Pembelajaran Kontekstual

Disediakan Oleh: Rayster Doon Wilson Bodingin

Pembelajaran Kontekstual • Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan pelajaran dengan pengalaman harian murid atau individu. . masyarakat dan alam pekerjaan. • Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti amali (hands-on) & teori (minds-on) • Kebanyakan murid tidak mampu membuat perkaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan.

Contoh: matematik. bahasa. bilik kerja. komunikasi. psikologi dan fizikal Kepelbagaian persekitaran Contoh: bilik darjah. sosial. teknikal. vokasional. makmal komputer. pendidikan moral/islam.Pembelajaran Kontekstual: unsur-unsur penting Kepelbagaian Konteks Contoh: Budaya. sudut bacaan. kesusasteraan & kemanusiaan. Kepelbagaian disiplin ilmu . sains.

. • Menegaskan bahawa penekanan perlu diberikan kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.Pembelajaran Kontekstual: unsur-unsur penting • Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna jika maklumat yang disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.

penemuan dan perekaan termasuk aktiviti penyelesaian masalah dan aktiviti makmal. 2) Mengalami – Melibatkan murid dengan aktiviti penerokaan. .Guru perlu membantu murid memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk dan menghubungkaitkan dengan pengetahuan baru.5 langkah kaedah pembelajaran kontekstual 1) Menghubungkait .

5 langkah kaedah pembelajaran kontekstual 3) Mengaplikasi – Memberikan fokus kepada penggunaan pengetahuan. latihan-latihan yang relevan dan realistik yang telah dipelajari. 4) Bekerjasama – bekerjasama secara kumpulan akan meningkatkan keyakinan dan motivasi murid. 5) Pemindahan – murid belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui. .