CONTOH PENULISAN RINGKASAN MENGAJAR HARIAN KSSR BAHASA MALAYSIA ( untuk 60 minit p&p

)

Tema Tajuk FU FS OBJEKTIF

: Keluarga : Cerita Huda : SK : 1.1 :SK : 2.1 SP : 1.1.1 SP : 2.1.1

: Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat 1. Mendengar ,mengecam dan memberikan respon ……. 2. Membaca bentuk-bentuk dan membunyikan vokal dengan betul.

AKTIVITI

: 1. Set induksi 2. Langkah 1 3. Langkah 2 4. Langkah 3 5. Penulisan (penilaian)

ILMU/NILAI : Pend Muzik/Hormat KBT/EMK/SIS BAHASA REFLEKSI : Kem berfikir ,keusahawanan/ Kata Nama Am :………………..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.