INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI

Objektif 1. Memastikan arahan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan Lembaga Peperiksaan. 2. Mengenal pasti isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. 3. Membantu menyelesaikan isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru. Maklumat Sekolah
1. Nama Sekolah : 2. Alamat Sekolah: SMK(P) BUKIT KUDA JALAN PERAK 41300 KLANG, SELANGOR 3. No Tel Sekolah: 4. No. Faks Sekolah / E-Mel Sekolah: 5. PPD: KLANG 03-33424810 03-33432282 / beb0106smkpbk@yahoo.com

Maklumat Guru dan Murid
1. Nama Pengetua / Guru Besar: 2. Bilangan Guru PBS: 3. Bilangan murid PBS PN. HJH. HANIAH BT. HUSSIN 21 ORANG Thn 1 Tkn 1 Murid Normal Murid Pendidikan Khas Jumlah 202 202 0 0 0 0 0 0 Thn 2 Tkn 2 Thn 3 Tkn 3 Thn 4 Thn 5 Thn 6

Maklumat Pemantau
1. Tarikh 2. Masa ( Mula/ Tamat) 3. Kelas 4. Mata Pelajaran 5. Nama Guru 6. Opsyen Guru (Major/Minor) 7. Status Latihan KSSR 8. Pegawai Pemantau 9. Jawatan Pemantau 10.Bahagian/Jabatan 11. 12. 13. 14. 12.50 1 DEDIKASI KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PN. YUSHANIZA BT. MOHAMMAD ERT / REKACIPTA Sudah mengikuti kursus KSSR anjuran JPN PN. HANIAH BT. HUSSIN PENGETUA SMK(P) BUKIT KUDA, KLANG, SELANGOR BEB0106 SMK A BANDAR
Contoh: Bahasa Inggeris Klik pilihan status

9 MEI 2012 / 2.35

Contoh: 16 Disember 2012 Contoh: 10.20 atau 02.00 Contoh: 2 Bakawali Contoh: Bahasa Inggeris

Isikan Kod Sekolah yang terdaftar dalam rekod BPPDP Isikan Jenis Sekolah Isikan Gred Sekolah (A/B) Isikan Lokasi Sekolah (Bandar/Luar Bandar)

SKALA/ WAJARAN: 1 - Tiada 2 - Ada tetapi masih ada ruang untuk dipenambahbaikan 3 - Ada dan lengkap

Bahagian 4 Jawatankuasa PBS Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3. Softcopy ii.Skor Pemantauan A. Hardcopy 3 4 Pengurusan murid sakit berpanjangan dilaksanakan mengikut prosedur Pengurusan murid baru (cth: pulang dari luar negara. Laporan Prestasi Murid (SPPBS) dihantar ke sekolah baru dalam bentuk: i. Bahagian 2 Pengurusan Dokumen PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 2 2. Hardcopy a. Bahagian 1 Fail Induk Pengurusan PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3. Softcopy ii.6 3 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Dokumen KSSR/ KBSM /Pendidikan Khas Dokumen Standard Prestasi Perkara Dokumen Standard Prestasi Alternatif (Pendidikan Khas) Buku Panduan dan Peraturan PBS Manual Pengguna SPPBS A.0 3 Bil Pengurusan murid pindah masuk Perkara a. home schooling ) A.0 3 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Perkara Surat pelantikan JK PBS telah dikeluarkan dan diedarkan Senarai tugas JK PBS telah disediakan Tarikh mesyuarat JK PBS telah ditetapkan Minit mesyuarat disiapkan Keputusan mesyuarat dilaksanakan/tindakan susulan . Bahagian 3 Pengurusan Kes-kes Khas (Pentadbir) Purata Skor 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2.0 3 1 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Surat Pekeliling Ikhtisas telah diterima dan dimaklumkan kepada guru Surat Arahan Pelaksanaan telah diterima dan dimaklumkan kepada guru Kes Khas Carta Organisasi Jawatankuasa PBS Jadual Pengoperasian PBS Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS A. Laporan Prestasi Murid (SPPBS) telah dihantar ke sekolah baru i. Evidens/Fail Perkembangan Murid telah dihantar ke sekolah baru 2 b. Evidens/Fail Perkembangan murid dari sekolah lama 1 b.

Bahagian 3 Aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 4.0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Jadual Pengoperasian PBS telah disediakan Perkara Jadual Pengoperasian PBS telah diedarkan kepada guru Jadual PBS dipamerkan pada papan kenyataan Jadual PBS dipatuhi B. Bahagian 1 Jadual Pengoperasian PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 5. Bahagian 2 Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 5.8 5 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Guru memiliki standard prestasi Perkara Guru menggunakan Standard Prestasi untuk mentaksir murid Guru menggunakan Standard Prestasi untuk melapor perkembangan dan pencapaian murid Guru melaksanakan pentaksiran mengikut tahap kesediaan murid Guru memahami dengan jelas tentang pernyataan kriteria/deskriptor untuk memberikan maklumat pencapaian murid .0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Jadual Kerja Pentaksiran telah disediakan Perkara Jadual Kerja Pentaksiran telah diedarkan kepada guru Jadual Kerja Pentaksiran dipamerkan di papan kenyataan Jadual Kerja Pentaksiran dipatuhi B.0 5 Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Surat login pengguna dan kata laluan telah diterima dpd JPN/PPD Nama Pengetua/ Guru Besar telah didaftar dalam sistem Nama Guru Mata Pelajaran telah didaftar ke dalam sistem Login pengguna dan kata laluan Guru M. Bahagian 4 Standard Prestasi (Guru) Purata Skor 1 2 3 4 4. Pelajaran telah diwujudkan Nama murid dan nama kelas/ tingkatan telah didaftar ke dlm sistem Nama mata pelajaran telah didaftarkan ke dalam sistem B.SKALA/ WAJARAN: STS ( 1 Skor) – Sangat Tidak Setuju TS ( 2 Skor) – Tidak Setuju TP ( 3 Skor) – Tidak Pasti S ( 4 Skor) – Setuju SS ( 5 Skor ) – Sangat Setuju B.

Bahagian 7 Pelan Komunikasi ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 4. Bahagian 8 Penjaminan Kualiti ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 4. Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor d.5 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Perkara Laporan / taklimat kepada murid telah dijadualkan dan diadakan Laporan taklimat kepada ibu bapa / penjaga telah dijadualkan dan diadakan Surat siaran PBS kepada ibu bapa / penjaga telah diedarkan Jalinan / jaringan (jika berkaitan) diadakan dan dijadualkan B.0 5 1 1 1 2 Bil 1 2 3 Perkara Guru merekod prestasi murid dalam aplikasi SPPBS Pelaporan disediakan mengikut keperluan Memastikan keselamatan data prestasi murid B. Bahagian 5 Pengurusan Prestasi Murid ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Penataran PBS 2 b. Bahagian 6 Pengurusan Evidens Murid ( Guru ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Latihan SPPBS Taklimat / Latihan dalaman telah dijadualkan dan diadakan: a.0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Perkara Fail Perkembangan Murid (FPM) disediakan untuk semua murid Fail Showcase (FS) telah disediakan Evidens dikembalikan kepada murid kecuali evidens terbaik disimpan dalam FPM FPM dan FS disimpan di tempat yang selamat B. Latihan SPPBS 1 1 1 1 1 1 1 1 .B. Penataran PBS 3 b.5 5 Bil 1 Pengurusan Pementoran Perkara Taklimat / Latihan Luaran telah dijadualkan dan diadakan: a. Penataran KSSR c. Penataran KSSR c. Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor d.

0 3.3 7.0 4.5 4. Bahagian 9 Pengurusan Penyelarasan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 1 1 1 4 1 3.8 5.8 5 Bil 1 2 3 4 Perkara Jadual Penyelarasan Dalaman telah disediakan Jadual Penyelarasan Luaran telah disediakan Penyelarasan Tugasan dan Skor telah dibuat Laporan Penyelarasan telah disediakan B.3 5 Bil 1 2 3 Pengesanan Dalaman Pengesanan Luaran Laporan Pengesanan Perkara Rumusan Pencerapan Bahagian A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Aspek Fail Induk Pengurusan PBS Pengurusan Dokumen PBS Pengurusan Kes-kes Khas (jika Berkaitan) Jawatankuasa PBS Sekolah Jadual Pengoperasian PBS Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah Aplikasi SPPBS Standard Prestasi Pengurusan Prestasi Murid Pengurusan Evidens Murid Pelan Komunikasi Penjaminan Kualiti Pengurusan Penyelarasan Pengurusan Pemantauan Pengurusan Pengesanan Purata Skor Keseluruhan Skor 3.8 5.0 4.B.0 3.2 Cadangan Penambahbaikan .0 5 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Perkara Jadual Maklumat Pemantauan diedarkan / diterima Instrumen Pemantauan sesuai / digunakan Laporan Pemantauan disediakan Laporan Pemantauan dibentangkan Tindakan susulan dijalankan B.0 5.0 2.0 5. Bahagian 10 Pengurusan Pemantauan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5.0 5.0 4.5 3.6 2. Bahagian 11 Pengurusan Pengesanan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 1 1 4 1 3.

Deskriptif Purata Skor Purata Skor Band 4: Tahu. Faham dan telah melaksanakan Pengoperasian PBS dengan CEMERLANG. TAHNIAH. Boleh dicontohi. Catatan Pegawai Pemantau Guru boleh melaksanakan PBS dengan jayanya mengguna Pengesahan Pegawai Pemantau Guru Besar/Pengetua Nama : Cap Jawatan : Tarikh:__________________________ Nama : Cap Jawatan : Tarikh:__________________________ .

.

Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Penjaminan Kualiti Tahu.0 2. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Evidens Murid Tahu. TAHNIAH.0 5.0 5.0 3. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Pemantauan Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Fail Induk Pengurusan Tahu. Ulasan Pemantau Guru boleh melaksanakan PBS dengan jayanya mengguna Pegawai Pemantau Catatan : Pihak tuan dikehendaki membuat maklumbalas terhadap laporan ini dalam masa dua minggu daripada tarikh laporan ini dikeluarkan. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Aplikasi SPPBS Tahu.50 / Tamat: 2. Faham dan Boleh Melaksana dengan Memuaskan Pengurusan Pengesanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Deskriptif Purata Skor Band 4: Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Prestasi Murid Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Memuaskan Pengurusan Penyelarasan Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Jadual Pengoperasian 0 0 0 0 0 Cadangan Penambahbaikan A2 A3 A4 B1 B2 Tahu.0 4. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan JK PBS Tahu.35 Sudah mengikuti kursus KSSR anjuran JPN PN. Boleh dicontohi.6 2. Faham dan telah melaksanakan Pengoperasian PBS dengan CEMERLANG.8 5. . Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Jadual Kerja 0 Pentaksiran Tahu.5 4.0 4.0 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Maklumat Pemantauan Nama Sekolah Kod Sekolah Jenis Sekolah Gred Sekolah Lokasi Sekolah Tarikh Masa Status Latihan KSSR Pegawai Pemantau : : : : : : : : : SMK(P) BUKIT KUDA BEB0106 SMK A BANDAR 9 MEI 2012 Mula: 12. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pelan Komunikasi Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Standard Prestasi Tahu.8 5. HANIAH BT.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN.0 3. Faham dan Boleh Melaksana Pengurusan Kes-Kes Khas Tahu.0 5.3 Diskriptor Dapatan Tahu. Faham dan Boleh Melaksana Pengurusan Dokumen Tahu.5 3. HUSSIN Dapatan dan Cadangan Penambahbaikan Bahagian A1 Skor 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful