P. 1
Forum 2-Ritma & Pergerakan

Forum 2-Ritma & Pergerakan

|Views: 4,271|Likes:
Published by Azmi Arifin
koleksi soalan ritma dan pergerakkan
koleksi soalan ritma dan pergerakkan

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Azmi Arifin on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

Forum 2 –Ritma dan pergerakan

Group Forum - Group UPSI50(A122PJJ)

View Message : Current Topic

Forum 2

Posted By : Norziha Bte Jahuri (D20102042851) Date posted : 02 Mar 2013 10:33:01 PM (16 read/s)

Sememangnya pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira faktor perkembangan murid. Ini disebabkan oleh setiap kanak-kanak mempunyai pengalaman, kemahiran dan keupayaan yang berbeza mengikut peringkat umur. Justeru itu, semakin meningkat umur kanak-kanak tersebut, perkembangan mereka dari segi kognitif, mental dan fizikal bertambah matang. Oleh yang demikian, setiap kanak-kanak akan berada di fasa berbeza bergantung kepada pengalaman dan pembelajaran sebelum mereka mahir dan efektif dalam melaksanakan sesuatu kemahiran pergerakan. Dalam hal ini, setiap kemahiran pergerakan dibahagikan kepada tiga fasa pembelajaran yang utama iaitu fasa kognitif, fasa bersekutu dan fasa autonomous . Ketiga-tiga fasa ini adalah berkonsepkan kepada peningkatan kemajuan dari mudah kepada kemahiran pergerakan yang lebih kompleks . Aktiviti di setiap fasa juga menyediakan urutan yang progresif untuk pembelajaran. Dalam fasa kognitif, kanak-kanak akan mempamerkan persembahan yang tidak konsisten di peringkat awal pembelajaran. Seterusnya, persembahan menjadi lebih konsisten dalam fasa bersekutu kerana pada masa yang sama program motor sedang dibentuk. Kanak-kanak akan mempamerkan penguasaan yang baik dan terkawal bagi kemahiran-kemahiran yang mudah tetapi memerlukan lebih perhatian bagi kemahiran yang lebih kompleks. Di peringkat akhir pembelajaran pula iaitu pada fasa autonomous, persembahan telah menjadi konsisten, lancar dan mempunyai nilai estetik. Program-program motor yang terlibat dapat dipelajari dengan baik dan disimpan dalam

. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas adalah mengikut perkembangan dari mudah ke kompleks iaitu dari tahap yang senang dikuasai oleh murid ke fasa yang lebih sukar. Antara faktor yang perlu dititikberatkan sebelum pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira faktor fizikal. Untuk mengekalkan kemahiran baru di peringkat ini.. emosi. Salih Reply Norziha Bte Jahuri To : Attachment : No File Attach 07 Mar 2013 10:08:16 PM 02 Mar 2013 10:33:01 PM Berdasarkan pelbagai kajian menunjukkan pelbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan murid untuk melakukan pergerakan asas atau melakukan kemahiran asas motor dengan baik. Justeru itu.ingatan jangka panjang. pemahaman awal ini akan bermanfaat dari sudut kesihatan fizikal. dan kognitif. Oleh sebab itu tahap kematangan murid harus diambil kira. Attachment : No File Attach. Ini perlu dilaksanakan kerana keupayaan murid melakukan pergerakan asas adalah mengikut kemampuan usia mereka pada ketika itu. persekitaran dan latihan. Saya bersetuju dengan pendapat cikgu bahawa pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas perlu diajar mengikut tahap kematangan murid. Tahap perkembangan kognitif dan pemikiran kanak-kanak berusia 6 tahun sudah tentu tidak sama dengan tahap pemikiran murid berusia 12 tahun dalam menguasai pengajaran dan pembelajaran pergerakan. Lazimnya. . Kanak-kanak akan mengembangkan daya komunikasi yang mengintegrasikan telinga. Umur dan kematangan setiap murid adalah tidak sama dan teknik pengajarannya juga berbeza. Kemahiran pergerakan asas dikuasai oleh murid-murid secara beransuransur. | Reply to This Message | Print Message | Re : Forum 2 Posted By : Rohana Bt M. Faktor umur dan jantina juga menunjukkan pengaruh ke atas prestasi kemahiran murid untuk menguasai sesuatu pergerakan asas. Fokus pembelajaran boleh ditumpukan kepada aspek teknik dan taktik seiring dengan perkembangan kemahiran kanak-kanak yang telah berkembang. penekanan terhadap konsep asas pergerakan di peringkat awal perkembangan pelajar akan membantu pelajar memahami dan menghargai seni dalam pergerakan. ia mesti sentiasa diamalkan untuk mengukuhkan program motor. Tubuh badan adalah alat paling utama dan merupakan asas keseluruhan pergerakan. kerana melalui pergerakan kanak-kanak membangunkan kemahiran sosial. Di samping itu.

sebagai seorang pendidik perlu mempertimbangkan perkembangan dan kebolehan mereka bersesuai dengan kemampuan murid-murid tersebut agar otototot mereka tidak cedera. . Oleh itu. Guruguru hendaklah bijak mengatur aktiviti melalui senaman yang sistematik serta pemakanan yang seimbang untuk menjamin kehidupan yang sihat dan tahan lasak. Kesimpulannya. istimewa dan tiada sesiapa pun boleh dibanding dengan kemampuan mereka.mata dan tubuh badan sebagai respon fizikal. semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan. dengan meningkatkan keupayaan kanak-kanak untuk berfikir secara kreatif melalui penyelesaian masalah. guru akan memberi perhatian pada setiap murid untuk mengesan kelebihan dan kekurangan murid-murid agar dapat diberi bimbingan yang sesuai. setiap murid adalah unik. | Reply to This Message | Print Message | Group Forum . dan kemahiran ini perlu dibimbing dengan penuh teliti oleh guru supaya perkembangan pengajaran dan pembelajaran pergerakan murid berkembang dengan baik pada usia remaja mereka. Sebenarnya. Perkembangan setiap murid adalah berbeza maka guru perlu prihatin dalam melakukan pergerakan yang sukar atau mencabar .Group UPSI50(A122PJJ) View Message : Current Topic Forum 2 Posted By : Zarinah Bte Sayuti (D20102042363) Date posted : 06 Mar 2013 08:39:08 PM (6 read/s) Salam sejahtera. pendidikan pergerakan kreatif dapat memberikan peluang kepada kanak-kanak untuk merealisasikan potensi mereka dengan membangkitkan perkembangan imej kendiri yang positif: i) ii) dengan menggerakkan keinginan dalaman yang semulajadi untuk bergerak. Murid-murid mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeza dalam bidang yang berlainan. Kebiasaanya. Guru akan memerhatikan murid-murid dengan menggunakan pelbagai cara semasa berada di sekolah.

Oleh sebab itu sebelum proses pengajaran dan pembelajaran pergerakan berlaku guru perlu mengambil kira faktor perkembangan murid. Mereka mula untuk mengesan dan membetulkan kesilapan mereka sendiri . Attachment : No File Attach. Itulah sebabnya mengapa pengajaran dan pembelajaran harus mengambil kira faktor perkembangan kognitif murid.iii) iv) dengan memupuk interaksi sosial yang positif.Group UPSI50(A122PJJ) View Message : Current Topic Forum 2 Posted By : Rohana Bt M. kanak-kanak akan mempamerkan persembahan yang tidak konsisten. Muridmurid akan mempamerkan penguasaan yang baik dan terkawal bagi kemahiran-kemahiran yang mudah tetapi memerlukan lebih perhatian bagi kemahiran yang lebih kompleks. Ketiga-tiga fasa ini adalah berkonsepkan peningkatan kemajuan dari mudah (penemuan) kepada kemahiran pergerakan yang lebih kompleks (penyatuan). Dalam peringkat awal pembelajaran. Kemahiran pergerakan murid lazimnya dibahagikan kepada tiga fasa pembelajaran yang utama.. oleh sebab itu kesabaran adalah amat perlu bagi seseorang guru. Fasa pertama ialah fasa kognitif. Proses perkembangan kemahiran pergerakan kanak-kanak adalah merupakan sebuah proses yang lambat dan memakan masa untuk mencapai tahap yang tertentu. Pada peringkat ini murid akan mula mendapatkan rasa maklum balas dalaman 'kinestetik' apabila mereka melakukan kemahiran dengan baik. Perkembangan persembahan murid dalam fasa ini adalah menjadi lebih konsisten kerana pada masa yang sama program motor sedang dibentuk.. dengan membekalkan pengalaman-pengalaman yang boleh membantu kanak-kanak meneroka dan mengembangkan kebolehan-kebolehan fizikal dan kinestetik mereka. Pergerakan juga merupakan medium pembelajaran yang paling asas sebelum perlaksanaan sesebuah pergerakan yang lebih kompleks berlaku. Pengajaran dan pembelajaran pergerakan perlu selari dengan perkembangan murid kerana setiap murid akan berada di fasa berbeza bergantung kepada pengalaman dan pembelajaran sebelum mereka mahir. efektif dan dapat menguasai sesuatu kemahiran pergerakan. Fasa kedua pula merupakan fasa Bersekutu. Oleh yang demikian. Salih (D20102042922) Date posted : 07 Mar 2013 07:30:36 PM (12 read/s) Pada dasarnya pergerakan asas adalah merupakan tahap terpenting dalam perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. | Reply to This Message | Print Message | Group Forum . adalah penting seseorang guru memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perlaksanaan kemahiran beserta komen dan maklum balas membina bagi memperbetulkan kesilapan dalam pelaksanaan kemahiran kanak-kanak dalam proses cuba jaya. Setiap fasa menyediakan urutan yang progresif untuk pembelajaran sesuai dengan kadar perkembangan murid.

Pemahaman tentang aspek sains dan nilai estetik yang wujud dalam setiap pergerakan akan membantu memudahkan murid untuk memahami sifat pergerakan dan menjadikan mereka lebih kreatif dalam menghasilkan pergerakan yang lebih baik dan efisen. Di samping itu. bahasa.. spatial. persepsi. persembahan telah menjadi konsisten.Group UPSI50(A122PJJ) View Message : Current Topic Forum 2 Posted By : Chen Yen Peng (D20102042635) Date posted : 11 Mar 2013 03:50:53 PM (3 read/s) Pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira faktor perkembangan murid kerana pengetahuan tentang perkembangan seseorang kanakkanak adalah merupakan suatu perkara yang amat penting untuk dialami. ia mesti sentiasa diamalkan untuk mengukuhkan program motor. Program-program motor yang terlibat dipelajari dengan baik dan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Attachment : No File Attach. lancar dan mempunyai nilai estetik.. Penekanan terhadap konsep asas pergerakan di peringkat awal perkembangan pelajar akan membantu pelajar memahami dan menghargai seni dalam pergerakan. fizikal. spesifik dan efektif. Ini adalah kerana penelitian ke atas ciri-ciri perkembangan tersebut akan membawa kepada pembentukan kanak-kanak yang sempurna di samping pemerhatian dapat dibuat sejajar dengan tahap perkembangan yang normal. Fasa ketiga ialah fasa Autonomous. | Reply to This Message | Print Message | . Untuk mengekalkan kemahiran baru di peringkat ini. dan kognitif. sensori dan emosi. kerana melalui pergerakan kanak-kanak membangunkan kemahiran sosial. pemahaman awal ini akan bermanfaat dari sudut kesihatan fizikal. Perkembangan kanak-kanak adalah merangkumi beberapa aspek seperti kognitif..dan kadar kejayaan telah meningkat. psikomotor. Attachment : No File Attach. emosi. Fokus pembelajaran boleh ditumpukan kepada aspek teknik dan taktik seiring dengan perkembangan kemahiran kanak-kanak yang telah berkembang. Keadaan ini jelas menunjukkan sebab mengapa pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira perkembangan murid. Di peringkat akhir pembelajaran. Kesemua perkara ini perlu diperhatikan agar penilaian yang dibuat dapat menggambarkan keadaan sebenar tentang kekuatan dan kelemahan seseorang agar permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan rancangan yang sistematik.. | Reply to This Message | Print Message | Group Forum .

hal ini kerana istilah ini bermaksud proses yang memberi panduan pelajar untuk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan masalah. Peringkat permulaan Iaitu pada peringkat ini guru akan mulakan dengan perkara yang mudah dahulu . proses pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kita faktor perkembangan murid bagi membantu guru untuk melaksanakan proses pergerakan mengikut kesesuaian tahap murid tersebut. Oleh itu. kajian sosial.Group UPSI50(A122PJJ) View Message : Current Topic FORUM 2 Posted By : Fadzilah Binti Mohd Sharif (D20102043113) Date posted : 11 Mar 2013 04:47:46 PM (2 read/s) Mengikut kajian ahli psikologi. kognitif.Group Forum .. Kelima-lima aspek ini pula adalah berasakn kepada 2 faktor yang utama iaitu dipengaruhi oleh faktor baka dan faktor persekitaran. sains.. Attachment : No File Attach. emosi. sosial dan rohani. Ahli psikologi juga telah berpendapat bahawa tiada individu di dunia ini yang mempunya kadar perkembangan yang sama dan menjadikan faktor baka(nature) dan faktor persekitaran( nurture) sebagai penyebab ketidaksamaan kadar perkembangan. Perkembangan ini biasanya dikaitkan dengan perkembangan atau perubahan fizikal tubuh badan. Kegiatan pengajaran dan pembelajaran banyak mengadaptasikan pergerakan seperti dalam mempelajari matematik. ini kerana bergantung kepada faktor perkembangan murid. Sikap ingin tahu yang mendalam dalam diri murid-murid telah mendorong mereka untuk mempelajari sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. perkembangan kanak-kanak dipecahkan kepada 5 aspek iaitu aspek jasmani. | Reply to This Message | Print Message | Ni adalah idea yang cikgu nak kena post Pergerakan membawa erti yang agak baru dalam pendidikan. pendidikan kesihatan serta matapelajaran lain. Terdapat tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan yang boleh dijalankan oleh guru untuk mengaplikasikan kemahiran pergerakan: 1. seni bahasa. Tidak semua murid dapat melakukan proses pergerakan yang diajar oleh guru.

. Hal inilah yang akan memainkan peranan yang penting dalam membentuk diri dan tingkah laku seseorang individu itu. Peringkat ini akan fokuskan kepada kemahian dan bukannya hasil. kualiti persekitaran. 2. . Sebenarnya secara ringkas perkembangan kanakkanak melalui beberapa cabang utama iaitu perkembangan bahasa. peluang-peluang pembelajaran serta keluarga. Idea pertama: reply Fadzilah Binti Mohd Sharif 1. Walaubagaimanapun apa yang diterangkan oleh saudari tentang perkembangan kanak-kanak berteraskan kepada 2 faktor utama iaitu faktor baka dan persekitaran sangat menarik minat saya. rangsangan otak . perkembangan fizikal. perkembangan kognitif dan perkembangan sosioekonomi. masyarakat dan rakan sebaya. Kemudian menunjuk cara perlaksanaan kemahiran untuk pemahaman bagi pelajar mengambarkannya. Sememangnya setiap murid mempunyai keupayaan yang berlainan daripa murid-murid yang lain. Bagi faktor persekitaran pula ia berkait rapat dengan pemakanan.hubungan kasih sayang dengan keluarga atau ibu bapa. Peringkat lanjutan Diperingkat ini murid mula menguasai dan dapat mengalikasikan latihan ulangan seperti situasi sebenar sokongan galakan dan motivasi yang positif perlu bagi memantapkan lagi penguasaan yang ada. Tahap pertengahan: Guru menyediakan peluang bagi mengaplikasikan kemahiran dan rincian kepada kemahiran yang lebih besar 3. Contohnya seperti faktor baka dan genetik yang berbeza akan melahirkan kana-kanak yang berbeza.dengan memperkenalkan aspek utama kemahiran sahaja. sekolah. Saya sangat bersetuju dengan teori perkembangan murid yang berkembang mengikut baka dan persekitaran.

di sini saya mahu menambah idea tentang kenapa pengajaran dan pembelajaran pergerakan harus mengambil kira faktor perkembangan murid. Salih: Sememangnya dalam fungsi pergerakan guru perlu sedar dan ingat bahawa ada murid yang berada dalam minat atau kebolehan belajar yang berbeza guru perlu bijak memainkan peranan dalam menguasai proses P&P. pengalaman dan latar belakang keluarga.apa yang perlu ada pada guru ialah mereka haruslah menerima keadaan murid ini seadanya dan berusaha menyediakan aktiviti yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka. keperluan. belalang belatuk. acara permainan tradisional yang baru bagi mereka dan menimbulkan keseronokan dan kepekaan seperti ayam dengan musang. Reply to Chen Yen Peng . Contohnya. kekuatan. Perkembangan adalah berterusan oleh itu guru mestilah peka akan pengalaman sedia ada murid dan merancang aktiviti yang boleh menggalakkan pengalaman pembelajaran yang bermakna. daya pembelajaran. Begitu juga dengan perancangan pengajaran di dalam kelas guru sebaiknya membahagikan kumpulan murid kepada tahap kebolehan mereka dan bahan belajar yang berbeza supaya apa yang diajar oleh guru dapat dimanfaatkan dan murid-murid tidak tercicir dalam mendapat ilmu. Hal ini kerana kadar perkembangan kanak-kanak berbeza dari segi minat. guru perlu memikirkan cara yang efisyen bagi menarik minat mereka dengan menggunakan pelbagai aktiviti yang menarik dan yang mampu dilakukan oleh mereka dengan merujuk kepada perkembangan kognitif murid-murid. Saya sokong apa yang dijelaskan oleh cikgu.Idea 2. datuk harimau dan lain lagi. emosi. Idea 3 reply to Rohana Bt M. jika terdapat murid yang tidak dapat menumpukan perhatian dalam proses pembelajaran yang berlangsung. sebagai contoh. personaliti. Permainan ini boleh diajar bagi murid-murid tahap 1 yang lebih siuka kepada pergerakan dan melalui sendiri situasi mengalami pengalaman. Bagi murid tahap 2 yang berumur 10 tahun dan ke atas mereka mungkin boleh diberikan permainan yang mencabar sedikit berbanding tahap 1 seperti lari berhalangan 80 meter dan melompat mengikut iringan .

Oleh itu kepekaan amat penting dan perlu dititikberatkan mengikut kesesuaian fizikal dan kognitif murid itu sendiri. . Pergerakan yang dicadangkan ini tidak sesuai diajar kepada murid-murid tahun 1 atau bagi murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan.muzik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->