KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.

MORAL TAHUN 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3 BIL STANDARD KANDUNGAN 1 Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 1.1 Menghormati kepelbagaian perayaan STANDARD PEMBELAJARAN BAND MINGGU 1.1.1 Menyatakan pelbagai perayaan di B1D11E1 1-3 Malaysia. Boleh menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia 1.1.2 Menceritakan pelbagai perayaan B2D11E1 yang disambut oleh Boleh menceritakan pelbagai warga sekolah. perayaan yang disambut oleh warga sekolah 1.1.3 Menyenaraikan cara menghormati B2D11E2 perayaan yang disambut oleh warga Boleh menyenaraikan cara sekolah. menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah B2D11E3 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati kepelbagaian perayaan yang disambut oleh warga sekolah 1.1.4 Menyedari kepentingan B3D11E1 menghormati kepelbagaian perayaan Boleh mengamalkan sikap yang disambut oleh warga sekolah. menghormati pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah mengikut arahan

Khalil 2013

5 Mengamalkan sikap menghormati B4D11E1 perayaan yang disambut oleh warga Boleh mengamalkan sikap sekolah.1. menghormati pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah tanpa disuruh B5D11E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap menghormati pelbagai perayaan yang disambut oleh warga sekolah B6D11E1 Sentiasa mengamalkan sikap menghormati perayaan yang disambut oleh warga sekolah dalam pelbagai situasi dan boleh dicontohi Khalil 2013 . MORAL TAHUN 3 1.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.

B6D7E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap saling membantu warga sekolah dengan tulus ikhlas dan boleh dicontohi 4-6 Khalil 2013 . MORAL TAHUN 3 2 2.1.2 Menyenaraikan kepentingan B2D7E1 ikhlas. saling B3D7E1 warga Boleh mengamalkan sikap membantu warga sekolah B5D7E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap membantu warga sekolah.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.1.3 Menceritakan perasaan setelah B4D7E1 membantu warga Boleh menceritakan perasaan sekolah. 2. membantu warga Boleh menjelaskan kepentingan sekolah.1 Memberi bantuan kepada warga sekolah 2.1.1. setelah membantu warga sekolah. Boleh menyatakan cara Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan membantu warga sekolah diri sendiri dan orang lain dengan memberi bantuan dan sokongan moral secara tulus 2.1 Menyatakan cara membantu warga B1D7E1 sekolah.4 Mengamalkan sikap membantu dalam kalangan sekolah. membantu warga sekolah 2. Baik hati 2.

Bertanggungjawab Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.1 Menyatakan tanggungjawab di B1D13E1 sekolah.1.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.1.1.2 Menyenaraikan cara melaksanakan B2D13E1 tanggungjawab Boleh menyenaraikan cara di sekolah.1 Melaksanakan tanggungjawab di sekolah 3.4 Mengamalkan bertanggungjawab di sekolah. melaksanakan tanggungjawab di sekolah 3. 3. Boleh menyatakan contoh tanggungjawab di sekolah 7-9 3. 3.1.3 Menceritakan perasaan melaksanakan tanggungjawab di sekolah. setelah B3D13E1 Boleh mengamalkan sikap bertanggungjawab di sekolah sikap B4D13E1 Boleh menceritakan perasaan setelah melaksanakan tanggungjawab di sekolah B5D13E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap bertanggungjawab di sekolah B6D13E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap bertanggungjawab di sekolah dengan sempurna dan boleh dicontohi Khalil 2013 . MORAL TAHUN 3 3 3.

1.3 Menceritakan perasaan apabila B4D8E1 menghargai Boleh menceritakan perasaan sumbangan warga sekolah.2 Menerangkan cara menghargai B2D8E1 sumbangan warga Boleh menerangkan cara sekolah. Berterima kasih Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap sesuatu jasa.1.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.1. menghargai sumbangan warga sekolah B3D8E1 Boleh mengamalkan cara menghargai sumbangan warga sekolah 4. MORAL TAHUN 3 4 4. sumbangan atau pemberian.1 Menyatakan sumbangan warga B1D8E1 sekolah.1.1 Menunjukkan penghargaan terhadap sumbangan warga sekolah 4. 4.4 Mengamalkan sikap berterima kasih B5D8E1 terhadap Boleh mengamalkan dan sumbangan warga sekolah memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah B6D8E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap berterima kasih terhadap sumbangan warga sekolah dengan ikhlas dan boleh dicontohi 10-12 Khalil 2013 . apabila menghargai sumbangan warga sekolah 4. Boleh menyatakan contoh sumbangan warga sekolah 4.

pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah 5. yang B3D9E1 Boleh mengamalkan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah B4D9E1 Boleh mengamalkan pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dengan beradab B5D9E1 Boleh mengamalkan dan memupuk pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah Khalil 2013 .1.4 Menunjukkan pergaulan bersopan dalam kalangan warga sekolah. pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah 13-15 5. pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah 5. Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. 5.3 Menyedari kepentingan pergaulan B2D9E2 yang bersopan Boleh menjelaskan kepentingan dalam kalangan warga sekolah.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.1.1.1 Menyatakan cara pergaulan yang B1D9E1 bersopan dalam Boleh menyatakan cara kalangan warga sekolah.2 Menceritakan kebaikan pergaulan B2D9E2 dalam kalangan warga sekolah yang bersopan Boleh menjelaskan kepentingan dalam kalangan warga sekolah.1. MORAL TAHUN 3 5 5.1 Mengamalkan pergaulan yang bersopan 5.

MORAL TAHUN 3 B6D9E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk pergaulan yang bersopan dalam kalangan warga sekolah dan boleh dicontohi 6 6.3 Menceritakan perasaan apabila B3D12E1 menghormati warga Boleh mengamalkan sikap sekolah dan pelawat.4 Mengamalkan perlakuan saling B4D12E1 menghormati dalam Boleh menceritakan perasaan kalangan warga sekolah dan pelawat.1. menghormati warga sekolah dan pelawat 6. Hormat Menghargai dan memuliakan seseorang dengan memberi layanan yang bersopan serta menghormati peraturan institusi sosial. menghormati warga sekolah dan pelawat 6.1 Menyatakan cara menghormati B1D12E1 warga sekolah dan Boleh menyatakan cara pelawat.1. apabila menghormati warga sekolah dan pelawat B5D12E1 Boleh mengamalkan dan memupuk perlakuan menghormati warga sekolah dan pelawat Khalil 2013 .1 Menghormati warga sekolah dan pelawat 6.1.1. kepentingan B2D12E1 Boleh menjelaskan kepentingan menghormati warga sekolah dan pelawat 16-18 6. 6.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.2 Menyenaraikan menghormati warga sekolah dan pelawat.

7.1. sayang B5D1E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap sayang terhadap sekolah. B6D1E1 Sentiasa mengamalkan dan peka dalam memupuk sikap sayang terhadap sekolah dan boleh dicontohi.2 Menyenaraikan kepentingan menyayangi sekolah.4 Menunjukkan terhadap sekolah sikap B4D1E1 Boleh menceritakan perasaan apabila menyayangi sekolah. Khalil 2013 . B2D1E1 Boleh menjelaskan kepentingan menyayangi sekolah. MORAL TAHUN 3 B6D12E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk perlakuan saling menghormati warga sekolah dan pelawat dengan bersopan serta boleh dicontohi 7 Kasih Sayang 7. cara menyayangi B1D1E1 Boleh menyatakan menyayangi sekolah.1.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND. 7.1 Menyayangi sekolah 7.3 Menceritakan perasaan apabila menyayangi sekolah.1. B3D1E1 Boleh mengamalkan sikap sayang terhadap sekolah. 7. 19-21 cara Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.1 Menyatakan sekolah.1.

1.4 Menunjukkan sekolah.1.1 Menceritakan cara bersikap adil di B1D2E1 sekolah.2 Menyenaraikan kepentingan B2D2E1 bersikap adil di sekolah.3 Menyatakan perasaan bersikap adil di sekolah. apabila B3D2E1 Boleh mengamalkan sikap adil di sekolah B4D2E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap adil di sekolah. MORAL TAHUN 3 8 8.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.1. Boleh menjelaskan kepentingan 8. Boleh menyatakan cara Tindakan dan keputusan yang tidak berat bersikap adil di sekolah sebelah 8. 8.1. sikap adil di B5D2E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap adil di sekolah B6D2E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap adil tanpa pilih kasih di sekolah dan boleh dicontohi 22-24 Khalil 2013 .1 Mengamalkan sikap adil di sekolah bersikap adil di sekolah Keadilan 8.

1. 9.1.1 Mempertahankan sekolah nama 9. Boleh menjelaskan kepentingan mempertahankan nama baik sekolah 9. MORAL TAHUN 3 9 KEBERANIAN Kesanggupan untuk menghadapi dengan yakin dan tabah. Boleh menyatakan cabaran mempertahankan nama sekolah 25-27 cara baik kepentingan B2D6E1 baik 9.2 Menyenaraikan mempertahankan nama baik sekolah.1 Menyatakan cara B1D6E1 mempertahankan nama baik sekolah.4 Mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik sekolah B5D6E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah B6D6E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap berani mempertahankan nama baik sekolah dengan cara yang bersopan dan boleh dicontohi Khalil 2013 .1.3 Menceritakan perasaan apabila B3D6E1 mempertahankan nama baik sekolah.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.1. Boleh mengamalkan sikap berani mempertahankan nama baik sekolah B4D6E1 Boleh menceritakan perasaan apabila mempertahankan nama baik sekolah 9.

KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.2 Menyenaraikan kepentingan B2D3E1 10. Boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah. MORAL TAHUN 3 10 10.1.3 Menyedari kebaikan bersikap B3D3E1 jujur di sekolah.1.1. bersikap amanah dan ikhlas perlakuan jujur di sekolah. Boleh menjelaskan kepentingan bersikap jujur di sekolah. B4D3E1 Boleh mengamalkan sikap jujur di sekolah dengan ikhlas. 10.1. dalam setiap perlakuan. Boleh menyatakan contoh Bercakap benar.1 Menunjukkan sikap jujur di sekolah bersikap jujur di sekolah. 10. 28-30 Khalil 2013 . KEJUJURAN 10.1 Menceritakan perlakuan jujur di B1D3E1 sekolah.4 Mengamalkan sikap jujur di B5D3E1 sekolah Boleh mengamalkan dan memupuk sikap jujur di sekolah B6D3E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap jujur di sekolah dan boleh dicontohi.

Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap rajin di sekolah B5D10E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap rajin di sekolah B6D10E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap rajin di sekolah dan boleh dicontohi Khalil 2013 . 11.1. di sekolah 11.1 Menyatakan cara bersikap rajin di B1D10E1 sekolah.1.3 Menceritakan perasaan apabila B3D10E1 bersikap rajin di Boleh mengamalkan sikap rajin sekolah.1. MORAL TAHUN 3 11 11. Boleh menyatakan bersikap rajin di sekolah 11. bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara.4 Mempraktikkan sikap rajin di B4D10E1 sekolah.1 Mengamalkan sikap rajin di sekolah 11.1. Kerajinan Usaha yang berterusan.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.2 Menyenaraikan bersikap rajin di sekolah. 31-33 cara kepentingan B2D10E1 Boleh menjelaskan kepentingan bersikap rajin di sekolah 11.

KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.3 Menyatakan perasaan apabila B4D14E1 bekerjasama di sekolah.1.1.2 Menceritakan bekerjasama di sekolah. 12.4 Melaksanakan aktiviti B5D14E1 bekerjasama di sekolah untuk kebaikan Boleh mengamalkan dan bersama.1.1 Memberi kerjasama dalam menjayakan aktiviti di sekolah 12. kebaikan B3D14E1 Boleh mengamalkan bekerjasama di sekolah 34-36 sikap 12. Boleh menyatakan contoh aktiviti yang dilakukan bersama-sama di sekolah. memupuk sikap bekerjasama di sekolah untuk kebaikan bersama B6D14E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap bekerjasama di sekolah dengan ikhlas untuk kebaikan bersama dan boleh dicontohi Khalil 2013 .1 Menyenaraikan aktiviti yang B1D14E1 dilakukan bersama-sama di sekolah. 12. Boleh menceritakan perasaan apabila bekerjasama di sekolah 12. B2D14E1 Boleh menerangkan kebaikan bekerjasama di sekolah. MORAL TAHUN 3 12 Kerjasama Kesediaan melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama.1.

1 Menyatakan perlakuan sederhana B1D5E1 di sekolah Boleh menyatakan contoh Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat perlakuan sederhana di sekolah pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. MORAL TAHUN 3 13 13.4 Mempraktikkan sikap sederhana di B5D5E1 sekolah Boleh mengamalkan dan memupuk sikap sederhana di sekolah B6D5E1 Sentiasa mengamalkan dan memupuk sikap sederhana di sekolah dan boleh dicontohi 37-39 Khalil 2013 . 13.1.1.1.1 Mengamalkan sikap sederhana di sekolah 13.1.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.2 Menyenaraikan kebaikan bersikap B2D5E1 sederhana di sekolah Boleh menjelaskan kepentingan bersikap sederhana di sekolah 13.3 Menyedari kepentingan bersikap B3D5E1 sederhana di sekolah Boleh mengamalkan sikap sederhana di sekolah KESEDERHANAAN B4D5E1 Boleh mengamalkan sikap sederhana di sekolah dengan beradab 13.

4 Menunjukkan sesama warga sekolah. MORAL TAHUN 3 14 14. sikap Khalil 2013 .1 Menyatakan sikap TOLERANSI Kesanggupan bertolak ansur.KURSUS PENYEBARAN KSSR PEND.1.2 Menyenaraikan kebaikan bersikap B2D4E1 toleransi sesame warga sekolah.1 Mengamalkan sekolah sikap toleransi toleransi B1D4E1 Boleh menyatakan contoh sikap toleransi sesama warga sekolah 40-42 di 14. sabar dan sesama warga sekolah.1. 14. mengawal diri demi kesejahteraan hidup.1.1. Boleh mengamalkan sikap toleransi sesama warga sekolah B4D4E1 Boleh menceritakan perasaan apabila bersikap toleransi sesama warga sekolah toleransi B5D4E1 Boleh mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga sekolah B6D4E1 Sentiasa mengawal emosi dalam mengamalkan dan memupuk sikap toleransi sesama warga sekolah dan boleh dicontohi 14.3 Menceritakan perasaan apabila B3D4E1 bersikap toleransi sesama warga sekolah. Boleh menerangkan kebaikan bersikap toleransi sesama warga sekolah 14.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.