QGJ3033 SUKAN SEPANJANG HAYAT & REKREASI

MD AMIN MD TAFF JAFFRY ZAKARIA MAZUKI MOHD YASIM

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi

ii

Isi Kandungan
Isi Kandungan ......................................................................................................... ii UNIT 1 .................................................................................................................... 1 PENGENALAN KEPADA SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI ........... 1 HASIL PEMBELAJARAN ........................................................................................ 1 PENGENALAN ....................................................................................................... 1 DEFINISI SUKAN ................................................................................................... 2 MATLAMAT SUKAN ............................................................................................... 2 Rajah 1: Matlamat utama sukan ............................................................................. 3 Medium pembangunan sosial masyarakat ...................................................... 3 Penjanaan ekonomi ......................................................................................... 3 Psikologi .......................................................................................................... 4 Psikomotor ....................................................................................................... 4 CABANG SUKAN ................................................................................................ 5 Rajah 2: Cabang Sukan .......................................................................................... 5 Sukan Prestasi Tinggi ...................................................................................... 5 Rajah 3: Cabang Sukan Berprestasi Tinggi ............................................................ 6 Sukan Sepanjang Hayat .................................................................................. 7 Rajah 4: Fokus Sukan Sepanjang Hayat ................................................................ 8 Faedah Sukan Massa ...................................................................................... 8 RUMUSAN .......................................................................................................... 9 UNIT 2 .................................................................................................................. 10 SEJARAH AKTIVITI SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI ................. 10 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 10 PENGENALAN .................................................................................................. 10 SEJARAH AWAL............................................................................................... 10 PERKEMBANGAN SUKAN DALAM DUNIA MODEN ....................................... 12 PERKEMBANGAN SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI DI MALAYSIA ........................................................................................................ 14 PERKEMBANGAN DI ERA MODEN ................................................................. 15 RUMUSAN ........................................................................................................ 17 UNIT 3 .................................................................................................................. 19 SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU .......................................................... 19 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 19

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi iii

PENGENALAN .................................................................................................. 19 SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU (Bammel & Bammel, 1996) .......... 19 Rajah 5: Spektrum Kesenggangan Individu (Bammel & Bammel, 1996) .............. 20 Pemuliharaan diri ........................................................................................... 20 Kecergasan fizikal.......................................................................................... 21 Berehat .......................................................................................................... 22 Sosialisasi ...................................................................................................... 23 Kesihatan ....................................................................................................... 23 Khidmat masyarakat ...................................................................................... 24 Refleksi .......................................................................................................... 25 RUMUSAN ........................................................................................................ 26 UNIT 4 .................................................................................................................. 27 SENI DAN KEBUDAYAAN ................................................................................... 27 HASIL PEMBELAJARAN .................................................................................. 27 PENGENALAN .................................................................................................. 27 DEFINISI ........................................................................................................... 27 FUNGSI SENI DAN KEBUDAYAAN ................................................................. 28 Rajah 6: Fungsi Seni dan Kebudayaan dalam Masyarakat Malaysia ................... 28 KATEGORI AKTIVITI SENI DAN KEBUDAYAAN ............................................. 30 Rajah 7: Kategori Aktiviti Seni dan Kebudayaan ................................................... 30 Seni Suara ..................................................................................................... 30 Seni Gerak ..................................................................................................... 31 Seni Tari ............................................................................................................... 31 Seni Drama ........................................................................................................... 31 Seni Rupa ...................................................................................................... 32 Rajah 8: Kategori Seni Rupa ................................................................................ 32 Seni Ukir ............................................................................................................... 33 Seni Kraftangan .................................................................................................... 33 Seni Tembikar ....................................................................................................... 33 Seni Fabrik ............................................................................................................ 33 Seni Tembaga....................................................................................................... 33 Seni Bina .............................................................................................................. 34 PERMAINAN RAKYAT ...................................................................................... 34 Sepak Raga .......................................................................................................... 35 Permainan Gasing ................................................................................................ 35 Permainan Layang-Layang Atau Wau .................................................................. 35 Permainan Congkak ............................................................................................. 35

........................................................................................... 38 Rajah 9: Komponen Kecergasan ............................................... 44 FAEDAH AKTIVITI REKREASI LUAR .............................................. 37 DEFINISI ................................................................................................................................................................................................................... 47 .......................................................... 42 RUMUSAN ......................................................................................................................................................................... 42 Kordinasi .............................................................................................................. 36 UNIT 5 ......... 40 Fleksibiliti ......................................................................................................... 46 PERKHEMAHAN IMPAK RENDAH (MINIMAL IMPACT CAMPING.......................................................................... 40 Kekuatan Otot .............................................................................. 37 HASIL PEMBELAJARAN ...................................................................... 44 PENGENALAN .................... 37 PENGENALAN ....................................................... 37 KECERGASAN DAN KESIHATAN FIZIKAL ............... 41 Kuasa...................................................................................... 45 Rajah 12: Kategori Aktiviti Rekreasi Luar.. 41 Ketangkasan .................................................................................................................................................................. 45 CABANG AKTIVITI REKREASI LUAR .............................................................................QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi iv Menyabung Ayam ................................................................................................................................................... 47 REKREASI DARAT ....................................................................................................... 40 Kercergasan Berlandaskan Prestasi ................................................................. 37 KOMPONEN KECERGASAN........ 42 Masa Reaksi .............................................................. 39 Komposisi Lemak Badan .................................................................................................................................................................... 39 Daya Tahan Kardiovaskular .................................................................... 41 Kelajuan ......................................... 38 Kecergasan Berlandaskan Kesihatan ................................. 40 Rajah 11: Komponen Kecergasan Berlandaskan Prestasi ............................................................................................................................................................................................. MIC) . 44 HASIL PEMBELAJARAN ................................................. 46 Rajah 13: Ciri-Ciri Minimal Impact Camping (MIC) ... 44 REKREASI LUAR ............................................................... 39 Rajah 10: Kecergasan berlandaskan kesihatan ......................................................................................................... 44 DEFINISI DAN FALSAFAH ..................................... 42 UNIT 6 ....... 36 RUMUSAN ............................................................................................................................................................................................ 46 DEBAT KATEGORI AKTIVITI REKREASI LUAR .................................................................................................................................................................................................................................................. 40 Daya Tahan Otot...... 41 Imbangan .............................................

.................................................................... 64 CIRI-CIRI OER ............................. Permainan Dan Sukan ................................................................ 58 Sukan Berfokuskan Haiwan ................................................................................. 57 Sukan Berfokuskan Fizikal............................................................................ 65 ...................................... 49 PERKHEMAHAN..................................................................................... 61 PENGENALAN ..................................................................................................................................................... 56 Rajah 15: Kepelbagaian Aktiviti Sukan ........................................................... 59 UNIT 8 ...................... 58 Sukan Bermotor .............................................................. 63 Pembentukan kelompok sub budaya ............................................................................... 63 Medium Ekspresi ...... 61 MATLAMAT OBJEKTIF OER ................................................................................................................................................... 54 HASIL PEMBELAJARAN ................................................................................................................................................................. 54 Rajah 14: Perkaitan Antara Main................................................................................ 51 RUMUSAN .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 59 RUMUSAN .......................... 61 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN OER ......................... 64 Ekonomi ......................... 62 Rajah 16: Matlamat Aktiviti OER ............................................................................................................................................................................... 59 Sukan Berfokuskan Rekreasi....................................................................................................................... 50 Pelaksana Program Perkhemahan Di Malaysia.....................QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi v REKREASI AIR ............................................................................................................ 57 Sukan Berfokuskan Minda .............................. 58 Sukan Berfokuskan Kordinasi ....................................................................................................................................................... 61 OUTDOOR EXTREME RECREATION (OER) ......... 48 REKREASI UDARA............................................................... 54 DEFINISI SUKAN DAN PERMAINAN .............................................................................................................................................................................................................................. 49 Jadual 1: Matlamat dan Contoh Aktiviti Rekreasi Luar..................................................................................... 63 Escapism ............................................................. 53 UNIT 7 ........ 61 HASIL PEMBELAJARAN ............................... 64 Kecergasan......................................................................................................................................................... 54 SUKAN DAN PERMAINAN ............. 54 PENGENALAN . 48 AKTIVITI REKREASI LUAR YANG SESUAI DI LAKSANAKAN DI SEKOLAH RENDAH ...................................... 56 AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN YANG BOLEH DITERAPKAN DI SEKOLAH ..............................................

................................................................................................................ 71 PROMOSI ................ 85 PENGURUSAN RISIKO ............................................. 78 Kemahiran Menangani Isu Dan Cabaran ................................. 68 RUMUSAN ......................................................................... 79 Kemahiran Teknikal ............................................................................................... 75 Peneguhan ......................................................... 70 PENGURUSAN AKTIVITI KESENGGANGAN DAN REKREASI ............................................... 66 Sub budaya tersendiri .................................................................................................................................................................. 68 Rajah 17: Jenis Aktiviti OER .......................................................................................................................... 65 Teknologi ............................................................. 70 HASIL PEMBELAJARAN .......................................................................................................................................................... 75 Aktiviti ................. 79 Rajah 20: Elemen Kemahiran Menangani Isu dan Cabaran .......................................... 68 OER DI MALAYSIA ................................................................... 81 Kemahiran Komunikasi .......................... 73 Manusia .............................................................. 72 Rajah 18: Elemen Promosi Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi .................................. 89 LAMPIRAN ...............................QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi vi Jenis penggiat..................................................................................................................... 66 CIRI-CIRI PENGGIAT OER ......................................................................................................................................... 85 RUMUSAN .............................................................................................................................................................. 83 Aliran Komunikasi ....................................................................................... 77 Rajah 19: Elemen Utama Pengurusan Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi ................................................................................................................................... 65 Hebahan dan penyebaran ................................................................... 70 PEMBUDAYAAN .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 70 PENGENALAN ................................... 74 Media ........ 66 Individu dan berkumpulan . 88 RUJUKAN .................. 65 Tahap aktiviti...................................................................................................................................................... 66 Cabaran dan kepuasan kendiri .................................................................................................................................... 78 Kemahiran Konseptual ........... 67 JENIS AKTIVITI OER ....................................... 76 PENGURUSAN AKTIVITI ............................................................................................................ 91 .......................................................................... 69 UNIT 9 ............................................................................................................................................. 82 Rajah 21: Proses Komunikasi ........................................................

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi vii .

Seawal tahun 1983.UNIT 1 PENGENALAN KEPADA SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelancaran program ini mensasarkan untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang cergas. 3. tahan lasak dan terhindar dari penyakit sedentari seperti diabetes dan masalah koronari. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah sukan sepanjang hayat Pelajar dapat memahami tentang definisi dan falsafah rekreasi Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. Kerajaan Malaysia telah menegaskan tentang kepentingan sukan dan rekreasi kepada semua golongan rakyat. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi PENGENALAN Sukan merupakan sebahagian dari elemen penting dalam hidup masyarakat moden hari ini. bahagian seterusnya akan membincangkan secara terperinci tentang definisi dan falsafah setiap cabang ini. sumber ekonomi dan wadah keakraban keluarga. . kesedaran tentang peri pentingnya kecergasan semakin meningkat dalam kalangan rakyat Malaysia. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai medium riadah malahan menjadi simbol perpaduan. Kini. Sukan sepanjang hayat dan rekreasi merupakan suatu cabang yang sama namun mempunyai pendekatan yang berbeza. 2. Mesej ini diterjemahkan melalui perlaksanaan program Malaysia Cergas yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan seluruh rakyat Malaysia dalam pelbagai program sukan dan rekreasi. Sehubungan itu.

Seiring dengan perkembangan semasa. Matlamat asalnya ialah untuk mengisi masa lapang. medium pendidikan. bersosial. Mempunyai undang-undang dan peraturan yang spefisik serta tersendiri 3. Hasilnya. (2) penjanaan ekonomi. David (2003) menegaskan bahawa secara umumnya matlamat utama sukan ialah sebagai medium: (1) pembangunan sosial masyarakat. MATLAMAT SUKAN Matlamat masyarakat bersukan didorong oleh pelbagai sebab. Antaranya ialah untuk meningkatkan kecergasan. elemen hiburan dan juga simbol perpaduan. Melibatkan penggunaan peralatan yang spesifik 5. Mengandungi elemen pertandingan 2. mencegah penyakit sedentari. Hanlon (2009) mendefinisikan sukan sebagai sebarang bentuk aktiviti fizikal yang berbentuk pertandingan dan dianjurkan secara teratur dengan undangundang permainannya yang tersendiri. Sport Accord telah dengan jelas membezakan definisi sukan berbanding aktiviti kesenggangan. aktiviti sukan telah berkembang dari medium kesenggangan kepada medium permainan yang tersusun dan mempunyai undang-undangnya tersendiri. Menurut organisasi ini. menjana ekonomi. (3) pengukuhan psikologi. Tidak bergantung kepada nasib semata-mata Melalui penyenarain ciri-ciri ini. meningkatkan kecergasan diri dan menghayati keindahan alam.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 2 DEFINISI SUKAN Sukan berasal dari aktiviti kesenggangan (leisure) yang dilaksanakan pada waktu lapang. Tidak membahayakan pemain mahu pun penonton 4. sukan mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri iaitu: 1. . medium pelepasan tekanan. dan (4) pemantapan psikomotor (Rajah 1). Sport Accord pula memberikan ciri-ciri sukan yang lebih spesifik agar ianya boleh dibezakan dengan aktiviti kesenggangan.

Sukan juga berperanan membina budaya hidup sihat melalui gaya hidup dan amalan pemakanan yang seimbang serta sihat. janaan pendapatan melalui pelbagai . warna kulit. Sebagai contoh. Di negara-negara maju. sukan berfungsi sebagai simbol penyatuan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat dunia yang berbilang bangsa.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 3 Rajah 1: Matlamat utama sukan Medium pembangunan sosial masyarakat Melalui matlamat ini. sukan juga berfungsi untuk membentuk disiplin masyarakat. sukan kini bukan sahaja menjadi aktiviti riadah dan mengisi masa lapang malah telah menjadi suatu sumber ekonomi dunia yang amat berpengaruh. Gaya hidup atlit berjaya dijadikan role model seterusnya mempengaruhi gaya hidup masyarakat masa kini. Pelbagai syarat dan peraturan sukan yang diperkenalkan mampu meningkatkan disiplin atlit. sukarelawan mahu pun penonton untuk menjayakan temasya tersebut. bangsa mahu pun jantina. Penjanaan ekonomi Berbanding dahulu. Dalam temasya ini semangat perpaduan dapat dilihat jelas melalui keterlibatan seluruh masyarakat dunia yang merentasi agama. penganjuran Sukan Olimpik telah berjaya menyatukan masyarakat seluruh dunia untuk sama-sama terlibat samada sebagai peserta. Selain itu. membina budaya hidup yang terancang dan berwawasan.

Shambrook.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 4 program sukan telah mendatangkan pulangan yang amat lumayan. penajaan dan pengiklanan. teknologi sukan. Pendapatan utama mereka dijana oleh duit kemenangan. Ini sekaligus akan mendoktrin amalan seharian masyarakat yang positif dan sihat. sukan dapat membina rasa bangga rakyat terhadap sesebuah negara. Sukan juga dapat mempertingkatkan kemahiran psikomotor individu seperti berlari. Selain itu. Contohnya kebangkitan Jamaica dalam acara lumba lari di peringkat antarabangsa telah melonjakkan nama negara tersebut ke mata dunia. Akibatnya negara yang suatu masa dahulu agak ketinggalan dan tersisih dari arus pembangunan dunia semakin dikenali dan menjadi tumpuan dunia. Tahap psikologi yang tinggi dan stabil adalah amat penting dalam dunia kehidupan hari ini yang sememangnya mencabar. & Brooks (2005) mendapati bahawa majoriti atlit ternama dunia memiliki kekuatan dan kestabilan mental yang tinggi. industri pembuatan alatan sukan. melompat dan menangkap. Psikomotor Sukan berperanan Melalui penting sukan. Atlit ternama dunia pula hidup mewah melalui pendapatan sukan mereka yang mencecah ratusan juta ringgit setiap tahun. bola sepak dan Formula 1. Secara psikologi juga. dalam mempertingkatkan dapat elemen psikomotor tahap masyarakat. penganjuran sukan dan khidmat sokongan sukan telah menyediakan pelbagai peluang pekerjaan berkaitan sukan kepada seluruh masyarakat dunia. James. individu mungkin akan mengalami masalah psikologi seperti kemurungan dan tekanan perasaan. sukan juga berperanan membentuk imej positif dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh. Psikologi Keterlibatan dalam sukan juga dapat meningkatkan prestasi psikologi penggiatnya. Kajian yang dilaksanakan oleh Bull. masyarakat mempertingkatkan kecergasan mereka sekaligus menghindari penyakit-penyakit sedentari seperti diabetes dan penyakit kroronari. Jika tiada penguasaan ini. Antara sukan yang menjanjikan pulangan pendapatan yang lumayan kepada atlitnya ialah tenis. Kemahirankemahiran psikomotor ini penting dalam melahirkan masyarakat pekerja yang .

penggunaan teknologi terkini dan khidmat sokongan atlit yang jitu. Penguasaan kemahiran ini pastinya dapat meningkatkan tahap produktiviti sesebuah negara tersebut. aplikasi sains sukan. Rajah 2: Cabang Sukan Sukan Prestasi Tinggi Sukan prestasi tinggi adalah cabang sukan yang berlandaskan pertandingan dan dilingkungi dengan syarat dan undang-undang permainan yang amat spesifik. CABANG SUKAN Secara umumnya sukan terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu sukan berprestasi tinggi dan sukan sepanjang hayat yang popular dikenali sebagai sukan massa. Di kejohanan ini. Peningkatan kemahiran psikomotor juga membolehkan individu bertindak balas dengan pantas dan tepat. Keupayaan ini pastinya akan mewujudkan suatu budaya masyarakat yang aktif dan progresif. Matlamat utamanya ialah untuk menentukan pemenang terbaik dari semua pasukan yang bertanding. Kemenangan akan . Salah satu contoh kejohanan sukan prestasi tinggi ialah Sukan Olimpik. Bagi mencapai matlamat ini. Sukan Asia dan Sukan SEA. Rajah 2 memperincikan tentang cabang utama dalam dunia sukan hari ini. semua negara berbelanja besar demi memastikan prestasi atlit mereka berada di tahap terbaik.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 5 cergas. sukan prestasi tinggi memberikan penekanan yang serius terhadap aspek latihan yang sistematik. aktif dan cekap.

dan (6) sukan berfokuskan rekreasi luar (Rajah 3). Rajah 3: Cabang Sukan Berprestasi Tinggi Dalam sukan prestasi tinggi. (5) sukan berfokuskan haiwan. rekod pencapaian adalah amat diutamakan. Rekod ini kelak . (2) sukan berfokuskan minda.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 6 memberikan impak yang positif terhadap nama negara malahan atlit tadi akan disanjung sebagai wira negara. Secara umumnya. Malahan badan seperti Majlis Olimpik Antarabangsa senantiasa mengemaskini dan menghebahkan tentang pencapaian rekod-rekod terbaharu. (4) sukan berfokuskan koordinasi. (3) sukan bermotor. sukan berprestasi tinggi masakini terbahagi kepada enam kategori utama iaitu: (1) sukan berfokuskan fizikal.

Matlamat utamanya ialah untuk mengekalkan kecergasan. Sukan prestasi tinggi kini merupakan suatu karier yang lumayan. melaksanakan pelbagai taktik kotor dalam permainan. Ianya tidak berfokuskan pertandingan malahan dilaksanakan sebagai medium riadah dan sosialisasi. jantina dan juga memisahkan tempat duduk penyokong yang berlainan pasukan. Malah ramai atlit sukan prestasi tinggi kini bergelar superstar dan menjadi pujaan ramai peminat. Sehubungan itu. menukar jantina.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 7 menjadi sasaran atlit terbaik dunia untuk memecahkannya dalam pelbagai kejohanan sukan prestasi tinggi. mengatur perlawanan (perjudian) dan juga rusuhan antara penonton. Antaranya ialah dengan mengambil dadah sintetik bagi meningkatkan prestasi. Antara aktiviti ciri-ciri utama sukan sepanjang hayat ialah ia dilaksanakan pada masa senggang. sukan prestasi tinggi juga tidak dapat lari dari pelbagai isu yang mencemarkan nama baik cabang sukan ini. Sukan Sepanjang Hayat Sukan sepanjang hayat juga dikenali sebagai sukan massa. mengelakkan risiko penyakit sedentari dan medium mengisi masa lapang. Atlit sukan prestasi tinggi ternama dunia kini mengecapi pendapatan tahunan yang amat lumayan hingga ratusan juta ringgit. Insiden di atas sedikit sebanyak telah mencemarkan nama baik sukan prestasi tinggi malahan tersasar jauh dari matlamat sukan sebenar. Namun begitu. Akibat terlalu taksub dengan kemenangan sesetengah atlit sanggup mengenepikan semangat kesukanan dengan mengaplikasikan pelbagai kaedah yang tidak seharusnya dilaksanakan. Hasilnya. syarikat swasta semakin berminat untuk menaja atlit tersebut khusus untuk mempromosikan produk mereka. pelbagai langkah telah diambil oleh pelbagai badan induk sukan dunia seperti Majlis Olimpik Antarabangsa (IOC) bagi menghindari pelbagai insiden yang tidak diingini ini. intensiti aktivitinya agak ringan dan bergantung kepada keupayaan . Antaranya ialah dengan memperkenalkan ujian doping.

(2) sukan rekreasi (mendaki gunung. boleh dilaksanakan secara individu mahupun berkumpulan (Rajah 4). pihak kerajaan telah menyalurkan sejumlah besar peruntukan kewangan keada jabatan kerajaan dan badan bukan kerajaan (NGO) untuk melaksanakan pelbagai aktiviti sukan massa seperti aktiviti kecergasan fizikal. karom dan sebagainya) dan (4) sukan riadah (memancing. memerhati burung dan sebagainya). Rajah 4: Fokus Sukan Sepanjang Hayat Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan konsep sukan sepanjang hayat mulai tahun 1983 melalui pelancanan program Malaysia Cergas. . Faedah Sukan Massa Sukan massa merupakan suatu aktiviti sukan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Secara umumnya aktiviti sukan sepanjang hayat terbahagi kepada empat kategori iaitu: (1) sukan kecergasan (aerobik.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 8 individu yang melaksanakannya. (3) sukan dalaman (catur. sukan-sukan baru dan aktiviti rekreasi dan riadah. jogging dan sebagainya). Melalui program ini. berkayak dll). kurang berfokuskan pertandingan. Selain menjadi aktiviti riadah. sukan massa merupakan .

Semoga keterlibatan aktif masyarakat Malaysia dalam kedua-dua kategori sukan ini akan melahirkan warga yang aktif. Apakah yang dimaksudkan dengan sukan? 2. . Senaraikan sekurang-kurangnya tiga matlamat aktiviti sukan masakini. kedua-dua kategori sukan ini dipantau oleh dua badan kerajaan yang khusus iaitu Majlis Sukan Negara (sukan berprestasi tinggi) dan Kementerian Belia dan Sukan (sukan massa). 1.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 9 medium pembentukan kecergasan dan agen pemupukan gaya hidup sihat. Bahaskan isu dan cabaran pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. sukan massa akan menjadi sebahagian penting dalam proses kehidupan masyarakat di Malaysia. Di Malaysia. Aktiviti sukan massa juga dapat membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Secara umumnya. aktiviti sukan di Malaysia terbahagi kepada dua kategori utama iaitu sukan berprestasi tinggi dan sukan sepanjang hayat (sukan massa). Pasti di masa hadapan. cergas dan bebas dari penyakit sedentari. Kebelakangan ini. 3. keterlibatan aktif masyarakat Malaysia dalam sukan massa juga telah menggalakkan industri pembuatan alatan sukan seperti pakaian. Nyatakan secara terperinci tentang cabang sukan masakini dan bagaimana ianya dapat membina masyarakat Malaysia yang cergas? 4. Unit ini juga telah menerangkan dengan jelas tentang matlamat sukan dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. alatan sukan dan pengurusan program. Unit ini telah menerangkan tentang definisi dan falsafah sukan. RUMUSAN Kesimpulannya.

Pelajar dapat menyelusuri susurmasa perkembangan sukan di dunia Pelajar dapat menghayati tentang sejarah perkembangan sukan di Malaysia 3. Kitab-kitab ini telah menggambarkan dengan jelas tentang cara hidup masyarakat masa dahulu yang lasak dan mencabar. Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sejarah perkembangan sukan di dunia dan di Malaysia 4. menunggang kuda. Pelajar dapat menjelaskan tentang kronologi sejarah sukan di Malaysia PENGENALAN Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sebenarnya telah bermula seawal tamaddun manusia. Aktiviti yang dahulunya diamalkan untuk tujuan peperangan (menunggang kuda. memburu dan memanah .QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 10 UNIT 2 SEJARAH AKTIVITI SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI HASIL PEMBELAJARAN 1. Aktiviti seperti mengembara. Taurat. SEJARAH AWAL Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah lama berakar umbi dalam senario kehidupan seluruh masyarakat dunia. Telahan ini dapat dibuktikan dengan jelas melalui pelbagai catatan dalam teks lama seperti Kitab Zabur. memancing dan berenang) dan kehidupan seharian (berkhemah. 2. memanah dan berlawan pedang). berkhemah. penulis akan memperincikan sejarah perkembangan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang telah berlangsung di dunia dan di Malaysia. berlayar. Injil dan Al-Quran. Melalui unit ini. mendaki dan berenang) kini telah diadaptasikan dalam dunia moden sebagai aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang popular. mengisi masa senggang (sepak takraw.

mereka juga terdedah dengan ancaman peperangan dan penaklukan dari negara berdekatan. Greek. Ini kerana masyarakat pada masa itu tidak mempunyai teknologi canggih untuk memudahkan proses kehidupan. Pelbagai artifak yang ditemui dalam tamaddun Sumeria. Afrika Selatan. tembikar dan emas juga telah menjadi bukti kukuh tentang amalan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam kalangan masyarakat terdahulu. Selain itu. Antara artifak yang popular ialah penemuan getah pokok yang digunakan untuk melekatkan busur panah di Gua Sibudu. lompat jauh. . 2001). angkat berat. lukisan di dinding gua juga membuktikan bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah diamalkan sejak berkurun lamannya. Artifak sukan yang amat popular ialah penemuan lukisan pelbagai aktiviti sukan seperti gusti. Mesir. Penemuan ini memperkukuhkan teori bahawa aktiviti memburu (sebahagian dari aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi) telah diamalkan semenjak 64 ribu tahun lampau. manakala dikebanyakan gua yang bersejarah di seluruh dunia. bukti tentang kewujudan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah juga dibukikan melalui penemuan beberapa artifak purba. Selain itu. olahraga dan memanah yang telah ditemui di kawasan permakaman Firaun di Bani Hasan (Rice.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 11 sememangnya dikuasai dengan baik oleh masyarakat masa itu (Crego. pengkaji telah menemui pelbagai lukisan dinding yang menggambarkan tentang amalan memburu masyarakat masa itu. Penemuan-penemuan lukisan gua ini telah memperkukuhkan teori bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya merupakan sebahagian amalan yang penting dalam kehidupan masyarakat masa dahulu (Hamblin. 2003). Perancis. Selain itu. 2006). Keperluan survival merupakan teras utama penguasaan pelbagai kemahiran tersebut. gangsa. Lukisan ini merupakan bukti kukuh bahawa sukan moden yang diamalkan pada masakini sebenarnya telah lama diamalkan dalam kehidupan masyarakat kuno. mendayung. dan Tanah Melayu (Malaysia) telah menjadi bukti kukuh tentang kewujudan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam kesemua tamaddun umat manusia. Ukiran batu. berenang. Lukisan sukan gusti kuno telah ditemui di gua Lascaux.

Jika sebelumnya aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi didominasi oleh golongan elit. perkilangan dan kehidupan seharian. Syarat dan peraturan kejohanan yang seragam ini telah diamalkan sehingga 393AD. Perkembangan dan pembangunan sukan moden juga telah bermula di Asia. Ini kerana kejohanan ini telah menggariskan beberapa syarat dan peraturan rasmi yang perlu dipatuhi oleh semua yang bertanding. Greece (Raschke. Kebanyakan acara yang dipertandingkan dalam Sukan Olimpik kuno ini ialah yang berkait rapat dengan kemahiran ketenteraan seperti lumba lari. Sehubungan itu. Menurut kajian. PERKEMBANGAN SUKAN DALAM DUNIA MODEN Ramai pengkaji berpendapat bahawa perkembangan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di era moden berpusat di Eropah. . lumba kereta kuda dan lontar peluru. Pada zaman tersebut. merejam lembing. mesin dan teknologi mulai mendominasi dunia pembuatan. Kejohanan ini telah diiktiraf sebagai kejohanan sukan kuno terancang yang pertama di dunia. menghormati simati mahu pun sebagai suatu proses pemilihan pahlawan yang akan berkhidmat kepada sesebuah kerajaan. pesta menuai mahu pun sewaktu upacara pengebumian. sambutan keagamaan. Akibatnya masyarakat memiliki lebihan masa senggang berbanding sebelumnya. 2007). Perkembangan sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam dunia moden bermula seawal Revolusi Perindustrian. namun idea tersebut disanggah hebat oleh beberapa pengkaji lain. 1988). Acap kali pemenang kejohanan ini akan dianugerahkan dengan pelbagai kemewahan mahu pun kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Sukan Olimpik kuno yang pertama telah berlangsung pada 776BC di Olympia. Oceania dan serata benua di dunia ini.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 12 Amalan sukan di masa lampau kerap dipertandingkan dalam majlis umum masyarakat seperti sambutan hari keputeraan. Upacara pertandingan sukan kuno ini dilaksanakan khusus sebagai persembahan kepada dewa-dewa. kini masyarakat umum juga memiliki masa senggang yang banyak untuk terlibat aktif dalam pelbagai aktiviti (Polley. penulis berpendapat adalah tidak wajar untuk menyatakan bahawa sukan moden hanya dipopularkan oleh masyarakat Eropah sahaja.

ledakan teknologi maklumat telah mempengaruhi lebih ramai masyarakat dunia untuk terlibat sebagai atlit mahu pun peminat aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. semua keputusan sukan. Sukan Olimpik ialah kejohanan . peraturan terbaru. senarai perlawanan dan lain-lain lagi dapat diakses dengan begitu mudah. sukan yang berorientasikan penonton seperti bola sepak. Sukan berfungsi sebagai medium perpaduan. karnival. Melalui revolusi maklumat ini. Kejohanan sukan di zaman moden berbentuk temasya yang berlangsung dalam jangkamasa panjang dan melibatkan penyertaan dari seluruh dunia. Kini. Seterusnya. kriket dan ragbi mula mendapat sambutan ramai. Ini jauh berbeza dengan aktiviti sukan di zaman kuno di mana ianya diamalkan secara kelompok. Faktor ini didorong oleh kesibukan dan ketidakseragaman masa kerja masyarakat moden lantas menghadkan peluang mereka untuk terlibat secara berkelompok.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 13 Akibatnya. Kejohanan masakini bukan hanya melibatkan pertandingan acara sukan sepanjang hayat dan rekreasi tetapi juga memasukkan elemen pendidikan. Hasilnya sukan mula mendominasi gaya hidup masakini. Ini membolehkan masyarakat umum mengikuti perkembangan setiap acara dan sukan yang mereka gemari dengan cepat dan terperinci. promosi negara. penyelidikan dan juga seminar. Golongan masyarakat mula berani berbelanja untuk membeli tiket kejohanan akibat taraf hidup yang semakin meningkat hasil dari revolusi perindustrian. Ini bertujuan untuk menyebarluaskan lagi konsep sukan yang kini merentasi segenap lapisan masyarakat. pameran. penjana ekonomi. Salah satu kejohanan sukan moden yang berprestij ialah Sukan Olimpik. pembendung gejala negatif dan menggalakkan gaya hidup sihat. aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bukan sahaja menjadi menjadi medium mengisi masa lapang malah merupakan sebahagian dari kehidupan masyarakat moden. Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi moden diamalkan melalui pelbagai medium samada secara kelompok mahu pun individu. Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dahulunya diamalkan oleh golongan elitis kini telah menjadi sebahagian penting dalam proses kehidupan masyarakat masakini. Semakin banyak aktiviti sukan dan permainan diperkenalkan dan dimainkan di seluruh dunia.

Jika sebelumnya. Masyarakat ketika itu digambarkan sebagai golongan pembesar. banyak negara berebut-berebut menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah kejohanan. Teks dalam buku Sejarah Melayu dan lain-lain rujukan dengan jelas telah menggambarkan gaya hidup aktif dalam kalangan masyarakat Tanah Melayu (Malaysia) pada masa itu (Iskandar & Kaeh. . Ini didorong oleh aspek penjanaan ekonomi yang lumayan dan pembangunan infrastruktur yang lengkap selain membantu pembangunan sukan sesebuah negara. Akibatnya. Kejayaan penganjuran Sukan Olimpik yang pertama ini merupakan katalis terhadap pembangunan sukan moden masa kini. sukan ini menjadi tumpuan atlit untuk mencipta nama sekaligus menjamin karier sukan yang gemilang. 1978). mengamalkan sikap mesra alam dan mengisi masa lapang dengan bersosialisasi. Hari ini.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 14 sukan tertinggi diperingkat antarabangsa. Dianjurkan setiap empat tahun sekali. kejohanan sukan olimpik (tidak rasmi) hanya dianjurkan oleh sesetengah negara tertentu seperti Britain dan Peranchis. Kejohanan ini diilhamkan oleh Baron Pierre de Coubertin yang telah menubuhkan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) pada tahun 1890. Kejohanan Olimpik pertama di Athens ini telah berjaya menarik penyertaan sebanyak 14 buah negara. Sukan Olimpik merupakan kemuncak temasya sukan di dunia. PERKEMBANGAN MALAYSIA SUKAN SEPANJANG HAYAT DAN REKREASI DI Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya telah lama berakar umbi dalam pola kehidupan masyarakat Malaysia. Baron Pierre de Coubertin berhasrat untuk menganjurkan sebuah kejohanan yang disertai oleh seluruh negara di dunia. petani dan nelayan yang amat pakar dalam bidang masing-masing. 241 orang atlit yang telah bertanding dalam 43 acara yang dipertandingkan. disertai oleh lebih 200 negara daan dijalankan dalam dua edisi utama iaitu Olimpik Musim Panas dan Olimpik Musim Sejuk. Sukan Olimpik bermula seawal 1896 di Athens.

dan (3) permainan masa senggang (sepak raga. bijih timah dan lain-lain lagi untuk dibawa pulang ke negara penjajah. Majoriti masyarakat terpaksa bekerja dalam masa yang panjang bagi membekalkan bahan mentah seperti rempah.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 15 Sukan merupkan salah satu medium sosialisasi yang utama pada ketika itu. Dari aktiviti berbentuk riadah ke pertandingan. Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi golongan bangsawan pula berbeza dengan rakyat kelas bawahan. kehadiran penjajah telah meragut kekebasan ini. mandi embun dan tarian tradisional). wau. pertandingan bersilat dan lain-lain lagi. kesemua aktiviti ini dilaksanakan bagi melestarikan survival bangsa pada ketika itu. Jika masyarakat dahulu mempunyai masa senggang yang panjang. Sesetengah aktiviti pula seperti bersilat dan bermain senjata diharamkan kerana dianggap menggugat keselamatan manakala aktiviti laga hayam diharamkan kerana dianggap mempunyai unsur perjudian. masyarakat zaman penjajahan terus tertindas dan terhindar dari amalan sukan sepanjang hayat dan rekreasi. menunggang kuda dan menganjurkan pelbagai pertandingan sukan dan rekreasi seperti pertandingan kekuatan. Akibatnya keterlibatan masyarakat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi semakin terbatas. memanah dan berlawan keris). Kehadiran penjajah sedikit sebanyak telah mengubah senario aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia PERKEMBANGAN DI ERA MODEN Kehadiran penjajah seawal kejatuhan Melaka pada tahun 1511 telah mengubah lanskap aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang amat drastik di Malaysia. (2) aktiviti senaman tradisional (bersilat. berlayar. golongan ini gemar melakukan pelbagai aktiviti elit pada masa itu seperti mengembara. Pada masa senggang. Akibatnya. Sehubungan itu. boleh disimpulkan bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya telah lama diamalkan oleh masyarakat tradisional Malaysia malahan menjadi sebahagian dari gaya hidup mereka. sabung ayam). Aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi pada ketika itu boleh dibahagikan kepada tiga elemen utama iaitu: (1) aktiviti keperwiraan (bertarung. .

mereka telah memperkenalkan mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga dalam kurikulum sekolah seawal 1890an. Sejak itu. Bagi menghidupkan sukan tontonan yang digemari oleh penjajah Inggeris. Pada 15 Mei 1964. Hasil penubuhan kementerian ini. Pada tahun 1922. Matlamat utama penubuhan kementerian ini ialah untuk menggalakkan budaya hidup sihat sekaligus mengatasi masalah berkaitan kesihatan dan sosial dalam kalangan masyarakat.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 16 Kehadiran Inggeris telah membawa sedikit perubahan dalam kehidupan masyarakat zaman penjajahan di Tanah Melayu. Aktiviti perkelahan juga diperkenalkan oleh sekolah bagi menggalakkan murid-murid sekiah terlibat dalam aktiviti kecergasan. Maka. Menyedari kepentingan sukan berprestasi tinggi dan kemampuan atlit Malaysia untuk bertanding di peringkat antarabangsa. Sultan Idris Training College (SITC dan kini dikenali sebagai Universiti Pendidikan Sultan Idris. Namun. aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi semakin meningkat popular. aktiviti pembelajaran sukan sepanjang hayat dan rekreasi terus berkembang mekar dalam sistem persekolahan dan menjadi sebahagian elemen penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia telah ditubuhkan secara rasminya bagi menyebar luas dan membangunkan sukan di Malaysia. Malaysia telah menghantar kontinjen olimpiknya yang pertama di Olimpik Melbourne. diskriminasi kaum tetap berlaku kerana penduduk Tanah Melayu tidak dibenarkan bermain bersama pegawai Inggeris. ragbi. Pembangunan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia telah diterajui oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang telah ditubuhkan seawal 1953 di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. mereka memperkenalkan pelbagai aktiviti permainan barat seperti badminton. kerajaan Malaysia telah . Golongan elitis Inggeris amat gemarkan sukan dan aktiviti rekreasi yang berkonsepkan tontonan. Diskriminasi yang terlaksana sewaktu zaman penjajahan telah berjaya dihapuskan dan semua rakyat Malaysia mempunyai hak yang sama untuk terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. kriket dan hoki kepada masyarakat Tanah Melayu pada ketika itu. Selepas merdeka. UPSI) telah ditubuhkan dan kurikulum pendidikan jasmani dan kesihatan diperkenalkan.

NGO ini menggalakkan pembangunan sukan sepanjang hayat dan rekreasi melalui penganjuran pelbagai bengkel. Fokus utama Majlis Sukan Negara ialah untuk membangunkan sukan berprestasi tinggi agar atlit Malaysia mampu bersaing dan meraih kejuaraan di peringkat dunia. Matlamat utama penubuhan sekolah ini ialah untuk memberikan pendidikan sukan yang sistematik kepada bakal atlit negara seterusnya membangunkan antarabangsa. penulis telah mengupas tentang perkembangan sukan di peringkat antarabangsa yang dibahagikan epada dua era iaitu era tradisional dan era moden. penubuhan beberapa NGO sukan seperti Majlis Olimpik Malaysia (MOM). potensi atlit mereka agar dapat menggegar di arena Selain itu. Dibahagikan kepada empat topik utama. Majlis ini juga berfungsi penting dalam melobi penganjuran pelbagai sukan antarabangsa yang berprestij di Malaysia. Bagi menggalakkan pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Seterusnya penulis telah membincangkan tentang perkembangan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia yang juga dibahagikan kepada dua topik . Selain itu. kursus dan kejohanan massa samada diperingkat kebangsaan mahu pun akar umbi. Persatuan Bola Sepak Malaysia. AzizulHasni. Antaranya ialah Datuk Lee Chong Wei. Pandalela Rinong. Majlis Paralimpik Malaysia (MPM). Selain itu. Safee Salee dan Shalin Zulkifli. Antaranya ialah Sukan Komanwel 1998 yang telah dianjurkan di Kuala Lumpur dan disertai oleh lebih 140 negara. Persekutuan Hoki Malaysia dan Majlis Rekreasi Luar Malaysia telah memeriahkan lagi pembangunan sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. NGO ini telah berusaha keras dan bekerjasama erat dengan KBS dan MSN bagi melahirkan atlit ternama Malaysia. RUMUSAN Secara umumnya bab ini telah membincangkan dengan jelas tentang sejarah perkembangan sukan di dunia dan di Malaysia. pihak Kementerian Pelajaran telah menubuhkan beberapa sekolah sukan di seluruh negara. Antara sekolah terawal ialah Sekolah Sukan Bukit Jalil yang ditubuhkan pada tahun 1996.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 17 menubuhkan Majlis Sukan Negara pada tahun 1971.

. suka penulis menegaskan disini bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sememangnya telah menjadi norma seharian rakyat Malaysia dan kehadiran penjajah hanyalah mendedahkan kita kepada beberapa aspek sukan moden yang dipertandingkan di arena Olimpik hari ini. 2. Namun perlu diingat bahawa nenek moyang kita juga tidak pernah ketandusan dengan pelbagai aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang unik dan menarik. Bagaimanakah aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi berkembang di Malaysia? 3. 1. Memang tidak dapat disangkal bahawa kedatangan penjajah telah membawa sama kepada pengenalan sukan moden di Malaysia. Sehubungan itu.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 18 utama iaitu era tradisional dan moden. Bahaskan tentang isu dan perkembangan sejarah sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. Senaraikan susurmasa perkembangan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia.

berekreasi mahupun bersukan. Bull. 2009). Bab ini akan membahaskan secara terperinci tentang motif keterlibatan masyarakat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi berdasarkan teori Spektrum Kesenggangan Individu yang telah dipopularkan oleh (Bammel & Bammel. 2009. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi PENGENALAN Individu terlibat dalam aktiviviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi kerana pelbagai motif. Pelajar dapat mengolah perkaitan antara setiap elemen spektrum tersebut 4. 2009). Ramai yang terlibat kerana ingin mengisi masa senggang manakala yang lainnya terlibat kerana ingin bersosialisasi. SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU (Bammel & Bammel. Pelbagai kajian telah dilaksanakan untuk mengkaji tentang aktiviti manusia sewaktu senggang (Barnett. 1996) Kesenggangan boleh didefinisikan sebagai masa lapang individu yang bebas dari tugasan seharian mahu pun keperluan fisiologi seperti tidur dan makan (O'Connell & Cuthbertson. 1996). Mowatt. . 2006. Pelajar dapat menjelaskan sekurang-kurangnya lima dari lapan elemen spektrum kesenggangan individu 3. Pelajar dapat memahami dengan jelas tentang kepelbagaian spektrum kesenggangan individu 2. mahu pun untuk berbakti kepada masyarakat. beriadah.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 19 UNIT 3 SPEKTRUM KESENGGANGAN INDIVIDU HASIL PEMBELAJARAN 1. meningkatkan kecergasan. Masa senggang ini kerap digunakan oleh individu untuk berehat.

(3) berehat. Bahagian seterusnya akan memperincikan setiap elemen dalam spektrum tersebut. status ekonomi. Bammel dan Bammel (1996) telah mencadangkan tujuh tema yang menjadi motif utama aktiviti manusia sewaktu senggang iaitu: (1) aktiviti pemuliharaan diri. (5) aktiviti tumbesaran. (2) aktiviti kecergasan fizikal. Pemuliharaan diri Pemuliharaan diri boleh didefinisikan sebagai suatu proses merawat dan menghindari diri dari penyakit sosial. 1996) Walau bagaimana pun. komitmen individu dan kemudahan kesenggangan awam yang terdapat dalam lingkungan sosial individu terbabit. (6) khidmat masyarakat. Segolongan masyarakat . Rajah 5: Spektrum Kesenggangan Individu (Bammel & Bammel. mental dan fizikal. dan (7) refleksi kendiri (Rajah 5).QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 20 Berdasarkan pelbagai kajian yang telah dilaksanakan di atas. Bammel dan Bammel menegaskan bahawa teori ini berbeza dapatan dan amalannya di antara budaya dan lokasi geografi kerana ia dipengaruhi oleh amalan sosio budaya masyarakat. Sehubungan itu sebarang proses interpretasi terhadap Teori Spektrum Kesenggangan Individu ini haruslah mengambilkira setiap elemen sosial individu tersebut. (4) sosialisasi.

Keterlibatan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dapat meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan masyarakat sekaligus meminimakan risiko penyakit sedentari ini. Majoriti golongan kanak-kanak dan remaja kini diancam masalah obesiti manakala penyakit diabetes dan koronari semakin parah mengancam kehidupan masyarakat. Kesibukan hidup moden mula mendatangkan pelbagai masalah psikologi dan mental terhadap penduduk dunia. teknologi dan pencemaran telah mengubah cara hidup masyarakat dengan drastik. Ini kerana mereka terlalu sibuk dengan tugasan seharian dan tidak mempunyai medium pelepasan tekanan yang sesuai. Akibatnya masyarakat masakini diancam gendan pelbagai penyakit yang kronik. Semakin ramai golongan masyarakat menghadapi tekanan perasaan mahu pun kemurungan. keterlibatan aktif dalam aktiviti sukan dan rekreasi dilihat mampu menjadi medium pelepasan tekanan dan pelarian dari kesibukan hidup moden. Kecergasan fizikal Kecergasan fizikal boleh didefinisikan sebagai keupayaan individu untuk melakukan aktiviti seharian dan masa senggang dengan efisien dan tanpa penat . Umum telah mengetahui bahawa gejala lepak. Sehubungan itu. Kesemua penyakit ini berpunca dari gaya hidup sedentari yang wujud akibat pengaruh pembangunan semasa. Golongan ini berpendapat bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dapat menghindari diri mereka dari aktiviti tidak berfaedah (penyakit sosial) seperti melepak. minuman keras dan lain-lain lagi. Sehubungan itu. faktor-faktor yang diterangkan di atas telah menjadi motif utama untuk segolongan masyarakat dunia untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 21 bertanggapan bahawa aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dapat menghindarkan diri mereka dari gejala yang disebutkan tadi. Sehubungan itu mereka terlibat aktif dalam aktiviti sukan dan rekreasi agar isu tersebut dapat di atasi. judi dan arak merupakan antara penyakit sosial yang semakin parah mengancam keharmonian masyarakat. berjudi. Gaya hidup moden yang diselubungi dengan makanan segera.

golongan pekerja terpaksa bekerja dalam jangkamasa yang panjang akibat kekurangan sumber manusia mahu pun kewangan. segelintir besar masyarakat memilih untuk terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi merehatkan mental dan fizikal mereka dari tekanan kerja seharian. Berehat Gaya hidup moden tidak dapat lari dari tekanan dalam proses kehidupan seharian. Sehubungan itu. peperangan dan penaklukan memerlukan masyarakat masa itu untuk kekal cergas dan aktif. setiap organisasi terutamanya pekerjaan menetapkan indeks pencapaian matlamat yang amat tinggi. Di negara membangun. Golongan ini percaya bahawa penguasaan kecergasan fizikal yang baik bukan sahaja dapat meningkatkan kesihatan malah juga produktiviti mereka. ramai masyarakat dunia yang kurang cergas dan diancam oleh pelbagai masalah produktiviti dan kesihatan. Sejarah telah membuktikan bahawa kecergasan fizikal merupakan sebahagian dari cara hidup masyarakat lampau. penginapan setempat dan pengangkutan bermotor telah mengikis tahap kecergasan yang diwarisi dari masyarakat terdahulu. Jika tidak. Keterlibatan . Gaya hidup tradisional yang berteraskan nomad.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 22 yang melampau (rujukan). Aktiviti seperti kecergasan berbasikal lasak. Namun gaya hidup moden yang berteraskan teknologi. Senario ini sedikit sebanyak telah memberikan tekanan mental dan fizikal yang amat tinggi dalam kehidupan seharian. Menyedari isu ini. pengembaraan. Akibat arus globalisasi yang pesat dan mencabar. mereka akan ketinggalan dalam segenap aspek. Senario ini sedikit sebanyak telah mewujudkan suatu budaya hidup seharian yang amat meletihkan. segelintir golongan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi untuk meningkatkan kecergasan fizikal mereka. Sehubungan itu. masyarakat hari ini terpaksa bekerja keras bagi memastikan kecapaian objektif organisasi dan jabatan masingmasing. jogging dan latihan bebanan merupakan aktiviti yang popular bagi golongan masyarakat yang mempunyai motif ini. Sehubungan itu.

Akibatnya negara tersebut mungkin akan terjerumus dalam kancah ketidakstabilan ekonomi dan politik. Akibat kesibukan seharian. melibatkan banyak aktiviti tontonan mahu pun sosialisasi dan pelancongan. sukan dan rekreasi yang ditubuhkan khusus untuk membolehkan ahli-ahli mereka bersosialisasi antara satu sama lain. Golongan ini gemar terlibat aktif dalam aktiviti berpersatuan dan melaksanakan aktiviti dalam kelompok yang besar. Seperti yang telah dibincangkan di atas. . mereka memilih aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi sebagai medium sosialisasi. Masyarakat yang kurang sihat akan menjejaskan produktiviti. Kesihatan Kesihatan merupakan salah satu elemen yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. tekanan kerja seharian dan matlamat organisasi yang tinggi telah mewujudkan suatu budaya kerja yang sibuk. Contohnya penubuhan pasukan penyokong bola sepak Ultra Malaya telah menyediakan platform yang unik buat semua pencinta sukan bolasepak tanah air untuk bersosial dan dalam masa yang sama menyokong pasukan kegemaran mereka. Mereka yang bermotifkan rehat sering terlibat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang tidak berintensiti tinggi. bermain golf dan menonton perlawanan sukan. Acapkali aktiviti sukan dan rekreasi yang dilaksanakan kurang melibatkan elemen pertandingan sebaliknya menekankan terhadap elemen penyatuan kumpulan. Antara aktiviti tersebut ialah mendengar muzik. mengumpul tenaga dan semangat untuk terus berkhidmat kepada organisasi dan meluangkan masa dengan keluarga tercinta.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 23 aktif ini membolehkan mereka melupakan sebentar kesibukan seharian. Sosialisasi Masyarakat hari ini mempunyai masa bersosialisasi yang amat pendek berbanding masyarkaat sebelumnya. terdapat pelbagai kelab penyokong. melancong. Selain itu. Sosialisasi kini menjadi salah satu motif utama keterlibatan masyarakat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia. ekonomi dan kestabilan negara. Sehubungan itu.

Lantaran. Mary & Cheryl. Negara pula dapat meningkatkan pulangan pendapatan melalui peningkatan produktiviti di samping penjimatan dalam kos rawatan kerana tahap kesihatan yang semakin baik. Namun kesibukan hidup moden telah membataskan amalan murni ini dalam kehidupan seharian masyarakat hari ini. Antara aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang popular bagi golongan yang bermotifkan kesihatan ialah aktiviti kecergasan dan rekreasi yang disulami dengan gaya hidup sihat. Khidmat masyarakat Amalan bekerjasama dan gotong-royong merupakan amalan seharian masyarakat terdahulu. Fenomena di atas telah mendatangkan pelbagai kesan yang positif terhadap masyarakat dan negara. Selain itu. golongan masyarakat akan bekerjasama untuk membantu golongan yang memerlukan. Peningkatan taraf kesihatan masyarkat telah membolehkan mereka memiliki daya produktiviti yang tinggi. Sekiranya terdapat sebarang isu yang menimpa masyarakat seperti banjir kilat. semakin ramai golongan masyarakat terlibat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dengan motif untuk meningkatkan kesihatan. Sehubungan itu. jangka hayat yang panjang membolehkan mereka menyumbang tenaga dan bakti kepada masyarakat dan negara. segelintir masyarakat terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi menghidupkan semula budaya khidmat masyarakat dalam amalan masa kini. Segolongan besar masyarakat terlibat aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi kerana percaya bahawa aktiviti ini mampu meningkatkan kesihatan dan kecergasan mereka. 1995) yang mendapati bahawa keterlibatan aktif dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi mampu meningkatkan kesihatan. Golongan ini percaya bahawa keterlibatan aktif mereka akan .QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 24 sukan sepanjang hayat dan rekreasi memainkan peranan yang penting dalam pemuliharaan dan peningkatan taraf kesihatan masyarakat. kebakaran mahu pun aktiviti keagamaan. Tanggapan ini disokong oleh pelbagai kajian saintifik (Simone.

Golongan ini percaya bahawa keterlibatan mereka dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi merupakan suatu usaha murni dalam sumbangan mereka terhadap kemakmuran masyarakat. Hasilnya. Refleksi atau maklumbalas dari rakan-rakan akan dijadikan sebagai panduan pembangunan diri manakala refleksi kendiri membolehkan individu tersebut insaf dan sedar tentang tanggungjawabnya terhadap diri. kembara solo dan majlis diskusi. meditasi. Sehubungan itu. terdapat segolongan masyarakat yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi bagi membangunkan potensi diri mereka. ekonomi mahu pun kerohanian. Antara aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang kerap diamalkan oleh golongan yang memiliki motif ini ialah yoga. Refleksi kekurangan diri akan membolehkan individu memperbaiki kekurangannya manakala refleksi kelebihan diri akan membolehkan individu membangunkan kebolehannya. Majoriti masyarakat yang terlibat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang bermotifkan khidmat masyarakat akan terlibat aktif dalam aktiviti kesukarelaan seperti menyertai NGO sukan. memberikan sumbangan material dan tenaga kepada badan-badan sukan dan rekreasi serta membantu promosi aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. keluarga. terlibat sebagai sukarelawan sukan. James & Nicoll (2007) menegaskan bahawa individu yang mengamalkan proses refleksi atau muhasabah kendiri dalam kehidupan seharian akan menjadi individu yang bejaya dan disukai ramai. Refleksi Refleksi ataupun muhasabah diri merupakan suatu proses yang penting dalam kehidupan insan. individu tersebut akan senantiasa memperbaiki diri sekaligus menjadi ahli masyarakat yang berguna. .QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 25 memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat samada dari aspek sosial. negara dan agama. Proses refleksi kendiri boleh memberikan input yang berguna terhadap diri individu. Proses refleksi sememangnya telah terbukti berkesan dalam melahirkan golongan masyarakat berhemah tinggi.

terdapat juga individu yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dengan motif yang pelbagai. 4. 3.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 26 RUMUSAN Bab ini telah membincangkan secara terperinci tentang pelbagai motif keterlibatan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi dalam kehidupan masyarakat masakini. Gariskan lima komponen spektrum kesenggangan individu. Teori Spektrum Kesenggangan Individu ini tidak seharusnya ditafsir secara sehala kerana mungkin terdapat pertindanan motif dalam kalangan individu yang terlibat aktif dalam bidang ini. Sebagai seorang guru. . Bahaskan bagaimanakah kefahaman terhadap teori Spektrum Kesenggangan Individu dapat membantu anda merancang aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang lebih menarik di sekolah. Sila cadang dan rancangkan empat aktiviti yang bersesuaian dengan kepelbagaian motif keterlibatan pelajar dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. 2. nyatakan tiga kepentingan kefahaman terhadap teori ini dalam membantu anda melicinkan lagi pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di sekolah anda. Selain itu. Sehubungan itu. Kepelbagaian motif ini telah mewujudkan keunikan dan kepelbagaian dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. 1.

setiap masyarakat mempunyai identiti seni dan kebudayaannya yang tersendiri lantas membentuk keunikkan cara hidup mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti seni dan kebudayaan mempunyai akar umbi yang kuat dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang diamalkan masakini. Di seluruh dunia. yang berkaitan dengan keindahan dan ketelitian penciptaan sesebuah karya seni tersebut. . Sehubungan itu. Seni dan kebudayaan amat berkait rapat dengan identiti. Pelajar dapat menganalisa faedah-faedah aktiviti seni dan kebudayaan sebagai wadah sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. ukiran. faedah dan perkaitannya dalam perkembangan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi DEFINISI Menurut Kamus Dewan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 27 UNIT 4 SENI DAN KEBUDAYAAN HASIL PEMBELAJARAN 1. muzik dan lain-lain lagi yang dicipta dengan bakat yang tersendiri. ideologi dan amalan seharian sesebuah kelompok masyarakat. Karya seni adalah berbeza-beza berdasarkan latar belakang dan sosiodemografi sesebuah masyarakat. seni didefinisikan sebagai suatu bentuk karya seperti pantun. Unit ini akan memeprincikan tentang falsafah aktiviti seni dan kebudayaan. Kesenian pula bermaksud perihal seni. 2. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti seni dan kebudayaan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi PENGENALAN Seni dan kebudayaan merupakan antara aktiviti masa senggang yang tertua di dunia di samping aktiviti keperwiraan. Pelajar dapat menjelaskan falsafah seni dan kebudayaan Pelajar dapat menghubungkaitkan aktiviti seni dan kebudayaan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi 3.

FUNGSI SENI DAN KEBUDAYAAN Sejak berzaman. seni dan kebudayaan juga merupakan aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang amat penting dalam kalangan masyarakat Malaysia.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 28 Kesenian telah menjadi identiti dan amalan yang amat penting kepada kebudayaan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa sejak turun temurun lagi. seni dan kebudayaan telah memainkan peranan yang amat penting kepada masyarakat Malaysia. Rajah 6: Fungsi Seni dan Kebudayaan dalam Masyarakat Malaysia Sejak berzaman. identiti masyarakat Malaysia lebih terserlah dan dikenali ramai. Rajah 6 menjelaskan tentang pelbagai fungsi dan peranan seni dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Selain menjadi simbol perpaduan dan sosialisasi. Kesibukan hidup masa kini telah mendorong pembangunan indsutri seni dan kebudayaan kerana masyarakat . Dengan kepelbagaian amalan kesenian dalam masyarakat berbilang kaum. aktiviti seni dan kebudayaan telah menjadi salah satu medium riadah yang amat penting bagi masyarakat Malaysia.

marhaban dan hadrah merupakan aktiviti kesenian Islam yang berkait rapat dengan amalan keagamaan. Kelak. Aktiviti seni dan kebudayaan telah membentuk suatu identiti bangsa Malaysia yang amat unik.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 29 semakin dahagakan aktiviti seni dan kebudayaan sebagai medium escapism dari kesibukan seharian. penggiat aktiviti ini akan kekal cergas dan sihat. perpaduan antara kaum serta sikap saling hormat menghormati dapat dibentuk sekaligus melahirkan masyarakat majmuk yang harmoni. Melalui aktiviti kesenian sebegini. Sebagai contoh masyarakat Orang Asal dengan tarian sewangnya manakala masyarakat Melayu dengan tarian Ulik Mayangnya. Selain itu. Kedua-dua amalan ini berkait rapat dengan upacara ritual. Aktiviti seperti nasyid. Masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai upacara ritual yang amat kompleks dan tersendiri berdasarkan budaya sesuatu kaum tersebut. Sosialisasi merupakan salah satu amalan terpenting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Sehubungan itu. Identiti masyarakat merupakan medium seni dan kebudayaan dalam masyarakat Malaysia. aktiviti seni dan kebudayaan telah menjadi salah satu medium yang terpenting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Melalui aktiviti ini. Sehubungan itu. Identiti ini seterusnya menjadi pegangan dan amalan hidup seharian masyarakat negara ini. aktiviti seni dan kebudayaan telah lama menjadi salah satu medium ritual dalam kalangan masyarakat Malaysia. Keunikan identiti ini telah menjadikan masyarakat Malaysia sebagai salah sebuah masyarakat di dunia yang mempunyai kepelbagaian amalan dan aktiviti seni dan kebudayaan . Aktiviti seperti tarian contohnya dapat meningkatkan kecergasan kardiovaskular selain membina kordinasi dan kelenturan tubuh badan. seni juga menjadi medium membina kecergasan fizikal dan mental. Aktiviti seni dan kebudayaan juga berperanan sebagai agen pemupukan amalan keagamaan dalam kalangan masyarakat Malaysia. pemupukan amalan keagamaan dapat dilaksanakan secara berkesan.

Dalam masyarakat Melayu terdapat seni vokal tanpa . (3) seni rupa. Seni vokal terhasil dari alunan pita suara yang boleh memberikan hiburan kepada pendengar yang berminat. Namun. Setiap seni vokal itu berbeza mengikut budaya dan tradisi sesebuah masyarakat. aktiviti kesenian ini hanya terhad kepada golongan atasan sahaja. selaras dengan perubahan zaman.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 30 KATEGORI AKTIVITI SENI DAN KEBUDAYAAN Secara umumnya. (2) seni gerak. dan (4) permainan tradisional (Rajah 7). aktiviti seni dan kebudayaan di Malaysia terbahagi kepada empat kategori utama iaitu: (1) seni suara. Pada zaman dahulu. Rajah 7: Kategori Aktiviti Seni dan Kebudayaan Seni Suara Seni suara merupakan aktiviti seni dan kebudayaan yang melibatkan seni vokal dan seni muzik. aktiviti seni suara kini menjadi sebahagian aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan masyarakat biasa.

dikir barat dan sewang.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 31 muzik dan seni vokal yang bergabung dengan muzik. Seni Drama Seni drama merujuk kepada suatu karya seni lakonan yang melibatkan aksi yang dirancang mahu pun spontan. gamelan dan sebagainya. Manakal seni vokal dengan muzik pula ialah ghazal. Secara umumnya. seni gerak terbahagi kepada dua kategori iaitu seni tari dan seni drama. Seni ini dihasilkan melalui pergerakan tangan . Sejak berzaman. muzik juga merupakan hiburan utama kepada golongan massa khusus untuk mengisi masa senggang dan sebagai aktiviti riadah. muzik telah menjadi sebahagian amalan dalam kehidupan masyarakat Malaysia. kaki . mata dan anggota badan yang lain. asyik . Selain dimainkan untuk golongan atasan. mak inang. Kerapkali aktiviti seni ini dilaksanakan secara berkelompok. sama ada tarian asli ataupun tarian yang telah dipengaruhi oleh unsur – unsur moden. istiadat menyembah dan sebagainya. Seni Gerak Seni gerak melibatkan pergerakan tubuh badan yang mempunyai maknanya yang tersendiri. Dalam kebudayaan masyarakat Malaysia terdapat berbagai – bagai jenis tarian . Seni tari adalah suatu medium ekspresi individu melalui gerak – geri berirama yang indah. Antara seni vokal tanpa muzik ialah marhaban. badan . Seni Tari Seni tari boleh didefinisikan sebagai sebagai suatu pergerakan yang berirama. muzik terbahagi kepada dua kategori iaitu muzik dengan nyanyian dan muzik tanpa nyanyian (instrumental). Ia dapat dinikmati melalui pancaindera pendengaran dan penghayatan yang mendalam. pertabalan. dipentaskan untuk tontonan ramai dan melibatkan adaptasi dari . Tarian–tarian yang bercorak seni tari istana yang dipersembahkan pada waktu perkahwinan. hadrah dan endoi. Seni muzik pula didefinisikan sebagai gubahan alat bunyi-bunyian yang menghasilkan irama yang indah dan menyenangkan. Secara umumnya. Tarian– tarian ini termasuklah tarian siti payung.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 32 insiden sebenar atau yang direka oleh pengarah. Seni drama terbahagi dua iaitu drama dengan vokal atau pun muzikal. (5) seni tembaga. tenunan. anyaman. Seni rupa ini menjadi motif utama corak alatan dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia terutamanya pada binaan. Seni drama sememangnya telah lama berakar umbi dalam kehidupan seharian masyarakat Malaysia. (4) seni fabrik. (2) seni kraftangan. Rajah 8: Kategori Seni Rupa . pakaian dan lain-lain lagi. Seni Rupa Seni rupa dalam masyarakat Malaysia meruapakan ciptaan yang megandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan melalui ukiran. Secara umumnya seni rupa terbahagi kepada 6 iaitu: (1) seni ukir. dan (6) seni bina (Rajah 8). seni bina dan sebagainya. (3) seni tembikar. Ia merupakan salah satu medium riadah dan rekreasi yang amat popular kerana menghiburkan serta menjadi medium relaksasi kepada penonton.

perenjis air mawar dan bekas bara. Seni Kraftangan Seni kraftangan adalah hasil seni yang dicipta untuk kegunaan seharian. ukiran terbenam. Antara seni fabrik yang popular di Malaysia ialah tenunan. Alatan kegunaan seharian ialah seperti gobek sirih. Seni Tembaga Seni tembaga merupakan satu lagi hasil seni masyarakat Malaysia. Salah satu lokasi popular penghasilan tembikar tradisional di Malaysia ialah di Sayong. Ia digubah dengan memasukkan unsur-unsur seni untuk menambahkan kecantikan alatan tersebut.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 33 Seni Ukir Seni ukir merupakan hasil-hasil kerja tangan yang dicipta melalui kepandaian mengukir. Antara kraftangan popular di Malaysia ialah tudung saji dan tikar mengkuang. Perak. Seni ini melibatkan penciptaan alat-alat daripada tembaga untuk kegunaan seharian mahu pun upacara khusus. dan tekat. ukiran tebuk dan ukiran timbus. Kesemua hasil seni ini bermotifkan kehidupan seharian dan persekitaran masyarakat Malaysia. batik. Ciri-ciri ukiran itu dihasilkan melalui ukiran timbul. Proses penciptaan kraftangan memerlukan kemahiran dan kreativiti yang amat tinggi untuk menghasilkan suatu motif seni yang menarik. bekas menyimpan air dan makanan. dulang dan sudu manakala alatan untuk upacara khusus ialah tepak sirih. Seni ini digunakan untuk membina alatan kegunaan seharian masyarakat Malaysia seperti belanga tanah. Seni Fabrik Seni fabrik melibatkan sebarang aktiviti atau motif seni yang dimuatkan dalam corak fabrik dalam kegunaan masyarakat Malaysia. . Seni Tembikar Seni tembikar merupakan hasil kraftangan yang berasaskan tanah liat yang dibakar dan digilap.

congkak. main kapal terbang. menyabung ayam. sepak raga. Selain melibatkan kos yang rendah. Permainan masa lapang masyarakat Malaysia terbahagi kepada permainan untuk orang dewasa dan permainan untuk kanak-kanak. . permainan tradisional semakin terhakis dalam amalan kehidupan seharian masyarakat Malaysia. Seni bina ini melibatkan reka bentuk yang unik dan mempunyai motif tersendiri contohnya Minangkabau atau pun awan larat. Selain itu. Namun selepas penjajahan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 34 Seni Bina Seni bina merupakan kemahiran seni yang dimuatkan dalam pelbagai binaan yang dihasilkan oleh masyarakat Malaysia terutamanya rumah dan kediaman. laga buah keras. Permainan ini amat popular sebelum kedatangan penjajah. permainan rakyat juga menjadi aktiviti utama untuk menyerikan majlis keramaian dan perkahwinan pada zaman sebelum kemerdekaan. identiti budaya permainan tradisional semakin pupus dalam jiwa masyarakat Malaysia. permainan ini melibatkan penggunaan bahan yang mesra alam berbanding alatan dalam permainan moden. ketup atau sembunyi dan lain-lain. Permainan rakyat berfungsi sebagai medium hiburan. Setiap seni bina melambangkan keunikan identiti masyarakat yang menggunakan seni bina tersebut. Sehubungan itu. guli-guli. suatu langkah bersepadu haruslah dilaksanakan bagi enghidupakn semula permainan tradisional ini dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Permainan untuk orang dewasa termasuklah permainan wau. PERMAINAN RAKYAT Permainan rakyat juga dikenali sebagai permainan tradisional atau folk games. cina buta. main galah. berlaga kerbau dan lain-lain. gasing. Permainan ini juga dikenali sebagai pemainan masa senggang atau sukan rakyat. Permainan untuk kanak-kanak pula termasuklah main telaga buruk. Akibatnya. Bahagian seterusnya akan menerangkan secara ringkas beberapa permainan tradisional yang popular suatu masa dahulu. sosialisasi dan meningkatkan kecergasan.

Pemenang ditentukan dari segi keindahan reka bentuk. Sepak raga dimainkan oleh beberapa orang pemain yang berdiri membentuk bulatan. Permainan Congkak Permainan congkak ialah sejenis permianan Melayu tradisional yang digemari oleh kaum wanita dan kanak-kanak. Permainan ini dipercayai mula berkembang di istana iaitu dikalangan wanita-wanita istana dan para pembesar.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 35 Sepak Raga Sepak raga ialah sejenis permainan menggunakan bola yang diperbuat daripada rotan yang dianyam. permainan ini juga dipertandingkan. Permainan ini berfungsi sebagai medium hiburan. warna dan keaslian ciptaan sesebuah layang-layang atau wau tersebut. Pemain lain akan menimbang bola tersebut sebelum diambil oleh orang lain. Permainan ini amat popular pada zaman tradisional terutamanya selepas musim menuai padi. sementara di negeri-negeri Pantai Timur khususnya dinegeri Kelantan gasing diperbuat daripada timah. Selain berfungsi sebagai aktiviti riadah. pertandingan dan juga pertunjukan. Di negerinegeri Pantai Barat gasing diperbuat daripada kayu. Terdapat pelbagai peraturan untuk menentukan pemenang permainan ini. Permainan congkak melibatkan dua bahan iaitu papan congkak dan buah congkak. Setiap papan congkak hanya boleh dimainkan oleh dua orang sahaja. Permainan Layang-Layang Atau Wau Permainan layang-layang atau wau melibatkan penggunaan alat yang boleh diterbangkan melalui tiupan angin. corak ciptaan. Permainan ini dimulai dengan salah seorang pemain melambungkan bola kepada pemain yang lain. . jumlah timbangan terbanyak individu dan lain-lain lagi. Antaranya ialah jumlah bilangan timbang bola yang dapat dipungut oleh kumpulan tersebut. Permainan Gasing Gasing ialah permainan rakyat yang popular dikalangan orang Melayu. Sepak raga merupakan asal usul permainan sepak takraw yang popular masakini. Mereka memainkan permainan ini untuk mengisi masa senggang.

. Aakah usaha yang perlu dilaksanakan oleh pengurus sukan di sekolah agar aktiviti seni dan kebudayaan di Malaysia tidak tenggelam oleh pengaruh seni Barat? 4. Permainan ini kerap diadakan bersempena upacara tertentu yang disambut oleh masyarakat Melayu tradisional seperti menyambut kelahiran bayi. kerbau dan ayam. Sila nyatakan bagaimanakah aktiviti seni dan kebudayaan dapat meningkatkan tahap kecergasan sekaligus menghindari penyakit sedentari dalam kalangan masyarakat Malaysia.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 36 Menyabung Ayam Salah satu permainan bercorak pertandingan yang digemari oleh masyarakat Melayu tradisional ialah permainan menyabung binatang ternakan seperti lembu. perkahwinan dan pertabalan raja. Bahaskan isu pertembungan budaya antara generasi yang kini melanda industri seni dan kebudayaan di Malaysia. 1. Permainan ini melibatkan unsur-unsur perjudian kerana setiap pihak bertaruh untuk menentukan haiwan mana yang menang. membina perpaduan dan identiti bangsa Malaysia. Arus kemodenan telah sedikit sebanyak menghakis keaslian seni dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat sekolah. 2. Sehubungan itu. Kini permainan menyabung haiwan ternakan ini telah diharamkan. Selain berfungsi sebagai medium riadah. suatu usaha bersepadu haruslah dilaksanakan oleh semua pihak terutamanya guru untuk menyemai kembali elemen seni dan kebudayaan dalam amalan pelajar masakini sekaligus membina kembali identiti dan budaya masyarakat. seni dan kebudayaan juga telah berjaya meningkatkan kecergasan masyarakat Malaysia. Senaraikan secara ringkas tiga kategori aktiviti seni dan kebudayaan di Malaysia. 3. RUMUSAN Secara keseluruhannya Unit ini telah menerangkan tentang pelbagai matlamat dan fungsi seni dan budaya dalam masyarakat Malaysia.

menghindari penyakit hipokinetik dan . DEFINISI Kecergasan boleh didefinisikan sebagai keupayaan individu untuk melakukan aktiviti seharian. Bab ini akan memperincikan tentang falsafah.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 37 UNIT 5 KECERGASAN DAN KESIHATAN FIZIKAL HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara aktiviti kecergasan dan kesihatan fizikal PENGENALAN Kecergasan dan kesihatan amat berkait rapat dalam kehidupan seharian masyarakat masakini. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai komponen kecergasan yang berlandaskan kesihatan dan prestasi 4. definisi dan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan kecergasan. Pelajar dapat memahami tentang aktiviti kecergasan yang dapat meningkatkan kesihatan 3. ceria dan lebih produktif berbanding dengan individu yang kurang cergas. Salehuddin (2009) pula menegaskan bahawa kecergasan boleh dikaitkan dengan keupayaan individu untuk bekerja dengan lebih efektif dan menikmati masa senggang. menghadapi saat kecemasan dan melaksanakan aktiviti riadah tanpa penat yang melampau. Pelajar dapat menjelaskan motif peningkatan kecergasan dan kesihatan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi 2. Pelbagai kajian saintifik telah membuktikan bahawa kecergasan dapat meningkatkan tahap kesihatan. Penerangan ini akan disertakan dengan pelbagai contoh agar ia dapat diamalkan secara praktikal oleh seluruh pembaca modul ini. Individu yang cergas dipercayai dapat menghindari penyakit sedentari. masyarakat masakini amat menitik beratkan aspek kecergasan dalam kehidupan seharian. Berdasarkan tanggapan ini.

intelek dan sosial sebagai mana yang telah digariskan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tahap kecergasan yang baik amat penting dalam kehidupan insan kerana ia dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Rajah 9: Komponen Kecergasan . Individu yang cergas pasti akan dapat meminimakan risiko penyakit sedentari dalam kehidupan mereka. Rajah 9. emosi.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 38 menghadapi saat-saat kecemasan. Di bawah disenaraikan beberapa faedah penguasaan tahap kecergasan untuk kesihatan:      Dapat menghindari penyakit sedentari Dapat meningkatkan tahap produktiviti individu dan negara Dapat mengurangkan kos rawatan kesihatan Dapat melahirkan golongan masyarakat yang sihat dan cergas Dapat mewujudkan budaya hidup sihat KOMPONEN KECERGASAN Secara umumnya komponen kecergasan terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu kecergasan berlandaskan kesihatan dan kecergasan berlandaskan prestasi. rohani.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 39

Kecergasan Berlandaskan Kesihatan Kercergasan berlandaskan kesihatan merupakan elemen-elemen kecergasan yang diperlukan oleh individu untuk meningkatkan tahap kesihatan dan menghindari penyakit hipokinetik seperti obesiti, penyakit sedentari dan lain-lain lagi. Terdapat lima elemen kecergasan berlandaskan kesihatan iaitu: (1) komposisi lemak badan, (2) daya tahan kardiovaskular, (3) fleksibiliti, (4) kekuatan otot, dan (5) daya tahan otot (Rajah 10).

Rajah 10: Kecergasan berlandaskan kesihatan

Komposisi Lemak Badan Komposisi lemak badan merujuk kepada kadar peratusan otot, lemak, tulang dan tisu-tisu lain yang membentuk struktur fizikal tubuh manusia. Individu yang sihat dan cergas memiliki peratusan lemak badan yang rendah berbanding dengan ketinggian dan berat badannya. Peratusan lemak badan yang tinggi berbanding dengan berat dan ketinggian individu boleh mengundang pelbagai penyakit sedentari. Sehubungan itu, adalah amat penting agar individu mempunyai kadar peratusan lemak badan yang rendah.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 40

Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada kemampuan sistem kardiorespiratori untuk menampung pelbagai intensiti aktiviti fizikal yang dilaksanakan oleh individu. Sistem daya tahan karviovaskular yang baik membolehkan individu untuk melakukan aktiviti fizikal dalam jangkamasa yang lama mahu pun berintensiti tinggi. Komponen daya tahan ini amat penting bagi kecergasan dan kesihatan individu.

Fleksibiliti Fleksibiliti merujuk kepada kemampuan sistem otot dan sendi individu untuk bergerak dan melentur dengan efisien dan mengurangkan risiko kecederaan. Individu yang mempunyai fleksibiliti yang tinggi boleh bergerak dan melakukan pelbagai aktiviti fizikal dengan baik.

Kekuatan Otot Kekuatan otot merujuk kepada kemampuan otot menghasilkan daya bagi mengatasi beban yang dikenakan ke atasnya. Individu yang mempunyai kekuatan otot boleh melakukan pelbagai aktiviti fizikal yang berintensiti tinggi dengan efisien dan selamat.

Daya Tahan Otot Daya tahan otot merujuk kepada keupayaan otot untuk melaksanakan pelbagai aktiviti fizikal dengan intensiti yang berulang-ulang dalam jangka masa yang lama. Individu yang mempunyai daya tahan otot yang baik boleh melakukan pelbagai aktiviti fizikal berintensiti sederhana dalam jangkamasa yang panjang.

Kercergasan Berlandaskan Prestasi Kecergasan berlandaskan prestasi pula terbahagi kepada enam elemen utama iaitu: (1) kelajuan, (2) ketangkasan, (3) kuasa, (4) imbangan, (5) masa reaksi, dan (6) kordinasi (Rajah 11).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 41

Rajah 11: Komponen Kecergasan Berlandaskan Prestasi

Kelajuan Kelajuan merujuk kepada keupayaan untuk melakukan sesuatu pergerakan fizikal dalam jangka masa yang singkat. Keefisienan kelajuan diukur melalui jarak pergerakan yang dicapai dalam suatu jangkamasa yang diberi. Kelajuan merupakan salah satu komponen kecergasan berlandaskan prestasi yang amat penting bagi atlit yang menyertai acara pecut.

Ketangkasan Ketangkasan merujuk kepada kemampuan untuk melakukan pergerakan badan atau anggota dengan pantas dan tepat. Ketangkasan juga kerap dirujuk sebagai kemampuan individu untuk mengubah arah dengan tepat dan tangkas.

Kuasa Kuasa merujuk kepada keupayaan individu untuk memindahkan tenaga menjadi daya secara eksplosif dan berkesan. Ia melibatkan gabungan kekuatan dan kelajuan pergerakan otot untuk mengatasi beban yang dikenakan kepada fizikal individu berkenaan.

. tidak dapat dinafikan bahawa kecergasan merupakan nadi terpenting dalam kehidupan masyarakat masa kini. masyarakat akan dilanda pelbagai isu penyakit sedentari serta pencapaian sukan di peringkat antarabangsa juga akan merudum. Sehubungan itu. Masa Reaksi Masa reaksi merujuk kepada masa yang diambil oleh individu tersebut untuk bertindak balas setelah menerima rangsangan. unit ini telah menerangkan tentang kepentingan kecergasan dalam membina kesihatan dan prestasi dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. Ia melibatkan kordinasi pemerhatian. Penguasaan total dalam kecergasan adalah amat penting bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang bebas dari penyakit sedentari serta mampu menyinar dalam pelbagai acara sukan di peringkat antarabangsa. adalah amat penting bagi pengurus sukan menitik beratkan pembangunan kecergasan dalam kalangan pelajar di sekolah. kualiti hidup akan menurun. Tanpa kecergasan. Individu yang mempunyai imbangan yang baik akan dapat mengaplikasikan daya yang bersesuaian dengan beban yang dikenakan serta menghasilkan prestasi yang baik dalam sukan. ketangkasan dan kuasa. Kordinasi Kordinasi merujuk kepada kebolehan menyelaras dan menyeragamkan pergerakan badan untuk indakan fizikal yang tertentu bagi menghasilkan prestasi yang terbaik.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 42 Imbangan Imbangan merujuk kepada keupayaan individu untuk mengekalkan kedudukan badannya dengan teguh dan mantap samada secara statik mahu pun dinamik. Malahan. RUMUSAN Secara amnya.

4. Sila rancang suatu aktiviti fizikal selama 1 jam yang dapat meningkatkan kecergasan kardiovaskular dalam kalangan pelajar di sekolah anda. Sila perincikan bagaimanakah aktiviti kecergasan dapat menghindari penyakit sedentari yang kini semakin serius melanda rakyat Malaysia? 3. 2.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 43 1. . Nyatakan dengan jelas definisi kecergasan fizikal. Lakarkan gambarajah tentang kepelbagaian komponen kecergasan fizikal dan nyatakan setiap satunya melalui lakaran grafik.

3. 2007). Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah rekreasi luar Pelajar dapat memahami tentang definisi dan falsafah rekreasi luar Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sukan sepanjang hayat dan rekreasi 4. modul ini mendefinisikan rekreasi luar sebagai aktiviti lasak yang dilaksanakan di alam semulajadi. Panicucci.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 44 UNIT 6 REKREASI LUAR HASIL PEMBELAJARAN 1. melibatkan elemen tidak kepastian dan risiko yang terkawal (Prouty. melibatkan penerokaan di alam semulajadi. Aktiviti rekreasi luar amat digemari kerana ia kurang menerapkan unsur pertandingan. diselang-selikan dengan cabaran yang terkawal dan menyeronokkan. Berdasarkan dapatan di atas. menggalakkan kepuasan kendiri individu. melibatkan elemen . definisi dan pelbagai aktiviti rekreasi luar yang boleh dilaksanakan oleh masyarakat. Penerangan ini akan disertakan dengan pelbagai contoh agar ia dapat diamalkan secara praktikal oleh seluruh pembaca modul ini. berfungsi untuk mendidik dan menghargai alam sekitar. Ia diamalkan oleh segenap golongan masyarakat dari kanakkanak hinggalah ke warga emas. Bunting (2006) pula menegaskan bahawa rekreasi luar adalah suatu aktiviti riadah yang tidak berkonsepkan pertandingan. & Collinson. DEFINISI DAN FALSAFAH Rekreasi luar boleh didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi yang dilaksanakan pada masa lapang dipersekitaran terbuka. Unit ini akan memperincikan tentang falsafah. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti rekreasi luar yang terdapat di Malaysia PENGENALAN Rekreasi luar merupakan salah satu aktiviti sukan sepanjang hayat yang amat popular di Malaysia. 2.

(2) rekreasi air. Sehubungan itu. mengembara. Matlamat utamanya ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi JERIS. dan (3) rekreasi udara (Rajah 12). Kesemua aktiviti ini melibatkan aktiviti lasak dan mencabar yang dilaksanakan di alam semulajadi. Di Malaysia. Antara contoh aktiviti rekreasi luar yang amat popular dilaksanakan di Malaysia ialah berkhemah. Penghayatan mendalam dari kegagalan mahu pun kejayaan dari aktiviti yang dilaksanakan merupakan sebahagian dari falsafah rekreasi luar. toleransi. mental dan sosial Membangunkan potensi diri individu seperti yang telah ditetapkan oleh FPK Melahirkan golongan masyarakat yang tahan lasak dan cergas Mewujudkan semangat cintakan kelestarian alam sekitar Membina nilai-nilai murni seperti kerjasama. 2011b). keterlibatan aktif dalam aktiviti rekreasi luar dapat memberikan faedah berikut:      Meningkatkan kecergasan fizikal. berkayak dan berbasikal lasak. perpaduan dan setiakawan dalam diri individu CABANG AKTIVITI REKREASI LUAR Secara umumnya aktiviti rekreasi luar terbahagi kepada tiga kelompok utama iaitu: (1) rekreasi darat. FAEDAH AKTIVITI REKREASI LUAR Secara umumnya. . Falsafah utama bidang rekreasi luar di Malaysia ialah untuk membangunkan seluruh potensi individu melalui suatu proses pendidikan yang berasaskan pengalaman sebenar.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 45 risiko terkawal dan berfungsi untuk mendidik masyarakat. seiring dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) (Md Taff. individu akan senantiasa berfikiran positif dalam apa jua keadaan. mendaki gunung. aktiviti rekreasi luar merujuk kepada sebarang aktiviti lasak yang berasaskan cabaran fizikal dan dilaksanakan di alam semulajadi. berakit. Alam sekitar dijadikan „makmal hidup‟ yang menyediakan pelbagai cabaran dan pengalaman kepada peserta.

Malangnya aplikasi aktiviti perkhemahan yang tidak beretika telah menimbulkan pelbagai maslaahah seperti pencemaran. . Contohnya aktiviti surf kite melibatkan gabungan dua kategori iaitu rekreasi air dan udara manakala sesetengah program perkhemahan rekreasi luar pula melibatkan gabungan pelbagai aktiviti rekreasi air. maka secara otomatiknya aktiviti tersebut tergolong dalam kategori rekreasi darat. dunia rekreasi luar agak dihujani dengan debat kategori aktiviti. masyarakat mahu pun alam sekitar.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 46 Rajah 12: Kategori Aktiviti Rekreasi Luar DEBAT KATEGORI AKTIVITI REKREASI LUAR Selaras dengan perkembangan semasa dan pengenalan pelbagai aktiviti baharu. darat dan udara. MIC) Sebahagian besar perlaksanaan aktiviti rekreasi luar akan melibatkan aktiviti perkhemahan. Jenis dan kategori aktiviti rekreasi luar yang dilaksanakan oleh pembaca sebenarnya bergantung kepada matlamat dan objektif program yang dilaksanakan. PERKHEMAHAN IMPAK RENDAH (MINIMAL IMPACT CAMPING. jika matlamatnya ialah ekspedisi kayak (walau pun melibatkan perkhemahan). penulis percaya bahawa kategori aktiviti rekreasi luar ini hanyalah sebagai panduan sahaja kepada pembaca. maka aktiviti tersebut tergolong dalam kategori rekreasi air. kebakaran hutan dan gangguan kepada penggiat. Namun. Jika matlamatnya berkhemah. Sehubungan itu.

(5) kurangkan kesan unggun api. (2) elakkan penarahan muka bumi. Terdapat tujuh garis panduan utama kod ini iaitu: (1) perancangan awal. penggiat lain dan alam sekitar. (4) tinggalkan apa yang dijumpa. Perkhemahan impak rendah merupakan suatu falsafah perkhemahan yang menekan tentang kod etika yang perlu dipatuhi oleh oleh semua penggiat. Ramai yang terlibat secara aktif dalam aktiviti rekreasi darat ini kerana ia menggunakan kemahiran seharian masyarakat seperti berlari.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 47 penggiat aktiviti rekreasi luar telah memperkenaklan kod etika perkhemahan yang juga dikenali sebagai Perkhemahan Impak Rendah (MIC). Kod etika ini bermatlamat untuk memulihara kesejahteraan penggiat itu sendiri. (3) bawa keluar apa yang dibawa masuk (sampah). dan (7) bertimbang rasa dengan pengunjung lain (Rajah 13). melompat. Rajah 13: Ciri-Ciri Minimal Impact Camping (MIC) REKREASI DARAT Aktiviti rekreasi darat didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi luar yang sebahagian besar dari lokasi aktivitinya berasaskan darat. Tambahan pula. memasak. ikatan dan lain-lain lagi. Aktiviti ini merupakan antara aktiviti rekresi luar yang amat popular di Malaysia. berbasikal. keunikan dan kehijauan alam semulajadi di Malaysia . (6) hormati binatang liar.

Kini. Aktiviti rekreasi air secara umumnya dipopularkan di Malaysia oleh NGO sukan dan rekreasi seperti Persatuan Penyelamat Kelemasan Malaysia. Antara contoh aktiviti rekreasi udara ialah terjun payung. Aktiviti rekreasi air yang mula-mula diperkenalkan di Malaysia ialah renang. Rekreasi udara dapat memberikan keseronokan yang tinggi terhadap penggiatnya kerana rasa kepuasan dan takjub apabila berada di udara terutamanya apabila melihat pemandangan . Perkhemahan merupakan aktiviti utama setiap badan ini. Aktiviti rekreasi air amat menarik untuk dilaksanakan kerana ia membolehkan individu meneroka keunikan kawasan perairan di Malaysia yang jarang-jarang dinikmati dalam aktiviti rekreasi darat. REKREASI UDARA Aktiviti rekreasi udara didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi luar yang sebahagian besar dari lokasi aktivitinya berasaskan udara. REKREASI AIR Aktiviti rekreasi air didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi luar yang sebahagian besar dari lokasi aktivitinya berasaskan air. Aktiviti rekreasi darat terutamanya perkhemahan secara umumnya telah diperkenalkan melalui penubuhan badan-badan beruniform seperti Pengakap. Kemudiannya. aktiviti rekreasi darat telah diperkenalkan di institusi pendidikan melaui pengenalan mata pelajaran kemahiran rekreasi dan pendidikan luar serta penubuhan Pusat Kokurikulum. Akibatya amat kurang rakyat Malaysia yang terlibat aktif dalam aktiviti rekreasi air. luncur udara dan belon panas. Pandu Puteri dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Namun aktiviti rekreasi air agak kurang popular di Malaysia akibat taboo masyarakat yang bertanggapan bahawa aktiviti air adalah merbahaya dan berisiko tinggi. Persatuan Mendayung Malaysia dan Persatuan Perahu Layar Malaysia. syarikat dan lain-lain lagi telah bergiat aktif dalam mengendali dan mempromosi aktiviti rekreasi darat di Malaysia. Persatuan Kanu Malaysia. pelbagai NGO.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 48 menyediakan ruang dan peluang yang unik untuk seluruh rakyatnya terlibat aktif dalam aktiviti rekreasi darat.

keduadua pihak ini akan menganjurkan Pesta Belon Panas Putrajaya yang dihadiri oleh peserta dari seluruh dunia. dan (7) menerapkan pelbagai nilai-nilai murni. Kebanyakan badan ini melaksanakan program perkhemahan secara tradisional dengan penggunaan . (4) wadah mendidik pelajar berdikari. perkembangan rekreasi udara di Malaysia agak sedikit terkebelakang berbanding rekreasi air dan darat. Selain itu. Antara matlamat utama aktiviti perkhemahan dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah ialah untuk: (1) membina keyakinan diri. (3) medium sosialisasi. tidak banyak penyedia servis aktiviti rekreasi udara di Malaysia berbanding di luar negara. (6) menyokong proses pembelajaran akademik. Bulan Sabit Merah dan Tunas Puteri. (2) membina ketahanan fizikal dan mental. Secara umumnya aktiviti perkhemahan melibatkan pelajar berkhemah dan bermalam di luar bilik darjah terutamanya di alam semulajadi. PERKHEMAHAN Perkhemahan merupakan aktiviti rekreasi darat yang amat digemari ramai. (5) membangkitkan kesedaran alam sekitar. Rekreasi udara merupakan salah satu cabang aktiviti yang baru diperkenalkan dan sedang meningkat popular di Malaysia. Namun keterlibatan masyarakat dalam bidang ini agak terhad kerana kos pembelian alatan yang agak mahal. Saban tahun.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 49 yang menarik dan cantik. AKTIVITI REKREASI LUAR YANG SESUAI DI LAKSANAKAN DI SEKOLAH RENDAH Bahagian seterusnya akan memperincikan secara ringkas beberapa aktiviti rekreasi luar yang boleh dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah di Malaysia. Aktiviti perkhemahan di sekolah kerap diamalkan oleh badan beruniform seperti Pengakap. Semoga penerangan ini akan menarik minat para penggiat untuk menggalakkan amalan rekreasi luar dalam kalangan rakyat Malaysia sekaligus membina budaya sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang jitu. Akibat isu ini. Penggiat dan penyebar aktiviti rekreasi udara yang utama di Malaysia ialah Kementerian Belia dan Sukan dan Perbadanan Putrajaya.

star gazing. memasak makanan sendiri. permainan alam sekitar. merentas halangan. dan keupayaan menguruskan diri sewaktu program 5 Kesedaran alam sekitar Kajian alam sekitar.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 50 teknologi yang amat minima. persembahan kumpulan dan aktiviti tali tinggi 2 Ketahanan mental dan fizikal Aktiviti lasak seperti berbasikal. matematik. berbasikal dan lain-lain lagi. tidur bersama dalam khemah dan program malam mesra 4 Berdikari Memasak makanan sendiri. rentas halangan. penyelesaian masalah dan rintis malam 3 Sosialisasi Melaksanakan aktiviti secara berkumpulan. Jadual 1: Matlamat dan Contoh Aktiviti Rekreasi Luar Bil 1 Matlamat Keyakinan diri Contoh aktiviti Perkhemahan solo. dilatih membina gajet dan merancang kraf perkhemahan dan melaksanakan pelbagai aktiviti mencabar seperti kawad kaki. permainan kreatif. Lantaran. dan amalan minimal impact . lawatan ke hutan simpan camping 6 Menyokong proses akademik Penerapan aspek sains. Jadual 1 di bawah mencadangkan perkaitan matlamat perkhemanan dengan aktiviti yang kerap dilaksanakan. orienteering. jadual ini hanyalah berfungsi sebagai panduan merancang program perkhemahan sahaja. Namun matlamat dan aktiviti ini boleh berubah selaras dengan matlamat dan objektif yang telah ditetapkan oleh penganjur sesebuah program perkhemahan tersebut. peribadi dan menguruskan peralatan kumpulan. merancang dan membina kraf perkhemahan. pengucapan awam. Selalunya. peserta akan bermalam di dalam khemah.

menghormati amalan kaum lain dan penerapan sikap saling menghargai Selain itu. terdapat banyak pusat perkhemahan yang menawarkan perkhidmatan sebegini. Maka tidak hairanlah jika terdapat banyak pihak menganjurkan program ini. Salah satunya ialah Pusat Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Sesetengah program perkhemahan dilaksanakan secara khusus oleh sekolah itu sendiri manakala terdapat juga program perkhemahan berkelompok seperti Jamboree Pengakap yang dianjurkan oleh badan-badan induk persatuan beruniform (Md Taff. surau dan dewan aktiviti. Pelaksana Program Perkhemahan Di Malaysia Perkhemahan merupakan salah satu aktiviti yang amat istimewa dan menarik buat majoriti pelajar terutamanya sekolah rendah. terdapat juga beberapa program perkhemahan yang dianjurkan oleh sekolah bagi membina keterampilan. geografi dan sejarah dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan 7 Nilai-nilai murni Sembahyang tatacara berjemaah. memiliki pelbagai peralatan perkhemahan dan aktiviti lasak yang terkini dan dikendalikan oleh jurulatih yang cekap dan profesional. Pelajar akan bermalam dalam dormitori dan melaksanakan kebanyakan aktiviti di dalam dewan. prestasi akademik dan sahsiah pelajar. Kebanyakan program sebegini tidak mengamalkan kaedah perkhemahan tradisional sebaliknya dilaksanakan di kem mahu pun resort yang terpilih dan dilengkapi dengan segala kemudahan moden seperti elektrik dan bekalan air paip. . kemahiran hidup. kawad kaki. berasaskan permainan kreatif dan penyelesaian masalah. Aktiviti yang dilaksanakan pula bersifat ceramah. Pusat Kokurikulum dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur seperti dormitori. berkomunikasi. 2011b). Apa yang menariknya ialah Pusat Kokurikulum mampu untuk mengendalikan kedua-dua bentuk program perkhemahan ini samada secara tradisional mahu pun kem kecemerlangan. Di seluruh negara.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 51 bahasa.

Penerangan ini diberikan sebagai panduan agar guru dapat memilih . Akibatnya. Persatuan rekreasi juga merupakan salah satu pelaksana program perkhemahan di Malaysia. 2011a). Antaranya ialah Pusat Kokurikulum Kementerian Pendidikan. terdapat juga sub unit badan kerajaan yang dipertanggung jawabkan untuk mengendalikan pelbagai program perkhemahan kepada pelajar sekolah. Jabatan Perpaduan. pihak swasta mula rancak menawarkan program perkhemahan terutamanya untuk pelajar sekolah. Senario ini didorong oleh minat pelajar yang amat tinggi terhadap program perkhemahan namun dihalang akibat kekurangan penyedia program dalam kalangan pihak kerajaan dan persatuan. Md Taff. Namun aktiviti perkhemahan anjuran persatuan ini hanya berpusat di sesebuah lokasi dan tidak meluas di seluruh negara kerana bajet yang terhad. Persatuan Kanu Malaysia dan lain-lain lagi. Kementerian Belia dan Sukan dan Jabatan Alam Sekitar. Kebanyakan persatuan ini menganjurkan aktiviti secara berkala dan mengenakan caj yang minima kerana mendapat bantuan dari pihak kerajaan. penulis telah menerangkan tentang kepelbagaian penyedia perkhidmatan perkhemahan untuk pelajar sekolah di Malaysia. Setiap program perkhemahan anjuran badan-badan kerajaan ini mempunyai objektifnya yang tersendiri selaras dengan matlamat penubuhan jabatan tersebut. Berdasarkan penerangan di atas. Sesetengah syarikat ini mempunyai kawasan perkhemahan mereka sendiri yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur manakala yang lain beroperasi dari lokasi ke lokasi berdasarkan kehendak klien (Bammel & Bammel. Aktiviti yang dianjurkan amat menarik dan terkini kerana dikendalikan oleh jurulatih yang profesional dan pakar dalam bidang masing-masing. pihak swasta mula memberikan fokus terhadap bidang ini kerana ia mempunyai aspek ekonomi yang agak lumayan. Antaranya ialah Persatuan Rekreasi Kuala Setar.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 52 Selain itu. Antara penyedia khidmat perkhemahan swasta ialah Outward Bound Malaysia. Persatuan Rekreasi Malaysia. 1996. Wilderness Malaysia dan Adventure Resources Malaysia. Kesemua syarikat ini menawarkan khidmat program perkhemahan kepada pihak yang berminat. Dewasa ini.

lokasi dan bajet.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 53 penyedia program yang bersesuaian dengan matlamat. Sebagai seorang pengurus sukan yang profesional. Sila cadangkan lima strategi untuk menyebar luaskan aktiviti rekreasi luar di Malaysia. 1. bab ini telah menjelaskan tentang definisi. 4. sila bahaskan perbezaan dan juga persamaan di antara aktiviti rekreasi dan sukan sepanjang hayat. RUMUSAN Secara amnya. Kepelbagaian aktiviti perkhemahan berdasarkan perkembangan semasa dan kategori pengendali perkhemahan di Malaysia telah diperjelaskan agar dapat membantu guru dalam merancang program perkhemahannya yang selamat. Bab ini juga telah membahaskan tentang aktiviti perkhemahan sebagai aktiviti rekreasi luar yang paling popular dalam kaalangan pelajar di Malaysia. dikendali dan dijayakan oleh guru tersebut. Lebih menarik dan bermakna jika program perkhemahan tersebut dirancang. Selain itu. Gariskan empat matlamat utama aktiviti rekreasi luar di Malaysia. aktiviti dan kos perkhemahan yang dirancang. bab ini juga telah menjelaskan tentang objektif dan matlamat aktiviti rekreasi luar yang boleh dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Apa yang penting ialah guru perlu memastikan bahawa pengendali tersebut benar-benar mahir dan berpengalaman dalam mengendalikan aktiviti perkhemahan agar ianya dapat berlangsung dengan selamat dan menyeronokkan. seronok dan sistematik (3S). 3. pelbagai pihak yang dinyatakan di atas pasti boleh membantu. Sila nyatakan dengan jelas definisi rekreasi luar. Namun jika terdapat kekangan dari sudut tenaga manusia. falsafah dan kepelbagaian aktiviti rekreasi luar yang terdapat di Malaysia. . 2.

sukan dan permainan kini menjadi sebahagian dari gaya hidup masyarakat moden. Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah sukan dan permainan Pelajar dapat memahami tentang definisi main. peserta mahu pun penonton. bersosialisasi. bab ini akan mengupas tentang kepelbagaian aktiviti sukan dan permainan yang dapat dilaksanakan dalam kalangan pelajar sekolah agar dapat membina budaya bersukan dan berekreasi sepanjang hayat. Ia adalah suatu . Sepertimana yang diketahui umum. Proses keterlibatan ketiga-tiga kelompok ini amatlah unik dan slaing berkait rapat dan telah membina suatu budaya sukan dan rekreasi sepanjang hayat.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 54 UNIT 7 SUKAN DAN PERMAINAN HASIL PEMBELAJARAN 1. Bermain merupakan suatu aktiviti yang tidak mementingkan penghargaan material mahu pun keputusan menang atau kalah. riadah dan meningkatkan kecergasan. 3. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti sukan dan permainan PENGENALAN Bab ini akan membincangkan tentang definisi serta kontinum sukan dan permainan dalam kalangan pelajar sekolah. DEFINISI SUKAN DAN PERMAINAN Perkataan permainan berasal dari kata dasar “main”. Keterlibatan masyarakat dalam bidang sukan semakin meluas samada sebagai penganjur. Sehubungan itu. Menurut Kamus Dewan. Ia boleh dilaksanakan secara individu mahu pun berkumpulan. main merupakan suatu aktiviti bebas di luar kehidupan seharian yang melibatkan aktiviti fizikal samada untuk tujuan keseronokan. permainan dan sukan Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara permainan dan sukan sepanjang hayat serta rekreasi 4. 2.

penulis menegaskan bahawa terdapat pertindihan definisi dan takrifan diantara istilah main. . Sukan merujuk kepada prestasi. sukan merupakan salah satu industri yang menjana pulangan kewangan yang amat lumayan. permainan dan sukan. unsur-unsur promosi dan tajaan dan pembentukan budaya ikon. keterlibatan penonton. permainan dan sukan dalam kalangan pelajarnya. Ia boleh dilaksanakan secara individu mahu pun berkumpulan. Masakini. syarat mahu pun alatan yang khusus serta boleh berlaku secara spontan (Mohd Salleh. Permainan pula bermaksud suatu aktiviti rekreasi yang dilaksanakan khusus untuk keseronokan. Rajah 14 menggambarkan tentang pertindihan ketiga-tiga elemen ini. main tidak melibatkan gelanggang. Permainan biasanya mempunyai peraturan yang tersendiri. peraturan seragam dan melibatkan elemen kalah dan menang. mengisi masa senggang mahu pun membina kecergasan fizikal. namun tidak seragam dan berbeza mengikut lokasi permainan tersebut. melibatkan undang-undang yang khusus.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 55 aktiviti yang dilaksanakan untuk kepuasan individu. bersosial. dikawal selia oleh suatu badan kepengadilan yang diiktiraf dan melibatkan insentif (kalah atau menang). Salah satu contoh ialah permainan tradisional seperti guli dan gasing yang mempunyai peraturan yang berbeza-beza dalam kalangan penggiatnya. pengurusan yang sistematik dan saintifik. 2006). sukan merujuk kepada suatu bentuk pertandingan permainan yang sistematik. Sehubungan itu. pengurus sukan di sekolah haruslah bijak dalam mengadun kepelbagaian aktiviti main. Sukan melibatkan elemen seperti kesinambungan. Secara umumnya. Selain itu. Berdasarkan penerangan di atas.

Hasrat ini adalah selaras dengan pihak Kementerian Pelajaran yang mahukan agar aktiviti sukan yang pelbagai dapat diterapkan kepada murid agar mereka boleh terlibat dengan lebih aktif dan efisien. (4) sukan berfokuskan koordinasi. Permainan Dan Sukan AKTIVITI SUKAN DAN PERMAINAN YANG BOLEH DITERAPKAN DI SEKOLAH Bahagian seterusnya akan memberikan tumpuan khusus terhadap beberapa aktiviti sukan dna permainan yang boleh dilaksanakan di sekolah. Beberapa kategori sukan ini sesuai untuk dilaksanakan di sekolah manakala yang lainnya agak kurang bersesuaian kerana melibatkan kos yang tinggi dan kemudahan yang spesifik.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 56 Rajah 14: Perkaitan Antara Main. sukan masakini terbahagi kepada enam kategori utama iaitu: (1) sukan berfokuskan fizikal. (2) sukan berfokuskan minda. Sehubungan itu. . (3) sukan bermotor. dan (6) sukan berfokuskan rekreasi luar (Rajah 15). bahagian seterusnya akan membincangkan hanya beberapa kategori sukan yang sesuai untuk dilaksanakan di sekolah. (5) sukan berfokuskan haiwan. Secara umumnya.

Contoh sukan ini yang kerap dilaksanakan di sekolah ialah sukan bola sepak.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 57 Rajah 15: Kepelbagaian Aktiviti Sukan Sukan Berfokuskan Fizikal Sukan berfokuskan fizikal merujuk kepada acara sukan yang melibatkan lebih prestasi fizikal berbanding kemahiran mahu pun peralatan. pengurus sukan haruslah memberikan tumpuan yang khusus untuk membina kecergasan fizikal pelajar agar mereka dapat menghasilkan keputusan seperti yang diharapkan. Kategori sukan ini boleh dilaksanakan secara individu mahu pun berkumpulan dan kerap dilaksanakan di persekitaran terbuka. bola baling. . Namun pengkhususan dalam kemahiran juga harus dibangunkan agar ia dapat membantu meningkatkan prestasi fizikal yang telah dibina tadi. olahraga dan ragbi. bola jaring. Bagi mencapai prestasi terbaik dalam sukan ini.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 58 Sukan Berfokuskan Minda Sukan berfokuskan minda merujuk kepada acara sukan yang melibatkan lebih keupayaan minda berbanding kecergasan fizikal. pihak kerajaan telah mengambil langkah yang bersepadu bagi membangunkan sukan bermotor dalam kalangan remaja Malaysia. scrabble. namun semenjak kemenangan Zulfahmi Kamaruddin dalam MotoGP. Jika dahulu. Ia kerap dimainkan di persekitaran yang tertutup (dewan dan sebagainya) bagi membolehkan pemain memberikan fokus yang terbaik. lawn bowl. Sukan bermotor melibatkan kecergasan fizikal dan juga prestasi kenderaan yang digunakan. dam haji dan lain-lain lagi. Antara sukan yang tergolong dalam kategori ini ialah catur. pengurus sukan disekolah haruslah . atlit Malaysia mula menyerlah dalam pelbagai sukan berfokuskan kordinasi speerti yang dinyatakan di atas. Antara acara sukan bermotor yang sesuai dilaksanakan di sekolah ialah go kart dan pocket bike. Kebanyakan permainan yang berfokuskan minda ini dimainkan secara individu. Sukan Bermotor Sukan bermotor merujuk kepada sukan yang melibatkan penggunaan kenderaan bermotor seperti kereta dan motorsikal. Sehubungan itu. Antara contoh sukan ini ialah memanah. Ia juga melibatkan kos penyelenggaraan yang agak tinggi serta faktor keselamatan. Ini kerana ia kurang melibatkan prestasi fizikal yang menyukarkan kita untuk bertanding dengan atlit negara Barat yang mempunyai susuk fizikal yang besar. petanque. aktiviti sukan bermotor di sekolah dianggap sebagai suatu gejala yang negatif (mat rempit). Kebelakangan ini. perlaksanaan sukan bermotor di sekolah haruslah dipantau secara rapi agar ia dapat dilaksanakan secara sistematik dan selamat. Walau pun berfokuskan minda. lawan pedang dan menembak. Sehubungan itu. Sukan Berfokuskan Kordinasi Sukan berfokuskan kordinasi melibatkan fokus kemahiran dan minda yang amat tinggi berbanding kecergasan fizikal. kecergasan fizikal juga perlu dibina dalam kalangan pemain sukan yang berfokuskan minda ini agar ia dapat melahirkan atlit yang seimbang dan menghasilkan prestasi yang memberangsangkan.

Sehubungan itu. RUMUSAN Secara umumnya Unit ini telah menerangkan tentang definisi main. orienteering.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 59 mengambil peluang untuk membangunkan sukan berfokuskan kordinasi agar atlit bimbingan mereka mampu menyerlah di peringkat antarabangsa. permainan dan sukan. Sesetengah kategori tersebut boleh dilaksanakan dengan mudah di sekolah kerana ia melibatkan pengurusan yang mudah dan kos yang rendah manakala beberapa kategori lain mungkin memerlukan faktor pengurusan dan kos yang agak spesifik. Unit ini juga telah membahaskan tentang pertindihan definisi di antara ketiga-tiga definisi ini. Semakin ramai rakyat Malaysia menceburi bidang ini samada untuk bertanding mahu pun sebagai aktiviti riadah. Namun ia tidak mustahil untuk dilaksanakan sekiranya mendapat tajaan mahu pun sumbangan dari pihak yang berminat. Sukan berfokuskan rekreasi semakin meningkat maju di Malaysia kerana faktor geografinya yang amat sesuai untuk perlaksanaan sukan ini. Seterusnya Unit ini juga telah menerangkan tentang beberapa kategori sukan yang boleh dilaksanakan di sekolah. Antara aktiviti yang sesuai dilaksanakan di sekolah ialah trail running (merentas desa). basikal lasak dan berkayak. berbasikal lasak. cabaran dan risiko. Sukan Berfokuskan Haiwan Sukan berfokuskan haiwan merujuk kepada acara sukan yang melibatkan penggunaan haiwan sebagai sebahagian dari prestasi utama sukan tersebut. Antara contoh sukan ini ialah trail running. pengurus sukan haruslah bijak dalam memilih kategori sukan . berkayak. Sukan ini agak sukar untuk dibangunkan di sekolah kerana ia melibatkan kos yang tinggi khusus utuk penjagaan haiwan tersebut. Antara sukan berfokuskan haiwan yang meningkat popular di Malaysia ialah sukan ekuestrian. triathlon dan para motor. Malaysia mempunyai prestasi yang cemerlang di perignkat antarabangsa dalam sukan ekuestrian. Sukan Berfokuskan Rekreasi Sukan berfokuskan rekreasi merujuk kepada sukan yang menggabungkan elemen alam sekitar.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 60 yang bersesuaian untuk dilaksanakan di sekolah agar pelajarnya mampu menyinar sehingga ke peringkat antarabangsa. Sila berikan definisi sukan dan permainan. 4. “pemain” dan “permainan”. 1. Senaraikan enam kategori utama sukan dan permainan. 2. 3. Bahaskan tentang persamaan mahu pun perbezaan dalam istilah “main”. Bahaskan strategi yang boleh anda laksanakan di sekolah agar pelajar anda mampu menyinar di peringkat antarabangsa. . “bermain”.

Pelajar dapat menjelaskan definisi dan falsafah outdoor extreme recreation 2. Bidang ini meningkat popular di sekitar tahun 1990‟an apabila masyarakat mula mencari-cari kelainan dan pembaharuan dalam bidang sukan dan rekreasi yang agak statik pada ketika itu. tiada rekod rasmi yang mencatatkan bila bidang outdoor extreme recreation ini bermula. aktiviti ni terus berkembang secara tidak senagaja dan menjadi ikutan muda-mudi yang semangnya inginkan kelainan dan . Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang aktiviti outdoor extreme recreation PENGENALAN Perkembangan semasa. Akibatnya. Hasilnya muncullah bidang outdoor extreme recreation yang berunsurkan keterlibatan lasak dalam sukan dan aktiviti rekreasi yang berisiko tinggi. Lama kelamaan publisiti yang diterima dari pihak media seperti televisyen dan internet serta akhbar telah secara tidak langsung menyebarkan aktiviti ini keseluruh dunia. implikasi teknologi moden dalam aktiviti sukan dan rekreasi serta ketepuan dalam aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi telah mewujudkan suatu bidang baharu yang dikenali sebagai outdoor extreme recreation.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 61 UNIT 8 OUTDOOR EXTREME RECREATION (OER) HASIL PEMBELAJARAN 1. Pelajar dapat memahami tentang definisi outdoor extreme recreation Pelajar dapat menghubung kait fungsi antara sukan sepanjang hayat dan outdoor extreme recreation 4. 3. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN OER Secara umumnya. Ini kerana aktiviti ini pada mulanya dilaksanakan secara individu oleh penggiat sukan dan rekreasi yang dahagakan cabaran dan risiko tinggi.

telefon satelit dan kamera kalis air membolehkan penggiat melaporkan aktiviti mereka dengan pantas kepada dunia siber. Penghasilan kayak plastik yang tahan lasak berbanding gentian kaca membolehkan penggiat OER menerjah air terjun yang tinggi dan mengharungi jeram yang besar. Selain itu.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 62 aktiviti yang mencabar. Isu keselamatan seperti sesat dan kelewatan menerima bantuan kecemasan dapat diminimakan dengan bantuan teknologi tersebut. solar charger. Selain itu. Motif ini digambarkan dalam Rajah 16. golongan ini boleh mendapat pelbagai maklumat dengan cepat dan mudah melalui internet yang sememangnya merupakan sebahagian dari keperluan hidup golongan ini. alatan berteknologi tinggi seperti Global Positioning System (GPS). . MATLAMAT OBJEKTIF OER Secara umumnya terdapat lima motif utama keterlibatan generasi masakini dalam aktiviti outdoor extreme recreation. Majoriti penggiat aktiviti outdoor extreme recration ini adalah golongan muda yang dahagakan cabaran dan kelainan. Penghasilan material pakaian yang kalis air dan suhu melampau membolehkan penggiat OER seperti snow boarding untuk menjelajah ke seluruh pelusuk dunia dan kutub untuk melakukan aktiviti mereka. Tambahan pula kemajuan teknolologi pembuatan dalam bidang sukan dan rekreasi telah mempengaruhi perkembangan bidang sukan ekstrem ini dengan drastik.

rakan sebaya memainkan peranan dan pengaruh yang amat kuat dalam kehidupan seseorang remaja. Sehubungan itu. Selain itu ekspresi ekstrem ini akan memudahkan mereka mendapat pengiktirafan dari rakan-rakan yang berkongsi minat yang sama. sesetengah remaja terlibat dengan aktiviti OER bagi mendapat pengiktirafan dalam sesebuah sub kelompok remaja yang . Pembentukan kelompok sub budaya Jiwa remaja terkenal dengan budaya berkumpulan. golongan ini gemar mencuba aktiviti yang amat berisiko tinggi bagi membuktikan bahawa tanggapan masyarakat tentang isu keselamatan dalam aktiviti rekreasi luar adalah salah. sebahagian dari mereka terlibat dalam aktiviti OER bagi mempamerkan diri mereka yang unik dan tersendiri dari amalan semasa masyarakat. Jika masyarakat prihatin tentang isu keselamatan dalam pelbagai aktiviti rekreasi luar. Mereka amat dahagakan pembaharuan dan sukakan sesuatu yang mencabar. Sehubungan itu. Ketika umur sebegini. Atas alasan inilah semakin ramai remaja melibatkan diri dalam aktiviti OER.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 63 Rajah 16: Matlamat Aktiviti OER Medium Ekspresi Remaja masakini gemar dilihat lain dari yang lain.

Ekonomi Ekonomi moden telah mewujudkan pasaran terbuka di mana ruang pekerjaan amat terhad dan melibatkan persaingan yang amat tinggi. Jackson Kayak dan Solomon. Escapism Kehidupan moden semakin menghimpit kehidupan masyarakat. pencemaran alam sekitar dan gejala sosial negatif mula menular hebat dalam kalangan masyarakat.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 64 tertentu. Sehubungan itu. keterlibatan dalam aktiviti OER menjadi salah satu medium escapism dalam kalangan remaja masakini. tekanan ekonomi telah menguncupkan peluang pekerjaan lantas memungkinkan senario pengangguran. Mereka yang obes akan dianggap ganjil dan mudah dipencilkan dalam masyarakat remaja. Apa yang menariknya ialah syarikat ini turut menaja pengembaraan atlit OER ini keseluruh dunia bagi meneroka lokasi aktiviti yang baharu. lokasi aktiviti dan lain-lain lagi. sebahagian penggiat OER terlibat dalam aktiviti ini bagi menjana sumber ekonomi. Akibatnya kesesakan jalan raya. Selain itu. banjir kilat. Melalui aktiviti ini mereka dapat membina . Kebanyakan aktiviti OER dilaksanakan di kawasan semulajadi yang jauh dari arus pembangunan. Sehubungan itu. Situasi ini sedikit sebanyak dapat memberikan escapism kepada penggiat OER dari kesibukan dan kepesatan pembangunan di bandar. pertuturan. Kawasan perumahan yang dahulunya di kelilingi hutan hijau dan sungai kini dihimpit oleh pembangunan yang pesat. ramai dari kalangan remaja terlibat aktif dalam aktiviti OER bagi membina kecergasan dan gaya hidup sihat. Kecergasan Masyarakat hari ini amat mementingkan penampilan. Sumber ekonomi dalam bidang OER datangnya dari tajaan syarikat pembuat barangan sukan lasak seperti Go Pro. Pegangan sub budaya ini jelas dipamerkan melalui cara mereka berpakaian. Sehubungan itu. Medium alternatif seperti YouTube dan Vimeo digunakan bagi mempromosi aktiviti dan barangan tersebut. Kumpulan remaja ini kelak membentuk kelompok sub budayanya yang tersendiri.

(2) pengiat amatur. keterlibatan dalam aktiviti OER memerlukan disiplin tinggi dan rejim latihan yang berterusan. dan (2) riadah. Aktiviti riadah kerap dilaksanakan oleh golongan amatur dan penonton. dan (3) penonton tegar. GPS). majoriti penggiat OER amat mahir dalam . Matlamat utamanya ialah untuk mencabar potensi diri dan mencatatkan rekod peribadi. aplikasi teknologi terkini adalah amat penting. Ketiga-tiga kelompok utama ini kerap memeriahkan lokasi aktiviti OER dengan kehadiran mereka Tahap aktiviti Terdapat dua kategori tahap aktiviti OER iaitu: (1) ekstrem.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 65 bentuk badan yang unggul selain meningkatkan kecergasan. Aktiviti ini kerap dilakukan dilokasi yang baharu dan belum diterokai. pakaian kalis air dan makanan tenaga adalah antara alatan yang penting dalam perlaksanaan aktiviti ini. telefon bimbit. Sehubungan itu. Selain itu. Apa yang menariknya kecergasan ini dapat dibina dalam keseronokan melakukan aktiviti bersama-sama rakan di alam semulajadi. pengecas solar. Aktiviti ekstrem kebanyakannya dilaksanakan oleh atlit profesional. remaja dapat menghindarkan diri mereka dari sebarang aktiviti yang berunsur negatif. Matlamat utamanya ialah untuk riadah dan mengisi masa lapang Teknologi Oleh kerana aktiviti OER dilaksanakan di kawasan yang terpencil dan terdedah dengan cuaca yang tidak menentu. Sehubungan itu. CIRI-CIRI OER Secara umumnya aktiviti OER mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri. Ciri-ciri ini dapat dibahagikan kepada lapan yang utama iaitu: Jenis penggiat Secara umumnya terdapat tiga kategori penggiat dalam aktiviti OEM ini iaitu: (1) atlit professional. Alatan elektronik mini kalis air (contohnya video kamera.

Ini dipamerkan secara jelas melalui cara mereka berpakaian dan bertutur. aktiviti OER disebarkan melalui caranya yang tersendiri. Kepuasan ini kelak memberikan pengalaman yang amat berharga kepada penggiat untuk dikongsikan dengan rakan-rakan yang lain.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 66 penggunaan alatan berteknologi tinggi ini khususnya untuk mendokumentasi aktiviti yang mereka laksanakan. Hebahan dan penyebaran Jika aktiviti sukan arus perdana disiarkan dalam media perdana seperti surat khabar dan televisyen. Selain itu. Video aktiviti pula dimuatkan dalam YouTube dan Vimeo untuk tontonan umum. Sebaliknya ia bertujuan untuk mencabar diri individu dan memberikan kepuasan kendiri kepada penggiatnya. Internat merupakan medium hebahan dan penyebaran aktiviti OER. . Individu dan berkumpulan Aktiviti OER biasanya dilaksanakan secara individu mahu pun kumpulan kecil yang mempunyai tahap kemahiran yang sama. Kebanyakan atlit profesional memiliki blog mereka yang tersendiri bagi menghebahkan aktiviti yang telah atau bakal mereka laksanakan. Selain itu. Sub budaya tersendiri Penggiat aktiviti OER ini mempunyai sub budayanya yang tersendiri. kelompok penggiat ini mempunyai lokasi berkumpul mereka yang tersendiri bagi membolehkan mereka berkongsi minat dan pengalaman yang sama. Cabaran dan kepuasan kendiri Aktiviti OER kurang berfokuskan pertandingan. keterlibatan dalam kumpulan kecil ini juga membantu mereka untuk mendokumentasi aktiviti yang telah dilaksanakan dengan lebih sistematik. Ini bagi memudahkan mereka melaksanakan aktivit yang telah dirancang serta meminimakan risiko kecederaan.

mencabar dan berisiko. Antara syarkiat yang gemar menaja atlit OER ialah Go Pro. contohnya kayak arus deras atau slack lining. Golongan yang terlibat ini memiliki ciri-ciri yang khusus seperti yang akan diterangkan di bawah: OER banyak menarik penyertaan golongan muda terutaamnya remaja. Sehubungan itu. mereka kekurangan masa untuk menceburi bidang sukan OER yang lain. Ini kerana intensiti aktivitinya yang agak tinggi. Kebanyakan mereka bekerja separuh masa dan mendedikasikan masa mereka untuk sukan OER yang mereka gemari. Individu yang menceburkan diri dalam bidang sukan OER ini pula agak unik kerana majoriti mereka berkeyakinan tinggi. Situasi sebegini sememangnya digemari oleh anak muda yang gemarkan cabaran dan sesuatu yang berlainan dari amalan semasa. Ini kerana bidang sukan OER memerlukan masa latihan yang panjang dan komitmen yang amat tinggi. Atlit yang mempunyai kemahiran tinggi pula akan ditaja oleh syarikat alatan OER bagi mempromosikan alatan mereka. memiliki kemahiran yang profesional dan memiliki kecintaan yang mendalam terhadap bidang yang mereka ceburi. Kebanyakan atlit OER memberikan tumpuan yang khusus terhadap satu bidang sukan sahaja. CIRI-CIRI PENGGIAT OER OER merupakan suatu budaya bersukan baharu yang melanda masyarakat. Adidas dan PowerBar. Kebanyakan atlit OER kurang berpendapatan tinggi kerana mereka masih muda dan baharu sahaja menceburi alam pekerjaan. mereka akan terdedah terhadap pelbagai risiko perlaksanaan aktiviti sukan tersebut.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 67 Elemen pertandingan pula hanya dilaksanakan sebagai medium sosialisasi dan keseronokan. bidang sukan ini telah menarik segelintir masyarakat untuk menceburkan diri di dalamnya. Sehubungan itu. Golongan ini juga gemar bersosial dan mengembara demi mempromosikan bidang sukan mereka . Namun tidak ramai yang melibatkan diri dalam aktiviti sukan ini kerana sifatnya yang amat unik dan mencabar. mempunyai disiplin kendiri. Atlit perlu berlatih hingga mahir kerana jika tidak.

Acara antarabangsa ini melibatkan pelbagai pertandingan acara OER yang melibatkan pertandingan bertaraf antarabangsa. Beberapa orang atlit negara juga telah meraih kejayaan gemilang di kejohanan peringkat antarabangsa. Antara sukan OER yang diperkenalkan ialah kayak arus deras. basikal BMX dan inline skate. . Antara sukan yang terlibat ialah skateboard. Namun OER mendapat nafas baharu di Malaysia pada sekitar tahun 2000 apabila kerajaan mengambil inisiatif untuk menjadi tuan rumah kepada acara ESPN X Games. (2) Aktiviti berasaskan udara. mendaki tembok dan basikal BMX.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 68 JENIS AKTIVITI OER Secara umumnya. aktiviti OER telah bermula semenjak tahun 1990‟an lagi melalui inisiatif yang diwujudkan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan. kerajaan telah membina pelbagai kemudahan sukan ekstrem di seluruh negara. Pembinaan gelanggang sukan OER ini telah menggalakkan penyertaan ramai remaja dalam sukan ini sekaligus menyebarluaskan aktiviti ini di seluruh negara. dan (3) Aktiviti berasaskan darat (Rajah 17). aktiviti OER mirip aktiviti rekreasi luar dan boleh dibahagikan kepada tiha kategori utama iaitu: (1) Aktiviti berfokuskan air. mendaki. Hasil dari perlaksanaan kejohanan ini. Rajah 17: Jenis Aktiviti OER OER DI MALAYSIA Di Malaysia.

bab ini telah membincangkan tentang disiplin sukan OER yang semakin mendapat sambutan yang hangat dalam kalangan remaja masakini. Didiorong oleh sifat remaja yang dahagakan cabaran berisiko tinggi dan sukakan kelainan. 1. penulis percaya bahawa sukan OER akan terus berkembang pesat di seluruh dunia. disiplin sukan OER semakin berkembang di seluruh dunia. 3. Bahaskan tentang ciri-ciri penggiat OER dan perkaitan aktiviti mereka dengan perkembangan OER di seluruh dunia. sub budaya OER yang mungkin mendatangkan kesan negatif terhadap golongan pelajar sekolah di Malaysia. Bidang sukan yang dahulunya hanya menjadi hobi remaja kini bertukar menjadi profesion apabila syarikat pembuat barangan OER tampil menaja atlit yang berbakat. Senaraikan dengan jelas tentang susurmasa aktiviti OER di dunia dan juga di Malaysia. . 4. Penggiat OER mempunyai ciri-ciri unik seperti yang telah dijelaskan di dalam bab ini. Cadangkan juga tentang langkah-langkah mengatasi isu ini agar aktiviti OER boleh berlangsung dengan efisien di Malaysia. Selaras dengan perkembangan semasa. Bincangkan tentang isu keselamatan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 69 RUMUSAN Secara umumnya. pelbagai bidang sukan baharu dan yang diubahsuai akan diperkenalkan bagi menggalakkan budaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat dunia. Nyatakan definisi Outdoor Extreme Recreation (OER) 2. Pasti di masa hadapan.

Antara inisiatif terawal yang dilaksanakan ilaah dengan melancarkan program Malaysia Cergas. Pelajar dapat menjelaskan falsafah pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. rekreasi dan sukan khusus untuk membina budaya hidup sihat. 3. Melalaui program ini pihak kerajaan menggalakkan masyarakat Malaysia untuk melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti kesenggangan. Langkah ini kemudiannya diteruskan dengan pembentukan Jawatan Kuasa Kabinet Mengenai Pembangunan Sukan yang diwakili oleh pelbagai kementerian dan dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia sendiri.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 70 UNIT 9 PENGURUSAN AKTIVITI KESENGGANGAN DAN REKREASI HASIL PEMBELAJARAN 1. Ini diikuti dengan penubuhan lebih banyak sekolah sukan. projek Satu Murid Satu Sukan telah dilancarkan. Pelajar dapat menyenaraikan komponen pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Pelajar dapat memahami tentang definisi pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Namun. Pelajar dapat meneroka tentang pelbagai cabang pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. 4. PENGENALAN Piha Kerajaan telah memainkan peranan yang amat penting dalam memggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat di Malaysia. langkah murni yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ini tidak akan berjaya jika tidak mendapat sokongan yang menyeluruh di peringkat . penambahan peruntukan sukan dan laluan masuk istimewa untuk atlit ke institusi pengajian tinggi. Hasilnya. 2.

Sehubungan itu. bab ini akan membincangkan secara terperinci tentang pelbagai strategi pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di sekolah agar ia dapat membantu kecapaian hasrat kerajaan dalam membina budaya hidup sihat dalam kalangan rakyat Malaysia. Jika dahulu pelajar berjalan kaki atau berbasikal ke sekolah. internet dan laman sosial. Senario ini dapat disaksikan memalui pertambahan bilangan pelajar yang obes dan menghidap penyakit kronik. kini mereka dihantar dengan kereta atau pun bas sekolah. . Ini kerana arus kemodenan telah mendedahkan golongan pelajar masakini terhadap kecanggihan teknologi. Masa senggang yang dahulunya digunakan untuk bermain dengan rakan dan keluarga kini terbatas dengan pengaruh media elektronik seperti televisyen kabel. suatu langkah yang drastik haruslah diambil oleh seluruh golongan masyarakat Malaysia. Sehubungan itu. Ini kerana kajian mendapati bahawa budaya dapat dibentuk dengan berkesan sewaktu pelajar berada di sekolah rendah.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 71 akar umbi terutamanya keluarga dan guru di sekolah. Tambahan pula. PEMBUDAYAAN Budaya adalah suatu cara hidup masyarakat yang terbentuk melalui pengaruh keluarga. masyarakat dah amalan seharian. Ini didorong oleh amalan masakini yang lebih mementingkan pembangunan kognitif berbanding pembangunan holistik. di sekolah bidang sukan kerap dipinggirkan kerana masyarakat terlalu taksub dengan pencapaian akademik. Mengubah budaya bukanlah suatu proses yang mudah kerana ia memerlukan masa yangg panjang dan penerimaan total dari individu tersebut. tahap kecergasan dan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar sekolah semakin merosot. membina budaya hidup sihat dan rekreasi dalam kalangan pelajar seklah terutamanya pelajar sekolah rendah adalah suatu tugasan yang amat mencabar terhadap golongan pendidik. Sehubungan itu. guru boleh memainkan peranan yang amat penting dalam membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar sekolah. Akibatnya. Sebagai golongan yang amat rapat dengan murid.

Sepertimana yang diketahui umum. Amalan ini sedikit sebanyak akan mempengaruhi amalan murid yang sememangnya menjadikan guru sebagai idola mereka.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 72 Antara yang boleh dilaksanakan oleh guru di sekolah ialah dengan mempamer dan mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan guru itu sendiri. Antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah dengan mengatur pelabagai program gaya hidup sihat secara berkala yang melibatkan murid. Proses promosi yang baik dan terancang akan menggalakkan pembinaan jenama sesebuah produk. guru. keluarga dan glongan masyarakat. Pihak sekolah haruslah memberikan perhatian yang serius terhadap pembentukan budaya gaya hidup sihat dalam kalangan pelajar. Langkah ini pastinya dapat melahirkan pelajar yang cergas dan cerdas seterusnya mengurangkan risiko penyakit sedentari dalam kalangan pelajar di sekolah tersebut. Air Asia berjaya muncul sebagai syarikat pengankutan tambang murah terkenal di Asia dalam jangka masa yang amat singkat kerana mempunyai program promosi yang sistematik dan menarik. kebergantungan penerapan budaya hidup sihat dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani haruslah dikurangkan sebaliknya guru perlu menerapkan pelbagai elemen budaya hidup sihat dalam setiap mata pelajaran. Langkah ini secara tidak langsung boleh merapatkan hubungan antara golongan ini. Aktiviti seperti senamrobik bulanan. mini marathon dan basikalthon pastinya dapat menggalakkan amalan budaya hidup sihat dalam kalangan warga sekolah dan masyarakat sekeliling PROMOSI Promosi memainkan peranan yang amat penting dalam proses mempopularkan sesuatu aktiviti. Sebagai contoh. aktiviti kesenggangan dan rekreasi kurang mendapat sambutan meluas dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini kerana . Selain itu. Ini akan mendorong golongan pelajar yang kurang berminat dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani untuk turut terlibat dalam amalan gaya hidup sihat.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 73 ia kerap dikaitkan sebagai aktiviti yang berisiko dan memenatkan. Mohd Salleh (2006) menegaskan bahawa aktiviti promosi yang berkesan seharusnya melibatkan elemen berikut iaitu: (1) manusia. Di bawah. Selain menjadikannya sebagai aktiviti harian. Akibatnya. (2) media. (3) aktiviti. suatu langkah yang bersepadu harus diambil oleh semua pihak terutamanya pihak sekolah dalam mempromosikan aktiviti kesengaangan dan rekreasi sebagai suatu aktiviti yang menarik. penumpuan juga harus diberikan terhadap proses promosi yang sistematik dan menarik. dan (4) peneguhan (Rajah 18) Rajah 18: Elemen Promosi Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi . hanya segelintir sahaja rakyat Malaysia yang terlibat aktif dalam aktiviti ini. Sehubungan itu. digariskan beberapa langkah promosi yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi menggalakkan penyertaan pelajar dalam pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi.

Ini merupakan suatu proses promosi yang mudah dan murah. Antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah dengan menubuhkan jawatankuasa aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang melibatkan glongan pentadbir dan pendidik. proses promosi yang bermula dari golongan pentadbir dan pendidik tersebut akan menular kepada golongan murid. pelajar yang cemerlang dalam sukan akan diangkat sebagai ikon di sekolah samada secara lantikan mahu pun anugerah khas. Kesedaran ini akan kelak membina keterlibatan aktif golongan pentadbir dan pendidikan dalam aktiviti tersebut.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 74 Manusia Elemen promosi yang utama ialah manusia. Apabila golongan pentadbir dan golongan pendidik di sekolah mengamalkan aktiviti kesenggangan dan rekreasi secara serius. Secara tidak langsung. pengurus sukan yang bijak juga boleh melantik beberapa ikon aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan murid yang aktif dalam aktiviti tersebut. Guru merupakan role model kepada murid. Melalui strategi ini. Secara tidak langsung. pasti murid akan terpengaruh dan cuba mencontohi amalan ini. pelajar yang lain akan menjadikan ikon tersebut sebagai ikutan mereka lantas menggalakkan lagi amalan kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan warga sekolah tersebut. pengurus sukan haruslah bijak dalam menarik minat pentadbir. kepentingan aktiviti kesenggangan dan rekreasi dapat diterapkan kepada golongan tersebut. Malahan mereka akan memberikan sokongan yang jitu terhadap pelbagai program yang dianjurkan sekaligus menjadikannya sebagai salah satu budaya hidup. Bagi mempromosikan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah. guru dan pelajar untuk terlibat aktif dalam aktiviti inni. Antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah proses buying in dimana pengurus sukan harus membina kesedaran kepentingan aktiviti in terhadap semua warga pentadbir dan pendidik disekolah tersebut. . Sebagai contoh. Selain peniruan amalan kesenggangan dan rekreasi dari pendidik kepada murid.

Ini lantaran ledakan teknologi semasa dan insentif kemudahan internet yang disediakan oleh pihak kerajaan. Media elektronik ini boleh digunakan oleh pihak sekolah untuk mempromosikan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Penerbitan buletin ini pastinya dapat menghebahkan tentang pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang telah dilaksanakan malah mempromosikan ikon yang telah dikenalpasti oleh pihak sekolah. Sebagai contoh. Aktiviti Program promosi yang jitu dan aktif tidak akan berjaya jika tidak disusuli dengan aktiviti yang menarik minat pelajar untuk terlibat aktif dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Medium promosi elektronik ini pastinya dapat menarik minat lebih ramai pelajar untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti kesenggangan dan kecergasan. Ini kerana aktiviti yang . pengurus sukan di sekolah seharusnya kreatif dalam melaksanakan pelbagai aktiviti yang dapat menggalakkan penyertaan pelajar dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Aktiviti ini seharusnya dilaksanakan secara berterusan dan tidak bermusim. Antara media bercetak yang boleh digunakan untuk mempromosikan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah ialah dengan menyediakan poster. dan (3) aktiviti kesenggangan dan rekreasi itu sendiri. buletin kesenggangan dan rekreasi secara berkala boleh diterbit dan diedarkan kepada semua warga sekolah. buletin kesenggangan dan kecergasan boleh diterbitkan dalam bentuk elektronik dan disebarkan melalui facebook mahu pun emel. Kebelakangan ini. Sehubungan itu. whatsapp dan lain-lain lagi.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 75 Media Media merujuk kepada medium yang digunakan untuk mempromosikan sesuatu aktiviti tersebut. Group kesenggangan dan rekreasi melalui whatsapp dan facebook boleh diwujudkan bagi membolehkan pelajar berinteraksi secara maya tentang pelbagai aktiviti ini. Secara umumnya terdapat tiga media utama dalam promosi aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah iaitu: (1) media bercetak. Pelajar masakini begitu taksub dengan perisian elektronik seperti facebook. Selain itu. internet dan dunia siber menjadi media komunikasi yang utama dalam kalangan pelajar sekolah. banner dan bunting yang mempromosikan aktiviti tersebut. (2) media elektronik. twitter.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 76 dilaksanakan secara bermusim tidak akan berjaya untuk menimbulkan minat dan pembudayaan kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan pelajar. penerapan budaya kesenggangan dan rekreasi ini boleh dipromosikan secara tidak langsung oleh ibu bapa dan masyarakat sekitar. Melalui aktiviti sebegini. Peneguhan akan memastikan bahawa promosi yang telah dilaksanakan akan berterusan. pelajar akan gigih berlatih . ibu bapa dan masyarakat sekitar. Penubuhan kelab ini akan memberikan lebih banyak peluang dan ruang penganjuran pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan warga sekolah dan masyarakat sekitar. ia akan memberikan impak yang besar bukan sahaja dalam kalangan warga sekolah malahan ibu bapa dan masyarakat sekitar. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah senamrobik atau pun perkhemahan perdana yang diadakan secara bulanan. 1999). Majoriti program promosi gagal kerana tidak disusuli oleh program peneguhan yang sistematik (Smith & Stewart. Peneguhan Peneguhan merupakan suatu perkara yang amat penting dalam proses promosi. aktiviti peneguhan promosi juga bleh dilaksanakan melalui penganjuran pelbagai pertandingan dan kejohanan yang berkaitan dengan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Selain itu. amalan kesenggangan dan rekreasi akan menjadi amalan seharian seluruh warga masyarakat. mencapai matlamat dan memberikan pulangan yang sewajarnya terhadap semua kos yang telah dibelanjakan oleh sesebuah proses promosi tersebut. aktiviti promosi yang dilaksanakan pasti tidak akan berjaya. Tanpa sebarang peneguhan. Melalui kejohanan ini. Untuk lebih menarik lagi. Aktiviti yang dilaksanakan pula tidak seharusnya hanya melepaskan batuk di tangga sebaliknya memberikan impak yang besar terhadap warga sekolah tersebut. Antara program peneguhan promosi yang boleh dilaksanakan ialah dengan menubuhkan kelab kecergasan dan rekreasi yang bukan sahaja dianggotai oleh warga sekolah malahan ibu bapa dan masyarakat sekitar. Hasilnya. Kelak. acara ini seharusnya melibatkan seluruh warga sekolah.

(3) kemahiran teknikal. (4) kemahiran komunikasi. dan (5) kemahiran pengurusan sumber (Rajah 19). penulisan jurnal harian juga boleh dijadikan sebagai aktiviti peneguhan promosi aktivit kesenggangan dan rekreasi. Secara tidak langsung aktiviti sebegini akan meneguhkan lagi amalan kesengganan dan rekreasi dalam amalan seharian mereka. Ini kerana aktiviti sebegini akan membolehkan pelajar meneruskan budaya kesenggangan dan rekreasi melalui medium yang lain. menghalang minat keterlibatan malahan membazirkan kos yang dibelanjakan. . adalah amat penting agar pengurus sukan di sekolah menguasai kemahiran penguusan aktiviti dengan baik. (2) kemahiran menangani cabaran dan isu.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 77 sekaigus membentuk budaya kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan mereka. Program seperti pertandingan kuiz. rekacipta. Sehubungan itu. David (2003) menegaskan bahawa pengurus sukan yang cemerlang seharusnya menguasai dengan baik lima elemen pengurusan iaitu: (1) kemahiran konseptual. PENGURUSAN AKTIVITI Pembudayaan dan promosi aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kalangan warga sekolah pasti tidak akan berjaya jika ianya tidak diuruskan dengan baik. Pengurusan aktiviti yang lemah akan menimbulkan kepincangan program.

Melalui proses ini. melaksanakan aktiviti tersebut dengan pengawalan yang baik dan sistematik seterusnya melaksanakan proses penilaian untuk penambahbaikan program tersebut di masa hadapan. Selain itu. . Kemahiran konseptual boleh dikuasai dengan baik oleh pengurus sukan melalui pembelajaran dan pengalaman keterlibatan dalam pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Dalam ertikata lain. melaksana dan menilai sekaligus memperbaiki sesuatu program yang telah dirancang. kemahiran konseptual yang baik boleh dikuasai oleh pengurus sukan melalui proses bermuhasabah diri dan tidak mudah berpuas hati. pengurus sukan yang baik harus mempunyai wawasan dan matlamat yang ingin dicapai. merancang strategi yang bersesuaian untuk mencapai wawasan tersebut.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 78 Rajah 19: Elemen Utama Pengurusan Aktiviti Kesenggangan dan Rekreasi Kemahiran Konseptual Kemahiran konseptual merujuk kepada kemahiran pengurus untuk merancang. pengurus sukan tersebut akan senantiasa berfikir dan merancang untuk mencari jalan yang lebih efisien bagi melaksanakan pelbagai program kesenggangan dan rekreasi yang lebih baik dari program sebelumnya.

dan (4) toleransi (Rajah 20) Rajah 20: Elemen Kemahiran Menangani Isu dan Cabaran Pengurus sukan yang baik seharusnya tekun dengan tugas yang telah diamanahkan. (2) gigih. kekurangan bajet dan tekanan masyarakat terhadap kepentingan akademik berbanding aktiviti kesenggangan dan rekreasi. (4) inspirasi. Smith & Stewart (1999) menegaskan bahawa terdapat lima elemen yang harus dikuasai bagi membangunkan kemahiran menangani isu dan cabaran dalam kalangan pengurus sukan iaitu: (1) tekun. pengurus sukan akan mudah berputus asa. Antaranya ialah kurangnya sokongan pentadbir terhadap aktivit yang dianjurkan. tidak dapat mengatasi masalah dengan baik malahan meletakkan kesalahan terhadap pihak lain. Tanpa kemahiran ini. Ini kerana proses pengurusan kesenggangan dan rekreasi tidak dapat lari dari cabaran dan isu semasa. Ketekunan pastinya membuahkan hasi yang lumayan dalam .QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 79 Kemahiran Menangani Isu Dan Cabaran Seseorang pengurus sukan yang baik seharusnya menguasai kemahiran menangani isu dan cabaran dengan baik. (3) sabar.

“Impossible is nothing” merupakan pegangan hidup pengurus sukan yang gigih. pengurus sukan yang ikhlas. Pengorbanan. Walau pun dikekang dengan pelbagai tekanan seperti sokongan pentadbir.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 80 pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah. Ini kerana aktiit kesenggangan dan rekreasi tidak dapat lari dari pelabagai cabaran samada yang diwujudkan oleh manusia mahu pun sistem sedia ada. Pengurus sukan yang gigih pastinya akan menjadi inspirasi warga sekolah malahan masyarakat sekitar. Pengurus sukan yang baik juga harus memiliki tahap kesabaran yang tinggi. Kesabaran akan membina sikap toleransi yang baik. Sehubungan itu. Pengurus yang mempunyai tahap kesabaran yang tinggi akan mudah mendapat kerjasama ramai dan dihormati oleh phak kawan dan lawan. Kesabaran dalam menghadapi karenah birokrasi akan mengelakkan sikap mudah berputus asa sekaligus membolehkan pengurus terebut mencapai matlamat yang telah ditetapkan. aktiviti yang dianjurkan akan mendapat sambutan yang menggalakkan dari seluruh warga sekolah. Pengurus sukan yang gigih akan cuba mengatasi sebarang isu dan cabaran yang menghalang. Hasilnya. ketekunan dan kegigihan beliau dalam mebangunkan sukan yang dicintai menjadi inspirasi ramai penggiat dan pengurus sukan samada di peringkat kebangsaan mahu pun antarabangsa. Sehubungan itu. Sebagai contoh. kekurangan bajet dan persepsi masyarakat. pengurus sukan yang baik seharunsnya bijak dalam . Malahan sifat ini akan menjadikan pengurus sukan tersebut dihorati dan disegani ramai. Ketekunan selalu dikaitkan dengan kegigihan. Sebagai contoh. Tan Sri Hamzah Abu Samah dikenali umum sebagai pengurus sukan yang gigih diperingkat kebangsaan mahu pun antarabangsa. kegigihan pengurus sukan dalam mengatasi semua halangan ini pastinya akan menyedarkan golongan masyarakat tentang kepentingan aktiviti kesenggangan dan rekreasi dalam kehidupan seharian seluruh warga sekolah malah masyarakat. gigih dan tekun pasti akan menjadi insiprasi kepada semua pihak samada yang terlibat secara langsung mahu pun tidak dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. keghairahan dalam menganjurkan pelbagai aktiiti kesenggangan dan rekreasi di sekolah akan sedikit sebanyak mengganggu kelancaran program akademik di sekolah.

Penguasaan total ini akan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran sekaligus melahirkan aktiviti yang menyeronokkan. bagi melancarkan pengelolaan aktiviti berbasikal lasak. Kemahiran Teknikal Kemahiran teknikal merujuk kepada hard skills yang harus dikuasai oleh seseorang pengurus sukan. Bagi aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Sekiranya beliau kurang ahir dalam aktiviti tersebut. Sikap toleransi sebegini akan membentuk budaya ukhuwah yang tinggi dalam kalangan warga sekolah sekaligus membolehkan pengurus sukan tersebut mendapat toleransi yang sewajarnya dari warga sekolah yang lain. ia akan mengelakkan kecelaruan dalam kalangan peserta yang menyertai program tersebut. pengurus tersebut seharusnya menguasai dengan baik segala peraturan yang berkaitan dengan aktiviti tersebut. pengurus tersebut haruslah mendapatkan bantuan keparakaran dari mereka yang mahir.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 81 mengamalkan sikap toleransi terhadap warga sekolah yang lain. Selaras dengan perubahan semasa. Pengetahuan mendalam ini akan memastikan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lancar dan sistematik. Sebagai contoh. . beliau seharusnya telah menguasai pelbagai kemahiran berkayak. Kerjasama bijak ini pastinya akan lebih melancarkan lagi aktiviti tersebut. Selain itu. Sebagai contoh. Kemahiran undang-undang aktiviti merujuk kepada penguasaan dan pengetahuan mendalam pengurus sukan terhadap pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang akan dilaksanakan. sekiranya seseorang pengurus itu ingin mengelolakan aktiviti berkayak. pengurus sukan tersebut haruslah fleksibel untuk melaksanakan aktiviti tersebut dalam jangkamasa yang lain. seseorang pengurus sukan yang baik seharusnya menguasai kemahiran undang-undang dan kemahiran aktiviti. pengurus sukan yang baik juga seharusnya menguasai kemahiran teknologi maklumat dengan baik. Kemahiran aktiviti pula merujuk kepada kemahiran perlaksanaan aktiviti yang ingin dikelolakan. Sekiranya aktiviti kesenggangan dan rereasi yang dirancang tidak dapat dilaksanakan dalam jangkamasa yang ditetapkan oleh kerana kekangan akademik.

pengurus sukan mungkin gagal menyampaikan maklumat sekaligus menghalang proses kecapaian matlamat yang telah ditetapkan. Kemahiran menggunakan komputer dan pelbagai perisian yang terkini akan memudahkan pengurus tersebut berkomunikasi dengan berkesan dengan para pelajar. (3) audien. Matlamat utama proses komunikasi ialah untuk menyampaikan maklumat. . Kemahiran menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter juga akan memudahkan pengurus tersebut berkomunikasi dengan pelajar secara maya. pengurus sukan yang baik seharusnya telah menguasai dengan baik pelbagai kemahiran teknologi maklumat. (4) maklum balas. 2011). Tanpa kemahiran ini. media dan audien (Floyd. Proses ini amat penting untuk dikuasai oleh semua pengurus sukan kerana ia merupakan agen penyampaian maklumat yang amat berkesan dalam pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. proses komunikasi terbahagi kepada enam elemen iaitu: (1) pengucap. (2) mesej.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 82 Selaras dengan perkembangan semasa. Secara umumnya. Penguasaan kemahiran teknologi maklumat juga membolehkan pengurus sukan menyediakan pelbagai bahan pembentangan dan penerangan yang boleh menarik minat generasi muda masa kini. (5) gangguan dan (6) persekitaran (Rajah 21). Kemahiran Komunikasi Komunikasi merujuk kepada suatu proses interaksi pelbagai hala yang melibatkan pengucap.

Mesej verbal merujuk kepada mesej yang disampaikan melalui audio seperti perbualan. rujukan dan lain-lain lagi. emel. . Matlamat utamanya ialah untuk menyampaikan mesej yang tepat kepada audien agar matlamat yang telah ditetapkan oleh beliau akan tercapai sepenuhnya. Penghantar mesej boleh menghantar mesej secara verbal mahu pun non-verbal. Pengurus sukan yang baik seharusnya menguasai kemahiran menyampaikan kedua-dua bentuk mesej ini agar matlamat yang ingin disampaikan tercapai.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 83 Rajah 21: Proses Komunikasi Pengucap merujuk kepada penghantar mesej. Setiap bentuk mesej mempunyai kekuatannya yang tersendiri. surat dan lain-lain lagi. panggilan telefon dan konferens video. Mesej non-verbal pula merujuk kepada mesej bukan audio yang disampaikan melalui teks. Secara umumnya mesej terbahagi kepada dua bentuk iaitu verbal dan non-verbal. syarahan. Mesej merupakan intipati matlamat yang ingin disampaikan oleh pengucap. Mesej verbal lebih mudah difahami dan mampu menarik minat dan kefahaman audien yang mendalam manakala mesej non-verbal biasanya digunakan untuk tujuan rasmi seperti rekod.

Selain itu gerak badan juga merupakan maklum balas non-verbal yang kerap dipamerkan oleh audien. emosi. Audien yang pasif hanya akan menerima mesej tanpa sebarang tindak balas manakala audien yang aktif bukan sahaja menerima mesej tetapi memberikan maklum balas. pengurus sukan yang bijak seharusnya telah mendalami latar belakang audien mereka serta menghasilkan mesej yang ringkas. Gangguan pula merujuk kepada sebarang medium yang boleh mengganggu proses komunikasi. tepat dan mudah difahami. Pengurus sukan haruslah bijak dalam mentafsir maklum balas audien agar proses komunikasi yang diwujudkan tadi terhasil secara harmoni dan positif. Persekitaran yang tidak selesa akan menyukarkan penyampaian maklumat sekaligus bakal merencatkan proses komunikasi tersebut. Terdapat dua jenis maklumbalas iaitu verbal (ucapan) dan non-verbal (teks. surat dan lain-lain lagi). proses komunikasi tersebut akan terganggu lantas menghalang kecapaian penyampaian maklumat tersebut. Apabila audien menerima mesej. pemilihan persekitaran yang bersesuaian adalah amat penting bagi membolehkan matlamat komunikasi tercapai. Pengurus yang bijak seharusnya mengurangkan aspek gangguan dalam proses komunikasinya. Antara gangguan yang kerap berlaku dalam proses komunikasi ialah bunyi persekitaran yang bising. Gerak badan ini merangkumi mimik muka.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 84 Audien pula merujuk kepada penerima mesej. Jika terlalu banyak gangguan. Jika ini berlaku. Sehubungan itu. Demi menghasilkan maklumbalas yang positif. . ketidak jelasan maklumat dan suasana persekitaran yang tidak selesa. proses komunikasi akan berlaku dengan lancar dan positif. Persekitaran pula merujuk kepada suasana sekeliling dimana proses komunikasi tersebut berlangsung. pergerakan anggota dan badan yang boleh dipamerkan secara positif mahu pun negatif. mereka akan menganalisa dan memberikan tindak balas terhadap mesej tersebut. Pengurus sukan haruslah bijak memilih persekitaran yang bersesuaian dengan mesej yang ingin beliau sampaikan. Maklum balas merujuk kepada respons yang diberikan oleh audien kepada pengucap setelah mesej diterima.

Jika risiko yang bersesuaian diaplikasikan dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Penguasaan kemahiran komunikasi juga akan mewujudkan suasana harmoni yang jitu dalam sesebuah organisasi dimana semua ahlinya saling hormat-menghormati. Secara umumnya. Komunikasi bawah ke atas pula merujuk kepada proses komunikasi pihak bawahan kepada pihak atasan. keseronokan). Aliran komunikasi mendatar pula merujuk kepada ketiadaan autoriti dalam sesebuah proses komunikasi. Contohnya kelab guru mencadangkan kepada pengetua agar memperbanyakkan lagi aktiviti kesenggangan dan rekreasi anjuran sekolah kepada pelajar demi membina kecergasan mereka. Semua pihak berfungsi sebagai suatu golongan sahaja. semua pihak mempunyai autoriti dan juga bersedia menerima sebarang idea. Dalam aliran mendatar ini. Penulis berpendapat bahawa penguasaan total dalam berkomunikasi merupakan salah satu kemahiran pengurusan yang amat penting kepada pengurus sukan di sekolah. Kelak. organisasi akan berfungsi dengan baik. Contoh terbaik ialah sesi perbincangan guru dengan pelajar tentang aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang ingin dilaksanakan semasa cuti sekolah. penguasaan kemahiran ini akan menjimatkan kos dan masa kerana mesej boleh diterima dengan jelas. ia akan memudahkan kecapaian matlamat yang telah ditetapkan. dan (3) komunikasi mendatar. Jika kemahiran ini dikuasai dengan baik. Contohnya guru mengarahkan agar pelajar melaksanakan langkah keselamatan yang sewajarnya dalam pelbagai aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang bakal dianjurkan.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 85 Aliran Komunikasi Secara umumnya terdapat tiga aliran komunikasi iaitu: (1) komunikasi atas ke bawah. Selain itu. sistematik dan mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Risiko adalah suatu elemen tidak ketentuan dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi serta berkait rapat dengan hasil yang negatif (kemalangan) mahu pun positif (pencapaian matlamat. (2) komunikasi bawah ke atas. aliran komunikasi atas ke bawah merujuk kepada arahan dari pihak atasan kepada pihak bawahan. pelajar akan mendapat . PENGURUSAN RISIKO Aktiviti kesenggangan dan rekreasi sememangnya tidak dapat lari dari elemen risiko.

RAMS menganalisa risiko. mencari strategi mengatasi dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan sewaktu melaksanakan aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Terdapat pelbagai pelan pengurusan risiko yang boleh diaplikasikan oleh pengurus sukan. Sehubungan itu. semua pengurus sukan haruslah menguasai kemahiran pengurusan risiko yang sistematik bagi memastikan aktiviti mereka selamat. Ia juga dikenali sebagai pelan pengurusan risiko di mana pengurus perlu merancang fasa aktivitinya sebelum. RAMS berfungsi untuk menganalisa risiko. Berkait rapat dengan Teori Risiko Haddock (1993). punca dan langkah mengatasinya melalui tiga elemen utama iaitu manusia. Secara umumnya RAMS terdiri dari 9 bahagian utama iaitu: . Kemahiran pengurusan risiko adalah suatu kemahiran di mana pengurus sukan menganalisa sebab dan kesan risiko. seronok dan berfaedah. Sepertimana sedia maklum. Ini kerana aktiviti ini dilaksanakan di alam semulajadi yang terdedah terhadap perubahan cuaca semasa. peralatan dan alam sekitar. Pengurusan risiko yang efisien merupakan salah satu elemen terpenting dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi. Sekiranya kemalangan berlaku. ia pastinya akan mengundang kesan dan persepsi yang negatif terhadap perlaksanaan aktiviti kesenggangan dan rekreasi di sekolah. pengurus sukan yang pakar seharusnya bijak dalam mengadun elemen risiko dalan aktiviti kesenggangan dan rekreasi anjurannya. seronok dan sistematik. Manakala tahap risiko yang keterlaluan akan mengundang bahaya dan kemalangan kepada pelajar. Salah satu pelan pengurusan risiko yang amat popular di dunia ialah Risk Assessment Mastix System (RAMS) yang dibangunkan oleh Grant Davidson pada tahun 1992 dan diubahsuai oleh Md Amin Md Taff pada tahun 2009 (Lampiran 1).QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 86 suatu hasil pembelajaran yang mencabar. Sehubungan itu. langkah mengatasi dan ketetapan yang perlu dipatuhi sebelum melaksanakan sesuatu aktiviti rekreasi luar. semasa dan selepas agar selamat dan menyeronokkan. punca. aktiviti kesenggangan dan rekreasi merupakan salah satu aktiviti yang berisiko tinggi jika tidak dikendalikan dengan baik dan sistematik.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 87

1.

Maklumat umum aktiviti  Merangkumi nama, jenis dan matlamat aktiviti

2.

Analisis risiko     Masalah dan risiko yang mungkin berlaku sekiranya aktiviti tersebut dilaksanakan. Mengambil kira tiga elemen utama iaitu manusia, peralatan dan alam sekitar Tarikh mengenalpasti risiko dan tarikh tindakan perlu diambil Tindakan dan tanggungjawab mengatasi risiko tersebut

3.

Faktor penyebab   Senarai penyebab yang mendorong kepada masalah atau risiko tersebut Berdasarkan elemen manusia, peralatan dan alam sekitar

4.

Strategi mengatasi dalam situasi normal  Cadangan mengatasi risiko tersebut sekiranya berlaku dalam suasana yang normal

5.

Strategi mengatasi dalam situasi kecemasan  Cadangan mengatasi risiko tersebut sekiranya berlaku dalam situasi kecemasan

6.

Syarat dan ketetapan perlaksanaan aktiviti  Syarat dan standard yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa Malaysia dan antarabangsa

7.

Polisi dan atatcara yang dicadangkan  Cadangan polisi aktiviti yang perlu dikuatkuasakan terhadap semua peserta dan jurulatih sewaktu aktiviti tersebut berlangsung

8.

Kemahiran yang perlu dikuasai oleh jurulatih bagi mengendalikan aktiviti tersebut

9.

Keputusan samada melaksana atau menangguhkan aktiviti tersebut.

Dalam bahagian ini, penulis menyertakan contoh borang RAMS yang telah digunakan sewaktu Ekspedisi Kayak Menyeberangi Selat Melaka dari Port Dickson ke Pulau Rupat. Borang ini merupakan modifikasi dari borang RAMS yang telah dibangunkan oleh Grant Davidson (1992) (Lampiran 1).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 88

RUMUSAN Secara umumnya Unit ini telah menerangkan tentang pelbagai kemahiran pengurusan kesenggangan dan rekreasi yang perlu dikuasai dengan baik oleh pengurus sukan di sekolah. Kemahiran pembudayaan, promosi, pengurusan aktiviti dan komunikasi adalah antara kemahiran terpenting yang harus dikuasai oleh pengurus sukan. Melalui penguasaan total dalam kemahiran pengurusan aktiviti kesenggangan dan rekreasi ini, pasti aktiviti aktiviti tersebut dapat dilaksanakan dengan sistematik, selamat dan menyeronokkan di sekolah.

1. Berikan definisi pengurusan. 2. Senarai dan terangkan dengan terperinci sekurang-kurangnya empat kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh seseorang pengurus sukan. 3. Nyatakan bagaimanakah anda dapat menggembelingkan kesemua elemen promosi agar aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi yang dianjurkan akan mendapat sambutan yang menggalakkan dari seluruh golongan pelajar. 4. Sila bahaskan tentang kepentingan kemahiran komunikasi dalam

pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi. 5. Sia rancang pelan pencegahan risiko dalam aktiviti kesenggangan dan rekreasi yang bakal anda laksana berdasarkan borang RAMS.

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 89

RUJUKAN Bammel, G., & Bammel, L. L. B. (1996). Leisure and Human Behavior. Iowa: W C Brown Co. Publishers. Barnett, L. A. (2006). Accounting for Leisure Preferences from Within: The Relative Contributions of Gender, Race or Ethnicity, Personality, Affective Style, and Motivational Orientation. Journal of Leisure Research, 38(4), 445-474. Bull, S. J., Shambrook, C. J., James, W., & Brooks, J. E. (2005). Towards an understanding of mental toughness in elite English cricketers. Journal of Applied Sport Psychology, 17, 209–227. Bull, C. N. (2009). One Measure for Defining a Leisure Activity. Journal of Leisure Research, 41(3), 369-375. Bunting, C. J. (2006). Interdisciplinary teaching through outdoor education. Illinois: Human Kinetics. Crego, R. (2003). Sports and games of the 18th and 19th centuries. London: Greenwood Publishing Group. Crowther, N.B. (2007). Sport in Ancient Times. Illinois: Greenwood Publishing Group. Crust, L., & Clough, P. J. (2005). Relationship between mental toughness and physical endurance. Perceptual and Motor Skills, 100, 192–194. David, C.W. (2003). Sports management & administration. London: Routledge Floyd, K. (2011). Communication matters. New York: McGraw-Hill Higher Education, Golby, J., & Sheard, M. (2004). Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Personality and Individual Differences, 37, 933–942. Guttmann, A. (1996). Games and empires: Modern sports and cultural imperialism. Canada: Columbia Univ Press. Haddock, C. (Ed.). (1993). Managing risks in outdoor activities. Wellington: New Zealand Mountain Safety Council Inc. Hamblin, W. J. (2006). Warfare in ancient near east. London: Taylor & Francis. Hanlon, T.W. (2009). The sports rules book. Illinois: Human Kinetics Iskandar, Y., & Kaeh, A. R. (1978). Sejarah Melayu (Edisi Shellabear): Satu perbicaraan kritis dari pelbagai bidang. Kuala Lumpur: Hanemann Educational Books (Asia) Ltd.

J. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya Mowatt. (1999) Sports management a guide to professional practice. Kerelevenan pendidikan luar dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia. Nordin. M. W. Journal of Leisure Research.. . (2009). (2011a). J. 511-528.QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 90 James. D.. Abdul Hamid... S. J. Australia: Allen and Unwin.. R. (2007). & Cuthbertson. Raschke. T. Who's who in ancient Egypt. B. 1 – 17 Md Taff. M. Notes From A Leisure Son: Expanding An Understanding of Whiteness in Leisure. Archaeology of The Olympics: The Olympics & other festivals in antiquity. Winsconsin: Univ of Wisconsin Press. Obesity Research. Self-practice and self-reflection in cognitive behaviour therapy training: What factors influence trainees‟ engagement and experience of benefit? Behavioural and Cognitive Psychotherapy. Illinois: Human Kinetics. Kecergasan fizikal dalam sukan (Eds). A. ASEAN Journal of Teaching and Learning in Higher Education. London: Psychology Press. (Eds. & Nicole K. M. Simone A. Selangor: Karisma Publications. Meniti zaman : SITC. M. (2000). Rice. 3 (5). 41(4). Smith. & Collinson. A. Prouty. (2007). Self-Esteem and obesity in children and adolescents: A literature review. UPSI . (2001). falsafah dan aplikasi. Sports History: a practical guide. 11 .. (1988). Kuala Lumpur: Pustaka Antara. B. Group dynamics in recreation and leisure : Creating conscious groups through an experiential approach Illinois: Human Kinetics Inc. Polley.L. MPSI. Illinois: Palgrave Publishing. R. 1 (1).N. P.27. Panicucci. (2009). O'Connell. Md Taff.(2006). B. A. (2007). A. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. Abdul Kadir. Cheryl L. 479–490. R. IPSI.. F. Pengurusan sukan: Aplikasi di Malaysia (Eds). A & Stewart.B.. M. (2009).L. Salehudin. 3(1). Mary S. (2011b). Adventure education: Theory and application. A. Mohd Salleh. Pendidikan Luar: Definisi. (1995).).

QGJ 3033: Sukan Sepanjang Hayat dan Rekreasi 91 LAMPIRAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful