ACARA-ACARA BALAPAN

PERATURAN 160 - 170

PERATURAN 160 UKURAN BALAPAN
1. 2. 3. 4. Ukuran Standard - 400M Ia hendaklah mengandungi sepasang bahagian lurus selari dan sepasang selekoh. Bahagian dalam balapan hendaklah dipisahkan oleh bendul – setinggi lebih kurang 5sm dan lebar 5sm. Jarak larian diukur dari tepi belakang garisan permulaan sehingga ke tepi belakang garisan penamat.

Mula

Tamat

6.

Lebar lorong 1.22m (±0.01m)

1.22m

1.22m

7. 8. 9.

Lebar garisan (putih) – 5sm. Hendaklah mempunyai 8 lorong. Sehingga dan termasuk 400m, setiap peserta berlari dalam lorong sendiri.

PERATURAN 161 BLOK MULA 1. . Apabila dipasang. 2. Blok mula mesti digunakan dalam semua larian sehingga dan termasuk 400M (termasuk 4 X 200M dan 4 X 400M) sahaja. bahagian-bahagian Blok Mula tidak dibenarkan bertindih dari garis permulaan atau terjulur ke lorong lain.

3. . Dipasang begitu rupa pada balapan dengan pin atau pepaku. Blok mula mestilah memenuhi dan spesifikasi berikut: a. b. Keadaannya kukuh dan tidak memberi kelebihan kepada peserta. dimana kerosakkan pada balapan dapat dikurangkan.

Jika seorang atlet menggunakan blok mulanya. NOTA: Reka bentuk atau jenisnya tidak menjadi hal asalkan penggunaan tidak menggangu atlet lain. d. alat tersebut mestilah mematuhi keperluan-keperluan perenggan (a) dan (b). Jika Blok mula disediakan oleh JK Pengelola. alat tersebut sebagai tambahan. mematuhi spesifikasispesifikasi berikut: .c.

Blok Mula hendaklah mempunyai 2 keping plat penahan kaki semasa atlet berada dalam keadaan hendak berlepas. Hendaklah dipasang menyendeng supaya sesuai dengan kedudukan kaki atlet yang hendak berlepas. Pemasangan plat penahan kaki boleh diubah-ubah kedudukannya tetapi tidak boleh bergoyang apabila digunakan. ii. iii.i. .

5. Blok-blok mula hendaklah disambungkan kepada peralatan salah mula yang diluluskan oleh IAAF.4. di balapan serba cuaca JK Pengelola boleh mendesak menggunakan Blok Mula yang disediakan oleh mereka.1 (a). Dalam Pertandingan-pertandingan mengikut peraturan 1. Bagi Pertandingan-pertandingan mengikut peraturan 1. (d) dan (e) peserta-peserta hanya dibenarkan menggunakan blok mula yang disediakan oleh JK Pengelola dan dalam Pertandinganpertandingan lain.1 (a). (b) dan (c). .(c). (b).

PERATURAN 162 PERMULAAN 1. 3. Arahan pelepas – Bahasa sendiri (Negara berkenaan). 2. Permulaan sesuatu larian ditandakan dengan garisan putih – lebar 5 sm. Bagi acara 800M ke atas – Ke garisan dan Tembakan Pistol. Contoh: Bagi acara 400M ke bawah – Ke garisan. . Semua larian bermula dengan tembakan pistol. Sedia & Tembakan Pistol.

Sekiranya pelepas tidak berpuas hati beliau akan mengarah untuk diulang permulaan. SALAH MULA 5.4. Jika pada pendapat pelepas/pelepas pemanggil balik peserta memulakan larian sebelum tembakan pistol – dianggap sebagai salah mula. 6. . Setelah dalam kedudukan SEDIA seseorang peserta HANYA dibenarkan bergerak selepas tembakan pistol.

Mana-mana seorang peserta yang melakukan salah mula hendaklah diberi AMARAN. – Mana-mana peserta melakukan SALAH MULA lagi akan dibatalkan. .7. – Hanya satu SALAH MULA dalam satu perlumbaan dibenarkan tanpa pembatalan atlet.

8. . Sekiranya terdapat lebih daripada 12 orang peserta – dibahagikan 2 kumpulan iaitu 65% satu kumpulan bermula di garis permulaan melengkung biasa dan selebihnya akan bermula di garisan melengkung yang kedua (35%).

Lorong akan dinomborkan mengikut kearah yang sama dan lorong di sebelah dalam arena diberi No 1. Mana-mana pelari atau pejalan kaki yang menyigung atau menghalang peserta lain – akan dibatalkan dari pertandingannya. Halangan di Balapan. 2. .PERATURAN 163 Perlumbaan 1. Arah larian adalah mengikut arah bahagian kiri di sebelah dalam arena.

Dalam semua perlumbaan yang mengikut lorong – setiap peserta hendaklah berlari dilorong masing– masing dari mula hingga tamat. 4.3. . Berlari dalam Lorong. Jika peserta berlari diluar lorongnya – tidak memperolehi kelebihan sekiranya dibahagian lurus tidak akan dibatalkan.

. Meninggalkan Balapan: Peserta yang meninggalkan balapan secara sukarela tidak dibenarkan meneruskan perlumbaan tersebut. 6.5. Penanda Bantuan: Kecuali bagi acara lari beganti-ganti menggunakan lorong. peserta tidak dibenarkan meletakkan benda atau tanda bantuan di atas atau di sisi lorong larian bagi membantu mereka.

. Bagi acara 200M – apabila perserta sampai di bahagian garisan lurus balapan selama 10 saat. Sukatan Halaju Angin. 13 saat.7. Jangkamasa halaju angin disukat bermula dari ketika terlihatnya api tembakan pistol Pelepas atau sebarang Alat Pelepas Lain yang diluluskan adalah seperti berikut: 100M 100m L/P 110M L/P 10 saat. 13 saat.

dibulatkan kepada persepuluh meter sesaat yang lebih tinggi ke arah positif. .03 dikira sebagai +2.1) 10.9.22 Meter dan jaraknya tidak lebih dari 2 meter dari balapan. Alat penyukat Angin diletakkan di sisi bahagian lurus balapan bersebelahan Lorong 1. Ketinggiannya 1. Bacaan alat penyukat angin ialah meter/sesaat. (Contoh : + 2. 50 meter dari garisan penamat.

dan tepat pada masanya selepas bermula. Jarak yang dibuat oleh setiap peserta diukur ke meter terdekat di belakang tanda tadi. yang bukan kepala. Pelepas hendaklah menembak pistolnya tepat satu minit sebelum perlumbaan tamat – memberi amaran kepada peserta dan Hakim-hakim yang perlumbaan hampir tamat. Membantu penjajaran peralatan Foto Penamat dan memudahkan bacaan terhadap filem Foto Penamat. Pelepas akan diarahkan oleh Ketua Penjaga Masa. Kedudukan peserta-peserta akan ditentukan mengikut susunan supaya mana-mana bahagian tubuh atlet (misalnya torso.PERATURAN 164 Penamat  Penamat sesuatu perlumbaan ditandakan dengan satu garisan putih selebar 5cm. leher. lengan. beliau akan menandakan tamat larian dengan sekali lagi tembakan pistolnya. Meletup sahaja tembakan kali ini. Hakim dilantik untuk seorang peserta sebelum perlumbaan – bertujuan menandakan jarak yang dibuat.    Dalam perlumbaan yang berdasarkan jarak yang dibuat untuk jangkamasa yang ditetapkan.    . tangan atau kaki) jelas mencecah alur menegak bahagian terdekat garisan penamat. betis. Hakim-hakim yang dilantik. dengan serta merta menanda pada balapan tempat yang tepat-tepat peserta sampai sebelum atau serentak dengan letupan pistol penamat tadi. titik sentuhan garisan penamat melintasi garisan lorong hendaklah diwarnakan hitam mengikut corak yang sesuai.

 Masa catatan Automatik Sepenuhnya .PERATURAN 165 Catatan Masa dan Penamat Foto Dua kaedah penjagaan masa:  Masa catatan tangan.

.  Untuk memastikan mereka dapat melihat dengan baik. harus ditempatkan sekurang-kurangnya 5m dari lorong yang paling luar. Jika mungkin.PERATURAN 165 CATATAN MASA DAN PENAMAT FOTO Masa Catatan Tangan  Penjaga masa harus berada sebaris dengan garis penamat dan di luar trek. suatu tempat duduk bertangga harus disediakan.

 Masa harus diambil dari ketika api/asap pistol sehingga ketika mana-mana bahagian torso tubuh sampai ke sisi garis penamat yang lebih dekat. .CATATAN MASA DAN PENAMAT FOTO PERATURAN 165 Tugas utama:  Masa untuk setiap peserta yang tamat harus dicatat.  Tiga orang penjaga masa rasmi (salah seorang mestilah Ketua Penjaga Masa) dan seorang atau dua orang penjaga masa tambahan harus mencatat masa pemenang setiap acara.

atau berbincang masa catatannya dengan orang lain harus mencatatkan masa di atas borang rasmi dan selepas menandatanganinya. menyerahkannya kepada Ketua Penjaga Masa .   Tugas utama: Masa yang dicatat oleh penjaga masa tambahan tidak harus diambil kira kecuali salah seorang daripada Penjaga Masa Rasmi gagal mencatat masa dengan betul. Setiap Penjaga Masa harus bertindak secara sendiri tanpa menunjukkan jamnya.

masa harus dicatat kepada 1/10 saat yang lebih panjang.3 harus dicatat sebagai 2:09:45.Bagi semua perlumbaan catatan tangan di atas trek. . Masa bagi perlumbaan yang sebahagiannya atau seluruhnya di luar stadium harus dibundarkan kepada saat penuh berikutnya yang lebih panjang. iaitu bagi Maraton 2:09:44.

 Jika dua daripada tiga buah jam menunjukkan catatan masa yang sama dan jam ketiga tidak sama. Jika ketiga-tiga jam menunjukkan masa yang berbeza. masa yang di tengah-tengah haruslah dijadikan masa rasmi. masa yang dicatat oleh dua buah jam itu dikira sebagai masa rasmi. Jika hanya dua masa yang dapat diperoleh. dan jika berbeza. . masa yang lebih panjang harus dianggap masa rasmi.

 Ketua Penjaga Masa harus menentukan masa rasmi bagi setiap peserta dan memberi keputusan kepada Setiausaha Kejohanan untuk siaran .

. yang menunjukkan masa bagi setiap peserta  dimulakan dengan automatik oleh pistol Pelepas atau alat permulaan yang diluluskan dan serupa juga alat itu mesti mencatat masa tamat dengan automatik.Penamat Foto Automatik Sepenuhnya  diluluskan oleh IAAF  boleh menghasilkan gambar bercetak.

Ketua Hakim Penamat Foto harus menentukan kedudukan peserta dan catatan masa masing-masing .Penamat Foto Automatik Sepenuhnya  Ketua Hakim Penamat Foto harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kefungsian alat catatan masa  Bersama orang Penolong.

bagi 20.  Bagi semua perlumbaan melebihi 10.000m.000m. masa haruslah dibaca dan dicatat dari gambar penamat foto dalam 1/100 saat yang lebih panjang. masa haruslah dibaca dan dicatat dari gambar penamat foto dalam 1/100 saat dan dicatat kepada 1/10 saat yang lebih panjang.32 harus dicatat sebagai 59:26. masa 59:26. contohnya.Masa dibaca daripada gambar penamat foto seperti berikut:  Bagi semua perlumbaan sehingga dan termasuk 10.4 .000m.

.Masa dibaca daripada gambar penamat foto seperti berikut:  Bagi semua perlumbaan yang sebahagiannya atau sepenuhnya diadakan di luar stadium. masa harus dibaca dalam 1/100 saat dan haruslah diubah kepada saat yang lebih panjang.32 harus dicatat sebagai 2:09:45. contohnya bagi acara Maraton. masa 2:09:44.

satu lagi untuk atlet atau pasukan yang terendah untuk menentukan penempatan dalam lorong 1. . Undian dan Kelayakan dalam Acara Trek  Bagi acara-acara 100m hingga dan termasuk 800m.2.PERATURAN 166 Pilihan. dan lari berganti-ganti hingga dan termasuk 4x400m lorong haruslah diundi seperti berikut:  Pada pusingan pertama lorong diundi  Pada pusingan berikutnya. 7 dan 8. 5 dan 6. 4. dua undian dilakukan:   satu untuk empat atlet atau pasukan yang paling atas untuk menentukan penempatan dalam lorong 3.

Tempoh minimum yang berikut harus diberi antara saringan yang terakhir bagi sebarang pusingan dengan saringan pertama pusingan berikutnya atau final:  Sehingga dan termasuk 200m 45 minit Lebih 200m sehingga dan termasuk 1000m 90 minit Lebih 1000m Bukan pada hari yang sama .

peserta dibenarkan bertanding di pusingan berikutnya. . Jika tidak praktikal. -Jika masih seri. Ketua Hakim Foto Penamat menggunakan masa sebenar yang dicatatkan mengikut kiraan 1/1000 saat. -Refri berkuasa memutuskan seri di kedudukan pertama dalam pusingan akhir melalui c ara bertanding semula atau keputusan dikekalkan.PERATURAN 167 SERI -Untuk mengesahkan kelayakan ke pusingan berikutnya yang menggunakan catatan masa. -Seri pada kedudukan lain dikekalkan. cara undian digunakan untuk memutuskan peserta yang layak.

7. Untuk satu Rekod Dunia. a) Seorang peserta yang merewangkan kakinya (trailing of the foot) di paras bawah ketinggian pagar hendaklah dibatalkan. 3. b) lompat pagar di lorong lain c) Atas pandangan Refri. Seorang peserta boleh dikira sebagai pemenang walaupun semua pagar dijatuhkan. . 4. 6.914m b) Perempuan – 100m Ketinggian – 0. peserta sengaja merebahkan pagar dengan tangan atau kakinya.PERATURAN 168 Lari Berpagar 1.840m 400m Ketinggian – 0. 5. Ukuran – Ketinggian standard pagar-pagar ialah:a) Lelaki – 110m Ketinggian – 1.0.762m Semua larian mengikut lorong dan setiap peserta mesti berada dilorongnya sepanjang larian. PEMBATALAN (DISQUALIFICATION) 2. Semua larian akan mengandungi 10 set pagar mengikut jarak dan ketinggian. 400m. Acara-acara yang dipertandingkan ialah:a) Lelaki dan Remaja Lelaki – 110m.067m 400m Ketinggian . 400m b) Wanita dan Remaja Perempuan – 100m. semua pagar mestilah mengikut spesifikasi-spesifikasi yang dinyatakan dalam peraturan ini.

.

.

.

Setiap pusingan ada 5 lompatan.PERATURAN 169 LARI BERHALANGAN 1. lompatan air adalah yang ke-4. 2. 3000m (28 lompatan halangan 7 lompatan air) 2000m (18 lompatan halangan 5 lompatan air) 3. Jarak standard 2000m & 3000m. .

Spesifikasi: Pagar halangan: Lebar 3.PERATURAN 169 LARI BERHALANGAN 4. .762m(P) Pagar lompatan air: Lebar 3.66m Berat pagar 80kg-100kg. 5. Peserta hendaklah melompat melepasi dengan apa jua cara melepasi t halangan tersebut. 0.941m(L).96m Tinggi 0.

.

.

4 X 100m . 4 X 200m . Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Zon sambut baton adalah sepanjang 20m. 2. 6.PERATURAN 170 LARI BERGANTI-GANTI 1. Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. 7. kaki atau tangan peserta. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. 4 X 100m dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. 3. 4.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. . 4 X 400m. 5. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Bagi 4 X 400m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful