Perbedaan manusia , Iblis , jin dan syetan

“Sesungguh setan itu adl musuh bagimu mk anggaplah ia musuhmu krn sesungguh setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yg menyala-nyala.”

MANUSIA
• “Dan Aku tdk menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.” • “Dan sesungguh Kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yg diberi bentuk. Dan Kami telah menciptakan jin sebelum dari api yg sangat panas.”

Manusia
• “Hai anak Adam janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan pakaian kedua utk memperlihatkan kepada kedua auratnya. Sesungguh ia dan pengikut-pengikut melihat kamu dari suatu tempat yg kamu tdk bisa melihat mereka. Sesungguh Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpinpemimpin bagi orang2 yg tdk beriman.” “Sesungguh setan itu adl musuh bagimu mk anggaplah ia musuhmu krn sesungguh setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yg menyalanyala.” “Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunan sebagai pemimpin selain-Ku sedangkan mereka adl musuhmu? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti bagi orang2 yg dzalim.”

SIAPA IBLIS ITU ?
• pendapat Al-Hasan Al-Bashri rahimahullahu. Beliau menyatakan: “Iblis tdk pernah menjadi golongan malaikat sekejap matapun sama sekali. Dan dia benar-benar asalusul jin sebagaimana Adam adl asal-usul manusia.” • “Dan ketika Kami berfirman kepada para malaikat: „Sujudlah kamu kepada Adam‟ mk sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adl dari golongan jin lalu ia mendurhakai perintah Rabbnya.” (Al-Kahfi ayat 50 ) • “Dan ketika Kami berfirman kepada para malaikat: „Sujudlah kamu kepada Adam‟ mk sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adl ia termasuk golongan orang2 yg kafir.”

SIAPA IBLIS ITU ?
• “Iblis menjawab: „Beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan‟ Allah berfirman „Sesungguh kamu termasuk mereka yg diberi tangguh.‟ Iblis menjawab: „Karena Engkau telah menghukumiku tersesat aku benar-benar akan mereka dari jalan Engkau yg lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka dari kanan dan kiri mereka. Dan Engkau tdk akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur .” “Dan ketika Kami berfirman kepada para malaikat: „Sujudlah kamu kepada Adam‟ mk sujudlah mereka kecuali Iblis. Ia enggan dan takabur dan adl ia termasuk golongan orang2 yg kafir.” “Aku lbh baik darinya: Engkau ciptakan aku dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah.”

Kelompok Iblis dan syaitan
• • iblis memiliki 5 (keturunan) yang selanjutnya menjadi kelompok pasukan-pasukannya berupa syaitan” : 1. Tsabr, iaitu syaitan yang bertugas untuk menyesatkan manusia yang sedang ditimpa musibah, seperti kematian, kecelakaan, dan kebakaran. Mereka menangis meraung-raung sambil merobek-robek atau mencarik-carik pakaian, menampar-nampar pipinya dan meneriakkan kata-kata yang bernada menyalahkan Allah SWT dan tidak menerima musibah tersebut dengan wajar

• •

2. A‟War, iaitu syaitan yang bertugas menyesatkan manusia melalui nafsu syahwatnya. Syahwat dalam pengertian global: syahwat terhadap harta, keluarga, lawan jenis yang bukan muhrim, kedudukan, dan lain-lain yang sifatnya datang dari suatu hasrat tak terkendalikan.
3. Mabsuth, iaitu syaitan yang bertugas menyesatkan manusia melalui perbuatan bohong dan menipu.

• •

Kelompok Iblis dan syaitan
4. Dasim, iaitu syaitan yang bertugas menyesatkan manusia dalam perceraian suami-isteri, bermusuhan dengan saudara, rakan-rakan sekerja sehingga peringkat memutuskan tali silaturrahim. Termasuk, tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan tidak bertekad meminta maaf pada saat memiliki kesalahan kepada orang lain yang mengakibatkan hubungan silaturrahim terputus. 5. Zalanbur, iaitu syaitan yang bertugas menyesatkan manusia yang berada di pasar-pasar, pasaraya dan dalam dunia perniagaan. Sehingga dalam kehidupan di pasar, pasaraya terjadi seperti lupa waktu beribadah, dan juga dalam bidang perniagaan terjadi kezaliman, seperti menipu dalam timbangan, menipu dalam jualan, tidak menitikberatkan soal halal-haram samada dalam bentuk barang dagangan, baik barangnya maupun caranya.

Kelompok Iblis dan syaitan
• Syaitan sebagai musuh manusia sesungguhnya sangat arif dalam soal membolak-balikan hati manusia. Perkara utama yang syaitan lakukan untuk memesongkan hati manusia adalah dengan mengawal hawa nafsu manusia. (hawa nafsu bererti segala hal mengenai hasrat untuk mencapai sesuatu yang tidak terkawal) Sehingga kita harus waspada setiap waktu sepanjang perjalanan hidup ini.
Al-Quraisyi berkata kepada Ahmad bin Hanbal, ”Setiap pagi, iblis mengumpukan tenteranya di muka bumi”. Lalu Iblis berkata kepada mereka, ”Siapa yang berhasil menyesatkan hati umat Islam maka aku akan memberinya mahkota di atas kepalanya,”

Lalu ada syaitan berkata dengan sambutan tegas, ”Aku akan terus menggoda umat islam hingga mereka menceraikan isterinya.”

Kelompok Iblis dan syaitan
• • • • • • • • • • ”Itu tidak cukup kerana mereka akan menikah/rujuk semua”, kata iblis ”aku akan menghasut umat islam sehingga mereka menderhakai orang tuanya, ”kata syaitan lagi. Itu tidak cukup kerana mereka akan meminta maaf dan mentaati orang tuanya lagi”,jawab iblis. ”Aku akan menggoda umat islam terus menerus sehingga mereka akan melakukan zina,” kata syaitan yang lain. ”buah fikiran yang bagus”, kata iblis ”Aku akan menyesatkan umat islam melalui nafsu perutnya agar gemar meminum minuman keras,” kata syaitan lainnya. ”kamu juga bagus, kerana gemar pada minuman keras, manusia akan lalai dan lebih cenderung kepada permusuhan dan kejahatan-kejahatan syahwatnya”, kata iblis ”aku akan menghasut umat islam hingga mereka akan saling berbunuhan,”kata syaitan lain. ”syabas! Syabas!, itu yang betul, ” demikian kata iblis. ”Tidak satupun perintah Allah kepada hamba-Nya, kecuali iblis dan syaitan menghalanginya dengan dua tipu dayanya, iaitu menyesatkan manusia yang patuh kepada perintah Allah agar melampaui batas, antara lain dengan menambah ibadah yang tidak pernah diperintahkan, dan yang kedua bagi hamba Allah yang kurang mematuhinya dan disesatkan dengan sikap masa bodoh dan lalai”

SIAPA JIN ITU ?
• Al-jinnu berasal dari kata janna syai`un yajunnuhu yg bermakna satarahu . mk segala sesuatu yg tertutup berarti tersembunyi. Jadi jin itu disebut dgn jin krn keadaan yg tersembunyi. • Jin memiliki roh dan jasad. dlm hal ini Syaikhuna Muqbil bin Hadi rahimahullahu mengatakan: “Jin memiliki roh dan jasad. Hanya saja mereka dapat berubah-ubah bentuk dan menyerupai sosok tertentu serta mereka bisa masuk dari tempat manapun. Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkan kepada kita agar menutup pintu-pintu sembari beliau mengatakan: „Sesungguh setan tdk dapat membuka yg tertutup‟. Beliau memerintahkan agar kita menutup bejanabejana dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta‟ala atasnya. Demikian pula bila seseorang masuk ke rumah kemudian membaca bismillah mk setan mengatakan: „Tidak ada kesempatan menginap‟. Jika seseorang makan dan mengucapkan bismillah mk setan berkata: „Tidak ada kesempatan menginap dan bersantap malam‟.”

SIAPA JIN ITU ?
• Jin bisa berwujud seperti manusia dan binatang. Dapat berupa ular dan kalajengking juga dlm wujud unta sapi kambing kuda bighal keledai dan juga burung. Serta bisa berujud Bani Adam seperti waktu setan mendatangi kaum musyrikin dlm bentuk Suraqah bin Malik kala mereka hendak pergi menuju Badr. Mereka dapat berubah-ubah dlm bentuk yg banyak seperti anjing hitam atau juga kucing hitam. Karena warna hitam itu lbh signifikan bagi kekuatan setan dan mempunyai kekuatan panas. Kaum jin memiliki tempat tinggal yg berbeda-beda. Jin yg shalih bertempat tinggal di masjid dan tempat-tempat yg baik. Sedangkan jin yg jahat dan merusak mereka tinggal di kamar mandi dan tempattempat yg kotor “Jin itu meliputi setan namun ada juga yg shalih. Setan diciptakan utk memalingkan manusia dan menyesatkannya. Adapun yg shalih mereka berpegang teguh dgn agama memiliki masjid-masjid dan melakukan shalat sebatas yg mereka ketahui ilmunya. Hanya saja mayoritas mereka itu bodoh.”

SIAPA SYETAN ITU ?
• Setan atau Syaithan dlm bahasa Arab diambil dari kata yg berarti jauh. • Pendapat yg pertama lbh kuat menurut Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir sehingga kata Syaithan arti yg jauh dari kebenaran atau dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta‟ala . • Ibnu Jarir menyatakan syaithan dlm bahasa Arab adl tiap yg durhaka dari jin manusia atau hewan atau dari segala sesuatu. • “Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yaitu setan-setan manusia dan jin sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yg lain perkataan2 yg indah2 utk menipu .”(Al-An‟am ayat 112 )

SIAPA SYETAN ITU ?
• Abu Dzar radhiallahu „anhu ia berkata: Aku datang kepada Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam dan beliau berada di masjid. Akupun duduk. Dan beliau menyatakan: “Wahai Abu Dzar apakah kamu sudah shalat?” Aku jawab: “Belum.” Beliau mengatakan: “Bangkit dan shalatlah.” Akupun bangkit dan shalat lalu aku duduk. Beliau berkata: “Wahai Abu Dzar berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan manusia dan jin.” Abu Dzar berkata: “Wahai Rasulullah apakah di kalangan manusia ada setan?” Beliau menjawab: “Ya.” • “Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunan sebagai pemimpin selain-Ku sedang mereka adl musuhmu? Amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti bagi orang2 yg dzalim.” Turunan-turunan Iblis yg dimaksud dlm ayat ini adl setansetan.

IBLIS , SYETAN JIN DAN SYETAN MANUSIA ADALAH MUSUH
• Mereka adl musuh nomer wahid bagi manusia musuh bagi Adam dan keturunannya. Dengan kesombongan dan analogi yg rusak serta kedustaan mereka berani menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta‟ala saat mereka enggan utk sujud kepada Adam. • “Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap2 nabi itu musuh yaitu setan2 manusia dan jin sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yg lain perkataan-perkataan yg indah2 utk menipu .”

“Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi.” (al-Mujaadalah [58]:19)

3/13/2013

Template copyright www.brainybetty.com 2005

15