menaiki atau ketika turun daripada bas atau kenderaan. Borang kehadiran 2. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. 1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dan perempuan ketika berada di dalam bas atau kenderaan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Fail Kehadiran 3. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. pelajar dan sentiasa mengutamakan keselamatan mereka.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. 2. 2. Buku Catatan 2 Ketika Berada Dalam Bas atau Kenderaan : 1.

2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 3. 2. 2.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memantau dari semasa ke semasa tingkah laku 3. Mendapatkan Maklumat : 2. 2.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar menjaga serta mengawal disiplin. Menjaga Keselamatan dan Mengawal Tingkah 3. Menjaga Disiplin. 85 . pengiring. tngkah laku dan tutur kata mereka ketika menghadiri Sesi Lawatan. penyambut tetamu dan sebagainya) 4 Bersurai : 3. Ketika Menghadiri Sesi Lawatan : 1.3 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengucapkan ‘terima kasih’ kepada sesiapa sahaja yang dilawati (penceramah. Tingkah Laku dan Tutur Kata : 1.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar membuat atau mengambil catatan jika perlu semasa lawatan dijalankan. 1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengajukan seberapa banyak soalan berkaitan dengan bersopan untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat.

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK......................................

PENGENALAN Program ini merupakan anjuran Kelab Pencegahan Jenayah ......... dengan kerjasama Unit Bimbingan Kaunseling. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin kelab. MATLAMAT Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap keburukan melakukan jenayah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang keburukan mendekatkan diri kepada gejala negatif. 2. Memberikan kesedaran tentang pencegahan lebih baik daripada memerangi. 3. Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang budaya ilmu, disiplin dan kemajuan sekolah lain. 4. Menggalakkan intergrasi nasional antara kaum, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing. 5. Bertukar-tukar pandangan tentang ilmu pendidikan, disiplin dan peraturan. 6. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar sekolah ini. SASARAN 1. AJK Tertinggi (10 orang) 2. Pelajar Berisiko Melakukan dan Terlibat dengan Gejala Negatif (20 orang) 1. Guru Penasihat (4 orang)

86

TEMA :‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ TARIKH TEMPAT / LOKASI Θ Jabatan Penjara. Θ Ibu Pejabat Polis Daerah . Θ Hospital Besar. PENGISIAN PROGRAM Lawatan Ceramah Sesi Dialog Taklimat ANGGARAN PERBELANJAAN (Rujuk Lampiran A) STRUKTUR ORGANISASI (Rujuk Lampiran B) TENTATIF PROGRAM (Rujuk Lampiran C) PENUTUP Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan Oleh : ...................................... ( Guru Penasihat KPJ)

87

LAMPIRAN A ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK _____________________

Perbelanjaan: BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA KUANTITI Pengangkutan 34 orang (Pergi-Balik) Ubat-Ubatan (First Aid Kit) 1 Kotak Filem (Dedahan 36 : 200) 1 Gulung Kamera (Still) 1 Buah Kamera (Digital) 1 Buah Cenderahati (Pendent) 3 Keping JUMLAH HARGA RM 5.00 X 34 RM 50.00 X 1 RM 9.00 X 1 JUMLAH RM 170.00 RM 50.00 RM 19.00 RM 239.00

88

LAMPIRAN B STRUKTUR ORGNISASI LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK ________________________ PENANUNG PENASIHAT PENGARAH TIM. PENGARAH SETIAUSAHA : BENDAHARI : : : : :

Ahli Jawatankuasa Kecil : PENGANGKUTAN : KESELAMATAN : FOTOGRAFI :

89

Jabatan Penjara Bertolak Dari Sekolah Ke Destinasi Yang Dilawati : . Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Guru Memberikan Taklimat Kepada Pelajar Tentang : 1.Ibu Pejabat Polis Daerah .LAMPIRAN C TENTATIF PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR BADAN PENGAWAS SMK ___________________ TAHUN _______________ TARIKH / HARI MASA 0700-0730 0730-0740 0740-0800 AKTIVITI Semua Pelajar Berkumpul Di Dewan. Disiplin dan Peraturan Semasa Lawatan 2.Jabatan Penjara Guru Mengambil Kehadiran Pelajar 1200 1210 1220 Berkumpul Semula Di Sekolah Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Bersurai CATATAN 0800 0830 1000 1130 90 .Hospital Besar .Hospital Besar .Ibu Pejabat Polis Daerah . Destinasi Lawatan: .

. Lihat sebelah. JABATAN PENJARA 2..00 Darjah/ Tingkatan Dari lain-lain (Jika daripada penderma sebutkan nama dan alamatnya) : TIADA Nama orang yang diamanahkan mengumpulkan wang : Nama No...BORANG PERMOHONAN PELANCONGAN SEKOLAH (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) Nama Sekolah Alamat Sekolah Nama Pengetua : ) ) ) ) : : Nama Guru Yang Menyeliakan Pelancongan & Nama Guru-Guru lain yang bersama Tujuan Pelancongan : BELAJAR SAMBIL MELAWAT KE (JABATAN PENJARA HOSPITAL BESAR DAERAH DAN IBU PEJABAT POLIS DAERAH Tempat-tempat yang akan dilawati (tuliskan alamat sebenar tempat bermalam) Nama tempat/Bandar/Negeri termasuk alamat tempat bermalam 1. 91 ........ HOSPITAL BESAR DAERAH Tarikh Daripada Kepada Catatan Cara-cara mendapatkan wang : PIHAK SEKOLAH DAN WANG TABUNG KELAB Tiap-tiap seorang murid : Jumlah Murid : 30 ORANG Jumlah : RM 239...... IBUPEJABAT POLIS DAERAH LAWATAN 3..................K/P Umur Alamat Nama Guru Tarikh : ________________ Cop Sekolah : Tandatangan Pengetua : ........

Kad Pengenalan/ No. 12.NAMA DAN BILANGAN AHLI-AHLI YANG MEMBUAT PELANCONGAN TERMASUK GURU-GURU Bil 1. 6. 9. 3. 11. 7. Nama Penuh/Nama Dlm Tulisan Cina (jika ada) Drj / Ting. 4. 13. Umur No. 10.S. 2. 14. 8. 5.Beranak Alamat Rumah 92 .

Taklimat : 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2.3 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada 3.Masa Tayangan : >< 1 JAM 1.2 Tugasan : 5 93 . Marker Pen 3. 3. Bakul Plastik 1.P. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.1 Guru Penasihat 4.1.1 Ringkasan VCD : .4 Ahli.1.k. 4.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti Tulis berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.Tajuk Tayangan : CEGAH JENAYAH -Terbitan : PDRM . Kamera Digital 2 3 1. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.A Sistem 2. Kad Gerko 2. Fail Kehadiran 1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK membahagikan ahli/pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri dari pelbagai tingkatan. P.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat awal kepada semua ahli/pelajar sebelum memulakan sesi tayangan mengenai : 1. 3. Pen 4 Pembahagian Kumpulan : 1. Pemadam ruangan ‘aktiviti’ Papan Tulis.pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. jantina dan aras.1.2 Presiden atau wakil AJK 1. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. SESI TAYANGAN VIDEO (Cegah Jenayah) : L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 2 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 3.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2. 3 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 4 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 4.

1 Tugasan ialah hasil perbincangan. 7. Kumpulan 5 (Rogol) 1.2. Projektor LCD 4. Kumpulan 3 (Pecah Rumah) 4. Kumpulan 4 (Ragut) 5. Kertas Mahjong 3.2 6. Ahli/pelajar menonton dalam kumpulan masingmasing.2 Tugasan perlu : .1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberi arahan tugasan selanjutnya. Sesi Tayangan VCD : 1. 2.2. Skrin 1. VCD Cegah Jenayah 2 Komputer riba 3. Kumpulan 1 (Curi Motorsikal) 2. Kumpulan 2 (Curi Kereta) 3. Sesi Perbincangan : 7. Marker Pen 8.1. Kumpulan dan tajuk mereka adalah seperti berikut : 1. 8.1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Setiap kumpulan diminta membuat catatan mengenai punca dan langkah pencegahan jenayah yang akan ditayangkan.2 Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. .3 Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan Sesi Penghasilan Tugasan : 8. L AKTIVITI BAHAN 94 . Kertas A4 2.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.1 Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 7.) 1.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. iaitu : 8. Ahli/pelajar mengambil catatan mengikut tajuk masingmasing. 7.L A N G K A H 1.1.

9. 14. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.2 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 16.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko Masin Masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 13. P. 15. Bersurai : GURU / AJK TERTINGGI AHLI / MURID 10 11 12 95 . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 9. 9. Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal.A N G K A H 8.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal. Dewan dibersihkan dan dikemas.

3. 1.2. Kamera Digital 2.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2. 1. 3. Pemadam ruangan aktiviti Papan Tulis.1Seorang pengerusi sementara akan dilantik sebagai mempengerusikan majlis.2 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : -Guru Penasihat -Presiden atau wakil AJK 1.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.LAMPIRAN 12 CONTOH PERINCIAN AKTIVITI : MESYUARAT AGUNG TAHUNAN : L A N G K A H 1. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : Tulis 3. Kad Gerko 2.2Pengerusi boleh dilantik sama ada dalam kalangan Guru Penasihat atau ahli/pelajar. 4.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.2. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Marker Pen 3. Pen 4 96 . 3. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1.2 Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk 4. Plastik Perlantikan Pengerusi Sementara : 4. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 3. Bakul menandatangani kad tersebut. Fail Kehadiran 1. P. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.A Sistem 2.2 ‘MESYUARAT AGUNG TAHUNAN’ pada 3. ‘P.

jumlah yuran yang ditetapkan oleh Jawatankuasa ialah seperti berikut : 1.00/semester 1.Yuran Keahlian : RM 2.2. pelantikan AJK Tertinggi boleh ditetapkan oleh Guru-Guru Penasihat. Yuran : 1.00/semester 97 . Pelantikan AJK Tertinggi sebaik-baiknya dilaksanakan melalui pungutan suara. atau 3.3 Ucapan berbentuk motivasi.1 Ucapan alu-aluan oleh Ketua Guru Penasihat atau mana-mana Guru Penasihat 5. 7. Walau bagaimanapun. Pelantikan AJK Tertinggi Sesi / Tahun Semasa : 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Ucapan Ketua Penasihat : 5. 6. Perbincangan Aktiviti Tahunan : 1. 5.1 Yuran Guru Penasihat : . Guru-Guru Penasihat boleh menukar ahli yang telah dipilih melalui pungutan suara jika ahli berkenaan kurang berkelayakan.2 Ucapan memaklumkan agenda mesyuarat berkenaan. 8. Berdasarkan ‘PERLEMBAGAAN KELAB’.2 Yuran Ahli/ Pelajar : . Pengerusi atau Ketua Penasihat akan memaklumkan semua ahli bahawa segala aktiviti lain yang telah dicadangkan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa yang akan ditetapkan kemudian bagi membincangkan dan memilih aktiviti yang sesuai yang akan dijalankan sepanjang tahun berkenaan.00 (sepanjang tempoh persekolahan) Yuran Semester : RM 1. 2.RM 5.L A N G K A H 5. Semua ahli layak mencadangkan sebarang aktiviti berfaedah yang ingin dijalankan pada sesi/tahun berkenaan. 2. : perkara 7.

Wajib dibawa semasa menghadiri perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. iaitu : 1.Dijaga dengan baik (perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) .Hilang atau belum memiliki : (perlu membeli yang baru melalui PK KoKurikulum atau guru kelas atau kerani) . Kad Gerko 1. atau baju sekolah.2 PERKARA LELAKI PEREMPUAN Kemeja putih berkolar BAJU Kemeja T putih atau berkolar atau Kemeja sekolah atau Kemeja sekolah baju sekolah.3.Perlu mengemukakan bukti ketidakhadiran (surat sakit atau pemberitahuan melalui ibu bapa/penjaga) jika tidak hadir perjumpaan dan semasa menjalankan aktiviti. KASUT Kasut hitam atau Kasut hitam atau kasut kasut sekolah sekolah 1. . .1 Ahli/pelajar wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan untuk perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti yang termaktub di dalam ‘Buku Peraturan Sekolah’.3 Pakaian : 1.1 Kehadiran Ahli : . hitam atau SELUAR / Seluar hitam atau Seluar seluar biru gelap atau SKIRT seluar biru gelap skirt sekolah atau ‘track atau seluar bottom’ berwarna sekolah atau hitam/biru gelap. antaranya : 1.L A N G K A H 9.Perlu mendapat tandatangan guru penasihat setiap kali perjumpaan atau menjalankan aktiviti. .2 Kad Gerko : . Buku Peraturan 98 . Perkara yang perlu diberikan perhatian. ‘track bottom’ berwarna hitam/biru gelap. .3. 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Hal-Hal Lain : 1.Wajib ada bagi setiap ahli/pelajar.Peruntukan markah sebanyak (50%) 1.Wajib bagi setiap perjumpaan dan aktiviti.

Buku Catatan dan alat tulis perlu dibawa untuk mencatatkan perkara-perkara berkaitan.Pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku catatan dan diwajibkan membawanya semasa perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. 12.1 Anjung KPJ dan harta benda anjung .5.4 Buku Catatan : .2 Pakaian Seragam : 1. 99 .2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko MasingMasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.jadual bertugas : (i) menyiram pokok bunga membersihkan pasu dan tali (ii) menyapu dan mop lantai (iii) mengelap cermin papan kenyataan 1. 12.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 12.5.3 Dewan dibersihkan dan dikemas. 13. 1.2 Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal 12.kebersihan . 10. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 10. .L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 1.4 P.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.3 Dan Lain-lain.5.5 Perkara-Perkara Berkaitan Yang Difikirkan Perlu Untuk Dimaklumkan Kepada Ahli/Pelajar : 1.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal Bersurai : 11. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 12. 10.

A Sistem 2.1.2 Pengerusi dan Guru Penasihat memanggil semua AJK Tertinggi tahun berkenaan yang telah dilantik dan ahli/pelajar berkumpul untuk diberikan taklimat lebih lanjut mengenai majlis berkenaan.2.1 Diadakan sekurang-kurangnya 1 kali. P.7. Antaranya : 1. 2. Peralatan dan P.1 Tentatif program : (contoh dilampirkan) 1.3 Pakaian : AJK Tertingg (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 2.2 Peralatan : (Peralatan perlu ada :) 1.1 Bacaan Ikrar oleh Presiden dan AJK Tertinggi (Tatacara dan Kedudukan) 2. Taklimat : 1. (Perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) 3.1. Raptai : 2. Rostrum 3. 1 buah kerusi dan 1 buah meja (untuk majlis menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas) CATATAN 100 .2 Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas (Tatacara) 3.1.1. Persiapan Tempat .1. MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.1 Tempat : 3.2 Raptai termasuk latihan perkara berikut : 2.1.1 Raptai diadakan untuk melicinkan dan melancarkan perjalanan majlis pada hari sebenar dan sebagai memberikan gambaran sebenar kepada AJK Tertinggi dan ahli/pelajar.2 Bacaan dan Tatacara Bacaan Ikrar : (Teks Ikrar dilampirkan) 1.1 Tempat paling sesuai ialah Dewan Serbaguna.2.LAMPIRAN 13 4.A Sistem : (Pelan Kedudukan disediakan) 3. 2.2 Diadakan selewat-lewatnya 1 hari sebelum majlis sebenar. 2.1.

LANGKAH AKTIVITI 4. 10 buah kerusi (untuk AJK Tertinggi) 5. 10 buah kerusi (untuk pentadbir dan tetamu) 6. ‘Backdrop’ (Skrin + Komputer Riba + Projektor LCD atau Kain rentang atau polisterin untuk ‘wording’) CATATAN 101 .

4. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.3 AJK Tertinggi duduk di kerusi yang disediakan. Surat Pelantikan AJK Tertinggi (10 helai) 2. Borang kehadiran 3. Ketibaan tetamu 2. Still Camera Filem 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2.Sabah TanahairKu .Berilmu Berdisiplin .3 ‘MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. 102 .Mari Cegah Jenayah 5.L A N G K A H 1. 1. Sabah TanahAirKu. Marker Pen 3. Nyanyian Lagu : . Tentatif Program : 1. Papan Tulis 2. P. Ucapan Pengetua 4. Persediaan Majlis : 3. Pemadam Papan Tulis. 3. Fail Kehadiran 1. Bakul Plastik 1.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ’tarikh 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. 1.NegaraKu . Berilmu Berdisiplin dan Mari Cegah Jenayah. Bacaan Doa. Ketibaan Pengetua 3. Kad Gerko 2.2 Ahli/pelajar duduk di atas lantai (sama seperti majlis perhimpunan) 3. 4.A Sistem 2.1 Dewan dan Semua Ahli dalam keadaan bersedia. Kaset lagu NegaraKu. 2.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masingmasing : 2. Kamera Digital 1. Pen 3. Ucapan Ketua Penasihat 6.

Pengetua dan tetamu meninggalkan majlis.Timbalan Presiden . Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 3. 12. 10. 5.3.Presiden .4.Bendahati .3.Timbalan Setiausaha . Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas J/Kuasa Tertinggi (1 helai) 4.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.Setiausaha .2 dan 1 9.Presiden . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 5. Majlis Penyerahan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : Presiden Kelab menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Pengetua.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masing-masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.Timbalan Presiden . 11. Pengetua menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Ketua Penasihat.AJK Tingkatan 5. Sesi Fotografi bersama Pengetua. Teks Ikrar 6. Tetamu dan AJK Tertinggi Kelab.4.Bendahari .2 dan 1 8. 5.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 7. Guru-Guru Penasihat.Timbalan Setiausaha .Setiausaha . Majlis Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : . Majlis Bacaan Ikrar : Presiden Kelab mengetuai majlis Bacaan Ikrar Jawatankuasa Tertinggi Kelab. Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan AJK Tertinggi .AJK Tingkatan 5. 103 .

Bersurai : 8. Mengemas Dewan dan Peralatan : 7. 7.3 Dewan dibersihkan dan dikemas.4 P.2 Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 7.7. 7.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal. 104 .

LAMPIRAN 14 KERTAS KERJA PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK.

PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling . Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwim Badan Pengawas. MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kebaikan hadir 100 % ke sekolah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. TARIKH : TEMA : ‘Tak Nak Ponteng’ DANA : Badan Pengawas. OBJEKTIF : 1. Menyedarkan pelajar tentang kebaikan jika mereka hadir ke sekolah tanpa ponteng, 2. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya daripada ponteng sekolah dan kelas. 3. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 4. Membudayakan kehadiran 100 % ke sekolah dan kelas. SASARAN : 1. Semua pelajar yang kehadiran mereka di tahap kritikal. (sasaran utama) 2. Semua pelajar . AKTIVITI / PROGRAM : 1. Ceramah 2. Kajian Kes (Soal Selidik) 3. Sesi Kaunseling 4. Pertandingan 100% Kehadiran Kelas. PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.

105

SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah 1. Memantau perjalanan program 2. Memastikan perjalanan program mengikut jadual dan perancangan 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membantu tugas-tugas Pengarah 2. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mencatat minit. 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membuat anggaran perbelanjaan. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM BIDANG TUSAS 1. Memberikan khidmat nasihat. 2. Memberikan tunjuk ajar. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Timbalan Pengarah

Setiausaha

Bendahari, Hadiah & Cenderahati Banner

106

JAWATAN

NAMA

BIDANG TUSAS

Penyelaras Aktiviti & Pertandingan

Ceramah :

1. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan borang soal selidik. 2. Mengendalikan sesi kajian kes. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. 2. Mengendalikan sesi kaunseling. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program 2. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan memastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /ProjectorLCD) semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Kajian Kes (soal selidik) :

Sesi Kaunseling :

Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % :

Peralatan

PA. Sistem :

Visual

107

1. 108 . Disahkan oleh. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung . 2. 1.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. Tugas-tugas lain yang berkaitan. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Menyediakan Poster Banner yang menarik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PAGI HARI ISNIN MASA 0630 0700 0700 0800 0800 0900 0900 1000 1000 1100 1100 1200 SESI KAUNSELI NG SESI KAUNSELING CERAMAH 1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMIA N SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 109 .

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PETANG HARI ISNIN MASA 1200 0100 0100 0200 0200 0300 0300 0400 0400 0500 0500 0600 SESI KAUNSEL ING CERAMA H1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMI AN SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 110 .

TARIKH : TEMA : ‘Generasi Sihat Tanpa Rokok’ DANA : PIBG dan Sekolah. Menyedarkan pelajar tentang keburukan dan bahaya merokok. maklumat melalui ‘spy’ atau ‘mata-mata’ sekolah yang nampak mereka merokok di luar kawasan sekolah. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin Badan Pengawas MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap Keburukan Merokok di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu. Pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti merokok : pelajar yang telah membuat pengakuan merokok. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. OBJEKTIF : 1. 2. SASARAN : 1. pelajar yang disyaki merokok :bibir lebam. berdisiplin. 111 . 3. berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah.LAMPIRAN 15 PROGRAM MINGGU SIFAR MEROKOK ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling. 4. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya. Meminimumkan kegiatan merokok dalam kalangan pelajar khususnya pelajar-pelajar lelaki. dan sebagainya.

CERAMAH / PAMERAN • • Hospital Besar . Polis Diraja Malaysia 2. ASIMILASI MINDA • Sesi mereka diminta berfikir tentang kesan jika mereka meneruskan tabiat buruk ini kepada diri mereka sendiri sama ada dari segi kesihatan dan kewangan mereka. LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK) dikendalikan oleh Fasilitator yang terdiri daripada Badan Pengawas dan guruguru • sesi hati ke hati : . Bahagian Narkotik.sebab-sebab mereka merokok sesi kaunseling : . • PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah.AKTIVITI / PROGRAM : 1. Kementerian Kesihatan Malaysia. di samping dapat memberikan kesedaran kepada bukan sahaja peserta program tetapi juga kepada semua pelajar 112 .nasihat .bantu mereka cara henti merokok Sesi Perbincangan dan Pembentangan Kumpulan : 3.bila mula merokok .

2. 3.SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM ) Ketua Guru Pengawas 1. Memastikan perjalanan program berjalan mengikut jadual dan perancangan 3. 1. Memberikan khidmat nasihat. Memberikan tunjuk ajar. Hadiah & Cenderahati Banner 113 . Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. Membantu tugas-tugas Penagrah 2. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Memantau perjalanan program 2. 4. 1. 1.Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. 3. Timbalan Pengarah Setiausaha Bendahari. BIDANG TUSAS 1. Mencatat minit. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Membuat anggaran perbelanjaan. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Tugas-tugas lain yang berkaitan. ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. Menyediakan dan mempastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian. 1. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Mengendalikan sesi kajian kes. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 1. 3.. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah.Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. ceramah 2. 2. Sistem : Visual: 114 . Menyediakan borang soal selidik. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan.JAWATAN Penyelaras Aktiviti & Pertandingan NAMA Ceramah : BIDANG TUSAS 1.Menyediakan an mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /Projector/LCD) semasa sesi perasmian. 1. 1. Mengendalikan sesi kaunseling. 1. 2. Kajian Kes (soal selidik) : Sesi Kaunseling : Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % : Peralatan PA. 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program). Tugas-tugas lain yang berkaitan. 3.

1. Disahkan oleh. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. Lain-lain tugas berkaitan 2. 2. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan Poster Banner yang menarik.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. 115 .Tugas-tugas lain yang berkaitan.

30 LDK 1 1.30-3.JADUAL PROGRAM ’Kempen Sifar Rokok’ 7.30 Bersurai 116 . Sesi Perbincangan Kumpulan 2. Sesi Kaunseling 2.30 LDK 2 1. Sesi Hati ke Hati 2.30-10.00 Ceramah 1 ‘Kesan-kesan negatif tabiat merokok’ Pegawai Promosi Kesihatan. Hospital Besar Kementerian Kesihatan Malaysia.30 Kudapan (makan tengahari) Solat Zohor 1.00-10.30 Pendaftaran peserta 8.00 Ceramah 2 ‘Kesan dan Keburukan Dadah’ Pegawai dari Bahagian Narkotik Polis Diraja Malaysia 12.30-4.00 Asimilasi Minda 4.00-7.30 Merarau (minum pagi) 10.30-12. 10.00-1. Sesi Pembentangan Kumpulan 3.30-2.

Mesyuarat Agung Tahunan Kelab. Dijalankan dengan memberi Watikah Pelantikan kepada AJK Mereka juga membaca/melaf azkan ikrar pada majlis berkenaan. 50 ahli memahami perlembagaa n kelab RM 100.00 Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan dan Peraturan kelab. Majlis Perlantikan Ahli Jawatankuas a Kelab. 14. 2.01. 117 . Dilaksanakan berdasarkan ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum. TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 1.LAMPIRAN 16 LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN (LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN -------) Di antara aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Pencegahan Jenayah ini sepanjang tahun adalah seperti berikut : BIL. PROGRAM / AKTIVITI Hari Penghayatan Kelab. 3.05 Dewan Sekolah.

Anjung KPJ ini diilhamkan oleh Pengetua dan disumbangka n oleh pihak sekolah 5 Kerja Amal : Mencantik kan dan menceriak an ‘Anjung KPJ’ dan kawasan persekitar annya dengan : • menga dakan sudut dan ruang an untuk mena mpal poster dan gamba r berken aan denga n pence gahan jenaya h. PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 4.BIL. • menga dakan sudut untuk carta organi 118 . Sesi Latihan Nyanyian Koir Lagu Rasmi Kelab (Mari Cegah Jenayah) Sesi latihan ini bertujuan menimbulkan rasa bangga ahli terhadap kelab kesedaraan terhadap pentingnya membenteras jenayah.

• • memb ersihk an kawas an persek itaran denga n meleta kkan batubata untuk menut up kawas an berlum pur.sasi kelab. dan meleta kkan bunga bunga di kawas an sekitar untuk menca ntikka n dan mence riakan nya. 119 .

Lawatan merangkumi lokasi Sel Penjara .6. 120 . Ahli dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberikan satu isu berkaitan masalah disiplin dan jenayah. Sesi Tayangan tersebut kemudiannya dibincangkan dalam kumpulan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Bilik Pameran dan Demonstrasi Sebatan Rotan. 8. 7. Lawatan Sambil Belajar Ke Jabatan Penjara Malaysia. Sebab . Sesi Percambaha n Minda Cegah Jenayah : • Punca . Akibat dan Langk ah Pence gahan. Kumpulan ini akan membincangkan isu yang diberikan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Lawatan ini bergabung dengan Kadet Pertahanan Awam Sekolah. Tayangan Video : • (VCD Cegah Jenay ah) terbita n PDRM .

Buku Skrap yang telah diterbitkan oleh kelab adalah seperti : (Kes Rogol. Setakat ini. Ragut. Curi. Pecah Rumah. Ceramah dan Demonstr asi Hukuman Sebatan Rotan) - Ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan dan setiap kumpulan ditugaskan menghasilkan sebuah Buku Skrap yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Buli dan banyak lagi) Program diadakan untuk kedua-dua sesi pagi dan petang dan dihadiri oleh semua pelajar 10 121 .9. seperti : 3 Polis Diraja Malaysia Tawau. Bunuh. Rompak. Menjemput Agensi Luar. (Untuk menga dakan Pamer an dan Ceram ah) 4 Jabatan Penjara (Untuk mengadak an Pameran. Menghasilka n Buku Skrap : • Buku Skrap yang dihasil kan berdas arkan keskes jenaya h yang disiark an di dalam akhbar akhbar tempat an. Samun.

Program Khas untuk PelajarPelajar Lelaki Sekolah ini untuk sesi pagi dan petang yang berisiko Tinggi. 12 13 Membantu Unit Bimbingan Kaunseling dan Badan Pengawas Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Pemurnian Cinta‘ Membantu Badan Pengawas dan Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Kempen Sifar Rokok’ : Perbarisan Sempena Hari Kemerdekaan Anjuran Majlis Perbandaran Tempatan Program Khas untuk Pelajarpelajar Perempuan Sekolah ini yang dijalankan mengikut sesi iaitu Sesi Pagi dan sesi Petang. Pembubaran AJK Sesi Tahun __________ Dilaksanakan mengikut ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum.11. 14. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Disahkan oleh : 122 . Pihak sekolah memilih buat pertama kali KPJ untuk bertanding dalam perbarisan sempena Hari Kemerdekaan.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SENARAI NOMBOR TELEFON PENTING IPK MALAYSIA Nama Ibu Pejabat Polis Negeri Bukit Aman Sabah Sarawak Putrajaya Labuan Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang Nombor Telefon 03 – 22626222 088 – 318555 082 – 245522 03 – 88862222 087 – 412315 03 – 21460522 03 – 55142222 04 – 9762222 04 – 7741222 04 – 2221522 05 – 2451222 06 – 2854222 06 – 7622222 07 – 2254422 09 – 63547222 09 – 63547222 09 – 5552222 Hotline / Gerakan 03 – 20319999 088 – 450470 082 – 240800 03 – 88862145 087 – 412222 03 – 20520195 03 – 20529999 04 – 9711999 04 – 7392999 04 .LAMPIRAN 17 1.2691999 05 – 2401999 06 – 2851999 06 – 7619999 07 – 2212999 09 – 5151999 09 – 6354999 09 – 5151999 123 .

my Nombor 124 . SENARAI NOMBOR TELEFON MCPF NEGERI Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sabah Sarawak Labuan Negeri Tel 088-711758 082-274222 03-40442828 03-55106625 04-9082212 04-7741222 04-2221504 05-2422299 06-2854222 06-7622222 07-2254657 09-7455514 09-6354722 09-5902252 Faks 088-719228 082-4272275 03-40446688 03-55145155 04-9761330 04-7316988 04-2623388 02-24338333 06-2837771 06-7623506 07-2239607 09-7440022 09-6226941 09-5563305 Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang 3.2. Bil 1 2 3 ADUDISIPLIN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Perkara Hotline Adudisiplin Fax Adudisiplin Email adudisiplin 1 – 80088 – 4774 03 – 88886681 adudisiplin @ moe.gov.

V(7) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 7/1999 KP(BS)8591/Jld.VII(75) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(12) 10-Jun-99 2 31 Mac 1998 3 19 Mei 1998 4 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(16) Surat Pekeliling Iktisas Bil. SURAT TARIKH 1 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 21/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(21) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(17) 14 Ogos 1998 8 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 6/1998 KP(BS)8591/Jld.LAMPIRAN 18 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL TAJUK KESELAMATAN Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Garispanduan dan Syarat-syarat pengambaran di Sekitar Kawasan Jabatan dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Persdiaan Menghadapi Bencana Alam Pelaporan Kejadian Tidak Diingini di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Ko-kurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Sekolah Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi GENGSTER Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah Lapor kepada Polis Salahlaku yang berbentuk Jenayah Menangani Masalah Ponteng di Sekolah BIL. 17/1998 KP(BS)8591/Jld. 3/1993 KP(BS)8591/Jld.IV(6) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 6/1995 KP(BS)8591/Jld. 1/1995 KP(BS)8591/Jld. 8/1999 KP(BS)8591/Jld.XV(8) 11-Sep-98 5 16 Mei 1991 6 06-Apr-95 7 Surat Pekeliling Iktisas Bil.V(96) Surat Pekeliling Iktisas Bil.VIII(9) 10-Jun-99 9 6 Ogos 1998 10 15-Feb-93 11 05-Sep-95 125 . 12/1998 KP(BS)8591/Jld.XV(8) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4/1991 KP(BS)8591/Jld.

Nor Penolong Pengarah.Ahmad Jabatan Pelajaran W.Tamyes bin Saimun Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Bhg.JAWATANKUASA PENULISAN BUKU PANDUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) Penaung Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha I Naib Setiausaha II AJK : Dato’ Dr.P.Hussen Pengarah Bahagian Sekolah : Puan Nor Azizah binti Ibrahim Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah. Labuan : Encik Mokhtar bin Mohamad Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 126 . Bhg. Bhg. KPM : Encik Abdul Rahim bin Mohidin Penolong Pengarah.Akil Ketua Penolong Pengarah.Sekolah.Fuzi bin Haji Mohd.Sekolah. : Encik Anuar bin Ariffin Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Encik Mansor bin Hassan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Encik Asmawi bin Hj. : Encik Zais bin Mohd.Ahamad bin Sipon Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Dato’ Hj. KPM : Encik Mior Khir bin Haji Ghazali Jabatan Pelajaran Negeri Perak : Encik Che Soh bin Muda Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu : Encik Nadzaruddin bin Kasim Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Encik Mohamed Hatta bin Md. Khusaini bin Hasbullah Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Encik Salleh bin Mohd. KPM : Encik Mohd. Salleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor : Encik Mohd.Sekolah.

Selangor Encik Munshee Bin Mohamad Mokhtar : Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur 127 .: Encik Ali Affandi bin Abdul Majid Jabatan Pelajaran Negeri Pahang : Encik Ibrahim Bin Yaacob Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang : Encik Razukee bin Zulkifli Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Muzli bin Mustafa Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Mohd Khaidir Bin Abdullah Ketua Unit HEM Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Puan Rusni Bt Abd Jalil Ketua Unit HEM. Ulu Tiram. Kelantan : Encik Shaharuddin Bin Abu Kassim SMK Maahad Hamidiah. Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Puan Hamimah Bt Lek : Ketua Unit HEM. Selangor : Encik Husain Bin Usih SMK Pasir Putih. Sabah : Encik Mohd Saidi Bin Ahmad Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Tawau.Bhg Datin Suwarni Bt Hassan : Pengetua SMK Bukit Bandaraya. Abd Kadir SMK Sultan Yahya Petra 2. Johor : Encik Abdul Wahid Bin Takat Pengetua SMK Telok Dato’. Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Y. Kajang. Kelantan : En Zulkifli Zakaria Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Banting. Kuala Lumpur : Encik Hassan Bin Topit : Pengetua SMK Puteri Wangsa. Kelantan : Puan Nooriha bt.

Shah Alam : Encik Khairom bin Patong SMK Seri Mulia. 128 . Teluk Intan Perak : Puan Zaharah Bte Othman SMK Tinggi Kajang. Selangor. Cheras. KL : Encik Kasim bin Kasimin SMK Padang Tembak.: Encik Ramlan bin Noordin SMK TTDI Jaya. KL : Encik Zainal Abidin Bin Osman SMK Sultan Abdullah.