Soalan Pemahaman

:
1. Apakah tema smbutan kemerdekaan pada tahun 2011?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Bilakah hari kemerdekaan akan disambut?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Dimanakah sambutan kemerdekaan pada tahun 2011 diadakan?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Mengapakan program keceriaan masih diteruskan pada sambutan kemerdekaan kali ini?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Pada pendapat kamu, apakah aktiviti-aktiviti lain yang boleh dilakukan untuk meningkatkan
penghayatan erti kemerdekaan dalam diri remaja?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..