Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SMK Muhibbah, Batu 4, Jalan Cecily Utara, 90000 Sandakan

Ruj.Kami Tarikh Pengetua, SMK Muhibbah, Batu 4, Jalan Cecily Utara, 90000 Sandakan. Tuan,

: SMKM/800/02/2( 1 ) : 12 Oktober 2009

PERMOHONAN PENUBUHAN PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH, SANDAKAN, SABAH

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas, ROSLI BIN MOHD. NOR Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SMK Muhibbah, Sandakan. s.k. 1. Penolong Kanan Kokurikulum

1. Tambahan No.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. SABAH Dengan hormatnya surat tuan SMKM/800/02/2 (1) bertarikh 12 Oktober 2009 adalah dirujuk. 3. Mei 1998. Batu 4. Sekian. s.k. 21. 11.U. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Cecily Utara. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sabah. No.(A) 196. Jalan Cecily Utara. LIM LI LI Pengetua. bertarikh 21hb. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan PeraturanPeraturan Persatuan. Ruj. terima kasih. SMK Muhibbah. Nor. Tuan. Senarai Ahli Jawatankuasa. Sandakan. 90000 Sandakan. SANDAKAN. 90000 Sandakan. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Batu 4. SMK Muhibbah. Penolong Kanan Kokurikulum . Perundangan (A): P. 2. : SMKM/800/02/2 (2) : 13 Oktober 2009 PERMOHONAN PENUBUHAN PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. Tuan Tarikh Rosli Bin Mohd. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Muhibbah.

p. Jalan Cecily Utara. NOR Setiausaha.k. Tambahan No.(A) 196. Ruj. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. b. PERMOHONAN PENGESAHAN DAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. 21.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 1. SANDAKAN PENDAFTARAN PERGERAKAN : SMKM/800/02/2 ( 3 ) : 15 Oktober 2009 Dengan hormatnya surat tuan SMKM/800/02/2 (2) bertarikh 13 Oktober 2009 adalah dirujuk. ROSLI BIN MOHD. Penolong Kanan Kokurikulum 2. 2. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. Sehubungan dengan itu. bertarikh 21 Mei 1998. Batu 4. Fail Persatuan . Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. Sandakan memohon daripada pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. SMK Muhibbah. 90000 Sandakan. Sekian. SMK Muhibbah.U. Tuan Tarikh Pengetua. s. No. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. Batu 4. Perundangan (A): P. Tuan. 11. Jalan cecily Utara. 90000 Sandakan. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. SMK Muhibbah. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. 4. Sandakan.

Tambahan No. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK MUHIBBAH. . Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Batu 4. SABAH.2 PERATURAN 4 4. Jalan cecily Utara 90000 Sandakan. PERATURAN 1 a. SANDAKAN PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.1 4. No.U. Alamat: SMK Muhibbah. emosi. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. KEAHLIAN 3. SANDAKAN Nama Persatuan: b. 11. Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. Perundangan (A): P.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. 41. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.2 4. PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH.Contoh Perlembagaan Persatuan.

1 6.6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.1 6.6.6.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 6.2 6.1 5. Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat peletakan jawatan kepada Guru Penasihat.7 6.6. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6 6.4 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.2 5. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.1.5 6.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab . Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.1 Pengerusi 7.6.4 6.5 6.6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.6.PERATURAN 5 5.3 6.3 6.6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6 PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.

2 7.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.2 7.4 7.4.3.2.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 7.3 Setiausaha 7. 7.3. 7.5 Menguruskan hal-hal surat menyurat.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 7.2 7. .2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1 7.1 7.5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1 7.3.3.3.1.4.5 Bendahari 7.3 7.1. tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.4 Penolong Setiausaha 7. menandatangani minit mesyuarat/laporan Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.3 7.2.4.2 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.5. Menjalankan Setiausaha. Mencatat dan kegiatan-kegiatan. Naib Pengerusi 7.

3 7.5.7. tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.8.7. 7. 8. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik. bulanan dan tahunan di dan Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.5.2 7.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.7 Menjalankan Bendahari.5.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.6 Penolong Bendahari 7.2 PERATURAN 8 8.8. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.5 Menyediakan Laporan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung. Kewangan untuk di audit 7. Ahli Jawatankuasa 7. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.1 7.00 seorang sebulan.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.7.2 7.2 8.1 Memeriksa.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.6.1 7. 7.5.4 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira serta menandatanganinya.7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7. .6.

2 11.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. KEHADIRAN/PENYERTAAN semua aktiviti yang PERATURAN 9 9. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah sehingga ia PERATURAN 13 13. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. .1 11.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.1 9.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. AKTIVITI PERATURAN 10 10. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.8. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.4 Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.1 10. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.1 Mana-mana bahagian dipinda.2. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1 Amaran lisan 12.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.2 Amaran bertulis 12.1 12.2.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.

. ............ sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan . Segala hutang wajib dijelaskan....... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi. Pergerakan Pengakap........1 15.. Ahli-ahli hendaklah penuh minat..4 PERATURAN 14 14......2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara... Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.... Pergerakan Pengakap........ ............................... Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar....... .........1 14.... NOR) Setiausaha..........2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan........... ahli jawatankuasa..13......... Mesyuarat Agung Tergempar. Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. HAL-HAL LAIN Baki kewangan diputuskan dalam PERATURAN 15 15.... (ROSLI BIN MOHD.3 13.....2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli........... PEMBUBARAN PERSATUAN 13...................

PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. Pergerakan Pengakap. SANDAKAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN .(LAM THYE JE) Guru Pemimpin.

3....... SANDAKAN SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998............. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: . 2.. Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah.Kad Pengenalan: 851121-01-5221) LATIF BIN KARYA (No....U. Sandakan. 1.4 Kamalariffin bin Ali (no... Perundangan (A): P. Tambahan Mo..Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7.....U........Kad Pengenalan: 861205-01-5453) KASSIM BIN SURATMAN (No. maka berikut .... 4.Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7.3 Ariffin bin Zaini (No.. 5.1 Ban Ah Lek (No......1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6........1....... No.. (ROSLI BIN MOHD NOR) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ..Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7......... 7.......... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah.... Perundangan (A): P... Pengesahan: Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .....Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7.. .......Kad Pengenalan: 851128-01-5653) LIM SWEE MENG (No. PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH..2 Shamugam a/l Arumugam (No.... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.......Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.. ................ 6..... (AZAM BIN ABD RAHMAN) ...... Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 41..2 dalam artikel yang sama seperti dalam UndangUndang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No... No... NOR (No.....................Kad Pengenalan: 850621-01-5126) ABDUL BIN ATAN (No.....Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Tambahan No... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. 41...5 Jamal bin Pandak (No........ Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42...Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ROSLI BIN MOHD...... 11..... 11.... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998..1..

.............. Aktiviti Kependidikan: 1.......... . Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah...7 2........ Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Muhibbah.................2 2.8 3..... (AZAM BIN ABD RAHMAN) .ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah.... Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan 2.............. 1...... (ROSLI BIN MOHD..5 2....4 2... Contoh Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam.. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ..... Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja........... Aktiviti Berpengakap: 2..1 Persetiaan Pengakap 2... .............1 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan 3......... Pengesahan: Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ..3 Bengkel Penulisan Projek Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.............3 2............. ... NOR) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ...6 2...2 Kursus Kecekapan 3........................... Sandakan..1 Ceramah 3.

Batu 4. No. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah.k. Ruj. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Perundangan (A): P. Batu 4. 2. Sandakan Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk berasaskan surat tuan SMKM/800/02/2(3) bertarikh 15 Oktober 2009. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. Nor. Jalan Cecily Utara. Sandakan. Jalan Cecily Utara. Setiausaha Pergerakan Pengakap. s. Sandakan sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Tuan: SMKM/800/02/2 (4) Tarikh : 20 Oktober 2009 Rosli Bin Mohd. Tambahan No. Tuan. 1. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. LIM LI LI Pengetua. 21.U. 4. 90000 Sandakan. bertarikh 21hb. SMK Muhibbah. 11. 90000 Sandakan. Sandakan adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Penolong Kanan Kokurikulum Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan SMK Muhibbah.(A) 196. Mei 1998. . terima kasih. SMK Muhibbah. Sekian. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah.Batu 4. Jalan Cecily Utara.

Sekian. Kesediaan dan kesanggupan puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Muhibbah. 1. LIM LI LI Pengetua. 90000 Sandakan Puan.k. SMK Muhibbah. Fail Peribadi Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Ruj. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. Perundangan (A): P. 41. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sandakan berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. 3. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.U. Tuan : SMKM/800/02/2(5) Tarikh : 22 Oktober 2009 MARHAINI BTE YUSOF. Tambahan No. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 11. 4. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Sandakan. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Saya berkeyakinan penuh bahawa puan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. s. . Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. SMK Muhibbah. 2. Sandakan. terima kasih. No.90000 Sandakan. Sehubungan itu. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Batu 4. Jalan cecily Utara.

Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. 4. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. 14. 5. 13. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 18. 15. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 7. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 19. 21. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua atau Badan Induk. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 17. 8. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . . 9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke 11. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 10. 16. 12. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 3.2. 20. 6. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.

.semasa.