ISL 3 Sediakan grafik yang menerangkan jenis nila dan contoh yang relevan dengan situasi kehidupan.

· · · · · · NILAI Jenis-jenis nilai NilaiInstrumental (Ekstrinsik) Nilai Intrinsik Nilai Subjektif Nilai Objektif Nilai Relatif Nilai Mutlak (Absolute) Peranan Nilai yg digunakan utk menunjukan hubungan antara nilai. Nilai yg digunakan utk menunjuk pandangan seseorang terhadap nilai. Nilai yg digunakan utk menunjukkan apa yg dinilai. OBJEKTIF Nilai yang bebas daripada pilihan peribadi. Nilai yang diterima atau ditolak berdasarkan pengalaman dalaman yang dialami atau berpunca dari aspek luar yang dipersetujui oleh kebanyakkan orang. Penderaan haiwan adalah tidak mencerminkan nilai perikemanusiaan. Sebenarnya haiwan memang memberi banyak kegunaan dan kelebihan kepada manusia. Dengan itu, segala kebajikan bagi haiwan harus dijaga oleh tuannya. Akan tetapi, masih terdapat penderaan haiwan dengan cara dendaan atau deraan memang harus dikejikan. Ini dapat membolehkan remaja mengamalkan nilai moral dengan tidak mengabaikan kebajikan pihak lain.

SUBJEKTIF

DEFINISI

Nilai (kualiti) yang diterima atau ditolak oleh seseorang individu dengan berdasarkan kepada pandangannya sendiri terhadap sesuatu benda atau perkara.

CONTOH SITUASI

Kes hukuman rotan ke atas murid di dalam kelas. Sebenarnya, terdapat sebabnya guru merotan muridnya dalam kelas. Mungkin ia berlaku disebabkan murid tersebut terlalu nakal atau malas dalam kelas sehingga menganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh ini amat sesuai kerana ia boleh memberi impak kepada murid supaya mengamalkan amalan yang bagus dan bertanggungjawab sebagai penerima ilmu. Justeru, ia akan membantu remaja dalam membentuk sikap dan moral yang baik.

Walaupun rakan sekelasnya menyuruhnya memberi markah yang tinggi kepada kelas mereka atas statusnya. Kualiti yang diterima atau ditolak sebagai alat mencapai sesuatu matlamat. misalnya berani. Situasi Musan ialah seorang ketua kelas tingkatan Enam DEFINISI Albert suka membantu rakan-rakannya menyelesaikan masalah matematik bukannya mengharapkan sebarang balasan daripada rakan-rakannya tetapi untuk memantapkan kemahirannya dalam menyelesaikan masalah matematik pada diri sendiri. Walaupun Musan sebagai pengadil dalam pertandingan banner antara kelas. dan hormat-menghormati. kasih saying. Nilai ini merupakan nilai peringkat pertama (first order value). Namun. INTRINSIK Nilai yang tidak perlu bergantung kepada nilai lain untuk mencapai matlamatnya. Nilai instrumental ini adalah nilai peringkat kedua (second order value). Contoh ini dapat kepada bertindak memberi remaja dengan gambaran supaya saksama dalam segala hal. Biru. Musan tidak berbuat demikan kerana dia menilai semua karya dengan teliti dan adil tanpa dipengaruhi oleh permintaan rakan-rakanya. kerana nilai itu sendiri merupakan matlamat akhir. . keadilan dan sebagainya. Contoh ini dapat membantu remaja CONTOH SITUASI mengamalkan nilai baik dan diberi pengetahuan bahawa memberi bantuan juga boleh mendatangkan kelebihan pada diri sendiri.NILAI INSTRUMENTAL (EKTRINSIK) Nilai yang memerlukan kepada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat . rajin. misalnya baik hati.

Nilai relatif ini boleh berubah mengikut semasa dan fahaman mengenai benar atau salah bagi suatu topik yang dibincangankan. . manakala Malaysia berpandangan serius tentang isu ini kerana ia membawa kesan seperti orang yang terlibat akan dipandang keji dan dikutuk oleh orang lain.NILAI RELATIF MUTLAK Nilai yang dihargai dan tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan bagi sesebuah masyarakat. pengamalan nilai yang baik akan mendatangkan kebaikan kepada diri dan pihak lain. CONTOH SITUASI Situasi pergaulan bebas antara remaja yang berleluasa serta menjadi isu hangat pada masa kini. tetapi ia adalah masalah sosial yang hangat di Malaysia. Gambaran Hidup berkeluarga adalah kehidupan yang baik. Ini memberi gambaran yang positif kepada remaja kini supaya mengamalkan amalan hidup berkeluarga yang sihat mendatangkan keharmonian antara ahli keluarga serta menyumbang kepada perpaduan masyarakat dan negara. Nilai ini adalah berkekal sepanjang masa dan di semua tempat serta hampir sama bagi semua situasi norma masyarakat. Segala idea atau fakta dapat diterima secara umun dan diuji atau terbukti samada ia baik ataupun buruk. Walaupun perkara ini adalah biasa di negara barat. Negera Barat berpandangan perkara ini adalah tidak bersalah dari sisi undangundang. DEFINISI Nilai yang diterima atau ditolak dengan berdasarkan peraturan masyarakat untuk mencapai matlamat masyarakat. Ini membawa pengajaran kepada remaja supaya mengamalkan nilai relatid yang mengutamakan pandangan dan peraturan dalam masyarakat yang mana ia berada. Justeru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful