Biodata Skinner

Nama sebenar ialah Burrhus Federic Skinner. Dilahirkan pada 20 Mac 1904 dan meninggal dunia pada 18 August 1990. B.F.Skinner di gambarkan oleh rakan sepermainan beliau ketika kecil di Pennsylvania seorang yang peramah. Sebagai seorang kanak-kanak, beliau menyukai mencipta sesuatu dan akhirnya kemahiran yang ada digunakan dalam experimen psikologi beliau sendiri. Beliau menerima Ijazah Kesusasteraan Bahasa Inggeris pada tahun 1926 dari Kolej Hamilton dan meluangkan masa menjadi penulis sebelum beliau menjumpai hasil penulisan Watson dan Pavlov. Beliau mendapat inspirasi dari penulisan dua tokoh ini dan membuat keputusan untuk melepaskan kariernya sebagai penulis novel dan mengamabil ijazah kedoktoran(Ph.D) dalam bidang psikologi di Universiti Harvard. Menerbitkan buku berjudul Behavior of Organism yang mengandungi huraianhuraian prinsip-prinsip utama pelaziman operan berdasarkan kajian-kajian beliau yang telah dijalankan pada tahun 1930-an.

Skinner bersama isteri dan anak mereka, Debbie

Pada tahun 1945, beliau berpindah ke Bloomigton, Indiana dan memasuki Jabatan Psikologi di Universiti Indiana. Tiga tahun berikutnya, iaitu pada tahun 1948 beliau mendapat tempat di Jabatan Psikologi di Universiti Harvard dan kekal di sana sehingga nafas yang terakhir. Beliau menjadi salah seorang ketua behavioris dan menjalankan kajian ke atas tikus dengan menggunakan Kotak Skinner. Skinner telah mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkahlaku tikus boleh diaplikasikan ke atas manusia. Malah beliau pernah membesarkan anaknya, Debbie di dalam kotak Skinner. Skinner telah mengandaikan bahawa segala konsep berkaitan dengan tingkahlaku tikus boleh diaplikasikan ke atas manusia.

Sebaliknya dari pemerhatian Skinner.Skinner telah mereka bentuk sebuah kotak yang dikenali dengan Kotak Skinner. Apabila alat penekan itu dipijak. Di dinding bahagian atas pula dipasang sebiji lampu untuk digunakan kajian selanjutnya. 1. Apabila ia terpijak alat penekan. individu tidak dapat mengawal tingkahlakunya. Eksperimen pertama - - Seekor tikus yang lapar diletakkan ke dalam Kotak Skinner . Tikus yang lapar kelihatan berlari-lari secara mundar-mandir di dalam Kotak Skinner untuk mencari makanan.Anugerah yang telah diperoleh sepanjang karier beliau ialah National Medal of Science from President Lyndon B. TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER Skinner pernah mengkaji teori-teori behaviorisme yang dinyatakan oleh ahli-ahli psikologi yang lain. Johnson (1968) . . makanan disalurkan ke dalam mangkuk. Kotak Skinner Skinner telah menjalankan tiga eksperimen bagi membuktikan hipotesis beliau. tingkahlaku yang terhasil tidak mengikut urutan kemunculan tingkahlaku selepas rangsangan. Gold Medal of the American Psychological Foaudation (1971). Mereka menekankan bahawa setiap gerakbalas adalah dihasilkan daripada sesuatu rangsangan yang diketahui. Di dalam kotak tersebut. Ahli-ahli ini berpendapat bahawa tingkah laku manusia adalah pasif dalam kata lain. Kesimpulannya. Skinner berpendapat manusia dapat mengawal tingkah laku dirinya. biji makanan akan disalurkan ke dalam mangkuk tersebut. Tingkah laku tikus di dalam kotak tersebut boleh dikawal dan gerakbalasnya boleh diperhatikan dan direkodkan. tetapi ianya berlaku kerana kesan daripada rangsangan yang berkenaan. sama ada terlazim atau tak terlazim. Bagi membuktikan hipotesisnya. terdapat sebuah mangkuk disambungkan kepada alat penekan. Human of the Year Award (1972) dan Citation for Outstanding Lifetime Contribution to Psychology.

Kesan/akibat . fenomena ini didapati berlaku dalam kajian pelaziman klasik. Pada peringkat ini. Jadi.. peneguhan negatif. Jika lampu tidak menyala. Cara pembelajaran ini dikenali oleh Skinner sebagai pembelajaran melalui pelaziman operan. Proses ini diulang-ulang hingga kelihatan tikus hanya memijak alat penekan apabila lampu menyala sahaja. Fenomena ini juga didapati berlaku dalam kajian pelaziman klasik. Eksperimen ketiga - Skinner menyambung hubungan lampu dengan alat penekan. prinsip Premackdan pelupusan. di mana apabila tikus memijak alat penekan. tetapi akhirnya berhenti memijak alat penekan tersebut apabila mendapati makanan tidak akan dikeluarkan lagi. Bagaimanapun. ia terus memijak alat penekan tersebut. makanan juga tidak akan keluar.- Tindakan yang berulang kali telah membawa kesedaran kepada tikus tersebut untuk memperolehi makanan. lampu akan menyala dan makanan dikeluarkan secara serentak. a) Peneguhan Positif Peneguhan positif ialah memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Eksperimen kedua - Skinner memutuskan hubungan mangkuk dengan alat penekan. Skinner menghuraikan fenomena ini sebagai pembelajaran diskriminasi. iaitu makanan (ganjaran) tidak lagi dikeluarkan. Peneguhan ini adalah sebagai salah satu bentuk motivasi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 2. Dan apabila tikus itu dikeluarkan dari Kotak Skinner kemudian di masukkan kembali ke dalam Kotak Skinner. tikus pun berhenti memijak alat penekan tersebut (gerak balas). 3. iaitu tikus telah belajar konsep diskriminasi dengan membezakan masa yang sesuai untuk memijak alat penekan untuk memperolehi makanan. Peneguhan yang positif yang diberikan oleh guru dapat mendorong pelajar menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. tikus tersebut telah belajar cara memperolehi makanan dengan memijak alat penekan tersebut. makanan tidak dapat disalurkan ke dalam mangkuk. Terdapat lima jenis proses dalam teori pelaziman operan Skinner iaitupeneguhan positif. Tikus mula berulang kali bertindak seperti dalam eksperimen pertama. dendaan. apabila tikus memijak alat penekan dalam Kotak Skinner. Tingkah laku Tingkah laku masa hadapan Pelajar mengemukakan Guru memberikan Pelajar mengemukan soalan yang baik pujian kepada pelajar lebih banyak soalan yang baik. Fenomena ini dihuraikan oleh Skinner sebagai proses penghapusan.

Tiada nilai peneguhan di mana Kesan/akibat Peneguhan berterusan Peneguhan diberi selepas setiap gerak balas. Pop kuiz Peneguhan berkala nisbah tetap Peneguhan selepas bilangan set Kerja yang dibayar mengikut kadar . peneguhan berkala nisbah tetap dan peneguhan berkala nisbah berubah. cirri-ciri pujian (peneguhan positif) yang memberi kesan ialah:Memuji secara ikhlas Memuji dengan cepat Memuji tanpa pilih kasih Memuji usaha dan cuba jaya Memuji tingkah laku yang spesifik Memuji jawapan atau respon yang spontan b) Peneguhan negatif Peneguhan negative adalah rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkan yang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan. Menonton televisyen. yang seterusnya tepat pada waktunya. peneguhan berkala berubah. Peneguhan berkala tetap Kuiz mingguan Tahap gerak balas meningkat apabila diberi peneguhan tetapi menurun selepas peneguhan diberikan. Cepat memberi kesan. Menunjukkan sedikit ketekunan dan penurunan pada kadar yang pantas dalam gerak balas apabila masa peneguhan berlalu. berhenti seketika selepas peneguhan. Peneguhan diberi selepas satu jangka masa yang ditetapkan.a) b) c) d) e) f) Menurut Brophy (1981). Cepat member gerak balas: berhenti Peneguhan berkala berubah Peneguhan selepas jangka masa berubah-ubah. Ketekunan masih tinggi dan kadar penurunan gerak balas yang perlahan. Jadual di atas meliputi peneguhan berterusan. peneguhan berkala tetap. menyiapkan tugasan tepat pada waktunya. Pelajar akan lambat member gerak balas. Rajah di atas menunjukkan peneguhan yang boleh digunakan untuk membentuk tingkah laku yang diingini. Tingkah laku Tingkah laku masa hadapan Pelajar tidak Guru berleter kepada Pelajar akan menyiapkan tugasan pelajar. Peneguhan Maksud Contoh Bentuk Gerak Balas Tindakan apabila peneguhan diberhentikan Kurang ketekunan dan kehilangan tindak balas dengan cepat.

scribd. Tingkah laku Tingkah laku masa hadapan Pelajar membuat kotok Guru member amaran Pelajar tidak lagi dalam kelas. Guru atau ibu bapa tidak member kemudahan apabila pelajar tidak berkelakuan betul. Jadual Peneguhan Skinner Sumber: http://www. kepada pelajar. Kesan/akibat d) Prinsip Premack Konsep utama prinsip ini ialah mengaitkan aktiviti yang kurang diminati kepada aktiviti yang lebih diminati untuk mengekalkan tingkah laku terhadap aktiviti yang kurang diminati. Dendaan Penyingkiran Berkaitan dengan penyingkiran rangsangan.’ Sebagai guru. kemudian guru mengadakan sistem demerit agar pelajar membaca buku. Contoh:Pelajar mendapat markah rendah dalam ujian. Prinsip Premack dikenali sebagai ‘Grandma’s Rule’ yang berasaskan kenyataan ‘ kamu boleh bermain selepas selesai memakan sayursayuran ini. ibu bapa mengenakan denda agar pelajar tidak boleh keluar rumah untuk bermain sehingga mendapat markah yang baik.com/doc/6242419/Teori-Pembelajaran c) Dendaan Adalah satu proses atau cara untuk mengurangkan atau melemahkan tingkah laku yang tidak diingini agar tidak berulang. Cara ini membawa kesan negatif yang membawa kepada pengurangan dalam kekerapan berlakunya tingkah laku tersebut. Contoh:Pelajar tidak suka membaca buku. Kekal tinggi. Gerak balas yang sangat tinggi dan masih menunjukkan gerak balas walaupun peneguhan tidak diberikan. Ia menakutkan pelajar. peneguhan hilang nilanya bila kerap diberikan peneguhan yang sama. kita boleh menggunakan kaedah ini dengan menyelang . Dendaan dibahagi kepada dua:Dendaan persembahan Disebabkan oleh sesuatu rangsangan yang menyebabkan perubahan tingkah laku diri pelajar tetapi tidak melibatkan fizikal.gerak balas yang telah ditetapkan seketika selepas peneguhan Peneguhan berkala nisbah berubah Peneguhan selepas beberapa bilangan gerakbalas yang berubahubah Mesin yang mengeluarkan tiket dengan memasukkan wang ke dalamnya. membuat kotor di dalam kelas.

Berbanding peneguhan negatif yang membawa kesakitan. 6. Guru harus berhati-hati dalam memberi peneguhan negatif kerana murid akan menganggapnya sebagai hukuman ANALISIS TEORI MENGGUNAKAN TEKNIK S. Konsep diskriminasi melalui proses pelaziman operan membantu murid untuk memperolehi ilmu serta kemahiran dengan tepat. . Keadaan ini dapat diatasi jika:Peneguhan untuk sesuatu perlakuan itu dikenal pasti. misalnya menghentikan peneguhan yang diberikan dahulu. yang paling penting dalam pelaziman operan ialah konsep dskriminasi . - IMPLIKASI TEORI PENGAJARAN TERHADAP PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN. peneguhan positif merupakan rangsangan yang penting. Ganjaran hendaklah sesuai dengan usia murid. Untuk mengukuhkan sesuatu kemahiran atau teknik yang baru dipelajari hendaklah memberikan peneguhan secara berterusan dan diikuti secara berkala. Prinsip Jadual Peneguhan Skinner dapat digunakan untuk merancang serta melaksanakan peneguhan berterusan dan peneguhan berkala yang berpatutan agar menjamin tingkah laku operan dapat dikekalkan. Prinsip penghapusan melalui proses pelaziman operan adalah lebih sesuai digunakan untuk memodifikasikan tingkah laku murid yang tidak diingini.W.O. sama ada peneguhan positif atau peneguhan negatif.selikan aktiviti yang menarik dengan yang kurang menarik untuk meningkatkan kadar pembelajaran murid. 3. 5. 7.        1.T Kekuatan (Strength)   Untuk mencapai kejayaan. 2. penggunaan peneguhan positif yang membawa keseronokan adalah lebih berkesan. kerana hasilnya tidak datang dengan serta merta. Untuk meningkatkan keebarangkalian gerak balas murid. e) Pelupusan Bermaksud perlakuan yang tidak diberi peneguhan akan lupus dengan sendirinya. 4. Peneguhan itu tidak lagi digunakan Guru bersabar dalam menghadapi proses pelupusan.

5. Guru juga hendaklah menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran. penghapusan sesuatu tingkah laku operan yang dihasilkan akan berlaku. Aplikasi teknik dan peneguhan yang sesuai. Matlamat tersebut hendaklah yang realistik dan boleh dicapai. IMPLIKASI TEORI BEHAVIORISME TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.   Objektif hendaklah khusus. Jika peneguhan tidak diberikan. tetapi ia membawa kesan yang tidak menyeronokkan. 3.  Pecahkan tugasan pembelajaran kepada langkah. Penguasaan langkah awal perlu dipastikan sebelum berpindah kepadaa langkah seterusnya. Konsep diskriminasi boleh dikuasai oleh manusia melalui proses pelaziman operan.    Satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran. 4.   Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas. Guru hendaklah menetapkan maklumat yang spesifik. 1.langkah kecil. 2. Satu objektif bagi satu langkah kecil.  Peneguhan berterusan semasa proses pembentukan tingkah. Pembelajaran berlaku melalui pelaziman operan diri sendiri. .laku. Buat analisis tugasan. Sedikan langkah pengajaran secara berperingkat.Kelemahan (Weakness)    Peluang (Opportunity) Ancaman (Threat )  Peneguhan negatif akan menghasilkan tingkah laku yang diingini. Susunan langkah hendaklah secara progresif/ ansur maju.

Amalkan teknik hukuman dan ganjaran. 7. Amalan rutin keceriaan. Berdasarkan masa : masa tetap dan masa berubah Berdasarkan kandungan : nisbah tetap dan nisbah berubah 6. 8. Aplikasi hukukm kesediaan.    Kaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada.   Peneguhan berkala selepas tingkah.      Amalan rutin belajar. Amalan dinamika kumpulan. . Sediakan amalan disiplin bilik darjah yang mesra. Pembelajaran koperatif dan kolaboratif. Pilih dan aplikasi peneguhan yang sesuai. Sediakan situasi yang merangsangkan. Peraturan bilik darjah yang positif. 9.   Banyakkan pengulangan dan latih tubi. Aplikasi hukum kesan/ akibat. Aplikasi hukum latihan. Cungkil rasa ingin tahu/ motivasi pelajar.    Adakan aktiviti pengukuhan.laku dikuasai. Sediakan latihan yang banyak dan pelbagai.

Mereka membuat analogi otak manusia sama seperti sebuah kotak hitam yang gelap. Oleh itu mereka tidak mementingkan peranan otak dalam pemerolehan bahasa. Thondike dan Pavlov.Pengenalan Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2009.B Watson terdapat tokoh lain yang turut mengkaji tentang teori ini. Namun selain daripada J. beliau menyatakan bahawa Pengasas teori ini adalah J. Bagi mereka perkara yang berlaku dalam otak manusia tidak dapat dikenalpasti. Golongan mazhab ini menolak pendapat yang menghubungkan operasi kognitif dengan pemerolehan bahasa.B Watson yang popular dengan teori Little Albert. Posted by IPG Kampus Bahasa Melayu at 8:53 AM No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Konsep Khas Teori Behaviorisme ( Ivan Pavlov ) Menurut laman web sesawang scribd yang ditulis . Teori pemerolehan bahasa Behavioris pada zaman sebelum ini lebih menekankan tingkah laku yang dapat dilihat sahaja. Mereka adalah Skinner.

Pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan tersebut dinamakan sebagai pelaziman dan pembelajaran yang berlaku akibat dua ransangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik. Pembelajaran yang berlaku kerana perkaitan di namakan pelaziman manakala pembelajaran akibat dari perkaitan dua rangsangan di namakan pelaziman klasik. Arahan ialah rangsangan. Hasil daripada kajiannya. Manakala rangsangan pula adalah apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan di antara rangsangan dengan gerak balas. Gerak balas ialah apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat daripada rangsangan. manakala tindakan mengangkat tangan ialah gerakbalas. mengaitkan nama dengan watak. mengaitkan istilah teknik di dalam fizik dengan apa yang dimaksudkan atau mengaitkan tarikh dengan peristiwa Posted by IPG Kampus Bahasa Melayu at 8:45 AM No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Prinsip Teori Behaviorisme . Pelaziman klasik ini termasuklah mengaitkan simbol-simbol dengan apa yang dilambangkan.olehEddliestaniselie teori ini mengatakan bahawa setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas. Rangsangan juga boleh dikaitkan dengan satu rangsangan yang lain untuk mendatangkan pembelajaran. beliau . Sebagai contoh apabila guru memberikan arahan supaya murid mengangkat tangan. maka murid dengan cepat akan mengangkat tangannya.Ivan Pavlov Menurut Ragbir Kaur Joginder Singh (2010). Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada kaitan antara rangsangan dengan gerakbalas.

Pembelajaran yang berlaku akibat perkaitan di antara dua rangsangan dinamakan pelaziman Posted by IPG Kampus Bahasa Melayu at 8:43 AM No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook IVAN PAVLOV TEORI PELAZIMAN KLASIK Biodata dan foto berkenaan dengan pengasas Teori/Model Menurut Choong Lean Keow 2009. Beliau menambah bahawa Ivan Pavlov . Prinsip tersebut ialah: i. Pembelajaran berlaku akibat kaitan antara rangsangan dan gerak balas iii. Thondike dan Watson. beliau menyatakan sama seperti yang dinyatakan oleh Choog Lean Keow. Setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas ii. Beliau telah meninggal dunia pada Meninggal – 27 Februari 1936 di Leningrad Rusia ketika berusia 86 tahun. beliau menyatakan Pavlov merupakan salah seorang daripada ahli teori Behavioris selain daripada Skinner. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2009.menyatakan bahawa terdapat tiga prinsip asas di dalam eksperimen Ivan Pavlov. Rusia Tengah. Beliau dilahirkan pada 14 September 1849 di Ryazan.

psikologi dan ahli fizik berbangsa Rusia. Pada tahun 1884. beliau telah dilantik menjadi Profesor di Institut of Experimental Medicine. Posted by IPG Kampus Bahasa Melayu at 8:39 AM No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Teori pelaziman klasik Ivan Pavlov Teori pelaziman klasik adalah tentang tingkah laku pembelajaran yang telah dipelopori oleh Ivan Pavlov ( 1849-1936). Sebagai seorang yang sangat mencintai bidang fisiologi beliau telah meminta seorang pelajar duduk di sebelah katilnya dan merekodkan perihal kematiannya. Beliau telah mendapat gelaran doktor falsafah pada tahun 1879. Pada tahun 1980-an. Beliau terkenal dengan orang pertama yang mendeskripsikan fonomena pelaziman klasik atau pelaziman responden.merupakan ahli fisiologi. Semasa kecil Ivan Pavlov bersekolah di sekolah Seminari Teologi dan telah melanjutkan pelajaran di sebuah universiti yang bernama Universiti St. beliau telah dianugerahkan hadiah Nobel bagi kategori fisiologi atas eksperimen beliau iaitu melatih anjing untuk mengeluarkan air liur apabila mendengar bunyi yang dikeluarkan oleh metronome. Petersburg di dalam bidang Kimia dan Fisiologi. Pada tahun 1904 pula. Pavlov mengkaji fungsi pencernaan pada anjing dengan melakukan . Hasil eksperimen ini telah mengasaskan teori behavioris dalam bidang psikologi yang merupakan rujukan asas kepada konsep pelaziman klasik pada masa kini.

maka ketika anjing mendengar bunyi loceng (Ransangan . Beliau sedar anjing akan mengeluarkan air liur sebelum makanan sampai ke mulutnya dan mencari hubungan timbal balik antara air liur dengan aktiviti perut. Dalam eksperimen ini anjing diberikan makanan (Ransangan Tidak Terlazim – RTT ) setelah mendengar bunyi loceng (Ransangan Terlazim – RT )terlebih dahulu. beliau dapat mengumpulkan. Berikut adalah tahap-tahap eksperimen dan penjelasan dari gambar di bawah: Gambar pertama. Gambar ketiga. Setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang. Pavlov hendak melihat rangsangan luar dapat mempengaruhi proses ini. Oleh itu contoh paling awal dan terkenal bagi pelaziman klasik melibatkan pelaziman air liur pada anjing kajian Pavlov. Gambar keempat. anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Gambar kedua. menyukat dan menganalisis air liur haiwan itu dan bagaimana ia dapat diberikan makanan pada keadaan yang berbeza. Jika loceng dibunyikan ( Ransangan neutral – RN ) maka anjing tidak memberi respon atau mengeluarkan air liur. Dengan cara itu. Apabila anjing diberikan makanan (Ransangan Tidak Terlazim – RTT ) maka secara refleks anjing akan mengeluarkan air liur( Gerakbalas Tidak Terlazim – GTT ).pemerhatian pada kelenjar air liur.

Kerana pada awalnya (gambar 2) anjing tidak memberi respon apapun ketika mendengar bunyi loceng. . Contoh: lelehan air liur Ransangan terlazim Ransangan yang baru yang diberi bersama ransangan lama. Jika anjing secara terus menerus diberikan ransangan berupa bunyi loceng dan kemudian mengeluarkan air liur tanpa diberikan sebuah hadiah berupa makanan. Hal ini disebut dengan extinction atau penghapusan.Terlazim – RT ) tanpa diberikan makanan. Contoh: makanan Gerak balas tidak terlazim Sesuatu yang dihasilkan oleh sesuatu rangsangan. secara automatik anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya ( GerakbalasTerlazim – GT ). Dalam eksperimen ini menunjukkan bagaimana cara untuk membentuk perilaku anjing agar ketika mendengar bunyi loceng ia akan memberi respon dengan mengeluarkan air liur walapun tanpa diberikan makanan. Maka kemampuan stimulus terkondisi (bunyi bel) untuk menimbulkan respons (air liur) akan hilang. Pavlov mengemukakan empat peristiwa eksperimental dalam proses akuisisi dan penghapusan sebagai berikut: Konsep Keterangan Ransangan tidak terlazim Sesuatu yang mampu menghasilkan sesuati gerak balas.

homestead. Contoh: lelehan air liur Menurut laman sesawang http://peoplelearn. ransangan dan objektif dimana kajian Pavlov tetap merupakan model yang luar biasa dan tidak dapat ditandingi. Contoh Dalam Kehidupan Nyata .html. Pavlov bersama anjing yang digunakan bagi menjalankan uji kaji.Contoh: loceng Gerak balas terlazim Gerak balas yang dihasilkan oleh ransangan baru setelah dipadankan dengan ransangan lama. Gambaran susun atur kajian yang dijalankan Pavlov.com/psychlearnconte nt2a. Psikologi Behaviorisme menggunakan suatu pendekatan ekperimental.

maka secara automatik pasangan anda akan sangat suka dengan anda. (GTT). 2006 dalam bukunya Sejarah dan Sistem Psikologi.Menurut Brennan. (RT). James F. dan (GT) seperti eksperimen yang telah dilakukan oleh Pavlov . jika anda mempunyai pasangan yang “sangat suka ” dengan coklat (RTT). secara automatik dia akan sangat suka dengan coklat pemberian anda. setiap kali anda bertemu (GTT) dengan kekasih anda maka berikanlah sebuah coklat untuk kekasih anda. sebagai contoh untuk menambah kelekatan dengan pasangan. Berdasarkan teori. selanjutnya cukup dengan bertemu dengan anda tanpa memberikan coklat. hal ini dapat terjadi pembentukan perilaku antara (RTT). ketika hal itu dilakukan secara berulang-ulang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful