Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SMK Muhibbah, Batu 4, Jalan Cecily Utara, 90000 Sandakan

Ruj.Kami Tarikh Pengetua, SMK Muhibbah, Batu 4, Jalan Cecily Utara, 90000 Sandakan. Tuan,

: SMKM/800/02/2( 1 ) : 12 Oktober 2009

PERMOHONAN PENUBUHAN PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH, SANDAKAN, SABAH

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas, ROSLI BIN MOHD. NOR Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SMK Muhibbah, Sandakan. s.k. 1. Penolong Kanan Kokurikulum

Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 11. Sabah. Tuan. Jalan Cecily Utara. 3. Batu 4. Batu 4. Sekian. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan Tarikh Rosli Bin Mohd. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. Ruj. SMK Muhibbah. Penolong Kanan Kokurikulum . Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Muhibbah. 90000 Sandakan. Tambahan No. SMK Muhibbah. : SMKM/800/02/2 (2) : 13 Oktober 2009 PERMOHONAN PENUBUHAN PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. 90000 Sandakan.k. bertarikh 21hb. Senarai Ahli Jawatankuasa. Nor. Mei 1998. s.(A) 196. 2. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. No. SABAH Dengan hormatnya surat tuan SMKM/800/02/2 (1) bertarikh 12 Oktober 2009 adalah dirujuk. LIM LI LI Pengetua. Sandakan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 1. SANDAKAN.U. 21. Jalan Cecily Utara. Perundangan (A): P. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan PeraturanPeraturan Persatuan. terima kasih.

Perundangan (A): P. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Tambahan No. Sandakan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Batu 4. ROSLI BIN MOHD. 90000 Sandakan. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. No. PERMOHONAN PENGESAHAN DAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. Fail Persatuan . Jalan cecily Utara. SANDAKAN PENDAFTARAN PERGERAKAN : SMKM/800/02/2 ( 3 ) : 15 Oktober 2009 Dengan hormatnya surat tuan SMKM/800/02/2 (2) bertarikh 13 Oktober 2009 adalah dirujuk. 90000 Sandakan.(A) 196. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. s. SMK Muhibbah.p. Sekian. Tuan Tarikh Pengetua. Jalan Cecily Utara. 2. Batu 4. b. 4. SMK Muhibbah. Sehubungan dengan itu. SMK Muhibbah. bertarikh 21 Mei 1998. Ruj. Tuan. 21. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. Sandakan memohon daripada pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. NOR Setiausaha.U. 11.k. terima kasih.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam.

Tambahan No. KEAHLIAN 3. PERATURAN 1 a.2 PERATURAN 4 4. 41. Jalan cecily Utara 90000 Sandakan.2 4. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. No. emosi. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK MUHIBBAH. 11.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. SANDAKAN Nama Persatuan: b. SABAH. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. Perundangan (A): P.Contoh Perlembagaan Persatuan.1 4. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini. SANDAKAN PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Alamat: SMK Muhibbah. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Batu 4.U.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. .

1 6.3 6.4 6.6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.6 PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.2 6.6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.5 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.6.3 6.5 6.1 Pengerusi 7.1. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.1 5.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 6.6.6.2 5.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab .6.7 6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.PERATURAN 5 5.6.4 6.6 6.1 6. Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat peletakan jawatan kepada Guru Penasihat.

tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 7. 7. Naib Pengerusi 7.2 7. 7. menandatangani minit mesyuarat/laporan Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 7.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.5.3 Setiausaha 7. Mencatat dan kegiatan-kegiatan. .4.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1.3.3.1 7.2.4.1 7. 7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 7.2.3 7.atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.5.3. Menjalankan Setiausaha. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.2 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.5 Bendahari 7.1.1 7.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat.3.1 7. 7.2 7.4 Penolong Setiausaha 7.3.

4 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira serta menandatanganinya.5. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.8.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.2 7.1 7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5 Menyediakan Laporan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. 8. bulanan dan tahunan di dan Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7.1 7.2 PERATURAN 8 8. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.7.6.8 Pemeriksa Kira-Kira 7. 7.1 Memeriksa.7.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Ahli Jawatankuasa 7.5.6 Penolong Bendahari 7.5. Kewangan untuk di audit 7.7. . Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.2 7.7.8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7. 7.6.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.00 seorang sebulan.7 Menjalankan Bendahari.3 7. tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5.2 8.

2. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.2 11. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. .4 Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.1 9. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah sehingga ia PERATURAN 13 13.1 Amaran lisan 12.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.1 12.1 11.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. AKTIVITI PERATURAN 10 10. KEHADIRAN/PENYERTAAN semua aktiviti yang PERATURAN 9 9.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.8. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1 Mana-mana bahagian dipinda.1 10.2 Amaran bertulis 12.2.

. NOR) Setiausaha... . Pergerakan Pengakap......1 14... ............................... ahli jawatankuasa.. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan .... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli......................4 PERATURAN 14 14......... Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar..... PEMBUBARAN PERSATUAN 13. Mesyuarat Agung Tergempar. HAL-HAL LAIN Baki kewangan diputuskan dalam PERATURAN 15 15...1 15..........................3 13... (ROSLI BIN MOHD........... .......... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi.2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan......13... Pergerakan Pengakap............ Ahli-ahli hendaklah penuh minat... Segala hutang wajib dijelaskan.. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis....2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara......

(LAM THYE JE) Guru Pemimpin. SANDAKAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN . PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. Pergerakan Pengakap.

... 2..... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah.........Kad Pengenalan: 861205-01-5453) KASSIM BIN SURATMAN (No...Kad Pengenalan: 851128-01-5653) LIM SWEE MENG (No................. 41......2 dalam artikel yang sama seperti dalam UndangUndang dan Peraturan-Peraturan Persatuan... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ...3 Ariffin bin Zaini (No......4 Kamalariffin bin Ali (no..1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.... SANDAKAN SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7.......Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7...Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7..... Tambahan No...5 Jamal bin Pandak (No.. Perundangan (A): P. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No.... (AZAM BIN ABD RAHMAN) ..Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998..Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ROSLI BIN MOHD....... No. 4....... 6..2 Shamugam a/l Arumugam (No.1. 3.......U.. .... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6........ (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998..... 5......... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.......Kad Pengenalan: 850621-01-5126) ABDUL BIN ATAN (No..Kad Pengenalan: 851121-01-5221) LATIF BIN KARYA (No...... (ROSLI BIN MOHD NOR) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . 11.....Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7..... Perundangan (A): P... .. 1. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998......... maka berikut .. Tambahan Mo...U.......1...... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. Pengesahan: Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: . PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH... No... Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.. 11........1 Ban Ah Lek (No.. Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah... Sandakan. 7. 41.. NOR (No.........Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7.....

....6 2......ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. NOR) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ....8 3. Aktiviti Kependidikan: 1.... ......... 1................3 2.4 2.......7 2... .............. Aktiviti Berpengakap: 2. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ....1 Ceramah 3.......5 2........ Pengesahan: Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..... ..... Sandakan.............. (AZAM BIN ABD RAHMAN) ............ Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Muhibbah.........2 2. Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja........1 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan 3.3 Bengkel Penulisan Projek Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini...2 Kursus Kecekapan 3.......1 Persetiaan Pengakap 2.................... Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan 2..... Contoh Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam..... (ROSLI BIN MOHD...................

Ruj. Batu 4. bertarikh 21hb. 21. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. Batu 4.U. 90000 Sandakan. LIM LI LI Pengetua. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. 11. Sandakan. SMK Muhibbah. 2. . Jalan Cecily Utara. Tuan. Sandakan adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. No. 90000 Sandakan. Nor.(A) 196. SMK Muhibbah. Penolong Kanan Kokurikulum Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan SMK Muhibbah. 4. 1. Jalan Cecily Utara. terima kasih. Sekian. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. Tambahan No. Jalan Cecily Utara. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Mei 1998. Perundangan (A): P. s.Batu 4. Sandakan Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk berasaskan surat tuan SMKM/800/02/2(3) bertarikh 15 Oktober 2009. Tuan: SMKM/800/02/2 (4) Tarikh : 20 Oktober 2009 Rosli Bin Mohd. Setiausaha Pergerakan Pengakap.k. Sandakan sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya.

Jalan cecily Utara. SMK Muhibbah. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Fail Peribadi Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. 90000 Sandakan Puan. Batu 4. LIM LI LI Pengetua. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 1. Saya berkeyakinan penuh bahawa puan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Muhibbah. Perundangan (A): P. Kesediaan dan kesanggupan puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Sekian. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 4. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sandakan. 41.k.U. Sehubungan itu.90000 Sandakan. s. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Sandakan. No. 11. 3. Sandakan berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Tuan : SMKM/800/02/2(5) Tarikh : 22 Oktober 2009 MARHAINI BTE YUSOF. . Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 2. Tambahan No. Ruj. SMK Muhibbah.

3. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 15. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 4. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . . Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 5. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua atau Badan Induk. 10. 13.2. 8. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 16. 18. 17. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 9. 12. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 14. 19. 21. 20. 7. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke 11. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili .

semasa. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful