P. 1
Buku KPJ 1

Buku KPJ 1

|Views: 248|Likes:
Published by MohdErwan
kelab pencegahan jenayah
kelab pencegahan jenayah

More info:

Published by: MohdErwan on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2015

pdf

text

original

1

1.0

LATAR BELAKANG Kes jenayah yang melibatkan murid sekolah seperti yang sering dilaporkan oleh media semakin meningkatkan serta membangkitkan kebimbangan banyak pihak. Kementerian Pelajaran berpendapat gejala antisosial ini perlu diberi perhatian serius dan ditangani secara menyeluruh dan bersepadu oleh semua pihak. Kesedaran murid akan implikasi negatif terhadap jenis dan pola perlakuan jenayah perlu dipertingkatkan agar mereka tidak terjebak dalam kegiatan antisosial. Kementerian Pelajaran Malaysia, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1999 bertarikh 10 Jun 1999, telah menyarankan bahawa semua sekolah menengah di seluruh negara supaya menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah. Saranan penubuhan kelab ini bertujuan untuk membangkitkan kesedaran dan kepekaan murid terhadap

kemungkinan wujudnya gejala antisosial di sekeliling mereka. Seterusnya, diharapkan agar kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan polis dapat diselaraskan dalam usaha membanteras perbuatan jenayah sama ada di dalam sekolah atau di luar kawasan sekolah.

1.1

FALSAFAH Kelab ini berperanan serta bertanggungjawab melahirkan ahli yang kreatif dan inovatif, mempunyai ketahanan diri, berani bersaing, prihatin terhadap bidang yang diceburi, mempunyai wawasan dalam bidang kokurikulum dan juga sahsiah, serta menggembleng kreativiti diri secara global demi memartabatkan nama kelab dan sekolah di samping mempunyai keyakinan dan kesedaran diri.

1.2

MOTO ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’

2

1.3

MATLAMAT Matlamat penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah adalah untuk membentuk komuniti murid yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap aspek pencegahan jenayah dan mempunyai kefahaman tentang penguatkuasaan undangundang dalam konteks mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman.

1.4

OBJEKTIF 1.4.1 Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah. 1.4.2. 1.4.3. Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. 1.4.4. Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah. 1.4.5 Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal menangani jenayah

.

3

4 .

Kelab pencegahan jenayah di peringkat sekolah hanya akan dapat dijayakan apabila semua peringkat jawatankuasa memainkan peranan mengikut keperluan yang telah ditetapkan.2.1 Jawatankuasa Induk KPJ Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut :Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Y.1 JAWATANKUASA INDUK KPJ PERINGKAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2.B.0 PENDAHULUAN Bab ini mengandungi senarai jawatankuasa mengikut peringkat dan senarai tugas ahli jawatankuasa yang terlibat.1. Polis DiRaja Malaysia iiiv) Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sektor Hal Ehwal Murid Urus Setia 5 . 2. Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Jabatan Sekolah) Pengarah Bahagian sekolah Timbalan Pengarah (Murid) Sektor Hal Ehwal Murid Ketua Penolong Pengarah Sektor Hal Ehwal Murid i) Pengarah Bahagian Pengurusan Jabatan Pendidikan lslam dan Moral ii) Pengarah Bahagian Pengurusan Pelajaran Teknik dan Vokasional iii) Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Sukan iv) Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Khas v) Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri iv) Pengetua-Pengetua Penyelaras Gabungan/Daerah/Zon iiv) Bahagian Siasatan Jenayah Bukit Aman.

1 Di peringkat PPG/Daerah/Zon.2. a) Negeri-negeri yang mempunyai daerah.2 JAWATANKUASA KPJ PERINGKAT PPG / DAERAH /ZON 2. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai PPG/PPD Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i)Seorang Wakil PPG / PPD Sektor Kemanusiaan ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat ii) Ibu Pejabat Polis Daerah iii) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) iv) NGO yang berkaitan Penaung Penasihat Pengerusi 6 . 2.2 Fungsi Urus Setia Jawatankuasa Induk adalah untuk membincangkan dan menentukan dasar serta program yang akan dilaksanakan secara bersamasama di semua peringkat Gabungan/Daerah.jawatankuasa ini diketuai olehPengetua Penyelaras yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.2.1.

merancang aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah bersama Pengetua-pengetua Sekolah di Peringkat 7 .b) Negeri-negeri yang tidak mempunyai daerah. 2. 2.keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk .3 Pengetua Penyelaras yang dilantik hendaklah Gabungan/Daerah masing-masing.2.2.2 Jawatankuasa Peringkat Daerah adalah berfungsi melaksanakan keputusan. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli-Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i) Ketua Unit HEM/Penyelia Disiplin ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat iii) Polis Diraja Malaysia (Daerah) iv) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) v) NGO yang berkaitan 2.2.4 Pengetua yang dilantik perlu membentuk Jawatankuasa Pemantauan Sekolah-sekolah bagi memastikan kelab dijalankan seperti yang dirancang.

3.6 2.1 INDUK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PERINGKAT Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah seperti berikut :- adalah Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pengetua Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum/ Penyelia Petang Ketua Guru Disiplin i) Guru Penasihat KPJ ii) Guru Bimbingan dan Kaunseling iii) Pengerusi PIBG iv) Pegawai Perhubungan Polis v) Ketua Panitia BM dan BI vi) Ketua Panitia Moral / Agama vii)Ketua murid lelaki atau perempuan viii)Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah viii)Ketua Jawatankuasa Pemimpin Pelajar yang difikirkan sesuai 8 .3 JAWATANKUASA SEKOLAH 2.2.2.5 Pengetua Penyelaras perlu menyediakan laporan lengkap berkaitan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah di Gabungan/ Daerah masing-masing pada bulan Oktober setiap tahun. Laporan yang dihantar ke Jawatankuasa Induk hendaklah diberi satu salinan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Gabungan/Daerah.2. Pelajaran 2.

Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD.3. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan berkesan.3.5 Tugas Jawatankuasa: a.3 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat atau mengikut keperluan.2 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Sekolah adalah pelaksana kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk Kementerian Pelajaran Malaysia dan Daerah. memantau dan menilai program atau aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.4 Peranan Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah adalah seperti berikut: i. Memberikan khidmat nasihat dalam pelaksanaan aktiviti kepada pelaksanaan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. 2. Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. 9 . iv. 2. Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun 2. Merancang.3. iii. Membuat laporan tahunan Kelab Pencegahan Jenayah kepada Jawatankuasa Peringkat Daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun.3. Membincangkan semua program dan aktiviti bersama-sama jawatankuasa.2. ii. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar.

Timbalan Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.b. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah dari semasa ke semasa. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Jawatankuasa Induk Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Membuat penilaian kokurikulum kepada semua ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahliahli. Guru Bimbingan dan Kaunseling Melaksanakan modul ’Masih Ada Yang Sayang’. 10 . c. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. d. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. e.

Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. STRUKTUR ORGANISASI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2.4.2 Tugas Jawatankuasa a) Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan.2. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.4. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Struktur organisasi seperti berikut :PENAUNG PENGETUA PENASIHAT PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH GURU PENASIHAT GURU DISIPLIN JAWATANKUASA PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA (5) PEMERIKSA KIRA-KIRA (2) AHLI-AHLI KEAHLIAN TERBUKA KEPADA SEMUA MURID 2.1.4. 11 .

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. d) Penolong Setiausaha Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawab yang diberi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. e) Bendahari f. 12 . c) Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli-ahli. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Guru Penasihat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Bekerjasama dengan setiausaha. Memastikan akaun sentiasa dikemas kini. Mengutip wang derma daripada ahli.b) Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Penasihat.

Pemeriksa Kira-Kira 2. Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. 2. berbudi pekerti yang halus dan bersopan. 2. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.8.1. taraf perilaku yang baik.g. 13 . Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah tertakluk kepada Perlembagaan yang telah ditetapkan ( rujuk Lampiran 1 ) 2. berharga dan bernilai.5. 3. 2.1.1 Merupakan perbuatan / tingkah laku / tutur kata yang sopan.0 Sistem Fail ( rujuk Lampiran 2 ) Contoh surat-menyurat ( rujuk Lampiran 5-8 ) Contoh Borang Pemantauan ( rujuk Lampiran 9 ) Contoh Pelan Tindakan Tahunan dan Perincian ( rujuk Lampiran 10a dan 10b ) Contoh Program dan Aktiviti ( rujuk Lampiran 11-16 ) PROGRAM DAN AKTIVITI Semua aktiviti di bawah mengambil kira 5 domain pembangunan sahsiah murid di sekolah : 123453.9. Pembudayaan Adab Murid Peningkatan Disiplin Murid Perpaduan Murid Patriotisme Jati Diri Pembudayaan Adab Murid 3. Ia adalah asas dalam sistem pendidikan bagi menilai dan mengukur sesuatu perkara yang berkaitan dengan kualiti. 2.6.7.4.

3.2. sekolah serta negara. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul .2. bersemangat muhibah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu.2. Perpaduan Murid 3.2 Tingkah laku yang baik membawa kepada kesedaran akan tanggungjawab terhadap diri sendiri.1.3 Hubungan rapat terjalin antara murid di sekolah. berketerampilan.2. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Keibubapaan Bengkel Vandalisme Lawatan Minggu Sahsiah Cemerlang Program Masih Ada Yang Sayang 3. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat.3.3. Peningkatan Disiplin Murid 3. muhibah.3.3. 14 . masyarakat. Wujud persefahaman dan toleransi serta saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. Semangat kerjasama. berakhlak mulia. Untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan. Melahirkan murid yang berilmu pengetahuan.3. keluarga.1.1 3. Budaya beradab merangkumi 10 komponen iaitu : Adab di dalam bilik darjah Adab semasa perhimpunan Adab semasa interaksi sesama murid Adab dengan alam sekitar Adab kepada guru Adab kepada ibu bapa Adab kepada rakan Adab semasa dalam permainan / aktiviti Adab semasa bersama masyarakat Adab kepada pemimpin 3.2 3. toleransi dan persefahaman menjadi teras utama pelaksanaan aktiviti.1 3. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Polis Kursus Kepimpinan & Pengurusan Kelab Pameran Anti Jenayah Kempen Anti Buli Program `Jom Ke Sekolah’ 3.3. dan negara.2.” 3.

5.2.5.4 Contoh-contoh aktiviti : Dialog bersama tokoh & pemimpin masyarakat Aktiviti sukan & permainan Program khidmat masyarakat Aktiviti gotong-royong Karnival Pencegahan Jenayah 3.5.4.1 Patriotisme bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air menjurus kepada perpaduan rakyat. Patriotisme 3.4. Jati Diri 3.3. v. asal usul dan tradisi resamnya tradisi keilmuan rupa bangsa Malaysia keupayaan bersaing yang tinggi katakan tidak pada perkara-perkara dan tingkah laku yang negatif 3.1 Jati diri yang perlu dibangunkan dalam sanubari murid kita adalah tentang perasaan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi terhadap: i. 3. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah juvana & undang-undang Seminar pembentukan sahsiah Kempen kesedaran antisosial Pertandingan melukis mural antijenayah Aktiviti keagamaan 15 . sifat berdisiplin secara kerelaan sendiri (internally imposed) akan terjana dan perkasa. iv.4.3.2 Contoh-contoh aktiviti : Sambutan Hari Kemerdekaan Kibar Jalur Gemilang Lawatan ke tempat-tempat bersejarah Bicara tokoh Pertandingan mendeklamasikan sajak 3. ii. iii.

16 . (Gunakan Lampiran A untuk panduan) TAHAP KEDUA TINDAKAN 1. 1. PROGRAM `MASIH ADA YANG SAYANG’ Strategi Pelaksanaan : TAHAP PERTAMA TINDAKAN 1.9.3 Bimbingan Senaraikan nama murid berkenaan dan jika Guru melebihi 30 orang maka hendaklah Kaunseling diberikan keutamaan kepada 30 orang murid yang tegar sahaja dan yang lain sebagai senarai simpanan. objektif dan matlamat yang hendak dicapai oleh Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah. Masukkan senarai 30 orang murid berkenaan ke dalam buku daftar/laporan dan catatkan sedikit latar belakang setiap pelajar berkenaan mengikut buku pendaftaran dan jenis-jenis kesalahan yang sering menjadi masalah sekolah.1 Kenal pasti secara sulit murid yang perlu diberi perhatian dari tingkatan 1 hingga 5 melalui: Pemerhatian Pengetua • • • • • Pemerhatia Jawatankuasa Pelaksana Pemerhatian Pengawas/ PRS/ Ahli KPJ Rujukan guru tertentu Cara-cara lain yang sesuai dan 1.1 Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Pertama Guru Bimbingan dan Kaunselin untuk menerangkan sejelas-jelasnya tujuan.3.2 1.

kecenderungan minat. 3.TAHAP KEDUA 1. TAHAP KETIGA 3.3 1. hobi dan sebagainya. Setiap fasilitator cuba mengenali secara terperinci latar belakang kliennya termasuk kemajuan pelajaran. Melantik fasilitator dan menyerahkan kuasa kepada Jawatankuasa untuk memilih 3 orang sahaja klien masing-masing.4 TINDAKAN 17 . tahap pelanggaran disiplin yang dilakukan. TINDAKAN 1. Dalam pertemuan itu dinyatakan: • • • • • Tujuan Pertemuan Tugas Fasilitator Kepadanya Cadangan-cadangan Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Proses Tindakan Disiplin Di Sekolah Satu set peraturan sekolah dan minat klien dibaca dan tandatangan di buku laporan sebagai tanda memahami peraturan sekolah.1 Setiap fasilitator mengadakan pertemuan Fasilitator informal dengan klien masing-masing untuk membina hubungan mesra/rappor.2 Membentangkan senarai cadangan nama pelajar yang dikenal pasti kepada Jawatankuasa dan mengesahkan disiplin setiap murid.

khidmat nasihat. Programkan rancangan pertemuan informal Fasilitator yang berjadual (Untuk jangkamasa 5 minit) sekurang-kurangnya satu minggu sekali. lawatan ke penjara. adakan satu projek khas untuk klien yang semakin merosot disiplinnya seperti Perkhemahan Kerja. Program Kesedaran Khas dan sebagainya. Sambutan Hari Ucapan dan sebagainya.Fasilitator kurangnya satu aktiviti kokurikulum secara aktif. Libatkan mereka dalam dalam tugastugas tertentu aktiviti sekolah seperti menganjurkan Sukan Sekolah. alamat sebenar dan sebagainya. memberikan peningkatkan dan sebagainya. waktu balik dan sebagainya. Mewujudkan hubungan dua hala yang rapat Fasilitator antara fasilitator dan keluarga/penjaga klien.TAHAP KETIGA 3. Tujuannya untuk bertukar pendapat. 18 . Dapatkan nombor telefon. Kem Jaya Diri. Majlis Maulud Nabi. Jika perlu.3 3. Waktu pertemuan mungkin pada waktu pagi.4 TINDAKAN Mesyuarat Jawatankuasa Kedua dan semua Guru Bimbingan dan fasilitator memberikan laporan kemajuan Kaunseling dan tindakan yang perlu diambil. TAHAP KEEMPAT 4.2 dan atur penglibatan klien dalam sekurang. 4.1 TINDAKAN 3. masa rehat.

2 Jika klien mereka masih terlalu tegar maka GPK HEM/Fasilitator atur pertemuan dengan keluarga klien dan makluman tindakan lanjut yang akan diambil sekiranya anak jagaan masih meneruskan tingkah laku melanggar disiplin-minta perhatian keluarga. • Status pelanggaran disiplin keseluruhan pelajar • Status suasana persekitaran dalam sekolah (Jika perlu)-Pengubahsuaian modul ke arah lebih berkesan untuk pelaksanaan masa akan datang PENUTUP Dengan ini diharapkan bahawa program ini akan memberikan kesan yang positif kepada murid-murid dan membantu mengurangkan masalah disiplin murid. Laporkan kepada Pengetua mana-mana Pengetua/Fasilitator klien yang masih tegar untuk tindakan seterusnya.3 6. TAHAP KEENAM TINDAKAN 5.1 Meneruskan pertemuan singkat dengan klien masing-masing setiap minggu dan lihat perkembangan/kemajuan/tatalaku seterusnya. Fasilitator TINDAKAN 5. 5.TAHAP KELIMA 5. Bimbingan dan Mesyuarat Jawatankuasa Ketiga untuk membuat Guru Kaunseling/Jawatankuasa penilaian keberkesanan program iaitu: • Berasaskan peraturan pelanggaran disiplin Pelaksana klien (30 orang). 19 . Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat Gabungan/Daerah/ Zon juga perlu mendapatkan kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) seperti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di peringkat masing-masing terutama apabila program-program yang dirancangkan memerlukan bantuan kos perbelanjaan.

4. Tempat menjalankan aktiviti kelab adalah berpusat di dalam kawasan sekolah tetapi boleh juga di tempat-tempat lain di luar kawasan sekolah yang difikirkan sesuai dengan aktiviti yang dijalankan oleh guru penasihat dan pentadbir sekolah dengan syarat perjalanan aktiviti tersebut diiringi oleh guru penasihat. negara dalam hal-hal pencegahan jenayah 4. Menyediakan garis panduan pengurusan pencegahan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti yang berfaedah. PERJUMPAAN DAN AKTIVITI 4.1 3.2 3.4 3.LAMPIRAN 1 PERLEMBAGAAN 1.2 20 .1 Tempat mesyuarat dan perjumpaan kelab adalah tidak terhad kepada manamana bilik dewan atau kawasan sekolah dengan syarat mendapat kebenaran pihak pentadbir sekolah terlebih dahulu. ALAMAT Alamat lengkap Sekolah 3. jenayah dan Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama. NAMA : Kelab ini dikenali dengan nama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) 2.3 3. bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah Menanam nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. bangsa. OBJEKTIF 3. TEMPAT MESYUARAT.5 Memupuk rasa patuh kepada peraturan sekolah dan undang-undang negara.

1 Mesyuarat Penaja 6.2.1.1 5. Draf aktiviti asas c.1 Surat permohonan penubuhan daripada guru penasihat kepada Pengetua hendaklah disertakan: a. 21 . 2 orang pemeriksa kira-kira 6.2.3 5. Seorang Naib Pengerusi c.2 6. Organisasi kelab adalah seperti berikut: 5. Senarai Jawatankuasa Penaja 6.Guru daripada Jawatankuasa Badan Disiplin Sekolah.2 Keahlian kelab ini terbuka kepada semua murid. Seorang Setiausaha d. 5 orang ahli jawatankuasa g.2.1 5.4 Guru Penasihat .1. MESYUARAT 6. KEAHLIAN DAN ORGANISASI 5.1.5. Jawatankuasa Kelab Terdiri daripada kalangan murid yang dilantik melalui pemilihan dalam mesyuarat agung tahunan iaitu: a. Draf perlembagaan b. Seorang Penolong Setiausaha e. Seorang Bendahari f. Seorang Pengerusi b. h.Penolong Kanan HEM .Pegawai Perhubungan Sekolah Ibu Pejabat Polis Daerah 5.3 Surat Kelulusan Penaja daripada Pengetua selaku Pendaftar Kelab di sekolah kepada Guru Penasihat Surat Pelantikan daripada Pengetua kepada Guru Penasihat.2.Penaung ialah Pengetua Penasihat .2 Penaung .

Setiap perbelanjaan wang kelab hendaklah dengan kelulusan Jawatankuasa. b. Atas arahan guru penasihat apabila difikirkan perlu oleh jawatankuasa Atas permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya 1/3 bilangan ahli dan diadakan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh penerimaan permintaan Dihadkan hanya kepada maksud atau tujuan mesyuarat itu diadakan. c. c. 6.3 Mesyuarat Agung Tergempar a. 6.5 22 .2.3 7. KEWANGAN 7. derma dan aktivitiaktiviti yang dijalankan.00 pada satu-satu masa dan wang selebihnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penasihat. c.6. b.1 7.2 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua Pemilihan jawatankuasa kelab Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua Mesyuarat Agung Tahunan a. c.2.2 Mesyuarat Agung :6. Bendahari tidak boleh menyimpan wang kelab dalam tangannya melebihi RM 10.4 Mendapatkan sumber kewangan melalui yuran tahunan.2. Minit mesyuarat Laporan aktiviti Laporan kewangan Perancangan aktiviti 7.4 Mesyuarat Jawatankuasa a. Kuasa membelanjakan kumpulan wang hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan berfaedah bagi mencapai objektif aktiviti kelab. b. Laporan tahunan kelab Laporan kewangan kelab Pemilihan jawatankuasa kelab yang baru 6.2.1 Mesyuarat Agung Penubuhan a. Jumlah yuran yang ditetapkan untuk setiap ahli adalah pada kadar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa. b. d.2 7. 7.

Penasihat dan Guru Penasihat Kelab adalah perlu sebelum sesuatu pindaan perlembagaan kelab dilakukan.1 Pindaan perlembagaan kelab boleh diusulkan oleh ahli dan diluluskan dengan mendapatkan persetujuan 2/3 ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Tergempar. 23 . PERKARA-PERKARA LAIN Kelab ini adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Kerajaan. Persetujuan Penaung. 8. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing.8. PINDAAN PERLEMBAGAAN KELAB 8.2 9.

Surat Permohonan Penubuhan 9. 24 .Surat Perlantikan Jawatankuasa 11. Perlembagaan 2. Buku Panduan Pelaksanaan KPJ 7. Surat Permohonan Penubuhan .Salinan 3.Lain-lain surat berkaitan. Laporan Tahunan Fail Jawatankuasa Kelab (Murid) 1. Penyata Kewangan 6. Rekod Kehadiran 5. Surat Keluar / Surat Masuk 8.LAMPIRAN 2 SISTEM FAIL Fail Jawatankuasa Induk (Guru) 1. Rancangan Tahunan 4. Surat Perlantikan Jawatankuasa Induk 4. Borang Pemantauan 11. Surat Kelulusan Pengetua 10. Perlembagaan 5. Minit mesyuarat Jawatankuasa 10. Surat Pekeliling 6. Surat Kelulusan Pengetua . Surat Panggilan Mesyuarat 7. Rancangan Tahunan 12.Salinan 2. Surat Panggilan mesyuarat 9. Borang Keahlian 3. Laporan Tahunan 8.

LAMPIRAN 3 IKRAR Kami. Taat dan Patuh Kepada Peraturan Sekolah. Demi Kesejahteraan Seluruh Warga Malaysia. Mencegah. Dan adil Dalam Melaksanakan Tanggungjawab. Menjadi Ahli Yang Sentiasa Mematuhi. Ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Kami Berjanji. Akan Cuba Sedaya Upaya Untuk. amanah. Peraturan dan Perlembagaan Kelab. Taat dan Patuh Kepada Perlembagaan Kelab dan. Malaysia Berikrar. 25 . Menghindari dan Memerangi Jenayah. Berlandaskan. Bahawa Kami Akan Berusaha. Taat dan Patuh Kepada Ajaran Agama. Berakhlak Mulia. Peraturan Sekolah dan Undang-undang negara Demi Memartabatkan Nama Baik Kelab dan Sekolah. Bertanggungjawab. Kami Berjanji. Akan Sentiasa Berusaha Menjadi Ahli Yang Berketerampilan.

Tawau. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggung jawab kita semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenaya Hidup Bebas Aman Merdeka Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung RUKUN NEGARA Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di mana Kami Berada Kami Tetap Tunaikan Amanah. Sabah ) : HUSSEIN HAJI USIH & ARIFA HAJI KURAGASUSUNAN MUZIK HUSSEIN USIH & YAMAHA MUSIC SCHOOL 26 .LAMPIRAN 4 LAGU ‘MARI CEGAH JENAYAH’ Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung Rukun Negara Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di Mana Kami Berada Kami tetap Tunaikan Amanah. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggungjawab Kita Semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah HIDUP BEBAS AMAN MERDEKA (2X) HIDUP BEBAS… AMAN MERDEKA ……! LAGU LIRIK : HUSSEIN HAJI USIH ( SMK Pasir Putih.

U (A)196. Semoga dengan pelantikan ini. ( NAMA PENGETUA ) s. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh 3. terima kasih. Sekian.M Fail KPJ Fail peribadi 27 .LAMPIRAN 5 Contoh Surat Pelantikan Penasihat ( Nama Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama Guru Penasihat ) Tuan. 3. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah berkuat kuasa dari ( tarikh ) hingga (tarikh) 2. Fail H. tuan.k 1. tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan pendidikan.E. …………………………………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2. PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas.

______setahun seperti yang telah diputuskan dalam mesyuarat Agung Kelab bertarikh _______ ( minit Mesyuarat Agung disertakan ) Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih.k 1.U (A)196. Sekian. PERMOHONAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas.LAMPIRAN 6 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Yuran ( Nama dan alamat Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama dan Alamat Pengetua ) Tuan.] dengan ini memohon untuk memungut yuran Kelab Pencegahan Jenayah sebanyak RM. Fail H.Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. ( NAMA PENASIHAT ) s. terima kasih. …………………………………. dimaklumkan bahawa saya ( NAMA PENASIHAT ) seperti termaktub dalam Peraturan (9) . 2.E.M Fail KPJ 28 .

terima kasih. seperti termaktub dalam Peraturan (9) .. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 29 . KELULUSAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Merujuk surat tuan (No..Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P. 2.....k......... Rujukan) bertarikh (Tarikh) dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya..........] sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma Kelab Pencegahan Jenayah (Nama Sekolah) adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai (Tarikh) Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi........ Pengetua (Nama Sekolah) s. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah..............U (A)196. 1...LAMPIRAN 7 Contoh Surat Kelulusan Memungut Yuran (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan.............. 3..... Sekian. ..

... terima kasih... Oleh itu pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada Bendahari sebanyak RM_______sebulan Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi....... Pengetua (Nama Sekolah) s.. 1. (Nama Murid) pelajar tingkatan ( ) telah diterima menjadi ahli Kelab Pencegahan Jenayah ( Nama Sekolah) dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari ______ dari jam_________hingga_________ 2.......................... Sekian...... PENERIMAAN AHLI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 30 . pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan yuran Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah berjumlah RM ____setahun..LAMPIRAN 8 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu bapa / Penjaga (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan. 2..... 3......... Sehubungan dengan itu...k.. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. .....

Senarai Ahli Jawatankuasa Kelab 3.1. Senarai Ahli Jawatankuasa Induk 2.2. Induk Kelab Tiada 31 . 1: …………………………………………………………… 2: …………………………………………………………… Bahagian A – Jawatankuasa Ada 1. : ……………………………………………………………. : ……………………………………………………………. 4. : ……………………………………………………………. Carta Organisasi : 4. : …………………………………………………………….LAMPIRAN 9 BORANG PEMANTAUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Tarikh Sekolah Alamat No.Telefon Daerah / Zon Enrolmen Murid Bilangan Ahli Kelab Nama Guru Penasihat : …………………………………………………………… : ……………………………………………………………. Senarai nama ahli kelab 4. : …………………………………………………………….

.. Perancangan Aktiviti b.. f.... Peringkat PPG / Daerah / Zon Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Tiada 2. c. e. (Nyatakan) Ada a. 3.. 7... b... Bilik Khas / Bilik Operasi Sudut Kelab Pencegahan Jenayah Papan kenyataan Lain-lain.... 4. c..... c. 10. b....... 8... 6..... Perlembagaan Borang Keahlian Rancangan Tahunan Rekod Kehadiran Penyata Kewangan Surat Panggilan Mesyuarat Laporan Tahunan Surat Permohonan Penubuhan Surat Kelulusan Pengetua Surat Pelantikan Jawatankuasa 1... Perhubungan PDRM Data salah laku pelajar Prosedur Tindakan Kes Disiplin Murid Ada a. Jadual Aktiviti Jadual Kedatangan Ahli Jadual Lawatan Peg....Pengurusan Jawatankuasa Kelab 1.Bahagian B . 2...... d.... d. c. Pelaksanaan Aktiviti (Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun) Ada a. Kemudahan Tiada 3. 5.... Pencapaian/Penganugerahan Tiada 32 . 9..

... ii... Walau bagaimanapun.......... Borang ini hendaklah diisikan dalam 4 salinan.......................... 3............ Sekolah PPG/D JPN Pegawai Perhubungan PDRM IPD 33 ............................................................ Keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah tuan di tahap sederhana...................................................... 1...... sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i................... 2... 4....... Perbincangan......... 3.......... ( ) 2............... penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut: i.................................... ii.............................. ………………………….......................... Tahniah! Secara keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik..........Ulasan: 1................................................................... Tahniah! Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah kelab yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelab-kelab yang lain..........................

JANUARI Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2006 1. 4.Tajuk : ‘Jenayah Dalam Kalangan Pelajar’. 3. 2. 3 FEBRUARI Ceramah dan Dialog : . Kelab 2. OBJEKTIF Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). 34 . TARIKH JANUARI PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan 1. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab Menyemai perasaan cinta akan peraturan Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang keburukan melakukan jenayah LAMPIRAN 10a SASARAN TINDAKAN Kelab 2.CONTOH PELAN TINDAKAN TAHUNAN BIL 1. Sekolah 2. 1.

pameran. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.Kempen Pencegahan Jenayah : Minggu Akhlak Lestari’ ‘* pengisian : 1. 4 FEBRUARI Pameran dan Kempen : . 2. 1. 5. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. tayangan video dan sebagainya. SASARAN TINDAKAN 6. 3. 4. keburukan. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. pertandingan pidato 4. 3. OBJEKTIF Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah.BIL TARIKH PROGRAM 5. Gabungan 2. 35 . ceramah. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan.

4 5. Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.BIL TARIKH SEMESTER PERTAMA / KEDUA PROGRAM Mengadakan aktivitiaktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. 6. keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. OBJEKTIF Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 36 . Memupuk sifat kepimpinan. 3. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. Pertandingan Pidato dan Menulis Esei Pencegahan Jenayah dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah.

TARIKH APRIL PROGRAM Kursus.BIL 5. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. 6. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Mendedahkan para ahli kepada budaya luar yang sihat. SEMESTER KEDUA Lawatan Sambil Belajar : . dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. keburukan. 37 . 3. Sekolah 2.Peringkat Sekolah (pelajar) (Sekolah Henry Gurney) 1. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat 3. Bengkel dan Seminar : .Bengkel Berkaitan Vandalisme OBJEKTIF 1. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2.

Membantu meningkat kendiri pelajar agar lebih terarah. keburukan dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Sekolah Henry Gurney di samping membantu pelajar untuk membenteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar. 38 . Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Pelajar mempunyai pencapaian sederhana / rendah Sekolah 2. Pelajar bermasalah Guru Kaunseling 2. SASARAN TINDAKAN 5. Program Masih Ada Yang Sayang 1. 7. 2. Meningkatkan tingkahlaku positif di kalangan pelajar yang sering melanggar peraturan.BIL TARIKH PROGRAM 4. SEPANJANG TAHUN 1. OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan tentang Jenayah Keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. Program ‘5 minit Cegah Jenayah 1.

SMK Disahkan oleh : Pengetua. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. Sekolah 2. SMK 39 . Mengadakan Sudut Pencegahan Jenayah 1. OBJEKTIF Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi Memupuk sifat kepimpinan.BIL TARIKH PROGRAM 3. SEPANJANG TAHUN Mengadakan aktiviti aktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. 3. 4. Kelab Pencegahan Jenayah. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. Menceriakan dan Mencantikkan kawasan sekolah. SASARAN TINDAKAN 4. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti da memberi info berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 8.

Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat .LAMPIRAN 10b CONTOH PERINCIAN PELAN TINDAKAN TAHUNAN KPJ BIL 1. TARIKH MINGGU 2 (JAN) PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan. 1. Menyuntik perasaan bangga untuk menjadi ahli kelab di samping meningkatkan keyakinan diri ahli. Guru Penasihat 3. Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli. 2. MINGGU 4 (JAN) Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2005. 2. 2. OBJEKTIF 1. Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. SASARAN TINDAKAN Semua Guru Penasihat 2. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi 1. MINGGU 2 (FEB) Menghasilkan Kad Pengenalan Diri (KPD) Ahli Kelab. Menunjukkan identiti ahli kelab. 40 .

2. 2. Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah. 3. 3. 1. Akibat dan Langkah Pencegahan ) Guru Penasihat 41 . TARIKH MINGGU 4 (FEB) PROGRAM Mengadakan Hari Penghayatan Kelab : (Taklimat dan Pembentangan Tentang Perlembagaan / Peraturan Kelab). MINGGU 2 dan 3 (MAC) Mengadakan Sesi Percambahan Minda Mengenai Jenayah (Punca. OBJEKTIF 1. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab. SASARAN TINDAKAN Guru Penasihat 5. Menyemai perasaan cinta akan kelab. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). Memberikan pendedahan kepada ahli tentang keburukan melakukan jenayah. Sebab.BIL 4.

MAC hingga OGOS Menjemput wakil Jabatan Polis Diraja Malaysia untuk memberikan slot dalam perhimpunan rasmi sekolah setiap bulan mengenai keskes kritikal (buli/gengsteris me. 2. TARIKH MAC hingga JUN PROGRAM Menghasilkan Buku Skrap : OBJEKTIF 1.BIL 6. 3. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Menyumbang bakti kepada pelajar lain untuk untuk mencari maklumat tentang isuisu jenayah. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. keburukan. SASARAN TINDAKAN 7. 2. ragut dan sebagainya) 42 . Memupuk budaya dan nilai murni bekerjasama dalam satu pasukan dalam kalangan ahli. Menyebarkan maklumat dan sebagai alternatif kepada langkah pencegahan jenayah dalam kalangan pelajar. 1. rogol. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan.

3. 43 . 2. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya 8. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat. Sebagai satu alternatif beriadah dan menyihatkan badan. MINGGU 3 (JUN) Mengadakan Kerja Amal : (Membersihkan Masjid dan kawasan persekitaran) 1. 4. Membersihka n kawasan masjid.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN 3.

4. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. 1. MINGGU 4 (JUN) Kem KPJ di Kawasan Sekolah. Mendedahkan ahli cara menangani masalah sosial. Memupuk sikap bekerjasama dan bertanggungj awab terhadap diri. masyarakat. 44 . SASARAN TINDAKAN 10. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat khususnya sekolah. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. TARIKH MAC hingga JULAI PROGRAM Mengadakan Kerja Amal : (Melekatkan dan Menampal Poster Anti Jenayah di Sudut Yang Sesuai di Blok Bangunan Sekolah ) OBJEKTIF 1. Menceriakan dan mencantikkan kawasan sekolah. disiplin dan jenayah dalam kalangan pelajar. 3. 2. rakan.BIL 9. 2.

Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. MINGGU 3 (JUN) Lawatan Ke Penjara 1. Mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli dan guru. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat. 4. 2.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. Mendedahka n para ahli kepada budaya luar yang sihat. 3. keburukanny a dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. 45 . Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. SASARAN TINDAKAN 11.

2. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang aktiviti berbentuk ilmiah. 2. 13. demonstrasi sebatan rotan dan sesi ceramah. Mendedahkan para ahli tentang prosedur dan tatacara melakukan pembubaran AJK. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi. MINGGU 2 (JULAI) Pembubaran AJK Sesi 2005. MINGGU 3 (JULAI) Menjemput Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Polis Diraja Malaysia mengadakan sudut pameran. SASARAN TINDAKAN 12. 1. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Jabatan Penjara di samping membantu mereka untuk membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar 1. 46 .BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 5. keburukan dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman.

dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. SASARAN TINDAKAN 14 FEBRUARI hingga SEPTEMB ER Program ‘5 minit Cegah Jenayah’ 1. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. 2. keburukan. Melatih ahli / pelajar untuk berkomunikasi 47 . Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Penjara membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. 3. 4.

3. SMK Disahkan oleh : Pengetua. SASARAN TINDAKAN 15 OKTOBER Mencetak Sijil AJK Tertinggi Sesi 2005 ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. Memupuk sifat kepimpinan. 1. Sebagai tanda penghargaan kepada ahli yang telah banyak memberikan sumbangan kepada kelab. Kelab Pencegahan Jenayah. SMK 48 .BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 4. 2. Memupuk budaya saing yang sihat dalam kalangan para ahli. Sebagai motivasi kepada para ahli.

P. Bakul Plastik 1. Kamera Digital 2.Guru Penasihat . Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Borang kehadiran 3. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 1. 2. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Pen 49 .Pemadam Papan Tulis. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.A Sistem 2. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 1.Pengerusi atau wakil AJK 1.2 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 2. Papan Tulis 2. Kad Gerko 2.LAMPIRAN 11 Contoh PERINCIAN AKTIVITI : HARI PENGHAYATAN KELAB : L A N G K A H 1. 1.A Sistem 2. P. 1.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. 1. Marker Pen 3. 4. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Fail Kehadiran 3.

Ikrar Ahli xiii. Prakata (pengetua) ii. Moto viii. Projektor LCD 3. Komputer riba 2. Pendahuluan iii. Risalah Panduan Perlembagaan KPJ : (buku dan Powerpoint) 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan peluang kepada semua ahli/murid untuk mengajukan soalan atau memberikan maklum balas tentang pembentangan Perlembagaan Kelab. Falsafah Pendidikan Malaysia iv. 2. AKTIVITI BAHAN Taklimat Perlembagaan Kelab : 1. Logo Kelab xi. 1.L A N G K A H 4. Falsafah Kelab vi. Carta Organisasi (tahun terkini) xii. Falsafah Sekolah v. Perlembagaan Kelab xiv. 50 . Skrin 4. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menutup Sesi Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan Kelab. Rukun Negara vii. 6. Buku Catatan 5. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Lagu Kelab x. Lagu Sekolah ix. 2. Takwim Kelab (tahun terkini) Sesi Soal jawab : 1. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat dan membentangkan Perlembagaan Kelab kepada semua ahli/murid berdasarkan perkara berikut : i.

Bersurai : 51 .A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 8. 2. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H 7. AKTIVITI BAHAN Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemaskan Dewan dan Peralatan : 1. 3. P. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 9. 4. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.

SESI LATIHAN KAWAD KAKI : LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1. Memaklumkan Sesi Latihan : 2.2.4 Tempat 2.2.T.Kasut (Hitam / Sekolah) CATATAN 52 .2 Hari 2. Mendapatkan Khidmat Bantuan Jurulatih Kawad Kaki : AWAL 1. Jabatan Penjara dan Tentera) atau daripada Unit Beruniform Sekolah (seperti KRS. Kadet Polis atau Pengakap) bagi sesi latihan tersebut. 2.2.Shirt Sekolah / T – Shirt Putih Berkolar .2.2.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan atau memberikan pengumuman sekurang-kurangnya sehari lebih awal kepada semua ahli Pasukan Kawad Kaki untuk menghadiri Sesi Latihan Kawad Kaki yang diadakan pada hari yang ditetapkan.5 Pakaian : .1 Meminta Khidmat Bantuan daripada jabatan kerajaan.4.2 Maklumat pengumuman yang perlu diberitahu ialah : 2.1 Tarikh 2.3 Masa 2.5. 2.Seluar Track Suit .2. (seperti PDRM.

Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.2 ‘SESI LATIHAN KAWAD KAKI’ pada ruangan ‘aktiviti’ 4. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 3. Papan Tulis 2.Pengerusi atau wakil AJK 1. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 6. P. Borang kehadiran 3. P. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Kad Gerko 2. Pemada m Papan Tulis. Kamera Digital 2 Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : .L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 4.A Sistem 2.Marker Pen 3. 4. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. 1. 3.Guru Penasihat . Fail Kehadira n 1.A Sistem 2. Guru Penasihat atau Pengerusi atau Wakil AJK mengarahkan dan membawa Pasukan Kawad Kaki berkumpul ke kawasan lapang seperti (Gelanggang Serbaguna atau Padang Mini Sekolah) untuk sesi Latihan Kawad Kaki yang dikendalikan oleh Jurulatih Kawad Kaki. Pen 4 Latihan Kawad Kaki : 1.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. 1. 5. Bakul Plastik 3 Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. 53 .

5. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 3. 7.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN 2. Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. 6. P. Bersurai : 6. Jurulatih Kawad Kaki memulakan sesi Latihan Kawad Kaki sehingga selesai. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 3. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 54 . Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 5. Jurulatih Kawad Kaki memberikan taklimat tentang peraturan dan disiplin sesi Latihan Kawad Kaki. 8. 4. 8. 7. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.

langgar lari. rompakan. 1.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah menghasilkan ‘Buku Skrap’ yang berkaitan isu-isu atau kes-kes jenayah seperti : berita-berita jenayah. bunuh. Utusan Malaysia.3. jenayah pelajar. Harian Metro. Daily Express.4. kes-kes mahkamah. punca serta langkahlangkah pencegahan jenayah.3 Ahli/pelajar hanya ditugaskan mencari. curi. 1. New Straits Times. rogol. kes-kes penderaan. Bacaria dan sebagainya.2 Setiap ahli/pelajar diarahkan untuk mencari dan mendapatkan keratan-keratan akhbar tentang isuisu berkaitan di dalam akhbar-akhbar tempatan berbahasa Inggeris atau bahasa Melayu seperti Berita Harian. 1. 1. gangguan seksual dan yang berkaitan dengan jenayah sama ada di dalam negara atau di luar negara.5 Bilangan keratan akhbar yang dikumpul adalah tidak terhad tetapi tidak kurang dari 20 keratan. penyalahgunaan dadah.4 Ahli/pelajar diminta membawa keratan akhbar dalam perjumpaan akan datang. Arahan : 1. CATATAN 55 . menggunting dan mengumpulkan keratan tersebut dengan kemas.5. MENGHASILKAN BUKU SKRAP : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. buli.

2. Kamera Digital 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. 3.Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : .Presiden atau wakil AJK 1. .1.L A N G K A H 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.1. Mengambil Kehadiran Ahli/ Murid : 2. Kad Gerko 2. P. Pengumpulan Keratan Akhbar : 4. P. Bakul Plastik 2.Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. 1.Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.‘MENGHASILKAN BUKU SKRAP’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3.Keratan akhbar terlebih dahulu dikumpulkan daripada semua ahli. Pemada m Papan Tulis. 56 .Guru Penasihat .A Sistem 2.‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Pen 4. Fail Kehadira n 1. 4.1.2.Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina.Marker Pen 3.Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1.3. Borang kehadiran 3.1. Papan Tulis 2. 1.A Sistem 2.

. ‘Binder Ring’ 2. Mesin ‘Binder ‘ 3. 7 Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 7.bertindak menjilid Buku Skrap menggunakan mesin ‘Binder’. Unit Penampalan : . Unit Pengkategorian : . c. 5. 7.Ahli/murid dibahagikan kepada 4 Unit Kerja.1.1. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. b.Unit ini terdiri daripada 20 orang ahli pelbagai aras dan kemahiran melekat atau menampal.Unit ini dibantu oleh beberapa orang ahli/murid.Guru Penasihat sebagai ketua dalam unit ini.1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Pembahagian Unit Kerja : 5. iaitu : a. 1. .Keratan Akhbar yang sudah siap dijadikan Buku Skrap diserahkan kepada Guru Penasihat untuk diletakkan di Anjung KPJ sebagai bahan pameran atau bahan rujukan ahli kelab dan semua murid. Unit Menjilid : . . Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Kertas A4.bertindak sebagai mengkategorikan keratan akhbar mengikut tajuk/isu utama. 8 Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 57 .L A N G K A H 5. . Gunting 6 Mengumpul Buku Skrap : 6. Gam.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli yang mempunyai aras tinggi. 4.bertindak sebagai melekat atau menampalkan keratan akhbar mengikut tajuk/isu yang telah dikategorikan.2.

A Sistem dikembalikan ke tempat asal.1.2.L A N G K A H 9. 9.Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. 9.Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.4.Dewan dibersihkan dan dikemaskan.3. 10 Bersurai : 58 . 9.P.

Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : .Presiden atau wakil AJK 1.1 Kumpulan mesti seimbang dari segi jantina dan tingkatan. Setiap kumpulan diarahkan mengambil tempat masing-masing di dalam dewan. Ahli/murid dibahagikan kepada 6 – 8 kumpulan 1. Bakul Plastik 2. Mengambil Kehadiran Ahli/Murid : 2. Marker Pen 3. 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 7. Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 5. Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Kad Gerko 2. ‘Hieler’ atau P. SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH : L A N G K A H 1. Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 9. Borang kehadiran 3. 59 .2 ‘SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH’ pada ruangan ‘aktiviti’ 6. Fail Kehadiran 1. 4. Kamera Digital 1. Pen 4. 3. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 5.4.4.A Sistem 2. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua kumpulan dan nama kumpulan mereka. PEMBAHAGIAN KUMPULAN : 1. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. 3.Guru Penasihat . 1. Papan Tulis 2.A Sistem 2. Pemadam Papan Tulis. P. 8.5. 5.

Sesi Pembentangan Hasil Perbincangan / Percambahan Minda : 1.5 Membuat Undian Tajuk / Isu dan Edar Bahan : 1. 60 .Setiap kumpulan diminta untuk memberikan 2 jawapan berdasarkan Tajuk/Isu yang diberikan iaitu : 1.3 Memperkenalkan nama ahli pembentang.2 Langkah Pencegahan 1.2 Menyatakan nama kumpulan.1 Punca Isu 1. 3.2.3 Kertas Mahjong (2 keping) 1.5 Membentangkan hasil perbincangan. (Lampiran bagi tajuk/isu dilampirkan) 2. Setiap Kumpulan diberi bahan berikut : 2.1 Memberi salam. Kertas Mahjong 6. iaitu : 1. 7. Kad Tajuk Perbincanga n 2.masa perbincangan yang diberikan ialah 40 minit. Memberi Taklimat / Penerangan Tentang Pelaksanaan Aktiviti : 1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat mengenai aktiviti tersebut : 1. Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan. Setiap ketua kumpulan diminta untuk mengundi satu tajuk perbincangan yang disediakan.1 Masa : . 1. Marker pen 4. Kertas A4 3. 1. Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua kumpulan tentang tatacara atau garis panduan Sesi Pembentangan.Setiap ahli perlu memberikan sumbangsaran terhadap isu/tajuk kumpulan mereka.2 Marker Pen (2 batang : merah dan hitam/biru) 2. 8. 1. 1. Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. dan 1. Sesi Perbincangan / Percambahan Minda : 1.3 Penglibatan : .4 Menyatakan Tajuk/Isu yang akan dibentangkan.1 Kertas A4 (4 keping) 2.2.2 Tajuk/Isu : .

AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sesi Soal-Jawab / Komentar : 1. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 11. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 5. 3. iaitu : 2.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. Kumpulan pembentang menjawab soalan atau memberikan respons kepada soalan/komentar. (Guru penasihat bertindak sebagai fasilitator.L A N G K A H 9. 2. Setiap kumpulan boleh mengajukan satu atau beberapa soalan/komentar kepada kumpulan pembentang (tertakluk kepada had masa) 2. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan arahan tugasan selanjutnya. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. .) 3. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. 2.1 Tugasan ialah hasil perbincangan. 6. 1. 61 . Guru Penasihat sebagai fasilitator memberikan komentar kepada setiap kumpulan dan hasil pembentangan. Menutup sesi pembentangan. Kertas A4 10.) Arahan Tugasan : 1.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.2 Tugasan perlu : .

11. 10. P. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H 12 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 13 Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : 62 .A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 12.

2. Pakaian : 3. SLOT ‘5 MINIT CEGAH JENAYAH’ : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. 1. Latihan adalah dalam bentuk : .Keutamaan diberikan kepada AJK 2. Melatih Penyampai : 2.Mempunyai suara yang menarik dan mempunyai ketegasan yang bersesuaian . Penyampai diwajibkan memakai pakaian seragam kelab atau sekurangkurangnya memakai ‘vest’ kelab.Gaya persembahan 3. CATATAN 63 .2. Masa : 3.2.1. Slot ini akan dimasukkan dalam tentatif program Majlis Perhimpunan Rasmi Mingguan Sekolah. Guru Penasihat melatih penyampai berdasarkan teks yang telah ditetapkan.3.3.5. Masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang ‘5 minit’ 3. Slot ‘5 Minit Cegah Jenayah’ akan disampaikan dalam masa perhimpunan rasmi mingguan . 3.Mempunyai keyakinan yang tinggi . Guru Penasihat bertanggungjawab untuk melatih penyampai agar bersedia lebih awal.Intonasi.2.1. Pemilihan penyampai adalah berdasarkan : .Menyediakan Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot : 1.2.1.2.1.1. 2. nada dan kelantangan suara . Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menyediakan Satu Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot tersebut secara giliran. 3.4.2.5. Maklumat Yang Perlu Disampaikan Kepada Penyampai : 3. 2.1.

1.4 Ucapan penutup (Teks Slot dan Teks Ucapan disediakan dan dilampirkan) 3. Kamera Digital 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI PERSIAPAN AWAL : 1.2 Penyampai diwajibkan berpakaian seragam atau memakai ‘vest’ kelab. 1.Tingkatan .3 Membacakan Slot yang telah ditetapkan 1.Nama Penuh . Tatacara : 1. Teks ‘5 Minit Cegah Jenayah’ 3.2 Memperkenalkan Diri : .A Sistem 2. SLOT TAMAT : 64 . MEMULAKAN SLOT : 1.Jawatan Dalam Kelab 1.1 Ucapan pendahuluan 1. P.3 Penyampai diarahkan duduk atau berada di bahagian hadapan sebagai memudahkan dan mempercepat keluar masuk.1 Teks perlu diambil pada awal sesi sebelum perhimpunan bermula daripada Ketua Guru Penasihat atau Guru Penasihat atau Presiden Kelab.L A N G K A H 1. 1. Penyampai perlu berada dalam keadaan bersedia : 1.

.. pelajar Tingkatan ________________ (NAMA ANDA) (NAMA KELAS) merupakan seorang ahli KELAB PENCEGAHAN JENAYAH... Penolong Kanan KoKurikulum.... Guru-Guru dan Rakan-Rakan Yang Dihormati sekalian. Yang Berusaha...................... SAYANGI DIRI ANDA.. MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI....... Oleh itu.. SEKIAN DAN TERIMA KASIH...a) KATA-KATA ALUAN : Assalamulaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh dan Salam Sejahtera ! Yang Berusaha..... Pn. Ingatlah..... Penolong Kanan HEM. Jawatan saya dalam kelab ini ialah sebagai __________________________________ (JAWATAN ANDA DALAM KELAB) Dalam ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ pada hari ini... Saya akan menyampaikan SATU TAJUK menarik yang boleh kita kongsi bersama-sama. iaitu : ________________________________________________________________ (SEBUTKAN TAJUK YANG HENDAK ANDA SAMPAIKAN) MENYAMPAIKAN SLOT BERDASARKAN TEKS YANG DISEDIAKAN : (rujuk teks yang hendak disampaikan) PENUTUP : Berdasarkan tips-tips yang saya sampaikan tadi....... saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah....... Kerana................. JAUHI JENAYAH...... Penolong Kanan 1.... ________________________________.. 65 ....... JENAYAH ADA DI MANA-MANA.... Pengetua SMK . Saya........

Lebih teruk lagi mangsa diliwat dan dibunuh dengan kejam tanpa perasaan belas kasihan. VCD lucah dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur. Datuk Meor Chek Hussein Mahyuddin. Sandakan Sabah. Cukupkah atau wajarkah sekadar perempuan atau wanita disuruh berjaga-jaga agar tidak menjadi mangsa sedangkan lelaki bebas melakukan apa-apa sahaja?.b) JENAYAH ROGOL Definisi : Rogol boleh didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan seks ganas seperti memperkosa mangsa khususnya perempuan secara paksaan atau tanpa kerelaan si mangsa Pendahuluan : Jenayah rogol semakin dahsyat dan berleluasa. Apakah pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak kini perlu dikaji semula berdasarkan pengaruh persekitaran seperti internet. Kelab Pencegahan Jenayah SMK Pasir Putih menyoroti jenayah seks. sebahagian besar jenayah berat ini dilakukan oleh golongan remaja lelaki dan mangsa rogol pula adalah terdiri daripada remaja perempuan termasuklah kanak-kanak. 43 kes rogol dicatatkan di ibu negara sepanjang tempoh enam bulan pertama tahun 2004. punca dan cara menanganinya. Mangsa dipercayai dirogol sebelum dibunuh ketika pulang dari kelas agama pada 7 Julai 2001. Petaling Jaya : Seorang remaja lelaki berumur 18 tahun dihukum penjara 9 tahun setelah mengaku bersalah merogol adik kandungnya berumur 15 tahun. Kes 2 : 5 Julai 2003. 66 . Berikutan kejadian itu. beberapa Fakta Kes Rogol untuk perhatian kita semua : Kes 1 : Nurul Hanis Kamil. seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan oleh pihak polis. Jasin Melaka dirogol dan diliwat sebelum dibunuh pada 3 Julai 2001 ketika pulang dari sekolah oleh seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun dari sekolah yang sama. Apa yang lebih menakutkan. Fakta Kes : Berikut adalah. kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ditemui dalam keadaan separuh bogel di kawasan paya yang terletak kira-kira 500 meter dari Kampung Sibuga Besar. Kes 3 : Mayat Siti Nadirah Budah. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakub.

6. Mangsa suka berjalan bersendirian atau berseorangan tanpa teman. HINDARILAH JENAYAH. dan 9. dan banyak lagi. JANGAN BIARKAN HIDUP MEREKA TERSEKSA DAN MERANA ! JANGAN BIARKAN HAWA NAFSU MENGUASAI DIRI KITA ! SEKIAN DAN TERIMA KASIH 67 . bukan sahaja dalam kalangan kaum Hawa tetapi kita semua termasuklah kaum Adam. Pergaulan yang bebas dalam kalangan remaja lelaki dan perempuan. Dorongan dan pengaruh VCD lucah dan internet yang amat berleluasa. pelajarilah ilmu seni mempertahankan diri seperti Seni Silat. 11. Mangsa kebiasaannya mereka yang suka berkelakuan yang boleh menarik perhatian perogol seperti memakai pakaian mencolok mata iaitu pakaian ketat dan terdedah. 8.Mengapa Jenayah Rogol Ini Boleh Berlaku ? : Berikut disenaraikan secara ringkas beberapa punca jenayah rogol : Punca kejadian rogol : 1. segeralah melarikan diri ke tempat yang ramai orang. Jika ada kelapangan. kita. dan banyak lagi. Jika anda diperhatikan atau diekori oleh seseorang yang mencurigakan. guru-guru atau orang yang lebih tua daripada kita. Tae Kwan Do. Mudah menerima pelawaan orang lain dan mudah mempercayai kata-kata sama ada orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. Jangan sekali-kali menggunakan jalan atau lorong atau kawasan yang sunyi. 7. 5. 4. boleh mengambil langkah awal untuk mengelakkannya : 1. 5. Ketagihan dadah dan minuman keras yang boleh merangsang seks si penjenayah rogol. Jangan mudah mempercayai kata-kata orang yang baru kita kenali. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah rogol. Jangan sekali-kali mengikuti orang yang kita tidak kenali. Karate dan sebagainya. Jenayah Rogol sebenarnya boleh dicegah. Kesedaran akhlak dan moral yang amat rendah. Oleh itu. Kurangnya pendidikan agama dalam kalangan perogol. JENAYAH ADA DI MANA-MANA. Bagaimana ?: Selain mengenakan hukuman yang berat terhadap penjenayah rogol. Mangsa suka melalui jalan. Penutup : Berdasarkan paparan yang saya sampaikan tadi. 9. Menaiki kenderaan awam secara bersendirian. Dengarlah nasihat kedua-dua ibu bapa. Mangsa juga biasanya yang suka berjalan atau berkeliaran pada waktu malam. 6. 3. lorong atau tempat sunyi atau kawasan semak. khususnya kaum Hawa. SAYANGILAH WANITA. 2. 2. Elakkan daripada menaiki kenderaan awam seperti teksi apabila bersendirian. Pelajari dan amalkan ilmu agama yang diberikan kepada kita. Ingatlah. 7. 8. 12. 4. 3. semaksamun atau gelap. 10. Elakkan berjalan secara bersendirian. Suka menggunakan jalan pintas (short cut) walaupun jalan tersebut semak-samun atau berbahaya.

Selepas kejadian itu kumpulan 15 orang pelajar terbabit mengugut mangsa agar tidak melaporkan kejadian itu kepada guru atau warden asrama. 68 . Fakta Kes : Berikut. Tindakan awal yang telah diambil terhadap kumpulan pelajar terbabit. kebanyakan mereka yang disyaki ialah seseorang yang sememangnya dikenali oleh mangsa. mereka juga telah digantung sekolah selama 14 hari. dada dan pinggang. tetapi juga nekad membunuh. polis telah menahan 15 orang pelajar Sekolah Menengah Teknik Pendang. Mangsa dipercayai mengalami lebam di bahagian belakang. KPJ mengupas Isu ini. Kedah dan disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah dengan teruk Mohd. dipaparkan beberapa Fakta Kes Belasah. Dalam kejadian jam 12 tengah malam itu. Apa yang menyedihkan. Walau bagaimanapun. Siasatan awal kes ini mendapat bahawa kumpulan 15 orang pelajar terbabit cuba menjadi dominan atau ’nak tunjuk hero’ di sekolah yang baru dibuka dengan jumlah pelajar yang sedikit iaitu seramai 300 orang. Antaranya ialah kegiatan samseng. mangsa dibelasah di dalam sebuah bilik di asrama sekolah berkenaan selepas berlaku perselisihan faham dengan sekumpulan 15 orang pelajar terbabit. Buli dan Bunuh yang pernah mengisi muka depan akhbar-akhbar tempatan dan menjadi tajuk-tajuk utama siaran berita di kaca TV : Kes 1 : (Nak Tunjuk Hero) Pada 7 Julai 2004. iaitu mereka bukan sahaja berani membelasah dan membuli . sejak kebelakangan ini timbul fenomena baru. Selain disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah.c) Buli Pendahuluan : Jenayah dalam kalangan remaja belasan tahun di Malaysia bukan perkara baru. seorang pelajar sekolah sama. Isa Nayan. serta sukar untuk berjalan dan menerima rawatan di Hospital Alor Setar. malah wujud sejak berpuluh tahun yang lampau.

pada 28 Mac 2004 di Dorm Osman. Mangsa menegur sekumpulan 11 orang lelaki yang asyik memerhatikan teman wanitanya.30 pagi.30 pagi dan 4. tepuk dada tanya iman.15 petang. berkongsi masalah atau melaporkan segala masalah yang kita hadapi ? • Adakah kita akan hanya menyesali dan menginsafi perbuatan negatif kita setelah kita dikenakan hukuman berat seperti hukuman sebatan rotan. Teguran mahasiswa berkenaan mencetuskan pergaduhan sehingga menyebabkan dia dibelasah dengan teruk hingga mati. • Sudah tidak adakah Guru-guru Pengawas atau Guru Kaunseling tempat kita mengadu. penjara dan hukuman mati ? Fikir-fikirkan. mangsa pergi ke sebuah restoran bersama-sama teman wanitanya. Asrama Putera sekolah berkenaan oleh 8 orang rakan seasramanya akibat mangsa tidak meminjamkan cereknya kepada tertuduh. mereka didakwa mengikut Seksyen 302. Persoalan : Berdasarkan paparan beberapa fakta kes yang telah saya utarakan tadi. Renung-renungkan. • Tidak ada cara lainkah yang lebih bermoral dan berakhlak yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi ?.Kes 2 : (Gara-Gara Sebuah Cerek) Muhammad Farid Ibrahim. Namun sebelum mengakhiri slot ini. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. seorang mahasiswa undang-undang. KPJ S meninggalkan beberapa persoalan untuk samasama kita hayati dan fikirkan : • Perlukah kita mengambil tindakan Buli. Dalam kejadian pukul 3. Kes 3 : (Mati Akibat Teman Wanita) Pada 7 Julai 2004. dibelasah hingga mati di antara pukul 10. ke 11 lelaki terbabit termasuk beberapa orang pelajar telah ditahan reman selama 14 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseskaan iaitu membunuh. 69 . Kelapan-lapan tertuduh sudahpun dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Seremban Negeri Sembilan. Jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum mati. Belasah dan Bunuh terhadap rakan kita sebagai jalan penyelesaian masalah yang kita hadapi ?. Kanun Keseksaan dan dibaca bersama dengan Seksyen 149 kanun yang sama. kami benar-benar mengharapkan agar kes-kes seumpama ini tidak wujud dan tidak akan wujud di sekolah kita. Mengikut pertuduhan. Darren Kang Tien Hua dibelasah hingga mati oleh sekumpulan 11 orang lelaki yang sebahagiannya terdiri daripada pelajar. Tingkat 2. Ekoran kejadian itu. Seksyen itu memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Ampangan Seremban Negeri Sembilan.

dan Tekanan Jiwa. Kanabis. Antara faktor yang mendorong penagihan dadah ialah : Keseronokan. Semua dadah adalah berbahaya. Jenis dadah yang paling popular dan mengancam negara masa kini ialah ‘SYABU’ Kesan-Kesan Negatif Pengambilan Dadah : Profil penagihan dadah di Malaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penagih dadah adalah di dalam lingkungan umur 15 – 25 tahun. Penyalahgunaan dadah ialah penggunaan bahan kimia secara tidak sah ataupun haram yang mengakibatkan kerosakan fizikal. menyedut. 2. Sebahagian besarnya ialah belia-belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah ataupun di pusatpusat pengajian tinggi. emosi atau hubungan sosial seseorang. 3. Kosoin dan banyak lagi. menyuntik melalui kulit dan sebagainya). Pengaruh Rakan Sebaya. 2. Dadah terdiri daripada beberapa jenis seperti Morfin. INGAT……. 1. Perasaan Ingin Tahu. Ganja. cara menggunakannya (seperti menghisap. 70 . 4. mental. Heroin. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. 5. kekerapan dadah diambil dan 3. d) PENYALAHGUNAAN DADAH: Definisi : Dadah ialah bahan kimia yang boleh menimbulkan kesan perubahan terhadap psikologi. Meningkatkan Keseronokan Seksual. carilah jawapannya. Saya pasti hanya diri kita sahaja yang dapat memberikan jawapan yang terbaik.’ HIDUP HANYA SEKALI. BERBUAT BAIK AMALAN MULIA BUDI DAN JASA DIKENANG SENTIASA. dos atau kuantiti. emosi atau tingkah laku seseorang.Penutup : Berdasarkan beberapa persoalan tadi. Kesan dadah bergantung kepada : 1..

16. Sering mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah. JANGAN CUBA-CUBA DEKATI MEREKA YANG MENAGIH. 9. 8. Tekanan yang kerap mengakibatkan kemarahan. kurang berat badan. selalu menguap dan tidak bermaya. keluarga dan rakan-rakan akan turut merasai kesan daripada penyalahgunaan dadah itu seperti kehilangan wang ringgit. Kemerosotan prestasi pelajaran secara mendadak seperti kerja rumah tidak siap. Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja. mata berkaca-kaca dan berair atau mata kuyu. 6. atau baru mula melibatkan diri atau sudah lama berkecimpung dengan dunia hina ini. Berdampingan dengan mereka yang diketahui merokok atau menagih dadah. Hilang fokus terhadap pelajaran. JANGAN SEKALI-KALI MENOLEH KEPADANYA. Kemerosotan peratus kehadiran ke sekolah 2. Walau bagaimanapun. Risiko penagihan amat tinggi dalam kalangan pelajar yang merokok. Sering melakukan perbuatan menyedut melalui hidung seolah-olah melakukan perlakuan menarik hingus. keluarga dan masyarakat. kerungsingan. Guru Kaunseling atau pakar-pakar perubatan. Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. dan banyak lagi. peratus markah jatuh secara mendadak. 15. Dadah Musuh Negara. 7. Kerap meminta wang secara berlebihan daripada keluarga. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil tanpa sebab seperti stor dan bilik atau kawasan semak yang jauh daripada orang ramai dengan tujuan menagih dadah. kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang pelajar itu penagih dadah berdasarkan tanda-tanda yang saya katakan tadi. INGAT. Hanya anda yang tahu. Pesan KPJ : HINDARILAH DAN JAUHILAH NAJIS DADAH. 5.Kesan pengambilan dadah akan menimbulkan kerugian atau kemudaratan kepada diri sendiri. bertanya secara terus-terang kepada seseorang yang disyaki atau merujuk Guru Pengawas. kelas atau sekolah. sama ada anda ada niat untuk menceburkan diri. 71 . Kerap meminjam wang daripada rakan. Tanda-Tanda Penagihan Dadah : 1. 4. 14. Bau badan kurang menyenangkan. 11. Orang yang paling dekat dengan penagih seperti ibu bapa. 3. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan atau yang dimiliki. 13. 17. Ada baiknya kita menyiasat dahulu. Kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. JADILAH INSAN YANG BERGUNA DAN BERMARUAH. saudara mara dan sebagainya. Hilang selera makan. 12. Penutup : Secara realitinya. 10. penyakit berbahaya dan banyak lagi yang boleh menghancurkan keluarga terlibat.

berasa amat kecewa melihat kita kurang menghormati guru.e) AKADEMIK DAN AKHLAK : Mana Lebih Penting ? Pendahuluan : Adakah Sekolah kita. mengambil tindakan disiplin seperti gantung sekolah. Hari ini pihak pentadbir mahupun guru-guru kita. kita pernah disajikan dengan isu papan tulis di kelas di kopak dan dirosakkan. Bagaimana adik-adik pelajar tingkatan 1 atau 2 mahu menghormati abang atau kakak pelajar tingkatan 4 atau 5 jika mereka membuli atau menunjukkan contoh teladan yang kurang sopan. 4 atau 3 gagal menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik pelajar yang lain. memarahi. Persoalan : Jika jawapannya ‘tidak’. maka terjadilah apa yang kita katakan sikap kurang berdisiplin dan berakhlak membiak begitu sihat dalam kalangan kita. Malah di sekolah kita juga. kita pernah dihidangkan dengan kes pelajar kencing di dalam kelas dan banyak lagi. suatu masa dahulu kita pernah dikejutkan dengan isu-isu . Kita terbaca pelajar buli rakan. kurang menunjukkan disiplin dan moral serta akhlak yang baik. mendenda. Pendek kata. Kita sering terbaca dan mendengar berita mengenai ’Mat Rempit’ melanggar nenek tua. Kini kekayaan dan kejayaan seseorang dari segi material dipandang tinggi tanpa melihat kepada peribadi mereka. Contoh yang baik datang daripada diri kita sendiri. bermula di peringkat sekolah rendah. kita pernah dikejutkan dengan berita pelajar membuang seluar dalam ke dalam tangki pam tandas pelajar lelaki. Kempen saja tidak memadai jika kebanyakan pelajar tingkatan 5.pelajar menghina dan melempar seorang Mak Cik penjaga tandas. Tidak hairanlah jika kita melihat ada kalangan masyarakat kita yang mempunyai kedudukan tinggi dalam satu-satu bidang terlibat dengan rasuah. Suasana tidak menunjukkan bahawa mereka yang berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia dijadikan contoh kepada kejayaan kepada pelajar-pelajar lain. Kita terbaca kisah pelajar dipenjarakan kerana tuduhan rogol. 72 . hukuman atau dendaan serta pelbagai program perlu dilancarkan dan jika jawapannya ‘ya’. kenapa pula pelbagai bentuk tindakan. Kita terbaca pelajar pukul guru. telah melahirkan generasi pelajar kurang berdisiplin dan kurang bermotivasi sehingga setiap masa pihak sekolah. Lebihlebih lagi jika kita tidak menunjukkan perubahan sama ada perubahan prestasi akademik mahupun prestasi disiplin serta akhlak kita. tidak ada yang lebih indah melainkan ‘abang atau kakak hormat adik’ dan ‘adik hormat abang atau kakak’. ternyata kita hanya memberikan sanjungan yang berlebihan kepada mereka yang berjaya dalam bidang akademik. Kempen Menghormati Guru dan sebagainya ? Kelab Pencegahan Jenayah cuba untuk merungkaikan persoalan-persoalan ini. hukuman rotan serta mengadakan program demi program seperti Kempen Sifar Rokok. kenapa boleh jadi begitu ? Adakah pendidikan kita hanya memberikan penekanan pada kejayaan akademik sehingga lupa kepada pembinaan sahsiah yang baik serta disiplin yang tinggi ? Hari ini. khususnya Pihak Pentadbir dan Badan Pengawas perlu mengajar. Jika akhlak dipandang remeh.

program atau kempen yang dilakukan oleh pihak sekolah. Kesimpulan : Jika ini berlaku. kenyataan tidak akan kesampaian. 73 . SAMA-SAMALAH KITA BERHIJRAH. KPJ pasti dan amat pasti. guru-guru pengawas dan semua guru akan bertambah bangga jika kita mampu memiliki prestasi pelajaran yang cemerlang dan memiliki akhlak yang gemilang. gagal memberikan dan menunjukkan penekanan sahsiah yang baik setanding dengan usaha mencapai kejayaan akademik. malah masa guru dan wang sekolah boleh dihabiskan sepenuhnya untuk meningkatkan prestasi akademik kita Mungkin ini sesuatu yang terlalu ideal. guru-guru khususnya guru disiplin. Malah pengetua kita.Tanpa ‘peraturan’ pelajar-pelajar tidak ada hala tuju dan tidak mengetahui norma-norma sosial yang menjadi pegangan masyarakatnya………’. itu semua hanya membazirkan wang pihak sekolah dan masa guru-guru sahaja jika semua pelajar yang ada di sini termasuk saya. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. tidak perlu lagi banyak membazirkan masa mereka untuk mengambil tindakan disiplin dan hukuman kepada kita yang sering melanggar peraturan sekolah dan pihak sekolah juga tidak perlu lagi membazirkan wang mengadakan pelbagai program membentuk sahsiah dan disiplin kita. daripada pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi tetapi bersikap ‘hidung tinggi’.………. KPJ pasti. Marilah kita semua pelajar jadikan disiplin dan akhlak yang baik sebagai satu wawasan menuju Visi dan Misi Sekolah iaitu melahirkan pelajar-pelajar gemilang akhlak. Anda mungkin setuju dengan pandangan saya bahawa guru-guru kita lebih bangga melihat seorang pelajar berkelulusan rendah tetapi mempunyai disiplin dan budi pekerti yang tinggi. KPJ mengakhiri slot ini dengan sebahagian kata-kata hikmah dari Buku Peraturan Sekolah untuk pedoman kita semua. Dari kurang menghormati guru kepada lebih menghormati guru. Satu impian KPJ yang terlalu besar.Apapun tindakan. yang berbunyi : ‘…. Tetapi tanpa impian. hukuman. : • • • • Dari kurang baik kepada baik Dari kurang bermoral kepada lebih bermoral. dan Dari berfikiran negatif kepada berfikiran lebih positif.

kita sudah mengalami kerugian 5 kerja rumah dan sudah tentu kita tidak dapat menyelesaikan tugasan atau kerja rumah yang diberikan. saya yakin. Kalau setiap guru memberikan kerja rumah. Kita tidak akan dapat mengikuti arus pemodenan negara pada masa ini. ponteng solat (bagi pelajar Islam ) MENGAPA KITA TIDAK HARUS PONTENG KE SEKOLAH? Kita sudah sedia maklum. Oleh itu. Bayangkan kalau kita ponteng berhari-hari. Ilmu yang dipelajari di sekolah merupakan benteng yang boleh menghalang kita daripada terpengaruh dengan anasir-anasir jahat yang boleh merosakkan kita. Di sekolah. guru pasti akan memeriksa kerja rumah yang diberikan. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian. kita sudah mengalami kerugian 5 subjek. Oleh itu. janganlah ponteng jika tidak ada sebab-sebab yang terlalu penting seperti sakit atau sebagainya. kegiatan KoKurikulum yang dijalankan di sekolah dapat membentuk dan mencungkil bakat kepimpinan seseorang pelajar yang berpengetahuan dan berwawasan tetapi juga dapat memberikan daya kekuatan untuk menangkis segala kegiatan jenayah . Penerapan nilainilai positif dan disiplin yang tegas pula dapat membentuk imej dan keperibadian seseorang pelajar. Di samping itu. KPJ mendefinisikan ponteng sebagai ‘tidak menghadirkan diri’ atau ‘tidak wujud semasa orang lain wujud’ tanpa sebab atau alasan yang munasabah. Jika pada hari ini ada 5 subjek yang diajarkan. Segala ilmu yang diajarkan dapat membuka minda kita untuk berfikir secara kritis dan kreatif. kita tidak akan ke mana-mana. Keesokan harinya pula. ponteng perhimpunan (tidak hadir perhimpunan tanpa sebab) 4. Tanpa bimbingan dan pengajaran yang sewajarnya. Jika kita tidak pernah ponteng sekolah. dan sudah pastinya kita akan menerima hukuman. Bayangkanlah kita ponteng sekolah hari ini. sekolah merupakan institusi sosial paling penting. saya amat yakin dan saya mengangap bahawa sekolah kita merupakan salah sebuah pusat latihan yang memberikan pendidikan kepada para pelajar agar bersedia menghadapi cabaran hidup dan seterusnya mampu memimpin diri sendiri serta generasi akan datang. Sudah tentu kita akan ketinggalan satu-satu formula atau topik yang diajarkan bagi setiap mata pelajaran.f) PONTENG ‘TAK NAK PONTENG ?’ Betulkah kita Tak Nak Ponteng ?’ Itulah isu yang ingin KPJ paparkan pada kali ini. ponteng sekolah (tidak hadir ke sekolah pada satu atau lebih hari) 2. KPJ juga mengklasifikasikan ponteng kepada 5 jenis iaitu : 1. ponteng kelas (tidak hadir ke kelas semasa suatu-satu pengajaran dan pembelajaran dijalankan) 3. guru ialah individu yang paling bertanggungjawab terhadap pendidikan yang diberikan kepada kita. Sudah tentu kerugian dan masalah yang banyak akan kita alami. sudah tentu kita dapat menguasai 74 . kerana sekolah ialah tempat kita dididik dengan ilmu pengetahuan serta diterap dengan disiplin dan nilai-nilai murni. ponteng GERKO dan SUKAN (tidak hadir untuk menjalankan sebarang aktiviti GERKO atau SUKAN) 5. Tidak dinafikan bahawa sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu pengetahuan serta menerima pendidikan secara formal dan segala aspek yang berkaitan . Mereka terlatih dan profesional dalam pendidikan.

jika sering ponteng. Dan bila kita boleh menjawab soalan dengan mudah. kita amat terdedah kepada banyak gejala sosial yang negatif di luar sana. Bukankah itu sesuatu yang membanggakan pihak sekolah dan ibu bapa kita. Tidak puas lagi. menyamun. kita mampu lulus dengan cemerlang dalam ujian atau peperiksaan. 2. hadirlah ke sekolah kerana ingin berjaya. merokok. janganlah kerana kita rajin hadir ke sekolah kerana kita takut akan hukuman dan tindakan yang akan diambil. Adakah ini matlamat hidup kita?. saya amat yakin. jika kita sering saja ponteng sekolah ? Adakah kita ? Bolehkah kita ? atau Mampukah kita ?. lngatlah. hadirlah ke sekolah kerana diri kita penuh dengan motivasi. Bolehkah kita ‘Menuju Ke Arah Kegemilangan Yang Menyeluruh’ seperti yang termaktub dalam Falsafah Sekolah. kita mengugut. Adakah kita rela untuk hidup tanpa hala tuju. Adakah ini sikap seorang yang terpelajar?. ibu bapa dan masyarakat kita?. dan 2. kemudian membelasah orang. Tidak cukup dengan itu. kita terjebak dalam kegiatan hina seperti mencuri. Bahkan bukan itu saja. menghidu gam. Pihak sekolah mempunyai peraturan yang tegas lagi adil : 1. jadi penganggur ukur jalan sana sini?.sesuatu topik atau bab yang diajarkan oleh guru dengan baik. Di dalam Buku Peraturan Sekolah : ponteng sekolah dan ponteng kelas adalah dianggap sebagai Perkara 26. di sekolah juga kita diterapkan dengan nilai-nilai murni yang menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang cemerlang disiplin dan cemerlang akhlak. AKHIR KATA DARIPADA SAYA : ‘SAYA HADIR KE SEKOLAH INI KERANA INGIN MENJADI MURID YANG BERILMU DAN BERDISIPLIN’ SEKIAN DAN TERIMA KASIH. hadirlah ke sekolah kerana ilmu. Rakan-rakan yang dihormati sekalian. Tetapi : 1. Mula-mula melepak.Tanyalah diri kita kerana kita penentu segala-galanyanya. yang boleh dikenakan tindakan gantung dan buang sekolah serta merta. Adakah ini yang diharapkan oleh pihak sekolah. 75 . dan 3. merompak dan seterusnya mungkin membunuh. hukuman rotan boleh dikenakan kepada mereka yang Lewat Hadir dan Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah serta ponteng perhimpunan rasmi dan ponteng solat (bagi pelajar Islam sesi petang) KPJ mengajak rakan-rakan semua. Apabila melepak cuba mengganggu orang. mengambil syabu dan menagih dadah. membuli.0 : Kes Salah laku Berat.Apabila kita dapat menguasai mata pelajaran itu dengan baik. kita boleh menjawab soalan dengan mudah. meragut .

Remaja terbabit merasakan bahawa mereka sudah kehilangan tempat untuk mengadu segala masalah dan malu untuk menghadapi masyarakat. Remaja tidak akan melakukan jenayah sekiranya wujud kesedaran bahawa kegiatan tersebut menyalahi undang-undang negara atau peraturan sekolah. 76 . Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun dan termasuklah semua pelajar. PUNCA 1. Selain itu. maka sesetengah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan sesetengahnya pula mahu kelihatan matang seperti orang dewasa. kita disogokkan dengan pelbagai rancangan dan artikel yang kurang bermutu dari Barat yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya kita. remaja masa kini juga terlalu cetek dari segi didikan rohani dan jasmani. Memang tidak dapat dinafikan bahawa punca utama masalah ini datangnya daripada masalah kekeluargaan. remaja perlu dapat menilai antara yang baik dengan yang buruk. 3. fizikal. Rancangan dari Barat menonjolkan ciri-ciri keganasan yang sesuai dengan naluri mereka yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. Kajian mendapati hampir 70% remaja yang terlibat dalam masalah ini terdiri daripada keluarga yang porak peranda. emosi. Atas hakikat inilah. pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca utama berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. rohani dan jasmani daripada golongan atau alam kanakkanak ke alam dewasa. Selain kurangnya kesedaran.g) ‘GENGSTERISME ADAKAH anda seorang gengster ? Adakah kita ahli mana-mana ‘geng’ di sekolah kita ? Kali ini. 2. Dalam proses memajukan negara. melanggar batas agama dan budaya bangsa remaja itu sendiri. Remaja seharusnya menjauhkan diri daripada rakan yang bersikap negatif kerana dalam usia yang meningkat naik. Hal ini kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. KPJ mengutarakan satu isu yang hangat di pasaran : ‘GENGSTERISME’ Golongan remaja dapat didefinisikan sebagai satu golongan peralihan iaitu peralihan dari segi sikap. Hal ini mengakibatkan remaja semakin tersepit dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial. mental.

Sebenarnya terlalu banyak yang boleh diperkatakan tentang masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. suka menganggu. memukul. saya rasa kita amat-amat rugi. kalau ‘geng’ itu sendiri ‘membatu api’ atau mengajak kita melakukan sesuatu yang negatif untuk melupakan masalah kita. adalah lebih baik kita menubuhkan ‘geng perbincangan’ atau ‘study group’ daripada kita menubuhkan ‘geng-geng yang melampau’ yang amat merugikan dan suka membuang masa. seorang pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. ada berapa banyak ‘study group’ atau ‘kumpulankumpulan perbincangan’ yang ada di sekolah kita ini ? Saya rasa kita boleh hitung dengan jari. Contohnya. Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan mereka boleh dijatuhi hukuman mati. kita sewenang-wenangnya membabitkan diri ke arah budaya yang tidak bermoral ini. jangan sekali-kali kita asyik terleka. Ampangan Seremban Negeri Sembilan.HUKUMAN ATAU TINDAKAN : 1. Kita merujuk kepada peraturan sekolah kita pula : Berdasarkan Buku Peraturan Sekolah pindaan 2003. Janganlah pula. Saya ingin bertanya kepada kita semua. kita yang akan merana . suka lepak dan banyak lagi. pihak sekolah. Jangan asyik dibuai mimpi. sekiranya tersilap langkah. Kalau ‘geng’ yang kita jumpa itu baik. pihak kerajaan. Kes bunuh Muhammad Farid Ibrahim. 77 . kita anak-anak bangsa yang bakal meneraju negara Malaysia yang tercinta : Fikirlah. bukalah mata. Rakan-rakan semua. apabila ibu bapa kurang memberikan perhatian. janganlah pula kita jadikan alasan bahawa jika kita mempunyai masalah keluarga atau institusi kekeluargaan di rumah tidak kukuh. seperti suka membuli. masyarakat sekeliling ataupun remaja itu sendiri. Perkara 26 tindakan ke atas pelajar yang terlibat dengan kes-kes ‘gengsterisme’ seperti bergaduh. Hukuman atau tindakan undang-undang yang tegas akan dikenakan terhadap remaja yang melakukan jenayah. Hukuman yang dikenakan ialah dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi serta didakwa mengikut Seksyen 302. sering menasihati kita atau boleh berkongsi masalah dengan kita. tidak kiralah sama ada ibu bapa. Satu lagi pesanan KPJ. kita selamat. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. zaman remaja hanya sekali. mengugut. Tetapi. yang dibelasah hingga mati. KPJ mengingatkan diri kami sendiri dan juga rakan-rakan sekalian. melepak dan sebagainya boleh digantung atau dibuang sekolah serta merta dan akan dikenakan sebatan rotan. Semua masalah ini akan berakhir jika semua pihak bersatu-padu. kita jumpa ‘geng’ kita. 2.

1.garpu dan gelas) Contoh (mee goreng dan air sirap/minuman panas) CATATAN Kumpulan 2. iaitu : a) Peralatan : 1.2.1. Setiap kumpulan adalah seramai lebih kurang 10 orang dan setiap kumpulan mempunyai tugas-tugas tertentu seperti berikut : 2.1.2.1 Kumpulan 1 : 2. A rahan : 2.1 Pasu gantung (20-25 buah) 1.1.2 Tanah.3 Paku bersaiz 1-2 inci (untuk menggantung pasu) 1.h) KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH (Menanam Bunga Langsuyur di dalam Pasu Bunga ) LANGKAH PERSEDIAAN 1.2 Kain Lap (untuk mengelap dan membersihkan daun) 1.2 Guru Penasihat membahagikan ahli/pelajar kepada 5 Kumpulan. 3.1.2 menyediakan makanan dan minuman serta peralatan (pinggan.1. pasir.1.dimaklumkan kelak 78 .1 Baja organik 2.1 Guru Penasihat perlu menyediakan bahan dan peralatan berikut sebelum memulakan proses penanaman pokok bunga langsuyur di dalam pasu. rumput atau daun-daun kering atau sabut kelapa d) Bahan Penyubur : 1.1.1. AWAL AKTIVITI Persediaan Awal : 1.sudu. 2.2 Tali bersaiz sesuai (1 atau 2 gulung) 1.1.1 Gunting Bunga (5-8 bilah) 1.3 Batu-batu kecil (untuk menutup lubang pasu c) Bahan penanaman : 1. 4 dan 5 .1 Pokok Langsuyur bersaiz sederhana (20-30) 1.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah ‘Kerja Amal : Menanam Bunga Langsuyur Di Dalam Pasu‘.4 Tukul (1-2 bilah) b) Bekas penanaman : 1.

Papan Tulis 2. Fail Kehad iran 2.3 ‘KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH : MENANAM BUNGA LANGSUYUR DI DALAM PASU GANTUNG’ Pada ruangan `aktiviti’ 1.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. 1. Kad Gerko 2.5 Presiden atau wakil AJK Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.2 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1.3 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 1. Bakul Plastik 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Borang kehadiran 2. 4. 3. Pen Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. Kamera Digital 1 P. P. Taklimat : 4. Marker Pen 3. 3.A Sistem 2. pembahagian Unit Kerja b.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Pemadam Papan Tulis. 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.A Sistem 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing: 3.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua ahli/pelajar tentang perkara berikut: a.L A N G K A H 1.4 Guru Penasihat 1. langkah dan cara penanaman pokok bunga langsuyur aspek keselamatan dan disiplin semasa menjalankan aktiviti 79 . Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. 4.

Kumpulan 4 (Unit Menanam Pokok) : . Kumpulan 2 (Unit Menyediakan Tanah dan Campurannya) : .Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli lelaki.bertindak untuk menanam pokok bunga Langsuyur dengan campuran tanah yang disediakan oleh Kumpulan 2 dan 3. .Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan.bertindak untuk : 1. dan rosak. iaitu : a.bertindak untuk menyediakan dan menghidangkan makanan dan minuman kepada guru-guru penasihat dan semua ahli/pelajar yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti ini. . 1. sabut kelapa. b. Pasu Bunga Gantung 2.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan dan lelaki.Unit ini terdiri daripada 10 ahli lelaki. Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) : . Tukul 80 . c. . AKTIVITI BAHAN Pembahagian Unit Kerja : 5. menyediakan paku tempat bunga digantung 2. d. sudu. garpu dan gelas) 1.1 Ahli/pelajar dibahagikan kepada 6 Unit Kerja.rumput dan daun-daun kering atau habuk kayu) . Kumpulan 5 (Unit Menggantung) : . Gunting Bunga 1. koyak. Peralatan (pinggan. menyediakan tali dan mengikat pasu dengan tali dengan kepanjangan yang sesuai 3.bertindak untuk menyediakan tanah dan campuran tanah seperti (pasir. menggantung pasu pokok bunga Langsuyur di tempat yang ditetapkan .L A N G K A H 5. Pokok Bunga Langsuyar 1. e. Tali 2.bertindak mencantas daun-daun kering atau mati. Paku 3. Penyedok 1.Unit ini terdiri daripada 12 orang ahli : (10 orang perempuan dan 2 orang lelaki). . Kumpulan 3 (Unit Mencantas Daun) : .

memungut dan membuang semua sampah.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN f. menyusun dan mengembalikan semua peralatan ke tempat asal.2 Semua guru penasihat dan ahli/pelajar berehat (makan dan minum) 6. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 81 .bertindak untuk 1. Gelas 2. Rehat : 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 7. Pelajar Lelaki mengumpul. Membersihkan Tempat dan Mengemas Peralatan : 1. Pinggan 6. Sudu/ garpu 3. Baja Organik 3.menyediakan makanan dan minuman. Penyapu 6.mengemas dan membersihkan tempat . Timba 6. 2. Baldi 4. 1. 7. tanah dan sebagainya. Tong Sampah 7. mengemas. 2. Kain Lap 2. Membaja dan Menyiram) : . membersihkan daun pokok bunga langsuyur dengan mnenggunakan kain basah. 8. .1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK mengarahkan : a. Pelajar Perempuan menyapu.3 Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) bertindak sebagai .2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. gelas.mencuci pinggan. sudu dan garpu. menyiram pokok bunga Langsuyur . Kumpulan 6 (Unit Membersihkan Daun. membaja pokok bunga Langsuyur dengan baja organik 3. b.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.Unit ini terdiri daripada 10 ahli perempuan.

1Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.2Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 9.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.4Semua kawasan tempat menjalankan sebarang aktiviti dan kawasan tempat makan dan minum diperiksa sekali lagi untuk memastikan kebersihannya sebelum bersurai. Bersurai : 10 82 . 9.3P. AKTIVITI BAHAN Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.L A N G K A H 9. 9.

2.2 Memaklumkan bilangan pelajar dan guru yang ingin melawat 2.4 Disiplin dan Peraturan Semasa Mengadakan Lawatan.1 Borang Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan diserahkan kepada pelajar seminggu sebelum mengadakan lawatan dan memberikan tempoh 2 hari untuk dikembalikan kepada guru.1. 3.3 Memaklumkan tujuan dan matlamat lawatan 3.1 Menyenaraikan Guru Penasihat (guru pengiring).2 Menentukan dan menetapkan tempat yang hendak dilawati. 2. Menyenaraikan Ahli Rombongan Yang Mengikuti Lawatan : 3. Menyediakan Kertas Kerja Lawatan : (Contoh Kertas Kerja Lawatan dilampirkan) 5.1. 4.1 Guru Penasihat memanggil semua ahli/pelajar yang SEMINGGU terlibat dengan lawatan berkumpul untuk diberikan SEBELUM taklimat lebih lanjut aktiviti lawatan tersebut .2 Tentatif program : 1.1. Mengisi.1 Menghubungi dan menetapkan Tarikh.1. CATATAN 83 .Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 1. Hari dan Masa lawatan ke tempatr yang hendak dilawati. Mengadakan Taklimat : 1. Mengedarkan dan Mengumpulkan Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan : 2.i) AKTIVITI LUAR : LAWATAN LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1. 3. Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan : AWAL 1. Menyiapkan dan Menghantar Borang Permohonan Pelancongan Sekolah (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) PERSEDIAAN 1.1 Tempat Yang Hendak Dilawati : 1.3 Menyenaraikan 20 orang pelajar berisiko tinggi yang melakukan gejala negatif.AJK Tertinggi : (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) . 1. Menghubungi Tempat Dilawati : 2.3 Pakaian : .2 Menyenaraikan 10 orang AJK kelab. 2. BERTOLAK Antaranya : 1.1 Menentukan aktiviti lawatan.

84 . Buku Catatan 2 Ketika Berada Dalam Bas atau Kenderaan : 1. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. 4. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. 2.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Pen 3. pelajar dan sentiasa mengutamakan keselamatan mereka. Menentukan Tempat Duduk : 2. Kad Gerko 2. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Fail Kehadiran 3. Beratur : 1. 2.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar beratur atau berbaris ketika menaiki atau ketika turun daripada bas atau kenderaan. 4. 1.2 ‘AKTIVITI LUAR : LAWATAN’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. Mengira bilangan ahli/pelajar. 2. Kamera 1.1.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sebelum Bertolak : 1.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. Borang kehadiran 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengira bilangan ahli/pelajar yang hadir atau yang mengikuti lawatan dari semasa ke semasa dan memastikan bilangan itu sama sepanjang mengadakan lawatan sehinggalah kembali ke sekolah.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dan perempuan ketika berada di dalam bas atau kenderaan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku.

L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 3. tngkah laku dan tutur kata mereka ketika menghadiri Sesi Lawatan. Tingkah Laku dan Tutur Kata : 1. Mendapatkan Maklumat : 2.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengajukan seberapa banyak soalan berkaitan dengan bersopan untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat. Ketika Menghadiri Sesi Lawatan : 1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memantau dari semasa ke semasa tingkah laku 3.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar membuat atau mengambil catatan jika perlu semasa lawatan dijalankan. 2. 2. 85 . Menjaga Keselamatan dan Mengawal Tingkah 3. Menjaga Disiplin. pengiring.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah. 1.3 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengucapkan ‘terima kasih’ kepada sesiapa sahaja yang dilawati (penceramah. penyambut tetamu dan sebagainya) 4 Bersurai : 3.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar menjaga serta mengawal disiplin. 2.

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK......................................

PENGENALAN Program ini merupakan anjuran Kelab Pencegahan Jenayah ......... dengan kerjasama Unit Bimbingan Kaunseling. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin kelab. MATLAMAT Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap keburukan melakukan jenayah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang keburukan mendekatkan diri kepada gejala negatif. 2. Memberikan kesedaran tentang pencegahan lebih baik daripada memerangi. 3. Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang budaya ilmu, disiplin dan kemajuan sekolah lain. 4. Menggalakkan intergrasi nasional antara kaum, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing. 5. Bertukar-tukar pandangan tentang ilmu pendidikan, disiplin dan peraturan. 6. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar sekolah ini. SASARAN 1. AJK Tertinggi (10 orang) 2. Pelajar Berisiko Melakukan dan Terlibat dengan Gejala Negatif (20 orang) 1. Guru Penasihat (4 orang)

86

TEMA :‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ TARIKH TEMPAT / LOKASI Θ Jabatan Penjara. Θ Ibu Pejabat Polis Daerah . Θ Hospital Besar. PENGISIAN PROGRAM Lawatan Ceramah Sesi Dialog Taklimat ANGGARAN PERBELANJAAN (Rujuk Lampiran A) STRUKTUR ORGANISASI (Rujuk Lampiran B) TENTATIF PROGRAM (Rujuk Lampiran C) PENUTUP Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan Oleh : ...................................... ( Guru Penasihat KPJ)

87

LAMPIRAN A ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK _____________________

Perbelanjaan: BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA KUANTITI Pengangkutan 34 orang (Pergi-Balik) Ubat-Ubatan (First Aid Kit) 1 Kotak Filem (Dedahan 36 : 200) 1 Gulung Kamera (Still) 1 Buah Kamera (Digital) 1 Buah Cenderahati (Pendent) 3 Keping JUMLAH HARGA RM 5.00 X 34 RM 50.00 X 1 RM 9.00 X 1 JUMLAH RM 170.00 RM 50.00 RM 19.00 RM 239.00

88

LAMPIRAN B STRUKTUR ORGNISASI LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK ________________________ PENANUNG PENASIHAT PENGARAH TIM. PENGARAH SETIAUSAHA : BENDAHARI : : : : :

Ahli Jawatankuasa Kecil : PENGANGKUTAN : KESELAMATAN : FOTOGRAFI :

89

Jabatan Penjara Guru Mengambil Kehadiran Pelajar 1200 1210 1220 Berkumpul Semula Di Sekolah Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Bersurai CATATAN 0800 0830 1000 1130 90 . Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Guru Memberikan Taklimat Kepada Pelajar Tentang : 1.Jabatan Penjara Bertolak Dari Sekolah Ke Destinasi Yang Dilawati : .Hospital Besar .Ibu Pejabat Polis Daerah . Destinasi Lawatan: .Ibu Pejabat Polis Daerah . Disiplin dan Peraturan Semasa Lawatan 2.Hospital Besar .LAMPIRAN C TENTATIF PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR BADAN PENGAWAS SMK ___________________ TAHUN _______________ TARIKH / HARI MASA 0700-0730 0730-0740 0740-0800 AKTIVITI Semua Pelajar Berkumpul Di Dewan.

... JABATAN PENJARA 2............00 Darjah/ Tingkatan Dari lain-lain (Jika daripada penderma sebutkan nama dan alamatnya) : TIADA Nama orang yang diamanahkan mengumpulkan wang : Nama No..... HOSPITAL BESAR DAERAH Tarikh Daripada Kepada Catatan Cara-cara mendapatkan wang : PIHAK SEKOLAH DAN WANG TABUNG KELAB Tiap-tiap seorang murid : Jumlah Murid : 30 ORANG Jumlah : RM 239.......BORANG PERMOHONAN PELANCONGAN SEKOLAH (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) Nama Sekolah Alamat Sekolah Nama Pengetua : ) ) ) ) : : Nama Guru Yang Menyeliakan Pelancongan & Nama Guru-Guru lain yang bersama Tujuan Pelancongan : BELAJAR SAMBIL MELAWAT KE (JABATAN PENJARA HOSPITAL BESAR DAERAH DAN IBU PEJABAT POLIS DAERAH Tempat-tempat yang akan dilawati (tuliskan alamat sebenar tempat bermalam) Nama tempat/Bandar/Negeri termasuk alamat tempat bermalam 1... IBUPEJABAT POLIS DAERAH LAWATAN 3...K/P Umur Alamat Nama Guru Tarikh : ________________ Cop Sekolah : Tandatangan Pengetua : .......... 91 .. Lihat sebelah...

Kad Pengenalan/ No. 10.Beranak Alamat Rumah 92 . Nama Penuh/Nama Dlm Tulisan Cina (jika ada) Drj / Ting. Umur No. 2. 14. 6. 9.NAMA DAN BILANGAN AHLI-AHLI YANG MEMBUAT PELANCONGAN TERMASUK GURU-GURU Bil 1. 5. 12.S. 7. 3. 8. 11. 13. 4.

A Sistem 2.3 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada 3.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2. 4. 3 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 4 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 4.1.2 Presiden atau wakil AJK 1.4 Ahli. Fail Kehadiran 1. jantina dan aras. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat awal kepada semua ahli/pelajar sebelum memulakan sesi tayangan mengenai : 1. Kamera Digital 2 3 1. 3.1 Ringkasan VCD : .k.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Bakul Plastik 1.Tajuk Tayangan : CEGAH JENAYAH -Terbitan : PDRM .pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2. SESI TAYANGAN VIDEO (Cegah Jenayah) : L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 2 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK membahagikan ahli/pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri dari pelbagai tingkatan. 3. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti Tulis berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. Taklimat : 1. Kad Gerko 2. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. P. Pen 4 Pembahagian Kumpulan : 1.P. 3.1 Guru Penasihat 4.Masa Tayangan : >< 1 JAM 1. Pemadam ruangan ‘aktiviti’ Papan Tulis.2 Tugasan : 5 93 .1. Marker Pen 3.

.3 Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan Sesi Penghasilan Tugasan : 8. 7.1. Ahli/pelajar mengambil catatan mengikut tajuk masingmasing. 7.) 1.1 Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 7. VCD Cegah Jenayah 2 Komputer riba 3. 8.2. Sesi Tayangan VCD : 1. Kertas A4 2. 2. Marker Pen 8. Kumpulan 3 (Pecah Rumah) 4. Sesi Perbincangan : 7.1. Kumpulan dan tajuk mereka adalah seperti berikut : 1.2 Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberi arahan tugasan selanjutnya. Ahli/pelajar menonton dalam kumpulan masingmasing. Kumpulan 5 (Rogol) 1.1 Tugasan ialah hasil perbincangan. iaitu : 8. Kumpulan 2 (Curi Kereta) 3.1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Setiap kumpulan diminta membuat catatan mengenai punca dan langkah pencegahan jenayah yang akan ditayangkan.2. Kertas Mahjong 3.L A N G K A H 1.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4.2 Tugasan perlu : . L AKTIVITI BAHAN 94 . Kumpulan 4 (Ragut) 5. Skrin 1. Projektor LCD 4.2 6.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. Kumpulan 1 (Curi Motorsikal) 2.

1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 16.2 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. Dewan dibersihkan dan dikemas. P.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko Masin Masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 13. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 9. 9. 15. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. 14.A N G K A H 8. Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal. 9. Bersurai : GURU / AJK TERTINGGI AHLI / MURID 10 11 12 95 .

2 Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk 4. 1. Marker Pen 3. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.2Pengerusi boleh dilantik sama ada dalam kalangan Guru Penasihat atau ahli/pelajar.2 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : -Guru Penasihat -Presiden atau wakil AJK 1. Kad Gerko 2. 3. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Plastik Perlantikan Pengerusi Sementara : 4. Bakul menandatangani kad tersebut.2. 3.LAMPIRAN 12 CONTOH PERINCIAN AKTIVITI : MESYUARAT AGUNG TAHUNAN : L A N G K A H 1. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : Tulis 3. 3.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Pen 4 96 . 1. Fail Kehadiran 1.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.A Sistem 2. ‘P.2 ‘MESYUARAT AGUNG TAHUNAN’ pada 3. Kamera Digital 2. P. Pemadam ruangan aktiviti Papan Tulis.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2.2.1Seorang pengerusi sementara akan dilantik sebagai mempengerusikan majlis. 4. 3.

7. atau 3.3 Ucapan berbentuk motivasi.00/semester 97 . Yuran : 1. Pengerusi atau Ketua Penasihat akan memaklumkan semua ahli bahawa segala aktiviti lain yang telah dicadangkan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa yang akan ditetapkan kemudian bagi membincangkan dan memilih aktiviti yang sesuai yang akan dijalankan sepanjang tahun berkenaan.1 Ucapan alu-aluan oleh Ketua Guru Penasihat atau mana-mana Guru Penasihat 5.Yuran Keahlian : RM 2.2 Ucapan memaklumkan agenda mesyuarat berkenaan. Semua ahli layak mencadangkan sebarang aktiviti berfaedah yang ingin dijalankan pada sesi/tahun berkenaan. Pelantikan AJK Tertinggi Sesi / Tahun Semasa : 1. Walau bagaimanapun.2 Yuran Ahli/ Pelajar : . Guru-Guru Penasihat boleh menukar ahli yang telah dipilih melalui pungutan suara jika ahli berkenaan kurang berkelayakan. Perbincangan Aktiviti Tahunan : 1. : perkara 7. 8.1 Yuran Guru Penasihat : . 5.00/semester 1. pelantikan AJK Tertinggi boleh ditetapkan oleh Guru-Guru Penasihat. jumlah yuran yang ditetapkan oleh Jawatankuasa ialah seperti berikut : 1.L A N G K A H 5. 6. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Ucapan Ketua Penasihat : 5. Berdasarkan ‘PERLEMBAGAAN KELAB’. Pelantikan AJK Tertinggi sebaik-baiknya dilaksanakan melalui pungutan suara.2.RM 5.00 (sepanjang tempoh persekolahan) Yuran Semester : RM 1. 2. 2.

Hilang atau belum memiliki : (perlu membeli yang baru melalui PK KoKurikulum atau guru kelas atau kerani) .1 Ahli/pelajar wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan untuk perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti yang termaktub di dalam ‘Buku Peraturan Sekolah’.3.3.L A N G K A H 9. 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Hal-Hal Lain : 1. ‘track bottom’ berwarna hitam/biru gelap. . Perkara yang perlu diberikan perhatian. Kad Gerko 1.1 Kehadiran Ahli : . Buku Peraturan 98 . .Wajib dibawa semasa menghadiri perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. hitam atau SELUAR / Seluar hitam atau Seluar seluar biru gelap atau SKIRT seluar biru gelap skirt sekolah atau ‘track atau seluar bottom’ berwarna sekolah atau hitam/biru gelap. . KASUT Kasut hitam atau Kasut hitam atau kasut kasut sekolah sekolah 1. antaranya : 1.Wajib ada bagi setiap ahli/pelajar. iaitu : 1. atau baju sekolah. .Perlu mengemukakan bukti ketidakhadiran (surat sakit atau pemberitahuan melalui ibu bapa/penjaga) jika tidak hadir perjumpaan dan semasa menjalankan aktiviti.Wajib bagi setiap perjumpaan dan aktiviti.Dijaga dengan baik (perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) .Perlu mendapat tandatangan guru penasihat setiap kali perjumpaan atau menjalankan aktiviti.3 Pakaian : 1.Peruntukan markah sebanyak (50%) 1.2 PERKARA LELAKI PEREMPUAN Kemeja putih berkolar BAJU Kemeja T putih atau berkolar atau Kemeja sekolah atau Kemeja sekolah baju sekolah.2 Kad Gerko : .

99 .jadual bertugas : (i) menyiram pokok bunga membersihkan pasu dan tali (ii) menyapu dan mop lantai (iii) mengelap cermin papan kenyataan 1.1 Anjung KPJ dan harta benda anjung .Pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku catatan dan diwajibkan membawanya semasa perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. 12.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko MasingMasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.5. 12.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. .5.3 Dan Lain-lain. 10.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. 1.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 1.kebersihan .5 Perkara-Perkara Berkaitan Yang Difikirkan Perlu Untuk Dimaklumkan Kepada Ahli/Pelajar : 1. 13.Buku Catatan dan alat tulis perlu dibawa untuk mencatatkan perkara-perkara berkaitan.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal Bersurai : 11.2 Pakaian Seragam : 1. 12.3 Dewan dibersihkan dan dikemas.4 P.5.4 Buku Catatan : . Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 12. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 10. 10.2 Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal 12.

1 Raptai diadakan untuk melicinkan dan melancarkan perjalanan majlis pada hari sebenar dan sebagai memberikan gambaran sebenar kepada AJK Tertinggi dan ahli/pelajar.1 Bacaan Ikrar oleh Presiden dan AJK Tertinggi (Tatacara dan Kedudukan) 2.1. Antaranya : 1.2 Diadakan selewat-lewatnya 1 hari sebelum majlis sebenar.A Sistem 2.A Sistem : (Pelan Kedudukan disediakan) 3. 2.7.2.2 Raptai termasuk latihan perkara berikut : 2.1.2 Bacaan dan Tatacara Bacaan Ikrar : (Teks Ikrar dilampirkan) 1. Peralatan dan P.3 Pakaian : AJK Tertingg (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 2. Persiapan Tempat .2. (Perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) 3.1 Diadakan sekurang-kurangnya 1 kali.1.2 Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas (Tatacara) 3. Rostrum 3. 1 buah kerusi dan 1 buah meja (untuk majlis menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas) CATATAN 100 . Raptai : 2.1 Tentatif program : (contoh dilampirkan) 1.1 Tempat : 3.1 Tempat paling sesuai ialah Dewan Serbaguna.2 Peralatan : (Peralatan perlu ada :) 1.1.1.1.LAMPIRAN 13 4. Taklimat : 1. MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. P.1. 2.2 Pengerusi dan Guru Penasihat memanggil semua AJK Tertinggi tahun berkenaan yang telah dilantik dan ahli/pelajar berkumpul untuk diberikan taklimat lebih lanjut mengenai majlis berkenaan. 2.

LANGKAH AKTIVITI 4. 10 buah kerusi (untuk pentadbir dan tetamu) 6. 10 buah kerusi (untuk AJK Tertinggi) 5. ‘Backdrop’ (Skrin + Komputer Riba + Projektor LCD atau Kain rentang atau polisterin untuk ‘wording’) CATATAN 101 .

2 Ahli/pelajar duduk di atas lantai (sama seperti majlis perhimpunan) 3. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. Kad Gerko 2. Still Camera Filem 2. Surat Pelantikan AJK Tertinggi (10 helai) 2. Borang kehadiran 3. Pemadam Papan Tulis.L A N G K A H 1. Pen 3.A Sistem 2. Bakul Plastik 1. P. Nyanyian Lagu : . 4. Kaset lagu NegaraKu. 1. 2. 3.3 AJK Tertinggi duduk di kerusi yang disediakan. Sabah TanahAirKu. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.1 Dewan dan Semua Ahli dalam keadaan bersedia. Ucapan Pengetua 4. Berilmu Berdisiplin dan Mari Cegah Jenayah. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1.NegaraKu . Papan Tulis 2.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 102 .2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ’tarikh 2.3 ‘MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. Fail Kehadiran 1. Persediaan Majlis : 3.Berilmu Berdisiplin . Marker Pen 3.Mari Cegah Jenayah 5.Sabah TanahairKu . Tentatif Program : 1. Kamera Digital 1. Ketibaan Pengetua 3. 1. Ketibaan tetamu 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masingmasing : 2. 4. Ucapan Ketua Penasihat 6. Bacaan Doa.

3. Sesi Fotografi bersama Pengetua. Guru-Guru Penasihat. 12.Bendahari . Pengetua dan tetamu meninggalkan majlis. 11.2 dan 1 8.Presiden . Tetamu dan AJK Tertinggi Kelab. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 3. 5. Majlis Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : . 10.Presiden .AJK Tingkatan 5. Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan AJK Tertinggi . 103 . Teks Ikrar 6.Timbalan Presiden . 5.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Majlis Penyerahan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : Presiden Kelab menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Pengetua.Setiausaha . Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas J/Kuasa Tertinggi (1 helai) 4.2 dan 1 9.AJK Tingkatan 5.Timbalan Presiden .Bendahati .Setiausaha . Majlis Bacaan Ikrar : Presiden Kelab mengetuai majlis Bacaan Ikrar Jawatankuasa Tertinggi Kelab.Timbalan Setiausaha .L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 7.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masing-masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.3. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 5.4. Pengetua menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Ketua Penasihat.Timbalan Setiausaha .4.

Bersurai : 8.4 P. 7.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Mengemas Dewan dan Peralatan : 7. 7.7. 7. 104 .3 Dewan dibersihkan dan dikemas.2 Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal.

LAMPIRAN 14 KERTAS KERJA PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK.

PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling . Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwim Badan Pengawas. MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kebaikan hadir 100 % ke sekolah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. TARIKH : TEMA : ‘Tak Nak Ponteng’ DANA : Badan Pengawas. OBJEKTIF : 1. Menyedarkan pelajar tentang kebaikan jika mereka hadir ke sekolah tanpa ponteng, 2. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya daripada ponteng sekolah dan kelas. 3. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 4. Membudayakan kehadiran 100 % ke sekolah dan kelas. SASARAN : 1. Semua pelajar yang kehadiran mereka di tahap kritikal. (sasaran utama) 2. Semua pelajar . AKTIVITI / PROGRAM : 1. Ceramah 2. Kajian Kes (Soal Selidik) 3. Sesi Kaunseling 4. Pertandingan 100% Kehadiran Kelas. PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.

105

SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah 1. Memantau perjalanan program 2. Memastikan perjalanan program mengikut jadual dan perancangan 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membantu tugas-tugas Pengarah 2. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mencatat minit. 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membuat anggaran perbelanjaan. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM BIDANG TUSAS 1. Memberikan khidmat nasihat. 2. Memberikan tunjuk ajar. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Timbalan Pengarah

Setiausaha

Bendahari, Hadiah & Cenderahati Banner

106

JAWATAN

NAMA

BIDANG TUSAS

Penyelaras Aktiviti & Pertandingan

Ceramah :

1. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan borang soal selidik. 2. Mengendalikan sesi kajian kes. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. 2. Mengendalikan sesi kaunseling. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program 2. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan memastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /ProjectorLCD) semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Kajian Kes (soal selidik) :

Sesi Kaunseling :

Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % :

Peralatan

PA. Sistem :

Visual

107

2.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung . Disahkan oleh. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. 2. 108 . Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Menyediakan Poster Banner yang menarik.

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PAGI HARI ISNIN MASA 0630 0700 0700 0800 0800 0900 0900 1000 1000 1100 1100 1200 SESI KAUNSELI NG SESI KAUNSELING CERAMAH 1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMIA N SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 109 .

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PETANG HARI ISNIN MASA 1200 0100 0100 0200 0200 0300 0300 0400 0400 0500 0500 0600 SESI KAUNSEL ING CERAMA H1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMI AN SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 110 .

maklumat melalui ‘spy’ atau ‘mata-mata’ sekolah yang nampak mereka merokok di luar kawasan sekolah. Pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti merokok : pelajar yang telah membuat pengakuan merokok. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya. dan sebagainya. Meminimumkan kegiatan merokok dalam kalangan pelajar khususnya pelajar-pelajar lelaki. Menyedarkan pelajar tentang keburukan dan bahaya merokok. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin Badan Pengawas MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap Keburukan Merokok di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu. OBJEKTIF : 1. berdisiplin. 111 . Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 2.LAMPIRAN 15 PROGRAM MINGGU SIFAR MEROKOK ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling. berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. TARIKH : TEMA : ‘Generasi Sihat Tanpa Rokok’ DANA : PIBG dan Sekolah. 4. SASARAN : 1. pelajar yang disyaki merokok :bibir lebam. 3.

CERAMAH / PAMERAN • • Hospital Besar . PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Bahagian Narkotik. Kementerian Kesihatan Malaysia. di samping dapat memberikan kesedaran kepada bukan sahaja peserta program tetapi juga kepada semua pelajar 112 . LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK) dikendalikan oleh Fasilitator yang terdiri daripada Badan Pengawas dan guruguru • sesi hati ke hati : . • PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya.bantu mereka cara henti merokok Sesi Perbincangan dan Pembentangan Kumpulan : 3.AKTIVITI / PROGRAM : 1. ASIMILASI MINDA • Sesi mereka diminta berfikir tentang kesan jika mereka meneruskan tabiat buruk ini kepada diri mereka sendiri sama ada dari segi kesihatan dan kewangan mereka.bila mula merokok . Polis Diraja Malaysia 2.sebab-sebab mereka merokok sesi kaunseling : .nasihat . Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah.

2. 1. 2. Memberikan tunjuk ajar. Timbalan Pengarah Setiausaha Bendahari. Hadiah & Cenderahati Banner 113 . 1. 2. Mencatat minit. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Memastikan perjalanan program berjalan mengikut jadual dan perancangan 3. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 3. Memberikan khidmat nasihat.SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM ) Ketua Guru Pengawas 1. 1. 4. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Membuat anggaran perbelanjaan.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 1. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Memantau perjalanan program 2. Membantu tugas-tugas Penagrah 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. BIDANG TUSAS 1.

1. 1. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. Tugas-tugas lain yang berkaitan.JAWATAN Penyelaras Aktiviti & Pertandingan NAMA Ceramah : BIDANG TUSAS 1. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. Menyediakan borang soal selidik.Menyediakan an mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /Projector/LCD) semasa sesi perasmian. Mengendalikan sesi kajian kes. 3. ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. Sistem : Visual: 114 . 3. 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan.. 1. Mengendalikan sesi kaunseling. Menyediakan dan mempastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian. 3. 1. ceramah 2.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program). 2. Kajian Kes (soal selidik) : Sesi Kaunseling : Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % : Peralatan PA. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah.

Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. 115 . 1. Menyediakan Poster Banner yang menarik. Disahkan oleh. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. 1.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Lain-lain tugas berkaitan 2.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. 2.

30 LDK 1 1.30-12.00-10. Hospital Besar Kementerian Kesihatan Malaysia.30-4. Sesi Hati ke Hati 2.30 Merarau (minum pagi) 10. Sesi Kaunseling 2.30 Kudapan (makan tengahari) Solat Zohor 1.30-2. 10.30-3. Sesi Pembentangan Kumpulan 3.00 Ceramah 2 ‘Kesan dan Keburukan Dadah’ Pegawai dari Bahagian Narkotik Polis Diraja Malaysia 12. Sesi Perbincangan Kumpulan 2.00-1.30-10.30 LDK 2 1.JADUAL PROGRAM ’Kempen Sifar Rokok’ 7.00 Asimilasi Minda 4.00-7.30 Bersurai 116 .00 Ceramah 1 ‘Kesan-kesan negatif tabiat merokok’ Pegawai Promosi Kesihatan.30 Pendaftaran peserta 8.

LAMPIRAN 16 LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN (LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN -------) Di antara aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Pencegahan Jenayah ini sepanjang tahun adalah seperti berikut : BIL. 3.00 Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan dan Peraturan kelab. Dijalankan dengan memberi Watikah Pelantikan kepada AJK Mereka juga membaca/melaf azkan ikrar pada majlis berkenaan. 2.05 Dewan Sekolah.01. Mesyuarat Agung Tahunan Kelab. Dilaksanakan berdasarkan ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum. 14. TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 1. 117 . Majlis Perlantikan Ahli Jawatankuas a Kelab. 50 ahli memahami perlembagaa n kelab RM 100. PROGRAM / AKTIVITI Hari Penghayatan Kelab.

BIL. Anjung KPJ ini diilhamkan oleh Pengetua dan disumbangka n oleh pihak sekolah 5 Kerja Amal : Mencantik kan dan menceriak an ‘Anjung KPJ’ dan kawasan persekitar annya dengan : • menga dakan sudut dan ruang an untuk mena mpal poster dan gamba r berken aan denga n pence gahan jenaya h. Sesi Latihan Nyanyian Koir Lagu Rasmi Kelab (Mari Cegah Jenayah) Sesi latihan ini bertujuan menimbulkan rasa bangga ahli terhadap kelab kesedaraan terhadap pentingnya membenteras jenayah. PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 4. • menga dakan sudut untuk carta organi 118 .

119 . dan meleta kkan bunga bunga di kawas an sekitar untuk menca ntikka n dan mence riakan nya. • • memb ersihk an kawas an persek itaran denga n meleta kkan batubata untuk menut up kawas an berlum pur.sasi kelab.

Lawatan Sambil Belajar Ke Jabatan Penjara Malaysia. Sesi Tayangan tersebut kemudiannya dibincangkan dalam kumpulan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. 7. Akibat dan Langk ah Pence gahan. Ahli dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberikan satu isu berkaitan masalah disiplin dan jenayah. Bilik Pameran dan Demonstrasi Sebatan Rotan. Sebab .6. 8. Sesi Percambaha n Minda Cegah Jenayah : • Punca . Lawatan merangkumi lokasi Sel Penjara . Lawatan ini bergabung dengan Kadet Pertahanan Awam Sekolah. Tayangan Video : • (VCD Cegah Jenay ah) terbita n PDRM . 120 . Kumpulan ini akan membincangkan isu yang diberikan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan.

Menjemput Agensi Luar. Menghasilka n Buku Skrap : • Buku Skrap yang dihasil kan berdas arkan keskes jenaya h yang disiark an di dalam akhbar akhbar tempat an. Rompak. Ceramah dan Demonstr asi Hukuman Sebatan Rotan) - Ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan dan setiap kumpulan ditugaskan menghasilkan sebuah Buku Skrap yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Buku Skrap yang telah diterbitkan oleh kelab adalah seperti : (Kes Rogol. Buli dan banyak lagi) Program diadakan untuk kedua-dua sesi pagi dan petang dan dihadiri oleh semua pelajar 10 121 . Pecah Rumah. seperti : 3 Polis Diraja Malaysia Tawau. Setakat ini. Curi. Samun. Bunuh. Ragut. (Untuk menga dakan Pamer an dan Ceram ah) 4 Jabatan Penjara (Untuk mengadak an Pameran.9.

14. Program Khas untuk PelajarPelajar Lelaki Sekolah ini untuk sesi pagi dan petang yang berisiko Tinggi. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Disahkan oleh : 122 .11. Pihak sekolah memilih buat pertama kali KPJ untuk bertanding dalam perbarisan sempena Hari Kemerdekaan. 12 13 Membantu Unit Bimbingan Kaunseling dan Badan Pengawas Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Pemurnian Cinta‘ Membantu Badan Pengawas dan Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Kempen Sifar Rokok’ : Perbarisan Sempena Hari Kemerdekaan Anjuran Majlis Perbandaran Tempatan Program Khas untuk Pelajarpelajar Perempuan Sekolah ini yang dijalankan mengikut sesi iaitu Sesi Pagi dan sesi Petang. Pembubaran AJK Sesi Tahun __________ Dilaksanakan mengikut ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum.

LAMPIRAN 17 1. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SENARAI NOMBOR TELEFON PENTING IPK MALAYSIA Nama Ibu Pejabat Polis Negeri Bukit Aman Sabah Sarawak Putrajaya Labuan Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang Nombor Telefon 03 – 22626222 088 – 318555 082 – 245522 03 – 88862222 087 – 412315 03 – 21460522 03 – 55142222 04 – 9762222 04 – 7741222 04 – 2221522 05 – 2451222 06 – 2854222 06 – 7622222 07 – 2254422 09 – 63547222 09 – 63547222 09 – 5552222 Hotline / Gerakan 03 – 20319999 088 – 450470 082 – 240800 03 – 88862145 087 – 412222 03 – 20520195 03 – 20529999 04 – 9711999 04 – 7392999 04 .2691999 05 – 2401999 06 – 2851999 06 – 7619999 07 – 2212999 09 – 5151999 09 – 6354999 09 – 5151999 123 .

gov. SENARAI NOMBOR TELEFON MCPF NEGERI Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sabah Sarawak Labuan Negeri Tel 088-711758 082-274222 03-40442828 03-55106625 04-9082212 04-7741222 04-2221504 05-2422299 06-2854222 06-7622222 07-2254657 09-7455514 09-6354722 09-5902252 Faks 088-719228 082-4272275 03-40446688 03-55145155 04-9761330 04-7316988 04-2623388 02-24338333 06-2837771 06-7623506 07-2239607 09-7440022 09-6226941 09-5563305 Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang 3.2.my Nombor 124 . Bil 1 2 3 ADUDISIPLIN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Perkara Hotline Adudisiplin Fax Adudisiplin Email adudisiplin 1 – 80088 – 4774 03 – 88886681 adudisiplin @ moe.

17/1998 KP(BS)8591/Jld.LAMPIRAN 18 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL TAJUK KESELAMATAN Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Garispanduan dan Syarat-syarat pengambaran di Sekitar Kawasan Jabatan dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Persdiaan Menghadapi Bencana Alam Pelaporan Kejadian Tidak Diingini di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Ko-kurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Sekolah Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi GENGSTER Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah Lapor kepada Polis Salahlaku yang berbentuk Jenayah Menangani Masalah Ponteng di Sekolah BIL.IV(6) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(21) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 12/1998 KP(BS)8591/Jld. 4/1991 KP(BS)8591/Jld.V(96) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 21/1998 KP(BS)8591/Jld. 6/1995 KP(BS)8591/Jld.IV(17) 14 Ogos 1998 8 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 7/1999 KP(BS)8591/Jld.VIII(9) 10-Jun-99 9 6 Ogos 1998 10 15-Feb-93 11 05-Sep-95 125 .VII(75) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3/1993 KP(BS)8591/Jld. 8/1999 KP(BS)8591/Jld.XV(8) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 1/1995 KP(BS)8591/Jld.XV(8) 11-Sep-98 5 16 Mei 1991 6 06-Apr-95 7 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/1998 KP(BS)8591/Jld. 6/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(16) Surat Pekeliling Iktisas Bil. SURAT TARIKH 1 Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(12) 10-Jun-99 2 31 Mac 1998 3 19 Mei 1998 4 Surat Pekeliling Iktisas Bil.V(7) Surat Pekeliling Iktisas Bil.

Ahamad bin Sipon Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Dato’ Hj.Sekolah.Ahmad Jabatan Pelajaran W.P. KPM : Encik Abdul Rahim bin Mohidin Penolong Pengarah. Bhg. KPM : Encik Mior Khir bin Haji Ghazali Jabatan Pelajaran Negeri Perak : Encik Che Soh bin Muda Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu : Encik Nadzaruddin bin Kasim Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Encik Mohamed Hatta bin Md.Akil Ketua Penolong Pengarah. KPM : Encik Mohd.Tamyes bin Saimun Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Khusaini bin Hasbullah Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Encik Salleh bin Mohd. Bhg. : Encik Anuar bin Ariffin Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Encik Mansor bin Hassan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Encik Asmawi bin Hj.JAWATANKUASA PENULISAN BUKU PANDUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) Penaung Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha I Naib Setiausaha II AJK : Dato’ Dr.Sekolah.Sekolah. Labuan : Encik Mokhtar bin Mohamad Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 126 . Salleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor : Encik Mohd.Hussen Pengarah Bahagian Sekolah : Puan Nor Azizah binti Ibrahim Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah. : Encik Zais bin Mohd. Bhg.Fuzi bin Haji Mohd.Nor Penolong Pengarah.

: Encik Ali Affandi bin Abdul Majid Jabatan Pelajaran Negeri Pahang : Encik Ibrahim Bin Yaacob Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang : Encik Razukee bin Zulkifli Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Muzli bin Mustafa Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Mohd Khaidir Bin Abdullah Ketua Unit HEM Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Puan Rusni Bt Abd Jalil Ketua Unit HEM. Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Y. Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Puan Hamimah Bt Lek : Ketua Unit HEM. Selangor Encik Munshee Bin Mohamad Mokhtar : Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur 127 . Abd Kadir SMK Sultan Yahya Petra 2. Johor : Encik Abdul Wahid Bin Takat Pengetua SMK Telok Dato’. Kajang. Banting. Kuala Lumpur : Encik Hassan Bin Topit : Pengetua SMK Puteri Wangsa. Selangor : Encik Husain Bin Usih SMK Pasir Putih. Sabah : Encik Mohd Saidi Bin Ahmad Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Tawau. Kelantan : Puan Nooriha bt. Ulu Tiram.Bhg Datin Suwarni Bt Hassan : Pengetua SMK Bukit Bandaraya. Kelantan : En Zulkifli Zakaria Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Kelantan : Encik Shaharuddin Bin Abu Kassim SMK Maahad Hamidiah.

KL : Encik Zainal Abidin Bin Osman SMK Sultan Abdullah. Teluk Intan Perak : Puan Zaharah Bte Othman SMK Tinggi Kajang. 128 . Selangor.: Encik Ramlan bin Noordin SMK TTDI Jaya. Cheras. Shah Alam : Encik Khairom bin Patong SMK Seri Mulia. KL : Encik Kasim bin Kasimin SMK Padang Tembak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->