Pembelajaran Kontekstual

Disediakan Oleh: Rayster Doon Wilson Bodingin

• Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti amali (hands-on) & teori (minds-on) • Kebanyakan murid tidak mampu membuat perkaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan. .Pembelajaran Kontekstual • Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan pelajaran dengan pengalaman harian murid atau individu. masyarakat dan alam pekerjaan.

bilik kerja. makmal komputer. sudut bacaan.Pembelajaran Kontekstual: unsur-unsur penting Kepelbagaian Konteks Contoh: Budaya. komunikasi. teknikal. sosial. bahasa. Contoh: matematik. vokasional. psikologi dan fizikal Kepelbagaian persekitaran Contoh: bilik darjah. Kepelbagaian disiplin ilmu . kesusasteraan & kemanusiaan. pendidikan moral/islam. sains.

• Menegaskan bahawa penekanan perlu diberikan kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. .Pembelajaran Kontekstual: unsur-unsur penting • Pembelajaran akan menjadi lebih bermakna jika maklumat yang disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.

Guru perlu membantu murid memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk dan menghubungkaitkan dengan pengetahuan baru. . penemuan dan perekaan termasuk aktiviti penyelesaian masalah dan aktiviti makmal.5 langkah kaedah pembelajaran kontekstual 1) Menghubungkait . 2) Mengalami – Melibatkan murid dengan aktiviti penerokaan.

4) Bekerjasama – bekerjasama secara kumpulan akan meningkatkan keyakinan dan motivasi murid.5 langkah kaedah pembelajaran kontekstual 3) Mengaplikasi – Memberikan fokus kepada penggunaan pengetahuan. latihan-latihan yang relevan dan realistik yang telah dipelajari. 5) Pemindahan – murid belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful