1

1.0

LATAR BELAKANG Kes jenayah yang melibatkan murid sekolah seperti yang sering dilaporkan oleh media semakin meningkatkan serta membangkitkan kebimbangan banyak pihak. Kementerian Pelajaran berpendapat gejala antisosial ini perlu diberi perhatian serius dan ditangani secara menyeluruh dan bersepadu oleh semua pihak. Kesedaran murid akan implikasi negatif terhadap jenis dan pola perlakuan jenayah perlu dipertingkatkan agar mereka tidak terjebak dalam kegiatan antisosial. Kementerian Pelajaran Malaysia, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1999 bertarikh 10 Jun 1999, telah menyarankan bahawa semua sekolah menengah di seluruh negara supaya menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah. Saranan penubuhan kelab ini bertujuan untuk membangkitkan kesedaran dan kepekaan murid terhadap

kemungkinan wujudnya gejala antisosial di sekeliling mereka. Seterusnya, diharapkan agar kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan polis dapat diselaraskan dalam usaha membanteras perbuatan jenayah sama ada di dalam sekolah atau di luar kawasan sekolah.

1.1

FALSAFAH Kelab ini berperanan serta bertanggungjawab melahirkan ahli yang kreatif dan inovatif, mempunyai ketahanan diri, berani bersaing, prihatin terhadap bidang yang diceburi, mempunyai wawasan dalam bidang kokurikulum dan juga sahsiah, serta menggembleng kreativiti diri secara global demi memartabatkan nama kelab dan sekolah di samping mempunyai keyakinan dan kesedaran diri.

1.2

MOTO ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’

2

1.3

MATLAMAT Matlamat penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah adalah untuk membentuk komuniti murid yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap aspek pencegahan jenayah dan mempunyai kefahaman tentang penguatkuasaan undangundang dalam konteks mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman.

1.4

OBJEKTIF 1.4.1 Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah. 1.4.2. 1.4.3. Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. 1.4.4. Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah. 1.4.5 Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal menangani jenayah

.

3

4 .

1 Jawatankuasa Induk KPJ Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut :Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Y.1.1 JAWATANKUASA INDUK KPJ PERINGKAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2.B. 2.0 PENDAHULUAN Bab ini mengandungi senarai jawatankuasa mengikut peringkat dan senarai tugas ahli jawatankuasa yang terlibat. Polis DiRaja Malaysia iiiv) Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sektor Hal Ehwal Murid Urus Setia 5 . Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Jabatan Sekolah) Pengarah Bahagian sekolah Timbalan Pengarah (Murid) Sektor Hal Ehwal Murid Ketua Penolong Pengarah Sektor Hal Ehwal Murid i) Pengarah Bahagian Pengurusan Jabatan Pendidikan lslam dan Moral ii) Pengarah Bahagian Pengurusan Pelajaran Teknik dan Vokasional iii) Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Sukan iv) Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Khas v) Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri iv) Pengetua-Pengetua Penyelaras Gabungan/Daerah/Zon iiv) Bahagian Siasatan Jenayah Bukit Aman. Kelab pencegahan jenayah di peringkat sekolah hanya akan dapat dijayakan apabila semua peringkat jawatankuasa memainkan peranan mengikut keperluan yang telah ditetapkan.2.

2.jawatankuasa ini diketuai olehPengetua Penyelaras yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.2. a) Negeri-negeri yang mempunyai daerah.2 Fungsi Urus Setia Jawatankuasa Induk adalah untuk membincangkan dan menentukan dasar serta program yang akan dilaksanakan secara bersamasama di semua peringkat Gabungan/Daerah.2 JAWATANKUASA KPJ PERINGKAT PPG / DAERAH /ZON 2. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai PPG/PPD Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i)Seorang Wakil PPG / PPD Sektor Kemanusiaan ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat ii) Ibu Pejabat Polis Daerah iii) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) iv) NGO yang berkaitan Penaung Penasihat Pengerusi 6 .1. 2.1 Di peringkat PPG/Daerah/Zon.

2. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli-Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i) Ketua Unit HEM/Penyelia Disiplin ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat iii) Polis Diraja Malaysia (Daerah) iv) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) v) NGO yang berkaitan 2.4 Pengetua yang dilantik perlu membentuk Jawatankuasa Pemantauan Sekolah-sekolah bagi memastikan kelab dijalankan seperti yang dirancang.3 Pengetua Penyelaras yang dilantik hendaklah Gabungan/Daerah masing-masing.2 Jawatankuasa Peringkat Daerah adalah berfungsi melaksanakan keputusan. merancang aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah bersama Pengetua-pengetua Sekolah di Peringkat 7 . 2.keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk . 2.2.b) Negeri-negeri yang tidak mempunyai daerah.2.

2.3 JAWATANKUASA SEKOLAH 2.6 2.2.3. Pelajaran 2.1 INDUK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PERINGKAT Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah seperti berikut :- adalah Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pengetua Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum/ Penyelia Petang Ketua Guru Disiplin i) Guru Penasihat KPJ ii) Guru Bimbingan dan Kaunseling iii) Pengerusi PIBG iv) Pegawai Perhubungan Polis v) Ketua Panitia BM dan BI vi) Ketua Panitia Moral / Agama vii)Ketua murid lelaki atau perempuan viii)Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah viii)Ketua Jawatankuasa Pemimpin Pelajar yang difikirkan sesuai 8 . Laporan yang dihantar ke Jawatankuasa Induk hendaklah diberi satu salinan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Gabungan/Daerah.2.5 Pengetua Penyelaras perlu menyediakan laporan lengkap berkaitan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah di Gabungan/ Daerah masing-masing pada bulan Oktober setiap tahun.

3. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. ii.3. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. 2.3. Membuat laporan tahunan Kelab Pencegahan Jenayah kepada Jawatankuasa Peringkat Daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.3.3 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat atau mengikut keperluan. Membincangkan semua program dan aktiviti bersama-sama jawatankuasa.2. 9 . Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan berkesan.2 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Sekolah adalah pelaksana kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk Kementerian Pelajaran Malaysia dan Daerah. iv. Memberikan khidmat nasihat dalam pelaksanaan aktiviti kepada pelaksanaan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. Merancang. Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun 2.5 Tugas Jawatankuasa: a.4 Peranan Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah adalah seperti berikut: i. 2. memantau dan menilai program atau aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. iii.

Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. Timbalan Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah dari semasa ke semasa. Membuat penilaian kokurikulum kepada semua ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD.b. e. Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahliahli. c. 10 . Guru Bimbingan dan Kaunseling Melaksanakan modul ’Masih Ada Yang Sayang’. d. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Jawatankuasa Induk Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD.

4.4. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.1.2 Tugas Jawatankuasa a) Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Struktur organisasi seperti berikut :PENAUNG PENGETUA PENASIHAT PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH GURU PENASIHAT GURU DISIPLIN JAWATANKUASA PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA (5) PEMERIKSA KIRA-KIRA (2) AHLI-AHLI KEAHLIAN TERBUKA KEPADA SEMUA MURID 2. STRUKTUR ORGANISASI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2. 11 . Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.4.2.

c) Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli-ahli. Memastikan akaun sentiasa dikemas kini. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. 12 . Menyediakan laporan untuk diselia oleh Guru Penasihat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.b) Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. d) Penolong Setiausaha Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawab yang diberi. e) Bendahari f. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Penasihat. Mengutip wang derma daripada ahli. Bekerjasama dengan setiausaha.

2. berharga dan bernilai.1.7.1 Merupakan perbuatan / tingkah laku / tutur kata yang sopan. 13 .4.9. 2.1.5. Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah tertakluk kepada Perlembagaan yang telah ditetapkan ( rujuk Lampiran 1 ) 2. Pembudayaan Adab Murid Peningkatan Disiplin Murid Perpaduan Murid Patriotisme Jati Diri Pembudayaan Adab Murid 3. Pemeriksa Kira-Kira 2.6.g.8. 2. Ia adalah asas dalam sistem pendidikan bagi menilai dan mengukur sesuatu perkara yang berkaitan dengan kualiti. berbudi pekerti yang halus dan bersopan. 3. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. 2.0 Sistem Fail ( rujuk Lampiran 2 ) Contoh surat-menyurat ( rujuk Lampiran 5-8 ) Contoh Borang Pemantauan ( rujuk Lampiran 9 ) Contoh Pelan Tindakan Tahunan dan Perincian ( rujuk Lampiran 10a dan 10b ) Contoh Program dan Aktiviti ( rujuk Lampiran 11-16 ) PROGRAM DAN AKTIVITI Semua aktiviti di bawah mengambil kira 5 domain pembangunan sahsiah murid di sekolah : 123453. taraf perilaku yang baik.

keluarga. Melahirkan murid yang berilmu pengetahuan. 14 .1. masyarakat. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.3.2.2 3. masyarakat. Peningkatan Disiplin Murid 3.3.3.3.2.2 Tingkah laku yang baik membawa kepada kesedaran akan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Keibubapaan Bengkel Vandalisme Lawatan Minggu Sahsiah Cemerlang Program Masih Ada Yang Sayang 3. Wujud persefahaman dan toleransi serta saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. toleransi dan persefahaman menjadi teras utama pelaksanaan aktiviti. sekolah serta negara. bersemangat muhibah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul . muhibah.3.2.3.1 3.2.3. Budaya beradab merangkumi 10 komponen iaitu : Adab di dalam bilik darjah Adab semasa perhimpunan Adab semasa interaksi sesama murid Adab dengan alam sekitar Adab kepada guru Adab kepada ibu bapa Adab kepada rakan Adab semasa dalam permainan / aktiviti Adab semasa bersama masyarakat Adab kepada pemimpin 3. dan negara. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Polis Kursus Kepimpinan & Pengurusan Kelab Pameran Anti Jenayah Kempen Anti Buli Program `Jom Ke Sekolah’ 3.1. Semangat kerjasama.2. Untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. Perpaduan Murid 3.3 Hubungan rapat terjalin antara murid di sekolah. berakhlak mulia.1 3.” 3.

5. iv.3.4.1 Jati diri yang perlu dibangunkan dalam sanubari murid kita adalah tentang perasaan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi terhadap: i. Patriotisme 3. ii. asal usul dan tradisi resamnya tradisi keilmuan rupa bangsa Malaysia keupayaan bersaing yang tinggi katakan tidak pada perkara-perkara dan tingkah laku yang negatif 3. iii. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah juvana & undang-undang Seminar pembentukan sahsiah Kempen kesedaran antisosial Pertandingan melukis mural antijenayah Aktiviti keagamaan 15 .5.4 Contoh-contoh aktiviti : Dialog bersama tokoh & pemimpin masyarakat Aktiviti sukan & permainan Program khidmat masyarakat Aktiviti gotong-royong Karnival Pencegahan Jenayah 3.1 Patriotisme bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air menjurus kepada perpaduan rakyat.2 Contoh-contoh aktiviti : Sambutan Hari Kemerdekaan Kibar Jalur Gemilang Lawatan ke tempat-tempat bersejarah Bicara tokoh Pertandingan mendeklamasikan sajak 3.2. 3. v.5.4.4. Jati Diri 3. sifat berdisiplin secara kerelaan sendiri (internally imposed) akan terjana dan perkasa.3.

(Gunakan Lampiran A untuk panduan) TAHAP KEDUA TINDAKAN 1.3. 1.9. Masukkan senarai 30 orang murid berkenaan ke dalam buku daftar/laporan dan catatkan sedikit latar belakang setiap pelajar berkenaan mengikut buku pendaftaran dan jenis-jenis kesalahan yang sering menjadi masalah sekolah. objektif dan matlamat yang hendak dicapai oleh Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah. PROGRAM `MASIH ADA YANG SAYANG’ Strategi Pelaksanaan : TAHAP PERTAMA TINDAKAN 1. 16 .2 1.1 Kenal pasti secara sulit murid yang perlu diberi perhatian dari tingkatan 1 hingga 5 melalui: Pemerhatian Pengetua • • • • • Pemerhatia Jawatankuasa Pelaksana Pemerhatian Pengawas/ PRS/ Ahli KPJ Rujukan guru tertentu Cara-cara lain yang sesuai dan 1.3 Bimbingan Senaraikan nama murid berkenaan dan jika Guru melebihi 30 orang maka hendaklah Kaunseling diberikan keutamaan kepada 30 orang murid yang tegar sahaja dan yang lain sebagai senarai simpanan.1 Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Pertama Guru Bimbingan dan Kaunselin untuk menerangkan sejelas-jelasnya tujuan.

TINDAKAN 1. tahap pelanggaran disiplin yang dilakukan. 3. kecenderungan minat.TAHAP KEDUA 1. TAHAP KETIGA 3. Dalam pertemuan itu dinyatakan: • • • • • Tujuan Pertemuan Tugas Fasilitator Kepadanya Cadangan-cadangan Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Proses Tindakan Disiplin Di Sekolah Satu set peraturan sekolah dan minat klien dibaca dan tandatangan di buku laporan sebagai tanda memahami peraturan sekolah. Setiap fasilitator cuba mengenali secara terperinci latar belakang kliennya termasuk kemajuan pelajaran. Melantik fasilitator dan menyerahkan kuasa kepada Jawatankuasa untuk memilih 3 orang sahaja klien masing-masing.2 Membentangkan senarai cadangan nama pelajar yang dikenal pasti kepada Jawatankuasa dan mengesahkan disiplin setiap murid.1 Setiap fasilitator mengadakan pertemuan Fasilitator informal dengan klien masing-masing untuk membina hubungan mesra/rappor.3 1. hobi dan sebagainya.4 TINDAKAN 17 .

Mewujudkan hubungan dua hala yang rapat Fasilitator antara fasilitator dan keluarga/penjaga klien. Program Kesedaran Khas dan sebagainya. Majlis Maulud Nabi. waktu balik dan sebagainya. Programkan rancangan pertemuan informal Fasilitator yang berjadual (Untuk jangkamasa 5 minit) sekurang-kurangnya satu minggu sekali. masa rehat. Sambutan Hari Ucapan dan sebagainya. 4.3 3. khidmat nasihat.4 TINDAKAN Mesyuarat Jawatankuasa Kedua dan semua Guru Bimbingan dan fasilitator memberikan laporan kemajuan Kaunseling dan tindakan yang perlu diambil. Kem Jaya Diri. 18 . Waktu pertemuan mungkin pada waktu pagi. alamat sebenar dan sebagainya. Dapatkan nombor telefon. Jika perlu. Libatkan mereka dalam dalam tugastugas tertentu aktiviti sekolah seperti menganjurkan Sukan Sekolah. memberikan peningkatkan dan sebagainya. Tujuannya untuk bertukar pendapat. adakan satu projek khas untuk klien yang semakin merosot disiplinnya seperti Perkhemahan Kerja.2 dan atur penglibatan klien dalam sekurang.1 TINDAKAN 3. TAHAP KEEMPAT 4. lawatan ke penjara.TAHAP KETIGA 3.Fasilitator kurangnya satu aktiviti kokurikulum secara aktif.

Bimbingan dan Mesyuarat Jawatankuasa Ketiga untuk membuat Guru Kaunseling/Jawatankuasa penilaian keberkesanan program iaitu: • Berasaskan peraturan pelanggaran disiplin Pelaksana klien (30 orang). • Status pelanggaran disiplin keseluruhan pelajar • Status suasana persekitaran dalam sekolah (Jika perlu)-Pengubahsuaian modul ke arah lebih berkesan untuk pelaksanaan masa akan datang PENUTUP Dengan ini diharapkan bahawa program ini akan memberikan kesan yang positif kepada murid-murid dan membantu mengurangkan masalah disiplin murid. 19 . TAHAP KEENAM TINDAKAN 5. Laporkan kepada Pengetua mana-mana Pengetua/Fasilitator klien yang masih tegar untuk tindakan seterusnya.2 Jika klien mereka masih terlalu tegar maka GPK HEM/Fasilitator atur pertemuan dengan keluarga klien dan makluman tindakan lanjut yang akan diambil sekiranya anak jagaan masih meneruskan tingkah laku melanggar disiplin-minta perhatian keluarga. Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat Gabungan/Daerah/ Zon juga perlu mendapatkan kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) seperti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di peringkat masing-masing terutama apabila program-program yang dirancangkan memerlukan bantuan kos perbelanjaan.3 6. Fasilitator TINDAKAN 5.TAHAP KELIMA 5. 5.1 Meneruskan pertemuan singkat dengan klien masing-masing setiap minggu dan lihat perkembangan/kemajuan/tatalaku seterusnya.

4 3. NAMA : Kelab ini dikenali dengan nama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) 2.1 Tempat mesyuarat dan perjumpaan kelab adalah tidak terhad kepada manamana bilik dewan atau kawasan sekolah dengan syarat mendapat kebenaran pihak pentadbir sekolah terlebih dahulu. Menyediakan garis panduan pengurusan pencegahan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti yang berfaedah. bangsa. Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah Menanam nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. negara dalam hal-hal pencegahan jenayah 4. Tempat menjalankan aktiviti kelab adalah berpusat di dalam kawasan sekolah tetapi boleh juga di tempat-tempat lain di luar kawasan sekolah yang difikirkan sesuai dengan aktiviti yang dijalankan oleh guru penasihat dan pentadbir sekolah dengan syarat perjalanan aktiviti tersebut diiringi oleh guru penasihat. 4. OBJEKTIF 3.LAMPIRAN 1 PERLEMBAGAAN 1.2 3.3 3. bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah.2 20 . PERJUMPAAN DAN AKTIVITI 4.1 3.5 Memupuk rasa patuh kepada peraturan sekolah dan undang-undang negara. jenayah dan Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama. ALAMAT Alamat lengkap Sekolah 3. TEMPAT MESYUARAT.

2 orang pemeriksa kira-kira 6.4 Guru Penasihat . Seorang Pengerusi b.Guru daripada Jawatankuasa Badan Disiplin Sekolah. h. Jawatankuasa Kelab Terdiri daripada kalangan murid yang dilantik melalui pemilihan dalam mesyuarat agung tahunan iaitu: a.Penolong Kanan HEM . Seorang Penolong Setiausaha e.2. Draf aktiviti asas c.2 6. 21 .1. Seorang Bendahari f.2.3 5.1 Surat permohonan penubuhan daripada guru penasihat kepada Pengetua hendaklah disertakan: a. Seorang Naib Pengerusi c. Senarai Jawatankuasa Penaja 6.Penaung ialah Pengetua Penasihat .2 Penaung .3 Surat Kelulusan Penaja daripada Pengetua selaku Pendaftar Kelab di sekolah kepada Guru Penasihat Surat Pelantikan daripada Pengetua kepada Guru Penasihat.1 5. MESYUARAT 6.2 Keahlian kelab ini terbuka kepada semua murid. Seorang Setiausaha d. 5 orang ahli jawatankuasa g.1 Mesyuarat Penaja 6.5.2. Draf perlembagaan b.Pegawai Perhubungan Sekolah Ibu Pejabat Polis Daerah 5.1.1.1 5. KEAHLIAN DAN ORGANISASI 5.2. Organisasi kelab adalah seperti berikut: 5.

1 7.4 Mendapatkan sumber kewangan melalui yuran tahunan. b. Atas arahan guru penasihat apabila difikirkan perlu oleh jawatankuasa Atas permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya 1/3 bilangan ahli dan diadakan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh penerimaan permintaan Dihadkan hanya kepada maksud atau tujuan mesyuarat itu diadakan.2. derma dan aktivitiaktiviti yang dijalankan. c.2 Mesyuarat Agung :6. d. Jumlah yuran yang ditetapkan untuk setiap ahli adalah pada kadar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa.4 Mesyuarat Jawatankuasa a.2 7.2 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua Pemilihan jawatankuasa kelab Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua Mesyuarat Agung Tahunan a. KEWANGAN 7.2. c. Kuasa membelanjakan kumpulan wang hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan berfaedah bagi mencapai objektif aktiviti kelab.5 22 . 6.3 Mesyuarat Agung Tergempar a. Setiap perbelanjaan wang kelab hendaklah dengan kelulusan Jawatankuasa. 6. Bendahari tidak boleh menyimpan wang kelab dalam tangannya melebihi RM 10. 7.2.00 pada satu-satu masa dan wang selebihnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penasihat.3 7. b.1 Mesyuarat Agung Penubuhan a. Minit mesyuarat Laporan aktiviti Laporan kewangan Perancangan aktiviti 7. b. c. c.2. Laporan tahunan kelab Laporan kewangan kelab Pemilihan jawatankuasa kelab yang baru 6. b.6.

8.1 Pindaan perlembagaan kelab boleh diusulkan oleh ahli dan diluluskan dengan mendapatkan persetujuan 2/3 ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Tergempar.8. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing. PINDAAN PERLEMBAGAAN KELAB 8.2 9. Persetujuan Penaung. PERKARA-PERKARA LAIN Kelab ini adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Kerajaan. 23 . Penasihat dan Guru Penasihat Kelab adalah perlu sebelum sesuatu pindaan perlembagaan kelab dilakukan.

Borang Pemantauan 11. Surat Keluar / Surat Masuk 8. Laporan Tahunan Fail Jawatankuasa Kelab (Murid) 1. Rancangan Tahunan 4. Rancangan Tahunan 12. Surat Permohonan Penubuhan 9. Surat Pekeliling 6.Lain-lain surat berkaitan. Borang Keahlian 3. Surat Kelulusan Pengetua . Perlembagaan 5. Perlembagaan 2. Laporan Tahunan 8. Surat Kelulusan Pengetua 10.Surat Perlantikan Jawatankuasa 11. Surat Perlantikan Jawatankuasa Induk 4. Surat Panggilan mesyuarat 9. Buku Panduan Pelaksanaan KPJ 7.LAMPIRAN 2 SISTEM FAIL Fail Jawatankuasa Induk (Guru) 1. Surat Permohonan Penubuhan . Penyata Kewangan 6.Salinan 2. Surat Panggilan Mesyuarat 7. Rekod Kehadiran 5. 24 .Salinan 3. Minit mesyuarat Jawatankuasa 10.

Dan adil Dalam Melaksanakan Tanggungjawab. Taat dan Patuh Kepada Ajaran Agama. Berakhlak Mulia. Ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Peraturan Sekolah dan Undang-undang negara Demi Memartabatkan Nama Baik Kelab dan Sekolah. Akan Cuba Sedaya Upaya Untuk. Taat dan Patuh Kepada Peraturan Sekolah. Akan Sentiasa Berusaha Menjadi Ahli Yang Berketerampilan. Peraturan dan Perlembagaan Kelab. Menghindari dan Memerangi Jenayah. Demi Kesejahteraan Seluruh Warga Malaysia. Mencegah. Menjadi Ahli Yang Sentiasa Mematuhi. Bertanggungjawab. Bahawa Kami Akan Berusaha. Kami Berjanji. Berlandaskan. amanah. Malaysia Berikrar. 25 . Taat dan Patuh Kepada Perlembagaan Kelab dan.LAMPIRAN 3 IKRAR Kami. Kami Berjanji.

Sabah ) : HUSSEIN HAJI USIH & ARIFA HAJI KURAGASUSUNAN MUZIK HUSSEIN USIH & YAMAHA MUSIC SCHOOL 26 . Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggungjawab Kita Semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah HIDUP BEBAS AMAN MERDEKA (2X) HIDUP BEBAS… AMAN MERDEKA ……! LAGU LIRIK : HUSSEIN HAJI USIH ( SMK Pasir Putih.LAMPIRAN 4 LAGU ‘MARI CEGAH JENAYAH’ Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung Rukun Negara Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di Mana Kami Berada Kami tetap Tunaikan Amanah. Tawau. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggung jawab kita semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenaya Hidup Bebas Aman Merdeka Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung RUKUN NEGARA Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di mana Kami Berada Kami Tetap Tunaikan Amanah.

3. Fail H. Sekian. Semoga dengan pelantikan ini. terima kasih. tuan. 2. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah berkuat kuasa dari ( tarikh ) hingga (tarikh) 2. PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas.LAMPIRAN 5 Contoh Surat Pelantikan Penasihat ( Nama Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama Guru Penasihat ) Tuan. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh 3.E. ( NAMA PENGETUA ) s.U (A)196. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.M Fail KPJ Fail peribadi 27 . tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan pendidikan.k 1. ………………………………….

Fail H.M Fail KPJ 28 . ( NAMA PENASIHAT ) s.k 1. terima kasih.Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P.E. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. PERMOHONAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas.LAMPIRAN 6 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Yuran ( Nama dan alamat Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama dan Alamat Pengetua ) Tuan. ………………………………….U (A)196.] dengan ini memohon untuk memungut yuran Kelab Pencegahan Jenayah sebanyak RM. 2. dimaklumkan bahawa saya ( NAMA PENASIHAT ) seperti termaktub dalam Peraturan (9) .______setahun seperti yang telah diputuskan dalam mesyuarat Agung Kelab bertarikh _______ ( minit Mesyuarat Agung disertakan ) Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 29 ..Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P......... . ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah......... seperti termaktub dalam Peraturan (9) .........k. terima kasih. 2. 1..LAMPIRAN 7 Contoh Surat Kelulusan Memungut Yuran (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan. Pengetua (Nama Sekolah) s....... 3......] sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma Kelab Pencegahan Jenayah (Nama Sekolah) adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai (Tarikh) Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi..... KELULUSAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Merujuk surat tuan (No................U (A)196.. Rujukan) bertarikh (Tarikh) dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya. Sekian.......

Oleh itu pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada Bendahari sebanyak RM_______sebulan Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. 3......... Sekian. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 30 ..... Sehubungan dengan itu.... ... terima kasih............................. 2.. Pengetua (Nama Sekolah) s..k.. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan yuran Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah berjumlah RM ____setahun...... (Nama Murid) pelajar tingkatan ( ) telah diterima menjadi ahli Kelab Pencegahan Jenayah ( Nama Sekolah) dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari ______ dari jam_________hingga_________ 2.......LAMPIRAN 8 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu bapa / Penjaga (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. PENERIMAAN AHLI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.. 1...

2. Carta Organisasi : 4. : ……………………………………………………………. 4. : ……………………………………………………………. Induk Kelab Tiada 31 . : ……………………………………………………………. Senarai Ahli Jawatankuasa Induk 2. : …………………………………………………………….Telefon Daerah / Zon Enrolmen Murid Bilangan Ahli Kelab Nama Guru Penasihat : …………………………………………………………… : ……………………………………………………………. 1: …………………………………………………………… 2: …………………………………………………………… Bahagian A – Jawatankuasa Ada 1. Senarai nama ahli kelab 4.1. Senarai Ahli Jawatankuasa Kelab 3. : …………………………………………………………….LAMPIRAN 9 BORANG PEMANTAUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Tarikh Sekolah Alamat No.

..... f..... c. Perancangan Aktiviti b. c..Pengurusan Jawatankuasa Kelab 1.... Jadual Aktiviti Jadual Kedatangan Ahli Jadual Lawatan Peg.. 3... 2. 8. (Nyatakan) Ada a.... c. e.... 10. 4.... b..... Bilik Khas / Bilik Operasi Sudut Kelab Pencegahan Jenayah Papan kenyataan Lain-lain. b. Pencapaian/Penganugerahan Tiada 32 ... d..... c. 9.........Bahagian B .. 6.. 7. Kemudahan Tiada 3. Perlembagaan Borang Keahlian Rancangan Tahunan Rekod Kehadiran Penyata Kewangan Surat Panggilan Mesyuarat Laporan Tahunan Surat Permohonan Penubuhan Surat Kelulusan Pengetua Surat Pelantikan Jawatankuasa 1.. 5. d. Peringkat PPG / Daerah / Zon Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Tiada 2.. Pelaksanaan Aktiviti (Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun) Ada a. Perhubungan PDRM Data salah laku pelajar Prosedur Tindakan Kes Disiplin Murid Ada a.

.................................................. sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i......Ulasan: 1.. ii..................... 3................. Sekolah PPG/D JPN Pegawai Perhubungan PDRM IPD 33 ................................................. Tahniah! Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah kelab yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelab-kelab yang lain................ Perbincangan...... …………………………............................ Tahniah! Secara keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik...... Borang ini hendaklah diisikan dalam 4 salinan...................... ii....................................................... ( ) 2............................................... Walau bagaimanapun.. 1......... 3............... 4... 2................ penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut: i........ Keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah tuan di tahap sederhana......................................................

Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab Menyemai perasaan cinta akan peraturan Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang keburukan melakukan jenayah LAMPIRAN 10a SASARAN TINDAKAN Kelab 2. 4. 1. JANUARI Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2006 1. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). OBJEKTIF Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab.CONTOH PELAN TINDAKAN TAHUNAN BIL 1.Tajuk : ‘Jenayah Dalam Kalangan Pelajar’. Sekolah 2. TARIKH JANUARI PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan 1. Kelab 2. 3 FEBRUARI Ceramah dan Dialog : . 3. 34 . 2.

BIL TARIKH PROGRAM 5. 3. 4. 1. OBJEKTIF Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. pameran. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. keburukan. tayangan video dan sebagainya. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 2. ceramah. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. 5.Kempen Pencegahan Jenayah : Minggu Akhlak Lestari’ ‘* pengisian : 1. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. pertandingan pidato 4. Gabungan 2. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. 35 . SASARAN TINDAKAN 6. 4 FEBRUARI Pameran dan Kempen : . 3.

3. OBJEKTIF Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Memupuk sifat kepimpinan. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. Pertandingan Pidato dan Menulis Esei Pencegahan Jenayah dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. 36 . Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi. 4 5. 6.BIL TARIKH SEMESTER PERTAMA / KEDUA PROGRAM Mengadakan aktivitiaktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1.

Mendedahkan para ahli kepada budaya luar yang sihat.Bengkel Berkaitan Vandalisme OBJEKTIF 1. keburukan. 6. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat 3.BIL 5. Sekolah 2. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. 37 .Peringkat Sekolah (pelajar) (Sekolah Henry Gurney) 1. Bengkel dan Seminar : . TARIKH APRIL PROGRAM Kursus. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. SEMESTER KEDUA Lawatan Sambil Belajar : . Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. 3.

Membantu meningkat kendiri pelajar agar lebih terarah. Pelajar bermasalah Guru Kaunseling 2. Program ‘5 minit Cegah Jenayah 1. SASARAN TINDAKAN 5. OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan tentang Jenayah Keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. Pelajar mempunyai pencapaian sederhana / rendah Sekolah 2. Meningkatkan tingkahlaku positif di kalangan pelajar yang sering melanggar peraturan. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Sekolah Henry Gurney di samping membantu pelajar untuk membenteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar. Program Masih Ada Yang Sayang 1. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 38 . 7. 2.BIL TARIKH PROGRAM 4. SEPANJANG TAHUN 1. keburukan dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan.

Kelab Pencegahan Jenayah. SMK 39 . SMK Disahkan oleh : Pengetua. SEPANJANG TAHUN Mengadakan aktiviti aktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti da memberi info berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 4. 3. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. SASARAN TINDAKAN 4. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. Mengadakan Sudut Pencegahan Jenayah 1.BIL TARIKH PROGRAM 3. 8. OBJEKTIF Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi Memupuk sifat kepimpinan. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. Menceriakan dan Mencantikkan kawasan sekolah. Sekolah 2.

TARIKH MINGGU 2 (JAN) PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan. 2. Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi 1. Guru Penasihat 3. 2.LAMPIRAN 10b CONTOH PERINCIAN PELAN TINDAKAN TAHUNAN KPJ BIL 1. Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat . MINGGU 4 (JAN) Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2005. SASARAN TINDAKAN Semua Guru Penasihat 2. Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli. 40 . MINGGU 2 (FEB) Menghasilkan Kad Pengenalan Diri (KPD) Ahli Kelab. Menunjukkan identiti ahli kelab. 2. OBJEKTIF 1. Menyuntik perasaan bangga untuk menjadi ahli kelab di samping meningkatkan keyakinan diri ahli. 1.

1. 2. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab. Sebab. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. OBJEKTIF 1. 3. SASARAN TINDAKAN Guru Penasihat 5. 2. MINGGU 2 dan 3 (MAC) Mengadakan Sesi Percambahan Minda Mengenai Jenayah (Punca. Menyemai perasaan cinta akan kelab. Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah. TARIKH MINGGU 4 (FEB) PROGRAM Mengadakan Hari Penghayatan Kelab : (Taklimat dan Pembentangan Tentang Perlembagaan / Peraturan Kelab). Memberikan pendedahan kepada ahli tentang keburukan melakukan jenayah.BIL 4. 3. Akibat dan Langkah Pencegahan ) Guru Penasihat 41 . Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu).

2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. ragut dan sebagainya) 42 . keburukan. MAC hingga OGOS Menjemput wakil Jabatan Polis Diraja Malaysia untuk memberikan slot dalam perhimpunan rasmi sekolah setiap bulan mengenai keskes kritikal (buli/gengsteris me. 3. SASARAN TINDAKAN 7. Memupuk budaya dan nilai murni bekerjasama dalam satu pasukan dalam kalangan ahli. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. 2. 1. rogol. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.BIL 6. Menyumbang bakti kepada pelajar lain untuk untuk mencari maklumat tentang isuisu jenayah. Menyebarkan maklumat dan sebagai alternatif kepada langkah pencegahan jenayah dalam kalangan pelajar. TARIKH MAC hingga JUN PROGRAM Menghasilkan Buku Skrap : OBJEKTIF 1.

Sebagai satu alternatif beriadah dan menyihatkan badan. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya 8. 3. 4. 43 . Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. MINGGU 3 (JUN) Mengadakan Kerja Amal : (Membersihkan Masjid dan kawasan persekitaran) 1. 2. Membersihka n kawasan masjid. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN 3.

4. Memupuk sikap bekerjasama dan bertanggungj awab terhadap diri. 44 . Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. disiplin dan jenayah dalam kalangan pelajar. Menceriakan dan mencantikkan kawasan sekolah. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Mendedahkan ahli cara menangani masalah sosial. 3. MINGGU 4 (JUN) Kem KPJ di Kawasan Sekolah. 1. rakan. 2. 2. masyarakat. SASARAN TINDAKAN 10. TARIKH MAC hingga JULAI PROGRAM Mengadakan Kerja Amal : (Melekatkan dan Menampal Poster Anti Jenayah di Sudut Yang Sesuai di Blok Bangunan Sekolah ) OBJEKTIF 1.BIL 9. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat khususnya sekolah.

3. Mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli dan guru. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. SASARAN TINDAKAN 11. Mendedahka n para ahli kepada budaya luar yang sihat.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 45 . 4. keburukanny a dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. MINGGU 3 (JUN) Lawatan Ke Penjara 1.

1. 2. 46 . MINGGU 2 (JULAI) Pembubaran AJK Sesi 2005. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi. MINGGU 3 (JULAI) Menjemput Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Polis Diraja Malaysia mengadakan sudut pameran.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 5. 2. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Jabatan Penjara di samping membantu mereka untuk membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar 1. SASARAN TINDAKAN 12. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Mendedahkan para ahli tentang prosedur dan tatacara melakukan pembubaran AJK. 13. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang aktiviti berbentuk ilmiah. demonstrasi sebatan rotan dan sesi ceramah. keburukan dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman.

Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Penjara membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. 3. 4. Melatih ahli / pelajar untuk berkomunikasi 47 . Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. 2. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. keburukan.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. SASARAN TINDAKAN 14 FEBRUARI hingga SEPTEMB ER Program ‘5 minit Cegah Jenayah’ 1.

Kelab Pencegahan Jenayah. Memupuk sifat kepimpinan. 1. 2. Sebagai motivasi kepada para ahli. Sebagai tanda penghargaan kepada ahli yang telah banyak memberikan sumbangan kepada kelab.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 4. Memupuk budaya saing yang sihat dalam kalangan para ahli. SMK 48 . SMK Disahkan oleh : Pengetua. 3. SASARAN TINDAKAN 15 OKTOBER Mencetak Sijil AJK Tertinggi Sesi 2005 ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat.

1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Bakul Plastik 1. P. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Papan Tulis 2. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Marker Pen 3. 1. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 4. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 1. Kad Gerko 2.Guru Penasihat . Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.A Sistem 2. Fail Kehadiran 3. 1. Kamera Digital 2. Borang kehadiran 3.2 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 2. 1.Pengerusi atau wakil AJK 1. Pen 49 . 2. P.LAMPIRAN 11 Contoh PERINCIAN AKTIVITI : HARI PENGHAYATAN KELAB : L A N G K A H 1.Pemadam Papan Tulis.A Sistem 2.

50 . Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menutup Sesi Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan Kelab. Lagu Kelab x. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat dan membentangkan Perlembagaan Kelab kepada semua ahli/murid berdasarkan perkara berikut : i. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan peluang kepada semua ahli/murid untuk mengajukan soalan atau memberikan maklum balas tentang pembentangan Perlembagaan Kelab. Buku Catatan 5. Komputer riba 2. Rukun Negara vii. Skrin 4. 1. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Carta Organisasi (tahun terkini) xii. Falsafah Pendidikan Malaysia iv. Falsafah Kelab vi. Logo Kelab xi. 2. 2. Falsafah Sekolah v. Perlembagaan Kelab xiv. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Lagu Sekolah ix. Projektor LCD 3. Moto viii. Ikrar Ahli xiii. Takwim Kelab (tahun terkini) Sesi Soal jawab : 1.L A N G K A H 4. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 1. Risalah Panduan Perlembagaan KPJ : (buku dan Powerpoint) 1. AKTIVITI BAHAN Taklimat Perlembagaan Kelab : 1. Prakata (pengetua) ii. Pendahuluan iii. 6.

Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 3. P. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 2. AKTIVITI BAHAN Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemaskan Dewan dan Peralatan : 1. 9.L A N G K A H 7. Bersurai : 51 . 8. 4.

Kadet Polis atau Pengakap) bagi sesi latihan tersebut.5 Pakaian : .2.Seluar Track Suit .2.2 Hari 2.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan atau memberikan pengumuman sekurang-kurangnya sehari lebih awal kepada semua ahli Pasukan Kawad Kaki untuk menghadiri Sesi Latihan Kawad Kaki yang diadakan pada hari yang ditetapkan.2.4.T.4 Tempat 2.5.3 Masa 2.2.2 Maklumat pengumuman yang perlu diberitahu ialah : 2. (seperti PDRM.1 Meminta Khidmat Bantuan daripada jabatan kerajaan. Jabatan Penjara dan Tentera) atau daripada Unit Beruniform Sekolah (seperti KRS.2. 2. Memaklumkan Sesi Latihan : 2. 2. SESI LATIHAN KAWAD KAKI : LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1.1 Tarikh 2. Mendapatkan Khidmat Bantuan Jurulatih Kawad Kaki : AWAL 1.Shirt Sekolah / T – Shirt Putih Berkolar .2.Kasut (Hitam / Sekolah) CATATAN 52 .

Guru Penasihat atau Pengerusi atau Wakil AJK mengarahkan dan membawa Pasukan Kawad Kaki berkumpul ke kawasan lapang seperti (Gelanggang Serbaguna atau Padang Mini Sekolah) untuk sesi Latihan Kawad Kaki yang dikendalikan oleh Jurulatih Kawad Kaki. 1. 3.A Sistem 2. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Borang kehadiran 3. Bakul Plastik 3 Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.Marker Pen 3. Fail Kehadira n 1.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 4.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. 1.2 ‘SESI LATIHAN KAWAD KAKI’ pada ruangan ‘aktiviti’ 4. Pemada m Papan Tulis. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 3. 5. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.Pengerusi atau wakil AJK 1. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.Guru Penasihat . Kad Gerko 2.A Sistem 2. Papan Tulis 2. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 6. Kamera Digital 2 Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Pen 4 Latihan Kawad Kaki : 1. P. P. 53 . 4.

6. 7. 8. 8. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 5. Bersurai : 6. 54 . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 3. 7. 5. Jurulatih Kawad Kaki memberikan taklimat tentang peraturan dan disiplin sesi Latihan Kawad Kaki. 3.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN 2. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 4. Jurulatih Kawad Kaki memulakan sesi Latihan Kawad Kaki sehingga selesai. Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. P.

3. 1. Bacaria dan sebagainya. rompakan. gangguan seksual dan yang berkaitan dengan jenayah sama ada di dalam negara atau di luar negara.4 Ahli/pelajar diminta membawa keratan akhbar dalam perjumpaan akan datang. 1. rogol. bunuh. CATATAN 55 .3 Ahli/pelajar hanya ditugaskan mencari. kes-kes penderaan. jenayah pelajar. Daily Express. 1. langgar lari.4.5 Bilangan keratan akhbar yang dikumpul adalah tidak terhad tetapi tidak kurang dari 20 keratan.5. Harian Metro. Utusan Malaysia. curi. New Straits Times. penyalahgunaan dadah. MENGHASILKAN BUKU SKRAP : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.2 Setiap ahli/pelajar diarahkan untuk mencari dan mendapatkan keratan-keratan akhbar tentang isuisu berkaitan di dalam akhbar-akhbar tempatan berbahasa Inggeris atau bahasa Melayu seperti Berita Harian. kes-kes mahkamah. buli. Arahan : 1. punca serta langkahlangkah pencegahan jenayah.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah menghasilkan ‘Buku Skrap’ yang berkaitan isu-isu atau kes-kes jenayah seperti : berita-berita jenayah. 1. menggunting dan mengumpulkan keratan tersebut dengan kemas.

Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Mengambil Kehadiran Ahli/ Murid : 2. 56 . Pen 4. Bakul Plastik 2. .2.L A N G K A H 1. 1.1. Pemada m Papan Tulis. Fail Kehadira n 1.Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : .Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Kad Gerko 2.A Sistem 2. Borang kehadiran 3.3. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1.A Sistem 2.Keratan akhbar terlebih dahulu dikumpulkan daripada semua ahli. Kamera Digital 1. 3.‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.1. 4. P.Guru Penasihat .2. Papan Tulis 2.Marker Pen 3.Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.1.Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . 1.Presiden atau wakil AJK 1.Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. Pengumpulan Keratan Akhbar : 4. P.‘MENGHASILKAN BUKU SKRAP’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3.1.

iaitu : a.1.L A N G K A H 5. .Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli yang mempunyai aras tinggi.Unit ini terdiri daripada 20 orang ahli pelbagai aras dan kemahiran melekat atau menampal. Gam. ‘Binder Ring’ 2. Kertas A4. . . . Gunting 6 Mengumpul Buku Skrap : 6. Unit Pengkategorian : . Mesin ‘Binder ‘ 3. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Pembahagian Unit Kerja : 5.bertindak sebagai mengkategorikan keratan akhbar mengikut tajuk/isu utama. Unit Menjilid : . 8 Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 57 . 4. 1. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Unit Penampalan : .bertindak sebagai melekat atau menampalkan keratan akhbar mengikut tajuk/isu yang telah dikategorikan. 7. c. 7 Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 7.bertindak menjilid Buku Skrap menggunakan mesin ‘Binder’.Unit ini dibantu oleh beberapa orang ahli/murid.Guru Penasihat sebagai ketua dalam unit ini.Ahli/murid dibahagikan kepada 4 Unit Kerja.1. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid.1. b.Keratan Akhbar yang sudah siap dijadikan Buku Skrap diserahkan kepada Guru Penasihat untuk diletakkan di Anjung KPJ sebagai bahan pameran atau bahan rujukan ahli kelab dan semua murid.2. 5.

Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H 9.2.Dewan dibersihkan dan dikemaskan. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.1. 10 Bersurai : 58 .A Sistem dikembalikan ke tempat asal.P. 9. 9.3. 9.4.Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.

Pemadam Papan Tulis. Ahli/murid dibahagikan kepada 6 – 8 kumpulan 1. Pen 4. 4. Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 9. PEMBAHAGIAN KUMPULAN : 1. 8.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 5. Papan Tulis 2.A Sistem 2. 3.A Sistem 2.1 Kumpulan mesti seimbang dari segi jantina dan tingkatan.4. 5. Marker Pen 3. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua kumpulan dan nama kumpulan mereka. 3.5. 2.Presiden atau wakil AJK 1. Bakul Plastik 2.4. SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH : L A N G K A H 1. Mengambil Kehadiran Ahli/Murid : 2. 59 . ‘Hieler’ atau P. P. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 7. Setiap kumpulan diarahkan mengambil tempat masing-masing di dalam dewan. Kad Gerko 2.2 ‘SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH’ pada ruangan ‘aktiviti’ 6. Fail Kehadiran 1.Guru Penasihat . 1. Borang kehadiran 3. Kamera Digital 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 5.

7. 8. iaitu : 1.1 Kertas A4 (4 keping) 2. Kertas A4 3. 60 .Setiap kumpulan diminta untuk memberikan 2 jawapan berdasarkan Tajuk/Isu yang diberikan iaitu : 1. (Lampiran bagi tajuk/isu dilampirkan) 2. Kertas Mahjong 6.2 Marker Pen (2 batang : merah dan hitam/biru) 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat mengenai aktiviti tersebut : 1.1 Memberi salam.4 Menyatakan Tajuk/Isu yang akan dibentangkan. 3.2 Tajuk/Isu : . Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua kumpulan tentang tatacara atau garis panduan Sesi Pembentangan. dan 1. Setiap ketua kumpulan diminta untuk mengundi satu tajuk perbincangan yang disediakan. 1. 1.2 Menyatakan nama kumpulan.1 Masa : . Setiap Kumpulan diberi bahan berikut : 2.3 Penglibatan : .masa perbincangan yang diberikan ialah 40 minit.1 Punca Isu 1.5 Membuat Undian Tajuk / Isu dan Edar Bahan : 1. Marker pen 4. Memberi Taklimat / Penerangan Tentang Pelaksanaan Aktiviti : 1. Sesi Perbincangan / Percambahan Minda : 1. 1. 1.5 Membentangkan hasil perbincangan.3 Kertas Mahjong (2 keping) 1.Setiap ahli perlu memberikan sumbangsaran terhadap isu/tajuk kumpulan mereka.3 Memperkenalkan nama ahli pembentang. Sesi Pembentangan Hasil Perbincangan / Percambahan Minda : 1. Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator.2.2. Kad Tajuk Perbincanga n 2. Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan. Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 2.2 Langkah Pencegahan 1.

AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sesi Soal-Jawab / Komentar : 1.1 Tugasan ialah hasil perbincangan. 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 5. (Guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. iaitu : 2. Menutup sesi pembentangan. 1. Guru Penasihat sebagai fasilitator memberikan komentar kepada setiap kumpulan dan hasil pembentangan. 3.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.) 3. Setiap kumpulan boleh mengajukan satu atau beberapa soalan/komentar kepada kumpulan pembentang (tertakluk kepada had masa) 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid.L A N G K A H 9. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 11. Kumpulan pembentang menjawab soalan atau memberikan respons kepada soalan/komentar. 2.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan arahan tugasan selanjutnya. Kertas A4 10.) Arahan Tugasan : 1. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.2 Tugasan perlu : . 6. 61 . .

Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H 12 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 13 Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : 62 . 12. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 11. 10. P. Dewan dibersihkan dan dikemaskan.

1.2. Penyampai diwajibkan memakai pakaian seragam kelab atau sekurangkurangnya memakai ‘vest’ kelab.1. Guru Penasihat bertanggungjawab untuk melatih penyampai agar bersedia lebih awal. Melatih Penyampai : 2. Latihan adalah dalam bentuk : . Masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang ‘5 minit’ 3. Guru Penasihat melatih penyampai berdasarkan teks yang telah ditetapkan.1.2.4. Maklumat Yang Perlu Disampaikan Kepada Penyampai : 3.Mempunyai keyakinan yang tinggi .1.1.Keutamaan diberikan kepada AJK 2.2. Pakaian : 3.5. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menyediakan Satu Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot tersebut secara giliran. Masa : 3.Menyediakan Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot : 1. Slot ‘5 Minit Cegah Jenayah’ akan disampaikan dalam masa perhimpunan rasmi mingguan .2. 3. 3. Slot ini akan dimasukkan dalam tentatif program Majlis Perhimpunan Rasmi Mingguan Sekolah.Intonasi. 2.Gaya persembahan 3.1.Mempunyai suara yang menarik dan mempunyai ketegasan yang bersesuaian .2.3. CATATAN 63 . 1. Pemilihan penyampai adalah berdasarkan : . 2. SLOT ‘5 MINIT CEGAH JENAYAH’ : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. nada dan kelantangan suara .2.5.2.3.

Penyampai perlu berada dalam keadaan bersedia : 1.Tingkatan .A Sistem 2.3 Penyampai diarahkan duduk atau berada di bahagian hadapan sebagai memudahkan dan mempercepat keluar masuk.1 Ucapan pendahuluan 1.2 Memperkenalkan Diri : . SLOT TAMAT : 64 .3 Membacakan Slot yang telah ditetapkan 1.4 Ucapan penutup (Teks Slot dan Teks Ucapan disediakan dan dilampirkan) 3.1 Teks perlu diambil pada awal sesi sebelum perhimpunan bermula daripada Ketua Guru Penasihat atau Guru Penasihat atau Presiden Kelab. Tatacara : 1.L A N G K A H 1. P. MEMULAKAN SLOT : 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI PERSIAPAN AWAL : 1.Jawatan Dalam Kelab 1. Kamera Digital 2. 1. 1. 1.Nama Penuh .2 Penyampai diwajibkan berpakaian seragam atau memakai ‘vest’ kelab. Teks ‘5 Minit Cegah Jenayah’ 3.

.. pelajar Tingkatan ________________ (NAMA ANDA) (NAMA KELAS) merupakan seorang ahli KELAB PENCEGAHAN JENAYAH........ SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Penolong Kanan HEM........ Oleh itu.... ________________________________. JENAYAH ADA DI MANA-MANA.... Penolong Kanan KoKurikulum.... Ingatlah........ Penolong Kanan 1....... JAUHI JENAYAH... MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI.... Saya............. Pn....... Kerana.. 65 ... Yang Berusaha........ Pengetua SMK .... Jawatan saya dalam kelab ini ialah sebagai __________________________________ (JAWATAN ANDA DALAM KELAB) Dalam ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ pada hari ini.... SAYANGI DIRI ANDA. Saya akan menyampaikan SATU TAJUK menarik yang boleh kita kongsi bersama-sama...a) KATA-KATA ALUAN : Assalamulaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh dan Salam Sejahtera ! Yang Berusaha... iaitu : ________________________________________________________________ (SEBUTKAN TAJUK YANG HENDAK ANDA SAMPAIKAN) MENYAMPAIKAN SLOT BERDASARKAN TEKS YANG DISEDIAKAN : (rujuk teks yang hendak disampaikan) PENUTUP : Berdasarkan tips-tips yang saya sampaikan tadi............ Guru-Guru dan Rakan-Rakan Yang Dihormati sekalian........ saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah...

pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakub. Jasin Melaka dirogol dan diliwat sebelum dibunuh pada 3 Julai 2001 ketika pulang dari sekolah oleh seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun dari sekolah yang sama.b) JENAYAH ROGOL Definisi : Rogol boleh didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan seks ganas seperti memperkosa mangsa khususnya perempuan secara paksaan atau tanpa kerelaan si mangsa Pendahuluan : Jenayah rogol semakin dahsyat dan berleluasa. Cukupkah atau wajarkah sekadar perempuan atau wanita disuruh berjaga-jaga agar tidak menjadi mangsa sedangkan lelaki bebas melakukan apa-apa sahaja?. seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan oleh pihak polis. Mangsa dipercayai dirogol sebelum dibunuh ketika pulang dari kelas agama pada 7 Julai 2001. Lebih teruk lagi mangsa diliwat dan dibunuh dengan kejam tanpa perasaan belas kasihan. Kes 3 : Mayat Siti Nadirah Budah. Kelab Pencegahan Jenayah SMK Pasir Putih menyoroti jenayah seks. Berikutan kejadian itu. Kes 2 : 5 Julai 2003. Apakah pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak kini perlu dikaji semula berdasarkan pengaruh persekitaran seperti internet. Datuk Meor Chek Hussein Mahyuddin. Petaling Jaya : Seorang remaja lelaki berumur 18 tahun dihukum penjara 9 tahun setelah mengaku bersalah merogol adik kandungnya berumur 15 tahun. 43 kes rogol dicatatkan di ibu negara sepanjang tempoh enam bulan pertama tahun 2004. VCD lucah dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur. sebahagian besar jenayah berat ini dilakukan oleh golongan remaja lelaki dan mangsa rogol pula adalah terdiri daripada remaja perempuan termasuklah kanak-kanak. 66 . beberapa Fakta Kes Rogol untuk perhatian kita semua : Kes 1 : Nurul Hanis Kamil. Sandakan Sabah. Fakta Kes : Berikut adalah. Apa yang lebih menakutkan. punca dan cara menanganinya. kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ditemui dalam keadaan separuh bogel di kawasan paya yang terletak kira-kira 500 meter dari Kampung Sibuga Besar.

Mangsa juga biasanya yang suka berjalan atau berkeliaran pada waktu malam. Ingatlah. 12. Penutup : Berdasarkan paparan yang saya sampaikan tadi. 8. Elakkan daripada menaiki kenderaan awam seperti teksi apabila bersendirian. kita. Jangan sekali-kali mengikuti orang yang kita tidak kenali. Karate dan sebagainya. 11. 4. SAYANGILAH WANITA. Mangsa kebiasaannya mereka yang suka berkelakuan yang boleh menarik perhatian perogol seperti memakai pakaian mencolok mata iaitu pakaian ketat dan terdedah. 9. Jangan sekali-kali menggunakan jalan atau lorong atau kawasan yang sunyi. Mudah menerima pelawaan orang lain dan mudah mempercayai kata-kata sama ada orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. 10. Menaiki kenderaan awam secara bersendirian. 2. Kesedaran akhlak dan moral yang amat rendah. Mangsa suka melalui jalan. Dengarlah nasihat kedua-dua ibu bapa. Bagaimana ?: Selain mengenakan hukuman yang berat terhadap penjenayah rogol. HINDARILAH JENAYAH. boleh mengambil langkah awal untuk mengelakkannya : 1. Pergaulan yang bebas dalam kalangan remaja lelaki dan perempuan. Jika anda diperhatikan atau diekori oleh seseorang yang mencurigakan. Jangan mudah mempercayai kata-kata orang yang baru kita kenali. Kurangnya pendidikan agama dalam kalangan perogol. Elakkan berjalan secara bersendirian. 2. lorong atau tempat sunyi atau kawasan semak. segeralah melarikan diri ke tempat yang ramai orang. Oleh itu. dan banyak lagi. 8. 5. dan banyak lagi. 3. Pelajari dan amalkan ilmu agama yang diberikan kepada kita.Mengapa Jenayah Rogol Ini Boleh Berlaku ? : Berikut disenaraikan secara ringkas beberapa punca jenayah rogol : Punca kejadian rogol : 1. khususnya kaum Hawa. JANGAN BIARKAN HIDUP MEREKA TERSEKSA DAN MERANA ! JANGAN BIARKAN HAWA NAFSU MENGUASAI DIRI KITA ! SEKIAN DAN TERIMA KASIH 67 . Jika ada kelapangan. semaksamun atau gelap. Jenayah Rogol sebenarnya boleh dicegah. JENAYAH ADA DI MANA-MANA. Dorongan dan pengaruh VCD lucah dan internet yang amat berleluasa. 5. 4. Suka menggunakan jalan pintas (short cut) walaupun jalan tersebut semak-samun atau berbahaya. 7. guru-guru atau orang yang lebih tua daripada kita. dan 9. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah rogol. 6. Ketagihan dadah dan minuman keras yang boleh merangsang seks si penjenayah rogol. bukan sahaja dalam kalangan kaum Hawa tetapi kita semua termasuklah kaum Adam. pelajarilah ilmu seni mempertahankan diri seperti Seni Silat. Mangsa suka berjalan bersendirian atau berseorangan tanpa teman. 6. 7. Tae Kwan Do. 3.

dada dan pinggang. Tindakan awal yang telah diambil terhadap kumpulan pelajar terbabit. polis telah menahan 15 orang pelajar Sekolah Menengah Teknik Pendang. seorang pelajar sekolah sama. Kedah dan disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah dengan teruk Mohd. iaitu mereka bukan sahaja berani membelasah dan membuli . Dalam kejadian jam 12 tengah malam itu. Mangsa dipercayai mengalami lebam di bahagian belakang. dipaparkan beberapa Fakta Kes Belasah.c) Buli Pendahuluan : Jenayah dalam kalangan remaja belasan tahun di Malaysia bukan perkara baru. serta sukar untuk berjalan dan menerima rawatan di Hospital Alor Setar. Selain disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah. Apa yang menyedihkan. Siasatan awal kes ini mendapat bahawa kumpulan 15 orang pelajar terbabit cuba menjadi dominan atau ’nak tunjuk hero’ di sekolah yang baru dibuka dengan jumlah pelajar yang sedikit iaitu seramai 300 orang. sejak kebelakangan ini timbul fenomena baru. kebanyakan mereka yang disyaki ialah seseorang yang sememangnya dikenali oleh mangsa. malah wujud sejak berpuluh tahun yang lampau. mangsa dibelasah di dalam sebuah bilik di asrama sekolah berkenaan selepas berlaku perselisihan faham dengan sekumpulan 15 orang pelajar terbabit. Isa Nayan. KPJ mengupas Isu ini. Buli dan Bunuh yang pernah mengisi muka depan akhbar-akhbar tempatan dan menjadi tajuk-tajuk utama siaran berita di kaca TV : Kes 1 : (Nak Tunjuk Hero) Pada 7 Julai 2004. Antaranya ialah kegiatan samseng. 68 . Walau bagaimanapun. mereka juga telah digantung sekolah selama 14 hari. Selepas kejadian itu kumpulan 15 orang pelajar terbabit mengugut mangsa agar tidak melaporkan kejadian itu kepada guru atau warden asrama. Fakta Kes : Berikut. tetapi juga nekad membunuh.

kami benar-benar mengharapkan agar kes-kes seumpama ini tidak wujud dan tidak akan wujud di sekolah kita. Teguran mahasiswa berkenaan mencetuskan pergaduhan sehingga menyebabkan dia dibelasah dengan teruk hingga mati. Seksyen itu memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. penjara dan hukuman mati ? Fikir-fikirkan. Persoalan : Berdasarkan paparan beberapa fakta kes yang telah saya utarakan tadi. seorang mahasiswa undang-undang. 69 . Kanun Keseksaan dan dibaca bersama dengan Seksyen 149 kanun yang sama.Kes 2 : (Gara-Gara Sebuah Cerek) Muhammad Farid Ibrahim. Dalam kejadian pukul 3. • Sudah tidak adakah Guru-guru Pengawas atau Guru Kaunseling tempat kita mengadu. KPJ S meninggalkan beberapa persoalan untuk samasama kita hayati dan fikirkan : • Perlukah kita mengambil tindakan Buli. Belasah dan Bunuh terhadap rakan kita sebagai jalan penyelesaian masalah yang kita hadapi ?. Kes 3 : (Mati Akibat Teman Wanita) Pada 7 Julai 2004. dibelasah hingga mati di antara pukul 10. berkongsi masalah atau melaporkan segala masalah yang kita hadapi ? • Adakah kita akan hanya menyesali dan menginsafi perbuatan negatif kita setelah kita dikenakan hukuman berat seperti hukuman sebatan rotan. tepuk dada tanya iman. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor.15 petang. Ampangan Seremban Negeri Sembilan.30 pagi dan 4. Ekoran kejadian itu. Jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum mati. Renung-renungkan. Asrama Putera sekolah berkenaan oleh 8 orang rakan seasramanya akibat mangsa tidak meminjamkan cereknya kepada tertuduh. Tingkat 2. pada 28 Mac 2004 di Dorm Osman. ke 11 lelaki terbabit termasuk beberapa orang pelajar telah ditahan reman selama 14 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseskaan iaitu membunuh.30 pagi. mereka didakwa mengikut Seksyen 302. Mangsa menegur sekumpulan 11 orang lelaki yang asyik memerhatikan teman wanitanya. Mengikut pertuduhan. Kelapan-lapan tertuduh sudahpun dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Seremban Negeri Sembilan. Namun sebelum mengakhiri slot ini. • Tidak ada cara lainkah yang lebih bermoral dan berakhlak yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi ?. Darren Kang Tien Hua dibelasah hingga mati oleh sekumpulan 11 orang lelaki yang sebahagiannya terdiri daripada pelajar. mangsa pergi ke sebuah restoran bersama-sama teman wanitanya.

kekerapan dadah diambil dan 3.. 1. d) PENYALAHGUNAAN DADAH: Definisi : Dadah ialah bahan kimia yang boleh menimbulkan kesan perubahan terhadap psikologi. Ganja. Jenis dadah yang paling popular dan mengancam negara masa kini ialah ‘SYABU’ Kesan-Kesan Negatif Pengambilan Dadah : Profil penagihan dadah di Malaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penagih dadah adalah di dalam lingkungan umur 15 – 25 tahun.Penutup : Berdasarkan beberapa persoalan tadi. 4. 2.’ HIDUP HANYA SEKALI. Perasaan Ingin Tahu. carilah jawapannya. Kanabis. 2. INGAT……. Dadah terdiri daripada beberapa jenis seperti Morfin. dos atau kuantiti. mental. dan Tekanan Jiwa. cara menggunakannya (seperti menghisap. Sebahagian besarnya ialah belia-belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah ataupun di pusatpusat pengajian tinggi. Penyalahgunaan dadah ialah penggunaan bahan kimia secara tidak sah ataupun haram yang mengakibatkan kerosakan fizikal. Pengaruh Rakan Sebaya. emosi atau tingkah laku seseorang. Saya pasti hanya diri kita sahaja yang dapat memberikan jawapan yang terbaik. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. 3. 70 . menyuntik melalui kulit dan sebagainya). menyedut. Kesan dadah bergantung kepada : 1. Semua dadah adalah berbahaya. Antara faktor yang mendorong penagihan dadah ialah : Keseronokan. 5. emosi atau hubungan sosial seseorang. Kosoin dan banyak lagi. Heroin. Meningkatkan Keseronokan Seksual. BERBUAT BAIK AMALAN MULIA BUDI DAN JASA DIKENANG SENTIASA.

14. Berdampingan dengan mereka yang diketahui merokok atau menagih dadah. Sering mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah. INGAT. Ada baiknya kita menyiasat dahulu. 16. Hilang selera makan. 71 . kerungsingan. penyakit berbahaya dan banyak lagi yang boleh menghancurkan keluarga terlibat. 7. kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang pelajar itu penagih dadah berdasarkan tanda-tanda yang saya katakan tadi. Sering melakukan perbuatan menyedut melalui hidung seolah-olah melakukan perlakuan menarik hingus. 6. Kerap meminta wang secara berlebihan daripada keluarga. Tekanan yang kerap mengakibatkan kemarahan. 10. Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. 15. atau baru mula melibatkan diri atau sudah lama berkecimpung dengan dunia hina ini. Kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. selalu menguap dan tidak bermaya. 8. 5. JANGAN CUBA-CUBA DEKATI MEREKA YANG MENAGIH. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil tanpa sebab seperti stor dan bilik atau kawasan semak yang jauh daripada orang ramai dengan tujuan menagih dadah. keluarga dan masyarakat. Kemerosotan peratus kehadiran ke sekolah 2. mata berkaca-kaca dan berair atau mata kuyu. Kerap meminjam wang daripada rakan. bertanya secara terus-terang kepada seseorang yang disyaki atau merujuk Guru Pengawas. Hilang fokus terhadap pelajaran. 13. Hanya anda yang tahu. 9. Risiko penagihan amat tinggi dalam kalangan pelajar yang merokok. JADILAH INSAN YANG BERGUNA DAN BERMARUAH. sama ada anda ada niat untuk menceburkan diri. Dadah Musuh Negara. kelas atau sekolah. Penutup : Secara realitinya. JANGAN SEKALI-KALI MENOLEH KEPADANYA. kurang berat badan. dan banyak lagi. Guru Kaunseling atau pakar-pakar perubatan. Orang yang paling dekat dengan penagih seperti ibu bapa. Kemerosotan prestasi pelajaran secara mendadak seperti kerja rumah tidak siap. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan atau yang dimiliki. 11. 12. 3. Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja. peratus markah jatuh secara mendadak. keluarga dan rakan-rakan akan turut merasai kesan daripada penyalahgunaan dadah itu seperti kehilangan wang ringgit. Tanda-Tanda Penagihan Dadah : 1. Walau bagaimanapun. Bau badan kurang menyenangkan. Pesan KPJ : HINDARILAH DAN JAUHILAH NAJIS DADAH. 4. saudara mara dan sebagainya. 17.Kesan pengambilan dadah akan menimbulkan kerugian atau kemudaratan kepada diri sendiri.

Tidak hairanlah jika kita melihat ada kalangan masyarakat kita yang mempunyai kedudukan tinggi dalam satu-satu bidang terlibat dengan rasuah. hukuman atau dendaan serta pelbagai program perlu dilancarkan dan jika jawapannya ‘ya’.pelajar menghina dan melempar seorang Mak Cik penjaga tandas. Kempen Menghormati Guru dan sebagainya ? Kelab Pencegahan Jenayah cuba untuk merungkaikan persoalan-persoalan ini. Malah di sekolah kita juga. 4 atau 3 gagal menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik pelajar yang lain. mendenda. ternyata kita hanya memberikan sanjungan yang berlebihan kepada mereka yang berjaya dalam bidang akademik. Kita terbaca kisah pelajar dipenjarakan kerana tuduhan rogol. Persoalan : Jika jawapannya ‘tidak’. khususnya Pihak Pentadbir dan Badan Pengawas perlu mengajar. Contoh yang baik datang daripada diri kita sendiri. Jika akhlak dipandang remeh. kita pernah dihidangkan dengan kes pelajar kencing di dalam kelas dan banyak lagi. bermula di peringkat sekolah rendah. Lebihlebih lagi jika kita tidak menunjukkan perubahan sama ada perubahan prestasi akademik mahupun prestasi disiplin serta akhlak kita. kenapa boleh jadi begitu ? Adakah pendidikan kita hanya memberikan penekanan pada kejayaan akademik sehingga lupa kepada pembinaan sahsiah yang baik serta disiplin yang tinggi ? Hari ini. kita pernah disajikan dengan isu papan tulis di kelas di kopak dan dirosakkan. kurang menunjukkan disiplin dan moral serta akhlak yang baik. Kempen saja tidak memadai jika kebanyakan pelajar tingkatan 5. Bagaimana adik-adik pelajar tingkatan 1 atau 2 mahu menghormati abang atau kakak pelajar tingkatan 4 atau 5 jika mereka membuli atau menunjukkan contoh teladan yang kurang sopan. kita pernah dikejutkan dengan berita pelajar membuang seluar dalam ke dalam tangki pam tandas pelajar lelaki. berasa amat kecewa melihat kita kurang menghormati guru. kenapa pula pelbagai bentuk tindakan. Kini kekayaan dan kejayaan seseorang dari segi material dipandang tinggi tanpa melihat kepada peribadi mereka. Kita sering terbaca dan mendengar berita mengenai ’Mat Rempit’ melanggar nenek tua. 72 . memarahi. telah melahirkan generasi pelajar kurang berdisiplin dan kurang bermotivasi sehingga setiap masa pihak sekolah. Pendek kata. Hari ini pihak pentadbir mahupun guru-guru kita. suatu masa dahulu kita pernah dikejutkan dengan isu-isu . Kita terbaca pelajar buli rakan. maka terjadilah apa yang kita katakan sikap kurang berdisiplin dan berakhlak membiak begitu sihat dalam kalangan kita. Kita terbaca pelajar pukul guru. mengambil tindakan disiplin seperti gantung sekolah.e) AKADEMIK DAN AKHLAK : Mana Lebih Penting ? Pendahuluan : Adakah Sekolah kita. Suasana tidak menunjukkan bahawa mereka yang berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia dijadikan contoh kepada kejayaan kepada pelajar-pelajar lain. hukuman rotan serta mengadakan program demi program seperti Kempen Sifar Rokok. tidak ada yang lebih indah melainkan ‘abang atau kakak hormat adik’ dan ‘adik hormat abang atau kakak’.

guru-guru pengawas dan semua guru akan bertambah bangga jika kita mampu memiliki prestasi pelajaran yang cemerlang dan memiliki akhlak yang gemilang. dan Dari berfikiran negatif kepada berfikiran lebih positif. hukuman. kenyataan tidak akan kesampaian. yang berbunyi : ‘…. KPJ mengakhiri slot ini dengan sebahagian kata-kata hikmah dari Buku Peraturan Sekolah untuk pedoman kita semua. Kesimpulan : Jika ini berlaku. Tetapi tanpa impian. SAMA-SAMALAH KITA BERHIJRAH. : • • • • Dari kurang baik kepada baik Dari kurang bermoral kepada lebih bermoral. tidak perlu lagi banyak membazirkan masa mereka untuk mengambil tindakan disiplin dan hukuman kepada kita yang sering melanggar peraturan sekolah dan pihak sekolah juga tidak perlu lagi membazirkan wang mengadakan pelbagai program membentuk sahsiah dan disiplin kita. KPJ pasti dan amat pasti. Malah pengetua kita. Anda mungkin setuju dengan pandangan saya bahawa guru-guru kita lebih bangga melihat seorang pelajar berkelulusan rendah tetapi mempunyai disiplin dan budi pekerti yang tinggi. 73 . guru-guru khususnya guru disiplin. gagal memberikan dan menunjukkan penekanan sahsiah yang baik setanding dengan usaha mencapai kejayaan akademik. Marilah kita semua pelajar jadikan disiplin dan akhlak yang baik sebagai satu wawasan menuju Visi dan Misi Sekolah iaitu melahirkan pelajar-pelajar gemilang akhlak. Satu impian KPJ yang terlalu besar.……….Tanpa ‘peraturan’ pelajar-pelajar tidak ada hala tuju dan tidak mengetahui norma-norma sosial yang menjadi pegangan masyarakatnya………’. Dari kurang menghormati guru kepada lebih menghormati guru.Apapun tindakan. daripada pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi tetapi bersikap ‘hidung tinggi’. itu semua hanya membazirkan wang pihak sekolah dan masa guru-guru sahaja jika semua pelajar yang ada di sini termasuk saya. program atau kempen yang dilakukan oleh pihak sekolah. KPJ pasti. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. malah masa guru dan wang sekolah boleh dihabiskan sepenuhnya untuk meningkatkan prestasi akademik kita Mungkin ini sesuatu yang terlalu ideal.

Jika pada hari ini ada 5 subjek yang diajarkan. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Mereka terlatih dan profesional dalam pendidikan. sudah tentu kita dapat menguasai 74 . Bayangkanlah kita ponteng sekolah hari ini. guru pasti akan memeriksa kerja rumah yang diberikan. KPJ juga mengklasifikasikan ponteng kepada 5 jenis iaitu : 1.f) PONTENG ‘TAK NAK PONTENG ?’ Betulkah kita Tak Nak Ponteng ?’ Itulah isu yang ingin KPJ paparkan pada kali ini. ponteng solat (bagi pelajar Islam ) MENGAPA KITA TIDAK HARUS PONTENG KE SEKOLAH? Kita sudah sedia maklum. sekolah merupakan institusi sosial paling penting. saya yakin. dan sudah pastinya kita akan menerima hukuman. Bayangkan kalau kita ponteng berhari-hari. saya amat yakin dan saya mengangap bahawa sekolah kita merupakan salah sebuah pusat latihan yang memberikan pendidikan kepada para pelajar agar bersedia menghadapi cabaran hidup dan seterusnya mampu memimpin diri sendiri serta generasi akan datang. ponteng GERKO dan SUKAN (tidak hadir untuk menjalankan sebarang aktiviti GERKO atau SUKAN) 5. guru ialah individu yang paling bertanggungjawab terhadap pendidikan yang diberikan kepada kita. ponteng kelas (tidak hadir ke kelas semasa suatu-satu pengajaran dan pembelajaran dijalankan) 3. kita sudah mengalami kerugian 5 subjek. Oleh itu. kegiatan KoKurikulum yang dijalankan di sekolah dapat membentuk dan mencungkil bakat kepimpinan seseorang pelajar yang berpengetahuan dan berwawasan tetapi juga dapat memberikan daya kekuatan untuk menangkis segala kegiatan jenayah . Di sekolah. ponteng sekolah (tidak hadir ke sekolah pada satu atau lebih hari) 2. Di samping itu. janganlah ponteng jika tidak ada sebab-sebab yang terlalu penting seperti sakit atau sebagainya. Tanpa bimbingan dan pengajaran yang sewajarnya. Ilmu yang dipelajari di sekolah merupakan benteng yang boleh menghalang kita daripada terpengaruh dengan anasir-anasir jahat yang boleh merosakkan kita. Jika kita tidak pernah ponteng sekolah. Penerapan nilainilai positif dan disiplin yang tegas pula dapat membentuk imej dan keperibadian seseorang pelajar. Segala ilmu yang diajarkan dapat membuka minda kita untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Tidak dinafikan bahawa sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu pengetahuan serta menerima pendidikan secara formal dan segala aspek yang berkaitan . Kita tidak akan dapat mengikuti arus pemodenan negara pada masa ini. kerana sekolah ialah tempat kita dididik dengan ilmu pengetahuan serta diterap dengan disiplin dan nilai-nilai murni. Kalau setiap guru memberikan kerja rumah. Oleh itu. ponteng perhimpunan (tidak hadir perhimpunan tanpa sebab) 4. kita sudah mengalami kerugian 5 kerja rumah dan sudah tentu kita tidak dapat menyelesaikan tugasan atau kerja rumah yang diberikan. Keesokan harinya pula. kita tidak akan ke mana-mana. Sudah tentu kerugian dan masalah yang banyak akan kita alami. KPJ mendefinisikan ponteng sebagai ‘tidak menghadirkan diri’ atau ‘tidak wujud semasa orang lain wujud’ tanpa sebab atau alasan yang munasabah. Sudah tentu kita akan ketinggalan satu-satu formula atau topik yang diajarkan bagi setiap mata pelajaran.

Dan bila kita boleh menjawab soalan dengan mudah. di sekolah juga kita diterapkan dengan nilai-nilai murni yang menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang cemerlang disiplin dan cemerlang akhlak. membuli. kita amat terdedah kepada banyak gejala sosial yang negatif di luar sana. Bukankah itu sesuatu yang membanggakan pihak sekolah dan ibu bapa kita.Tanyalah diri kita kerana kita penentu segala-galanyanya. merokok. Bolehkah kita ‘Menuju Ke Arah Kegemilangan Yang Menyeluruh’ seperti yang termaktub dalam Falsafah Sekolah. 2. hukuman rotan boleh dikenakan kepada mereka yang Lewat Hadir dan Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah serta ponteng perhimpunan rasmi dan ponteng solat (bagi pelajar Islam sesi petang) KPJ mengajak rakan-rakan semua. merompak dan seterusnya mungkin membunuh. kita boleh menjawab soalan dengan mudah. Tetapi : 1. Adakah ini matlamat hidup kita?. lngatlah. Adakah ini yang diharapkan oleh pihak sekolah. Tidak puas lagi. menyamun. jika sering ponteng. saya amat yakin. mengambil syabu dan menagih dadah. 75 . dan 2.Apabila kita dapat menguasai mata pelajaran itu dengan baik. dan 3. Mula-mula melepak. hadirlah ke sekolah kerana ilmu. AKHIR KATA DARIPADA SAYA : ‘SAYA HADIR KE SEKOLAH INI KERANA INGIN MENJADI MURID YANG BERILMU DAN BERDISIPLIN’ SEKIAN DAN TERIMA KASIH. janganlah kerana kita rajin hadir ke sekolah kerana kita takut akan hukuman dan tindakan yang akan diambil. meragut . hadirlah ke sekolah kerana ingin berjaya. hadirlah ke sekolah kerana diri kita penuh dengan motivasi. kemudian membelasah orang. Rakan-rakan yang dihormati sekalian.sesuatu topik atau bab yang diajarkan oleh guru dengan baik. kita mengugut. kita mampu lulus dengan cemerlang dalam ujian atau peperiksaan.0 : Kes Salah laku Berat. menghidu gam. jadi penganggur ukur jalan sana sini?. yang boleh dikenakan tindakan gantung dan buang sekolah serta merta. Adakah ini sikap seorang yang terpelajar?. Tidak cukup dengan itu. Adakah kita rela untuk hidup tanpa hala tuju. Pihak sekolah mempunyai peraturan yang tegas lagi adil : 1. kita terjebak dalam kegiatan hina seperti mencuri. Apabila melepak cuba mengganggu orang. Bahkan bukan itu saja. jika kita sering saja ponteng sekolah ? Adakah kita ? Bolehkah kita ? atau Mampukah kita ?. Di dalam Buku Peraturan Sekolah : ponteng sekolah dan ponteng kelas adalah dianggap sebagai Perkara 26. ibu bapa dan masyarakat kita?.

pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca utama berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. Selain kurangnya kesedaran. Remaja seharusnya menjauhkan diri daripada rakan yang bersikap negatif kerana dalam usia yang meningkat naik. remaja perlu dapat menilai antara yang baik dengan yang buruk. remaja masa kini juga terlalu cetek dari segi didikan rohani dan jasmani. Selain itu. Hal ini kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. melanggar batas agama dan budaya bangsa remaja itu sendiri. Dalam proses memajukan negara. 76 . Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun dan termasuklah semua pelajar. PUNCA 1. mental. Atas hakikat inilah. 3. emosi. KPJ mengutarakan satu isu yang hangat di pasaran : ‘GENGSTERISME’ Golongan remaja dapat didefinisikan sebagai satu golongan peralihan iaitu peralihan dari segi sikap. Memang tidak dapat dinafikan bahawa punca utama masalah ini datangnya daripada masalah kekeluargaan. Rancangan dari Barat menonjolkan ciri-ciri keganasan yang sesuai dengan naluri mereka yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. fizikal. Remaja tidak akan melakukan jenayah sekiranya wujud kesedaran bahawa kegiatan tersebut menyalahi undang-undang negara atau peraturan sekolah. kita disogokkan dengan pelbagai rancangan dan artikel yang kurang bermutu dari Barat yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya kita. Hal ini mengakibatkan remaja semakin tersepit dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial. Kajian mendapati hampir 70% remaja yang terlibat dalam masalah ini terdiri daripada keluarga yang porak peranda.g) ‘GENGSTERISME ADAKAH anda seorang gengster ? Adakah kita ahli mana-mana ‘geng’ di sekolah kita ? Kali ini. 2. rohani dan jasmani daripada golongan atau alam kanakkanak ke alam dewasa. maka sesetengah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan sesetengahnya pula mahu kelihatan matang seperti orang dewasa. Remaja terbabit merasakan bahawa mereka sudah kehilangan tempat untuk mengadu segala masalah dan malu untuk menghadapi masyarakat.

suka lepak dan banyak lagi. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. kita jumpa ‘geng’ kita. Ampangan Seremban Negeri Sembilan. yang dibelasah hingga mati. Saya ingin bertanya kepada kita semua. KPJ mengingatkan diri kami sendiri dan juga rakan-rakan sekalian. kita yang akan merana . Sebenarnya terlalu banyak yang boleh diperkatakan tentang masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. ada berapa banyak ‘study group’ atau ‘kumpulankumpulan perbincangan’ yang ada di sekolah kita ini ? Saya rasa kita boleh hitung dengan jari. sekiranya tersilap langkah.HUKUMAN ATAU TINDAKAN : 1. bukalah mata. Rakan-rakan semua. Kalau ‘geng’ yang kita jumpa itu baik. janganlah pula kita jadikan alasan bahawa jika kita mempunyai masalah keluarga atau institusi kekeluargaan di rumah tidak kukuh. Tetapi. zaman remaja hanya sekali. seorang pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. saya rasa kita amat-amat rugi. jangan sekali-kali kita asyik terleka. Hukuman yang dikenakan ialah dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi serta didakwa mengikut Seksyen 302. Kita merujuk kepada peraturan sekolah kita pula : Berdasarkan Buku Peraturan Sekolah pindaan 2003. sering menasihati kita atau boleh berkongsi masalah dengan kita. Contohnya. suka menganggu. kalau ‘geng’ itu sendiri ‘membatu api’ atau mengajak kita melakukan sesuatu yang negatif untuk melupakan masalah kita. Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan mereka boleh dijatuhi hukuman mati. pihak sekolah. 77 . pihak kerajaan. Jangan asyik dibuai mimpi. kita sewenang-wenangnya membabitkan diri ke arah budaya yang tidak bermoral ini. seperti suka membuli. Kes bunuh Muhammad Farid Ibrahim. Hukuman atau tindakan undang-undang yang tegas akan dikenakan terhadap remaja yang melakukan jenayah. kita anak-anak bangsa yang bakal meneraju negara Malaysia yang tercinta : Fikirlah. masyarakat sekeliling ataupun remaja itu sendiri. melepak dan sebagainya boleh digantung atau dibuang sekolah serta merta dan akan dikenakan sebatan rotan. kita selamat. adalah lebih baik kita menubuhkan ‘geng perbincangan’ atau ‘study group’ daripada kita menubuhkan ‘geng-geng yang melampau’ yang amat merugikan dan suka membuang masa. Satu lagi pesanan KPJ. memukul. tidak kiralah sama ada ibu bapa. apabila ibu bapa kurang memberikan perhatian. Perkara 26 tindakan ke atas pelajar yang terlibat dengan kes-kes ‘gengsterisme’ seperti bergaduh. Semua masalah ini akan berakhir jika semua pihak bersatu-padu. 2. Janganlah pula. mengugut.

dimaklumkan kelak 78 .3 Paku bersaiz 1-2 inci (untuk menggantung pasu) 1.1 Pokok Langsuyur bersaiz sederhana (20-30) 1.1.1.1 Guru Penasihat perlu menyediakan bahan dan peralatan berikut sebelum memulakan proses penanaman pokok bunga langsuyur di dalam pasu. 2. rumput atau daun-daun kering atau sabut kelapa d) Bahan Penyubur : 1.1 Kumpulan 1 : 2. 3.1 Baja organik 2.1. 4 dan 5 .sudu. Setiap kumpulan adalah seramai lebih kurang 10 orang dan setiap kumpulan mempunyai tugas-tugas tertentu seperti berikut : 2.2.2. AWAL AKTIVITI Persediaan Awal : 1.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah ‘Kerja Amal : Menanam Bunga Langsuyur Di Dalam Pasu‘.1.4 Tukul (1-2 bilah) b) Bekas penanaman : 1.garpu dan gelas) Contoh (mee goreng dan air sirap/minuman panas) CATATAN Kumpulan 2.3 Batu-batu kecil (untuk menutup lubang pasu c) Bahan penanaman : 1. iaitu : a) Peralatan : 1. pasir.2 menyediakan makanan dan minuman serta peralatan (pinggan.2 Guru Penasihat membahagikan ahli/pelajar kepada 5 Kumpulan.1.2 Tanah. A rahan : 2.2 Kain Lap (untuk mengelap dan membersihkan daun) 1.1 Gunting Bunga (5-8 bilah) 1.1.h) KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH (Menanam Bunga Langsuyur di dalam Pasu Bunga ) LANGKAH PERSEDIAAN 1.1.2 Tali bersaiz sesuai (1 atau 2 gulung) 1.1 Pasu gantung (20-25 buah) 1.1.1.1.

2 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. langkah dan cara penanaman pokok bunga langsuyur aspek keselamatan dan disiplin semasa menjalankan aktiviti 79 . 3.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing: 3. Taklimat : 4. 4. Fail Kehad iran 2.L A N G K A H 1. Pen Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. pembahagian Unit Kerja b. Bakul Plastik 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Pemadam Papan Tulis.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.4 Guru Penasihat 1. 4.A Sistem 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. 3. Kad Gerko 2. Borang kehadiran 2.3 ‘KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH : MENANAM BUNGA LANGSUYUR DI DALAM PASU GANTUNG’ Pada ruangan `aktiviti’ 1. P. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Kamera Digital 1 P. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1.A Sistem 2. 1. Marker Pen 3. Papan Tulis 2.3 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 1.5 Presiden atau wakil AJK Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua ahli/pelajar tentang perkara berikut: a. 1.

sabut kelapa. . . Peralatan (pinggan.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan.bertindak untuk : 1.Unit ini terdiri daripada 12 orang ahli : (10 orang perempuan dan 2 orang lelaki). d. AKTIVITI BAHAN Pembahagian Unit Kerja : 5. Kumpulan 5 (Unit Menggantung) : . menyediakan paku tempat bunga digantung 2.bertindak untuk menyediakan dan menghidangkan makanan dan minuman kepada guru-guru penasihat dan semua ahli/pelajar yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti ini.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan dan lelaki. iaitu : a. 1.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli lelaki. Kumpulan 3 (Unit Mencantas Daun) : . sudu. c. Pasu Bunga Gantung 2. Kumpulan 4 (Unit Menanam Pokok) : .rumput dan daun-daun kering atau habuk kayu) . Gunting Bunga 1.L A N G K A H 5. Pokok Bunga Langsuyar 1. b. e. dan rosak. Penyedok 1.bertindak mencantas daun-daun kering atau mati.bertindak untuk menanam pokok bunga Langsuyur dengan campuran tanah yang disediakan oleh Kumpulan 2 dan 3. garpu dan gelas) 1. . Paku 3. Tali 2. Kumpulan 2 (Unit Menyediakan Tanah dan Campurannya) : . Tukul 80 . koyak. menggantung pasu pokok bunga Langsuyur di tempat yang ditetapkan .bertindak untuk menyediakan tanah dan campuran tanah seperti (pasir. . Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) : . menyediakan tali dan mengikat pasu dengan tali dengan kepanjangan yang sesuai 3.Unit ini terdiri daripada 10 ahli lelaki.1 Ahli/pelajar dibahagikan kepada 6 Unit Kerja.

menyiram pokok bunga Langsuyur .L A N G K A H AKTIVITI BAHAN f. Penyapu 6. Membaja dan Menyiram) : .bertindak untuk 1. Pinggan 6.Unit ini terdiri daripada 10 ahli perempuan. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 81 .mengemas dan membersihkan tempat . Tong Sampah 7. 2. Gelas 2. Baja Organik 3. Kumpulan 6 (Unit Membersihkan Daun. tanah dan sebagainya.menyediakan makanan dan minuman. .2 Semua guru penasihat dan ahli/pelajar berehat (makan dan minum) 6.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. memungut dan membuang semua sampah. Pelajar Lelaki mengumpul.3 Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) bertindak sebagai . gelas. membersihkan daun pokok bunga langsuyur dengan mnenggunakan kain basah. Membersihkan Tempat dan Mengemas Peralatan : 1. 2. Baldi 4. Rehat : 1.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.mencuci pinggan. b. membaja pokok bunga Langsuyur dengan baja organik 3. menyusun dan mengembalikan semua peralatan ke tempat asal. Kain Lap 2.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK mengarahkan : a. Sudu/ garpu 3. sudu dan garpu. Pelajar Perempuan menyapu. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 7. mengemas. Timba 6. 8. 7. 1.

9.1Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H 9.2Dewan dibersihkan dan dikemaskan. AKTIVITI BAHAN Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. 9.3P. Bersurai : 10 82 . 9.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.4Semua kawasan tempat menjalankan sebarang aktiviti dan kawasan tempat makan dan minum diperiksa sekali lagi untuk memastikan kebersihannya sebelum bersurai.

Menyiapkan dan Menghantar Borang Permohonan Pelancongan Sekolah (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) PERSEDIAAN 1.1. Hari dan Masa lawatan ke tempatr yang hendak dilawati.1.2 Memaklumkan bilangan pelajar dan guru yang ingin melawat 2.2 Menentukan dan menetapkan tempat yang hendak dilawati. 2.1 Borang Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan diserahkan kepada pelajar seminggu sebelum mengadakan lawatan dan memberikan tempoh 2 hari untuk dikembalikan kepada guru.3 Memaklumkan tujuan dan matlamat lawatan 3.2 Tentatif program : 1. Menyediakan Kertas Kerja Lawatan : (Contoh Kertas Kerja Lawatan dilampirkan) 5. 3. 1.4 Disiplin dan Peraturan Semasa Mengadakan Lawatan.1 Menghubungi dan menetapkan Tarikh. Mengadakan Taklimat : 1. Menyenaraikan Ahli Rombongan Yang Mengikuti Lawatan : 3. 4. BERTOLAK Antaranya : 1.3 Pakaian : . 3. 2.i) AKTIVITI LUAR : LAWATAN LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1.AJK Tertinggi : (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) .1.1 Guru Penasihat memanggil semua ahli/pelajar yang SEMINGGU terlibat dengan lawatan berkumpul untuk diberikan SEBELUM taklimat lebih lanjut aktiviti lawatan tersebut .1.1 Menentukan aktiviti lawatan. Menghubungi Tempat Dilawati : 2. CATATAN 83 . Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan : AWAL 1.1 Menyenaraikan Guru Penasihat (guru pengiring). Mengisi.1 Tempat Yang Hendak Dilawati : 1. 2.3 Menyenaraikan 20 orang pelajar berisiko tinggi yang melakukan gejala negatif. Mengedarkan dan Mengumpulkan Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan : 2.2 Menyenaraikan 10 orang AJK kelab.Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 1.

1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengira bilangan ahli/pelajar yang hadir atau yang mengikuti lawatan dari semasa ke semasa dan memastikan bilangan itu sama sepanjang mengadakan lawatan sehinggalah kembali ke sekolah.1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dan perempuan ketika berada di dalam bas atau kenderaan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. 2. Mengira bilangan ahli/pelajar. Menentukan Tempat Duduk : 2. Borang kehadiran 2. 2. 84 . 4. pelajar dan sentiasa mengutamakan keselamatan mereka.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Buku Catatan 2 Ketika Berada Dalam Bas atau Kenderaan : 1. 1.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sebelum Bertolak : 1. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.2 ‘AKTIVITI LUAR : LAWATAN’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. Kamera 1.1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. Kad Gerko 2. Beratur : 1. 2. 4.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar beratur atau berbaris ketika menaiki atau ketika turun daripada bas atau kenderaan. Pen 3. Fail Kehadiran 3.

2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah. penyambut tetamu dan sebagainya) 4 Bersurai : 3.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah. 1. 85 .3 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengucapkan ‘terima kasih’ kepada sesiapa sahaja yang dilawati (penceramah. 2.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar menjaga serta mengawal disiplin.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar membuat atau mengambil catatan jika perlu semasa lawatan dijalankan. Menjaga Keselamatan dan Mengawal Tingkah 3. tngkah laku dan tutur kata mereka ketika menghadiri Sesi Lawatan. pengiring. 2. Ketika Menghadiri Sesi Lawatan : 1.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 3. Tingkah Laku dan Tutur Kata : 1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengajukan seberapa banyak soalan berkaitan dengan bersopan untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memantau dari semasa ke semasa tingkah laku 3. Menjaga Disiplin. Mendapatkan Maklumat : 2. 2.

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK......................................

PENGENALAN Program ini merupakan anjuran Kelab Pencegahan Jenayah ......... dengan kerjasama Unit Bimbingan Kaunseling. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin kelab. MATLAMAT Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap keburukan melakukan jenayah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang keburukan mendekatkan diri kepada gejala negatif. 2. Memberikan kesedaran tentang pencegahan lebih baik daripada memerangi. 3. Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang budaya ilmu, disiplin dan kemajuan sekolah lain. 4. Menggalakkan intergrasi nasional antara kaum, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing. 5. Bertukar-tukar pandangan tentang ilmu pendidikan, disiplin dan peraturan. 6. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar sekolah ini. SASARAN 1. AJK Tertinggi (10 orang) 2. Pelajar Berisiko Melakukan dan Terlibat dengan Gejala Negatif (20 orang) 1. Guru Penasihat (4 orang)

86

TEMA :‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ TARIKH TEMPAT / LOKASI Θ Jabatan Penjara. Θ Ibu Pejabat Polis Daerah . Θ Hospital Besar. PENGISIAN PROGRAM Lawatan Ceramah Sesi Dialog Taklimat ANGGARAN PERBELANJAAN (Rujuk Lampiran A) STRUKTUR ORGANISASI (Rujuk Lampiran B) TENTATIF PROGRAM (Rujuk Lampiran C) PENUTUP Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan Oleh : ...................................... ( Guru Penasihat KPJ)

87

LAMPIRAN A ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK _____________________

Perbelanjaan: BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA KUANTITI Pengangkutan 34 orang (Pergi-Balik) Ubat-Ubatan (First Aid Kit) 1 Kotak Filem (Dedahan 36 : 200) 1 Gulung Kamera (Still) 1 Buah Kamera (Digital) 1 Buah Cenderahati (Pendent) 3 Keping JUMLAH HARGA RM 5.00 X 34 RM 50.00 X 1 RM 9.00 X 1 JUMLAH RM 170.00 RM 50.00 RM 19.00 RM 239.00

88

LAMPIRAN B STRUKTUR ORGNISASI LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK ________________________ PENANUNG PENASIHAT PENGARAH TIM. PENGARAH SETIAUSAHA : BENDAHARI : : : : :

Ahli Jawatankuasa Kecil : PENGANGKUTAN : KESELAMATAN : FOTOGRAFI :

89

Destinasi Lawatan: .Ibu Pejabat Polis Daerah .Jabatan Penjara Bertolak Dari Sekolah Ke Destinasi Yang Dilawati : .Hospital Besar .LAMPIRAN C TENTATIF PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR BADAN PENGAWAS SMK ___________________ TAHUN _______________ TARIKH / HARI MASA 0700-0730 0730-0740 0740-0800 AKTIVITI Semua Pelajar Berkumpul Di Dewan. Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Guru Memberikan Taklimat Kepada Pelajar Tentang : 1.Jabatan Penjara Guru Mengambil Kehadiran Pelajar 1200 1210 1220 Berkumpul Semula Di Sekolah Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Bersurai CATATAN 0800 0830 1000 1130 90 . Disiplin dan Peraturan Semasa Lawatan 2.Hospital Besar .Ibu Pejabat Polis Daerah .

. 91 .....00 Darjah/ Tingkatan Dari lain-lain (Jika daripada penderma sebutkan nama dan alamatnya) : TIADA Nama orang yang diamanahkan mengumpulkan wang : Nama No..... HOSPITAL BESAR DAERAH Tarikh Daripada Kepada Catatan Cara-cara mendapatkan wang : PIHAK SEKOLAH DAN WANG TABUNG KELAB Tiap-tiap seorang murid : Jumlah Murid : 30 ORANG Jumlah : RM 239.. Lihat sebelah... JABATAN PENJARA 2........BORANG PERMOHONAN PELANCONGAN SEKOLAH (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) Nama Sekolah Alamat Sekolah Nama Pengetua : ) ) ) ) : : Nama Guru Yang Menyeliakan Pelancongan & Nama Guru-Guru lain yang bersama Tujuan Pelancongan : BELAJAR SAMBIL MELAWAT KE (JABATAN PENJARA HOSPITAL BESAR DAERAH DAN IBU PEJABAT POLIS DAERAH Tempat-tempat yang akan dilawati (tuliskan alamat sebenar tempat bermalam) Nama tempat/Bandar/Negeri termasuk alamat tempat bermalam 1......K/P Umur Alamat Nama Guru Tarikh : ________________ Cop Sekolah : Tandatangan Pengetua : . IBUPEJABAT POLIS DAERAH LAWATAN 3.................

14. 10. 2. 13. 3. 4. 11. 9. 6.Beranak Alamat Rumah 92 . Nama Penuh/Nama Dlm Tulisan Cina (jika ada) Drj / Ting. 7. 5.S. Umur No.Kad Pengenalan/ No. 12. 8.NAMA DAN BILANGAN AHLI-AHLI YANG MEMBUAT PELANCONGAN TERMASUK GURU-GURU Bil 1.

Taklimat : 1.1.4 Ahli.pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut.1 Guru Penasihat 4. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK membahagikan ahli/pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri dari pelbagai tingkatan. Bakul Plastik 1.A Sistem 2. 4.1. Fail Kehadiran 1. Marker Pen 3. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.k. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat awal kepada semua ahli/pelajar sebelum memulakan sesi tayangan mengenai : 1. Kad Gerko 2. SESI TAYANGAN VIDEO (Cegah Jenayah) : L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 2 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 3. Pemadam ruangan ‘aktiviti’ Papan Tulis.3 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada 3.1 Ringkasan VCD : . 3. 3 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 4 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 4.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti Tulis berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. Pen 4 Pembahagian Kumpulan : 1.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2.2 Presiden atau wakil AJK 1.Tajuk Tayangan : CEGAH JENAYAH -Terbitan : PDRM . 3.Masa Tayangan : >< 1 JAM 1. P.1. Kamera Digital 2 3 1. jantina dan aras.P.2 Tugasan : 5 93 . Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.

Kumpulan 1 (Curi Motorsikal) 2. 2. Kumpulan 5 (Rogol) 1. . Ahli/pelajar mengambil catatan mengikut tajuk masingmasing. Kumpulan 4 (Ragut) 5.1.2. L AKTIVITI BAHAN 94 . 7.2 6. Sesi Tayangan VCD : 1. Kertas A4 2. Sesi Perbincangan : 7. Kumpulan dan tajuk mereka adalah seperti berikut : 1. VCD Cegah Jenayah 2 Komputer riba 3.2 Tugasan perlu : . Kertas Mahjong 3. Marker Pen 8.1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Setiap kumpulan diminta membuat catatan mengenai punca dan langkah pencegahan jenayah yang akan ditayangkan.1 Tugasan ialah hasil perbincangan.1 Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 7. 7.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberi arahan tugasan selanjutnya.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. iaitu : 8. Kumpulan 3 (Pecah Rumah) 4. Kumpulan 2 (Curi Kereta) 3.1. 8.L A N G K A H 1.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4. Skrin 1.) 1.2 Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. Projektor LCD 4.2.3 Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan Sesi Penghasilan Tugasan : 8. Ahli/pelajar menonton dalam kumpulan masingmasing.

Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Dewan dibersihkan dan dikemas.A N G K A H 8. 14.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal. 16.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko Masin Masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 13. P. 9. 15.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal.2 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. Bersurai : GURU / AJK TERTINGGI AHLI / MURID 10 11 12 95 . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 9. 9.

3. 1. 3. P.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 4. Kad Gerko 2.2 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : -Guru Penasihat -Presiden atau wakil AJK 1. Marker Pen 3.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2. Bakul menandatangani kad tersebut. Kamera Digital 2. Fail Kehadiran 1. 1.LAMPIRAN 12 CONTOH PERINCIAN AKTIVITI : MESYUARAT AGUNG TAHUNAN : L A N G K A H 1. Pemadam ruangan aktiviti Papan Tulis. Pen 4 96 .1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. 3.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2.2.2Pengerusi boleh dilantik sama ada dalam kalangan Guru Penasihat atau ahli/pelajar.2. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : Tulis 3. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1.2 Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk 4. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. 3. Plastik Perlantikan Pengerusi Sementara : 4.A Sistem 2. ‘P.1Seorang pengerusi sementara akan dilantik sebagai mempengerusikan majlis.2 ‘MESYUARAT AGUNG TAHUNAN’ pada 3. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.

Guru-Guru Penasihat boleh menukar ahli yang telah dipilih melalui pungutan suara jika ahli berkenaan kurang berkelayakan. Berdasarkan ‘PERLEMBAGAAN KELAB’. Perbincangan Aktiviti Tahunan : 1. 2.L A N G K A H 5. pelantikan AJK Tertinggi boleh ditetapkan oleh Guru-Guru Penasihat.00/semester 97 . Pelantikan AJK Tertinggi sebaik-baiknya dilaksanakan melalui pungutan suara. Yuran : 1. atau 3.2 Ucapan memaklumkan agenda mesyuarat berkenaan. Pelantikan AJK Tertinggi Sesi / Tahun Semasa : 1. : perkara 7. jumlah yuran yang ditetapkan oleh Jawatankuasa ialah seperti berikut : 1.Yuran Keahlian : RM 2. Walau bagaimanapun.00/semester 1.RM 5. Pengerusi atau Ketua Penasihat akan memaklumkan semua ahli bahawa segala aktiviti lain yang telah dicadangkan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa yang akan ditetapkan kemudian bagi membincangkan dan memilih aktiviti yang sesuai yang akan dijalankan sepanjang tahun berkenaan. 8. Semua ahli layak mencadangkan sebarang aktiviti berfaedah yang ingin dijalankan pada sesi/tahun berkenaan.2 Yuran Ahli/ Pelajar : . AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Ucapan Ketua Penasihat : 5.3 Ucapan berbentuk motivasi.1 Yuran Guru Penasihat : . 6.00 (sepanjang tempoh persekolahan) Yuran Semester : RM 1.1 Ucapan alu-aluan oleh Ketua Guru Penasihat atau mana-mana Guru Penasihat 5. 7.2. 5. 2.

.1 Kehadiran Ahli : . KASUT Kasut hitam atau Kasut hitam atau kasut kasut sekolah sekolah 1.Peruntukan markah sebanyak (50%) 1. 1. Perkara yang perlu diberikan perhatian.3.L A N G K A H 9. . . . atau baju sekolah. antaranya : 1.3 Pakaian : 1.Perlu mendapat tandatangan guru penasihat setiap kali perjumpaan atau menjalankan aktiviti. Buku Peraturan 98 . Kad Gerko 1.Wajib ada bagi setiap ahli/pelajar.2 Kad Gerko : .1 Ahli/pelajar wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan untuk perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti yang termaktub di dalam ‘Buku Peraturan Sekolah’. iaitu : 1.Hilang atau belum memiliki : (perlu membeli yang baru melalui PK KoKurikulum atau guru kelas atau kerani) . hitam atau SELUAR / Seluar hitam atau Seluar seluar biru gelap atau SKIRT seluar biru gelap skirt sekolah atau ‘track atau seluar bottom’ berwarna sekolah atau hitam/biru gelap.Dijaga dengan baik (perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) . ‘track bottom’ berwarna hitam/biru gelap. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Hal-Hal Lain : 1.2 PERKARA LELAKI PEREMPUAN Kemeja putih berkolar BAJU Kemeja T putih atau berkolar atau Kemeja sekolah atau Kemeja sekolah baju sekolah.Wajib bagi setiap perjumpaan dan aktiviti.Perlu mengemukakan bukti ketidakhadiran (surat sakit atau pemberitahuan melalui ibu bapa/penjaga) jika tidak hadir perjumpaan dan semasa menjalankan aktiviti.Wajib dibawa semasa menghadiri perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti.3.

L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 1.jadual bertugas : (i) menyiram pokok bunga membersihkan pasu dan tali (ii) menyapu dan mop lantai (iii) mengelap cermin papan kenyataan 1. 12. 1.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 13. . 10.2 Pakaian Seragam : 1.4 Buku Catatan : .5.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal Bersurai : 11.5. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 12. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 10. 99 .3 Dewan dibersihkan dan dikemas.Buku Catatan dan alat tulis perlu dibawa untuk mencatatkan perkara-perkara berkaitan.kebersihan .4 P.5 Perkara-Perkara Berkaitan Yang Difikirkan Perlu Untuk Dimaklumkan Kepada Ahli/Pelajar : 1.5.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko MasingMasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.Pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku catatan dan diwajibkan membawanya semasa perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. 12.2 Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal 12.1 Anjung KPJ dan harta benda anjung .3 Dan Lain-lain. 12. 10.

P.2 Peralatan : (Peralatan perlu ada :) 1.2 Bacaan dan Tatacara Bacaan Ikrar : (Teks Ikrar dilampirkan) 1.1.7. (Perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) 3. 2.1.LAMPIRAN 13 4.1 Tentatif program : (contoh dilampirkan) 1.2.2.2 Raptai termasuk latihan perkara berikut : 2.1 Tempat : 3.1. 2. 2.1 Tempat paling sesuai ialah Dewan Serbaguna.1 Raptai diadakan untuk melicinkan dan melancarkan perjalanan majlis pada hari sebenar dan sebagai memberikan gambaran sebenar kepada AJK Tertinggi dan ahli/pelajar.1. Rostrum 3.1 Bacaan Ikrar oleh Presiden dan AJK Tertinggi (Tatacara dan Kedudukan) 2.1.1. Persiapan Tempat . 1 buah kerusi dan 1 buah meja (untuk majlis menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas) CATATAN 100 . Taklimat : 1.2 Diadakan selewat-lewatnya 1 hari sebelum majlis sebenar.1 Diadakan sekurang-kurangnya 1 kali. Antaranya : 1.2 Pengerusi dan Guru Penasihat memanggil semua AJK Tertinggi tahun berkenaan yang telah dilantik dan ahli/pelajar berkumpul untuk diberikan taklimat lebih lanjut mengenai majlis berkenaan.A Sistem : (Pelan Kedudukan disediakan) 3.A Sistem 2.2 Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas (Tatacara) 3. Peralatan dan P. MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. Raptai : 2.1.3 Pakaian : AJK Tertingg (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 2.

10 buah kerusi (untuk pentadbir dan tetamu) 6. 10 buah kerusi (untuk AJK Tertinggi) 5. ‘Backdrop’ (Skrin + Komputer Riba + Projektor LCD atau Kain rentang atau polisterin untuk ‘wording’) CATATAN 101 .LANGKAH AKTIVITI 4.

Tentatif Program : 1. Bakul Plastik 1. 4. Borang kehadiran 3. Pen 3. 1. 4. Marker Pen 3. Ketibaan tetamu 2. 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masingmasing : 2.3 AJK Tertinggi duduk di kerusi yang disediakan. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Nyanyian Lagu : .Sabah TanahairKu . P.NegaraKu .Mari Cegah Jenayah 5. 1. Kamera Digital 1.2 Ahli/pelajar duduk di atas lantai (sama seperti majlis perhimpunan) 3. Sabah TanahAirKu. Ketibaan Pengetua 3. Papan Tulis 2.Berilmu Berdisiplin . Persediaan Majlis : 3. Ucapan Pengetua 4.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ’tarikh 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1.A Sistem 2. Surat Pelantikan AJK Tertinggi (10 helai) 2. Pemadam Papan Tulis. Kaset lagu NegaraKu.L A N G K A H 1. Ucapan Ketua Penasihat 6.3 ‘MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. 3.1 Dewan dan Semua Ahli dalam keadaan bersedia. 102 . Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. Kad Gerko 2. Bacaan Doa. Still Camera Filem 2. Fail Kehadiran 1. Berilmu Berdisiplin dan Mari Cegah Jenayah.

11.3.Presiden . 5.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 7.2 dan 1 9. Sesi Fotografi bersama Pengetua. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 3.Timbalan Setiausaha .AJK Tingkatan 5. 12. Pengetua dan tetamu meninggalkan majlis.Timbalan Presiden . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 5. Majlis Bacaan Ikrar : Presiden Kelab mengetuai majlis Bacaan Ikrar Jawatankuasa Tertinggi Kelab.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masing-masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. 5. Majlis Penyerahan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : Presiden Kelab menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Pengetua. Teks Ikrar 6.Timbalan Presiden .2 dan 1 8.4. Pengetua menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Ketua Penasihat.Setiausaha .Setiausaha .Presiden . Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan AJK Tertinggi . Tetamu dan AJK Tertinggi Kelab. 10.Timbalan Setiausaha .Bendahati . Guru-Guru Penasihat. 103 . Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas J/Kuasa Tertinggi (1 helai) 4.4.3.AJK Tingkatan 5. Majlis Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : .Bendahari .1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.

4 P. 7.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal.3 Dewan dibersihkan dan dikemas.2 Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 7. Bersurai : 8. Mengemas Dewan dan Peralatan : 7. 7.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 104 .7.

LAMPIRAN 14 KERTAS KERJA PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK.

PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling . Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwim Badan Pengawas. MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kebaikan hadir 100 % ke sekolah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. TARIKH : TEMA : ‘Tak Nak Ponteng’ DANA : Badan Pengawas. OBJEKTIF : 1. Menyedarkan pelajar tentang kebaikan jika mereka hadir ke sekolah tanpa ponteng, 2. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya daripada ponteng sekolah dan kelas. 3. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 4. Membudayakan kehadiran 100 % ke sekolah dan kelas. SASARAN : 1. Semua pelajar yang kehadiran mereka di tahap kritikal. (sasaran utama) 2. Semua pelajar . AKTIVITI / PROGRAM : 1. Ceramah 2. Kajian Kes (Soal Selidik) 3. Sesi Kaunseling 4. Pertandingan 100% Kehadiran Kelas. PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.

105

SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah 1. Memantau perjalanan program 2. Memastikan perjalanan program mengikut jadual dan perancangan 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membantu tugas-tugas Pengarah 2. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mencatat minit. 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membuat anggaran perbelanjaan. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM BIDANG TUSAS 1. Memberikan khidmat nasihat. 2. Memberikan tunjuk ajar. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Timbalan Pengarah

Setiausaha

Bendahari, Hadiah & Cenderahati Banner

106

JAWATAN

NAMA

BIDANG TUSAS

Penyelaras Aktiviti & Pertandingan

Ceramah :

1. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan borang soal selidik. 2. Mengendalikan sesi kajian kes. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. 2. Mengendalikan sesi kaunseling. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program 2. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan memastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /ProjectorLCD) semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Kajian Kes (soal selidik) :

Sesi Kaunseling :

Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % :

Peralatan

PA. Sistem :

Visual

107

Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung . 1. Disahkan oleh. Menyediakan Poster Banner yang menarik. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. 2.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 108 . 2.

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PAGI HARI ISNIN MASA 0630 0700 0700 0800 0800 0900 0900 1000 1000 1100 1100 1200 SESI KAUNSELI NG SESI KAUNSELING CERAMAH 1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMIA N SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 109 .

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PETANG HARI ISNIN MASA 1200 0100 0100 0200 0200 0300 0300 0400 0400 0500 0500 0600 SESI KAUNSEL ING CERAMA H1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMI AN SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 110 .

LAMPIRAN 15 PROGRAM MINGGU SIFAR MEROKOK ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya. maklumat melalui ‘spy’ atau ‘mata-mata’ sekolah yang nampak mereka merokok di luar kawasan sekolah. Meminimumkan kegiatan merokok dalam kalangan pelajar khususnya pelajar-pelajar lelaki. berdisiplin. TARIKH : TEMA : ‘Generasi Sihat Tanpa Rokok’ DANA : PIBG dan Sekolah. dan sebagainya. 2. SASARAN : 1. 4. 3. OBJEKTIF : 1. Menyedarkan pelajar tentang keburukan dan bahaya merokok. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin Badan Pengawas MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap Keburukan Merokok di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu. pelajar yang disyaki merokok :bibir lebam. Pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti merokok : pelajar yang telah membuat pengakuan merokok. berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 111 .

Bahagian Narkotik. CERAMAH / PAMERAN • • Hospital Besar .bila mula merokok .sebab-sebab mereka merokok sesi kaunseling : . PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. • PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Polis Diraja Malaysia 2. di samping dapat memberikan kesedaran kepada bukan sahaja peserta program tetapi juga kepada semua pelajar 112 .nasihat .bantu mereka cara henti merokok Sesi Perbincangan dan Pembentangan Kumpulan : 3.AKTIVITI / PROGRAM : 1. ASIMILASI MINDA • Sesi mereka diminta berfikir tentang kesan jika mereka meneruskan tabiat buruk ini kepada diri mereka sendiri sama ada dari segi kesihatan dan kewangan mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah. LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK) dikendalikan oleh Fasilitator yang terdiri daripada Badan Pengawas dan guruguru • sesi hati ke hati : .

Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 2. 2. Memberikan khidmat nasihat. Timbalan Pengarah Setiausaha Bendahari. BIDANG TUSAS 1. 4. 3.SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM ) Ketua Guru Pengawas 1. Memberikan tunjuk ajar. Memastikan perjalanan program berjalan mengikut jadual dan perancangan 3. 2. Membantu tugas-tugas Penagrah 2. Membuat anggaran perbelanjaan. 1. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. Mencatat minit. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Hadiah & Cenderahati Banner 113 . Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 3. 1. 1. 1. Memantau perjalanan program 2.Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. 3.Menyediakan an mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /Projector/LCD) semasa sesi perasmian. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program). Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 2. Mengendalikan sesi kajian kes.JAWATAN Penyelaras Aktiviti & Pertandingan NAMA Ceramah : BIDANG TUSAS 1. Menyediakan dan mempastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian. Menyediakan borang soal selidik.. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Sistem : Visual: 114 . 1.Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. ceramah 2. 3. 1. Kajian Kes (soal selidik) : Sesi Kaunseling : Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % : Peralatan PA. Mengendalikan sesi kaunseling. 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 3. 2.

Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. 115 . Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Menyediakan Poster Banner yang menarik. 1.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Lain-lain tugas berkaitan 2. Disahkan oleh.

00-10.00-1.00 Ceramah 1 ‘Kesan-kesan negatif tabiat merokok’ Pegawai Promosi Kesihatan.30-12. Hospital Besar Kementerian Kesihatan Malaysia.30-2. Sesi Pembentangan Kumpulan 3.30-10.30 Kudapan (makan tengahari) Solat Zohor 1.30-4.30 Merarau (minum pagi) 10.30 Pendaftaran peserta 8.JADUAL PROGRAM ’Kempen Sifar Rokok’ 7.30 LDK 2 1.30 LDK 1 1.00 Ceramah 2 ‘Kesan dan Keburukan Dadah’ Pegawai dari Bahagian Narkotik Polis Diraja Malaysia 12.30 Bersurai 116 . Sesi Perbincangan Kumpulan 2.00 Asimilasi Minda 4. Sesi Hati ke Hati 2.30-3.00-7. Sesi Kaunseling 2. 10.

2. 117 .00 Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan dan Peraturan kelab.01. TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 1. Mesyuarat Agung Tahunan Kelab. 50 ahli memahami perlembagaa n kelab RM 100. PROGRAM / AKTIVITI Hari Penghayatan Kelab. Dijalankan dengan memberi Watikah Pelantikan kepada AJK Mereka juga membaca/melaf azkan ikrar pada majlis berkenaan.05 Dewan Sekolah.LAMPIRAN 16 LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN (LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN -------) Di antara aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Pencegahan Jenayah ini sepanjang tahun adalah seperti berikut : BIL. 3. 14. Majlis Perlantikan Ahli Jawatankuas a Kelab. Dilaksanakan berdasarkan ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum.

Sesi Latihan Nyanyian Koir Lagu Rasmi Kelab (Mari Cegah Jenayah) Sesi latihan ini bertujuan menimbulkan rasa bangga ahli terhadap kelab kesedaraan terhadap pentingnya membenteras jenayah. Anjung KPJ ini diilhamkan oleh Pengetua dan disumbangka n oleh pihak sekolah 5 Kerja Amal : Mencantik kan dan menceriak an ‘Anjung KPJ’ dan kawasan persekitar annya dengan : • menga dakan sudut dan ruang an untuk mena mpal poster dan gamba r berken aan denga n pence gahan jenaya h. PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 4.BIL. • menga dakan sudut untuk carta organi 118 .

119 .sasi kelab. • • memb ersihk an kawas an persek itaran denga n meleta kkan batubata untuk menut up kawas an berlum pur. dan meleta kkan bunga bunga di kawas an sekitar untuk menca ntikka n dan mence riakan nya.

120 . Lawatan ini bergabung dengan Kadet Pertahanan Awam Sekolah. Lawatan merangkumi lokasi Sel Penjara . Lawatan Sambil Belajar Ke Jabatan Penjara Malaysia. Sebab . Sesi Percambaha n Minda Cegah Jenayah : • Punca . Ahli dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberikan satu isu berkaitan masalah disiplin dan jenayah. 7. Kumpulan ini akan membincangkan isu yang diberikan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Tayangan Video : • (VCD Cegah Jenay ah) terbita n PDRM . Bilik Pameran dan Demonstrasi Sebatan Rotan. Sesi Tayangan tersebut kemudiannya dibincangkan dalam kumpulan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Akibat dan Langk ah Pence gahan. 8.6.

Buli dan banyak lagi) Program diadakan untuk kedua-dua sesi pagi dan petang dan dihadiri oleh semua pelajar 10 121 . Bunuh. Menjemput Agensi Luar. Ceramah dan Demonstr asi Hukuman Sebatan Rotan) - Ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan dan setiap kumpulan ditugaskan menghasilkan sebuah Buku Skrap yang berkaitan dengan isu yang dipilih.9. Curi. Rompak. Buku Skrap yang telah diterbitkan oleh kelab adalah seperti : (Kes Rogol. Pecah Rumah. seperti : 3 Polis Diraja Malaysia Tawau. Ragut. Setakat ini. (Untuk menga dakan Pamer an dan Ceram ah) 4 Jabatan Penjara (Untuk mengadak an Pameran. Samun. Menghasilka n Buku Skrap : • Buku Skrap yang dihasil kan berdas arkan keskes jenaya h yang disiark an di dalam akhbar akhbar tempat an.

Pembubaran AJK Sesi Tahun __________ Dilaksanakan mengikut ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum. 14. Pihak sekolah memilih buat pertama kali KPJ untuk bertanding dalam perbarisan sempena Hari Kemerdekaan.11. Program Khas untuk PelajarPelajar Lelaki Sekolah ini untuk sesi pagi dan petang yang berisiko Tinggi. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Disahkan oleh : 122 . 12 13 Membantu Unit Bimbingan Kaunseling dan Badan Pengawas Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Pemurnian Cinta‘ Membantu Badan Pengawas dan Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Kempen Sifar Rokok’ : Perbarisan Sempena Hari Kemerdekaan Anjuran Majlis Perbandaran Tempatan Program Khas untuk Pelajarpelajar Perempuan Sekolah ini yang dijalankan mengikut sesi iaitu Sesi Pagi dan sesi Petang.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SENARAI NOMBOR TELEFON PENTING IPK MALAYSIA Nama Ibu Pejabat Polis Negeri Bukit Aman Sabah Sarawak Putrajaya Labuan Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang Nombor Telefon 03 – 22626222 088 – 318555 082 – 245522 03 – 88862222 087 – 412315 03 – 21460522 03 – 55142222 04 – 9762222 04 – 7741222 04 – 2221522 05 – 2451222 06 – 2854222 06 – 7622222 07 – 2254422 09 – 63547222 09 – 63547222 09 – 5552222 Hotline / Gerakan 03 – 20319999 088 – 450470 082 – 240800 03 – 88862145 087 – 412222 03 – 20520195 03 – 20529999 04 – 9711999 04 – 7392999 04 .2691999 05 – 2401999 06 – 2851999 06 – 7619999 07 – 2212999 09 – 5151999 09 – 6354999 09 – 5151999 123 .LAMPIRAN 17 1.

2.gov.my Nombor 124 . Bil 1 2 3 ADUDISIPLIN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Perkara Hotline Adudisiplin Fax Adudisiplin Email adudisiplin 1 – 80088 – 4774 03 – 88886681 adudisiplin @ moe. SENARAI NOMBOR TELEFON MCPF NEGERI Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sabah Sarawak Labuan Negeri Tel 088-711758 082-274222 03-40442828 03-55106625 04-9082212 04-7741222 04-2221504 05-2422299 06-2854222 06-7622222 07-2254657 09-7455514 09-6354722 09-5902252 Faks 088-719228 082-4272275 03-40446688 03-55145155 04-9761330 04-7316988 04-2623388 02-24338333 06-2837771 06-7623506 07-2239607 09-7440022 09-6226941 09-5563305 Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang 3.

IV(16) Surat Pekeliling Iktisas Bil.VII(75) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/1998 KP(BS)8591/Jld.VIII(9) 10-Jun-99 9 6 Ogos 1998 10 15-Feb-93 11 05-Sep-95 125 .IV(12) 10-Jun-99 2 31 Mac 1998 3 19 Mei 1998 4 Surat Pekeliling Iktisas Bil.XV(8) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3/1993 KP(BS)8591/Jld.V(96) Surat Pekeliling Iktisas Bil.LAMPIRAN 18 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL TAJUK KESELAMATAN Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Garispanduan dan Syarat-syarat pengambaran di Sekitar Kawasan Jabatan dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Persdiaan Menghadapi Bencana Alam Pelaporan Kejadian Tidak Diingini di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Ko-kurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Sekolah Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi GENGSTER Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah Lapor kepada Polis Salahlaku yang berbentuk Jenayah Menangani Masalah Ponteng di Sekolah BIL. 7/1999 KP(BS)8591/Jld. 6/1995 KP(BS)8591/Jld. 17/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(17) 14 Ogos 1998 8 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 21/1998 KP(BS)8591/Jld. 1/1995 KP(BS)8591/Jld.V(7) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 6/1998 KP(BS)8591/Jld. SURAT TARIKH 1 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 8/1999 KP(BS)8591/Jld.IV(21) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(6) Surat Pekeliling Iktisas Bil.XV(8) 11-Sep-98 5 16 Mei 1991 6 06-Apr-95 7 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4/1991 KP(BS)8591/Jld. 12/1998 KP(BS)8591/Jld.

Sekolah.JAWATANKUASA PENULISAN BUKU PANDUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) Penaung Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha I Naib Setiausaha II AJK : Dato’ Dr.Ahmad Jabatan Pelajaran W.P. : Encik Zais bin Mohd. : Encik Anuar bin Ariffin Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Encik Mansor bin Hassan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Encik Asmawi bin Hj. Labuan : Encik Mokhtar bin Mohamad Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 126 . KPM : Encik Mior Khir bin Haji Ghazali Jabatan Pelajaran Negeri Perak : Encik Che Soh bin Muda Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu : Encik Nadzaruddin bin Kasim Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Encik Mohamed Hatta bin Md.Tamyes bin Saimun Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.Sekolah.Ahamad bin Sipon Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Dato’ Hj. KPM : Encik Abdul Rahim bin Mohidin Penolong Pengarah. Bhg. Khusaini bin Hasbullah Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Encik Salleh bin Mohd. Bhg.Akil Ketua Penolong Pengarah. KPM : Encik Mohd.Hussen Pengarah Bahagian Sekolah : Puan Nor Azizah binti Ibrahim Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah. Salleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor : Encik Mohd.Fuzi bin Haji Mohd.Nor Penolong Pengarah. Bhg.Sekolah.

Kajang. Kelantan : En Zulkifli Zakaria Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Sabah : Encik Mohd Saidi Bin Ahmad Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Selangor Encik Munshee Bin Mohamad Mokhtar : Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur 127 .: Encik Ali Affandi bin Abdul Majid Jabatan Pelajaran Negeri Pahang : Encik Ibrahim Bin Yaacob Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang : Encik Razukee bin Zulkifli Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Muzli bin Mustafa Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Mohd Khaidir Bin Abdullah Ketua Unit HEM Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Puan Rusni Bt Abd Jalil Ketua Unit HEM. Banting. Kelantan : Puan Nooriha bt.Bhg Datin Suwarni Bt Hassan : Pengetua SMK Bukit Bandaraya. Selangor : Encik Husain Bin Usih SMK Pasir Putih. Abd Kadir SMK Sultan Yahya Petra 2. Ulu Tiram. Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Y. Kuala Lumpur : Encik Hassan Bin Topit : Pengetua SMK Puteri Wangsa. Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Puan Hamimah Bt Lek : Ketua Unit HEM. Johor : Encik Abdul Wahid Bin Takat Pengetua SMK Telok Dato’. Tawau. Kelantan : Encik Shaharuddin Bin Abu Kassim SMK Maahad Hamidiah.

Cheras. Selangor.: Encik Ramlan bin Noordin SMK TTDI Jaya. KL : Encik Kasim bin Kasimin SMK Padang Tembak. Shah Alam : Encik Khairom bin Patong SMK Seri Mulia. 128 . Teluk Intan Perak : Puan Zaharah Bte Othman SMK Tinggi Kajang. KL : Encik Zainal Abidin Bin Osman SMK Sultan Abdullah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful