1

1.0

LATAR BELAKANG Kes jenayah yang melibatkan murid sekolah seperti yang sering dilaporkan oleh media semakin meningkatkan serta membangkitkan kebimbangan banyak pihak. Kementerian Pelajaran berpendapat gejala antisosial ini perlu diberi perhatian serius dan ditangani secara menyeluruh dan bersepadu oleh semua pihak. Kesedaran murid akan implikasi negatif terhadap jenis dan pola perlakuan jenayah perlu dipertingkatkan agar mereka tidak terjebak dalam kegiatan antisosial. Kementerian Pelajaran Malaysia, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1999 bertarikh 10 Jun 1999, telah menyarankan bahawa semua sekolah menengah di seluruh negara supaya menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah. Saranan penubuhan kelab ini bertujuan untuk membangkitkan kesedaran dan kepekaan murid terhadap

kemungkinan wujudnya gejala antisosial di sekeliling mereka. Seterusnya, diharapkan agar kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan polis dapat diselaraskan dalam usaha membanteras perbuatan jenayah sama ada di dalam sekolah atau di luar kawasan sekolah.

1.1

FALSAFAH Kelab ini berperanan serta bertanggungjawab melahirkan ahli yang kreatif dan inovatif, mempunyai ketahanan diri, berani bersaing, prihatin terhadap bidang yang diceburi, mempunyai wawasan dalam bidang kokurikulum dan juga sahsiah, serta menggembleng kreativiti diri secara global demi memartabatkan nama kelab dan sekolah di samping mempunyai keyakinan dan kesedaran diri.

1.2

MOTO ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’

2

1.3

MATLAMAT Matlamat penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah adalah untuk membentuk komuniti murid yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap aspek pencegahan jenayah dan mempunyai kefahaman tentang penguatkuasaan undangundang dalam konteks mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman.

1.4

OBJEKTIF 1.4.1 Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah. 1.4.2. 1.4.3. Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. 1.4.4. Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah. 1.4.5 Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal menangani jenayah

.

3

4 .

B.1. Polis DiRaja Malaysia iiiv) Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sektor Hal Ehwal Murid Urus Setia 5 . 2.0 PENDAHULUAN Bab ini mengandungi senarai jawatankuasa mengikut peringkat dan senarai tugas ahli jawatankuasa yang terlibat. Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Jabatan Sekolah) Pengarah Bahagian sekolah Timbalan Pengarah (Murid) Sektor Hal Ehwal Murid Ketua Penolong Pengarah Sektor Hal Ehwal Murid i) Pengarah Bahagian Pengurusan Jabatan Pendidikan lslam dan Moral ii) Pengarah Bahagian Pengurusan Pelajaran Teknik dan Vokasional iii) Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Sukan iv) Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Khas v) Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri iv) Pengetua-Pengetua Penyelaras Gabungan/Daerah/Zon iiv) Bahagian Siasatan Jenayah Bukit Aman.1 Jawatankuasa Induk KPJ Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut :Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Y. Kelab pencegahan jenayah di peringkat sekolah hanya akan dapat dijayakan apabila semua peringkat jawatankuasa memainkan peranan mengikut keperluan yang telah ditetapkan.1 JAWATANKUASA INDUK KPJ PERINGKAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2.2.

2 Fungsi Urus Setia Jawatankuasa Induk adalah untuk membincangkan dan menentukan dasar serta program yang akan dilaksanakan secara bersamasama di semua peringkat Gabungan/Daerah.jawatankuasa ini diketuai olehPengetua Penyelaras yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. 2. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai PPG/PPD Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i)Seorang Wakil PPG / PPD Sektor Kemanusiaan ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat ii) Ibu Pejabat Polis Daerah iii) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) iv) NGO yang berkaitan Penaung Penasihat Pengerusi 6 .1.2.1 Di peringkat PPG/Daerah/Zon. a) Negeri-negeri yang mempunyai daerah.2 JAWATANKUASA KPJ PERINGKAT PPG / DAERAH /ZON 2.2.

2 Jawatankuasa Peringkat Daerah adalah berfungsi melaksanakan keputusan.3 Pengetua Penyelaras yang dilantik hendaklah Gabungan/Daerah masing-masing.b) Negeri-negeri yang tidak mempunyai daerah.2.4 Pengetua yang dilantik perlu membentuk Jawatankuasa Pemantauan Sekolah-sekolah bagi memastikan kelab dijalankan seperti yang dirancang. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli-Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i) Ketua Unit HEM/Penyelia Disiplin ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat iii) Polis Diraja Malaysia (Daerah) iv) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) v) NGO yang berkaitan 2.2.keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk . merancang aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah bersama Pengetua-pengetua Sekolah di Peringkat 7 . 2. 2.2.

Laporan yang dihantar ke Jawatankuasa Induk hendaklah diberi satu salinan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Gabungan/Daerah.3 JAWATANKUASA SEKOLAH 2.5 Pengetua Penyelaras perlu menyediakan laporan lengkap berkaitan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah di Gabungan/ Daerah masing-masing pada bulan Oktober setiap tahun.1 INDUK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PERINGKAT Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah seperti berikut :- adalah Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pengetua Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum/ Penyelia Petang Ketua Guru Disiplin i) Guru Penasihat KPJ ii) Guru Bimbingan dan Kaunseling iii) Pengerusi PIBG iv) Pegawai Perhubungan Polis v) Ketua Panitia BM dan BI vi) Ketua Panitia Moral / Agama vii)Ketua murid lelaki atau perempuan viii)Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah viii)Ketua Jawatankuasa Pemimpin Pelajar yang difikirkan sesuai 8 .2.6 2.2.3.2. Pelajaran 2.

Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan berkesan. 2.3. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Membuat laporan tahunan Kelab Pencegahan Jenayah kepada Jawatankuasa Peringkat Daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun. 9 . iii.3. ii.5 Tugas Jawatankuasa: a.3 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat atau mengikut keperluan. iv. memantau dan menilai program atau aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.3. Memberikan khidmat nasihat dalam pelaksanaan aktiviti kepada pelaksanaan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah.4 Peranan Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah adalah seperti berikut: i.2. Merancang. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. 2.2 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Sekolah adalah pelaksana kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk Kementerian Pelajaran Malaysia dan Daerah. Membincangkan semua program dan aktiviti bersama-sama jawatankuasa.3. Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun 2.

Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Membuat penilaian kokurikulum kepada semua ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahliahli. Guru Bimbingan dan Kaunseling Melaksanakan modul ’Masih Ada Yang Sayang’. c. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Jawatankuasa Induk Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD.b. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Timbalan Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah dari semasa ke semasa. d. 10 . e.

Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.2 Tugas Jawatankuasa a) Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. 11 .2.1.4.4. Struktur organisasi seperti berikut :PENAUNG PENGETUA PENASIHAT PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH GURU PENASIHAT GURU DISIPLIN JAWATANKUASA PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA (5) PEMERIKSA KIRA-KIRA (2) AHLI-AHLI KEAHLIAN TERBUKA KEPADA SEMUA MURID 2. STRUKTUR ORGANISASI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2.4. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.

Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. d) Penolong Setiausaha Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mengutip wang derma daripada ahli. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. e) Bendahari f. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Penasihat. Bekerjasama dengan setiausaha. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Guru Penasihat. 12 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa.b) Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Memastikan akaun sentiasa dikemas kini. c) Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli-ahli. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.

0 Sistem Fail ( rujuk Lampiran 2 ) Contoh surat-menyurat ( rujuk Lampiran 5-8 ) Contoh Borang Pemantauan ( rujuk Lampiran 9 ) Contoh Pelan Tindakan Tahunan dan Perincian ( rujuk Lampiran 10a dan 10b ) Contoh Program dan Aktiviti ( rujuk Lampiran 11-16 ) PROGRAM DAN AKTIVITI Semua aktiviti di bawah mengambil kira 5 domain pembangunan sahsiah murid di sekolah : 123453. 2.g. berbudi pekerti yang halus dan bersopan.8. Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. 2. berharga dan bernilai. 3. taraf perilaku yang baik. 2. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 13 . Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah tertakluk kepada Perlembagaan yang telah ditetapkan ( rujuk Lampiran 1 ) 2.9.1 Merupakan perbuatan / tingkah laku / tutur kata yang sopan.4.1.6. 2. Pemeriksa Kira-Kira 2.7. Ia adalah asas dalam sistem pendidikan bagi menilai dan mengukur sesuatu perkara yang berkaitan dengan kualiti. Pembudayaan Adab Murid Peningkatan Disiplin Murid Perpaduan Murid Patriotisme Jati Diri Pembudayaan Adab Murid 3.5.1.

3.3. sekolah serta negara.1 3. berakhlak mulia.2.2.2.3. Untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan.2. toleransi dan persefahaman menjadi teras utama pelaksanaan aktiviti. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.2. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Keibubapaan Bengkel Vandalisme Lawatan Minggu Sahsiah Cemerlang Program Masih Ada Yang Sayang 3. Perpaduan Murid 3. berketerampilan. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul . masyarakat. muhibah.3 Hubungan rapat terjalin antara murid di sekolah.1.1 3.2 Tingkah laku yang baik membawa kepada kesedaran akan tanggungjawab terhadap diri sendiri.3. Wujud persefahaman dan toleransi serta saling menghormati antara agama dan adat resam kaum.3.2 3. masyarakat.3. bersemangat muhibah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Polis Kursus Kepimpinan & Pengurusan Kelab Pameran Anti Jenayah Kempen Anti Buli Program `Jom Ke Sekolah’ 3. keluarga.3. Peningkatan Disiplin Murid 3. 14 .” 3. dan negara. Melahirkan murid yang berilmu pengetahuan. Budaya beradab merangkumi 10 komponen iaitu : Adab di dalam bilik darjah Adab semasa perhimpunan Adab semasa interaksi sesama murid Adab dengan alam sekitar Adab kepada guru Adab kepada ibu bapa Adab kepada rakan Adab semasa dalam permainan / aktiviti Adab semasa bersama masyarakat Adab kepada pemimpin 3. Semangat kerjasama.1.

3.2. sifat berdisiplin secara kerelaan sendiri (internally imposed) akan terjana dan perkasa.4.5.5. iii.4. iv.4 Contoh-contoh aktiviti : Dialog bersama tokoh & pemimpin masyarakat Aktiviti sukan & permainan Program khidmat masyarakat Aktiviti gotong-royong Karnival Pencegahan Jenayah 3. 3.5. Patriotisme 3. ii. Jati Diri 3. v. asal usul dan tradisi resamnya tradisi keilmuan rupa bangsa Malaysia keupayaan bersaing yang tinggi katakan tidak pada perkara-perkara dan tingkah laku yang negatif 3.3.4.1 Patriotisme bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air menjurus kepada perpaduan rakyat.2 Contoh-contoh aktiviti : Sambutan Hari Kemerdekaan Kibar Jalur Gemilang Lawatan ke tempat-tempat bersejarah Bicara tokoh Pertandingan mendeklamasikan sajak 3. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah juvana & undang-undang Seminar pembentukan sahsiah Kempen kesedaran antisosial Pertandingan melukis mural antijenayah Aktiviti keagamaan 15 .1 Jati diri yang perlu dibangunkan dalam sanubari murid kita adalah tentang perasaan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi terhadap: i.

9. Masukkan senarai 30 orang murid berkenaan ke dalam buku daftar/laporan dan catatkan sedikit latar belakang setiap pelajar berkenaan mengikut buku pendaftaran dan jenis-jenis kesalahan yang sering menjadi masalah sekolah.1 Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Pertama Guru Bimbingan dan Kaunselin untuk menerangkan sejelas-jelasnya tujuan.1 Kenal pasti secara sulit murid yang perlu diberi perhatian dari tingkatan 1 hingga 5 melalui: Pemerhatian Pengetua • • • • • Pemerhatia Jawatankuasa Pelaksana Pemerhatian Pengawas/ PRS/ Ahli KPJ Rujukan guru tertentu Cara-cara lain yang sesuai dan 1. (Gunakan Lampiran A untuk panduan) TAHAP KEDUA TINDAKAN 1.3. objektif dan matlamat yang hendak dicapai oleh Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah.3 Bimbingan Senaraikan nama murid berkenaan dan jika Guru melebihi 30 orang maka hendaklah Kaunseling diberikan keutamaan kepada 30 orang murid yang tegar sahaja dan yang lain sebagai senarai simpanan. 1.2 1. PROGRAM `MASIH ADA YANG SAYANG’ Strategi Pelaksanaan : TAHAP PERTAMA TINDAKAN 1. 16 .

3 1.4 TINDAKAN 17 . Setiap fasilitator cuba mengenali secara terperinci latar belakang kliennya termasuk kemajuan pelajaran. kecenderungan minat. Dalam pertemuan itu dinyatakan: • • • • • Tujuan Pertemuan Tugas Fasilitator Kepadanya Cadangan-cadangan Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Proses Tindakan Disiplin Di Sekolah Satu set peraturan sekolah dan minat klien dibaca dan tandatangan di buku laporan sebagai tanda memahami peraturan sekolah.1 Setiap fasilitator mengadakan pertemuan Fasilitator informal dengan klien masing-masing untuk membina hubungan mesra/rappor. Melantik fasilitator dan menyerahkan kuasa kepada Jawatankuasa untuk memilih 3 orang sahaja klien masing-masing. 3. tahap pelanggaran disiplin yang dilakukan. hobi dan sebagainya. TINDAKAN 1.TAHAP KEDUA 1.2 Membentangkan senarai cadangan nama pelajar yang dikenal pasti kepada Jawatankuasa dan mengesahkan disiplin setiap murid. TAHAP KETIGA 3.

alamat sebenar dan sebagainya. 4. waktu balik dan sebagainya. Libatkan mereka dalam dalam tugastugas tertentu aktiviti sekolah seperti menganjurkan Sukan Sekolah. Dapatkan nombor telefon. Majlis Maulud Nabi. Tujuannya untuk bertukar pendapat. memberikan peningkatkan dan sebagainya. Jika perlu.Fasilitator kurangnya satu aktiviti kokurikulum secara aktif. Waktu pertemuan mungkin pada waktu pagi. Program Kesedaran Khas dan sebagainya.2 dan atur penglibatan klien dalam sekurang.TAHAP KETIGA 3. masa rehat.1 TINDAKAN 3. khidmat nasihat. Sambutan Hari Ucapan dan sebagainya. Kem Jaya Diri. TAHAP KEEMPAT 4. 18 .3 3. lawatan ke penjara. Programkan rancangan pertemuan informal Fasilitator yang berjadual (Untuk jangkamasa 5 minit) sekurang-kurangnya satu minggu sekali.4 TINDAKAN Mesyuarat Jawatankuasa Kedua dan semua Guru Bimbingan dan fasilitator memberikan laporan kemajuan Kaunseling dan tindakan yang perlu diambil. Mewujudkan hubungan dua hala yang rapat Fasilitator antara fasilitator dan keluarga/penjaga klien. adakan satu projek khas untuk klien yang semakin merosot disiplinnya seperti Perkhemahan Kerja.

Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat Gabungan/Daerah/ Zon juga perlu mendapatkan kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) seperti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di peringkat masing-masing terutama apabila program-program yang dirancangkan memerlukan bantuan kos perbelanjaan. • Status pelanggaran disiplin keseluruhan pelajar • Status suasana persekitaran dalam sekolah (Jika perlu)-Pengubahsuaian modul ke arah lebih berkesan untuk pelaksanaan masa akan datang PENUTUP Dengan ini diharapkan bahawa program ini akan memberikan kesan yang positif kepada murid-murid dan membantu mengurangkan masalah disiplin murid. Fasilitator TINDAKAN 5. 5.2 Jika klien mereka masih terlalu tegar maka GPK HEM/Fasilitator atur pertemuan dengan keluarga klien dan makluman tindakan lanjut yang akan diambil sekiranya anak jagaan masih meneruskan tingkah laku melanggar disiplin-minta perhatian keluarga.1 Meneruskan pertemuan singkat dengan klien masing-masing setiap minggu dan lihat perkembangan/kemajuan/tatalaku seterusnya. Bimbingan dan Mesyuarat Jawatankuasa Ketiga untuk membuat Guru Kaunseling/Jawatankuasa penilaian keberkesanan program iaitu: • Berasaskan peraturan pelanggaran disiplin Pelaksana klien (30 orang). TAHAP KEENAM TINDAKAN 5. Laporkan kepada Pengetua mana-mana Pengetua/Fasilitator klien yang masih tegar untuk tindakan seterusnya.TAHAP KELIMA 5. 19 .3 6.

ALAMAT Alamat lengkap Sekolah 3.LAMPIRAN 1 PERLEMBAGAAN 1. Tempat menjalankan aktiviti kelab adalah berpusat di dalam kawasan sekolah tetapi boleh juga di tempat-tempat lain di luar kawasan sekolah yang difikirkan sesuai dengan aktiviti yang dijalankan oleh guru penasihat dan pentadbir sekolah dengan syarat perjalanan aktiviti tersebut diiringi oleh guru penasihat. Menyediakan garis panduan pengurusan pencegahan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti yang berfaedah.1 3. NAMA : Kelab ini dikenali dengan nama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) 2. bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. 4.1 Tempat mesyuarat dan perjumpaan kelab adalah tidak terhad kepada manamana bilik dewan atau kawasan sekolah dengan syarat mendapat kebenaran pihak pentadbir sekolah terlebih dahulu.4 3. bangsa. OBJEKTIF 3.2 20 . jenayah dan Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama. Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah Menanam nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. negara dalam hal-hal pencegahan jenayah 4. PERJUMPAAN DAN AKTIVITI 4.2 3. TEMPAT MESYUARAT.3 3.5 Memupuk rasa patuh kepada peraturan sekolah dan undang-undang negara.

h.1. Jawatankuasa Kelab Terdiri daripada kalangan murid yang dilantik melalui pemilihan dalam mesyuarat agung tahunan iaitu: a.2. Draf aktiviti asas c. Seorang Setiausaha d. 5 orang ahli jawatankuasa g.3 5. Seorang Bendahari f.2 6. 21 .5. MESYUARAT 6. KEAHLIAN DAN ORGANISASI 5.2.1.1 Mesyuarat Penaja 6. Seorang Penolong Setiausaha e. Seorang Naib Pengerusi c.1 5. Seorang Pengerusi b.4 Guru Penasihat .1 Surat permohonan penubuhan daripada guru penasihat kepada Pengetua hendaklah disertakan: a.2 Keahlian kelab ini terbuka kepada semua murid.2 Penaung .Pegawai Perhubungan Sekolah Ibu Pejabat Polis Daerah 5. Draf perlembagaan b. 2 orang pemeriksa kira-kira 6.2.Guru daripada Jawatankuasa Badan Disiplin Sekolah.Penaung ialah Pengetua Penasihat .1 5.3 Surat Kelulusan Penaja daripada Pengetua selaku Pendaftar Kelab di sekolah kepada Guru Penasihat Surat Pelantikan daripada Pengetua kepada Guru Penasihat.2.Penolong Kanan HEM . Senarai Jawatankuasa Penaja 6. Organisasi kelab adalah seperti berikut: 5.1.

2 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua Pemilihan jawatankuasa kelab Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua Mesyuarat Agung Tahunan a.2. c. c. Setiap perbelanjaan wang kelab hendaklah dengan kelulusan Jawatankuasa.4 Mendapatkan sumber kewangan melalui yuran tahunan.2. d. Minit mesyuarat Laporan aktiviti Laporan kewangan Perancangan aktiviti 7. 6.6. KEWANGAN 7. b.1 7.2. b. derma dan aktivitiaktiviti yang dijalankan.5 22 .4 Mesyuarat Jawatankuasa a. 7.1 Mesyuarat Agung Penubuhan a. Laporan tahunan kelab Laporan kewangan kelab Pemilihan jawatankuasa kelab yang baru 6. c. b. Jumlah yuran yang ditetapkan untuk setiap ahli adalah pada kadar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa.3 Mesyuarat Agung Tergempar a. Kuasa membelanjakan kumpulan wang hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan berfaedah bagi mencapai objektif aktiviti kelab.00 pada satu-satu masa dan wang selebihnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penasihat. Atas arahan guru penasihat apabila difikirkan perlu oleh jawatankuasa Atas permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya 1/3 bilangan ahli dan diadakan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh penerimaan permintaan Dihadkan hanya kepada maksud atau tujuan mesyuarat itu diadakan.2.2 7. Bendahari tidak boleh menyimpan wang kelab dalam tangannya melebihi RM 10.3 7. c. 6.2 Mesyuarat Agung :6. b.

Persetujuan Penaung. PERKARA-PERKARA LAIN Kelab ini adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Kerajaan.1 Pindaan perlembagaan kelab boleh diusulkan oleh ahli dan diluluskan dengan mendapatkan persetujuan 2/3 ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Tergempar. 23 . PINDAAN PERLEMBAGAAN KELAB 8. 8. Penasihat dan Guru Penasihat Kelab adalah perlu sebelum sesuatu pindaan perlembagaan kelab dilakukan.8.2 9. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing.

Surat Permohonan Penubuhan 9. Rancangan Tahunan 4. Minit mesyuarat Jawatankuasa 10. Laporan Tahunan 8. Borang Pemantauan 11. Surat Perlantikan Jawatankuasa Induk 4. Buku Panduan Pelaksanaan KPJ 7.Salinan 2. Penyata Kewangan 6. Surat Keluar / Surat Masuk 8. Surat Kelulusan Pengetua . Surat Permohonan Penubuhan . Perlembagaan 5. Surat Panggilan mesyuarat 9. Surat Kelulusan Pengetua 10. Rekod Kehadiran 5.Lain-lain surat berkaitan. Borang Keahlian 3.Salinan 3. 24 . Surat Pekeliling 6.Surat Perlantikan Jawatankuasa 11. Rancangan Tahunan 12. Perlembagaan 2. Laporan Tahunan Fail Jawatankuasa Kelab (Murid) 1.LAMPIRAN 2 SISTEM FAIL Fail Jawatankuasa Induk (Guru) 1. Surat Panggilan Mesyuarat 7.

Demi Kesejahteraan Seluruh Warga Malaysia. Taat dan Patuh Kepada Perlembagaan Kelab dan. Taat dan Patuh Kepada Peraturan Sekolah. Kami Berjanji. Dan adil Dalam Melaksanakan Tanggungjawab. Akan Cuba Sedaya Upaya Untuk. Peraturan dan Perlembagaan Kelab. Menjadi Ahli Yang Sentiasa Mematuhi. Mencegah.LAMPIRAN 3 IKRAR Kami. Akan Sentiasa Berusaha Menjadi Ahli Yang Berketerampilan. amanah. Menghindari dan Memerangi Jenayah. Malaysia Berikrar. Peraturan Sekolah dan Undang-undang negara Demi Memartabatkan Nama Baik Kelab dan Sekolah. 25 . Bertanggungjawab. Taat dan Patuh Kepada Ajaran Agama. Ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Kami Berjanji. Berakhlak Mulia. Bahawa Kami Akan Berusaha. Berlandaskan.

Sabah ) : HUSSEIN HAJI USIH & ARIFA HAJI KURAGASUSUNAN MUZIK HUSSEIN USIH & YAMAHA MUSIC SCHOOL 26 . Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggung jawab kita semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenaya Hidup Bebas Aman Merdeka Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung RUKUN NEGARA Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di mana Kami Berada Kami Tetap Tunaikan Amanah. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggungjawab Kita Semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah HIDUP BEBAS AMAN MERDEKA (2X) HIDUP BEBAS… AMAN MERDEKA ……! LAGU LIRIK : HUSSEIN HAJI USIH ( SMK Pasir Putih.LAMPIRAN 4 LAGU ‘MARI CEGAH JENAYAH’ Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung Rukun Negara Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di Mana Kami Berada Kami tetap Tunaikan Amanah. Tawau.

E.LAMPIRAN 5 Contoh Surat Pelantikan Penasihat ( Nama Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama Guru Penasihat ) Tuan. Sekian. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.k 1. ( NAMA PENGETUA ) s. …………………………………. Fail H. 3. PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P. terima kasih. tuan. tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan pendidikan.U (A)196.M Fail KPJ Fail peribadi 27 . 2. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah berkuat kuasa dari ( tarikh ) hingga (tarikh) 2. Semoga dengan pelantikan ini.

………………………………….______setahun seperti yang telah diputuskan dalam mesyuarat Agung Kelab bertarikh _______ ( minit Mesyuarat Agung disertakan ) Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih. dimaklumkan bahawa saya ( NAMA PENASIHAT ) seperti termaktub dalam Peraturan (9) . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.M Fail KPJ 28 . ( NAMA PENASIHAT ) s. Fail H. Sekian.E.Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P. PERMOHONAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas. terima kasih.LAMPIRAN 6 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Yuran ( Nama dan alamat Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama dan Alamat Pengetua ) Tuan.] dengan ini memohon untuk memungut yuran Kelab Pencegahan Jenayah sebanyak RM. 2.k 1.U (A)196.

. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2.... 3.......k........... 1... Sekian.. terima kasih. Rujukan) bertarikh (Tarikh) dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya. ................LAMPIRAN 7 Contoh Surat Kelulusan Memungut Yuran (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan.] sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma Kelab Pencegahan Jenayah (Nama Sekolah) adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai (Tarikh) Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi......... seperti termaktub dalam Peraturan (9) . KELULUSAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Merujuk surat tuan (No... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 29 ................Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P.U (A)196. Pengetua (Nama Sekolah) s.

..... 2..... PENERIMAAN AHLI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan....... ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.... pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan yuran Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah berjumlah RM ____setahun...k.... Sekian. Oleh itu pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada Bendahari sebanyak RM_______sebulan Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi.. ..... (Nama Murid) pelajar tingkatan ( ) telah diterima menjadi ahli Kelab Pencegahan Jenayah ( Nama Sekolah) dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari ______ dari jam_________hingga_________ 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 30 .......LAMPIRAN 8 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu bapa / Penjaga (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan. 3....... 1........ Sehubungan dengan itu.... terima kasih..... Pengetua (Nama Sekolah) s..........

Senarai Ahli Jawatankuasa Induk 2. 4. : …………………………………………………………….Telefon Daerah / Zon Enrolmen Murid Bilangan Ahli Kelab Nama Guru Penasihat : …………………………………………………………… : …………………………………………………………….1. : ……………………………………………………………. 1: …………………………………………………………… 2: …………………………………………………………… Bahagian A – Jawatankuasa Ada 1.2. : ……………………………………………………………. : ……………………………………………………………. : ……………………………………………………………. Carta Organisasi : 4. Senarai nama ahli kelab 4.LAMPIRAN 9 BORANG PEMANTAUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Tarikh Sekolah Alamat No. Senarai Ahli Jawatankuasa Kelab 3. Induk Kelab Tiada 31 .

Jadual Aktiviti Jadual Kedatangan Ahli Jadual Lawatan Peg.... Perancangan Aktiviti b. c.. e... 2... Perlembagaan Borang Keahlian Rancangan Tahunan Rekod Kehadiran Penyata Kewangan Surat Panggilan Mesyuarat Laporan Tahunan Surat Permohonan Penubuhan Surat Kelulusan Pengetua Surat Pelantikan Jawatankuasa 1. c.. Pelaksanaan Aktiviti (Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun) Ada a.. 4.. Kemudahan Tiada 3. c...Bahagian B .. d. Pencapaian/Penganugerahan Tiada 32 . 8..Pengurusan Jawatankuasa Kelab 1. d.. 6... Perhubungan PDRM Data salah laku pelajar Prosedur Tindakan Kes Disiplin Murid Ada a..... b. (Nyatakan) Ada a.. 7... 3. Bilik Khas / Bilik Operasi Sudut Kelab Pencegahan Jenayah Papan kenyataan Lain-lain. f...... 9.. c....... 10..... b. Peringkat PPG / Daerah / Zon Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Tiada 2..... 5...

............ 3............... 3......... ( ) 2.............................................. Perbincangan.. ii........................... …………………………................. Tahniah! Secara keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik.......................... 2................ penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut: i................. Walau bagaimanapun............. Sekolah PPG/D JPN Pegawai Perhubungan PDRM IPD 33 ......... 4................................................................... 1................. sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i................................ ii................................. Borang ini hendaklah diisikan dalam 4 salinan...............................................Ulasan: 1... Tahniah! Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah kelab yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelab-kelab yang lain................... Keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah tuan di tahap sederhana.....

2.CONTOH PELAN TINDAKAN TAHUNAN BIL 1. Sekolah 2. 1. 4. Kelab 2. 3 FEBRUARI Ceramah dan Dialog : . 3. 34 . TARIKH JANUARI PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan 1. OBJEKTIF Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab.Tajuk : ‘Jenayah Dalam Kalangan Pelajar’. JANUARI Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2006 1. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab Menyemai perasaan cinta akan peraturan Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang keburukan melakukan jenayah LAMPIRAN 10a SASARAN TINDAKAN Kelab 2. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu).

Kempen Pencegahan Jenayah : Minggu Akhlak Lestari’ ‘* pengisian : 1. Gabungan 2. pertandingan pidato 4. 3. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. 4. 2. 1. 5. 3. tayangan video dan sebagainya. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. keburukan. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 4 FEBRUARI Pameran dan Kempen : . ceramah. 35 . OBJEKTIF Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. SASARAN TINDAKAN 6. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah.BIL TARIKH PROGRAM 5. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. pameran.

36 . Pertandingan Pidato dan Menulis Esei Pencegahan Jenayah dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 1. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. 4 5. Memupuk sifat kepimpinan. 6. keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. OBJEKTIF Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah.BIL TARIKH SEMESTER PERTAMA / KEDUA PROGRAM Mengadakan aktivitiaktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. 3. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.

3. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat 3. 37 . Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 6. keburukan. Mendedahkan para ahli kepada budaya luar yang sihat.BIL 5. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Bengkel dan Seminar : . SEMESTER KEDUA Lawatan Sambil Belajar : . Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. Sekolah 2. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.Bengkel Berkaitan Vandalisme OBJEKTIF 1. TARIKH APRIL PROGRAM Kursus. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2.Peringkat Sekolah (pelajar) (Sekolah Henry Gurney) 1.

Program Masih Ada Yang Sayang 1. SEPANJANG TAHUN 1. keburukan dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Pelajar bermasalah Guru Kaunseling 2. Pelajar mempunyai pencapaian sederhana / rendah Sekolah 2. 38 . OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan tentang Jenayah Keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. SASARAN TINDAKAN 5. Meningkatkan tingkahlaku positif di kalangan pelajar yang sering melanggar peraturan. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Membantu meningkat kendiri pelajar agar lebih terarah.BIL TARIKH PROGRAM 4. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Sekolah Henry Gurney di samping membantu pelajar untuk membenteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar. 7. 2. Program ‘5 minit Cegah Jenayah 1. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.

Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. Menceriakan dan Mencantikkan kawasan sekolah. 4. SASARAN TINDAKAN 4. 3. SMK Disahkan oleh : Pengetua. OBJEKTIF Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi Memupuk sifat kepimpinan. 8. SMK 39 . Kelab Pencegahan Jenayah. Mengadakan Sudut Pencegahan Jenayah 1. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. Sekolah 2. SEPANJANG TAHUN Mengadakan aktiviti aktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti da memberi info berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat.BIL TARIKH PROGRAM 3.

Guru Penasihat 3. Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat . Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi 1. Menyuntik perasaan bangga untuk menjadi ahli kelab di samping meningkatkan keyakinan diri ahli. Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli. 2. OBJEKTIF 1. SASARAN TINDAKAN Semua Guru Penasihat 2. 2. TARIKH MINGGU 2 (JAN) PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan. Menunjukkan identiti ahli kelab. MINGGU 2 (FEB) Menghasilkan Kad Pengenalan Diri (KPD) Ahli Kelab. 2.LAMPIRAN 10b CONTOH PERINCIAN PELAN TINDAKAN TAHUNAN KPJ BIL 1. 1. MINGGU 4 (JAN) Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2005. 40 .

Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. 1. Menyemai perasaan cinta akan kelab. 2. OBJEKTIF 1. TARIKH MINGGU 4 (FEB) PROGRAM Mengadakan Hari Penghayatan Kelab : (Taklimat dan Pembentangan Tentang Perlembagaan / Peraturan Kelab). 2. 3. Akibat dan Langkah Pencegahan ) Guru Penasihat 41 . Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah. MINGGU 2 dan 3 (MAC) Mengadakan Sesi Percambahan Minda Mengenai Jenayah (Punca. Sebab. SASARAN TINDAKAN Guru Penasihat 5. 3. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang keburukan melakukan jenayah.BIL 4.

rogol.BIL 6. ragut dan sebagainya) 42 . keburukan. Menyebarkan maklumat dan sebagai alternatif kepada langkah pencegahan jenayah dalam kalangan pelajar. 1. SASARAN TINDAKAN 7. TARIKH MAC hingga JUN PROGRAM Menghasilkan Buku Skrap : OBJEKTIF 1. 2. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. MAC hingga OGOS Menjemput wakil Jabatan Polis Diraja Malaysia untuk memberikan slot dalam perhimpunan rasmi sekolah setiap bulan mengenai keskes kritikal (buli/gengsteris me. Menyumbang bakti kepada pelajar lain untuk untuk mencari maklumat tentang isuisu jenayah. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Memupuk budaya dan nilai murni bekerjasama dalam satu pasukan dalam kalangan ahli. 3.

Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya 8. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat. Membersihka n kawasan masjid. Sebagai satu alternatif beriadah dan menyihatkan badan. 43 . MINGGU 3 (JUN) Mengadakan Kerja Amal : (Membersihkan Masjid dan kawasan persekitaran) 1. 4. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 3. 2.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN 3.

2. Mendedahkan ahli cara menangani masalah sosial. rakan. MINGGU 4 (JUN) Kem KPJ di Kawasan Sekolah. disiplin dan jenayah dalam kalangan pelajar. 2. Memupuk sikap bekerjasama dan bertanggungj awab terhadap diri. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. SASARAN TINDAKAN 10. 1.BIL 9. masyarakat. Menceriakan dan mencantikkan kawasan sekolah. TARIKH MAC hingga JULAI PROGRAM Mengadakan Kerja Amal : (Melekatkan dan Menampal Poster Anti Jenayah di Sudut Yang Sesuai di Blok Bangunan Sekolah ) OBJEKTIF 1. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat khususnya sekolah. 3. 4. 44 . Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah.

MINGGU 3 (JUN) Lawatan Ke Penjara 1. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 2. 45 . 3. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. SASARAN TINDAKAN 11. Mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli dan guru.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat. Mendedahka n para ahli kepada budaya luar yang sihat. keburukanny a dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. 4.

MINGGU 3 (JULAI) Menjemput Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Polis Diraja Malaysia mengadakan sudut pameran. Mendedahkan para ahli tentang prosedur dan tatacara melakukan pembubaran AJK. 13. 1. MINGGU 2 (JULAI) Pembubaran AJK Sesi 2005. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang aktiviti berbentuk ilmiah. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. keburukan dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. 2.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 5. demonstrasi sebatan rotan dan sesi ceramah. 2. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Jabatan Penjara di samping membantu mereka untuk membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar 1. 46 . SASARAN TINDAKAN 12.

2.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. SASARAN TINDAKAN 14 FEBRUARI hingga SEPTEMB ER Program ‘5 minit Cegah Jenayah’ 1. Melatih ahli / pelajar untuk berkomunikasi 47 . Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Penjara membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. keburukan. 3. 4. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.

Sebagai tanda penghargaan kepada ahli yang telah banyak memberikan sumbangan kepada kelab. 1.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 4. Kelab Pencegahan Jenayah. 3. Sebagai motivasi kepada para ahli. Memupuk sifat kepimpinan. SASARAN TINDAKAN 15 OKTOBER Mencetak Sijil AJK Tertinggi Sesi 2005 ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. SMK Disahkan oleh : Pengetua. 2. SMK 48 . Memupuk budaya saing yang sihat dalam kalangan para ahli.

Marker Pen 3.A Sistem 2. 4. 1.2 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 2. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 1. 1. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Pen 49 . 1.Pengerusi atau wakil AJK 1. Papan Tulis 2.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 2.Guru Penasihat . Borang kehadiran 3. Bakul Plastik 1.Pemadam Papan Tulis. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 1. P. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.LAMPIRAN 11 Contoh PERINCIAN AKTIVITI : HARI PENGHAYATAN KELAB : L A N G K A H 1. Kad Gerko 2. P.A Sistem 2. Kamera Digital 2. Fail Kehadiran 3.

50 . Risalah Panduan Perlembagaan KPJ : (buku dan Powerpoint) 1. Falsafah Sekolah v. Perlembagaan Kelab xiv. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menutup Sesi Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan Kelab. Takwim Kelab (tahun terkini) Sesi Soal jawab : 1. Buku Catatan 5.L A N G K A H 4. Lagu Kelab x. 2. 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat dan membentangkan Perlembagaan Kelab kepada semua ahli/murid berdasarkan perkara berikut : i. Prakata (pengetua) ii. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. 6. Carta Organisasi (tahun terkini) xii. Falsafah Pendidikan Malaysia iv. Rukun Negara vii. Moto viii. Projektor LCD 3. Logo Kelab xi. 1. Pendahuluan iii. AKTIVITI BAHAN Taklimat Perlembagaan Kelab : 1. Lagu Sekolah ix. Skrin 4. Komputer riba 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan peluang kepada semua ahli/murid untuk mengajukan soalan atau memberikan maklum balas tentang pembentangan Perlembagaan Kelab. Ikrar Ahli xiii. Falsafah Kelab vi. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 1.

4. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 2. Bersurai : 51 . Dewan dibersihkan dan dikemaskan.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 9. AKTIVITI BAHAN Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemaskan Dewan dan Peralatan : 1. P. 3.L A N G K A H 7. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 8.

SESI LATIHAN KAWAD KAKI : LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1. 2.4 Tempat 2.2.2.2 Maklumat pengumuman yang perlu diberitahu ialah : 2.4.Kasut (Hitam / Sekolah) CATATAN 52 .5 Pakaian : . 2.2.5. (seperti PDRM.2.3 Masa 2.2 Hari 2.1 Meminta Khidmat Bantuan daripada jabatan kerajaan.T. Mendapatkan Khidmat Bantuan Jurulatih Kawad Kaki : AWAL 1.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan atau memberikan pengumuman sekurang-kurangnya sehari lebih awal kepada semua ahli Pasukan Kawad Kaki untuk menghadiri Sesi Latihan Kawad Kaki yang diadakan pada hari yang ditetapkan. Kadet Polis atau Pengakap) bagi sesi latihan tersebut. Jabatan Penjara dan Tentera) atau daripada Unit Beruniform Sekolah (seperti KRS.Shirt Sekolah / T – Shirt Putih Berkolar .1 Tarikh 2.2. Memaklumkan Sesi Latihan : 2.2.Seluar Track Suit .

Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Bakul Plastik 3 Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 4.Pengerusi atau wakil AJK 1.Guru Penasihat . Pemada m Papan Tulis. P. Kamera Digital 2 Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.2 ‘SESI LATIHAN KAWAD KAKI’ pada ruangan ‘aktiviti’ 4. P. Fail Kehadira n 1.A Sistem 2. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 3. Papan Tulis 2. 1. Pen 4 Latihan Kawad Kaki : 1. 4.Marker Pen 3. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Borang kehadiran 3. 5. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 1.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 6. Guru Penasihat atau Pengerusi atau Wakil AJK mengarahkan dan membawa Pasukan Kawad Kaki berkumpul ke kawasan lapang seperti (Gelanggang Serbaguna atau Padang Mini Sekolah) untuk sesi Latihan Kawad Kaki yang dikendalikan oleh Jurulatih Kawad Kaki. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . 3. Kad Gerko 2. 53 .A Sistem 2.

54 . 4. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 5. 8. 5. 6. Jurulatih Kawad Kaki memulakan sesi Latihan Kawad Kaki sehingga selesai. Jurulatih Kawad Kaki memberikan taklimat tentang peraturan dan disiplin sesi Latihan Kawad Kaki. 7. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 3. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 8. 3.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN 2. 7. P. Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Bersurai : 6. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.

rogol. langgar lari. kes-kes mahkamah. 1. menggunting dan mengumpulkan keratan tersebut dengan kemas. penyalahgunaan dadah. 1. New Straits Times. gangguan seksual dan yang berkaitan dengan jenayah sama ada di dalam negara atau di luar negara. Utusan Malaysia. MENGHASILKAN BUKU SKRAP : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.4 Ahli/pelajar diminta membawa keratan akhbar dalam perjumpaan akan datang. kes-kes penderaan. curi.4. Arahan : 1. CATATAN 55 .5.3.3 Ahli/pelajar hanya ditugaskan mencari. Bacaria dan sebagainya.5 Bilangan keratan akhbar yang dikumpul adalah tidak terhad tetapi tidak kurang dari 20 keratan. 1. buli. jenayah pelajar.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah menghasilkan ‘Buku Skrap’ yang berkaitan isu-isu atau kes-kes jenayah seperti : berita-berita jenayah. Harian Metro. Daily Express. bunuh. 1. rompakan.2 Setiap ahli/pelajar diarahkan untuk mencari dan mendapatkan keratan-keratan akhbar tentang isuisu berkaitan di dalam akhbar-akhbar tempatan berbahasa Inggeris atau bahasa Melayu seperti Berita Harian. punca serta langkahlangkah pencegahan jenayah.

. 4.Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Bakul Plastik 2.Guru Penasihat . Mengambil Kehadiran Ahli/ Murid : 2.2.Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina.3. 3.Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.1.Presiden atau wakil AJK 1. P.‘MENGHASILKAN BUKU SKRAP’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. Kamera Digital 1.1. P. Pen 4. Kad Gerko 2.1.‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : .Keratan akhbar terlebih dahulu dikumpulkan daripada semua ahli.Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. 56 .L A N G K A H 1. Papan Tulis 2. 1. Pemada m Papan Tulis. 1.A Sistem 2.2.Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : . Borang kehadiran 3. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.1.A Sistem 2. Pengumpulan Keratan Akhbar : 4. Fail Kehadira n 1.Marker Pen 3.

. iaitu : a. 4.Guru Penasihat sebagai ketua dalam unit ini. Unit Menjilid : . b.1. 5. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Pembahagian Unit Kerja : 5. 7 Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 7.Unit ini dibantu oleh beberapa orang ahli/murid. 7. Gunting 6 Mengumpul Buku Skrap : 6. c. 8 Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 57 .2.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli yang mempunyai aras tinggi. 1.bertindak sebagai mengkategorikan keratan akhbar mengikut tajuk/isu utama. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.bertindak sebagai melekat atau menampalkan keratan akhbar mengikut tajuk/isu yang telah dikategorikan.Unit ini terdiri daripada 20 orang ahli pelbagai aras dan kemahiran melekat atau menampal.Ahli/murid dibahagikan kepada 4 Unit Kerja. . Unit Pengkategorian : . Gam. . Unit Penampalan : . ‘Binder Ring’ 2. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Mesin ‘Binder ‘ 3. Kertas A4.L A N G K A H 5.bertindak menjilid Buku Skrap menggunakan mesin ‘Binder’. .1.1.Keratan Akhbar yang sudah siap dijadikan Buku Skrap diserahkan kepada Guru Penasihat untuk diletakkan di Anjung KPJ sebagai bahan pameran atau bahan rujukan ahli kelab dan semua murid.

2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.1. 9.Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 9.3.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 9.P.L A N G K A H 9.4. 10 Bersurai : 58 .Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.

4. Pemadam Papan Tulis. 59 . ‘Hieler’ atau P. Pen 4. 8. P. Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 5. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua kumpulan dan nama kumpulan mereka.A Sistem 2. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Ahli/murid dibahagikan kepada 6 – 8 kumpulan 1. Kamera Digital 1. Bakul Plastik 2. 3. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.1 Kumpulan mesti seimbang dari segi jantina dan tingkatan.4. Kad Gerko 2.A Sistem 2.Presiden atau wakil AJK 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 7.2 ‘SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH’ pada ruangan ‘aktiviti’ 6. Mengambil Kehadiran Ahli/Murid : 2. 5. SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH : L A N G K A H 1. Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Setiap kumpulan diarahkan mengambil tempat masing-masing di dalam dewan. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 9. Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.Guru Penasihat . 1. 2. Fail Kehadiran 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 5. Borang kehadiran 3. Marker Pen 3. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Papan Tulis 2. 4. 3.5. PEMBAHAGIAN KUMPULAN : 1.

1. iaitu : 1. Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator.masa perbincangan yang diberikan ialah 40 minit.1 Masa : . Kertas A4 3. 1.5 Membentangkan hasil perbincangan.2. Marker pen 4. Sesi Perbincangan / Percambahan Minda : 1.Setiap ahli perlu memberikan sumbangsaran terhadap isu/tajuk kumpulan mereka.Setiap kumpulan diminta untuk memberikan 2 jawapan berdasarkan Tajuk/Isu yang diberikan iaitu : 1.2 Tajuk/Isu : . Memberi Taklimat / Penerangan Tentang Pelaksanaan Aktiviti : 1. 8.1 Memberi salam.2 Langkah Pencegahan 1. Kertas Mahjong 6.2 Menyatakan nama kumpulan. 1.5 Membuat Undian Tajuk / Isu dan Edar Bahan : 1. (Lampiran bagi tajuk/isu dilampirkan) 2. Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan. Sesi Pembentangan Hasil Perbincangan / Percambahan Minda : 1.3 Kertas Mahjong (2 keping) 1. 3. 7. Kad Tajuk Perbincanga n 2.1 Punca Isu 1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat mengenai aktiviti tersebut : 1. 1. dan 1. Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 2.2. Setiap ketua kumpulan diminta untuk mengundi satu tajuk perbincangan yang disediakan.4 Menyatakan Tajuk/Isu yang akan dibentangkan.3 Memperkenalkan nama ahli pembentang.1 Kertas A4 (4 keping) 2. 60 . Setiap Kumpulan diberi bahan berikut : 2.2 Marker Pen (2 batang : merah dan hitam/biru) 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua kumpulan tentang tatacara atau garis panduan Sesi Pembentangan.3 Penglibatan : .

L A N G K A H 9. 2.1 Tugasan ialah hasil perbincangan. Kumpulan pembentang menjawab soalan atau memberikan respons kepada soalan/komentar. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 11. 61 . Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Setiap kumpulan boleh mengajukan satu atau beberapa soalan/komentar kepada kumpulan pembentang (tertakluk kepada had masa) 2. Menutup sesi pembentangan. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 5. iaitu : 2.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. (Guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan arahan tugasan selanjutnya. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sesi Soal-Jawab / Komentar : 1. 1. 6. 3. 2. Kertas A4 10.) 3.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.2 Tugasan perlu : .) Arahan Tugasan : 1. Guru Penasihat sebagai fasilitator memberikan komentar kepada setiap kumpulan dan hasil pembentangan. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. . Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid.

12. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 11.L A N G K A H 12 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 13 Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. P. 10. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : 62 .

2.Mempunyai keyakinan yang tinggi .1. Guru Penasihat bertanggungjawab untuk melatih penyampai agar bersedia lebih awal. Masa : 3.2. 3.2.1.1. Slot ini akan dimasukkan dalam tentatif program Majlis Perhimpunan Rasmi Mingguan Sekolah. Latihan adalah dalam bentuk : .Keutamaan diberikan kepada AJK 2.Mempunyai suara yang menarik dan mempunyai ketegasan yang bersesuaian .2. Slot ‘5 Minit Cegah Jenayah’ akan disampaikan dalam masa perhimpunan rasmi mingguan . 3.5. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menyediakan Satu Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot tersebut secara giliran.Intonasi. 1. Pakaian : 3.3. Penyampai diwajibkan memakai pakaian seragam kelab atau sekurangkurangnya memakai ‘vest’ kelab.Menyediakan Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot : 1. nada dan kelantangan suara .2.1.2.Gaya persembahan 3.3.1. CATATAN 63 . 2.5. Masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang ‘5 minit’ 3. Melatih Penyampai : 2.4.1. Maklumat Yang Perlu Disampaikan Kepada Penyampai : 3. Pemilihan penyampai adalah berdasarkan : . Guru Penasihat melatih penyampai berdasarkan teks yang telah ditetapkan.2. SLOT ‘5 MINIT CEGAH JENAYAH’ : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.2.

Penyampai perlu berada dalam keadaan bersedia : 1.Tingkatan .L A N G K A H 1. P. 1. Kamera Digital 2.3 Membacakan Slot yang telah ditetapkan 1.A Sistem 2. MEMULAKAN SLOT : 1. 1.2 Penyampai diwajibkan berpakaian seragam atau memakai ‘vest’ kelab.2 Memperkenalkan Diri : .Nama Penuh .4 Ucapan penutup (Teks Slot dan Teks Ucapan disediakan dan dilampirkan) 3.1 Ucapan pendahuluan 1.Jawatan Dalam Kelab 1. SLOT TAMAT : 64 .3 Penyampai diarahkan duduk atau berada di bahagian hadapan sebagai memudahkan dan mempercepat keluar masuk. 1. Teks ‘5 Minit Cegah Jenayah’ 3. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI PERSIAPAN AWAL : 1.1 Teks perlu diambil pada awal sesi sebelum perhimpunan bermula daripada Ketua Guru Penasihat atau Guru Penasihat atau Presiden Kelab. Tatacara : 1.

... pelajar Tingkatan ________________ (NAMA ANDA) (NAMA KELAS) merupakan seorang ahli KELAB PENCEGAHAN JENAYAH..... Jawatan saya dalam kelab ini ialah sebagai __________________________________ (JAWATAN ANDA DALAM KELAB) Dalam ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ pada hari ini.... Ingatlah...... JENAYAH ADA DI MANA-MANA........ Penolong Kanan KoKurikulum... Penolong Kanan HEM.... SAYANGI DIRI ANDA....... Yang Berusaha. 65 ........ Oleh itu.... Guru-Guru dan Rakan-Rakan Yang Dihormati sekalian.a) KATA-KATA ALUAN : Assalamulaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh dan Salam Sejahtera ! Yang Berusaha.. Penolong Kanan 1......... Kerana...... ________________________________.... Pengetua SMK .. MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI........... SEKIAN DAN TERIMA KASIH..... Saya...... JAUHI JENAYAH.. Saya akan menyampaikan SATU TAJUK menarik yang boleh kita kongsi bersama-sama.... Pn. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah..... iaitu : ________________________________________________________________ (SEBUTKAN TAJUK YANG HENDAK ANDA SAMPAIKAN) MENYAMPAIKAN SLOT BERDASARKAN TEKS YANG DISEDIAKAN : (rujuk teks yang hendak disampaikan) PENUTUP : Berdasarkan tips-tips yang saya sampaikan tadi..............

Apakah pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak kini perlu dikaji semula berdasarkan pengaruh persekitaran seperti internet. Berikutan kejadian itu. Datuk Meor Chek Hussein Mahyuddin. Fakta Kes : Berikut adalah. beberapa Fakta Kes Rogol untuk perhatian kita semua : Kes 1 : Nurul Hanis Kamil. Kes 3 : Mayat Siti Nadirah Budah. 43 kes rogol dicatatkan di ibu negara sepanjang tempoh enam bulan pertama tahun 2004. Kes 2 : 5 Julai 2003. 66 . Jasin Melaka dirogol dan diliwat sebelum dibunuh pada 3 Julai 2001 ketika pulang dari sekolah oleh seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun dari sekolah yang sama. Sandakan Sabah. seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan oleh pihak polis. Mangsa dipercayai dirogol sebelum dibunuh ketika pulang dari kelas agama pada 7 Julai 2001. Lebih teruk lagi mangsa diliwat dan dibunuh dengan kejam tanpa perasaan belas kasihan. Kelab Pencegahan Jenayah SMK Pasir Putih menyoroti jenayah seks. kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ditemui dalam keadaan separuh bogel di kawasan paya yang terletak kira-kira 500 meter dari Kampung Sibuga Besar. punca dan cara menanganinya.b) JENAYAH ROGOL Definisi : Rogol boleh didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan seks ganas seperti memperkosa mangsa khususnya perempuan secara paksaan atau tanpa kerelaan si mangsa Pendahuluan : Jenayah rogol semakin dahsyat dan berleluasa. sebahagian besar jenayah berat ini dilakukan oleh golongan remaja lelaki dan mangsa rogol pula adalah terdiri daripada remaja perempuan termasuklah kanak-kanak. Petaling Jaya : Seorang remaja lelaki berumur 18 tahun dihukum penjara 9 tahun setelah mengaku bersalah merogol adik kandungnya berumur 15 tahun. Apa yang lebih menakutkan. VCD lucah dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakub. Cukupkah atau wajarkah sekadar perempuan atau wanita disuruh berjaga-jaga agar tidak menjadi mangsa sedangkan lelaki bebas melakukan apa-apa sahaja?.

Mudah menerima pelawaan orang lain dan mudah mempercayai kata-kata sama ada orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. Tae Kwan Do. Karate dan sebagainya. Mangsa suka berjalan bersendirian atau berseorangan tanpa teman. Menaiki kenderaan awam secara bersendirian. dan banyak lagi. 5. Kurangnya pendidikan agama dalam kalangan perogol. 3. Dorongan dan pengaruh VCD lucah dan internet yang amat berleluasa.Mengapa Jenayah Rogol Ini Boleh Berlaku ? : Berikut disenaraikan secara ringkas beberapa punca jenayah rogol : Punca kejadian rogol : 1. Elakkan berjalan secara bersendirian. SAYANGILAH WANITA. Kesedaran akhlak dan moral yang amat rendah. pelajarilah ilmu seni mempertahankan diri seperti Seni Silat. Ketagihan dadah dan minuman keras yang boleh merangsang seks si penjenayah rogol. Mangsa suka melalui jalan. Jangan mudah mempercayai kata-kata orang yang baru kita kenali. 8. 2. 7. Bagaimana ?: Selain mengenakan hukuman yang berat terhadap penjenayah rogol. Jika anda diperhatikan atau diekori oleh seseorang yang mencurigakan. Mangsa kebiasaannya mereka yang suka berkelakuan yang boleh menarik perhatian perogol seperti memakai pakaian mencolok mata iaitu pakaian ketat dan terdedah. Jenayah Rogol sebenarnya boleh dicegah. 10. 8. Pergaulan yang bebas dalam kalangan remaja lelaki dan perempuan. boleh mengambil langkah awal untuk mengelakkannya : 1. 5. 11. lorong atau tempat sunyi atau kawasan semak. Suka menggunakan jalan pintas (short cut) walaupun jalan tersebut semak-samun atau berbahaya. kita. HINDARILAH JENAYAH. 2. 12. Dengarlah nasihat kedua-dua ibu bapa. JENAYAH ADA DI MANA-MANA. 7. Elakkan daripada menaiki kenderaan awam seperti teksi apabila bersendirian. 9. Penutup : Berdasarkan paparan yang saya sampaikan tadi. semaksamun atau gelap. Mangsa juga biasanya yang suka berjalan atau berkeliaran pada waktu malam. Jangan sekali-kali mengikuti orang yang kita tidak kenali. 4. Jika ada kelapangan. JANGAN BIARKAN HIDUP MEREKA TERSEKSA DAN MERANA ! JANGAN BIARKAN HAWA NAFSU MENGUASAI DIRI KITA ! SEKIAN DAN TERIMA KASIH 67 . segeralah melarikan diri ke tempat yang ramai orang. 6. bukan sahaja dalam kalangan kaum Hawa tetapi kita semua termasuklah kaum Adam. Ingatlah. Jangan sekali-kali menggunakan jalan atau lorong atau kawasan yang sunyi. guru-guru atau orang yang lebih tua daripada kita. 6. dan banyak lagi. 4. 3. Oleh itu. khususnya kaum Hawa. dan 9. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah rogol. Pelajari dan amalkan ilmu agama yang diberikan kepada kita.

Apa yang menyedihkan. Buli dan Bunuh yang pernah mengisi muka depan akhbar-akhbar tempatan dan menjadi tajuk-tajuk utama siaran berita di kaca TV : Kes 1 : (Nak Tunjuk Hero) Pada 7 Julai 2004. seorang pelajar sekolah sama. Tindakan awal yang telah diambil terhadap kumpulan pelajar terbabit. kebanyakan mereka yang disyaki ialah seseorang yang sememangnya dikenali oleh mangsa. Walau bagaimanapun. Selepas kejadian itu kumpulan 15 orang pelajar terbabit mengugut mangsa agar tidak melaporkan kejadian itu kepada guru atau warden asrama. Siasatan awal kes ini mendapat bahawa kumpulan 15 orang pelajar terbabit cuba menjadi dominan atau ’nak tunjuk hero’ di sekolah yang baru dibuka dengan jumlah pelajar yang sedikit iaitu seramai 300 orang. dipaparkan beberapa Fakta Kes Belasah. Fakta Kes : Berikut. Isa Nayan. Selain disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah. polis telah menahan 15 orang pelajar Sekolah Menengah Teknik Pendang. iaitu mereka bukan sahaja berani membelasah dan membuli . KPJ mengupas Isu ini. Antaranya ialah kegiatan samseng. Kedah dan disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah dengan teruk Mohd. sejak kebelakangan ini timbul fenomena baru. Dalam kejadian jam 12 tengah malam itu. dada dan pinggang.c) Buli Pendahuluan : Jenayah dalam kalangan remaja belasan tahun di Malaysia bukan perkara baru. malah wujud sejak berpuluh tahun yang lampau. 68 . serta sukar untuk berjalan dan menerima rawatan di Hospital Alor Setar. mereka juga telah digantung sekolah selama 14 hari. mangsa dibelasah di dalam sebuah bilik di asrama sekolah berkenaan selepas berlaku perselisihan faham dengan sekumpulan 15 orang pelajar terbabit. Mangsa dipercayai mengalami lebam di bahagian belakang. tetapi juga nekad membunuh.

Ampangan Seremban Negeri Sembilan. Seksyen itu memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan.Kes 2 : (Gara-Gara Sebuah Cerek) Muhammad Farid Ibrahim. Mengikut pertuduhan. Mangsa menegur sekumpulan 11 orang lelaki yang asyik memerhatikan teman wanitanya. • Sudah tidak adakah Guru-guru Pengawas atau Guru Kaunseling tempat kita mengadu. tepuk dada tanya iman. Dalam kejadian pukul 3. mangsa pergi ke sebuah restoran bersama-sama teman wanitanya. dibelasah hingga mati di antara pukul 10. pada 28 Mac 2004 di Dorm Osman. Darren Kang Tien Hua dibelasah hingga mati oleh sekumpulan 11 orang lelaki yang sebahagiannya terdiri daripada pelajar. seorang mahasiswa undang-undang. Persoalan : Berdasarkan paparan beberapa fakta kes yang telah saya utarakan tadi. Kes 3 : (Mati Akibat Teman Wanita) Pada 7 Julai 2004. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. Renung-renungkan. • Tidak ada cara lainkah yang lebih bermoral dan berakhlak yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi ?. penjara dan hukuman mati ? Fikir-fikirkan. Belasah dan Bunuh terhadap rakan kita sebagai jalan penyelesaian masalah yang kita hadapi ?. KPJ S meninggalkan beberapa persoalan untuk samasama kita hayati dan fikirkan : • Perlukah kita mengambil tindakan Buli. Tingkat 2.30 pagi dan 4. Kanun Keseksaan dan dibaca bersama dengan Seksyen 149 kanun yang sama. Jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum mati. kami benar-benar mengharapkan agar kes-kes seumpama ini tidak wujud dan tidak akan wujud di sekolah kita. Asrama Putera sekolah berkenaan oleh 8 orang rakan seasramanya akibat mangsa tidak meminjamkan cereknya kepada tertuduh. mereka didakwa mengikut Seksyen 302. Kelapan-lapan tertuduh sudahpun dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Seremban Negeri Sembilan. Teguran mahasiswa berkenaan mencetuskan pergaduhan sehingga menyebabkan dia dibelasah dengan teruk hingga mati. ke 11 lelaki terbabit termasuk beberapa orang pelajar telah ditahan reman selama 14 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseskaan iaitu membunuh. Ekoran kejadian itu. 69 .30 pagi.15 petang. Namun sebelum mengakhiri slot ini. berkongsi masalah atau melaporkan segala masalah yang kita hadapi ? • Adakah kita akan hanya menyesali dan menginsafi perbuatan negatif kita setelah kita dikenakan hukuman berat seperti hukuman sebatan rotan.

cara menggunakannya (seperti menghisap. kekerapan dadah diambil dan 3. dan Tekanan Jiwa. Antara faktor yang mendorong penagihan dadah ialah : Keseronokan. carilah jawapannya. dos atau kuantiti. Semua dadah adalah berbahaya. Penyalahgunaan dadah ialah penggunaan bahan kimia secara tidak sah ataupun haram yang mengakibatkan kerosakan fizikal. Kanabis. BERBUAT BAIK AMALAN MULIA BUDI DAN JASA DIKENANG SENTIASA. emosi atau tingkah laku seseorang. Pengaruh Rakan Sebaya. Saya pasti hanya diri kita sahaja yang dapat memberikan jawapan yang terbaik. Ganja. Kesan dadah bergantung kepada : 1. menyedut. Meningkatkan Keseronokan Seksual. d) PENYALAHGUNAAN DADAH: Definisi : Dadah ialah bahan kimia yang boleh menimbulkan kesan perubahan terhadap psikologi. 1. 70 . menyuntik melalui kulit dan sebagainya). Jenis dadah yang paling popular dan mengancam negara masa kini ialah ‘SYABU’ Kesan-Kesan Negatif Pengambilan Dadah : Profil penagihan dadah di Malaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penagih dadah adalah di dalam lingkungan umur 15 – 25 tahun. 5.Penutup : Berdasarkan beberapa persoalan tadi.. Heroin. 3. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. 2. Kosoin dan banyak lagi. 2. emosi atau hubungan sosial seseorang. 4. Dadah terdiri daripada beberapa jenis seperti Morfin. mental.’ HIDUP HANYA SEKALI. INGAT……. Sebahagian besarnya ialah belia-belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah ataupun di pusatpusat pengajian tinggi. Perasaan Ingin Tahu.

Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. INGAT. Kerap meminjam wang daripada rakan. Walau bagaimanapun. Bau badan kurang menyenangkan. kerungsingan. Kemerosotan prestasi pelajaran secara mendadak seperti kerja rumah tidak siap. Sering melakukan perbuatan menyedut melalui hidung seolah-olah melakukan perlakuan menarik hingus. JANGAN SEKALI-KALI MENOLEH KEPADANYA. Hilang fokus terhadap pelajaran. Risiko penagihan amat tinggi dalam kalangan pelajar yang merokok. 15. Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan atau yang dimiliki. kurang berat badan. JANGAN CUBA-CUBA DEKATI MEREKA YANG MENAGIH. Kemerosotan peratus kehadiran ke sekolah 2. JADILAH INSAN YANG BERGUNA DAN BERMARUAH. 5. kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang pelajar itu penagih dadah berdasarkan tanda-tanda yang saya katakan tadi. keluarga dan rakan-rakan akan turut merasai kesan daripada penyalahgunaan dadah itu seperti kehilangan wang ringgit. 6. peratus markah jatuh secara mendadak. 8. 4. 3. selalu menguap dan tidak bermaya. saudara mara dan sebagainya. Ada baiknya kita menyiasat dahulu. Berdampingan dengan mereka yang diketahui merokok atau menagih dadah. sama ada anda ada niat untuk menceburkan diri. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil tanpa sebab seperti stor dan bilik atau kawasan semak yang jauh daripada orang ramai dengan tujuan menagih dadah. Hilang selera makan. Kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. 9. Sering mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah. 16. bertanya secara terus-terang kepada seseorang yang disyaki atau merujuk Guru Pengawas. Hanya anda yang tahu. 71 . Pesan KPJ : HINDARILAH DAN JAUHILAH NAJIS DADAH. Guru Kaunseling atau pakar-pakar perubatan. dan banyak lagi. Orang yang paling dekat dengan penagih seperti ibu bapa. atau baru mula melibatkan diri atau sudah lama berkecimpung dengan dunia hina ini.Kesan pengambilan dadah akan menimbulkan kerugian atau kemudaratan kepada diri sendiri. 7. kelas atau sekolah. Tekanan yang kerap mengakibatkan kemarahan. 12. Penutup : Secara realitinya. 11. Dadah Musuh Negara. 10. Tanda-Tanda Penagihan Dadah : 1. Kerap meminta wang secara berlebihan daripada keluarga. 17. 13. keluarga dan masyarakat. 14. mata berkaca-kaca dan berair atau mata kuyu. penyakit berbahaya dan banyak lagi yang boleh menghancurkan keluarga terlibat.

bermula di peringkat sekolah rendah. Kita terbaca kisah pelajar dipenjarakan kerana tuduhan rogol.e) AKADEMIK DAN AKHLAK : Mana Lebih Penting ? Pendahuluan : Adakah Sekolah kita. hukuman rotan serta mengadakan program demi program seperti Kempen Sifar Rokok. hukuman atau dendaan serta pelbagai program perlu dilancarkan dan jika jawapannya ‘ya’. Malah di sekolah kita juga. Lebihlebih lagi jika kita tidak menunjukkan perubahan sama ada perubahan prestasi akademik mahupun prestasi disiplin serta akhlak kita. Kempen Menghormati Guru dan sebagainya ? Kelab Pencegahan Jenayah cuba untuk merungkaikan persoalan-persoalan ini. suatu masa dahulu kita pernah dikejutkan dengan isu-isu . kenapa pula pelbagai bentuk tindakan. Pendek kata. kita pernah dihidangkan dengan kes pelajar kencing di dalam kelas dan banyak lagi. telah melahirkan generasi pelajar kurang berdisiplin dan kurang bermotivasi sehingga setiap masa pihak sekolah. kurang menunjukkan disiplin dan moral serta akhlak yang baik. Jika akhlak dipandang remeh. Hari ini pihak pentadbir mahupun guru-guru kita. Kita terbaca pelajar buli rakan. 4 atau 3 gagal menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik pelajar yang lain. berasa amat kecewa melihat kita kurang menghormati guru. Bagaimana adik-adik pelajar tingkatan 1 atau 2 mahu menghormati abang atau kakak pelajar tingkatan 4 atau 5 jika mereka membuli atau menunjukkan contoh teladan yang kurang sopan.pelajar menghina dan melempar seorang Mak Cik penjaga tandas. Persoalan : Jika jawapannya ‘tidak’. memarahi. 72 . mengambil tindakan disiplin seperti gantung sekolah. maka terjadilah apa yang kita katakan sikap kurang berdisiplin dan berakhlak membiak begitu sihat dalam kalangan kita. Suasana tidak menunjukkan bahawa mereka yang berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia dijadikan contoh kepada kejayaan kepada pelajar-pelajar lain. kenapa boleh jadi begitu ? Adakah pendidikan kita hanya memberikan penekanan pada kejayaan akademik sehingga lupa kepada pembinaan sahsiah yang baik serta disiplin yang tinggi ? Hari ini. Contoh yang baik datang daripada diri kita sendiri. kita pernah dikejutkan dengan berita pelajar membuang seluar dalam ke dalam tangki pam tandas pelajar lelaki. ternyata kita hanya memberikan sanjungan yang berlebihan kepada mereka yang berjaya dalam bidang akademik. Tidak hairanlah jika kita melihat ada kalangan masyarakat kita yang mempunyai kedudukan tinggi dalam satu-satu bidang terlibat dengan rasuah. Kita terbaca pelajar pukul guru. mendenda. khususnya Pihak Pentadbir dan Badan Pengawas perlu mengajar. Kempen saja tidak memadai jika kebanyakan pelajar tingkatan 5. tidak ada yang lebih indah melainkan ‘abang atau kakak hormat adik’ dan ‘adik hormat abang atau kakak’. Kita sering terbaca dan mendengar berita mengenai ’Mat Rempit’ melanggar nenek tua. Kini kekayaan dan kejayaan seseorang dari segi material dipandang tinggi tanpa melihat kepada peribadi mereka. kita pernah disajikan dengan isu papan tulis di kelas di kopak dan dirosakkan.

gagal memberikan dan menunjukkan penekanan sahsiah yang baik setanding dengan usaha mencapai kejayaan akademik. Tetapi tanpa impian. Satu impian KPJ yang terlalu besar. itu semua hanya membazirkan wang pihak sekolah dan masa guru-guru sahaja jika semua pelajar yang ada di sini termasuk saya. Marilah kita semua pelajar jadikan disiplin dan akhlak yang baik sebagai satu wawasan menuju Visi dan Misi Sekolah iaitu melahirkan pelajar-pelajar gemilang akhlak. tidak perlu lagi banyak membazirkan masa mereka untuk mengambil tindakan disiplin dan hukuman kepada kita yang sering melanggar peraturan sekolah dan pihak sekolah juga tidak perlu lagi membazirkan wang mengadakan pelbagai program membentuk sahsiah dan disiplin kita. guru-guru pengawas dan semua guru akan bertambah bangga jika kita mampu memiliki prestasi pelajaran yang cemerlang dan memiliki akhlak yang gemilang. Anda mungkin setuju dengan pandangan saya bahawa guru-guru kita lebih bangga melihat seorang pelajar berkelulusan rendah tetapi mempunyai disiplin dan budi pekerti yang tinggi. : • • • • Dari kurang baik kepada baik Dari kurang bermoral kepada lebih bermoral. kenyataan tidak akan kesampaian. hukuman. KPJ pasti dan amat pasti.Tanpa ‘peraturan’ pelajar-pelajar tidak ada hala tuju dan tidak mengetahui norma-norma sosial yang menjadi pegangan masyarakatnya………’. 73 . malah masa guru dan wang sekolah boleh dihabiskan sepenuhnya untuk meningkatkan prestasi akademik kita Mungkin ini sesuatu yang terlalu ideal. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. program atau kempen yang dilakukan oleh pihak sekolah. yang berbunyi : ‘…. Dari kurang menghormati guru kepada lebih menghormati guru. dan Dari berfikiran negatif kepada berfikiran lebih positif. guru-guru khususnya guru disiplin. Malah pengetua kita. Kesimpulan : Jika ini berlaku. KPJ mengakhiri slot ini dengan sebahagian kata-kata hikmah dari Buku Peraturan Sekolah untuk pedoman kita semua.Apapun tindakan. daripada pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi tetapi bersikap ‘hidung tinggi’. KPJ pasti.………. SAMA-SAMALAH KITA BERHIJRAH.

Segala ilmu yang diajarkan dapat membuka minda kita untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Oleh itu. Jika pada hari ini ada 5 subjek yang diajarkan. kerana sekolah ialah tempat kita dididik dengan ilmu pengetahuan serta diterap dengan disiplin dan nilai-nilai murni. sekolah merupakan institusi sosial paling penting. ponteng solat (bagi pelajar Islam ) MENGAPA KITA TIDAK HARUS PONTENG KE SEKOLAH? Kita sudah sedia maklum. guru pasti akan memeriksa kerja rumah yang diberikan. ponteng kelas (tidak hadir ke kelas semasa suatu-satu pengajaran dan pembelajaran dijalankan) 3. dan sudah pastinya kita akan menerima hukuman. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Mereka terlatih dan profesional dalam pendidikan. Jika kita tidak pernah ponteng sekolah. Keesokan harinya pula. Tidak dinafikan bahawa sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu pengetahuan serta menerima pendidikan secara formal dan segala aspek yang berkaitan . guru ialah individu yang paling bertanggungjawab terhadap pendidikan yang diberikan kepada kita. kita sudah mengalami kerugian 5 subjek. ponteng perhimpunan (tidak hadir perhimpunan tanpa sebab) 4. KPJ juga mengklasifikasikan ponteng kepada 5 jenis iaitu : 1. Kalau setiap guru memberikan kerja rumah. Sudah tentu kita akan ketinggalan satu-satu formula atau topik yang diajarkan bagi setiap mata pelajaran. Bayangkanlah kita ponteng sekolah hari ini. saya amat yakin dan saya mengangap bahawa sekolah kita merupakan salah sebuah pusat latihan yang memberikan pendidikan kepada para pelajar agar bersedia menghadapi cabaran hidup dan seterusnya mampu memimpin diri sendiri serta generasi akan datang. kita tidak akan ke mana-mana. Kita tidak akan dapat mengikuti arus pemodenan negara pada masa ini. kita sudah mengalami kerugian 5 kerja rumah dan sudah tentu kita tidak dapat menyelesaikan tugasan atau kerja rumah yang diberikan. KPJ mendefinisikan ponteng sebagai ‘tidak menghadirkan diri’ atau ‘tidak wujud semasa orang lain wujud’ tanpa sebab atau alasan yang munasabah. Bayangkan kalau kita ponteng berhari-hari. Di samping itu. Oleh itu. Penerapan nilainilai positif dan disiplin yang tegas pula dapat membentuk imej dan keperibadian seseorang pelajar. Di sekolah. Tanpa bimbingan dan pengajaran yang sewajarnya. sudah tentu kita dapat menguasai 74 . ponteng GERKO dan SUKAN (tidak hadir untuk menjalankan sebarang aktiviti GERKO atau SUKAN) 5. Sudah tentu kerugian dan masalah yang banyak akan kita alami. Ilmu yang dipelajari di sekolah merupakan benteng yang boleh menghalang kita daripada terpengaruh dengan anasir-anasir jahat yang boleh merosakkan kita. saya yakin.f) PONTENG ‘TAK NAK PONTENG ?’ Betulkah kita Tak Nak Ponteng ?’ Itulah isu yang ingin KPJ paparkan pada kali ini. ponteng sekolah (tidak hadir ke sekolah pada satu atau lebih hari) 2. janganlah ponteng jika tidak ada sebab-sebab yang terlalu penting seperti sakit atau sebagainya. kegiatan KoKurikulum yang dijalankan di sekolah dapat membentuk dan mencungkil bakat kepimpinan seseorang pelajar yang berpengetahuan dan berwawasan tetapi juga dapat memberikan daya kekuatan untuk menangkis segala kegiatan jenayah .

AKHIR KATA DARIPADA SAYA : ‘SAYA HADIR KE SEKOLAH INI KERANA INGIN MENJADI MURID YANG BERILMU DAN BERDISIPLIN’ SEKIAN DAN TERIMA KASIH.0 : Kes Salah laku Berat. menyamun. hadirlah ke sekolah kerana ingin berjaya. merokok. jika kita sering saja ponteng sekolah ? Adakah kita ? Bolehkah kita ? atau Mampukah kita ?. hadirlah ke sekolah kerana ilmu. Rakan-rakan yang dihormati sekalian. Tidak cukup dengan itu. yang boleh dikenakan tindakan gantung dan buang sekolah serta merta. jika sering ponteng. Tetapi : 1. Tidak puas lagi. merompak dan seterusnya mungkin membunuh. kita mengugut. kita boleh menjawab soalan dengan mudah. 75 . membuli. Apabila melepak cuba mengganggu orang.sesuatu topik atau bab yang diajarkan oleh guru dengan baik. menghidu gam. dan 3. Pihak sekolah mempunyai peraturan yang tegas lagi adil : 1. Bolehkah kita ‘Menuju Ke Arah Kegemilangan Yang Menyeluruh’ seperti yang termaktub dalam Falsafah Sekolah. kita mampu lulus dengan cemerlang dalam ujian atau peperiksaan. jadi penganggur ukur jalan sana sini?. Dan bila kita boleh menjawab soalan dengan mudah. hadirlah ke sekolah kerana diri kita penuh dengan motivasi. di sekolah juga kita diterapkan dengan nilai-nilai murni yang menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang cemerlang disiplin dan cemerlang akhlak. Mula-mula melepak. saya amat yakin. kemudian membelasah orang. Adakah ini sikap seorang yang terpelajar?. Adakah ini matlamat hidup kita?. 2.Apabila kita dapat menguasai mata pelajaran itu dengan baik. Di dalam Buku Peraturan Sekolah : ponteng sekolah dan ponteng kelas adalah dianggap sebagai Perkara 26. Bahkan bukan itu saja. kita amat terdedah kepada banyak gejala sosial yang negatif di luar sana. janganlah kerana kita rajin hadir ke sekolah kerana kita takut akan hukuman dan tindakan yang akan diambil. Adakah ini yang diharapkan oleh pihak sekolah. lngatlah. mengambil syabu dan menagih dadah. meragut . hukuman rotan boleh dikenakan kepada mereka yang Lewat Hadir dan Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah serta ponteng perhimpunan rasmi dan ponteng solat (bagi pelajar Islam sesi petang) KPJ mengajak rakan-rakan semua. ibu bapa dan masyarakat kita?. Bukankah itu sesuatu yang membanggakan pihak sekolah dan ibu bapa kita. kita terjebak dalam kegiatan hina seperti mencuri.Tanyalah diri kita kerana kita penentu segala-galanyanya. Adakah kita rela untuk hidup tanpa hala tuju. dan 2.

PUNCA 1. Remaja tidak akan melakukan jenayah sekiranya wujud kesedaran bahawa kegiatan tersebut menyalahi undang-undang negara atau peraturan sekolah. maka sesetengah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan sesetengahnya pula mahu kelihatan matang seperti orang dewasa. rohani dan jasmani daripada golongan atau alam kanakkanak ke alam dewasa. Rancangan dari Barat menonjolkan ciri-ciri keganasan yang sesuai dengan naluri mereka yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. fizikal. Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun dan termasuklah semua pelajar. emosi. kita disogokkan dengan pelbagai rancangan dan artikel yang kurang bermutu dari Barat yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya kita.g) ‘GENGSTERISME ADAKAH anda seorang gengster ? Adakah kita ahli mana-mana ‘geng’ di sekolah kita ? Kali ini. Dalam proses memajukan negara. Selain kurangnya kesedaran. melanggar batas agama dan budaya bangsa remaja itu sendiri. pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca utama berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. mental. Remaja seharusnya menjauhkan diri daripada rakan yang bersikap negatif kerana dalam usia yang meningkat naik. Hal ini kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. Atas hakikat inilah. 76 . 2. Hal ini mengakibatkan remaja semakin tersepit dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial. remaja masa kini juga terlalu cetek dari segi didikan rohani dan jasmani. Remaja terbabit merasakan bahawa mereka sudah kehilangan tempat untuk mengadu segala masalah dan malu untuk menghadapi masyarakat. Kajian mendapati hampir 70% remaja yang terlibat dalam masalah ini terdiri daripada keluarga yang porak peranda. KPJ mengutarakan satu isu yang hangat di pasaran : ‘GENGSTERISME’ Golongan remaja dapat didefinisikan sebagai satu golongan peralihan iaitu peralihan dari segi sikap. remaja perlu dapat menilai antara yang baik dengan yang buruk. Memang tidak dapat dinafikan bahawa punca utama masalah ini datangnya daripada masalah kekeluargaan. 3. Selain itu.

seperti suka membuli. kita sewenang-wenangnya membabitkan diri ke arah budaya yang tidak bermoral ini. Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan mereka boleh dijatuhi hukuman mati. bukalah mata. seorang pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. jangan sekali-kali kita asyik terleka. Hukuman atau tindakan undang-undang yang tegas akan dikenakan terhadap remaja yang melakukan jenayah. tidak kiralah sama ada ibu bapa. melepak dan sebagainya boleh digantung atau dibuang sekolah serta merta dan akan dikenakan sebatan rotan. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Saya ingin bertanya kepada kita semua. Janganlah pula. Ampangan Seremban Negeri Sembilan.HUKUMAN ATAU TINDAKAN : 1. pihak kerajaan. kalau ‘geng’ itu sendiri ‘membatu api’ atau mengajak kita melakukan sesuatu yang negatif untuk melupakan masalah kita. kita anak-anak bangsa yang bakal meneraju negara Malaysia yang tercinta : Fikirlah. 77 . Semua masalah ini akan berakhir jika semua pihak bersatu-padu. zaman remaja hanya sekali. Jangan asyik dibuai mimpi. sekiranya tersilap langkah. sering menasihati kita atau boleh berkongsi masalah dengan kita. janganlah pula kita jadikan alasan bahawa jika kita mempunyai masalah keluarga atau institusi kekeluargaan di rumah tidak kukuh. yang dibelasah hingga mati. Sebenarnya terlalu banyak yang boleh diperkatakan tentang masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. memukul. Kalau ‘geng’ yang kita jumpa itu baik. masyarakat sekeliling ataupun remaja itu sendiri. mengugut. Hukuman yang dikenakan ialah dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi serta didakwa mengikut Seksyen 302. Kita merujuk kepada peraturan sekolah kita pula : Berdasarkan Buku Peraturan Sekolah pindaan 2003. apabila ibu bapa kurang memberikan perhatian. Rakan-rakan semua. ada berapa banyak ‘study group’ atau ‘kumpulankumpulan perbincangan’ yang ada di sekolah kita ini ? Saya rasa kita boleh hitung dengan jari. Contohnya. 2. Perkara 26 tindakan ke atas pelajar yang terlibat dengan kes-kes ‘gengsterisme’ seperti bergaduh. saya rasa kita amat-amat rugi. KPJ mengingatkan diri kami sendiri dan juga rakan-rakan sekalian. suka menganggu. adalah lebih baik kita menubuhkan ‘geng perbincangan’ atau ‘study group’ daripada kita menubuhkan ‘geng-geng yang melampau’ yang amat merugikan dan suka membuang masa. kita selamat. Kes bunuh Muhammad Farid Ibrahim. Tetapi. pihak sekolah. suka lepak dan banyak lagi. kita jumpa ‘geng’ kita. Satu lagi pesanan KPJ. kita yang akan merana .

4 Tukul (1-2 bilah) b) Bekas penanaman : 1. Setiap kumpulan adalah seramai lebih kurang 10 orang dan setiap kumpulan mempunyai tugas-tugas tertentu seperti berikut : 2.1.1 Kumpulan 1 : 2.2 Tali bersaiz sesuai (1 atau 2 gulung) 1.h) KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH (Menanam Bunga Langsuyur di dalam Pasu Bunga ) LANGKAH PERSEDIAAN 1.garpu dan gelas) Contoh (mee goreng dan air sirap/minuman panas) CATATAN Kumpulan 2.1 Baja organik 2.2 Kain Lap (untuk mengelap dan membersihkan daun) 1.sudu.2 Guru Penasihat membahagikan ahli/pelajar kepada 5 Kumpulan.1.1.1. 4 dan 5 .3 Paku bersaiz 1-2 inci (untuk menggantung pasu) 1.2.2 menyediakan makanan dan minuman serta peralatan (pinggan. AWAL AKTIVITI Persediaan Awal : 1.2 Tanah.1. rumput atau daun-daun kering atau sabut kelapa d) Bahan Penyubur : 1. iaitu : a) Peralatan : 1.1 Guru Penasihat perlu menyediakan bahan dan peralatan berikut sebelum memulakan proses penanaman pokok bunga langsuyur di dalam pasu.1. 2.2.1 Pasu gantung (20-25 buah) 1. 3.1 Gunting Bunga (5-8 bilah) 1.3 Batu-batu kecil (untuk menutup lubang pasu c) Bahan penanaman : 1.1.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah ‘Kerja Amal : Menanam Bunga Langsuyur Di Dalam Pasu‘. pasir.1.dimaklumkan kelak 78 .1.1. A rahan : 2.1 Pokok Langsuyur bersaiz sederhana (20-30) 1.

langkah dan cara penanaman pokok bunga langsuyur aspek keselamatan dan disiplin semasa menjalankan aktiviti 79 . 3.3 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 1. 1. Fail Kehad iran 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing: 3. pembahagian Unit Kerja b.A Sistem 2. Borang kehadiran 2. Pen Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. 4. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. P. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. 1. Pemadam Papan Tulis.2 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1.4 Guru Penasihat 1. Taklimat : 4. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Kad Gerko 2. Marker Pen 3.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua ahli/pelajar tentang perkara berikut: a.L A N G K A H 1. 3.5 Presiden atau wakil AJK Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Papan Tulis 2.A Sistem 2.3 ‘KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH : MENANAM BUNGA LANGSUYUR DI DALAM PASU GANTUNG’ Pada ruangan `aktiviti’ 1. Kamera Digital 1 P.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Bakul Plastik 1. 4.

c.bertindak untuk menyediakan tanah dan campuran tanah seperti (pasir.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli lelaki. Kumpulan 3 (Unit Mencantas Daun) : . d. menyediakan tali dan mengikat pasu dengan tali dengan kepanjangan yang sesuai 3.bertindak untuk : 1. . 1. Kumpulan 4 (Unit Menanam Pokok) : . Paku 3. Tukul 80 . Peralatan (pinggan.Unit ini terdiri daripada 12 orang ahli : (10 orang perempuan dan 2 orang lelaki). iaitu : a. sabut kelapa.L A N G K A H 5. Kumpulan 2 (Unit Menyediakan Tanah dan Campurannya) : .Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan. sudu.Unit ini terdiri daripada 10 ahli lelaki. Pokok Bunga Langsuyar 1. . . AKTIVITI BAHAN Pembahagian Unit Kerja : 5. koyak. e. Penyedok 1.rumput dan daun-daun kering atau habuk kayu) . Kumpulan 5 (Unit Menggantung) : . menyediakan paku tempat bunga digantung 2.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan dan lelaki.bertindak untuk menyediakan dan menghidangkan makanan dan minuman kepada guru-guru penasihat dan semua ahli/pelajar yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti ini. Gunting Bunga 1. menggantung pasu pokok bunga Langsuyur di tempat yang ditetapkan . . garpu dan gelas) 1. Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) : . Pasu Bunga Gantung 2. b. Tali 2.bertindak untuk menanam pokok bunga Langsuyur dengan campuran tanah yang disediakan oleh Kumpulan 2 dan 3. dan rosak.1 Ahli/pelajar dibahagikan kepada 6 Unit Kerja.bertindak mencantas daun-daun kering atau mati.

menyediakan makanan dan minuman.mengemas dan membersihkan tempat . Penyapu 6. gelas. 2. Kain Lap 2.mencuci pinggan.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK mengarahkan : a. membaja pokok bunga Langsuyur dengan baja organik 3.3 Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) bertindak sebagai . Baldi 4. 7. tanah dan sebagainya.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. mengemas. 1. Pelajar Perempuan menyapu. Timba 6. membersihkan daun pokok bunga langsuyur dengan mnenggunakan kain basah. Baja Organik 3.bertindak untuk 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 7. Kumpulan 6 (Unit Membersihkan Daun.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN f. . Tong Sampah 7. sudu dan garpu. Rehat : 1. 2. Membaja dan Menyiram) : . menyiram pokok bunga Langsuyur . b.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 8.Unit ini terdiri daripada 10 ahli perempuan. Sudu/ garpu 3. memungut dan membuang semua sampah.2 Semua guru penasihat dan ahli/pelajar berehat (makan dan minum) 6. menyusun dan mengembalikan semua peralatan ke tempat asal. Membersihkan Tempat dan Mengemas Peralatan : 1. Pelajar Lelaki mengumpul. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 81 . Pinggan 6. Gelas 2.

2Dewan dibersihkan dan dikemaskan. AKTIVITI BAHAN Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. 9.1Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 9.4Semua kawasan tempat menjalankan sebarang aktiviti dan kawasan tempat makan dan minum diperiksa sekali lagi untuk memastikan kebersihannya sebelum bersurai.3P. Bersurai : 10 82 .A Sistem dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H 9. 9.

3.1 Menyenaraikan Guru Penasihat (guru pengiring).3 Menyenaraikan 20 orang pelajar berisiko tinggi yang melakukan gejala negatif.1. 1.1 Guru Penasihat memanggil semua ahli/pelajar yang SEMINGGU terlibat dengan lawatan berkumpul untuk diberikan SEBELUM taklimat lebih lanjut aktiviti lawatan tersebut .3 Pakaian : .1. Mengadakan Taklimat : 1.AJK Tertinggi : (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) . 4.1 Borang Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan diserahkan kepada pelajar seminggu sebelum mengadakan lawatan dan memberikan tempoh 2 hari untuk dikembalikan kepada guru. Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan : AWAL 1.2 Menyenaraikan 10 orang AJK kelab.3 Memaklumkan tujuan dan matlamat lawatan 3.1.1.Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 1.2 Memaklumkan bilangan pelajar dan guru yang ingin melawat 2. Mengisi. BERTOLAK Antaranya : 1. 3. 2. CATATAN 83 .2 Tentatif program : 1. Menghubungi Tempat Dilawati : 2. Menyediakan Kertas Kerja Lawatan : (Contoh Kertas Kerja Lawatan dilampirkan) 5.i) AKTIVITI LUAR : LAWATAN LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1.1 Menghubungi dan menetapkan Tarikh. 2.1 Tempat Yang Hendak Dilawati : 1. Menyenaraikan Ahli Rombongan Yang Mengikuti Lawatan : 3. Hari dan Masa lawatan ke tempatr yang hendak dilawati.2 Menentukan dan menetapkan tempat yang hendak dilawati. Mengedarkan dan Mengumpulkan Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan : 2. Menyiapkan dan Menghantar Borang Permohonan Pelancongan Sekolah (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) PERSEDIAAN 1.4 Disiplin dan Peraturan Semasa Mengadakan Lawatan. 2.1 Menentukan aktiviti lawatan.

1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dan perempuan ketika berada di dalam bas atau kenderaan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Kad Gerko 2. Fail Kehadiran 3. 2. Mengira bilangan ahli/pelajar. Buku Catatan 2 Ketika Berada Dalam Bas atau Kenderaan : 1. Borang kehadiran 2. Kamera 1.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. 4. Beratur : 1.1.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sebelum Bertolak : 1. 4. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 84 . 2. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Pen 3. 2.1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengira bilangan ahli/pelajar yang hadir atau yang mengikuti lawatan dari semasa ke semasa dan memastikan bilangan itu sama sepanjang mengadakan lawatan sehinggalah kembali ke sekolah.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar beratur atau berbaris ketika menaiki atau ketika turun daripada bas atau kenderaan.2 ‘AKTIVITI LUAR : LAWATAN’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. Menentukan Tempat Duduk : 2. pelajar dan sentiasa mengutamakan keselamatan mereka.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. 1.

2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar membuat atau mengambil catatan jika perlu semasa lawatan dijalankan.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah.3 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengucapkan ‘terima kasih’ kepada sesiapa sahaja yang dilawati (penceramah.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 3. 2. Menjaga Disiplin. Tingkah Laku dan Tutur Kata : 1. Ketika Menghadiri Sesi Lawatan : 1.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah. 2. Mendapatkan Maklumat : 2. 1. tngkah laku dan tutur kata mereka ketika menghadiri Sesi Lawatan.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengajukan seberapa banyak soalan berkaitan dengan bersopan untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat. pengiring. 2.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memantau dari semasa ke semasa tingkah laku 3. 85 . penyambut tetamu dan sebagainya) 4 Bersurai : 3. Menjaga Keselamatan dan Mengawal Tingkah 3.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar menjaga serta mengawal disiplin.

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK......................................

PENGENALAN Program ini merupakan anjuran Kelab Pencegahan Jenayah ......... dengan kerjasama Unit Bimbingan Kaunseling. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin kelab. MATLAMAT Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap keburukan melakukan jenayah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang keburukan mendekatkan diri kepada gejala negatif. 2. Memberikan kesedaran tentang pencegahan lebih baik daripada memerangi. 3. Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang budaya ilmu, disiplin dan kemajuan sekolah lain. 4. Menggalakkan intergrasi nasional antara kaum, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing. 5. Bertukar-tukar pandangan tentang ilmu pendidikan, disiplin dan peraturan. 6. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar sekolah ini. SASARAN 1. AJK Tertinggi (10 orang) 2. Pelajar Berisiko Melakukan dan Terlibat dengan Gejala Negatif (20 orang) 1. Guru Penasihat (4 orang)

86

TEMA :‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ TARIKH TEMPAT / LOKASI Θ Jabatan Penjara. Θ Ibu Pejabat Polis Daerah . Θ Hospital Besar. PENGISIAN PROGRAM Lawatan Ceramah Sesi Dialog Taklimat ANGGARAN PERBELANJAAN (Rujuk Lampiran A) STRUKTUR ORGANISASI (Rujuk Lampiran B) TENTATIF PROGRAM (Rujuk Lampiran C) PENUTUP Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan Oleh : ...................................... ( Guru Penasihat KPJ)

87

LAMPIRAN A ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK _____________________

Perbelanjaan: BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA KUANTITI Pengangkutan 34 orang (Pergi-Balik) Ubat-Ubatan (First Aid Kit) 1 Kotak Filem (Dedahan 36 : 200) 1 Gulung Kamera (Still) 1 Buah Kamera (Digital) 1 Buah Cenderahati (Pendent) 3 Keping JUMLAH HARGA RM 5.00 X 34 RM 50.00 X 1 RM 9.00 X 1 JUMLAH RM 170.00 RM 50.00 RM 19.00 RM 239.00

88

LAMPIRAN B STRUKTUR ORGNISASI LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK ________________________ PENANUNG PENASIHAT PENGARAH TIM. PENGARAH SETIAUSAHA : BENDAHARI : : : : :

Ahli Jawatankuasa Kecil : PENGANGKUTAN : KESELAMATAN : FOTOGRAFI :

89

Jabatan Penjara Guru Mengambil Kehadiran Pelajar 1200 1210 1220 Berkumpul Semula Di Sekolah Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Bersurai CATATAN 0800 0830 1000 1130 90 .Ibu Pejabat Polis Daerah .Hospital Besar .Hospital Besar . Disiplin dan Peraturan Semasa Lawatan 2.Ibu Pejabat Polis Daerah .Jabatan Penjara Bertolak Dari Sekolah Ke Destinasi Yang Dilawati : .LAMPIRAN C TENTATIF PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR BADAN PENGAWAS SMK ___________________ TAHUN _______________ TARIKH / HARI MASA 0700-0730 0730-0740 0740-0800 AKTIVITI Semua Pelajar Berkumpul Di Dewan. Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Guru Memberikan Taklimat Kepada Pelajar Tentang : 1. Destinasi Lawatan: .

......K/P Umur Alamat Nama Guru Tarikh : ________________ Cop Sekolah : Tandatangan Pengetua : ................ Lihat sebelah. IBUPEJABAT POLIS DAERAH LAWATAN 3.... JABATAN PENJARA 2. HOSPITAL BESAR DAERAH Tarikh Daripada Kepada Catatan Cara-cara mendapatkan wang : PIHAK SEKOLAH DAN WANG TABUNG KELAB Tiap-tiap seorang murid : Jumlah Murid : 30 ORANG Jumlah : RM 239..00 Darjah/ Tingkatan Dari lain-lain (Jika daripada penderma sebutkan nama dan alamatnya) : TIADA Nama orang yang diamanahkan mengumpulkan wang : Nama No.......BORANG PERMOHONAN PELANCONGAN SEKOLAH (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) Nama Sekolah Alamat Sekolah Nama Pengetua : ) ) ) ) : : Nama Guru Yang Menyeliakan Pelancongan & Nama Guru-Guru lain yang bersama Tujuan Pelancongan : BELAJAR SAMBIL MELAWAT KE (JABATAN PENJARA HOSPITAL BESAR DAERAH DAN IBU PEJABAT POLIS DAERAH Tempat-tempat yang akan dilawati (tuliskan alamat sebenar tempat bermalam) Nama tempat/Bandar/Negeri termasuk alamat tempat bermalam 1..... 91 ......

13. 12. 3. 5. Nama Penuh/Nama Dlm Tulisan Cina (jika ada) Drj / Ting.NAMA DAN BILANGAN AHLI-AHLI YANG MEMBUAT PELANCONGAN TERMASUK GURU-GURU Bil 1. 8.Kad Pengenalan/ No. 2. 6. 9. 11.Beranak Alamat Rumah 92 . 10. 7.S. 4. 14. Umur No.

jantina dan aras.3 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada 3. 3. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Bakul Plastik 1.P. Marker Pen 3.2 Presiden atau wakil AJK 1. P.1.1.A Sistem 2. 3. Kamera Digital 2 3 1. 3 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 4 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 4. Pemadam ruangan ‘aktiviti’ Papan Tulis.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti Tulis berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK membahagikan ahli/pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri dari pelbagai tingkatan.k. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat awal kepada semua ahli/pelajar sebelum memulakan sesi tayangan mengenai : 1.4 Ahli. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Kad Gerko 2.Tajuk Tayangan : CEGAH JENAYAH -Terbitan : PDRM .1 Guru Penasihat 4. SESI TAYANGAN VIDEO (Cegah Jenayah) : L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 2 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2. 4. Pen 4 Pembahagian Kumpulan : 1.pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. Fail Kehadiran 1.1 Ringkasan VCD : .Masa Tayangan : >< 1 JAM 1. 3. Taklimat : 1.2 Tugasan : 5 93 .

Projektor LCD 4. Marker Pen 8. iaitu : 8.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberi arahan tugasan selanjutnya. Kumpulan 1 (Curi Motorsikal) 2. Skrin 1. Ahli/pelajar menonton dalam kumpulan masingmasing. Kertas Mahjong 3. Ahli/pelajar mengambil catatan mengikut tajuk masingmasing.2. 7.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.2 Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. . Kumpulan 4 (Ragut) 5.2 6.1 Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 7.) 1. VCD Cegah Jenayah 2 Komputer riba 3.1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Setiap kumpulan diminta membuat catatan mengenai punca dan langkah pencegahan jenayah yang akan ditayangkan.2 Tugasan perlu : . Kertas A4 2. Kumpulan 3 (Pecah Rumah) 4.1.3 Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan Sesi Penghasilan Tugasan : 8.L A N G K A H 1.2. L AKTIVITI BAHAN 94 .1 Tugasan ialah hasil perbincangan.1. 2. 8. Kumpulan 5 (Rogol) 1. 7.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. Sesi Tayangan VCD : 1. Kumpulan 2 (Curi Kereta) 3. Sesi Perbincangan : 7. Kumpulan dan tajuk mereka adalah seperti berikut : 1.

16. 9. Bersurai : GURU / AJK TERTINGGI AHLI / MURID 10 11 12 95 .A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal.A N G K A H 8.2 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. P.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 15. 9. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 9. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko Masin Masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 13. 14. Dewan dibersihkan dan dikemas.

Plastik Perlantikan Pengerusi Sementara : 4.A Sistem 2. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Pemadam ruangan aktiviti Papan Tulis.2. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. 4.2 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : -Guru Penasihat -Presiden atau wakil AJK 1.2Pengerusi boleh dilantik sama ada dalam kalangan Guru Penasihat atau ahli/pelajar.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.2.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2. P.1Seorang pengerusi sementara akan dilantik sebagai mempengerusikan majlis. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : Tulis 3. Marker Pen 3. 3. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. 3. 1. Fail Kehadiran 1. 3. Kamera Digital 2. Pen 4 96 .2 ‘MESYUARAT AGUNG TAHUNAN’ pada 3. 3.2 Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk 4.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. ‘P.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.LAMPIRAN 12 CONTOH PERINCIAN AKTIVITI : MESYUARAT AGUNG TAHUNAN : L A N G K A H 1. Kad Gerko 2. Bakul menandatangani kad tersebut. 1.

2 Ucapan memaklumkan agenda mesyuarat berkenaan.00 (sepanjang tempoh persekolahan) Yuran Semester : RM 1. 7.00/semester 97 .2.3 Ucapan berbentuk motivasi.RM 5. Semua ahli layak mencadangkan sebarang aktiviti berfaedah yang ingin dijalankan pada sesi/tahun berkenaan. 8. Guru-Guru Penasihat boleh menukar ahli yang telah dipilih melalui pungutan suara jika ahli berkenaan kurang berkelayakan. Perbincangan Aktiviti Tahunan : 1. 5. Yuran : 1.1 Ucapan alu-aluan oleh Ketua Guru Penasihat atau mana-mana Guru Penasihat 5. : perkara 7. 2.Yuran Keahlian : RM 2. 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Ucapan Ketua Penasihat : 5. 6.2 Yuran Ahli/ Pelajar : . Berdasarkan ‘PERLEMBAGAAN KELAB’. jumlah yuran yang ditetapkan oleh Jawatankuasa ialah seperti berikut : 1.00/semester 1. Walau bagaimanapun. Pelantikan AJK Tertinggi Sesi / Tahun Semasa : 1. pelantikan AJK Tertinggi boleh ditetapkan oleh Guru-Guru Penasihat. atau 3. Pelantikan AJK Tertinggi sebaik-baiknya dilaksanakan melalui pungutan suara.L A N G K A H 5. Pengerusi atau Ketua Penasihat akan memaklumkan semua ahli bahawa segala aktiviti lain yang telah dicadangkan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa yang akan ditetapkan kemudian bagi membincangkan dan memilih aktiviti yang sesuai yang akan dijalankan sepanjang tahun berkenaan.1 Yuran Guru Penasihat : .

Perlu mendapat tandatangan guru penasihat setiap kali perjumpaan atau menjalankan aktiviti. . ‘track bottom’ berwarna hitam/biru gelap. Kad Gerko 1.3.Hilang atau belum memiliki : (perlu membeli yang baru melalui PK KoKurikulum atau guru kelas atau kerani) .Perlu mengemukakan bukti ketidakhadiran (surat sakit atau pemberitahuan melalui ibu bapa/penjaga) jika tidak hadir perjumpaan dan semasa menjalankan aktiviti. 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Hal-Hal Lain : 1. hitam atau SELUAR / Seluar hitam atau Seluar seluar biru gelap atau SKIRT seluar biru gelap skirt sekolah atau ‘track atau seluar bottom’ berwarna sekolah atau hitam/biru gelap.2 Kad Gerko : . atau baju sekolah. antaranya : 1.1 Kehadiran Ahli : .L A N G K A H 9.1 Ahli/pelajar wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan untuk perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti yang termaktub di dalam ‘Buku Peraturan Sekolah’.Wajib dibawa semasa menghadiri perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti.3.3 Pakaian : 1. . Perkara yang perlu diberikan perhatian.Peruntukan markah sebanyak (50%) 1.Wajib bagi setiap perjumpaan dan aktiviti. KASUT Kasut hitam atau Kasut hitam atau kasut kasut sekolah sekolah 1. .2 PERKARA LELAKI PEREMPUAN Kemeja putih berkolar BAJU Kemeja T putih atau berkolar atau Kemeja sekolah atau Kemeja sekolah baju sekolah. Buku Peraturan 98 . iaitu : 1.Wajib ada bagi setiap ahli/pelajar. .Dijaga dengan baik (perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) .

1.Buku Catatan dan alat tulis perlu dibawa untuk mencatatkan perkara-perkara berkaitan.3 Dewan dibersihkan dan dikemas.5 Perkara-Perkara Berkaitan Yang Difikirkan Perlu Untuk Dimaklumkan Kepada Ahli/Pelajar : 1. 13.5. 10.1 Anjung KPJ dan harta benda anjung . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 10.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal Bersurai : 11.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.3 Dan Lain-lain.2 Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal 12. 12.2 Pakaian Seragam : 1.4 Buku Catatan : .kebersihan .jadual bertugas : (i) menyiram pokok bunga membersihkan pasu dan tali (ii) menyapu dan mop lantai (iii) mengelap cermin papan kenyataan 1. 99 .5.Pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku catatan dan diwajibkan membawanya semasa perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti.4 P. 10. .5.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko MasingMasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. 12.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 1. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 12. 12.

2.1. P. 2.1.1 Raptai diadakan untuk melicinkan dan melancarkan perjalanan majlis pada hari sebenar dan sebagai memberikan gambaran sebenar kepada AJK Tertinggi dan ahli/pelajar.1.7. (Perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) 3.A Sistem : (Pelan Kedudukan disediakan) 3.1. Peralatan dan P.2 Bacaan dan Tatacara Bacaan Ikrar : (Teks Ikrar dilampirkan) 1. Raptai : 2.1 Tempat paling sesuai ialah Dewan Serbaguna. 2.1.2 Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas (Tatacara) 3. 1 buah kerusi dan 1 buah meja (untuk majlis menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas) CATATAN 100 .1 Tentatif program : (contoh dilampirkan) 1. Rostrum 3.2 Raptai termasuk latihan perkara berikut : 2.1. Antaranya : 1.2 Peralatan : (Peralatan perlu ada :) 1.2.2.A Sistem 2.3 Pakaian : AJK Tertingg (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 2.2 Diadakan selewat-lewatnya 1 hari sebelum majlis sebenar.1 Bacaan Ikrar oleh Presiden dan AJK Tertinggi (Tatacara dan Kedudukan) 2. Taklimat : 1.1 Diadakan sekurang-kurangnya 1 kali.LAMPIRAN 13 4. MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. Persiapan Tempat .1 Tempat : 3.1.2 Pengerusi dan Guru Penasihat memanggil semua AJK Tertinggi tahun berkenaan yang telah dilantik dan ahli/pelajar berkumpul untuk diberikan taklimat lebih lanjut mengenai majlis berkenaan.

‘Backdrop’ (Skrin + Komputer Riba + Projektor LCD atau Kain rentang atau polisterin untuk ‘wording’) CATATAN 101 . 10 buah kerusi (untuk AJK Tertinggi) 5. 10 buah kerusi (untuk pentadbir dan tetamu) 6.LANGKAH AKTIVITI 4.

P. Ucapan Ketua Penasihat 6. Kamera Digital 1. Marker Pen 3.3 ‘MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. Surat Pelantikan AJK Tertinggi (10 helai) 2.3 AJK Tertinggi duduk di kerusi yang disediakan.NegaraKu . 1. Still Camera Filem 2. Sabah TanahAirKu. Kad Gerko 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. 4.L A N G K A H 1. 102 . Bakul Plastik 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Nyanyian Lagu : . Tentatif Program : 1. Ketibaan tetamu 2. Berilmu Berdisiplin dan Mari Cegah Jenayah. Persediaan Majlis : 3.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ’tarikh 2. Ketibaan Pengetua 3. 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masingmasing : 2.1 Dewan dan Semua Ahli dalam keadaan bersedia. Fail Kehadiran 1. Ucapan Pengetua 4. Bacaan Doa.2 Ahli/pelajar duduk di atas lantai (sama seperti majlis perhimpunan) 3.Berilmu Berdisiplin .Sabah TanahairKu .A Sistem 2. Kaset lagu NegaraKu. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. 3. Borang kehadiran 3. Papan Tulis 2.Mari Cegah Jenayah 5. 4. 1. Pemadam Papan Tulis. Pen 3.

Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 3.Setiausaha .Timbalan Presiden .3. Tetamu dan AJK Tertinggi Kelab.Timbalan Setiausaha . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 5.Bendahari .Presiden .Timbalan Setiausaha .3.4. 5. Majlis Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : .2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masing-masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 7. Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan AJK Tertinggi . Pengetua menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Ketua Penasihat. 12.AJK Tingkatan 5.Bendahati . Majlis Penyerahan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : Presiden Kelab menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Pengetua.Presiden .2 dan 1 8. 5. 11. Majlis Bacaan Ikrar : Presiden Kelab mengetuai majlis Bacaan Ikrar Jawatankuasa Tertinggi Kelab. 103 . Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas J/Kuasa Tertinggi (1 helai) 4. Sesi Fotografi bersama Pengetua. Teks Ikrar 6.Setiausaha .2 dan 1 9.Timbalan Presiden .AJK Tingkatan 5.4. Guru-Guru Penasihat. Pengetua dan tetamu meninggalkan majlis. 10.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.

Mengemas Dewan dan Peralatan : 7. Bersurai : 8. 7.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.2 Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 7.7.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal. 7.4 P.3 Dewan dibersihkan dan dikemas. 104 .

LAMPIRAN 14 KERTAS KERJA PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK.

PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling . Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwim Badan Pengawas. MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kebaikan hadir 100 % ke sekolah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. TARIKH : TEMA : ‘Tak Nak Ponteng’ DANA : Badan Pengawas. OBJEKTIF : 1. Menyedarkan pelajar tentang kebaikan jika mereka hadir ke sekolah tanpa ponteng, 2. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya daripada ponteng sekolah dan kelas. 3. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 4. Membudayakan kehadiran 100 % ke sekolah dan kelas. SASARAN : 1. Semua pelajar yang kehadiran mereka di tahap kritikal. (sasaran utama) 2. Semua pelajar . AKTIVITI / PROGRAM : 1. Ceramah 2. Kajian Kes (Soal Selidik) 3. Sesi Kaunseling 4. Pertandingan 100% Kehadiran Kelas. PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.

105

SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah 1. Memantau perjalanan program 2. Memastikan perjalanan program mengikut jadual dan perancangan 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membantu tugas-tugas Pengarah 2. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mencatat minit. 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membuat anggaran perbelanjaan. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM BIDANG TUSAS 1. Memberikan khidmat nasihat. 2. Memberikan tunjuk ajar. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Timbalan Pengarah

Setiausaha

Bendahari, Hadiah & Cenderahati Banner

106

JAWATAN

NAMA

BIDANG TUSAS

Penyelaras Aktiviti & Pertandingan

Ceramah :

1. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan borang soal selidik. 2. Mengendalikan sesi kajian kes. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. 2. Mengendalikan sesi kaunseling. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program 2. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan memastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /ProjectorLCD) semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Kajian Kes (soal selidik) :

Sesi Kaunseling :

Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % :

Peralatan

PA. Sistem :

Visual

107

sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. 108 . Menyediakan Poster Banner yang menarik. Tugas-tugas lain yang berkaitan.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. 1. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung . Tugas-tugas lain yang berkaitan. Disahkan oleh. 2. 1. 2. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh.

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PAGI HARI ISNIN MASA 0630 0700 0700 0800 0800 0900 0900 1000 1000 1100 1100 1200 SESI KAUNSELI NG SESI KAUNSELING CERAMAH 1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMIA N SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 109 .

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PETANG HARI ISNIN MASA 1200 0100 0100 0200 0200 0300 0300 0400 0400 0500 0500 0600 SESI KAUNSEL ING CERAMA H1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMI AN SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 110 .

111 . berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah.LAMPIRAN 15 PROGRAM MINGGU SIFAR MEROKOK ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling. pelajar yang disyaki merokok :bibir lebam. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. maklumat melalui ‘spy’ atau ‘mata-mata’ sekolah yang nampak mereka merokok di luar kawasan sekolah. 2. SASARAN : 1. OBJEKTIF : 1. 3. Pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti merokok : pelajar yang telah membuat pengakuan merokok. dan sebagainya. Meminimumkan kegiatan merokok dalam kalangan pelajar khususnya pelajar-pelajar lelaki. berdisiplin. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin Badan Pengawas MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap Keburukan Merokok di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya. 4. Menyedarkan pelajar tentang keburukan dan bahaya merokok. TARIKH : TEMA : ‘Generasi Sihat Tanpa Rokok’ DANA : PIBG dan Sekolah.

AKTIVITI / PROGRAM : 1. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah. ASIMILASI MINDA • Sesi mereka diminta berfikir tentang kesan jika mereka meneruskan tabiat buruk ini kepada diri mereka sendiri sama ada dari segi kesihatan dan kewangan mereka. LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK) dikendalikan oleh Fasilitator yang terdiri daripada Badan Pengawas dan guruguru • sesi hati ke hati : . CERAMAH / PAMERAN • • Hospital Besar .bila mula merokok .bantu mereka cara henti merokok Sesi Perbincangan dan Pembentangan Kumpulan : 3. di samping dapat memberikan kesedaran kepada bukan sahaja peserta program tetapi juga kepada semua pelajar 112 .sebab-sebab mereka merokok sesi kaunseling : . Bahagian Narkotik.nasihat . Kementerian Kesihatan Malaysia. Polis Diraja Malaysia 2. PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. • PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya.

Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. 2.Tugas-tugas lain yang berkaitan. 3. 2. 2. Membantu tugas-tugas Penagrah 2. Mencatat minit. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya.SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM ) Ketua Guru Pengawas 1. Memberikan tunjuk ajar. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Membuat anggaran perbelanjaan. Timbalan Pengarah Setiausaha Bendahari. Memantau perjalanan program 2. 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. BIDANG TUSAS 1. 1. Hadiah & Cenderahati Banner 113 . Memastikan perjalanan program berjalan mengikut jadual dan perancangan 3. 1. Memberikan khidmat nasihat. 1. 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 3. 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3.Tugas-tugas lain yang berkaitan.

JAWATAN Penyelaras Aktiviti & Pertandingan NAMA Ceramah : BIDANG TUSAS 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. 1. 2. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program). 2. 2. ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. Sistem : Visual: 114 . 1. Mengendalikan sesi kaunseling. 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan borang soal selidik. 1. ceramah 2. 1. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 3. 1. 3. Kajian Kes (soal selidik) : Sesi Kaunseling : Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % : Peralatan PA.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan dan mempastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian. Mengendalikan sesi kajian kes. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan.Menyediakan an mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /Projector/LCD) semasa sesi perasmian. 3..

Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. 1. 2. Lain-lain tugas berkaitan 2. Menyediakan Poster Banner yang menarik. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua.Tugas-tugas lain yang berkaitan. 115 .JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. Disahkan oleh. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh.

30 LDK 2 1.30-10.30-12. Sesi Pembentangan Kumpulan 3. 10.30 Kudapan (makan tengahari) Solat Zohor 1.30-4. Sesi Hati ke Hati 2. Sesi Perbincangan Kumpulan 2.00 Ceramah 1 ‘Kesan-kesan negatif tabiat merokok’ Pegawai Promosi Kesihatan.00-1. Sesi Kaunseling 2.00 Ceramah 2 ‘Kesan dan Keburukan Dadah’ Pegawai dari Bahagian Narkotik Polis Diraja Malaysia 12. Hospital Besar Kementerian Kesihatan Malaysia.30-2.30-3.30 Bersurai 116 .00 Asimilasi Minda 4.00-7.00-10.30 LDK 1 1.30 Merarau (minum pagi) 10.30 Pendaftaran peserta 8.JADUAL PROGRAM ’Kempen Sifar Rokok’ 7.

14. Dijalankan dengan memberi Watikah Pelantikan kepada AJK Mereka juga membaca/melaf azkan ikrar pada majlis berkenaan.05 Dewan Sekolah. Majlis Perlantikan Ahli Jawatankuas a Kelab. Mesyuarat Agung Tahunan Kelab. Dilaksanakan berdasarkan ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum.LAMPIRAN 16 LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN (LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN -------) Di antara aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Pencegahan Jenayah ini sepanjang tahun adalah seperti berikut : BIL.00 Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan dan Peraturan kelab. PROGRAM / AKTIVITI Hari Penghayatan Kelab. 117 . 50 ahli memahami perlembagaa n kelab RM 100. 3.01. TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 1. 2.

• menga dakan sudut untuk carta organi 118 .BIL. Anjung KPJ ini diilhamkan oleh Pengetua dan disumbangka n oleh pihak sekolah 5 Kerja Amal : Mencantik kan dan menceriak an ‘Anjung KPJ’ dan kawasan persekitar annya dengan : • menga dakan sudut dan ruang an untuk mena mpal poster dan gamba r berken aan denga n pence gahan jenaya h. Sesi Latihan Nyanyian Koir Lagu Rasmi Kelab (Mari Cegah Jenayah) Sesi latihan ini bertujuan menimbulkan rasa bangga ahli terhadap kelab kesedaraan terhadap pentingnya membenteras jenayah. PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 4.

119 . dan meleta kkan bunga bunga di kawas an sekitar untuk menca ntikka n dan mence riakan nya. • • memb ersihk an kawas an persek itaran denga n meleta kkan batubata untuk menut up kawas an berlum pur.sasi kelab.

8. Sebab . Sesi Tayangan tersebut kemudiannya dibincangkan dalam kumpulan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. 120 . Lawatan merangkumi lokasi Sel Penjara . 7. Sesi Percambaha n Minda Cegah Jenayah : • Punca .6. Bilik Pameran dan Demonstrasi Sebatan Rotan. Kumpulan ini akan membincangkan isu yang diberikan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Ahli dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberikan satu isu berkaitan masalah disiplin dan jenayah. Tayangan Video : • (VCD Cegah Jenay ah) terbita n PDRM . Akibat dan Langk ah Pence gahan. Lawatan ini bergabung dengan Kadet Pertahanan Awam Sekolah. Lawatan Sambil Belajar Ke Jabatan Penjara Malaysia.

Menghasilka n Buku Skrap : • Buku Skrap yang dihasil kan berdas arkan keskes jenaya h yang disiark an di dalam akhbar akhbar tempat an. Rompak. Menjemput Agensi Luar. Samun. Buli dan banyak lagi) Program diadakan untuk kedua-dua sesi pagi dan petang dan dihadiri oleh semua pelajar 10 121 . seperti : 3 Polis Diraja Malaysia Tawau. Ragut. Pecah Rumah. Setakat ini. Bunuh. (Untuk menga dakan Pamer an dan Ceram ah) 4 Jabatan Penjara (Untuk mengadak an Pameran.9. Curi. Buku Skrap yang telah diterbitkan oleh kelab adalah seperti : (Kes Rogol. Ceramah dan Demonstr asi Hukuman Sebatan Rotan) - Ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan dan setiap kumpulan ditugaskan menghasilkan sebuah Buku Skrap yang berkaitan dengan isu yang dipilih.

12 13 Membantu Unit Bimbingan Kaunseling dan Badan Pengawas Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Pemurnian Cinta‘ Membantu Badan Pengawas dan Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Kempen Sifar Rokok’ : Perbarisan Sempena Hari Kemerdekaan Anjuran Majlis Perbandaran Tempatan Program Khas untuk Pelajarpelajar Perempuan Sekolah ini yang dijalankan mengikut sesi iaitu Sesi Pagi dan sesi Petang. Pembubaran AJK Sesi Tahun __________ Dilaksanakan mengikut ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Disahkan oleh : 122 . Program Khas untuk PelajarPelajar Lelaki Sekolah ini untuk sesi pagi dan petang yang berisiko Tinggi. Pihak sekolah memilih buat pertama kali KPJ untuk bertanding dalam perbarisan sempena Hari Kemerdekaan.11. 14.

LAMPIRAN 17 1.2691999 05 – 2401999 06 – 2851999 06 – 7619999 07 – 2212999 09 – 5151999 09 – 6354999 09 – 5151999 123 . Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SENARAI NOMBOR TELEFON PENTING IPK MALAYSIA Nama Ibu Pejabat Polis Negeri Bukit Aman Sabah Sarawak Putrajaya Labuan Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang Nombor Telefon 03 – 22626222 088 – 318555 082 – 245522 03 – 88862222 087 – 412315 03 – 21460522 03 – 55142222 04 – 9762222 04 – 7741222 04 – 2221522 05 – 2451222 06 – 2854222 06 – 7622222 07 – 2254422 09 – 63547222 09 – 63547222 09 – 5552222 Hotline / Gerakan 03 – 20319999 088 – 450470 082 – 240800 03 – 88862145 087 – 412222 03 – 20520195 03 – 20529999 04 – 9711999 04 – 7392999 04 .

2.my Nombor 124 . Bil 1 2 3 ADUDISIPLIN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Perkara Hotline Adudisiplin Fax Adudisiplin Email adudisiplin 1 – 80088 – 4774 03 – 88886681 adudisiplin @ moe. SENARAI NOMBOR TELEFON MCPF NEGERI Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sabah Sarawak Labuan Negeri Tel 088-711758 082-274222 03-40442828 03-55106625 04-9082212 04-7741222 04-2221504 05-2422299 06-2854222 06-7622222 07-2254657 09-7455514 09-6354722 09-5902252 Faks 088-719228 082-4272275 03-40446688 03-55145155 04-9761330 04-7316988 04-2623388 02-24338333 06-2837771 06-7623506 07-2239607 09-7440022 09-6226941 09-5563305 Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang 3.gov.

1/1995 KP(BS)8591/Jld.XV(8) Surat Pekeliling Iktisas Bil.V(7) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 17/1998 KP(BS)8591/Jld.V(96) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 21/1998 KP(BS)8591/Jld. 6/1998 KP(BS)8591/Jld. 3/1993 KP(BS)8591/Jld.LAMPIRAN 18 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL TAJUK KESELAMATAN Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Garispanduan dan Syarat-syarat pengambaran di Sekitar Kawasan Jabatan dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Persdiaan Menghadapi Bencana Alam Pelaporan Kejadian Tidak Diingini di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Ko-kurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Sekolah Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi GENGSTER Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah Lapor kepada Polis Salahlaku yang berbentuk Jenayah Menangani Masalah Ponteng di Sekolah BIL. 8/1999 KP(BS)8591/Jld.VIII(9) 10-Jun-99 9 6 Ogos 1998 10 15-Feb-93 11 05-Sep-95 125 . 7/1999 KP(BS)8591/Jld. 16/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(6) Surat Pekeliling Iktisas Bil. SURAT TARIKH 1 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 12/1998 KP(BS)8591/Jld.XV(8) 11-Sep-98 5 16 Mei 1991 6 06-Apr-95 7 Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(21) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(12) 10-Jun-99 2 31 Mac 1998 3 19 Mei 1998 4 Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(16) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4/1991 KP(BS)8591/Jld.VII(75) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(17) 14 Ogos 1998 8 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 6/1995 KP(BS)8591/Jld.

Nor Penolong Pengarah.Hussen Pengarah Bahagian Sekolah : Puan Nor Azizah binti Ibrahim Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah. : Encik Zais bin Mohd.Sekolah. Bhg. : Encik Anuar bin Ariffin Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Encik Mansor bin Hassan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Encik Asmawi bin Hj. Bhg.Sekolah.Ahmad Jabatan Pelajaran W. KPM : Encik Mohd. KPM : Encik Abdul Rahim bin Mohidin Penolong Pengarah.JAWATANKUASA PENULISAN BUKU PANDUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) Penaung Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha I Naib Setiausaha II AJK : Dato’ Dr. KPM : Encik Mior Khir bin Haji Ghazali Jabatan Pelajaran Negeri Perak : Encik Che Soh bin Muda Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu : Encik Nadzaruddin bin Kasim Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Encik Mohamed Hatta bin Md.P.Sekolah. Khusaini bin Hasbullah Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Encik Salleh bin Mohd. Salleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor : Encik Mohd.Ahamad bin Sipon Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Dato’ Hj.Akil Ketua Penolong Pengarah.Tamyes bin Saimun Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Labuan : Encik Mokhtar bin Mohamad Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 126 .Fuzi bin Haji Mohd. Bhg.

Kelantan : En Zulkifli Zakaria Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Kuala Lumpur : Encik Hassan Bin Topit : Pengetua SMK Puteri Wangsa. Kajang. Selangor : Encik Husain Bin Usih SMK Pasir Putih. Selangor Encik Munshee Bin Mohamad Mokhtar : Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur 127 .Bhg Datin Suwarni Bt Hassan : Pengetua SMK Bukit Bandaraya. Tawau. Johor : Encik Abdul Wahid Bin Takat Pengetua SMK Telok Dato’. Ulu Tiram. Banting. Kelantan : Encik Shaharuddin Bin Abu Kassim SMK Maahad Hamidiah. Sabah : Encik Mohd Saidi Bin Ahmad Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah.: Encik Ali Affandi bin Abdul Majid Jabatan Pelajaran Negeri Pahang : Encik Ibrahim Bin Yaacob Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang : Encik Razukee bin Zulkifli Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Muzli bin Mustafa Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Mohd Khaidir Bin Abdullah Ketua Unit HEM Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Puan Rusni Bt Abd Jalil Ketua Unit HEM. Abd Kadir SMK Sultan Yahya Petra 2. Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Y. Kelantan : Puan Nooriha bt. Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Puan Hamimah Bt Lek : Ketua Unit HEM.

Teluk Intan Perak : Puan Zaharah Bte Othman SMK Tinggi Kajang. Cheras. KL : Encik Kasim bin Kasimin SMK Padang Tembak.: Encik Ramlan bin Noordin SMK TTDI Jaya. KL : Encik Zainal Abidin Bin Osman SMK Sultan Abdullah. 128 . Selangor. Shah Alam : Encik Khairom bin Patong SMK Seri Mulia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful