MASALAH SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA

***Pengertian masalah sosial remaja*** --Perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. ***Faktor-faktor masalah gejala sosial dalam kalangan remaja*** INSTITUSI KELUARGA -Keluarga yang miskin mungkin kurang mampu dalam menyediakan pendidikan sempurna kepada anak, makan dan minum, tempat kediaman serta kebolehcapaian kepada kemudahan dan sistem kesihatan yang mendorong remaja untuk mencuri – serta kurang perhatian ibu bapa-mengabaikan tanggungjawab-anak cari jalan lain untuk hiburan. PENGARUH MEDIA MASSA -Remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar atau dilihat di media massa kerana remaja mempunyai naluri ingin mencuba.Pengaruh media massa masa kini kerap memaparkan adegan-adegan yang ganas serta mempunyai unsur seksual yang tinggi dan seram membawa kepada kewujudan masalah ini. PERANAN RAKAN SEBAYA -Pelajar-pelajar yang tercicir dalam pelajaran dan yang mengalami masalah keluarga sering menjadi penyumbang besar kepada masalah ini. pergolakan keluarga di rumah-sebahagian mempunyai perangai negatif-melepak-merempit. SIKAP MASYARAKAT -Tidak mahu 'menjaga tepi kain orang‘-pendapat bahawa pihak yang perlu mengatasi masalah remaja ialah pihak kerajaan sahaja-tidak dipedulikan jika ada kegiatan penagihan dadah-melepak-vandalisme disekitar kawasan sekitar. KURANGNYA DIDIKAN AGAMA -Pendidikan agama sangat penting-dapat mengelakkan mereka daripada terjebak dalam masalah keruntuhan moral-tanpa didikan tersebut dari kecil-tidak akan berlaku proses penghayatan nilai murni agama masing2-tanpa batasan dari institusi-institusi agama-masalah ini tidak dapat dikawal- remaja akan berani terjebak dalam kegiatan pembuangan bayi,pergaulan bebas,merempit..

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.