P. 1
mklumt fonologi.docx

mklumt fonologi.docx

|Views: 6|Likes:
Published by eddie steiner

More info:

Published by: eddie steiner on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

Perbezaan artikulasi dan artikulator.

Bil. Artikulasi

Perbezaan

Artikulator (alat artikulasi)

1

Artikulasi yang

merupakan dalam

alat-alat proses Definisi

Artikulator yang bahasa

merupakan

organ bunyi

terlibat

menghasilkan

pengeluaran bunyi-bunyi bahasa

2

Bahagian yang disentuh oleh Kedudukan Alat yang menyentuh artikulator

3

Gigi atas, gusi, lelangit keras dan Contoh lelangit lembut

Lidah, bibir dan gigi bawah

4

Bersifat statik kerana tidak boleh Sifat bergerak.

Tidak

bersifat

statik

kerana

boleh bergerak

Fonetik Fonologi
Bagi menghasilkan bunyi vokal hadapan sempit [i], proses yang akan berlaku adalah seperti di bawah.  Bibir dihamparkan  Depaan lidah dinaikkan tinggi (setinggi mungkin) ke arah gusi.  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi [i]

Jadi. Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal [Ɛ] ( berdasarkan rajah di atas). hatta bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh manusia yang bukan daripada organ-organ sebutan manusia ataupun bunyi-bunyi lain yang cara penghasilannya bukan yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia ataupun bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi tetapi tidak digunakan dalam pertuturan.      Bibir dihampar separuh luas. misalnya bunyi batuk. bunyi berdengkur dan yang seakan-akannya bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik. bunyi dehem. proses yang berikut turut berlaku. Ertinya bunyi-bunyi yang tidak digunakan dalam pertuturan manusia bukanlah dalam penelitian ilmu fonetik dan bunyi-bunyi bahasa yang menjadi fokus ilmu fonetik hanyalah bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam pertuturan.  Depan lidah di turunkan serendah mungkin.  Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut.  Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara dari paruparu tidak dapat keluar melalui rangga hidung. Bunyi-bunyi yang seakan-akan bunyi bahasa atau bunyi-bunyi lain ataupun bunyi-bunyi yang selain bunyi bahasa yang dihasilkan oleh bukan manusia tetapi menyerupai bunyi bahasa manusia. Berikut diberikan contoh perkataan yang dihadiri oleh bunyi vokal ini dalam dialek Kelantan: Vokal depan luas [a] boleh dihasilkan melalui proses seperti yang berikut:  Bibir dalam keadaan hambar. Pita suara dirapatkan supaya udara dari paru-paru keluar dengan menggetarkan pita suara ke rongga mulut. Contoh perkataan dalam bentuk transkripsi: Untuk menghasilkan bunyi vokal depan separuh luas. Lelangit lembut dan anak tekak dinaikkan menutup rongga hidung supaya udara tidak dapat keluar melalui rongga hidung. Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi. bunyi sendawa. bunyi siulan. hal ini jikalau dihalusi bererti fonetik meneliti bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia dalam .  Bunyi yang dihasilkan ialah bunyi vokal depan luas hambar seperti yang terdapat dalam perkataan yang berikut: KONSEP FONETIK o Fonetik ialah cabang ilmu linguistik yang meneliti selok-belok bunyi bahasa yang hanya dihasilkan oleh manusia dalam pertuturan.

· · · . tiroid (thyroid) atau halkum. iaitu bagaimana nada. dan epiglotis (epiglottis).hump). kelantangan. Penelitian yang kedua ialah penelitian penyampaian bunyi bahasa. dan bibir bawah (lower lip . krikoid (cricoid). artikulator ini disifatkan sebagai alat artikulasi aktif. gigi bawah (lower teeth . iaitu penelitian penghasilan bunyi bahasa yang diucapkan oleh alat-alat pertuturan manusia dalam berkomunikasi itu dikenali sebagai pengkajian fonetik artikulasi. Artikulator aktif tidak bersifat statik kerana boleh bergerak. belakang lidah (back of the tongue . Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa bahagian kepala ini dapat dibahagikan kepada dua jenis.pertuturan daripada segi cara pengeluarannya. Artikulator yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi bahasa dapat dibahagikan kepada tiga jenis. akar lidah (root of the tongue . Artikulator bahagian tekak seperti pangkal tenggorok (larynx).dorsum). Pendeskripsian ini melibatkan alat artikulasi atau artikulator. iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif / daerah artikulasi pasif. Penelitian yang pertama. aritenoid (arythenoids).apex).medium). daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. bidang fonetik juga meneliti penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa. farinks (pharynx) atau dinding rongga kerongkong. Artikulator bahagian kepala pula boleh bersifat statik dan sebaliknya kerana boleh bergerak dan sebaliknya. kepanjangan dan kualiti bunyi serta tindak balas pendengar untuk mengetahui rangsangan fizikal yang didengarinya itu dikenali sebagai pengkajian fonetik auditori.denta). iaitu: fonetik artikulasi (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi) fonetik akustik (cabang fonetik yang meneliti ciri-ciri fizikal atau sifat bunyi bahasa) fonetik auditori (cabang fonetik yang meneliti bunyi berasaskan pendengaran sebagai persepsi bahasa) FONETIK ARTIKULASI oFonetik artikulasi ialah cabang fonetik yang meneliti cara dan pendeskripsian sesuatu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia berasaskan alat-alat pertuturan dalam artikulasi. Maknanya aspek penelitian fonetik ada tiga. tekak dan kepala. beberapa orang linguis mempunyai pendapat yang sama tentang aspek kajian yang boleh dilakukan oleh ahli fonetik.laminal). daun lidah (blade of the tongue . BIDANG FONETIK Berbicara tentang bidang fonetik ini. oDi samping bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh organ-organ sebutan manusia itu. iaitu bagaimana arus udara bergetar antara mulut penutur ke telinga si pendegar itu dikenali sebagai pengkajian fonetik akustik. oArtikulator bahagian dada seperti paru-paru (lungs) dan batang tenggorak (trachea). Ada tiga aspek kajian. Manakala artikulator pasif ialah bahagian yang menjadi tempat sentuhan artikulator aktif yang digunakan tatkala menghasilkan sesuatu bunyi bahasa.labia). iaitu artikulator bahagian dada. artikulator ini juga dianggap sebagai alat artikulasi aktif dan pasif. tengah lidah (middle of the tongue . Antaranya adalah seperti anak tekak (uvula). Manakala yang terakhir ialah penelitian penerimaan bunyi bahasa dalam proses pendengaran. Malahan. pita suara (vocal cords). hujung lidah (tip of the tongue . ARTIKULATOR AKTIF o Artikulator aktif ialah artikulator yang digunakan bagi menghasilkan bunyi bahasa. Malahan.

labia). Dalam konteks ini. pasangan minimal. rongga mulut (mouth cavity / oral cavity). Sebagai contoh. Contohnya. Maka bunyi k dan p boleh dikategorikan sebagai fonem yang membezakan makna. bibir atas (upper lip . Fonem juga merupakan unit yangbermakna atau perkataan yang terdiri daripada beberapa unit bunyi. . gusi lelangit keras (alveolar ridge). Oleh itu . Perkataan pedang dikatakan hampir sama dengan perkataan petang namun hanya dibezakan dengan bunyi d dan t. gusi atas. lelangit lembut (soft palate velum). Sebagai contoh sekiranya p diganti dengan m. daerah artikulasinya ialah bibir atas. maka palu akan bertukar menjadi malu. anak tekak. a. Contoh kata yang menjelaskan fonem ini ialah perkataan palu. Oleh sebab adanya artikulator aktif dan pasif inilah yang menjadikan timbulnya penamaan bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi letupan dua bibir bersuara. letupan dua bibir tidak bersuara. l. fonetik artikulasi ialah bidang yang meneliti penghasilan bunyi pertuturan oleh alat pertuturan manusia. pedang dengan petang.denia). Contohnya perkataan kaya dan paya. o Pendeknya. bibir atas. Kata ini terdiri daripada empat unit yang berbunyi iaitu p. Fonem seperti apa yang kita harus fahami ialah unit yang terkecil yang dapat membezakan makna. Manakala daerah yang disentuh atau didekati oleh artikulator disebut daerah artikulasi. apabila dua bibir terkatup. iaitu bagaimana seseorang penutur itu menghasilkan bunyi dengan menggunakan alat pertuturan dan cara bunyi itu diklasifikasikan dan dideskripsikan. geseran lelangit keras tidak bersuara dan sebagainya. Alat ujaran yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa disebut artikulator atau artikulator aktif. bunyi d dan t merupakan bunyi yang distingtif yang membezakan makna. artikulator pasif disifatkan sebagai alat artikulasi pasif. lelangit keras (hard palate . Maka bunyi k dan p merupakan unit-unit terkecil itu yang dapat membezakan makna perkataan kaya dan paya. dan rongga hidung (nose cavity / nasal cavity). Perbezaan makna ini dapat dilihat pada pasangan minimal atau pasangan terkecil perkataan. Selain daripada pasangan minimal pedang dengan petang. Dalam pasangan minimal pedang dengan petang itu terdapat bunyi yang berbeza iaitu bunyi d dan bunyi t. Oleh itu bunyi k dan p diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/.ARTIKULATOR PASIF o Artikulator pasif atau daerah artikulasi pasif ini bersifat statik kerana tidak boleh bergerak. Antara contoh daerah artikulasi adalah seperti gigi atas.palatum). [m] ialah bunyi bilabial. Unit-unit bunyi ini dipanggil fonem iaitu unit terkecil yang berfungsi. hal ini disebabkan oleh fonem k dan p. Dengan itu bunyi yang terhasil dinamakan sebagai bunyi bilabial (‘bi’ bermakna ‘dua’ dan ‘labial’ bermakna ‘bibir’). gigi bawah dan bibir bawah. Oleh itu bunyi d dan t adalah bertaraf fonem yang berbeza dan bunyi fonem itu diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /d / dan /t/. mulut (mouth). geseran lelangit keras bersuara. lelangit keras dan lelangit lembut. p dan m adalah unit terkecil yang berfungsi kerana unit itu membezakan maksud ujaran. Fonem Fonem ialah unit bahasa yang terkecil yang berfungsi. Selain daripada itu fonem juga boleh difahamai sebagai unit yang terkecil yang membezakan makna. Antara contoh artikulator adalah seperti lidah. Malahan. terdapat lagi beberapa contoh yang akan diperjelaskan untuk lebih memberi kefahaman yang mendalam. u. [p]. Bunyi [b]. Antaranya adalah seperti gelungan (retroflex). sedangkan bibir bawah bertindak sebagai artikulator. Kedua perkataan ini mempunyai makna yang berbeza. gigi atas (upper teeth .

kʷ dan ˀ adalah alofon-alofon daripada keluarga bunyi yang sama. Tulang Dulang /t/ dan /d/ merupakan fonem yang berbeza Alofon Alofon merupakan anggota-anggota kepada satu fonem. Bunyi alofon k terjadi akibat kehadiran dalam perkataan kiri (atau k yang diikuti oleh vokal depan i). Bunyi kʷ terjadi kerana kehadirannya dalam perkataan kuda (iaitu k yang diikuti oleh vokal belakang u). misalnya alofon k. Selain daripada itu alofon juga boleh difahami ataupun didefinisikan sebagai fonem yang terdiri daripada anggota fonem. Selain daripada contoh pasangan minimal yang telah diperjelaskan diatas terdapat juga beberapa contoh pasangan minimal yang boleh menunjukkan unit-unit terkecil yang membezakan makna ataupun dalam istilah bahasa melayu iaitu fonem. S dan w merupakan unit Yng terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. II. kʷ. Dalam hal ini. kʷ dan ˀ. Maka s dan w merupakan unit-unit terkecil yang membezakan makna. manakala perkataan luap. iaitu fonem /k/.Contoh yang seterusnya ialah pasangan minimal perkataan sayang dan wayang. alofon k. Kelainan bunyi yang tergolong ke dalam satu fonem ini berlaku akibat terpengaruh oleh bunyi tertentu sama ada yang terdahulu atau terkemudian daripadanya. Ketiga-tiga bunyi k. Barat Karat /b/ dan /k/ merupakan fonem yang berbeza. daripada ketiga-tiga contoh yang diberikan fonem p mempunyai dua alofon. Alofon juga boleh terjadi daripada bunyi yang bervariasi bebas. Maka dengan itu. Maksudnya bunyi-bunyi alofon tersebut hampir-hampir sama dari segi cara pengucapannya dan juga cara penghasilannya. Alofon juga merupakan kelainan bunyi antara satu sama lain tetapi masih tergolong ke dalam satu fonem. Oleh itu. Misalnya fonem /k/ dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa kelainan bunyi (alofon) kerana terpengaruh oleh bunyi di sekitarnya. Ketiga-tiga bunyi itu adalah saling melengkapi dimaksudkan masing-masing bunyi tersebut menduduki posisi tertentu tempat masing-masing dalam bahasa Melayu. Bunyi fonem p dalam perkataan palu dan sebagai letupan bibir yang sempurna. Dengan bervariasi bebas dimaksudkan walaupun bunyi-bunyi itu berbeza dalam perkataan tertentu misalnya faham . bunyi p diujarkan sebagai letupan bibir yang tidak sempurna yakni tidak diletupkan. lupa dan luap. Misalnya fonem p dalam perkataan palu. Cari Jari /c/ dan /j/ merupakan fonem yang berbeza IV. Pakar Bakar /p/ dan /b/ merupakan fonem yang berbeza V. s dan w dikategorikan sebagai unit-unit terkecil yang membezakan makna pasangan minimal sayang dan wayang. Pasangan minimal sayang dan wayang ini dibezakan oleh fonem s dan w. Dalam Talam /d/ dan /t/ merupakan fonem yang berbeza III. Contoh adalah seperti berikut : I. ˀ iaitu adalah bunyi yang mempunyai kesamaan fonetik. Bunyi ˀ terjadi kerana kehadirannya diakhiri kata dalam suku kata tertutup seperti dalam perkataan kakaˀ. Oleh yang demikian s dan w ini diletakkan dalam kurungan fonem iaitu /k/ dan /p/.

buru. u dan i adalah bertaraf alternasi bebas. Oleh sebab itu vokal a. misalnya perkataan agama. dan i adalah bertaraf fonem. u. biru. Dalam bahasa Melayu terdapat pula beberapa perkataan yang hampir sama dari segi sebutan tetapi maknanya sama (tidak berbeza). i adalah asalnya fonem yang membezakan makna kerana terdapat pasangan minimal masing-masing yang membezakan makna iaitu baru. tetapi vokal a. Cara-cara Penghasilan Konsonan konsonan c konsonan h konsonan j konsonan k . Walaupun perkataan agama. u. u dan i adalah distingtif (membezakan makna). maka bunyi a. ugama dan igama itu dari segi makna tidak berbeza.dengan paham tetapi perbezaan bunyi tidak membawa makna yang berbeza maknanya yang sama. maka bunyi a. ugama dan igama.

konsonan l konsonan m konsonan n konsonan r konsonan t .

scribd.com/doc/48736402/ASSIGNMENT-bahasa-melayu .scribd.konsonan y konsonan z http://norsimahjuli.com/doc/98284238/fonetik-dan-fonologi-bm-assgment http://www.blogspot.com/2012/11/modul-bmm3108-sem-4_13.html http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->