Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

MANUAL PENGGUNA

SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (e-SPKWS) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Disediakan oleh: Bahagian Akaun dan Bahagian Pengurusan Maklumat (Kemaskini Terkini : November 2011)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

PENDAHULUAN
Manual ini disediakan khas bagi kegunaan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja bagi mendapatkan panduan dalam menggunakan Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) secara lebih efektif. Ia mengandungi panduan lengkap beserta skrin antaramuka sebenar e-SPKWS bagi memberi penjelasan yang lebih mudah difahami dan diaplikasi oleh pengguna. Ia juga merupakan rujukan awal bagi pengguna mengenalpasti kaedah penggunaan e-SPKWS yang betul dan berkesan. Semoga manual pengguna ini dapat membantu pengguna untuk mengurus dan menyelenggarakan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah melalui e-SPKWS dengan lebih berkesan.

2

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

KANDUNGAN
BAB 1 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Tujuan Skop Objektif Keterangan modul Kategori pengguna 5 5 5 6 8

BAB 2 Pemasangan 2.1 2.2 Keperluan sistem Pemasangan sistem 9 9

BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3.1 3.2 3.3 3.4 Ciri keselamatan Keselamatan katalaluan Keselamatan sesi Panduan keselamatan 10 10 10 10

BAB 4 Memulakan Aplikasi 4.1 4.2 4.3 Panduan Pengguna Menentukan Paparan Skrin Menghalang Pop-up Window 11 11 12

BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Modul Permulaan Modul Terimaan Modul Daftar Bil Modul Bayaran Modul Panjar Wang Runcit Modul Pindah Peruntukan Modul Penyesuaian Bank 13 15 16 38 45 48 54 61 65

3

3 6.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi 96 4 .11 Modul ABT/ABB Modul Laporan 71 73 BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah 6.5 6.10 5.2 6.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Carian Kumpulan Wang Modul Permulaan Batal Pengesahan Maklumat Modul Daftar Bil Modul Pindah Peruntukan Modul Penutupan Modul Penyesuaian Bank 79 81 82 83 88 88 89 92 94 BAB 7 Perkhidmatan dan Sokongan 7.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.7 6.1 6.8 6.4 6.6 6.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata Penerimaan dan Pembayaran terus dapat dijana secara elektronik. cepat dan efisien melalui sistem berkomputer ini pastinya akan menjadi pemangkin kepada peningkatan komitmen dan motivasi pegawai kewangan dalam melaksanakan tugas-tugas kewangan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 1 Pengenalan 1. iv. ii. Proses kerja yang lebih mudah. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan menyimpan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah secara lebih efisien dan efektif.3 Objektif e-SPKWS dibangunkan bagi memenuhi objektif seperti berikut : i. Penyediaan resit dan baucar terus dari sistem akan dapat meningkatkan lagi kawalan dalaman Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah. Malahan. Bahagian Audit Sekolah juga diberi autoriti untuk melakukan pemantauan ke atas sekolah-sekolah melalui online. Penyata kewangan tahunan sekolah yang terdiri daripada laporan-laporan seperti Kunci Kira-kira. Pengumpulan maklumat transaksi terimaan dan transaksi bayaran di sekolah yang berkenaan. Mengurangkan kerja pembantu tadbir di sekolah-sekolah khususnya. 1. Pemantauan secara online dapat dilakukan terus daripada Bahagian Akaun dan juga ketua PTJ yang lain. 1.2 Skop i.1 Tujuan e-SPKWS adalah sistem perakaunan berkomputer yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyelenggara perakaunan kumpulan wang sekolah secara berelektronik. iii. ii. Penghasilan laporan bagi maklumat-maklumat penting untuk diserahkan kepada pihak 5 .

Modul ini menguruskan transaksi bayaran bermula daripada penyediaan baucar sehingga kepada perekodan di buku tunai kumpulan wang sekolah yang berkaitan. Modul Carian 3. Ia juga dapat membantu sekolah untuk menganalisa bil atau tuntutan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari dan mengawal Akaun Belum Bayar bagi setiap tahun kewangan berakhir 31 Disember. Modul Daftar Bil 6. Modul Bayaran 7. 6 . Urusan percetakan baucar bayaran juga boleh dibuat dalam modul ini. Modul ini digunakan bagi kemasukan data permulaan sebelum memasukkan sebarang data-data tahun semasa (tahun pertama menggunakan e-SPKWS sahaja).4 Keterangan modul Terdapat 13 modul utama dalam e-SPKWS Versi 1. Pengguna selain daripada Pentadbir Sistem tidak dibenarkan masuk ke modul ini. Modul Terimaan 5. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan semua bil dan tuntutan yang diterima oleh sekolah.0: BIL MODUL 1. Modul ini membantu pengguna memudahkan carian untuk pilihan nama sekolah dan jenis kumpulan wang sebelum memulakan sebarang capaian dalam sistem ini. Modul Pentadbir Sistem PENERANGAN Modul ini menyelenggara pengurusan sistem yang berkaitan dengan maklumat pengguna sistem dan maklumat perihal kumpulan wang sekolah. 2. Modul Panjar Wang Modul ini dapat membantu sekolah menyelenggara akaun Runcit Panjar Wang Runcit bermula dari urusan perekodan permulaan atau penambahan amaun Panjar. Modul Pindah Modul ini akan membantu sekolah untuk menyediakan Peruntukan permohonan pindah peruntukan. Urusan percetakan resit pejabat juga boleh dibuat dalam modul ini. Modul ini menguruskan transaksi terimaan bermula daripada pengeluaran Resit Pejabat sehingga kepada perekodan terimaan di buku tunai kumpulan wang sekolah. Modul Permulaaan 4. rekupmen dan seterusnya perekodan dalam buku tunai Panjar Wang Runcit.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 1. Semua catatan pelarasan dan keperluan perekodan berkaitan pindah peruntukan akan 8.

Modul Penyesuaian Modul ini akan membantu pihak sekolah bagi menyesuaikan Bank baki di Buku Tunai dengan Baki di Penyata Bank. Penyata Penerimaan dan Pembayaran 2. Modul Laporan 13. segala terimaan dan bayaran tidak boleh dikuncimasuk dalam bulan semasa lagi bagi mengelakkan sebarang penyelewengan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) terus dijana melalui sistem. Ia perlu disediakan bagi setiap akaun kumpulan wang yang diselenggara. Akaun Subsidiari Modul ini membantu pengguna untuk membuat pelarasan akaun bagi tujuan mengenalpasti mana-mana akaun yang memerlukan pelarasan bagi tujuan pengauditan. 11. Modul ABT/ABB Modul ini diwujudkan bagi memudahkan sekolah untuk menyediakan Penyata Akaun Tahunan Sekolah pada tempoh perakaunan tersebut. Sistem akan membantu sekolah untuk mengiktiraf ABT/ABB pada akhir tahun dengan memasukkan butiran maklumat ABT dan menyemak maklumat ABB dalam modul ini. Ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam buku tunai serta ia dapat menentukan jumlah tunai sebenar yang terdapat dalam akaun semasa di bank. 12. Modul ini memaparkan senarai laporan yang boleh dijana melalui sistem iaitu : 1. 9. Modul Penutupan Modul ini hanya boleh diakses oleh Pengurus Sekolah sahaja untuk membuat pengesahan. Modul Pelarasan 7 . 10. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 3. Kunci Kira-kira 4. Selepas pengesahan dibuat ke atas ketepatan dan kebenaran amaun yang masukkan oleh Pembantu Tadbir.

Kategori Tahap Capaian 1.Dibenarkan mengubahsuai data dan mencapai laporan sahaja. Pentadbir juga bertanggungjawab menyelesaikan masalah teknikal yang dihadapi oleh pengguna sistem. Pengurusan Boleh mengakses maklumat dan menyemak laporan sahaja.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 1.Pembantu Tadbir . Pentadbir Sistem Memiliki tahap capaian sepenuhnya bagi mengubahsuai sistem.Pengurus Sekolah . 2.5 Kategori Pengguna Terdapat tiga (3) kategori pengguna e-SPKWS seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Bil.Pengesahan maklumat dan laporan yang dimasukkan. . 3. mencapai dan mengemaskini data. 8 . Operasi .

1 Keperluan sistem 2.2 Perisian : i. Keperluan minimum Pentium II ++ Tetikus.1. 2.my/spkws/ Sila rujuk langkah-langkah memulakan e-SPKWS dalam Bab 4 untuk maklumat lanjut.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 2 Pemasangan 2. vi.gov.1 Perkakasan : i. 9 . v. v. Windows 98 ke atas. Rangkaian internet. iii.2 Internet Explorer 5. iv. Skrin resolusi 1024 x 768 Java Runtime Environment Adobe Reader Pemasangan sistem e-SPKWS merupakan sistem berasaskan web dan memerlukan pelayar web Internet Explorer. Alamat URL bagi e-SPKWS ialah http://www. iii. Kad rangkaian dan alat-alat rangkaian yang lain.1.moe. iv. Papan kekunci. ii. ii.5 ke atas. Pencetak 2.

Sekiranya individu tidak memiliki ID pengguna dan kata laluan yang didaftarkan.1 Ciri-ciri keselamatan e-SPKWS dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang terjamin. pengguna akan dilog keluar secara automatik. 3. pengguna perlu memasukkan kata laluan terlebih dahulu. 10 . akses adalah tidak dibenarkan. 3. Gunakan kata laluan yang tidak mudah diteka dan elakkan daripada mempunyai ID pengguna dan kata laluan yang sama. 3. Pastikan log keluar daripada sistem apabila tidak menggunakan sistem. Antara fungsi keselamatan dalam e-SPKWS adalah: Nama Pengguna dan Kata Laluan Data disimpan secara automatik di server KPM. ii.2 Keselamatan katalaluan Untuk mencapai e-SPKWS.4 Panduan keselamatan Untuk memastikan keselamatan data-data yang disimpan di dalam e-SPKWS adalah terjamin. pengguna perlu mematuhi panduan keselamatan yang tertentu selain dari ciri-ciri keselamatan yang sedia ada dalam e-SPKWS.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3. Sesi ditamatkan secara automatik sekiranya sistem tidak aktif. Rahsiakan kata laluan daripada pihak lain. Sila rujuk Bab 5 untuk langkah-langkah mengubah kata laluan. iii.3 Keselamatan sesi Sekiranya sistem tidak aktif dalam masa lebih dari 15 minit. Pengguna perlu log semula untuk mencapai sistem. Antara perkara yang perlu dipatuhi adalah: i.

1 Panduan Pengguna i. ii. Klik kanan di skrin ii. Sekiranya tiada apa . i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 4 Memulakan Aplikasi 4.3 untuk maklumat iii. Pilih tab Settings 11 . lanjut. Anda dinasihatkan menggunakan pelayar internet Microsoft Internet Explorer versi 5. Aplikasi ini dibangunkan dan diuji sepenuhnya menggunakan pelayar internet berkenaan. Rujuk Perenggan 4. Pilih Properties semak penghalang popup pada pelayar internet anda.5 ke atas. 4.apa yang berlaku setelah anda menggunakan pelayar internet yang dicadangkan seperti skrin log masuk ke aplikasi e-SPKWS tidak dipaparkan.2 Menentukan paparan skrin.

4.my/spkws/ iii. iv. Klik pada ikon "blocked". i. Tekan Enter. Tukar paparan skrin kepada 1024 x 768 pixel v.moe.3 Menghalang Pop-Up Window. Buka web browser Internet Explorer.gov.gov. Taip alamat http://www.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. ii.my” 12 . Seterusnya pilih “Always allow pop-ups from www.moe. Klik butang Apply dan kemudian klik butang OK.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir 5.moe. Buka web browser Internet Explorer. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan. iv. Taip alamat http://www.1 Log masuk ke e-SPKWS i. Tekan Enter. ii.my/spkws/ iii.gov. 13 .

Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah. skrin berikut akan dipaparkan: vi. Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul. mesej berikut akan dipaparkan: 14 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v.

Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan. hubungi Pentadbir Sistem*. viii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vii. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini. 15 . Klik Profil Pengguna ii. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan. (* rujuk Bab 7) 5.2 Tukar Kata Laluan: i.

3 Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu : 16 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini.

Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat yang diperlukan.1 Maklumat Sekolah i.2 Maklumat Akaun Bank Sekolah i. ii. 5.3.3. 17 . Klik submodul maklumat sekolah untuk mengaktifkan tahun mula guna sistem bagi kumpulan wang yang berkaitan. Pilih tahun dan kemudian klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

Masukkan maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk setiap kumpulan wang dalam paparan berikut kemudian klik butang Simpan. Nota : Jika pertukaran akaun bank berlaku pada awal bulan. iv. Senarai akaun yang telah ditutup akan dipaparkan seperti di bawah. iii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. 18 . Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang jika hendak menutup akaun bank. sila pastikan Penyesuaian Bank untuk bulan sebelumnya perlulah dibuat terlebih dahulu sebelum menutup akaun bank yang lama. Skrin seperti berikut akan dipaparkan apabila maklumat berjaya ditambah.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. akan 19 . Seterusnya klik butang Simpan. ii.3. Seterusnya mesej dipaparkan.3 Pilih Perihal i. Klik submodul pilih perihal dan tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan.

Klik submodul maklumat baki dan masukkan maklumat baki bagi setiap perihal kumpulan wang yang berkaitan.3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Seterusnya klik butang Simpan. 20 .4 Maklumat Baki i.

Untuk membuat pengemaskinian data.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Selepas klik butang Simpan. dan iii. klik butang skrin berikut akan dipaparkan. Klik butang Simpan setelah membuat pengemaskinian data. iv. 21 .skrin dan mesej akan dipaparkan.

5 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii. i. Klik butang simpan. untuk menambah maklumat baru. Klik submodul maklumat penyata penerimaan & pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan. Lengkapkan maklumat penerimaan seperti di paparan berikut dan seterusnya klik butang 22 .3.

Klik submodul penyata pendapatan & perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan. Klik butang pada skrin seperti dalam perkara 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Selepas klik butang simpan. mesej akan dipaparkan. klik di maklumat pembayaran (rujuk perkara 5. v. Klik butang untuk menambah maklumat baru. Selepas klik butang simpan.3. vi.5 i) & langkahlangkah adalah sama seperti di atas. Nota : Bagi mengisi maklumat pembayaran. ii.3. 5. mesej akan dipaparkan. i.3. iv. Lengkapkan maklumat seperti dalam paparan berikut dan kemudian klik butang simpan. Buat pengemaskinian data yang diperlukan dan klik butang Simpan.5 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data.6 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. 23 .

klik di maklumat perbelanjaan (rujuk 5.6 i) & . iv.3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Nota : Bagi mengisi maklumat perbelanjaan. v. Selepas klik butang simpan. Mesej Klik butang akan dipaparkan. vi.langkahlangkah adalah sama seperti di atas.6 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data.3. pada skrin seperti dalam perkara 5. 24 . Kemaskini data yang diperlukan dan klik butang Simpan. mesej akan dipaparkan.

Klik submodul maklumat kunci kira-kira dan isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumatmaklumat lain yang berkaitan. 25 .7 Maklumat Kunci Kira-kira i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.3. Seterusnya. klik butang Simpan.

Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang 26 .1 Akaun Belum Terima i.7. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. 5. Seterusnya klik Ok dan semak semula maklumat yang telah dimasukkan. mesej seperti berikut akan di paparkan.3. ii. Jika maklumat kunci kira-kira belum imbang semasa klik butang simpan.

3. Senarai ABT yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang 27 . ii.7.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. 5.2 Deposit Dibayar i. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan. 28 . Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.3. 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii.7. ii.3 Akaun Belum Bayar i.

3. ii.7. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan. 29 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Senarai Deposit Diterima yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.4 Deposit Diterima i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii.

ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. 30 .7.5 Terimaan Terdahulu i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii. Senarai Terimaan Terdahulu yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Nota: Pengurus Sekolah hendaklah melakukan Pengesahan bagi setiap submodul yang telah dimasukkan/ dikemaskini. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.3.

Klik butang Lampiran A(1) menambah maklumat. isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda 5.1 Lampiran A1 i.3. Kemudian. iii. Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang.8 Maklumat Penyata Penyesuaian Bank i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 31 . ii.8. ii. . Klik submodul maklumat penyata penyesuaian bank.3.

3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan.2 Lampiran A3 i.8. ii. 5. Klik butang Lampiran A(3) menambah maklumat. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 32 .

ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi Caj Perkhidmatan Bank. 5.3 Lampiran A4 i. Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik butang Lampiran A(4) menambah maklumat.8. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 33 .3. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan. iii.

Nota bagi perkara nombor 3 hingga 7 : Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran. 34 . Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.

Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan sila pilih yang mana berkaitan. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. iv. 35 .3. skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat. Klik butang Lampiran A(5) ii. iii.4 Lampiran A5 i.8.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. 36 . skrin berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti.

Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.3. Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin iii. Nota: Pastikan nombor resit didaftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi tersebut.5 Lampiran A6 i. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vi. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. 5. 37 .8. Klik butang Lampiran A(6) menambah maklumat. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.

ii. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik submodul Terimaan Masukkan butiran terimaan yang berkaitan 38 . Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Klik submodul Daftar No Resit untuk pendaftaran penggunaan resit. Masukkan nombor resit mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.4.4 Modul Terimaan Klik Modul Terimaan dalam Senarai Menu : 5.1 Daftar No. Seterusnya klik butang Daftar.4. Resit i.2 Terimaan i. iii. 5.

2.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu: Semasa – Terimaan bagi tahun semasa ABT . 5 dan No. No.Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima . 8: 1. Deposit: Dibayar .Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu – Terimaan bagi tahun hadapan 3. 4. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi.Jika terimaan adalah Deposit Diterima 39 . Seterusnya klik butang Simpan Nota bagi No.

Pilih nombor cek yang hendak dibatalkan. 40 . Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan. Kemudian klik butang Carian. 5. Lengkapkan maklumat yang perlu seperti dalam skrin berikut dan kemudian klik butang Simpan. iii. Seterusnya klik butang Simpan. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.3 Terimaan Cek Batal i.4. iv. Klik Terimaan Cek Batal (jika ada).

iii.4. Seterusnya klik butang Simpan 41 . Klik submodul Resit Batal jika ada ( bagi resit yang dibatalkan secara manual ) Masukkan maklumat resit yang dibatalkan seperti dalam skrin berikut.4 Seterusnya mesej akan dipaparkan. ii. Resit Batal i. 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v.

Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. klik butang 3. Nota: 1. ( Terimaan yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. klik butang 2.5 Senarai Terimaan i. Klik submodul Senarai Terimaan untuk membuat semakan transaksi terimaan yang telah dimasukkan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. iii.4. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. Klik butang untuk tujuan kemaskini maklumat terimaan. 42 . (rujuk Penyata Bank bulan semasa) Klik pada butang untuk membatalkan resit. untuk mencetak resit. 4. untuk mengemaskini maklumat Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. Perhatian: Sebarang penambahan.

4. ( Terimaan Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 5. ii.6 Senarai Terimaan Batal i. Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit. 43 . 2. Klik submodul Senarai Terimaan Batal untuk membuat semakan terimaan yang dibatalkan. 1.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Kemaskini maklumat terdiri daripada 2 iaitu . Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja.

Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 44 .7 Senarai Cek Batal i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii.4. Klik submodul Buku Tunai Terimaan Sekolah.4. Nota : • Buku tunai terimaan hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi terimaan untuk tujuan semakan. 5. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. ( Cek Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang carian.8 Buku Tunai Terimaan i. ii. Klik submodul Senarai Cek Batal untuk membuat semakan cek yang dibatalkan.

Masukkan butiran Pembekal dalam Tambah Pembekal dan seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Daftarkan butiran bil yang diterima dalam skrin seperti dipaparkan.5 Modul Daftar Bil Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu: 5.5.1 Tambah Bil i. (Jika pembekal tiada dalam senarai sahaja) 45 . ii.

5. 5.2 Senarai Pembekal i. Klik submodul Senarai Daftar Bil untuk melihat bil yang telah didaftarkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Sekolah hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketiga-tiga kumpulan wang .5.3 Senarai Daftar Bil i. 46 . untuk melihat senarai pembekal yang 5. Klik submodul Senarai Pembekal telah didaftarkan.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.5.4

Senarai Bil Batal i. Klik submodul Senarai Bil Batal untuk melihat bil yang telah dibatalkan.

Nota: Bil yang hendak dibatalkan atau dihapus hanya boleh dilakukan oleh Pengurus Sekolah sahaja.

5.5.5

Laporan Daftar Bil i. ii. Klik submodul Laporan Daftar Bil. secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ( Laporan Daftar Bil boleh disemak

5.5.6

Laporan Bil Belum Bayar i. ii. Klik submodul Laporan Bil Belum Bayar. ( Laporan Bil Belum Bayar boleh disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

47

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6

Modul Bayaran Klik Modul Bayaran dalam Senarai Menu:

5.6.1

Daftar No. Baucar i. ii. Klik submodul Daftar No. Baucar Masukkan nombor baucar mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.

iii.

Seterusnya klik butang Daftar, skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Nota: Klik butang untuk membatalkan pendaftaran, klik butang penggunaan no baucar tersebut.

untuk memberhentikan

48

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6.2

Daftar Buku Cek i. ii. Klik submodul Daftar Buku Cek Masukkan nombor cek mengikut buku cek yang dibekalkan kepada sekolah.

iii.

Seterusnya klik butang Daftar dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Nota: Klik butang digunakan)

untuk membatalkan buku cek yang telah didaftarkan. (jika buku cek masih tidak

49

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6.3

Bayaran i. ii. iii. Klik submodul Bayaran Masukkan butiran pembayaran yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.

50

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Nota bagi No. 3 - 7, No. 8 dan No. 13: 1. Maklumat Bil terdiri daripada 2 iaitu : • Semasa – Bayaran bagi tahun semasa • Bil ABB – Bayaran bagi bil yang belum dibayar untuk tahun sebelum Catatan – keterangan bagi bayaran yang dibuat Deposit: • Dibayar - Jika bayaran adalah Deposit Dibayar • Diterima - Jika pulangan bagi Deposit Diterima

2. 3.

iv.

Seterusnya klik butang Simpan. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan.

5.6.4

Senarai Bayaran i. Klik submodul Senarai Bayaran untuk membuat semakan transaksi bayaran yang telah dimasukkan. ( Bayaran yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

Nota: 1. 2. 3. 4. Klik butang untuk mencetak baucar. Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Klik butang untuk pembatalan baucar. Tandakan pada ruangan disediakan sekiranya transaksi didebitkan/dikeluarkan dari bank. ( Rujuk Penyata Bank bulan semasa )

tersebut

telah

51

ii. Masukkan butiran cek yang telah rosak seperti skrin berikut. ii. Klik submodul Senarai Bayaran Batal untuk membuat semakan bayaran yang dibatalkan.6. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.6. 52 . Klik submodul Cek Rosak (jika ada). 5. ( Bayaran Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. Seterusnya Klik butang Simpan.6 Cek Rosak i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Perhatian: Sebarang penambahan. iii.5 Senarai Bayaran Batal i. 5.

8 Buku Tunai Bayaran i. 5.6. Nota : • Buku tunai bayaran hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi bayaran untuk tujuan semakan. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.6. ii. ( Cek rosak dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang Carian. Klik submodul Senarai Cek Rosak untuk membuat semakan cek yang rosak. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. ii. 53 . Klik submodul Buku Tunai Bayaran Sekolah.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.7 Senarai Cek Rosak i.

1 Pendahuluan/penambahan PWR i. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik sub modul Pendahuluan/Penambahan PWR.7.7 Modul Panjar Wang Runcit Klik Modul Panjar Wang Runcit dalam Senarai Menu: 5. Masukkan pendahuluan PWR jika ia baru diwujudkan atau masukkan amaun tambahan ( jika ada ) 54 .

55 . Skrin seperti berikut akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Seterusnya klik butang Simpan.

iii. dalam sub modul Senarai 5. Klik butang untuk pembatalan baucar. ii. Klik butang untuk maklumat lanjut.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: i. iii. Semak butiran yang ditambah pendahuluan/penambahan PWR. 56 . Klik submodul Bayaran PWR Masukkan maklumat bayaran PWR untuk perihal dan kumpulan wang yang berkaitan.2 Bayaran PWR i. Seterusnya klik butang Simpan.7. ii.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.7.3

Rekupmen PWR i. ii. iii. Klik submodul Rekupmen PWR. Masukkan butiran untuk rekupmen. Seterusnya klik butang Simpan.

Peringatan: i. Rekupmen hanya boleh dibuat setelah penutupan buku tunai PWR dilakukan. ii. Tarikh rekupmen tidak boleh sama dengan tarikh penutupan buku tunai

5.7.4

Senarai Pendahuluan/penambahan PWR i. Klik submodul Senarai Pendahuluan/penambahan PWR. ( Terimaan PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan )

57

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

ii.

Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

5.7.5

Senarai Bayaran PWR i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran PWR. (Bayaran PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

iii.

Klik butang

untuk mengemaskini maklumat selagi buku tunai PWR belum untuk membatalkan PWR.

di tutup dan klik butang 5.7.6 Senarai Terimaan Batal PWR i. ii.

Klik submodul Senarai Terimaan Batal PWR. ( Terimaan PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

58

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.7.7

Senarai Bayaran Batal PWR i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran Batal PWR. ( Bayaran PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

5.7.8

Penutupan Buku Tunai PWR i. ii. Klik submodul Penutupan Buku Tunai PWR. Pastikan maklumat diisi dengan betul.

59

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

iii.

Seterusnya klik butang Tutup. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

5.7.9

Buku Tunai PWR i. ii. iii. iv. Klik submodul Buku Tunai PWR untuk tujuan kemaskini. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. Klik butang Carian. Seterusnya klik butang Papar untuk paparan Buku Tunai Panjar Wang Runcit.

Peringatan : Klik butang

selepas mengisi ruangan tarikh.

60

Klik submodul Antara Kumpulan Mata Pelajaran untuk membuat pindah peruntukan bagi kumpulan mata pelajaran sahaja. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi mata pelajaran yang berkaitan.8 Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu: 5. ii.8.1 Antara Kumpulan Mata Pelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i. 61 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

Klik submodul Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran sahaja. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan.2 Antara Butiran Bantuan Perkapita PCG (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i. Mesej akan dipaparkan.8. 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. iv. pindah 62 . Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan.

63 .8. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. Mesej akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. iii.3 Antara Kumpulan Wang Sekolah (ketiga-tiga Kumpulan Wang) i. 5. Mesej akan dipaparkan. Klik submodul Antara Kumpulan Wang Sekolah untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan wang sekolah. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. iv. ii.

Perhatian: Selepas permohonan dibuat. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. untuk membatalkan permohonan.8. 64 . 2. Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. 3. ii.4 Senarai Permohonan i. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. Klik submodul Senarai Permohonan untuk menyemak status permohonan bagi semua pindah peruntukan. 5. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan. 4. Nota: 1. Masukkan tahun dan klik butang Carian. borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Senarai pindah peruntukan yang telah dipohon akan dipaparkan mengikut tahun yang dipilih.

9. Seterusnya klik butang Carian. Nota : Pastikan Penyata Penyesuaian Bank bulan sebelumnya telah disahkan oleh Pengurus Sekolah.1 Penyediaan Penyata i. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. iv.9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu: 5. Klik submodul Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. Skrin berikut akan dipaparkan dan masukkan baki penyata bank pada bulan semasa dalam butang yang bertanda 65 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. iii. ii.

4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Terimaan .1 Terimaan di buku tunai yang tiada dalam Penyata Bank i. iii. Jika amaun telah dikreditkan/dimasukkan ke dalam akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ).Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. tandakan 3 dalam perkara 5.1. Semak amaun dalam senarai berikut.9.4. Klik di Lampiran A(1). submodul Senarai Terimaan. ii. ( rujuk nota 66 .

Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.2 Debit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai ( Caj Bank ) i. ii.9. Lengkapkan maklumat dan seterusnya klik butang Simpan. Klik di Lampiran A(3). Semak amaun dalam senarai berikut iii.6. Jika amaun telah didebitkan/dikeluarkan dari akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ). tandakan dalam perkara 5.4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Bayaran . ( rujuk nota 3 67 .3 Bayaran di buku tunai tiada dalam Penyata Bank (Cek-cek yang belum ditunaikan ) i. iii. submodul Senarai Bayaran.1. Seterusnya klik butang Tambah.9. 5. Skrin berikut akan dipaparkan.1. Klik di Lampiran A(4). ii.

4 Kredit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai i. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. Klik di Lampiran A(5) ( Bagi terimaan terus ke Penyata Bank . iii. skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan pilih yang mana berkaitan. jika ada ).9. 68 . ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.1. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti.

v. skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. 69 . Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti.

viii. Seterusnya klik butang Tambah.9. iv. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank untuk semakan penyata penyesuaian bank yang telah disediakan.2 Penyata Penyesuaian Bank i. 5. Setelah tiada perubahan/kemaskini dan penyata imbang. Masukkan maklumat faedah bank yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. jika ada ) vii. Klik di Lampiran A(6) ( Bagi faedah bank sahaja . sila klik butang Simpan pada skrin Penyata Penyesuaian Bank untuk menyimpan data tersebut. Seterusnya mesej akan dipaparkan. Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. v.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vi. 70 .

10 Modul ABT/ABB Klik Modul ABT/ABB dalam Senarai Menu: 5.1 Daftar ABT i. ii. 71 .10. 5. Klik submodul Daftar ABT Masukkan butiran penghutang ( Akaun Belum Terima ) seperti skrin yang dipaparkan berikut dan seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Masukkan bulan dan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

klik butang akhir tahun. untuk semakan senarai ABT yang telah 5. Submodul Laporan Bil Belum Bayar.10. Klik submodul Senarai ABB untuk semakan senarai ABB yang telah dimasukkan ii. Butang dihantar ke Kunci Kira-kira.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.3 Senarai ABB i.10. Klik submodul Senarai ABT dimasukkan. Jika maklumat telah lengkap. bagi tujuan laporan akan hilang selepas maklumat ABB telah Nota: 1. 72 . Maklumat ABB tidak perlu dimasukkan oleh pengguna kerana maklumat tersebut diambil dari Modul Daftar Bil .2 Senarai ABT i.

11. Klik submodul Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. Skrin seperti berikut akan dipaparkan 73 . ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.1 Penyata Penerimaan dan Pembayaran i.11 Modul Laporan Klik Modul Laporan dalam Senarai Menu: 5. iii.

Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. 74 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. iii. Klik submodul penyata pendapatan dan perbelanjaan Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ii.11.2 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan i. 75 .

Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. 76 . iii. 5. Klik submodul kunci kira-kira.3 Kunci Kira-kira i. Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ii.11. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. 77 . Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal.

iii. ii. 78 .11. ( carian bagi perihal yang aktif sahaja ) Plih perihal dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. iv. Klik submodul akaun subsidiari.4 Akaun Subsidiari i.

Taip alamat http://www. ii. 79 . Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah 6. Buka web browser Internet Explorer. iv. Tekan Enter.gov.1 Log masuk ke e-SPKWS i.moe.my/spkws/ iii.

Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan. hubungi Pentadbir Sistem*. Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan. (* rujuk Bab 7) 80 . viii. mesej berikut akan dipaparkan: vii. skrin berikut akan dipaparkan: vi.

Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini. Klik Profil Pengguna ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini. 81 .2 Tukar Kata Laluan: i. iii.

Klik submodul Carian Kumpulan Wang dan pilih jenis kumpulan wang yang dikehendaki.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. ii. Kemudian klik butang Pilih.3 Carian Kumpulan Wang i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan : 82 .

Klik butang Pengesahan.1 Maklumat Sekolah i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. Setelah butang pengesahan di klik . Klik submodul maklumat sekolah untuk membuat pengesahan tahun mula guna sistem. mesej akan dipaparkan.4.4 Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu : 6. 83 . ii.

Skrin seperti berikut akan dipaparkan. 84 .4.2 Maklumat Baki i. Klik submodul Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan. Klik butang Pengesahan sekiranya amaun tersebut adalah betul. ii.4. mesej dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. i.Setelah akan butang pengesahan di klik . 6. Klik submodul Maklumat Baki .3 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran.

85 .4. i. 6. klik butang Pengesahan.4. Klik submodul Penyata Pendapatan & Perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.4 i & ii .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat . rujuk langkah – langkah seperti perkara 6. Sekiranya maklumat tersebut adalah betul.4 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. Nota : Bagi pengesahan maklumat pembayaran.

klik butang Pengesahan. Sekiranya maklumat tersebut adalah betul.4.4. Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat.5 i & ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. 6.5 Maklumat Kunci Kira-kira i. 86 . semak semua maklumat dan klik butang Pengesahan jika semua maklumat tersebut adalah betul. Klik submodul Maklumat Kunci Kira-Kira . rujuk langkah-langkah seperti perkara 6. Nota : Bagi pengesahan maklumat perbelanjaan.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 87 .

Maklumat Penyata Penerimaan Dan Pembayaran.6 Modul Daftar Bil (Pembatalan Bil) Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu : 88 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.5 Batal Pengesahan Maklumat Jika terdapat sebarang pindaan dalam maklumat untuk setiap submodul dalam Modul Permulaan. klik butang seperti di bawah : Contoh 1 .5 . Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan & Maklumat Kunci Kira-Kira. Nota : Bagi membatalkan pengesahan bagi submodul Maklumat Akaun Bank Sekolah. caranya adalah sama seperti perkara 6. Maklumat Baki. 6.

1 Senarai Daftar Bil i. 6. 89 .6. Bil yang telah dibatalkan boleh disemak dalam Senarai Bil Batal manakala bil yang telah dihapus tidak akan disimpan dalam senarai. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah. ii. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah mengikut tahun yang dipilih. Klik submodul Senarai Permohonan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. Klik butang untuk membatalkan bil dan klik butang untuk menghapuskan bil.7 Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu : 6.7.1 Senarai Permohonan i. Nota : Sebab-sebab pembatalan perlu dinyatakan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat. Klik submodul Senarai Daftar Bil.

90 . 3. Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Klik submodul Kelulusan Pindahan. 6.2 Kelulusan Pindahan . (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan.GB i. untuk membatalkan permohonan. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan.7.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: 1. 2. 4.

Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. 91 . Klik butang untuk membuat kelulusan.

8.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Klik butang butang untuk meluluskan pindah peruntukan atau klik untuk tidak meluluskan pindah peruntukan tersebut. iii. 6.1 Penutupan Bulanan i. Jika ada sebarang pertanyaan. Pilih bulan dan tahun yang dikehendaki. 92 . Klik submodul Penutupan Bulanan. ii. Klik butang .8 Modul Penutupan Klik Modul Penutupan dalam Senarai Menu: 6. sila masukkan dalam ruang catatan.

Mesej akak dipaparkan. 93 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Sekiranya maklumat adalah betul. Seterusnya maklumat buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan seperti di bawah. Peringatan: i. klik butang sah. Penutupan Akaun akan dilakukan pada setiap bulan SEBELUM kemasukan maklumat bulan berikutnya sebagai pengesahan ketepatan dan kebenaran maklumat terimaan dan bayaran yang dikuncimasuk.

ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan seperti di bawah: Nota: i.9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu : 6.1 Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank i.9. iii. senarai pengesahan Penyata Penyesuaian Bank akan dipaparkan dalam skrin berikut : 94 . Klik butang untuk membatakan penutupan bagi bulan tersebut 6. Setelah pengesahan berjaya dibuat . Klik submodul Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang ingin disahkan. Seterusnya klik butang Pengesahan. iv.

6. Pengurus Sekolah hendaklah memaklumkan kepada Pembantu Tadbir untuk membuat pembetulan ke atas kesilapan terlebih dahulu sebelum melakukan pengesahan bagi maklumat tersebut.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Jika maklumat yang dimasukkan adalah salah dan tidak tepat. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank. 95 . iii.2 Penyata Penyesuaian Bank i. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang telah disahkan.9. ii. Seterusnya klik butang Carian. Penyata akan dipaparkan. Klik butang untuk membatalkan pengesahan. ( Bagi semua modul yang memerlukan pengesahan Pengurus Sekolah ).

my 03-8884 7553 munawir@moe. Farahah Binti Faisol 7.gov. Buat masa ini. Azmi Bin Ahmad Penolong Akauntan 5.zinzuraini@moe.my 03-8884 7518 03-8884 7515 03-8872 1435 norhaini. Nurul Fiza Binti Ahmad 4.abdul@moe. my 03-8884 3693 elliza@moe. Norsharizan binti Muhamad Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 03-8884 3833 sharizan. Pn.my E-mel 96 .gov.gov.my Nama Jawatan Akauntan (KS) Akauntan No Telefon 03-8884 7293 03-8884 7549 fairahanis.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 7 Perkhidmatan Dan Sokongan 7.my Akauntan 03-8884 7548 fiza. Norhaini Binti Mohamad 8. Pn.gov.gov. Pn. En. Pn.faisol@moe.mohamad@moe. pihak yang boleh dihubungi adalah seperti berikut: No 1. Fairahanis Binti Serat 3. Pn.gov. Pengguna boleh menghubungi pegawai yang bertanggungjawab sekiranya menghadapi masalah ketika menggunakan e-SPKWS. Munawir Bin Mohd Rukun 6. Nurul Elliza binti Jasmin Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Pegawai Teknologi Maklumat 11. Pn.gov.gov.serat@moe. Pn. 2.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi Perkhidmatan dan sokongan bagi sistem ini adalah berterusan.gov.ahmad@moe.my 03-8884 7508 farahah.my 03-8884 7537 azmi. En. my nurayuni. Rafizaitul Ashikin Binti Abdul Rashid 10. Pn. my rafizatul.muhamad@moe.gov. Nurayuni Binti Zinzuraini 9.ahmad@moe.

mohamad@moe. En.my 13.m y 14.gov.gov.g ov. Ahmad Azmi Bin Mohamad 03-8872 1436 ahmadazmi. Cik Norhasliza Binti Hassan 03-8884 7516 norhasliza.hassan@moe.my 97 . Rosmaria Binti Zakaria Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan 03-8884 7516 rosmaria.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 12. Pn.zakaria@moe.

1 . KPM.KURSUS HANDS ON eSPKWS PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

2 . 5. KPM. 3. MODUL PERMULAAN MODUL DAFTAR BIL MODUL PINDAH PERUNTUKAN MODUL PENUTUPAN MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 2. 4.MODUL-MODUL YANG TERLIBAT : 1.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 3 .MODUL PERMULAAN Pengurus Sekolah perlu mengesahkan semua submodul tersebut selepas PT selesai mengemaskini semua submodul tersebut.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Maklumat Sekolah Klik bagi mengesahkan maklumat tersebut. KPM. 4 .

Maklumat Baki Klik sekiranya maklumat tersebut adalah betul. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 5 . KPM.

Maklumat Penyataan Penerimaan dan Pembayaran 1 Ulangi langkah yang sama untuk Maklumat Pembayaran. 2 SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 6 .

KPM. 2 SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan 1 Ulangi langkah yang sama untuk Maklumat Perbelanjaan. 7 .

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 8 .Maklumat Kunci Kira-Kira Pengesahan hanya boleh dibuat sekiranya Kunci Kira-Kira telah diimbang.

Pengurus Sekolah boleh membatalkan pengesahan tersebut di submodul yang berkaitan. 9 . KPM.Batal Pengesahan Maklumat Sekiranya terdapat maklumat yang salah atau ingin mengemaskini maklumat yang telah disahkan. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL DAFTAR BIL .

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 11 .Pembatalan Bil Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar Bil – Submodul Senarai Bil Klik untuk membuat pembatalan bil. Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat. KPM.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 12 .

13 . KPM.MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM. 14 .Senarai Permohonan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM.Kelulusan Pindahan Guru Besar Setelah mendapat kelulusan secara manual. Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut. 15 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 16 .Kelulusan Pindahan Guru Besar Pengurus Sekolah perlu membuat pilihan samaada pindah peruntukan tersebut diluluskan atau tidak.

KPM. 17 .MODUL PENUTUPAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM.Penutupan Bulanan Pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan Klik Papar SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 18 .

Maklumat di buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan .

klik butang Sah Mesej akan dipaparkan .Sekiranya segala maklumat adalah betul.

Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan Klik butang untuk membatalkan penutupan .

22 .MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

KPM. Klik Carian dan penyata akan dipaparkan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Penyata Penyesuaian Bank Pengurus Sekolah diingatkan untuk menyemak terlebih dahulu Penyata Penyesuaian Bank tersebut sebelum membuat pengesahan Sila pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan. 23 .

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 24 . KPM.Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank Masukkan bulan dan tahun yang berkenaan untuk disahkan Klik butang Pengesahan untuk mengesahkan Penyata Penyesuaian Bank yang telah dipilih.

25 .TERIMA KASIH LATIHAN SELEPAS INI… SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

1 . KPM. Akaun KPM SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Bah. Kuala Lumpur Anjuran : Seksyen Akaun Sekolah.KURSUS HANDS ON SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH eSPKWS Tarikh: 25-28 Jun 2012 Tempat: Radius International Hotel.

my/spkws 2.Log masuk ke e-SPKWS Log masuk www.gov. KPM. Klik Masuk. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 3. 2 .moe.

KPM. kad pengenalan 2. Klik butang ini selepas mengemaskini maklumat nama. Klik Profil Pengguna 3.1. 3 . Klik butang ini dan kemaskini maklumat seperti yang diminta SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL PERMULAAN Perlu menguncimasuk semua maklumat tersebut kemudian di sahkan oleh Pengurus Sekolah. KPM. 4 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Maklumat Sekolah 1. Klik simpan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 5 . KPM. Tahun mula menggunakan sistem = 2012 2.

jika hendak SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Kuncimasuk maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk kumpulan wang terlibat dan kemudian klik butang Simpan Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang menutup akaun bank. KPM. Klik tambah bagi menguncimasuk maklumat bank 2. 6 .Maklumat Akaun Bank Sekolah 1.

Peringatan : Sekiranya terdapat penambahan perihal yang tiada lama senarai perihal.Pilih Perihal 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. sila hubungi pihak admin. Tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan. KPM. 7 . Klik Simpan 2.

8 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Kuncimasuk maklumat baki pada 31 Disember tahun lepas berdasarkan maklumat di subsidiari atau PATSKOM 2.Maklumat Baki 1. KPM. Klik Simpan apabila selesai.

9 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik kemaskini sekiranya ingin mengemaskini maklumat tersebut.3. KPM.

Maklumat Penyata Penerimaan dan Pembayaran Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat. 10 . KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 11 . KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 12 . KPM. Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah diisi.

KPM.Maklumat Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 1. 13 . Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. KPM.2. 14 .

KPM.Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk. 15 . Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah diisi. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Kuncimasuk butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumat-maklumat lain yang berkaitan. Klik simpan selepas semua maklumat dikuncimasuk Pastikan Kunci Kira-Kira imbang sebelum maklumat disimpan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 16 .Maklumat Kunci Kira-Kira 1. KPM. 2.

Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang seperti di penyata bank 3. 17 .Maklumat Penyata Penyesuaian Bank 1. Klik untuk mengisi maklumat di Lampiran A (1) hingga Lampiran A ( 6) SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Maklumat Penyesuaian Bank ini adalah berdasarkan penyata penyesuaian bank pada 31 Disember 2011 2. KPM.

Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 18 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 2.Lampiran A(1) 1. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. KPM.

(Rujuk Modul Bayaran – Submodul Daftar No. 19 .Lampiran A(3) 1. Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi ini. KPM. Baucar) 3. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 4. 2. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

(Kuncimasuk bil dalam Modul Daftar Bil) 3. Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 2. 20 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. KPM.Lampiran A(4) 1.

Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai dan dapat dikenalpasti sumber/ pemberi wang tersebut. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai dan tidak dapat dikenalpasti sumber/ pemberi wang tersebut.Lampiran A(5) 1. 21 . (contoh : EFT daripada Bahagian Kewangan) 1.

2. KPM. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 22 . Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Terimaan yang dikenalpasti 1.

3. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 23 . KPM. 2. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Terimaan yang tidak dikenalpasti 1. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.

2. Tarikh resit adalah berdasarkan tarikh terima penyata pada setiap bulan. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 24 . 4. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.Lampiran A(6) 1. 3. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut.

KPM. 25 .Terima kasih SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL TERIMAAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 1 . KPM.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.MODUL TERIMAAN Modul ini berperanan sebagai urusniaga terimaan sekolah. Sekolah boleh mengeluarkan resit terus dari modul ini. 2 .

3 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Daftar No. Klik Daftar selepas menguncimasuk no resit tersebut. resit seperti berikut di ikuti dengan 6 digit seperti contoh :  KK – Kumpulan Wang Kerajaan  KS – Kumpulan Wang SUWA  KA – Kumpulan Wang Asrama 2. Resit Pendaftaran no resit ini adalah bertujuan untuk mendaftar dokumen kewangan secara elektronik 1. Daftarkan no. KPM.

KPM.Jika terimaan adalah Deposit Diterima 2. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Deposit:  Dibayar . 4 . Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku.Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu – Terimaan bagi tahun hadapan 4. Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu:  Semasa – Terimaan bagi tahun semasa ABT .Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima . 2. 3.Terimaan 1. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dikuncimasuk.

Melalui modul ini resit akan dijana secara automatik dan maklumat cek batal akan dikemaskini di Buku Tunai Terimaan secara automatik. 3.Terimaan Cek Batal 1. 5 . KPM. 2. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dikuncimasuk. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Senarai cek yang belum ditunaikan akan dipaparkan dan pengguna boleh memilih no. Submodul ini berfungsi apabila terdapat cek yang perlu dibatalkan. 4. cek yang hendak dibatalkan.

6 .Senarai Cek Batal 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Pilih bulan dan kemudian klik Carian. 2. Menyenaraikan setiap resit untuk cek batal dan maklumat cek batal. KPM.

Namun begitu. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Resit Batal 1. Submodul ini diwujudkan bagi memudahkan pengguna merekod resit manual yang dibatalkan. 7 . submodul ini hanya berfungsi sekiranya pengguna masih di dalam fasa peralihan dari manual ke sistem (manual dan sistem berjalan secara serentak). KPM.

2. KPM. Senarai resit yang telah batal akan dipaparkan dalam Senarai Terimaan Batal. Pilih bulan dan kemudian klik Carian. 8 .Senarai Terimaan Batal 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank.Klik butang untuk mengemaskini maklumat. 9 . 1. 3. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Senarai Terimaan 1. 2. Terdapat dua (2) jenis kemaskini iaitu : Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja dan Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit. Senarai terimaan ini boleh disemak secara bulanan. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. Submodul ini akan menyenaraikan semua transaksi terimaan yang telah dikuncimasuk. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4. Klik pada butang untuk membatalkan resit.Klik butang untuk mencetak resit. Perhatian: Sebarang penambahan.

10 . Buku Tunai Terimaan hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi terimaan Buku Tunai Terimaan perlu dicetak pada setiap bulan. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Buku Tunai Terimaan 1. Pilih bulan dan klik Carian. KPM.

Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini 11 .

Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan. 12 . ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.

13 . KPM.JOM BUAT LATIHAN !!! SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

CONTOH RESIT RASMI PEJABAT 14 .

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank Klik kemaskini 15 .

Klik kemaskini 16 .Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb…) 1. Pilih tarikh wang dimasukkan ke bank 2.

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb…) 17 .

CARA MENGEMASKINI PERIHAL Klik butang ini SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 18 . KPM.

CARA MENGEMASKINI PERIHAL ( samb… ) Kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 19 .

CARA MENGEMASKINI RESIT Klik butang ini SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 20 .

jenis terimaan dan deposit sahaja yang dibenarkan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.CARA MENGEMASKINI RESIT (samb…) Kemaskini status. 21 .

1 . KPM.KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL DAFTAR BIL SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL DAFTAR BIL 2 .

Tarikh Bil Diterima adalah berdasarkan tarikh cop bil diterima. Klik Tambah Pembekal sekiranya nama pembekal tersebut belum di daftarkan. (Hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketigatiga kumpulan wang) 2. 3 . 3. sila pilih salah satu perihal yang terlibat. Buat masa sekarang. sekiranya bil yang diterima merangkumi banyak perihal.Tambah Bil 1.

bagi butiran yang lain. sekolah boleh mengemaskini maklumat tersebut (jika ada).Tambah Pembekal 1. 4 . Sekolah wajib mengunci masuk nama pembekal.

3. Semua pembekal yang telah didaftarkan akan dipaparkan dalam senarai ini.Senarai Pembekal 1. Klik untuk mengemaskini maklumat pembekal. 2. Klik untuk menghapus pembekal yang tidak diperlukan. 5 .

Bil-bil hanya boleh dibatalkan oleh Pengurus Sekolah.Senarai Bil Batal 1. 6 .

Pilih bulan dan klik Carian. Laporan Daftar Bil perlu dicetak pada setiap akhir bulan.Laporan Daftar Bil 1. 7 .

Sekolah diingatkan untuk menyelesaikan bayaran semua bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil didaftarkan / diterima. Laporan ini boleh diakses setiap bulan.Laporan Bil Belum Bayar Laporan Bil Belum Bayar Submodul ini akan menyenaraikan bil-bil yang telah didaftarkan tetapi belum dibawah oleh sekolah. Pilih bulan dan klik Carian. 8 .

Klik untuk membuat pembatalan bil. 9 .Pembatalan Bil Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar BIl. Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat.

Mudah nak faham sistem ini. JOM KITA BERBENGKEL 10 .

KPM 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL BAYARAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL BAYARAN 2 .

Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Permulaan.baucar seperti contoh. Klik Daftar 1. Pastikan mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun 3 . Klik untuk memberhentikan penggunaan nombor baucar tersebut. Klik untuk membuat pembatalan pendaftaran sekiranya tersalah kuncimasuk nombor baucar. Baucar 1 2 2.Daftar No. 3 3. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi. Kuncimasuk no.

Kuncimasuk no. kuncimasuk no. 4 . (Kuncimasuk buku cek yang sedang digunakan) 2. 3 1. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat.Daftar No. Cek 1 2 * Dijana secara auto. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. (sekiranya menggunakan buku cek tahun sebelum ini. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. cek yang bakal digunakan pada tahun semasa sahaja) 3.

Klik Simpan apabila selesai menguncimasuk maklumat pembayaran. 5 . 2.Bayaran 1 2 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. Kuncimasuk amaun berdasarkan peruntukan yang digunakan 3 4. Pilih Bil – Maklumat bil akan ditarik dari Modul Daftar Bil 3. 5. 4 5 6 * Dijana secara auto. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek ditulis. Pilih deposit (jika berkenaan) 6.

3.Klik pada butang untuk membatalkan baucar. Perhatian: Sebarang penambahan. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.Klik butang untuk mencetak baucar.Senarai Bayaran 1. 1. 6 . Pilih bulan dan klik Carian. Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank.Klik butang 2. untuk mengemaskini maklumat. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4.

Semua baucar yang dibatalkan ini akan dipaparkan dalam Buku Tunai Bayaran.Senarai Bayaran Batal Pilih Bulan dan klik Carian Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang dibatalkan. 7 .

Klik Simpan apabila semua maklumat telah dilengkapkan. 3.Cek Rosak 1 * Dijana secara auto. 8 . 4. 2 3 4 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak Kuncimasuk amaun cek yang rosak ATAU kuncimasuk amaun RM0.00 Catatkan sebab-sebab cek tersebut rosak. 2.

Senarai Cek Rosak
Pilih Bulan dan klik Carian

Submodul ini akan menyenaraikan semua cek yang telah rosak.

9

Buku Tunai Bayaran
Pilih Bulan dan klik Carian

Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran.

Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan.

10

Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini

11

Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan, ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.

12

JOM KITA BERBENGKEL 13 .Mudah nak faham sistem ini.

Klik butang untuk mencetak baucar. Perlu mendapat perakuan secara manual. 14 .1.

Dibenarkan untuk mengemaskini perihal sekiranya tidak mengubah Jumlah Keseluruhan baucar. Dibenarkan untuk mengemaskini status deposit sahaja.1. Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Tarikh Cek tidak boleh dikemaskini. 15 .

Baucar tersebut perlu difailkan bersama baucar yang lain. Sekiranya baucar telah disediakan tetapi cek yang ditulis rosak.4. 16 .Klik pada butang untuk membatalkan baucar. baucar tersebut perlu dicetak terlebih dahulu kemudian dibatalkan. Dokumen sokongan untuk baucar ini adalah salinan cek rosak.

KPM 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PANJAR WANG RUNCIT SEKYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL PANJAR WANG RUNCIT (PWR) 2 .

1. * Dijana secara auto. 3 5 . Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. Penambahan PWR – Bagi sekolah yang ingin membuat penambahan amaun PWR.Kunci masuk amaun mengikut jenis peruntukan yang diambil sebagai pendahuluan/penambahan PWR. 4.Pendahuluan / Penambahan PWR 1 2 3 * Dijana secara auto. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah ( cth : Pengetua SMT Tuanku Jaafar ) 3. 5. 2. Klik Simpan setelah selesai menguncimasuk semua maklumat. 4 * Dijana secara auto. Pendahuluan PWR – Bagi sekolah yang pertama kali mewujudkan PWR. Pilih tarikh cek ditulis.

3. 5 4. Di jana secara automatik. 5. 2. 7 6 4 . Kunci masuk perihal PWR.Bayaran PWR 1 2 3 4 1. Pilih peruntukan yang berkenaan dan kuncimasuk amaun. Nombor Baucar Kecil hendaklah dikuncimasuk dan dikawal sendiri oleh PT. 6. Klik Simpan setelah semua maklumat lengkap diisi. 7. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku dan klik . Kunci masuk nama penerima wang PWR tersebut.

Rekupmen PWR 1 2 1. 2. Butiran di ruangan ini akan dijana secara automatik berdasarkan pembayaran PWR yang telah dibuat sebelum ini. Sekiranya ada rekupmen untuk ketiga-tiga kumpulan wang. . Klik Simpan. 3 4. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. Pilih tarikh rekupmen berlaku. Rekupmen hanya boleh dibuat apabila Buku Tunai PWR telah ditutup. rekupmen akan berlaku serentak. 4 Tarikh rekupmen dan tarikh penutupan 5 tidak boleh sama. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah ( cth : Pengetua SMT Tuanku Jaafar ) 3.

Submodul ini akan menyenaraikan semua pendahuluan / penambahan PWR yang dibuat oleh pengguna sistem. Klik Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat. 6 .Senarai Pendahuluan / Penambahan PWR Pilih Bulan dan klik Carian. untuk membatalkan transaksi tersebut.

Klik Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat.Senarai Bayaran PWR Pilih Bulan dan klik Carian. untuk membatalkan transaksi tersebut. 7 . Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang telah dibuat di submodul Bayaran PWR.

Senarai Terimaan Batal PWR Pilih Bulan dan klik Carian. 8 . Submodul ini akan menyenaraikan semua terimaan PWR yang telah dibatalkan di Submodul Pendahuluan / Penambahan PWR.

Senarai Bayaran Batal PWR Pilih Bulan dan klik Carian. 9 . Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran PWR yang telah dibatalkan di Submodul Bayaran PWR.

3. Pastikan butiran tersebut betul. Klik Tutup 10 .Penutupan Buku Tunai PWR 1 2 3 1. Kunci masuk tarikh penutupan dan klik 2.

11 . Klik Papar untuk mencetak Buku Tunai PWR. Buku Tunai PWR perlu dicetak setiap kali ditutup.Buku Tunai PWR Pilih Bulan dan klik Carian.

12 .

KPM.KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 1 .

MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 2 .

8. Nyatakan sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki. 6 7 8 7. 5.Antara Kumpulan Matapelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan Sahaja) 1. Nyatakan sebab-sebab yang membolehkan pindah peruntukan dibuat. Kunci masuk amaun tanggungan yang diperlukan pada masa akan datang bagi peruntukan yang hendak dipindahkan. 4. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. Kunci masuk amaun tanggungan yang diperlukan pada masa akan datang bagi peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan. Pilih peruntukan yang hendak dipindahkan. 1 2 3 4 5 2. Pilih tarikh berdasarkan tarikh permohonan. 3 . 3. Kunci masuk amaun yang hendak dipindahkan. 6. Pilih peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) Hanya untuk Kumpulan Wang Kerajaan sahaja. 4 . Pindah peruntukan antara PCG Matapelajaran dan PCG Bukan Matapelajaran Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran. KPM.

KPM. Antara peruntukan – Pindah peruntukan yang berlaku dalam Kump. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Antara Kump. Wang Asrama.Antara Kumpulan Wang Sekolah Terdapat dua (2) jenis pindahan : 1. 2. Wang SUWA ATAU pindah peruntukan yang berlaku dalam Kump. Wang (KW) – Pindah peruntukan dari KW SUWA ke KW Kerajaan ATAU KW SUWA ke KW Asrama. 5 . Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran.

6 . Klik butang 2. Klik butang mencetak borang pindah peruntukan. Perhatian: Selepas permohonan dibuat. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. 1. untuk membatalkan permohonan. KPM.Senarai Permohonan Pilih tahun dan klik Carian Nota: 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. (permohonan tiada dalam senarai) 2. borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual. Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan.

Kelulusan Pindah Peruntukan Pilih tahun dan klik Carian Penerangan adalah seperti submodul Senarai Permohonan. 7 . KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM. Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut.Kelulusan Pindahan Guru Besar Setelah mendapat kelulusan secara manual. 8 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Kelulusan Pindahan Guru Besar Pengurus Sekolah perlu membuat pilihan samaada pindah peruntukan tersebut diluluskan atau tidak. 9 .

.

TERIMA KASIH LATIHAN SELEPAS INI… SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 11 .

KPM.KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 1 .

Maklumat Penyata Penyesuaian Bank .

kemudian klik ‘Carian’. .Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank Pilih bulan dan tahun.

.

Klik Simpan .Tambah Baki Bank 1 2 1. Kunci masuk amaun baki seperti di Penyata Bank 2.

848.500.380.JAN 7 .380.09 152.119.00 502.369.JAN 30 .122.00 300.JAN 30 .JAN 30 .748.09 180.00 28.59 175.00 750.09 153.09 180.JAN Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 200.048.JAN 25 .500.09 13.21 + + + + BUTIR URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS AMOUNT BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 13.50 5.548.80 .59 174.000.00 500.80 1 31 Januari 2010 PENGETUA SMK PRESINT 11(1) (KW KERAJAAN) 014075 001111 002103 002102 002105 002107 002106 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS TOTAL CREDITS 174.JAN 24 .048.00 11.JAN 13 .00 626.380.00 139.BANK ISLAM PUTRAJAYA TARIKH PENYATA STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS TARIKH MASUK ENTER DATE BEGINNING BALANCE 6 .622.09 14.JAN 22 .80 174.09 152.119.59 174.JAN 18 .

Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank .

500.21 + + + + BUTIR URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS AMOUNT BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 13.500.380.622.548.09 13.00 500.848.80 174.JAN 30 .JAN 22 .380.JAN 7 .748.048.00 750.00 300.JAN 25 .50 5.59 174.00 28.119.369.09 153.80 014075 31 Januari 2010 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS 174.119.380.09 180.JAN 30 .09 152.00 502.JAN Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 002105 002107 002106 002103 002102 001111 200.09 180.59 175.JAN 30 .JAN 24 .80 .JAN 18 .00 11.00 139.JAN 13 .00 626.59 174.BANK ISLAM PUTRAJAYA 1 TARIKH PENYATA PENGETUA SMK PRESINT 11(1) (KW KERAJAAN) STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS TARIKH MASUK ENTER DATE BEGINNING BALANCE 6 .000.122.09 14.048.09 152.

Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank .

.

.

KPM 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL ABB / ABT SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL ABT/ABB 2 .

Kunci masuk maklumat penghutang dengan lengkap dan klik Simpan. 3 .DAFTAR ABT ABT perlu didaftar pada akhir tahun (jika ada).

SENARAI ABT Submodul ini akan menyenaraikan semua ABT yang telah didaftarkan. 4 .

5 .MODUL TERIMAAN SENARAI ABB Submodul ini akan menyenaraikan semua bil yang belum dibayar berdasarkan maklumat dalam Modul Bayaran. Submodul Laporan Bil Belum Bayar. Semak senarai ABB tersebut dan klik Hantar ABB sekiranya semua maklumat tersebut adalah benar.

Kita ke bengkel dulu. 6 .

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL LAPORAN .

MODUL LAPORAN .

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Klik cetak penyata .

PENYATA PENDAPATAN DAN MODUL TERIMAAN PERBELANJAAN Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

PENYATA PENDAPATAN DAN MODUL TERIMAAN PERBELANJAAN Klik cetak penyata .

KUNCI TERIMAAN MODUL KIRA-KIRA Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

KUNCI TERIMAAN MODUL KIRA-KIRA Klik cetak penyata .

Klik cetak penyata .AKAUN SUBSIDIARI MODUL TERIMAAN Pilih perihal dan klik Carian.

. SELAMAT MENGAPLIKASIKAN SISTEM INI DI SEKOLAH.SELESAI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful