P. 1
Buku KPJ 1

Buku KPJ 1

|Views: 276|Likes:
Published by MohdErwan
kelab pencegahan jenayah
kelab pencegahan jenayah

More info:

Published by: MohdErwan on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2015

pdf

text

original

1

1.0

LATAR BELAKANG Kes jenayah yang melibatkan murid sekolah seperti yang sering dilaporkan oleh media semakin meningkatkan serta membangkitkan kebimbangan banyak pihak. Kementerian Pelajaran berpendapat gejala antisosial ini perlu diberi perhatian serius dan ditangani secara menyeluruh dan bersepadu oleh semua pihak. Kesedaran murid akan implikasi negatif terhadap jenis dan pola perlakuan jenayah perlu dipertingkatkan agar mereka tidak terjebak dalam kegiatan antisosial. Kementerian Pelajaran Malaysia, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1999 bertarikh 10 Jun 1999, telah menyarankan bahawa semua sekolah menengah di seluruh negara supaya menubuhkan Kelab Pencegahan Jenayah. Saranan penubuhan kelab ini bertujuan untuk membangkitkan kesedaran dan kepekaan murid terhadap

kemungkinan wujudnya gejala antisosial di sekeliling mereka. Seterusnya, diharapkan agar kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan polis dapat diselaraskan dalam usaha membanteras perbuatan jenayah sama ada di dalam sekolah atau di luar kawasan sekolah.

1.1

FALSAFAH Kelab ini berperanan serta bertanggungjawab melahirkan ahli yang kreatif dan inovatif, mempunyai ketahanan diri, berani bersaing, prihatin terhadap bidang yang diceburi, mempunyai wawasan dalam bidang kokurikulum dan juga sahsiah, serta menggembleng kreativiti diri secara global demi memartabatkan nama kelab dan sekolah di samping mempunyai keyakinan dan kesedaran diri.

1.2

MOTO ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’

2

1.3

MATLAMAT Matlamat penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di sekolah adalah untuk membentuk komuniti murid yang mempunyai kesedaran tinggi terhadap aspek pencegahan jenayah dan mempunyai kefahaman tentang penguatkuasaan undangundang dalam konteks mewujudkan masyarakat yang harmoni dan aman.

1.4

OBJEKTIF 1.4.1 Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah. 1.4.2. 1.4.3. Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid. Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. 1.4.4. Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah. 1.4.5 Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal menangani jenayah

.

3

4 .

Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Jabatan Sekolah) Pengarah Bahagian sekolah Timbalan Pengarah (Murid) Sektor Hal Ehwal Murid Ketua Penolong Pengarah Sektor Hal Ehwal Murid i) Pengarah Bahagian Pengurusan Jabatan Pendidikan lslam dan Moral ii) Pengarah Bahagian Pengurusan Pelajaran Teknik dan Vokasional iii) Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Sukan iv) Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Khas v) Semua Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri iv) Pengetua-Pengetua Penyelaras Gabungan/Daerah/Zon iiv) Bahagian Siasatan Jenayah Bukit Aman.B.1 JAWATANKUASA INDUK KPJ PERINGKAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2.1. 2. Kelab pencegahan jenayah di peringkat sekolah hanya akan dapat dijayakan apabila semua peringkat jawatankuasa memainkan peranan mengikut keperluan yang telah ditetapkan. Polis DiRaja Malaysia iiiv) Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sektor Hal Ehwal Murid Urus Setia 5 .0 PENDAHULUAN Bab ini mengandungi senarai jawatankuasa mengikut peringkat dan senarai tugas ahli jawatankuasa yang terlibat.1 Jawatankuasa Induk KPJ Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut :Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa Y.2.

a) Negeri-negeri yang mempunyai daerah.2 JAWATANKUASA KPJ PERINGKAT PPG / DAERAH /ZON 2. 2.2.1 Di peringkat PPG/Daerah/Zon.1.jawatankuasa ini diketuai olehPengetua Penyelaras yang dilantik oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai PPG/PPD Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i)Seorang Wakil PPG / PPD Sektor Kemanusiaan ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat ii) Ibu Pejabat Polis Daerah iii) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) iv) NGO yang berkaitan Penaung Penasihat Pengerusi 6 .2.2 Fungsi Urus Setia Jawatankuasa Induk adalah untuk membincangkan dan menentukan dasar serta program yang akan dilaksanakan secara bersamasama di semua peringkat Gabungan/Daerah.

4 Pengetua yang dilantik perlu membentuk Jawatankuasa Pemantauan Sekolah-sekolah bagi memastikan kelab dijalankan seperti yang dirancang.2 Jawatankuasa Peringkat Daerah adalah berfungsi melaksanakan keputusan. 2.b) Negeri-negeri yang tidak mempunyai daerah. 2.2.keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk .2. merancang aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah bersama Pengetua-pengetua Sekolah di Peringkat 7 .3 Pengetua Penyelaras yang dilantik hendaklah Gabungan/Daerah masing-masing. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli-Ahli Jawatankuasa Ex-0fficio Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengetua Penyelaras yang dilantik di Peringkat Gabungan/Daerah Seorang Pengetua yang dilantik oleh Pengerusi Seorang Guru Disiplin dari sekolah Pengetua Penyelaras i) Semua GPK HEM sekolah yang terlibat i) Ketua Unit HEM/Penyelia Disiplin ii)Pengetua-pengetua sekolah yang terlibat iii) Polis Diraja Malaysia (Daerah) iv) Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) v) NGO yang berkaitan 2.2.

3.2.2.3 JAWATANKUASA SEKOLAH 2. Laporan yang dihantar ke Jawatankuasa Induk hendaklah diberi satu salinan kepada Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Gabungan/Daerah.5 Pengetua Penyelaras perlu menyediakan laporan lengkap berkaitan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah di Gabungan/ Daerah masing-masing pada bulan Oktober setiap tahun.2.6 2.1 INDUK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH PERINGKAT Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah seperti berikut :- adalah Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha Ahli Jawatankuasa Pengetua Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum/ Penyelia Petang Ketua Guru Disiplin i) Guru Penasihat KPJ ii) Guru Bimbingan dan Kaunseling iii) Pengerusi PIBG iv) Pegawai Perhubungan Polis v) Ketua Panitia BM dan BI vi) Ketua Panitia Moral / Agama vii)Ketua murid lelaki atau perempuan viii)Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah viii)Ketua Jawatankuasa Pemimpin Pelajar yang difikirkan sesuai 8 . Pelajaran 2.

5 Tugas Jawatankuasa: a.4 Peranan Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah adalah seperti berikut: i. iv. Merancang.3.3. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan berkesan.3. Membuat laporan tahunan Kelab Pencegahan Jenayah kepada Jawatankuasa Peringkat Daerah pada akhir bulan Oktober setiap tahun.2.2 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Sekolah adalah pelaksana kepada keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Jawatankuasa Induk Kementerian Pelajaran Malaysia dan Daerah. 9 . 2. Sekolah hendaklah mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun 2. Membincangkan semua program dan aktiviti bersama-sama jawatankuasa. memantau dan menilai program atau aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah. ii. iii. Memberikan khidmat nasihat dalam pelaksanaan aktiviti kepada pelaksanaan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah.3 Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat atau mengikut keperluan. 2. Mendapatkan peruntukan daripada MCPF dan agensi-agensi luar. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD.3.

Membuat penilaian kokurikulum kepada semua ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah dari semasa ke semasa. 10 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah peringkat sekolah. Guru Bimbingan dan Kaunseling Melaksanakan modul ’Masih Ada Yang Sayang’.b. Menjalankan Jawatankuasa tugas-tugas Induk lain yang diarahkan oleh Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. c. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Timbalan Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. d. Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahliahli. e. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Jawatankuasa Induk Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia/PPG/PPD. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin.

Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. 11 .4.1.4.4. Struktur organisasi seperti berikut :PENAUNG PENGETUA PENASIHAT PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH GURU PENASIHAT GURU DISIPLIN JAWATANKUASA PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA (5) PEMERIKSA KIRA-KIRA (2) AHLI-AHLI KEAHLIAN TERBUKA KEPADA SEMUA MURID 2.2. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. STRUKTUR ORGANISASI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2.2 Tugas Jawatankuasa a) Pengerusi Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.

Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Penasihat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Ahli Jawatankuasa Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. 12 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Bekerjasama dengan setiausaha.b) Naib Pengerusi Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari semasa ke semasa. Menyediakan laporan untuk diselia oleh Guru Penasihat. e) Bendahari f. Mengutip wang derma daripada ahli. d) Penolong Setiausaha Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. c) Setiausaha Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli-ahli. Memastikan akaun sentiasa dikemas kini. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.

Pengurusan Kelab Pencegahan Jenayah tertakluk kepada Perlembagaan yang telah ditetapkan ( rujuk Lampiran 1 ) 2. 13 .6.0 Sistem Fail ( rujuk Lampiran 2 ) Contoh surat-menyurat ( rujuk Lampiran 5-8 ) Contoh Borang Pemantauan ( rujuk Lampiran 9 ) Contoh Pelan Tindakan Tahunan dan Perincian ( rujuk Lampiran 10a dan 10b ) Contoh Program dan Aktiviti ( rujuk Lampiran 11-16 ) PROGRAM DAN AKTIVITI Semua aktiviti di bawah mengambil kira 5 domain pembangunan sahsiah murid di sekolah : 123453.5. 2. taraf perilaku yang baik. Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.g. Pemeriksa Kira-Kira 2. berharga dan bernilai.1. berbudi pekerti yang halus dan bersopan. Ia adalah asas dalam sistem pendidikan bagi menilai dan mengukur sesuatu perkara yang berkaitan dengan kualiti.1.9. 2.4. 3.8.7. 2. Pembudayaan Adab Murid Peningkatan Disiplin Murid Perpaduan Murid Patriotisme Jati Diri Pembudayaan Adab Murid 3. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 2.1 Merupakan perbuatan / tingkah laku / tutur kata yang sopan.

3.3.2 3. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Polis Kursus Kepimpinan & Pengurusan Kelab Pameran Anti Jenayah Kempen Anti Buli Program `Jom Ke Sekolah’ 3. Perpaduan Murid 3. Melahirkan murid yang berilmu pengetahuan. Wujud persefahaman dan toleransi serta saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. Budaya beradab merangkumi 10 komponen iaitu : Adab di dalam bilik darjah Adab semasa perhimpunan Adab semasa interaksi sesama murid Adab dengan alam sekitar Adab kepada guru Adab kepada ibu bapa Adab kepada rakan Adab semasa dalam permainan / aktiviti Adab semasa bersama masyarakat Adab kepada pemimpin 3. Untuk melahirkan generasi Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah Keibubapaan Bengkel Vandalisme Lawatan Minggu Sahsiah Cemerlang Program Masih Ada Yang Sayang 3.2.3.2.3. sekolah serta negara.” 3. bersemangat muhibah dan mampu menghadapi cabaran secara kolektif dan bersepadu.3 Hubungan rapat terjalin antara murid di sekolah. Peningkatan Disiplin Murid 3.2.2 Tingkah laku yang baik membawa kepada kesedaran akan tanggungjawab terhadap diri sendiri. masyarakat.2. muhibah.3.1.3. keluarga. memiliki jiwa dan peribadi yang unggul .1 3. 14 .1.3.1 3.2. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. dan negara. masyarakat. toleransi dan persefahaman menjadi teras utama pelaksanaan aktiviti. Semangat kerjasama.

3. iv.1 Patriotisme bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air menjurus kepada perpaduan rakyat. iii.5.5.4. ii. Patriotisme 3.1 Jati diri yang perlu dibangunkan dalam sanubari murid kita adalah tentang perasaan kepercayaan dan keyakinan diri yang tinggi terhadap: i.4. Contoh-contoh aktiviti : Ceramah juvana & undang-undang Seminar pembentukan sahsiah Kempen kesedaran antisosial Pertandingan melukis mural antijenayah Aktiviti keagamaan 15 . Jati Diri 3. asal usul dan tradisi resamnya tradisi keilmuan rupa bangsa Malaysia keupayaan bersaing yang tinggi katakan tidak pada perkara-perkara dan tingkah laku yang negatif 3.2. 3. sifat berdisiplin secara kerelaan sendiri (internally imposed) akan terjana dan perkasa.5.4 Contoh-contoh aktiviti : Dialog bersama tokoh & pemimpin masyarakat Aktiviti sukan & permainan Program khidmat masyarakat Aktiviti gotong-royong Karnival Pencegahan Jenayah 3.2 Contoh-contoh aktiviti : Sambutan Hari Kemerdekaan Kibar Jalur Gemilang Lawatan ke tempat-tempat bersejarah Bicara tokoh Pertandingan mendeklamasikan sajak 3.3. v.4.

1.3 Bimbingan Senaraikan nama murid berkenaan dan jika Guru melebihi 30 orang maka hendaklah Kaunseling diberikan keutamaan kepada 30 orang murid yang tegar sahaja dan yang lain sebagai senarai simpanan.3.1 Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Pertama Guru Bimbingan dan Kaunselin untuk menerangkan sejelas-jelasnya tujuan. objektif dan matlamat yang hendak dicapai oleh Jawatankuasa Induk Kelab Pencegahan Jenayah. PROGRAM `MASIH ADA YANG SAYANG’ Strategi Pelaksanaan : TAHAP PERTAMA TINDAKAN 1.1 Kenal pasti secara sulit murid yang perlu diberi perhatian dari tingkatan 1 hingga 5 melalui: Pemerhatian Pengetua • • • • • Pemerhatia Jawatankuasa Pelaksana Pemerhatian Pengawas/ PRS/ Ahli KPJ Rujukan guru tertentu Cara-cara lain yang sesuai dan 1.2 1. (Gunakan Lampiran A untuk panduan) TAHAP KEDUA TINDAKAN 1.9. 16 . Masukkan senarai 30 orang murid berkenaan ke dalam buku daftar/laporan dan catatkan sedikit latar belakang setiap pelajar berkenaan mengikut buku pendaftaran dan jenis-jenis kesalahan yang sering menjadi masalah sekolah.

Dalam pertemuan itu dinyatakan: • • • • • Tujuan Pertemuan Tugas Fasilitator Kepadanya Cadangan-cadangan Penglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum Proses Tindakan Disiplin Di Sekolah Satu set peraturan sekolah dan minat klien dibaca dan tandatangan di buku laporan sebagai tanda memahami peraturan sekolah.2 Membentangkan senarai cadangan nama pelajar yang dikenal pasti kepada Jawatankuasa dan mengesahkan disiplin setiap murid. tahap pelanggaran disiplin yang dilakukan.3 1. hobi dan sebagainya.4 TINDAKAN 17 . Setiap fasilitator cuba mengenali secara terperinci latar belakang kliennya termasuk kemajuan pelajaran. 3.TAHAP KEDUA 1. TINDAKAN 1. kecenderungan minat. Melantik fasilitator dan menyerahkan kuasa kepada Jawatankuasa untuk memilih 3 orang sahaja klien masing-masing. TAHAP KETIGA 3.1 Setiap fasilitator mengadakan pertemuan Fasilitator informal dengan klien masing-masing untuk membina hubungan mesra/rappor.

1 TINDAKAN 3.4 TINDAKAN Mesyuarat Jawatankuasa Kedua dan semua Guru Bimbingan dan fasilitator memberikan laporan kemajuan Kaunseling dan tindakan yang perlu diambil. masa rehat. 4. 18 . memberikan peningkatkan dan sebagainya.Fasilitator kurangnya satu aktiviti kokurikulum secara aktif. Jika perlu.3 3. alamat sebenar dan sebagainya. Mewujudkan hubungan dua hala yang rapat Fasilitator antara fasilitator dan keluarga/penjaga klien. lawatan ke penjara. Dapatkan nombor telefon. Waktu pertemuan mungkin pada waktu pagi. adakan satu projek khas untuk klien yang semakin merosot disiplinnya seperti Perkhemahan Kerja. Majlis Maulud Nabi. waktu balik dan sebagainya.TAHAP KETIGA 3. Programkan rancangan pertemuan informal Fasilitator yang berjadual (Untuk jangkamasa 5 minit) sekurang-kurangnya satu minggu sekali. Tujuannya untuk bertukar pendapat. khidmat nasihat. Kem Jaya Diri. Sambutan Hari Ucapan dan sebagainya. Program Kesedaran Khas dan sebagainya. TAHAP KEEMPAT 4. Libatkan mereka dalam dalam tugastugas tertentu aktiviti sekolah seperti menganjurkan Sukan Sekolah.2 dan atur penglibatan klien dalam sekurang.

19 . TAHAP KEENAM TINDAKAN 5. Fasilitator TINDAKAN 5. 5. Bimbingan dan Mesyuarat Jawatankuasa Ketiga untuk membuat Guru Kaunseling/Jawatankuasa penilaian keberkesanan program iaitu: • Berasaskan peraturan pelanggaran disiplin Pelaksana klien (30 orang).3 6. • Status pelanggaran disiplin keseluruhan pelajar • Status suasana persekitaran dalam sekolah (Jika perlu)-Pengubahsuaian modul ke arah lebih berkesan untuk pelaksanaan masa akan datang PENUTUP Dengan ini diharapkan bahawa program ini akan memberikan kesan yang positif kepada murid-murid dan membantu mengurangkan masalah disiplin murid.1 Meneruskan pertemuan singkat dengan klien masing-masing setiap minggu dan lihat perkembangan/kemajuan/tatalaku seterusnya. Laporkan kepada Pengetua mana-mana Pengetua/Fasilitator klien yang masih tegar untuk tindakan seterusnya.TAHAP KELIMA 5.2 Jika klien mereka masih terlalu tegar maka GPK HEM/Fasilitator atur pertemuan dengan keluarga klien dan makluman tindakan lanjut yang akan diambil sekiranya anak jagaan masih meneruskan tingkah laku melanggar disiplin-minta perhatian keluarga. Kelab Pencegahan Jenayah di peringkat Gabungan/Daerah/ Zon juga perlu mendapatkan kerjasama daripada agensi kerajaan iaitu Polis Diraja Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) seperti Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia di peringkat masing-masing terutama apabila program-program yang dirancangkan memerlukan bantuan kos perbelanjaan.

TEMPAT MESYUARAT. jenayah dan Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama. bangsa. bahawa pencegahan adalah lebih baik daripada memerangi jenayah. Tempat menjalankan aktiviti kelab adalah berpusat di dalam kawasan sekolah tetapi boleh juga di tempat-tempat lain di luar kawasan sekolah yang difikirkan sesuai dengan aktiviti yang dijalankan oleh guru penasihat dan pentadbir sekolah dengan syarat perjalanan aktiviti tersebut diiringi oleh guru penasihat.4 3.2 20 .5 Memupuk rasa patuh kepada peraturan sekolah dan undang-undang negara. negara dalam hal-hal pencegahan jenayah 4. 4. NAMA : Kelab ini dikenali dengan nama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) 2. ALAMAT Alamat lengkap Sekolah 3. Menyediakan garis panduan pengurusan pencegahan menggalakkan mereka menjalankan aktiviti yang berfaedah. PERJUMPAAN DAN AKTIVITI 4. OBJEKTIF 3.3 3. Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah Menanam nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid.1 Tempat mesyuarat dan perjumpaan kelab adalah tidak terhad kepada manamana bilik dewan atau kawasan sekolah dengan syarat mendapat kebenaran pihak pentadbir sekolah terlebih dahulu.LAMPIRAN 1 PERLEMBAGAAN 1.1 3.2 3.

2 6.1. Draf perlembagaan b. Seorang Setiausaha d. 2 orang pemeriksa kira-kira 6. Seorang Penolong Setiausaha e. Senarai Jawatankuasa Penaja 6.3 Surat Kelulusan Penaja daripada Pengetua selaku Pendaftar Kelab di sekolah kepada Guru Penasihat Surat Pelantikan daripada Pengetua kepada Guru Penasihat.1 5.3 5. h.1 5. Seorang Naib Pengerusi c.Penaung ialah Pengetua Penasihat .2. MESYUARAT 6. 21 .1.1 Surat permohonan penubuhan daripada guru penasihat kepada Pengetua hendaklah disertakan: a.2.1 Mesyuarat Penaja 6.4 Guru Penasihat .Penolong Kanan HEM . Organisasi kelab adalah seperti berikut: 5.2 Penaung .1.Guru daripada Jawatankuasa Badan Disiplin Sekolah.2.5.2 Keahlian kelab ini terbuka kepada semua murid. KEAHLIAN DAN ORGANISASI 5. 5 orang ahli jawatankuasa g.Pegawai Perhubungan Sekolah Ibu Pejabat Polis Daerah 5. Jawatankuasa Kelab Terdiri daripada kalangan murid yang dilantik melalui pemilihan dalam mesyuarat agung tahunan iaitu: a.2. Draf aktiviti asas c. Seorang Bendahari f. Seorang Pengerusi b.

Minit mesyuarat Laporan aktiviti Laporan kewangan Perancangan aktiviti 7.4 Mendapatkan sumber kewangan melalui yuran tahunan.2.3 7. Atas arahan guru penasihat apabila difikirkan perlu oleh jawatankuasa Atas permintaan bertulis oleh sekurang-kurangnya 1/3 bilangan ahli dan diadakan dalam tempoh 21 hari daripada tarikh penerimaan permintaan Dihadkan hanya kepada maksud atau tujuan mesyuarat itu diadakan.2 Mesyuarat Agung :6. KEWANGAN 7. d. Bendahari tidak boleh menyimpan wang kelab dalam tangannya melebihi RM 10.2. Jumlah yuran yang ditetapkan untuk setiap ahli adalah pada kadar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa.1 Mesyuarat Agung Penubuhan a. c. 6. b. 6.3 Mesyuarat Agung Tergempar a.2 7. Laporan tahunan kelab Laporan kewangan kelab Pemilihan jawatankuasa kelab yang baru 6.5 22 . b. b.2 Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua Pemilihan jawatankuasa kelab Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua Mesyuarat Agung Tahunan a. derma dan aktivitiaktiviti yang dijalankan. c. Kuasa membelanjakan kumpulan wang hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan berfaedah bagi mencapai objektif aktiviti kelab.00 pada satu-satu masa dan wang selebihnya hendaklah diserahkan kepada Guru Penasihat. b.2. c. Setiap perbelanjaan wang kelab hendaklah dengan kelulusan Jawatankuasa.2.6.4 Mesyuarat Jawatankuasa a. 7. c.1 7.

Persetujuan Penaung. 8. 23 . PINDAAN PERLEMBAGAAN KELAB 8. PERKARA-PERKARA LAIN Kelab ini adalah tertakluk kepada semua peraturan dan undang-undang yang telah dan akan dikeluarkan oleh Kerajaan.1 Pindaan perlembagaan kelab boleh diusulkan oleh ahli dan diluluskan dengan mendapatkan persetujuan 2/3 ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Tergempar. Penasihat dan Guru Penasihat Kelab adalah perlu sebelum sesuatu pindaan perlembagaan kelab dilakukan.2 9.8. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing.

Surat Perlantikan Jawatankuasa 11. Rancangan Tahunan 12. Surat Panggilan Mesyuarat 7.Salinan 2. Minit mesyuarat Jawatankuasa 10. 24 .Lain-lain surat berkaitan. Perlembagaan 2. Surat Keluar / Surat Masuk 8. Perlembagaan 5. Borang Pemantauan 11. Buku Panduan Pelaksanaan KPJ 7. Surat Panggilan mesyuarat 9. Penyata Kewangan 6.LAMPIRAN 2 SISTEM FAIL Fail Jawatankuasa Induk (Guru) 1. Surat Permohonan Penubuhan 9. Laporan Tahunan Fail Jawatankuasa Kelab (Murid) 1. Surat Kelulusan Pengetua . Rekod Kehadiran 5. Surat Kelulusan Pengetua 10. Surat Perlantikan Jawatankuasa Induk 4. Borang Keahlian 3. Surat Pekeliling 6. Laporan Tahunan 8. Rancangan Tahunan 4. Surat Permohonan Penubuhan .Salinan 3.

Malaysia Berikrar. Bertanggungjawab. Taat dan Patuh Kepada Perlembagaan Kelab dan. Demi Kesejahteraan Seluruh Warga Malaysia. Dan adil Dalam Melaksanakan Tanggungjawab. Akan Sentiasa Berusaha Menjadi Ahli Yang Berketerampilan. Ahli-ahli Kelab Pencegahan Jenayah. Menjadi Ahli Yang Sentiasa Mematuhi. amanah. Peraturan dan Perlembagaan Kelab. Peraturan Sekolah dan Undang-undang negara Demi Memartabatkan Nama Baik Kelab dan Sekolah. Kami Berjanji. Bahawa Kami Akan Berusaha. Taat dan Patuh Kepada Ajaran Agama. Mencegah. Taat dan Patuh Kepada Peraturan Sekolah. 25 .LAMPIRAN 3 IKRAR Kami. Berakhlak Mulia. Menghindari dan Memerangi Jenayah. Akan Cuba Sedaya Upaya Untuk. Berlandaskan. Kami Berjanji.

LAMPIRAN 4 LAGU ‘MARI CEGAH JENAYAH’ Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung Rukun Negara Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di Mana Kami Berada Kami tetap Tunaikan Amanah. Tawau. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggungjawab Kita Semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah HIDUP BEBAS AMAN MERDEKA (2X) HIDUP BEBAS… AMAN MERDEKA ……! LAGU LIRIK : HUSSEIN HAJI USIH ( SMK Pasir Putih. Tanggungjawab Yang Diberi Bermoral Beretika C/O MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenayah Tanggung jawab kita semua MARI CEGAH JENAYAH Semua Hindari Bersama Mari Perangi Jenaya Hidup Bebas Aman Merdeka Kelab Pencegahan Jenayah Sekolahku Yang Tercinta Menjunjung RUKUN NEGARA Mendukung Peraturan Sekolah Walau Di mana Kami Berada Kami Tetap Tunaikan Amanah. Sabah ) : HUSSEIN HAJI USIH & ARIFA HAJI KURAGASUSUNAN MUZIK HUSSEIN USIH & YAMAHA MUSIC SCHOOL 26 .

M Fail KPJ Fail peribadi 27 . Semoga dengan pelantikan ini. tuan dapat menjalankan tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan pendidikan. Fail H. …………………………………. dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh Seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta kerajaan bertarikh 21 Mei 1998 P.U (A)196. bahawa tuan telah dilantik sebagai Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah berkuat kuasa dari ( tarikh ) hingga (tarikh) 2. ( NAMA PENGETUA ) s.E. terima kasih.k 1. 3. tuan. Sekian.LAMPIRAN 5 Contoh Surat Pelantikan Penasihat ( Nama Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama Guru Penasihat ) Tuan. PELANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas. Bersama-sama ini disertakan senarai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh 3. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2.

( NAMA PENASIHAT ) s. 2.______setahun seperti yang telah diputuskan dalam mesyuarat Agung Kelab bertarikh _______ ( minit Mesyuarat Agung disertakan ) Kerjasama daripada pihak tuan meluluskan permohonan ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih.LAMPIRAN 6 Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Yuran ( Nama dan alamat Sekolah ) Rujukan Tarikh : ( Nama dan Alamat Pengetua ) Tuan.] dengan ini memohon untuk memungut yuran Kelab Pencegahan Jenayah sebanyak RM. dimaklumkan bahawa saya ( NAMA PENASIHAT ) seperti termaktub dalam Peraturan (9) .k 1. Fail H. PERMOHONAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Berhubung perkara di atas.E. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.U (A)196.Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P.M Fail KPJ 28 . terima kasih. ………………………………….

. 3.U (A)196.......... Pengetua (Nama Sekolah) s....] sukacita dimaklumkan permohonan tuan untuk memungut derma Kelab Pencegahan Jenayah (Nama Sekolah) adalah DILULUSKAN berkuat kuasa mulai (Tarikh) Semoga tuan dapat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi.. 1... 2............Peraturan-Peraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah) 1998 bertarikh 21 Mei 1998 [ P... Rujukan) bertarikh (Tarikh) dinyatakan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya...k. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah..... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 29 .......... KELULUSAN MEMUNGUT YURAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Merujuk surat tuan (No........ ..... terima kasih... Sekian....LAMPIRAN 7 Contoh Surat Kelulusan Memungut Yuran (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan... seperti termaktub dalam Peraturan (9) ..

...k............. Sekian..... ...... 3.. Sehubungan dengan itu.... (Nama Murid) pelajar tingkatan ( ) telah diterima menjadi ahli Kelab Pencegahan Jenayah ( Nama Sekolah) dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari ______ dari jam_________hingga_________ 2.......... pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan yuran Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah berjumlah RM ____setahun......... 1....... Pengetua (Nama Sekolah) s...LAMPIRAN 8 Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu bapa / Penjaga (Nama Sekolah) (Alamat Sekolah) Rujukan kami: Rujukan Tuan: Tarikh: (Nama Guru Penasihat) Tuan.... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail KPJ Fail Guru Penasihat 30 . terima kasih.... PENERIMAAN AHLI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.. 2... Oleh itu pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada Bendahari sebanyak RM_______sebulan Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah..

2. Senarai nama ahli kelab 4. 1: …………………………………………………………… 2: …………………………………………………………… Bahagian A – Jawatankuasa Ada 1. : …………………………………………………………….LAMPIRAN 9 BORANG PEMANTAUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Tarikh Sekolah Alamat No. : ……………………………………………………………. : …………………………………………………………….1. Induk Kelab Tiada 31 . 4.Telefon Daerah / Zon Enrolmen Murid Bilangan Ahli Kelab Nama Guru Penasihat : …………………………………………………………… : ……………………………………………………………. : ……………………………………………………………. Senarai Ahli Jawatankuasa Kelab 3. Senarai Ahli Jawatankuasa Induk 2. : ……………………………………………………………. Carta Organisasi : 4.

.. e. Bilik Khas / Bilik Operasi Sudut Kelab Pencegahan Jenayah Papan kenyataan Lain-lain. 4. c..... (Nyatakan) Ada a....... 5.. f. 9..Bahagian B . b... Pelaksanaan Aktiviti (Perancangan aktiviti mestilah antara 12 hingga 18 aktiviti setahun) Ada a.. 2.. Jadual Aktiviti Jadual Kedatangan Ahli Jadual Lawatan Peg... Pencapaian/Penganugerahan Tiada 32 . 10. d.Pengurusan Jawatankuasa Kelab 1. 6........ 3. c. Perhubungan PDRM Data salah laku pelajar Prosedur Tindakan Kes Disiplin Murid Ada a.. 7. Perlembagaan Borang Keahlian Rancangan Tahunan Rekod Kehadiran Penyata Kewangan Surat Panggilan Mesyuarat Laporan Tahunan Surat Permohonan Penubuhan Surat Kelulusan Pengetua Surat Pelantikan Jawatankuasa 1.. Kemudahan Tiada 3....... Perancangan Aktiviti b.... b... c.. Peringkat PPG / Daerah / Zon Peringkat Negeri Peringkat Kebangsaan Peringkat Antarabangsa Tiada 2. c.. d.... 8...

ii......... sila beri perhatian kepada perkara-perkara berikut: i.................... Sekolah PPG/D JPN Pegawai Perhubungan PDRM IPD 33 .......................... penumpuan dan penyeliaan harus ditumpukan pada aspek-aspek berikut: i.......................... Tahniah! Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya memenuhi ciri-ciri sebagai sebuah kelab yang berkesan dan boleh dijadikan sebagai model untuk dicontohi oleh kelab-kelab yang lain...................................Ulasan: 1.......................... 3.... Walau bagaimanapun.................................... Perbincangan....... Borang ini hendaklah diisikan dalam 4 salinan.............. Keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah Sekolah tuan di tahap sederhana.................................. 1............................................................................ ………………………….... ( ) 2........................ 3................ 4....... 2......................... Tahniah! Secara keseluruhan aktiviti Kelab Pencegahan Jenayah tuan telah berjaya menjalankan aktiviti dengan baik...... ii.....................................

Kelab 2. OBJEKTIF Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab.CONTOH PELAN TINDAKAN TAHUNAN BIL 1. 4. Sekolah 2. JANUARI Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2006 1. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab Menyemai perasaan cinta akan peraturan Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang keburukan melakukan jenayah LAMPIRAN 10a SASARAN TINDAKAN Kelab 2. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). 3. TARIKH JANUARI PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan 1. 34 .Tajuk : ‘Jenayah Dalam Kalangan Pelajar’. 1. 3 FEBRUARI Ceramah dan Dialog : . 2.

OBJEKTIF Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. pertandingan pidato 4. 3. tayangan video dan sebagainya.Kempen Pencegahan Jenayah : Minggu Akhlak Lestari’ ‘* pengisian : 1. 3. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. keburukan. ceramah. 5. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. 35 . 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. Gabungan 2. Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. 1.BIL TARIKH PROGRAM 5. SASARAN TINDAKAN 6. 4. pameran. 4 FEBRUARI Pameran dan Kempen : .

SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. Pertandingan Pidato dan Menulis Esei Pencegahan Jenayah dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 1. Memupuk sifat kepimpinan. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. 6. 36 . Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi. 4 5.BIL TARIKH SEMESTER PERTAMA / KEDUA PROGRAM Mengadakan aktivitiaktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1. 3. OBJEKTIF Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah.

Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat 3. Mendedahkan para ahli kepada budaya luar yang sihat. TARIKH APRIL PROGRAM Kursus. 3.BIL 5.Peringkat Sekolah (pelajar) (Sekolah Henry Gurney) 1. keburukan. SEMESTER KEDUA Lawatan Sambil Belajar : . Bengkel dan Seminar : . Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. Sekolah 2. 6. SASARAN TINDAKAN Sekolah 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya.Bengkel Berkaitan Vandalisme OBJEKTIF 1. 37 .

Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. SEPANJANG TAHUN 1. SASARAN TINDAKAN 5. Pelajar mempunyai pencapaian sederhana / rendah Sekolah 2. 2. Membantu meningkat kendiri pelajar agar lebih terarah.BIL TARIKH PROGRAM 4. Meningkatkan tingkahlaku positif di kalangan pelajar yang sering melanggar peraturan. Program ‘5 minit Cegah Jenayah 1. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Pelajar bermasalah Guru Kaunseling 2. Program Masih Ada Yang Sayang 1. 38 . Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Sekolah Henry Gurney di samping membantu pelajar untuk membenteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar. keburukan dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. 7. OBJEKTIF Meningkatkan pengetahuan tentang Jenayah Keburukannya dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman.

Memupuk budaya memberikan sumbangan kepada masyarakat khususnya sekolah. Mengadakan Sudut Pencegahan Jenayah 1.BIL TARIKH PROGRAM 3. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. 3. 4. SASARAN TINDAKAN 4. Sekolah 2. Kelab Pencegahan Jenayah. 8. Menceriakan dan Mencantikkan kawasan sekolah. OBJEKTIF Melatih ahli/ pelajar untuk berkomunikasi Memupuk sifat kepimpinan. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti da memberi info berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. SMK 39 . SMK Disahkan oleh : Pengetua. SEPANJANG TAHUN Mengadakan aktiviti aktiviti pencegahan jenayah di sekolah seperti : 1.

Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab. Menyuntik perasaan bangga untuk menjadi ahli kelab di samping meningkatkan keyakinan diri ahli. MINGGU 2 (FEB) Menghasilkan Kad Pengenalan Diri (KPD) Ahli Kelab. 2. Guru Penasihat 3.LAMPIRAN 10b CONTOH PERINCIAN PELAN TINDAKAN TAHUNAN KPJ BIL 1. MINGGU 4 (JAN) Mengadakan Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2005. Memberikan pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara bermesyuarat . 40 . TARIKH MINGGU 2 (JAN) PROGRAM Mesyuarat Agung Tahunan. OBJEKTIF 1. 2. Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli. 2. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi 1. SASARAN TINDAKAN Semua Guru Penasihat 2. 1. Menunjukkan identiti ahli kelab.

MINGGU 2 dan 3 (MAC) Mengadakan Sesi Percambahan Minda Mengenai Jenayah (Punca. Mengasah bakat ahli untuk berkomunikasi dengan baik. Menyemai perasaan cinta akan kelab. 3. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang keburukan melakukan jenayah. Sebab. 1. 3. TARIKH MINGGU 4 (FEB) PROGRAM Mengadakan Hari Penghayatan Kelab : (Taklimat dan Pembentangan Tentang Perlembagaan / Peraturan Kelab). OBJEKTIF 1. SASARAN TINDAKAN Guru Penasihat 5. Memberikan pendedahan tentang perlembagaan dan peraturan kelab terutamanya kepada ahli-ahli baru (pelajarpelajar tingkatan satu). 2. Memberikan pendedahan tentang isu-isu semasa jenayah. 2.BIL 4. Mendisiplinkan ahli agar patuh dan taat kepada perlembagaan dan peraturan kelab. Akibat dan Langkah Pencegahan ) Guru Penasihat 41 .

Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. 2. TARIKH MAC hingga JUN PROGRAM Menghasilkan Buku Skrap : OBJEKTIF 1. rogol. Menyebarkan maklumat dan sebagai alternatif kepada langkah pencegahan jenayah dalam kalangan pelajar. MAC hingga OGOS Menjemput wakil Jabatan Polis Diraja Malaysia untuk memberikan slot dalam perhimpunan rasmi sekolah setiap bulan mengenai keskes kritikal (buli/gengsteris me. Memupuk budaya dan nilai murni bekerjasama dalam satu pasukan dalam kalangan ahli. 3. SASARAN TINDAKAN 7. Menyumbang bakti kepada pelajar lain untuk untuk mencari maklumat tentang isuisu jenayah. 2. ragut dan sebagainya) 42 .BIL 6. keburukan. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. 1.

Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 3.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN 3. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat. 4. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya 8. Membersihka n kawasan masjid. Sebagai satu alternatif beriadah dan menyihatkan badan. MINGGU 3 (JUN) Mengadakan Kerja Amal : (Membersihkan Masjid dan kawasan persekitaran) 1. 43 . 2.

TARIKH MAC hingga JULAI PROGRAM Mengadakan Kerja Amal : (Melekatkan dan Menampal Poster Anti Jenayah di Sudut Yang Sesuai di Blok Bangunan Sekolah ) OBJEKTIF 1. SASARAN TINDAKAN 10. 3. masyarakat. 2. Memupuk budaya menyumbang kepada masyarakat khususnya sekolah. Mendedahkan ahli cara menangani masalah sosial. Memupuk sikap bekerjasama dan bertanggungj awab terhadap diri. rakan. 2. MINGGU 4 (JUN) Kem KPJ di Kawasan Sekolah. 44 . 4. disiplin dan jenayah dalam kalangan pelajar. Sebagai satu alternatif untuk merehatkan minda dan menyihatkan badan. Menceriakan dan mencantikkan kawasan sekolah. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 1.BIL 9.

Memberikan keyakinan kepada para ahli untuk bergaul dengan masyarakat. Memupuk nilai murni dengan melakukan aktiviti berfaedah sebagai satu langkah pencegahan jenayah. 4. MINGGU 3 (JUN) Lawatan Ke Penjara 1. 2. 3. Mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli dan guru.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. keburukanny a dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. SASARAN TINDAKAN 11. 45 . Mendedahka n para ahli kepada budaya luar yang sihat.

46 . Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. 13. MINGGU 2 (JULAI) Pembubaran AJK Sesi 2005.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 5. SASARAN TINDAKAN 12. keburukan dan langkah pencegahan jenayah serta hukuman. Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokrasi dan toleransi. 2. 1. 2. demonstrasi sebatan rotan dan sesi ceramah. Mengeratkan hubungan dengan agensi lain seperti Jabatan Penjara di samping membantu mereka untuk membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar 1. Memberikan pendedahan kepada ahli tentang aktiviti berbentuk ilmiah. MINGGU 3 (JULAI) Menjemput Jabatan Penjara Malaysia dan Jabatan Polis Diraja Malaysia mengadakan sudut pameran. Mendedahkan para ahli tentang prosedur dan tatacara melakukan pembubaran AJK.

BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 3. Bekerjasama dengan agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Penjara membanteras dan mencegah jenayah dalam kalangan pelajar sekolah khususnya. Meningkatkan pengetahuan tentang jenayah. SASARAN TINDAKAN 14 FEBRUARI hingga SEPTEMB ER Program ‘5 minit Cegah Jenayah’ 1. 3. keburukan. 4. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. dan hukuman yang diterima sebagai satu langkah pencegahan. 2. Memberikan kesedaran kepada ahli dan pelajar sekolah tentang keburukan melakukan jenayah. Melatih ahli / pelajar untuk berkomunikasi 47 .

Kelab Pencegahan Jenayah. Memupuk sifat kepimpinan. SMK 48 . 3. Sebagai tanda penghargaan kepada ahli yang telah banyak memberikan sumbangan kepada kelab. 2. SASARAN TINDAKAN 15 OKTOBER Mencetak Sijil AJK Tertinggi Sesi 2005 ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Ketua Penasihat. Memupuk budaya saing yang sihat dalam kalangan para ahli. 1. Sebagai motivasi kepada para ahli.BIL TARIKH PROGRAM OBJEKTIF 4. SMK Disahkan oleh : Pengetua.

Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Marker Pen 3. 4. Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1.A Sistem 2. Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.LAMPIRAN 11 Contoh PERINCIAN AKTIVITI : HARI PENGHAYATAN KELAB : L A N G K A H 1.A Sistem 2. 1. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Bakul Plastik 1. Papan Tulis 2.Pengerusi atau wakil AJK 1. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 1. 1. 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 1. Kamera Digital 2. P. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.Guru Penasihat .Pemadam Papan Tulis. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Pen 49 . Kad Gerko 2. Borang kehadiran 3.2 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 2. 2. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. P.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Fail Kehadiran 3.

Logo Kelab xi. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat dan membentangkan Perlembagaan Kelab kepada semua ahli/murid berdasarkan perkara berikut : i. Perlembagaan Kelab xiv. Rukun Negara vii. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. Skrin 4. Falsafah Kelab vi. Takwim Kelab (tahun terkini) Sesi Soal jawab : 1. 1. 2. Pendahuluan iii. Ikrar Ahli xiii. Carta Organisasi (tahun terkini) xii. Lagu Kelab x. Falsafah Pendidikan Malaysia iv. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menutup Sesi Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan Kelab. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan peluang kepada semua ahli/murid untuk mengajukan soalan atau memberikan maklum balas tentang pembentangan Perlembagaan Kelab. Prakata (pengetua) ii. 50 . Buku Catatan 5. AKTIVITI BAHAN Taklimat Perlembagaan Kelab : 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 1. Lagu Sekolah ix. 2. Moto viii. Projektor LCD 3. Risalah Panduan Perlembagaan KPJ : (buku dan Powerpoint) 1.L A N G K A H 4. 6. Komputer riba 2. Falsafah Sekolah v.

4. 2.L A N G K A H 7. 9. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. P. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : 51 . AKTIVITI BAHAN Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemaskan Dewan dan Peralatan : 1. 8.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 3. Dewan dibersihkan dan dikemaskan.

2.5. Mendapatkan Khidmat Bantuan Jurulatih Kawad Kaki : AWAL 1. 2. Kadet Polis atau Pengakap) bagi sesi latihan tersebut.2.Seluar Track Suit . Memaklumkan Sesi Latihan : 2.2 Hari 2.4.5 Pakaian : .4 Tempat 2.1 Meminta Khidmat Bantuan daripada jabatan kerajaan. Jabatan Penjara dan Tentera) atau daripada Unit Beruniform Sekolah (seperti KRS. SESI LATIHAN KAWAD KAKI : LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan atau memberikan pengumuman sekurang-kurangnya sehari lebih awal kepada semua ahli Pasukan Kawad Kaki untuk menghadiri Sesi Latihan Kawad Kaki yang diadakan pada hari yang ditetapkan.2.2.2 Maklumat pengumuman yang perlu diberitahu ialah : 2.1 Tarikh 2.2. (seperti PDRM.T. 2.Kasut (Hitam / Sekolah) CATATAN 52 .2.Shirt Sekolah / T – Shirt Putih Berkolar .3 Masa 2.

5. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. 53 . Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Kad Gerko 2.Guru Penasihat . 1.A Sistem 2. 3. Kamera Digital 2 Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.2 ‘SESI LATIHAN KAWAD KAKI’ pada ruangan ‘aktiviti’ 4. Borang kehadiran 3. Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 3. Papan Tulis 2. Bakul Plastik 3 Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3.Marker Pen 3. 4. P. Fail Kehadira n 1. 1. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Pemada m Papan Tulis.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. P. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 6.A Sistem 2. Guru Penasihat atau Pengerusi atau Wakil AJK mengarahkan dan membawa Pasukan Kawad Kaki berkumpul ke kawasan lapang seperti (Gelanggang Serbaguna atau Padang Mini Sekolah) untuk sesi Latihan Kawad Kaki yang dikendalikan oleh Jurulatih Kawad Kaki.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 4.Pengerusi atau wakil AJK 1. Pen 4 Latihan Kawad Kaki : 1.

7. 5. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Jurulatih Kawad Kaki memberikan taklimat tentang peraturan dan disiplin sesi Latihan Kawad Kaki. 4. Bersurai : 6.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. P. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 8. 6. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 3.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN 2. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal. 7. Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. 3. 54 . Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Jurulatih Kawad Kaki memulakan sesi Latihan Kawad Kaki sehingga selesai. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 5. 8.

5. punca serta langkahlangkah pencegahan jenayah. 1. Bacaria dan sebagainya. MENGHASILKAN BUKU SKRAP : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1. 1. Arahan : 1. CATATAN 55 . curi. gangguan seksual dan yang berkaitan dengan jenayah sama ada di dalam negara atau di luar negara. kes-kes penderaan.4 Ahli/pelajar diminta membawa keratan akhbar dalam perjumpaan akan datang.3.5 Bilangan keratan akhbar yang dikumpul adalah tidak terhad tetapi tidak kurang dari 20 keratan. rogol.2 Setiap ahli/pelajar diarahkan untuk mencari dan mendapatkan keratan-keratan akhbar tentang isuisu berkaitan di dalam akhbar-akhbar tempatan berbahasa Inggeris atau bahasa Melayu seperti Berita Harian. penyalahgunaan dadah. Daily Express. bunuh. menggunting dan mengumpulkan keratan tersebut dengan kemas. buli. 1. Harian Metro.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah menghasilkan ‘Buku Skrap’ yang berkaitan isu-isu atau kes-kes jenayah seperti : berita-berita jenayah. rompakan. jenayah pelajar. 1. kes-kes mahkamah. New Straits Times.3 Ahli/pelajar hanya ditugaskan mencari. langgar lari. Utusan Malaysia.4.

A Sistem 2. Kamera Digital 1. 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. Borang kehadiran 3.Marker Pen 3.‘MENGHASILKAN BUKU SKRAP’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3.Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina.2. 56 . Pemada m Papan Tulis.Keratan akhbar terlebih dahulu dikumpulkan daripada semua ahli.Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : . Pengumpulan Keratan Akhbar : 4. Mengambil Kehadiran Ahli/ Murid : 2. P.1.1.Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 1.1. 4. 3. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Fail Kehadira n 1.‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Pen 4.Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : .L A N G K A H 1. P.3. Bakul Plastik 2. .2.Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1.Guru Penasihat .Presiden atau wakil AJK 1.A Sistem 2. Kad Gerko 2.1.Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Papan Tulis 2.

Gam.bertindak menjilid Buku Skrap menggunakan mesin ‘Binder’. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.Guru Penasihat sebagai ketua dalam unit ini. 7. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. 1.1. . ‘Binder Ring’ 2.bertindak sebagai mengkategorikan keratan akhbar mengikut tajuk/isu utama. . 5. b. 7 Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 7.Keratan Akhbar yang sudah siap dijadikan Buku Skrap diserahkan kepada Guru Penasihat untuk diletakkan di Anjung KPJ sebagai bahan pameran atau bahan rujukan ahli kelab dan semua murid. iaitu : a. Unit Menjilid : . 4.Unit ini terdiri daripada 20 orang ahli pelbagai aras dan kemahiran melekat atau menampal.1. Gunting 6 Mengumpul Buku Skrap : 6.Unit ini dibantu oleh beberapa orang ahli/murid.L A N G K A H 5. . Unit Penampalan : . Mesin ‘Binder ‘ 3. Unit Pengkategorian : . Kertas A4.bertindak sebagai melekat atau menampalkan keratan akhbar mengikut tajuk/isu yang telah dikategorikan.2.1. . 8 Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 57 .Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli yang mempunyai aras tinggi.Ahli/murid dibahagikan kepada 4 Unit Kerja. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Pembahagian Unit Kerja : 5. c.

4. 10 Bersurai : 58 .Dewan dibersihkan dan dikemaskan. 9. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.2. 9.P.3.Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 9.Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H 9.1.

Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. Bakul Plastik 2.Guru Penasihat . Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/murid dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Pemadam Papan Tulis. Ahli/murid berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Fail Kehadiran 1.2 ‘SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH’ pada ruangan ‘aktiviti’ 6. Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : . AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 7. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 5. Ahli/murid dibahagikan kepada 6 – 8 kumpulan 1. Ahli/murid diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut.Presiden atau wakil AJK 1.5. 4. Mengambil Kehadiran Ahli/Murid : 2. PEMBAHAGIAN KUMPULAN : 1. 8. SESI PERCAMBAHAN MINDA CEGAH JENAYAH : L A N G K A H 1. Papan Tulis 2. Borang kehadiran 3.A Sistem 2. Setiap kumpulan diarahkan mengambil tempat masing-masing di dalam dewan. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 9. Marker Pen 3. 59 . 3. Kamera Digital 1.1 Kumpulan mesti seimbang dari segi jantina dan tingkatan.4. 2. 3. 1.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua kumpulan dan nama kumpulan mereka.A Sistem 2. Pen 4.4. ‘Hieler’ atau P. P. Ahli/murid diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 5. 5. Kad Gerko 2.

7. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat mengenai aktiviti tersebut : 1.3 Memperkenalkan nama ahli pembentang. 1. Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. 1. Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan.2 Menyatakan nama kumpulan. 8.Setiap kumpulan diminta untuk memberikan 2 jawapan berdasarkan Tajuk/Isu yang diberikan iaitu : 1. Kad Tajuk Perbincanga n 2.5 Membuat Undian Tajuk / Isu dan Edar Bahan : 1.3 Penglibatan : .Setiap ahli perlu memberikan sumbangsaran terhadap isu/tajuk kumpulan mereka. (Lampiran bagi tajuk/isu dilampirkan) 2.2 Langkah Pencegahan 1.1 Masa : . 60 .2. Sesi Perbincangan / Percambahan Minda : 1.2 Marker Pen (2 batang : merah dan hitam/biru) 2. Setiap Kumpulan diberi bahan berikut : 2.1 Memberi salam. 3. Kertas A4 3. Memberi Taklimat / Penerangan Tentang Pelaksanaan Aktiviti : 1.1 Punca Isu 1. Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 2. 1. 1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua kumpulan tentang tatacara atau garis panduan Sesi Pembentangan.2. dan 1.2 Tajuk/Isu : .3 Kertas Mahjong (2 keping) 1. Setiap ketua kumpulan diminta untuk mengundi satu tajuk perbincangan yang disediakan. Kertas Mahjong 6. iaitu : 1.masa perbincangan yang diberikan ialah 40 minit. Sesi Pembentangan Hasil Perbincangan / Percambahan Minda : 1.5 Membentangkan hasil perbincangan.1 Kertas A4 (4 keping) 2. Marker pen 4.4 Menyatakan Tajuk/Isu yang akan dibentangkan.

) Arahan Tugasan : 1. 3. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 11. Guru Penasihat sebagai fasilitator memberikan komentar kepada setiap kumpulan dan hasil pembentangan. 2. .) 3.1 Tugasan ialah hasil perbincangan. Kertas A4 10.L A N G K A H 9.2 Tugasan perlu : . 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Murid : 5. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan arahan tugasan selanjutnya. Setiap kumpulan boleh mengajukan satu atau beberapa soalan/komentar kepada kumpulan pembentang (tertakluk kepada had masa) 2. 61 . Menutup sesi pembentangan.tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut. 6. Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/murid. (Guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. iaitu : 2.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. 2. Ahli/murid diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sesi Soal-Jawab / Komentar : 1. Kumpulan pembentang menjawab soalan atau memberikan respons kepada soalan/komentar.

A Sistem dikembalikan ke tempat asal. 10. Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.L A N G K A H 12 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 13 Mengemas Dewan dan Peralatan : 9. Dewan dibersihkan dan dikemaskan. Bersurai : 62 . Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. P. 11. 12.

Slot ‘5 Minit Cegah Jenayah’ akan disampaikan dalam masa perhimpunan rasmi mingguan . CATATAN 63 .3. 2. 3.2. Penyampai diwajibkan memakai pakaian seragam kelab atau sekurangkurangnya memakai ‘vest’ kelab.Gaya persembahan 3. Maklumat Yang Perlu Disampaikan Kepada Penyampai : 3.Mempunyai keyakinan yang tinggi .1. Pemilihan penyampai adalah berdasarkan : .1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK menyediakan Satu Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot tersebut secara giliran.Keutamaan diberikan kepada AJK 2. SLOT ‘5 MINIT CEGAH JENAYAH’ : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.2.1.3.5.Mempunyai suara yang menarik dan mempunyai ketegasan yang bersesuaian . Melatih Penyampai : 2.2.2.5. 3. Masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang ‘5 minit’ 3.4. Guru Penasihat melatih penyampai berdasarkan teks yang telah ditetapkan.1.2.Menyediakan Jadual Tugasan Untuk Menyampaikan Slot : 1. Pakaian : 3.1. Masa : 3. nada dan kelantangan suara .Intonasi.2.2. Guru Penasihat bertanggungjawab untuk melatih penyampai agar bersedia lebih awal. 2. Latihan adalah dalam bentuk : . Slot ini akan dimasukkan dalam tentatif program Majlis Perhimpunan Rasmi Mingguan Sekolah.1. 1.

2 Memperkenalkan Diri : .Nama Penuh .4 Ucapan penutup (Teks Slot dan Teks Ucapan disediakan dan dilampirkan) 3. Kamera Digital 2.Tingkatan .3 Membacakan Slot yang telah ditetapkan 1. Teks ‘5 Minit Cegah Jenayah’ 3. 1.3 Penyampai diarahkan duduk atau berada di bahagian hadapan sebagai memudahkan dan mempercepat keluar masuk.L A N G K A H 1.2 Penyampai diwajibkan berpakaian seragam atau memakai ‘vest’ kelab.Jawatan Dalam Kelab 1. 1. P. Tatacara : 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI PERSIAPAN AWAL : 1.1 Ucapan pendahuluan 1. MEMULAKAN SLOT : 1. SLOT TAMAT : 64 .1 Teks perlu diambil pada awal sesi sebelum perhimpunan bermula daripada Ketua Guru Penasihat atau Guru Penasihat atau Presiden Kelab.A Sistem 2. 1. Penyampai perlu berada dalam keadaan bersedia : 1.

... pelajar Tingkatan ________________ (NAMA ANDA) (NAMA KELAS) merupakan seorang ahli KELAB PENCEGAHAN JENAYAH. SAYANGI DIRI ANDA. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah.......... Saya akan menyampaikan SATU TAJUK menarik yang boleh kita kongsi bersama-sama.... Penolong Kanan 1.... Jawatan saya dalam kelab ini ialah sebagai __________________________________ (JAWATAN ANDA DALAM KELAB) Dalam ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ pada hari ini. JAUHI JENAYAH..... Ingatlah.. Saya.....a) KATA-KATA ALUAN : Assalamulaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh dan Salam Sejahtera ! Yang Berusaha.. Oleh itu.... iaitu : ________________________________________________________________ (SEBUTKAN TAJUK YANG HENDAK ANDA SAMPAIKAN) MENYAMPAIKAN SLOT BERDASARKAN TEKS YANG DISEDIAKAN : (rujuk teks yang hendak disampaikan) PENUTUP : Berdasarkan tips-tips yang saya sampaikan tadi........ Pn.................. Penolong Kanan KoKurikulum. Yang Berusaha. JENAYAH ADA DI MANA-MANA... MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI........ Kerana...... Pengetua SMK ... Penolong Kanan HEM. 65 ... Guru-Guru dan Rakan-Rakan Yang Dihormati sekalian...... ________________________________......... SEKIAN DAN TERIMA KASIH................

sebahagian besar jenayah berat ini dilakukan oleh golongan remaja lelaki dan mangsa rogol pula adalah terdiri daripada remaja perempuan termasuklah kanak-kanak. Fakta Kes : Berikut adalah. Petaling Jaya : Seorang remaja lelaki berumur 18 tahun dihukum penjara 9 tahun setelah mengaku bersalah merogol adik kandungnya berumur 15 tahun. Apakah pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak kini perlu dikaji semula berdasarkan pengaruh persekitaran seperti internet. Datuk Meor Chek Hussein Mahyuddin. Kes 3 : Mayat Siti Nadirah Budah. Jasin Melaka dirogol dan diliwat sebelum dibunuh pada 3 Julai 2001 ketika pulang dari sekolah oleh seorang pelajar lelaki berusia 17 tahun dari sekolah yang sama. Kelab Pencegahan Jenayah SMK Pasir Putih menyoroti jenayah seks. Berikutan kejadian itu. Sandakan Sabah. Lebih teruk lagi mangsa diliwat dan dibunuh dengan kejam tanpa perasaan belas kasihan. beberapa Fakta Kes Rogol untuk perhatian kita semua : Kes 1 : Nurul Hanis Kamil.b) JENAYAH ROGOL Definisi : Rogol boleh didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan seks ganas seperti memperkosa mangsa khususnya perempuan secara paksaan atau tanpa kerelaan si mangsa Pendahuluan : Jenayah rogol semakin dahsyat dan berleluasa. Cukupkah atau wajarkah sekadar perempuan atau wanita disuruh berjaga-jaga agar tidak menjadi mangsa sedangkan lelaki bebas melakukan apa-apa sahaja?. Kes 2 : 5 Julai 2003. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakub. 43 kes rogol dicatatkan di ibu negara sepanjang tempoh enam bulan pertama tahun 2004. VCD lucah dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur. punca dan cara menanganinya. Mangsa dipercayai dirogol sebelum dibunuh ketika pulang dari kelas agama pada 7 Julai 2001. Apa yang lebih menakutkan. 66 . seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan oleh pihak polis. kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ditemui dalam keadaan separuh bogel di kawasan paya yang terletak kira-kira 500 meter dari Kampung Sibuga Besar.

5. HINDARILAH JENAYAH. 3. Jika ada kelapangan. dan banyak lagi. JENAYAH ADA DI MANA-MANA. JANGAN BIARKAN HIDUP MEREKA TERSEKSA DAN MERANA ! JANGAN BIARKAN HAWA NAFSU MENGUASAI DIRI KITA ! SEKIAN DAN TERIMA KASIH 67 . bukan sahaja dalam kalangan kaum Hawa tetapi kita semua termasuklah kaum Adam. Jangan sekali-kali menggunakan jalan atau lorong atau kawasan yang sunyi. dan banyak lagi. SAYANGILAH WANITA. Mangsa suka berjalan bersendirian atau berseorangan tanpa teman. 7. 8. segeralah melarikan diri ke tempat yang ramai orang. Tae Kwan Do. 5. khususnya kaum Hawa. Oleh itu. Pergaulan yang bebas dalam kalangan remaja lelaki dan perempuan. Jenayah Rogol sebenarnya boleh dicegah. 2. Kesedaran akhlak dan moral yang amat rendah. dan 9. Ketagihan dadah dan minuman keras yang boleh merangsang seks si penjenayah rogol. 7. Jangan mudah mempercayai kata-kata orang yang baru kita kenali. Dorongan dan pengaruh VCD lucah dan internet yang amat berleluasa. pelajarilah ilmu seni mempertahankan diri seperti Seni Silat. Mudah menerima pelawaan orang lain dan mudah mempercayai kata-kata sama ada orang yang tidak dikenali atau baru dikenali. lorong atau tempat sunyi atau kawasan semak. semaksamun atau gelap. 4. Jika anda diperhatikan atau diekori oleh seseorang yang mencurigakan. Penutup : Berdasarkan paparan yang saya sampaikan tadi. 4. Elakkan daripada menaiki kenderaan awam seperti teksi apabila bersendirian. Jangan sekali-kali mengikuti orang yang kita tidak kenali. Bagaimana ?: Selain mengenakan hukuman yang berat terhadap penjenayah rogol. 6. guru-guru atau orang yang lebih tua daripada kita. boleh mengambil langkah awal untuk mengelakkannya : 1. Elakkan berjalan secara bersendirian.Mengapa Jenayah Rogol Ini Boleh Berlaku ? : Berikut disenaraikan secara ringkas beberapa punca jenayah rogol : Punca kejadian rogol : 1. Kurangnya pendidikan agama dalam kalangan perogol. 2. Ingatlah. Karate dan sebagainya. Suka menggunakan jalan pintas (short cut) walaupun jalan tersebut semak-samun atau berbahaya. 10. 12. kita. 8. 3. Mangsa suka melalui jalan. saya mengharapkan agar ‘SLOT 5 MINIT CEGAH JENAYAH’ ini dapat membantu kita untuk mencegah dan menghindari jenayah rogol. Dengarlah nasihat kedua-dua ibu bapa. 11. 6. Mangsa juga biasanya yang suka berjalan atau berkeliaran pada waktu malam. 9. Mangsa kebiasaannya mereka yang suka berkelakuan yang boleh menarik perhatian perogol seperti memakai pakaian mencolok mata iaitu pakaian ketat dan terdedah. Menaiki kenderaan awam secara bersendirian. Pelajari dan amalkan ilmu agama yang diberikan kepada kita.

Kedah dan disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah dengan teruk Mohd. Buli dan Bunuh yang pernah mengisi muka depan akhbar-akhbar tempatan dan menjadi tajuk-tajuk utama siaran berita di kaca TV : Kes 1 : (Nak Tunjuk Hero) Pada 7 Julai 2004. Antaranya ialah kegiatan samseng. Dalam kejadian jam 12 tengah malam itu. Siasatan awal kes ini mendapat bahawa kumpulan 15 orang pelajar terbabit cuba menjadi dominan atau ’nak tunjuk hero’ di sekolah yang baru dibuka dengan jumlah pelajar yang sedikit iaitu seramai 300 orang. Walau bagaimanapun. Tindakan awal yang telah diambil terhadap kumpulan pelajar terbabit. Isa Nayan. serta sukar untuk berjalan dan menerima rawatan di Hospital Alor Setar. iaitu mereka bukan sahaja berani membelasah dan membuli . Selepas kejadian itu kumpulan 15 orang pelajar terbabit mengugut mangsa agar tidak melaporkan kejadian itu kepada guru atau warden asrama. mangsa dibelasah di dalam sebuah bilik di asrama sekolah berkenaan selepas berlaku perselisihan faham dengan sekumpulan 15 orang pelajar terbabit. Selain disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana disyaki merusuh dan membelasah. 68 . tetapi juga nekad membunuh. sejak kebelakangan ini timbul fenomena baru. KPJ mengupas Isu ini. Mangsa dipercayai mengalami lebam di bahagian belakang. mereka juga telah digantung sekolah selama 14 hari. seorang pelajar sekolah sama. malah wujud sejak berpuluh tahun yang lampau. Fakta Kes : Berikut. dada dan pinggang. polis telah menahan 15 orang pelajar Sekolah Menengah Teknik Pendang. kebanyakan mereka yang disyaki ialah seseorang yang sememangnya dikenali oleh mangsa.c) Buli Pendahuluan : Jenayah dalam kalangan remaja belasan tahun di Malaysia bukan perkara baru. dipaparkan beberapa Fakta Kes Belasah. Apa yang menyedihkan.

Renung-renungkan. Mengikut pertuduhan.15 petang. Dalam kejadian pukul 3. Teguran mahasiswa berkenaan mencetuskan pergaduhan sehingga menyebabkan dia dibelasah dengan teruk hingga mati. Asrama Putera sekolah berkenaan oleh 8 orang rakan seasramanya akibat mangsa tidak meminjamkan cereknya kepada tertuduh. Kanun Keseksaan dan dibaca bersama dengan Seksyen 149 kanun yang sama. Kes 3 : (Mati Akibat Teman Wanita) Pada 7 Julai 2004. Darren Kang Tien Hua dibelasah hingga mati oleh sekumpulan 11 orang lelaki yang sebahagiannya terdiri daripada pelajar.Kes 2 : (Gara-Gara Sebuah Cerek) Muhammad Farid Ibrahim. Mangsa menegur sekumpulan 11 orang lelaki yang asyik memerhatikan teman wanitanya. • Sudah tidak adakah Guru-guru Pengawas atau Guru Kaunseling tempat kita mengadu. • Tidak ada cara lainkah yang lebih bermoral dan berakhlak yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi ?. dibelasah hingga mati di antara pukul 10. seorang mahasiswa undang-undang. Namun sebelum mengakhiri slot ini. Jika sabit kesalahan mereka boleh dihukum mati. Ampangan Seremban Negeri Sembilan. tepuk dada tanya iman. berkongsi masalah atau melaporkan segala masalah yang kita hadapi ? • Adakah kita akan hanya menyesali dan menginsafi perbuatan negatif kita setelah kita dikenakan hukuman berat seperti hukuman sebatan rotan.30 pagi dan 4. Kelapan-lapan tertuduh sudahpun dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Seremban Negeri Sembilan. ke 11 lelaki terbabit termasuk beberapa orang pelajar telah ditahan reman selama 14 hari mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseskaan iaitu membunuh. KPJ S meninggalkan beberapa persoalan untuk samasama kita hayati dan fikirkan : • Perlukah kita mengambil tindakan Buli. Tingkat 2. penjara dan hukuman mati ? Fikir-fikirkan.30 pagi. pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. kami benar-benar mengharapkan agar kes-kes seumpama ini tidak wujud dan tidak akan wujud di sekolah kita. Seksyen itu memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. pada 28 Mac 2004 di Dorm Osman. mangsa pergi ke sebuah restoran bersama-sama teman wanitanya. 69 . Persoalan : Berdasarkan paparan beberapa fakta kes yang telah saya utarakan tadi. Belasah dan Bunuh terhadap rakan kita sebagai jalan penyelesaian masalah yang kita hadapi ?. Ekoran kejadian itu. mereka didakwa mengikut Seksyen 302.

Dadah terdiri daripada beberapa jenis seperti Morfin. 2. Perasaan Ingin Tahu. dos atau kuantiti. Saya pasti hanya diri kita sahaja yang dapat memberikan jawapan yang terbaik. cara menggunakannya (seperti menghisap. 2. menyedut. 70 . SEKIAN DAN TERIMA KASIH. dan Tekanan Jiwa. carilah jawapannya. 3. menyuntik melalui kulit dan sebagainya). Kanabis. d) PENYALAHGUNAAN DADAH: Definisi : Dadah ialah bahan kimia yang boleh menimbulkan kesan perubahan terhadap psikologi.. Sebahagian besarnya ialah belia-belia yang masih bersekolah sama ada di sekolah ataupun di pusatpusat pengajian tinggi. 5. Kesan dadah bergantung kepada : 1.Penutup : Berdasarkan beberapa persoalan tadi. BERBUAT BAIK AMALAN MULIA BUDI DAN JASA DIKENANG SENTIASA. Jenis dadah yang paling popular dan mengancam negara masa kini ialah ‘SYABU’ Kesan-Kesan Negatif Pengambilan Dadah : Profil penagihan dadah di Malaysia menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penagih dadah adalah di dalam lingkungan umur 15 – 25 tahun. 4. emosi atau hubungan sosial seseorang. Semua dadah adalah berbahaya. Pengaruh Rakan Sebaya. Kosoin dan banyak lagi. mental. 1.’ HIDUP HANYA SEKALI. Heroin. Penyalahgunaan dadah ialah penggunaan bahan kimia secara tidak sah ataupun haram yang mengakibatkan kerosakan fizikal. emosi atau tingkah laku seseorang. INGAT……. Ganja. Meningkatkan Keseronokan Seksual. kekerapan dadah diambil dan 3. Antara faktor yang mendorong penagihan dadah ialah : Keseronokan.

saudara mara dan sebagainya. kurang berat badan. 17. Kerap meminjam wang daripada rakan. Hanya anda yang tahu. Risiko penagihan amat tinggi dalam kalangan pelajar yang merokok. kita tidak harus membuat kesimpulan sendiri yang seseorang pelajar itu penagih dadah berdasarkan tanda-tanda yang saya katakan tadi. penyakit berbahaya dan banyak lagi yang boleh menghancurkan keluarga terlibat. dan banyak lagi. 6. keluarga dan rakan-rakan akan turut merasai kesan daripada penyalahgunaan dadah itu seperti kehilangan wang ringgit. Sering melakukan perbuatan menyedut melalui hidung seolah-olah melakukan perlakuan menarik hingus. keluarga dan masyarakat. Tekanan yang kerap mengakibatkan kemarahan. Orang yang paling dekat dengan penagih seperti ibu bapa. 12. peratus markah jatuh secara mendadak. Walau bagaimanapun. 10. Penutup : Secara realitinya. JADILAH INSAN YANG BERGUNA DAN BERMARUAH. kelas atau sekolah. Bau badan kurang menyenangkan. 16. Parut dan bekas suntikan di lengan dan di hujung jari bertukar warna akibat menghisap ganja. 13. Tanda-Tanda Penagihan Dadah : 1. mata berkaca-kaca dan berair atau mata kuyu. Pesan KPJ : HINDARILAH DAN JAUHILAH NAJIS DADAH. sama ada anda ada niat untuk menceburkan diri. Mengelakkan diri daripada tanggungjawab. 3. Kemerosotan prestasi pelajaran secara mendadak seperti kerja rumah tidak siap. Hilang fokus terhadap pelajaran. Kerap meminta wang secara berlebihan daripada keluarga. Sering mencuri barang-barang yang mudah dijual dari rumah. JANGAN SEKALI-KALI MENOLEH KEPADANYA. 8. 15. bertanya secara terus-terang kepada seseorang yang disyaki atau merujuk Guru Pengawas.Kesan pengambilan dadah akan menimbulkan kerugian atau kemudaratan kepada diri sendiri. Selalu mengunjungi tempat-tempat terpencil tanpa sebab seperti stor dan bilik atau kawasan semak yang jauh daripada orang ramai dengan tujuan menagih dadah. 5. Tabiat suka menyembunyikan apa-apa yang dilakukan atau yang dimiliki. Berdampingan dengan mereka yang diketahui merokok atau menagih dadah. Dadah Musuh Negara. selalu menguap dan tidak bermaya. JANGAN CUBA-CUBA DEKATI MEREKA YANG MENAGIH. Kemerosotan rupa paras dan kebersihan diri. atau baru mula melibatkan diri atau sudah lama berkecimpung dengan dunia hina ini. Ada baiknya kita menyiasat dahulu. Kemerosotan peratus kehadiran ke sekolah 2. INGAT. 9. 14. 4. kerungsingan. 71 . Guru Kaunseling atau pakar-pakar perubatan. 11. Hilang selera makan. 7.

mengambil tindakan disiplin seperti gantung sekolah. Lebihlebih lagi jika kita tidak menunjukkan perubahan sama ada perubahan prestasi akademik mahupun prestasi disiplin serta akhlak kita. bermula di peringkat sekolah rendah. kita pernah dikejutkan dengan berita pelajar membuang seluar dalam ke dalam tangki pam tandas pelajar lelaki. Suasana tidak menunjukkan bahawa mereka yang berdisiplin tinggi dan berakhlak mulia dijadikan contoh kepada kejayaan kepada pelajar-pelajar lain. khususnya Pihak Pentadbir dan Badan Pengawas perlu mengajar. Malah di sekolah kita juga.pelajar menghina dan melempar seorang Mak Cik penjaga tandas. Kempen saja tidak memadai jika kebanyakan pelajar tingkatan 5. 72 . Persoalan : Jika jawapannya ‘tidak’. Kita sering terbaca dan mendengar berita mengenai ’Mat Rempit’ melanggar nenek tua. Bagaimana adik-adik pelajar tingkatan 1 atau 2 mahu menghormati abang atau kakak pelajar tingkatan 4 atau 5 jika mereka membuli atau menunjukkan contoh teladan yang kurang sopan. suatu masa dahulu kita pernah dikejutkan dengan isu-isu . tidak ada yang lebih indah melainkan ‘abang atau kakak hormat adik’ dan ‘adik hormat abang atau kakak’. berasa amat kecewa melihat kita kurang menghormati guru. Pendek kata. Kita terbaca pelajar pukul guru. kita pernah disajikan dengan isu papan tulis di kelas di kopak dan dirosakkan. Kita terbaca pelajar buli rakan. kenapa boleh jadi begitu ? Adakah pendidikan kita hanya memberikan penekanan pada kejayaan akademik sehingga lupa kepada pembinaan sahsiah yang baik serta disiplin yang tinggi ? Hari ini. telah melahirkan generasi pelajar kurang berdisiplin dan kurang bermotivasi sehingga setiap masa pihak sekolah. 4 atau 3 gagal menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik pelajar yang lain. mendenda. Jika akhlak dipandang remeh. Kempen Menghormati Guru dan sebagainya ? Kelab Pencegahan Jenayah cuba untuk merungkaikan persoalan-persoalan ini. kurang menunjukkan disiplin dan moral serta akhlak yang baik. ternyata kita hanya memberikan sanjungan yang berlebihan kepada mereka yang berjaya dalam bidang akademik. kenapa pula pelbagai bentuk tindakan. Kini kekayaan dan kejayaan seseorang dari segi material dipandang tinggi tanpa melihat kepada peribadi mereka. hukuman rotan serta mengadakan program demi program seperti Kempen Sifar Rokok. maka terjadilah apa yang kita katakan sikap kurang berdisiplin dan berakhlak membiak begitu sihat dalam kalangan kita. Hari ini pihak pentadbir mahupun guru-guru kita. hukuman atau dendaan serta pelbagai program perlu dilancarkan dan jika jawapannya ‘ya’. Contoh yang baik datang daripada diri kita sendiri.e) AKADEMIK DAN AKHLAK : Mana Lebih Penting ? Pendahuluan : Adakah Sekolah kita. Tidak hairanlah jika kita melihat ada kalangan masyarakat kita yang mempunyai kedudukan tinggi dalam satu-satu bidang terlibat dengan rasuah. memarahi. kita pernah dihidangkan dengan kes pelajar kencing di dalam kelas dan banyak lagi. Kita terbaca kisah pelajar dipenjarakan kerana tuduhan rogol.

Satu impian KPJ yang terlalu besar. daripada pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi tetapi bersikap ‘hidung tinggi’. guru-guru pengawas dan semua guru akan bertambah bangga jika kita mampu memiliki prestasi pelajaran yang cemerlang dan memiliki akhlak yang gemilang. dan Dari berfikiran negatif kepada berfikiran lebih positif. itu semua hanya membazirkan wang pihak sekolah dan masa guru-guru sahaja jika semua pelajar yang ada di sini termasuk saya. tidak perlu lagi banyak membazirkan masa mereka untuk mengambil tindakan disiplin dan hukuman kepada kita yang sering melanggar peraturan sekolah dan pihak sekolah juga tidak perlu lagi membazirkan wang mengadakan pelbagai program membentuk sahsiah dan disiplin kita. Tetapi tanpa impian. program atau kempen yang dilakukan oleh pihak sekolah. 73 . guru-guru khususnya guru disiplin. Anda mungkin setuju dengan pandangan saya bahawa guru-guru kita lebih bangga melihat seorang pelajar berkelulusan rendah tetapi mempunyai disiplin dan budi pekerti yang tinggi. kenyataan tidak akan kesampaian. malah masa guru dan wang sekolah boleh dihabiskan sepenuhnya untuk meningkatkan prestasi akademik kita Mungkin ini sesuatu yang terlalu ideal. gagal memberikan dan menunjukkan penekanan sahsiah yang baik setanding dengan usaha mencapai kejayaan akademik. hukuman. KPJ pasti. Kesimpulan : Jika ini berlaku. KPJ pasti dan amat pasti. Malah pengetua kita.Tanpa ‘peraturan’ pelajar-pelajar tidak ada hala tuju dan tidak mengetahui norma-norma sosial yang menjadi pegangan masyarakatnya………’.………. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. yang berbunyi : ‘…. : • • • • Dari kurang baik kepada baik Dari kurang bermoral kepada lebih bermoral. KPJ mengakhiri slot ini dengan sebahagian kata-kata hikmah dari Buku Peraturan Sekolah untuk pedoman kita semua. Dari kurang menghormati guru kepada lebih menghormati guru. SAMA-SAMALAH KITA BERHIJRAH.Apapun tindakan. Marilah kita semua pelajar jadikan disiplin dan akhlak yang baik sebagai satu wawasan menuju Visi dan Misi Sekolah iaitu melahirkan pelajar-pelajar gemilang akhlak.

Jika kita tidak pernah ponteng sekolah. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian. kerana sekolah ialah tempat kita dididik dengan ilmu pengetahuan serta diterap dengan disiplin dan nilai-nilai murni. kita sudah mengalami kerugian 5 subjek. Bayangkan kalau kita ponteng berhari-hari. ponteng solat (bagi pelajar Islam ) MENGAPA KITA TIDAK HARUS PONTENG KE SEKOLAH? Kita sudah sedia maklum. Di sekolah. kita sudah mengalami kerugian 5 kerja rumah dan sudah tentu kita tidak dapat menyelesaikan tugasan atau kerja rumah yang diberikan. Tanpa bimbingan dan pengajaran yang sewajarnya. ponteng kelas (tidak hadir ke kelas semasa suatu-satu pengajaran dan pembelajaran dijalankan) 3. Keesokan harinya pula. Ilmu yang dipelajari di sekolah merupakan benteng yang boleh menghalang kita daripada terpengaruh dengan anasir-anasir jahat yang boleh merosakkan kita. guru pasti akan memeriksa kerja rumah yang diberikan. Mereka terlatih dan profesional dalam pendidikan. Bayangkanlah kita ponteng sekolah hari ini. janganlah ponteng jika tidak ada sebab-sebab yang terlalu penting seperti sakit atau sebagainya. Oleh itu. Kalau setiap guru memberikan kerja rumah. Sudah tentu kerugian dan masalah yang banyak akan kita alami. ponteng sekolah (tidak hadir ke sekolah pada satu atau lebih hari) 2. dan sudah pastinya kita akan menerima hukuman. kita tidak akan ke mana-mana. Kita tidak akan dapat mengikuti arus pemodenan negara pada masa ini. Tidak dinafikan bahawa sekolah merupakan tempat kita menimba ilmu pengetahuan serta menerima pendidikan secara formal dan segala aspek yang berkaitan . sekolah merupakan institusi sosial paling penting. Sudah tentu kita akan ketinggalan satu-satu formula atau topik yang diajarkan bagi setiap mata pelajaran. ponteng GERKO dan SUKAN (tidak hadir untuk menjalankan sebarang aktiviti GERKO atau SUKAN) 5. guru ialah individu yang paling bertanggungjawab terhadap pendidikan yang diberikan kepada kita. ponteng perhimpunan (tidak hadir perhimpunan tanpa sebab) 4. Oleh itu. Segala ilmu yang diajarkan dapat membuka minda kita untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Jika pada hari ini ada 5 subjek yang diajarkan. saya amat yakin dan saya mengangap bahawa sekolah kita merupakan salah sebuah pusat latihan yang memberikan pendidikan kepada para pelajar agar bersedia menghadapi cabaran hidup dan seterusnya mampu memimpin diri sendiri serta generasi akan datang. Di samping itu. kegiatan KoKurikulum yang dijalankan di sekolah dapat membentuk dan mencungkil bakat kepimpinan seseorang pelajar yang berpengetahuan dan berwawasan tetapi juga dapat memberikan daya kekuatan untuk menangkis segala kegiatan jenayah . KPJ juga mengklasifikasikan ponteng kepada 5 jenis iaitu : 1. saya yakin. sudah tentu kita dapat menguasai 74 . KPJ mendefinisikan ponteng sebagai ‘tidak menghadirkan diri’ atau ‘tidak wujud semasa orang lain wujud’ tanpa sebab atau alasan yang munasabah.f) PONTENG ‘TAK NAK PONTENG ?’ Betulkah kita Tak Nak Ponteng ?’ Itulah isu yang ingin KPJ paparkan pada kali ini. Penerapan nilainilai positif dan disiplin yang tegas pula dapat membentuk imej dan keperibadian seseorang pelajar.

hukuman rotan boleh dikenakan kepada mereka yang Lewat Hadir dan Tidak hadir ke sekolah tanpa sebab yang munasabah serta ponteng perhimpunan rasmi dan ponteng solat (bagi pelajar Islam sesi petang) KPJ mengajak rakan-rakan semua. Tetapi : 1. Adakah kita rela untuk hidup tanpa hala tuju. janganlah kerana kita rajin hadir ke sekolah kerana kita takut akan hukuman dan tindakan yang akan diambil. Tidak cukup dengan itu. saya amat yakin. menghidu gam. Apabila melepak cuba mengganggu orang. dan 3. kita mengugut. Bukankah itu sesuatu yang membanggakan pihak sekolah dan ibu bapa kita. Tidak puas lagi.Tanyalah diri kita kerana kita penentu segala-galanyanya. merompak dan seterusnya mungkin membunuh. jadi penganggur ukur jalan sana sini?. lngatlah. hadirlah ke sekolah kerana ingin berjaya. menyamun. jika sering ponteng. kemudian membelasah orang. kita mampu lulus dengan cemerlang dalam ujian atau peperiksaan. hadirlah ke sekolah kerana ilmu. kita terjebak dalam kegiatan hina seperti mencuri. Dan bila kita boleh menjawab soalan dengan mudah. di sekolah juga kita diterapkan dengan nilai-nilai murni yang menjadikan kita sebagai seorang pelajar yang cemerlang disiplin dan cemerlang akhlak. Adakah ini matlamat hidup kita?. Bahkan bukan itu saja. 75 . Adakah ini yang diharapkan oleh pihak sekolah. Bolehkah kita ‘Menuju Ke Arah Kegemilangan Yang Menyeluruh’ seperti yang termaktub dalam Falsafah Sekolah. dan 2. meragut . mengambil syabu dan menagih dadah. Mula-mula melepak.sesuatu topik atau bab yang diajarkan oleh guru dengan baik. Di dalam Buku Peraturan Sekolah : ponteng sekolah dan ponteng kelas adalah dianggap sebagai Perkara 26. jika kita sering saja ponteng sekolah ? Adakah kita ? Bolehkah kita ? atau Mampukah kita ?. ibu bapa dan masyarakat kita?. yang boleh dikenakan tindakan gantung dan buang sekolah serta merta. Pihak sekolah mempunyai peraturan yang tegas lagi adil : 1. membuli. Adakah ini sikap seorang yang terpelajar?. AKHIR KATA DARIPADA SAYA : ‘SAYA HADIR KE SEKOLAH INI KERANA INGIN MENJADI MURID YANG BERILMU DAN BERDISIPLIN’ SEKIAN DAN TERIMA KASIH. kita amat terdedah kepada banyak gejala sosial yang negatif di luar sana. merokok.0 : Kes Salah laku Berat. Rakan-rakan yang dihormati sekalian.Apabila kita dapat menguasai mata pelajaran itu dengan baik. kita boleh menjawab soalan dengan mudah. 2. hadirlah ke sekolah kerana diri kita penuh dengan motivasi.

g) ‘GENGSTERISME ADAKAH anda seorang gengster ? Adakah kita ahli mana-mana ‘geng’ di sekolah kita ? Kali ini. Hal ini mengakibatkan remaja semakin tersepit dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yang terjerumus dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial. remaja perlu dapat menilai antara yang baik dengan yang buruk. maka sesetengah remaja masih lagi terikut-ikut dengan gaya hidup kanak-kanak dan sesetengahnya pula mahu kelihatan matang seperti orang dewasa. Memang tidak dapat dinafikan bahawa punca utama masalah ini datangnya daripada masalah kekeluargaan. 2. Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan umur 13 hingga 20 tahun dan termasuklah semua pelajar. emosi. Rancangan dari Barat menonjolkan ciri-ciri keganasan yang sesuai dengan naluri mereka yang sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru. KPJ mengutarakan satu isu yang hangat di pasaran : ‘GENGSTERISME’ Golongan remaja dapat didefinisikan sebagai satu golongan peralihan iaitu peralihan dari segi sikap. melanggar batas agama dan budaya bangsa remaja itu sendiri. remaja masa kini juga terlalu cetek dari segi didikan rohani dan jasmani. Remaja tidak akan melakukan jenayah sekiranya wujud kesedaran bahawa kegiatan tersebut menyalahi undang-undang negara atau peraturan sekolah. kita disogokkan dengan pelbagai rancangan dan artikel yang kurang bermutu dari Barat yang bertentangan dengan ajaran agama dan budaya kita. pengaruh rakan sebaya juga merupakan punca utama berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. fizikal. Kajian mendapati hampir 70% remaja yang terlibat dalam masalah ini terdiri daripada keluarga yang porak peranda. Hal ini kerana rakan adalah pengaruh terbesar yang boleh mengubah pendirian seseorang. Remaja terbabit merasakan bahawa mereka sudah kehilangan tempat untuk mengadu segala masalah dan malu untuk menghadapi masyarakat. 76 . Remaja seharusnya menjauhkan diri daripada rakan yang bersikap negatif kerana dalam usia yang meningkat naik. Selain itu. 3. PUNCA 1. Atas hakikat inilah. Selain kurangnya kesedaran. Dalam proses memajukan negara. rohani dan jasmani daripada golongan atau alam kanakkanak ke alam dewasa. mental.

melepak dan sebagainya boleh digantung atau dibuang sekolah serta merta dan akan dikenakan sebatan rotan. suka menganggu. SEKIAN DAN TERIMA KASIH. adalah lebih baik kita menubuhkan ‘geng perbincangan’ atau ‘study group’ daripada kita menubuhkan ‘geng-geng yang melampau’ yang amat merugikan dan suka membuang masa. kalau ‘geng’ itu sendiri ‘membatu api’ atau mengajak kita melakukan sesuatu yang negatif untuk melupakan masalah kita. Ampangan Seremban Negeri Sembilan. 2. kita jumpa ‘geng’ kita. masyarakat sekeliling ataupun remaja itu sendiri. jangan sekali-kali kita asyik terleka. kita yang akan merana . kita selamat. Satu lagi pesanan KPJ. seperti suka membuli. ada berapa banyak ‘study group’ atau ‘kumpulankumpulan perbincangan’ yang ada di sekolah kita ini ? Saya rasa kita boleh hitung dengan jari. Kalau ‘geng’ yang kita jumpa itu baik. 77 . Hukuman atau tindakan undang-undang yang tegas akan dikenakan terhadap remaja yang melakukan jenayah. Semua masalah ini akan berakhir jika semua pihak bersatu-padu. kita anak-anak bangsa yang bakal meneraju negara Malaysia yang tercinta : Fikirlah. memukul. Tetapi. janganlah pula kita jadikan alasan bahawa jika kita mempunyai masalah keluarga atau institusi kekeluargaan di rumah tidak kukuh. apabila ibu bapa kurang memberikan perhatian. Rakan-rakan semua. pihak kerajaan. Perkara 26 tindakan ke atas pelajar yang terlibat dengan kes-kes ‘gengsterisme’ seperti bergaduh. Saya ingin bertanya kepada kita semua. KPJ mengingatkan diri kami sendiri dan juga rakan-rakan sekalian. kita sewenang-wenangnya membabitkan diri ke arah budaya yang tidak bermoral ini. Hukuman yang dikenakan ialah dihadapkan dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi serta didakwa mengikut Seksyen 302. Janganlah pula. Jangan asyik dibuai mimpi. mengugut. zaman remaja hanya sekali.HUKUMAN ATAU TINDAKAN : 1. seorang pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Agama (SMA) Dato’ Klana Petra Maamor. pihak sekolah. Kes bunuh Muhammad Farid Ibrahim. suka lepak dan banyak lagi. Contohnya. Sebenarnya terlalu banyak yang boleh diperkatakan tentang masalah gengsterisme dalam kalangan remaja. tidak kiralah sama ada ibu bapa. yang dibelasah hingga mati. sekiranya tersilap langkah. saya rasa kita amat-amat rugi. Kita merujuk kepada peraturan sekolah kita pula : Berdasarkan Buku Peraturan Sekolah pindaan 2003. sering menasihati kita atau boleh berkongsi masalah dengan kita. bukalah mata. Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan mereka boleh dijatuhi hukuman mati.

garpu dan gelas) Contoh (mee goreng dan air sirap/minuman panas) CATATAN Kumpulan 2.1.2 Tanah. iaitu : a) Peralatan : 1.1.3 Paku bersaiz 1-2 inci (untuk menggantung pasu) 1.1.1 Baja organik 2.2. 3.1.3 Batu-batu kecil (untuk menutup lubang pasu c) Bahan penanaman : 1.2 Tali bersaiz sesuai (1 atau 2 gulung) 1.1. A rahan : 2. 2.2 Guru Penasihat membahagikan ahli/pelajar kepada 5 Kumpulan.2.1.1 Guru Penasihat memaklumkan aktiviti akan datang ialah ‘Kerja Amal : Menanam Bunga Langsuyur Di Dalam Pasu‘.1.1.4 Tukul (1-2 bilah) b) Bekas penanaman : 1. AWAL AKTIVITI Persediaan Awal : 1.1.1 Pokok Langsuyur bersaiz sederhana (20-30) 1.2 Kain Lap (untuk mengelap dan membersihkan daun) 1.dimaklumkan kelak 78 . Setiap kumpulan adalah seramai lebih kurang 10 orang dan setiap kumpulan mempunyai tugas-tugas tertentu seperti berikut : 2.1 Kumpulan 1 : 2.1 Guru Penasihat perlu menyediakan bahan dan peralatan berikut sebelum memulakan proses penanaman pokok bunga langsuyur di dalam pasu.1 Pasu gantung (20-25 buah) 1.1.h) KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH (Menanam Bunga Langsuyur di dalam Pasu Bunga ) LANGKAH PERSEDIAAN 1. 4 dan 5 . pasir.sudu. rumput atau daun-daun kering atau sabut kelapa d) Bahan Penyubur : 1.2 menyediakan makanan dan minuman serta peralatan (pinggan.1 Gunting Bunga (5-8 bilah) 1.

Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. Borang kehadiran 2.A Sistem 2. Marker Pen 3.3 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 1. Papan Tulis 2.3 ‘KERJA AMAL MENCERIAKAN SEKOLAH : MENANAM BUNGA LANGSUYUR DI DALAM PASU GANTUNG’ Pada ruangan `aktiviti’ 1.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.5 Presiden atau wakil AJK Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.L A N G K A H 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. 4. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. langkah dan cara penanaman pokok bunga langsuyur aspek keselamatan dan disiplin semasa menjalankan aktiviti 79 . 3.A Sistem 2.4 Guru Penasihat 1. Kad Gerko 2. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. P.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. 4. Pen Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. 1. 3. Pemadam Papan Tulis.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat kepada semua ahli/pelajar tentang perkara berikut: a. Kamera Digital 1 P.2 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1. Taklimat : 4. Fail Kehad iran 2. pembahagian Unit Kerja b.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing: 3. 1. Bakul Plastik 1.

. menyediakan tali dan mengikat pasu dengan tali dengan kepanjangan yang sesuai 3. garpu dan gelas) 1. Peralatan (pinggan. e. Tali 2.bertindak mencantas daun-daun kering atau mati. Penyedok 1. Pasu Bunga Gantung 2. .Unit ini terdiri daripada 10 ahli lelaki. sudu. Kumpulan 3 (Unit Mencantas Daun) : . .bertindak untuk : 1.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan dan lelaki. AKTIVITI BAHAN Pembahagian Unit Kerja : 5.Unit ini terdiri daripada 12 orang ahli : (10 orang perempuan dan 2 orang lelaki). Pokok Bunga Langsuyar 1. sabut kelapa.bertindak untuk menyediakan dan menghidangkan makanan dan minuman kepada guru-guru penasihat dan semua ahli/pelajar yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti ini. .bertindak untuk menanam pokok bunga Langsuyur dengan campuran tanah yang disediakan oleh Kumpulan 2 dan 3.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli lelaki. menggantung pasu pokok bunga Langsuyur di tempat yang ditetapkan .1 Ahli/pelajar dibahagikan kepada 6 Unit Kerja.Unit ini terdiri daripada 10 orang ahli perempuan.rumput dan daun-daun kering atau habuk kayu) . 1. Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) : . b. Kumpulan 4 (Unit Menanam Pokok) : . menyediakan paku tempat bunga digantung 2. koyak. dan rosak.bertindak untuk menyediakan tanah dan campuran tanah seperti (pasir. Paku 3. iaitu : a. Gunting Bunga 1. d. Kumpulan 5 (Unit Menggantung) : . Kumpulan 2 (Unit Menyediakan Tanah dan Campurannya) : . c.L A N G K A H 5. Tukul 80 .

2 Semua guru penasihat dan ahli/pelajar berehat (makan dan minum) 6. Membersihkan Tempat dan Mengemas Peralatan : 1. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 81 .2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masingmasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya. Baja Organik 3. mengemas. Gelas 2. 2. sudu dan garpu.mengemas dan membersihkan tempat . memungut dan membuang semua sampah. membaja pokok bunga Langsuyur dengan baja organik 3. 7. . Tong Sampah 7. menyusun dan mengembalikan semua peralatan ke tempat asal.menyediakan makanan dan minuman. 1.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN f.mencuci pinggan. menyiram pokok bunga Langsuyur . Kumpulan 6 (Unit Membersihkan Daun. Rehat : 1. gelas. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 7. membersihkan daun pokok bunga langsuyur dengan mnenggunakan kain basah. Kain Lap 2.bertindak untuk 1. Pelajar Lelaki mengumpul.Unit ini terdiri daripada 10 ahli perempuan. Baldi 4. Pinggan 6.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK mengarahkan : a. Sudu/ garpu 3.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.3 Kumpulan 1 (Unit Makanan dan Minuman) bertindak sebagai . 8. 2. Penyapu 6. Pelajar Perempuan menyapu. tanah dan sebagainya. Membaja dan Menyiram) : . b. Timba 6.

4Semua kawasan tempat menjalankan sebarang aktiviti dan kawasan tempat makan dan minum diperiksa sekali lagi untuk memastikan kebersihannya sebelum bersurai. 9. 9.2Dewan dibersihkan dan dikemaskan. Bersurai : 10 82 . AKTIVITI BAHAN Mengemas Dewan dan Peralatan : 9.1Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.A Sistem dikembalikan ke tempat asal.3P. 9.L A N G K A H 9.

1. Mengedarkan dan Mengumpulkan Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan : 2. 3.Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 1.1.2 Menyenaraikan 10 orang AJK kelab. 3.1. Mengadakan Taklimat : 1.3 Menyenaraikan 20 orang pelajar berisiko tinggi yang melakukan gejala negatif.AJK Tertinggi : (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) . 4.2 Tentatif program : 1.i) AKTIVITI LUAR : LAWATAN LANGKAH AKTIVITI PERSEDIAAN 1.1 Tempat Yang Hendak Dilawati : 1. Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan : AWAL 1. 1. Menyenaraikan Ahli Rombongan Yang Mengikuti Lawatan : 3. Menyediakan Kertas Kerja Lawatan : (Contoh Kertas Kerja Lawatan dilampirkan) 5.1 Menghubungi dan menetapkan Tarikh. BERTOLAK Antaranya : 1. 2.1 Menentukan aktiviti lawatan.2 Memaklumkan bilangan pelajar dan guru yang ingin melawat 2.3 Pakaian : . 2.1 Borang Borang Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Untuk Mengikuti Lawatan diserahkan kepada pelajar seminggu sebelum mengadakan lawatan dan memberikan tempoh 2 hari untuk dikembalikan kepada guru.1 Guru Penasihat memanggil semua ahli/pelajar yang SEMINGGU terlibat dengan lawatan berkumpul untuk diberikan SEBELUM taklimat lebih lanjut aktiviti lawatan tersebut . Menghubungi Tempat Dilawati : 2. Menyiapkan dan Menghantar Borang Permohonan Pelancongan Sekolah (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) PERSEDIAAN 1.2 Menentukan dan menetapkan tempat yang hendak dilawati.4 Disiplin dan Peraturan Semasa Mengadakan Lawatan.1. 2.1 Menyenaraikan Guru Penasihat (guru pengiring).3 Memaklumkan tujuan dan matlamat lawatan 3. CATATAN 83 . Hari dan Masa lawatan ke tempatr yang hendak dilawati. Mengisi.

2.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘tarikh’. 4.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengasingkan tempat duduk pelajar lelaki dan perempuan ketika berada di dalam bas atau kenderaan untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Borang kehadiran 2. pelajar dan sentiasa mengutamakan keselamatan mereka.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar beratur atau berbaris ketika menaiki atau ketika turun daripada bas atau kenderaan. Beratur : 1. 1. Fail Kehadiran 3.2 ‘AKTIVITI LUAR : LAWATAN’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. Buku Catatan 2 Ketika Berada Dalam Bas atau Kenderaan : 1. 2.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.1. 2. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2. 4.1. Kamera 1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu mengira bilangan ahli/pelajar yang hadir atau yang mengikuti lawatan dari semasa ke semasa dan memastikan bilangan itu sama sepanjang mengadakan lawatan sehinggalah kembali ke sekolah. Mengira bilangan ahli/pelajar. Pen 3.L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Sebelum Bertolak : 1.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Menentukan Tempat Duduk : 2. 84 . Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1. Kad Gerko 2.

2. Ketika Menghadiri Sesi Lawatan : 1.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengajukan seberapa banyak soalan berkaitan dengan bersopan untuk mendapatkan seberapa banyak maklumat.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memantau dari semasa ke semasa tingkah laku 3. Tingkah Laku dan Tutur Kata : 1. penyambut tetamu dan sebagainya) 4 Bersurai : 3. Menjaga Keselamatan dan Mengawal Tingkah 3.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah. pengiring.1 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar menjaga serta mengawal disiplin. tngkah laku dan tutur kata mereka ketika menghadiri Sesi Lawatan.3 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar mengucapkan ‘terima kasih’ kepada sesiapa sahaja yang dilawati (penceramah. 1. Menjaga Disiplin. 2. 85 .2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar sentiasa menjaga nama baik sekolah.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 3. Mendapatkan Maklumat : 2. 2.2 Guru Penasihat atau Guru Pengiring perlu memastikan ahli/pelajar membuat atau mengambil catatan jika perlu semasa lawatan dijalankan.

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK......................................

PENGENALAN Program ini merupakan anjuran Kelab Pencegahan Jenayah ......... dengan kerjasama Unit Bimbingan Kaunseling. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin kelab. MATLAMAT Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap keburukan melakukan jenayah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. OBJEKTIF 1. Meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar tentang keburukan mendekatkan diri kepada gejala negatif. 2. Memberikan kesedaran tentang pencegahan lebih baik daripada memerangi. 3. Memberikan pendedahan kepada pelajar tentang budaya ilmu, disiplin dan kemajuan sekolah lain. 4. Menggalakkan intergrasi nasional antara kaum, memahami kebudayaan dan kepercayaan yang pelbagai serta menghormati pegangan masing-masing. 5. Bertukar-tukar pandangan tentang ilmu pendidikan, disiplin dan peraturan. 6. Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar sekolah ini. SASARAN 1. AJK Tertinggi (10 orang) 2. Pelajar Berisiko Melakukan dan Terlibat dengan Gejala Negatif (20 orang) 1. Guru Penasihat (4 orang)

86

TEMA :‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ TARIKH TEMPAT / LOKASI Θ Jabatan Penjara. Θ Ibu Pejabat Polis Daerah . Θ Hospital Besar. PENGISIAN PROGRAM Lawatan Ceramah Sesi Dialog Taklimat ANGGARAN PERBELANJAAN (Rujuk Lampiran A) STRUKTUR ORGANISASI (Rujuk Lampiran B) TENTATIF PROGRAM (Rujuk Lampiran C) PENUTUP Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan Oleh : ...................................... ( Guru Penasihat KPJ)

87

LAMPIRAN A ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK _____________________

Perbelanjaan: BIL 1 2 3 4 5 6 PERKARA KUANTITI Pengangkutan 34 orang (Pergi-Balik) Ubat-Ubatan (First Aid Kit) 1 Kotak Filem (Dedahan 36 : 200) 1 Gulung Kamera (Still) 1 Buah Kamera (Digital) 1 Buah Cenderahati (Pendent) 3 Keping JUMLAH HARGA RM 5.00 X 34 RM 50.00 X 1 RM 9.00 X 1 JUMLAH RM 170.00 RM 50.00 RM 19.00 RM 239.00

88

LAMPIRAN B STRUKTUR ORGNISASI LAWATAN SAMBIL BELAJAR KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SMK ________________________ PENANUNG PENASIHAT PENGARAH TIM. PENGARAH SETIAUSAHA : BENDAHARI : : : : :

Ahli Jawatankuasa Kecil : PENGANGKUTAN : KESELAMATAN : FOTOGRAFI :

89

Ibu Pejabat Polis Daerah . Disiplin dan Peraturan Semasa Lawatan 2. Destinasi Lawatan: .LAMPIRAN C TENTATIF PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR BADAN PENGAWAS SMK ___________________ TAHUN _______________ TARIKH / HARI MASA 0700-0730 0730-0740 0740-0800 AKTIVITI Semua Pelajar Berkumpul Di Dewan.Jabatan Penjara Bertolak Dari Sekolah Ke Destinasi Yang Dilawati : . Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Guru Memberikan Taklimat Kepada Pelajar Tentang : 1.Jabatan Penjara Guru Mengambil Kehadiran Pelajar 1200 1210 1220 Berkumpul Semula Di Sekolah Guru Mengambil Kehadiran Pelajar Bersurai CATATAN 0800 0830 1000 1130 90 .Hospital Besar .Ibu Pejabat Polis Daerah .Hospital Besar .

...... 91 . HOSPITAL BESAR DAERAH Tarikh Daripada Kepada Catatan Cara-cara mendapatkan wang : PIHAK SEKOLAH DAN WANG TABUNG KELAB Tiap-tiap seorang murid : Jumlah Murid : 30 ORANG Jumlah : RM 239............... JABATAN PENJARA 2.00 Darjah/ Tingkatan Dari lain-lain (Jika daripada penderma sebutkan nama dan alamatnya) : TIADA Nama orang yang diamanahkan mengumpulkan wang : Nama No..... IBUPEJABAT POLIS DAERAH LAWATAN 3.BORANG PERMOHONAN PELANCONGAN SEKOLAH (UNDANG-UNDANG PELANCONGAN SEKOLAH-SEKOLAH 1957) Nama Sekolah Alamat Sekolah Nama Pengetua : ) ) ) ) : : Nama Guru Yang Menyeliakan Pelancongan & Nama Guru-Guru lain yang bersama Tujuan Pelancongan : BELAJAR SAMBIL MELAWAT KE (JABATAN PENJARA HOSPITAL BESAR DAERAH DAN IBU PEJABAT POLIS DAERAH Tempat-tempat yang akan dilawati (tuliskan alamat sebenar tempat bermalam) Nama tempat/Bandar/Negeri termasuk alamat tempat bermalam 1......K/P Umur Alamat Nama Guru Tarikh : ________________ Cop Sekolah : Tandatangan Pengetua : .... Lihat sebelah.........

Umur No. 2. 3. 11. 13.NAMA DAN BILANGAN AHLI-AHLI YANG MEMBUAT PELANCONGAN TERMASUK GURU-GURU Bil 1. 5. 14. 7. 8.Kad Pengenalan/ No. Nama Penuh/Nama Dlm Tulisan Cina (jika ada) Drj / Ting. 12. 10.Beranak Alamat Rumah 92 . 6. 9. 4.S.

Kad Gerko 2. 4. Kamera Digital 2 3 1.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2.Tajuk Tayangan : CEGAH JENAYAH -Terbitan : PDRM .1.1 Ringkasan VCD : . Marker Pen 3.2 Presiden atau wakil AJK 1.1 Guru Penasihat 4. Fail Kehadiran 1.P.k.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti Tulis berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2.1. Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberikan taklimat awal kepada semua ahli/pelajar sebelum memulakan sesi tayangan mengenai : 1.Masa Tayangan : >< 1 JAM 1. 3. Taklimat : 1. Pemadam ruangan ‘aktiviti’ Papan Tulis.4 Ahli. 3. jantina dan aras.3 ‘HARI PENGHAYATAN KELAB’ pada 3. 3. SESI TAYANGAN VIDEO (Cegah Jenayah) : L A N G K A H 1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 2 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina.A Sistem 2. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.2 Tugasan : 5 93 . Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK membahagikan ahli/pelajar kepada 5 kumpulan yang terdiri dari pelbagai tingkatan. P.pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugas untuk menandatangani kad tersebut. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3.1. 3 Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 4 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : 4. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 3. Pen 4 Pembahagian Kumpulan : 1. Bakul Plastik 1.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.

tempoh penghantaran (1 minggu dari tarikh sesi tersebut.bertaip komputer atau ditulis dengan tangan dengan jelas di dalam kertas A4. 8.2.1 Tugasan ialah hasil perbincangan. 2. . L AKTIVITI BAHAN 94 . Sesi Tayangan VCD : 1. Kumpulan dan tajuk mereka adalah seperti berikut : 1.1.3 Guru penasihat perlu memantau lebih dari satu kumpulan Sesi Penghasilan Tugasan : 8.1 AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Setiap kumpulan diminta membuat catatan mengenai punca dan langkah pencegahan jenayah yang akan ditayangkan.1 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memberi arahan tugasan selanjutnya. Ahli/pelajar menonton dalam kumpulan masingmasing. Skrin 1. Sesi Perbincangan : 7. Ahli/pelajar mengambil catatan mengikut tajuk masingmasing. Marker Pen 8. Kumpulan 2 (Curi Kereta) 3. iaitu : 8.) 1.2 Tugasan perlu : . Kumpulan 3 (Pecah Rumah) 4. 7. Kumpulan 1 (Curi Motorsikal) 2. Projektor LCD 4.1.2 Semasa Sesi Perbincangan/Percambahan Minda guru penasihat bertindak sebagai fasilitator. Kumpulan 5 (Rogol) 1.2.2 6.L A N G K A H 1. VCD Cegah Jenayah 2 Komputer riba 3.1 Sesi Perbincangan/Percambahan Minda dimulakan 7. 7. Kertas Mahjong 3. Kumpulan 4 (Ragut) 5. Kertas A4 2.

A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal.A N G K A H 8. 14.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko Masin Masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 13.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar. Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal. 9. Bersurai : GURU / AJK TERTINGGI AHLI / MURID 10 11 12 95 . 15. Dewan dibersihkan dan dikemas.2 Guru Penasihat atau Presiden atau Wakil AJK memaklumkan hasil perbincangan tersebut akan dikumpulkan untuk dibukukan atau dijadikan modul ‘Cegah Jenayah’. Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 9. 9. 16. P.

3. Nyanyian Lagu : ‘Mari Cegah Jenayah’ 1.1Seorang pengerusi sementara akan dilantik sebagai mempengerusikan majlis.2 ‘MESYUARAT AGUNG TAHUNAN’ pada 3. Fail Kehadiran 1. Pen 4 96 .2. Marker Pen 3. 1.2 Ucapan dan Taklimat ringkas oleh : -Guru Penasihat -Presiden atau wakil AJK 1.A Sistem 2. Papan Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : Tulis 3. Kaset Lagu ‘Mari Cegah Jenayah’ 3. 4. P. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Perhimpunan : 1. Pemadam ruangan aktiviti Papan Tulis.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan 2. 3. 1. Kamera Digital 2.2Pengerusi boleh dilantik sama ada dalam kalangan Guru Penasihat atau ahli/pelajar. 3.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masing-masing : 2. Kad Gerko 2.LAMPIRAN 12 CONTOH PERINCIAN AKTIVITI : MESYUARAT AGUNG TAHUNAN : L A N G K A H 1. ‘P.A Sistem Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 2.1 Ahli/pelajar berkumpul dan berbaris mengikut jantina. Borang nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang kehadiran ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina.2. 3.1 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ‘TARIKH’. Bakul menandatangani kad tersebut.2 Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk 4. Plastik Perlantikan Pengerusi Sementara : 4.

6. 2.2.00/semester 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Ucapan Ketua Penasihat : 5.L A N G K A H 5. jumlah yuran yang ditetapkan oleh Jawatankuasa ialah seperti berikut : 1. pelantikan AJK Tertinggi boleh ditetapkan oleh Guru-Guru Penasihat. Pengerusi atau Ketua Penasihat akan memaklumkan semua ahli bahawa segala aktiviti lain yang telah dicadangkan akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa yang akan ditetapkan kemudian bagi membincangkan dan memilih aktiviti yang sesuai yang akan dijalankan sepanjang tahun berkenaan.2 Yuran Ahli/ Pelajar : . Perbincangan Aktiviti Tahunan : 1. Semua ahli layak mencadangkan sebarang aktiviti berfaedah yang ingin dijalankan pada sesi/tahun berkenaan. 2. Walau bagaimanapun.00 (sepanjang tempoh persekolahan) Yuran Semester : RM 1.1 Yuran Guru Penasihat : . : perkara 7.Yuran Keahlian : RM 2. 8. Pelantikan AJK Tertinggi Sesi / Tahun Semasa : 1. Guru-Guru Penasihat boleh menukar ahli yang telah dipilih melalui pungutan suara jika ahli berkenaan kurang berkelayakan.1 Ucapan alu-aluan oleh Ketua Guru Penasihat atau mana-mana Guru Penasihat 5. Pelantikan AJK Tertinggi sebaik-baiknya dilaksanakan melalui pungutan suara. Yuran : 1.2 Ucapan memaklumkan agenda mesyuarat berkenaan. Berdasarkan ‘PERLEMBAGAAN KELAB’. atau 3.3 Ucapan berbentuk motivasi. 5. 7.RM 5.00/semester 97 .

Perlu mendapat tandatangan guru penasihat setiap kali perjumpaan atau menjalankan aktiviti. . ‘track bottom’ berwarna hitam/biru gelap.2 Kad Gerko : .L A N G K A H 9. Kad Gerko 1.Perlu mengemukakan bukti ketidakhadiran (surat sakit atau pemberitahuan melalui ibu bapa/penjaga) jika tidak hadir perjumpaan dan semasa menjalankan aktiviti. hitam atau SELUAR / Seluar hitam atau Seluar seluar biru gelap atau SKIRT seluar biru gelap skirt sekolah atau ‘track atau seluar bottom’ berwarna sekolah atau hitam/biru gelap. . Perkara yang perlu diberikan perhatian. .Wajib bagi setiap perjumpaan dan aktiviti. Buku Peraturan 98 .1 Ahli/pelajar wajib memakai pakaian yang telah ditetapkan untuk perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti yang termaktub di dalam ‘Buku Peraturan Sekolah’.3.1 Kehadiran Ahli : .Dijaga dengan baik (perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) . antaranya : 1. iaitu : 1.3 Pakaian : 1.Peruntukan markah sebanyak (50%) 1.2 PERKARA LELAKI PEREMPUAN Kemeja putih berkolar BAJU Kemeja T putih atau berkolar atau Kemeja sekolah atau Kemeja sekolah baju sekolah. .Wajib ada bagi setiap ahli/pelajar.3. 1.Wajib dibawa semasa menghadiri perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. KASUT Kasut hitam atau Kasut hitam atau kasut kasut sekolah sekolah 1.Hilang atau belum memiliki : (perlu membeli yang baru melalui PK KoKurikulum atau guru kelas atau kerani) . AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Hal-Hal Lain : 1. atau baju sekolah.

3 Dan Lain-lain. 13.2 Segala peralatan dikumpul dan dikembalikan ke tempat asal 12.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal Bersurai : 11.4 Buku Catatan : . 1.Buku Catatan dan alat tulis perlu dibawa untuk mencatatkan perkara-perkara berkaitan.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko MasingMasing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.Pelajar diwajibkan memiliki sebuah buku catatan dan diwajibkan membawanya semasa perjumpaan atau semasa menjalankan aktiviti. Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 10. 99 .4 P.5 Perkara-Perkara Berkaitan Yang Difikirkan Perlu Untuk Dimaklumkan Kepada Ahli/Pelajar : 1.5.jadual bertugas : (i) menyiram pokok bunga membersihkan pasu dan tali (ii) menyapu dan mop lantai (iii) mengelap cermin papan kenyataan 1.kebersihan . .5. 12. 10.5.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.1 Anjung KPJ dan harta benda anjung .2 Pakaian Seragam : 1. 10.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 1.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.3 Dewan dibersihkan dan dikemas. 12. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) Mengemas Dewan dan Peralatan : 12. 12.

1 buah kerusi dan 1 buah meja (untuk majlis menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Tugas) CATATAN 100 .2 Bacaan dan Tatacara Bacaan Ikrar : (Teks Ikrar dilampirkan) 1.2 Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas (Tatacara) 3.1 Tentatif program : (contoh dilampirkan) 1.1 Diadakan sekurang-kurangnya 1 kali.2 Raptai termasuk latihan perkara berikut : 2.1.1.1.A Sistem 2.1 Tempat : 3.LAMPIRAN 13 4. Peralatan dan P.1. 2.1.2 Peralatan : (Peralatan perlu ada :) 1.2.1. P.2 Diadakan selewat-lewatnya 1 hari sebelum majlis sebenar. 2. Taklimat : 1.2 Pengerusi dan Guru Penasihat memanggil semua AJK Tertinggi tahun berkenaan yang telah dilantik dan ahli/pelajar berkumpul untuk diberikan taklimat lebih lanjut mengenai majlis berkenaan.1 Raptai diadakan untuk melicinkan dan melancarkan perjalanan majlis pada hari sebenar dan sebagai memberikan gambaran sebenar kepada AJK Tertinggi dan ahli/pelajar. MAJLIS WATIKAH PELANTIKAN JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB : LANGKAH PERSEDIAAN AWAL AKTIVITI 1.A Sistem : (Pelan Kedudukan disediakan) 3.1 Tempat paling sesuai ialah Dewan Serbaguna.2.1. Rostrum 3. 2.1 Bacaan Ikrar oleh Presiden dan AJK Tertinggi (Tatacara dan Kedudukan) 2. Antaranya : 1. Raptai : 2. (Perlu berada dalam keadaan bersih dan kemas) 3.3 Pakaian : AJK Tertingg (Diwajibkan memakai Pakaian Seragam Kelab yang lengkap) Ahli/Pelajar Biasa : (Diwajibkan memakai Pakaian Sekolah lengkap) 2. Persiapan Tempat .7.

‘Backdrop’ (Skrin + Komputer Riba + Projektor LCD atau Kain rentang atau polisterin untuk ‘wording’) CATATAN 101 . 10 buah kerusi (untuk pentadbir dan tetamu) 6. 10 buah kerusi (untuk AJK Tertinggi) 5.LANGKAH AKTIVITI 4.

Kamera Digital 1. Tentatif Program : 1.3 AJK Tertinggi duduk di kerusi yang disediakan.A Sistem 2. Pemadam Papan Tulis.3 ‘MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH JAWATANKUASA TERTINGGI KELAB’ pada ruangan ‘aktiviti’ 3. Ketibaan tetamu 2. Borang kehadiran 3. Ketibaan Pengetua 3. 2. P. Kad Gerko 2. Sabah TanahAirKu. Kaset lagu NegaraKu. Papan Tulis 2. Ahli/pelajar diminta menghantar Kad Gerko kepada Guru Penasihat yang ditugaskan untuk menandatangani kad tersebut. 1. Persediaan Majlis : 3. Surat Pelantikan AJK Tertinggi (10 helai) 2.L A N G K A H 1.NegaraKu . Marker Pen 3.2 Ahli/pelajar duduk di atas lantai (sama seperti majlis perhimpunan) 3. Ucapan Ketua Penasihat 6. Nyanyian Lagu : . Berilmu Berdisiplin dan Mari Cegah Jenayah. Fail Kehadiran 1. 4.Sabah TanahairKu .1 Dewan dan Semua Ahli dalam keadaan bersedia. 102 . Bakul Plastik 1. AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI Mengambil Kehadiran Ahli/Pelajar : 1.1 Ahli/pelajar diminta untuk membuat catatan seperti berikut pada Kad Gerko masingmasing : 2.Berilmu Berdisiplin . Bacaan Doa. 1. Penyerahan Kad Gerko Kepada Guru Penasihat : 2.1 Setiausaha mengedarkan ‘Borang Kehadiran’ kepada ahli/pelajar dan mengarahkan mereka menuliskan nama dan tingkatan mereka pada ruangan yang ditetapkan mengikut tingkatan dan jantina. Still Camera Filem 2. 4.2 ‘Tarikh pada hari berkenaan’ pada ruangan ’tarikh 2. Pen 3. Ucapan Pengetua 4.Mari Cegah Jenayah 5. 3.

AJK Tingkatan 5.2 dan 1 9. Tetamu dan AJK Tertinggi Kelab.Setiausaha .Presiden . 103 . 5.1 Kad Gerko yang telah ditandatangani oleh Guru Penasihat dikembalikan kepada ahli/pelajar.2 Ahli/pelajar diminta memeriksa Kad Gerko masing-masing sama ada sudah ditandatangani atau sebaliknya.AJK Tingkatan 5.Timbalan Presiden .Bendahari .3.Bendahati .Timbalan Setiausaha .4.Timbalan Presiden . Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas J/Kuasa Tertinggi (1 helai) 4. Maklumat Untuk Perjumpaan Akan Datang : (jika ada) 3. Teks Ikrar 6. Majlis Penyerahan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : Presiden Kelab menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Pengetua. Sesi Fotografi bersama Pengetua. Pengetua dan tetamu meninggalkan majlis.Setiausaha .4. 12.Timbalan Setiausaha . Majlis Bacaan Ikrar : Presiden Kelab mengetuai majlis Bacaan Ikrar Jawatankuasa Tertinggi Kelab. 10. Pengetua menyerahkan Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi kepada Ketua Penasihat.Presiden . Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan AJK Tertinggi .3. Guru-Guru Penasihat. 11.2 dan 1 8. 5.L A N G K A H AKTIVITI BAHAN GURU / AHLI / AJK MURID TERTINGGI 7. Majlis Menandatangani Borang Perjanjian Pelaksanaan Tugas Jawatankuasa Tertinggi Kelab : . Penyerahan Kad Gerko Kepada Ahli/Pelajar : 5.

7. 7. 7. 104 .4 P.3 Dewan dibersihkan dan dikemas.A Sistem dikemas dan dikembalikan ke tempat asal. Bersurai : 8. 7. Mengemas Dewan dan Peralatan : 7.1 Kerusi dan meja dikembalikan ke tempat asal.2 Segala peralatan dikumpulkan dan dikembalikan ke tempat asal.

LAMPIRAN 14 KERTAS KERJA PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING SMK.

PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling . Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwim Badan Pengawas. MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap kebaikan hadir 100 % ke sekolah di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu, berdisiplin, berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. TARIKH : TEMA : ‘Tak Nak Ponteng’ DANA : Badan Pengawas. OBJEKTIF : 1. Menyedarkan pelajar tentang kebaikan jika mereka hadir ke sekolah tanpa ponteng, 2. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya daripada ponteng sekolah dan kelas. 3. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 4. Membudayakan kehadiran 100 % ke sekolah dan kelas. SASARAN : 1. Semua pelajar yang kehadiran mereka di tahap kritikal. (sasaran utama) 2. Semua pelajar . AKTIVITI / PROGRAM : 1. Ceramah 2. Kajian Kes (Soal Selidik) 3. Sesi Kaunseling 4. Pertandingan 100% Kehadiran Kelas. PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.

105

SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah 1. Memantau perjalanan program 2. Memastikan perjalanan program mengikut jadual dan perancangan 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membantu tugas-tugas Pengarah 2. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mencatat minit. 2. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 4. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Membuat anggaran perbelanjaan. 2. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM BIDANG TUSAS 1. Memberikan khidmat nasihat. 2. Memberikan tunjuk ajar. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Timbalan Pengarah

Setiausaha

Bendahari, Hadiah & Cenderahati Banner

106

JAWATAN

NAMA

BIDANG TUSAS

Penyelaras Aktiviti & Pertandingan

Ceramah :

1. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan borang soal selidik. 2. Mengendalikan sesi kajian kes. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. 2. Mengendalikan sesi kaunseling. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program 2. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan memastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. Menyediakan dan mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /ProjectorLCD) semasa sesi perasmian, ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan.

Kajian Kes (soal selidik) :

Sesi Kaunseling :

Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % :

Peralatan

PA. Sistem :

Visual

107

1. 2. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung .JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1. 2. 2. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. 108 . sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menyediakan Poster Banner yang menarik. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Disahkan oleh. 1.

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PAGI HARI ISNIN MASA 0630 0700 0700 0800 0800 0900 0900 1000 1000 1100 1100 1200 SESI KAUNSELI NG SESI KAUNSELING CERAMAH 1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMIA N SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 109 .

JADUAL PROGRAM MINGGU SIFAR PONTENG SESI PETANG HARI ISNIN MASA 1200 0100 0100 0200 0200 0300 0300 0400 0400 0500 0500 0600 SESI KAUNSEL ING CERAMA H1 CERAMAH 2 (PDRM/ SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING PENILAIAN KEHADIRAN KELAS PERASMI AN SESI KAUNSELING KAJIAN KES SESI KAUNSELING SESI KAUNSELING SELASA RABU KHAMIS JUMAAT 110 .

Pelajar-pelajar yang telah dikenal pasti merokok : pelajar yang telah membuat pengakuan merokok. berdisiplin. Melahirkan pelajar yang mempunyai ketahanan jiwa dan mental terhadap pengaruh persekitaran dan rakan sebaya. dan sebagainya. Tujuan diadakan program ini adalah bagi mencapai sasaran dan objektif seperti perenggan di bawah di samping melaksanakan takwin Badan Pengawas MATLAMAT : Melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap Keburukan Merokok di samping menjadikan mereka sebagai pelajar yang berilmu. Memantapkan diri pelajar supaya mempunyai disiplin yang tinggi. 4. 111 . Meminimumkan kegiatan merokok dalam kalangan pelajar khususnya pelajar-pelajar lelaki. SASARAN : 1.LAMPIRAN 15 PROGRAM MINGGU SIFAR MEROKOK ANJURAN BADAN PENGAWAS dengan kerjasama KELAB PENCEGAHAN JENAYAH DAN UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING PENGENALAN : Program ini merupakan anjuran Badan Pengawas dengan kerjasama Kelab Pencegahan Jenayah dan Unit Bimbingan Kaunseling. OBJEKTIF : 1. berketrampilan dan berkeyakinan serta mampu memartabatkan nama sekolah. Menyedarkan pelajar tentang keburukan dan bahaya merokok. pelajar yang disyaki merokok :bibir lebam. TARIKH : TEMA : ‘Generasi Sihat Tanpa Rokok’ DANA : PIBG dan Sekolah. maklumat melalui ‘spy’ atau ‘mata-mata’ sekolah yang nampak mereka merokok di luar kawasan sekolah. 2. 3.

PIBG dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Kementerian Kesihatan Malaysia.sebab-sebab mereka merokok sesi kaunseling : . ASIMILASI MINDA • Sesi mereka diminta berfikir tentang kesan jika mereka meneruskan tabiat buruk ini kepada diri mereka sendiri sama ada dari segi kesihatan dan kewangan mereka.nasihat . di samping dapat memberikan kesedaran kepada bukan sahaja peserta program tetapi juga kepada semua pelajar 112 .AKTIVITI / PROGRAM : 1.bantu mereka cara henti merokok Sesi Perbincangan dan Pembentangan Kumpulan : 3. Bahagian Narkotik.bila mula merokok . CERAMAH / PAMERAN • • Hospital Besar . LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK) dikendalikan oleh Fasilitator yang terdiri daripada Badan Pengawas dan guruguru • sesi hati ke hati : . • PENUTUP : Diharapkan program ini dapat dijayakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai matlamat dan objektifnya. Semoga program ini mendapat sokongan dan bantuan daripada pihak pentadbiran sekolah. Polis Diraja Malaysia 2.

3. 1. Membuat anggaran perbelanjaan.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Timbalan Pengarah Setiausaha Bendahari. 2. BIDANG TUSAS 1. Memastikan perjalanan program berjalan mengikut jadual dan perancangan 3. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 4. Menyediakan surat menyurat / surat jemputan 3. 2. 2. Hadiah & Cenderahati Banner 113 . Membantu tugas-tugas Penagrah 2. Menyediakan Sebuah Banner untuk dipamerkan kepada pelajar seminggu sebelum program bermula. 1. Menyediakan dan menyenaraikan nama pelajar sasaran program untuk tindakan Kajian Kes dan sesi kaunseling. 1. 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 3. Memberikan khidmat nasihat. Menyediakan hadiah untuk kelas dan cenderahati untuk penceramah 3.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Menjalankan dan mengambil alih tugas-tugas pengarah semasa ketiadaannya. Memantau perjalanan program 2. 2.SENARAI AHLI JAWATANKUASA : JAWATAN Pengerusi Timbalan Pengerusi 1 Timbalan Pengerusi 2 Pengarah NAMA Pengetua Penolong Kanan HEM ) Ketua Guru Pengawas 1. Memberikan tunjuk ajar. Mencatat minit.

Merancang bentuk sesi kaunseling yang sesuai. 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. ceramah dan sebagainya berada dalam keadaan baik. Mengendalikan sesi kajian kes. Mengendalikan sesi kaunseling. 2. 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. ceramah 2. Menyediakan borang soal selidik. 2. 1. 1. Kajian Kes (soal selidik) : Sesi Kaunseling : Pemilihan Kehadiran Kelas 100 % : Peralatan PA. Mengenal pasti tajuk dan penceramah serta menjemput penceramah. 3. 1. Sistem : Visual: 114 . 2. Tugas-tugas lain yang berkaitan. 2. 3. Memberikan jumlah kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program kepada Bendahari untuk tujuan hadiah. 1. Tugas-tugas lain yang berkaitan. Tugas-tugas lain yang berkaitan.Menyediakan an mempastikan Peralatan (Projector Set : Komputer riba /Projector/LCD) semasa sesi perasmian.JAWATAN Penyelaras Aktiviti & Pertandingan NAMA Ceramah : BIDANG TUSAS 1. Mengenal pasti kelas yang kehadiran pelajarnya 100 % sepanjang tempoh program). Menyediakan dan mempastikan Peralatan PA Sistem semasa sesi perasmian.Tugas-tugas lain yang berkaitan.. 3.

Tugas-tugas lain yang berkaitan. Lain-lain tugas berkaitan 2.Tugas-tugas lain yang berkaitan. Simbol Perasmian (Poster Banner) : Fotografi Disediakan oleh. 1. Menyediakan satu persembahan Power Point yang menarik yang sesuai dengan program dan tema program. Disahkan oleh. Mengambil gambar bersesuaian sepanjang tempoh program berlangsung 2 Tugas-tugas lain yang berkaitan. 1. 115 . sesuai dan kreatif sebagai simbol perasmian oleh Pengetua. Menyediakan Poster Banner yang menarik. 2.JAWATAN Tanda Perasmian NAMA Persembahan Powerpoint : BIDANG TUSAS 1.

00 Ceramah 2 ‘Kesan dan Keburukan Dadah’ Pegawai dari Bahagian Narkotik Polis Diraja Malaysia 12.30 LDK 2 1.00 Ceramah 1 ‘Kesan-kesan negatif tabiat merokok’ Pegawai Promosi Kesihatan.00-10.30 Merarau (minum pagi) 10.00-1.00-7.30 Bersurai 116 .JADUAL PROGRAM ’Kempen Sifar Rokok’ 7.30-10.30-4. Hospital Besar Kementerian Kesihatan Malaysia. Sesi Pembentangan Kumpulan 3.30-12.30 Kudapan (makan tengahari) Solat Zohor 1. Sesi Kaunseling 2.30-2.30-3.30 LDK 1 1. Sesi Hati ke Hati 2. 10.30 Pendaftaran peserta 8. Sesi Perbincangan Kumpulan 2.00 Asimilasi Minda 4.

3.LAMPIRAN 16 LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN (LAPORAN AKTIVITI KELAB SEPANJANG TAHUN -------) Di antara aktiviti yang dijalankan oleh Kelab Pencegahan Jenayah ini sepanjang tahun adalah seperti berikut : BIL. TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 1. 117 . 14. 50 ahli memahami perlembagaa n kelab RM 100. Dijalankan dengan memberi Watikah Pelantikan kepada AJK Mereka juga membaca/melaf azkan ikrar pada majlis berkenaan. Majlis Perlantikan Ahli Jawatankuas a Kelab. Dilaksanakan berdasarkan ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum.05 Dewan Sekolah.00 Taklimat dan Pembentangan Perlembagaan dan Peraturan kelab. PROGRAM / AKTIVITI Hari Penghayatan Kelab. Mesyuarat Agung Tahunan Kelab.01. 2.

Sesi Latihan Nyanyian Koir Lagu Rasmi Kelab (Mari Cegah Jenayah) Sesi latihan ini bertujuan menimbulkan rasa bangga ahli terhadap kelab kesedaraan terhadap pentingnya membenteras jenayah. • menga dakan sudut untuk carta organi 118 . Anjung KPJ ini diilhamkan oleh Pengetua dan disumbangka n oleh pihak sekolah 5 Kerja Amal : Mencantik kan dan menceriak an ‘Anjung KPJ’ dan kawasan persekitar annya dengan : • menga dakan sudut dan ruang an untuk mena mpal poster dan gamba r berken aan denga n pence gahan jenaya h. PROGRAM / AKTIVITI TARIKH TEMPAT PENCAPAIAN PERBELANJAAN CATATAN 4.BIL.

dan meleta kkan bunga bunga di kawas an sekitar untuk menca ntikka n dan mence riakan nya. • • memb ersihk an kawas an persek itaran denga n meleta kkan batubata untuk menut up kawas an berlum pur. 119 .sasi kelab.

Lawatan ini bergabung dengan Kadet Pertahanan Awam Sekolah. 120 . Lawatan merangkumi lokasi Sel Penjara .6. Ahli dibahagikan kepada 6 kumpulan dan diberikan satu isu berkaitan masalah disiplin dan jenayah. 7. Bilik Pameran dan Demonstrasi Sebatan Rotan. Sesi Tayangan tersebut kemudiannya dibincangkan dalam kumpulan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Kumpulan ini akan membincangkan isu yang diberikan dan hasil perbincangan kemudiannya dibentangkan. Sebab . Lawatan Sambil Belajar Ke Jabatan Penjara Malaysia. Tayangan Video : • (VCD Cegah Jenay ah) terbita n PDRM . Akibat dan Langk ah Pence gahan. Sesi Percambaha n Minda Cegah Jenayah : • Punca . 8.

9. Bunuh. Menghasilka n Buku Skrap : • Buku Skrap yang dihasil kan berdas arkan keskes jenaya h yang disiark an di dalam akhbar akhbar tempat an. Samun. seperti : 3 Polis Diraja Malaysia Tawau. Setakat ini. Menjemput Agensi Luar. Buku Skrap yang telah diterbitkan oleh kelab adalah seperti : (Kes Rogol. Curi. Buli dan banyak lagi) Program diadakan untuk kedua-dua sesi pagi dan petang dan dihadiri oleh semua pelajar 10 121 . (Untuk menga dakan Pamer an dan Ceram ah) 4 Jabatan Penjara (Untuk mengadak an Pameran. Pecah Rumah. Ragut. Ceramah dan Demonstr asi Hukuman Sebatan Rotan) - Ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan dan setiap kumpulan ditugaskan menghasilkan sebuah Buku Skrap yang berkaitan dengan isu yang dipilih. Rompak.

11. 14. Pihak sekolah memilih buat pertama kali KPJ untuk bertanding dalam perbarisan sempena Hari Kemerdekaan. 12 13 Membantu Unit Bimbingan Kaunseling dan Badan Pengawas Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Pemurnian Cinta‘ Membantu Badan Pengawas dan Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah untuk Menjayakan ‘Program Kempen Sifar Rokok’ : Perbarisan Sempena Hari Kemerdekaan Anjuran Majlis Perbandaran Tempatan Program Khas untuk Pelajarpelajar Perempuan Sekolah ini yang dijalankan mengikut sesi iaitu Sesi Pagi dan sesi Petang. Pembubaran AJK Sesi Tahun __________ Dilaksanakan mengikut ketetapan Penolong Kanan KoKurikulum. Program Khas untuk PelajarPelajar Lelaki Sekolah ini untuk sesi pagi dan petang yang berisiko Tinggi. ‘MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MEMERANGI’ Disediakan oleh : Disahkan oleh : 122 .

LAMPIRAN 17 1. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SENARAI NOMBOR TELEFON PENTING IPK MALAYSIA Nama Ibu Pejabat Polis Negeri Bukit Aman Sabah Sarawak Putrajaya Labuan Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang Nombor Telefon 03 – 22626222 088 – 318555 082 – 245522 03 – 88862222 087 – 412315 03 – 21460522 03 – 55142222 04 – 9762222 04 – 7741222 04 – 2221522 05 – 2451222 06 – 2854222 06 – 7622222 07 – 2254422 09 – 63547222 09 – 63547222 09 – 5552222 Hotline / Gerakan 03 – 20319999 088 – 450470 082 – 240800 03 – 88862145 087 – 412222 03 – 20520195 03 – 20529999 04 – 9711999 04 – 7392999 04 .2691999 05 – 2401999 06 – 2851999 06 – 7619999 07 – 2212999 09 – 5151999 09 – 6354999 09 – 5151999 123 .

SENARAI NOMBOR TELEFON MCPF NEGERI Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sabah Sarawak Labuan Negeri Tel 088-711758 082-274222 03-40442828 03-55106625 04-9082212 04-7741222 04-2221504 05-2422299 06-2854222 06-7622222 07-2254657 09-7455514 09-6354722 09-5902252 Faks 088-719228 082-4272275 03-40446688 03-55145155 04-9761330 04-7316988 04-2623388 02-24338333 06-2837771 06-7623506 07-2239607 09-7440022 09-6226941 09-5563305 Kuala Lumpur Selangor Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Melaka Negeri Sembilan Johor Kelantan Terengganu Pahang 3.gov.my Nombor 124 .2. Bil 1 2 3 ADUDISIPLIN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Perkara Hotline Adudisiplin Fax Adudisiplin Email adudisiplin 1 – 80088 – 4774 03 – 88886681 adudisiplin @ moe.

7/1999 KP(BS)8591/Jld. 1/1995 KP(BS)8591/Jld. 4/1991 KP(BS)8591/Jld. 6/1995 KP(BS)8591/Jld.IV(16) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(12) 10-Jun-99 2 31 Mac 1998 3 19 Mei 1998 4 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 17/1998 KP(BS)8591/Jld. 16/1998 KP(BS)8591/Jld. 6/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(21) Surat Pekeliling Iktisas Bil.XV(8) Surat Pekeliling Iktisas Bil.LAMPIRAN 18 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL TAJUK KESELAMATAN Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Garispanduan dan Syarat-syarat pengambaran di Sekitar Kawasan Jabatan dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia Persdiaan Menghadapi Bencana Alam Pelaporan Kejadian Tidak Diingini di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Ko-kurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Sekolah Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi GENGSTER Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah Menangani Kegiatan Gangster di Sekolah Lapor kepada Polis Salahlaku yang berbentuk Jenayah Menangani Masalah Ponteng di Sekolah BIL.V(7) Surat Pekeliling Iktisas Bil.IV(17) 14 Ogos 1998 8 Surat Pekeliling Iktisas Bil. 8/1999 KP(BS)8591/Jld. 3/1993 KP(BS)8591/Jld. 12/1998 KP(BS)8591/Jld.XV(8) 11-Sep-98 5 16 Mei 1991 6 06-Apr-95 7 Surat Pekeliling Iktisas Bil.VII(75) Surat Pekeliling Iktisas Bil.VIII(9) 10-Jun-99 9 6 Ogos 1998 10 15-Feb-93 11 05-Sep-95 125 . SURAT TARIKH 1 Surat Pekeliling Iktisas Bil.V(96) Surat Pekeliling Iktisas Bil. 21/1998 KP(BS)8591/Jld.IV(6) Surat Pekeliling Iktisas Bil.

Sekolah. Bhg.Akil Ketua Penolong Pengarah.Tamyes bin Saimun Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Khusaini bin Hasbullah Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Encik Salleh bin Mohd. Bhg.Nor Penolong Pengarah. KPM : Encik Mohd.Ahamad bin Sipon Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia : Dato’ Hj. KPM : Encik Mior Khir bin Haji Ghazali Jabatan Pelajaran Negeri Perak : Encik Che Soh bin Muda Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu : Encik Nadzaruddin bin Kasim Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Encik Mohamed Hatta bin Md.Hussen Pengarah Bahagian Sekolah : Puan Nor Azizah binti Ibrahim Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah.JAWATANKUASA PENULISAN BUKU PANDUAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH (KPJ) Penaung Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Naib Setiausaha I Naib Setiausaha II AJK : Dato’ Dr. Bhg. : Encik Anuar bin Ariffin Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Encik Mansor bin Hassan Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Encik Asmawi bin Hj.Ahmad Jabatan Pelajaran W.Sekolah.P.Fuzi bin Haji Mohd. KPM : Encik Abdul Rahim bin Mohidin Penolong Pengarah.Sekolah. Salleh Jabatan Pelajaran Negeri Johor : Encik Mohd. Labuan : Encik Mokhtar bin Mohamad Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 126 . : Encik Zais bin Mohd.

: Encik Ali Affandi bin Abdul Majid Jabatan Pelajaran Negeri Pahang : Encik Ibrahim Bin Yaacob Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang : Encik Razukee bin Zulkifli Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Muzli bin Mustafa Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan : Encik Mohd Khaidir Bin Abdullah Ketua Unit HEM Jabatan Pelajaran Negeri Selangor : Puan Rusni Bt Abd Jalil Ketua Unit HEM.Bhg Datin Suwarni Bt Hassan : Pengetua SMK Bukit Bandaraya. Selangor Encik Munshee Bin Mohamad Mokhtar : Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur 127 . Kelantan : En Zulkifli Zakaria Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Kuala Lumpur : Encik Hassan Bin Topit : Pengetua SMK Puteri Wangsa. Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak : Y. Sabah : Encik Mohd Saidi Bin Ahmad Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah. Banting. Johor : Encik Abdul Wahid Bin Takat Pengetua SMK Telok Dato’. Ulu Tiram. Abd Kadir SMK Sultan Yahya Petra 2. Selangor : Encik Husain Bin Usih SMK Pasir Putih. Kelantan : Puan Nooriha bt. Jabatan Pelajaran WP Kuala Lumpur : Puan Hamimah Bt Lek : Ketua Unit HEM. Tawau. Kajang. Kelantan : Encik Shaharuddin Bin Abu Kassim SMK Maahad Hamidiah.

: Encik Ramlan bin Noordin SMK TTDI Jaya. Teluk Intan Perak : Puan Zaharah Bte Othman SMK Tinggi Kajang. 128 . Selangor. KL : Encik Zainal Abidin Bin Osman SMK Sultan Abdullah. Shah Alam : Encik Khairom bin Patong SMK Seri Mulia. Cheras. KL : Encik Kasim bin Kasimin SMK Padang Tembak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->