BAHAGIAN A

[30 Markah]
(MASA DICADANGKAN 45 MINIT)

Carta di bawah menunjukkan Visi Sekolah Seni Johor Bahru. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah
untuk merealisasikan visi sekolah agar berjaya menjadi sekolah yang cemerlang. Panjangnya huraian anda
hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Berusaha gigih mencapai
kecemerlangan akademik dan
kesenian

Bersatu dan
berkerjasama
merealisasikan
Visi sekolah

Langkah-langkah merealisasikan
VISI SSeJB
Pewaris Budaya Bangsa

Berdisiplin
tinggi dengan
mematuhi
peraturan
sekolah

Mengamalkan budaya positif seperti
budaya membaca, budaya sifar
sampah, budaya profesinalisme

Penulisan kreatif
Contoh Pendahuluan
Sekolah merupakan gedung ilmu untuk setiap individu yang ketagihkan ilmu pengetahuan dan menimba
pengalaman dalam kehidupan. Peranan sebagai institusi pendidikan menjadikan sekolah sebagai medium paling
penting dalam menyumbangkan kemajuan negara. Lantaran itu, setiap sekolah perlu ada visi yang khusus untuk
memacu kecemerlangan dalam usaha membantu negara melahirkan modal insan yang bakal menyumbang tenaga kea
rah kemajuan negara. Setiap warga sekolah harus berkolaborasi menjadi tunjang dalam usaha merealisasikan visi
sekolah.
[69patah kata]
1

budaya profesinalisme _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ [60-70pp] 2 .Isi 1 : Berusaha gigih mencapai kecemerlangan akademik dan kesenian _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ [60-70pp] Isi 2 : Berdisiplin tinggi dengan mematuhi peraturan sekolah _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ [60-70pp] Isi 3 : Bersatu dan berkerjasama merealisasikan Visi sekolah _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ [60-70pp] Isi 4 : Mengamalkan budaya positif seperti budaya membaca. budaya sifar sampah.

Jadi sebagai warga sekolah yang berpandangan jauh. Pendek kata. [74 patah perkataan) Formula pengiraan patah perkataan Pendahuluan = 69 Isi 1 = 65 Isi 2 = 68 Isi 3 = 67 Penutup = 74 Jumlah = 343 patah perkataan 3 . langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengubah pesepsi diri sendiri agar berkeyakinan tinggi untuk merealisasikan visi sekolah yang dicintai. di mana ada kemahuan di situ ada jalan untuk menjadikan mimpi satu kenyataan agar kejayaan dan kecemerlang dapat digenggam oleh setiap individu di sekolah tersebut.Penutup : Benarlah kata-kata Harry Victor Darmokusumo mengatakan apabila sebuah institusi daripada lingkungan kita tidak dapat mengubah setiap yang ada maka berusahalah untuk mengubah diri sendiri.