Mengenali pecahan

Satu bahagian adalah satu sebahagian dari seluruh , seperti satu setengah (

1 ), satu 2

1 2 1 pertiga ( ), dua pertiga ( ), satu perempat ( ), dan sebagainya. Sebagai contoh, separuh 3 3 4

sebiji epal adalah satu bahagian daripada sebiji epal. Satu bahagian boleh dijelaskan dalam bentuk
satu , di mana nombor atas, satu, dipanggil pengangka; manakala nombor di bawah b

iaitu b, dipanggil penyebut. Penyebut satu bahagian tidak boleh jadi sama dengan sifar. Nilai satu bahagian bukan berubah jika kedua-dua pengangka dan penyebut adalah digandakan atau dibahagi oleh jumlah yang sama.

Contoh gambarajah Satu Perdua, Satu Perempat, dan Tiga Perempat Pecahan setara

Pecahan setara bermaksud pecahan yang mempunyai nilai yang sama walaupun ianya kelihatan berbeza dari segi nombor pengangka dan juga penyebut.

Pengenalan kepada Tugasan.

carta atau slaid yang ditayangkan. Bahan-bahan itu mungkin dalam bentuk buku. pelajar dapat menggunakan untuk menguasai konsep atau kemahiran matematik. Manakala ABM pula adalah segala kelengkapan yang digunkan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran. . Ngui Keun Sang (1981) menyatakan bahawa kita tidak dapat memberi takrif khusus tentang alat bantu mengajar walaupun ramai pendidikk bersetuju bahawa penggunaan bahan pengajaran dalam situasi pengajaran dan pembelajaran melibatkan penglihatan dan pandangan seseorang pelajar.Tugasan kali ini menjurus kepada penggunaan ‘instructional aid’ (IA) pengajaran dan pembelajaran dalam dengan memilih mana-mana topik yang tersenarai di dalam modul. Pelajar dapat menggunakanya dalam pembelajaran dan penyelesaian masalah matematik. Atan Long (1982) berpendapat. IA lebih kepada alat yang digunakan oleh pelajar dalam pembelajaran tanpa memerlukan bantuan guru. bahan-bahan pengajaran dan alat bantu mengajar ada berbagai. Instructional aids adalah satu alat atau bahan yang kita gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan cara-cara manual penggunaan tanpa penerangan dan bantuan guru.