QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT & REKREASI

MD AMIN MD TAFF JAFFRY ZAKARIA MAZUKI MOHD YASIM

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

ii

Isi Kandungan
Isi Kandungan ......................................................................................................... ii UNIT 1 .................................................................................................................... 1 PENGENALAN KEPADA SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI ........... 1 HASIL PEMBELAJARAN ........................................................................................ 1 PENGENALAN ....................................................................................................... 1 DEFINISI SUKAN ................................................................................................... 2 MATLAMAT SUKAN ............................................................................................... 2 Rajah 1: Matlamat utama sukan ............................................................................. 3 Medium pembangunan sosial masyarakat ...................................................... 3 Penjanaan ekonomi ......................................................................................... 3 Psikologi .......................................................................................................... 4 Psikomotor ....................................................................................................... 4 CABANG SUKAN ................................................................................................ 5 Rajah 2: Cabang Sukan .......................................................................................... 5 Sukan Prestasi Tinggi ...................................................................................... 5 Rajah 3: Cabang Sukan Berprestasi Tinggi ............................................................ 6 Sukan Sepanjang Hayat .................................................................................. 7 Rajah 4: Fokus Sukan Sepanjang Hayat ................................................................ 8 Faedah Sukan Massa ...................................................................................... 8 RUMUSAN .......................................................................................................... 9 UNIT 2 .................................................................................................................. 10 SEJARAH AKTIVITI SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI ................. 10 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 10 PENGENALAN .................................................................................................. 10 SEJARAH AWAL............................................................................................... 10 PERKEMBANGAN SUKAN DALAM DUNIA MODEN ....................................... 12 PERKEMBANGAN SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI DI MALAYSIA ........................................................................................................ 14 PERKEMBANGAN DI ERA MODEN ................................................................. 15 RUMUSAN ........................................................................................................ 17 UNIT 3 .................................................................................................................. 19 SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU .......................................................... 19 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 19

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi iii

PENGENALAN .................................................................................................. 19 SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU (Bammel & Bammel, 1996) .......... 19 Rajah 5: Spektrum Kesenggangan Individu (Bammel & Bammel, 1996) .............. 20 Pemuliharaan diri ........................................................................................... 20 Kecergasan fizikal.......................................................................................... 21 Berehat .......................................................................................................... 22 Sosialisasi ...................................................................................................... 23 Kesihatan ....................................................................................................... 23 Khidmat masyarakat ...................................................................................... 24 Refleksi .......................................................................................................... 25 RUMUSAN ........................................................................................................ 26 UNIT 4 .................................................................................................................. 27 SENI DAN KEBUDAYAAN ................................................................................... 27 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 27 PENGENALAN .................................................................................................. 27 DEFINISI ........................................................................................................... 27 FUNGSI SENI DAN KEBUDAYAAN ................................................................. 28 Rajah 6: Fungsi Seni dan Kebudayaan dalam Masyarakat Malaysia ................... 28 KATEGORI AKTIVITI SENI DAN KEBUDAYAAN ............................................. 30 Rajah 7: Kategori Aktiviti Seni dan Kebudayaan ................................................... 30 Seni Suara ..................................................................................................... 30 Seni Gerak ..................................................................................................... 31 Seni Tari ............................................................................................................... 31 Seni Drama ........................................................................................................... 31 Seni Rupa ...................................................................................................... 32 Rajah 8: Kategori Seni Rupa ................................................................................ 32 Seni Ukir ............................................................................................................... 33 Seni Kraftangan .................................................................................................... 33 Seni Tembikar ....................................................................................................... 33 Seni Fabrik ............................................................................................................ 33 Seni Tembaga....................................................................................................... 33 Seni Bina .............................................................................................................. 34 PERMAINAN RAKYAT ...................................................................................... 34 Sepak Raga .......................................................................................................... 35 Permainan Gasing ................................................................................................ 35 Permainan Layang-Layang Atau Wau .................................................................. 35 Permainan Congkak ............................................................................................. 35

........................... 44 PENGENALAN ....................................................... 47 ................................................................................................................................. 44 REKREASI LUAR ............. 40 Kercergasan Berlandaskan Prestasi ........................................................................ 37 PENGENALAN ....................................................................................................................................................................... 39 Komposisi Lemak Badan ............................................................... 46 DEBAT KATEGORI AKTIVITI REKREASI LUAR ........................................................................ 38 Kecergasan Berlandaskan Kesihatan ........................... MIC) .................. 45 CABANG AKTIVITI REKREASI LUAR ..... 37 HASIL PEMBELAJARAN ............................................................ 42 Kordinasi ..................................................................... 44 DEFINISI DAN FALSAFAH ............ 40 Rajah 11: Komponen Kecergasan Berlandaskan Prestasi ........................................................................................... 39 Daya Tahan Kardiovaskular ................................................................................... 40 Daya Tahan Otot............................................................... 41 Ketangkasan ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42 RUMUSAN .................................................. 44 HASIL PEMBELAJARAN .................................................... 38 Rajah 9: Komponen Kecergasan ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 46 PERKHEMAHAN IMPAK RENDAH (MINIMAL IMPACT CAMPING.................... 41 Imbangan .................................. 40 Kekuatan Otot ............................................................................................................................................................................... 42 Masa Reaksi ........................................................... 37 KECERGASAN DAN KESIHATAN FIZIKAL ...... 37 DEFINISI ...................................................................................................................... 36 RUMUSAN ............................. 45 Rajah 12: Kategori Aktiviti Rekreasi Luar................................ 44 FAEDAH AKTIVITI REKREASI LUAR .............................................................................. 39 Rajah 10: Kecergasan berlandaskan kesihatan ...............................................................................QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi iv Menyabung Ayam ............................................... 37 KOMPONEN KECERGASAN.......................................................................................... 40 Fleksibiliti ............................................................ 46 Rajah 13: Ciri-Ciri Minimal Impact Camping (MIC) ........................................................................................................... 47 REKREASI DARAT ....................... 41 Kelajuan ........................................................................................................... 36 UNIT 5 ........................................ 42 UNIT 6 ....................................... 41 Kuasa......................................................................................

............................................................................................................. 61 OUTDOOR EXTREME RECREATION (OER) . 57 Sukan Berfokuskan Minda .................................................................................. 61 MATLAMAT OBJEKTIF OER ............................ 54 HASIL PEMBELAJARAN ............................................................................................... 61 PENGENALAN ........................................................................................................................ 62 Rajah 16: Matlamat Aktiviti OER .................................................................. 53 UNIT 7 ...................................................................................................................... 59 RUMUSAN ...................... 54 Rajah 14: Perkaitan Antara Main......................................................................... 64 Ekonomi ............................................................................................................................................................................................................................. 57 Sukan Berfokuskan Fizikal................................................................................................................................................................... 48 AKTIVITI REKREASI LUAR YANG SESUAI DI LAKSANAKAN DI SEKOLAH RENDAH ........................................................... 63 Pembentukan kelompok sub budaya ............... 63 Escapism ...................................................... Permainan Dan Sukan ............... 58 Sukan Berfokuskan Haiwan ........................................................................... 65 ............................................... 61 HASIL PEMBELAJARAN ................................................................................................................................................................................ 54 DEFINISI SUKAN DAN PERMAINAN ........................... 63 Medium Ekspresi .................QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi v REKREASI AIR ........................................................ 64 CIRI-CIRI OER ............................................................................ 48 REKREASI UDARA............................ 61 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN OER .............................................................................................. 59 Sukan Berfokuskan Rekreasi.................... 54 PENGENALAN ............................................................................ 49 Jadual 1: Matlamat dan Contoh Aktiviti Rekreasi Luar.................................................... 64 Kecergasan.................................................................................................................................................................................................................... 54 SUKAN DAN PERMAINAN ................................................................................................................................................................................................................... 58 Sukan Berfokuskan Kordinasi ................................................................................................................................ 59 UNIT 8 ................................................................................................................................................................... 49 PERKHEMAHAN............. 56 Rajah 15: Kepelbagaian Aktiviti Sukan .................... 50 Pelaksana Program Perkhemahan Di Malaysia............................. 56 AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN YANG BOLEH DITERAPKAN DI SEKOLAH .... 51 RUMUSAN .................... 58 Sukan Bermotor .................................................................................................................................

............................................... 74 Media ................................................................. 70 PEMBUDAYAAN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 73 Manusia ....... 79 Rajah 20: Elemen Kemahiran Menangani Isu dan Cabaran ................ 76 PENGURUSAN AKTIVITI ..... 79 Kemahiran Teknikal ......... 81 Kemahiran Komunikasi .................................................................................. 85 RUMUSAN ................... 65 Hebahan dan penyebaran ... 66 Cabaran dan kepuasan kendiri ....................................... 82 Rajah 21: Proses Komunikasi ....QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi vi Jenis penggiat........ 70 HASIL PEMBELAJARAN ............................................................................................................................................................................................................................................... 66 CIRI-CIRI PENGGIAT OER .............................................. 72 Rajah 18: Elemen Promosi Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 78 Kemahiran Menangani Isu Dan Cabaran .............. 75 Aktiviti ................................................................................................................................................................ 70 PENGENALAN ...................................................... 66 Sub budaya tersendiri ............................................................................................................................................. 85 PENGURUSAN RISIKO .................................................................................................................................................................... 75 Peneguhan ........................................ 65 Tahap aktiviti.. 65 Teknologi ............................................................... 77 Rajah 19: Elemen Utama Pengurusan Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi ................................................. 78 Kemahiran Konseptual .................................................... 67 JENIS AKTIVITI OER ....................................................................................................... 70 PENGURUSAN AKTIVITI KESENGGANGAN DAN REKREASI .................................. 71 PROMOSI .................. 88 RUJUKAN .............................................. 68 OER DI MALAYSIA ............................... 66 Individu dan berkumpulan ....... 83 Aliran Komunikasi ............................. 69 UNIT 9 ......................................................................... 68 RUMUSAN ......................................................................................................................... 91 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 68 Rajah 17: Jenis Aktiviti OER ........................ 89 LAMPIRAN ..

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi vii .

Ia bukan sahaja berfungsi sebagai medium riadah malahan menjadi simbol perpaduan. Kerajaan Malaysia telah menegaskan tentang kepentingan sukan dan rekreasi kepada semua golongan rakyat. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi PENGENALAN Sukan merupakan sebahagian dari elemen penting dalam hidup masyarakat moden hari ini. tahan lasak dan terhindar dari penyakit sedentari seperti diabetes dan masalah koronari. Sehubungan itu. bahagian seterusnya akan membincangkan secara terperinci tentang definisi dan falsafah setiap cabang ini. 2. kesedaran tentang peri pentingnya kecergasan semakin meningkat dalam kalangan rakyat Malaysia. sumber ekonomi dan wadah keakraban keluarga. . Sukan sepanjang hayat dan rekreasi merupakan suatu cabang yang sama namun mempunyai pendekatan yang berbeza. Pelancaran program ini mensasarkan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang cergas.UNIT 1 PENGENALAN KEPADA SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI HASIL PEMBELAJARAN 1. Mesej ini diterjemahkan melalui perlaksanaan program Malaysia Cergas yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan seluruh rakyat Malaysia dalam pelbagai program sukan dan rekreasi. Kini. Seawal tahun 1983. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah sukan sepanjang hayat Pelajar dapat memahami tentang definisi dan falsafah rekreasi Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. 3.

(3) pengukuhan psikologi. Menurut organisasi ini. David (2003) menegaskan bahawa secara umumnya matlamat utama sukan ialah sebagai medium: (1) pembangunan sosial masyarakat. Sport Accord telah dengan jelas membezakan definisi sukan berbanding aktiviti kesenggangan. meningkatkan kecergasan diri dan menghayati keindahan alam. dan (4) pemantapan psikomotor (Rajah 1).QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 2 DEFINISI SUKAN Sukan berasal dari aktiviti kesenggangan (leisure) yang dilaksanakan pada waktu lapang. medium pelepasan tekanan. Sport Accord pula memberikan ciri-ciri sukan yang lebih spesifik agar ianya boleh dibezakan dengan aktiviti kesenggangan. Tidak membahayakan pemain mahu pun penonton 4. aktiviti sukan telah berkembang dari medium kesenggangan kepada medium permainan yang tersusun dan mempunyai undang-undangnya tersendiri. . Melibatkan penggunaan peralatan yang spesifik 5. Mempunyai undang-undang dan peraturan yang spefisik serta tersendiri 3. MATLAMAT SUKAN Matlamat masyarakat bersukan didorong oleh pelbagai sebab. Hasilnya. Tidak bergantung kepada nasib semata-mata Melalui penyenarain ciri-ciri ini. medium pendidikan. sukan mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri iaitu: 1. Hanlon (2009) mendefinisikan sukan sebagai sebarang bentuk aktiviti fizikal yang berbentuk pertandingan dan dianjurkan secara teratur dengan undangundang permainannya yang tersendiri. Matlamat asalnya ialah untuk mengisi masa lapang. Seiring dengan perkembangan semasa. mencegah penyakit sedentari. menjana ekonomi. bersosial. (2) penjanaan ekonomi. Mengandungi elemen pertandingan 2. elemen hiburan dan juga simbol perpaduan. Antaranya ialah untuk meningkatkan kecergasan.

bangsa mahu pun jantina. sukarelawan mahu pun penonton untuk menjayakan temasya tersebut. warna kulit. sukan juga berfungsi untuk membentuk disiplin masyarakat. Gaya hidup atlit berjaya dijadikan role model seterusnya mempengaruhi gaya hidup masyarakat masa kini. Pelbagai syarat dan peraturan sukan yang diperkenalkan mampu meningkatkan disiplin atlit. Penjanaan ekonomi Berbanding dahulu. Sebagai contoh. Dalam temasya ini semangat perpaduan dapat dilihat jelas melalui keterlibatan seluruh masyarakat dunia yang merentasi agama. janaan pendapatan melalui pelbagai . Di negara-negara maju. sukan berfungsi sebagai simbol penyatuan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat dunia yang berbilang bangsa. penganjuran Sukan Olimpik telah berjaya menyatukan masyarakat seluruh dunia untuk sama-sama terlibat samada sebagai peserta. Selain itu. Sukan juga berperanan membina budaya hidup sihat melalui gaya hidup dan amalan pemakanan yang seimbang serta sihat. membina budaya hidup yang terancang dan berwawasan. sukan kini bukan sahaja menjadi aktiviti riadah dan mengisi masa lapang malah telah menjadi suatu sumber ekonomi dunia yang amat berpengaruh.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 3 Rajah 1: Matlamat utama sukan Medium pembangunan sosial masyarakat Melalui matlamat ini.

penganjuran sukan dan khidmat sokongan sukan telah menyediakan pelbagai peluang pekerjaan berkaitan sukan kepada seluruh masyarakat dunia. Jika tiada penguasaan ini. Pendapatan utama mereka dijana oleh duit kemenangan. Psikomotor Sukan berperanan Melalui penting sukan. Akibatnya negara yang suatu masa dahulu agak ketinggalan dan tersisih dari arus pembangunan dunia semakin dikenali dan menjadi tumpuan dunia. Secara psikologi juga. James. Ini sekaligus akan mendoktrin amalan seharian masyarakat yang positif dan sihat. Atlit ternama dunia pula hidup mewah melalui pendapatan sukan mereka yang mencecah ratusan juta ringgit setiap tahun. Contohnya kebangkitan Jamaica dalam acara lumba lari di peringkat antarabangsa telah melonjakkan nama negara tersebut ke mata dunia. Selain itu. & Brooks (2005) mendapati bahawa majoriti atlit ternama dunia memiliki kekuatan dan kestabilan mental yang tinggi. bola sepak dan Formula 1. Tahap psikologi yang tinggi dan stabil adalah amat penting dalam dunia kehidupan hari ini yang sememangnya mencabar. teknologi sukan. sukan dapat membina rasa bangga rakyat terhadap sesebuah negara. dalam mempertingkatkan dapat elemen psikomotor tahap masyarakat. penajaan dan pengiklanan. Kemahirankemahiran psikomotor ini penting dalam melahirkan masyarakat pekerja yang .QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 4 program sukan telah mendatangkan pulangan yang amat lumayan. Kajian yang dilaksanakan oleh Bull. individu mungkin akan mengalami masalah psikologi seperti kemurungan dan tekanan perasaan. masyarakat mempertingkatkan kecergasan mereka sekaligus menghindari penyakit-penyakit sedentari seperti diabetes dan penyakit kroronari. Psikologi Keterlibatan dalam sukan juga dapat meningkatkan prestasi psikologi penggiatnya. Antara sukan yang menjanjikan pulangan pendapatan yang lumayan kepada atlitnya ialah tenis. Sebagai contoh. sukan juga berperanan membentuk imej positif dalam kalangan masyarakat. Sukan juga dapat mempertingkatkan kemahiran psikomotor individu seperti berlari. industri pembuatan alatan sukan. Shambrook. melompat dan menangkap.

semua negara berbelanja besar demi memastikan prestasi atlit mereka berada di tahap terbaik. aktif dan cekap. Penguasaan kemahiran ini pastinya dapat meningkatkan tahap produktiviti sesebuah negara tersebut. Rajah 2: Cabang Sukan Sukan Prestasi Tinggi Sukan prestasi tinggi adalah cabang sukan yang berlandaskan pertandingan dan dilingkungi dengan syarat dan undang-undang permainan yang amat spesifik. Salah satu contoh kejohanan sukan prestasi tinggi ialah Sukan Olimpik. Rajah 2 memperincikan tentang cabang utama dalam dunia sukan hari ini. CABANG SUKAN Secara umumnya sukan terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu sukan berprestasi tinggi dan sukan sepanjang hayat yang popular dikenali sebagai sukan massa. Kemenangan akan .QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 5 cergas. Peningkatan kemahiran psikomotor juga membolehkan individu bertindak balas dengan pantas dan tepat. sukan prestasi tinggi memberikan penekanan yang serius terhadap aspek latihan yang sistematik. Di kejohanan ini. Keupayaan ini pastinya akan mewujudkan suatu budaya masyarakat yang aktif dan progresif. Bagi mencapai matlamat ini. Matlamat utamanya ialah untuk menentukan pemenang terbaik dari semua pasukan yang bertanding. penggunaan teknologi terkini dan khidmat sokongan atlit yang jitu. aplikasi sains sukan. Sukan Asia dan Sukan SEA.

sukan berprestasi tinggi masakini terbahagi kepada enam kategori utama iaitu: (1) sukan berfokuskan fizikal. (2) sukan berfokuskan minda. Rajah 3: Cabang Sukan Berprestasi Tinggi Dalam sukan prestasi tinggi. Secara umumnya.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 6 memberikan impak yang positif terhadap nama negara malahan atlit tadi akan disanjung sebagai wira negara. (4) sukan berfokuskan koordinasi. Rekod ini kelak . rekod pencapaian adalah amat diutamakan. dan (6) sukan berfokuskan rekreasi luar (Rajah 3). Malahan badan seperti Majlis Olimpik Antarabangsa senantiasa mengemaskini dan menghebahkan tentang pencapaian rekod-rekod terbaharu. (3) sukan bermotor. (5) sukan berfokuskan haiwan.

Ianya tidak berfokuskan pertandingan malahan dilaksanakan sebagai medium riadah dan sosialisasi. sukan prestasi tinggi juga tidak dapat lari dari pelbagai isu yang mencemarkan nama baik cabang sukan ini. jantina dan juga memisahkan tempat duduk penyokong yang berlainan pasukan. Atlit sukan prestasi tinggi ternama dunia kini mengecapi pendapatan tahunan yang amat lumayan hingga ratusan juta ringgit. syarikat swasta semakin berminat untuk menaja atlit tersebut khusus untuk mempromosikan produk mereka. Antaranya ialah dengan mengambil dadah sintetik bagi meningkatkan prestasi. Namun begitu. menukar jantina. pelbagai langkah telah diambil oleh pelbagai badan induk sukan dunia seperti Majlis Olimpik Antarabangsa (IOC) bagi menghindari pelbagai insiden yang tidak diingini ini. Akibat terlalu taksub dengan kemenangan sesetengah atlit sanggup mengenepikan semangat kesukanan dengan mengaplikasikan pelbagai kaedah yang tidak seharusnya dilaksanakan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 7 menjadi sasaran atlit terbaik dunia untuk memecahkannya dalam pelbagai kejohanan sukan prestasi tinggi. mengelakkan risiko penyakit sedentari dan medium mengisi masa lapang. Matlamat utamanya ialah untuk mengekalkan kecergasan. Malah ramai atlit sukan prestasi tinggi kini bergelar superstar dan menjadi pujaan ramai peminat. Sukan Sepanjang Hayat Sukan sepanjang hayat juga dikenali sebagai sukan massa. Insiden di atas sedikit sebanyak telah mencemarkan nama baik sukan prestasi tinggi malahan tersasar jauh dari matlamat sukan sebenar. Antaranya ialah dengan memperkenalkan ujian doping. intensiti aktivitinya agak ringan dan bergantung kepada keupayaan . mengatur perlawanan (perjudian) dan juga rusuhan antara penonton. Antara aktiviti ciri-ciri utama sukan sepanjang hayat ialah ia dilaksanakan pada masa senggang. Sehubungan itu. Sukan prestasi tinggi kini merupakan suatu karier yang lumayan. melaksanakan pelbagai taktik kotor dalam permainan. Hasilnya.

pihak kerajaan telah menyalurkan sejumlah besar peruntukan kewangan keada jabatan kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO) untuk melaksanakan pelbagai aktiviti sukan massa seperti aktiviti kecergasan fizikal. (3) sukan dalaman (catur. jogging dan sebagainya). Secara umumnya aktiviti sukan sepanjang hayat terbahagi kepada empat kategori iaitu: (1) sukan kecergasan (aerobik. karom dan sebagainya) dan (4) sukan riadah (memancing. (2) sukan rekreasi (mendaki gunung. Melalui program ini. Faedah Sukan Massa Sukan massa merupakan suatu aktiviti sukan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. . Selain menjadi aktiviti riadah. sukan massa merupakan . sukan-sukan baru dan aktiviti rekreasi dan riadah.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 8 individu yang melaksanakannya. berkayak dll). kurang berfokuskan pertandingan. memerhati burung dan sebagainya). boleh dilaksanakan secara individu mahupun berkumpulan (Rajah 4). Rajah 4: Fokus Sukan Sepanjang Hayat Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan konsep sukan sepanjang hayat mulai tahun 1983 melalui pelancanan program Malaysia Cergas.

sukan massa akan menjadi sebahagian penting dalam proses kehidupan masyarakat di Malaysia. cergas dan bebas dari penyakit sedentari. Aktiviti sukan massa juga dapat membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. kedua-dua kategori sukan ini dipantau oleh dua badan kerajaan yang khusus iaitu Majlis Sukan Negara (sukan berprestasi tinggi) dan Kementerian Belia dan Sukan (sukan massa). keterlibatan aktif masyarakat Malaysia dalam sukan massa juga telah menggalakkan industri pembuatan alatan sukan seperti pakaian. alatan sukan dan pengurusan program. Unit ini telah menerangkan tentang definisi dan falsafah sukan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 9 medium pembentukan kecergasan dan agen pemupukan gaya hidup sihat. Kebelakangan ini. Di Malaysia. . Unit ini juga telah menerangkan dengan jelas tentang matlamat sukan dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. RUMUSAN Kesimpulannya. Pasti di masa hadapan. Nyatakan secara terperinci tentang cabang sukan masakini dan bagaimana ianya dapat membina masyarakat Malaysia yang cergas? 4. Semoga keterlibatan aktif masyarakat Malaysia dalam kedua-dua kategori sukan ini akan melahirkan warga yang aktif. Secara umumnya. Bahaskan isu dan cabaran pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. aktiviti sukan di Malaysia terbahagi kepada dua kategori utama iaitu sukan berprestasi tinggi dan sukan sepanjang hayat (sukan massa). 3. Senaraikan sekurang-kurangnya tiga matlamat aktiviti sukan masakini. 1. Apakah yang dimaksudkan dengan sukan? 2.

penulis akan memperincikan sejarah perkembangan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang telah berlangsung di dunia dan di Malaysia. Melalui unit ini. Kitab-kitab ini telah menggambarkan dengan jelas tentang cara hidup masyarakat masa dahulu yang lasak dan mencabar. Pelajar dapat menyelusuri susurmasa perkembangan sukan di dunia Pelajar dapat menghayati tentang sejarah perkembangan sukan di Malaysia 3. Pelajar dapat menjelaskan tentang kronologi sejarah sukan di Malaysia PENGENALAN Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sebenarnya telah bermula seawal tamaddun manusia. Aktiviti yang dahulunya diamalkan untuk tujuan peperangan (menunggang kuda. 2.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 10 UNIT 2 SEJARAH AKTIVITI SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI HASIL PEMBELAJARAN 1. Injil dan Al-Quran. Taurat. Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sejarah perkembangan sukan di dunia dan di Malaysia 4. memburu dan memanah . berkhemah. mengisi masa senggang (sepak takraw. mendaki dan berenang) kini telah diadaptasikan dalam dunia moden sebagai aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang popular. memancing dan berenang) dan kehidupan seharian (berkhemah. SEJARAH AWAL Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah lama berakar umbi dalam senario kehidupan seluruh masyarakat dunia. Telahan ini dapat dibuktikan dengan jelas melalui pelbagai catatan dalam teks lama seperti Kitab Zabur. berlayar. menunggang kuda. memanah dan berlawan pedang). Aktiviti seperti mengembara.

Ukiran batu. 2001). Pelbagai artifak yang ditemui dalam tamaddun Sumeria. Selain itu. bukti tentang kewujudan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah juga dibukikan melalui penemuan beberapa artifak purba. Penemuan ini memperkukuhkan teori bahawa aktiviti memburu (sebahagian dari aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi) telah diamalkan semenjak 64 ribu tahun lampau. dan Tanah Melayu (Malaysia) telah menjadi bukti kukuh tentang kewujudan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam kesemua tamaddun umat manusia. lukisan di dinding gua juga membuktikan bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah diamalkan sejak berkurun lamannya. Greek. Lukisan sukan gusti kuno telah ditemui di gua Lascaux. mendayung. lompat jauh. Selain itu. Afrika Selatan. . Artifak sukan yang amat popular ialah penemuan lukisan pelbagai aktiviti sukan seperti gusti. Mesir. Antara artifak yang popular ialah penemuan getah pokok yang digunakan untuk melekatkan busur panah di Gua Sibudu. olahraga dan memanah yang telah ditemui di kawasan permakaman Firaun di Bani Hasan (Rice. berenang. Keperluan survival merupakan teras utama penguasaan pelbagai kemahiran tersebut. pengkaji telah menemui pelbagai lukisan dinding yang menggambarkan tentang amalan memburu masyarakat masa itu. manakala dikebanyakan gua yang bersejarah di seluruh dunia. gangsa. 2003). 2006). tembikar dan emas juga telah menjadi bukti kukuh tentang amalan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam kalangan masyarakat terdahulu. mereka juga terdedah dengan ancaman peperangan dan penaklukan dari negara berdekatan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 11 sememangnya dikuasai dengan baik oleh masyarakat masa itu (Crego. Perancis. angkat berat. Selain itu. Ini kerana masyarakat pada masa itu tidak mempunyai teknologi canggih untuk memudahkan proses kehidupan. Lukisan ini merupakan bukti kukuh bahawa sukan moden yang diamalkan pada masakini sebenarnya telah lama diamalkan dalam kehidupan masyarakat kuno. Penemuan-penemuan lukisan gua ini telah memperkukuhkan teori bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya merupakan sebahagian amalan yang penting dalam kehidupan masyarakat masa dahulu (Hamblin.

Syarat dan peraturan kejohanan yang seragam ini telah diamalkan sehingga 393AD. Perkembangan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam dunia moden bermula seawal Revolusi Perindustrian. pesta menuai mahu pun sewaktu upacara pengebumian. Sukan Olimpik kuno yang pertama telah berlangsung pada 776BC di Olympia. Pada zaman tersebut. menghormati simati mahu pun sebagai suatu proses pemilihan pahlawan yang akan berkhidmat kepada sesebuah kerajaan. Jika sebelumnya aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi didominasi oleh golongan elit. lumba kereta kuda dan lontar peluru. Perkembangan dan pembangunan sukan moden juga telah bermula di Asia. Kejohanan ini telah diiktiraf sebagai kejohanan sukan kuno terancang yang pertama di dunia. mesin dan teknologi mulai mendominasi dunia pembuatan. Sehubungan itu. Akibatnya masyarakat memiliki lebihan masa senggang berbanding sebelumnya. namun idea tersebut disanggah hebat oleh beberapa pengkaji lain. Kebanyakan acara yang dipertandingkan dalam Sukan Olimpik kuno ini ialah yang berkait rapat dengan kemahiran ketenteraan seperti lumba lari. Upacara pertandingan sukan kuno ini dilaksanakan khusus sebagai persembahan kepada dewa-dewa. kini masyarakat umum juga memiliki masa senggang yang banyak untuk terlibat aktif dalam pelbagai aktiviti (Polley. Acap kali pemenang kejohanan ini akan dianugerahkan dengan pelbagai kemewahan mahu pun kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Greece (Raschke. sambutan keagamaan. Oceania dan serata benua di dunia ini. Menurut kajian. 2007). perkilangan dan kehidupan seharian. Ini kerana kejohanan ini telah menggariskan beberapa syarat dan peraturan rasmi yang perlu dipatuhi oleh semua yang bertanding. PERKEMBANGAN SUKAN DALAM DUNIA MODEN Ramai pengkaji berpendapat bahawa perkembangan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di era moden berpusat di Eropah.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 12 Amalan sukan di masa lampau kerap dipertandingkan dalam majlis umum masyarakat seperti sambutan hari keputeraan. merejam lembing. penulis berpendapat adalah tidak wajar untuk menyatakan bahawa sukan moden hanya dipopularkan oleh masyarakat Eropah sahaja. . 1988).

Ini membolehkan masyarakat umum mengikuti perkembangan setiap acara dan sukan yang mereka gemari dengan cepat dan terperinci. Salah satu kejohanan sukan moden yang berprestij ialah Sukan Olimpik. ledakan teknologi maklumat telah mempengaruhi lebih ramai masyarakat dunia untuk terlibat sebagai atlit mahu pun peminat aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. sukan yang berorientasikan penonton seperti bola sepak. Golongan masyarakat mula berani berbelanja untuk membeli tiket kejohanan akibat taraf hidup yang semakin meningkat hasil dari revolusi perindustrian. Kejohanan sukan di zaman moden berbentuk temasya yang berlangsung dalam jangkamasa panjang dan melibatkan penyertaan dari seluruh dunia. Semakin banyak aktiviti sukan dan permainan diperkenalkan dan dimainkan di seluruh dunia. aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bukan sahaja menjadi menjadi medium mengisi masa lapang malah merupakan sebahagian dari kehidupan masyarakat moden. Kejohanan masakini bukan hanya melibatkan pertandingan acara sukan sepanjang hayat dan rekreasi tetapi juga memasukkan elemen pendidikan. peraturan terbaru. Faktor ini didorong oleh kesibukan dan ketidakseragaman masa kerja masyarakat moden lantas menghadkan peluang mereka untuk terlibat secara berkelompok. penyelidikan dan juga seminar. pameran. Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dahulunya diamalkan oleh golongan elitis kini telah menjadi sebahagian penting dalam proses kehidupan masyarakat masakini. Seterusnya. Sukan berfungsi sebagai medium perpaduan. karnival. semua keputusan sukan. Ini bertujuan untuk menyebarluaskan lagi konsep sukan yang kini merentasi segenap lapisan masyarakat. Melalui revolusi maklumat ini. Kini.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 13 Akibatnya. Sukan Olimpik ialah kejohanan . kriket dan ragbi mula mendapat sambutan ramai. Ini jauh berbeza dengan aktiviti sukan di zaman kuno di mana ianya diamalkan secara kelompok. Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi moden diamalkan melalui pelbagai medium samada secara kelompok mahu pun individu. promosi negara. penjana ekonomi. Hasilnya sukan mula mendominasi gaya hidup masakini. senarai perlawanan dan lain-lain lagi dapat diakses dengan begitu mudah. pembendung gejala negatif dan menggalakkan gaya hidup sihat.

Masyarakat ketika itu digambarkan sebagai golongan pembesar. mengamalkan sikap mesra alam dan mengisi masa lapang dengan bersosialisasi. sukan ini menjadi tumpuan atlit untuk mencipta nama sekaligus menjamin karier sukan yang gemilang. Akibatnya. Dianjurkan setiap empat tahun sekali. banyak negara berebut-berebut menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah kejohanan. petani dan nelayan yang amat pakar dalam bidang masing-masing. Teks dalam buku Sejarah Melayu dan lain-lain rujukan dengan jelas telah menggambarkan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat Tanah Melayu (Malaysia) pada masa itu (Iskandar & Kaeh. . kejohanan sukan olimpik (tidak rasmi) hanya dianjurkan oleh sesetengah negara tertentu seperti Britain dan Peranchis. Kejayaan penganjuran Sukan Olimpik yang pertama ini merupakan katalis terhadap pembangunan sukan moden masa kini. PERKEMBANGAN MALAYSIA SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI DI Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya telah lama berakar umbi dalam pola kehidupan masyarakat Malaysia. Baron Pierre de Coubertin berhasrat untuk menganjurkan sebuah kejohanan yang disertai oleh seluruh negara di dunia. 241 orang atlit yang telah bertanding dalam 43 acara yang dipertandingkan. Sukan Olimpik merupakan kemuncak temasya sukan di dunia. Kejohanan ini diilhamkan oleh Baron Pierre de Coubertin yang telah menubuhkan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) pada tahun 1890. Hari ini. Kejohanan Olimpik pertama di Athens ini telah berjaya menarik penyertaan sebanyak 14 buah negara. disertai oleh lebih 200 negara daan dijalankan dalam dua edisi utama iaitu Olimpik Musim Panas dan Olimpik Musim Sejuk. 1978).QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 14 sukan tertinggi diperingkat antarabangsa. Sukan Olimpik bermula seawal 1896 di Athens. Jika sebelumnya. Ini didorong oleh aspek penjanaan ekonomi yang lumayan dan pembangunan infrastruktur yang lengkap selain membantu pembangunan sukan sesebuah negara.

memanah dan berlawan keris). kehadiran penjajah telah meragut kekebasan ini. Akibatnya. Dari aktiviti berbentuk riadah ke pertandingan. dan (3) permainan masa senggang (sepak raga. masyarakat zaman penjajahan terus tertindas dan terhindar dari amalan sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Sesetengah aktiviti pula seperti bersilat dan bermain senjata diharamkan kerana dianggap menggugat keselamatan manakala aktiviti laga hayam diharamkan kerana dianggap mempunyai unsur perjudian. Pada masa senggang. berlayar. kesemua aktiviti ini dilaksanakan bagi melestarikan survival bangsa pada ketika itu. Akibatnya keterlibatan masyarakat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi semakin terbatas. Majoriti masyarakat terpaksa bekerja dalam masa yang panjang bagi membekalkan bahan mentah seperti rempah. pertandingan bersilat dan lain-lain lagi. . bijih timah dan lain-lain lagi untuk dibawa pulang ke negara penjajah. menunggang kuda dan menganjurkan pelbagai pertandingan sukan dan rekreasi seperti pertandingan kekuatan. (2) aktiviti senaman tradisional (bersilat. Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi golongan bangsawan pula berbeza dengan rakyat kelas bawahan. mandi embun dan tarian tradisional). golongan ini gemar melakukan pelbagai aktiviti elit pada masa itu seperti mengembara. boleh disimpulkan bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya telah lama diamalkan oleh masyarakat tradisional Malaysia malahan menjadi sebahagian dari gaya hidup mereka. wau. Kehadiran penjajah sedikit sebanyak telah mengubah senario aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia PERKEMBANGAN DI ERA MODEN Kehadiran penjajah seawal kejatuhan Melaka pada tahun 1511 telah mengubah lanskap aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang amat drastik di Malaysia.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 15 Sukan merupkan salah satu medium sosialisasi yang utama pada ketika itu. Sehubungan itu. Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi pada ketika itu boleh dibahagikan kepada tiga elemen utama iaitu: (1) aktiviti keperwiraan (bertarung. Jika masyarakat dahulu mempunyai masa senggang yang panjang. sabung ayam).

Bagi menghidupkan sukan tontonan yang digemari oleh penjajah Inggeris. Menyedari kepentingan sukan berprestasi tinggi dan kemampuan atlit Malaysia untuk bertanding di peringkat antarabangsa. Maka. ragbi. aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi semakin meningkat popular. Selepas merdeka. mereka memperkenalkan pelbagai aktiviti permainan barat seperti badminton. kriket dan hoki kepada masyarakat Tanah Melayu pada ketika itu. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia telah ditubuhkan secara rasminya bagi menyebar luas dan membangunkan sukan di Malaysia. Matlamat utama penubuhan kementerian ini ialah untuk menggalakkan budaya hidup sihat sekaligus mengatasi masalah berkaitan kesihatan dan sosial dalam kalangan masyarakat. Pembangunan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia telah diterajui oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang telah ditubuhkan seawal 1953 di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. kerajaan Malaysia telah . diskriminasi kaum tetap berlaku kerana penduduk Tanah Melayu tidak dibenarkan bermain bersama pegawai Inggeris. Pada 15 Mei 1964. Sejak itu. Golongan elitis Inggeris amat gemarkan sukan dan aktiviti rekreasi yang berkonsepkan tontonan. Namun. Diskriminasi yang terlaksana sewaktu zaman penjajahan telah berjaya dihapuskan dan semua rakyat Malaysia mempunyai hak yang sama untuk terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. UPSI) telah ditubuhkan dan kurikulum pendidikan jasmani dan kesihatan diperkenalkan. aktiviti pembelajaran sukan sepanjang hayat dan rekreasi terus berkembang mekar dalam sistem persekolahan dan menjadi sebahagian elemen penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Pada tahun 1922. Hasil penubuhan kementerian ini. mereka telah memperkenalkan mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dalam kurikulum sekolah seawal 1890an. Sultan Idris Training College (SITC dan kini dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. Malaysia telah menghantar kontinjen olimpiknya yang pertama di Olimpik Melbourne.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 16 Kehadiran Inggeris telah membawa sedikit perubahan dalam kehidupan masyarakat zaman penjajahan di Tanah Melayu. Aktiviti perkelahan juga diperkenalkan oleh sekolah bagi menggalakkan murid-murid sekiah terlibat dalam aktiviti kecergasan.

penubuhan beberapa NGO sukan seperti Majlis Olimpik Malaysia (MOM). pihak Kementerian Pelajaran telah menubuhkan beberapa sekolah sukan di seluruh negara. Selain itu. kursus dan kejohanan massa samada diperingkat kebangsaan mahu pun akar umbi. NGO ini telah berusaha keras dan bekerjasama erat dengan KBS dan MSN bagi melahirkan atlit ternama Malaysia.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 17 menubuhkan Majlis Sukan Negara pada tahun 1971. Antara sekolah terawal ialah Sekolah Sukan Bukit Jalil yang ditubuhkan pada tahun 1996. Persatuan Bola Sepak Malaysia. Majlis ini juga berfungsi penting dalam melobi penganjuran pelbagai sukan antarabangsa yang berprestij di Malaysia. penulis telah mengupas tentang perkembangan sukan di peringkat antarabangsa yang dibahagikan epada dua era iaitu era tradisional dan era moden. Persekutuan Hoki Malaysia dan Majlis Rekreasi Luar Malaysia telah memeriahkan lagi pembangunan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. Bagi menggalakkan pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Antaranya ialah Sukan Komanwel 1998 yang telah dianjurkan di Kuala Lumpur dan disertai oleh lebih 140 negara. Seterusnya penulis telah membincangkan tentang perkembangan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia yang juga dibahagikan kepada dua topik . RUMUSAN Secara umumnya bab ini telah membincangkan dengan jelas tentang sejarah perkembangan sukan di dunia dan di Malaysia. Pandalela Rinong. NGO ini menggalakkan pembangunan sukan sepanjang hayat dan rekreasi melalui penganjuran pelbagai bengkel. potensi atlit mereka agar dapat menggegar di arena Selain itu. Matlamat utama penubuhan sekolah ini ialah untuk memberikan pendidikan sukan yang sistematik kepada bakal atlit negara seterusnya membangunkan antarabangsa. Antaranya ialah Datuk Lee Chong Wei. Fokus utama Majlis Sukan Negara ialah untuk membangunkan sukan berprestasi tinggi agar atlit Malaysia mampu bersaing dan meraih kejuaraan di peringkat dunia. AzizulHasni. Selain itu. Dibahagikan kepada empat topik utama. Majlis Paralimpik Malaysia (MPM). Safee Salee dan Shalin Zulkifli.

suka penulis menegaskan disini bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya telah menjadi norma seharian rakyat Malaysia dan kehadiran penjajah hanyalah mendedahkan kita kepada beberapa aspek sukan moden yang dipertandingkan di arena Olimpik hari ini. Bagaimanakah aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi berkembang di Malaysia? 3. Senaraikan susurmasa perkembangan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. . Namun perlu diingat bahawa nenek moyang kita juga tidak pernah ketandusan dengan pelbagai aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang unik dan menarik. Bahaskan tentang isu dan perkembangan sejarah sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. 1.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 18 utama iaitu era tradisional dan moden. Sehubungan itu. 2. Memang tidak dapat disangkal bahawa kedatangan penjajah telah membawa sama kepada pengenalan sukan moden di Malaysia.

Pelajar dapat memahami dengan jelas tentang kepelbagaian spektrum kesenggangan individu 2. Pelajar dapat mengolah perkaitan antara setiap elemen spektrum tersebut 4. beriadah. . Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi PENGENALAN Individu terlibat dalam aktiviviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi kerana pelbagai motif. 2009). SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU (Bammel & Bammel. Mowatt. mahu pun untuk berbakti kepada masyarakat. berekreasi mahupun bersukan. 2009. 2006. meningkatkan kecergasan. 1996) Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai masa lapang individu yang bebas dari tugasan seharian mahu pun keperluan fisiologi seperti tidur dan makan (O'Connell & Cuthbertson. 1996). Masa senggang ini kerap digunakan oleh individu untuk berehat. Pelajar dapat menjelaskan sekurang-kurangnya lima dari lapan elemen spektrum kesenggangan individu 3. Pelbagai kajian telah dilaksanakan untuk mengkaji tentang aktiviti manusia sewaktu senggang (Barnett. Bull. Bab ini akan membahaskan secara terperinci tentang motif keterlibatan masyarakat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi berdasarkan teori Spektrum Kesenggangan Individu yang telah dipopularkan oleh (Bammel & Bammel. Ramai yang terlibat kerana ingin mengisi masa senggang manakala yang lainnya terlibat kerana ingin bersosialisasi.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 19 UNIT 3 SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU HASIL PEMBELAJARAN 1. 2009).

mental dan fizikal.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 20 Berdasarkan pelbagai kajian yang telah dilaksanakan di atas. Bammel dan Bammel (1996) telah mencadangkan tujuh tema yang menjadi motif utama aktiviti manusia sewaktu senggang iaitu: (1) aktiviti pemuliharaan diri. komitmen individu dan kemudahan kesenggangan awam yang terdapat dalam lingkungan sosial individu terbabit. Pemuliharaan diri Pemuliharaan diri boleh didefinisikan sebagai suatu proses merawat dan menghindari diri dari penyakit sosial. (5) aktiviti tumbesaran. (3) berehat. Segolongan masyarakat . 1996) Walau bagaimana pun. (2) aktiviti kecergasan fizikal. dan (7) refleksi kendiri (Rajah 5). Sehubungan itu sebarang proses interpretasi terhadap Teori Spektrum Kesenggangan Individu ini haruslah mengambilkira setiap elemen sosial individu tersebut. Bahagian seterusnya akan memperincikan setiap elemen dalam spektrum tersebut. (6) khidmat masyarakat. Bammel dan Bammel menegaskan bahawa teori ini berbeza dapatan dan amalannya di antara budaya dan lokasi geografi kerana ia dipengaruhi oleh amalan sosio budaya masyarakat. (4) sosialisasi. Rajah 5: Spektrum Kesenggangan Individu (Bammel & Bammel. status ekonomi.

teknologi dan pencemaran telah mengubah cara hidup masyarakat dengan drastik. Umum telah mengetahui bahawa gejala lepak. Gaya hidup moden yang diselubungi dengan makanan segera. Keterlibatan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dapat meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan masyarakat sekaligus meminimakan risiko penyakit sedentari ini. faktor-faktor yang diterangkan di atas telah menjadi motif utama untuk segolongan masyarakat dunia untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Sehubungan itu. Majoriti golongan kanak-kanak dan remaja kini diancam masalah obesiti manakala penyakit diabetes dan koronari semakin parah mengancam kehidupan masyarakat. Kesemua penyakit ini berpunca dari gaya hidup sedentari yang wujud akibat pengaruh pembangunan semasa. Akibatnya masyarakat masakini diancam gendan pelbagai penyakit yang kronik. minuman keras dan lain-lain lagi.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 21 bertanggapan bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dapat menghindarkan diri mereka dari gejala yang disebutkan tadi. Ini kerana mereka terlalu sibuk dengan tugasan seharian dan tidak mempunyai medium pelepasan tekanan yang sesuai. Kecergasan fizikal Kecergasan fizikal boleh didefinisikan sebagai keupayaan individu untuk melakukan aktiviti seharian dan masa senggang dengan efisien dan tanpa penat . keterlibatan aktif dalam aktiviti sukan dan rekreasi dilihat mampu menjadi medium pelepasan tekanan dan pelarian dari kesibukan hidup moden. Semakin ramai golongan masyarakat menghadapi tekanan perasaan mahu pun kemurungan. judi dan arak merupakan antara penyakit sosial yang semakin parah mengancam keharmonian masyarakat. Golongan ini berpendapat bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dapat menghindari diri mereka dari aktiviti tidak berfaedah (penyakit sosial) seperti melepak. Sehubungan itu. berjudi. Kesibukan hidup moden mula mendatangkan pelbagai masalah psikologi dan mental terhadap penduduk dunia. Sehubungan itu mereka terlibat aktif dalam aktiviti sukan dan rekreasi agar isu tersebut dapat di atasi.

Golongan ini percaya bahawa penguasaan kecergasan fizikal yang baik bukan sahaja dapat meningkatkan kesihatan malah juga produktiviti mereka. Sehubungan itu. Berehat Gaya hidup moden tidak dapat lari dari tekanan dalam proses kehidupan seharian.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 22 yang melampau (rujukan). masyarakat hari ini terpaksa bekerja keras bagi memastikan kecapaian objektif organisasi dan jabatan masingmasing. Senario ini sedikit sebanyak telah memberikan tekanan mental dan fizikal yang amat tinggi dalam kehidupan seharian. jogging dan latihan bebanan merupakan aktiviti yang popular bagi golongan masyarakat yang mempunyai motif ini. segelintir besar masyarakat memilih untuk terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi merehatkan mental dan fizikal mereka dari tekanan kerja seharian. Sehubungan itu. Sejarah telah membuktikan bahawa kecergasan fizikal merupakan sebahagian dari cara hidup masyarakat lampau. Menyedari isu ini. Jika tidak. Namun gaya hidup moden yang berteraskan teknologi. Aktiviti seperti kecergasan berbasikal lasak. Akibat arus globalisasi yang pesat dan mencabar. Senario ini sedikit sebanyak telah mewujudkan suatu budaya hidup seharian yang amat meletihkan. mereka akan ketinggalan dalam segenap aspek. penginapan setempat dan pengangkutan bermotor telah mengikis tahap kecergasan yang diwarisi dari masyarakat terdahulu. ramai masyarakat dunia yang kurang cergas dan diancam oleh pelbagai masalah produktiviti dan kesihatan. setiap organisasi terutamanya pekerjaan menetapkan indeks pencapaian matlamat yang amat tinggi. Sehubungan itu. peperangan dan penaklukan memerlukan masyarakat masa itu untuk kekal cergas dan aktif. Di negara membangun. golongan pekerja terpaksa bekerja dalam jangkamasa yang panjang akibat kekurangan sumber manusia mahu pun kewangan. pengembaraan. Gaya hidup tradisional yang berteraskan nomad. Keterlibatan . segelintir golongan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi untuk meningkatkan kecergasan fizikal mereka.

terdapat pelbagai kelab penyokong. sukan dan rekreasi yang ditubuhkan khusus untuk membolehkan ahli-ahli mereka bersosialisasi antara satu sama lain. Golongan ini gemar terlibat aktif dalam aktiviti berpersatuan dan melaksanakan aktiviti dalam kelompok yang besar. Seperti yang telah dibincangkan di atas. Akibatnya negara tersebut mungkin akan terjerumus dalam kancah ketidakstabilan ekonomi dan politik.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 23 aktif ini membolehkan mereka melupakan sebentar kesibukan seharian. Acapkali aktiviti sukan dan rekreasi yang dilaksanakan kurang melibatkan elemen pertandingan sebaliknya menekankan terhadap elemen penyatuan kumpulan. . Kesihatan Kesihatan merupakan salah satu elemen yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi Masyarakat hari ini mempunyai masa bersosialisasi yang amat pendek berbanding masyarkaat sebelumnya. Sosialisasi kini menjadi salah satu motif utama keterlibatan masyarakat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. melibatkan banyak aktiviti tontonan mahu pun sosialisasi dan pelancongan. Sehubungan itu. mengumpul tenaga dan semangat untuk terus berkhidmat kepada organisasi dan meluangkan masa dengan keluarga tercinta. tekanan kerja seharian dan matlamat organisasi yang tinggi telah mewujudkan suatu budaya kerja yang sibuk. mereka memilih aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sebagai medium sosialisasi. bermain golf dan menonton perlawanan sukan. ekonomi dan kestabilan negara. Akibat kesibukan seharian. Masyarakat yang kurang sihat akan menjejaskan produktiviti. Selain itu. Contohnya penubuhan pasukan penyokong bola sepak Ultra Malaya telah menyediakan platform yang unik buat semua pencinta sukan bolasepak tanah air untuk bersosial dan dalam masa yang sama menyokong pasukan kegemaran mereka. Mereka yang bermotifkan rehat sering terlibat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang tidak berintensiti tinggi. melancong. Antara aktiviti tersebut ialah mendengar muzik.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 24 sukan sepanjang hayat dan rekreasi memainkan peranan yang penting dalam pemuliharaan dan peningkatan taraf kesihatan masyarakat. semakin ramai golongan masyarakat terlibat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dengan motif untuk meningkatkan kesihatan. 1995) yang mendapati bahawa keterlibatan aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi mampu meningkatkan kesihatan. Golongan ini percaya bahawa keterlibatan aktif mereka akan . Sehubungan itu. Peningkatan taraf kesihatan masyarkat telah membolehkan mereka memiliki daya produktiviti yang tinggi. Antara aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang popular bagi golongan yang bermotifkan kesihatan ialah aktiviti kecergasan dan rekreasi yang disulami dengan gaya hidup sihat. golongan masyarakat akan bekerjasama untuk membantu golongan yang memerlukan. Namun kesibukan hidup moden telah membataskan amalan murni ini dalam kehidupan seharian masyarakat hari ini. Fenomena di atas telah mendatangkan pelbagai kesan yang positif terhadap masyarakat dan negara. Lantaran. jangka hayat yang panjang membolehkan mereka menyumbang tenaga dan bakti kepada masyarakat dan negara. segelintir masyarakat terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi menghidupkan semula budaya khidmat masyarakat dalam amalan masa kini. Khidmat masyarakat Amalan bekerjasama dan gotong-royong merupakan amalan seharian masyarakat terdahulu. Sekiranya terdapat sebarang isu yang menimpa masyarakat seperti banjir kilat. Negara pula dapat meningkatkan pulangan pendapatan melalui peningkatan produktiviti di samping penjimatan dalam kos rawatan kerana tahap kesihatan yang semakin baik. Mary & Cheryl. Selain itu. kebakaran mahu pun aktiviti keagamaan. Segolongan besar masyarakat terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi kerana percaya bahawa aktiviti ini mampu meningkatkan kesihatan dan kecergasan mereka. Tanggapan ini disokong oleh pelbagai kajian saintifik (Simone.

Sehubungan itu. negara dan agama. Proses refleksi kendiri boleh memberikan input yang berguna terhadap diri individu. Refleksi atau maklumbalas dari rakan-rakan akan dijadikan sebagai panduan pembangunan diri manakala refleksi kendiri membolehkan individu tersebut insaf dan sedar tentang tanggungjawabnya terhadap diri. Majoriti masyarakat yang terlibat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang bermotifkan khidmat masyarakat akan terlibat aktif dalam aktiviti kesukarelaan seperti menyertai NGO sukan. Golongan ini percaya bahawa keterlibatan mereka dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi merupakan suatu usaha murni dalam sumbangan mereka terhadap kemakmuran masyarakat. individu tersebut akan senantiasa memperbaiki diri sekaligus menjadi ahli masyarakat yang berguna. ekonomi mahu pun kerohanian. memberikan sumbangan material dan tenaga kepada badan-badan sukan dan rekreasi serta membantu promosi aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. terlibat sebagai sukarelawan sukan. kembara solo dan majlis diskusi. Refleksi Refleksi ataupun muhasabah diri merupakan suatu proses yang penting dalam kehidupan insan. James & Nicoll (2007) menegaskan bahawa individu yang mengamalkan proses refleksi atau muhasabah kendiri dalam kehidupan seharian akan menjadi individu yang bejaya dan disukai ramai. Hasilnya. meditasi. Proses refleksi sememangnya telah terbukti berkesan dalam melahirkan golongan masyarakat berhemah tinggi. .QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 25 memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat samada dari aspek sosial. Antara aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang kerap diamalkan oleh golongan yang memiliki motif ini ialah yoga. Refleksi kekurangan diri akan membolehkan individu memperbaiki kekurangannya manakala refleksi kelebihan diri akan membolehkan individu membangunkan kebolehannya. terdapat segolongan masyarakat yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi membangunkan potensi diri mereka. keluarga.

terdapat juga individu yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dengan motif yang pelbagai. 3. Teori Spektrum Kesenggangan Individu ini tidak seharusnya ditafsir secara sehala kerana mungkin terdapat pertindanan motif dalam kalangan individu yang terlibat aktif dalam bidang ini. Sebagai seorang guru. Selain itu.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 26 RUMUSAN Bab ini telah membincangkan secara terperinci tentang pelbagai motif keterlibatan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam kehidupan masyarakat masakini. Bahaskan bagaimanakah kefahaman terhadap teori Spektrum Kesenggangan Individu dapat membantu anda merancang aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang lebih menarik di sekolah. Gariskan lima komponen spektrum kesenggangan individu. 2. 4. 1. Kepelbagaian motif ini telah mewujudkan keunikan dan kepelbagaian dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Sila cadang dan rancangkan empat aktiviti yang bersesuaian dengan kepelbagaian motif keterlibatan pelajar dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. . Sehubungan itu. nyatakan tiga kepentingan kefahaman terhadap teori ini dalam membantu anda melicinkan lagi pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di sekolah anda.

Di seluruh dunia. Seni dan kebudayaan amat berkait rapat dengan identiti. . ukiran. ideologi dan amalan seharian sesebuah kelompok masyarakat. Karya seni adalah berbeza-beza berdasarkan latar belakang dan sosiodemografi sesebuah masyarakat. seni didefinisikan sebagai suatu bentuk karya seperti pantun. Pelajar dapat menjelaskan falsafah seni dan kebudayaan Pelajar dapat menghubungkaitkan aktiviti seni dan kebudayaan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi 3. Sehubungan itu. Pelajar dapat menganalisa faedah-faedah aktiviti seni dan kebudayaan sebagai wadah sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. faedah dan perkaitannya dalam perkembangan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi DEFINISI Menurut Kamus Dewan. Unit ini akan memeprincikan tentang falsafah aktiviti seni dan kebudayaan. yang berkaitan dengan keindahan dan ketelitian penciptaan sesebuah karya seni tersebut.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 27 UNIT 4 SENI DAN KEBUDAYAAN HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti seni dan kebudayaan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi PENGENALAN Seni dan kebudayaan merupakan antara aktiviti masa senggang yang tertua di dunia di samping aktiviti keperwiraan. Tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti seni dan kebudayaan mempunyai akar umbi yang kuat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang diamalkan masakini. setiap masyarakat mempunyai identiti seni dan kebudayaannya yang tersendiri lantas membentuk keunikkan cara hidup mereka. Kesenian pula bermaksud perihal seni. muzik dan lain-lain lagi yang dicipta dengan bakat yang tersendiri. 2.

FUNGSI SENI DAN KEBUDAYAAN Sejak berzaman. Dengan kepelbagaian amalan kesenian dalam masyarakat berbilang kaum.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 28 Kesenian telah menjadi identiti dan amalan yang amat penting kepada kebudayaan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa sejak turun temurun lagi. seni dan kebudayaan juga merupakan aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang amat penting dalam kalangan masyarakat Malaysia. aktiviti seni dan kebudayaan telah menjadi salah satu medium riadah yang amat penting bagi masyarakat Malaysia. identiti masyarakat Malaysia lebih terserlah dan dikenali ramai. Kesibukan hidup masa kini telah mendorong pembangunan indsutri seni dan kebudayaan kerana masyarakat . Selain menjadi simbol perpaduan dan sosialisasi. Rajah 6: Fungsi Seni dan Kebudayaan dalam Masyarakat Malaysia Sejak berzaman. seni dan kebudayaan telah memainkan peranan yang amat penting kepada masyarakat Malaysia. Rajah 6 menjelaskan tentang pelbagai fungsi dan peranan seni dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Malaysia.

Melalui aktiviti ini.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 29 semakin dahagakan aktiviti seni dan kebudayaan sebagai medium escapism dari kesibukan seharian. Sehubungan itu. Masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai upacara ritual yang amat kompleks dan tersendiri berdasarkan budaya sesuatu kaum tersebut. Identiti ini seterusnya menjadi pegangan dan amalan hidup seharian masyarakat negara ini. Keunikan identiti ini telah menjadikan masyarakat Malaysia sebagai salah sebuah masyarakat di dunia yang mempunyai kepelbagaian amalan dan aktiviti seni dan kebudayaan . Aktiviti seperti nasyid. Sosialisasi merupakan salah satu amalan terpenting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. aktiviti seni dan kebudayaan telah menjadi salah satu medium yang terpenting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Aktiviti seni dan kebudayaan juga berperanan sebagai agen pemupukan amalan keagamaan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu. marhaban dan hadrah merupakan aktiviti kesenian Islam yang berkait rapat dengan amalan keagamaan. seni juga menjadi medium membina kecergasan fizikal dan mental. aktiviti seni dan kebudayaan telah lama menjadi salah satu medium ritual dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kelak. perpaduan antara kaum serta sikap saling hormat menghormati dapat dibentuk sekaligus melahirkan masyarakat majmuk yang harmoni. penggiat aktiviti ini akan kekal cergas dan sihat. Kedua-dua amalan ini berkait rapat dengan upacara ritual. Sehubungan itu. pemupukan amalan keagamaan dapat dilaksanakan secara berkesan. Aktiviti seni dan kebudayaan telah membentuk suatu identiti bangsa Malaysia yang amat unik. Aktiviti seperti tarian contohnya dapat meningkatkan kecergasan kardiovaskular selain membina kordinasi dan kelenturan tubuh badan. Identiti masyarakat merupakan medium seni dan kebudayaan dalam masyarakat Malaysia. Melalui aktiviti kesenian sebegini. Sebagai contoh masyarakat Orang Asal dengan tarian sewangnya manakala masyarakat Melayu dengan tarian Ulik Mayangnya.

Pada zaman dahulu. aktiviti seni suara kini menjadi sebahagian aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan masyarakat biasa. Setiap seni vokal itu berbeza mengikut budaya dan tradisi sesebuah masyarakat. Namun. aktiviti seni dan kebudayaan di Malaysia terbahagi kepada empat kategori utama iaitu: (1) seni suara. Rajah 7: Kategori Aktiviti Seni dan Kebudayaan Seni Suara Seni suara merupakan aktiviti seni dan kebudayaan yang melibatkan seni vokal dan seni muzik. Seni vokal terhasil dari alunan pita suara yang boleh memberikan hiburan kepada pendengar yang berminat. selaras dengan perubahan zaman.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 30 KATEGORI AKTIVITI SENI DAN KEBUDAYAAN Secara umumnya. aktiviti kesenian ini hanya terhad kepada golongan atasan sahaja. (2) seni gerak. (3) seni rupa. Dalam masyarakat Melayu terdapat seni vokal tanpa . dan (4) permainan tradisional (Rajah 7).

Seni muzik pula didefinisikan sebagai gubahan alat bunyi-bunyian yang menghasilkan irama yang indah dan menyenangkan. Tarian–tarian yang bercorak seni tari istana yang dipersembahkan pada waktu perkahwinan. Seni Tari Seni tari boleh didefinisikan sebagai sebagai suatu pergerakan yang berirama. muzik terbahagi kepada dua kategori iaitu muzik dengan nyanyian dan muzik tanpa nyanyian (instrumental). Seni Drama Seni drama merujuk kepada suatu karya seni lakonan yang melibatkan aksi yang dirancang mahu pun spontan. Ia dapat dinikmati melalui pancaindera pendengaran dan penghayatan yang mendalam. asyik . mata dan anggota badan yang lain. mak inang. Sejak berzaman. kaki . Antara seni vokal tanpa muzik ialah marhaban. hadrah dan endoi. Seni ini dihasilkan melalui pergerakan tangan . muzik telah menjadi sebahagian amalan dalam kehidupan masyarakat Malaysia.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 31 muzik dan seni vokal yang bergabung dengan muzik. badan . gamelan dan sebagainya. Secara umumnya. pertabalan. Dalam kebudayaan masyarakat Malaysia terdapat berbagai – bagai jenis tarian . Selain dimainkan untuk golongan atasan. Seni Gerak Seni gerak melibatkan pergerakan tubuh badan yang mempunyai maknanya yang tersendiri. Secara umumnya. istiadat menyembah dan sebagainya. seni gerak terbahagi kepada dua kategori iaitu seni tari dan seni drama. sama ada tarian asli ataupun tarian yang telah dipengaruhi oleh unsur – unsur moden. Kerapkali aktiviti seni ini dilaksanakan secara berkelompok. Manakal seni vokal dengan muzik pula ialah ghazal. dikir barat dan sewang. Tarian– tarian ini termasuklah tarian siti payung. muzik juga merupakan hiburan utama kepada golongan massa khusus untuk mengisi masa senggang dan sebagai aktiviti riadah. dipentaskan untuk tontonan ramai dan melibatkan adaptasi dari . Seni tari adalah suatu medium ekspresi individu melalui gerak – geri berirama yang indah.

(5) seni tembaga. tenunan. Seni drama sememangnya telah lama berakar umbi dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. anyaman. Rajah 8: Kategori Seni Rupa . seni bina dan sebagainya. (2) seni kraftangan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 32 insiden sebenar atau yang direka oleh pengarah. Seni Rupa Seni rupa dalam masyarakat Malaysia meruapakan ciptaan yang megandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan melalui ukiran. Ia merupakan salah satu medium riadah dan rekreasi yang amat popular kerana menghiburkan serta menjadi medium relaksasi kepada penonton. (4) seni fabrik. Seni rupa ini menjadi motif utama corak alatan dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia terutamanya pada binaan. dan (6) seni bina (Rajah 8). pakaian dan lain-lain lagi. (3) seni tembikar. Secara umumnya seni rupa terbahagi kepada 6 iaitu: (1) seni ukir. Seni drama terbahagi dua iaitu drama dengan vokal atau pun muzikal.

. Antara kraftangan popular di Malaysia ialah tudung saji dan tikar mengkuang. Perak. Seni ini digunakan untuk membina alatan kegunaan seharian masyarakat Malaysia seperti belanga tanah. Ciri-ciri ukiran itu dihasilkan melalui ukiran timbul. Kesemua hasil seni ini bermotifkan kehidupan seharian dan persekitaran masyarakat Malaysia. perenjis air mawar dan bekas bara. Salah satu lokasi popular penghasilan tembikar tradisional di Malaysia ialah di Sayong. dulang dan sudu manakala alatan untuk upacara khusus ialah tepak sirih. Ia digubah dengan memasukkan unsur-unsur seni untuk menambahkan kecantikan alatan tersebut. ukiran tebuk dan ukiran timbus. batik. Alatan kegunaan seharian ialah seperti gobek sirih. Seni Fabrik Seni fabrik melibatkan sebarang aktiviti atau motif seni yang dimuatkan dalam corak fabrik dalam kegunaan masyarakat Malaysia. Seni Tembikar Seni tembikar merupakan hasil kraftangan yang berasaskan tanah liat yang dibakar dan digilap. Proses penciptaan kraftangan memerlukan kemahiran dan kreativiti yang amat tinggi untuk menghasilkan suatu motif seni yang menarik. bekas menyimpan air dan makanan. Seni Kraftangan Seni kraftangan adalah hasil seni yang dicipta untuk kegunaan seharian. dan tekat.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 33 Seni Ukir Seni ukir merupakan hasil-hasil kerja tangan yang dicipta melalui kepandaian mengukir. Seni Tembaga Seni tembaga merupakan satu lagi hasil seni masyarakat Malaysia. ukiran terbenam. Antara seni fabrik yang popular di Malaysia ialah tenunan. Seni ini melibatkan penciptaan alat-alat daripada tembaga untuk kegunaan seharian mahu pun upacara khusus.

main galah. Setiap seni bina melambangkan keunikan identiti masyarakat yang menggunakan seni bina tersebut. laga buah keras. Namun selepas penjajahan. Sehubungan itu. . cina buta. Bahagian seterusnya akan menerangkan secara ringkas beberapa permainan tradisional yang popular suatu masa dahulu. Permainan ini juga dikenali sebagai pemainan masa senggang atau sukan rakyat. Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau. Selain itu. PERMAINAN RAKYAT Permainan rakyat juga dikenali sebagai permainan tradisional atau folk games. Permainan untuk kanak-kanak pula termasuklah main telaga buruk.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 34 Seni Bina Seni bina merupakan kemahiran seni yang dimuatkan dalam pelbagai binaan yang dihasilkan oleh masyarakat Malaysia terutamanya rumah dan kediaman. identiti budaya permainan tradisional semakin pupus dalam jiwa masyarakat Malaysia. permainan tradisional semakin terhakis dalam amalan kehidupan seharian masyarakat Malaysia. berlaga kerbau dan lain-lain. Selain melibatkan kos yang rendah. Permainan masa lapang masyarakat Malaysia terbahagi kepada permainan untuk orang dewasa dan permainan untuk kanak-kanak. main kapal terbang. suatu langkah bersepadu haruslah dilaksanakan bagi enghidupakn semula permainan tradisional ini dalam kehidupan masyarakat Malaysia. gasing. permainan rakyat juga menjadi aktiviti utama untuk menyerikan majlis keramaian dan perkahwinan pada zaman sebelum kemerdekaan. Permainan ini amat popular sebelum kedatangan penjajah. congkak. permainan ini melibatkan penggunaan bahan yang mesra alam berbanding alatan dalam permainan moden. ketup atau sembunyi dan lain-lain. sosialisasi dan meningkatkan kecergasan. Akibatnya. Permainan rakyat berfungsi sebagai medium hiburan. guli-guli. sepak raga. menyabung ayam. Seni bina ini melibatkan reka bentuk yang unik dan mempunyai motif tersendiri contohnya Minangkabau atau pun awan larat.

Permainan ini dimulai dengan salah seorang pemain melambungkan bola kepada pemain yang lain. Sepak raga dimainkan oleh beberapa orang pemain yang berdiri membentuk bulatan. warna dan keaslian ciptaan sesebuah layang-layang atau wau tersebut. Setiap papan congkak hanya boleh dimainkan oleh dua orang sahaja. Mereka memainkan permainan ini untuk mengisi masa senggang. Permainan ini dipercayai mula berkembang di istana iaitu dikalangan wanita-wanita istana dan para pembesar. Pemain lain akan menimbang bola tersebut sebelum diambil oleh orang lain. Antaranya ialah jumlah bilangan timbang bola yang dapat dipungut oleh kumpulan tersebut. Permainan ini berfungsi sebagai medium hiburan. . Permainan Layang-Layang Atau Wau Permainan layang-layang atau wau melibatkan penggunaan alat yang boleh diterbangkan melalui tiupan angin. permainan ini juga dipertandingkan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 35 Sepak Raga Sepak raga ialah sejenis permainan menggunakan bola yang diperbuat daripada rotan yang dianyam. Pemenang ditentukan dari segi keindahan reka bentuk. sementara di negeri-negeri Pantai Timur khususnya dinegeri Kelantan gasing diperbuat daripada timah. Sepak raga merupakan asal usul permainan sepak takraw yang popular masakini. Permainan ini amat popular pada zaman tradisional terutamanya selepas musim menuai padi. Di negerinegeri Pantai Barat gasing diperbuat daripada kayu. Terdapat pelbagai peraturan untuk menentukan pemenang permainan ini. jumlah timbangan terbanyak individu dan lain-lain lagi. Permainan congkak melibatkan dua bahan iaitu papan congkak dan buah congkak. Permainan Gasing Gasing ialah permainan rakyat yang popular dikalangan orang Melayu. Permainan Congkak Permainan congkak ialah sejenis permianan Melayu tradisional yang digemari oleh kaum wanita dan kanak-kanak. corak ciptaan. Selain berfungsi sebagai aktiviti riadah. pertandingan dan juga pertunjukan.

kerbau dan ayam. Permainan ini melibatkan unsur-unsur perjudian kerana setiap pihak bertaruh untuk menentukan haiwan mana yang menang. 3. Aakah usaha yang perlu dilaksanakan oleh pengurus sukan di sekolah agar aktiviti seni dan kebudayaan di Malaysia tidak tenggelam oleh pengaruh seni Barat? 4. Senaraikan secara ringkas tiga kategori aktiviti seni dan kebudayaan di Malaysia. RUMUSAN Secara keseluruhannya Unit ini telah menerangkan tentang pelbagai matlamat dan fungsi seni dan budaya dalam masyarakat Malaysia.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 36 Menyabung Ayam Salah satu permainan bercorak pertandingan yang digemari oleh masyarakat Melayu tradisional ialah permainan menyabung binatang ternakan seperti lembu. Selain berfungsi sebagai medium riadah. Sehubungan itu. 1. Arus kemodenan telah sedikit sebanyak menghakis keaslian seni dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat sekolah. suatu usaha bersepadu haruslah dilaksanakan oleh semua pihak terutamanya guru untuk menyemai kembali elemen seni dan kebudayaan dalam amalan pelajar masakini sekaligus membina kembali identiti dan budaya masyarakat. perkahwinan dan pertabalan raja. membina perpaduan dan identiti bangsa Malaysia. Sila nyatakan bagaimanakah aktiviti seni dan kebudayaan dapat meningkatkan tahap kecergasan sekaligus menghindari penyakit sedentari dalam kalangan masyarakat Malaysia. . Kini permainan menyabung haiwan ternakan ini telah diharamkan. 2. seni dan kebudayaan juga telah berjaya meningkatkan kecergasan masyarakat Malaysia. Bahaskan isu pertembungan budaya antara generasi yang kini melanda industri seni dan kebudayaan di Malaysia. Permainan ini kerap diadakan bersempena upacara tertentu yang disambut oleh masyarakat Melayu tradisional seperti menyambut kelahiran bayi.

menghadapi saat kecemasan dan melaksanakan aktiviti riadah tanpa penat yang melampau.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 37 UNIT 5 KECERGASAN DAN KESIHATAN FIZIKAL HASIL PEMBELAJARAN 1. DEFINISI Kecergasan boleh didefinisikan sebagai keupayaan individu untuk melakukan aktiviti seharian. Penerangan ini akan disertakan dengan pelbagai contoh agar ia dapat diamalkan secara praktikal oleh seluruh pembaca modul ini. Pelajar dapat menjelaskan motif peningkatan kecergasan dan kesihatan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi 2. definisi dan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan kecergasan. ceria dan lebih produktif berbanding dengan individu yang kurang cergas. menghindari penyakit hipokinetik dan . Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara aktiviti kecergasan dan kesihatan fizikal PENGENALAN Kecergasan dan kesihatan amat berkait rapat dalam kehidupan seharian masyarakat masakini. Pelbagai kajian saintifik telah membuktikan bahawa kecergasan dapat meningkatkan tahap kesihatan. Individu yang cergas dipercayai dapat menghindari penyakit sedentari. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai komponen kecergasan yang berlandaskan kesihatan dan prestasi 4. Salehuddin (2009) pula menegaskan bahawa kecergasan boleh dikaitkan dengan keupayaan individu untuk bekerja dengan lebih efektif dan menikmati masa senggang. Berdasarkan tanggapan ini. Bab ini akan memperincikan tentang falsafah. masyarakat masakini amat menitik beratkan aspek kecergasan dalam kehidupan seharian. Pelajar dapat memahami tentang aktiviti kecergasan yang dapat meningkatkan kesihatan 3.

Individu yang cergas pasti akan dapat meminimakan risiko penyakit sedentari dalam kehidupan mereka. Rajah 9. intelek dan sosial sebagai mana yang telah digariskan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 38 menghadapi saat-saat kecemasan. emosi. rohani. Rajah 9: Komponen Kecergasan . Di bawah disenaraikan beberapa faedah penguasaan tahap kecergasan untuk kesihatan:      Dapat menghindari penyakit sedentari Dapat meningkatkan tahap produktiviti individu dan negara Dapat mengurangkan kos rawatan kesihatan Dapat melahirkan golongan masyarakat yang sihat dan cergas Dapat mewujudkan budaya hidup sihat KOMPONEN KECERGASAN Secara umumnya komponen kecergasan terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu kecergasan berlandaskan kesihatan dan kecergasan berlandaskan prestasi. Tahap kecergasan yang baik amat penting dalam kehidupan insan kerana ia dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 39

Kecergasan Berlandaskan Kesihatan Kercergasan berlandaskan kesihatan merupakan elemen-elemen kecergasan yang diperlukan oleh individu untuk meningkatkan tahap kesihatan dan menghindari penyakit hipokinetik seperti obesiti, penyakit sedentari dan lain-lain lagi. Terdapat lima elemen kecergasan berlandaskan kesihatan iaitu: (1) komposisi lemak badan, (2) daya tahan kardiovaskular, (3) fleksibiliti, (4) kekuatan otot, dan (5) daya tahan otot (Rajah 10).

Rajah 10: Kecergasan berlandaskan kesihatan

Komposisi Lemak Badan Komposisi lemak badan merujuk kepada kadar peratusan otot, lemak, tulang dan tisu-tisu lain yang membentuk struktur fizikal tubuh manusia. Individu yang sihat dan cergas memiliki peratusan lemak badan yang rendah berbanding dengan ketinggian dan berat badannya. Peratusan lemak badan yang tinggi berbanding dengan berat dan ketinggian individu boleh mengundang pelbagai penyakit sedentari. Sehubungan itu, adalah amat penting agar individu mempunyai kadar peratusan lemak badan yang rendah.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 40

Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kemampuan sistem kardiorespiratori untuk menampung pelbagai intensiti aktiviti fizikal yang dilaksanakan oleh individu. Sistem daya tahan karviovaskular yang baik membolehkan individu untuk melakukan aktiviti fizikal dalam jangkamasa yang lama mahu pun berintensiti tinggi. Komponen daya tahan ini amat penting bagi kecergasan dan kesihatan individu.

Fleksibiliti Fleksibiliti merujuk kepada kemampuan sistem otot dan sendi individu untuk bergerak dan melentur dengan efisien dan mengurangkan risiko kecederaan. Individu yang mempunyai fleksibiliti yang tinggi boleh bergerak dan melakukan pelbagai aktiviti fizikal dengan baik.

Kekuatan Otot Kekuatan otot merujuk kepada kemampuan otot menghasilkan daya bagi mengatasi beban yang dikenakan ke atasnya. Individu yang mempunyai kekuatan otot boleh melakukan pelbagai aktiviti fizikal yang berintensiti tinggi dengan efisien dan selamat.

Daya Tahan Otot Daya tahan otot merujuk kepada keupayaan otot untuk melaksanakan pelbagai aktiviti fizikal dengan intensiti yang berulang-ulang dalam jangka masa yang lama. Individu yang mempunyai daya tahan otot yang baik boleh melakukan pelbagai aktiviti fizikal berintensiti sederhana dalam jangkamasa yang panjang.

Kercergasan Berlandaskan Prestasi Kecergasan berlandaskan prestasi pula terbahagi kepada enam elemen utama iaitu: (1) kelajuan, (2) ketangkasan, (3) kuasa, (4) imbangan, (5) masa reaksi, dan (6) kordinasi (Rajah 11).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 41

Rajah 11: Komponen Kecergasan Berlandaskan Prestasi

Kelajuan Kelajuan merujuk kepada keupayaan untuk melakukan sesuatu pergerakan fizikal dalam jangka masa yang singkat. Keefisienan kelajuan diukur melalui jarak pergerakan yang dicapai dalam suatu jangkamasa yang diberi. Kelajuan merupakan salah satu komponen kecergasan berlandaskan prestasi yang amat penting bagi atlit yang menyertai acara pecut.

Ketangkasan Ketangkasan merujuk kepada kemampuan untuk melakukan pergerakan badan atau anggota dengan pantas dan tepat. Ketangkasan juga kerap dirujuk sebagai kemampuan individu untuk mengubah arah dengan tepat dan tangkas.

Kuasa Kuasa merujuk kepada keupayaan individu untuk memindahkan tenaga menjadi daya secara eksplosif dan berkesan. Ia melibatkan gabungan kekuatan dan kelajuan pergerakan otot untuk mengatasi beban yang dikenakan kepada fizikal individu berkenaan.

Malahan. Penguasaan total dalam kecergasan adalah amat penting bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas dari penyakit sedentari serta mampu menyinar dalam pelbagai acara sukan di peringkat antarabangsa. Sehubungan itu. masyarakat akan dilanda pelbagai isu penyakit sedentari serta pencapaian sukan di peringkat antarabangsa juga akan merudum. tidak dapat dinafikan bahawa kecergasan merupakan nadi terpenting dalam kehidupan masyarakat masa kini.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 42 Imbangan Imbangan merujuk kepada keupayaan individu untuk mengekalkan kedudukan badannya dengan teguh dan mantap samada secara statik mahu pun dinamik. ketangkasan dan kuasa. Tanpa kecergasan. Masa Reaksi Masa reaksi merujuk kepada masa yang diambil oleh individu tersebut untuk bertindak balas setelah menerima rangsangan. . kualiti hidup akan menurun. RUMUSAN Secara amnya. Kordinasi Kordinasi merujuk kepada kebolehan menyelaras dan menyeragamkan pergerakan badan untuk indakan fizikal yang tertentu bagi menghasilkan prestasi yang terbaik. adalah amat penting bagi pengurus sukan menitik beratkan pembangunan kecergasan dalam kalangan pelajar di sekolah. Individu yang mempunyai imbangan yang baik akan dapat mengaplikasikan daya yang bersesuaian dengan beban yang dikenakan serta menghasilkan prestasi yang baik dalam sukan. unit ini telah menerangkan tentang kepentingan kecergasan dalam membina kesihatan dan prestasi dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Ia melibatkan kordinasi pemerhatian.

. 4. 2. Lakarkan gambarajah tentang kepelbagaian komponen kecergasan fizikal dan nyatakan setiap satunya melalui lakaran grafik. Sila rancang suatu aktiviti fizikal selama 1 jam yang dapat meningkatkan kecergasan kardiovaskular dalam kalangan pelajar di sekolah anda. Sila perincikan bagaimanakah aktiviti kecergasan dapat menghindari penyakit sedentari yang kini semakin serius melanda rakyat Malaysia? 3. Nyatakan dengan jelas definisi kecergasan fizikal.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 43 1.

2007). modul ini mendefinisikan rekreasi luar sebagai aktiviti lasak yang dilaksanakan di alam semulajadi. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti rekreasi luar yang terdapat di Malaysia PENGENALAN Rekreasi luar merupakan salah satu aktiviti sukan sepanjang hayat yang amat popular di Malaysia. melibatkan elemen tidak kepastian dan risiko yang terkawal (Prouty. 3. Bunting (2006) pula menegaskan bahawa rekreasi luar adalah suatu aktiviti riadah yang tidak berkonsepkan pertandingan. 2. Penerangan ini akan disertakan dengan pelbagai contoh agar ia dapat diamalkan secara praktikal oleh seluruh pembaca modul ini. berfungsi untuk mendidik dan menghargai alam sekitar. Panicucci. Ia diamalkan oleh segenap golongan masyarakat dari kanakkanak hinggalah ke warga emas. & Collinson. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah rekreasi luar Pelajar dapat memahami tentang definisi dan falsafah rekreasi luar Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. menggalakkan kepuasan kendiri individu.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 44 UNIT 6 REKREASI LUAR HASIL PEMBELAJARAN 1. Aktiviti rekreasi luar amat digemari kerana ia kurang menerapkan unsur pertandingan. melibatkan elemen . melibatkan penerokaan di alam semulajadi. definisi dan pelbagai aktiviti rekreasi luar yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat. Berdasarkan dapatan di atas. Unit ini akan memperincikan tentang falsafah. DEFINISI DAN FALSAFAH Rekreasi luar boleh didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi yang dilaksanakan pada masa lapang dipersekitaran terbuka. diselang-selikan dengan cabaran yang terkawal dan menyeronokkan.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 45 risiko terkawal dan berfungsi untuk mendidik masyarakat. dan (3) rekreasi udara (Rajah 12). FAEDAH AKTIVITI REKREASI LUAR Secara umumnya. aktiviti rekreasi luar merujuk kepada sebarang aktiviti lasak yang berasaskan cabaran fizikal dan dilaksanakan di alam semulajadi. . berakit. toleransi. (2) rekreasi air. 2011b). individu akan senantiasa berfikiran positif dalam apa jua keadaan. mental dan sosial Membangunkan potensi diri individu seperti yang telah ditetapkan oleh FPK Melahirkan golongan masyarakat yang tahan lasak dan cergas Mewujudkan semangat cintakan kelestarian alam sekitar Membina nilai-nilai murni seperti kerjasama. Antara contoh aktiviti rekreasi luar yang amat popular dilaksanakan di Malaysia ialah berkhemah. Kesemua aktiviti ini melibatkan aktiviti lasak dan mencabar yang dilaksanakan di alam semulajadi. seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) (Md Taff. Alam sekitar dijadikan „makmal hidup‟ yang menyediakan pelbagai cabaran dan pengalaman kepada peserta. Falsafah utama bidang rekreasi luar di Malaysia ialah untuk membangunkan seluruh potensi individu melalui suatu proses pendidikan yang berasaskan pengalaman sebenar. Di Malaysia. Penghayatan mendalam dari kegagalan mahu pun kejayaan dari aktiviti yang dilaksanakan merupakan sebahagian dari falsafah rekreasi luar. mengembara. keterlibatan aktif dalam aktiviti rekreasi luar dapat memberikan faedah berikut:      Meningkatkan kecergasan fizikal. mendaki gunung. perpaduan dan setiakawan dalam diri individu CABANG AKTIVITI REKREASI LUAR Secara umumnya aktiviti rekreasi luar terbahagi kepada tiga kelompok utama iaitu: (1) rekreasi darat. berkayak dan berbasikal lasak. Sehubungan itu. Matlamat utamanya ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi JERIS.

Jenis dan kategori aktiviti rekreasi luar yang dilaksanakan oleh pembaca sebenarnya bergantung kepada matlamat dan objektif program yang dilaksanakan. masyarakat mahu pun alam sekitar. Namun. MIC) Sebahagian besar perlaksanaan aktiviti rekreasi luar akan melibatkan aktiviti perkhemahan. Jika matlamatnya berkhemah. Malangnya aplikasi aktiviti perkhemahan yang tidak beretika telah menimbulkan pelbagai maslaahah seperti pencemaran. Sehubungan itu. Contohnya aktiviti surf kite melibatkan gabungan dua kategori iaitu rekreasi air dan udara manakala sesetengah program perkhemahan rekreasi luar pula melibatkan gabungan pelbagai aktiviti rekreasi air. penulis percaya bahawa kategori aktiviti rekreasi luar ini hanyalah sebagai panduan sahaja kepada pembaca. jika matlamatnya ialah ekspedisi kayak (walau pun melibatkan perkhemahan). PERKHEMAHAN IMPAK RENDAH (MINIMAL IMPACT CAMPING. maka secara otomatiknya aktiviti tersebut tergolong dalam kategori rekreasi darat. kebakaran hutan dan gangguan kepada penggiat. . darat dan udara. maka aktiviti tersebut tergolong dalam kategori rekreasi air.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 46 Rajah 12: Kategori Aktiviti Rekreasi Luar DEBAT KATEGORI AKTIVITI REKREASI LUAR Selaras dengan perkembangan semasa dan pengenalan pelbagai aktiviti baharu. dunia rekreasi luar agak dihujani dengan debat kategori aktiviti.

keunikan dan kehijauan alam semulajadi di Malaysia . (2) elakkan penarahan muka bumi.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 47 penggiat aktiviti rekreasi luar telah memperkenaklan kod etika perkhemahan yang juga dikenali sebagai Perkhemahan Impak Rendah (MIC). berbasikal. memasak. Ramai yang terlibat secara aktif dalam aktiviti rekreasi darat ini kerana ia menggunakan kemahiran seharian masyarakat seperti berlari. Terdapat tujuh garis panduan utama kod ini iaitu: (1) perancangan awal. (4) tinggalkan apa yang dijumpa. (6) hormati binatang liar. dan (7) bertimbang rasa dengan pengunjung lain (Rajah 13). Rajah 13: Ciri-Ciri Minimal Impact Camping (MIC) REKREASI DARAT Aktiviti rekreasi darat didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi luar yang sebahagian besar dari lokasi aktivitinya berasaskan darat. Kod etika ini bermatlamat untuk memulihara kesejahteraan penggiat itu sendiri. (5) kurangkan kesan unggun api. melompat. (3) bawa keluar apa yang dibawa masuk (sampah). Tambahan pula. Aktiviti ini merupakan antara aktiviti rekresi luar yang amat popular di Malaysia. penggiat lain dan alam sekitar. ikatan dan lain-lain lagi. Perkhemahan impak rendah merupakan suatu falsafah perkhemahan yang menekan tentang kod etika yang perlu dipatuhi oleh oleh semua penggiat.

aktiviti rekreasi darat telah diperkenalkan di institusi pendidikan melaui pengenalan mata pelajaran kemahiran rekreasi dan pendidikan luar serta penubuhan Pusat Kokurikulum. Rekreasi udara dapat memberikan keseronokan yang tinggi terhadap penggiatnya kerana rasa kepuasan dan takjub apabila berada di udara terutamanya apabila melihat pemandangan . Kini. Persatuan Kanu Malaysia. REKREASI UDARA Aktiviti rekreasi udara didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi luar yang sebahagian besar dari lokasi aktivitinya berasaskan udara.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 48 menyediakan ruang dan peluang yang unik untuk seluruh rakyatnya terlibat aktif dalam aktiviti rekreasi darat. luncur udara dan belon panas. Aktiviti rekreasi air yang mula-mula diperkenalkan di Malaysia ialah renang. pelbagai NGO. REKREASI AIR Aktiviti rekreasi air didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi luar yang sebahagian besar dari lokasi aktivitinya berasaskan air. Pandu Puteri dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Antara contoh aktiviti rekreasi udara ialah terjun payung. Persatuan Mendayung Malaysia dan Persatuan Perahu Layar Malaysia. Perkhemahan merupakan aktiviti utama setiap badan ini. syarikat dan lain-lain lagi telah bergiat aktif dalam mengendali dan mempromosi aktiviti rekreasi darat di Malaysia. Aktiviti rekreasi air secara umumnya dipopularkan di Malaysia oleh NGO sukan dan rekreasi seperti Persatuan Penyelamat Kelemasan Malaysia. Kemudiannya. Aktiviti rekreasi air amat menarik untuk dilaksanakan kerana ia membolehkan individu meneroka keunikan kawasan perairan di Malaysia yang jarang-jarang dinikmati dalam aktiviti rekreasi darat. Akibatya amat kurang rakyat Malaysia yang terlibat aktif dalam aktiviti rekreasi air. Namun aktiviti rekreasi air agak kurang popular di Malaysia akibat taboo masyarakat yang bertanggapan bahawa aktiviti air adalah merbahaya dan berisiko tinggi. Aktiviti rekreasi darat terutamanya perkhemahan secara umumnya telah diperkenalkan melalui penubuhan badan-badan beruniform seperti Pengakap.

keduadua pihak ini akan menganjurkan Pesta Belon Panas Putrajaya yang dihadiri oleh peserta dari seluruh dunia. Rekreasi udara merupakan salah satu cabang aktiviti yang baru diperkenalkan dan sedang meningkat popular di Malaysia. Kebanyakan badan ini melaksanakan program perkhemahan secara tradisional dengan penggunaan . dan (7) menerapkan pelbagai nilai-nilai murni. Aktiviti perkhemahan di sekolah kerap diamalkan oleh badan beruniform seperti Pengakap. Selain itu. perkembangan rekreasi udara di Malaysia agak sedikit terkebelakang berbanding rekreasi air dan darat. (6) menyokong proses pembelajaran akademik. (5) membangkitkan kesedaran alam sekitar. Penggiat dan penyebar aktiviti rekreasi udara yang utama di Malaysia ialah Kementerian Belia dan Sukan dan Perbadanan Putrajaya. AKTIVITI REKREASI LUAR YANG SESUAI DI LAKSANAKAN DI SEKOLAH RENDAH Bahagian seterusnya akan memperincikan secara ringkas beberapa aktiviti rekreasi luar yang boleh dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah di Malaysia. Saban tahun. PERKHEMAHAN Perkhemahan merupakan aktiviti rekreasi darat yang amat digemari ramai. (2) membina ketahanan fizikal dan mental.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 49 yang menarik dan cantik. Antara matlamat utama aktiviti perkhemahan dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah ialah untuk: (1) membina keyakinan diri. Namun keterlibatan masyarakat dalam bidang ini agak terhad kerana kos pembelian alatan yang agak mahal. Semoga penerangan ini akan menarik minat para penggiat untuk menggalakkan amalan rekreasi luar dalam kalangan rakyat Malaysia sekaligus membina budaya sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang jitu. tidak banyak penyedia servis aktiviti rekreasi udara di Malaysia berbanding di luar negara. Bulan Sabit Merah dan Tunas Puteri. Secara umumnya aktiviti perkhemahan melibatkan pelajar berkhemah dan bermalam di luar bilik darjah terutamanya di alam semulajadi. (3) medium sosialisasi. Akibat isu ini. (4) wadah mendidik pelajar berdikari.

dan amalan minimal impact . merentas halangan. memasak makanan sendiri. peribadi dan menguruskan peralatan kumpulan. persembahan kumpulan dan aktiviti tali tinggi 2 Ketahanan mental dan fizikal Aktiviti lasak seperti berbasikal. Namun matlamat dan aktiviti ini boleh berubah selaras dengan matlamat dan objektif yang telah ditetapkan oleh penganjur sesebuah program perkhemahan tersebut. jadual ini hanyalah berfungsi sebagai panduan merancang program perkhemahan sahaja. rentas halangan. Jadual 1: Matlamat dan Contoh Aktiviti Rekreasi Luar Bil 1 Matlamat Keyakinan diri Contoh aktiviti Perkhemahan solo. orienteering. tidur bersama dalam khemah dan program malam mesra 4 Berdikari Memasak makanan sendiri. Lantaran. permainan kreatif. merancang dan membina kraf perkhemahan. berbasikal dan lain-lain lagi. pengucapan awam. permainan alam sekitar. matematik. Selalunya. lawatan ke hutan simpan camping 6 Menyokong proses akademik Penerapan aspek sains. dilatih membina gajet dan merancang kraf perkhemahan dan melaksanakan pelbagai aktiviti mencabar seperti kawad kaki. peserta akan bermalam di dalam khemah. dan keupayaan menguruskan diri sewaktu program 5 Kesedaran alam sekitar Kajian alam sekitar. penyelesaian masalah dan rintis malam 3 Sosialisasi Melaksanakan aktiviti secara berkumpulan. Jadual 1 di bawah mencadangkan perkaitan matlamat perkhemanan dengan aktiviti yang kerap dilaksanakan. star gazing.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 50 teknologi yang amat minima.

Pusat Kokurikulum dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur seperti dormitori. Di seluruh negara. Kebanyakan program sebegini tidak mengamalkan kaedah perkhemahan tradisional sebaliknya dilaksanakan di kem mahu pun resort yang terpilih dan dilengkapi dengan segala kemudahan moden seperti elektrik dan bekalan air paip. Salah satunya ialah Pusat Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. berasaskan permainan kreatif dan penyelesaian masalah. berkomunikasi. prestasi akademik dan sahsiah pelajar. Maka tidak hairanlah jika terdapat banyak pihak menganjurkan program ini. Pelaksana Program Perkhemahan Di Malaysia Perkhemahan merupakan salah satu aktiviti yang amat istimewa dan menarik buat majoriti pelajar terutamanya sekolah rendah. . terdapat juga beberapa program perkhemahan yang dianjurkan oleh sekolah bagi membina keterampilan. memiliki pelbagai peralatan perkhemahan dan aktiviti lasak yang terkini dan dikendalikan oleh jurulatih yang cekap dan profesional. Aktiviti yang dilaksanakan pula bersifat ceramah. Sesetengah program perkhemahan dilaksanakan secara khusus oleh sekolah itu sendiri manakala terdapat juga program perkhemahan berkelompok seperti Jamboree Pengakap yang dianjurkan oleh badan-badan induk persatuan beruniform (Md Taff. kawad kaki. kemahiran hidup. Apa yang menariknya ialah Pusat Kokurikulum mampu untuk mengendalikan kedua-dua bentuk program perkhemahan ini samada secara tradisional mahu pun kem kecemerlangan. 2011b). geografi dan sejarah dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan 7 Nilai-nilai murni Sembahyang tatacara berjemaah. terdapat banyak pusat perkhemahan yang menawarkan perkhidmatan sebegini. Pelajar akan bermalam dalam dormitori dan melaksanakan kebanyakan aktiviti di dalam dewan. surau dan dewan aktiviti. menghormati amalan kaum lain dan penerapan sikap saling menghargai Selain itu.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 51 bahasa.

Wilderness Malaysia dan Adventure Resources Malaysia. Antaranya ialah Pusat Kokurikulum Kementerian Pendidikan. Aktiviti yang dianjurkan amat menarik dan terkini kerana dikendalikan oleh jurulatih yang profesional dan pakar dalam bidang masing-masing. Penerangan ini diberikan sebagai panduan agar guru dapat memilih . Antara penyedia khidmat perkhemahan swasta ialah Outward Bound Malaysia. Setiap program perkhemahan anjuran badan-badan kerajaan ini mempunyai objektifnya yang tersendiri selaras dengan matlamat penubuhan jabatan tersebut. Antaranya ialah Persatuan Rekreasi Kuala Setar. Berdasarkan penerangan di atas. Kesemua syarikat ini menawarkan khidmat program perkhemahan kepada pihak yang berminat. Persatuan rekreasi juga merupakan salah satu pelaksana program perkhemahan di Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan dan Jabatan Alam Sekitar. Akibatnya. Persatuan Rekreasi Malaysia.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 52 Selain itu. Namun aktiviti perkhemahan anjuran persatuan ini hanya berpusat di sesebuah lokasi dan tidak meluas di seluruh negara kerana bajet yang terhad. Senario ini didorong oleh minat pelajar yang amat tinggi terhadap program perkhemahan namun dihalang akibat kekurangan penyedia program dalam kalangan pihak kerajaan dan persatuan. Jabatan Perpaduan. Dewasa ini. 2011a). Kebanyakan persatuan ini menganjurkan aktiviti secara berkala dan mengenakan caj yang minima kerana mendapat bantuan dari pihak kerajaan. penulis telah menerangkan tentang kepelbagaian penyedia perkhidmatan perkhemahan untuk pelajar sekolah di Malaysia. Md Taff. pihak swasta mula rancak menawarkan program perkhemahan terutamanya untuk pelajar sekolah. pihak swasta mula memberikan fokus terhadap bidang ini kerana ia mempunyai aspek ekonomi yang agak lumayan. 1996. Sesetengah syarikat ini mempunyai kawasan perkhemahan mereka sendiri yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur manakala yang lain beroperasi dari lokasi ke lokasi berdasarkan kehendak klien (Bammel & Bammel. Persatuan Kanu Malaysia dan lain-lain lagi. terdapat juga sub unit badan kerajaan yang dipertanggung jawabkan untuk mengendalikan pelbagai program perkhemahan kepada pelajar sekolah.

bab ini telah menjelaskan tentang definisi. Selain itu. lokasi dan bajet. 3. RUMUSAN Secara amnya. 1. bab ini juga telah menjelaskan tentang objektif dan matlamat aktiviti rekreasi luar yang boleh dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Bab ini juga telah membahaskan tentang aktiviti perkhemahan sebagai aktiviti rekreasi luar yang paling popular dalam kaalangan pelajar di Malaysia. falsafah dan kepelbagaian aktiviti rekreasi luar yang terdapat di Malaysia. Sila cadangkan lima strategi untuk menyebar luaskan aktiviti rekreasi luar di Malaysia. 2. Lebih menarik dan bermakna jika program perkhemahan tersebut dirancang.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 53 penyedia program yang bersesuaian dengan matlamat. Namun jika terdapat kekangan dari sudut tenaga manusia. Gariskan empat matlamat utama aktiviti rekreasi luar di Malaysia. sila bahaskan perbezaan dan juga persamaan di antara aktiviti rekreasi dan sukan sepanjang hayat. . dikendali dan dijayakan oleh guru tersebut. Sebagai seorang pengurus sukan yang profesional. aktiviti dan kos perkhemahan yang dirancang. Kepelbagaian aktiviti perkhemahan berdasarkan perkembangan semasa dan kategori pengendali perkhemahan di Malaysia telah diperjelaskan agar dapat membantu guru dalam merancang program perkhemahannya yang selamat. Sila nyatakan dengan jelas definisi rekreasi luar. 4. seronok dan sistematik (3S). pelbagai pihak yang dinyatakan di atas pasti boleh membantu. Apa yang penting ialah guru perlu memastikan bahawa pengendali tersebut benar-benar mahir dan berpengalaman dalam mengendalikan aktiviti perkhemahan agar ianya dapat berlangsung dengan selamat dan menyeronokkan.

DEFINISI SUKAN DAN PERMAINAN Perkataan permainan berasal dari kata dasar “main”. Ia boleh dilaksanakan secara individu mahu pun berkumpulan. main merupakan suatu aktiviti bebas di luar kehidupan seharian yang melibatkan aktiviti fizikal samada untuk tujuan keseronokan. Sehubungan itu. Bermain merupakan suatu aktiviti yang tidak mementingkan penghargaan material mahu pun keputusan menang atau kalah. Sepertimana yang diketahui umum.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 54 UNIT 7 SUKAN DAN PERMAINAN HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti sukan dan permainan PENGENALAN Bab ini akan membincangkan tentang definisi serta kontinum sukan dan permainan dalam kalangan pelajar sekolah. riadah dan meningkatkan kecergasan. Menurut Kamus Dewan. bersosialisasi. 2. permainan dan sukan Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara permainan dan sukan sepanjang hayat serta rekreasi 4. Ia adalah suatu . Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah sukan dan permainan Pelajar dapat memahami tentang definisi main. sukan dan permainan kini menjadi sebahagian dari gaya hidup masyarakat moden. Keterlibatan masyarakat dalam bidang sukan semakin meluas samada sebagai penganjur. 3. peserta mahu pun penonton. bab ini akan mengupas tentang kepelbagaian aktiviti sukan dan permainan yang dapat dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah agar dapat membina budaya bersukan dan berekreasi sepanjang hayat. Proses keterlibatan ketiga-tiga kelompok ini amatlah unik dan slaing berkait rapat dan telah membina suatu budaya sukan dan rekreasi sepanjang hayat.

Berdasarkan penerangan di atas. permainan dan sukan dalam kalangan pelajarnya. Sukan merujuk kepada prestasi. melibatkan undang-undang yang khusus. dikawal selia oleh suatu badan kepengadilan yang diiktiraf dan melibatkan insentif (kalah atau menang). Rajah 14 menggambarkan tentang pertindihan ketiga-tiga elemen ini. Masakini. namun tidak seragam dan berbeza mengikut lokasi permainan tersebut. . mengisi masa senggang mahu pun membina kecergasan fizikal.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 55 aktiviti yang dilaksanakan untuk kepuasan individu. penulis menegaskan bahawa terdapat pertindihan definisi dan takrifan diantara istilah main. peraturan seragam dan melibatkan elemen kalah dan menang. keterlibatan penonton. pengurus sukan di sekolah haruslah bijak dalam mengadun kepelbagaian aktiviti main. Secara umumnya. Permainan biasanya mempunyai peraturan yang tersendiri. Permainan pula bermaksud suatu aktiviti rekreasi yang dilaksanakan khusus untuk keseronokan. bersosial. Salah satu contoh ialah permainan tradisional seperti guli dan gasing yang mempunyai peraturan yang berbeza-beza dalam kalangan penggiatnya. sukan merujuk kepada suatu bentuk pertandingan permainan yang sistematik. Ia boleh dilaksanakan secara individu mahu pun berkumpulan. pengurusan yang sistematik dan saintifik. unsur-unsur promosi dan tajaan dan pembentukan budaya ikon. syarat mahu pun alatan yang khusus serta boleh berlaku secara spontan (Mohd Salleh. Sukan melibatkan elemen seperti kesinambungan. sukan merupakan salah satu industri yang menjana pulangan kewangan yang amat lumayan. 2006). main tidak melibatkan gelanggang. Sehubungan itu. permainan dan sukan. Selain itu.

. (5) sukan berfokuskan haiwan. (2) sukan berfokuskan minda. dan (6) sukan berfokuskan rekreasi luar (Rajah 15). Hasrat ini adalah selaras dengan pihak Kementerian Pelajaran yang mahukan agar aktiviti sukan yang pelbagai dapat diterapkan kepada murid agar mereka boleh terlibat dengan lebih aktif dan efisien. bahagian seterusnya akan membincangkan hanya beberapa kategori sukan yang sesuai untuk dilaksanakan di sekolah. Beberapa kategori sukan ini sesuai untuk dilaksanakan di sekolah manakala yang lainnya agak kurang bersesuaian kerana melibatkan kos yang tinggi dan kemudahan yang spesifik. Sehubungan itu. Secara umumnya.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 56 Rajah 14: Perkaitan Antara Main. Permainan Dan Sukan AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN YANG BOLEH DITERAPKAN DI SEKOLAH Bahagian seterusnya akan memberikan tumpuan khusus terhadap beberapa aktiviti sukan dna permainan yang boleh dilaksanakan di sekolah. sukan masakini terbahagi kepada enam kategori utama iaitu: (1) sukan berfokuskan fizikal. (4) sukan berfokuskan koordinasi. (3) sukan bermotor.

bola jaring. Namun pengkhususan dalam kemahiran juga harus dibangunkan agar ia dapat membantu meningkatkan prestasi fizikal yang telah dibina tadi. .QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 57 Rajah 15: Kepelbagaian Aktiviti Sukan Sukan Berfokuskan Fizikal Sukan berfokuskan fizikal merujuk kepada acara sukan yang melibatkan lebih prestasi fizikal berbanding kemahiran mahu pun peralatan. pengurus sukan haruslah memberikan tumpuan yang khusus untuk membina kecergasan fizikal pelajar agar mereka dapat menghasilkan keputusan seperti yang diharapkan. Kategori sukan ini boleh dilaksanakan secara individu mahu pun berkumpulan dan kerap dilaksanakan di persekitaran terbuka. Contoh sukan ini yang kerap dilaksanakan di sekolah ialah sukan bola sepak. Bagi mencapai prestasi terbaik dalam sukan ini. bola baling. olahraga dan ragbi.

pengurus sukan disekolah haruslah .QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 58 Sukan Berfokuskan Minda Sukan berfokuskan minda merujuk kepada acara sukan yang melibatkan lebih keupayaan minda berbanding kecergasan fizikal. Antara sukan yang tergolong dalam kategori ini ialah catur. Antara acara sukan bermotor yang sesuai dilaksanakan di sekolah ialah go kart dan pocket bike. Ini kerana ia kurang melibatkan prestasi fizikal yang menyukarkan kita untuk bertanding dengan atlit negara Barat yang mempunyai susuk fizikal yang besar. petanque. dam haji dan lain-lain lagi. kecergasan fizikal juga perlu dibina dalam kalangan pemain sukan yang berfokuskan minda ini agar ia dapat melahirkan atlit yang seimbang dan menghasilkan prestasi yang memberangsangkan. Walau pun berfokuskan minda. atlit Malaysia mula menyerlah dalam pelbagai sukan berfokuskan kordinasi speerti yang dinyatakan di atas. lawan pedang dan menembak. Ia kerap dimainkan di persekitaran yang tertutup (dewan dan sebagainya) bagi membolehkan pemain memberikan fokus yang terbaik. Antara contoh sukan ini ialah memanah. Kebelakangan ini. aktiviti sukan bermotor di sekolah dianggap sebagai suatu gejala yang negatif (mat rempit). Sukan Berfokuskan Kordinasi Sukan berfokuskan kordinasi melibatkan fokus kemahiran dan minda yang amat tinggi berbanding kecergasan fizikal. Kebanyakan permainan yang berfokuskan minda ini dimainkan secara individu. Sehubungan itu. namun semenjak kemenangan Zulfahmi Kamaruddin dalam MotoGP. Sehubungan itu. Sukan Bermotor Sukan bermotor merujuk kepada sukan yang melibatkan penggunaan kenderaan bermotor seperti kereta dan motorsikal. pihak kerajaan telah mengambil langkah yang bersepadu bagi membangunkan sukan bermotor dalam kalangan remaja Malaysia. lawn bowl. Jika dahulu. Sukan bermotor melibatkan kecergasan fizikal dan juga prestasi kenderaan yang digunakan. Ia juga melibatkan kos penyelenggaraan yang agak tinggi serta faktor keselamatan. scrabble. perlaksanaan sukan bermotor di sekolah haruslah dipantau secara rapi agar ia dapat dilaksanakan secara sistematik dan selamat.

pengurus sukan haruslah bijak dalam memilih kategori sukan . Malaysia mempunyai prestasi yang cemerlang di perignkat antarabangsa dalam sukan ekuestrian. berkayak. basikal lasak dan berkayak. permainan dan sukan. Sukan Berfokuskan Haiwan Sukan berfokuskan haiwan merujuk kepada acara sukan yang melibatkan penggunaan haiwan sebagai sebahagian dari prestasi utama sukan tersebut. Antara sukan berfokuskan haiwan yang meningkat popular di Malaysia ialah sukan ekuestrian. Seterusnya Unit ini juga telah menerangkan tentang beberapa kategori sukan yang boleh dilaksanakan di sekolah. orienteering. Namun ia tidak mustahil untuk dilaksanakan sekiranya mendapat tajaan mahu pun sumbangan dari pihak yang berminat. berbasikal lasak. Unit ini juga telah membahaskan tentang pertindihan definisi di antara ketiga-tiga definisi ini. Sukan ini agak sukar untuk dibangunkan di sekolah kerana ia melibatkan kos yang tinggi khusus utuk penjagaan haiwan tersebut. RUMUSAN Secara umumnya Unit ini telah menerangkan tentang definisi main. triathlon dan para motor. Sukan berfokuskan rekreasi semakin meningkat maju di Malaysia kerana faktor geografinya yang amat sesuai untuk perlaksanaan sukan ini. Sukan Berfokuskan Rekreasi Sukan berfokuskan rekreasi merujuk kepada sukan yang menggabungkan elemen alam sekitar. Sehubungan itu. cabaran dan risiko. Antara aktiviti yang sesuai dilaksanakan di sekolah ialah trail running (merentas desa). Antara contoh sukan ini ialah trail running. Semakin ramai rakyat Malaysia menceburi bidang ini samada untuk bertanding mahu pun sebagai aktiviti riadah.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 59 mengambil peluang untuk membangunkan sukan berfokuskan kordinasi agar atlit bimbingan mereka mampu menyerlah di peringkat antarabangsa. Sesetengah kategori tersebut boleh dilaksanakan dengan mudah di sekolah kerana ia melibatkan pengurusan yang mudah dan kos yang rendah manakala beberapa kategori lain mungkin memerlukan faktor pengurusan dan kos yang agak spesifik.

4. Bahaskan tentang persamaan mahu pun perbezaan dalam istilah “main”. 1. “pemain” dan “permainan”. 3. . “bermain”. 2.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 60 yang bersesuaian untuk dilaksanakan di sekolah agar pelajarnya mampu menyinar sehingga ke peringkat antarabangsa. Bahaskan strategi yang boleh anda laksanakan di sekolah agar pelajar anda mampu menyinar di peringkat antarabangsa. Senaraikan enam kategori utama sukan dan permainan. Sila berikan definisi sukan dan permainan.

Pelajar dapat memahami tentang definisi outdoor extreme recreation Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sukan sepanjang hayat dan outdoor extreme recreation 4.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 61 UNIT 8 OUTDOOR EXTREME RECREATION (OER) HASIL PEMBELAJARAN 1. Hasilnya muncullah bidang outdoor extreme recreation yang berunsurkan keterlibatan lasak dalam sukan dan aktiviti rekreasi yang berisiko tinggi. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah outdoor extreme recreation 2. Lama kelamaan publisiti yang diterima dari pihak media seperti televisyen dan internet serta akhbar telah secara tidak langsung menyebarkan aktiviti ini keseluruh dunia. Bidang ini meningkat popular di sekitar tahun 1990‟an apabila masyarakat mula mencari-cari kelainan dan pembaharuan dalam bidang sukan dan rekreasi yang agak statik pada ketika itu. tiada rekod rasmi yang mencatatkan bila bidang outdoor extreme recreation ini bermula. Ini kerana aktiviti ini pada mulanya dilaksanakan secara individu oleh penggiat sukan dan rekreasi yang dahagakan cabaran dan risiko tinggi. 3. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN OER Secara umumnya. implikasi teknologi moden dalam aktiviti sukan dan rekreasi serta ketepuan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah mewujudkan suatu bidang baharu yang dikenali sebagai outdoor extreme recreation. Akibatnya. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti outdoor extreme recreation PENGENALAN Perkembangan semasa. aktiviti ni terus berkembang secara tidak senagaja dan menjadi ikutan muda-mudi yang semangnya inginkan kelainan dan .

Selain itu. Majoriti penggiat aktiviti outdoor extreme recration ini adalah golongan muda yang dahagakan cabaran dan kelainan. solar charger. Penghasilan material pakaian yang kalis air dan suhu melampau membolehkan penggiat OER seperti snow boarding untuk menjelajah ke seluruh pelusuk dunia dan kutub untuk melakukan aktiviti mereka. telefon satelit dan kamera kalis air membolehkan penggiat melaporkan aktiviti mereka dengan pantas kepada dunia siber. MATLAMAT OBJEKTIF OER Secara umumnya terdapat lima motif utama keterlibatan generasi masakini dalam aktiviti outdoor extreme recreation. Penghasilan kayak plastik yang tahan lasak berbanding gentian kaca membolehkan penggiat OER menerjah air terjun yang tinggi dan mengharungi jeram yang besar. golongan ini boleh mendapat pelbagai maklumat dengan cepat dan mudah melalui internet yang sememangnya merupakan sebahagian dari keperluan hidup golongan ini. . Isu keselamatan seperti sesat dan kelewatan menerima bantuan kecemasan dapat diminimakan dengan bantuan teknologi tersebut.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 62 aktiviti yang mencabar. Tambahan pula kemajuan teknolologi pembuatan dalam bidang sukan dan rekreasi telah mempengaruhi perkembangan bidang sukan ekstrem ini dengan drastik. alatan berteknologi tinggi seperti Global Positioning System (GPS). Motif ini digambarkan dalam Rajah 16. Selain itu.

Sehubungan itu. Selain itu ekspresi ekstrem ini akan memudahkan mereka mendapat pengiktirafan dari rakan-rakan yang berkongsi minat yang sama. sebahagian dari mereka terlibat dalam aktiviti OER bagi mempamerkan diri mereka yang unik dan tersendiri dari amalan semasa masyarakat. sesetengah remaja terlibat dengan aktiviti OER bagi mendapat pengiktirafan dalam sesebuah sub kelompok remaja yang .QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 63 Rajah 16: Matlamat Aktiviti OER Medium Ekspresi Remaja masakini gemar dilihat lain dari yang lain. rakan sebaya memainkan peranan dan pengaruh yang amat kuat dalam kehidupan seseorang remaja. Sehubungan itu. Atas alasan inilah semakin ramai remaja melibatkan diri dalam aktiviti OER. Ketika umur sebegini. Pembentukan kelompok sub budaya Jiwa remaja terkenal dengan budaya berkumpulan. Jika masyarakat prihatin tentang isu keselamatan dalam pelbagai aktiviti rekreasi luar. Mereka amat dahagakan pembaharuan dan sukakan sesuatu yang mencabar. golongan ini gemar mencuba aktiviti yang amat berisiko tinggi bagi membuktikan bahawa tanggapan masyarakat tentang isu keselamatan dalam aktiviti rekreasi luar adalah salah.

Medium alternatif seperti YouTube dan Vimeo digunakan bagi mempromosi aktiviti dan barangan tersebut. Selain itu. Kecergasan Masyarakat hari ini amat mementingkan penampilan. Kebanyakan aktiviti OER dilaksanakan di kawasan semulajadi yang jauh dari arus pembangunan. Sumber ekonomi dalam bidang OER datangnya dari tajaan syarikat pembuat barangan sukan lasak seperti Go Pro. keterlibatan dalam aktiviti OER menjadi salah satu medium escapism dalam kalangan remaja masakini. lokasi aktiviti dan lain-lain lagi. Kumpulan remaja ini kelak membentuk kelompok sub budayanya yang tersendiri. Ekonomi Ekonomi moden telah mewujudkan pasaran terbuka di mana ruang pekerjaan amat terhad dan melibatkan persaingan yang amat tinggi. banjir kilat. Apa yang menariknya ialah syarikat ini turut menaja pengembaraan atlit OER ini keseluruh dunia bagi meneroka lokasi aktiviti yang baharu. Sehubungan itu. Pegangan sub budaya ini jelas dipamerkan melalui cara mereka berpakaian. Melalui aktiviti ini mereka dapat membina . Mereka yang obes akan dianggap ganjil dan mudah dipencilkan dalam masyarakat remaja. Situasi ini sedikit sebanyak dapat memberikan escapism kepada penggiat OER dari kesibukan dan kepesatan pembangunan di bandar.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 64 tertentu. pertuturan. Jackson Kayak dan Solomon. sebahagian penggiat OER terlibat dalam aktiviti ini bagi menjana sumber ekonomi. ramai dari kalangan remaja terlibat aktif dalam aktiviti OER bagi membina kecergasan dan gaya hidup sihat. Sehubungan itu. Escapism Kehidupan moden semakin menghimpit kehidupan masyarakat. pencemaran alam sekitar dan gejala sosial negatif mula menular hebat dalam kalangan masyarakat. Akibatnya kesesakan jalan raya. Sehubungan itu. Kawasan perumahan yang dahulunya di kelilingi hutan hijau dan sungai kini dihimpit oleh pembangunan yang pesat. tekanan ekonomi telah menguncupkan peluang pekerjaan lantas memungkinkan senario pengangguran.

telefon bimbit. pakaian kalis air dan makanan tenaga adalah antara alatan yang penting dalam perlaksanaan aktiviti ini. remaja dapat menghindarkan diri mereka dari sebarang aktiviti yang berunsur negatif. (2) pengiat amatur. aplikasi teknologi terkini adalah amat penting. Aktiviti ini kerap dilakukan dilokasi yang baharu dan belum diterokai. GPS). keterlibatan dalam aktiviti OER memerlukan disiplin tinggi dan rejim latihan yang berterusan. Aktiviti ekstrem kebanyakannya dilaksanakan oleh atlit profesional. Sehubungan itu. Matlamat utamanya ialah untuk mencabar potensi diri dan mencatatkan rekod peribadi. Aktiviti riadah kerap dilaksanakan oleh golongan amatur dan penonton. dan (2) riadah. Alatan elektronik mini kalis air (contohnya video kamera. Selain itu. dan (3) penonton tegar. pengecas solar. Ciri-ciri ini dapat dibahagikan kepada lapan yang utama iaitu: Jenis penggiat Secara umumnya terdapat tiga kategori penggiat dalam aktiviti OEM ini iaitu: (1) atlit professional. Apa yang menariknya kecergasan ini dapat dibina dalam keseronokan melakukan aktiviti bersama-sama rakan di alam semulajadi.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 65 bentuk badan yang unggul selain meningkatkan kecergasan. majoriti penggiat OER amat mahir dalam . Sehubungan itu. Matlamat utamanya ialah untuk riadah dan mengisi masa lapang Teknologi Oleh kerana aktiviti OER dilaksanakan di kawasan yang terpencil dan terdedah dengan cuaca yang tidak menentu. Ketiga-tiga kelompok utama ini kerap memeriahkan lokasi aktiviti OER dengan kehadiran mereka Tahap aktiviti Terdapat dua kategori tahap aktiviti OER iaitu: (1) ekstrem. CIRI-CIRI OER Secara umumnya aktiviti OER mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri.

Sub budaya tersendiri Penggiat aktiviti OER ini mempunyai sub budayanya yang tersendiri. . Ini dipamerkan secara jelas melalui cara mereka berpakaian dan bertutur. Kepuasan ini kelak memberikan pengalaman yang amat berharga kepada penggiat untuk dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 66 penggunaan alatan berteknologi tinggi ini khususnya untuk mendokumentasi aktiviti yang mereka laksanakan. Sebaliknya ia bertujuan untuk mencabar diri individu dan memberikan kepuasan kendiri kepada penggiatnya. Kebanyakan atlit profesional memiliki blog mereka yang tersendiri bagi menghebahkan aktiviti yang telah atau bakal mereka laksanakan. Individu dan berkumpulan Aktiviti OER biasanya dilaksanakan secara individu mahu pun kumpulan kecil yang mempunyai tahap kemahiran yang sama. Cabaran dan kepuasan kendiri Aktiviti OER kurang berfokuskan pertandingan. Selain itu. Selain itu. Hebahan dan penyebaran Jika aktiviti sukan arus perdana disiarkan dalam media perdana seperti surat khabar dan televisyen. Video aktiviti pula dimuatkan dalam YouTube dan Vimeo untuk tontonan umum. kelompok penggiat ini mempunyai lokasi berkumpul mereka yang tersendiri bagi membolehkan mereka berkongsi minat dan pengalaman yang sama. Ini bagi memudahkan mereka melaksanakan aktivit yang telah dirancang serta meminimakan risiko kecederaan. aktiviti OER disebarkan melalui caranya yang tersendiri. Internat merupakan medium hebahan dan penyebaran aktiviti OER. keterlibatan dalam kumpulan kecil ini juga membantu mereka untuk mendokumentasi aktiviti yang telah dilaksanakan dengan lebih sistematik.

Kebanyakan mereka bekerja separuh masa dan mendedikasikan masa mereka untuk sukan OER yang mereka gemari. contohnya kayak arus deras atau slack lining. mereka kekurangan masa untuk menceburi bidang sukan OER yang lain. Situasi sebegini sememangnya digemari oleh anak muda yang gemarkan cabaran dan sesuatu yang berlainan dari amalan semasa. Atlit perlu berlatih hingga mahir kerana jika tidak. Namun tidak ramai yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan ini kerana sifatnya yang amat unik dan mencabar. Atlit yang mempunyai kemahiran tinggi pula akan ditaja oleh syarikat alatan OER bagi mempromosikan alatan mereka. Golongan ini juga gemar bersosial dan mengembara demi mempromosikan bidang sukan mereka . mencabar dan berisiko. Ini kerana bidang sukan OER memerlukan masa latihan yang panjang dan komitmen yang amat tinggi. Kebanyakan atlit OER kurang berpendapatan tinggi kerana mereka masih muda dan baharu sahaja menceburi alam pekerjaan. Sehubungan itu. bidang sukan ini telah menarik segelintir masyarakat untuk menceburkan diri di dalamnya. memiliki kemahiran yang profesional dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap bidang yang mereka ceburi. mereka akan terdedah terhadap pelbagai risiko perlaksanaan aktiviti sukan tersebut. Golongan yang terlibat ini memiliki ciri-ciri yang khusus seperti yang akan diterangkan di bawah: OER banyak menarik penyertaan golongan muda terutaamnya remaja. Ini kerana intensiti aktivitinya yang agak tinggi. CIRI-CIRI PENGGIAT OER OER merupakan suatu budaya bersukan baharu yang melanda masyarakat. Individu yang menceburkan diri dalam bidang sukan OER ini pula agak unik kerana majoriti mereka berkeyakinan tinggi. Kebanyakan atlit OER memberikan tumpuan yang khusus terhadap satu bidang sukan sahaja. Antara syarkiat yang gemar menaja atlit OER ialah Go Pro. Adidas dan PowerBar. mempunyai disiplin kendiri.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 67 Elemen pertandingan pula hanya dilaksanakan sebagai medium sosialisasi dan keseronokan. Sehubungan itu.

Namun OER mendapat nafas baharu di Malaysia pada sekitar tahun 2000 apabila kerajaan mengambil inisiatif untuk menjadi tuan rumah kepada acara ESPN X Games. mendaki tembok dan basikal BMX. kerajaan telah membina pelbagai kemudahan sukan ekstrem di seluruh negara. Rajah 17: Jenis Aktiviti OER OER DI MALAYSIA Di Malaysia. basikal BMX dan inline skate. (2) Aktiviti berasaskan udara. . aktiviti OER mirip aktiviti rekreasi luar dan boleh dibahagikan kepada tiha kategori utama iaitu: (1) Aktiviti berfokuskan air. mendaki. Pembinaan gelanggang sukan OER ini telah menggalakkan penyertaan ramai remaja dalam sukan ini sekaligus menyebarluaskan aktiviti ini di seluruh negara. dan (3) Aktiviti berasaskan darat (Rajah 17). Acara antarabangsa ini melibatkan pelbagai pertandingan acara OER yang melibatkan pertandingan bertaraf antarabangsa. aktiviti OER telah bermula semenjak tahun 1990‟an lagi melalui inisiatif yang diwujudkan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan. Beberapa orang atlit negara juga telah meraih kejayaan gemilang di kejohanan peringkat antarabangsa. Antara sukan yang terlibat ialah skateboard. Antara sukan OER yang diperkenalkan ialah kayak arus deras. Hasil dari perlaksanaan kejohanan ini.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 68 JENIS AKTIVITI OER Secara umumnya.

bab ini telah membincangkan tentang disiplin sukan OER yang semakin mendapat sambutan yang hangat dalam kalangan remaja masakini. Nyatakan definisi Outdoor Extreme Recreation (OER) 2.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 69 RUMUSAN Secara umumnya. Pasti di masa hadapan. Bidang sukan yang dahulunya hanya menjadi hobi remaja kini bertukar menjadi profesion apabila syarikat pembuat barangan OER tampil menaja atlit yang berbakat. Bincangkan tentang isu keselamatan. 3. disiplin sukan OER semakin berkembang di seluruh dunia. Senaraikan dengan jelas tentang susurmasa aktiviti OER di dunia dan juga di Malaysia. Didiorong oleh sifat remaja yang dahagakan cabaran berisiko tinggi dan sukakan kelainan. . Bahaskan tentang ciri-ciri penggiat OER dan perkaitan aktiviti mereka dengan perkembangan OER di seluruh dunia. Cadangkan juga tentang langkah-langkah mengatasi isu ini agar aktiviti OER boleh berlangsung dengan efisien di Malaysia. 4. 1. pelbagai bidang sukan baharu dan yang diubahsuai akan diperkenalkan bagi menggalakkan budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat dunia. penulis percaya bahawa sukan OER akan terus berkembang pesat di seluruh dunia. Selaras dengan perkembangan semasa. sub budaya OER yang mungkin mendatangkan kesan negatif terhadap golongan pelajar sekolah di Malaysia. Penggiat OER mempunyai ciri-ciri unik seperti yang telah dijelaskan di dalam bab ini.

Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 70 UNIT 9 PENGURUSAN AKTIVITI KESENGGANGAN DAN REKREASI HASIL PEMBELAJARAN 1. Ini diikuti dengan penubuhan lebih banyak sekolah sukan. PENGENALAN Piha Kerajaan telah memainkan peranan yang amat penting dalam memggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat di Malaysia. 4. Pelajar dapat memahami tentang definisi pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Pelajar dapat menyenaraikan komponen pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. langkah murni yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ini tidak akan berjaya jika tidak mendapat sokongan yang menyeluruh di peringkat . Hasilnya. Melalaui program ini pihak kerajaan menggalakkan masyarakat Malaysia untuk melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti kesenggangan. projek Satu Murid Satu Sukan telah dilancarkan. 3. Langkah ini kemudiannya diteruskan dengan pembentukan Jawatan Kuasa Kabinet Mengenai Pembangunan Sukan yang diwakili oleh pelbagai kementerian dan dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia sendiri. 2. penambahan peruntukan sukan dan laluan masuk istimewa untuk atlit ke institusi pengajian tinggi. Antara inisiatif terawal yang dilaksanakan ilaah dengan melancarkan program Malaysia Cergas. Namun. rekreasi dan sukan khusus untuk membina budaya hidup sihat. Pelajar dapat menjelaskan falsafah pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 71 akar umbi terutamanya keluarga dan guru di sekolah. Sebagai golongan yang amat rapat dengan murid. bab ini akan membincangkan secara terperinci tentang pelbagai strategi pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di sekolah agar ia dapat membantu kecapaian hasrat kerajaan dalam membina budaya hidup sihat dalam kalangan rakyat Malaysia. guru boleh memainkan peranan yang amat penting dalam membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar sekolah. Mengubah budaya bukanlah suatu proses yang mudah kerana ia memerlukan masa yangg panjang dan penerimaan total dari individu tersebut. Ini didorong oleh amalan masakini yang lebih mementingkan pembangunan kognitif berbanding pembangunan holistik. PEMBUDAYAAN Budaya adalah suatu cara hidup masyarakat yang terbentuk melalui pengaruh keluarga. Masa senggang yang dahulunya digunakan untuk bermain dengan rakan dan keluarga kini terbatas dengan pengaruh media elektronik seperti televisyen kabel. Senario ini dapat disaksikan memalui pertambahan bilangan pelajar yang obes dan menghidap penyakit kronik. Jika dahulu pelajar berjalan kaki atau berbasikal ke sekolah. Sehubungan itu. masyarakat dah amalan seharian. di sekolah bidang sukan kerap dipinggirkan kerana masyarakat terlalu taksub dengan pencapaian akademik. Ini kerana kajian mendapati bahawa budaya dapat dibentuk dengan berkesan sewaktu pelajar berada di sekolah rendah. Akibatnya. Tambahan pula. tahap kecergasan dan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar sekolah semakin merosot. kini mereka dihantar dengan kereta atau pun bas sekolah. Sehubungan itu. membina budaya hidup sihat dan rekreasi dalam kalangan pelajar seklah terutamanya pelajar sekolah rendah adalah suatu tugasan yang amat mencabar terhadap golongan pendidik. suatu langkah yang drastik haruslah diambil oleh seluruh golongan masyarakat Malaysia. . internet dan laman sosial. Ini kerana arus kemodenan telah mendedahkan golongan pelajar masakini terhadap kecanggihan teknologi. Sehubungan itu.

Ini akan mendorong golongan pelajar yang kurang berminat dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani untuk turut terlibat dalam amalan gaya hidup sihat. Amalan ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi amalan murid yang sememangnya menjadikan guru sebagai idola mereka. Aktiviti seperti senamrobik bulanan. keluarga dan glongan masyarakat. aktiviti kesenggangan dan rekreasi kurang mendapat sambutan meluas dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini kerana . Sepertimana yang diketahui umum. Langkah ini pastinya dapat melahirkan pelajar yang cergas dan cerdas seterusnya mengurangkan risiko penyakit sedentari dalam kalangan pelajar di sekolah tersebut. Antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah dengan mengatur pelabagai program gaya hidup sihat secara berkala yang melibatkan murid. guru. Langkah ini secara tidak langsung boleh merapatkan hubungan antara golongan ini. kebergantungan penerapan budaya hidup sihat dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani haruslah dikurangkan sebaliknya guru perlu menerapkan pelbagai elemen budaya hidup sihat dalam setiap mata pelajaran. Proses promosi yang baik dan terancang akan menggalakkan pembinaan jenama sesebuah produk. Air Asia berjaya muncul sebagai syarikat pengankutan tambang murah terkenal di Asia dalam jangka masa yang amat singkat kerana mempunyai program promosi yang sistematik dan menarik. Pihak sekolah haruslah memberikan perhatian yang serius terhadap pembentukan budaya gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 72 Antara yang boleh dilaksanakan oleh guru di sekolah ialah dengan mempamer dan mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan guru itu sendiri. mini marathon dan basikalthon pastinya dapat menggalakkan amalan budaya hidup sihat dalam kalangan warga sekolah dan masyarakat sekeliling PROMOSI Promosi memainkan peranan yang amat penting dalam proses mempopularkan sesuatu aktiviti. Selain itu.

suatu langkah yang bersepadu harus diambil oleh semua pihak terutamanya pihak sekolah dalam mempromosikan aktiviti kesengaangan dan rekreasi sebagai suatu aktiviti yang menarik. Akibatnya. Mohd Salleh (2006) menegaskan bahawa aktiviti promosi yang berkesan seharusnya melibatkan elemen berikut iaitu: (1) manusia. hanya segelintir sahaja rakyat Malaysia yang terlibat aktif dalam aktiviti ini. Sehubungan itu. (3) aktiviti. dan (4) peneguhan (Rajah 18) Rajah 18: Elemen Promosi Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi . (2) media. Di bawah.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 73 ia kerap dikaitkan sebagai aktiviti yang berisiko dan memenatkan. penumpuan juga harus diberikan terhadap proses promosi yang sistematik dan menarik. digariskan beberapa langkah promosi yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Selain menjadikannya sebagai aktiviti harian.

pelajar yang cemerlang dalam sukan akan diangkat sebagai ikon di sekolah samada secara lantikan mahu pun anugerah khas. pengurus sukan haruslah bijak dalam menarik minat pentadbir. Guru merupakan role model kepada murid. kepentingan aktiviti kesenggangan dan rekreasi dapat diterapkan kepada golongan tersebut.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 74 Manusia Elemen promosi yang utama ialah manusia. Selain peniruan amalan kesenggangan dan rekreasi dari pendidik kepada murid. Malahan mereka akan memberikan sokongan yang jitu terhadap pelbagai program yang dianjurkan sekaligus menjadikannya sebagai salah satu budaya hidup. Antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah dengan menubuhkan jawatankuasa aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang melibatkan glongan pentadbir dan pendidik. pelajar yang lain akan menjadikan ikon tersebut sebagai ikutan mereka lantas menggalakkan lagi amalan kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan warga sekolah tersebut. guru dan pelajar untuk terlibat aktif dalam aktiviti inni. Bagi mempromosikan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah. proses promosi yang bermula dari golongan pentadbir dan pendidik tersebut akan menular kepada golongan murid. pasti murid akan terpengaruh dan cuba mencontohi amalan ini. Antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah proses buying in dimana pengurus sukan harus membina kesedaran kepentingan aktiviti in terhadap semua warga pentadbir dan pendidik disekolah tersebut. Ini merupakan suatu proses promosi yang mudah dan murah. pengurus sukan yang bijak juga boleh melantik beberapa ikon aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan murid yang aktif dalam aktiviti tersebut. Apabila golongan pentadbir dan golongan pendidik di sekolah mengamalkan aktiviti kesenggangan dan rekreasi secara serius. . Secara tidak langsung. Melalui strategi ini. Kesedaran ini akan kelak membina keterlibatan aktif golongan pentadbir dan pendidikan dalam aktiviti tersebut. Secara tidak langsung. Sebagai contoh.

internet dan dunia siber menjadi media komunikasi yang utama dalam kalangan pelajar sekolah. (2) media elektronik. buletin kesenggangan dan rekreasi secara berkala boleh diterbit dan diedarkan kepada semua warga sekolah.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 75 Media Media merujuk kepada medium yang digunakan untuk mempromosikan sesuatu aktiviti tersebut. Media elektronik ini boleh digunakan oleh pihak sekolah untuk mempromosikan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Ini kerana aktiviti yang . Aktiviti ini seharusnya dilaksanakan secara berterusan dan tidak bermusim. pengurus sukan di sekolah seharusnya kreatif dalam melaksanakan pelbagai aktiviti yang dapat menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Medium promosi elektronik ini pastinya dapat menarik minat lebih ramai pelajar untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti kesenggangan dan kecergasan. Penerbitan buletin ini pastinya dapat menghebahkan tentang pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang telah dilaksanakan malah mempromosikan ikon yang telah dikenalpasti oleh pihak sekolah. Sehubungan itu. Secara umumnya terdapat tiga media utama dalam promosi aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah iaitu: (1) media bercetak. Group kesenggangan dan rekreasi melalui whatsapp dan facebook boleh diwujudkan bagi membolehkan pelajar berinteraksi secara maya tentang pelbagai aktiviti ini. Aktiviti Program promosi yang jitu dan aktif tidak akan berjaya jika tidak disusuli dengan aktiviti yang menarik minat pelajar untuk terlibat aktif dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. dan (3) aktiviti kesenggangan dan rekreasi itu sendiri. buletin kesenggangan dan kecergasan boleh diterbitkan dalam bentuk elektronik dan disebarkan melalui facebook mahu pun emel. whatsapp dan lain-lain lagi. Antara media bercetak yang boleh digunakan untuk mempromosikan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah ialah dengan menyediakan poster. Sebagai contoh. twitter. Pelajar masakini begitu taksub dengan perisian elektronik seperti facebook. banner dan bunting yang mempromosikan aktiviti tersebut. Selain itu. Ini lantaran ledakan teknologi semasa dan insentif kemudahan internet yang disediakan oleh pihak kerajaan. Kebelakangan ini.

Peneguhan akan memastikan bahawa promosi yang telah dilaksanakan akan berterusan. mencapai matlamat dan memberikan pulangan yang sewajarnya terhadap semua kos yang telah dibelanjakan oleh sesebuah proses promosi tersebut. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah senamrobik atau pun perkhemahan perdana yang diadakan secara bulanan. ia akan memberikan impak yang besar bukan sahaja dalam kalangan warga sekolah malahan ibu bapa dan masyarakat sekitar.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 76 dilaksanakan secara bermusim tidak akan berjaya untuk menimbulkan minat dan pembudayaan kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan pelajar. acara ini seharusnya melibatkan seluruh warga sekolah. aktiviti promosi yang dilaksanakan pasti tidak akan berjaya. penerapan budaya kesenggangan dan rekreasi ini boleh dipromosikan secara tidak langsung oleh ibu bapa dan masyarakat sekitar. Antara program peneguhan promosi yang boleh dilaksanakan ialah dengan menubuhkan kelab kecergasan dan rekreasi yang bukan sahaja dianggotai oleh warga sekolah malahan ibu bapa dan masyarakat sekitar. ibu bapa dan masyarakat sekitar. 1999). Selain itu. Melalui kejohanan ini. Tanpa sebarang peneguhan. Melalui aktiviti sebegini. aktiviti peneguhan promosi juga bleh dilaksanakan melalui penganjuran pelbagai pertandingan dan kejohanan yang berkaitan dengan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. pelajar akan gigih berlatih . Peneguhan Peneguhan merupakan suatu perkara yang amat penting dalam proses promosi. Majoriti program promosi gagal kerana tidak disusuli oleh program peneguhan yang sistematik (Smith & Stewart. Hasilnya. Kelak. Penubuhan kelab ini akan memberikan lebih banyak peluang dan ruang penganjuran pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan warga sekolah dan masyarakat sekitar. Untuk lebih menarik lagi. Aktiviti yang dilaksanakan pula tidak seharusnya hanya melepaskan batuk di tangga sebaliknya memberikan impak yang besar terhadap warga sekolah tersebut. amalan kesenggangan dan rekreasi akan menjadi amalan seharian seluruh warga masyarakat.

adalah amat penting agar pengurus sukan di sekolah menguasai kemahiran penguusan aktiviti dengan baik. menghalang minat keterlibatan malahan membazirkan kos yang dibelanjakan. PENGURUSAN AKTIVITI Pembudayaan dan promosi aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan warga sekolah pasti tidak akan berjaya jika ianya tidak diuruskan dengan baik. Secara tidak langsung aktiviti sebegini akan meneguhkan lagi amalan kesengganan dan rekreasi dalam amalan seharian mereka. (3) kemahiran teknikal. dan (5) kemahiran pengurusan sumber (Rajah 19). (4) kemahiran komunikasi.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 77 sekaigus membentuk budaya kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan mereka. Ini kerana aktiviti sebegini akan membolehkan pelajar meneruskan budaya kesenggangan dan rekreasi melalui medium yang lain. rekacipta. . Pengurusan aktiviti yang lemah akan menimbulkan kepincangan program. Program seperti pertandingan kuiz. David (2003) menegaskan bahawa pengurus sukan yang cemerlang seharusnya menguasai dengan baik lima elemen pengurusan iaitu: (1) kemahiran konseptual. penulisan jurnal harian juga boleh dijadikan sebagai aktiviti peneguhan promosi aktivit kesenggangan dan rekreasi. (2) kemahiran menangani cabaran dan isu. Sehubungan itu.

melaksana dan menilai sekaligus memperbaiki sesuatu program yang telah dirancang. Kemahiran konseptual boleh dikuasai dengan baik oleh pengurus sukan melalui pembelajaran dan pengalaman keterlibatan dalam pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi. merancang strategi yang bersesuaian untuk mencapai wawasan tersebut. Melalui proses ini. pengurus sukan yang baik harus mempunyai wawasan dan matlamat yang ingin dicapai. pengurus sukan tersebut akan senantiasa berfikir dan merancang untuk mencari jalan yang lebih efisien bagi melaksanakan pelbagai program kesenggangan dan rekreasi yang lebih baik dari program sebelumnya. Dalam ertikata lain. Selain itu. kemahiran konseptual yang baik boleh dikuasai oleh pengurus sukan melalui proses bermuhasabah diri dan tidak mudah berpuas hati. . melaksanakan aktiviti tersebut dengan pengawalan yang baik dan sistematik seterusnya melaksanakan proses penilaian untuk penambahbaikan program tersebut di masa hadapan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 78 Rajah 19: Elemen Utama Pengurusan Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi Kemahiran Konseptual Kemahiran konseptual merujuk kepada kemahiran pengurus untuk merancang.

(2) gigih. pengurus sukan akan mudah berputus asa. dan (4) toleransi (Rajah 20) Rajah 20: Elemen Kemahiran Menangani Isu dan Cabaran Pengurus sukan yang baik seharusnya tekun dengan tugas yang telah diamanahkan. (4) inspirasi. Ketekunan pastinya membuahkan hasi yang lumayan dalam . kekurangan bajet dan tekanan masyarakat terhadap kepentingan akademik berbanding aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Smith & Stewart (1999) menegaskan bahawa terdapat lima elemen yang harus dikuasai bagi membangunkan kemahiran menangani isu dan cabaran dalam kalangan pengurus sukan iaitu: (1) tekun. Antaranya ialah kurangnya sokongan pentadbir terhadap aktivit yang dianjurkan. Tanpa kemahiran ini. Ini kerana proses pengurusan kesenggangan dan rekreasi tidak dapat lari dari cabaran dan isu semasa.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 79 Kemahiran Menangani Isu Dan Cabaran Seseorang pengurus sukan yang baik seharusnya menguasai kemahiran menangani isu dan cabaran dengan baik. tidak dapat mengatasi masalah dengan baik malahan meletakkan kesalahan terhadap pihak lain. (3) sabar.

Ketekunan selalu dikaitkan dengan kegigihan. Hasilnya. Sebagai contoh.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 80 pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah. Sebagai contoh. pengurus sukan yang ikhlas. keghairahan dalam menganjurkan pelbagai aktiiti kesenggangan dan rekreasi di sekolah akan sedikit sebanyak mengganggu kelancaran program akademik di sekolah. Sehubungan itu. Ini kerana aktiit kesenggangan dan rekreasi tidak dapat lari dari pelabagai cabaran samada yang diwujudkan oleh manusia mahu pun sistem sedia ada. Pengurus sukan yang gigih pastinya akan menjadi inspirasi warga sekolah malahan masyarakat sekitar. Pengorbanan. kegigihan pengurus sukan dalam mengatasi semua halangan ini pastinya akan menyedarkan golongan masyarakat tentang kepentingan aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kehidupan seharian seluruh warga sekolah malah masyarakat. kekurangan bajet dan persepsi masyarakat. aktiviti yang dianjurkan akan mendapat sambutan yang menggalakkan dari seluruh warga sekolah. Sehubungan itu. ketekunan dan kegigihan beliau dalam mebangunkan sukan yang dicintai menjadi inspirasi ramai penggiat dan pengurus sukan samada di peringkat kebangsaan mahu pun antarabangsa. pengurus sukan yang baik seharunsnya bijak dalam . Kesabaran dalam menghadapi karenah birokrasi akan mengelakkan sikap mudah berputus asa sekaligus membolehkan pengurus terebut mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Pengurus sukan yang baik juga harus memiliki tahap kesabaran yang tinggi. Malahan sifat ini akan menjadikan pengurus sukan tersebut dihorati dan disegani ramai. gigih dan tekun pasti akan menjadi insiprasi kepada semua pihak samada yang terlibat secara langsung mahu pun tidak dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Kesabaran akan membina sikap toleransi yang baik. “Impossible is nothing” merupakan pegangan hidup pengurus sukan yang gigih. Pengurus sukan yang gigih akan cuba mengatasi sebarang isu dan cabaran yang menghalang. Walau pun dikekang dengan pelbagai tekanan seperti sokongan pentadbir. Pengurus yang mempunyai tahap kesabaran yang tinggi akan mudah mendapat kerjasama ramai dan dihormati oleh phak kawan dan lawan. Tan Sri Hamzah Abu Samah dikenali umum sebagai pengurus sukan yang gigih diperingkat kebangsaan mahu pun antarabangsa.

Sebagai contoh. bagi melancarkan pengelolaan aktiviti berbasikal lasak. Kerjasama bijak ini pastinya akan lebih melancarkan lagi aktiviti tersebut. Bagi aktiviti kesenggangan dan rekreasi. pengurus sukan tersebut haruslah fleksibel untuk melaksanakan aktiviti tersebut dalam jangkamasa yang lain. pengurus tersebut haruslah mendapatkan bantuan keparakaran dari mereka yang mahir. beliau seharusnya telah menguasai pelbagai kemahiran berkayak. seseorang pengurus sukan yang baik seharusnya menguasai kemahiran undang-undang dan kemahiran aktiviti. Penguasaan total ini akan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sekaligus melahirkan aktiviti yang menyeronokkan. . Sekiranya aktiviti kesenggangan dan rereasi yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dalam jangkamasa yang ditetapkan oleh kerana kekangan akademik. Selaras dengan perubahan semasa. Sebagai contoh. Selain itu.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 81 mengamalkan sikap toleransi terhadap warga sekolah yang lain. Sikap toleransi sebegini akan membentuk budaya ukhuwah yang tinggi dalam kalangan warga sekolah sekaligus membolehkan pengurus sukan tersebut mendapat toleransi yang sewajarnya dari warga sekolah yang lain. Kemahiran undang-undang aktiviti merujuk kepada penguasaan dan pengetahuan mendalam pengurus sukan terhadap pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang akan dilaksanakan. Sekiranya beliau kurang ahir dalam aktiviti tersebut. pengurus sukan yang baik juga seharusnya menguasai kemahiran teknologi maklumat dengan baik. Kemahiran Teknikal Kemahiran teknikal merujuk kepada hard skills yang harus dikuasai oleh seseorang pengurus sukan. Kemahiran aktiviti pula merujuk kepada kemahiran perlaksanaan aktiviti yang ingin dikelolakan. Pengetahuan mendalam ini akan memastikan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lancar dan sistematik. ia akan mengelakkan kecelaruan dalam kalangan peserta yang menyertai program tersebut. sekiranya seseorang pengurus itu ingin mengelolakan aktiviti berkayak. pengurus tersebut seharusnya menguasai dengan baik segala peraturan yang berkaitan dengan aktiviti tersebut.

(5) gangguan dan (6) persekitaran (Rajah 21). (3) audien. Secara umumnya. (2) mesej. . 2011). (4) maklum balas. Tanpa kemahiran ini. proses komunikasi terbahagi kepada enam elemen iaitu: (1) pengucap. media dan audien (Floyd. Kemahiran menggunakan komputer dan pelbagai perisian yang terkini akan memudahkan pengurus tersebut berkomunikasi dengan berkesan dengan para pelajar. Kemahiran menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter juga akan memudahkan pengurus tersebut berkomunikasi dengan pelajar secara maya. pengurus sukan mungkin gagal menyampaikan maklumat sekaligus menghalang proses kecapaian matlamat yang telah ditetapkan. Penguasaan kemahiran teknologi maklumat juga membolehkan pengurus sukan menyediakan pelbagai bahan pembentangan dan penerangan yang boleh menarik minat generasi muda masa kini.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 82 Selaras dengan perkembangan semasa. Proses ini amat penting untuk dikuasai oleh semua pengurus sukan kerana ia merupakan agen penyampaian maklumat yang amat berkesan dalam pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Matlamat utama proses komunikasi ialah untuk menyampaikan maklumat. pengurus sukan yang baik seharusnya telah menguasai dengan baik pelbagai kemahiran teknologi maklumat. Kemahiran Komunikasi Komunikasi merujuk kepada suatu proses interaksi pelbagai hala yang melibatkan pengucap.

Penghantar mesej boleh menghantar mesej secara verbal mahu pun non-verbal. . Mesej verbal merujuk kepada mesej yang disampaikan melalui audio seperti perbualan. Matlamat utamanya ialah untuk menyampaikan mesej yang tepat kepada audien agar matlamat yang telah ditetapkan oleh beliau akan tercapai sepenuhnya. Secara umumnya mesej terbahagi kepada dua bentuk iaitu verbal dan non-verbal.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 83 Rajah 21: Proses Komunikasi Pengucap merujuk kepada penghantar mesej. surat dan lain-lain lagi. panggilan telefon dan konferens video. emel. Mesej non-verbal pula merujuk kepada mesej bukan audio yang disampaikan melalui teks. Pengurus sukan yang baik seharusnya menguasai kemahiran menyampaikan kedua-dua bentuk mesej ini agar matlamat yang ingin disampaikan tercapai. syarahan. Mesej verbal lebih mudah difahami dan mampu menarik minat dan kefahaman audien yang mendalam manakala mesej non-verbal biasanya digunakan untuk tujuan rasmi seperti rekod. Mesej merupakan intipati matlamat yang ingin disampaikan oleh pengucap. Setiap bentuk mesej mempunyai kekuatannya yang tersendiri. rujukan dan lain-lain lagi.

proses komunikasi akan berlaku dengan lancar dan positif. emosi. Gerak badan ini merangkumi mimik muka. pergerakan anggota dan badan yang boleh dipamerkan secara positif mahu pun negatif. Terdapat dua jenis maklumbalas iaitu verbal (ucapan) dan non-verbal (teks. pengurus sukan yang bijak seharusnya telah mendalami latar belakang audien mereka serta menghasilkan mesej yang ringkas. Persekitaran yang tidak selesa akan menyukarkan penyampaian maklumat sekaligus bakal merencatkan proses komunikasi tersebut. Pengurus sukan haruslah bijak memilih persekitaran yang bersesuaian dengan mesej yang ingin beliau sampaikan. mereka akan menganalisa dan memberikan tindak balas terhadap mesej tersebut. Demi menghasilkan maklumbalas yang positif. Maklum balas merujuk kepada respons yang diberikan oleh audien kepada pengucap setelah mesej diterima.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 84 Audien pula merujuk kepada penerima mesej. Audien yang pasif hanya akan menerima mesej tanpa sebarang tindak balas manakala audien yang aktif bukan sahaja menerima mesej tetapi memberikan maklum balas. Jika terlalu banyak gangguan. Persekitaran pula merujuk kepada suasana sekeliling dimana proses komunikasi tersebut berlangsung. Pengurus sukan haruslah bijak dalam mentafsir maklum balas audien agar proses komunikasi yang diwujudkan tadi terhasil secara harmoni dan positif. Pengurus yang bijak seharusnya mengurangkan aspek gangguan dalam proses komunikasinya. surat dan lain-lain lagi). pemilihan persekitaran yang bersesuaian adalah amat penting bagi membolehkan matlamat komunikasi tercapai. Antara gangguan yang kerap berlaku dalam proses komunikasi ialah bunyi persekitaran yang bising. Selain itu gerak badan juga merupakan maklum balas non-verbal yang kerap dipamerkan oleh audien. Apabila audien menerima mesej. ketidak jelasan maklumat dan suasana persekitaran yang tidak selesa. Gangguan pula merujuk kepada sebarang medium yang boleh mengganggu proses komunikasi. Sehubungan itu. . tepat dan mudah difahami. proses komunikasi tersebut akan terganggu lantas menghalang kecapaian penyampaian maklumat tersebut. Jika ini berlaku.

Jika kemahiran ini dikuasai dengan baik. Secara umumnya.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 85 Aliran Komunikasi Secara umumnya terdapat tiga aliran komunikasi iaitu: (1) komunikasi atas ke bawah. Contohnya guru mengarahkan agar pelajar melaksanakan langkah keselamatan yang sewajarnya dalam pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang bakal dianjurkan. Penguasaan kemahiran komunikasi juga akan mewujudkan suasana harmoni yang jitu dalam sesebuah organisasi dimana semua ahlinya saling hormat-menghormati. keseronokan). aliran komunikasi atas ke bawah merujuk kepada arahan dari pihak atasan kepada pihak bawahan. (2) komunikasi bawah ke atas. Aliran komunikasi mendatar pula merujuk kepada ketiadaan autoriti dalam sesebuah proses komunikasi. organisasi akan berfungsi dengan baik. Jika risiko yang bersesuaian diaplikasikan dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Penulis berpendapat bahawa penguasaan total dalam berkomunikasi merupakan salah satu kemahiran pengurusan yang amat penting kepada pengurus sukan di sekolah. dan (3) komunikasi mendatar. sistematik dan mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Contohnya kelab guru mencadangkan kepada pengetua agar memperbanyakkan lagi aktiviti kesenggangan dan rekreasi anjuran sekolah kepada pelajar demi membina kecergasan mereka. Kelak. pelajar akan mendapat . Dalam aliran mendatar ini. Komunikasi bawah ke atas pula merujuk kepada proses komunikasi pihak bawahan kepada pihak atasan. Contoh terbaik ialah sesi perbincangan guru dengan pelajar tentang aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang ingin dilaksanakan semasa cuti sekolah. penguasaan kemahiran ini akan menjimatkan kos dan masa kerana mesej boleh diterima dengan jelas. semua pihak mempunyai autoriti dan juga bersedia menerima sebarang idea. Selain itu. Semua pihak berfungsi sebagai suatu golongan sahaja. PENGURUSAN RISIKO Aktiviti kesenggangan dan rekreasi sememangnya tidak dapat lari dari elemen risiko. ia akan memudahkan kecapaian matlamat yang telah ditetapkan. Risiko adalah suatu elemen tidak ketentuan dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi serta berkait rapat dengan hasil yang negatif (kemalangan) mahu pun positif (pencapaian matlamat.

semasa dan selepas agar selamat dan menyeronokkan. Ini kerana aktiviti ini dilaksanakan di alam semulajadi yang terdedah terhadap perubahan cuaca semasa. Terdapat pelbagai pelan pengurusan risiko yang boleh diaplikasikan oleh pengurus sukan. Sepertimana sedia maklum. semua pengurus sukan haruslah menguasai kemahiran pengurusan risiko yang sistematik bagi memastikan aktiviti mereka selamat. RAMS berfungsi untuk menganalisa risiko. Secara umumnya RAMS terdiri dari 9 bahagian utama iaitu: . Manakala tahap risiko yang keterlaluan akan mengundang bahaya dan kemalangan kepada pelajar. pengurus sukan yang pakar seharusnya bijak dalam mengadun elemen risiko dalan aktiviti kesenggangan dan rekreasi anjurannya. langkah mengatasi dan ketetapan yang perlu dipatuhi sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti rekreasi luar. Sekiranya kemalangan berlaku. Pengurusan risiko yang efisien merupakan salah satu elemen terpenting dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 86 suatu hasil pembelajaran yang mencabar. aktiviti kesenggangan dan rekreasi merupakan salah satu aktiviti yang berisiko tinggi jika tidak dikendalikan dengan baik dan sistematik. seronok dan berfaedah. punca. peralatan dan alam sekitar. punca dan langkah mengatasinya melalui tiga elemen utama iaitu manusia. Sehubungan itu. Sehubungan itu. RAMS menganalisa risiko. Berkait rapat dengan Teori Risiko Haddock (1993). Salah satu pelan pengurusan risiko yang amat popular di dunia ialah Risk Assessment Mastix System (RAMS) yang dibangunkan oleh Grant Davidson pada tahun 1992 dan diubahsuai oleh Md Amin Md Taff pada tahun 2009 (Lampiran 1). Ia juga dikenali sebagai pelan pengurusan risiko di mana pengurus perlu merancang fasa aktivitinya sebelum. ia pastinya akan mengundang kesan dan persepsi yang negatif terhadap perlaksanaan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah. Kemahiran pengurusan risiko adalah suatu kemahiran di mana pengurus sukan menganalisa sebab dan kesan risiko. seronok dan sistematik. mencari strategi mengatasi dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan sewaktu melaksanakan aktiviti kesenggangan dan rekreasi.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 87

1.

Maklumat umum aktiviti  Merangkumi nama, jenis dan matlamat aktiviti

2.

Analisis risiko     Masalah dan risiko yang mungkin berlaku sekiranya aktiviti tersebut dilaksanakan. Mengambil kira tiga elemen utama iaitu manusia, peralatan dan alam sekitar Tarikh mengenalpasti risiko dan tarikh tindakan perlu diambil Tindakan dan tanggungjawab mengatasi risiko tersebut

3.

Faktor penyebab   Senarai penyebab yang mendorong kepada masalah atau risiko tersebut Berdasarkan elemen manusia, peralatan dan alam sekitar

4.

Strategi mengatasi dalam situasi normal  Cadangan mengatasi risiko tersebut sekiranya berlaku dalam suasana yang normal

5.

Strategi mengatasi dalam situasi kecemasan  Cadangan mengatasi risiko tersebut sekiranya berlaku dalam situasi kecemasan

6.

Syarat dan ketetapan perlaksanaan aktiviti  Syarat dan standard yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa Malaysia dan antarabangsa

7.

Polisi dan atatcara yang dicadangkan  Cadangan polisi aktiviti yang perlu dikuatkuasakan terhadap semua peserta dan jurulatih sewaktu aktiviti tersebut berlangsung

8.

Kemahiran yang perlu dikuasai oleh jurulatih bagi mengendalikan aktiviti tersebut

9.

Keputusan samada melaksana atau menangguhkan aktiviti tersebut.

Dalam bahagian ini, penulis menyertakan contoh borang RAMS yang telah digunakan sewaktu Ekspedisi Kayak Menyeberangi Selat Melaka dari Port Dickson ke Pulau Rupat. Borang ini merupakan modifikasi dari borang RAMS yang telah dibangunkan oleh Grant Davidson (1992) (Lampiran 1).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 88

RUMUSAN Secara umumnya Unit ini telah menerangkan tentang pelbagai kemahiran pengurusan kesenggangan dan rekreasi yang perlu dikuasai dengan baik oleh pengurus sukan di sekolah. Kemahiran pembudayaan, promosi, pengurusan aktiviti dan komunikasi adalah antara kemahiran terpenting yang harus dikuasai oleh pengurus sukan. Melalui penguasaan total dalam kemahiran pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi ini, pasti aktiviti aktiviti tersebut dapat dilaksanakan dengan sistematik, selamat dan menyeronokkan di sekolah.

1. Berikan definisi pengurusan. 2. Senarai dan terangkan dengan terperinci sekurang-kurangnya empat kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh seseorang pengurus sukan. 3. Nyatakan bagaimanakah anda dapat menggembelingkan kesemua elemen promosi agar aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dianjurkan akan mendapat sambutan yang menggalakkan dari seluruh golongan pelajar. 4. Sila bahaskan tentang kepentingan kemahiran komunikasi dalam

pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. 5. Sia rancang pelan pencegahan risiko dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang bakal anda laksana berdasarkan borang RAMS.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 89

RUJUKAN Bammel, G., & Bammel, L. L. B. (1996). Leisure and Human Behavior. Iowa: W C Brown Co. Publishers. Barnett, L. A. (2006). Accounting for Leisure Preferences from Within: The Relative Contributions of Gender, Race or Ethnicity, Personality, Affective Style, and Motivational Orientation. Journal of Leisure Research, 38(4), 445-474. Bull, S. J., Shambrook, C. J., James, W., & Brooks, J. E. (2005). Towards an understanding of mental toughness in elite English cricketers. Journal of Applied Sport Psychology, 17, 209–227. Bull, C. N. (2009). One Measure for Defining a Leisure Activity. Journal of Leisure Research, 41(3), 369-375. Bunting, C. J. (2006). Interdisciplinary teaching through outdoor education. Illinois: Human Kinetics. Crego, R. (2003). Sports and games of the 18th and 19th centuries. London: Greenwood Publishing Group. Crowther, N.B. (2007). Sport in Ancient Times. Illinois: Greenwood Publishing Group. Crust, L., & Clough, P. J. (2005). Relationship between mental toughness and physical endurance. Perceptual and Motor Skills, 100, 192–194. David, C.W. (2003). Sports management & administration. London: Routledge Floyd, K. (2011). Communication matters. New York: McGraw-Hill Higher Education, Golby, J., & Sheard, M. (2004). Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Personality and Individual Differences, 37, 933–942. Guttmann, A. (1996). Games and empires: Modern sports and cultural imperialism. Canada: Columbia Univ Press. Haddock, C. (Ed.). (1993). Managing risks in outdoor activities. Wellington: New Zealand Mountain Safety Council Inc. Hamblin, W. J. (2006). Warfare in ancient near east. London: Taylor & Francis. Hanlon, T.W. (2009). The sports rules book. Illinois: Human Kinetics Iskandar, Y., & Kaeh, A. R. (1978). Sejarah Melayu (Edisi Shellabear): Satu perbicaraan kritis dari pelbagai bidang. Kuala Lumpur: Hanemann Educational Books (Asia) Ltd.

(2009). Pendidikan Luar: Definisi. B. (1988). ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education. Panicucci. Nordin. W. & Collinson.. M. T. R. 3 (5). O'Connell. 1 (1). J. 41(4). Group dynamics in recreation and leisure : Creating conscious groups through an experiential approach Illinois: Human Kinetics Inc. & Nicole K. Polley..N. Md Taff. P. Selangor: Karisma Publications. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.. Illinois: Human Kinetics. Salehudin. Winsconsin: Univ of Wisconsin Press. (2009). M.. Australia: Allen and Unwin.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 90 James.B. Self-practice and self-reflection in cognitive behaviour therapy training: What factors influence trainees‟ engagement and experience of benefit? Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 479–490. 11 . A. (2000). MPSI. A & Stewart.. Pengurusan sukan: Aplikasi di Malaysia (Eds). 1 – 17 Md Taff. S. (Eds. Obesity Research. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Mowatt. UPSI . M. (2009). Meniti zaman : SITC. . M. Self-Esteem and obesity in children and adolescents: A literature review. Prouty. Simone A. F. (2001).L. Who's who in ancient Egypt. D. R. Illinois: Palgrave Publishing. & Cuthbertson. (1999) Sports management a guide to professional practice. B.27.(2006). Notes From A Leisure Son: Expanding An Understanding of Whiteness in Leisure. Adventure education: Theory and application.. J. A.). M. (2007). (2007). Mohd Salleh. Sports History: a practical guide. (1995). Journal of Leisure Research. A. (2007). Archaeology of The Olympics: The Olympics & other festivals in antiquity. 3(1). Smith. (2011b). Kerelevenan pendidikan luar dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia.J. Cheryl L.. London: Psychology Press.L. IPSI. Abdul Hamid. A. falsafah dan aplikasi. 511-528. Rice. Raschke. Mary S. Abdul Kadir. A. Kecergasan fizikal dalam sukan (Eds).. R. B. (2011a).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 91 LAMPIRAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful