1

1.0

LATAR BELAKANG Kes jenayah yang melibatkan murid sekolah seperti yang sering dilaporkan oleh media semakin meningkatkan serta membangkitkan kebimbangan banyak pihak. Kementerian Pelajaran berpendapat gejala antisosial ini perlu diberi perhatian serius dan ditangani secara menyeluruh dan bersepadu oleh semua pihak. Kesedaran murid akan implikasi negatif terhadap jenis dan pola perlakuan jenayah perlu dipertingkatkan agar mereka tidak terjebak dalam kegiatan antisosial. Kementerian Pelajaran Malaysia, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1999 bertarikh 10 Jun 1999, telah menyarankan bahawa semua sekolah menengah di seluruh negara supaya menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah. Saranan penubuhan kelab ini bertujuan untuk membangkitkan kesedaran dan kepekaan murid terhadap

kemungkinan wujudnya gejala antisosial di sekeliling mereka. Seterusnya, diharapkan agar kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan polis dapat diselaraskan dalam usaha membanteras perbuatan jenayah sama ada di dalam sekolah atau di luar kawasan sekolah.

1.1

FALSAFAH Kelab ini berperanan serta bertanggungjawab melahirkan ahli yang kreatif dan inovatif, mempunyai ketahanan diri, berani bersaing, prihatin terhadap bidang yang diceburi, mempunyai wawasan dalam bidang kokurikulum dan juga sahsiah, serta menggembleng kreativiti diri secara global demi memartabatkan nama kelab dan sekolah di samping mempunyai keyakinan dan kesedaran diri.

1.2

MOTO ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’

2

1.3

MATLAMAT Matlamat penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah adalah untuk membentuk komuniti murid yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap aspek pencegahan jenayah dan mempunyai kefahaman tentang penguatkuasaan undangundang dalam konteks mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman.

1.4

OBJEKTIF 1.4.1 Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah. 1.4.2. 1.4.3. Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. 1.4.4. Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah. 1.4.5 Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal menangani jenayah

.

3

4 .

1. Polis DiRaja Malaysia iiiv) Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sektor Hal Ehwal Murid Urus Setia 5 . Kelab pencegahan jenayah di peringkat sekolah hanya akan dapat dijayakan apabila semua peringkat jawatankuasa memainkan peranan mengikut keperluan yang telah ditetapkan.0 PENDAHULUAN Bab ini mengandungi senarai jawatankuasa mengikut peringkat dan senarai tugas ahli jawatankuasa yang terlibat.1 Jawatankuasa Induk KPJ Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut :Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Y.B. 2. Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Jabatan Sekolah) Pengarah Bahagian sekolah Timbalan Pengarah (Murid) Sektor Hal Ehwal Murid Ketua Penolong Pengarah Sektor Hal Ehwal Murid i) Pengarah Bahagian Pengurusan Jabatan Pendidikan lslam dan Moral ii) Pengarah Bahagian Pengurusan Pelajaran Teknik dan Vokasional iii) Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Sukan iv) Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Khas v) Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri iv) Pengetua-Pengetua Penyelaras Gabungan/Daerah/Zon iiv) Bahagian Siasatan Jenayah Bukit Aman.2.1 JAWATANKUASA INDUK KPJ PERINGKAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2.

2. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai PPG/PPD Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i)Seorang Wakil PPG / PPD Sektor Kemanusiaan ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat ii) Ibu Pejabat Polis Daerah iii) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) iv) NGO yang berkaitan Penaung Penasihat Pengerusi 6 .jawatankuasa ini diketuai olehPengetua Penyelaras yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.1 Di peringkat PPG/Daerah/Zon.2. a) Negeri-negeri yang mempunyai daerah.1.2 Fungsi Urus Setia Jawatankuasa Induk adalah untuk membincangkan dan menentukan dasar serta program yang akan dilaksanakan secara bersamasama di semua peringkat Gabungan/Daerah.2 JAWATANKUASA KPJ PERINGKAT PPG / DAERAH /ZON 2.2.

2.4 Pengetua yang dilantik perlu membentuk Jawatankuasa Pemantauan Sekolah-sekolah bagi memastikan kelab dijalankan seperti yang dirancang.2. 2.2 Jawatankuasa Peringkat Daerah adalah berfungsi melaksanakan keputusan. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli-Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i) Ketua Unit HEM/Penyelia Disiplin ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat iii) Polis Diraja Malaysia (Daerah) iv) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) v) NGO yang berkaitan 2. merancang aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah bersama Pengetua-pengetua Sekolah di Peringkat 7 .3 Pengetua Penyelaras yang dilantik hendaklah Gabungan/Daerah masing-masing.2.b) Negeri-negeri yang tidak mempunyai daerah.keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk . 2.

1 INDUK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PERINGKAT Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah seperti berikut :- adalah Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pengetua Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum/ Penyelia Petang Ketua Guru Disiplin i) Guru Penasihat KPJ ii) Guru Bimbingan dan Kaunseling iii) Pengerusi PIBG iv) Pegawai Perhubungan Polis v) Ketua Panitia BM dan BI vi) Ketua Panitia Moral / Agama vii)Ketua murid lelaki atau perempuan viii)Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah viii)Ketua Jawatankuasa Pemimpin Pelajar yang difikirkan sesuai 8 .2.6 2. Pelajaran 2.2. Laporan yang dihantar ke Jawatankuasa Induk hendaklah diberi satu salinan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Gabungan/Daerah.3.3 JAWATANKUASA SEKOLAH 2.2.5 Pengetua Penyelaras perlu menyediakan laporan lengkap berkaitan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah di Gabungan/ Daerah masing-masing pada bulan Oktober setiap tahun.

2. memantau dan menilai program atau aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. ii.3.3.3. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. 2.4 Peranan Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah adalah seperti berikut: i.3. 2. iv. Memberikan khidmat nasihat dalam pelaksanaan aktiviti kepada pelaksanaan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Merancang. 9 . Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun 2. Membincangkan semua program dan aktiviti bersama-sama jawatankuasa.3 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat atau mengikut keperluan.2 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Sekolah adalah pelaksana kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk Kementerian Pelajaran Malaysia dan Daerah. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan berkesan.5 Tugas Jawatankuasa: a. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Membuat laporan tahunan Kelab Pencegahan Jenayah kepada Jawatankuasa Peringkat Daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. iii.

Membuat penilaian kokurikulum kepada semua ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. e. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah dari semasa ke semasa. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahliahli. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Jawatankuasa Induk Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Guru Bimbingan dan Kaunseling Melaksanakan modul ’Masih Ada Yang Sayang’. d. 10 . c.b. Timbalan Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

STRUKTUR ORGANISASI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2.1. 11 .2.4.2 Tugas Jawatankuasa a) Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.4. Struktur organisasi seperti berikut :PENAUNG PENGETUA PENASIHAT PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH GURU PENASIHAT GURU DISIPLIN JAWATANKUASA PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA (5) PEMERIKSA KIRA-KIRA (2) AHLI-AHLI KEAHLIAN TERBUKA KEPADA SEMUA MURID 2. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.4.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Penasihat. Bekerjasama dengan setiausaha. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. d) Penolong Setiausaha Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.b) Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. c) Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli-ahli. Memastikan akaun sentiasa dikemas kini. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Mengutip wang derma daripada ahli. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Guru Penasihat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. 12 . e) Bendahari f. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan.

2. Pemeriksa Kira-Kira 2.0 Sistem Fail ( rujuk Lampiran 2 ) Contoh surat-menyurat ( rujuk Lampiran 5-8 ) Contoh Borang Pemantauan ( rujuk Lampiran 9 ) Contoh Pelan Tindakan Tahunan dan Perincian ( rujuk Lampiran 10a dan 10b ) Contoh Program dan Aktiviti ( rujuk Lampiran 11-16 ) PROGRAM DAN AKTIVITI Semua aktiviti di bawah mengambil kira 5 domain pembangunan sahsiah murid di sekolah : 123453.1 Merupakan perbuatan / tingkah laku / tutur kata yang sopan.8. Pembudayaan Adab Murid Peningkatan Disiplin Murid Perpaduan Murid Patriotisme Jati Diri Pembudayaan Adab Murid 3.5. berharga dan bernilai. 13 .9. Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah tertakluk kepada Perlembagaan yang telah ditetapkan ( rujuk Lampiran 1 ) 2. 3.6. Ia adalah asas dalam sistem pendidikan bagi menilai dan mengukur sesuatu perkara yang berkaitan dengan kualiti.1.g. 2. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 2. berbudi pekerti yang halus dan bersopan.4. taraf perilaku yang baik. 2. Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.1.7.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.2.3. muhibah.2. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Polis Kursus Kepimpinan & Pengurusan Kelab Pameran Anti Jenayah Kempen Anti Buli Program `Jom Ke Sekolah’ 3.1. keluarga.3 Hubungan rapat terjalin antara murid di sekolah. sekolah serta negara. bersemangat muhibah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu.1. masyarakat. Wujud persefahaman dan toleransi serta saling menghormati antara agama dan adat resam kaum.2 3.2. 14 . Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Keibubapaan Bengkel Vandalisme Lawatan Minggu Sahsiah Cemerlang Program Masih Ada Yang Sayang 3. Perpaduan Murid 3.3.3.3. toleransi dan persefahaman menjadi teras utama pelaksanaan aktiviti. Peningkatan Disiplin Murid 3.1 3.2.3. Untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan.” 3. berketerampilan.3. Budaya beradab merangkumi 10 komponen iaitu : Adab di dalam bilik darjah Adab semasa perhimpunan Adab semasa interaksi sesama murid Adab dengan alam sekitar Adab kepada guru Adab kepada ibu bapa Adab kepada rakan Adab semasa dalam permainan / aktiviti Adab semasa bersama masyarakat Adab kepada pemimpin 3. Semangat kerjasama. masyarakat. Melahirkan murid yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul .2 Tingkah laku yang baik membawa kepada kesedaran akan tanggungjawab terhadap diri sendiri.1 3.2. dan negara.3.

sifat berdisiplin secara kerelaan sendiri (internally imposed) akan terjana dan perkasa. v.4.1 Jati diri yang perlu dibangunkan dalam sanubari murid kita adalah tentang perasaan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi terhadap: i. iii.4.4 Contoh-contoh aktiviti : Dialog bersama tokoh & pemimpin masyarakat Aktiviti sukan & permainan Program khidmat masyarakat Aktiviti gotong-royong Karnival Pencegahan Jenayah 3.5. iv.1 Patriotisme bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air menjurus kepada perpaduan rakyat.4.3. 3.3.2. asal usul dan tradisi resamnya tradisi keilmuan rupa bangsa Malaysia keupayaan bersaing yang tinggi katakan tidak pada perkara-perkara dan tingkah laku yang negatif 3. Jati Diri 3. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah juvana & undang-undang Seminar pembentukan sahsiah Kempen kesedaran antisosial Pertandingan melukis mural antijenayah Aktiviti keagamaan 15 .5. ii. Patriotisme 3.2 Contoh-contoh aktiviti : Sambutan Hari Kemerdekaan Kibar Jalur Gemilang Lawatan ke tempat-tempat bersejarah Bicara tokoh Pertandingan mendeklamasikan sajak 3.5.

Masukkan senarai 30 orang murid berkenaan ke dalam buku daftar/laporan dan catatkan sedikit latar belakang setiap pelajar berkenaan mengikut buku pendaftaran dan jenis-jenis kesalahan yang sering menjadi masalah sekolah. PROGRAM `MASIH ADA YANG SAYANG’ Strategi Pelaksanaan : TAHAP PERTAMA TINDAKAN 1.2 1.3 Bimbingan Senaraikan nama murid berkenaan dan jika Guru melebihi 30 orang maka hendaklah Kaunseling diberikan keutamaan kepada 30 orang murid yang tegar sahaja dan yang lain sebagai senarai simpanan. 1.1 Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Pertama Guru Bimbingan dan Kaunselin untuk menerangkan sejelas-jelasnya tujuan.9. (Gunakan Lampiran A untuk panduan) TAHAP KEDUA TINDAKAN 1. 16 .1 Kenal pasti secara sulit murid yang perlu diberi perhatian dari tingkatan 1 hingga 5 melalui: Pemerhatian Pengetua • • • • • Pemerhatia Jawatankuasa Pelaksana Pemerhatian Pengawas/ PRS/ Ahli KPJ Rujukan guru tertentu Cara-cara lain yang sesuai dan 1. objektif dan matlamat yang hendak dicapai oleh Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah.3.

Setiap fasilitator cuba mengenali secara terperinci latar belakang kliennya termasuk kemajuan pelajaran.3 1. tahap pelanggaran disiplin yang dilakukan. TINDAKAN 1.1 Setiap fasilitator mengadakan pertemuan Fasilitator informal dengan klien masing-masing untuk membina hubungan mesra/rappor.4 TINDAKAN 17 . Dalam pertemuan itu dinyatakan: • • • • • Tujuan Pertemuan Tugas Fasilitator Kepadanya Cadangan-cadangan Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Proses Tindakan Disiplin Di Sekolah Satu set peraturan sekolah dan minat klien dibaca dan tandatangan di buku laporan sebagai tanda memahami peraturan sekolah. hobi dan sebagainya. Melantik fasilitator dan menyerahkan kuasa kepada Jawatankuasa untuk memilih 3 orang sahaja klien masing-masing.TAHAP KEDUA 1. 3. kecenderungan minat.2 Membentangkan senarai cadangan nama pelajar yang dikenal pasti kepada Jawatankuasa dan mengesahkan disiplin setiap murid. TAHAP KETIGA 3.

adakan satu projek khas untuk klien yang semakin merosot disiplinnya seperti Perkhemahan Kerja. Program Kesedaran Khas dan sebagainya. TAHAP KEEMPAT 4. Dapatkan nombor telefon. 18 . memberikan peningkatkan dan sebagainya.2 dan atur penglibatan klien dalam sekurang. Mewujudkan hubungan dua hala yang rapat Fasilitator antara fasilitator dan keluarga/penjaga klien. Waktu pertemuan mungkin pada waktu pagi. waktu balik dan sebagainya. Libatkan mereka dalam dalam tugastugas tertentu aktiviti sekolah seperti menganjurkan Sukan Sekolah.TAHAP KETIGA 3. khidmat nasihat. Sambutan Hari Ucapan dan sebagainya. Majlis Maulud Nabi.Fasilitator kurangnya satu aktiviti kokurikulum secara aktif.3 3. lawatan ke penjara.4 TINDAKAN Mesyuarat Jawatankuasa Kedua dan semua Guru Bimbingan dan fasilitator memberikan laporan kemajuan Kaunseling dan tindakan yang perlu diambil. Kem Jaya Diri. Tujuannya untuk bertukar pendapat. Programkan rancangan pertemuan informal Fasilitator yang berjadual (Untuk jangkamasa 5 minit) sekurang-kurangnya satu minggu sekali. alamat sebenar dan sebagainya.1 TINDAKAN 3. 4. Jika perlu. masa rehat.

5. 19 .2 Jika klien mereka masih terlalu tegar maka GPK HEM/Fasilitator atur pertemuan dengan keluarga klien dan makluman tindakan lanjut yang akan diambil sekiranya anak jagaan masih meneruskan tingkah laku melanggar disiplin-minta perhatian keluarga.3 6. Bimbingan dan Mesyuarat Jawatankuasa Ketiga untuk membuat Guru Kaunseling/Jawatankuasa penilaian keberkesanan program iaitu: • Berasaskan peraturan pelanggaran disiplin Pelaksana klien (30 orang). • Status pelanggaran disiplin keseluruhan pelajar • Status suasana persekitaran dalam sekolah (Jika perlu)-Pengubahsuaian modul ke arah lebih berkesan untuk pelaksanaan masa akan datang PENUTUP Dengan ini diharapkan bahawa program ini akan memberikan kesan yang positif kepada murid-murid dan membantu mengurangkan masalah disiplin murid. Laporkan kepada Pengetua mana-mana Pengetua/Fasilitator klien yang masih tegar untuk tindakan seterusnya. TAHAP KEENAM TINDAKAN 5. Fasilitator TINDAKAN 5.TAHAP KELIMA 5.1 Meneruskan pertemuan singkat dengan klien masing-masing setiap minggu dan lihat perkembangan/kemajuan/tatalaku seterusnya. Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat Gabungan/Daerah/ Zon juga perlu mendapatkan kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) seperti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di peringkat masing-masing terutama apabila program-program yang dirancangkan memerlukan bantuan kos perbelanjaan.

5 Memupuk rasa patuh kepada peraturan sekolah dan undang-undang negara.3 3. PERJUMPAAN DAN AKTIVITI 4. jenayah dan Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama.2 20 . negara dalam hal-hal pencegahan jenayah 4. NAMA : Kelab ini dikenali dengan nama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) 2. Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah Menanam nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid.LAMPIRAN 1 PERLEMBAGAAN 1.1 Tempat mesyuarat dan perjumpaan kelab adalah tidak terhad kepada manamana bilik dewan atau kawasan sekolah dengan syarat mendapat kebenaran pihak pentadbir sekolah terlebih dahulu. ALAMAT Alamat lengkap Sekolah 3. TEMPAT MESYUARAT. bangsa.2 3.4 3. bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah.1 3. OBJEKTIF 3. Tempat menjalankan aktiviti kelab adalah berpusat di dalam kawasan sekolah tetapi boleh juga di tempat-tempat lain di luar kawasan sekolah yang difikirkan sesuai dengan aktiviti yang dijalankan oleh guru penasihat dan pentadbir sekolah dengan syarat perjalanan aktiviti tersebut diiringi oleh guru penasihat. 4. Menyediakan garis panduan pengurusan pencegahan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti yang berfaedah.

Penaung ialah Pengetua Penasihat . Senarai Jawatankuasa Penaja 6.2 Penaung . Draf perlembagaan b.1 Surat permohonan penubuhan daripada guru penasihat kepada Pengetua hendaklah disertakan: a. 2 orang pemeriksa kira-kira 6. MESYUARAT 6.2 Keahlian kelab ini terbuka kepada semua murid.2.1 5.Penolong Kanan HEM . 21 . Jawatankuasa Kelab Terdiri daripada kalangan murid yang dilantik melalui pemilihan dalam mesyuarat agung tahunan iaitu: a.Guru daripada Jawatankuasa Badan Disiplin Sekolah.1.Pegawai Perhubungan Sekolah Ibu Pejabat Polis Daerah 5.2. Seorang Setiausaha d. 5 orang ahli jawatankuasa g.3 Surat Kelulusan Penaja daripada Pengetua selaku Pendaftar Kelab di sekolah kepada Guru Penasihat Surat Pelantikan daripada Pengetua kepada Guru Penasihat.2. Seorang Penolong Setiausaha e.3 5.2.1.5. Seorang Pengerusi b.1. h. Organisasi kelab adalah seperti berikut: 5.1 5. Draf aktiviti asas c. Seorang Naib Pengerusi c. KEAHLIAN DAN ORGANISASI 5.1 Mesyuarat Penaja 6.4 Guru Penasihat . Seorang Bendahari f.2 6.

6.2. Laporan tahunan kelab Laporan kewangan kelab Pemilihan jawatankuasa kelab yang baru 6. 6. Kuasa membelanjakan kumpulan wang hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan berfaedah bagi mencapai objektif aktiviti kelab. Minit mesyuarat Laporan aktiviti Laporan kewangan Perancangan aktiviti 7. Bendahari tidak boleh menyimpan wang kelab dalam tangannya melebihi RM 10. c. c.2. KEWANGAN 7. Atas arahan guru penasihat apabila difikirkan perlu oleh jawatankuasa Atas permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya 1/3 bilangan ahli dan diadakan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh penerimaan permintaan Dihadkan hanya kepada maksud atau tujuan mesyuarat itu diadakan. Jumlah yuran yang ditetapkan untuk setiap ahli adalah pada kadar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa.00 pada satu-satu masa dan wang selebihnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penasihat.2.1 7. b.3 7. c. b.3 Mesyuarat Agung Tergempar a.2 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua Pemilihan jawatankuasa kelab Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua Mesyuarat Agung Tahunan a. b. 6.1 Mesyuarat Agung Penubuhan a.2 7.5 22 . 7.2 Mesyuarat Agung :6.4 Mesyuarat Jawatankuasa a.4 Mendapatkan sumber kewangan melalui yuran tahunan.2. b. Setiap perbelanjaan wang kelab hendaklah dengan kelulusan Jawatankuasa. c. derma dan aktivitiaktiviti yang dijalankan. d.

8. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing.2 9.8. Penasihat dan Guru Penasihat Kelab adalah perlu sebelum sesuatu pindaan perlembagaan kelab dilakukan. PERKARA-PERKARA LAIN Kelab ini adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Kerajaan. PINDAAN PERLEMBAGAAN KELAB 8. Persetujuan Penaung. 23 .1 Pindaan perlembagaan kelab boleh diusulkan oleh ahli dan diluluskan dengan mendapatkan persetujuan 2/3 ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Tergempar.

Salinan 2. Perlembagaan 2. Rancangan Tahunan 4. Minit mesyuarat Jawatankuasa 10. Rancangan Tahunan 12. Surat Permohonan Penubuhan . Borang Keahlian 3. Perlembagaan 5. 24 . Rekod Kehadiran 5. Laporan Tahunan 8. Buku Panduan Pelaksanaan KPJ 7. Surat Pekeliling 6. Surat Perlantikan Jawatankuasa Induk 4. Surat Kelulusan Pengetua . Borang Pemantauan 11. Surat Panggilan mesyuarat 9. Laporan Tahunan Fail Jawatankuasa Kelab (Murid) 1. Surat Kelulusan Pengetua 10.LAMPIRAN 2 SISTEM FAIL Fail Jawatankuasa Induk (Guru) 1.Lain-lain surat berkaitan. Penyata Kewangan 6. Surat Permohonan Penubuhan 9. Surat Panggilan Mesyuarat 7. Surat Keluar / Surat Masuk 8.Salinan 3.Surat Perlantikan Jawatankuasa 11.

Peraturan Sekolah dan Undang-undang negara Demi Memartabatkan Nama Baik Kelab dan Sekolah. Dan adil Dalam Melaksanakan Tanggungjawab. Akan Sentiasa Berusaha Menjadi Ahli Yang Berketerampilan. Berlandaskan. Menjadi Ahli Yang Sentiasa Mematuhi. amanah. Berakhlak Mulia. Malaysia Berikrar. Bahawa Kami Akan Berusaha. Menghindari dan Memerangi Jenayah. Taat dan Patuh Kepada Perlembagaan Kelab dan. Taat dan Patuh Kepada Peraturan Sekolah. Demi Kesejahteraan Seluruh Warga Malaysia. Peraturan dan Perlembagaan Kelab. Taat dan Patuh Kepada Ajaran Agama. Kami Berjanji. Ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Kami Berjanji. Akan Cuba Sedaya Upaya Untuk. Mencegah. Bertanggungjawab.LAMPIRAN 3 IKRAR Kami. 25 .

Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggungjawab Kita Semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah HIDUP BEBAS AMAN MERDEKA (2X) HIDUP BEBAS… AMAN MERDEKA ……! LAGU LIRIK : HUSSEIN HAJI USIH ( SMK Pasir Putih. Sabah ) : HUSSEIN HAJI USIH & ARIFA HAJI KURAGASUSUNAN MUZIK HUSSEIN USIH & YAMAHA MUSIC SCHOOL 26 . Tawau. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggung jawab kita semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenaya Hidup Bebas Aman Merdeka Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung RUKUN NEGARA Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di mana Kami Berada Kami Tetap Tunaikan Amanah.LAMPIRAN 4 LAGU ‘MARI CEGAH JENAYAH’ Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung Rukun Negara Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di Mana Kami Berada Kami tetap Tunaikan Amanah.

PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah berkuat kuasa dari ( tarikh ) hingga (tarikh) 2. …………………………………. tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan pendidikan. Fail H. Semoga dengan pelantikan ini. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.LAMPIRAN 5 Contoh Surat Pelantikan Penasihat ( Nama Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama Guru Penasihat ) Tuan.k 1.M Fail KPJ Fail peribadi 27 . Sekian.E. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 3. ( NAMA PENGETUA ) s. tuan. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh 3. 2.U (A)196. terima kasih.

Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P.U (A)196.______setahun seperti yang telah diputuskan dalam mesyuarat Agung Kelab bertarikh _______ ( minit Mesyuarat Agung disertakan ) Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih. 2. Fail H.LAMPIRAN 6 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Yuran ( Nama dan alamat Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama dan Alamat Pengetua ) Tuan. Sekian.k 1.M Fail KPJ 28 . terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ( NAMA PENASIHAT ) s. ………………………………….E.] dengan ini memohon untuk memungut yuran Kelab Pencegahan Jenayah sebanyak RM. dimaklumkan bahawa saya ( NAMA PENASIHAT ) seperti termaktub dalam Peraturan (9) . PERMOHONAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas.

...... Sekian...U (A)196.] sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma Kelab Pencegahan Jenayah (Nama Sekolah) adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai (Tarikh) Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.......Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P..LAMPIRAN 7 Contoh Surat Kelulusan Memungut Yuran (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan..... Rujukan) bertarikh (Tarikh) dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya............. terima kasih..... 1.. ....k...... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. seperti termaktub dalam Peraturan (9) .... 2.... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 29 ........ KELULUSAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Merujuk surat tuan (No..... 3. Pengetua (Nama Sekolah) s...

.. Sekian. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan yuran Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah berjumlah RM ____setahun.... 2. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 30 .... 3.......... Oleh itu pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada Bendahari sebanyak RM_______sebulan Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi...LAMPIRAN 8 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu bapa / Penjaga (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan. (Nama Murid) pelajar tingkatan ( ) telah diterima menjadi ahli Kelab Pencegahan Jenayah ( Nama Sekolah) dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari ______ dari jam_________hingga_________ 2.............. terima kasih............... Sehubungan dengan itu.. PENERIMAAN AHLI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan........ 1.. Pengetua (Nama Sekolah) s..... ..k..

Senarai nama ahli kelab 4. : …………………………………………………………….Telefon Daerah / Zon Enrolmen Murid Bilangan Ahli Kelab Nama Guru Penasihat : …………………………………………………………… : ……………………………………………………………. : ……………………………………………………………. Induk Kelab Tiada 31 . 1: …………………………………………………………… 2: …………………………………………………………… Bahagian A – Jawatankuasa Ada 1. : ……………………………………………………………. 4. : ……………………………………………………………. Senarai Ahli Jawatankuasa Kelab 3. Senarai Ahli Jawatankuasa Induk 2.2.LAMPIRAN 9 BORANG PEMANTAUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Tarikh Sekolah Alamat No. : ……………………………………………………………. Carta Organisasi : 4.1.

Pengurusan Jawatankuasa Kelab 1... Pelaksanaan Aktiviti (Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun) Ada a... Perancangan Aktiviti b. b..... c.. 3......... Perlembagaan Borang Keahlian Rancangan Tahunan Rekod Kehadiran Penyata Kewangan Surat Panggilan Mesyuarat Laporan Tahunan Surat Permohonan Penubuhan Surat Kelulusan Pengetua Surat Pelantikan Jawatankuasa 1.. Pencapaian/Penganugerahan Tiada 32 ... 4... b.. Bilik Khas / Bilik Operasi Sudut Kelab Pencegahan Jenayah Papan kenyataan Lain-lain. e. 5..... c. (Nyatakan) Ada a. f.. Jadual Aktiviti Jadual Kedatangan Ahli Jadual Lawatan Peg.. 10.. 7. d..... Perhubungan PDRM Data salah laku pelajar Prosedur Tindakan Kes Disiplin Murid Ada a. 9... 6.. c..... c..Bahagian B .. 2.. Peringkat PPG / Daerah / Zon Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Tiada 2. 8... Kemudahan Tiada 3. d..

.............................................. ( ) 2... 3................... Tahniah! Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah kelab yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelab-kelab yang lain. sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i.......Ulasan: 1... Sekolah PPG/D JPN Pegawai Perhubungan PDRM IPD 33 ........ 3................... Perbincangan................................................. Walau bagaimanapun............................ ii...... 4............ ii.................................... Borang ini hendaklah diisikan dalam 4 salinan............ penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut: i. …………………………...................................................................... Keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah tuan di tahap sederhana............................... Tahniah! Secara keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik................ 1............................. 2....................................

Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab Menyemai perasaan cinta akan peraturan Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang keburukan melakukan jenayah LAMPIRAN 10a SASARAN TINDAKAN Kelab 2. 3. 34 . 3 FEBRUARI Ceramah dan Dialog : . TARIKH JANUARI PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan 1. Kelab 2. 1. 2.CONTOH PELAN TINDAKAN TAHUNAN BIL 1. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). JANUARI Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2006 1. OBJEKTIF Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab.Tajuk : ‘Jenayah Dalam Kalangan Pelajar’. Sekolah 2. 4.

Gabungan 2. SASARAN TINDAKAN 6. 1. 3. 5.BIL TARIKH PROGRAM 5. 2. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 4 FEBRUARI Pameran dan Kempen : . pertandingan pidato 4. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. 3. tayangan video dan sebagainya.Kempen Pencegahan Jenayah : Minggu Akhlak Lestari’ ‘* pengisian : 1. ceramah. 4. 35 . OBJEKTIF Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. keburukan. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. pameran.

36 . 6.BIL TARIKH SEMESTER PERTAMA / KEDUA PROGRAM Mengadakan aktivitiaktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. OBJEKTIF Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Memupuk sifat kepimpinan. 4 5. 3. Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi. keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. Pertandingan Pidato dan Menulis Esei Pencegahan Jenayah dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 1.

TARIKH APRIL PROGRAM Kursus.BIL 5. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah.Peringkat Sekolah (pelajar) (Sekolah Henry Gurney) 1.Bengkel Berkaitan Vandalisme OBJEKTIF 1. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat 3. Bengkel dan Seminar : . SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. SEMESTER KEDUA Lawatan Sambil Belajar : . 6. 3. keburukan. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Mendedahkan para ahli kepada budaya luar yang sihat. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Sekolah 2. 37 .

SEPANJANG TAHUN 1. SASARAN TINDAKAN 5. Pelajar bermasalah Guru Kaunseling 2. Membantu meningkat kendiri pelajar agar lebih terarah. OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan tentang Jenayah Keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman.BIL TARIKH PROGRAM 4. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Sekolah Henry Gurney di samping membantu pelajar untuk membenteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar. 7. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Program Masih Ada Yang Sayang 1. 38 . Meningkatkan tingkahlaku positif di kalangan pelajar yang sering melanggar peraturan. 2. keburukan dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Program ‘5 minit Cegah Jenayah 1. Pelajar mempunyai pencapaian sederhana / rendah Sekolah 2.

Sekolah 2. 3. SMK 39 . SASARAN TINDAKAN 4. Kelab Pencegahan Jenayah. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti da memberi info berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat.BIL TARIKH PROGRAM 3. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. SEPANJANG TAHUN Mengadakan aktiviti aktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. 4. 8. Menceriakan dan Mencantikkan kawasan sekolah. Mengadakan Sudut Pencegahan Jenayah 1. SMK Disahkan oleh : Pengetua. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. OBJEKTIF Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi Memupuk sifat kepimpinan.

LAMPIRAN 10b CONTOH PERINCIAN PELAN TINDAKAN TAHUNAN KPJ BIL 1. TARIKH MINGGU 2 (JAN) PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan. 40 . Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli. 2. Menunjukkan identiti ahli kelab. OBJEKTIF 1. 2. MINGGU 2 (FEB) Menghasilkan Kad Pengenalan Diri (KPD) Ahli Kelab. Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat . Guru Penasihat 3. 2. Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi 1. 1. MINGGU 4 (JAN) Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2005. SASARAN TINDAKAN Semua Guru Penasihat 2. Menyuntik perasaan bangga untuk menjadi ahli kelab di samping meningkatkan keyakinan diri ahli.

BIL 4. 2. Sebab. Menyemai perasaan cinta akan kelab. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang keburukan melakukan jenayah. 1. SASARAN TINDAKAN Guru Penasihat 5. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab. 3. 3. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). OBJEKTIF 1. MINGGU 2 dan 3 (MAC) Mengadakan Sesi Percambahan Minda Mengenai Jenayah (Punca. Akibat dan Langkah Pencegahan ) Guru Penasihat 41 . Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah. 2. TARIKH MINGGU 4 (FEB) PROGRAM Mengadakan Hari Penghayatan Kelab : (Taklimat dan Pembentangan Tentang Perlembagaan / Peraturan Kelab).

keburukan. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Menyumbang bakti kepada pelajar lain untuk untuk mencari maklumat tentang isuisu jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.BIL 6. Memupuk budaya dan nilai murni bekerjasama dalam satu pasukan dalam kalangan ahli. rogol. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 1. Menyebarkan maklumat dan sebagai alternatif kepada langkah pencegahan jenayah dalam kalangan pelajar. 3. ragut dan sebagainya) 42 . SASARAN TINDAKAN 7. MAC hingga OGOS Menjemput wakil Jabatan Polis Diraja Malaysia untuk memberikan slot dalam perhimpunan rasmi sekolah setiap bulan mengenai keskes kritikal (buli/gengsteris me. TARIKH MAC hingga JUN PROGRAM Menghasilkan Buku Skrap : OBJEKTIF 1. 2. 2.

MINGGU 3 (JUN) Mengadakan Kerja Amal : (Membersihkan Masjid dan kawasan persekitaran) 1. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat. Sebagai satu alternatif beriadah dan menyihatkan badan. Membersihka n kawasan masjid.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN 3. 3. 4. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 2. 43 . Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya 8.

Menceriakan dan mencantikkan kawasan sekolah. masyarakat. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. Memupuk sikap bekerjasama dan bertanggungj awab terhadap diri. rakan. TARIKH MAC hingga JULAI PROGRAM Mengadakan Kerja Amal : (Melekatkan dan Menampal Poster Anti Jenayah di Sudut Yang Sesuai di Blok Bangunan Sekolah ) OBJEKTIF 1. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Mendedahkan ahli cara menangani masalah sosial. disiplin dan jenayah dalam kalangan pelajar.BIL 9. 44 . MINGGU 4 (JUN) Kem KPJ di Kawasan Sekolah. 2. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat khususnya sekolah. 1. 2. 4. SASARAN TINDAKAN 10. 3.

4.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. 3. Mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli dan guru. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 2. SASARAN TINDAKAN 11. Mendedahka n para ahli kepada budaya luar yang sihat. keburukanny a dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. 45 . Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat. MINGGU 3 (JUN) Lawatan Ke Penjara 1.

Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. demonstrasi sebatan rotan dan sesi ceramah. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang aktiviti berbentuk ilmiah. 2. 13. Mendedahkan para ahli tentang prosedur dan tatacara melakukan pembubaran AJK. MINGGU 3 (JULAI) Menjemput Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Polis Diraja Malaysia mengadakan sudut pameran. SASARAN TINDAKAN 12. 2.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 5. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi. 1. MINGGU 2 (JULAI) Pembubaran AJK Sesi 2005. 46 . keburukan dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Jabatan Penjara di samping membantu mereka untuk membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar 1.

Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 4. 3. Melatih ahli / pelajar untuk berkomunikasi 47 . 2. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. SASARAN TINDAKAN 14 FEBRUARI hingga SEPTEMB ER Program ‘5 minit Cegah Jenayah’ 1.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. keburukan. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Penjara membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya.

Memupuk sifat kepimpinan. SMK 48 . Sebagai tanda penghargaan kepada ahli yang telah banyak memberikan sumbangan kepada kelab. 2.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 4. Kelab Pencegahan Jenayah. Sebagai motivasi kepada para ahli. 1. SASARAN TINDAKAN 15 OKTOBER Mencetak Sijil AJK Tertinggi Sesi 2005 ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. 3. Memupuk budaya saing yang sihat dalam kalangan para ahli. SMK Disahkan oleh : Pengetua.

Kad Gerko 2.Pengerusi atau wakil AJK 1. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : .LAMPIRAN 11 Contoh PERINCIAN AKTIVITI : HARI PENGHAYATAN KELAB : L A N G K A H 1. 1. 1. P. Papan Tulis 2. 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Kamera Digital 2. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 1.A Sistem 2. Fail Kehadiran 3. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Bakul Plastik 1. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.A Sistem 2. Marker Pen 3. Borang kehadiran 3.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.Pemadam Papan Tulis. Pen 49 .Guru Penasihat . 4. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 1. 2. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. P.2 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 2.

L A N G K A H 4. Projektor LCD 3. Takwim Kelab (tahun terkini) Sesi Soal jawab : 1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menutup Sesi Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan Kelab. 50 . 2. Buku Catatan 5. Ikrar Ahli xiii. 1. Falsafah Sekolah v. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan peluang kepada semua ahli/murid untuk mengajukan soalan atau memberikan maklum balas tentang pembentangan Perlembagaan Kelab. Pendahuluan iii. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Carta Organisasi (tahun terkini) xii. Lagu Sekolah ix. Komputer riba 2. AKTIVITI BAHAN Taklimat Perlembagaan Kelab : 1. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Skrin 4. Falsafah Pendidikan Malaysia iv. Risalah Panduan Perlembagaan KPJ : (buku dan Powerpoint) 1. 6. Logo Kelab xi. Perlembagaan Kelab xiv. 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat dan membentangkan Perlembagaan Kelab kepada semua ahli/murid berdasarkan perkara berikut : i. Lagu Kelab x. Rukun Negara vii. Falsafah Kelab vi. Moto viii. Prakata (pengetua) ii. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 1.

AKTIVITI BAHAN Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemaskan Dewan dan Peralatan : 1. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : 51 . 3. 4. 2.L A N G K A H 7. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 8.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 9. P.

2. Memaklumkan Sesi Latihan : 2.T.Kasut (Hitam / Sekolah) CATATAN 52 .5 Pakaian : .3 Masa 2.Seluar Track Suit .1 Tarikh 2.2. Kadet Polis atau Pengakap) bagi sesi latihan tersebut. 2.4.2. (seperti PDRM.2. SESI LATIHAN KAWAD KAKI : LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1. Jabatan Penjara dan Tentera) atau daripada Unit Beruniform Sekolah (seperti KRS. Mendapatkan Khidmat Bantuan Jurulatih Kawad Kaki : AWAL 1. 2.5.2 Hari 2.2.2.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan atau memberikan pengumuman sekurang-kurangnya sehari lebih awal kepada semua ahli Pasukan Kawad Kaki untuk menghadiri Sesi Latihan Kawad Kaki yang diadakan pada hari yang ditetapkan.1 Meminta Khidmat Bantuan daripada jabatan kerajaan.2 Maklumat pengumuman yang perlu diberitahu ialah : 2.4 Tempat 2.Shirt Sekolah / T – Shirt Putih Berkolar .

Papan Tulis 2. Guru Penasihat atau Pengerusi atau Wakil AJK mengarahkan dan membawa Pasukan Kawad Kaki berkumpul ke kawasan lapang seperti (Gelanggang Serbaguna atau Padang Mini Sekolah) untuk sesi Latihan Kawad Kaki yang dikendalikan oleh Jurulatih Kawad Kaki. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 6.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 4. Pemada m Papan Tulis. P.A Sistem 2. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 1. 53 .A Sistem 2. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 3.Guru Penasihat .Pengerusi atau wakil AJK 1. Pen 4 Latihan Kawad Kaki : 1. 4.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Kad Gerko 2. 3. Fail Kehadira n 1. 5. Bakul Plastik 3 Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.Marker Pen 3. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Kamera Digital 2 Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Borang kehadiran 3. P. 1.2 ‘SESI LATIHAN KAWAD KAKI’ pada ruangan ‘aktiviti’ 4.

Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 8. Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Bersurai : 6. 6. 54 . P. 8. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 5. 5. 4. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 3. 7. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. Jurulatih Kawad Kaki memulakan sesi Latihan Kawad Kaki sehingga selesai.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN 2. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 3. 7. Jurulatih Kawad Kaki memberikan taklimat tentang peraturan dan disiplin sesi Latihan Kawad Kaki.

3 Ahli/pelajar hanya ditugaskan mencari. MENGHASILKAN BUKU SKRAP : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. CATATAN 55 . kes-kes penderaan. rogol. jenayah pelajar. 1. Harian Metro. 1. Utusan Malaysia.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah menghasilkan ‘Buku Skrap’ yang berkaitan isu-isu atau kes-kes jenayah seperti : berita-berita jenayah. gangguan seksual dan yang berkaitan dengan jenayah sama ada di dalam negara atau di luar negara.4 Ahli/pelajar diminta membawa keratan akhbar dalam perjumpaan akan datang.4.2 Setiap ahli/pelajar diarahkan untuk mencari dan mendapatkan keratan-keratan akhbar tentang isuisu berkaitan di dalam akhbar-akhbar tempatan berbahasa Inggeris atau bahasa Melayu seperti Berita Harian. buli. bunuh. Daily Express. langgar lari.5. Bacaria dan sebagainya. kes-kes mahkamah. curi. punca serta langkahlangkah pencegahan jenayah.5 Bilangan keratan akhbar yang dikumpul adalah tidak terhad tetapi tidak kurang dari 20 keratan. penyalahgunaan dadah. New Straits Times. menggunting dan mengumpulkan keratan tersebut dengan kemas. 1.3. rompakan. Arahan : 1. 1.

Marker Pen 3.A Sistem 2.Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. P.Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina.Keratan akhbar terlebih dahulu dikumpulkan daripada semua ahli.2. Bakul Plastik 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1.‘MENGHASILKAN BUKU SKRAP’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. Pen 4. Kad Gerko 2.2.Guru Penasihat . 1. Fail Kehadira n 1.1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. 56 .Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.1.Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : . Kamera Digital 1. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. 3. Borang kehadiran 3. Papan Tulis 2.Presiden atau wakil AJK 1. 1.1. Mengambil Kehadiran Ahli/ Murid : 2.L A N G K A H 1. .3. Pengumpulan Keratan Akhbar : 4. 4. Pemada m Papan Tulis.1. P.A Sistem 2.Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : .

1. . 4.Guru Penasihat sebagai ketua dalam unit ini. Unit Penampalan : . Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid.Unit ini dibantu oleh beberapa orang ahli/murid. Mesin ‘Binder ‘ 3. .bertindak sebagai mengkategorikan keratan akhbar mengikut tajuk/isu utama.L A N G K A H 5. 7 Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 7.1. Gam. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Pembahagian Unit Kerja : 5. .Unit ini terdiri daripada 20 orang ahli pelbagai aras dan kemahiran melekat atau menampal. . Unit Pengkategorian : . Kertas A4. ‘Binder Ring’ 2.1. 1. 7. c. Gunting 6 Mengumpul Buku Skrap : 6.Ahli/murid dibahagikan kepada 4 Unit Kerja. 5.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli yang mempunyai aras tinggi.bertindak menjilid Buku Skrap menggunakan mesin ‘Binder’. 8 Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 57 .Keratan Akhbar yang sudah siap dijadikan Buku Skrap diserahkan kepada Guru Penasihat untuk diletakkan di Anjung KPJ sebagai bahan pameran atau bahan rujukan ahli kelab dan semua murid. Unit Menjilid : . iaitu : a. b.2.bertindak sebagai melekat atau menampalkan keratan akhbar mengikut tajuk/isu yang telah dikategorikan.

9. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. 9. 9.2.Dewan dibersihkan dan dikemaskan.Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 10 Bersurai : 58 .3.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.4.1.L A N G K A H 9.Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.P.

Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 5. Ahli/murid dibahagikan kepada 6 – 8 kumpulan 1.2 ‘SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH’ pada ruangan ‘aktiviti’ 6. 2. Borang kehadiran 3.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Fail Kehadiran 1. Pen 4.A Sistem 2. ‘Hieler’ atau P. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.Guru Penasihat . Kad Gerko 2.1 Kumpulan mesti seimbang dari segi jantina dan tingkatan. Marker Pen 3. 4. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 7. 1. P. Mengambil Kehadiran Ahli/Murid : 2. SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH : L A N G K A H 1. 3. Kamera Digital 1. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 9.5.A Sistem 2. Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.4. 5. 59 . Bakul Plastik 2. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua kumpulan dan nama kumpulan mereka. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 5. 3.Presiden atau wakil AJK 1. PEMBAHAGIAN KUMPULAN : 1. Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 8.4. Papan Tulis 2. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Setiap kumpulan diarahkan mengambil tempat masing-masing di dalam dewan. Pemadam Papan Tulis.

1.1 Memberi salam. Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 2.1 Masa : .2 Marker Pen (2 batang : merah dan hitam/biru) 2. Setiap ketua kumpulan diminta untuk mengundi satu tajuk perbincangan yang disediakan. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat mengenai aktiviti tersebut : 1.3 Kertas Mahjong (2 keping) 1. 1.Setiap ahli perlu memberikan sumbangsaran terhadap isu/tajuk kumpulan mereka. Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator.2 Menyatakan nama kumpulan.1 Kertas A4 (4 keping) 2.2 Langkah Pencegahan 1. Memberi Taklimat / Penerangan Tentang Pelaksanaan Aktiviti : 1. 3. 8. Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan. 60 .2. (Lampiran bagi tajuk/isu dilampirkan) 2. 1. Sesi Perbincangan / Percambahan Minda : 1. iaitu : 1.2 Tajuk/Isu : . Kertas A4 3.5 Membentangkan hasil perbincangan. 1.1 Punca Isu 1. Sesi Pembentangan Hasil Perbincangan / Percambahan Minda : 1.3 Memperkenalkan nama ahli pembentang. Marker pen 4. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua kumpulan tentang tatacara atau garis panduan Sesi Pembentangan.masa perbincangan yang diberikan ialah 40 minit. Setiap Kumpulan diberi bahan berikut : 2.5 Membuat Undian Tajuk / Isu dan Edar Bahan : 1.2.4 Menyatakan Tajuk/Isu yang akan dibentangkan. dan 1.3 Penglibatan : . Kertas Mahjong 6. 7. Kad Tajuk Perbincanga n 2.Setiap kumpulan diminta untuk memberikan 2 jawapan berdasarkan Tajuk/Isu yang diberikan iaitu : 1.

. 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sesi Soal-Jawab / Komentar : 1. 3. Guru Penasihat sebagai fasilitator memberikan komentar kepada setiap kumpulan dan hasil pembentangan. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan arahan tugasan selanjutnya.2 Tugasan perlu : . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 5. Kumpulan pembentang menjawab soalan atau memberikan respons kepada soalan/komentar. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 11.) 3.) Arahan Tugasan : 1. Kertas A4 10. (Guru penasihat bertindak sebagai fasilitator.1 Tugasan ialah hasil perbincangan. iaitu : 2. Menutup sesi pembentangan.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. 2. Setiap kumpulan boleh mengajukan satu atau beberapa soalan/komentar kepada kumpulan pembentang (tertakluk kepada had masa) 2. 6. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. 61 . 2. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.L A N G K A H 9.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.

L A N G K A H 12 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 13 Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. Dewan dibersihkan dan dikemaskan.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 12. Bersurai : 62 . 10. P. 11. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.

Slot ini akan dimasukkan dalam tentatif program Majlis Perhimpunan Rasmi Mingguan Sekolah. Guru Penasihat melatih penyampai berdasarkan teks yang telah ditetapkan. CATATAN 63 . SLOT ‘5 MINIT CEGAH JENAYAH’ : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. Pakaian : 3.1.2.1. nada dan kelantangan suara . Masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang ‘5 minit’ 3. Slot ‘5 Minit Cegah Jenayah’ akan disampaikan dalam masa perhimpunan rasmi mingguan . Pemilihan penyampai adalah berdasarkan : . 2.1. Maklumat Yang Perlu Disampaikan Kepada Penyampai : 3.2.Mempunyai suara yang menarik dan mempunyai ketegasan yang bersesuaian .2.3.Gaya persembahan 3. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menyediakan Satu Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot tersebut secara giliran. 2. 3.3.Intonasi.2. Penyampai diwajibkan memakai pakaian seragam kelab atau sekurangkurangnya memakai ‘vest’ kelab. Latihan adalah dalam bentuk : .1.4.Keutamaan diberikan kepada AJK 2.1.2.Menyediakan Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot : 1. 1.Mempunyai keyakinan yang tinggi . Masa : 3. Melatih Penyampai : 2. Guru Penasihat bertanggungjawab untuk melatih penyampai agar bersedia lebih awal.5.1. 3.2.5.2.

1.Tingkatan .2 Memperkenalkan Diri : . MEMULAKAN SLOT : 1.3 Membacakan Slot yang telah ditetapkan 1.Jawatan Dalam Kelab 1.3 Penyampai diarahkan duduk atau berada di bahagian hadapan sebagai memudahkan dan mempercepat keluar masuk. SLOT TAMAT : 64 .1 Ucapan pendahuluan 1.Nama Penuh . 1.A Sistem 2.4 Ucapan penutup (Teks Slot dan Teks Ucapan disediakan dan dilampirkan) 3. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI PERSIAPAN AWAL : 1. Kamera Digital 2. 1. Teks ‘5 Minit Cegah Jenayah’ 3.1 Teks perlu diambil pada awal sesi sebelum perhimpunan bermula daripada Ketua Guru Penasihat atau Guru Penasihat atau Presiden Kelab. P. Tatacara : 1.L A N G K A H 1.2 Penyampai diwajibkan berpakaian seragam atau memakai ‘vest’ kelab. Penyampai perlu berada dalam keadaan bersedia : 1.

....... Jawatan saya dalam kelab ini ialah sebagai __________________________________ (JAWATAN ANDA DALAM KELAB) Dalam ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ pada hari ini................. Ingatlah.. Pn.... Yang Berusaha. Guru-Guru dan Rakan-Rakan Yang Dihormati sekalian... iaitu : ________________________________________________________________ (SEBUTKAN TAJUK YANG HENDAK ANDA SAMPAIKAN) MENYAMPAIKAN SLOT BERDASARKAN TEKS YANG DISEDIAKAN : (rujuk teks yang hendak disampaikan) PENUTUP : Berdasarkan tips-tips yang saya sampaikan tadi.....a) KATA-KATA ALUAN : Assalamulaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh dan Salam Sejahtera ! Yang Berusaha. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah.... Penolong Kanan HEM.. Penolong Kanan KoKurikulum...... Kerana. 65 ... JAUHI JENAYAH....... Penolong Kanan 1............... Saya..... JENAYAH ADA DI MANA-MANA.... Oleh itu....... SAYANGI DIRI ANDA..... MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI........ Saya akan menyampaikan SATU TAJUK menarik yang boleh kita kongsi bersama-sama.. ________________________________....... Pengetua SMK .. pelajar Tingkatan ________________ (NAMA ANDA) (NAMA KELAS) merupakan seorang ahli KELAB PENCEGAHAN JENAYAH... SEKIAN DAN TERIMA KASIH....

Datuk Meor Chek Hussein Mahyuddin. Kes 2 : 5 Julai 2003. Cukupkah atau wajarkah sekadar perempuan atau wanita disuruh berjaga-jaga agar tidak menjadi mangsa sedangkan lelaki bebas melakukan apa-apa sahaja?. sebahagian besar jenayah berat ini dilakukan oleh golongan remaja lelaki dan mangsa rogol pula adalah terdiri daripada remaja perempuan termasuklah kanak-kanak. Petaling Jaya : Seorang remaja lelaki berumur 18 tahun dihukum penjara 9 tahun setelah mengaku bersalah merogol adik kandungnya berumur 15 tahun. Lebih teruk lagi mangsa diliwat dan dibunuh dengan kejam tanpa perasaan belas kasihan. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakub. Sandakan Sabah. 66 . Apa yang lebih menakutkan. seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan oleh pihak polis. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur. Berikutan kejadian itu. beberapa Fakta Kes Rogol untuk perhatian kita semua : Kes 1 : Nurul Hanis Kamil. 43 kes rogol dicatatkan di ibu negara sepanjang tempoh enam bulan pertama tahun 2004. punca dan cara menanganinya. Mangsa dipercayai dirogol sebelum dibunuh ketika pulang dari kelas agama pada 7 Julai 2001. Jasin Melaka dirogol dan diliwat sebelum dibunuh pada 3 Julai 2001 ketika pulang dari sekolah oleh seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun dari sekolah yang sama. kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ditemui dalam keadaan separuh bogel di kawasan paya yang terletak kira-kira 500 meter dari Kampung Sibuga Besar. VCD lucah dan sebagainya. Fakta Kes : Berikut adalah. Kelab Pencegahan Jenayah SMK Pasir Putih menyoroti jenayah seks. Kes 3 : Mayat Siti Nadirah Budah.b) JENAYAH ROGOL Definisi : Rogol boleh didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan seks ganas seperti memperkosa mangsa khususnya perempuan secara paksaan atau tanpa kerelaan si mangsa Pendahuluan : Jenayah rogol semakin dahsyat dan berleluasa. Apakah pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak kini perlu dikaji semula berdasarkan pengaruh persekitaran seperti internet.

JENAYAH ADA DI MANA-MANA. Suka menggunakan jalan pintas (short cut) walaupun jalan tersebut semak-samun atau berbahaya. 4. lorong atau tempat sunyi atau kawasan semak. 5. Mangsa suka berjalan bersendirian atau berseorangan tanpa teman. 6. 3. Jangan sekali-kali menggunakan jalan atau lorong atau kawasan yang sunyi. Mangsa juga biasanya yang suka berjalan atau berkeliaran pada waktu malam. Penutup : Berdasarkan paparan yang saya sampaikan tadi. boleh mengambil langkah awal untuk mengelakkannya : 1. 11. Kurangnya pendidikan agama dalam kalangan perogol. Tae Kwan Do. Ketagihan dadah dan minuman keras yang boleh merangsang seks si penjenayah rogol. segeralah melarikan diri ke tempat yang ramai orang. pelajarilah ilmu seni mempertahankan diri seperti Seni Silat. Elakkan berjalan secara bersendirian. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah rogol. Elakkan daripada menaiki kenderaan awam seperti teksi apabila bersendirian. Mangsa kebiasaannya mereka yang suka berkelakuan yang boleh menarik perhatian perogol seperti memakai pakaian mencolok mata iaitu pakaian ketat dan terdedah. JANGAN BIARKAN HIDUP MEREKA TERSEKSA DAN MERANA ! JANGAN BIARKAN HAWA NAFSU MENGUASAI DIRI KITA ! SEKIAN DAN TERIMA KASIH 67 . Jika anda diperhatikan atau diekori oleh seseorang yang mencurigakan. Ingatlah. Jangan mudah mempercayai kata-kata orang yang baru kita kenali.Mengapa Jenayah Rogol Ini Boleh Berlaku ? : Berikut disenaraikan secara ringkas beberapa punca jenayah rogol : Punca kejadian rogol : 1. Dengarlah nasihat kedua-dua ibu bapa. 8. Menaiki kenderaan awam secara bersendirian. Pergaulan yang bebas dalam kalangan remaja lelaki dan perempuan. SAYANGILAH WANITA. 4. 3. 6. 8. Mangsa suka melalui jalan. 2. Mudah menerima pelawaan orang lain dan mudah mempercayai kata-kata sama ada orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. 12. dan banyak lagi. semaksamun atau gelap. dan banyak lagi. Dorongan dan pengaruh VCD lucah dan internet yang amat berleluasa. Kesedaran akhlak dan moral yang amat rendah. dan 9. 2. Bagaimana ?: Selain mengenakan hukuman yang berat terhadap penjenayah rogol. 7. guru-guru atau orang yang lebih tua daripada kita. khususnya kaum Hawa. Karate dan sebagainya. Jangan sekali-kali mengikuti orang yang kita tidak kenali. 10. HINDARILAH JENAYAH. bukan sahaja dalam kalangan kaum Hawa tetapi kita semua termasuklah kaum Adam. Oleh itu. Jenayah Rogol sebenarnya boleh dicegah. 5. kita. Jika ada kelapangan. 9. 7. Pelajari dan amalkan ilmu agama yang diberikan kepada kita.

Tindakan awal yang telah diambil terhadap kumpulan pelajar terbabit. malah wujud sejak berpuluh tahun yang lampau. dada dan pinggang. sejak kebelakangan ini timbul fenomena baru. kebanyakan mereka yang disyaki ialah seseorang yang sememangnya dikenali oleh mangsa. iaitu mereka bukan sahaja berani membelasah dan membuli . Fakta Kes : Berikut. mereka juga telah digantung sekolah selama 14 hari. Dalam kejadian jam 12 tengah malam itu. polis telah menahan 15 orang pelajar Sekolah Menengah Teknik Pendang. dipaparkan beberapa Fakta Kes Belasah. Mangsa dipercayai mengalami lebam di bahagian belakang. mangsa dibelasah di dalam sebuah bilik di asrama sekolah berkenaan selepas berlaku perselisihan faham dengan sekumpulan 15 orang pelajar terbabit. Buli dan Bunuh yang pernah mengisi muka depan akhbar-akhbar tempatan dan menjadi tajuk-tajuk utama siaran berita di kaca TV : Kes 1 : (Nak Tunjuk Hero) Pada 7 Julai 2004. 68 . Selain disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah. tetapi juga nekad membunuh. Siasatan awal kes ini mendapat bahawa kumpulan 15 orang pelajar terbabit cuba menjadi dominan atau ’nak tunjuk hero’ di sekolah yang baru dibuka dengan jumlah pelajar yang sedikit iaitu seramai 300 orang. Isa Nayan. Apa yang menyedihkan. KPJ mengupas Isu ini. Antaranya ialah kegiatan samseng. Selepas kejadian itu kumpulan 15 orang pelajar terbabit mengugut mangsa agar tidak melaporkan kejadian itu kepada guru atau warden asrama. seorang pelajar sekolah sama. serta sukar untuk berjalan dan menerima rawatan di Hospital Alor Setar.c) Buli Pendahuluan : Jenayah dalam kalangan remaja belasan tahun di Malaysia bukan perkara baru. Kedah dan disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah dengan teruk Mohd. Walau bagaimanapun.

Ampangan Seremban Negeri Sembilan. Seksyen itu memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Namun sebelum mengakhiri slot ini. penjara dan hukuman mati ? Fikir-fikirkan. tepuk dada tanya iman. Asrama Putera sekolah berkenaan oleh 8 orang rakan seasramanya akibat mangsa tidak meminjamkan cereknya kepada tertuduh. Mangsa menegur sekumpulan 11 orang lelaki yang asyik memerhatikan teman wanitanya. Persoalan : Berdasarkan paparan beberapa fakta kes yang telah saya utarakan tadi. Dalam kejadian pukul 3. Tingkat 2. • Sudah tidak adakah Guru-guru Pengawas atau Guru Kaunseling tempat kita mengadu. seorang mahasiswa undang-undang. Renung-renungkan. 69 . KPJ S meninggalkan beberapa persoalan untuk samasama kita hayati dan fikirkan : • Perlukah kita mengambil tindakan Buli. dibelasah hingga mati di antara pukul 10. • Tidak ada cara lainkah yang lebih bermoral dan berakhlak yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi ?. Kanun Keseksaan dan dibaca bersama dengan Seksyen 149 kanun yang sama. mangsa pergi ke sebuah restoran bersama-sama teman wanitanya. mereka didakwa mengikut Seksyen 302. Belasah dan Bunuh terhadap rakan kita sebagai jalan penyelesaian masalah yang kita hadapi ?.Kes 2 : (Gara-Gara Sebuah Cerek) Muhammad Farid Ibrahim. ke 11 lelaki terbabit termasuk beberapa orang pelajar telah ditahan reman selama 14 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseskaan iaitu membunuh. Teguran mahasiswa berkenaan mencetuskan pergaduhan sehingga menyebabkan dia dibelasah dengan teruk hingga mati. Mengikut pertuduhan.30 pagi dan 4. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. Kelapan-lapan tertuduh sudahpun dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Seremban Negeri Sembilan. Jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum mati. Kes 3 : (Mati Akibat Teman Wanita) Pada 7 Julai 2004. pada 28 Mac 2004 di Dorm Osman.15 petang.30 pagi. kami benar-benar mengharapkan agar kes-kes seumpama ini tidak wujud dan tidak akan wujud di sekolah kita. Darren Kang Tien Hua dibelasah hingga mati oleh sekumpulan 11 orang lelaki yang sebahagiannya terdiri daripada pelajar. Ekoran kejadian itu. berkongsi masalah atau melaporkan segala masalah yang kita hadapi ? • Adakah kita akan hanya menyesali dan menginsafi perbuatan negatif kita setelah kita dikenakan hukuman berat seperti hukuman sebatan rotan.

Semua dadah adalah berbahaya. Saya pasti hanya diri kita sahaja yang dapat memberikan jawapan yang terbaik. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Perasaan Ingin Tahu. Pengaruh Rakan Sebaya. emosi atau tingkah laku seseorang. 4. Meningkatkan Keseronokan Seksual. Sebahagian besarnya ialah belia-belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah ataupun di pusatpusat pengajian tinggi. menyuntik melalui kulit dan sebagainya). menyedut. 2.’ HIDUP HANYA SEKALI. 3. 2. mental. emosi atau hubungan sosial seseorang. d) PENYALAHGUNAAN DADAH: Definisi : Dadah ialah bahan kimia yang boleh menimbulkan kesan perubahan terhadap psikologi.. carilah jawapannya. Dadah terdiri daripada beberapa jenis seperti Morfin. INGAT……. dan Tekanan Jiwa. 5. Penyalahgunaan dadah ialah penggunaan bahan kimia secara tidak sah ataupun haram yang mengakibatkan kerosakan fizikal. 1. BERBUAT BAIK AMALAN MULIA BUDI DAN JASA DIKENANG SENTIASA. 70 . Heroin. Kanabis. Kesan dadah bergantung kepada : 1. Kosoin dan banyak lagi. kekerapan dadah diambil dan 3. Jenis dadah yang paling popular dan mengancam negara masa kini ialah ‘SYABU’ Kesan-Kesan Negatif Pengambilan Dadah : Profil penagihan dadah di Malaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penagih dadah adalah di dalam lingkungan umur 15 – 25 tahun.Penutup : Berdasarkan beberapa persoalan tadi. Antara faktor yang mendorong penagihan dadah ialah : Keseronokan. Ganja. cara menggunakannya (seperti menghisap. dos atau kuantiti.

kerungsingan. Bau badan kurang menyenangkan. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil tanpa sebab seperti stor dan bilik atau kawasan semak yang jauh daripada orang ramai dengan tujuan menagih dadah. dan banyak lagi. Sering mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah. keluarga dan masyarakat. Penutup : Secara realitinya.Kesan pengambilan dadah akan menimbulkan kerugian atau kemudaratan kepada diri sendiri. Ada baiknya kita menyiasat dahulu. 13. 6. Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. 7. 8. penyakit berbahaya dan banyak lagi yang boleh menghancurkan keluarga terlibat. 17. Kemerosotan peratus kehadiran ke sekolah 2. Guru Kaunseling atau pakar-pakar perubatan. Sering melakukan perbuatan menyedut melalui hidung seolah-olah melakukan perlakuan menarik hingus. Walau bagaimanapun. kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang pelajar itu penagih dadah berdasarkan tanda-tanda yang saya katakan tadi. Dadah Musuh Negara. kelas atau sekolah. kurang berat badan. Kerap meminjam wang daripada rakan. Tanda-Tanda Penagihan Dadah : 1. Hilang selera makan. saudara mara dan sebagainya. 10. bertanya secara terus-terang kepada seseorang yang disyaki atau merujuk Guru Pengawas. 3. 14. 15. sama ada anda ada niat untuk menceburkan diri. Hanya anda yang tahu. 4. Kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. Risiko penagihan amat tinggi dalam kalangan pelajar yang merokok. Berdampingan dengan mereka yang diketahui merokok atau menagih dadah. 5. mata berkaca-kaca dan berair atau mata kuyu. 16. Pesan KPJ : HINDARILAH DAN JAUHILAH NAJIS DADAH. Orang yang paling dekat dengan penagih seperti ibu bapa. JANGAN SEKALI-KALI MENOLEH KEPADANYA. INGAT. keluarga dan rakan-rakan akan turut merasai kesan daripada penyalahgunaan dadah itu seperti kehilangan wang ringgit. JADILAH INSAN YANG BERGUNA DAN BERMARUAH. Kemerosotan prestasi pelajaran secara mendadak seperti kerja rumah tidak siap. Tekanan yang kerap mengakibatkan kemarahan. 11. selalu menguap dan tidak bermaya. Hilang fokus terhadap pelajaran. JANGAN CUBA-CUBA DEKATI MEREKA YANG MENAGIH. 9. Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja. peratus markah jatuh secara mendadak. Kerap meminta wang secara berlebihan daripada keluarga. 71 . atau baru mula melibatkan diri atau sudah lama berkecimpung dengan dunia hina ini. 12. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan atau yang dimiliki.

hukuman atau dendaan serta pelbagai program perlu dilancarkan dan jika jawapannya ‘ya’. Kempen Menghormati Guru dan sebagainya ? Kelab Pencegahan Jenayah cuba untuk merungkaikan persoalan-persoalan ini. kenapa pula pelbagai bentuk tindakan. tidak ada yang lebih indah melainkan ‘abang atau kakak hormat adik’ dan ‘adik hormat abang atau kakak’. memarahi. maka terjadilah apa yang kita katakan sikap kurang berdisiplin dan berakhlak membiak begitu sihat dalam kalangan kita. Pendek kata. Hari ini pihak pentadbir mahupun guru-guru kita. Lebihlebih lagi jika kita tidak menunjukkan perubahan sama ada perubahan prestasi akademik mahupun prestasi disiplin serta akhlak kita. Kita sering terbaca dan mendengar berita mengenai ’Mat Rempit’ melanggar nenek tua. Bagaimana adik-adik pelajar tingkatan 1 atau 2 mahu menghormati abang atau kakak pelajar tingkatan 4 atau 5 jika mereka membuli atau menunjukkan contoh teladan yang kurang sopan.e) AKADEMIK DAN AKHLAK : Mana Lebih Penting ? Pendahuluan : Adakah Sekolah kita. mengambil tindakan disiplin seperti gantung sekolah. suatu masa dahulu kita pernah dikejutkan dengan isu-isu . Tidak hairanlah jika kita melihat ada kalangan masyarakat kita yang mempunyai kedudukan tinggi dalam satu-satu bidang terlibat dengan rasuah. Contoh yang baik datang daripada diri kita sendiri. Persoalan : Jika jawapannya ‘tidak’. 4 atau 3 gagal menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik pelajar yang lain. Suasana tidak menunjukkan bahawa mereka yang berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia dijadikan contoh kepada kejayaan kepada pelajar-pelajar lain. berasa amat kecewa melihat kita kurang menghormati guru. telah melahirkan generasi pelajar kurang berdisiplin dan kurang bermotivasi sehingga setiap masa pihak sekolah. kita pernah dihidangkan dengan kes pelajar kencing di dalam kelas dan banyak lagi.pelajar menghina dan melempar seorang Mak Cik penjaga tandas. Kita terbaca pelajar pukul guru. bermula di peringkat sekolah rendah. kita pernah dikejutkan dengan berita pelajar membuang seluar dalam ke dalam tangki pam tandas pelajar lelaki. Kita terbaca pelajar buli rakan. ternyata kita hanya memberikan sanjungan yang berlebihan kepada mereka yang berjaya dalam bidang akademik. 72 . hukuman rotan serta mengadakan program demi program seperti Kempen Sifar Rokok. kenapa boleh jadi begitu ? Adakah pendidikan kita hanya memberikan penekanan pada kejayaan akademik sehingga lupa kepada pembinaan sahsiah yang baik serta disiplin yang tinggi ? Hari ini. Malah di sekolah kita juga. Kita terbaca kisah pelajar dipenjarakan kerana tuduhan rogol. kurang menunjukkan disiplin dan moral serta akhlak yang baik. Jika akhlak dipandang remeh. mendenda. khususnya Pihak Pentadbir dan Badan Pengawas perlu mengajar. Kempen saja tidak memadai jika kebanyakan pelajar tingkatan 5. Kini kekayaan dan kejayaan seseorang dari segi material dipandang tinggi tanpa melihat kepada peribadi mereka. kita pernah disajikan dengan isu papan tulis di kelas di kopak dan dirosakkan.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH. dan Dari berfikiran negatif kepada berfikiran lebih positif. hukuman. KPJ pasti dan amat pasti. SAMA-SAMALAH KITA BERHIJRAH. Kesimpulan : Jika ini berlaku. Marilah kita semua pelajar jadikan disiplin dan akhlak yang baik sebagai satu wawasan menuju Visi dan Misi Sekolah iaitu melahirkan pelajar-pelajar gemilang akhlak. tidak perlu lagi banyak membazirkan masa mereka untuk mengambil tindakan disiplin dan hukuman kepada kita yang sering melanggar peraturan sekolah dan pihak sekolah juga tidak perlu lagi membazirkan wang mengadakan pelbagai program membentuk sahsiah dan disiplin kita. Dari kurang menghormati guru kepada lebih menghormati guru. 73 . KPJ mengakhiri slot ini dengan sebahagian kata-kata hikmah dari Buku Peraturan Sekolah untuk pedoman kita semua. daripada pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi tetapi bersikap ‘hidung tinggi’. program atau kempen yang dilakukan oleh pihak sekolah.Tanpa ‘peraturan’ pelajar-pelajar tidak ada hala tuju dan tidak mengetahui norma-norma sosial yang menjadi pegangan masyarakatnya………’. gagal memberikan dan menunjukkan penekanan sahsiah yang baik setanding dengan usaha mencapai kejayaan akademik. itu semua hanya membazirkan wang pihak sekolah dan masa guru-guru sahaja jika semua pelajar yang ada di sini termasuk saya. kenyataan tidak akan kesampaian.………. : • • • • Dari kurang baik kepada baik Dari kurang bermoral kepada lebih bermoral. guru-guru khususnya guru disiplin. guru-guru pengawas dan semua guru akan bertambah bangga jika kita mampu memiliki prestasi pelajaran yang cemerlang dan memiliki akhlak yang gemilang.Apapun tindakan. yang berbunyi : ‘…. Anda mungkin setuju dengan pandangan saya bahawa guru-guru kita lebih bangga melihat seorang pelajar berkelulusan rendah tetapi mempunyai disiplin dan budi pekerti yang tinggi. Malah pengetua kita. malah masa guru dan wang sekolah boleh dihabiskan sepenuhnya untuk meningkatkan prestasi akademik kita Mungkin ini sesuatu yang terlalu ideal. Satu impian KPJ yang terlalu besar. KPJ pasti. Tetapi tanpa impian.

kita sudah mengalami kerugian 5 subjek. ponteng solat (bagi pelajar Islam ) MENGAPA KITA TIDAK HARUS PONTENG KE SEKOLAH? Kita sudah sedia maklum. Tidak dinafikan bahawa sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu pengetahuan serta menerima pendidikan secara formal dan segala aspek yang berkaitan .f) PONTENG ‘TAK NAK PONTENG ?’ Betulkah kita Tak Nak Ponteng ?’ Itulah isu yang ingin KPJ paparkan pada kali ini. ponteng kelas (tidak hadir ke kelas semasa suatu-satu pengajaran dan pembelajaran dijalankan) 3. kita sudah mengalami kerugian 5 kerja rumah dan sudah tentu kita tidak dapat menyelesaikan tugasan atau kerja rumah yang diberikan. KPJ juga mengklasifikasikan ponteng kepada 5 jenis iaitu : 1. ponteng perhimpunan (tidak hadir perhimpunan tanpa sebab) 4. Kalau setiap guru memberikan kerja rumah. kita tidak akan ke mana-mana. guru ialah individu yang paling bertanggungjawab terhadap pendidikan yang diberikan kepada kita. dan sudah pastinya kita akan menerima hukuman. Oleh itu. saya yakin. saya amat yakin dan saya mengangap bahawa sekolah kita merupakan salah sebuah pusat latihan yang memberikan pendidikan kepada para pelajar agar bersedia menghadapi cabaran hidup dan seterusnya mampu memimpin diri sendiri serta generasi akan datang. Ilmu yang dipelajari di sekolah merupakan benteng yang boleh menghalang kita daripada terpengaruh dengan anasir-anasir jahat yang boleh merosakkan kita. Sudah tentu kita akan ketinggalan satu-satu formula atau topik yang diajarkan bagi setiap mata pelajaran. Sudah tentu kerugian dan masalah yang banyak akan kita alami. guru pasti akan memeriksa kerja rumah yang diberikan. Bayangkan kalau kita ponteng berhari-hari. kegiatan KoKurikulum yang dijalankan di sekolah dapat membentuk dan mencungkil bakat kepimpinan seseorang pelajar yang berpengetahuan dan berwawasan tetapi juga dapat memberikan daya kekuatan untuk menangkis segala kegiatan jenayah . Jika pada hari ini ada 5 subjek yang diajarkan. Tanpa bimbingan dan pengajaran yang sewajarnya. KPJ mendefinisikan ponteng sebagai ‘tidak menghadirkan diri’ atau ‘tidak wujud semasa orang lain wujud’ tanpa sebab atau alasan yang munasabah. Jika kita tidak pernah ponteng sekolah. Mereka terlatih dan profesional dalam pendidikan. Keesokan harinya pula. Oleh itu. Kita tidak akan dapat mengikuti arus pemodenan negara pada masa ini. janganlah ponteng jika tidak ada sebab-sebab yang terlalu penting seperti sakit atau sebagainya. sekolah merupakan institusi sosial paling penting. Segala ilmu yang diajarkan dapat membuka minda kita untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Di sekolah. sudah tentu kita dapat menguasai 74 . ponteng GERKO dan SUKAN (tidak hadir untuk menjalankan sebarang aktiviti GERKO atau SUKAN) 5. ponteng sekolah (tidak hadir ke sekolah pada satu atau lebih hari) 2. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Di samping itu. Penerapan nilainilai positif dan disiplin yang tegas pula dapat membentuk imej dan keperibadian seseorang pelajar. Bayangkanlah kita ponteng sekolah hari ini. kerana sekolah ialah tempat kita dididik dengan ilmu pengetahuan serta diterap dengan disiplin dan nilai-nilai murni.

hadirlah ke sekolah kerana diri kita penuh dengan motivasi. Di dalam Buku Peraturan Sekolah : ponteng sekolah dan ponteng kelas adalah dianggap sebagai Perkara 26.Tanyalah diri kita kerana kita penentu segala-galanyanya. Adakah ini matlamat hidup kita?. jika sering ponteng. di sekolah juga kita diterapkan dengan nilai-nilai murni yang menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang cemerlang disiplin dan cemerlang akhlak. Bukankah itu sesuatu yang membanggakan pihak sekolah dan ibu bapa kita. menghidu gam. membuli. kita boleh menjawab soalan dengan mudah. mengambil syabu dan menagih dadah.Apabila kita dapat menguasai mata pelajaran itu dengan baik. kemudian membelasah orang. kita mampu lulus dengan cemerlang dalam ujian atau peperiksaan. Adakah ini yang diharapkan oleh pihak sekolah. Tidak cukup dengan itu. AKHIR KATA DARIPADA SAYA : ‘SAYA HADIR KE SEKOLAH INI KERANA INGIN MENJADI MURID YANG BERILMU DAN BERDISIPLIN’ SEKIAN DAN TERIMA KASIH. jadi penganggur ukur jalan sana sini?. Adakah ini sikap seorang yang terpelajar?. 2.0 : Kes Salah laku Berat. Rakan-rakan yang dihormati sekalian. Apabila melepak cuba mengganggu orang. jika kita sering saja ponteng sekolah ? Adakah kita ? Bolehkah kita ? atau Mampukah kita ?. Tetapi : 1. merokok. kita mengugut. dan 3. Tidak puas lagi. ibu bapa dan masyarakat kita?. hadirlah ke sekolah kerana ingin berjaya. janganlah kerana kita rajin hadir ke sekolah kerana kita takut akan hukuman dan tindakan yang akan diambil. Bolehkah kita ‘Menuju Ke Arah Kegemilangan Yang Menyeluruh’ seperti yang termaktub dalam Falsafah Sekolah. hukuman rotan boleh dikenakan kepada mereka yang Lewat Hadir dan Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah serta ponteng perhimpunan rasmi dan ponteng solat (bagi pelajar Islam sesi petang) KPJ mengajak rakan-rakan semua. yang boleh dikenakan tindakan gantung dan buang sekolah serta merta. kita terjebak dalam kegiatan hina seperti mencuri.sesuatu topik atau bab yang diajarkan oleh guru dengan baik. Mula-mula melepak. menyamun. merompak dan seterusnya mungkin membunuh. meragut . dan 2. hadirlah ke sekolah kerana ilmu. Pihak sekolah mempunyai peraturan yang tegas lagi adil : 1. 75 . lngatlah. Bahkan bukan itu saja. saya amat yakin. Adakah kita rela untuk hidup tanpa hala tuju. Dan bila kita boleh menjawab soalan dengan mudah. kita amat terdedah kepada banyak gejala sosial yang negatif di luar sana.

g) ‘GENGSTERISME ADAKAH anda seorang gengster ? Adakah kita ahli mana-mana ‘geng’ di sekolah kita ? Kali ini. Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun dan termasuklah semua pelajar. 3. Rancangan dari Barat menonjolkan ciri-ciri keganasan yang sesuai dengan naluri mereka yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca utama berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. Remaja seharusnya menjauhkan diri daripada rakan yang bersikap negatif kerana dalam usia yang meningkat naik. maka sesetengah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan sesetengahnya pula mahu kelihatan matang seperti orang dewasa. Dalam proses memajukan negara. Selain kurangnya kesedaran. Memang tidak dapat dinafikan bahawa punca utama masalah ini datangnya daripada masalah kekeluargaan. Hal ini kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. rohani dan jasmani daripada golongan atau alam kanakkanak ke alam dewasa. Hal ini mengakibatkan remaja semakin tersepit dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial. remaja masa kini juga terlalu cetek dari segi didikan rohani dan jasmani. Selain itu. remaja perlu dapat menilai antara yang baik dengan yang buruk. PUNCA 1. Remaja terbabit merasakan bahawa mereka sudah kehilangan tempat untuk mengadu segala masalah dan malu untuk menghadapi masyarakat. 76 . Remaja tidak akan melakukan jenayah sekiranya wujud kesedaran bahawa kegiatan tersebut menyalahi undang-undang negara atau peraturan sekolah. emosi. Atas hakikat inilah. KPJ mengutarakan satu isu yang hangat di pasaran : ‘GENGSTERISME’ Golongan remaja dapat didefinisikan sebagai satu golongan peralihan iaitu peralihan dari segi sikap. Kajian mendapati hampir 70% remaja yang terlibat dalam masalah ini terdiri daripada keluarga yang porak peranda. fizikal. kita disogokkan dengan pelbagai rancangan dan artikel yang kurang bermutu dari Barat yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya kita. melanggar batas agama dan budaya bangsa remaja itu sendiri. mental. 2.

pihak kerajaan. kita sewenang-wenangnya membabitkan diri ke arah budaya yang tidak bermoral ini. janganlah pula kita jadikan alasan bahawa jika kita mempunyai masalah keluarga atau institusi kekeluargaan di rumah tidak kukuh. seperti suka membuli. Hukuman yang dikenakan ialah dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi serta didakwa mengikut Seksyen 302. Kalau ‘geng’ yang kita jumpa itu baik. Semua masalah ini akan berakhir jika semua pihak bersatu-padu. Kita merujuk kepada peraturan sekolah kita pula : Berdasarkan Buku Peraturan Sekolah pindaan 2003. seorang pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan mereka boleh dijatuhi hukuman mati. mengugut. Jangan asyik dibuai mimpi. Contohnya. kita selamat. yang dibelasah hingga mati. sering menasihati kita atau boleh berkongsi masalah dengan kita. kita jumpa ‘geng’ kita. tidak kiralah sama ada ibu bapa.HUKUMAN ATAU TINDAKAN : 1. jangan sekali-kali kita asyik terleka. saya rasa kita amat-amat rugi. Kes bunuh Muhammad Farid Ibrahim. Rakan-rakan semua. 2. ada berapa banyak ‘study group’ atau ‘kumpulankumpulan perbincangan’ yang ada di sekolah kita ini ? Saya rasa kita boleh hitung dengan jari. Tetapi. kalau ‘geng’ itu sendiri ‘membatu api’ atau mengajak kita melakukan sesuatu yang negatif untuk melupakan masalah kita. sekiranya tersilap langkah. pihak sekolah. memukul. Sebenarnya terlalu banyak yang boleh diperkatakan tentang masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. suka menganggu. bukalah mata. kita anak-anak bangsa yang bakal meneraju negara Malaysia yang tercinta : Fikirlah. adalah lebih baik kita menubuhkan ‘geng perbincangan’ atau ‘study group’ daripada kita menubuhkan ‘geng-geng yang melampau’ yang amat merugikan dan suka membuang masa. kita yang akan merana . suka lepak dan banyak lagi. 77 . zaman remaja hanya sekali. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. KPJ mengingatkan diri kami sendiri dan juga rakan-rakan sekalian. melepak dan sebagainya boleh digantung atau dibuang sekolah serta merta dan akan dikenakan sebatan rotan. Saya ingin bertanya kepada kita semua. Janganlah pula. Satu lagi pesanan KPJ. Hukuman atau tindakan undang-undang yang tegas akan dikenakan terhadap remaja yang melakukan jenayah. masyarakat sekeliling ataupun remaja itu sendiri. apabila ibu bapa kurang memberikan perhatian. Perkara 26 tindakan ke atas pelajar yang terlibat dengan kes-kes ‘gengsterisme’ seperti bergaduh. Ampangan Seremban Negeri Sembilan.

2.2.1. iaitu : a) Peralatan : 1.2. AWAL AKTIVITI Persediaan Awal : 1.1.3 Batu-batu kecil (untuk menutup lubang pasu c) Bahan penanaman : 1.1 Pasu gantung (20-25 buah) 1.2 Tanah.1.h) KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH (Menanam Bunga Langsuyur di dalam Pasu Bunga ) LANGKAH PERSEDIAAN 1.1.3 Paku bersaiz 1-2 inci (untuk menggantung pasu) 1. pasir.1.1.1 Pokok Langsuyur bersaiz sederhana (20-30) 1. Setiap kumpulan adalah seramai lebih kurang 10 orang dan setiap kumpulan mempunyai tugas-tugas tertentu seperti berikut : 2.2 Kain Lap (untuk mengelap dan membersihkan daun) 1. 4 dan 5 . rumput atau daun-daun kering atau sabut kelapa d) Bahan Penyubur : 1.1.sudu.1 Baja organik 2.garpu dan gelas) Contoh (mee goreng dan air sirap/minuman panas) CATATAN Kumpulan 2.2 menyediakan makanan dan minuman serta peralatan (pinggan.1.dimaklumkan kelak 78 .1 Kumpulan 1 : 2.1.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah ‘Kerja Amal : Menanam Bunga Langsuyur Di Dalam Pasu‘. A rahan : 2.2 Guru Penasihat membahagikan ahli/pelajar kepada 5 Kumpulan.1 Gunting Bunga (5-8 bilah) 1.2 Tali bersaiz sesuai (1 atau 2 gulung) 1. 3.1 Guru Penasihat perlu menyediakan bahan dan peralatan berikut sebelum memulakan proses penanaman pokok bunga langsuyur di dalam pasu.4 Tukul (1-2 bilah) b) Bekas penanaman : 1.1.

Kad Gerko 2.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. 3. 3.4 Guru Penasihat 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.3 ‘KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH : MENANAM BUNGA LANGSUYUR DI DALAM PASU GANTUNG’ Pada ruangan `aktiviti’ 1.5 Presiden atau wakil AJK Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2. P. 1.L A N G K A H 1. Fail Kehad iran 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. 1. Bakul Plastik 1. Pemadam Papan Tulis. Taklimat : 4. Borang kehadiran 2. 4. Pen Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. Marker Pen 3. Kamera Digital 1 P.3 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 1. pembahagian Unit Kerja b. Papan Tulis 2.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua ahli/pelajar tentang perkara berikut: a. langkah dan cara penanaman pokok bunga langsuyur aspek keselamatan dan disiplin semasa menjalankan aktiviti 79 .1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing: 3.A Sistem 2.A Sistem 2.2 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. 4.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.

bertindak untuk : 1. .Unit ini terdiri daripada 10 ahli lelaki. Kumpulan 5 (Unit Menggantung) : .Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan. b. Kumpulan 2 (Unit Menyediakan Tanah dan Campurannya) : . Kumpulan 4 (Unit Menanam Pokok) : .bertindak mencantas daun-daun kering atau mati. sabut kelapa. Peralatan (pinggan. . AKTIVITI BAHAN Pembahagian Unit Kerja : 5. Pasu Bunga Gantung 2.1 Ahli/pelajar dibahagikan kepada 6 Unit Kerja. Kumpulan 3 (Unit Mencantas Daun) : .bertindak untuk menanam pokok bunga Langsuyur dengan campuran tanah yang disediakan oleh Kumpulan 2 dan 3. menyediakan tali dan mengikat pasu dengan tali dengan kepanjangan yang sesuai 3. iaitu : a.L A N G K A H 5.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli lelaki. c. Tukul 80 . garpu dan gelas) 1.Unit ini terdiri daripada 12 orang ahli : (10 orang perempuan dan 2 orang lelaki). sudu. Pokok Bunga Langsuyar 1. menyediakan paku tempat bunga digantung 2. . dan rosak. d. Tali 2.bertindak untuk menyediakan tanah dan campuran tanah seperti (pasir. Gunting Bunga 1. .rumput dan daun-daun kering atau habuk kayu) . koyak.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan dan lelaki. menggantung pasu pokok bunga Langsuyur di tempat yang ditetapkan .bertindak untuk menyediakan dan menghidangkan makanan dan minuman kepada guru-guru penasihat dan semua ahli/pelajar yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti ini. e. Penyedok 1. Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) : . 1. Paku 3.

8.bertindak untuk 1. Kumpulan 6 (Unit Membersihkan Daun. mengemas.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. 2. Kain Lap 2.2 Semua guru penasihat dan ahli/pelajar berehat (makan dan minum) 6.Unit ini terdiri daripada 10 ahli perempuan. Pelajar Lelaki mengumpul. menyiram pokok bunga Langsuyur . Pinggan 6. tanah dan sebagainya.mengemas dan membersihkan tempat . Membersihkan Tempat dan Mengemas Peralatan : 1. gelas. 1. Baldi 4. 7. membaja pokok bunga Langsuyur dengan baja organik 3. Baja Organik 3. . Pelajar Perempuan menyapu.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Sudu/ garpu 3.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK mengarahkan : a. menyusun dan mengembalikan semua peralatan ke tempat asal. membersihkan daun pokok bunga langsuyur dengan mnenggunakan kain basah. Membaja dan Menyiram) : .L A N G K A H AKTIVITI BAHAN f. b.3 Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) bertindak sebagai . Penyapu 6. Tong Sampah 7.mencuci pinggan.menyediakan makanan dan minuman. 2. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 81 . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 7. Rehat : 1. sudu dan garpu. Timba 6. Gelas 2. memungut dan membuang semua sampah.

AKTIVITI BAHAN Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 9.L A N G K A H 9. 9. Bersurai : 10 82 .4Semua kawasan tempat menjalankan sebarang aktiviti dan kawasan tempat makan dan minum diperiksa sekali lagi untuk memastikan kebersihannya sebelum bersurai.3P. 9.1Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.2Dewan dibersihkan dan dikemaskan.

1 Tempat Yang Hendak Dilawati : 1.1.1 Borang Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan diserahkan kepada pelajar seminggu sebelum mengadakan lawatan dan memberikan tempoh 2 hari untuk dikembalikan kepada guru.3 Pakaian : . Mengisi. 4.AJK Tertinggi : (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) .i) AKTIVITI LUAR : LAWATAN LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1. Menghubungi Tempat Dilawati : 2. Menyiapkan dan Menghantar Borang Permohonan Pelancongan Sekolah (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) PERSEDIAAN 1. Mengedarkan dan Mengumpulkan Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan : 2. 2.1 Menghubungi dan menetapkan Tarikh.2 Menyenaraikan 10 orang AJK kelab. Mengadakan Taklimat : 1. Menyediakan Kertas Kerja Lawatan : (Contoh Kertas Kerja Lawatan dilampirkan) 5.3 Memaklumkan tujuan dan matlamat lawatan 3. 2.3 Menyenaraikan 20 orang pelajar berisiko tinggi yang melakukan gejala negatif.1 Menyenaraikan Guru Penasihat (guru pengiring).1.2 Memaklumkan bilangan pelajar dan guru yang ingin melawat 2.1.1 Menentukan aktiviti lawatan.2 Menentukan dan menetapkan tempat yang hendak dilawati. BERTOLAK Antaranya : 1. 3. Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan : AWAL 1. 1. 3. 2.2 Tentatif program : 1.4 Disiplin dan Peraturan Semasa Mengadakan Lawatan.1 Guru Penasihat memanggil semua ahli/pelajar yang SEMINGGU terlibat dengan lawatan berkumpul untuk diberikan SEBELUM taklimat lebih lanjut aktiviti lawatan tersebut .Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 1.1. Menyenaraikan Ahli Rombongan Yang Mengikuti Lawatan : 3. Hari dan Masa lawatan ke tempatr yang hendak dilawati. CATATAN 83 .

2 ‘AKTIVITI LUAR : LAWATAN’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar beratur atau berbaris ketika menaiki atau ketika turun daripada bas atau kenderaan. pelajar dan sentiasa mengutamakan keselamatan mereka. Borang kehadiran 2. Fail Kehadiran 3. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengira bilangan ahli/pelajar yang hadir atau yang mengikuti lawatan dari semasa ke semasa dan memastikan bilangan itu sama sepanjang mengadakan lawatan sehinggalah kembali ke sekolah.1. 2. Kad Gerko 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. 84 .L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sebelum Bertolak : 1. Menentukan Tempat Duduk : 2. Kamera 1. Mengira bilangan ahli/pelajar. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.1. 4. 4. Pen 3. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dan perempuan ketika berada di dalam bas atau kenderaan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. 2. 2. Beratur : 1. 1. Buku Catatan 2 Ketika Berada Dalam Bas atau Kenderaan : 1.

2. Tingkah Laku dan Tutur Kata : 1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengajukan seberapa banyak soalan berkaitan dengan bersopan untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat. Menjaga Keselamatan dan Mengawal Tingkah 3. pengiring. 1. 85 .3 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengucapkan ‘terima kasih’ kepada sesiapa sahaja yang dilawati (penceramah.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar membuat atau mengambil catatan jika perlu semasa lawatan dijalankan.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 3.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah. 2. penyambut tetamu dan sebagainya) 4 Bersurai : 3.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah. Ketika Menghadiri Sesi Lawatan : 1. 2. Mendapatkan Maklumat : 2.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memantau dari semasa ke semasa tingkah laku 3. tngkah laku dan tutur kata mereka ketika menghadiri Sesi Lawatan. Menjaga Disiplin.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar menjaga serta mengawal disiplin.

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK......................................

PENGENALAN Program ini merupakan anjuran Kelab Pencegahan Jenayah ......... dengan kerjasama Unit Bimbingan Kaunseling. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin kelab. MATLAMAT Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap keburukan melakukan jenayah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang keburukan mendekatkan diri kepada gejala negatif. 2. Memberikan kesedaran tentang pencegahan lebih baik daripada memerangi. 3. Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang budaya ilmu, disiplin dan kemajuan sekolah lain. 4. Menggalakkan intergrasi nasional antara kaum, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing. 5. Bertukar-tukar pandangan tentang ilmu pendidikan, disiplin dan peraturan. 6. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar sekolah ini. SASARAN 1. AJK Tertinggi (10 orang) 2. Pelajar Berisiko Melakukan dan Terlibat dengan Gejala Negatif (20 orang) 1. Guru Penasihat (4 orang)

86

TEMA :‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ TARIKH TEMPAT / LOKASI Θ Jabatan Penjara. Θ Ibu Pejabat Polis Daerah . Θ Hospital Besar. PENGISIAN PROGRAM Lawatan Ceramah Sesi Dialog Taklimat ANGGARAN PERBELANJAAN (Rujuk Lampiran A) STRUKTUR ORGANISASI (Rujuk Lampiran B) TENTATIF PROGRAM (Rujuk Lampiran C) PENUTUP Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan Oleh : ...................................... ( Guru Penasihat KPJ)

87

LAMPIRAN A ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK _____________________

Perbelanjaan: BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA KUANTITI Pengangkutan 34 orang (Pergi-Balik) Ubat-Ubatan (First Aid Kit) 1 Kotak Filem (Dedahan 36 : 200) 1 Gulung Kamera (Still) 1 Buah Kamera (Digital) 1 Buah Cenderahati (Pendent) 3 Keping JUMLAH HARGA RM 5.00 X 34 RM 50.00 X 1 RM 9.00 X 1 JUMLAH RM 170.00 RM 50.00 RM 19.00 RM 239.00

88

LAMPIRAN B STRUKTUR ORGNISASI LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK ________________________ PENANUNG PENASIHAT PENGARAH TIM. PENGARAH SETIAUSAHA : BENDAHARI : : : : :

Ahli Jawatankuasa Kecil : PENGANGKUTAN : KESELAMATAN : FOTOGRAFI :

89

LAMPIRAN C TENTATIF PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR BADAN PENGAWAS SMK ___________________ TAHUN _______________ TARIKH / HARI MASA 0700-0730 0730-0740 0740-0800 AKTIVITI Semua Pelajar Berkumpul Di Dewan. Disiplin dan Peraturan Semasa Lawatan 2.Jabatan Penjara Bertolak Dari Sekolah Ke Destinasi Yang Dilawati : .Ibu Pejabat Polis Daerah .Jabatan Penjara Guru Mengambil Kehadiran Pelajar 1200 1210 1220 Berkumpul Semula Di Sekolah Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Bersurai CATATAN 0800 0830 1000 1130 90 .Ibu Pejabat Polis Daerah . Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Guru Memberikan Taklimat Kepada Pelajar Tentang : 1.Hospital Besar . Destinasi Lawatan: .Hospital Besar .

...00 Darjah/ Tingkatan Dari lain-lain (Jika daripada penderma sebutkan nama dan alamatnya) : TIADA Nama orang yang diamanahkan mengumpulkan wang : Nama No.............BORANG PERMOHONAN PELANCONGAN SEKOLAH (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) Nama Sekolah Alamat Sekolah Nama Pengetua : ) ) ) ) : : Nama Guru Yang Menyeliakan Pelancongan & Nama Guru-Guru lain yang bersama Tujuan Pelancongan : BELAJAR SAMBIL MELAWAT KE (JABATAN PENJARA HOSPITAL BESAR DAERAH DAN IBU PEJABAT POLIS DAERAH Tempat-tempat yang akan dilawati (tuliskan alamat sebenar tempat bermalam) Nama tempat/Bandar/Negeri termasuk alamat tempat bermalam 1..........K/P Umur Alamat Nama Guru Tarikh : ________________ Cop Sekolah : Tandatangan Pengetua : ........ 91 . Lihat sebelah. HOSPITAL BESAR DAERAH Tarikh Daripada Kepada Catatan Cara-cara mendapatkan wang : PIHAK SEKOLAH DAN WANG TABUNG KELAB Tiap-tiap seorang murid : Jumlah Murid : 30 ORANG Jumlah : RM 239. JABATAN PENJARA 2........ IBUPEJABAT POLIS DAERAH LAWATAN 3...

9. 4. 12. 3. 14.S.Beranak Alamat Rumah 92 .Kad Pengenalan/ No. 5. Nama Penuh/Nama Dlm Tulisan Cina (jika ada) Drj / Ting. 13. 8.NAMA DAN BILANGAN AHLI-AHLI YANG MEMBUAT PELANCONGAN TERMASUK GURU-GURU Bil 1. 10. 7. Umur No. 6. 2. 11.

k.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.1 Ringkasan VCD : . Marker Pen 3.Tajuk Tayangan : CEGAH JENAYAH -Terbitan : PDRM .pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut.1.3 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada 3.A Sistem 2. Kamera Digital 2 3 1. 3. 3. Taklimat : 1. SESI TAYANGAN VIDEO (Cegah Jenayah) : L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 2 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.1 Guru Penasihat 4.Masa Tayangan : >< 1 JAM 1. Pemadam ruangan ‘aktiviti’ Papan Tulis.1. 3. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat awal kepada semua ahli/pelajar sebelum memulakan sesi tayangan mengenai : 1. Fail Kehadiran 1.P. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. 4. Bakul Plastik 1. P. Kad Gerko 2.2 Presiden atau wakil AJK 1. Pen 4 Pembahagian Kumpulan : 1.4 Ahli.1.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti Tulis berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.2 Tugasan : 5 93 .1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 3 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 4 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 4. jantina dan aras.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK membahagikan ahli/pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri dari pelbagai tingkatan.

Skrin 1. 8. . iaitu : 8. Kumpulan 1 (Curi Motorsikal) 2. Kumpulan 5 (Rogol) 1. Ahli/pelajar mengambil catatan mengikut tajuk masingmasing. Projektor LCD 4.2. Kumpulan 2 (Curi Kereta) 3.2. Ahli/pelajar menonton dalam kumpulan masingmasing.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Setiap kumpulan diminta membuat catatan mengenai punca dan langkah pencegahan jenayah yang akan ditayangkan. 2.2 Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. Sesi Tayangan VCD : 1. 7. Kertas A4 2. Kumpulan 4 (Ragut) 5. Marker Pen 8.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut.2 Tugasan perlu : .1 Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 7.1 Tugasan ialah hasil perbincangan. VCD Cegah Jenayah 2 Komputer riba 3. Sesi Perbincangan : 7.3 Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan Sesi Penghasilan Tugasan : 8.) 1.1. Kertas Mahjong 3. Kumpulan dan tajuk mereka adalah seperti berikut : 1. Kumpulan 3 (Pecah Rumah) 4.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberi arahan tugasan selanjutnya.L A N G K A H 1. 7.1. L AKTIVITI BAHAN 94 .2 6.

2 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : GURU / AJK TERTINGGI AHLI / MURID 10 11 12 95 . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 9. 9. Dewan dibersihkan dan dikemas.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal. P.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 9. 16. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko Masin Masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 13.A N G K A H 8. 14. 15.

Kad Gerko 2.A Sistem 2.2 Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk 4. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. 3.LAMPIRAN 12 CONTOH PERINCIAN AKTIVITI : MESYUARAT AGUNG TAHUNAN : L A N G K A H 1. 3. Fail Kehadiran 1.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. Kamera Digital 2. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : Tulis 3.1Seorang pengerusi sementara akan dilantik sebagai mempengerusikan majlis. 3.2.2.2Pengerusi boleh dilantik sama ada dalam kalangan Guru Penasihat atau ahli/pelajar. P. 3. Plastik Perlantikan Pengerusi Sementara : 4.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2. Pen 4 96 . 1.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. 4. ‘P. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. Marker Pen 3. Pemadam ruangan aktiviti Papan Tulis. 1. Bakul menandatangani kad tersebut.2 ‘MESYUARAT AGUNG TAHUNAN’ pada 3. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.2 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : -Guru Penasihat -Presiden atau wakil AJK 1.

Yuran Keahlian : RM 2. Walau bagaimanapun. 2.00 (sepanjang tempoh persekolahan) Yuran Semester : RM 1. 2. jumlah yuran yang ditetapkan oleh Jawatankuasa ialah seperti berikut : 1. 6. Semua ahli layak mencadangkan sebarang aktiviti berfaedah yang ingin dijalankan pada sesi/tahun berkenaan.3 Ucapan berbentuk motivasi. Pelantikan AJK Tertinggi Sesi / Tahun Semasa : 1. Guru-Guru Penasihat boleh menukar ahli yang telah dipilih melalui pungutan suara jika ahli berkenaan kurang berkelayakan. : perkara 7. 5. Perbincangan Aktiviti Tahunan : 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Ucapan Ketua Penasihat : 5. Pengerusi atau Ketua Penasihat akan memaklumkan semua ahli bahawa segala aktiviti lain yang telah dicadangkan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa yang akan ditetapkan kemudian bagi membincangkan dan memilih aktiviti yang sesuai yang akan dijalankan sepanjang tahun berkenaan.1 Ucapan alu-aluan oleh Ketua Guru Penasihat atau mana-mana Guru Penasihat 5. Berdasarkan ‘PERLEMBAGAAN KELAB’. atau 3.L A N G K A H 5.00/semester 97 .2. Pelantikan AJK Tertinggi sebaik-baiknya dilaksanakan melalui pungutan suara. Yuran : 1.1 Yuran Guru Penasihat : . 8.00/semester 1. pelantikan AJK Tertinggi boleh ditetapkan oleh Guru-Guru Penasihat.2 Ucapan memaklumkan agenda mesyuarat berkenaan.2 Yuran Ahli/ Pelajar : . 7.RM 5.

antaranya : 1. KASUT Kasut hitam atau Kasut hitam atau kasut kasut sekolah sekolah 1. ‘track bottom’ berwarna hitam/biru gelap.Dijaga dengan baik (perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) .Perlu mendapat tandatangan guru penasihat setiap kali perjumpaan atau menjalankan aktiviti. .Peruntukan markah sebanyak (50%) 1.2 PERKARA LELAKI PEREMPUAN Kemeja putih berkolar BAJU Kemeja T putih atau berkolar atau Kemeja sekolah atau Kemeja sekolah baju sekolah.L A N G K A H 9.2 Kad Gerko : . Kad Gerko 1. 1.Wajib dibawa semasa menghadiri perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. . Buku Peraturan 98 .Wajib ada bagi setiap ahli/pelajar.1 Kehadiran Ahli : .Wajib bagi setiap perjumpaan dan aktiviti.Hilang atau belum memiliki : (perlu membeli yang baru melalui PK KoKurikulum atau guru kelas atau kerani) . . Perkara yang perlu diberikan perhatian. hitam atau SELUAR / Seluar hitam atau Seluar seluar biru gelap atau SKIRT seluar biru gelap skirt sekolah atau ‘track atau seluar bottom’ berwarna sekolah atau hitam/biru gelap. .3.3 Pakaian : 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Hal-Hal Lain : 1. iaitu : 1. atau baju sekolah.1 Ahli/pelajar wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan untuk perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti yang termaktub di dalam ‘Buku Peraturan Sekolah’.3.Perlu mengemukakan bukti ketidakhadiran (surat sakit atau pemberitahuan melalui ibu bapa/penjaga) jika tidak hadir perjumpaan dan semasa menjalankan aktiviti.

3 Dewan dibersihkan dan dikemas. 12.5. 12.1 Anjung KPJ dan harta benda anjung . 1.2 Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal 12.3 Dan Lain-lain. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 10.Pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku catatan dan diwajibkan membawanya semasa perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti.5.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 12.4 Buku Catatan : .Buku Catatan dan alat tulis perlu dibawa untuk mencatatkan perkara-perkara berkaitan.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal Bersurai : 11.kebersihan . 10.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 10.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko MasingMasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. .5.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 1.2 Pakaian Seragam : 1.4 P. 13. 99 .jadual bertugas : (i) menyiram pokok bunga membersihkan pasu dan tali (ii) menyapu dan mop lantai (iii) mengelap cermin papan kenyataan 1. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 12.5 Perkara-Perkara Berkaitan Yang Difikirkan Perlu Untuk Dimaklumkan Kepada Ahli/Pelajar : 1.

2.2 Raptai termasuk latihan perkara berikut : 2.1 Tempat : 3. Peralatan dan P.2 Peralatan : (Peralatan perlu ada :) 1.1.1. 2.7.1 Tentatif program : (contoh dilampirkan) 1. 1 buah kerusi dan 1 buah meja (untuk majlis menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas) CATATAN 100 . Raptai : 2. Taklimat : 1.1.1 Diadakan sekurang-kurangnya 1 kali.1 Raptai diadakan untuk melicinkan dan melancarkan perjalanan majlis pada hari sebenar dan sebagai memberikan gambaran sebenar kepada AJK Tertinggi dan ahli/pelajar.1.3 Pakaian : AJK Tertingg (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 2. P. 2.1. Rostrum 3.A Sistem 2.2 Diadakan selewat-lewatnya 1 hari sebelum majlis sebenar. MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. (Perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) 3.2. 2. Antaranya : 1.1.1 Bacaan Ikrar oleh Presiden dan AJK Tertinggi (Tatacara dan Kedudukan) 2.2 Bacaan dan Tatacara Bacaan Ikrar : (Teks Ikrar dilampirkan) 1.2 Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas (Tatacara) 3.1.LAMPIRAN 13 4.A Sistem : (Pelan Kedudukan disediakan) 3.2 Pengerusi dan Guru Penasihat memanggil semua AJK Tertinggi tahun berkenaan yang telah dilantik dan ahli/pelajar berkumpul untuk diberikan taklimat lebih lanjut mengenai majlis berkenaan.1 Tempat paling sesuai ialah Dewan Serbaguna. Persiapan Tempat .

LANGKAH AKTIVITI 4. 10 buah kerusi (untuk pentadbir dan tetamu) 6. ‘Backdrop’ (Skrin + Komputer Riba + Projektor LCD atau Kain rentang atau polisterin untuk ‘wording’) CATATAN 101 . 10 buah kerusi (untuk AJK Tertinggi) 5.

P. Papan Tulis 2.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 1. Persediaan Majlis : 3. Kad Gerko 2. Still Camera Filem 2. 1. Tentatif Program : 1. 2. Ketibaan Pengetua 3. 102 . Ucapan Pengetua 4. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Kaset lagu NegaraKu. Sabah TanahAirKu. Bakul Plastik 1.3 ‘MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3.1 Dewan dan Semua Ahli dalam keadaan bersedia. Marker Pen 3. Borang kehadiran 3. 4. Ketibaan tetamu 2. Pemadam Papan Tulis. 4.Mari Cegah Jenayah 5. Ucapan Ketua Penasihat 6. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. Pen 3.L A N G K A H 1. Nyanyian Lagu : .Berilmu Berdisiplin .NegaraKu .2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ’tarikh 2.2 Ahli/pelajar duduk di atas lantai (sama seperti majlis perhimpunan) 3.A Sistem 2. 3.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masingmasing : 2.3 AJK Tertinggi duduk di kerusi yang disediakan. Kamera Digital 1. Fail Kehadiran 1. Bacaan Doa.Sabah TanahairKu . Berilmu Berdisiplin dan Mari Cegah Jenayah. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Surat Pelantikan AJK Tertinggi (10 helai) 2.

Guru-Guru Penasihat. Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan AJK Tertinggi .2 dan 1 9.Presiden . Pengetua dan tetamu meninggalkan majlis. Majlis Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : .AJK Tingkatan 5.2 dan 1 8.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 7. Majlis Bacaan Ikrar : Presiden Kelab mengetuai majlis Bacaan Ikrar Jawatankuasa Tertinggi Kelab. 5.Setiausaha . Pengetua menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Ketua Penasihat. 12. 5.AJK Tingkatan 5.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 3. Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas J/Kuasa Tertinggi (1 helai) 4. 10.Timbalan Setiausaha .2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masing-masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Teks Ikrar 6.Bendahari .4.Timbalan Presiden .3.3.Setiausaha . 103 .Presiden .Bendahati .Timbalan Setiausaha . Sesi Fotografi bersama Pengetua. 11.Timbalan Presiden . Tetamu dan AJK Tertinggi Kelab. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 5.4. Majlis Penyerahan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : Presiden Kelab menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Pengetua.

3 Dewan dibersihkan dan dikemas.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.7.4 P. 104 . 7. Bersurai : 8. 7.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal.2 Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 7. Mengemas Dewan dan Peralatan : 7.

LAMPIRAN 14 KERTAS KERJA PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK.

PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling . Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwim Badan Pengawas. MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kebaikan hadir 100 % ke sekolah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. TARIKH : TEMA : ‘Tak Nak Ponteng’ DANA : Badan Pengawas. OBJEKTIF : 1. Menyedarkan pelajar tentang kebaikan jika mereka hadir ke sekolah tanpa ponteng, 2. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya daripada ponteng sekolah dan kelas. 3. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 4. Membudayakan kehadiran 100 % ke sekolah dan kelas. SASARAN : 1. Semua pelajar yang kehadiran mereka di tahap kritikal. (sasaran utama) 2. Semua pelajar . AKTIVITI / PROGRAM : 1. Ceramah 2. Kajian Kes (Soal Selidik) 3. Sesi Kaunseling 4. Pertandingan 100% Kehadiran Kelas. PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.

105

SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah 1. Memantau perjalanan program 2. Memastikan perjalanan program mengikut jadual dan perancangan 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membantu tugas-tugas Pengarah 2. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mencatat minit. 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membuat anggaran perbelanjaan. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM BIDANG TUSAS 1. Memberikan khidmat nasihat. 2. Memberikan tunjuk ajar. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Timbalan Pengarah

Setiausaha

Bendahari, Hadiah & Cenderahati Banner

106

JAWATAN

NAMA

BIDANG TUSAS

Penyelaras Aktiviti & Pertandingan

Ceramah :

1. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan borang soal selidik. 2. Mengendalikan sesi kajian kes. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. 2. Mengendalikan sesi kaunseling. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program 2. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan memastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /ProjectorLCD) semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Kajian Kes (soal selidik) :

Sesi Kaunseling :

Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % :

Peralatan

PA. Sistem :

Visual

107

Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung . Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. 108 . Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. 1. Disahkan oleh. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. 1.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. Menyediakan Poster Banner yang menarik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PAGI HARI ISNIN MASA 0630 0700 0700 0800 0800 0900 0900 1000 1000 1100 1100 1200 SESI KAUNSELI NG SESI KAUNSELING CERAMAH 1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMIA N SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 109 .

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PETANG HARI ISNIN MASA 1200 0100 0100 0200 0200 0300 0300 0400 0400 0500 0500 0600 SESI KAUNSEL ING CERAMA H1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMI AN SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 110 .

Pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti merokok : pelajar yang telah membuat pengakuan merokok. berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. TARIKH : TEMA : ‘Generasi Sihat Tanpa Rokok’ DANA : PIBG dan Sekolah. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin Badan Pengawas MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap Keburukan Merokok di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu. Meminimumkan kegiatan merokok dalam kalangan pelajar khususnya pelajar-pelajar lelaki. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. maklumat melalui ‘spy’ atau ‘mata-mata’ sekolah yang nampak mereka merokok di luar kawasan sekolah. berdisiplin. 2. SASARAN : 1. 4.LAMPIRAN 15 PROGRAM MINGGU SIFAR MEROKOK ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling. pelajar yang disyaki merokok :bibir lebam. OBJEKTIF : 1. 111 . 3. Menyedarkan pelajar tentang keburukan dan bahaya merokok. dan sebagainya. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya.

sebab-sebab mereka merokok sesi kaunseling : .bantu mereka cara henti merokok Sesi Perbincangan dan Pembentangan Kumpulan : 3. di samping dapat memberikan kesedaran kepada bukan sahaja peserta program tetapi juga kepada semua pelajar 112 .bila mula merokok . Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah. Polis Diraja Malaysia 2. LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK) dikendalikan oleh Fasilitator yang terdiri daripada Badan Pengawas dan guruguru • sesi hati ke hati : . CERAMAH / PAMERAN • • Hospital Besar .AKTIVITI / PROGRAM : 1.nasihat . PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Kementerian Kesihatan Malaysia. Bahagian Narkotik. • PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. ASIMILASI MINDA • Sesi mereka diminta berfikir tentang kesan jika mereka meneruskan tabiat buruk ini kepada diri mereka sendiri sama ada dari segi kesihatan dan kewangan mereka.

1. 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. BIDANG TUSAS 1. 2. Memastikan perjalanan program berjalan mengikut jadual dan perancangan 3. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Hadiah & Cenderahati Banner 113 .Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Timbalan Pengarah Setiausaha Bendahari. Memberikan khidmat nasihat. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Memantau perjalanan program 2. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 2. Mencatat minit. 2. Memberikan tunjuk ajar. 3. 3. Membantu tugas-tugas Penagrah 2. 1. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya.SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM ) Ketua Guru Pengawas 1.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Membuat anggaran perbelanjaan. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula.

JAWATAN Penyelaras Aktiviti & Pertandingan NAMA Ceramah : BIDANG TUSAS 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 3. ceramah 2. 2. 2.Tugas-tugas lain yang berkaitan.Menyediakan an mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /Projector/LCD) semasa sesi perasmian. 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. Menyediakan dan mempastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian. 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan borang soal selidik. Kajian Kes (soal selidik) : Sesi Kaunseling : Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % : Peralatan PA. Sistem : Visual: 114 . Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program).. 2. ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 1. 3. Mengendalikan sesi kajian kes. 2. 1. Mengendalikan sesi kaunseling.

sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua.Tugas-tugas lain yang berkaitan. 115 .JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. Lain-lain tugas berkaitan 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan Poster Banner yang menarik. Disahkan oleh. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. 1. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh.

Sesi Pembentangan Kumpulan 3.00-10.30-3.30-12.30 LDK 2 1. Sesi Kaunseling 2.30-4.30 Bersurai 116 . Sesi Perbincangan Kumpulan 2.JADUAL PROGRAM ’Kempen Sifar Rokok’ 7.30-10.30 Pendaftaran peserta 8.00 Ceramah 2 ‘Kesan dan Keburukan Dadah’ Pegawai dari Bahagian Narkotik Polis Diraja Malaysia 12.00-7. Sesi Hati ke Hati 2.30-2.30 Kudapan (makan tengahari) Solat Zohor 1. Hospital Besar Kementerian Kesihatan Malaysia.00 Asimilasi Minda 4.00-1.00 Ceramah 1 ‘Kesan-kesan negatif tabiat merokok’ Pegawai Promosi Kesihatan. 10.30 LDK 1 1.30 Merarau (minum pagi) 10.

TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 1.LAMPIRAN 16 LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN (LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN -------) Di antara aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Pencegahan Jenayah ini sepanjang tahun adalah seperti berikut : BIL. 3. Dijalankan dengan memberi Watikah Pelantikan kepada AJK Mereka juga membaca/melaf azkan ikrar pada majlis berkenaan. Mesyuarat Agung Tahunan Kelab. Dilaksanakan berdasarkan ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum.05 Dewan Sekolah.01. Majlis Perlantikan Ahli Jawatankuas a Kelab. 14. 50 ahli memahami perlembagaa n kelab RM 100. 117 . PROGRAM / AKTIVITI Hari Penghayatan Kelab.00 Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan dan Peraturan kelab. 2.

BIL. PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 4. Sesi Latihan Nyanyian Koir Lagu Rasmi Kelab (Mari Cegah Jenayah) Sesi latihan ini bertujuan menimbulkan rasa bangga ahli terhadap kelab kesedaraan terhadap pentingnya membenteras jenayah. • menga dakan sudut untuk carta organi 118 . Anjung KPJ ini diilhamkan oleh Pengetua dan disumbangka n oleh pihak sekolah 5 Kerja Amal : Mencantik kan dan menceriak an ‘Anjung KPJ’ dan kawasan persekitar annya dengan : • menga dakan sudut dan ruang an untuk mena mpal poster dan gamba r berken aan denga n pence gahan jenaya h.

dan meleta kkan bunga bunga di kawas an sekitar untuk menca ntikka n dan mence riakan nya. • • memb ersihk an kawas an persek itaran denga n meleta kkan batubata untuk menut up kawas an berlum pur.sasi kelab. 119 .

Lawatan Sambil Belajar Ke Jabatan Penjara Malaysia. Akibat dan Langk ah Pence gahan. Sesi Percambaha n Minda Cegah Jenayah : • Punca . Lawatan merangkumi lokasi Sel Penjara . 120 . 7. Ahli dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberikan satu isu berkaitan masalah disiplin dan jenayah. Bilik Pameran dan Demonstrasi Sebatan Rotan. Lawatan ini bergabung dengan Kadet Pertahanan Awam Sekolah. 8. Tayangan Video : • (VCD Cegah Jenay ah) terbita n PDRM . Sesi Tayangan tersebut kemudiannya dibincangkan dalam kumpulan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Kumpulan ini akan membincangkan isu yang diberikan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Sebab .6.

Curi. Buli dan banyak lagi) Program diadakan untuk kedua-dua sesi pagi dan petang dan dihadiri oleh semua pelajar 10 121 . Samun. Buku Skrap yang telah diterbitkan oleh kelab adalah seperti : (Kes Rogol.9. Menjemput Agensi Luar. Ragut. Rompak. Menghasilka n Buku Skrap : • Buku Skrap yang dihasil kan berdas arkan keskes jenaya h yang disiark an di dalam akhbar akhbar tempat an. Pecah Rumah. (Untuk menga dakan Pamer an dan Ceram ah) 4 Jabatan Penjara (Untuk mengadak an Pameran. Ceramah dan Demonstr asi Hukuman Sebatan Rotan) - Ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan dan setiap kumpulan ditugaskan menghasilkan sebuah Buku Skrap yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Setakat ini. seperti : 3 Polis Diraja Malaysia Tawau. Bunuh.

Pembubaran AJK Sesi Tahun __________ Dilaksanakan mengikut ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum. 12 13 Membantu Unit Bimbingan Kaunseling dan Badan Pengawas Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Pemurnian Cinta‘ Membantu Badan Pengawas dan Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Kempen Sifar Rokok’ : Perbarisan Sempena Hari Kemerdekaan Anjuran Majlis Perbandaran Tempatan Program Khas untuk Pelajarpelajar Perempuan Sekolah ini yang dijalankan mengikut sesi iaitu Sesi Pagi dan sesi Petang. Program Khas untuk PelajarPelajar Lelaki Sekolah ini untuk sesi pagi dan petang yang berisiko Tinggi.11. Pihak sekolah memilih buat pertama kali KPJ untuk bertanding dalam perbarisan sempena Hari Kemerdekaan. 14. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Disahkan oleh : 122 .

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SENARAI NOMBOR TELEFON PENTING IPK MALAYSIA Nama Ibu Pejabat Polis Negeri Bukit Aman Sabah Sarawak Putrajaya Labuan Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang Nombor Telefon 03 – 22626222 088 – 318555 082 – 245522 03 – 88862222 087 – 412315 03 – 21460522 03 – 55142222 04 – 9762222 04 – 7741222 04 – 2221522 05 – 2451222 06 – 2854222 06 – 7622222 07 – 2254422 09 – 63547222 09 – 63547222 09 – 5552222 Hotline / Gerakan 03 – 20319999 088 – 450470 082 – 240800 03 – 88862145 087 – 412222 03 – 20520195 03 – 20529999 04 – 9711999 04 – 7392999 04 .LAMPIRAN 17 1.2691999 05 – 2401999 06 – 2851999 06 – 7619999 07 – 2212999 09 – 5151999 09 – 6354999 09 – 5151999 123 .

SENARAI NOMBOR TELEFON MCPF NEGERI Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sabah Sarawak Labuan Negeri Tel 088-711758 082-274222 03-40442828 03-55106625 04-9082212 04-7741222 04-2221504 05-2422299 06-2854222 06-7622222 07-2254657 09-7455514 09-6354722 09-5902252 Faks 088-719228 082-4272275 03-40446688 03-55145155 04-9761330 04-7316988 04-2623388 02-24338333 06-2837771 06-7623506 07-2239607 09-7440022 09-6226941 09-5563305 Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang 3. Bil 1 2 3 ADUDISIPLIN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Perkara Hotline Adudisiplin Fax Adudisiplin Email adudisiplin 1 – 80088 – 4774 03 – 88886681 adudisiplin @ moe.2.my Nombor 124 .gov.

1/1995 KP(BS)8591/Jld.XV(8) Surat Pekeliling Iktisas Bil.VII(75) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 6/1998 KP(BS)8591/Jld.LAMPIRAN 18 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL TAJUK KESELAMATAN Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Garispanduan dan Syarat-syarat pengambaran di Sekitar Kawasan Jabatan dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Persdiaan Menghadapi Bencana Alam Pelaporan Kejadian Tidak Diingini di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Ko-kurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Sekolah Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi GENGSTER Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah Lapor kepada Polis Salahlaku yang berbentuk Jenayah Menangani Masalah Ponteng di Sekolah BIL.VIII(9) 10-Jun-99 9 6 Ogos 1998 10 15-Feb-93 11 05-Sep-95 125 . SURAT TARIKH 1 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/1998 KP(BS)8591/Jld. 4/1991 KP(BS)8591/Jld. 21/1998 KP(BS)8591/Jld.V(96) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(16) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(17) 14 Ogos 1998 8 Surat Pekeliling Iktisas Bil.V(7) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 6/1995 KP(BS)8591/Jld.XV(8) 11-Sep-98 5 16 Mei 1991 6 06-Apr-95 7 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 12/1998 KP(BS)8591/Jld. 8/1999 KP(BS)8591/Jld.IV(21) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3/1993 KP(BS)8591/Jld. 17/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(12) 10-Jun-99 2 31 Mac 1998 3 19 Mei 1998 4 Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(6) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 7/1999 KP(BS)8591/Jld.

P.Sekolah. Salleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor : Encik Mohd. Labuan : Encik Mokhtar bin Mohamad Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 126 .Tamyes bin Saimun Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan.Sekolah. Khusaini bin Hasbullah Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Encik Salleh bin Mohd.JAWATANKUASA PENULISAN BUKU PANDUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) Penaung Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha I Naib Setiausaha II AJK : Dato’ Dr. : Encik Zais bin Mohd.Ahamad bin Sipon Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Dato’ Hj.Hussen Pengarah Bahagian Sekolah : Puan Nor Azizah binti Ibrahim Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah. Bhg. KPM : Encik Mior Khir bin Haji Ghazali Jabatan Pelajaran Negeri Perak : Encik Che Soh bin Muda Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu : Encik Nadzaruddin bin Kasim Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Encik Mohamed Hatta bin Md.Sekolah.Akil Ketua Penolong Pengarah.Fuzi bin Haji Mohd. KPM : Encik Abdul Rahim bin Mohidin Penolong Pengarah. : Encik Anuar bin Ariffin Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Encik Mansor bin Hassan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Encik Asmawi bin Hj.Ahmad Jabatan Pelajaran W. Bhg. Bhg. KPM : Encik Mohd.Nor Penolong Pengarah.

Selangor Encik Munshee Bin Mohamad Mokhtar : Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur 127 . Abd Kadir SMK Sultan Yahya Petra 2. Tawau. Sabah : Encik Mohd Saidi Bin Ahmad Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Kuala Lumpur : Encik Hassan Bin Topit : Pengetua SMK Puteri Wangsa. Banting. Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Puan Hamimah Bt Lek : Ketua Unit HEM.: Encik Ali Affandi bin Abdul Majid Jabatan Pelajaran Negeri Pahang : Encik Ibrahim Bin Yaacob Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang : Encik Razukee bin Zulkifli Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Muzli bin Mustafa Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Mohd Khaidir Bin Abdullah Ketua Unit HEM Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Puan Rusni Bt Abd Jalil Ketua Unit HEM. Kelantan : Encik Shaharuddin Bin Abu Kassim SMK Maahad Hamidiah. Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Y. Kelantan : Puan Nooriha bt. Ulu Tiram. Kajang.Bhg Datin Suwarni Bt Hassan : Pengetua SMK Bukit Bandaraya. Selangor : Encik Husain Bin Usih SMK Pasir Putih. Johor : Encik Abdul Wahid Bin Takat Pengetua SMK Telok Dato’. Kelantan : En Zulkifli Zakaria Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah.

Cheras. KL : Encik Kasim bin Kasimin SMK Padang Tembak. Teluk Intan Perak : Puan Zaharah Bte Othman SMK Tinggi Kajang. KL : Encik Zainal Abidin Bin Osman SMK Sultan Abdullah. Shah Alam : Encik Khairom bin Patong SMK Seri Mulia. 128 .: Encik Ramlan bin Noordin SMK TTDI Jaya. Selangor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful