MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD

PENGISIAN PROGRAM DAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA Kelab Rukun Negara yang diwujudkan di sekolah-sekolah akan melaksanakan pelbagai aktiviti yang berteraskan kepada pengukuhan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan (4P) Rukun Negara di kalangan Murid. Selain daripada matlamat untuk memperkenal dan menyedarkan murid tentang kepentingan Rukun Negara, kelab ini juga akan dijadikan sebagai Salah satu strategi utama ke arah pengukuhan semangat perpaduan dan integrasi nasional di kalangan murid pelbagai kaum.

Bagi mencapai matlamat ini, aktiviti Kelab Rukun Negara akan dirangka dan dilaksanakan berlandaskan kepada lima prinsip Rukun Negara iaitu:  Kepercayaan Kepada Tuhan ‐ Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara - Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme  Keluhuran Perlembagaan - Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan;  Kedaulatan Undang-Undang ‐ Program/aktiviti yang berkaitan dengan undangundang;  Kesopanan dan Kesusilaan ‐ Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman mengenai tatasusila dan kebudayaan sesuatu kaum.

1

0 Aktiviti Peneguhan : Pembubaran AJK Tahun 2012 Perlantikan AJK Tahun 2012 Cadangan Yuran Kelab Setahun Pembentangan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun 5. 2.MODUL 1 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . 3. 2. Membubarkan AJK Tahun 2012 Melantik AJK Tahun 2013 Mengesahkan pendaftaran ahli baru Fail Pengurusan Surat Panggilan/Notis Mesyuarat Agung. 3.0 Aktiviti : 7.0 Alat Sokongan : 6.0 Objektif : : : : Kelab Rukun Negara PERTAMA Mesyuarat Agung Kelab Rukun Negara 1.0 Tajuk 4. 2.0 Refleksi : 2 . Takwim Tahunan (2013) 5.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. 1. Membentuk Kumpulan 6. 1. 3. 4. Penerangan alat tulis. 8. Penerangan semula matlamat dan objektif Kelab 2. 1. 4. Penerangan tentang tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa dan setiap ahli. 3.0 Jenis Kegiatan 2.0 Minggu 3. seperti buku log/jurnal yang perlu dibawa oleh setiap ahli setiap kali menghadiri perjumpaan kelab. 4.

0 Alat Sokongan : 6.0 Tajuk 4.0 Aktiviti : 7.0 Minggu 3. Supaya murid sentiasa menghayati falsafah serta prinsip-prinsip Rukun Negara 2. 3.MODUL 2 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM .0 Objektif : : : : Kelab Rukun Negara KE-2 Kempen Mempamerkan Prinsip-Prinsip Rukun Negara 1. Supaya murid sentiasa mengingati prinsip prinsip Rukun Negara.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. Setiap ahli diberi tugasan untuk memantau kelaskelas yang belum mempamerkan Lima Prinsip Rukun Negara di papan kenyataan kelas 3. Merancang untuk mengadakan dan melaksanakan kempen mempamerkan Lima Prinsip Rukun Negara di Papan-papan kenyataan setiap kelas 4.0 Jenis Kegiatan 2.0 Refleksi : 3 . Skrip ikrar rukun Negara 2. Lafaz Ikrar dan lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri di wajib laksanakan setiap perjumpaan kelab. 1.0 Aktiviti Peneguhan : 8. Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan Negara 4. 1. 5. Lafaz Ikrar Rukun Negara 2. Nyanyian Lagu Kebangsaan 'Negaraku’ Dan Negeri “Sabah Tanah Airku 3. Disiplin yang perlu ditegaskan semasa menyanyikan lagu Lagu Kebangsaan 'Negaraku’ Dan Negeri “Sabah Tanah Airku 2. Lima Prinsip Rukun Negara 3. 1.

Rukun Negara dan 2.0 Aktiviti Peneguhan : 8.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. 1. Murid Mengetahui 5 Prinsip Rukun Negara 3. ahli membaca dan memahami teks edaran 2. Perbincangan dalam kumpulan dan 3.0 Aktiviti : 1.0 Alat Sokongan : 6. Lima Prinsip Rukun Negara 3. 5. Pembentangan hasil dapatan 4.0 Refleksi : 4 . 7.0 Tajuk 4. Murid mengetahui apa itu Rukun Negara 2. Dalam kumpulan. 4.0 Minggu 3. Murid Memahami setiap prinsip dalam 5 Prinsip Rukun Negara 4. 3.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara 2.0 Objektif : : : Ke . 5. Nota / Penjelasan 1. Menjawab soalan kuiz 2.3 Rukun Negara dan 5 Prinsip Rukun Negara 1.MODUL 3 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM .

0 Alat Sokongan : 6. Menggalakkan penggunaan ICT untuk mencari bahan 6. 2.0 Tajuk 4.0 Aktiviti : 7. Pembentangan hasil tugasan 2. Keindahan dan kemusnahan alam ciptaan Tuhan Kepentingan alam sekitar kepada Manusia 3. buku-buku rujukan 4.Rumah-rumah Ibadat dan amalan ibadah rakyat Malaysia. Memberi kesedaran dan keinsafan kepada murid tentang kesan terhadap alam sekitar akibat daripada perbuatan manusia.0 Objektif : : : 5.0 Aktiviti Peneguhan 8. Kepercayaan kepada Tuhan . 3. 4.0 Refleksi : : 5 . Keratan akhbar. Mengumpul maklumat berkaitan dengan tajuk pilihan 3. Cadangan Tajuk Folio/Buku Skrap: 1. Menyusun maklumat 4. 2.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kepercayaan Kepada Tuhan ‐ Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan Ke -4 Pertandingan Penyediaan Folio/Buku Skrap 1. .KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.0 Minggu 3.MODUL 4 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . Menyemai perasaan/sikap menghormati prinsip kebebasan beragama di kalangan setiap warganegara. Memupuk sikap mencintai dan menghargai anugerah Tuhan di kalangan murid. 1. Mengenali secara lebih dekat amalan ibadah penganut agama lain. Mencari maklumat melalui bahan cetakan atau elektronik 2. 5. Majalah.

4. 6. Mengingati dan menghayati sejarah dan pembangunan negara. 5. 2.0 Minggu 3. Memilih bahan untuk pengisahan 3.0 Refleksi : : 6 . Menghargai jasa‐jasa pemimpin tempatan dan pejuang negara. Dalam kumpulan.0 Objektif : : : 5.5 Pengkisahan Sejarah Negara. Menghargai jasa‐jasa pemimpin negara. Mengenali dan menghayati sejarah negara.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara .MODUL 5 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . Tokoh‐Tokoh Negara Dan Tempatan 1.0 Aktiviti : 1. 2.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. Membaca dan menghayati bahan maklumat yang di edarkan 2. 3.0 Aktiviti Peneguhan 8. 7. 5.Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme Ke .0 Alat Sokongan : Bahan Cetakan 6.0 Tajuk 4. Memupuk perasaan cintakan negara. ahli berlatih untuk pengkisahan pada perjumpaan yang akan datang 4.

0 Minggu 3.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara .0 Aktiviti Peneguhan 8.0 Refleksi : : 7 . Memupuk kerjasama antara ahli dalam kumpulan 5. 2.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.0 Objektif : : : 5. Menghargai jasa‐jasa pemimpin negara.6 Pengkisahan Sejarah Negara. Tokoh‐Tokoh Negara Dan Tempatan secara individu 7.0 Alat Sokongan : Bahan Cetakan 6.MODUL 6 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . Tokoh‐Tokoh Negara Dan Tempatan dalam kumpulan Atau 2. 2. Mengingati dan menghayati sejarah dan pembangunan negara. Tokoh‐Tokoh Negara Dan Tempatan 1.0 Aktiviti : 1. Pengkisahan Sejarah Negara. Menghargai jasa‐jasa pemimpin tempatan dan pejuang negara. 4. Pengkisahan Sejarah Negara.0 Tajuk 4.Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme Ke . 3.

Menari kebudayaan 7. tayangan video. menyanyi lagu tradisional 3.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. Mencungkil bakat dan Membentuk keyakinan diri. mencipta lagu patriotik 2. 3. 5. muzik tradisional 1. Memupuk semangat patriotik dan menyuburkan semangat perpaduan di kalangan murid.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara .0 Tajuk 4.0 Refleksi : : Buku skrap.0 Alat Sokongan 6.0 Objektif : : : Ke -7 Pertandingan Kebudayaan/ Kesenian Dan Warisan 1. 5. Memberi pendedahan kepada murid tentang kebudayaan dan kesenian kaum‐kaum lain.0 Aktiviti Peneguhan 8.0 Minggu 3. 4.0 Aktiviti : : 8 . 2.Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme 2.MODUL 7 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM .

Lafaz ikrar 5 prinsip Rukun Negara 5. Pencarian Harta Karun 3.0 Objektif : : : Ke .0 Minggu 3. Mempertingkatkan kefahaman murid mengenai system Perundangan Negara.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.MODUL 8 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . 2.0 Aktiviti : : 9 .0 Refleksi : : 1. Memupuk perpaduan dan nilai kerjasama.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Keluhuran Perlembagaan . Pengumuman pemenang 7. “Clue “ atau pembayang 1. Meningkatkan pengetahuan dan perlembagaan murid tentang system perlembagaan negara. 3.Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan. 2.8 Permainan Berasaskan Prinsip Ketiga Rukun Negara 1.0 Alat Sokongan 6. Dalam kumpuluan.0 Tajuk 4.0 Aktiviti Peneguhan 8. ahli membaca pembayang atau clue untuk memulakan permainan Mencari Harta Karun (Treasure Hunt) 2. Rumusuan daripada guru-guru penasihat 2.

Menulis Esei Cerpen / Puisi Kuiz Perlembagaan Aktiviti pertandingan 7. melukis poster.MODUL 9 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM .0 Alat Sokongan 6. Memupuk kesedaran kebangsaan yang merangkumi Prinsip Rukun Negara. 5.0 Aktiviti : : Naskhah Perlembagaan Negeri/Persekutuan Mencipta lagu patriotik. Memberi kesedaran dan kefahaman tentang keluhuran perlembagaan/pembentukan perlembagaan/kontrak sosial. Menghayati idea kebebasan dan demokrasi.Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan.0 Refleksi : : 10 . 4. Memupuk semangat setia dan cintakan Negara 5.0 Aktiviti Peneguhan 8. Mengetahui tentang latar belakang kronologi Penggubalan perlembagaan Malaysia. 3.0 Objektif : : : Ke .0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Keluhuran Perlembagaan . 2.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. 2.0 Minggu 3.9 Bulan Kesedaran Perlembagaan 1.0 Tajuk 4.

MODUL 10 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM .0 Minggu 3. 2.Memberi ganjaran atau hadiah 7. Ke-10 Kempen Mendaulatkan Undang‐Undang Negara Dan Peraturan Sekolah 1.0 Objektif : 5. Memberi kesedaran tentang kepentingan undang‐ undang Serta penghayatan terhadap tugas-tugas penguatkuasa. Penyediaan syarahan kepentingan mematuhi undang-undang dan peraturan sebagai panduan setiap warganegara 2.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.Memilih wakil dalam ahli untuk menyampaikan tajuk syarahan yang telah disediakan . .0 Alat Sokongan : 5. Penyediaan buku skrap – Akibat dan kesan buruk kerana melanggar undang-undang atau peraturan tertentu 3.Mempamerkan hasilan yang berkualiti .0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kedaulatan Undang-Undang ‐ Program/aktiviti yang berkaitan dengan undangundang. Menghayati cara undang‐undang dipraktikan.0 Aktiviti Peneguhan : 8.0 Tajuk : : 4.0 Refleksi : 11 .0 Aktiviti : 1. 2. Mengetahui cara-cara penggubalan dasar‐dasar dan Peraturan tertentu. Pertandingan melukis / fotografi. 3.

Tayangan Multimedia/slaid berkenaan tugas-tugas unit Penguatkuasa undang‐undang.0 Aktiviti Peneguhan 8. Ke . 7.0 Alat Sokongan : 6. 3.0 Tajuk 4.11 Permainan (Explolaw) 1.0 Objektif : : : 5.MODUL 11 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM .0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kedaulatan Undang-Undang ‐ Program/aktiviti yang berkaitan dengan undangundang.0 Refleksi : : 12 . Memberi pengalaman kepada murid tentang pelaksanaan undang‐undang. risalah undang-undang jalan raya dan sebagainya.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. Menggalakkan interaksi antara ahli . 2. 2.0 Aktiviti : Permainan mengenali peraturan sekolah/undangundang negara.0 Minggu 3. Murid dapat mengetahui kepentingan mematuhi peraturan walau di mana juga berada Buku peraturan sekolah.

3.1. Menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan semua peringkat umur. Mengedar pelbagai situasi 2. Pembentangan 4.5 Kesopanan Dan Kesusilaan ‐ Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman mengenai tatasusila dan kebudayaan sesuatu kaum. 5.0 Refleksi : : 13 . Menentukan pertuturan yang baik di kalangan murid. 4.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara 4.0 Tajuk 4.0 Aktiviti Peneguhan 8. Ke -12 Kempen Berbudi Bahasa 1. Perbincangan dalam kumpulan untuk membuat dialog dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai 3.MODUL 12 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . 5.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. Memupuk sikap beradab sopan dikalangan murid. Lakonan 7. 2. 5.0 Objektif : : : 6. Memupuk semangat perpaduan dan sahsiah yang tinggi di kalangan murid.0 Aktiviti : 1.0 Alat Sokongan : Skrip atau senarai pelbagai laras bahasa Contoh pelbagai situasi 2.0 Minggu 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful