KUMPULAN 10 : PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN

AHLI KUMPULAN :NUR FAZLIN BT ZULKIPLI SYUHADAH BT ABD RAZAK NURUL HANISAH BT AZRAEI NOOR IZZATI BT MOHD ZAMBURI
PENSYARAH PEMBIMBING : EN. SIRI SENA BIN BABA HAMID

PENGENALAN
• Video merupakan elemen yang penting dalam multimedia kerana ia dapat memberi impak kepada aplikasi multimedia. • Video seperti filem membentuk ilusi kepada penonton. • Terdapat pelbagai faktor kenapa video digital dianggap sebagai salah satu elemen penting. Contohnya :– Dapat mengekalkan keaslian tanpa menghilangkan data. – Dapat mengedit video dengan menambahkan pelbagai kesan yang menarik. – Dapat mencipta persembahan video secara interaktif.
Rozinah Jamaludin (2000)

PRINSIP-PRINSIP ASAS VIDEO
Klip video adalah terdiri daripada urutan imej yang berasingan yang digelar sebagai bingkai (frame) yang diprojeksikan atau dipaparkan pada skrin. Projeksi beberapa bingkai sesaat membentuk ilustrasi pergerakan di mana lebih tinggi kadar bingkainya,lebih realistik dan licin pergerakannya. Setiap paparan isyarat video terdiri daripada elemen-elemen yang halus digelar piksel. Piksel ini membentuk warna dan kejelasan imej sesuatu video. Kualiti gambar bertambah jika bilangan piksel ditambah daripada 24 atau 30 bingkai sesaat.
ROZINAH JAMALUDIN (2000)

.SOALAN 1 : JELASKAN BAHAGIAN ASAS KAMERA VIDEO ANALOG DAN DIGITAL SERTA FUNGSINYA.

all .KAMERA VIDEO • Terdapat dua jenis format utama pada kamera video. Telah lama berada di pasaran sejak awal tahun 80-an. – Format Analog – Format Digital Mula diperkenalkan pada pertengahan tahun 90-an NORASIAH BINTI ABDULLAH (2009) et .

JENIS KAMERA VIDEO KAMERA VIDEO ANALOG KAMERA VIDEO DIGITAL .

http://www. VHS-C.scribd. • Cara penyimpanan video hasilan jenis ini ialah dalam bentuk kaset video yang terdapat dalam pelbagai bentuk seperti format VHS.Kamera Video Analog • Kamera jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk analog.com/doc/43889387/Video-Analog-Dan-Digital . Hi 8 dan U-matic. • Video jenis analog ini hanya boleh dimainkan pada pemain video yang sesuai dengannya.

Kamera Video Format Analog Handy Camera VHS Standard .

Handy Camera VHS Super .

Handy Camera Video-8 .

Handy Camera Video-Hi8 .

scribd. • Biasanya. • Penyunting video yang dihasilkan boleh dibuat dengan menggunakan perisian suntingan yang sesuai. • Kamera video jenis ini boleh disambung ke komputer dengan menggunakan kabel FireWire.Kamera Video Digital • Kamera jenis ini merakam imej dan menyimpannya dalam bentuk digital.com/doc/43889387/Video-Analog-Dan-Digital . kamera video digital ini menggunakan kaset video yang berada dalam format DVC (Digital Video Cassette). http://www.

Kamera Video Berformat Digital Handy Camera Mini DV .

Handy Camera Digital 8 .

Handy Camera DVD .

KOMPONEN UTAMA KAMERA VIDEO .

FUNGSI KOMPONEN KAMERA VIDEO .

Bateri 6.BAHAGIAN ASAS KAMERA 1. Tombol start/stop perakam 9. Tombol power 8. 2. Tombol volume 5. Tempat memasang tali handy camera Lensa . 3. Pengunci bateri 7. Jek memasukan listrik dari adaptor 10. Penutup lensa Layar LCD Tombol pembuka layar LCD 4.

Infrared (perakam di tempat gelap) 18. Lampu tanda perakam 17. Mikrofon 16. Tombol control vidio 19. Tombol FOCUS 23. Informasi bateri 12. Tombol BACK LIGHT 22. Tombol penggunaan lampu 20. Tombol untuk memilih kualiti warna 14. Tombol FADER 21. Lensa 15.11. Tombol lampu 13. Lampu sensor remote .

KERATAN RENTAS KAMERA VIDEO .

.SOALAN 2 : TERANGKAN AMALAN DAN TEKNIK PENGGAMBARAN DAN PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN.

Tekan tombol start atau stop kembali untuk memberhentikan rakaman. dengan menekan kunci layar LCD. all . kemudian dibuka ke arah dengan tanda anak panah. Buka layar LCD. NORASIAH BINTI ABDULLAH (2009) et. kemudian tolak ke bawah. Tekan tombol start atau stop untuk memulakan rakaman. Secara automatik viewfinder akan terpadam.LANGKAH PENGGUNAAN KAMERA VIDEO Buka penutup lensa Pindahkan posisi tombol power dari off ke kamera dengan menekan dan tahan tombol kunci.

.LANGKAH MEMASANG KASET PADA HANDY KAMERA 1. Tekan tombol pembuka searah dengan tanda anak panah dan buka penutupnya.

2. . Masukkan kaset dengan posisi jendela kaca kaset terlihat dari atas dan tekan bahagian tengah belakang kaset.

3. . Setelah penahan kaset secara automatik turun ke bawah kemudian tekan penutup kaset.

com .AMALAN PENGGAMBARAN PENERBITAN VIDEO PENDIDIKAN http://senababahamid.blogspot.

Tetapkan tujuan dan objektif Mulakan penggambaran Menyunting Buat penyelidikan dan sediakan bahan Sediakan bahan dan peralatan Membuat rakaman audio Pilih bahanbahan yang sesuai Sediakan bahanbahan grafik Prebiu Menulis skrip Bersedia membuat penggambaran Gunakan dalam pengajaran Penilaian .

.

.

.

.

.

.

TEKNIK PENGGAMBARAN ELS ( Extreme Long Shot) MS ( Medium Shot) LS ( Long Shot) MLS ( Medium Long Shot) CU ( Close Up) ECU MCU ( Medium Close Up ) BCU ( Big Close Up) ( Extreme Close Up) .

.Extreme Long Shot (ELS) • Shot yang sangat jauh dan menampakkan bidang pandangan yang sangat luas. • Objek lain dan objek lainnya nampak sangat kecil dalam hubungannya dengan latar belakang. • Kamera mengambil keseluruhan pandangan.

Long Shot (LS) • Shot yang sangat jauh dan menampakkan bidang pandangan yang lebih dekat berbanding ELS. . • Objek masih didominasi oleh latar belakang yang lebih luas.

.Medium Long Shot (MLS) • Shot yang menampakkan bidang pandangan yang lebih dekat berbanding LS. • Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sehingga atas kepala.

Medium Shot (MS) • Di sini objek menjadi lebih besar dan dominan. . • Objek manusia ditampakkan dari atas pinggang sampai atas kepala. • Latar belakang masih nampak sebanding dengan objek utama.

.Medium Close Up (MCU) • Shot amat dekat dan objek diperlihatkan dari bahagian dada sampai atas kepala.

• Latar belakang hanya kelihatan sedikit sahaja. • Untuk objek manusia biasanya ditampilkan wajah dari bahu sehingga atas kepala. .Close Up (CU) • Shot dekat dan objek menjadi titik perhatian utama di dalam shot ini.

• Objek mengisi seluruh layar dan jelas sekali perinciannya.Big Close Up (BCU) • Shot yang menampilkan bahagian tertentu daripada keseluruhan imej. .

Extreme Close Up (ECU) • Shot yang menampilkan bahagian tertentu daripada sesuatu objek. . • Objek mengisi seluruh layar dan lebih jelas perinciannya.

JENIS-JENIS PERGERAKAN KAMERA SIRI SENA BABA HAMID (2006) .

SIRI SENA BABA HAMID (2006) .

3. Apakah kemahiran teknikal asas yang diperlukan dalam penerbitan video bagi tujuan pengajaran-pembelajaran. .

MENYUNTING VIDEO .

Rashid et. . al (2009). Teknologi dalam Pengajaran dan Pebelajaran.Pemain video Disambungkan menggunakan AV cable Perakam video Menyunting Video 2 buah televisyen Noriati A.

Menyunting secara assemble Menyunting dalam kamera Sistem asas penyuntingan video Cara melakukan sisipan mudah .

• Tidak memerlukan peralatan menyunting • Shot dirancang terlebih dahulu dengan menggunakan kemudahan butang Pause di camcorder. .Menyunting dalam kamera • Shot dan panjang shot ditentukan semasa rakaman dibuat.

Assemble editing
• Shot disalin ke pita baharu mengikut susunan yang anda kehendaki, bukan mengikut susunan semasa dirakam. • VCR diperlukan.

Teknik sisipan
• Rakaman baharu dilakukan pada pita rakaman asal. • Rakaman baharu ditindih di atas rakaman asal. • Tidak memerlukan peralatan khas tetapi perlu teliti mengenai panjang shot yang akan ditindih supaya tidak memadamkan rakaman yang diperlukan.

4. Huraikan fungsi ‘papan cerita (story-board) dalam penerbitan video.

Apakah yang dimaksudkan dengan papan cerita (storyboard)? .

.

.

.

edu/womenandtech/Storyboard%2 0Resource/ .http://accad.osu.

. Sesebuah 'storyboard' akan menjelaskan cerita secara visual seperti sebuah komik.Apabila skrip telah ditulis untuk sesebuah penerbitan. langkah yang seterusnya ialah melukis 'storyboard'.

• Papan cerita merupakan sebahagian besar daripada fasa pra-produksi dalam penghasilan sebuah filem. . • Papan cerita sering mempunyai panah dan arahan untuk menunjukkan dan mewakili pergerakan objek atau watak-watak. sinematographer dan pelanggan pengiklanan komersial menggambarkan (scene) dan mencari potensi masalah sebelum ia berlaku. Ia membantu pengarah filem.

• Ia membantu anda untuk menyusun filem anda dalam cara yang lebih profesional dan menentukan parameter cerita dalam sumbersumber yang sedia ada dan masa. . • Ia juga membantu untuk bereksperimen dengan jalan cerita agar lebih menarik dan membangkitkan minat.

.• Misalnya teknik imbasan (flashbacks) merupakan kesan daripada penyusunan papan cerita luar daripada susunan kronologi untuk membantu membina jalan cerita yang suspen dan menarik.

thedesignwork.• Proses pemikiran visual dan perancangan membolehkan sekumpulan orang untuk berbincang bersama-sama. meletakkan idea-idea mereka pada papan cerita dan kemudian mengatur papan cerita di dinding. http://www.com/storyboard-template-psdfor-your-pre-production/ . Ini menggalakkan lebih banyak idea dan menjana kesepakatan di dalam kumpulan.

jika ada.Sesebuah storyboard sepatutnya menjelaskan perkara berikut : • Watak-watak dalam frame dan bagaimana mereka bergerak. • Apa yang pelakon katakan diantara satu dengan yang lain. • Berapa lama masa berlalu diantara frame yang terakhir dengan yang baru. • Di mana kamera diletakkan dalam babak? Dekat atau jauh? Adakah kamera bergerak? .

• Storyboard mudah diubah sebelum mula membuat penggambaran.Mengapa 'storyboard’ diperlukan? • Storyboard diperlukan dalam membantu penggambaran shot demi shot. . • Storyboard mudah dibawa berbincang untuk mendapatkan feedback daripada orang lain.

http://studiouniversiti.sambungan.blogspot..com/2010/10/fasafasa-dalam-penerbitan-videoscp.html . • Sebagai panduan semasa ditahap produksi dan pos produksi • Storyboard membolehkan setiap krew penerbitan membuat perbincangan sebelum pergi membuat rakaman • Rakaman yang dilakukan mengikut storyboard akan melancarkan proses penyuntingan • Memudahkan pengguna menyampaikan maklumat atau pengalaman mereka berbanding penggunaan carta alir atau carta teknikal yang lain.