RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 2010

LAPORAN PERKEMBANGAN MURID
NAMA MURID : KELAS : TARIKH LAPORAN : NO. SURAT BERANAK/KP : NAMA GURU PPI : JAWATAN : TARIKH MULA PPI :

Ibu bapa/Penjaga : Borang ini digunakan untuk melaporkan perkembangan anak/jagaan tuan/puan dalam matlamat dan objektif yang disenaraikan di dalam PPI. Sekiranya tuan/puan mempunyai sebarang kemusykilan, sila hubungi guru Pendidikan Khas .

MATLAMAT

OBJEKTIF

Rumusan perkembangan pencapaian matlamat murid yang boleh diukur (Indikator pencapaian) Komen/Cadangan

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

_______________________ Nama :

_______________________ (Pengetua/Guru Besar) Nama :

Borang RPI

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU 2010 Borang RPI .