Borang Pengadilan / Pemarkahan Pertandingan Persembahan Malam Kebudayaan Perkhemahan Unit-Unit Beruniform Peringkat Sekolah Kebangsaan Gong

Nangka 2011

Unit :_____________________________________ Persembahan : 1 / 2

Tajuk/Nama Persembahan : ________________________

Unit

Ketepatan Konsep Persembahan (15 markah)

Keseragaman Persembahan (25 markah)

Kreativiti & Penggunaan Alat Muzik (25 m)

Keseragaman pakaian (25 m)

Jumlah Keseluruhan (100 m)

1. TKRS 2. Pengakap 3. Tunas Puteri 4. Puteri Islam

Tandatangan Hakim :......................................... ( )