4571/1

Nama :………………………………………..

Kelas: ……………….

PEPERIKSAAN BERSAMA AKHIR TAHUN 2008 DAERAH KUANTAN

PENGETAHUAN SAINS SUKAN TINGKATAN 4 Kertas 1 Satu Jam Lima Belas Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.
3.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiaptiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

2

4571/1 Arahan: Bagi soalan 1 hingga 30, tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul bagi tiap-tiap soalan. 1. Jelaskan definisi tepat Sains Sukan A. Satu kajian yang sistematik yang membabitkan sains dalam sukan melibatkan perubatan fisioterapi, pemakanan, biokimia, anatomi,fisiologi psikologi sosio dan biokemamik B. Kajian menyeluruh yang merangkumi aspek sains dalam sukan C. Bidang pengajaran yang melibatkan sukan seperti psikologi, fisiologi, biokimia dan anatomi. D. Satu cabang ilmu kesukanan yang berasaskan sains dalam fisiologi dan anatomi. 2. Apakah kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang dalam sukan kepada seseorang atlet A. B. C. D. Atlet akan sentiasa dihormati Menjadi panduan kepada atlet untuk memudahkan perjalanan perlawanan Menjadikan seseorang atlet itu lebih berdisiplin dan beretika Mewujudkan suasana harmoni dalam perlawanan

3. Sejarah perkembangan Sains Sukan bermula dengan... A. Penubuhan Sekolah Sukan Malaysia pada tahung 1970 yang bertujuan untuk mencungkil bakat-bakat atlet di peringkat sekolah lagi B. Mata peljaran Pendidikan Jasmani diperkenalkan di semua peringkat sekolah C. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ditubuhkan pada tahun 1968 untuk menganjur dan melaksanakan program pembangunansukan sekolah-sekolah di Malaysia. D. Institusi Pengajian Awam mula memperkenalkan program-program dalam bidang Sains Sukan 4. Manakah antara berikut merupakan fungsi pengurusan sukan. A. B. C. D. Merancang, mengelola, mengarah, menggubal Merancang, menyedia bajet, mengawal, mengelola, menyediakan jadual pertandingan. Merancang, menggubal jadual pertandingan, mengurus latihan Merancang, Mengawal, menyedia bajet, menyedia jadual pertandingan

5. Kejohanan Bola Tampar Daerah Temerloh telah disertai oleh 8 pasukan. Berapakah jumlah perlawanan yang akan berlangsung A. 20 B. 24 C. 26 D. 28 6. Pilih padanan yang betul.

3

4571/1 Keagresifan Kasar/ Ketara Kesan Atribusi Keagresifan Instrumental

A B C

Bertujuan mencederakan individu lain dengan niat untuk melihat individu tersebut menderitan kesakitan Kesan yang dialami olet atlit akibat daripada faktor dalaman Bermain mengikut peraturan dengan penggunaan daya fizikal serta peralatan dalam permainan Bertujuan mencederakan individu lain dengan niat untuk mendapatkan ganjaran tertentu

D Asertif

7. Kemahiran mengawal kebimbangan adalah A. B. C. D. terapi pernafasan, terapi sukan, visualisasi, pemusatan terapi pernafasan, pemusatan, relaksasi, visualisasi pemusatan,relaksisasi, terapi sukan, pemusatan pemusatan, terapi pernafasan, visualisasi, relaksisasi

Faktor Psiko-Fisiologikal - Tindakan seorang peninju yang agresif apabila merasakan pihak lawan untuk mencederakannya. Faktor Semasa – Sorakan penonton

8. Penyataan di atas merujuk kepada A. B. C. D. Strategi menjatuhkan pihak lawan Faktor atribusi Faktor yang mempengaruhi keagresifan Faktor Kebimbangan

9. Pilih susunan aras organisasi structural manusia yang betul. A. B. C. D. Aras sel – Aras molekul – Aras tisu – Aras organ – Aras sistem Aras tisu – Aras sel – Aras molekul – Aras organ – Aras sistem Aras sel – Aras molekul – Aras tisu – Aras organ – Aras sistem Aras molekul – Aras sel – Aras tisu – Aras organ – Aras sistem

10. Antara berikut yang manakah fungsi sistem rangka ?

4

4571/1 i. ii. iii. iv. Membentuk rangka tubuh Menyokong berat badan Melindungi organ dalaman Tempat penstoran mineral

A.

i, ii dan iii sahaja i, iii dan iv sahaja C. i, ii dan iv sahaja D. i, ii, iii dan iv B.

11. Antara berikut yang manakah bukan tulang panjang ?
A. B. C. D. Radius Tibia Skapula Humerus

12. Apakah otot antagonis yang terlibat semasa melakukan fleksi tangan ? A. B. C. D. Pektoralis Deltoid Trisep Bisep

13. Antara pergerakan-pergerakan berikut manakah yang melibatkan penguncupan isotonik ? A. B. C. D. Menaiki tangga Lentik belakang Latihan menggunakan mesin “multi-gym” Menolak dinding dengan siku bengkok

Rajah 1 14. Terdapat beberapa jenis sendi yang dikategorikan sebagai sendi sinovial. Nyatakan bahagian tulang yang berkaitan dengan rajah 1.

5

4571/1

A. B. C. D.

Sendi siku dan lutut Sendi antara radius dan ulna Sendi antara metakarpal falang Sendi antara karpal dan tarsal

15. Pada sendi ini tulang-tulang disambung dengan kartilej atau diikat oleh ligamen. Jenis sendi ini hanya membenarkan pergerakan yang terhad. A. B. C. D. Sendi fibrous Sendi sinovial Sendi cartilagenous Sendi vertebra

16. Apakah otot yang mempunyai bentuk sel yang tunggal, sangat panjang dan berjalur? A. B. C. D. Otot licin Otot rangka Otot kardiak Otot fiber Keperluan Oksigen Penghasilan ATP Tidak perlu Sedikit Tidak perlu Sedikit Perlu Banyak Jadual 2 Jangka masa 10 saat X Lebih 3 minit

Sistem Anaerobik Alaktik Anaerobik Laktik Aerobik 17. Apakah X? A. B.

C. D.

10 saat hingga 1 minit 1 minit hingga 2 minit 1 minit hingga 3 minit 2 minit hingga 3 minit

18. Apakah yang dimaksudkan dengan kecergasan fizikal. A. Kecergasan keseluruhan yang merangkumi komponen- komponen mental, sosial, emosi, fizikal dan rohani. B. Kecergasan yang melibatkan keupayaan individu untuk berfikir dan menggunakan maklumat untuk meningkatkan kualitit hidup seharian dan berfungsi secara optimal. C. Kecergasan yang melibatkan keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menghadapi cabaran dalam kerja harian dan menpunyai lebihan tenaga untuk kecemasan. D. Kecergasan yang melibatkan keupayaan individu untuk berinterksi dengan orang lain bagi mewujdkan perhubungan yang baik bagi meningkatkan kualiti hidup semua pihak.

6

4571/1 19. Manakah di antara komponen berikut yang dikaitkan dengan komponen kecergaan fizikal berdasarkan kesihatan. A. B. C. D. Fleksibiliti Kelajuan Ketangkasan Masa reaksi

20. Padanan berikut adalah benar tentang komponen kecergasan fizikal. A B C D Berdasarkan kesihatan Kelajuan Fleksibiliti Ketangkasan Daya tahan otot Berdasarkan lakuan motor Ketangkasan Masa reaksi Kelajuan Kekuatan otot

21. Komponen- komponen fizikal atau sistem tenaga adalah berbeza antara satu sukan dengan sukan yang lain. Latihan fizikal yang dijalankan perlulah khusus kepada kehendak indivudu atau sesuatu sukan yang diceburi. Kenyataan di atas adalah dimaksudkan dengan prinsip latihan fizikal berikut. A. B. C. D. Prinsip perbezaan individu Prinsip kekhususan Prinsip kebolehbalikan Prinsip kepelbagaian individu

22. Definisi yang tepat tentang frekuensi latihan dalam prinsip latihan bebanan adalah seperti berikut.

A. Kualiti kerja yang dikenakan seperti kelajuan larian atau ulangan maksima.
B. Masa yang diambil bagi menjalankan sesuatu latihan seperti satu jam sesesi. C. Prestasi fizikal yang menurun jika tidak dilakukan lebih daripada 72 jam. D. Kekerapan latihan yang dilakukan seperti dua sesi sehari atau lima sesi seminggu. 23. Atlet- atlet olahraga MSSM telah menjalani latihan yang sama dari awal sesi latihan sehingga akhir sesi latihan selama seminggu. Walaubagaimanapun tahap kecergasan atlet masih di tahap lama. Mengapakah hal yang sedemikian berlaku dalam pasukan tersebut.

A. B. C. D.

Atlet tidak mematuhi prinsip kekhususan. Atlet tidak mematuhi prinsip perbezaan individu Atlet tidak mematuhi prinsip kepelbagaian latihan Atlet tidak mematuhi prinsip kebolehbalikan

7

4571/1

24. Komponen kecergasan fizikal berdasrkan lakuan motor adalah seperti berikut. i. ii. iii. iv. Kelajuan Ketangkasan Koordinasi Fleksibiliti

A. i,ii dan iii B. i,ii dan iv C. i,iii dan iv D. i,ii,iii dan iv

Aktiviti ini dijalankan secara berulang-ulang dalam masa yang singkat dan terdapat masa rehat antara setiap ulangan.

25. Pernyataan di atas adalah merujuk kepada kaedah latihan
A. B. C. D. Fartlek Jarak jauh perlahan Jeda jarak jauh Latihan litar

26. Apakah objektif utama kaedah latihan jarak jauh perlahan A. B. C. D. Membina kecergasan kardiorespiratori Meningkatkan daya tahan otot Meningkatkan ketangkasan dan kelajuan Meningkatkan daya tahan kardiovaskular

27. Berikut adalah kesan latihan aerobik kepada sistem kardiovaskular kecuali A. B. C. D. Pertambahan kekuatan dan saiz jantung Pertambahan kadar isipadu jantung Pertambahan jumlah pengaliran darah ke otot Peningkatan kadar denyutan jantung

8

4571/1

Rajah 3

28. Berdasarkan rajah 3, nyatakan jenis latihan yang dilakukan oleh atlet tersebut.
A. B. C. D. Latihan Isometrik Latihan Isotonik Latihan Isokinetik Latihan Bebanan

29. Seorang atlet angkat berat telah mengambil satu hidangan makanan yang terdiri daripada 14g
lemak, 8g protien, dan 18g karbohidrat. Kirakan jumlah kalori ( C ) yang telah diambil oleh atlet tersebut? A. B. C. D. 254.9 kilokalori 0.2549 kilokalori 2394 kilokalori 0.2394 kilokalori

30. Apakah yang akan berlaku jika seorang atlet wanita itu mengalami kitaran haid yang tidak normal
dan hormon reproduktif yang kurang? A. B. C. D. Kekurangan densiti mineral tulang. Kekurangan hormon testiteron Kekurangan hormon androgen propesteron Kekurangan sebatian organik kompleks

Mengguling

Merangkak
Rajah 4

Diri tanpa sokongan

9

4571/1

31. Tahap pencapaian motor berfokus kepada perkembangan yang berlaku selepas dua tahun
kelahiran. Apakah aspek tahap pencapaian motor berdasarkan rajah 4?

A. Aspek keupayaan bukan lokomotor
B. Aspek keupayaan motor C. Aspek keupayaan lokomotor D. Aspek kawalan postur

32. Apakah kemahiran yang akan mempengaruhi atlet sukan badminton dan perahu layar? A.
Kemahiran terkawal B. Kemahiran luar kawal C. Kemahiran berterusan D. Kemahiran bersiri

33. Terdapat dua jenis lakuan motor dalam sistem biologi manusia, salah satunya adalah lakuan
motor involuntori yang menjurus kepada A. B. C. D. Lakuan motor yang terhasil daripada pergerakan otot licin dan kardiak Lakuan motor yang terhasil adalah dalam kawalan Pelaku telah menghasilkan lakuan yang dipengaruhi oleh interaksi pelaku dengan persekitaran Semua lakuan motor yang dihasilkan secara luar kawalan

34. Antara pergerakan berikut yang manakah melibatkan sistem tuas kerja kelas ketiga? i. ii. iii. iv. A. B. C. D. Fleksi sendi siku Ektensi leher Ektensi sendi lutut Abduksi kaki i,ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv ii, iii dan iv

35. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan pemindahan pembelajaran positif A. B. C. D. kemahiran hantran bola sepak kemahiran hantaran bola jaring kemahiran pukulan badminton kemahiran menghantar bola hoki kemahiran hantaran bola keranjang kemahiran hantaran bola baling kemahiran pukulan tennis kemahiran menghantar bola sepak

10

4571/1

Rajah 5

36. Di antara berikut, manakah yang dapat menerangkan tentang ciri-ciri lengkuk dalam proses
pembelajaran dalam rajah 5? A. B. C. Peningkatan prestasi yang tinggi di awal proses dan berkurangan di penghujungnya Tiada terdapat peningkatan dalam prestasi di awal dan akhir proses pembelajaran Prestasi yang tidak seimbang di sepanjang proses pembelajaran D. Peningkatan prestasi yang seimbang sepanjang proses pembelajaran

Rajah 5 37. Dalam mempelajari kemahiran mengelecek bola hoki ketika bergerak, apakah aspek keupayaan motor yang diperlukan oleh pemain hoki? A. B. C. D. Ketepatan kawalan Koordinasi pelbagai anggota Ketangkasan manual Kelajuan pergerakan tangan

11

4571/1

38. Kemahiran terkawal ialah kemahiran yang dihasilkan dalam persekitaran yang stabil dan tindakan
ditentukan oleh pelaku. Antara acara berikut yang manakah merupakan kemahiran motor yang berasaskan kemahiran terkawal A. B. C. D. Badminton Berkayak Tenis Golf

Rajah 6 39. Namakan jenis pergerakan dalam rajah 6.

A.
B. C. D.

Sirkumduksi Pronasi Supinasi Abduksi

40. Pergerakan yang melibatkan pergerakan sesaran menegak dan mendatar pada arah dan kelajuan yang sama? A. B. C. D. Sukan papan luncur Sukan luncur ais Sukan luncur salji Sukan terjun

12

4571/1 Bahagian A [40 markah] Jawab semua soalan.

Salah satu objektif Dasar Sukan Negara adalah membentuk masyarakat yang sihat, berdisiplin dan bersatu padu melalui penyertaan yang meluas dan peluang yang lebih dbaik dalam sukan di semua peringkat masyarakat. Huraikan sumbangan Dasar Sukan Negara kepada 1. a) Individu ................................................................................................................................... .
............................................................................................................................... ………… [2 markah]

b)

Negara ................................................................................................................................... .. …………………………………………………………………………………… …
[2

markah]

Semasa perlawanan akhir perlawanan badminton peringkat MSSM, Rahim berasa gementar dan gugup. Dia seringkali melakukan kesalahan yang sama. Tekanan yang dihadapi membuatkan Rahim bimbang. 2. a) Berikan definisi kebimbangan. ................................................................................................................................... . ...............................................................................................................................… . [2 markah] Nyatakan dua jenis teknik mengawal kebimbangan. ................................................................................................................................... . 13

b)

4571/1

................................................................................................................................... . [2 markah]

3. Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan sendi-sendi yang terdapat pada tubuh manusia.

Rajah 1.1 a) Namakan jenis sendi pada Rajah 1.1 dan Rajah 1.2

Rajah 1.2

Rajah 1.1 : …………………………………………………………………………………….. Rajah 1.2 : …………………………………………………………………………………… [2 markah] b) Sendi yang sama seperti pada Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 terdapat pada bahagian lain tubuh manusia. Lengkapkan Jadual 1.3 untuk menyatakan kedudukan sendi-sendi itu. Jenis sendi Sendi pada Rajah 1.1 Sendi pada Rajah 1.2 Kedudukan di tubuh Jadual 1.3 [2 markah] 4. Jadual 2 menujukkan ciri-ciri sistem tenaga.
Sistem Tenaga Sumber Intensiti Jangka Masa Acara Sukan

14

4571/1

X Y Z

fosfokreatin glukos/glikogen glukos/glikogen/ lemak/protein

tinggi tinggi rendah/ sederhana

10 saat 1 – 3 minit lebih 3 minit

P Q R

Jadual 2 a) Namakan sistem tenaga Y. ……………………………………………………………………………….............................. [1 markah] b) Berikan satu contoh acara sukan R. ………………………………………………………………………………………………… [1 markah] c) Bandingkan dua kaedah latihan untuk atlet dalam acara sukan P dan R. Atlet P (i) (ii) [2 markah] 5. a) Berikan definisi yang tepat tentang kecergasan fizikal. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… [2 markah] b) Senaraikan jenis sukan yang boleh membantu meningkatkan kecergasan fizikal seseorang individu. ...................................................................................................................................................... . ...................................................................................................................................................... [2 markah] 6. Berdasarkan jadual berikut, senaraikan komponen- komponen kecergasan fizikal. Komponen berdasarkan kesihatan Komponen berdasarkan lakuan motor Atlet R

15

4571/1

[4 markah]

7.

Rajah 3 menunjukkan satu jenis latihan yang sering digunakan dalam kaedah latihan anaerobik.

Stesen 1

Stesen 2

Stesen 3

Stesen 5

Stesen 4

Rajah 3
a) Nyatakan satu tujuan aktiviti dalam rajah itu. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. [1 markah] b) Namakan jenis latihan di atas. ………………………………………………………………………………………………….. [1 markah] c) Berikan dua contoh aktiviti lain yang sesuai dijalankan dalam latihan di 3(b).

16

4571/1 ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. [2 markah]

8.

Rajah 4 menunjukkan piramid panduan makanan untuk atlet.

Rajah 4 a) Berikan definisi pemakanan sukan? ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. [1 markah] b) Nyatakan satu kepentingan pemakanan sukan kepada atlet? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. [1 markah]

17

4571/1 c) Berdasarkan piramid makanan dalam rajah 4, nyatakan bilangan hidangan yang diperlukan oleh atlet dalam kumpulan 2 dan 5. Kumpulan 2: …………………………………………………………………………………… Kumpulan 5: …………………………………………………………………………………… [2 markah]

Rajah 5 9. a) Satu kriteria pergerakan rajah di atas adalah berpandukan kepada bagaimana suatu kemahiran itu dimulakan dan berakhir. Berikan dua contoh yang sesuai bagi kriteria ciri pergerakan yang sama iaitu dimulakan dan berakhir? ………………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………………… [2 markah]
Pergerakan Berkemahiran

X b) i. Nyatakan jenis pergerakan berkemahiran di X.

Y

………………………………………………………………………………………… ….. [1 markah] ii. Di Y kemahiran sesorang itu boleh dipertingkatkan menerusi latihan yang kerap dan praktis yang bersistematik. Berikan dua unsur penting yang harus diambil kira untuk mengukuhkan penguasaan sesuatu kemahiran?
………………………………………………………………………………………………

a:

18

4571/1 b: ……………………………………………………………………………………………… [2 markah]

10.

Rajah di bawah menunjukkan lengkuk pembelajaran kemahiran dan prestasi P dan Q

P Q a) Nyatakan satu contoh kemahiran dalam permainan yang digambarkan oleh lengkuk pembelajaran kemahiran dan prestasi motor P dan Q. P: ………………………………………………………………………………………………. Q: ………………………………………………………………………………………………. [2 markah] b) Nyatakan dua perbezaan antara lengkuk pembelajaran kemahiran dan prestasi motor P dan Q P i) ii) i) ii) [2 markah] Q

19

4571/1

Bahagian B [20 markah] Jawab mana-mana dua soalan.

1. Pengurusan adalah satu usaha untuk mengelola atau menyelesaikan satu pertandingan atau kejohanan sukan bersama dengan orang lain, sekumpulan orang semata-mata untuk membantu mencapai objektif yang diingini. Huraikan fungsi-fungsi pengurusan sukan [10 markah]

2. Lakar dan huraikan fungsi-fungsi struktur neuron yang berikut. (a) Dendrit (b) Ekson (c) Badan sel

[10 markah]

3.

Setiap tahun, atlet- atlet di Malaysia akan mewakili negeri masing- masing untuk beraksi dalam Sukan Olahraga MSSM. Setiap atlet dikehendaki menyiapkan diri dengan latihanlatihan yang memenuhi prinsip-prinsip latihan fizikal bagi mendapatkan kecergasan fizikal dan mencapai kejayaan dalam acara yang diwakili. a. Apakah yang dimaksudkan dengan kecergasan fizikal. b. Senaraikan dan jelaskan prinsip- prinsip latihan fizikal tersebut. [2 markah] [8 markah]
[3 markah]

4

a. Terangkan kedudukan fulkrum, daya dan beban dalam tuas kelas pertama

b. Terangkan anggota badan yang bertindak sebagai fulkrum, daya dan beban dalam satu aktiviti sukan melibatkan tuas kelas pertama. [7 markah]

20

4571/1

Skema jawapan Peperiksaan Akhir Tahun 2008 Bahagian A 1. a) Kebimbangan bermaksud Kesan kognitif @ emosi yang terhasil daripada persepsi terhadap situasi yang dihadapi Perasaan yang subjektif berpunca dari tafsiran @ persepsi seseorang induvidu terhadap sesuatu situasi yang menghasilkan kebangkitan dan tekanan. b) Teknik mengawal kebimbangan Terapi pernafasan Pemusatan (centering) Relaksasi Visualisasi 2. a) Individu b) Negara 3. Mencapai kecemerlangan di peringkat tertiggi Menigkatkan maruah bangsa dan negara di pesada sukan antarabangsa Memupuk persahabatan Pembentukan sahsiah, kesedaran dalam diri individu dan pembangkitkan semangat pertandingan Meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal Memanfaatkan masa senggang Mengurangkan tekanan hidup Interaksi sosial yang bermakna Perkembangan kemahiran-kemahiran asas

(a) Rajah 1.1 : Sendi kondil Rajah 1.2 : Sendi lesung (b) Pergelangan kaki, pinggul (a) Anaerobik laktik (b) Marathon (c) i. Latihan jeda, Latihan jarak jauh perlahan(LSD) ii. Latihan pliometrik, Latihan Fartlek

4.

21

4571/1 5.a. Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menhadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan. Berjoging,berenang, berbasikal.acara yang menggunakan sistem tenaga aerobik

b.

6. Komponen berdasarkan kesihatan Komposisi badan Daya tahan kardiovaskular Daya tahan otot Kekuatan otot fleksibiliti Komponen berdasarkan lakuan motor Kelajuan Ketangkasan Kuasa Imbangan Masa reaksi koordinasi daya tahan

7. a. b. c.

Meningkatkan kecergasan dalam usaha menambah kekuatan, daya tahan otot dan kardiovaskular. Latihan Litar. Lari ulang-alik/Burpee/Lari zing-zag/Lompat skip/Tekan tubi (mana-mana yang sesuai)

8. a.

Aplikasi strategi pemakanan untuk menggalakkan kesihatan, mengadaptasikan pemakanan kepada latihan, mengurangkan masa pemulihan selepas latihan serta meningkatkan prestasi optimum semasa latihan dan bertanding. - meningkatkan prestasi atlet - mengurangkan masa pemulihan selepas latihan yang membebankan - mengurangkan risiko mendapat kecederaan semasa latihan atau bertanding - memberi tenaga kepada atlet semasa latihan atau bertanding - membekalkan tubuh dengan nutrien-nutrien esential yang diperlukan Kumpulan 2: 6 – 11 hidangan Kumpulan 5: 2 -3 hidangan

b.

c.

9 a. bola sepak, melontar peluru, merejam bola takraw, merejam bola tampar b. i) kemahiran generik ii) a. kecekapan/ b. ketekalan/ c. cepat bertindak balas terhadap rangsangan 10. a. berenang/ rutin tarian/ rutin latihan lantai gimnastik 22

4571/1

b. i. P - perlahan di awal pembelajaran Q - terdapat pergerakan yang mudah dipelajari dan berlaku dengan cepat ii P - mendadak pada akhir pembelajaran Q - terdapat pergerakan yang sukar dipelajari dan berlaku dengan kadar yang perlahan
Bahagian B Skema esei Soalan 1 Fungsi pengurusan sukan i) Merancang Masa yang diperuntukan, bilangan peserta, belanjawan yang diberi Jadual latihan, prapertandingan dan pertandingan,penenpatan tempat latihan, keperluan atlet/ badan sukan Pengelolaan Masa yang diperuntukan, bilangan peserta. Belanjawan yang diberi Kemudahan yang disediakan Pengarahan Maklumat perancangan dan bentuk latihan atau pertandingan Memberi arahan AJK yang lain menjalankan tugas mereka Pemantauan dan pemerhatian ke atas perjalanan AJK Pengawalan Mengawal selia bidang tugas AJK pengurusan yang lain Bersedia memberi bantu muladan bantuan terapi kepada atlet yang mengalami kecederaan semasa latihan/ pertandingan Penyediaan belanjawan Menyediakan kertas kerja program yang dirancangkan Meneliti kertas kerja Mendapatkan belanjawan daripada sekto/ bahagian tertentuseperti Kementerian Belia dan Sukan Mendapatkan tajaan Pemimpin (jurulatih, pengurus, pakar pemakanan) Merangka rancangan latihan Mengaplikasikan prinsip-prinsip dan kaeah latihan Menetapkan ujian mendapatkan skor Pemakanan atlet Penilaian Post morterm Membuat penilaian setelah selesai sesuatu pertandingan

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

23

4571/1 Soalan 2 (a) Dendrit - merupakan fiber-fiber halus bercabang-cabang yang mengunjur dari badan sel. - berfungsi membawa impuls-impuls saraf ke badan sel. (b) Akson - merupakan satu fiber panjang yang membawa impuls saraf keluar dari badan sel. - akson disaluti dengan bahan putih dan berlemak yang dikenali sebagai mielin. - mielin melindungi dan menebat fiber-fiber serta meningkatkan kadar transmisi impuls saraf. (c) Badan sel - mengandungi nukleus dan merupakan pusat metabolik sel. Sebagai penambahaikan untuk program yang akan datang

Soalan 3 a. Kecergasan fizikal adalah keupayaan individu untuk berfungsi secara berkesan untuk menhadapi cabaran dalam kerja fizikal harian dan menggunakan masa lapang dengan lebih efektif di samping mempunyai lebihan tenaga untuk tujuan kecemasan. Prinsip lebihan bebanan. Prestasi fizikal akan meningkat bila berlaku penambahan dalam beban kerja. Penambahan beban kerja perlu dilakukan secara progresif setelah badan atau sistem biologi dapat mengadaptasi kepada beban kerja yang dikenakan. Prinsip kekhususan. Konponen fizikal atau sistem tenaga adalah berbeza antara sukan dengan sukan yang lain. Latihan fizikal yang dijalankan perlulah khusus kepada kehendak individu atau sukan yang diceburi. Prinsip kebolehbalikan Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal. Sekiranya latihan tidak dilakukan secara berterusan, penurunan dalam presati akan berlaku. Prestasi fizikal akan menurun dengan ketara jika latihan tidak dilakukan lebih daripada 72 jam. Prinsip kepelbagaian latihan Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat individu dalam sesuatu aktiviti bagi mengelakkan kebosanan.

b.

Soalan 4

24

4571/1

a) Terangkan kedudukan fulkrum, daya dan beban dalam tuas kelas pertama B F (b) Terangkan anggota badan yang bertindak sebagai fulkrum, daya dan beban dalam satu aktiviti sukan melibatkan tuas kelas pertama. Acara lontar peluru - siku bertindak sebagai fulcrum - penguncupan otot trisep memberi daya - peluru sebagai beban D berlaku apabila fulcrum berada di antara daya dan beban tuas kelas pertama menggunakan daya yang kecil untuk mengatasi beban yang besar tetapi pergerakan perlahan

25