MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD

PENGISIAN PROGRAM DAN AKTIVITI KELAB RUKUN NEGARA Kelab Rukun Negara yang diwujudkan di sekolah-sekolah akan melaksanakan pelbagai aktiviti yang berteraskan kepada pengukuhan pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan (4P) Rukun Negara di kalangan Murid. Selain daripada matlamat untuk memperkenal dan menyedarkan murid tentang kepentingan Rukun Negara, kelab ini juga akan dijadikan sebagai Salah satu strategi utama ke arah pengukuhan semangat perpaduan dan integrasi nasional di kalangan murid pelbagai kaum.

Bagi mencapai matlamat ini, aktiviti Kelab Rukun Negara akan dirangka dan dilaksanakan berlandaskan kepada lima prinsip Rukun Negara iaitu:  Kepercayaan Kepada Tuhan ‐ Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara - Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme  Keluhuran Perlembagaan - Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan;  Kedaulatan Undang-Undang ‐ Program/aktiviti yang berkaitan dengan undangundang;  Kesopanan dan Kesusilaan ‐ Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman mengenai tatasusila dan kebudayaan sesuatu kaum.

1

3. 4. Takwim Tahunan (2013) 5.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. 3. 3. Penerangan semula matlamat dan objektif Kelab 2.0 Objektif : : : : Kelab Rukun Negara PERTAMA Mesyuarat Agung Kelab Rukun Negara 1. 2. 1. Penerangan tentang tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa dan setiap ahli.0 Aktiviti : 7. Membentuk Kumpulan 6.0 Tajuk 4. 8.0 Aktiviti Peneguhan : Pembubaran AJK Tahun 2012 Perlantikan AJK Tahun 2012 Cadangan Yuran Kelab Setahun Pembentangan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun 5. 4.MODUL 1 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . 4. 3. Membubarkan AJK Tahun 2012 Melantik AJK Tahun 2013 Mengesahkan pendaftaran ahli baru Fail Pengurusan Surat Panggilan/Notis Mesyuarat Agung. Penerangan alat tulis.0 Minggu 3.0 Jenis Kegiatan 2.0 Alat Sokongan : 6. 2. 1. seperti buku log/jurnal yang perlu dibawa oleh setiap ahli setiap kali menghadiri perjumpaan kelab. 2. 1.0 Refleksi : 2 .

KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.0 Objektif : : : : Kelab Rukun Negara KE-2 Kempen Mempamerkan Prinsip-Prinsip Rukun Negara 1.0 Tajuk 4.0 Jenis Kegiatan 2. Menyemai rasa cinta dan bangga terhadap raja dan Negara 4. 3. Lafaz Ikrar dan lagu Kebangsaan dan Lagu Negeri di wajib laksanakan setiap perjumpaan kelab.MODUL 2 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . Disiplin yang perlu ditegaskan semasa menyanyikan lagu Lagu Kebangsaan 'Negaraku’ Dan Negeri “Sabah Tanah Airku 2. Setiap ahli diberi tugasan untuk memantau kelaskelas yang belum mempamerkan Lima Prinsip Rukun Negara di papan kenyataan kelas 3. 1. Nyanyian Lagu Kebangsaan 'Negaraku’ Dan Negeri “Sabah Tanah Airku 3. Lima Prinsip Rukun Negara 3. Lafaz Ikrar Rukun Negara 2. 1.0 Refleksi : 3 . Supaya murid sentiasa menghayati falsafah serta prinsip-prinsip Rukun Negara 2.0 Alat Sokongan : 6. Supaya murid sentiasa mengingati prinsip prinsip Rukun Negara.0 Aktiviti : 7. Skrip ikrar rukun Negara 2.0 Aktiviti Peneguhan : 8. Merancang untuk mengadakan dan melaksanakan kempen mempamerkan Lima Prinsip Rukun Negara di Papan-papan kenyataan setiap kelas 4. 5.0 Minggu 3. 1.

1.MODUL 3 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . 7. Dalam kumpulan.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. 4. Pembentangan hasil dapatan 4. Rukun Negara dan 2. Murid Mengetahui 5 Prinsip Rukun Negara 3. 5.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara 2.0 Refleksi : 4 . Lima Prinsip Rukun Negara 3.0 Alat Sokongan : 6.0 Aktiviti : 1. Menjawab soalan kuiz 2.0 Tajuk 4. 5. Murid Memahami setiap prinsip dalam 5 Prinsip Rukun Negara 4.0 Objektif : : : Ke . 3. Perbincangan dalam kumpulan dan 3. ahli membaca dan memahami teks edaran 2.0 Aktiviti Peneguhan : 8. Nota / Penjelasan 1.0 Minggu 3.3 Rukun Negara dan 5 Prinsip Rukun Negara 1. Murid mengetahui apa itu Rukun Negara 2.

Rumah-rumah Ibadat dan amalan ibadah rakyat Malaysia. Memberi kesedaran dan keinsafan kepada murid tentang kesan terhadap alam sekitar akibat daripada perbuatan manusia.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kepercayaan Kepada Tuhan ‐ Program/aktiviti yang berbentuk keagamaan Ke -4 Pertandingan Penyediaan Folio/Buku Skrap 1. 1. Mencari maklumat melalui bahan cetakan atau elektronik 2. Menyemai perasaan/sikap menghormati prinsip kebebasan beragama di kalangan setiap warganegara.0 Aktiviti Peneguhan 8. Mengumpul maklumat berkaitan dengan tajuk pilihan 3.0 Minggu 3. 2. buku-buku rujukan 4. .0 Objektif : : : 5. 2. Memupuk sikap mencintai dan menghargai anugerah Tuhan di kalangan murid. Menggalakkan penggunaan ICT untuk mencari bahan 6. Keratan akhbar. Pembentangan hasil tugasan 2. 5. Menyusun maklumat 4.0 Tajuk 4. 3. 4. Kepercayaan kepada Tuhan .0 Alat Sokongan : 6.0 Refleksi : : 5 .0 Aktiviti : 7.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. Majalah. Cadangan Tajuk Folio/Buku Skrap: 1.MODUL 4 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . Mengenali secara lebih dekat amalan ibadah penganut agama lain. Keindahan dan kemusnahan alam ciptaan Tuhan Kepentingan alam sekitar kepada Manusia 3.

MODUL 5 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM .0 Alat Sokongan : Bahan Cetakan 6. 2. Mengingati dan menghayati sejarah dan pembangunan negara. Membaca dan menghayati bahan maklumat yang di edarkan 2. 7.0 Refleksi : : 6 .0 Tajuk 4.5 Pengkisahan Sejarah Negara. ahli berlatih untuk pengkisahan pada perjumpaan yang akan datang 4. 5. 2.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara . Tokoh‐Tokoh Negara Dan Tempatan 1. Menghargai jasa‐jasa pemimpin negara. Memilih bahan untuk pengisahan 3. Mengenali dan menghayati sejarah negara. Memupuk perasaan cintakan negara. 3. 4.0 Aktiviti Peneguhan 8.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. 5.0 Minggu 3.0 Aktiviti : 1. 6.0 Objektif : : : 5. Menghargai jasa‐jasa pemimpin tempatan dan pejuang negara. Dalam kumpulan.Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme Ke .

2. Pengkisahan Sejarah Negara.0 Refleksi : : 7 .0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara . Menghargai jasa‐jasa pemimpin tempatan dan pejuang negara. Memupuk kerjasama antara ahli dalam kumpulan 5.0 Objektif : : : 5.0 Tajuk 4. 4. Tokoh‐Tokoh Negara Dan Tempatan 1.0 Aktiviti Peneguhan 8. Mengingati dan menghayati sejarah dan pembangunan negara. Tokoh‐Tokoh Negara Dan Tempatan dalam kumpulan Atau 2. 3. Tokoh‐Tokoh Negara Dan Tempatan secara individu 7.MODUL 6 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM .KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.0 Alat Sokongan : Bahan Cetakan 6.6 Pengkisahan Sejarah Negara.0 Aktiviti : 1.Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme Ke . Menghargai jasa‐jasa pemimpin negara. Pengkisahan Sejarah Negara.0 Minggu 3. 2.

Mencungkil bakat dan Membentuk keyakinan diri.0 Aktiviti Peneguhan 8. Menari kebudayaan 7. muzik tradisional 1. Memupuk semangat patriotik dan menyuburkan semangat perpaduan di kalangan murid.0 Tajuk 4. 2.Program/aktiviti yang berbentuk patriotisme 2. menyanyi lagu tradisional 3. tayangan video.0 Aktiviti : : 8 . mencipta lagu patriotik 2. 5. 3.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kesetiaan Kepada Raja dan Negara .0 Refleksi : : Buku skrap.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.0 Minggu 3.0 Objektif : : : Ke -7 Pertandingan Kebudayaan/ Kesenian Dan Warisan 1. 4. Memberi pendedahan kepada murid tentang kebudayaan dan kesenian kaum‐kaum lain. 5.MODUL 7 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM .0 Alat Sokongan 6.

0 Objektif : : : Ke .MODUL 8 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . 2.Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan. Rumusuan daripada guru-guru penasihat 2.0 Minggu 3. Pengumuman pemenang 7. 3. Pencarian Harta Karun 3.0 Aktiviti Peneguhan 8. Meningkatkan pengetahuan dan perlembagaan murid tentang system perlembagaan negara.0 Alat Sokongan 6.0 Tajuk 4.0 Refleksi : : 1. Mempertingkatkan kefahaman murid mengenai system Perundangan Negara. Lafaz ikrar 5 prinsip Rukun Negara 5. 2.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.8 Permainan Berasaskan Prinsip Ketiga Rukun Negara 1. Memupuk perpaduan dan nilai kerjasama. ahli membaca pembayang atau clue untuk memulakan permainan Mencari Harta Karun (Treasure Hunt) 2. Dalam kumpuluan.0 Aktiviti : : 9 . “Clue “ atau pembayang 1.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Keluhuran Perlembagaan .

2.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.MODUL 9 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . 2.0 Aktiviti : : Naskhah Perlembagaan Negeri/Persekutuan Mencipta lagu patriotik. 4. Mengetahui tentang latar belakang kronologi Penggubalan perlembagaan Malaysia.0 Minggu 3. 3.0 Refleksi : : 10 .0 Aktiviti Peneguhan 8.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Keluhuran Perlembagaan .0 Alat Sokongan 6. Menghayati idea kebebasan dan demokrasi.9 Bulan Kesedaran Perlembagaan 1.0 Objektif : : : Ke . Memupuk kesedaran kebangsaan yang merangkumi Prinsip Rukun Negara. Menulis Esei Cerpen / Puisi Kuiz Perlembagaan Aktiviti pertandingan 7.0 Tajuk 4. melukis poster. 5. Memupuk semangat setia dan cintakan Negara 5.Program/aktiviti yang berdasarkan perlembagaan. Memberi kesedaran dan kefahaman tentang keluhuran perlembagaan/pembentukan perlembagaan/kontrak sosial.

0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kedaulatan Undang-Undang ‐ Program/aktiviti yang berkaitan dengan undangundang. Pertandingan melukis / fotografi.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.0 Objektif : 5.0 Refleksi : 11 . .Memberi ganjaran atau hadiah 7. 2.0 Aktiviti : 1.0 Tajuk : : 4.Memilih wakil dalam ahli untuk menyampaikan tajuk syarahan yang telah disediakan .MODUL 10 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . Ke-10 Kempen Mendaulatkan Undang‐Undang Negara Dan Peraturan Sekolah 1. 3. Penyediaan buku skrap – Akibat dan kesan buruk kerana melanggar undang-undang atau peraturan tertentu 3.Mempamerkan hasilan yang berkualiti . Menghayati cara undang‐undang dipraktikan. Penyediaan syarahan kepentingan mematuhi undang-undang dan peraturan sebagai panduan setiap warganegara 2.0 Aktiviti Peneguhan : 8. Memberi kesedaran tentang kepentingan undang‐ undang Serta penghayatan terhadap tugas-tugas penguatkuasa. Mengetahui cara-cara penggubalan dasar‐dasar dan Peraturan tertentu. 2.0 Alat Sokongan : 5.0 Minggu 3.

Memberi pengalaman kepada murid tentang pelaksanaan undang‐undang.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1.0 Refleksi : : 12 .11 Permainan (Explolaw) 1.0 Aktiviti Peneguhan 8.0 Objektif : : : 5. 7. 2. Tayangan Multimedia/slaid berkenaan tugas-tugas unit Penguatkuasa undang‐undang. Menggalakkan interaksi antara ahli .0 Aktiviti : Permainan mengenali peraturan sekolah/undangundang negara. risalah undang-undang jalan raya dan sebagainya. Ke .0 Alat Sokongan : 6.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara  Kedaulatan Undang-Undang ‐ Program/aktiviti yang berkaitan dengan undangundang. 2.0 Minggu 3.MODUL 11 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM .0 Tajuk 4. Murid dapat mengetahui kepentingan mematuhi peraturan walau di mana juga berada Buku peraturan sekolah. 3.

1.0 Objektif : : : 6. Lakonan 7.KELAB RUKUN NEGARA (KRN) SMK TAMBULION KOTA BELUD 1. 2. 4. Perbincangan dalam kumpulan untuk membuat dialog dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai 3. Memupuk sikap beradab sopan dikalangan murid. Menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan semua peringkat umur. 5. Menentukan pertuturan yang baik di kalangan murid.0 Minggu 3.0 Aktiviti : 1.MODUL 12 MODUL AKTIVITI KOKURIKULUM . Pembentangan 4. Memupuk semangat perpaduan dan sahsiah yang tinggi di kalangan murid. 3.0 Refleksi : : 13 . Mengedar pelbagai situasi 2.0 Aktiviti Peneguhan 8. 5.0 Jenis Kegiatan : Kelab Rukun Negara 4.0 Tajuk 4.5 Kesopanan Dan Kesusilaan ‐ Program /aktiviti yang berbentuk pemahaman mengenai tatasusila dan kebudayaan sesuatu kaum. 5. Ke -12 Kempen Berbudi Bahasa 1.0 Alat Sokongan : Skrip atau senarai pelbagai laras bahasa Contoh pelbagai situasi 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful