INSTRUMEN PENTAKSIRAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 3 BIDANG TAJUK TEKNIK EVIDENS B1D1E1 B1D2E1 B1D3E1 B2D1E1 B2D2E1

B2D2E2 B2D3E1 B3D3E1 : MENGGAMBAR : __________________________ : __________________________ KETERANGAN Mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar. Mengenalpasti alat dan bahan dalam bidang menggambar. Mematuhi arahan guru Mengkategorikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang menggambar. Mengkategori media yang sesuai dalam bidang menggambar. Menyatakan fungsi asas media dalam bidang menggambar Mempamerkan disiplin kendiri Meneroka unsur seni dan prinsip rekaan sebelum penghasilan karya dalam bidang menggambar iaitu: a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Meneroka alat, bahan, teknik dan proses dalam bidang menggambar iaitu : a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Menunjukkan nilai baik seperti disiplin kendiri dan kerjasama dalam membuat aktiviti. Menghasilkan karya menggunakan alat, bahan, teknik dan proses yang sesuai dalam bidang menggambar iaitu; a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj Menghasilkan karya dalam bidang menggambar iaitu; a. lukisan b. catan c. kolaj d. montaj yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul. Menggunakan alat dan bahan yang betul dalam berkarya Menggunakan teknik dan proses yang betul dalam bekarya Menghasilkan karya yang menarik dan menepati tajuk dalam TARIKH LAKSANA

B3D2E1

B3D3E1 B3D4E1

B4D1E1

B4D2E1 B4D2E2 B4D3E1

kolaj d. berdisiplin dan yakin diri. a. catan c. montaj yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan dengan betul dan kreatif. montaj B4D4E1 B4D5E1 B4D5E2 B5D1E1 Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab. teknik dan proses dengan betul serta kreatif dalam bidang menggambar iaitu. lukisan b. kolaj d. catan c. a. montaj Menghasilkan karya yang menarik dengan membuat olahan idea berdasarkan alam ciptaan tuhan. berdisiplin dan yakin diri Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri dengan menggunakan bahasa seni visual secara lisan Menghasilkan karya yang mempunyai unsur seni dan prinsip rekaan secara kreatif dan unik serta dapat menghubungkaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain dalam bidang menggambar iaitu. lukisan b. tepat dan kreatif dalam bidang menggambar iaitu. a. bahan.bidang menggambar iaitu. catan c. bahan. montaj Mempelbagaikan penggunaan alat. kolaj d. kolaj d. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara ringkas Menghasilkan karya dalam bidang menggambar iaitu. lukisan b. a. kolaj d. lukisan b. a. teknik dan proses dengan betul. lukisan b. montaj Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang menggambar iaitu. a. catan c. catan c. Mengamalkan nilai baik semasa menjalankan aktiviti seperti bertanggungjawab. catan c. kolaj B5D2E1 B5D3E1 B5D4E1 B5D5E1 B5D6E1 B5D6E2 B6D1E1 B6D2E1 . lukisan b. Mempelbagaikan penggunaan alat.

kajian dan teknologi Menghasilkan karya yang menggunakan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan pelbagai situasi. Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri dengan menggunakan bahasa seni visual dengan yakin secara lisan.B6D3E1 B6D4E1 B6D5E1 B6D5E2 B6D6E1 B6D6E2 B6D6E3 B6D7E1 B6D7E2 d. montaj Menghasilkan karya dengan menggunakan pelbagai jenis sumber. Membuat perbincangan dan penaakulan bersama guru dan rakan berdasarkan hasil kerja atau karya pilihan Menunjukkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan . Menjadi pembimbing kepada rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti. Menceritakan karya rakan menggunakan bahasa seni visual dengan yakin secara lisan.