Pembelajaran Kontekstual

Disediakan Oleh: Rayster Doon Wilson Bodingin

masyarakat dan alam pekerjaan.Pembelajaran Kontekstual • Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan pelajaran dengan pengalaman harian murid atau individu. . • Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti amali (hands-on) & teori (minds-on) • Kebanyakan murid tidak mampu membuat perkaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan.

pendidikan moral/islam. vokasional. bahasa. kesusasteraan & kemanusiaan. sosial. makmal komputer. psikologi dan fizikal Kepelbagaian persekitaran Contoh: bilik darjah. komunikasi. sudut bacaan. sains. Contoh: matematik. Kepelbagaian disiplin ilmu . teknikal.Pembelajaran Kontekstual: unsur-unsur penting Kepelbagaian Konteks Contoh: Budaya. bilik kerja.

• Menegaskan bahawa penekanan perlu diberikan kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.Pembelajaran Kontekstual: unsur-unsur penting • Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna jika maklumat yang disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. .

Guru perlu membantu murid memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk dan menghubungkaitkan dengan pengetahuan baru. . 2) Mengalami – Melibatkan murid dengan aktiviti penerokaan. penemuan dan perekaan termasuk aktiviti penyelesaian masalah dan aktiviti makmal.5 langkah kaedah pembelajaran kontekstual 1) Menghubungkait .

5 langkah kaedah pembelajaran kontekstual 3) Mengaplikasi – Memberikan fokus kepada penggunaan pengetahuan. . 5) Pemindahan – murid belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui. latihan-latihan yang relevan dan realistik yang telah dipelajari. 4) Bekerjasama – bekerjasama secara kumpulan akan meningkatkan keyakinan dan motivasi murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful