P. 1
mklumt fonologi.docx

mklumt fonologi.docx

|Views: 6|Likes:
Published by eddie steiner

More info:

Published by: eddie steiner on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

Perbezaan artikulasi dan artikulator.

Bil. Artikulasi

Perbezaan

Artikulator (alat artikulasi)

1

Artikulasi yang

merupakan dalam

alat-alat proses Definisi

Artikulator yang bahasa

merupakan

organ bunyi

terlibat

menghasilkan

pengeluaran bunyi-bunyi bahasa

2

Bahagian yang disentuh oleh Kedudukan Alat yang menyentuh artikulator

3

Gigi atas, gusi, lelangit keras dan Contoh lelangit lembut

Lidah, bibir dan gigi bawah

4

Bersifat statik kerana tidak boleh Sifat bergerak.

Tidak

bersifat

statik

kerana

boleh bergerak

Fonetik Fonologi
Bagi menghasilkan bunyi vokal hadapan sempit [i], proses yang akan berlaku adalah seperti di bawah.  Bibir dihamparkan  Depaan lidah dinaikkan tinggi (setinggi mungkin) ke arah gusi.  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [i]

Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. bunyi berdengkur dan yang seakan-akannya bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik.  Depan lidah di turunkan serendah mungkin. bunyi sendawa. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal [Ɛ] ( berdasarkan rajah di atas).  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari paruparu tidak dapat keluar melalui rangga hidung. bunyi dehem. Berikut diberikan contoh perkataan yang dihadiri oleh bunyi vokal ini dalam dialek Kelantan: Vokal depan luas [a] boleh dihasilkan melalui proses seperti yang berikut:  Bibir dalam keadaan hambar. bunyi siulan. Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut.      Bibir dihampar separuh luas.  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. Jadi. hatta bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia yang bukan daripada organ-organ sebutan manusia ataupun bunyi-bunyi lain yang cara penghasilannya bukan yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia ataupun bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. Bunyi-bunyi yang seakan-akan bunyi bahasa atau bunyi-bunyi lain ataupun bunyi-bunyi yang selain bunyi bahasa yang dihasilkan oleh bukan manusia tetapi menyerupai bunyi bahasa manusia. Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi. proses yang berikut turut berlaku.  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas hambar seperti yang terdapat dalam perkataan yang berikut: KONSEP FONETIK o Fonetik ialah cabang ilmu linguistik yang meneliti selok-belok bunyi bahasa yang hanya dihasilkan oleh manusia dalam pertuturan. Contoh perkataan dalam bentuk transkripsi: Untuk menghasilkan bunyi vokal depan separuh luas. misalnya bunyi batuk. hal ini jikalau dihalusi bererti fonetik meneliti bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam . Ertinya bunyi-bunyi yang tidak digunakan dalam pertuturan manusia bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik dan bunyi-bunyi bahasa yang menjadi fokus ilmu fonetik hanyalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam pertuturan.

aritenoid (arythenoids). BIDANG FONETIK Berbicara tentang bidang fonetik ini. artikulator ini disifatkan sebagai alat artikulasi aktif. Artikulator aktif tidak bersifat statik kerana boleh bergerak. iaitu artikulator bahagian dada.labia).hump). belakang lidah (back of the tongue . · · · . bidang fonetik juga meneliti penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa.dorsum). oDi samping bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia itu. gigi bawah (lower teeth . pita suara (vocal cords). akar lidah (root of the tongue . artikulator ini juga dianggap sebagai alat artikulasi aktif dan pasif. Ada tiga aspek kajian. oArtikulator bahagian dada seperti paru-paru (lungs) dan batang tenggorak (trachea). iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif / daerah artikulasi pasif. daun lidah (blade of the tongue . Malahan. beberapa orang linguis mempunyai pendapat yang sama tentang aspek kajian yang boleh dilakukan oleh ahli fonetik. iaitu: fonetik artikulasi (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi) fonetik akustik (cabang fonetik yang meneliti ciri-ciri fizikal atau sifat bunyi bahasa) fonetik auditori (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan pendengaran sebagai persepsi bahasa) FONETIK ARTIKULASI oFonetik artikulasi ialah cabang fonetik yang meneliti cara dan pendeskripsian sesuatu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi. Penelitian yang pertama. Artikulator bahagian kepala pula boleh bersifat statik dan sebaliknya kerana boleh bergerak dan sebaliknya. Penelitian yang kedua ialah penelitian penyampaian bunyi bahasa.pertuturan daripada segi cara pengeluarannya. kelantangan. tengah lidah (middle of the tongue .denta). tiroid (thyroid) atau halkum. tekak dan kepala. ARTIKULATOR AKTIF o Artikulator aktif ialah artikulator yang digunakan bagi menghasilkan bunyi bahasa. Manakala yang terakhir ialah penelitian penerimaan bunyi bahasa dalam proses pendengaran. Maknanya aspek penelitian fonetik ada tiga.apex). Malahan. Manakala artikulator pasif ialah bahagian yang menjadi tempat sentuhan artikulator aktif yang digunakan tatkala menghasilkan sesuatu bunyi bahasa. Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa dapat dibahagikan kepada tiga jenis. dan epiglotis (epiglottis).laminal). iaitu penelitian penghasilan bunyi bahasa yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia dalam berkomunikasi itu dikenali sebagai pengkajian fonetik artikulasi. farinks (pharynx) atau dinding rongga kerongkong. iaitu bagaimana nada. Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa bahagian kepala ini dapat dibahagikan kepada dua jenis. dan bibir bawah (lower lip . hujung lidah (tip of the tongue . daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Pendeskripsian ini melibatkan alat artikulasi atau artikulator. Antaranya adalah seperti anak tekak (uvula). kepanjangan dan kualiti bunyi serta tindak balas pendengar untuk mengetahui rangsangan fizikal yang didengarinya itu dikenali sebagai pengkajian fonetik auditori. Artikulator bahagian tekak seperti pangkal tenggorok (larynx). iaitu bagaimana arus udara bergetar antara mulut penutur ke telinga si pendegar itu dikenali sebagai pengkajian fonetik akustik.medium). krikoid (cricoid).

Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna. Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t. fonetik artikulasi ialah bidang yang meneliti penghasilan bunyi pertuturan oleh alat pertuturan manusia. iaitu bagaimana seseorang penutur itu menghasilkan bunyi dengan menggunakan alat pertuturan dan cara bunyi itu diklasifikasikan dan dideskripsikan. Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan. Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. Kata ini terdiri daripada empat unit yang berbunyi iaitu p. anak tekak.denia). Antara contoh artikulator adalah seperti lidah. Dengan itu bunyi yang terhasil dinamakan sebagai bunyi bilabial (‘bi’ bermakna ‘dua’ dan ‘labial’ bermakna ‘bibir’). gigi bawah dan bibir bawah. Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t. Manakala daerah yang disentuh atau didekati oleh artikulator disebut daerah artikulasi. Contohnya. Oleh itu . Sebagai contoh.palatum). letupan dua bibir tidak bersuara. lelangit keras (hard palate . mulut (mouth). pasangan minimal. l. bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna. a. Sebagai contoh sekiranya p diganti dengan m. p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran. Bunyi [b].labia). Antaranya adalah seperti gelungan (retroflex). pedang dengan petang. o Pendeknya. maka palu akan bertukar menjadi malu. gusi atas. sedangkan bibir bawah bertindak sebagai artikulator. Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya. bibir atas (upper lip . Selain daripada itu fonem juga boleh difahamai sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna. Oleh sebab adanya artikulator aktif dan pasif inilah yang menjadikan timbulnya penamaan bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi letupan dua bibir bersuara. terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam. apabila dua bibir terkatup. Malahan. lelangit keras dan lelangit lembut. geseran lelangit keras tidak bersuara dan sebagainya. gigi atas (upper teeth . Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/. bibir atas. Fonem Fonem ialah unit bahasa yang terkecil yang berfungsi. [p]. Alat ujaran yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut artikulator atau artikulator aktif. Dalam konteks ini. Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang. rongga mulut (mouth cavity / oral cavity). u. geseran lelangit keras bersuara. [m] ialah bunyi bilabial. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. lelangit lembut (soft palate velum). hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. Contohnya perkataan kaya dan paya. Fonem juga merupakan unit yangbermakna atau perkataan yang terdiri daripada beberapa unit bunyi. Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna. gusi lelangit keras (alveolar ridge). Antara contoh daerah artikulasi adalah seperti gigi atas. daerah artikulasinya ialah bibir atas.ARTIKULATOR PASIF o Artikulator pasif atau daerah artikulasi pasif ini bersifat statik kerana tidak boleh bergerak. . Unit-unit bunyi ini dipanggil fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi. Contoh kata yang menjelaskan fonem ini ialah perkataan palu. artikulator pasif disifatkan sebagai alat artikulasi pasif. dan rongga hidung (nose cavity / nasal cavity).

Ketiga-tiga bunyi itu adalah saling melengkapi dimaksudkan masing-masing bunyi tersebut menduduki posisi tertentu tempat masing-masing dalam bahasa Melayu. iaitu fonem /k/. kʷ dan ˀ. Pasangan minimal sayang dan wayang ini dibezakan oleh fonem s dan w. Barat Karat /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza. kʷ. II. S dan w merupakan unit Yng terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. Misalnya fonem /k/ dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa kelainan bunyi (alofon) kerana terpengaruh oleh bunyi di sekitarnya. Tulang Dulang /t/ dan /d/ merupakan fonem yang berbeza Alofon Alofon merupakan anggota-anggota kepada satu fonem. Bunyi kʷ terjadi kerana kehadirannya dalam perkataan kuda (iaitu k yang diikuti oleh vokal belakang u). Bunyi fonem p dalam perkataan palu dan sebagai letupan bibir yang sempurna. Selain daripada itu alofon juga boleh difahami ataupun didefinisikan sebagai fonem yang terdiri daripada anggota fonem. Maka s dan w merupakan unit-unit terkecil yang membezakan makna. Maksudnya bunyi-bunyi alofon tersebut hampir-hampir sama dari segi cara pengucapannya dan juga cara penghasilannya. Pakar Bakar /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza V. misalnya alofon k. Misalnya fonem p dalam perkataan palu. kʷ dan ˀ adalah alofon-alofon daripada keluarga bunyi yang sama. Dalam Talam /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza III. Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unit-unit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. Maka dengan itu. Kelainan bunyi yang tergolong ke dalam satu fonem ini berlaku akibat terpengaruh oleh bunyi tertentu sama ada yang terdahulu atau terkemudian daripadanya. Oleh yang demikian s dan w ini diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/. Contoh adalah seperti berikut : I. bunyi p diujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna yakni tidak diletupkan. manakala perkataan luap. Dalam hal ini. Ketiga-tiga bunyi k. ˀ iaitu adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetik. Cari Jari /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza IV. Alofon juga merupakan kelainan bunyi antara satu sama lain tetapi masih tergolong ke dalam satu fonem. alofon k. Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas. daripada ketiga-tiga contoh yang diberikan fonem p mempunyai dua alofon. lupa dan luap. s dan w dikategorikan sebagai unit-unit terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. Dengan bervariasi bebas dimaksudkan walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham . Oleh itu. Bunyi ˀ terjadi kerana kehadirannya diakhiri kata dalam suku kata tertutup seperti dalam perkataan kakaˀ.Contoh yang seterusnya ialah pasangan minimal perkataan sayang dan wayang. Bunyi alofon k terjadi akibat kehadiran dalam perkataan kiri (atau k yang diikuti oleh vokal depan i).

u dan i adalah bertaraf alternasi bebas. biru. Walaupun perkataan agama. Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza). buru.dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza maknanya yang sama. u. Cara-cara Penghasilan Konsonan konsonan c konsonan h konsonan j konsonan k . u dan i adalah distingtif (membezakan makna). misalnya perkataan agama. i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu baru. maka bunyi a. tetapi vokal a. ugama dan igama. maka bunyi a. u. ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza. Oleh sebab itu vokal a. dan i adalah bertaraf fonem.

konsonan l konsonan m konsonan n konsonan r konsonan t .

scribd.konsonan y konsonan z http://norsimahjuli.com/2012/11/modul-bmm3108-sem-4_13.html http://www.com/doc/48736402/ASSIGNMENT-bahasa-melayu .com/doc/98284238/fonetik-dan-fonologi-bm-assgment http://www.blogspot.scribd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->