1

1.0

LATAR BELAKANG Kes jenayah yang melibatkan murid sekolah seperti yang sering dilaporkan oleh media semakin meningkatkan serta membangkitkan kebimbangan banyak pihak. Kementerian Pelajaran berpendapat gejala antisosial ini perlu diberi perhatian serius dan ditangani secara menyeluruh dan bersepadu oleh semua pihak. Kesedaran murid akan implikasi negatif terhadap jenis dan pola perlakuan jenayah perlu dipertingkatkan agar mereka tidak terjebak dalam kegiatan antisosial. Kementerian Pelajaran Malaysia, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1999 bertarikh 10 Jun 1999, telah menyarankan bahawa semua sekolah menengah di seluruh negara supaya menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah. Saranan penubuhan kelab ini bertujuan untuk membangkitkan kesedaran dan kepekaan murid terhadap

kemungkinan wujudnya gejala antisosial di sekeliling mereka. Seterusnya, diharapkan agar kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan polis dapat diselaraskan dalam usaha membanteras perbuatan jenayah sama ada di dalam sekolah atau di luar kawasan sekolah.

1.1

FALSAFAH Kelab ini berperanan serta bertanggungjawab melahirkan ahli yang kreatif dan inovatif, mempunyai ketahanan diri, berani bersaing, prihatin terhadap bidang yang diceburi, mempunyai wawasan dalam bidang kokurikulum dan juga sahsiah, serta menggembleng kreativiti diri secara global demi memartabatkan nama kelab dan sekolah di samping mempunyai keyakinan dan kesedaran diri.

1.2

MOTO ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’

2

1.3

MATLAMAT Matlamat penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah adalah untuk membentuk komuniti murid yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap aspek pencegahan jenayah dan mempunyai kefahaman tentang penguatkuasaan undangundang dalam konteks mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman.

1.4

OBJEKTIF 1.4.1 Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah. 1.4.2. 1.4.3. Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. 1.4.4. Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah. 1.4.5 Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal menangani jenayah

.

3

4 .

2. Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Jabatan Sekolah) Pengarah Bahagian sekolah Timbalan Pengarah (Murid) Sektor Hal Ehwal Murid Ketua Penolong Pengarah Sektor Hal Ehwal Murid i) Pengarah Bahagian Pengurusan Jabatan Pendidikan lslam dan Moral ii) Pengarah Bahagian Pengurusan Pelajaran Teknik dan Vokasional iii) Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Sukan iv) Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Khas v) Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri iv) Pengetua-Pengetua Penyelaras Gabungan/Daerah/Zon iiv) Bahagian Siasatan Jenayah Bukit Aman. Kelab pencegahan jenayah di peringkat sekolah hanya akan dapat dijayakan apabila semua peringkat jawatankuasa memainkan peranan mengikut keperluan yang telah ditetapkan.2.1 Jawatankuasa Induk KPJ Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut :Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Y.B.0 PENDAHULUAN Bab ini mengandungi senarai jawatankuasa mengikut peringkat dan senarai tugas ahli jawatankuasa yang terlibat.1 JAWATANKUASA INDUK KPJ PERINGKAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2.1. Polis DiRaja Malaysia iiiv) Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sektor Hal Ehwal Murid Urus Setia 5 .

2.2.1. 2. a) Negeri-negeri yang mempunyai daerah. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai PPG/PPD Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i)Seorang Wakil PPG / PPD Sektor Kemanusiaan ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat ii) Ibu Pejabat Polis Daerah iii) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) iv) NGO yang berkaitan Penaung Penasihat Pengerusi 6 .jawatankuasa ini diketuai olehPengetua Penyelaras yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.2 JAWATANKUASA KPJ PERINGKAT PPG / DAERAH /ZON 2.1 Di peringkat PPG/Daerah/Zon.2 Fungsi Urus Setia Jawatankuasa Induk adalah untuk membincangkan dan menentukan dasar serta program yang akan dilaksanakan secara bersamasama di semua peringkat Gabungan/Daerah.

2 Jawatankuasa Peringkat Daerah adalah berfungsi melaksanakan keputusan.2.3 Pengetua Penyelaras yang dilantik hendaklah Gabungan/Daerah masing-masing.2. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli-Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i) Ketua Unit HEM/Penyelia Disiplin ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat iii) Polis Diraja Malaysia (Daerah) iv) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) v) NGO yang berkaitan 2. merancang aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah bersama Pengetua-pengetua Sekolah di Peringkat 7 .keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk . 2.b) Negeri-negeri yang tidak mempunyai daerah.2.4 Pengetua yang dilantik perlu membentuk Jawatankuasa Pemantauan Sekolah-sekolah bagi memastikan kelab dijalankan seperti yang dirancang. 2.

Pelajaran 2. Laporan yang dihantar ke Jawatankuasa Induk hendaklah diberi satu salinan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Gabungan/Daerah.3.1 INDUK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PERINGKAT Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah seperti berikut :- adalah Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pengetua Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum/ Penyelia Petang Ketua Guru Disiplin i) Guru Penasihat KPJ ii) Guru Bimbingan dan Kaunseling iii) Pengerusi PIBG iv) Pegawai Perhubungan Polis v) Ketua Panitia BM dan BI vi) Ketua Panitia Moral / Agama vii)Ketua murid lelaki atau perempuan viii)Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah viii)Ketua Jawatankuasa Pemimpin Pelajar yang difikirkan sesuai 8 .2.2.3 JAWATANKUASA SEKOLAH 2.5 Pengetua Penyelaras perlu menyediakan laporan lengkap berkaitan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah di Gabungan/ Daerah masing-masing pada bulan Oktober setiap tahun.6 2.2.

3.4 Peranan Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah adalah seperti berikut: i. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. 9 .2. 2. ii.2 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Sekolah adalah pelaksana kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk Kementerian Pelajaran Malaysia dan Daerah. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan berkesan.3.3. Merancang. iii.3. iv. Membincangkan semua program dan aktiviti bersama-sama jawatankuasa. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. 2. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Membuat laporan tahunan Kelab Pencegahan Jenayah kepada Jawatankuasa Peringkat Daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun.3 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat atau mengikut keperluan. Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Memberikan khidmat nasihat dalam pelaksanaan aktiviti kepada pelaksanaan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. memantau dan menilai program atau aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah.5 Tugas Jawatankuasa: a. Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun 2.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah dari semasa ke semasa. c. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Jawatankuasa Induk Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Membuat penilaian kokurikulum kepada semua ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahliahli. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Guru Bimbingan dan Kaunseling Melaksanakan modul ’Masih Ada Yang Sayang’. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin.b. 10 . d. Timbalan Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. e.

11 .4.2 Tugas Jawatankuasa a) Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.4. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. STRUKTUR ORGANISASI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.4. Struktur organisasi seperti berikut :PENAUNG PENGETUA PENASIHAT PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH GURU PENASIHAT GURU DISIPLIN JAWATANKUASA PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA (5) PEMERIKSA KIRA-KIRA (2) AHLI-AHLI KEAHLIAN TERBUKA KEPADA SEMUA MURID 2.1.2.

12 . Memastikan akaun sentiasa dikemas kini. Mengutip wang derma daripada ahli. c) Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli-ahli. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. e) Bendahari f. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Penasihat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.b) Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Bekerjasama dengan setiausaha. d) Penolong Setiausaha Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawab yang diberi. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Guru Penasihat.

2. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 13 . 2.9. taraf perilaku yang baik.1 Merupakan perbuatan / tingkah laku / tutur kata yang sopan. 2. 3.1. Pembudayaan Adab Murid Peningkatan Disiplin Murid Perpaduan Murid Patriotisme Jati Diri Pembudayaan Adab Murid 3.4.1. berharga dan bernilai.g. berbudi pekerti yang halus dan bersopan.0 Sistem Fail ( rujuk Lampiran 2 ) Contoh surat-menyurat ( rujuk Lampiran 5-8 ) Contoh Borang Pemantauan ( rujuk Lampiran 9 ) Contoh Pelan Tindakan Tahunan dan Perincian ( rujuk Lampiran 10a dan 10b ) Contoh Program dan Aktiviti ( rujuk Lampiran 11-16 ) PROGRAM DAN AKTIVITI Semua aktiviti di bawah mengambil kira 5 domain pembangunan sahsiah murid di sekolah : 123453.7. 2. Ia adalah asas dalam sistem pendidikan bagi menilai dan mengukur sesuatu perkara yang berkaitan dengan kualiti.5. Pemeriksa Kira-Kira 2.6.8. Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah tertakluk kepada Perlembagaan yang telah ditetapkan ( rujuk Lampiran 1 ) 2.

3. Untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan.3. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Keibubapaan Bengkel Vandalisme Lawatan Minggu Sahsiah Cemerlang Program Masih Ada Yang Sayang 3. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul .2. dan negara.2. Semangat kerjasama.3.” 3.3.2 3.2.3. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Polis Kursus Kepimpinan & Pengurusan Kelab Pameran Anti Jenayah Kempen Anti Buli Program `Jom Ke Sekolah’ 3.3. Wujud persefahaman dan toleransi serta saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. keluarga.2. toleransi dan persefahaman menjadi teras utama pelaksanaan aktiviti. masyarakat. masyarakat. Peningkatan Disiplin Murid 3. Perpaduan Murid 3. 14 .2 Tingkah laku yang baik membawa kepada kesedaran akan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Budaya beradab merangkumi 10 komponen iaitu : Adab di dalam bilik darjah Adab semasa perhimpunan Adab semasa interaksi sesama murid Adab dengan alam sekitar Adab kepada guru Adab kepada ibu bapa Adab kepada rakan Adab semasa dalam permainan / aktiviti Adab semasa bersama masyarakat Adab kepada pemimpin 3.1.1.1 3. sekolah serta negara.1 3.3. berketerampilan.2. Melahirkan murid yang berilmu pengetahuan. muhibah.3 Hubungan rapat terjalin antara murid di sekolah. berakhlak mulia. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. bersemangat muhibah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu.

4. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah juvana & undang-undang Seminar pembentukan sahsiah Kempen kesedaran antisosial Pertandingan melukis mural antijenayah Aktiviti keagamaan 15 .1 Patriotisme bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air menjurus kepada perpaduan rakyat.2.1 Jati diri yang perlu dibangunkan dalam sanubari murid kita adalah tentang perasaan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi terhadap: i.4.3. asal usul dan tradisi resamnya tradisi keilmuan rupa bangsa Malaysia keupayaan bersaing yang tinggi katakan tidak pada perkara-perkara dan tingkah laku yang negatif 3. Jati Diri 3. ii.4 Contoh-contoh aktiviti : Dialog bersama tokoh & pemimpin masyarakat Aktiviti sukan & permainan Program khidmat masyarakat Aktiviti gotong-royong Karnival Pencegahan Jenayah 3. v. 3.4.3.5.5. iii. iv. Patriotisme 3.5.2 Contoh-contoh aktiviti : Sambutan Hari Kemerdekaan Kibar Jalur Gemilang Lawatan ke tempat-tempat bersejarah Bicara tokoh Pertandingan mendeklamasikan sajak 3. sifat berdisiplin secara kerelaan sendiri (internally imposed) akan terjana dan perkasa.

3.3 Bimbingan Senaraikan nama murid berkenaan dan jika Guru melebihi 30 orang maka hendaklah Kaunseling diberikan keutamaan kepada 30 orang murid yang tegar sahaja dan yang lain sebagai senarai simpanan. 16 . 1.1 Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Pertama Guru Bimbingan dan Kaunselin untuk menerangkan sejelas-jelasnya tujuan. (Gunakan Lampiran A untuk panduan) TAHAP KEDUA TINDAKAN 1. objektif dan matlamat yang hendak dicapai oleh Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah. Masukkan senarai 30 orang murid berkenaan ke dalam buku daftar/laporan dan catatkan sedikit latar belakang setiap pelajar berkenaan mengikut buku pendaftaran dan jenis-jenis kesalahan yang sering menjadi masalah sekolah.2 1. PROGRAM `MASIH ADA YANG SAYANG’ Strategi Pelaksanaan : TAHAP PERTAMA TINDAKAN 1.9.1 Kenal pasti secara sulit murid yang perlu diberi perhatian dari tingkatan 1 hingga 5 melalui: Pemerhatian Pengetua • • • • • Pemerhatia Jawatankuasa Pelaksana Pemerhatian Pengawas/ PRS/ Ahli KPJ Rujukan guru tertentu Cara-cara lain yang sesuai dan 1.

TAHAP KETIGA 3.TAHAP KEDUA 1.3 1. 3. TINDAKAN 1. tahap pelanggaran disiplin yang dilakukan.4 TINDAKAN 17 . kecenderungan minat. Setiap fasilitator cuba mengenali secara terperinci latar belakang kliennya termasuk kemajuan pelajaran. hobi dan sebagainya. Dalam pertemuan itu dinyatakan: • • • • • Tujuan Pertemuan Tugas Fasilitator Kepadanya Cadangan-cadangan Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Proses Tindakan Disiplin Di Sekolah Satu set peraturan sekolah dan minat klien dibaca dan tandatangan di buku laporan sebagai tanda memahami peraturan sekolah. Melantik fasilitator dan menyerahkan kuasa kepada Jawatankuasa untuk memilih 3 orang sahaja klien masing-masing.1 Setiap fasilitator mengadakan pertemuan Fasilitator informal dengan klien masing-masing untuk membina hubungan mesra/rappor.2 Membentangkan senarai cadangan nama pelajar yang dikenal pasti kepada Jawatankuasa dan mengesahkan disiplin setiap murid.

Fasilitator kurangnya satu aktiviti kokurikulum secara aktif. Tujuannya untuk bertukar pendapat. memberikan peningkatkan dan sebagainya. lawatan ke penjara. Kem Jaya Diri.TAHAP KETIGA 3. Majlis Maulud Nabi. Mewujudkan hubungan dua hala yang rapat Fasilitator antara fasilitator dan keluarga/penjaga klien. Waktu pertemuan mungkin pada waktu pagi. Libatkan mereka dalam dalam tugastugas tertentu aktiviti sekolah seperti menganjurkan Sukan Sekolah. masa rehat. adakan satu projek khas untuk klien yang semakin merosot disiplinnya seperti Perkhemahan Kerja. Program Kesedaran Khas dan sebagainya. Programkan rancangan pertemuan informal Fasilitator yang berjadual (Untuk jangkamasa 5 minit) sekurang-kurangnya satu minggu sekali.3 3. alamat sebenar dan sebagainya. Sambutan Hari Ucapan dan sebagainya. khidmat nasihat. Jika perlu.2 dan atur penglibatan klien dalam sekurang. TAHAP KEEMPAT 4. 4. Dapatkan nombor telefon.1 TINDAKAN 3. waktu balik dan sebagainya. 18 .4 TINDAKAN Mesyuarat Jawatankuasa Kedua dan semua Guru Bimbingan dan fasilitator memberikan laporan kemajuan Kaunseling dan tindakan yang perlu diambil.

Bimbingan dan Mesyuarat Jawatankuasa Ketiga untuk membuat Guru Kaunseling/Jawatankuasa penilaian keberkesanan program iaitu: • Berasaskan peraturan pelanggaran disiplin Pelaksana klien (30 orang).2 Jika klien mereka masih terlalu tegar maka GPK HEM/Fasilitator atur pertemuan dengan keluarga klien dan makluman tindakan lanjut yang akan diambil sekiranya anak jagaan masih meneruskan tingkah laku melanggar disiplin-minta perhatian keluarga.3 6. Fasilitator TINDAKAN 5. 19 .1 Meneruskan pertemuan singkat dengan klien masing-masing setiap minggu dan lihat perkembangan/kemajuan/tatalaku seterusnya. Laporkan kepada Pengetua mana-mana Pengetua/Fasilitator klien yang masih tegar untuk tindakan seterusnya. TAHAP KEENAM TINDAKAN 5. 5.TAHAP KELIMA 5. • Status pelanggaran disiplin keseluruhan pelajar • Status suasana persekitaran dalam sekolah (Jika perlu)-Pengubahsuaian modul ke arah lebih berkesan untuk pelaksanaan masa akan datang PENUTUP Dengan ini diharapkan bahawa program ini akan memberikan kesan yang positif kepada murid-murid dan membantu mengurangkan masalah disiplin murid. Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat Gabungan/Daerah/ Zon juga perlu mendapatkan kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) seperti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di peringkat masing-masing terutama apabila program-program yang dirancangkan memerlukan bantuan kos perbelanjaan.

4. bangsa.1 3. TEMPAT MESYUARAT.1 Tempat mesyuarat dan perjumpaan kelab adalah tidak terhad kepada manamana bilik dewan atau kawasan sekolah dengan syarat mendapat kebenaran pihak pentadbir sekolah terlebih dahulu.3 3. Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah Menanam nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. Tempat menjalankan aktiviti kelab adalah berpusat di dalam kawasan sekolah tetapi boleh juga di tempat-tempat lain di luar kawasan sekolah yang difikirkan sesuai dengan aktiviti yang dijalankan oleh guru penasihat dan pentadbir sekolah dengan syarat perjalanan aktiviti tersebut diiringi oleh guru penasihat.4 3. Menyediakan garis panduan pengurusan pencegahan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti yang berfaedah. NAMA : Kelab ini dikenali dengan nama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) 2. negara dalam hal-hal pencegahan jenayah 4. OBJEKTIF 3. jenayah dan Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama. bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. PERJUMPAAN DAN AKTIVITI 4.2 3.LAMPIRAN 1 PERLEMBAGAAN 1. ALAMAT Alamat lengkap Sekolah 3.2 20 .5 Memupuk rasa patuh kepada peraturan sekolah dan undang-undang negara.

3 5.5. Seorang Setiausaha d. 2 orang pemeriksa kira-kira 6.1 Surat permohonan penubuhan daripada guru penasihat kepada Pengetua hendaklah disertakan: a.2. 21 . Seorang Bendahari f. Jawatankuasa Kelab Terdiri daripada kalangan murid yang dilantik melalui pemilihan dalam mesyuarat agung tahunan iaitu: a. MESYUARAT 6. Draf aktiviti asas c.1.Penolong Kanan HEM .Penaung ialah Pengetua Penasihat . Seorang Penolong Setiausaha e.2 Keahlian kelab ini terbuka kepada semua murid. Organisasi kelab adalah seperti berikut: 5. Senarai Jawatankuasa Penaja 6.Pegawai Perhubungan Sekolah Ibu Pejabat Polis Daerah 5.1 5. Seorang Naib Pengerusi c. 5 orang ahli jawatankuasa g.2 6.3 Surat Kelulusan Penaja daripada Pengetua selaku Pendaftar Kelab di sekolah kepada Guru Penasihat Surat Pelantikan daripada Pengetua kepada Guru Penasihat. KEAHLIAN DAN ORGANISASI 5.1 Mesyuarat Penaja 6. Draf perlembagaan b.Guru daripada Jawatankuasa Badan Disiplin Sekolah.2.1.2.1 5.2.1.4 Guru Penasihat . Seorang Pengerusi b. h.2 Penaung .

b.2.2.4 Mesyuarat Jawatankuasa a.2.2 7. b. Atas arahan guru penasihat apabila difikirkan perlu oleh jawatankuasa Atas permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya 1/3 bilangan ahli dan diadakan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh penerimaan permintaan Dihadkan hanya kepada maksud atau tujuan mesyuarat itu diadakan. d.5 22 .1 7.2 Mesyuarat Agung :6.2. c. Bendahari tidak boleh menyimpan wang kelab dalam tangannya melebihi RM 10.1 Mesyuarat Agung Penubuhan a.3 Mesyuarat Agung Tergempar a. b. 6. 7. KEWANGAN 7. Laporan tahunan kelab Laporan kewangan kelab Pemilihan jawatankuasa kelab yang baru 6. Kuasa membelanjakan kumpulan wang hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan berfaedah bagi mencapai objektif aktiviti kelab.6. c. 6. c. Jumlah yuran yang ditetapkan untuk setiap ahli adalah pada kadar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. Setiap perbelanjaan wang kelab hendaklah dengan kelulusan Jawatankuasa. Minit mesyuarat Laporan aktiviti Laporan kewangan Perancangan aktiviti 7. derma dan aktivitiaktiviti yang dijalankan.2 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua Pemilihan jawatankuasa kelab Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua Mesyuarat Agung Tahunan a.00 pada satu-satu masa dan wang selebihnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penasihat.4 Mendapatkan sumber kewangan melalui yuran tahunan. c.3 7. b.

2 9. Persetujuan Penaung. 8. Penasihat dan Guru Penasihat Kelab adalah perlu sebelum sesuatu pindaan perlembagaan kelab dilakukan. PERKARA-PERKARA LAIN Kelab ini adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Kerajaan. PINDAAN PERLEMBAGAAN KELAB 8. 23 . Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing.1 Pindaan perlembagaan kelab boleh diusulkan oleh ahli dan diluluskan dengan mendapatkan persetujuan 2/3 ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Tergempar.8.

Rancangan Tahunan 4. Surat Kelulusan Pengetua . Rancangan Tahunan 12.Lain-lain surat berkaitan. Surat Panggilan mesyuarat 9. Penyata Kewangan 6. Surat Kelulusan Pengetua 10. Surat Permohonan Penubuhan 9.LAMPIRAN 2 SISTEM FAIL Fail Jawatankuasa Induk (Guru) 1. Minit mesyuarat Jawatankuasa 10. Surat Keluar / Surat Masuk 8. Borang Pemantauan 11. Rekod Kehadiran 5.Surat Perlantikan Jawatankuasa 11. Perlembagaan 5. Laporan Tahunan Fail Jawatankuasa Kelab (Murid) 1. Surat Panggilan Mesyuarat 7. Buku Panduan Pelaksanaan KPJ 7. Laporan Tahunan 8. 24 . Surat Permohonan Penubuhan . Perlembagaan 2.Salinan 2. Surat Perlantikan Jawatankuasa Induk 4.Salinan 3. Surat Pekeliling 6. Borang Keahlian 3.

Bertanggungjawab. Taat dan Patuh Kepada Perlembagaan Kelab dan. Menjadi Ahli Yang Sentiasa Mematuhi. Bahawa Kami Akan Berusaha. Akan Cuba Sedaya Upaya Untuk. Taat dan Patuh Kepada Ajaran Agama.LAMPIRAN 3 IKRAR Kami. Berakhlak Mulia. Taat dan Patuh Kepada Peraturan Sekolah. Peraturan dan Perlembagaan Kelab. Peraturan Sekolah dan Undang-undang negara Demi Memartabatkan Nama Baik Kelab dan Sekolah. Kami Berjanji. amanah. Kami Berjanji. Menghindari dan Memerangi Jenayah. Berlandaskan. Akan Sentiasa Berusaha Menjadi Ahli Yang Berketerampilan. Malaysia Berikrar. Demi Kesejahteraan Seluruh Warga Malaysia. Dan adil Dalam Melaksanakan Tanggungjawab. Mencegah. Ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah. 25 .

Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggungjawab Kita Semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah HIDUP BEBAS AMAN MERDEKA (2X) HIDUP BEBAS… AMAN MERDEKA ……! LAGU LIRIK : HUSSEIN HAJI USIH ( SMK Pasir Putih. Sabah ) : HUSSEIN HAJI USIH & ARIFA HAJI KURAGASUSUNAN MUZIK HUSSEIN USIH & YAMAHA MUSIC SCHOOL 26 .LAMPIRAN 4 LAGU ‘MARI CEGAH JENAYAH’ Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung Rukun Negara Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di Mana Kami Berada Kami tetap Tunaikan Amanah. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggung jawab kita semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenaya Hidup Bebas Aman Merdeka Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung RUKUN NEGARA Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di mana Kami Berada Kami Tetap Tunaikan Amanah. Tawau.

terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Semoga dengan pelantikan ini. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P. PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas.M Fail KPJ Fail peribadi 27 . Fail H.E. ( NAMA PENGETUA ) s.LAMPIRAN 5 Contoh Surat Pelantikan Penasihat ( Nama Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama Guru Penasihat ) Tuan.U (A)196. 3. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh 3. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah berkuat kuasa dari ( tarikh ) hingga (tarikh) 2.k 1. …………………………………. Sekian. tuan. tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan pendidikan. 2.

] dengan ini memohon untuk memungut yuran Kelab Pencegahan Jenayah sebanyak RM. ………………………………….______setahun seperti yang telah diputuskan dalam mesyuarat Agung Kelab bertarikh _______ ( minit Mesyuarat Agung disertakan ) Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. dimaklumkan bahawa saya ( NAMA PENASIHAT ) seperti termaktub dalam Peraturan (9) . PERMOHONAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas. Fail H.U (A)196. 2.LAMPIRAN 6 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Yuran ( Nama dan alamat Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama dan Alamat Pengetua ) Tuan.M Fail KPJ 28 . Sekian. terima kasih.k 1. ( NAMA PENASIHAT ) s.E.Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P.

.. Rujukan) bertarikh (Tarikh) dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya.... 1....... 3... 2.......k......... seperti termaktub dalam Peraturan (9) .] sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma Kelab Pencegahan Jenayah (Nama Sekolah) adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai (Tarikh) Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi..... terima kasih... Pengetua (Nama Sekolah) s.. KELULUSAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Merujuk surat tuan (No.....LAMPIRAN 7 Contoh Surat Kelulusan Memungut Yuran (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan....... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 29 ..Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P.U (A)196... . ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah................. Sekian.

Oleh itu pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada Bendahari sebanyak RM_______sebulan Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi... 3...... Sekian. 1..... (Nama Murid) pelajar tingkatan ( ) telah diterima menjadi ahli Kelab Pencegahan Jenayah ( Nama Sekolah) dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari ______ dari jam_________hingga_________ 2........LAMPIRAN 8 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu bapa / Penjaga (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan.. Pengetua (Nama Sekolah) s.... Sehubungan dengan itu. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 30 ......... pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan yuran Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah berjumlah RM ____setahun........k. 2............. ..... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah..... PENERIMAAN AHLI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. terima kasih.......

: ……………………………………………………………. 1: …………………………………………………………… 2: …………………………………………………………… Bahagian A – Jawatankuasa Ada 1. Senarai nama ahli kelab 4. : ……………………………………………………………. Senarai Ahli Jawatankuasa Induk 2. Carta Organisasi : 4.2. : …………………………………………………………….1. 4. : …………………………………………………………….LAMPIRAN 9 BORANG PEMANTAUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Tarikh Sekolah Alamat No. Senarai Ahli Jawatankuasa Kelab 3.Telefon Daerah / Zon Enrolmen Murid Bilangan Ahli Kelab Nama Guru Penasihat : …………………………………………………………… : ……………………………………………………………. Induk Kelab Tiada 31 . : …………………………………………………………….

. d... Kemudahan Tiada 3. 6..... c... Perancangan Aktiviti b..... 4.... f... 2... 7..Pengurusan Jawatankuasa Kelab 1. 5. d. 9.. e...... Perlembagaan Borang Keahlian Rancangan Tahunan Rekod Kehadiran Penyata Kewangan Surat Panggilan Mesyuarat Laporan Tahunan Surat Permohonan Penubuhan Surat Kelulusan Pengetua Surat Pelantikan Jawatankuasa 1.. Bilik Khas / Bilik Operasi Sudut Kelab Pencegahan Jenayah Papan kenyataan Lain-lain... b.. c. 3..Bahagian B . Jadual Aktiviti Jadual Kedatangan Ahli Jadual Lawatan Peg. 10.... Pencapaian/Penganugerahan Tiada 32 . 8... Peringkat PPG / Daerah / Zon Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Tiada 2. c... c.. Pelaksanaan Aktiviti (Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun) Ada a.. (Nyatakan) Ada a...... Perhubungan PDRM Data salah laku pelajar Prosedur Tindakan Kes Disiplin Murid Ada a. b..

.......................... Tahniah! Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah kelab yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelab-kelab yang lain............ sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i.................................. 3............................. 2.................. ii... ………………………….. ii............ 3...................................................................... Tahniah! Secara keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik.................................... Sekolah PPG/D JPN Pegawai Perhubungan PDRM IPD 33 ........ penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut: i....................... ( ) 2. 1......Ulasan: 1................................ Keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah tuan di tahap sederhana........ 4....... Walau bagaimanapun....... Perbincangan.......................................................................... Borang ini hendaklah diisikan dalam 4 salinan........................

Tajuk : ‘Jenayah Dalam Kalangan Pelajar’.CONTOH PELAN TINDAKAN TAHUNAN BIL 1. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). OBJEKTIF Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. 34 . Sekolah 2. JANUARI Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2006 1. TARIKH JANUARI PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan 1. 3 FEBRUARI Ceramah dan Dialog : . 1. Kelab 2. 4. 2. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab Menyemai perasaan cinta akan peraturan Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang keburukan melakukan jenayah LAMPIRAN 10a SASARAN TINDAKAN Kelab 2. 3.

Gabungan 2. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. 4 FEBRUARI Pameran dan Kempen : . 1. 2. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. keburukan. SASARAN TINDAKAN 6. pertandingan pidato 4. ceramah.Kempen Pencegahan Jenayah : Minggu Akhlak Lestari’ ‘* pengisian : 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 3. OBJEKTIF Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. pameran.BIL TARIKH PROGRAM 5. 4. 5. 35 . tayangan video dan sebagainya. 3.

Memupuk sifat kepimpinan. keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. OBJEKTIF Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 4 5.BIL TARIKH SEMESTER PERTAMA / KEDUA PROGRAM Mengadakan aktivitiaktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi. 36 . Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 6. Pertandingan Pidato dan Menulis Esei Pencegahan Jenayah dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 1. 3. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2.

SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. 37 . Sekolah 2. SEMESTER KEDUA Lawatan Sambil Belajar : .Bengkel Berkaitan Vandalisme OBJEKTIF 1. 3. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.Peringkat Sekolah (pelajar) (Sekolah Henry Gurney) 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat 3. Mendedahkan para ahli kepada budaya luar yang sihat. keburukan.BIL 5. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. Bengkel dan Seminar : . 6. TARIKH APRIL PROGRAM Kursus.

SEPANJANG TAHUN 1. 2. Membantu meningkat kendiri pelajar agar lebih terarah. Meningkatkan tingkahlaku positif di kalangan pelajar yang sering melanggar peraturan. OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan tentang Jenayah Keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman.BIL TARIKH PROGRAM 4. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Program ‘5 minit Cegah Jenayah 1. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Sekolah Henry Gurney di samping membantu pelajar untuk membenteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. keburukan dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Pelajar bermasalah Guru Kaunseling 2. Program Masih Ada Yang Sayang 1. Pelajar mempunyai pencapaian sederhana / rendah Sekolah 2. 7. 38 . SASARAN TINDAKAN 5.

OBJEKTIF Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi Memupuk sifat kepimpinan. SASARAN TINDAKAN 4. Sekolah 2.BIL TARIKH PROGRAM 3. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti da memberi info berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 3. Kelab Pencegahan Jenayah. Menceriakan dan Mencantikkan kawasan sekolah. 4. 8. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. SMK 39 . ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. SEPANJANG TAHUN Mengadakan aktiviti aktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. Mengadakan Sudut Pencegahan Jenayah 1. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. SMK Disahkan oleh : Pengetua.

LAMPIRAN 10b CONTOH PERINCIAN PELAN TINDAKAN TAHUNAN KPJ BIL 1. SASARAN TINDAKAN Semua Guru Penasihat 2. 2. 1. MINGGU 2 (FEB) Menghasilkan Kad Pengenalan Diri (KPD) Ahli Kelab. Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. 40 . Menyuntik perasaan bangga untuk menjadi ahli kelab di samping meningkatkan keyakinan diri ahli. Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli. 2. OBJEKTIF 1. TARIKH MINGGU 2 (JAN) PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan. Guru Penasihat 3. Menunjukkan identiti ahli kelab. 2. MINGGU 4 (JAN) Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2005. Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat . Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi 1.

Menyemai perasaan cinta akan kelab. 3. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. 2. Sebab. 3. Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah. SASARAN TINDAKAN Guru Penasihat 5. 2. MINGGU 2 dan 3 (MAC) Mengadakan Sesi Percambahan Minda Mengenai Jenayah (Punca. TARIKH MINGGU 4 (FEB) PROGRAM Mengadakan Hari Penghayatan Kelab : (Taklimat dan Pembentangan Tentang Perlembagaan / Peraturan Kelab). Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab. Akibat dan Langkah Pencegahan ) Guru Penasihat 41 . Memberikan pendedahan kepada ahli tentang keburukan melakukan jenayah. OBJEKTIF 1.BIL 4. 1. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu).

TARIKH MAC hingga JUN PROGRAM Menghasilkan Buku Skrap : OBJEKTIF 1. Menyebarkan maklumat dan sebagai alternatif kepada langkah pencegahan jenayah dalam kalangan pelajar. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. 1. keburukan. 3. SASARAN TINDAKAN 7.BIL 6. 2. Memupuk budaya dan nilai murni bekerjasama dalam satu pasukan dalam kalangan ahli. rogol. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. ragut dan sebagainya) 42 . Menyumbang bakti kepada pelajar lain untuk untuk mencari maklumat tentang isuisu jenayah. MAC hingga OGOS Menjemput wakil Jabatan Polis Diraja Malaysia untuk memberikan slot dalam perhimpunan rasmi sekolah setiap bulan mengenai keskes kritikal (buli/gengsteris me. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan.

BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN 3. 43 . 3. MINGGU 3 (JUN) Mengadakan Kerja Amal : (Membersihkan Masjid dan kawasan persekitaran) 1. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat. 2. Sebagai satu alternatif beriadah dan menyihatkan badan. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya 8. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 4. Membersihka n kawasan masjid.

MINGGU 4 (JUN) Kem KPJ di Kawasan Sekolah. SASARAN TINDAKAN 10. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat khususnya sekolah. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan.BIL 9. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Menceriakan dan mencantikkan kawasan sekolah. 4. 2. masyarakat. Memupuk sikap bekerjasama dan bertanggungj awab terhadap diri. rakan. 3. Mendedahkan ahli cara menangani masalah sosial. disiplin dan jenayah dalam kalangan pelajar. 44 . 2. TARIKH MAC hingga JULAI PROGRAM Mengadakan Kerja Amal : (Melekatkan dan Menampal Poster Anti Jenayah di Sudut Yang Sesuai di Blok Bangunan Sekolah ) OBJEKTIF 1. 1.

Mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli dan guru. SASARAN TINDAKAN 11. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 4. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. 3. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 45 . MINGGU 3 (JUN) Lawatan Ke Penjara 1. Mendedahka n para ahli kepada budaya luar yang sihat. keburukanny a dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. 2.

keburukan dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. SASARAN TINDAKAN 12. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang aktiviti berbentuk ilmiah. Mendedahkan para ahli tentang prosedur dan tatacara melakukan pembubaran AJK. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Jabatan Penjara di samping membantu mereka untuk membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar 1. 1. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi. 2. demonstrasi sebatan rotan dan sesi ceramah. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 13. MINGGU 2 (JULAI) Pembubaran AJK Sesi 2005.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 5. 46 . MINGGU 3 (JULAI) Menjemput Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Polis Diraja Malaysia mengadakan sudut pameran. 2.

Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Penjara membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 3. Melatih ahli / pelajar untuk berkomunikasi 47 . SASARAN TINDAKAN 14 FEBRUARI hingga SEPTEMB ER Program ‘5 minit Cegah Jenayah’ 1. 4. 2. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. keburukan.

2. Sebagai tanda penghargaan kepada ahli yang telah banyak memberikan sumbangan kepada kelab. Kelab Pencegahan Jenayah. Memupuk budaya saing yang sihat dalam kalangan para ahli. 3. SASARAN TINDAKAN 15 OKTOBER Mencetak Sijil AJK Tertinggi Sesi 2005 ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. SMK 48 . Sebagai motivasi kepada para ahli. Memupuk sifat kepimpinan. 1. SMK Disahkan oleh : Pengetua.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 4.

Kad Gerko 2. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Borang kehadiran 3. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.Guru Penasihat . 1. P. 1. P. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : .A Sistem 2. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Fail Kehadiran 3. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Bakul Plastik 1. 1. 2. Papan Tulis 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 1. Kamera Digital 2.Pemadam Papan Tulis. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 1.LAMPIRAN 11 Contoh PERINCIAN AKTIVITI : HARI PENGHAYATAN KELAB : L A N G K A H 1.A Sistem 2.Pengerusi atau wakil AJK 1.2 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 2. 4. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Pen 49 . Marker Pen 3.

Carta Organisasi (tahun terkini) xii. Prakata (pengetua) ii. Lagu Sekolah ix. Komputer riba 2. Logo Kelab xi. 2. 6. Projektor LCD 3. Pendahuluan iii. Ikrar Ahli xiii. Lagu Kelab x. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan peluang kepada semua ahli/murid untuk mengajukan soalan atau memberikan maklum balas tentang pembentangan Perlembagaan Kelab. Falsafah Sekolah v. Skrin 4. Moto viii. 1. AKTIVITI BAHAN Taklimat Perlembagaan Kelab : 1. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Falsafah Pendidikan Malaysia iv.L A N G K A H 4. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Takwim Kelab (tahun terkini) Sesi Soal jawab : 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menutup Sesi Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan Kelab. Risalah Panduan Perlembagaan KPJ : (buku dan Powerpoint) 1. Rukun Negara vii. 50 . Perlembagaan Kelab xiv. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat dan membentangkan Perlembagaan Kelab kepada semua ahli/murid berdasarkan perkara berikut : i. Falsafah Kelab vi. 2. Buku Catatan 5.

Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. AKTIVITI BAHAN Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemaskan Dewan dan Peralatan : 1. Dewan dibersihkan dan dikemaskan.L A N G K A H 7.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 4. 8. 2. 3. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : 51 . 9. P.

1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan atau memberikan pengumuman sekurang-kurangnya sehari lebih awal kepada semua ahli Pasukan Kawad Kaki untuk menghadiri Sesi Latihan Kawad Kaki yang diadakan pada hari yang ditetapkan.2.4 Tempat 2. (seperti PDRM.4.2.2. SESI LATIHAN KAWAD KAKI : LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1. Mendapatkan Khidmat Bantuan Jurulatih Kawad Kaki : AWAL 1.2.Kasut (Hitam / Sekolah) CATATAN 52 .T.2.Seluar Track Suit . 2.3 Masa 2.2.1 Tarikh 2. Kadet Polis atau Pengakap) bagi sesi latihan tersebut.1 Meminta Khidmat Bantuan daripada jabatan kerajaan.Shirt Sekolah / T – Shirt Putih Berkolar . 2.2 Maklumat pengumuman yang perlu diberitahu ialah : 2.2 Hari 2. Memaklumkan Sesi Latihan : 2.5. Jabatan Penjara dan Tentera) atau daripada Unit Beruniform Sekolah (seperti KRS.5 Pakaian : .

53 . Kad Gerko 2.A Sistem 2. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Fail Kehadira n 1. Kamera Digital 2 Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Papan Tulis 2. 4.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 4. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. Pen 4 Latihan Kawad Kaki : 1. 3. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 6. Pemada m Papan Tulis. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. 5.2 ‘SESI LATIHAN KAWAD KAKI’ pada ruangan ‘aktiviti’ 4. Guru Penasihat atau Pengerusi atau Wakil AJK mengarahkan dan membawa Pasukan Kawad Kaki berkumpul ke kawasan lapang seperti (Gelanggang Serbaguna atau Padang Mini Sekolah) untuk sesi Latihan Kawad Kaki yang dikendalikan oleh Jurulatih Kawad Kaki.Guru Penasihat . 1. P.Pengerusi atau wakil AJK 1. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 3. P. Borang kehadiran 3. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . 1. Bakul Plastik 3 Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.A Sistem 2.Marker Pen 3.

8.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN 2. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Jurulatih Kawad Kaki memberikan taklimat tentang peraturan dan disiplin sesi Latihan Kawad Kaki. 6. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 5. Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. 7. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 3. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 54 . 8. P. Jurulatih Kawad Kaki memulakan sesi Latihan Kawad Kaki sehingga selesai. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : 6. 3. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 4. 5. 7.

gangguan seksual dan yang berkaitan dengan jenayah sama ada di dalam negara atau di luar negara. Bacaria dan sebagainya. CATATAN 55 . rompakan. Utusan Malaysia. 1.5 Bilangan keratan akhbar yang dikumpul adalah tidak terhad tetapi tidak kurang dari 20 keratan. buli. curi. New Straits Times.4 Ahli/pelajar diminta membawa keratan akhbar dalam perjumpaan akan datang.3. kes-kes penderaan. Harian Metro. bunuh. menggunting dan mengumpulkan keratan tersebut dengan kemas. 1. penyalahgunaan dadah. langgar lari. 1.3 Ahli/pelajar hanya ditugaskan mencari.2 Setiap ahli/pelajar diarahkan untuk mencari dan mendapatkan keratan-keratan akhbar tentang isuisu berkaitan di dalam akhbar-akhbar tempatan berbahasa Inggeris atau bahasa Melayu seperti Berita Harian.5. MENGHASILKAN BUKU SKRAP : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. kes-kes mahkamah. punca serta langkahlangkah pencegahan jenayah. 1. rogol.4. Arahan : 1.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah menghasilkan ‘Buku Skrap’ yang berkaitan isu-isu atau kes-kes jenayah seperti : berita-berita jenayah. Daily Express. jenayah pelajar.

Papan Tulis 2.Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1.3. Borang kehadiran 3.A Sistem 2. 3.L A N G K A H 1.Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : . . Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.1.A Sistem 2.2. Pengumpulan Keratan Akhbar : 4. Fail Kehadira n 1. 56 . Kad Gerko 2.Keratan akhbar terlebih dahulu dikumpulkan daripada semua ahli.1.Marker Pen 3.Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1.1. 1.Guru Penasihat .Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.Presiden atau wakil AJK 1.Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Mengambil Kehadiran Ahli/ Murid : 2.Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Pen 4. Pemada m Papan Tulis. 1. P.‘MENGHASILKAN BUKU SKRAP’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3.1. 4. Bakul Plastik 2. Kamera Digital 1.2. P.

Mesin ‘Binder ‘ 3. 4.1. 8 Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 57 . Gam. Kertas A4. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid.1.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli yang mempunyai aras tinggi. Unit Menjilid : . . . Unit Pengkategorian : . . 7. 5.Unit ini dibantu oleh beberapa orang ahli/murid. . c.2.1. Gunting 6 Mengumpul Buku Skrap : 6. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Pembahagian Unit Kerja : 5. ‘Binder Ring’ 2. iaitu : a. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.bertindak sebagai mengkategorikan keratan akhbar mengikut tajuk/isu utama. b.L A N G K A H 5. 7 Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 7.Unit ini terdiri daripada 20 orang ahli pelbagai aras dan kemahiran melekat atau menampal. 1. Unit Penampalan : .Keratan Akhbar yang sudah siap dijadikan Buku Skrap diserahkan kepada Guru Penasihat untuk diletakkan di Anjung KPJ sebagai bahan pameran atau bahan rujukan ahli kelab dan semua murid.Ahli/murid dibahagikan kepada 4 Unit Kerja.Guru Penasihat sebagai ketua dalam unit ini.bertindak menjilid Buku Skrap menggunakan mesin ‘Binder’.bertindak sebagai melekat atau menampalkan keratan akhbar mengikut tajuk/isu yang telah dikategorikan.

AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. 9.2.1.Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.4.Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.3.Dewan dibersihkan dan dikemaskan.L A N G K A H 9.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.P. 9. 10 Bersurai : 58 . 9.

Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua kumpulan dan nama kumpulan mereka. Marker Pen 3. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 5.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Fail Kehadiran 1. P.5. 4. 1.4. 8. 59 . PEMBAHAGIAN KUMPULAN : 1.A Sistem 2. 5. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Pen 4.2 ‘SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH’ pada ruangan ‘aktiviti’ 6.4.A Sistem 2. Papan Tulis 2. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 5. Borang kehadiran 3.Guru Penasihat . Kad Gerko 2.Presiden atau wakil AJK 1. 3. Pemadam Papan Tulis. Setiap kumpulan diarahkan mengambil tempat masing-masing di dalam dewan. 3. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 9. Bakul Plastik 2. SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH : L A N G K A H 1. 2. Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Mengambil Kehadiran Ahli/Murid : 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 7. Kamera Digital 1.1 Kumpulan mesti seimbang dari segi jantina dan tingkatan. Ahli/murid dibahagikan kepada 6 – 8 kumpulan 1. ‘Hieler’ atau P.

1. Kad Tajuk Perbincanga n 2.5 Membuat Undian Tajuk / Isu dan Edar Bahan : 1. Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. 7. Setiap ketua kumpulan diminta untuk mengundi satu tajuk perbincangan yang disediakan. (Lampiran bagi tajuk/isu dilampirkan) 2.4 Menyatakan Tajuk/Isu yang akan dibentangkan.2.1 Memberi salam.3 Kertas Mahjong (2 keping) 1. Kertas A4 3. Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan. Kertas Mahjong 6. Sesi Perbincangan / Percambahan Minda : 1. Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat mengenai aktiviti tersebut : 1. 8.2 Langkah Pencegahan 1. Memberi Taklimat / Penerangan Tentang Pelaksanaan Aktiviti : 1. 60 . Setiap Kumpulan diberi bahan berikut : 2. 1.1 Masa : .2 Marker Pen (2 batang : merah dan hitam/biru) 2.Setiap kumpulan diminta untuk memberikan 2 jawapan berdasarkan Tajuk/Isu yang diberikan iaitu : 1.2 Tajuk/Isu : .Setiap ahli perlu memberikan sumbangsaran terhadap isu/tajuk kumpulan mereka.2. 1.1 Kertas A4 (4 keping) 2.masa perbincangan yang diberikan ialah 40 minit. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua kumpulan tentang tatacara atau garis panduan Sesi Pembentangan.1 Punca Isu 1. Marker pen 4. dan 1. Sesi Pembentangan Hasil Perbincangan / Percambahan Minda : 1.2 Menyatakan nama kumpulan.3 Penglibatan : .5 Membentangkan hasil perbincangan.3 Memperkenalkan nama ahli pembentang. 3. iaitu : 1. 1.

) 3. Guru Penasihat sebagai fasilitator memberikan komentar kepada setiap kumpulan dan hasil pembentangan. (Guru penasihat bertindak sebagai fasilitator.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.) Arahan Tugasan : 1. Kertas A4 10. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. 3. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan arahan tugasan selanjutnya. 1. 2. 6. 61 . Kumpulan pembentang menjawab soalan atau memberikan respons kepada soalan/komentar. Setiap kumpulan boleh mengajukan satu atau beberapa soalan/komentar kepada kumpulan pembentang (tertakluk kepada had masa) 2. . Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. Menutup sesi pembentangan. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sesi Soal-Jawab / Komentar : 1.L A N G K A H 9. 2.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. iaitu : 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 5. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 11.2 Tugasan perlu : .1 Tugasan ialah hasil perbincangan. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.

Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : 62 .L A N G K A H 12 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 13 Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. 11. 10.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 12. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. P.

Guru Penasihat bertanggungjawab untuk melatih penyampai agar bersedia lebih awal.2. 2.2. nada dan kelantangan suara .Mempunyai suara yang menarik dan mempunyai ketegasan yang bersesuaian . 3. 3.1.Menyediakan Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot : 1. 1.Mempunyai keyakinan yang tinggi . Pemilihan penyampai adalah berdasarkan : . Melatih Penyampai : 2.1.2.Gaya persembahan 3. Slot ini akan dimasukkan dalam tentatif program Majlis Perhimpunan Rasmi Mingguan Sekolah. Slot ‘5 Minit Cegah Jenayah’ akan disampaikan dalam masa perhimpunan rasmi mingguan . Pakaian : 3. 2. Latihan adalah dalam bentuk : .1.5.Intonasi.5. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menyediakan Satu Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot tersebut secara giliran. Masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang ‘5 minit’ 3. CATATAN 63 .1. Masa : 3. SLOT ‘5 MINIT CEGAH JENAYAH’ : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.2.2.3.Keutamaan diberikan kepada AJK 2. Guru Penasihat melatih penyampai berdasarkan teks yang telah ditetapkan. Penyampai diwajibkan memakai pakaian seragam kelab atau sekurangkurangnya memakai ‘vest’ kelab.4. Maklumat Yang Perlu Disampaikan Kepada Penyampai : 3.3.1.2.2.1.

3 Penyampai diarahkan duduk atau berada di bahagian hadapan sebagai memudahkan dan mempercepat keluar masuk.Tingkatan .3 Membacakan Slot yang telah ditetapkan 1. Kamera Digital 2.Jawatan Dalam Kelab 1.A Sistem 2. MEMULAKAN SLOT : 1. Penyampai perlu berada dalam keadaan bersedia : 1.1 Ucapan pendahuluan 1. 1.L A N G K A H 1. 1.Nama Penuh . Teks ‘5 Minit Cegah Jenayah’ 3. 1. Tatacara : 1.1 Teks perlu diambil pada awal sesi sebelum perhimpunan bermula daripada Ketua Guru Penasihat atau Guru Penasihat atau Presiden Kelab.2 Memperkenalkan Diri : . AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI PERSIAPAN AWAL : 1.2 Penyampai diwajibkan berpakaian seragam atau memakai ‘vest’ kelab. SLOT TAMAT : 64 .4 Ucapan penutup (Teks Slot dan Teks Ucapan disediakan dan dilampirkan) 3. P.

........... JENAYAH ADA DI MANA-MANA...... Penolong Kanan KoKurikulum. Pengetua SMK .. pelajar Tingkatan ________________ (NAMA ANDA) (NAMA KELAS) merupakan seorang ahli KELAB PENCEGAHAN JENAYAH....... 65 . Saya akan menyampaikan SATU TAJUK menarik yang boleh kita kongsi bersama-sama............. Ingatlah... Saya. MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI....... saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah.. Pn.. ________________________________......... Kerana..... Jawatan saya dalam kelab ini ialah sebagai __________________________________ (JAWATAN ANDA DALAM KELAB) Dalam ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ pada hari ini......... Penolong Kanan HEM....... JAUHI JENAYAH........ Penolong Kanan 1...a) KATA-KATA ALUAN : Assalamulaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh dan Salam Sejahtera ! Yang Berusaha. SAYANGI DIRI ANDA.... Yang Berusaha. Oleh itu........ Guru-Guru dan Rakan-Rakan Yang Dihormati sekalian..... SEKIAN DAN TERIMA KASIH. iaitu : ________________________________________________________________ (SEBUTKAN TAJUK YANG HENDAK ANDA SAMPAIKAN) MENYAMPAIKAN SLOT BERDASARKAN TEKS YANG DISEDIAKAN : (rujuk teks yang hendak disampaikan) PENUTUP : Berdasarkan tips-tips yang saya sampaikan tadi........

beberapa Fakta Kes Rogol untuk perhatian kita semua : Kes 1 : Nurul Hanis Kamil. Kes 2 : 5 Julai 2003. Sandakan Sabah. Petaling Jaya : Seorang remaja lelaki berumur 18 tahun dihukum penjara 9 tahun setelah mengaku bersalah merogol adik kandungnya berumur 15 tahun. VCD lucah dan sebagainya. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakub. Apakah pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak kini perlu dikaji semula berdasarkan pengaruh persekitaran seperti internet. 66 . Datuk Meor Chek Hussein Mahyuddin. kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ditemui dalam keadaan separuh bogel di kawasan paya yang terletak kira-kira 500 meter dari Kampung Sibuga Besar. punca dan cara menanganinya. Mangsa dipercayai dirogol sebelum dibunuh ketika pulang dari kelas agama pada 7 Julai 2001.b) JENAYAH ROGOL Definisi : Rogol boleh didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan seks ganas seperti memperkosa mangsa khususnya perempuan secara paksaan atau tanpa kerelaan si mangsa Pendahuluan : Jenayah rogol semakin dahsyat dan berleluasa. Lebih teruk lagi mangsa diliwat dan dibunuh dengan kejam tanpa perasaan belas kasihan. Berikutan kejadian itu. seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan oleh pihak polis. Apa yang lebih menakutkan. sebahagian besar jenayah berat ini dilakukan oleh golongan remaja lelaki dan mangsa rogol pula adalah terdiri daripada remaja perempuan termasuklah kanak-kanak. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur. Cukupkah atau wajarkah sekadar perempuan atau wanita disuruh berjaga-jaga agar tidak menjadi mangsa sedangkan lelaki bebas melakukan apa-apa sahaja?. 43 kes rogol dicatatkan di ibu negara sepanjang tempoh enam bulan pertama tahun 2004. Jasin Melaka dirogol dan diliwat sebelum dibunuh pada 3 Julai 2001 ketika pulang dari sekolah oleh seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun dari sekolah yang sama. Kes 3 : Mayat Siti Nadirah Budah. Kelab Pencegahan Jenayah SMK Pasir Putih menyoroti jenayah seks. Fakta Kes : Berikut adalah.

8. Jangan sekali-kali mengikuti orang yang kita tidak kenali. Jangan mudah mempercayai kata-kata orang yang baru kita kenali. Ingatlah. HINDARILAH JENAYAH. 4. Karate dan sebagainya. Bagaimana ?: Selain mengenakan hukuman yang berat terhadap penjenayah rogol. Suka menggunakan jalan pintas (short cut) walaupun jalan tersebut semak-samun atau berbahaya. Ketagihan dadah dan minuman keras yang boleh merangsang seks si penjenayah rogol. dan 9. lorong atau tempat sunyi atau kawasan semak. Mangsa kebiasaannya mereka yang suka berkelakuan yang boleh menarik perhatian perogol seperti memakai pakaian mencolok mata iaitu pakaian ketat dan terdedah. 6. bukan sahaja dalam kalangan kaum Hawa tetapi kita semua termasuklah kaum Adam. Tae Kwan Do. Oleh itu. Menaiki kenderaan awam secara bersendirian. Mangsa suka berjalan bersendirian atau berseorangan tanpa teman. Mudah menerima pelawaan orang lain dan mudah mempercayai kata-kata sama ada orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. dan banyak lagi. Kurangnya pendidikan agama dalam kalangan perogol. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah rogol. Penutup : Berdasarkan paparan yang saya sampaikan tadi. guru-guru atau orang yang lebih tua daripada kita. Pelajari dan amalkan ilmu agama yang diberikan kepada kita. 10. 2. Jenayah Rogol sebenarnya boleh dicegah. 5. JENAYAH ADA DI MANA-MANA. 9. kita. Elakkan daripada menaiki kenderaan awam seperti teksi apabila bersendirian. Mangsa juga biasanya yang suka berjalan atau berkeliaran pada waktu malam. SAYANGILAH WANITA. khususnya kaum Hawa. 7. 2. dan banyak lagi. Jangan sekali-kali menggunakan jalan atau lorong atau kawasan yang sunyi. Mangsa suka melalui jalan. segeralah melarikan diri ke tempat yang ramai orang. Pergaulan yang bebas dalam kalangan remaja lelaki dan perempuan. 4. 11. Elakkan berjalan secara bersendirian. 8. boleh mengambil langkah awal untuk mengelakkannya : 1. 5. 6. Dorongan dan pengaruh VCD lucah dan internet yang amat berleluasa. Jika anda diperhatikan atau diekori oleh seseorang yang mencurigakan. 12. semaksamun atau gelap. 3. Kesedaran akhlak dan moral yang amat rendah. pelajarilah ilmu seni mempertahankan diri seperti Seni Silat. Jika ada kelapangan. 3.Mengapa Jenayah Rogol Ini Boleh Berlaku ? : Berikut disenaraikan secara ringkas beberapa punca jenayah rogol : Punca kejadian rogol : 1. 7. JANGAN BIARKAN HIDUP MEREKA TERSEKSA DAN MERANA ! JANGAN BIARKAN HAWA NAFSU MENGUASAI DIRI KITA ! SEKIAN DAN TERIMA KASIH 67 . Dengarlah nasihat kedua-dua ibu bapa.

seorang pelajar sekolah sama. serta sukar untuk berjalan dan menerima rawatan di Hospital Alor Setar. Selain disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah. Dalam kejadian jam 12 tengah malam itu. Apa yang menyedihkan. Fakta Kes : Berikut. kebanyakan mereka yang disyaki ialah seseorang yang sememangnya dikenali oleh mangsa. Antaranya ialah kegiatan samseng. malah wujud sejak berpuluh tahun yang lampau. mangsa dibelasah di dalam sebuah bilik di asrama sekolah berkenaan selepas berlaku perselisihan faham dengan sekumpulan 15 orang pelajar terbabit. Tindakan awal yang telah diambil terhadap kumpulan pelajar terbabit. polis telah menahan 15 orang pelajar Sekolah Menengah Teknik Pendang. 68 . KPJ mengupas Isu ini. Kedah dan disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah dengan teruk Mohd. iaitu mereka bukan sahaja berani membelasah dan membuli . Walau bagaimanapun. mereka juga telah digantung sekolah selama 14 hari. Siasatan awal kes ini mendapat bahawa kumpulan 15 orang pelajar terbabit cuba menjadi dominan atau ’nak tunjuk hero’ di sekolah yang baru dibuka dengan jumlah pelajar yang sedikit iaitu seramai 300 orang. Buli dan Bunuh yang pernah mengisi muka depan akhbar-akhbar tempatan dan menjadi tajuk-tajuk utama siaran berita di kaca TV : Kes 1 : (Nak Tunjuk Hero) Pada 7 Julai 2004. Selepas kejadian itu kumpulan 15 orang pelajar terbabit mengugut mangsa agar tidak melaporkan kejadian itu kepada guru atau warden asrama. Mangsa dipercayai mengalami lebam di bahagian belakang. dada dan pinggang. dipaparkan beberapa Fakta Kes Belasah. Isa Nayan. sejak kebelakangan ini timbul fenomena baru. tetapi juga nekad membunuh.c) Buli Pendahuluan : Jenayah dalam kalangan remaja belasan tahun di Malaysia bukan perkara baru.

Dalam kejadian pukul 3.30 pagi. seorang mahasiswa undang-undang. pada 28 Mac 2004 di Dorm Osman. tepuk dada tanya iman. mangsa pergi ke sebuah restoran bersama-sama teman wanitanya. KPJ S meninggalkan beberapa persoalan untuk samasama kita hayati dan fikirkan : • Perlukah kita mengambil tindakan Buli. Jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum mati. Namun sebelum mengakhiri slot ini.Kes 2 : (Gara-Gara Sebuah Cerek) Muhammad Farid Ibrahim. kami benar-benar mengharapkan agar kes-kes seumpama ini tidak wujud dan tidak akan wujud di sekolah kita. Persoalan : Berdasarkan paparan beberapa fakta kes yang telah saya utarakan tadi. Teguran mahasiswa berkenaan mencetuskan pergaduhan sehingga menyebabkan dia dibelasah dengan teruk hingga mati. Kanun Keseksaan dan dibaca bersama dengan Seksyen 149 kanun yang sama. Ekoran kejadian itu. dibelasah hingga mati di antara pukul 10. mereka didakwa mengikut Seksyen 302. Asrama Putera sekolah berkenaan oleh 8 orang rakan seasramanya akibat mangsa tidak meminjamkan cereknya kepada tertuduh. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. Ampangan Seremban Negeri Sembilan. Renung-renungkan. Mangsa menegur sekumpulan 11 orang lelaki yang asyik memerhatikan teman wanitanya. • Sudah tidak adakah Guru-guru Pengawas atau Guru Kaunseling tempat kita mengadu. 69 .15 petang. Darren Kang Tien Hua dibelasah hingga mati oleh sekumpulan 11 orang lelaki yang sebahagiannya terdiri daripada pelajar. ke 11 lelaki terbabit termasuk beberapa orang pelajar telah ditahan reman selama 14 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseskaan iaitu membunuh. penjara dan hukuman mati ? Fikir-fikirkan. Seksyen itu memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. berkongsi masalah atau melaporkan segala masalah yang kita hadapi ? • Adakah kita akan hanya menyesali dan menginsafi perbuatan negatif kita setelah kita dikenakan hukuman berat seperti hukuman sebatan rotan. Tingkat 2. • Tidak ada cara lainkah yang lebih bermoral dan berakhlak yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi ?. Kes 3 : (Mati Akibat Teman Wanita) Pada 7 Julai 2004.30 pagi dan 4. Kelapan-lapan tertuduh sudahpun dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Seremban Negeri Sembilan. Belasah dan Bunuh terhadap rakan kita sebagai jalan penyelesaian masalah yang kita hadapi ?. Mengikut pertuduhan.

Ganja. menyedut. kekerapan dadah diambil dan 3. 70 . mental. Heroin. Dadah terdiri daripada beberapa jenis seperti Morfin. Antara faktor yang mendorong penagihan dadah ialah : Keseronokan. 5. d) PENYALAHGUNAAN DADAH: Definisi : Dadah ialah bahan kimia yang boleh menimbulkan kesan perubahan terhadap psikologi. Saya pasti hanya diri kita sahaja yang dapat memberikan jawapan yang terbaik. 3. Kosoin dan banyak lagi. Sebahagian besarnya ialah belia-belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah ataupun di pusatpusat pengajian tinggi. emosi atau tingkah laku seseorang.Penutup : Berdasarkan beberapa persoalan tadi. Semua dadah adalah berbahaya. 1. Perasaan Ingin Tahu. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Kesan dadah bergantung kepada : 1. cara menggunakannya (seperti menghisap. INGAT……. Meningkatkan Keseronokan Seksual. dan Tekanan Jiwa. 4. carilah jawapannya. Pengaruh Rakan Sebaya.’ HIDUP HANYA SEKALI.. BERBUAT BAIK AMALAN MULIA BUDI DAN JASA DIKENANG SENTIASA. 2. Penyalahgunaan dadah ialah penggunaan bahan kimia secara tidak sah ataupun haram yang mengakibatkan kerosakan fizikal. emosi atau hubungan sosial seseorang. 2. dos atau kuantiti. menyuntik melalui kulit dan sebagainya). Jenis dadah yang paling popular dan mengancam negara masa kini ialah ‘SYABU’ Kesan-Kesan Negatif Pengambilan Dadah : Profil penagihan dadah di Malaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penagih dadah adalah di dalam lingkungan umur 15 – 25 tahun. Kanabis.

Walau bagaimanapun. 13. 16. Hanya anda yang tahu. kurang berat badan. 3. atau baru mula melibatkan diri atau sudah lama berkecimpung dengan dunia hina ini. Pesan KPJ : HINDARILAH DAN JAUHILAH NAJIS DADAH. 14. Berdampingan dengan mereka yang diketahui merokok atau menagih dadah. selalu menguap dan tidak bermaya. kerungsingan. Kerap meminjam wang daripada rakan. bertanya secara terus-terang kepada seseorang yang disyaki atau merujuk Guru Pengawas.Kesan pengambilan dadah akan menimbulkan kerugian atau kemudaratan kepada diri sendiri. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil tanpa sebab seperti stor dan bilik atau kawasan semak yang jauh daripada orang ramai dengan tujuan menagih dadah. Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. Tanda-Tanda Penagihan Dadah : 1. keluarga dan masyarakat. JANGAN CUBA-CUBA DEKATI MEREKA YANG MENAGIH. 7. 12. 6. kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang pelajar itu penagih dadah berdasarkan tanda-tanda yang saya katakan tadi. Hilang fokus terhadap pelajaran. Kerap meminta wang secara berlebihan daripada keluarga. penyakit berbahaya dan banyak lagi yang boleh menghancurkan keluarga terlibat. mata berkaca-kaca dan berair atau mata kuyu. JADILAH INSAN YANG BERGUNA DAN BERMARUAH. Kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. 11. 17. Sering mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan atau yang dimiliki. Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja. Bau badan kurang menyenangkan. Ada baiknya kita menyiasat dahulu. peratus markah jatuh secara mendadak. sama ada anda ada niat untuk menceburkan diri. 15. JANGAN SEKALI-KALI MENOLEH KEPADANYA. Dadah Musuh Negara. Guru Kaunseling atau pakar-pakar perubatan. Sering melakukan perbuatan menyedut melalui hidung seolah-olah melakukan perlakuan menarik hingus. Kemerosotan prestasi pelajaran secara mendadak seperti kerja rumah tidak siap. 8. Risiko penagihan amat tinggi dalam kalangan pelajar yang merokok. Kemerosotan peratus kehadiran ke sekolah 2. kelas atau sekolah. Penutup : Secara realitinya. INGAT. 4. 10. keluarga dan rakan-rakan akan turut merasai kesan daripada penyalahgunaan dadah itu seperti kehilangan wang ringgit. 9. Tekanan yang kerap mengakibatkan kemarahan. 71 . Orang yang paling dekat dengan penagih seperti ibu bapa. Hilang selera makan. 5. saudara mara dan sebagainya. dan banyak lagi.

khususnya Pihak Pentadbir dan Badan Pengawas perlu mengajar. memarahi. 72 . Kempen saja tidak memadai jika kebanyakan pelajar tingkatan 5. ternyata kita hanya memberikan sanjungan yang berlebihan kepada mereka yang berjaya dalam bidang akademik. Tidak hairanlah jika kita melihat ada kalangan masyarakat kita yang mempunyai kedudukan tinggi dalam satu-satu bidang terlibat dengan rasuah. Contoh yang baik datang daripada diri kita sendiri. kita pernah dikejutkan dengan berita pelajar membuang seluar dalam ke dalam tangki pam tandas pelajar lelaki. telah melahirkan generasi pelajar kurang berdisiplin dan kurang bermotivasi sehingga setiap masa pihak sekolah. Suasana tidak menunjukkan bahawa mereka yang berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia dijadikan contoh kepada kejayaan kepada pelajar-pelajar lain. Kita terbaca pelajar buli rakan. Hari ini pihak pentadbir mahupun guru-guru kita. mendenda. 4 atau 3 gagal menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik pelajar yang lain. tidak ada yang lebih indah melainkan ‘abang atau kakak hormat adik’ dan ‘adik hormat abang atau kakak’. hukuman rotan serta mengadakan program demi program seperti Kempen Sifar Rokok. maka terjadilah apa yang kita katakan sikap kurang berdisiplin dan berakhlak membiak begitu sihat dalam kalangan kita. Kini kekayaan dan kejayaan seseorang dari segi material dipandang tinggi tanpa melihat kepada peribadi mereka.pelajar menghina dan melempar seorang Mak Cik penjaga tandas. Bagaimana adik-adik pelajar tingkatan 1 atau 2 mahu menghormati abang atau kakak pelajar tingkatan 4 atau 5 jika mereka membuli atau menunjukkan contoh teladan yang kurang sopan. mengambil tindakan disiplin seperti gantung sekolah. Jika akhlak dipandang remeh. berasa amat kecewa melihat kita kurang menghormati guru. Kita terbaca kisah pelajar dipenjarakan kerana tuduhan rogol. bermula di peringkat sekolah rendah. kita pernah disajikan dengan isu papan tulis di kelas di kopak dan dirosakkan. Lebihlebih lagi jika kita tidak menunjukkan perubahan sama ada perubahan prestasi akademik mahupun prestasi disiplin serta akhlak kita. Persoalan : Jika jawapannya ‘tidak’. Kempen Menghormati Guru dan sebagainya ? Kelab Pencegahan Jenayah cuba untuk merungkaikan persoalan-persoalan ini. kenapa boleh jadi begitu ? Adakah pendidikan kita hanya memberikan penekanan pada kejayaan akademik sehingga lupa kepada pembinaan sahsiah yang baik serta disiplin yang tinggi ? Hari ini. suatu masa dahulu kita pernah dikejutkan dengan isu-isu .e) AKADEMIK DAN AKHLAK : Mana Lebih Penting ? Pendahuluan : Adakah Sekolah kita. Kita sering terbaca dan mendengar berita mengenai ’Mat Rempit’ melanggar nenek tua. kurang menunjukkan disiplin dan moral serta akhlak yang baik. Malah di sekolah kita juga. hukuman atau dendaan serta pelbagai program perlu dilancarkan dan jika jawapannya ‘ya’. kita pernah dihidangkan dengan kes pelajar kencing di dalam kelas dan banyak lagi. kenapa pula pelbagai bentuk tindakan. Kita terbaca pelajar pukul guru. Pendek kata.

Satu impian KPJ yang terlalu besar. : • • • • Dari kurang baik kepada baik Dari kurang bermoral kepada lebih bermoral. guru-guru pengawas dan semua guru akan bertambah bangga jika kita mampu memiliki prestasi pelajaran yang cemerlang dan memiliki akhlak yang gemilang. Anda mungkin setuju dengan pandangan saya bahawa guru-guru kita lebih bangga melihat seorang pelajar berkelulusan rendah tetapi mempunyai disiplin dan budi pekerti yang tinggi. KPJ pasti dan amat pasti. yang berbunyi : ‘…. malah masa guru dan wang sekolah boleh dihabiskan sepenuhnya untuk meningkatkan prestasi akademik kita Mungkin ini sesuatu yang terlalu ideal. KPJ pasti. gagal memberikan dan menunjukkan penekanan sahsiah yang baik setanding dengan usaha mencapai kejayaan akademik. tidak perlu lagi banyak membazirkan masa mereka untuk mengambil tindakan disiplin dan hukuman kepada kita yang sering melanggar peraturan sekolah dan pihak sekolah juga tidak perlu lagi membazirkan wang mengadakan pelbagai program membentuk sahsiah dan disiplin kita. daripada pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi tetapi bersikap ‘hidung tinggi’. 73 . Dari kurang menghormati guru kepada lebih menghormati guru. itu semua hanya membazirkan wang pihak sekolah dan masa guru-guru sahaja jika semua pelajar yang ada di sini termasuk saya. Kesimpulan : Jika ini berlaku.Apapun tindakan. program atau kempen yang dilakukan oleh pihak sekolah. guru-guru khususnya guru disiplin. dan Dari berfikiran negatif kepada berfikiran lebih positif. SAMA-SAMALAH KITA BERHIJRAH.………. Tetapi tanpa impian. Marilah kita semua pelajar jadikan disiplin dan akhlak yang baik sebagai satu wawasan menuju Visi dan Misi Sekolah iaitu melahirkan pelajar-pelajar gemilang akhlak. KPJ mengakhiri slot ini dengan sebahagian kata-kata hikmah dari Buku Peraturan Sekolah untuk pedoman kita semua.Tanpa ‘peraturan’ pelajar-pelajar tidak ada hala tuju dan tidak mengetahui norma-norma sosial yang menjadi pegangan masyarakatnya………’. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. kenyataan tidak akan kesampaian. Malah pengetua kita. hukuman.

Oleh itu. Di samping itu. ponteng GERKO dan SUKAN (tidak hadir untuk menjalankan sebarang aktiviti GERKO atau SUKAN) 5. saya yakin. Keesokan harinya pula. ponteng perhimpunan (tidak hadir perhimpunan tanpa sebab) 4. Segala ilmu yang diajarkan dapat membuka minda kita untuk berfikir secara kritis dan kreatif. KPJ juga mengklasifikasikan ponteng kepada 5 jenis iaitu : 1. dan sudah pastinya kita akan menerima hukuman. ponteng solat (bagi pelajar Islam ) MENGAPA KITA TIDAK HARUS PONTENG KE SEKOLAH? Kita sudah sedia maklum. kita tidak akan ke mana-mana. Bayangkan kalau kita ponteng berhari-hari. kerana sekolah ialah tempat kita dididik dengan ilmu pengetahuan serta diterap dengan disiplin dan nilai-nilai murni. ponteng sekolah (tidak hadir ke sekolah pada satu atau lebih hari) 2. sudah tentu kita dapat menguasai 74 . Bayangkanlah kita ponteng sekolah hari ini. kita sudah mengalami kerugian 5 kerja rumah dan sudah tentu kita tidak dapat menyelesaikan tugasan atau kerja rumah yang diberikan. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Tidak dinafikan bahawa sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu pengetahuan serta menerima pendidikan secara formal dan segala aspek yang berkaitan . guru ialah individu yang paling bertanggungjawab terhadap pendidikan yang diberikan kepada kita. Di sekolah.f) PONTENG ‘TAK NAK PONTENG ?’ Betulkah kita Tak Nak Ponteng ?’ Itulah isu yang ingin KPJ paparkan pada kali ini. Tanpa bimbingan dan pengajaran yang sewajarnya. Penerapan nilainilai positif dan disiplin yang tegas pula dapat membentuk imej dan keperibadian seseorang pelajar. sekolah merupakan institusi sosial paling penting. kegiatan KoKurikulum yang dijalankan di sekolah dapat membentuk dan mencungkil bakat kepimpinan seseorang pelajar yang berpengetahuan dan berwawasan tetapi juga dapat memberikan daya kekuatan untuk menangkis segala kegiatan jenayah . Sudah tentu kita akan ketinggalan satu-satu formula atau topik yang diajarkan bagi setiap mata pelajaran. Mereka terlatih dan profesional dalam pendidikan. janganlah ponteng jika tidak ada sebab-sebab yang terlalu penting seperti sakit atau sebagainya. guru pasti akan memeriksa kerja rumah yang diberikan. kita sudah mengalami kerugian 5 subjek. Ilmu yang dipelajari di sekolah merupakan benteng yang boleh menghalang kita daripada terpengaruh dengan anasir-anasir jahat yang boleh merosakkan kita. Kalau setiap guru memberikan kerja rumah. Jika pada hari ini ada 5 subjek yang diajarkan. Oleh itu. KPJ mendefinisikan ponteng sebagai ‘tidak menghadirkan diri’ atau ‘tidak wujud semasa orang lain wujud’ tanpa sebab atau alasan yang munasabah. ponteng kelas (tidak hadir ke kelas semasa suatu-satu pengajaran dan pembelajaran dijalankan) 3. Jika kita tidak pernah ponteng sekolah. Kita tidak akan dapat mengikuti arus pemodenan negara pada masa ini. saya amat yakin dan saya mengangap bahawa sekolah kita merupakan salah sebuah pusat latihan yang memberikan pendidikan kepada para pelajar agar bersedia menghadapi cabaran hidup dan seterusnya mampu memimpin diri sendiri serta generasi akan datang. Sudah tentu kerugian dan masalah yang banyak akan kita alami.

menghidu gam. Bahkan bukan itu saja. kita mampu lulus dengan cemerlang dalam ujian atau peperiksaan. kita amat terdedah kepada banyak gejala sosial yang negatif di luar sana. kemudian membelasah orang. Bukankah itu sesuatu yang membanggakan pihak sekolah dan ibu bapa kita. jika sering ponteng. Apabila melepak cuba mengganggu orang. merokok. hukuman rotan boleh dikenakan kepada mereka yang Lewat Hadir dan Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah serta ponteng perhimpunan rasmi dan ponteng solat (bagi pelajar Islam sesi petang) KPJ mengajak rakan-rakan semua. AKHIR KATA DARIPADA SAYA : ‘SAYA HADIR KE SEKOLAH INI KERANA INGIN MENJADI MURID YANG BERILMU DAN BERDISIPLIN’ SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Adakah ini sikap seorang yang terpelajar?. meragut . lngatlah. hadirlah ke sekolah kerana ingin berjaya. kita mengugut.Apabila kita dapat menguasai mata pelajaran itu dengan baik. Di dalam Buku Peraturan Sekolah : ponteng sekolah dan ponteng kelas adalah dianggap sebagai Perkara 26. Tidak puas lagi. dan 3. kita terjebak dalam kegiatan hina seperti mencuri. Dan bila kita boleh menjawab soalan dengan mudah. Mula-mula melepak. Adakah ini yang diharapkan oleh pihak sekolah. Tidak cukup dengan itu. Adakah ini matlamat hidup kita?. merompak dan seterusnya mungkin membunuh. Adakah kita rela untuk hidup tanpa hala tuju. hadirlah ke sekolah kerana diri kita penuh dengan motivasi. 2.sesuatu topik atau bab yang diajarkan oleh guru dengan baik. Rakan-rakan yang dihormati sekalian. saya amat yakin. kita boleh menjawab soalan dengan mudah. jika kita sering saja ponteng sekolah ? Adakah kita ? Bolehkah kita ? atau Mampukah kita ?. membuli. ibu bapa dan masyarakat kita?. dan 2.Tanyalah diri kita kerana kita penentu segala-galanyanya. Pihak sekolah mempunyai peraturan yang tegas lagi adil : 1. di sekolah juga kita diterapkan dengan nilai-nilai murni yang menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang cemerlang disiplin dan cemerlang akhlak. Tetapi : 1. jadi penganggur ukur jalan sana sini?. Bolehkah kita ‘Menuju Ke Arah Kegemilangan Yang Menyeluruh’ seperti yang termaktub dalam Falsafah Sekolah.0 : Kes Salah laku Berat. mengambil syabu dan menagih dadah. 75 . yang boleh dikenakan tindakan gantung dan buang sekolah serta merta. menyamun. janganlah kerana kita rajin hadir ke sekolah kerana kita takut akan hukuman dan tindakan yang akan diambil. hadirlah ke sekolah kerana ilmu.

remaja perlu dapat menilai antara yang baik dengan yang buruk. Kajian mendapati hampir 70% remaja yang terlibat dalam masalah ini terdiri daripada keluarga yang porak peranda. fizikal. Memang tidak dapat dinafikan bahawa punca utama masalah ini datangnya daripada masalah kekeluargaan. mental. 76 . Atas hakikat inilah. KPJ mengutarakan satu isu yang hangat di pasaran : ‘GENGSTERISME’ Golongan remaja dapat didefinisikan sebagai satu golongan peralihan iaitu peralihan dari segi sikap. 2. 3. Remaja terbabit merasakan bahawa mereka sudah kehilangan tempat untuk mengadu segala masalah dan malu untuk menghadapi masyarakat.g) ‘GENGSTERISME ADAKAH anda seorang gengster ? Adakah kita ahli mana-mana ‘geng’ di sekolah kita ? Kali ini. Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun dan termasuklah semua pelajar. kita disogokkan dengan pelbagai rancangan dan artikel yang kurang bermutu dari Barat yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya kita. Selain itu. melanggar batas agama dan budaya bangsa remaja itu sendiri. maka sesetengah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan sesetengahnya pula mahu kelihatan matang seperti orang dewasa. Remaja tidak akan melakukan jenayah sekiranya wujud kesedaran bahawa kegiatan tersebut menyalahi undang-undang negara atau peraturan sekolah. remaja masa kini juga terlalu cetek dari segi didikan rohani dan jasmani. Selain kurangnya kesedaran. Hal ini mengakibatkan remaja semakin tersepit dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial. rohani dan jasmani daripada golongan atau alam kanakkanak ke alam dewasa. Remaja seharusnya menjauhkan diri daripada rakan yang bersikap negatif kerana dalam usia yang meningkat naik. Dalam proses memajukan negara. Rancangan dari Barat menonjolkan ciri-ciri keganasan yang sesuai dengan naluri mereka yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca utama berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. emosi. Hal ini kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. PUNCA 1.

Sebenarnya terlalu banyak yang boleh diperkatakan tentang masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. mengugut. sering menasihati kita atau boleh berkongsi masalah dengan kita. Janganlah pula. memukul. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. kita jumpa ‘geng’ kita. Semua masalah ini akan berakhir jika semua pihak bersatu-padu. Kes bunuh Muhammad Farid Ibrahim. Satu lagi pesanan KPJ. Tetapi. Kalau ‘geng’ yang kita jumpa itu baik. janganlah pula kita jadikan alasan bahawa jika kita mempunyai masalah keluarga atau institusi kekeluargaan di rumah tidak kukuh. Rakan-rakan semua. pihak kerajaan. bukalah mata. tidak kiralah sama ada ibu bapa. 77 . kalau ‘geng’ itu sendiri ‘membatu api’ atau mengajak kita melakukan sesuatu yang negatif untuk melupakan masalah kita. Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan mereka boleh dijatuhi hukuman mati. seorang pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. 2. Ampangan Seremban Negeri Sembilan. jangan sekali-kali kita asyik terleka. zaman remaja hanya sekali. ada berapa banyak ‘study group’ atau ‘kumpulankumpulan perbincangan’ yang ada di sekolah kita ini ? Saya rasa kita boleh hitung dengan jari. pihak sekolah. suka lepak dan banyak lagi. Perkara 26 tindakan ke atas pelajar yang terlibat dengan kes-kes ‘gengsterisme’ seperti bergaduh. kita yang akan merana . kita selamat. Hukuman atau tindakan undang-undang yang tegas akan dikenakan terhadap remaja yang melakukan jenayah. kita anak-anak bangsa yang bakal meneraju negara Malaysia yang tercinta : Fikirlah. Hukuman yang dikenakan ialah dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi serta didakwa mengikut Seksyen 302. masyarakat sekeliling ataupun remaja itu sendiri. saya rasa kita amat-amat rugi. Contohnya.HUKUMAN ATAU TINDAKAN : 1. sekiranya tersilap langkah. suka menganggu. yang dibelasah hingga mati. apabila ibu bapa kurang memberikan perhatian. adalah lebih baik kita menubuhkan ‘geng perbincangan’ atau ‘study group’ daripada kita menubuhkan ‘geng-geng yang melampau’ yang amat merugikan dan suka membuang masa. Saya ingin bertanya kepada kita semua. kita sewenang-wenangnya membabitkan diri ke arah budaya yang tidak bermoral ini. KPJ mengingatkan diri kami sendiri dan juga rakan-rakan sekalian. melepak dan sebagainya boleh digantung atau dibuang sekolah serta merta dan akan dikenakan sebatan rotan. Kita merujuk kepada peraturan sekolah kita pula : Berdasarkan Buku Peraturan Sekolah pindaan 2003. seperti suka membuli. Jangan asyik dibuai mimpi.

rumput atau daun-daun kering atau sabut kelapa d) Bahan Penyubur : 1.h) KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH (Menanam Bunga Langsuyur di dalam Pasu Bunga ) LANGKAH PERSEDIAAN 1.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah ‘Kerja Amal : Menanam Bunga Langsuyur Di Dalam Pasu‘.1 Gunting Bunga (5-8 bilah) 1. 4 dan 5 .1. Setiap kumpulan adalah seramai lebih kurang 10 orang dan setiap kumpulan mempunyai tugas-tugas tertentu seperti berikut : 2.1.2 Guru Penasihat membahagikan ahli/pelajar kepada 5 Kumpulan.2 menyediakan makanan dan minuman serta peralatan (pinggan.garpu dan gelas) Contoh (mee goreng dan air sirap/minuman panas) CATATAN Kumpulan 2.sudu.1 Baja organik 2.2 Tali bersaiz sesuai (1 atau 2 gulung) 1. 2.1.1 Guru Penasihat perlu menyediakan bahan dan peralatan berikut sebelum memulakan proses penanaman pokok bunga langsuyur di dalam pasu.1.1.2.1.4 Tukul (1-2 bilah) b) Bekas penanaman : 1. 3.1.2 Kain Lap (untuk mengelap dan membersihkan daun) 1.dimaklumkan kelak 78 .1.1. pasir.3 Batu-batu kecil (untuk menutup lubang pasu c) Bahan penanaman : 1.3 Paku bersaiz 1-2 inci (untuk menggantung pasu) 1.1.2 Tanah. AWAL AKTIVITI Persediaan Awal : 1. iaitu : a) Peralatan : 1.1 Pasu gantung (20-25 buah) 1.2.1 Kumpulan 1 : 2. A rahan : 2.1 Pokok Langsuyur bersaiz sederhana (20-30) 1.

Kad Gerko 2. 3.5 Presiden atau wakil AJK Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2. 1. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Taklimat : 4.A Sistem 2.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1.A Sistem 2. 1. Fail Kehad iran 2. Pemadam Papan Tulis.4 Guru Penasihat 1.2 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. 3. Pen Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. pembahagian Unit Kerja b. langkah dan cara penanaman pokok bunga langsuyur aspek keselamatan dan disiplin semasa menjalankan aktiviti 79 . Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.L A N G K A H 1. Papan Tulis 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing: 3. Borang kehadiran 2. Bakul Plastik 1.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua ahli/pelajar tentang perkara berikut: a.3 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 1.3 ‘KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH : MENANAM BUNGA LANGSUYUR DI DALAM PASU GANTUNG’ Pada ruangan `aktiviti’ 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. P. 4. Marker Pen 3. Kamera Digital 1 P. 4.

Paku 3. Kumpulan 5 (Unit Menggantung) : . c. dan rosak.L A N G K A H 5. Tukul 80 .bertindak untuk menanam pokok bunga Langsuyur dengan campuran tanah yang disediakan oleh Kumpulan 2 dan 3. AKTIVITI BAHAN Pembahagian Unit Kerja : 5. Penyedok 1. iaitu : a. garpu dan gelas) 1.rumput dan daun-daun kering atau habuk kayu) . Peralatan (pinggan.bertindak untuk menyediakan dan menghidangkan makanan dan minuman kepada guru-guru penasihat dan semua ahli/pelajar yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti ini. Kumpulan 4 (Unit Menanam Pokok) : . sabut kelapa.Unit ini terdiri daripada 10 ahli lelaki. .bertindak untuk menyediakan tanah dan campuran tanah seperti (pasir. menyediakan paku tempat bunga digantung 2.1 Ahli/pelajar dibahagikan kepada 6 Unit Kerja. Tali 2. Kumpulan 3 (Unit Mencantas Daun) : . d.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan dan lelaki.bertindak untuk : 1.Unit ini terdiri daripada 12 orang ahli : (10 orang perempuan dan 2 orang lelaki). . Kumpulan 2 (Unit Menyediakan Tanah dan Campurannya) : . Pokok Bunga Langsuyar 1. sudu.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli lelaki. b. menggantung pasu pokok bunga Langsuyur di tempat yang ditetapkan . e. menyediakan tali dan mengikat pasu dengan tali dengan kepanjangan yang sesuai 3. .bertindak mencantas daun-daun kering atau mati. koyak.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan. Pasu Bunga Gantung 2. . Gunting Bunga 1. 1. Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) : .

3 Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) bertindak sebagai .Unit ini terdiri daripada 10 ahli perempuan.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Gelas 2. Timba 6. 2.bertindak untuk 1. Baldi 4. Pinggan 6. 2. Pelajar Lelaki mengumpul.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK mengarahkan : a. Penyapu 6. Pelajar Perempuan menyapu. Kain Lap 2. Tong Sampah 7. mengemas.2 Semua guru penasihat dan ahli/pelajar berehat (makan dan minum) 6.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN f.mencuci pinggan. Kumpulan 6 (Unit Membersihkan Daun. Sudu/ garpu 3.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Membersihkan Tempat dan Mengemas Peralatan : 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 7. membersihkan daun pokok bunga langsuyur dengan mnenggunakan kain basah. Baja Organik 3. sudu dan garpu. membaja pokok bunga Langsuyur dengan baja organik 3.menyediakan makanan dan minuman. memungut dan membuang semua sampah. . 1. menyusun dan mengembalikan semua peralatan ke tempat asal. Rehat : 1. 7. tanah dan sebagainya. Membaja dan Menyiram) : . 8. b.mengemas dan membersihkan tempat . Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 81 . menyiram pokok bunga Langsuyur . gelas.

9.4Semua kawasan tempat menjalankan sebarang aktiviti dan kawasan tempat makan dan minum diperiksa sekali lagi untuk memastikan kebersihannya sebelum bersurai. Bersurai : 10 82 .1Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H 9. AKTIVITI BAHAN Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.2Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 9. 9.3P.

Menyediakan Kertas Kerja Lawatan : (Contoh Kertas Kerja Lawatan dilampirkan) 5.1 Tempat Yang Hendak Dilawati : 1. 4. Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan : AWAL 1. Menyenaraikan Ahli Rombongan Yang Mengikuti Lawatan : 3. Menyiapkan dan Menghantar Borang Permohonan Pelancongan Sekolah (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) PERSEDIAAN 1.1 Menentukan aktiviti lawatan.i) AKTIVITI LUAR : LAWATAN LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1. Hari dan Masa lawatan ke tempatr yang hendak dilawati.3 Pakaian : . BERTOLAK Antaranya : 1.AJK Tertinggi : (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) . Mengedarkan dan Mengumpulkan Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan : 2.3 Menyenaraikan 20 orang pelajar berisiko tinggi yang melakukan gejala negatif.1. 2.1. 1.2 Memaklumkan bilangan pelajar dan guru yang ingin melawat 2. Mengadakan Taklimat : 1. 3.2 Menyenaraikan 10 orang AJK kelab.1.1.1 Menyenaraikan Guru Penasihat (guru pengiring).2 Tentatif program : 1. Menghubungi Tempat Dilawati : 2. CATATAN 83 .1 Guru Penasihat memanggil semua ahli/pelajar yang SEMINGGU terlibat dengan lawatan berkumpul untuk diberikan SEBELUM taklimat lebih lanjut aktiviti lawatan tersebut .2 Menentukan dan menetapkan tempat yang hendak dilawati. 2.1 Borang Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan diserahkan kepada pelajar seminggu sebelum mengadakan lawatan dan memberikan tempoh 2 hari untuk dikembalikan kepada guru. 3.3 Memaklumkan tujuan dan matlamat lawatan 3.4 Disiplin dan Peraturan Semasa Mengadakan Lawatan.1 Menghubungi dan menetapkan Tarikh. 2. Mengisi.Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 1.

2 ‘AKTIVITI LUAR : LAWATAN’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.1. 4. 4. Kamera 1. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dan perempuan ketika berada di dalam bas atau kenderaan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. 84 . Menentukan Tempat Duduk : 2. 2. Kad Gerko 2. 2. pelajar dan sentiasa mengutamakan keselamatan mereka. Borang kehadiran 2. Fail Kehadiran 3. Buku Catatan 2 Ketika Berada Dalam Bas atau Kenderaan : 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. 2. 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sebelum Bertolak : 1. Pen 3.1. Beratur : 1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar beratur atau berbaris ketika menaiki atau ketika turun daripada bas atau kenderaan.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengira bilangan ahli/pelajar yang hadir atau yang mengikuti lawatan dari semasa ke semasa dan memastikan bilangan itu sama sepanjang mengadakan lawatan sehinggalah kembali ke sekolah. Mengira bilangan ahli/pelajar.

pengiring. Menjaga Disiplin. 2. 2.3 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengucapkan ‘terima kasih’ kepada sesiapa sahaja yang dilawati (penceramah. 1. Mendapatkan Maklumat : 2. penyambut tetamu dan sebagainya) 4 Bersurai : 3. Ketika Menghadiri Sesi Lawatan : 1. tngkah laku dan tutur kata mereka ketika menghadiri Sesi Lawatan. Tingkah Laku dan Tutur Kata : 1.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar membuat atau mengambil catatan jika perlu semasa lawatan dijalankan. 2.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memantau dari semasa ke semasa tingkah laku 3. Menjaga Keselamatan dan Mengawal Tingkah 3. 85 .1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar menjaga serta mengawal disiplin.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 3.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengajukan seberapa banyak soalan berkaitan dengan bersopan untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah.

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK......................................

PENGENALAN Program ini merupakan anjuran Kelab Pencegahan Jenayah ......... dengan kerjasama Unit Bimbingan Kaunseling. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin kelab. MATLAMAT Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap keburukan melakukan jenayah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang keburukan mendekatkan diri kepada gejala negatif. 2. Memberikan kesedaran tentang pencegahan lebih baik daripada memerangi. 3. Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang budaya ilmu, disiplin dan kemajuan sekolah lain. 4. Menggalakkan intergrasi nasional antara kaum, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing. 5. Bertukar-tukar pandangan tentang ilmu pendidikan, disiplin dan peraturan. 6. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar sekolah ini. SASARAN 1. AJK Tertinggi (10 orang) 2. Pelajar Berisiko Melakukan dan Terlibat dengan Gejala Negatif (20 orang) 1. Guru Penasihat (4 orang)

86

TEMA :‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ TARIKH TEMPAT / LOKASI Θ Jabatan Penjara. Θ Ibu Pejabat Polis Daerah . Θ Hospital Besar. PENGISIAN PROGRAM Lawatan Ceramah Sesi Dialog Taklimat ANGGARAN PERBELANJAAN (Rujuk Lampiran A) STRUKTUR ORGANISASI (Rujuk Lampiran B) TENTATIF PROGRAM (Rujuk Lampiran C) PENUTUP Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan Oleh : ...................................... ( Guru Penasihat KPJ)

87

LAMPIRAN A ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK _____________________

Perbelanjaan: BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA KUANTITI Pengangkutan 34 orang (Pergi-Balik) Ubat-Ubatan (First Aid Kit) 1 Kotak Filem (Dedahan 36 : 200) 1 Gulung Kamera (Still) 1 Buah Kamera (Digital) 1 Buah Cenderahati (Pendent) 3 Keping JUMLAH HARGA RM 5.00 X 34 RM 50.00 X 1 RM 9.00 X 1 JUMLAH RM 170.00 RM 50.00 RM 19.00 RM 239.00

88

LAMPIRAN B STRUKTUR ORGNISASI LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK ________________________ PENANUNG PENASIHAT PENGARAH TIM. PENGARAH SETIAUSAHA : BENDAHARI : : : : :

Ahli Jawatankuasa Kecil : PENGANGKUTAN : KESELAMATAN : FOTOGRAFI :

89

LAMPIRAN C TENTATIF PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR BADAN PENGAWAS SMK ___________________ TAHUN _______________ TARIKH / HARI MASA 0700-0730 0730-0740 0740-0800 AKTIVITI Semua Pelajar Berkumpul Di Dewan. Destinasi Lawatan: . Disiplin dan Peraturan Semasa Lawatan 2.Hospital Besar .Jabatan Penjara Bertolak Dari Sekolah Ke Destinasi Yang Dilawati : . Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Guru Memberikan Taklimat Kepada Pelajar Tentang : 1.Jabatan Penjara Guru Mengambil Kehadiran Pelajar 1200 1210 1220 Berkumpul Semula Di Sekolah Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Bersurai CATATAN 0800 0830 1000 1130 90 .Hospital Besar .Ibu Pejabat Polis Daerah .Ibu Pejabat Polis Daerah .

Lihat sebelah........BORANG PERMOHONAN PELANCONGAN SEKOLAH (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) Nama Sekolah Alamat Sekolah Nama Pengetua : ) ) ) ) : : Nama Guru Yang Menyeliakan Pelancongan & Nama Guru-Guru lain yang bersama Tujuan Pelancongan : BELAJAR SAMBIL MELAWAT KE (JABATAN PENJARA HOSPITAL BESAR DAERAH DAN IBU PEJABAT POLIS DAERAH Tempat-tempat yang akan dilawati (tuliskan alamat sebenar tempat bermalam) Nama tempat/Bandar/Negeri termasuk alamat tempat bermalam 1.... 91 .. JABATAN PENJARA 2.............00 Darjah/ Tingkatan Dari lain-lain (Jika daripada penderma sebutkan nama dan alamatnya) : TIADA Nama orang yang diamanahkan mengumpulkan wang : Nama No...K/P Umur Alamat Nama Guru Tarikh : ________________ Cop Sekolah : Tandatangan Pengetua : . HOSPITAL BESAR DAERAH Tarikh Daripada Kepada Catatan Cara-cara mendapatkan wang : PIHAK SEKOLAH DAN WANG TABUNG KELAB Tiap-tiap seorang murid : Jumlah Murid : 30 ORANG Jumlah : RM 239............... IBUPEJABAT POLIS DAERAH LAWATAN 3..

7. 3.Beranak Alamat Rumah 92 . Nama Penuh/Nama Dlm Tulisan Cina (jika ada) Drj / Ting. 6. Umur No. 2. 12. 10. 11. 9.NAMA DAN BILANGAN AHLI-AHLI YANG MEMBUAT PELANCONGAN TERMASUK GURU-GURU Bil 1. 8. 5. 4. 14.S. 13.Kad Pengenalan/ No.

3 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 4 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 4. jantina dan aras. Bakul Plastik 1. 4.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2.P.1.Masa Tayangan : >< 1 JAM 1.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.3 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada 3.1 Ringkasan VCD : . Pemadam ruangan ‘aktiviti’ Papan Tulis. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.A Sistem 2. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.2 Presiden atau wakil AJK 1.pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat awal kepada semua ahli/pelajar sebelum memulakan sesi tayangan mengenai : 1.1. 3.1.2 Tugasan : 5 93 . Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK membahagikan ahli/pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri dari pelbagai tingkatan. Marker Pen 3. Kad Gerko 2. Pen 4 Pembahagian Kumpulan : 1. Kamera Digital 2 3 1.1 Guru Penasihat 4.k. P. 3.4 Ahli. Taklimat : 1. SESI TAYANGAN VIDEO (Cegah Jenayah) : L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 2 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Fail Kehadiran 1. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.Tajuk Tayangan : CEGAH JENAYAH -Terbitan : PDRM .1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti Tulis berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. 3.

1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Setiap kumpulan diminta membuat catatan mengenai punca dan langkah pencegahan jenayah yang akan ditayangkan. Kertas A4 2. .1 Tugasan ialah hasil perbincangan.2 Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. Sesi Perbincangan : 7. 8.2. Kertas Mahjong 3. 7.L A N G K A H 1.1.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. Projektor LCD 4. Skrin 1. Kumpulan 3 (Pecah Rumah) 4. 7. VCD Cegah Jenayah 2 Komputer riba 3.2 Tugasan perlu : .bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4. Ahli/pelajar mengambil catatan mengikut tajuk masingmasing. Sesi Tayangan VCD : 1. iaitu : 8. Kumpulan 4 (Ragut) 5.2.2 6. Ahli/pelajar menonton dalam kumpulan masingmasing.) 1.1.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberi arahan tugasan selanjutnya. Kumpulan dan tajuk mereka adalah seperti berikut : 1. Kumpulan 1 (Curi Motorsikal) 2. L AKTIVITI BAHAN 94 .1 Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 7. 2. Kumpulan 5 (Rogol) 1.3 Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan Sesi Penghasilan Tugasan : 8. Kumpulan 2 (Curi Kereta) 3. Marker Pen 8.

P. 16.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko Masin Masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 13.A N G K A H 8. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 9. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 9.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 9. Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal. Dewan dibersihkan dan dikemas. 15. Bersurai : GURU / AJK TERTINGGI AHLI / MURID 10 11 12 95 . 14.2 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’.

2.LAMPIRAN 12 CONTOH PERINCIAN AKTIVITI : MESYUARAT AGUNG TAHUNAN : L A N G K A H 1. 3.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2.2Pengerusi boleh dilantik sama ada dalam kalangan Guru Penasihat atau ahli/pelajar. Fail Kehadiran 1. 4. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : Tulis 3. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Plastik Perlantikan Pengerusi Sementara : 4. ‘P. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Pen 4 96 . 1. Kamera Digital 2. 3. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. 1. Bakul menandatangani kad tersebut. 3. P.2.A Sistem 2. Pemadam ruangan aktiviti Papan Tulis.2 ‘MESYUARAT AGUNG TAHUNAN’ pada 3. Kad Gerko 2.2 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : -Guru Penasihat -Presiden atau wakil AJK 1. Marker Pen 3. 3.2 Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk 4.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.1Seorang pengerusi sementara akan dilantik sebagai mempengerusikan majlis.

00/semester 97 .2 Ucapan memaklumkan agenda mesyuarat berkenaan.Yuran Keahlian : RM 2. Pelantikan AJK Tertinggi sebaik-baiknya dilaksanakan melalui pungutan suara. Semua ahli layak mencadangkan sebarang aktiviti berfaedah yang ingin dijalankan pada sesi/tahun berkenaan. 6.00 (sepanjang tempoh persekolahan) Yuran Semester : RM 1.00/semester 1. 2.3 Ucapan berbentuk motivasi. : perkara 7. pelantikan AJK Tertinggi boleh ditetapkan oleh Guru-Guru Penasihat. Berdasarkan ‘PERLEMBAGAAN KELAB’. Yuran : 1. Walau bagaimanapun. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Ucapan Ketua Penasihat : 5. 5. Perbincangan Aktiviti Tahunan : 1. 8. jumlah yuran yang ditetapkan oleh Jawatankuasa ialah seperti berikut : 1. Guru-Guru Penasihat boleh menukar ahli yang telah dipilih melalui pungutan suara jika ahli berkenaan kurang berkelayakan.2 Yuran Ahli/ Pelajar : . 2. atau 3.RM 5.2.L A N G K A H 5.1 Ucapan alu-aluan oleh Ketua Guru Penasihat atau mana-mana Guru Penasihat 5. Pelantikan AJK Tertinggi Sesi / Tahun Semasa : 1.1 Yuran Guru Penasihat : . 7. Pengerusi atau Ketua Penasihat akan memaklumkan semua ahli bahawa segala aktiviti lain yang telah dicadangkan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa yang akan ditetapkan kemudian bagi membincangkan dan memilih aktiviti yang sesuai yang akan dijalankan sepanjang tahun berkenaan.

Wajib dibawa semasa menghadiri perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. . ‘track bottom’ berwarna hitam/biru gelap. Kad Gerko 1.2 Kad Gerko : .Perlu mengemukakan bukti ketidakhadiran (surat sakit atau pemberitahuan melalui ibu bapa/penjaga) jika tidak hadir perjumpaan dan semasa menjalankan aktiviti. .Dijaga dengan baik (perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) .3. . KASUT Kasut hitam atau Kasut hitam atau kasut kasut sekolah sekolah 1. hitam atau SELUAR / Seluar hitam atau Seluar seluar biru gelap atau SKIRT seluar biru gelap skirt sekolah atau ‘track atau seluar bottom’ berwarna sekolah atau hitam/biru gelap.Peruntukan markah sebanyak (50%) 1.1 Kehadiran Ahli : .2 PERKARA LELAKI PEREMPUAN Kemeja putih berkolar BAJU Kemeja T putih atau berkolar atau Kemeja sekolah atau Kemeja sekolah baju sekolah.3.L A N G K A H 9.1 Ahli/pelajar wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan untuk perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti yang termaktub di dalam ‘Buku Peraturan Sekolah’. antaranya : 1. Perkara yang perlu diberikan perhatian.Hilang atau belum memiliki : (perlu membeli yang baru melalui PK KoKurikulum atau guru kelas atau kerani) . 1.Perlu mendapat tandatangan guru penasihat setiap kali perjumpaan atau menjalankan aktiviti.Wajib bagi setiap perjumpaan dan aktiviti.3 Pakaian : 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Hal-Hal Lain : 1. Buku Peraturan 98 . iaitu : 1. atau baju sekolah.Wajib ada bagi setiap ahli/pelajar. .

12. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 12. 1. 10. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 10.Buku Catatan dan alat tulis perlu dibawa untuk mencatatkan perkara-perkara berkaitan.Pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku catatan dan diwajibkan membawanya semasa perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. 99 .5. 10.2 Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal 12. 13.5.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.5 Perkara-Perkara Berkaitan Yang Difikirkan Perlu Untuk Dimaklumkan Kepada Ahli/Pelajar : 1.jadual bertugas : (i) menyiram pokok bunga membersihkan pasu dan tali (ii) menyapu dan mop lantai (iii) mengelap cermin papan kenyataan 1. 12.4 P.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal Bersurai : 11. .4 Buku Catatan : . 12.2 Pakaian Seragam : 1.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 1.3 Dan Lain-lain.5.3 Dewan dibersihkan dan dikemas.1 Anjung KPJ dan harta benda anjung .2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko MasingMasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.kebersihan .

1.1 Tentatif program : (contoh dilampirkan) 1.1. Rostrum 3. 2.1.1.7.A Sistem : (Pelan Kedudukan disediakan) 3. P.1 Diadakan sekurang-kurangnya 1 kali.2.2 Raptai termasuk latihan perkara berikut : 2.1 Bacaan Ikrar oleh Presiden dan AJK Tertinggi (Tatacara dan Kedudukan) 2. MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.1 Tempat paling sesuai ialah Dewan Serbaguna.3 Pakaian : AJK Tertingg (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 2. 1 buah kerusi dan 1 buah meja (untuk majlis menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas) CATATAN 100 .A Sistem 2.2 Diadakan selewat-lewatnya 1 hari sebelum majlis sebenar.2 Bacaan dan Tatacara Bacaan Ikrar : (Teks Ikrar dilampirkan) 1. 2.LAMPIRAN 13 4.2. Raptai : 2.1 Raptai diadakan untuk melicinkan dan melancarkan perjalanan majlis pada hari sebenar dan sebagai memberikan gambaran sebenar kepada AJK Tertinggi dan ahli/pelajar. Peralatan dan P.1. Taklimat : 1. 2.2 Pengerusi dan Guru Penasihat memanggil semua AJK Tertinggi tahun berkenaan yang telah dilantik dan ahli/pelajar berkumpul untuk diberikan taklimat lebih lanjut mengenai majlis berkenaan.1.1 Tempat : 3. (Perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) 3.1. Antaranya : 1. Persiapan Tempat .2 Peralatan : (Peralatan perlu ada :) 1.2 Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas (Tatacara) 3.

LANGKAH AKTIVITI 4. 10 buah kerusi (untuk pentadbir dan tetamu) 6. 10 buah kerusi (untuk AJK Tertinggi) 5. ‘Backdrop’ (Skrin + Komputer Riba + Projektor LCD atau Kain rentang atau polisterin untuk ‘wording’) CATATAN 101 .

Pen 3.3 ‘MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. 102 . Kad Gerko 2. Tentatif Program : 1. Bakul Plastik 1. 4. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1.Berilmu Berdisiplin . 2. Bacaan Doa. Berilmu Berdisiplin dan Mari Cegah Jenayah. Kaset lagu NegaraKu. Sabah TanahAirKu.Mari Cegah Jenayah 5.1 Dewan dan Semua Ahli dalam keadaan bersedia.Sabah TanahairKu . 1. Marker Pen 3. Pemadam Papan Tulis.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Fail Kehadiran 1.A Sistem 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masingmasing : 2. Borang kehadiran 3. 3. Nyanyian Lagu : .3 AJK Tertinggi duduk di kerusi yang disediakan. Papan Tulis 2. Kamera Digital 1. Ucapan Pengetua 4.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ’tarikh 2. Persediaan Majlis : 3. Ketibaan Pengetua 3.L A N G K A H 1. 4.NegaraKu . Surat Pelantikan AJK Tertinggi (10 helai) 2. Ucapan Ketua Penasihat 6. 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. Still Camera Filem 2. Ketibaan tetamu 2.2 Ahli/pelajar duduk di atas lantai (sama seperti majlis perhimpunan) 3. P.

103 .Presiden . Majlis Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : .2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masing-masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.Bendahati .1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 5. Tetamu dan AJK Tertinggi Kelab.Timbalan Setiausaha .Timbalan Presiden .2 dan 1 8. 5.Timbalan Setiausaha . 11. Pengetua dan tetamu meninggalkan majlis.Timbalan Presiden .4. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 3. Majlis Bacaan Ikrar : Presiden Kelab mengetuai majlis Bacaan Ikrar Jawatankuasa Tertinggi Kelab. 5. Sesi Fotografi bersama Pengetua.AJK Tingkatan 5.2 dan 1 9. Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas J/Kuasa Tertinggi (1 helai) 4.Presiden . Guru-Guru Penasihat. Teks Ikrar 6.4. Pengetua menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Ketua Penasihat.3.Setiausaha . Majlis Penyerahan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : Presiden Kelab menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Pengetua.AJK Tingkatan 5. Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan AJK Tertinggi .Setiausaha . 10.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 7.3. 12.Bendahari .

Bersurai : 8. 104 . 7.2 Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 7.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.3 Dewan dibersihkan dan dikemas. Mengemas Dewan dan Peralatan : 7. 7.7.4 P.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal.

LAMPIRAN 14 KERTAS KERJA PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK.

PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling . Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwim Badan Pengawas. MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kebaikan hadir 100 % ke sekolah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. TARIKH : TEMA : ‘Tak Nak Ponteng’ DANA : Badan Pengawas. OBJEKTIF : 1. Menyedarkan pelajar tentang kebaikan jika mereka hadir ke sekolah tanpa ponteng, 2. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya daripada ponteng sekolah dan kelas. 3. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 4. Membudayakan kehadiran 100 % ke sekolah dan kelas. SASARAN : 1. Semua pelajar yang kehadiran mereka di tahap kritikal. (sasaran utama) 2. Semua pelajar . AKTIVITI / PROGRAM : 1. Ceramah 2. Kajian Kes (Soal Selidik) 3. Sesi Kaunseling 4. Pertandingan 100% Kehadiran Kelas. PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.

105

SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah 1. Memantau perjalanan program 2. Memastikan perjalanan program mengikut jadual dan perancangan 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membantu tugas-tugas Pengarah 2. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mencatat minit. 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membuat anggaran perbelanjaan. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM BIDANG TUSAS 1. Memberikan khidmat nasihat. 2. Memberikan tunjuk ajar. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Timbalan Pengarah

Setiausaha

Bendahari, Hadiah & Cenderahati Banner

106

JAWATAN

NAMA

BIDANG TUSAS

Penyelaras Aktiviti & Pertandingan

Ceramah :

1. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan borang soal selidik. 2. Mengendalikan sesi kajian kes. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. 2. Mengendalikan sesi kaunseling. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program 2. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan memastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /ProjectorLCD) semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Kajian Kes (soal selidik) :

Sesi Kaunseling :

Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % :

Peralatan

PA. Sistem :

Visual

107

Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung . Disahkan oleh. 108 . Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. 2. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan Poster Banner yang menarik. 1. 2. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. 1.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1.

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PAGI HARI ISNIN MASA 0630 0700 0700 0800 0800 0900 0900 1000 1000 1100 1100 1200 SESI KAUNSELI NG SESI KAUNSELING CERAMAH 1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMIA N SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 109 .

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PETANG HARI ISNIN MASA 1200 0100 0100 0200 0200 0300 0300 0400 0400 0500 0500 0600 SESI KAUNSEL ING CERAMA H1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMI AN SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 110 .

pelajar yang disyaki merokok :bibir lebam. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. Meminimumkan kegiatan merokok dalam kalangan pelajar khususnya pelajar-pelajar lelaki. SASARAN : 1. Menyedarkan pelajar tentang keburukan dan bahaya merokok. 2. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin Badan Pengawas MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap Keburukan Merokok di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu. Pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti merokok : pelajar yang telah membuat pengakuan merokok. berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. OBJEKTIF : 1. 111 . berdisiplin. TARIKH : TEMA : ‘Generasi Sihat Tanpa Rokok’ DANA : PIBG dan Sekolah.LAMPIRAN 15 PROGRAM MINGGU SIFAR MEROKOK ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling. dan sebagainya. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya. 3. maklumat melalui ‘spy’ atau ‘mata-mata’ sekolah yang nampak mereka merokok di luar kawasan sekolah. 4.

bila mula merokok .nasihat . LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK) dikendalikan oleh Fasilitator yang terdiri daripada Badan Pengawas dan guruguru • sesi hati ke hati : . Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah. CERAMAH / PAMERAN • • Hospital Besar . ASIMILASI MINDA • Sesi mereka diminta berfikir tentang kesan jika mereka meneruskan tabiat buruk ini kepada diri mereka sendiri sama ada dari segi kesihatan dan kewangan mereka.bantu mereka cara henti merokok Sesi Perbincangan dan Pembentangan Kumpulan : 3. Kementerian Kesihatan Malaysia. • PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya.AKTIVITI / PROGRAM : 1. PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Polis Diraja Malaysia 2.sebab-sebab mereka merokok sesi kaunseling : . di samping dapat memberikan kesedaran kepada bukan sahaja peserta program tetapi juga kepada semua pelajar 112 . Bahagian Narkotik.

1. Membuat anggaran perbelanjaan. Memastikan perjalanan program berjalan mengikut jadual dan perancangan 3. Mencatat minit. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Memberikan khidmat nasihat. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Hadiah & Cenderahati Banner 113 . Membantu tugas-tugas Penagrah 2. BIDANG TUSAS 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Memantau perjalanan program 2. 1. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Memberikan tunjuk ajar. 2. 1. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. 2.SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM ) Ketua Guru Pengawas 1. 3.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Timbalan Pengarah Setiausaha Bendahari. 4.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 3. 1. 2. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. 2. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling.

1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. 1. 2. Menyediakan borang soal selidik. ceramah 2. 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan.. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. Tugas-tugas lain yang berkaitan. ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik.JAWATAN Penyelaras Aktiviti & Pertandingan NAMA Ceramah : BIDANG TUSAS 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Mengendalikan sesi kaunseling. 1. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program). Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah.Tugas-tugas lain yang berkaitan.Menyediakan an mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /Projector/LCD) semasa sesi perasmian. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. Menyediakan dan mempastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. 3. 1. Mengendalikan sesi kajian kes. Kajian Kes (soal selidik) : Sesi Kaunseling : Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % : Peralatan PA. Sistem : Visual: 114 . 3. 1. 3. 2.

Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. 1.Tugas-tugas lain yang berkaitan.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. 1. Menyediakan Poster Banner yang menarik. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Lain-lain tugas berkaitan 2. 115 . Disahkan oleh. 2.

30-2.00-7. Sesi Kaunseling 2.00 Ceramah 2 ‘Kesan dan Keburukan Dadah’ Pegawai dari Bahagian Narkotik Polis Diraja Malaysia 12. Hospital Besar Kementerian Kesihatan Malaysia.30 LDK 2 1.30 Kudapan (makan tengahari) Solat Zohor 1.30-10. Sesi Perbincangan Kumpulan 2.00-1.30 LDK 1 1.00 Asimilasi Minda 4.00-10.30-12.00 Ceramah 1 ‘Kesan-kesan negatif tabiat merokok’ Pegawai Promosi Kesihatan.30 Bersurai 116 . Sesi Pembentangan Kumpulan 3.30 Merarau (minum pagi) 10.30 Pendaftaran peserta 8. Sesi Hati ke Hati 2. 10.JADUAL PROGRAM ’Kempen Sifar Rokok’ 7.30-3.30-4.

50 ahli memahami perlembagaa n kelab RM 100. 14. PROGRAM / AKTIVITI Hari Penghayatan Kelab.00 Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan dan Peraturan kelab. 2.05 Dewan Sekolah. Dijalankan dengan memberi Watikah Pelantikan kepada AJK Mereka juga membaca/melaf azkan ikrar pada majlis berkenaan. Majlis Perlantikan Ahli Jawatankuas a Kelab.LAMPIRAN 16 LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN (LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN -------) Di antara aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Pencegahan Jenayah ini sepanjang tahun adalah seperti berikut : BIL. Dilaksanakan berdasarkan ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum. 117 .01. TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 1. 3. Mesyuarat Agung Tahunan Kelab.

• menga dakan sudut untuk carta organi 118 . PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 4. Sesi Latihan Nyanyian Koir Lagu Rasmi Kelab (Mari Cegah Jenayah) Sesi latihan ini bertujuan menimbulkan rasa bangga ahli terhadap kelab kesedaraan terhadap pentingnya membenteras jenayah.BIL. Anjung KPJ ini diilhamkan oleh Pengetua dan disumbangka n oleh pihak sekolah 5 Kerja Amal : Mencantik kan dan menceriak an ‘Anjung KPJ’ dan kawasan persekitar annya dengan : • menga dakan sudut dan ruang an untuk mena mpal poster dan gamba r berken aan denga n pence gahan jenaya h.

sasi kelab. • • memb ersihk an kawas an persek itaran denga n meleta kkan batubata untuk menut up kawas an berlum pur. 119 . dan meleta kkan bunga bunga di kawas an sekitar untuk menca ntikka n dan mence riakan nya.

6. 120 . Sesi Percambaha n Minda Cegah Jenayah : • Punca . Lawatan Sambil Belajar Ke Jabatan Penjara Malaysia. Tayangan Video : • (VCD Cegah Jenay ah) terbita n PDRM . 7. Lawatan ini bergabung dengan Kadet Pertahanan Awam Sekolah. Akibat dan Langk ah Pence gahan. Lawatan merangkumi lokasi Sel Penjara . Bilik Pameran dan Demonstrasi Sebatan Rotan. Sebab . Kumpulan ini akan membincangkan isu yang diberikan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Sesi Tayangan tersebut kemudiannya dibincangkan dalam kumpulan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Ahli dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberikan satu isu berkaitan masalah disiplin dan jenayah. 8.

Pecah Rumah. Samun. Menghasilka n Buku Skrap : • Buku Skrap yang dihasil kan berdas arkan keskes jenaya h yang disiark an di dalam akhbar akhbar tempat an. (Untuk menga dakan Pamer an dan Ceram ah) 4 Jabatan Penjara (Untuk mengadak an Pameran. Setakat ini. seperti : 3 Polis Diraja Malaysia Tawau.9. Buli dan banyak lagi) Program diadakan untuk kedua-dua sesi pagi dan petang dan dihadiri oleh semua pelajar 10 121 . Curi. Bunuh. Menjemput Agensi Luar. Ragut. Rompak. Ceramah dan Demonstr asi Hukuman Sebatan Rotan) - Ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan dan setiap kumpulan ditugaskan menghasilkan sebuah Buku Skrap yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Buku Skrap yang telah diterbitkan oleh kelab adalah seperti : (Kes Rogol.

12 13 Membantu Unit Bimbingan Kaunseling dan Badan Pengawas Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Pemurnian Cinta‘ Membantu Badan Pengawas dan Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Kempen Sifar Rokok’ : Perbarisan Sempena Hari Kemerdekaan Anjuran Majlis Perbandaran Tempatan Program Khas untuk Pelajarpelajar Perempuan Sekolah ini yang dijalankan mengikut sesi iaitu Sesi Pagi dan sesi Petang.11. Pembubaran AJK Sesi Tahun __________ Dilaksanakan mengikut ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum. 14. Program Khas untuk PelajarPelajar Lelaki Sekolah ini untuk sesi pagi dan petang yang berisiko Tinggi. Pihak sekolah memilih buat pertama kali KPJ untuk bertanding dalam perbarisan sempena Hari Kemerdekaan. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Disahkan oleh : 122 .

2691999 05 – 2401999 06 – 2851999 06 – 7619999 07 – 2212999 09 – 5151999 09 – 6354999 09 – 5151999 123 .LAMPIRAN 17 1. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SENARAI NOMBOR TELEFON PENTING IPK MALAYSIA Nama Ibu Pejabat Polis Negeri Bukit Aman Sabah Sarawak Putrajaya Labuan Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang Nombor Telefon 03 – 22626222 088 – 318555 082 – 245522 03 – 88862222 087 – 412315 03 – 21460522 03 – 55142222 04 – 9762222 04 – 7741222 04 – 2221522 05 – 2451222 06 – 2854222 06 – 7622222 07 – 2254422 09 – 63547222 09 – 63547222 09 – 5552222 Hotline / Gerakan 03 – 20319999 088 – 450470 082 – 240800 03 – 88862145 087 – 412222 03 – 20520195 03 – 20529999 04 – 9711999 04 – 7392999 04 .

SENARAI NOMBOR TELEFON MCPF NEGERI Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sabah Sarawak Labuan Negeri Tel 088-711758 082-274222 03-40442828 03-55106625 04-9082212 04-7741222 04-2221504 05-2422299 06-2854222 06-7622222 07-2254657 09-7455514 09-6354722 09-5902252 Faks 088-719228 082-4272275 03-40446688 03-55145155 04-9761330 04-7316988 04-2623388 02-24338333 06-2837771 06-7623506 07-2239607 09-7440022 09-6226941 09-5563305 Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang 3.gov.2.my Nombor 124 . Bil 1 2 3 ADUDISIPLIN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Perkara Hotline Adudisiplin Fax Adudisiplin Email adudisiplin 1 – 80088 – 4774 03 – 88886681 adudisiplin @ moe.

17/1998 KP(BS)8591/Jld. 3/1993 KP(BS)8591/Jld.IV(6) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4/1991 KP(BS)8591/Jld.LAMPIRAN 18 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL TAJUK KESELAMATAN Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Garispanduan dan Syarat-syarat pengambaran di Sekitar Kawasan Jabatan dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Persdiaan Menghadapi Bencana Alam Pelaporan Kejadian Tidak Diingini di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Ko-kurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Sekolah Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi GENGSTER Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah Lapor kepada Polis Salahlaku yang berbentuk Jenayah Menangani Masalah Ponteng di Sekolah BIL. 6/1995 KP(BS)8591/Jld.V(96) Surat Pekeliling Iktisas Bil.V(7) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 21/1998 KP(BS)8591/Jld.XV(8) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(16) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 1/1995 KP(BS)8591/Jld. 8/1999 KP(BS)8591/Jld. SURAT TARIKH 1 Surat Pekeliling Iktisas Bil.XV(8) 11-Sep-98 5 16 Mei 1991 6 06-Apr-95 7 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(12) 10-Jun-99 2 31 Mac 1998 3 19 Mei 1998 4 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 7/1999 KP(BS)8591/Jld.IV(21) Surat Pekeliling Iktisas Bil.VII(75) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 12/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(17) 14 Ogos 1998 8 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 6/1998 KP(BS)8591/Jld.VIII(9) 10-Jun-99 9 6 Ogos 1998 10 15-Feb-93 11 05-Sep-95 125 .

KPM : Encik Abdul Rahim bin Mohidin Penolong Pengarah.Tamyes bin Saimun Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Khusaini bin Hasbullah Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Encik Salleh bin Mohd.Sekolah. Bhg. Bhg.Fuzi bin Haji Mohd. Labuan : Encik Mokhtar bin Mohamad Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 126 . KPM : Encik Mohd.JAWATANKUASA PENULISAN BUKU PANDUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) Penaung Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha I Naib Setiausaha II AJK : Dato’ Dr. Salleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor : Encik Mohd. KPM : Encik Mior Khir bin Haji Ghazali Jabatan Pelajaran Negeri Perak : Encik Che Soh bin Muda Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu : Encik Nadzaruddin bin Kasim Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Encik Mohamed Hatta bin Md.P.Nor Penolong Pengarah. : Encik Zais bin Mohd.Ahamad bin Sipon Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Dato’ Hj.Sekolah. Bhg.Akil Ketua Penolong Pengarah. : Encik Anuar bin Ariffin Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Encik Mansor bin Hassan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Encik Asmawi bin Hj.Sekolah.Hussen Pengarah Bahagian Sekolah : Puan Nor Azizah binti Ibrahim Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah.Ahmad Jabatan Pelajaran W.

Kuala Lumpur : Encik Hassan Bin Topit : Pengetua SMK Puteri Wangsa. Ulu Tiram.: Encik Ali Affandi bin Abdul Majid Jabatan Pelajaran Negeri Pahang : Encik Ibrahim Bin Yaacob Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang : Encik Razukee bin Zulkifli Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Muzli bin Mustafa Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Mohd Khaidir Bin Abdullah Ketua Unit HEM Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Puan Rusni Bt Abd Jalil Ketua Unit HEM. Johor : Encik Abdul Wahid Bin Takat Pengetua SMK Telok Dato’. Banting. Selangor Encik Munshee Bin Mohamad Mokhtar : Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur 127 . Tawau. Kajang. Sabah : Encik Mohd Saidi Bin Ahmad Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Puan Hamimah Bt Lek : Ketua Unit HEM. Kelantan : Encik Shaharuddin Bin Abu Kassim SMK Maahad Hamidiah. Selangor : Encik Husain Bin Usih SMK Pasir Putih. Kelantan : En Zulkifli Zakaria Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Abd Kadir SMK Sultan Yahya Petra 2.Bhg Datin Suwarni Bt Hassan : Pengetua SMK Bukit Bandaraya. Kelantan : Puan Nooriha bt. Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Y.

Selangor.: Encik Ramlan bin Noordin SMK TTDI Jaya. Teluk Intan Perak : Puan Zaharah Bte Othman SMK Tinggi Kajang. 128 . Cheras. KL : Encik Kasim bin Kasimin SMK Padang Tembak. KL : Encik Zainal Abidin Bin Osman SMK Sultan Abdullah. Shah Alam : Encik Khairom bin Patong SMK Seri Mulia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful