Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

MANUAL PENGGUNA

SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (e-SPKWS) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Disediakan oleh: Bahagian Akaun dan Bahagian Pengurusan Maklumat (Kemaskini Terkini : November 2011)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

PENDAHULUAN
Manual ini disediakan khas bagi kegunaan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja bagi mendapatkan panduan dalam menggunakan Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) secara lebih efektif. Ia mengandungi panduan lengkap beserta skrin antaramuka sebenar e-SPKWS bagi memberi penjelasan yang lebih mudah difahami dan diaplikasi oleh pengguna. Ia juga merupakan rujukan awal bagi pengguna mengenalpasti kaedah penggunaan e-SPKWS yang betul dan berkesan. Semoga manual pengguna ini dapat membantu pengguna untuk mengurus dan menyelenggarakan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah melalui e-SPKWS dengan lebih berkesan.

2

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

KANDUNGAN
BAB 1 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Tujuan Skop Objektif Keterangan modul Kategori pengguna 5 5 5 6 8

BAB 2 Pemasangan 2.1 2.2 Keperluan sistem Pemasangan sistem 9 9

BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3.1 3.2 3.3 3.4 Ciri keselamatan Keselamatan katalaluan Keselamatan sesi Panduan keselamatan 10 10 10 10

BAB 4 Memulakan Aplikasi 4.1 4.2 4.3 Panduan Pengguna Menentukan Paparan Skrin Menghalang Pop-up Window 11 11 12

BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Modul Permulaan Modul Terimaan Modul Daftar Bil Modul Bayaran Modul Panjar Wang Runcit Modul Pindah Peruntukan Modul Penyesuaian Bank 13 15 16 38 45 48 54 61 65

3

8 6.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Carian Kumpulan Wang Modul Permulaan Batal Pengesahan Maklumat Modul Daftar Bil Modul Pindah Peruntukan Modul Penutupan Modul Penyesuaian Bank 79 81 82 83 88 88 89 92 94 BAB 7 Perkhidmatan dan Sokongan 7.6 6.3 6.1 6.5 6.7 6.4 6.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi 96 4 .2 6.11 Modul ABT/ABB Modul Laporan 71 73 BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah 6.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.10 5.

1 Tujuan e-SPKWS adalah sistem perakaunan berkomputer yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyelenggara perakaunan kumpulan wang sekolah secara berelektronik. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata Penerimaan dan Pembayaran terus dapat dijana secara elektronik. Pemantauan secara online dapat dilakukan terus daripada Bahagian Akaun dan juga ketua PTJ yang lain.3 Objektif e-SPKWS dibangunkan bagi memenuhi objektif seperti berikut : i. Mengurangkan kerja pembantu tadbir di sekolah-sekolah khususnya.2 Skop i. Bahagian Audit Sekolah juga diberi autoriti untuk melakukan pemantauan ke atas sekolah-sekolah melalui online. Malahan. Proses kerja yang lebih mudah. iii. 1. Penghasilan laporan bagi maklumat-maklumat penting untuk diserahkan kepada pihak 5 . Penyata kewangan tahunan sekolah yang terdiri daripada laporan-laporan seperti Kunci Kira-kira. ii. cepat dan efisien melalui sistem berkomputer ini pastinya akan menjadi pemangkin kepada peningkatan komitmen dan motivasi pegawai kewangan dalam melaksanakan tugas-tugas kewangan. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan menyimpan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah secara lebih efisien dan efektif.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 1 Pengenalan 1. Penyediaan resit dan baucar terus dari sistem akan dapat meningkatkan lagi kawalan dalaman Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah. ii. Pengumpulan maklumat transaksi terimaan dan transaksi bayaran di sekolah yang berkenaan. 1. iv.

Modul Panjar Wang Modul ini dapat membantu sekolah menyelenggara akaun Runcit Panjar Wang Runcit bermula dari urusan perekodan permulaan atau penambahan amaun Panjar. Urusan percetakan baucar bayaran juga boleh dibuat dalam modul ini. Modul ini membantu pengguna memudahkan carian untuk pilihan nama sekolah dan jenis kumpulan wang sebelum memulakan sebarang capaian dalam sistem ini. Modul Pentadbir Sistem PENERANGAN Modul ini menyelenggara pengurusan sistem yang berkaitan dengan maklumat pengguna sistem dan maklumat perihal kumpulan wang sekolah. Modul Pindah Modul ini akan membantu sekolah untuk menyediakan Peruntukan permohonan pindah peruntukan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 1. 2.4 Keterangan modul Terdapat 13 modul utama dalam e-SPKWS Versi 1. Modul Carian 3. Modul ini digunakan bagi kemasukan data permulaan sebelum memasukkan sebarang data-data tahun semasa (tahun pertama menggunakan e-SPKWS sahaja). Urusan percetakan resit pejabat juga boleh dibuat dalam modul ini. Modul Terimaan 5. Modul Daftar Bil 6. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan semua bil dan tuntutan yang diterima oleh sekolah. 6 . Modul ini menguruskan transaksi terimaan bermula daripada pengeluaran Resit Pejabat sehingga kepada perekodan terimaan di buku tunai kumpulan wang sekolah. Modul Bayaran 7. rekupmen dan seterusnya perekodan dalam buku tunai Panjar Wang Runcit. Modul Permulaaan 4.0: BIL MODUL 1. Semua catatan pelarasan dan keperluan perekodan berkaitan pindah peruntukan akan 8. Pengguna selain daripada Pentadbir Sistem tidak dibenarkan masuk ke modul ini. Modul ini menguruskan transaksi bayaran bermula daripada penyediaan baucar sehingga kepada perekodan di buku tunai kumpulan wang sekolah yang berkaitan. Ia juga dapat membantu sekolah untuk menganalisa bil atau tuntutan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari dan mengawal Akaun Belum Bayar bagi setiap tahun kewangan berakhir 31 Disember.

12. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 3. Sistem akan membantu sekolah untuk mengiktiraf ABT/ABB pada akhir tahun dengan memasukkan butiran maklumat ABT dan menyemak maklumat ABB dalam modul ini. Modul Penutupan Modul ini hanya boleh diakses oleh Pengurus Sekolah sahaja untuk membuat pengesahan. Ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam buku tunai serta ia dapat menentukan jumlah tunai sebenar yang terdapat dalam akaun semasa di bank. 10. Modul Penyesuaian Modul ini akan membantu pihak sekolah bagi menyesuaikan Bank baki di Buku Tunai dengan Baki di Penyata Bank. 9. segala terimaan dan bayaran tidak boleh dikuncimasuk dalam bulan semasa lagi bagi mengelakkan sebarang penyelewengan. Kunci Kira-kira 4. Ia perlu disediakan bagi setiap akaun kumpulan wang yang diselenggara. Modul ini memaparkan senarai laporan yang boleh dijana melalui sistem iaitu : 1. 11. Penyata Penerimaan dan Pembayaran 2. Modul Laporan 13. Akaun Subsidiari Modul ini membantu pengguna untuk membuat pelarasan akaun bagi tujuan mengenalpasti mana-mana akaun yang memerlukan pelarasan bagi tujuan pengauditan. Selepas pengesahan dibuat ke atas ketepatan dan kebenaran amaun yang masukkan oleh Pembantu Tadbir.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) terus dijana melalui sistem. Modul ABT/ABB Modul ini diwujudkan bagi memudahkan sekolah untuk menyediakan Penyata Akaun Tahunan Sekolah pada tempoh perakaunan tersebut. Modul Pelarasan 7 .

2.Pengesahan maklumat dan laporan yang dimasukkan.Pengurus Sekolah .Pembantu Tadbir . Pentadbir Sistem Memiliki tahap capaian sepenuhnya bagi mengubahsuai sistem. mencapai dan mengemaskini data.5 Kategori Pengguna Terdapat tiga (3) kategori pengguna e-SPKWS seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Bil. Kategori Tahap Capaian 1. . Pentadbir juga bertanggungjawab menyelesaikan masalah teknikal yang dihadapi oleh pengguna sistem. Operasi . 3.Dibenarkan mengubahsuai data dan mencapai laporan sahaja.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 1. 8 . Pengurusan Boleh mengakses maklumat dan menyemak laporan sahaja.

Pencetak 2. 9 . ii.1.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 2 Pemasangan 2. Keperluan minimum Pentium II ++ Tetikus. v.2 Perisian : i.5 ke atas.1 Perkakasan : i. Alamat URL bagi e-SPKWS ialah http://www. Papan kekunci. ii. Kad rangkaian dan alat-alat rangkaian yang lain. iii. iii. vi. 2.1.moe. Skrin resolusi 1024 x 768 Java Runtime Environment Adobe Reader Pemasangan sistem e-SPKWS merupakan sistem berasaskan web dan memerlukan pelayar web Internet Explorer. Rangkaian internet.gov. v. iv. iv. Windows 98 ke atas.1 Keperluan sistem 2.2 Internet Explorer 5.my/spkws/ Sila rujuk langkah-langkah memulakan e-SPKWS dalam Bab 4 untuk maklumat lanjut.

pengguna akan dilog keluar secara automatik. Sekiranya individu tidak memiliki ID pengguna dan kata laluan yang didaftarkan. Pengguna perlu log semula untuk mencapai sistem. 10 . Gunakan kata laluan yang tidak mudah diteka dan elakkan daripada mempunyai ID pengguna dan kata laluan yang sama. pengguna perlu memasukkan kata laluan terlebih dahulu.4 Panduan keselamatan Untuk memastikan keselamatan data-data yang disimpan di dalam e-SPKWS adalah terjamin. 3. 3. pengguna perlu mematuhi panduan keselamatan yang tertentu selain dari ciri-ciri keselamatan yang sedia ada dalam e-SPKWS. Rahsiakan kata laluan daripada pihak lain. Pastikan log keluar daripada sistem apabila tidak menggunakan sistem. Sila rujuk Bab 5 untuk langkah-langkah mengubah kata laluan.2 Keselamatan katalaluan Untuk mencapai e-SPKWS. Antara perkara yang perlu dipatuhi adalah: i.1 Ciri-ciri keselamatan e-SPKWS dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang terjamin.3 Keselamatan sesi Sekiranya sistem tidak aktif dalam masa lebih dari 15 minit. akses adalah tidak dibenarkan. iii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3. 3. ii. Antara fungsi keselamatan dalam e-SPKWS adalah: Nama Pengguna dan Kata Laluan Data disimpan secara automatik di server KPM. Sesi ditamatkan secara automatik sekiranya sistem tidak aktif.

lanjut. Rujuk Perenggan 4. Aplikasi ini dibangunkan dan diuji sepenuhnya menggunakan pelayar internet berkenaan.5 ke atas. i.3 untuk maklumat iii.1 Panduan Pengguna i. Pilih tab Settings 11 . Klik kanan di skrin ii. Pilih Properties semak penghalang popup pada pelayar internet anda.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 4 Memulakan Aplikasi 4.2 Menentukan paparan skrin.apa yang berlaku setelah anda menggunakan pelayar internet yang dicadangkan seperti skrin log masuk ke aplikasi e-SPKWS tidak dipaparkan. Anda dinasihatkan menggunakan pelayar internet Microsoft Internet Explorer versi 5. 4. Sekiranya tiada apa . ii.

Klik pada ikon "blocked". i.gov. Tukar paparan skrin kepada 1024 x 768 pixel v. iv.moe. Seterusnya pilih “Always allow pop-ups from www. Taip alamat http://www. ii.my” 12 .my/spkws/ iii. Buka web browser Internet Explorer.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.moe.gov. Tekan Enter. 4. Klik butang Apply dan kemudian klik butang OK.3 Menghalang Pop-Up Window.

my/spkws/ iii.1 Log masuk ke e-SPKWS i. ii. Taip alamat http://www. 13 . iv.moe. Tekan Enter. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.gov. Buka web browser Internet Explorer.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir 5.

Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. mesej berikut akan dipaparkan: 14 . Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah. skrin berikut akan dipaparkan: vi.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vii. (* rujuk Bab 7) 5. hubungi Pentadbir Sistem*. viii. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini.2 Tukar Kata Laluan: i. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan. 15 . Klik Profil Pengguna ii.

5.3 Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu : 16 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini.

Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat yang diperlukan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.2 Maklumat Akaun Bank Sekolah i. 5.3. ii.1 Maklumat Sekolah i. Pilih tahun dan kemudian klik butang Simpan. Klik submodul maklumat sekolah untuk mengaktifkan tahun mula guna sistem bagi kumpulan wang yang berkaitan. 17 .3.

iv. Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang jika hendak menutup akaun bank. Nota : Jika pertukaran akaun bank berlaku pada awal bulan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan apabila maklumat berjaya ditambah. sila pastikan Penyesuaian Bank untuk bulan sebelumnya perlulah dibuat terlebih dahulu sebelum menutup akaun bank yang lama. Masukkan maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk setiap kumpulan wang dalam paparan berikut kemudian klik butang Simpan. Senarai akaun yang telah ditutup akan dipaparkan seperti di bawah.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. 18 . iii.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. akan 19 .3.3 Pilih Perihal i. Klik submodul pilih perihal dan tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan. ii. Seterusnya mesej dipaparkan.

4 Maklumat Baki i. 20 . Klik submodul maklumat baki dan masukkan maklumat baki bagi setiap perihal kumpulan wang yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

Untuk membuat pengemaskinian data.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Selepas klik butang Simpan. klik butang skrin berikut akan dipaparkan. Klik butang Simpan setelah membuat pengemaskinian data.skrin dan mesej akan dipaparkan. iv. 21 . dan iii.

untuk menambah maklumat baru. i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.5 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran. Klik butang simpan. ii. Klik submodul maklumat penyata penerimaan & pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan. Lengkapkan maklumat penerimaan seperti di paparan berikut dan seterusnya klik butang 22 .3.

iv.3. Lengkapkan maklumat seperti dalam paparan berikut dan kemudian klik butang simpan.3. mesej akan dipaparkan. mesej akan dipaparkan. Klik butang pada skrin seperti dalam perkara 5. 5. Selepas klik butang simpan. v. klik di maklumat pembayaran (rujuk perkara 5. ii. Selepas klik butang simpan.6 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. vi. 23 . Klik submodul penyata pendapatan & perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.3. Nota : Bagi mengisi maklumat pembayaran.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Klik butang untuk menambah maklumat baru.5 i) & langkahlangkah adalah sama seperti di atas.5 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data. Buat pengemaskinian data yang diperlukan dan klik butang Simpan. i.

Nota : Bagi mengisi maklumat perbelanjaan.3.6 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data. 24 . mesej akan dipaparkan. klik di maklumat perbelanjaan (rujuk 5. vi.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. pada skrin seperti dalam perkara 5. v. Selepas klik butang simpan. Mesej Klik butang akan dipaparkan.3. iv.6 i) & .langkahlangkah adalah sama seperti di atas. Kemaskini data yang diperlukan dan klik butang Simpan.

7 Maklumat Kunci Kira-kira i. 25 . klik butang Simpan. Seterusnya.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik submodul maklumat kunci kira-kira dan isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumatmaklumat lain yang berkaitan.3.

Jika maklumat kunci kira-kira belum imbang semasa klik butang simpan. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.1 Akaun Belum Terima i. ii. Seterusnya klik Ok dan semak semula maklumat yang telah dimasukkan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang 26 .3. mesej seperti berikut akan di paparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. 5.7.

Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan. Senarai ABT yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 5. ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang 27 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.3.2 Deposit Dibayar i.7.

3. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. ii. 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii.3 Akaun Belum Bayar i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.7. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 28 .

Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.7.3. ii.4 Deposit Diterima i. 29 . Senarai Deposit Diterima yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.

5 Terimaan Terdahulu i. Senarai Terimaan Terdahulu yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii. ii. 30 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.3. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan. Nota: Pengurus Sekolah hendaklah melakukan Pengesahan bagi setiap submodul yang telah dimasukkan/ dikemaskini.7.

8 Maklumat Penyata Penyesuaian Bank i.8. Klik butang Lampiran A(1) menambah maklumat. Kemudian. .3. Klik submodul maklumat penyata penyesuaian bank. iii. ii.1 Lampiran A1 i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda 5.3. Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang. ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 31 .

3. Klik butang Lampiran A(3) menambah maklumat.2 Lampiran A3 i. ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 32 .8.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. 5. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan.

Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik butang Lampiran A(4) menambah maklumat. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan.8. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 33 .3. iii. 5.3 Lampiran A4 i. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi Caj Perkhidmatan Bank.

Nota bagi perkara nombor 3 hingga 7 : Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. 34 .

iii.3. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.8. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan sila pilih yang mana berkaitan. skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat. iv. Klik butang Lampiran A(5) ii. 35 .4 Lampiran A5 i. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti. skrin berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat. 36 .

ii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vi.3. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin iii. Nota: Pastikan nombor resit didaftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi tersebut. Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. 37 . Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik butang Lampiran A(6) menambah maklumat.8.5 Lampiran A6 i. 5.

ii.4. iii.4.4 Modul Terimaan Klik Modul Terimaan dalam Senarai Menu : 5. Masukkan nombor resit mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem. Klik submodul Terimaan Masukkan butiran terimaan yang berkaitan 38 . 5. Resit i.2 Terimaan i.1 Daftar No. ii. Klik submodul Daftar No Resit untuk pendaftaran penggunaan resit.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Seterusnya klik butang Daftar. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Seterusnya klik butang Simpan Nota bagi No.Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima . 4. 8: 1.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi. Deposit: Dibayar .Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu – Terimaan bagi tahun hadapan 3. No. 2. 5 dan No.Jika terimaan adalah Deposit Diterima 39 . Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu: Semasa – Terimaan bagi tahun semasa ABT .

40 . iii. Lengkapkan maklumat yang perlu seperti dalam skrin berikut dan kemudian klik butang Simpan. Kemudian klik butang Carian.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. iv.4. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan. ii. 5.3 Terimaan Cek Batal i. Klik Terimaan Cek Batal (jika ada). Pilih nombor cek yang hendak dibatalkan. Seterusnya klik butang Simpan.

Resit Batal i.4 Seterusnya mesej akan dipaparkan. Klik submodul Resit Batal jika ada ( bagi resit yang dibatalkan secara manual ) Masukkan maklumat resit yang dibatalkan seperti dalam skrin berikut. ii. Seterusnya klik butang Simpan 41 .4. 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. iii.

klik butang 2. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) Klik pada butang untuk membatalkan resit. ( Terimaan yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii. Perhatian: Sebarang penambahan. klik butang 3. 42 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik submodul Senarai Terimaan untuk membuat semakan transaksi terimaan yang telah dimasukkan. untuk mencetak resit.4. 4. Nota: 1. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.5 Senarai Terimaan i. untuk mengemaskini maklumat Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. iii. Klik butang untuk tujuan kemaskini maklumat terimaan.

2. Klik submodul Senarai Terimaan Batal untuk membuat semakan terimaan yang dibatalkan. Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja. 1. 43 .6 Senarai Terimaan Batal i. Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit.4.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Kemaskini maklumat terdiri daripada 2 iaitu . ii. ( Terimaan Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 5.

( Cek Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang carian.4. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. 5. Klik submodul Buku Tunai Terimaan Sekolah.4. ii.7 Senarai Cek Batal i.8 Buku Tunai Terimaan i. Nota : • Buku tunai terimaan hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi terimaan untuk tujuan semakan. Klik submodul Senarai Cek Batal untuk membuat semakan cek yang dibatalkan. 44 . Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

Daftarkan butiran bil yang diterima dalam skrin seperti dipaparkan. (Jika pembekal tiada dalam senarai sahaja) 45 .1 Tambah Bil i.5 Modul Daftar Bil Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu: 5.5. Masukkan butiran Pembekal dalam Tambah Pembekal dan seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii.

untuk melihat senarai pembekal yang 5. Klik submodul Senarai Daftar Bil untuk melihat bil yang telah didaftarkan.2 Senarai Pembekal i. 5.5. 46 .5.3 Senarai Daftar Bil i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Sekolah hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketiga-tiga kumpulan wang . Klik submodul Senarai Pembekal telah didaftarkan.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.5.4

Senarai Bil Batal i. Klik submodul Senarai Bil Batal untuk melihat bil yang telah dibatalkan.

Nota: Bil yang hendak dibatalkan atau dihapus hanya boleh dilakukan oleh Pengurus Sekolah sahaja.

5.5.5

Laporan Daftar Bil i. ii. Klik submodul Laporan Daftar Bil. secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ( Laporan Daftar Bil boleh disemak

5.5.6

Laporan Bil Belum Bayar i. ii. Klik submodul Laporan Bil Belum Bayar. ( Laporan Bil Belum Bayar boleh disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

47

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6

Modul Bayaran Klik Modul Bayaran dalam Senarai Menu:

5.6.1

Daftar No. Baucar i. ii. Klik submodul Daftar No. Baucar Masukkan nombor baucar mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.

iii.

Seterusnya klik butang Daftar, skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Nota: Klik butang untuk membatalkan pendaftaran, klik butang penggunaan no baucar tersebut.

untuk memberhentikan

48

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6.2

Daftar Buku Cek i. ii. Klik submodul Daftar Buku Cek Masukkan nombor cek mengikut buku cek yang dibekalkan kepada sekolah.

iii.

Seterusnya klik butang Daftar dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Nota: Klik butang digunakan)

untuk membatalkan buku cek yang telah didaftarkan. (jika buku cek masih tidak

49

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6.3

Bayaran i. ii. iii. Klik submodul Bayaran Masukkan butiran pembayaran yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.

50

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Nota bagi No. 3 - 7, No. 8 dan No. 13: 1. Maklumat Bil terdiri daripada 2 iaitu : • Semasa – Bayaran bagi tahun semasa • Bil ABB – Bayaran bagi bil yang belum dibayar untuk tahun sebelum Catatan – keterangan bagi bayaran yang dibuat Deposit: • Dibayar - Jika bayaran adalah Deposit Dibayar • Diterima - Jika pulangan bagi Deposit Diterima

2. 3.

iv.

Seterusnya klik butang Simpan. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan.

5.6.4

Senarai Bayaran i. Klik submodul Senarai Bayaran untuk membuat semakan transaksi bayaran yang telah dimasukkan. ( Bayaran yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

Nota: 1. 2. 3. 4. Klik butang untuk mencetak baucar. Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Klik butang untuk pembatalan baucar. Tandakan pada ruangan disediakan sekiranya transaksi didebitkan/dikeluarkan dari bank. ( Rujuk Penyata Bank bulan semasa )

tersebut

telah

51

ii. iii.6. ( Bayaran Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 52 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Perhatian: Sebarang penambahan. ii.5 Senarai Bayaran Batal i. Klik submodul Senarai Bayaran Batal untuk membuat semakan bayaran yang dibatalkan. 5.6 Cek Rosak i.6. Seterusnya Klik butang Simpan. Masukkan butiran cek yang telah rosak seperti skrin berikut. Klik submodul Cek Rosak (jika ada). pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. 5.

( Cek rosak dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang Carian. ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. 5. Klik submodul Buku Tunai Bayaran Sekolah.6.6. Nota : • Buku tunai bayaran hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi bayaran untuk tujuan semakan.7 Senarai Cek Rosak i. 53 .8 Buku Tunai Bayaran i. ii. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Klik submodul Senarai Cek Rosak untuk membuat semakan cek yang rosak.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.7. Masukkan pendahuluan PWR jika ia baru diwujudkan atau masukkan amaun tambahan ( jika ada ) 54 .7 Modul Panjar Wang Runcit Klik Modul Panjar Wang Runcit dalam Senarai Menu: 5. Klik sub modul Pendahuluan/Penambahan PWR. ii.1 Pendahuluan/penambahan PWR i.

Seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. 55 .

dalam sub modul Senarai 5.2 Bayaran PWR i. ii.7. iii. Klik butang untuk maklumat lanjut. 56 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: i. Seterusnya klik butang Simpan. Klik butang untuk pembatalan baucar. Klik submodul Bayaran PWR Masukkan maklumat bayaran PWR untuk perihal dan kumpulan wang yang berkaitan. ii. Semak butiran yang ditambah pendahuluan/penambahan PWR. iii.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.7.3

Rekupmen PWR i. ii. iii. Klik submodul Rekupmen PWR. Masukkan butiran untuk rekupmen. Seterusnya klik butang Simpan.

Peringatan: i. Rekupmen hanya boleh dibuat setelah penutupan buku tunai PWR dilakukan. ii. Tarikh rekupmen tidak boleh sama dengan tarikh penutupan buku tunai

5.7.4

Senarai Pendahuluan/penambahan PWR i. Klik submodul Senarai Pendahuluan/penambahan PWR. ( Terimaan PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan )

57

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

ii.

Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

5.7.5

Senarai Bayaran PWR i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran PWR. (Bayaran PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

iii.

Klik butang

untuk mengemaskini maklumat selagi buku tunai PWR belum untuk membatalkan PWR.

di tutup dan klik butang 5.7.6 Senarai Terimaan Batal PWR i. ii.

Klik submodul Senarai Terimaan Batal PWR. ( Terimaan PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

58

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.7.7

Senarai Bayaran Batal PWR i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran Batal PWR. ( Bayaran PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

5.7.8

Penutupan Buku Tunai PWR i. ii. Klik submodul Penutupan Buku Tunai PWR. Pastikan maklumat diisi dengan betul.

59

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

iii.

Seterusnya klik butang Tutup. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

5.7.9

Buku Tunai PWR i. ii. iii. iv. Klik submodul Buku Tunai PWR untuk tujuan kemaskini. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. Klik butang Carian. Seterusnya klik butang Papar untuk paparan Buku Tunai Panjar Wang Runcit.

Peringatan : Klik butang

selepas mengisi ruangan tarikh.

60

ii.8.8 Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu: 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi mata pelajaran yang berkaitan. 61 .1 Antara Kumpulan Mata Pelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i. Klik submodul Antara Kumpulan Mata Pelajaran untuk membuat pindah peruntukan bagi kumpulan mata pelajaran sahaja.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.8. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan. pindah 62 . ii. iv. Mesej akan dipaparkan. 5.2 Antara Butiran Bantuan Perkapita PCG (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. Klik submodul Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran sahaja.

iii. iv. Mesej akan dipaparkan. 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan. ii. 63 . Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan.3 Antara Kumpulan Wang Sekolah (ketiga-tiga Kumpulan Wang) i.8. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. Mesej akan dipaparkan. Klik submodul Antara Kumpulan Wang Sekolah untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan wang sekolah.

8.4 Senarai Permohonan i. 4. borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual. Nota: 1. 5. Perhatian: Selepas permohonan dibuat. 64 . 3. Masukkan tahun dan klik butang Carian. ii. Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. 2. Klik submodul Senarai Permohonan untuk menyemak status permohonan bagi semua pindah peruntukan. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. untuk membatalkan permohonan. Senarai pindah peruntukan yang telah dipohon akan dipaparkan mengikut tahun yang dipilih.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.

iii. Skrin berikut akan dipaparkan dan masukkan baki penyata bank pada bulan semasa dalam butang yang bertanda 65 . Nota : Pastikan Penyata Penyesuaian Bank bulan sebelumnya telah disahkan oleh Pengurus Sekolah. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan.9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu: 5. Klik submodul Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. Seterusnya klik butang Carian.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii.9. iv.1 Penyediaan Penyata i.

( rujuk nota 66 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. submodul Senarai Terimaan.4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Terimaan . Klik di Lampiran A(1).4. Semak amaun dalam senarai berikut. Jika amaun telah dikreditkan/dimasukkan ke dalam akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ). ii. tandakan 3 dalam perkara 5.1 Terimaan di buku tunai yang tiada dalam Penyata Bank i.9.1. iii.

9. Skrin berikut akan dipaparkan.4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Bayaran . tandakan dalam perkara 5.2 Debit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai ( Caj Bank ) i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.1. 5. Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Seterusnya klik butang Tambah. Jika amaun telah didebitkan/dikeluarkan dari akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ).3 Bayaran di buku tunai tiada dalam Penyata Bank (Cek-cek yang belum ditunaikan ) i. ii.9. ii.6. Klik di Lampiran A(3). Klik di Lampiran A(4). iii.1. submodul Senarai Bayaran. Semak amaun dalam senarai berikut iii. ( rujuk nota 3 67 . Lengkapkan maklumat dan seterusnya klik butang Simpan.

Jika klik Terimaan yang dikenalpasti.1. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan pilih yang mana berkaitan.4 Kredit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai i.9.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah. iii. Klik di Lampiran A(5) ( Bagi terimaan terus ke Penyata Bank . Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. ii. 68 . jika ada ).

69 . Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. v. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah.

70 . Klik di Lampiran A(6) ( Bagi faedah bank sahaja . iv. viii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vi. 5. v. Setelah tiada perubahan/kemaskini dan penyata imbang. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank untuk semakan penyata penyesuaian bank yang telah disediakan. Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. sila klik butang Simpan pada skrin Penyata Penyesuaian Bank untuk menyimpan data tersebut.2 Penyata Penyesuaian Bank i.9. Seterusnya klik butang Tambah. Masukkan maklumat faedah bank yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. jika ada ) vii. Seterusnya mesej akan dipaparkan.

Masukkan bulan dan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ii. 71 .10. Klik submodul Daftar ABT Masukkan butiran penghutang ( Akaun Belum Terima ) seperti skrin yang dipaparkan berikut dan seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii.10 Modul ABT/ABB Klik Modul ABT/ABB dalam Senarai Menu: 5.1 Daftar ABT i. 5.

klik butang akhir tahun.2 Senarai ABT i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. 72 .3 Senarai ABB i. Submodul Laporan Bil Belum Bayar. Klik submodul Senarai ABT dimasukkan. Maklumat ABB tidak perlu dimasukkan oleh pengguna kerana maklumat tersebut diambil dari Modul Daftar Bil .10. Jika maklumat telah lengkap. untuk semakan senarai ABT yang telah 5. Klik submodul Senarai ABB untuk semakan senarai ABB yang telah dimasukkan ii.10. Butang dihantar ke Kunci Kira-kira. bagi tujuan laporan akan hilang selepas maklumat ABB telah Nota: 1.

ii.11 Modul Laporan Klik Modul Laporan dalam Senarai Menu: 5. Klik submodul Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. iii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.1 Penyata Penerimaan dan Pembayaran i.11. Skrin seperti berikut akan dipaparkan 73 .

74 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. iii.11. 75 .2 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan i. Klik submodul penyata pendapatan dan perbelanjaan Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ii.

iii.3 Kunci Kira-kira i. Klik submodul kunci kira-kira.11. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. 76 . Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. ii. 5.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. 77 .

78 . Skrin seperti berikut akan dipaparkan.4 Akaun Subsidiari i. Klik submodul akaun subsidiari. iv. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. ii. iii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ( carian bagi perihal yang aktif sahaja ) Plih perihal dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.11.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah 6.gov. iv. ii.moe. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.1 Log masuk ke e-SPKWS i. Buka web browser Internet Explorer. Taip alamat http://www.my/spkws/ iii. Tekan Enter. 79 .

Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan. viii. Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul. (* rujuk Bab 7) 80 . skrin berikut akan dipaparkan: vi. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. mesej berikut akan dipaparkan: vii. hubungi Pentadbir Sistem*.

iii.2 Tukar Kata Laluan: i. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. Klik Profil Pengguna ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini. 81 .

Klik submodul Carian Kumpulan Wang dan pilih jenis kumpulan wang yang dikehendaki. ii. Kemudian klik butang Pilih. Skrin seperti berikut akan dipaparkan : 82 .3 Carian Kumpulan Wang i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.

83 .4 Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu : 6. Klik butang Pengesahan.4. Klik submodul maklumat sekolah untuk membuat pengesahan tahun mula guna sistem. Setelah butang pengesahan di klik . ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.1 Maklumat Sekolah i. mesej akan dipaparkan.

2 Maklumat Baki i. Klik submodul Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan. mesej dipaparkan. Klik butang Pengesahan sekiranya amaun tersebut adalah betul.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.4. i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. 84 .4. ii.Setelah akan butang pengesahan di klik . 6.3 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran. Klik submodul Maklumat Baki .

85 . Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat .4.4 i & ii .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Nota : Bagi pengesahan maklumat pembayaran. 6.4. klik butang Pengesahan.4 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. Klik submodul Penyata Pendapatan & Perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan. Sekiranya maklumat tersebut adalah betul. rujuk langkah – langkah seperti perkara 6. i.

Nota : Bagi pengesahan maklumat perbelanjaan. semak semua maklumat dan klik butang Pengesahan jika semua maklumat tersebut adalah betul. rujuk langkah-langkah seperti perkara 6. Sekiranya maklumat tersebut adalah betul.4. 6. Klik submodul Maklumat Kunci Kira-Kira . Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat. klik butang Pengesahan.5 Maklumat Kunci Kira-kira i.5 i & ii. 86 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii.4.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 87 .

Nota : Bagi membatalkan pengesahan bagi submodul Maklumat Akaun Bank Sekolah. Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan & Maklumat Kunci Kira-Kira.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. klik butang seperti di bawah : Contoh 1 . caranya adalah sama seperti perkara 6. Maklumat Baki.5 .5 Batal Pengesahan Maklumat Jika terdapat sebarang pindaan dalam maklumat untuk setiap submodul dalam Modul Permulaan.6 Modul Daftar Bil (Pembatalan Bil) Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu : 88 . 6. Maklumat Penyata Penerimaan Dan Pembayaran.

Klik submodul Senarai Daftar Bil. 6.6.1 Senarai Permohonan i. Klik butang untuk membatalkan bil dan klik butang untuk menghapuskan bil. Klik submodul Senarai Permohonan.1 Senarai Daftar Bil i. Bil yang telah dibatalkan boleh disemak dalam Senarai Bil Batal manakala bil yang telah dihapus tidak akan disimpan dalam senarai. ii. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah. Nota : Sebab-sebab pembatalan perlu dinyatakan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat. 89 . Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah mengikut tahun yang dipilih.7.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.7 Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu : 6.

90 . 6. untuk membatalkan permohonan.7. Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. 4. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. 2. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan. 3. Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Klik submodul Kelulusan Pindahan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: 1.2 Kelulusan Pindahan .GB i.

91 . Klik butang untuk membuat kelulusan. Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii.

Jika ada sebarang pertanyaan. Pilih bulan dan tahun yang dikehendaki.8. sila masukkan dalam ruang catatan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.8 Modul Penutupan Klik Modul Penutupan dalam Senarai Menu: 6. ii. 6. iii.1 Penutupan Bulanan i. Klik butang . 92 . Klik butang butang untuk meluluskan pindah peruntukan atau klik untuk tidak meluluskan pindah peruntukan tersebut. Klik submodul Penutupan Bulanan.

Peringatan: i. Seterusnya maklumat buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan seperti di bawah. Sekiranya maklumat adalah betul. klik butang sah. 93 . Mesej akak dipaparkan. Penutupan Akaun akan dilakukan pada setiap bulan SEBELUM kemasukan maklumat bulan berikutnya sebagai pengesahan ketepatan dan kebenaran maklumat terimaan dan bayaran yang dikuncimasuk.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.

Setelah pengesahan berjaya dibuat . Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang ingin disahkan.9. senarai pengesahan Penyata Penyesuaian Bank akan dipaparkan dalam skrin berikut : 94 . Seterusnya klik butang Pengesahan. ii. Klik submodul Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank.1 Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank i. iii. iv.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v.9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu : 6. Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan seperti di bawah: Nota: i. Klik butang untuk membatakan penutupan bagi bulan tersebut 6.

ii. Klik butang untuk membatalkan pengesahan. Pengurus Sekolah hendaklah memaklumkan kepada Pembantu Tadbir untuk membuat pembetulan ke atas kesilapan terlebih dahulu sebelum melakukan pengesahan bagi maklumat tersebut. Seterusnya klik butang Carian.9. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang telah disahkan.2 Penyata Penyesuaian Bank i. iii. 95 . Penyata akan dipaparkan. 6.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Jika maklumat yang dimasukkan adalah salah dan tidak tepat. ( Bagi semua modul yang memerlukan pengesahan Pengurus Sekolah ). Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank.

Pn.abdul@moe.my Akauntan 03-8884 7548 fiza. 2.muhamad@moe. Pn. Farahah Binti Faisol 7. Buat masa ini.my 03-8884 7537 azmi. my 03-8884 3693 elliza@moe. Pn.ahmad@moe.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi Perkhidmatan dan sokongan bagi sistem ini adalah berterusan.ahmad@moe. pihak yang boleh dihubungi adalah seperti berikut: No 1. Nurul Fiza Binti Ahmad 4.my Nama Jawatan Akauntan (KS) Akauntan No Telefon 03-8884 7293 03-8884 7549 fairahanis. my nurayuni. En. Rafizaitul Ashikin Binti Abdul Rashid 10.my E-mel 96 . Pengguna boleh menghubungi pegawai yang bertanggungjawab sekiranya menghadapi masalah ketika menggunakan e-SPKWS. my rafizatul.my 03-8884 7553 munawir@moe.gov.zinzuraini@moe.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 7 Perkhidmatan Dan Sokongan 7. Norhaini Binti Mohamad 8. Pn. Nurayuni Binti Zinzuraini 9. Pn.my 03-8884 7508 farahah.gov.gov. Munawir Bin Mohd Rukun 6.gov. Nurul Elliza binti Jasmin Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Pegawai Teknologi Maklumat 11.gov. Pn.faisol@moe.gov. Fairahanis Binti Serat 3.gov. En.mohamad@moe.my 03-8884 7518 03-8884 7515 03-8872 1435 norhaini. Azmi Bin Ahmad Penolong Akauntan 5.gov. Norsharizan binti Muhamad Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 03-8884 3833 sharizan. Pn.gov. Pn.gov.serat@moe.

zakaria@moe. Rosmaria Binti Zakaria Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan 03-8884 7516 rosmaria.mohamad@moe.gov.m y 14. En.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 12. Pn. Ahmad Azmi Bin Mohamad 03-8872 1436 ahmadazmi.gov.my 97 . Cik Norhasliza Binti Hassan 03-8884 7516 norhasliza.g ov.hassan@moe.my 13.

KPM. 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

3. 2 . KPM. 2. MODUL PERMULAAN MODUL DAFTAR BIL MODUL PINDAH PERUNTUKAN MODUL PENUTUPAN MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 4. 5.MODUL-MODUL YANG TERLIBAT : 1.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.MODUL PERMULAAN Pengurus Sekolah perlu mengesahkan semua submodul tersebut selepas PT selesai mengemaskini semua submodul tersebut. KPM. 3 .

4 .Maklumat Sekolah Klik bagi mengesahkan maklumat tersebut. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

KPM.Maklumat Baki Klik sekiranya maklumat tersebut adalah betul. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 5 .

KPM. 6 . 2 SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Maklumat Penyataan Penerimaan dan Pembayaran 1 Ulangi langkah yang sama untuk Maklumat Pembayaran.

KPM. 7 .Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan 1 Ulangi langkah yang sama untuk Maklumat Perbelanjaan. 2 SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM.Maklumat Kunci Kira-Kira Pengesahan hanya boleh dibuat sekiranya Kunci Kira-Kira telah diimbang. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 8 .

Batal Pengesahan Maklumat Sekiranya terdapat maklumat yang salah atau ingin mengemaskini maklumat yang telah disahkan. KPM. Pengurus Sekolah boleh membatalkan pengesahan tersebut di submodul yang berkaitan. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 9 .

MODUL DAFTAR BIL .

Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 11 .Pembatalan Bil Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar Bil – Submodul Senarai Bil Klik untuk membuat pembatalan bil.

KPM.SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 12 .

13 .MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

KPM. 14 .Senarai Permohonan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut. 15 . KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Kelulusan Pindahan Guru Besar Setelah mendapat kelulusan secara manual.

16 .Kelulusan Pindahan Guru Besar Pengurus Sekolah perlu membuat pilihan samaada pindah peruntukan tersebut diluluskan atau tidak. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM.MODUL PENUTUPAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 17 .

Penutupan Bulanan Pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan Klik Papar SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 18 .

Maklumat di buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan .

klik butang Sah Mesej akan dipaparkan .Sekiranya segala maklumat adalah betul.

Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan Klik butang untuk membatalkan penutupan .

KPM.MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 22 .

23 . KPM. Klik Carian dan penyata akan dipaparkan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Penyata Penyesuaian Bank Pengurus Sekolah diingatkan untuk menyemak terlebih dahulu Penyata Penyesuaian Bank tersebut sebelum membuat pengesahan Sila pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan.

KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank Masukkan bulan dan tahun yang berkenaan untuk disahkan Klik butang Pengesahan untuk mengesahkan Penyata Penyesuaian Bank yang telah dipilih. 24 .

25 . KPM.TERIMA KASIH LATIHAN SELEPAS INI… SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM. 1 . Kuala Lumpur Anjuran : Seksyen Akaun Sekolah.KURSUS HANDS ON SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH eSPKWS Tarikh: 25-28 Jun 2012 Tempat: Radius International Hotel. Bah. Akaun KPM SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

2 . Klik Masuk. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.moe. 3. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.my/spkws 2.Log masuk ke e-SPKWS Log masuk www.gov.

3 . Klik Profil Pengguna 3. kad pengenalan 2. Klik butang ini selepas mengemaskini maklumat nama.1. KPM. Klik butang ini dan kemaskini maklumat seperti yang diminta SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL PERMULAAN Perlu menguncimasuk semua maklumat tersebut kemudian di sahkan oleh Pengurus Sekolah. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 4 .

5 .Maklumat Sekolah 1. Tahun mula menggunakan sistem = 2012 2. KPM. Klik simpan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Klik tambah bagi menguncimasuk maklumat bank 2.Maklumat Akaun Bank Sekolah 1. Kuncimasuk maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk kumpulan wang terlibat dan kemudian klik butang Simpan Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang menutup akaun bank. jika hendak SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 6 .

Klik Simpan 2. Tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan. 7 .Pilih Perihal 1. Peringatan : Sekiranya terdapat penambahan perihal yang tiada lama senarai perihal. sila hubungi pihak admin. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

8 .Maklumat Baki 1. Kuncimasuk maklumat baki pada 31 Disember tahun lepas berdasarkan maklumat di subsidiari atau PATSKOM 2. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik Simpan apabila selesai.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 9 . Klik kemaskini sekiranya ingin mengemaskini maklumat tersebut.3. KPM.

Maklumat Penyata Penerimaan dan Pembayaran Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat. 10 . KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. KPM. 11 .

Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk. 12 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah diisi. KPM.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Maklumat Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 1. 13 . Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat.

KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.2. 14 .

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk. Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah diisi. 15 .

KPM. Kuncimasuk butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumat-maklumat lain yang berkaitan. 16 . 2. Klik simpan selepas semua maklumat dikuncimasuk Pastikan Kunci Kira-Kira imbang sebelum maklumat disimpan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Maklumat Kunci Kira-Kira 1.

KPM. Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang seperti di penyata bank 3. Klik untuk mengisi maklumat di Lampiran A (1) hingga Lampiran A ( 6) SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Maklumat Penyesuaian Bank ini adalah berdasarkan penyata penyesuaian bank pada 31 Disember 2011 2.Maklumat Penyata Penyesuaian Bank 1. 17 .

Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 2. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 18 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Lampiran A(1) 1.

4. Baucar) 3. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. 19 . Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi ini. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. (Rujuk Modul Bayaran – Submodul Daftar No. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.Lampiran A(3) 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 2.

Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.Lampiran A(4) 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran. 20 . KPM. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. (Kuncimasuk bil dalam Modul Daftar Bil) 3. 2.

Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai dan dapat dikenalpasti sumber/ pemberi wang tersebut. 21 . Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai dan tidak dapat dikenalpasti sumber/ pemberi wang tersebut. (contoh : EFT daripada Bahagian Kewangan) 1. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Lampiran A(5) 1.

2.Terimaan yang dikenalpasti 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 22 . KPM. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.

2. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut.Terimaan yang tidak dikenalpasti 1. KPM. 3. 23 . Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

2.Lampiran A(6) 1. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 3. KPM. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 4. 24 . Tarikh resit adalah berdasarkan tarikh terima penyata pada setiap bulan.

25 . KPM.Terima kasih SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL TERIMAAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 1 . KPM.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Sekolah boleh mengeluarkan resit terus dari modul ini.MODUL TERIMAAN Modul ini berperanan sebagai urusniaga terimaan sekolah. KPM. 2 .

resit seperti berikut di ikuti dengan 6 digit seperti contoh :  KK – Kumpulan Wang Kerajaan  KS – Kumpulan Wang SUWA  KA – Kumpulan Wang Asrama 2. Resit Pendaftaran no resit ini adalah bertujuan untuk mendaftar dokumen kewangan secara elektronik 1. Daftarkan no. Klik Daftar selepas menguncimasuk no resit tersebut. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 3 .Daftar No. KPM.

Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu – Terimaan bagi tahun hadapan 4. 3. Deposit:  Dibayar . 4 .Terimaan 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Jika terimaan adalah Deposit Diterima 2. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dikuncimasuk. 2. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi.Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima . Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu:  Semasa – Terimaan bagi tahun semasa ABT .

4. 5 . 3.Terimaan Cek Batal 1. Senarai cek yang belum ditunaikan akan dipaparkan dan pengguna boleh memilih no. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dikuncimasuk. cek yang hendak dibatalkan. 2. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Submodul ini berfungsi apabila terdapat cek yang perlu dibatalkan. Melalui modul ini resit akan dijana secara automatik dan maklumat cek batal akan dikemaskini di Buku Tunai Terimaan secara automatik. KPM.

6 . Pilih bulan dan kemudian klik Carian. KPM.Senarai Cek Batal 1. 2. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Menyenaraikan setiap resit untuk cek batal dan maklumat cek batal.

Submodul ini diwujudkan bagi memudahkan pengguna merekod resit manual yang dibatalkan. 7 . KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Resit Batal 1. Namun begitu. submodul ini hanya berfungsi sekiranya pengguna masih di dalam fasa peralihan dari manual ke sistem (manual dan sistem berjalan secara serentak).

Senarai resit yang telah batal akan dipaparkan dalam Senarai Terimaan Batal. KPM.Senarai Terimaan Batal 1. Pilih bulan dan kemudian klik Carian. 2. 8 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

(rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4. 9 . Submodul ini akan menyenaraikan semua transaksi terimaan yang telah dikuncimasuk.Senarai Terimaan 1. Perhatian: Sebarang penambahan. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. Senarai terimaan ini boleh disemak secara bulanan. 3.Klik butang untuk mengemaskini maklumat. KPM. 1. Terdapat dua (2) jenis kemaskini iaitu : Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja dan Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit.Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. 2. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Klik butang untuk mencetak resit. Klik pada butang untuk membatalkan resit.

10 . Pilih bulan dan klik Carian. KPM.Buku Tunai Terimaan 1. Buku Tunai Terimaan hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi terimaan Buku Tunai Terimaan perlu dicetak pada setiap bulan. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini 11 .

12 . ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan.

13 . KPM.JOM BUAT LATIHAN !!! SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

CONTOH RESIT RASMI PEJABAT 14 .

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank Klik kemaskini 15 .

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb…) 1. Pilih tarikh wang dimasukkan ke bank 2. Klik kemaskini 16 .

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb…) 17 .

18 .CARA MENGEMASKINI PERIHAL Klik butang ini SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

19 .CARA MENGEMASKINI PERIHAL ( samb… ) Kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

CARA MENGEMASKINI RESIT Klik butang ini SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 20 . KPM.

21 . KPM.CARA MENGEMASKINI RESIT (samb…) Kemaskini status.jenis terimaan dan deposit sahaja yang dibenarkan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM. 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL DAFTAR BIL SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL DAFTAR BIL 2 .

Tarikh Bil Diterima adalah berdasarkan tarikh cop bil diterima. (Hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketigatiga kumpulan wang) 2. Buat masa sekarang. sila pilih salah satu perihal yang terlibat.Tambah Bil 1. 3 . Klik Tambah Pembekal sekiranya nama pembekal tersebut belum di daftarkan. sekiranya bil yang diterima merangkumi banyak perihal. 3.

bagi butiran yang lain. Sekolah wajib mengunci masuk nama pembekal. 4 . sekolah boleh mengemaskini maklumat tersebut (jika ada).Tambah Pembekal 1.

Klik untuk menghapus pembekal yang tidak diperlukan. Klik untuk mengemaskini maklumat pembekal. Semua pembekal yang telah didaftarkan akan dipaparkan dalam senarai ini. 3. 2.Senarai Pembekal 1. 5 .

6 .Senarai Bil Batal 1. Bil-bil hanya boleh dibatalkan oleh Pengurus Sekolah.

Laporan Daftar Bil 1. Laporan Daftar Bil perlu dicetak pada setiap akhir bulan. 7 . Pilih bulan dan klik Carian.

Laporan ini boleh diakses setiap bulan. Pilih bulan dan klik Carian. Sekolah diingatkan untuk menyelesaikan bayaran semua bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil didaftarkan / diterima.Laporan Bil Belum Bayar Laporan Bil Belum Bayar Submodul ini akan menyenaraikan bil-bil yang telah didaftarkan tetapi belum dibawah oleh sekolah. 8 .

Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat. 9 .Pembatalan Bil Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar BIl. Klik untuk membuat pembatalan bil.

Mudah nak faham sistem ini. JOM KITA BERBENGKEL 10 .

KPM 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL BAYARAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL BAYARAN 2 .

Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Permulaan. Kuncimasuk no. Pastikan mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun 3 .Daftar No. Klik untuk membuat pembatalan pendaftaran sekiranya tersalah kuncimasuk nombor baucar. 3 3. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi. Klik untuk memberhentikan penggunaan nombor baucar tersebut. Klik Daftar 1. Baucar 1 2 2.baucar seperti contoh.

4 . cek yang bakal digunakan pada tahun semasa sahaja) 3.Daftar No. kuncimasuk no. 3 1. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat. Kuncimasuk no. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. (Kuncimasuk buku cek yang sedang digunakan) 2. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. Cek 1 2 * Dijana secara auto. (sekiranya menggunakan buku cek tahun sebelum ini.

Kuncimasuk amaun berdasarkan peruntukan yang digunakan 3 4. Klik Simpan apabila selesai menguncimasuk maklumat pembayaran. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek ditulis. 5. 5 . Pilih deposit (jika berkenaan) 6. Pilih Bil – Maklumat bil akan ditarik dari Modul Daftar Bil 3. 2. 4 5 6 * Dijana secara auto.Bayaran 1 2 1.

3.Klik butang untuk mencetak baucar. untuk mengemaskini maklumat. Perhatian: Sebarang penambahan. 6 . 1. Pilih bulan dan klik Carian.Senarai Bayaran 1.Klik pada butang untuk membatalkan baucar. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.Klik butang 2. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4. Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank.

Senarai Bayaran Batal Pilih Bulan dan klik Carian Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang dibatalkan. 7 . Semua baucar yang dibatalkan ini akan dipaparkan dalam Buku Tunai Bayaran.

Cek Rosak 1 * Dijana secara auto.00 Catatkan sebab-sebab cek tersebut rosak. 3. 8 . Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak Kuncimasuk amaun cek yang rosak ATAU kuncimasuk amaun RM0. 2 3 4 1. 4. 2. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dilengkapkan.

Senarai Cek Rosak
Pilih Bulan dan klik Carian

Submodul ini akan menyenaraikan semua cek yang telah rosak.

9

Buku Tunai Bayaran
Pilih Bulan dan klik Carian

Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran.

Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan.

10

Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini

11

Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan, ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.

12

Mudah nak faham sistem ini. JOM KITA BERBENGKEL 13 .

Klik butang untuk mencetak baucar.1. 14 . Perlu mendapat perakuan secara manual.

Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Dibenarkan untuk mengemaskini perihal sekiranya tidak mengubah Jumlah Keseluruhan baucar. 15 .1. Tarikh Cek tidak boleh dikemaskini. Dibenarkan untuk mengemaskini status deposit sahaja.

Dokumen sokongan untuk baucar ini adalah salinan cek rosak.Klik pada butang untuk membatalkan baucar. 16 .4. Baucar tersebut perlu difailkan bersama baucar yang lain. baucar tersebut perlu dicetak terlebih dahulu kemudian dibatalkan. Sekiranya baucar telah disediakan tetapi cek yang ditulis rosak.

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PANJAR WANG RUNCIT SEKYEN AKAUN SEKOLAH. KPM 1 .

MODUL PANJAR WANG RUNCIT (PWR) 2 .

Penambahan PWR – Bagi sekolah yang ingin membuat penambahan amaun PWR. 5. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah ( cth : Pengetua SMT Tuanku Jaafar ) 3. Klik Simpan setelah selesai menguncimasuk semua maklumat. 1. 4.Pendahuluan / Penambahan PWR 1 2 3 * Dijana secara auto. Pendahuluan PWR – Bagi sekolah yang pertama kali mewujudkan PWR. 2. * Dijana secara auto. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 3 5 . Pilih tarikh cek ditulis.Kunci masuk amaun mengikut jenis peruntukan yang diambil sebagai pendahuluan/penambahan PWR. 4 * Dijana secara auto.

2. 7 6 4 .Bayaran PWR 1 2 3 4 1. Pilih peruntukan yang berkenaan dan kuncimasuk amaun. 5. 5 4. Nombor Baucar Kecil hendaklah dikuncimasuk dan dikawal sendiri oleh PT. Kunci masuk perihal PWR. Di jana secara automatik. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku dan klik . 3. Kunci masuk nama penerima wang PWR tersebut. 6. Klik Simpan setelah semua maklumat lengkap diisi. 7.

2. Sekiranya ada rekupmen untuk ketiga-tiga kumpulan wang. Klik Simpan. . Butiran di ruangan ini akan dijana secara automatik berdasarkan pembayaran PWR yang telah dibuat sebelum ini. Rekupmen hanya boleh dibuat apabila Buku Tunai PWR telah ditutup. 4 Tarikh rekupmen dan tarikh penutupan 5 tidak boleh sama. rekupmen akan berlaku serentak.Rekupmen PWR 1 2 1. 3 4. Pilih tarikh rekupmen berlaku. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah ( cth : Pengetua SMT Tuanku Jaafar ) 3. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku.

Senarai Pendahuluan / Penambahan PWR Pilih Bulan dan klik Carian. Klik Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat. untuk membatalkan transaksi tersebut. 6 . Submodul ini akan menyenaraikan semua pendahuluan / penambahan PWR yang dibuat oleh pengguna sistem.

Senarai Bayaran PWR Pilih Bulan dan klik Carian. untuk membatalkan transaksi tersebut. 7 . Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang telah dibuat di submodul Bayaran PWR. Klik Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat.

Submodul ini akan menyenaraikan semua terimaan PWR yang telah dibatalkan di Submodul Pendahuluan / Penambahan PWR. 8 .Senarai Terimaan Batal PWR Pilih Bulan dan klik Carian.

9 . Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran PWR yang telah dibatalkan di Submodul Bayaran PWR.Senarai Bayaran Batal PWR Pilih Bulan dan klik Carian.

3. Pastikan butiran tersebut betul. Klik Tutup 10 . Kunci masuk tarikh penutupan dan klik 2.Penutupan Buku Tunai PWR 1 2 3 1.

Buku Tunai PWR Pilih Bulan dan klik Carian. 11 . Buku Tunai PWR perlu dicetak setiap kali ditutup. Klik Papar untuk mencetak Buku Tunai PWR.

12 .

1 . KPM.KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 2 . KPM.

5. 1 2 3 4 5 2. Nyatakan sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki. Kunci masuk amaun yang hendak dipindahkan. Pilih tarikh berdasarkan tarikh permohonan.Antara Kumpulan Matapelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan Sahaja) 1. Nyatakan sebab-sebab yang membolehkan pindah peruntukan dibuat. Pilih peruntukan yang hendak dipindahkan. 4. 6 7 8 7. KPM. Kunci masuk amaun tanggungan yang diperlukan pada masa akan datang bagi peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan. 3 . 3. Kunci masuk amaun tanggungan yang diperlukan pada masa akan datang bagi peruntukan yang hendak dipindahkan. Pilih peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan. 6. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 8.

KPM. 4 .Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) Hanya untuk Kumpulan Wang Kerajaan sahaja. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Pindah peruntukan antara PCG Matapelajaran dan PCG Bukan Matapelajaran Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran.

Antara Kump. 2. Antara peruntukan – Pindah peruntukan yang berlaku dalam Kump. 5 . KPM. Wang Asrama. Wang SUWA ATAU pindah peruntukan yang berlaku dalam Kump. Wang (KW) – Pindah peruntukan dari KW SUWA ke KW Kerajaan ATAU KW SUWA ke KW Asrama.Antara Kumpulan Wang Sekolah Terdapat dua (2) jenis pindahan : 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran.

6 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. Klik butang 2. borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual.Senarai Permohonan Pilih tahun dan klik Carian Nota: 1. untuk membatalkan permohonan. Klik butang mencetak borang pindah peruntukan. 1. Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. KPM. Perhatian: Selepas permohonan dibuat. (permohonan tiada dalam senarai) 2.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Kelulusan Pindah Peruntukan Pilih tahun dan klik Carian Penerangan adalah seperti submodul Senarai Permohonan. KPM. 7 .

KPM. Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut. 8 .Kelulusan Pindahan Guru Besar Setelah mendapat kelulusan secara manual. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

9 . KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Kelulusan Pindahan Guru Besar Pengurus Sekolah perlu membuat pilihan samaada pindah peruntukan tersebut diluluskan atau tidak.

.

11 .TERIMA KASIH LATIHAN SELEPAS INI… SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 1 .

Maklumat Penyata Penyesuaian Bank .

Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank Pilih bulan dan tahun. kemudian klik ‘Carian’. .

.

Klik Simpan . Kunci masuk amaun baki seperti di Penyata Bank 2.Tambah Baki Bank 1 2 1.

369.09 152.JAN 30 .00 500.500.09 14.548.380.500.JAN 30 .59 174.122.JAN Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 200.JAN 25 .848.000.380.09 180.80 1 31 Januari 2010 PENGETUA SMK PRESINT 11(1) (KW KERAJAAN) 014075 001111 002103 002102 002105 002107 002106 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS TOTAL CREDITS 174.JAN 30 .JAN 22 .80 174.00 750.119.622.00 626.048.21 + + + + BUTIR URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS AMOUNT BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 13.59 174.09 13.09 180.JAN 24 .59 175.00 28.80 .380.JAN 18 .JAN 13 .00 502.00 11.748.09 152.JAN 7 .048.BANK ISLAM PUTRAJAYA TARIKH PENYATA STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS TARIKH MASUK ENTER DATE BEGINNING BALANCE 6 .09 153.00 139.50 5.00 300.119.

Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank .

09 180.119.048.848.BANK ISLAM PUTRAJAYA 1 TARIKH PENYATA PENGETUA SMK PRESINT 11(1) (KW KERAJAAN) STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS TARIKH MASUK ENTER DATE BEGINNING BALANCE 6 .00 500.JAN 25 .380.122.622.80 014075 31 Januari 2010 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS 174.JAN 13 .JAN 22 .00 11.80 174.09 180.JAN 30 .00 626.000.500.380.09 13.380.00 502.00 750.JAN 24 .00 139.548.JAN 30 .JAN 7 .80 .59 175.JAN 18 .JAN 30 .JAN Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 002105 002107 002106 002103 002102 001111 200.09 152.369.748.119.59 174.50 5.048.09 152.09 153.00 28.09 14.59 174.21 + + + + BUTIR URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS AMOUNT BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 13.00 300.500.

Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank .

.

.

KPM 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL ABB / ABT SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL ABT/ABB 2 .

3 . Kunci masuk maklumat penghutang dengan lengkap dan klik Simpan.DAFTAR ABT ABT perlu didaftar pada akhir tahun (jika ada).

SENARAI ABT Submodul ini akan menyenaraikan semua ABT yang telah didaftarkan. 4 .

Semak senarai ABB tersebut dan klik Hantar ABB sekiranya semua maklumat tersebut adalah benar.MODUL TERIMAAN SENARAI ABB Submodul ini akan menyenaraikan semua bil yang belum dibayar berdasarkan maklumat dalam Modul Bayaran. 5 . Submodul Laporan Bil Belum Bayar.

Kita ke bengkel dulu. 6 .

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL LAPORAN .

MODUL LAPORAN .

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Klik cetak penyata .

PENYATA PENDAPATAN DAN MODUL TERIMAAN PERBELANJAAN Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

PENYATA PENDAPATAN DAN MODUL TERIMAAN PERBELANJAAN Klik cetak penyata .

KUNCI TERIMAAN MODUL KIRA-KIRA Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

KUNCI TERIMAAN MODUL KIRA-KIRA Klik cetak penyata .

AKAUN SUBSIDIARI MODUL TERIMAAN Pilih perihal dan klik Carian. Klik cetak penyata .

. SELAMAT MENGAPLIKASIKAN SISTEM INI DI SEKOLAH.SELESAI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful