Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja

Pergerakan Pengakap, SMK Muhibbah, Batu 4, Jalan Cecily Utara, 90000 Sandakan

Ruj.Kami Tarikh Pengetua, SMK Muhibbah, Batu 4, Jalan Cecily Utara, 90000 Sandakan. Tuan,

: SMKM/800/02/2( 1 ) : 12 Oktober 2009

PERMOHONAN PENUBUHAN PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH, SANDAKAN, SABAH

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan itu, saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21 Mei 1998. 4. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan, senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. 5. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas, ROSLI BIN MOHD. NOR Setiausaha, b.p. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap, SMK Muhibbah, Sandakan. s.k. 1. Penolong Kanan Kokurikulum

1. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan PeraturanPeraturan Persatuan. Senarai Ahli Jawatankuasa. Ruj. bertarikh 21hb. Sandakan. Perundangan (A): P. terima kasih. SABAH Dengan hormatnya surat tuan SMKM/800/02/2 (1) bertarikh 12 Oktober 2009 adalah dirujuk. SANDAKAN. 90000 Sandakan. 11. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Tuan Tarikh Rosli Bin Mohd. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Cecily Utara. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. Mei 1998. SMK Muhibbah. 90000 Sandakan. 2. Batu 4. Batu 4. Jalan Cecily Utara. Penolong Kanan Kokurikulum . 3. No.k.(A) 196. LIM LI LI Pengetua. s. 21. Nor. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Sekian. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Muhibbah. SMK Muhibbah. : SMKM/800/02/2 (2) : 13 Oktober 2009 PERMOHONAN PENUBUHAN PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. Tuan. Tambahan No. Sabah.U.

Tuan.p. SMK Muhibbah. Tuan Tarikh Pengetua. Sekian.k. 90000 Sandakan. 11. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan. SANDAKAN PENDAFTARAN PERGERAKAN : SMKM/800/02/2 ( 3 ) : 15 Oktober 2009 Dengan hormatnya surat tuan SMKM/800/02/2 (2) bertarikh 13 Oktober 2009 adalah dirujuk. 2. Sandakan.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Batu 4. 4. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. SMK Muhibbah. Penolong Kanan Kokurikulum 2. Sandakan memohon daripada pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 1. 21. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. Jalan Cecily Utara. Jalan cecily Utara. Batu 4. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Tambahan No. bertarikh 21 Mei 1998. No. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. PERMOHONAN PENGESAHAN DAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. terima kasih. 90000 Sandakan. Sehubungan dengan itu. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. Perundangan (A): P.(A) 196. Fail Persatuan . b. s. Ruj. NOR Setiausaha. ROSLI BIN MOHD. SMK Muhibbah.U.

Perundangan (A): P. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. 11. PERATURAN 1 a. PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.3 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. SANDAKAN Nama Persatuan: b.2 4.2 PERATURAN 4 4. Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.Contoh Perlembagaan Persatuan. SABAH. emosi. Jalan cecily Utara 90000 Sandakan. No.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. Batu 4. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. Alamat: SMK Muhibbah. Tambahan No. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. SANDAKAN PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.1 4. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK MUHIBBAH.U. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. KEAHLIAN 3. 41. .

Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.1 Pengerusi 7.6.1 6.3 6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6.2 5.PERATURAN 5 5.4 6.6. Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat peletakan jawatan kepada Guru Penasihat. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.8 Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung keperluan) Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 6.5 6.6.4 6.2 6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6.1 5.6.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab .5 6.7 6.3 6.6 6.1. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.1 6.6.6 PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.6.

2.2 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.4 7. tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 7.5. 7.2 7.5.3 7. 7.2 7.4. .5 Menguruskan hal-hal surat menyurat.1 7. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Setiausaha 7.4.3.4.atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.2 7.1 7.3.5 Bendahari 7. Menjalankan Setiausaha.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2. menandatangani minit mesyuarat/laporan Mencatat kehadiran ahli Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.1.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.3 7.3.2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. Naib Pengerusi 7.3. 7.1.3 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1 7.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. Mencatat dan kegiatan-kegiatan.4 Penolong Setiausaha 7.

7.5.7 Menjalankan Bendahari. 7.5. tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.00 seorang sebulan. 8.5. 7.6.1 7.1 Memeriksa.6 Penolong Bendahari 7.2 8. Kewangan untuk di audit 7.4 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira serta menandatanganinya.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.7.7. Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti. Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.8. 7. .2 7.1 7.3 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. Ahli Jawatankuasa 7.2 7.7. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.5 Menyediakan Laporan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.3 7.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.2 PERATURAN 8 8.5. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. bulanan dan tahunan di dan Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.8.6.

2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.4 Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.1 9.1 12. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. KEHADIRAN/PENYERTAAN semua aktiviti yang PERATURAN 9 9. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1 Amaran lisan 12.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.1 11. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah sehingga ia PERATURAN 13 13. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.2. . TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12.8.2.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.2 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.2 Amaran bertulis 12.2 11. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.1 Mana-mana bahagian dipinda. AKTIVITI PERATURAN 10 10.1 10. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.

..... Ahli-ahli hendaklah penuh minat...2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli..................... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi.. PEMBUBARAN PERSATUAN 13... NOR) Setiausaha........ Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis... ... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.........2 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan..........................2 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.... (ROSLI BIN MOHD............13. HAL-HAL LAIN Baki kewangan diputuskan dalam PERATURAN 15 15. Pergerakan Pengakap... Pergerakan Pengakap. Mesyuarat Agung Tergempar..... ....... ahli jawatankuasa..3 13........... Segala hutang wajib dijelaskan.. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan ....... ...........................4 PERATURAN 14 14..... Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.1 14..1 15......

Pergerakan Pengakap.(LAM THYE JE) Guru Pemimpin. PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. SANDAKAN SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN .

..Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.. PERGERAKAN PENGAKAP SMK MUHIBBAH. NOR (No..... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998........ Tambahan No. 41. No.........Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7.............Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998...2 Shamugam a/l Arumugam (No.... 1......... Perundangan (A): P.Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7.. 6.3 Ariffin bin Zaini (No... (ROSLI BIN MOHD NOR) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . (AZAM BIN ABD RAHMAN) . 11......Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ROSLI BIN MOHD......1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6...Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7........ Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42... 3.. Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No.......Kad Pengenalan: 851128-01-5653) LIM SWEE MENG (No....1. 11.. SANDAKAN SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998...... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah.... 2. Sandakan... 4. Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja.... Pengesahan: Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .............U..........Kad Pengenalan: 850621-01-5126) ABDUL BIN ATAN (No.......U.. maka berikut ....... ....... 7..... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ... No.........Kad Pengenalan: 861205-01-5453) KASSIM BIN SURATMAN (No... 41. . 5.... Tambahan Mo. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7.......Kad Pengenalan: 851121-01-5221) LATIF BIN KARYA (No...4 Kamalariffin bin Ali (no. Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan PeraturanPeraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah.......5 Jamal bin Pandak (No........ (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998..1..1 Ban Ah Lek (No.... Perundangan (A): P.2 dalam artikel yang sama seperti dalam UndangUndang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.......

....... Aktiviti Kependidikan: 1...... Contoh Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam... 1.........1 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan 3.2 Kursus Kecekapan 3........ (AZAM BIN ABD RAHMAN) .7 2...5 2..........................3 2........ Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah............. Sandakan....... ....8 3.2 2.ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah............ ....6 2.................... Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan 2. Sandakan yang selepas ini disebut sebagai ”persatuan” sahaja. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .. (ROSLI BIN MOHD............ Pengesahan: Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: . Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Muhibbah...... NOR) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .... ......1 Persetiaan Pengakap 2...................1 Ceramah 3...........3 Bengkel Penulisan Projek Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.... Aktiviti Berpengakap: 2.4 2...

Penolong Kanan Kokurikulum Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan SMK Muhibbah. Ruj. Tuan: SMKM/800/02/2 (4) Tarikh : 20 Oktober 2009 Rosli Bin Mohd.Batu 4. 1.k. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. Tambahan No. Sekian. Jalan Cecily Utara. No. 11. Sandakan adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. SMK Muhibbah. s. LIM LI LI Pengetua. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Jalan Cecily Utara. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. terima kasih. Nor. bertarikh 21hb.(A) 196. Setiausaha Pergerakan Pengakap. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menjalankan tugas. Sandakan. Sandakan sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. 4. Perundangan (A): P. Jalan Cecily Utara. Sandakan Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk berasaskan surat tuan SMKM/800/02/2(3) bertarikh 15 Oktober 2009. 90000 Sandakan. Batu 4. Tuan.U. . Batu 4. 21. 90000 Sandakan. 2. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. Mei 1998. SMK Muhibbah.

Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Muhibbah. SMK Muhibbah. SMK Muhibbah. Batu 4. Tuan : SMKM/800/02/2(5) Tarikh : 22 Oktober 2009 MARHAINI BTE YUSOF.90000 Sandakan.U. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. 11. Kesediaan dan kesanggupan puan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.k. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Fail Peribadi Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2. Saya berkeyakinan penuh bahawa puan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Jalan cecily Utara. Sandakan. 41. No. Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Tambahan No. LIM LI LI Pengetua. Ruj. Perundangan (A): P. 3. Sandakan. s. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Muhibbah. Sehubungan itu. 90000 Sandakan Puan. . Penolong Kanan Kokurikulum 2. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Sandakan berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Sekian. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 1. 4.

4. 14. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 18. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua atau Badan Induk. 12. 10. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. 20. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 9. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 7. . Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 16. 13. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 15. 5.2. 21. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 6. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 8. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke 11. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 3. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 17. 19. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan.

semasa. .