.Definisi Psikologi   Berasal daripada tamadun Greek Purba.’psyche’ dan ‘logos’.  ‘Psyche’ bermaksud jiwa dan ‘logos’ bermaksud ‘kajian mengenai sesuatu’.  Boleh juga diertikan sebagai satu kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang.

‘’Kajian tentang proses dan pemikiran. pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu.Definisi Psikologi   Kamus Dewan. . terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan. dan kebijaksanaan memahami sifat manusia.

.  ‘Kajian mengenai sesuatu’ yang dimaksud oleh perkataan ‘logos’ ialah kajian mengenai pemikiran yang dapat mempengaruhi sikap dan perlakuan organisme.

 Wundt membina makmal psikologi pertama di Leipzig dan digelar ‘Bapa Psikologi’.Manusia terdiri daripada ‘gabungan pemikiran dan badan’  Aliran Empirisme-John Locke(1632-1704) dan George Berkeley (1685-1753)-konsep ‘tabula rasa’  Aliran Strukturalisme-Wilhelm Wundt (1832-1920)menumpukan kajian kepada pengalaman sedar.Sejarah Perkembangan Psikologi   Aliran Interaksionisme. . Wundt telah mengkaji perasaan.sikap.persepsi dan tanggapan individu terhadap sesuatu keadaan.

bau.bahagia dan cemburu .  3)Afeksi  -reaksi emosional seperti cinta.  2)Imej  -pengalaman yang tidak wujud seperti ingatan mengenai seseorang atau peristiwa.rasa dan pemerasan.Pengalaman Sedar   3 Komponen Utama  1) Sensasi  -penglihatan.bunyi.kasih sayang.

Watson(1878-1958).  Willian James dianggap ahli psikologi Amerika yang pertama.B.kucing dan anjing. Albert dan tikus putih.diasaskan oleh J.Teori Pelaziman Klasik(kajian ke atas seorang kanak-kanak.  Aliran Fungsionalisme-diasaskan John Dewey(18591952) & WilliaM James(1842-1910)  Menekankan pengalaman sedar dah tingkah laku.  Ahli psikologi aliran ini menjalankan kajian ke atas haiwan seperti tikus.  Aliran Behaviourisme. .

 Definisi operasional ialah konsep saintifik yang merujuk kepada proses pengukuran kepada sesuatu yang dikaji.  Konsep kritikal yang dikemukakan oleh aliran ini ialah definisi operasional(operational definition).  Aliran Psikologi Gestalt-berpendapat manusia mempersepsi dunia di dalam bentuk satu keseluruhan(unitary whole) .

kuasa motivasi seseorang individu ialah kecenderungannya untuk berkembang serta mencapai pemenuhan kendiri(self-actualisation) .  -menurut pendekatan ini.  Aliran Humanistik-diasaskan oleh Abraham Maslow (1908-1970) dan Carl Rogers(1902-1987)  -menekankan cara fikiran pengamatan serta interpretasi seseorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadiaan.

 Menekankan peranan aktif pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Vygotsky.  Aliran Konstruktivisme  -Konstruktivisme atau faham binaan.  Diasaskan oleh tokoh-tokoh seperti Von Glaserfeld.Confrey dan Seymour Peppert. .Piaget.

  Aliran Kognitivisme  -dipelopori tokoh-tokoh seperti Gestalt.  -mengkaji pemikiran manusia.persepsi dan penanggapan.Piaget. Bruner dan Ausubel.kemahiran berfikir kritis dan kreatif.kemahiran belajar.kognisi.Gagne.Vygotsky. .motivasi dan lain-lain.metakognisi.

Pendekatan Behaviourism e  Pendekatan Psikologi Pendekatan Psikoanalitik Pendekatan Kognitivisme Pendekatan Biologi Pendekatan Humanistik .

 .

seterusnya meramalkan tingkah laku gantian yang mungkin berlaku dan mengawal tingah laku tersebut .Tujuan Psikologi Pendidikan  Matlamat psikologi pendidikan ialah untuk memahami(memerihal dan menerangkan) tingkah laku pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

kognitif.Memahami mengapa pelajar bertingkah laku begitu atau begini Meramalkan tingkah laku pelajar  Kepentingan Psikologi Pendidikan Kepada Guru Menjalankan penyelidikan berkaitan isu pendidikan Mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal.sosial dan emosi Mereka cipta soal selidik yang mudah di dalam mengenal pasti tahap perkembangan pelajar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful