Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

MANUAL PENGGUNA

SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (e-SPKWS) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Disediakan oleh: Bahagian Akaun dan Bahagian Pengurusan Maklumat (Kemaskini Terkini : November 2011)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

PENDAHULUAN
Manual ini disediakan khas bagi kegunaan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja bagi mendapatkan panduan dalam menggunakan Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) secara lebih efektif. Ia mengandungi panduan lengkap beserta skrin antaramuka sebenar e-SPKWS bagi memberi penjelasan yang lebih mudah difahami dan diaplikasi oleh pengguna. Ia juga merupakan rujukan awal bagi pengguna mengenalpasti kaedah penggunaan e-SPKWS yang betul dan berkesan. Semoga manual pengguna ini dapat membantu pengguna untuk mengurus dan menyelenggarakan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah melalui e-SPKWS dengan lebih berkesan.

2

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

KANDUNGAN
BAB 1 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Tujuan Skop Objektif Keterangan modul Kategori pengguna 5 5 5 6 8

BAB 2 Pemasangan 2.1 2.2 Keperluan sistem Pemasangan sistem 9 9

BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3.1 3.2 3.3 3.4 Ciri keselamatan Keselamatan katalaluan Keselamatan sesi Panduan keselamatan 10 10 10 10

BAB 4 Memulakan Aplikasi 4.1 4.2 4.3 Panduan Pengguna Menentukan Paparan Skrin Menghalang Pop-up Window 11 11 12

BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Modul Permulaan Modul Terimaan Modul Daftar Bil Modul Bayaran Modul Panjar Wang Runcit Modul Pindah Peruntukan Modul Penyesuaian Bank 13 15 16 38 45 48 54 61 65

3

3 6.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Carian Kumpulan Wang Modul Permulaan Batal Pengesahan Maklumat Modul Daftar Bil Modul Pindah Peruntukan Modul Penutupan Modul Penyesuaian Bank 79 81 82 83 88 88 89 92 94 BAB 7 Perkhidmatan dan Sokongan 7.5 6.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi 96 4 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.1 6.11 Modul ABT/ABB Modul Laporan 71 73 BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah 6.8 6.2 6.4 6.10 5.7 6.6 6.

iv. Proses kerja yang lebih mudah. Penyediaan resit dan baucar terus dari sistem akan dapat meningkatkan lagi kawalan dalaman Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah. ii. cepat dan efisien melalui sistem berkomputer ini pastinya akan menjadi pemangkin kepada peningkatan komitmen dan motivasi pegawai kewangan dalam melaksanakan tugas-tugas kewangan. 1.3 Objektif e-SPKWS dibangunkan bagi memenuhi objektif seperti berikut : i. Penghasilan laporan bagi maklumat-maklumat penting untuk diserahkan kepada pihak 5 . iii. Pengumpulan maklumat transaksi terimaan dan transaksi bayaran di sekolah yang berkenaan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 1 Pengenalan 1. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan menyimpan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah secara lebih efisien dan efektif. Malahan. Pemantauan secara online dapat dilakukan terus daripada Bahagian Akaun dan juga ketua PTJ yang lain. 1.2 Skop i. Mengurangkan kerja pembantu tadbir di sekolah-sekolah khususnya. ii.1 Tujuan e-SPKWS adalah sistem perakaunan berkomputer yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyelenggara perakaunan kumpulan wang sekolah secara berelektronik. Bahagian Audit Sekolah juga diberi autoriti untuk melakukan pemantauan ke atas sekolah-sekolah melalui online. Penyata kewangan tahunan sekolah yang terdiri daripada laporan-laporan seperti Kunci Kira-kira. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata Penerimaan dan Pembayaran terus dapat dijana secara elektronik.

Modul Panjar Wang Modul ini dapat membantu sekolah menyelenggara akaun Runcit Panjar Wang Runcit bermula dari urusan perekodan permulaan atau penambahan amaun Panjar.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 1. Ia juga dapat membantu sekolah untuk menganalisa bil atau tuntutan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari dan mengawal Akaun Belum Bayar bagi setiap tahun kewangan berakhir 31 Disember. Modul Pindah Modul ini akan membantu sekolah untuk menyediakan Peruntukan permohonan pindah peruntukan. Modul ini digunakan bagi kemasukan data permulaan sebelum memasukkan sebarang data-data tahun semasa (tahun pertama menggunakan e-SPKWS sahaja). Modul ini membantu pengguna memudahkan carian untuk pilihan nama sekolah dan jenis kumpulan wang sebelum memulakan sebarang capaian dalam sistem ini. Modul Bayaran 7.4 Keterangan modul Terdapat 13 modul utama dalam e-SPKWS Versi 1. rekupmen dan seterusnya perekodan dalam buku tunai Panjar Wang Runcit.0: BIL MODUL 1. Urusan percetakan baucar bayaran juga boleh dibuat dalam modul ini. Modul Permulaaan 4. Modul ini menguruskan transaksi bayaran bermula daripada penyediaan baucar sehingga kepada perekodan di buku tunai kumpulan wang sekolah yang berkaitan. Pengguna selain daripada Pentadbir Sistem tidak dibenarkan masuk ke modul ini. 6 . Modul ini digunakan untuk mendaftarkan semua bil dan tuntutan yang diterima oleh sekolah. Urusan percetakan resit pejabat juga boleh dibuat dalam modul ini. Modul Carian 3. Semua catatan pelarasan dan keperluan perekodan berkaitan pindah peruntukan akan 8. Modul Daftar Bil 6. 2. Modul Terimaan 5. Modul Pentadbir Sistem PENERANGAN Modul ini menyelenggara pengurusan sistem yang berkaitan dengan maklumat pengguna sistem dan maklumat perihal kumpulan wang sekolah. Modul ini menguruskan transaksi terimaan bermula daripada pengeluaran Resit Pejabat sehingga kepada perekodan terimaan di buku tunai kumpulan wang sekolah.

segala terimaan dan bayaran tidak boleh dikuncimasuk dalam bulan semasa lagi bagi mengelakkan sebarang penyelewengan. 12. Modul Laporan 13. Modul Penutupan Modul ini hanya boleh diakses oleh Pengurus Sekolah sahaja untuk membuat pengesahan. Modul Penyesuaian Modul ini akan membantu pihak sekolah bagi menyesuaikan Bank baki di Buku Tunai dengan Baki di Penyata Bank. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) terus dijana melalui sistem. Selepas pengesahan dibuat ke atas ketepatan dan kebenaran amaun yang masukkan oleh Pembantu Tadbir. Modul Pelarasan 7 . Ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam buku tunai serta ia dapat menentukan jumlah tunai sebenar yang terdapat dalam akaun semasa di bank. Penyata Penerimaan dan Pembayaran 2. 10. Modul ini memaparkan senarai laporan yang boleh dijana melalui sistem iaitu : 1. Kunci Kira-kira 4. 9. 11. Ia perlu disediakan bagi setiap akaun kumpulan wang yang diselenggara. Akaun Subsidiari Modul ini membantu pengguna untuk membuat pelarasan akaun bagi tujuan mengenalpasti mana-mana akaun yang memerlukan pelarasan bagi tujuan pengauditan. Sistem akan membantu sekolah untuk mengiktiraf ABT/ABB pada akhir tahun dengan memasukkan butiran maklumat ABT dan menyemak maklumat ABB dalam modul ini. Modul ABT/ABB Modul ini diwujudkan bagi memudahkan sekolah untuk menyediakan Penyata Akaun Tahunan Sekolah pada tempoh perakaunan tersebut.

8 . Kategori Tahap Capaian 1. Pentadbir Sistem Memiliki tahap capaian sepenuhnya bagi mengubahsuai sistem. Pentadbir juga bertanggungjawab menyelesaikan masalah teknikal yang dihadapi oleh pengguna sistem. Pengurusan Boleh mengakses maklumat dan menyemak laporan sahaja.Pengesahan maklumat dan laporan yang dimasukkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 1.Pengurus Sekolah . Operasi .Dibenarkan mengubahsuai data dan mencapai laporan sahaja. 2. 3. .5 Kategori Pengguna Terdapat tiga (3) kategori pengguna e-SPKWS seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Bil. mencapai dan mengemaskini data.Pembantu Tadbir .

v.moe. v. vi. Rangkaian internet. 2.1 Keperluan sistem 2.2 Perisian : i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 2 Pemasangan 2. Keperluan minimum Pentium II ++ Tetikus. Papan kekunci. iii. Alamat URL bagi e-SPKWS ialah http://www.2 Internet Explorer 5.1.5 ke atas.1 Perkakasan : i. Pencetak 2.gov. iii. 9 . Skrin resolusi 1024 x 768 Java Runtime Environment Adobe Reader Pemasangan sistem e-SPKWS merupakan sistem berasaskan web dan memerlukan pelayar web Internet Explorer. iv.my/spkws/ Sila rujuk langkah-langkah memulakan e-SPKWS dalam Bab 4 untuk maklumat lanjut. Windows 98 ke atas. ii. Kad rangkaian dan alat-alat rangkaian yang lain. iv.1. ii.

Sila rujuk Bab 5 untuk langkah-langkah mengubah kata laluan. pengguna akan dilog keluar secara automatik.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3. pengguna perlu mematuhi panduan keselamatan yang tertentu selain dari ciri-ciri keselamatan yang sedia ada dalam e-SPKWS. 10 . Sekiranya individu tidak memiliki ID pengguna dan kata laluan yang didaftarkan. ii. Antara fungsi keselamatan dalam e-SPKWS adalah: Nama Pengguna dan Kata Laluan Data disimpan secara automatik di server KPM. 3. pengguna perlu memasukkan kata laluan terlebih dahulu.2 Keselamatan katalaluan Untuk mencapai e-SPKWS.4 Panduan keselamatan Untuk memastikan keselamatan data-data yang disimpan di dalam e-SPKWS adalah terjamin. Sesi ditamatkan secara automatik sekiranya sistem tidak aktif. iii. 3. Pengguna perlu log semula untuk mencapai sistem. Antara perkara yang perlu dipatuhi adalah: i. Rahsiakan kata laluan daripada pihak lain. Gunakan kata laluan yang tidak mudah diteka dan elakkan daripada mempunyai ID pengguna dan kata laluan yang sama.1 Ciri-ciri keselamatan e-SPKWS dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang terjamin.3 Keselamatan sesi Sekiranya sistem tidak aktif dalam masa lebih dari 15 minit. Pastikan log keluar daripada sistem apabila tidak menggunakan sistem. 3. akses adalah tidak dibenarkan.

Pilih tab Settings 11 .1 Panduan Pengguna i. 4. Aplikasi ini dibangunkan dan diuji sepenuhnya menggunakan pelayar internet berkenaan. Klik kanan di skrin ii. i. Rujuk Perenggan 4.5 ke atas. Sekiranya tiada apa .2 Menentukan paparan skrin. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 4 Memulakan Aplikasi 4. Anda dinasihatkan menggunakan pelayar internet Microsoft Internet Explorer versi 5. Pilih Properties semak penghalang popup pada pelayar internet anda. lanjut.apa yang berlaku setelah anda menggunakan pelayar internet yang dicadangkan seperti skrin log masuk ke aplikasi e-SPKWS tidak dipaparkan.3 untuk maklumat iii.

my” 12 . Taip alamat http://www. Klik butang Apply dan kemudian klik butang OK.moe. Buka web browser Internet Explorer. Tukar paparan skrin kepada 1024 x 768 pixel v. Tekan Enter.my/spkws/ iii. Klik pada ikon "blocked". iv. i.gov. ii.gov.moe.3 Menghalang Pop-Up Window.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Seterusnya pilih “Always allow pop-ups from www. 4.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir 5.my/spkws/ iii. ii. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.1 Log masuk ke e-SPKWS i.moe. 13 . iv.gov. Tekan Enter. Taip alamat http://www. Buka web browser Internet Explorer.

mesej berikut akan dipaparkan: 14 . Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah. skrin berikut akan dipaparkan: vi.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul.

hubungi Pentadbir Sistem*.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vii. (* rujuk Bab 7) 5. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan. 15 .2 Tukar Kata Laluan: i. Klik Profil Pengguna ii. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan. viii. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini.

3 Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu : 16 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini.

2 Maklumat Akaun Bank Sekolah i.1 Maklumat Sekolah i. Pilih tahun dan kemudian klik butang Simpan.3. 17 . 5. ii. Klik submodul maklumat sekolah untuk mengaktifkan tahun mula guna sistem bagi kumpulan wang yang berkaitan. Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat yang diperlukan.3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

sila pastikan Penyesuaian Bank untuk bulan sebelumnya perlulah dibuat terlebih dahulu sebelum menutup akaun bank yang lama. Senarai akaun yang telah ditutup akan dipaparkan seperti di bawah.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. iv. Masukkan maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk setiap kumpulan wang dalam paparan berikut kemudian klik butang Simpan. Nota : Jika pertukaran akaun bank berlaku pada awal bulan. iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan apabila maklumat berjaya ditambah. 18 . Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang jika hendak menutup akaun bank.

ii. Seterusnya klik butang Simpan.3 Pilih Perihal i. Klik submodul pilih perihal dan tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan. Seterusnya mesej dipaparkan.3. akan 19 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. 20 . Klik submodul maklumat baki dan masukkan maklumat baki bagi setiap perihal kumpulan wang yang berkaitan.3. Seterusnya klik butang Simpan.4 Maklumat Baki i.

Selepas klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii.skrin dan mesej akan dipaparkan. 21 . iv. dan iii. Untuk membuat pengemaskinian data. Klik butang Simpan setelah membuat pengemaskinian data. klik butang skrin berikut akan dipaparkan.

5 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran. Klik butang simpan. Klik submodul maklumat penyata penerimaan & pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan. Lengkapkan maklumat penerimaan seperti di paparan berikut dan seterusnya klik butang 22 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. i. ii.3. untuk menambah maklumat baru.

Buat pengemaskinian data yang diperlukan dan klik butang Simpan. Klik butang untuk menambah maklumat baru. Selepas klik butang simpan. 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.3. iv. mesej akan dipaparkan.5 i) & langkahlangkah adalah sama seperti di atas.5 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data. Klik butang pada skrin seperti dalam perkara 5.3. Selepas klik butang simpan. 23 . vi. Lengkapkan maklumat seperti dalam paparan berikut dan kemudian klik butang simpan.3. klik di maklumat pembayaran (rujuk perkara 5. Nota : Bagi mengisi maklumat pembayaran. v. mesej akan dipaparkan. Klik submodul penyata pendapatan & perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.6 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. ii. i.

6 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data.3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. iv. Kemaskini data yang diperlukan dan klik butang Simpan. 24 . pada skrin seperti dalam perkara 5. v. vi.6 i) & .3. mesej akan dipaparkan. Nota : Bagi mengisi maklumat perbelanjaan. Selepas klik butang simpan. Mesej Klik butang akan dipaparkan.langkahlangkah adalah sama seperti di atas. klik di maklumat perbelanjaan (rujuk 5.

Klik submodul maklumat kunci kira-kira dan isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumatmaklumat lain yang berkaitan.3. 25 .7 Maklumat Kunci Kira-kira i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. klik butang Simpan. Seterusnya.

Jika maklumat kunci kira-kira belum imbang semasa klik butang simpan. ii.7. 5.3. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang 26 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. mesej seperti berikut akan di paparkan. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.1 Akaun Belum Terima i. Seterusnya klik Ok dan semak semula maklumat yang telah dimasukkan.

Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang 27 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan. Senarai ABT yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.7. ii.3. 5.2 Deposit Dibayar i.

7.3. ii.3 Akaun Belum Bayar i. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 28 . 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.

ii.4 Deposit Diterima i. Senarai Deposit Diterima yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 29 .3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.7. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.

Senarai Terimaan Terdahulu yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. 30 . Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii. Nota: Pengurus Sekolah hendaklah melakukan Pengesahan bagi setiap submodul yang telah dimasukkan/ dikemaskini.5 Terimaan Terdahulu i.3.7. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii.

ii. Klik butang Lampiran A(1) menambah maklumat. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 31 . Klik submodul maklumat penyata penyesuaian bank. Kemudian. Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang. iii.3. isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda 5.8 Maklumat Penyata Penyesuaian Bank i. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.3. .8.1 Lampiran A1 i.

3.2 Lampiran A3 i. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.8. Klik butang Lampiran A(3) menambah maklumat. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan. 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 32 .

Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 33 . Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.3 Lampiran A4 i.3. 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi Caj Perkhidmatan Bank.8. Klik butang Lampiran A(4) menambah maklumat. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan. iii. ii.

34 . Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. Nota bagi perkara nombor 3 hingga 7 : Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.

Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan sila pilih yang mana berkaitan.3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti. iv. 35 . Klik butang Lampiran A(5) ii.4 Lampiran A5 i. iii.8. skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat.

Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti. skrin berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat. 36 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v.

3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vi. Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.8. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin iii. Klik butang Lampiran A(6) menambah maklumat. ii. Nota: Pastikan nombor resit didaftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi tersebut. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. 5. 37 .5 Lampiran A6 i. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.

Klik submodul Daftar No Resit untuk pendaftaran penggunaan resit. Seterusnya klik butang Daftar. Masukkan nombor resit mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.2 Terimaan i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik submodul Terimaan Masukkan butiran terimaan yang berkaitan 38 . Skrin seperti berikut akan dipaparkan. ii.4 Modul Terimaan Klik Modul Terimaan dalam Senarai Menu : 5. iii.4. 5.4. Resit i. ii.1 Daftar No.

Seterusnya klik butang Simpan Nota bagi No. Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu: Semasa – Terimaan bagi tahun semasa ABT .Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu – Terimaan bagi tahun hadapan 3. 4. Deposit: Dibayar . No.Jika terimaan adalah Deposit Diterima 39 . 2. 5 dan No. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi.Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima . 8: 1.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.

3 Terimaan Cek Batal i. 5. iv. Pilih nombor cek yang hendak dibatalkan. Klik Terimaan Cek Batal (jika ada). Seterusnya klik butang Simpan. ii. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan.4. iii. 40 . Lengkapkan maklumat yang perlu seperti dalam skrin berikut dan kemudian klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Kemudian klik butang Carian.

iii. ii. Resit Batal i. 5.4 Seterusnya mesej akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. Seterusnya klik butang Simpan 41 .4. Klik submodul Resit Batal jika ada ( bagi resit yang dibatalkan secara manual ) Masukkan maklumat resit yang dibatalkan seperti dalam skrin berikut.

(rujuk Penyata Bank bulan semasa) Klik pada butang untuk membatalkan resit. ( Terimaan yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 4.5 Senarai Terimaan i. Nota: 1. Perhatian: Sebarang penambahan. 42 . klik butang 3. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik submodul Senarai Terimaan untuk membuat semakan transaksi terimaan yang telah dimasukkan. Klik butang untuk tujuan kemaskini maklumat terimaan. iii. untuk mencetak resit. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. untuk mengemaskini maklumat Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. klik butang 2.4.

43 .4. Klik submodul Senarai Terimaan Batal untuk membuat semakan terimaan yang dibatalkan. 1. 2. Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Kemaskini maklumat terdiri daripada 2 iaitu . ( Terimaan Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 5. ii. Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja.6 Senarai Terimaan Batal i.

7 Senarai Cek Batal i.4. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. ii.4. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. Klik submodul Senarai Cek Batal untuk membuat semakan cek yang dibatalkan. Nota : • Buku tunai terimaan hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi terimaan untuk tujuan semakan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. 5. 44 . Klik submodul Buku Tunai Terimaan Sekolah. ( Cek Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang carian. ii.8 Buku Tunai Terimaan i.

ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. (Jika pembekal tiada dalam senarai sahaja) 45 . Daftarkan butiran bil yang diterima dalam skrin seperti dipaparkan.5 Modul Daftar Bil Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu: 5.1 Tambah Bil i. Masukkan butiran Pembekal dalam Tambah Pembekal dan seterusnya klik butang Simpan.5.

5.5. Klik submodul Senarai Daftar Bil untuk melihat bil yang telah didaftarkan. untuk melihat senarai pembekal yang 5. 5.3 Senarai Daftar Bil i. 46 . Klik submodul Senarai Pembekal telah didaftarkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Sekolah hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketiga-tiga kumpulan wang .2 Senarai Pembekal i.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.5.4

Senarai Bil Batal i. Klik submodul Senarai Bil Batal untuk melihat bil yang telah dibatalkan.

Nota: Bil yang hendak dibatalkan atau dihapus hanya boleh dilakukan oleh Pengurus Sekolah sahaja.

5.5.5

Laporan Daftar Bil i. ii. Klik submodul Laporan Daftar Bil. secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ( Laporan Daftar Bil boleh disemak

5.5.6

Laporan Bil Belum Bayar i. ii. Klik submodul Laporan Bil Belum Bayar. ( Laporan Bil Belum Bayar boleh disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

47

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6

Modul Bayaran Klik Modul Bayaran dalam Senarai Menu:

5.6.1

Daftar No. Baucar i. ii. Klik submodul Daftar No. Baucar Masukkan nombor baucar mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.

iii.

Seterusnya klik butang Daftar, skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Nota: Klik butang untuk membatalkan pendaftaran, klik butang penggunaan no baucar tersebut.

untuk memberhentikan

48

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6.2

Daftar Buku Cek i. ii. Klik submodul Daftar Buku Cek Masukkan nombor cek mengikut buku cek yang dibekalkan kepada sekolah.

iii.

Seterusnya klik butang Daftar dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Nota: Klik butang digunakan)

untuk membatalkan buku cek yang telah didaftarkan. (jika buku cek masih tidak

49

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6.3

Bayaran i. ii. iii. Klik submodul Bayaran Masukkan butiran pembayaran yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.

50

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Nota bagi No. 3 - 7, No. 8 dan No. 13: 1. Maklumat Bil terdiri daripada 2 iaitu : • Semasa – Bayaran bagi tahun semasa • Bil ABB – Bayaran bagi bil yang belum dibayar untuk tahun sebelum Catatan – keterangan bagi bayaran yang dibuat Deposit: • Dibayar - Jika bayaran adalah Deposit Dibayar • Diterima - Jika pulangan bagi Deposit Diterima

2. 3.

iv.

Seterusnya klik butang Simpan. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan.

5.6.4

Senarai Bayaran i. Klik submodul Senarai Bayaran untuk membuat semakan transaksi bayaran yang telah dimasukkan. ( Bayaran yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

Nota: 1. 2. 3. 4. Klik butang untuk mencetak baucar. Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Klik butang untuk pembatalan baucar. Tandakan pada ruangan disediakan sekiranya transaksi didebitkan/dikeluarkan dari bank. ( Rujuk Penyata Bank bulan semasa )

tersebut

telah

51

( Bayaran Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.6.5 Senarai Bayaran Batal i.6 Cek Rosak i. 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Perhatian: Sebarang penambahan. Klik submodul Cek Rosak (jika ada). ii. ii. 5. 52 . iii. Masukkan butiran cek yang telah rosak seperti skrin berikut. Klik submodul Senarai Bayaran Batal untuk membuat semakan bayaran yang dibatalkan. Seterusnya Klik butang Simpan.6.

53 . ii. ( Cek rosak dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang Carian. Nota : • Buku tunai bayaran hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi bayaran untuk tujuan semakan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. 5. Klik submodul Senarai Cek Rosak untuk membuat semakan cek yang rosak. ii.6.6. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Klik submodul Buku Tunai Bayaran Sekolah.7 Senarai Cek Rosak i. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.8 Buku Tunai Bayaran i.

1 Pendahuluan/penambahan PWR i. ii. Klik sub modul Pendahuluan/Penambahan PWR. Masukkan pendahuluan PWR jika ia baru diwujudkan atau masukkan amaun tambahan ( jika ada ) 54 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.7.7 Modul Panjar Wang Runcit Klik Modul Panjar Wang Runcit dalam Senarai Menu: 5.

55 . Seterusnya klik butang Simpan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.

ii.2 Bayaran PWR i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: i. Seterusnya klik butang Simpan. iii.7. Klik submodul Bayaran PWR Masukkan maklumat bayaran PWR untuk perihal dan kumpulan wang yang berkaitan. Klik butang untuk maklumat lanjut. Semak butiran yang ditambah pendahuluan/penambahan PWR. Klik butang untuk pembatalan baucar. dalam sub modul Senarai 5. iii. 56 . ii.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.7.3

Rekupmen PWR i. ii. iii. Klik submodul Rekupmen PWR. Masukkan butiran untuk rekupmen. Seterusnya klik butang Simpan.

Peringatan: i. Rekupmen hanya boleh dibuat setelah penutupan buku tunai PWR dilakukan. ii. Tarikh rekupmen tidak boleh sama dengan tarikh penutupan buku tunai

5.7.4

Senarai Pendahuluan/penambahan PWR i. Klik submodul Senarai Pendahuluan/penambahan PWR. ( Terimaan PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan )

57

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

ii.

Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

5.7.5

Senarai Bayaran PWR i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran PWR. (Bayaran PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

iii.

Klik butang

untuk mengemaskini maklumat selagi buku tunai PWR belum untuk membatalkan PWR.

di tutup dan klik butang 5.7.6 Senarai Terimaan Batal PWR i. ii.

Klik submodul Senarai Terimaan Batal PWR. ( Terimaan PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

58

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.7.7

Senarai Bayaran Batal PWR i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran Batal PWR. ( Bayaran PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

5.7.8

Penutupan Buku Tunai PWR i. ii. Klik submodul Penutupan Buku Tunai PWR. Pastikan maklumat diisi dengan betul.

59

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

iii.

Seterusnya klik butang Tutup. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

5.7.9

Buku Tunai PWR i. ii. iii. iv. Klik submodul Buku Tunai PWR untuk tujuan kemaskini. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. Klik butang Carian. Seterusnya klik butang Papar untuk paparan Buku Tunai Panjar Wang Runcit.

Peringatan : Klik butang

selepas mengisi ruangan tarikh.

60

ii.8 Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu: 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi mata pelajaran yang berkaitan.8.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik submodul Antara Kumpulan Mata Pelajaran untuk membuat pindah peruntukan bagi kumpulan mata pelajaran sahaja. 61 .1 Antara Kumpulan Mata Pelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i.

2 Antara Butiran Bantuan Perkapita PCG (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i. Klik submodul Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran sahaja. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan.8. iv. Mesej akan dipaparkan. ii. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. pindah 62 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. 5. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan.

Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. ii. Klik submodul Antara Kumpulan Wang Sekolah untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan wang sekolah. 63 .3 Antara Kumpulan Wang Sekolah (ketiga-tiga Kumpulan Wang) i. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. Mesej akan dipaparkan.8. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. iii. 5. Mesej akan dipaparkan. iv. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.

(permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. Senarai pindah peruntukan yang telah dipohon akan dipaparkan mengikut tahun yang dipilih. Masukkan tahun dan klik butang Carian. Klik submodul Senarai Permohonan untuk menyemak status permohonan bagi semua pindah peruntukan.4 Senarai Permohonan i. Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. 2.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. 5. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan. 64 . ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. untuk membatalkan permohonan. borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual. Perhatian: Selepas permohonan dibuat. 3. 4.8. Nota: 1.

iii.9. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin berikut akan dipaparkan dan masukkan baki penyata bank pada bulan semasa dalam butang yang bertanda 65 . Nota : Pastikan Penyata Penyesuaian Bank bulan sebelumnya telah disahkan oleh Pengurus Sekolah. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. Klik submodul Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank.1 Penyediaan Penyata i. iv.9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu: 5. Seterusnya klik butang Carian.

ii.1.4.1 Terimaan di buku tunai yang tiada dalam Penyata Bank i. Semak amaun dalam senarai berikut. tandakan 3 dalam perkara 5.9. Jika amaun telah dikreditkan/dimasukkan ke dalam akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ). Klik di Lampiran A(1). iii. ( rujuk nota 66 .4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Terimaan .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. submodul Senarai Terimaan.

4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Bayaran .3 Bayaran di buku tunai tiada dalam Penyata Bank (Cek-cek yang belum ditunaikan ) i. Seterusnya klik butang Tambah. Jika amaun telah didebitkan/dikeluarkan dari akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ).9. tandakan dalam perkara 5. Klik di Lampiran A(4). iii.1. Skrin berikut akan dipaparkan. ii.6. submodul Senarai Bayaran. 5. Lengkapkan maklumat dan seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii. Klik di Lampiran A(3).1.2 Debit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai ( Caj Bank ) i. Semak amaun dalam senarai berikut iii.9. Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. ( rujuk nota 3 67 .

4 Kredit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai i.9. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan pilih yang mana berkaitan. jika ada ). Jika klik Terimaan yang dikenalpasti. iii. Klik di Lampiran A(5) ( Bagi terimaan terus ke Penyata Bank .1. skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. ii. 68 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah. 69 . Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. v.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.

9. Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Seterusnya klik butang Tambah. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank untuk semakan penyata penyesuaian bank yang telah disediakan.2 Penyata Penyesuaian Bank i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vi. Seterusnya mesej akan dipaparkan. 70 . sila klik butang Simpan pada skrin Penyata Penyesuaian Bank untuk menyimpan data tersebut. iv. viii. jika ada ) vii. Masukkan maklumat faedah bank yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. v. 5. Klik di Lampiran A(6) ( Bagi faedah bank sahaja . Setelah tiada perubahan/kemaskini dan penyata imbang.

71 .10 Modul ABT/ABB Klik Modul ABT/ABB dalam Senarai Menu: 5.1 Daftar ABT i. Klik submodul Daftar ABT Masukkan butiran penghutang ( Akaun Belum Terima ) seperti skrin yang dipaparkan berikut dan seterusnya klik butang Simpan.10.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Masukkan bulan dan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 5. ii.

Maklumat ABB tidak perlu dimasukkan oleh pengguna kerana maklumat tersebut diambil dari Modul Daftar Bil . Jika maklumat telah lengkap. Klik submodul Senarai ABT dimasukkan.3 Senarai ABB i. 72 . bagi tujuan laporan akan hilang selepas maklumat ABB telah Nota: 1. klik butang akhir tahun. Klik submodul Senarai ABB untuk semakan senarai ABB yang telah dimasukkan ii.10.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Butang dihantar ke Kunci Kira-kira.2 Senarai ABT i. Submodul Laporan Bil Belum Bayar.10. untuk semakan senarai ABT yang telah 5.

1 Penyata Penerimaan dan Pembayaran i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan 73 . ii. Klik submodul Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.11 Modul Laporan Klik Modul Laporan dalam Senarai Menu: 5.11. iii.

74 . Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.

Skrin seperti berikut akan dipaparkan. 75 . iii.2 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.11. Klik submodul penyata pendapatan dan perbelanjaan Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ii.

76 . iii. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ii.11.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Klik submodul kunci kira-kira. 5.3 Kunci Kira-kira i.

Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. 77 .

ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. iv. iii. 78 . Klik submodul akaun subsidiari.4 Akaun Subsidiari i.11. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. ( carian bagi perihal yang aktif sahaja ) Plih perihal dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah 6.1 Log masuk ke e-SPKWS i. Buka web browser Internet Explorer. Tekan Enter. 79 .moe. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan. Taip alamat http://www.gov.my/spkws/ iii. iv. ii.

Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan. mesej berikut akan dipaparkan: vii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. (* rujuk Bab 7) 80 . Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan. hubungi Pentadbir Sistem*. Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah. viii. skrin berikut akan dipaparkan: vi.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. 81 . iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini.2 Tukar Kata Laluan: i. Klik Profil Pengguna ii.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. Klik submodul Carian Kumpulan Wang dan pilih jenis kumpulan wang yang dikehendaki. Kemudian klik butang Pilih.3 Carian Kumpulan Wang i. ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan : 82 .

4. Klik submodul maklumat sekolah untuk membuat pengesahan tahun mula guna sistem. Klik butang Pengesahan. Setelah butang pengesahan di klik .4 Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu : 6. mesej akan dipaparkan. ii.1 Maklumat Sekolah i. 83 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.4. mesej dipaparkan. i.3 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Klik butang Pengesahan sekiranya amaun tersebut adalah betul.Setelah akan butang pengesahan di klik . ii. Klik submodul Maklumat Baki . 6.2 Maklumat Baki i. Klik submodul Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan.4. 84 .

4 i & ii .4 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan.4.4. Sekiranya maklumat tersebut adalah betul. rujuk langkah – langkah seperti perkara 6. Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat . i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. klik butang Pengesahan. Nota : Bagi pengesahan maklumat pembayaran. 6. Klik submodul Penyata Pendapatan & Perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan. 85 .

5 Maklumat Kunci Kira-kira i. klik butang Pengesahan. Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Sekiranya maklumat tersebut adalah betul. 6. rujuk langkah-langkah seperti perkara 6. 86 . semak semua maklumat dan klik butang Pengesahan jika semua maklumat tersebut adalah betul. Nota : Bagi pengesahan maklumat perbelanjaan.4.5 i & ii. Klik submodul Maklumat Kunci Kira-Kira .4.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 87 .

6. Nota : Bagi membatalkan pengesahan bagi submodul Maklumat Akaun Bank Sekolah. caranya adalah sama seperti perkara 6. Maklumat Penyata Penerimaan Dan Pembayaran.6 Modul Daftar Bil (Pembatalan Bil) Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu : 88 .5 .5 Batal Pengesahan Maklumat Jika terdapat sebarang pindaan dalam maklumat untuk setiap submodul dalam Modul Permulaan. klik butang seperti di bawah : Contoh 1 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. Maklumat Baki. Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan & Maklumat Kunci Kira-Kira.

Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah.7. Klik butang untuk membatalkan bil dan klik butang untuk menghapuskan bil. ii.1 Senarai Daftar Bil i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.6. Nota : Sebab-sebab pembatalan perlu dinyatakan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat. Klik submodul Senarai Permohonan. Bil yang telah dibatalkan boleh disemak dalam Senarai Bil Batal manakala bil yang telah dihapus tidak akan disimpan dalam senarai.1 Senarai Permohonan i. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah mengikut tahun yang dipilih. 89 . 6. Klik submodul Senarai Daftar Bil.7 Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu : 6.

4.GB i. 2.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: 1. 6.2 Kelulusan Pindahan .7. Klik submodul Kelulusan Pindahan. untuk membatalkan permohonan. Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan. Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. 3. 90 .

91 . Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Klik butang untuk membuat kelulusan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii.

Pilih bulan dan tahun yang dikehendaki. sila masukkan dalam ruang catatan. Klik butang . Klik butang butang untuk meluluskan pindah peruntukan atau klik untuk tidak meluluskan pindah peruntukan tersebut. 6. iii. 92 .8 Modul Penutupan Klik Modul Penutupan dalam Senarai Menu: 6.8. Klik submodul Penutupan Bulanan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.1 Penutupan Bulanan i. Jika ada sebarang pertanyaan. ii.

Mesej akak dipaparkan. Penutupan Akaun akan dilakukan pada setiap bulan SEBELUM kemasukan maklumat bulan berikutnya sebagai pengesahan ketepatan dan kebenaran maklumat terimaan dan bayaran yang dikuncimasuk. Seterusnya maklumat buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan seperti di bawah. Peringatan: i. klik butang sah. Sekiranya maklumat adalah betul. 93 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. Seterusnya klik butang Pengesahan. Klik butang untuk membatakan penutupan bagi bulan tersebut 6.1 Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank i. iv. ii. Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan seperti di bawah: Nota: i. Setelah pengesahan berjaya dibuat . Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang ingin disahkan.9.9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu : 6. Klik submodul Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank. iii. senarai pengesahan Penyata Penyesuaian Bank akan dipaparkan dalam skrin berikut : 94 .

Klik butang untuk membatalkan pengesahan. Seterusnya klik butang Carian. ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang telah disahkan. iii.9.2 Penyata Penyesuaian Bank i. ( Bagi semua modul yang memerlukan pengesahan Pengurus Sekolah ). 95 . 6.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Jika maklumat yang dimasukkan adalah salah dan tidak tepat. Pengurus Sekolah hendaklah memaklumkan kepada Pembantu Tadbir untuk membuat pembetulan ke atas kesilapan terlebih dahulu sebelum melakukan pengesahan bagi maklumat tersebut. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank. Penyata akan dipaparkan.

gov.my Akauntan 03-8884 7548 fiza. my rafizatul.my 03-8884 7508 farahah. Nurul Elliza binti Jasmin Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Pegawai Teknologi Maklumat 11.my Nama Jawatan Akauntan (KS) Akauntan No Telefon 03-8884 7293 03-8884 7549 fairahanis. Pn. Fairahanis Binti Serat 3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 7 Perkhidmatan Dan Sokongan 7.muhamad@moe.my 03-8884 7553 munawir@moe.gov.gov. Farahah Binti Faisol 7.gov.zinzuraini@moe. my 03-8884 3693 elliza@moe. Buat masa ini.faisol@moe. Norhaini Binti Mohamad 8.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi Perkhidmatan dan sokongan bagi sistem ini adalah berterusan.gov.mohamad@moe. Pn. Azmi Bin Ahmad Penolong Akauntan 5.abdul@moe. Pn. Rafizaitul Ashikin Binti Abdul Rashid 10. Pn. En. Pn. Pn.gov.gov. my nurayuni. Nurul Fiza Binti Ahmad 4. pihak yang boleh dihubungi adalah seperti berikut: No 1.gov. Nurayuni Binti Zinzuraini 9. Pn. Norsharizan binti Muhamad Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 03-8884 3833 sharizan.gov.serat@moe.my 03-8884 7518 03-8884 7515 03-8872 1435 norhaini.gov.ahmad@moe.ahmad@moe. Pn. En.my E-mel 96 . Pengguna boleh menghubungi pegawai yang bertanggungjawab sekiranya menghadapi masalah ketika menggunakan e-SPKWS.my 03-8884 7537 azmi. 2. Munawir Bin Mohd Rukun 6.

Cik Norhasliza Binti Hassan 03-8884 7516 norhasliza.zakaria@moe.hassan@moe. Pn. Ahmad Azmi Bin Mohamad 03-8872 1436 ahmadazmi.my 97 .mohamad@moe.gov. En.my 13.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 12.g ov.gov. Rosmaria Binti Zakaria Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan 03-8884 7516 rosmaria.m y 14.

1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

5. KPM. 2 .MODUL-MODUL YANG TERLIBAT : 1. 3. 4. MODUL PERMULAAN MODUL DAFTAR BIL MODUL PINDAH PERUNTUKAN MODUL PENUTUPAN MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 2.

KPM.MODUL PERMULAAN Pengurus Sekolah perlu mengesahkan semua submodul tersebut selepas PT selesai mengemaskini semua submodul tersebut. 3 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 4 .Maklumat Sekolah Klik bagi mengesahkan maklumat tersebut. KPM.

Maklumat Baki Klik sekiranya maklumat tersebut adalah betul. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 5 .

2 SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 6 . KPM.Maklumat Penyataan Penerimaan dan Pembayaran 1 Ulangi langkah yang sama untuk Maklumat Pembayaran.

2 SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan 1 Ulangi langkah yang sama untuk Maklumat Perbelanjaan. 7 . KPM.

Maklumat Kunci Kira-Kira Pengesahan hanya boleh dibuat sekiranya Kunci Kira-Kira telah diimbang. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 8 .

KPM. 9 .Batal Pengesahan Maklumat Sekiranya terdapat maklumat yang salah atau ingin mengemaskini maklumat yang telah disahkan. Pengurus Sekolah boleh membatalkan pengesahan tersebut di submodul yang berkaitan. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL DAFTAR BIL .

KPM.Pembatalan Bil Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar Bil – Submodul Senarai Bil Klik untuk membuat pembatalan bil. 11 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat.

12 .SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

KPM. 13 .MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM.Senarai Permohonan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 14 .

15 . KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut.Kelulusan Pindahan Guru Besar Setelah mendapat kelulusan secara manual.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Kelulusan Pindahan Guru Besar Pengurus Sekolah perlu membuat pilihan samaada pindah peruntukan tersebut diluluskan atau tidak. 16 . KPM.

MODUL PENUTUPAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 17 . KPM.

Penutupan Bulanan Pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan Klik Papar SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 18 . KPM.

Maklumat di buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan .

Sekiranya segala maklumat adalah betul. klik butang Sah Mesej akan dipaparkan .

Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan Klik butang untuk membatalkan penutupan .

22 . KPM.MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Klik Carian dan penyata akan dipaparkan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 23 .Penyata Penyesuaian Bank Pengurus Sekolah diingatkan untuk menyemak terlebih dahulu Penyata Penyesuaian Bank tersebut sebelum membuat pengesahan Sila pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan.

24 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank Masukkan bulan dan tahun yang berkenaan untuk disahkan Klik butang Pengesahan untuk mengesahkan Penyata Penyesuaian Bank yang telah dipilih.

25 . KPM.TERIMA KASIH LATIHAN SELEPAS INI… SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KURSUS HANDS ON SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH eSPKWS Tarikh: 25-28 Jun 2012 Tempat: Radius International Hotel. KPM. Akaun KPM SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 1 . Kuala Lumpur Anjuran : Seksyen Akaun Sekolah. Bah.

2 . Klik Masuk. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.Log masuk ke e-SPKWS Log masuk www. KPM.moe.my/spkws 2. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.gov. 3.

KPM. Klik butang ini dan kemaskini maklumat seperti yang diminta SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.1. Klik Profil Pengguna 3. Klik butang ini selepas mengemaskini maklumat nama. 3 . kad pengenalan 2.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 4 . KPM.MODUL PERMULAAN Perlu menguncimasuk semua maklumat tersebut kemudian di sahkan oleh Pengurus Sekolah.

5 . Klik simpan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Maklumat Sekolah 1. KPM. Tahun mula menggunakan sistem = 2012 2.

jika hendak SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik tambah bagi menguncimasuk maklumat bank 2. Kuncimasuk maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk kumpulan wang terlibat dan kemudian klik butang Simpan Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang menutup akaun bank.Maklumat Akaun Bank Sekolah 1. 6 . KPM.

KPM. 7 . sila hubungi pihak admin. Tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan. Klik Simpan 2. Peringatan : Sekiranya terdapat penambahan perihal yang tiada lama senarai perihal. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Pilih Perihal 1.

Kuncimasuk maklumat baki pada 31 Disember tahun lepas berdasarkan maklumat di subsidiari atau PATSKOM 2. KPM.Maklumat Baki 1. 8 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik Simpan apabila selesai.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik kemaskini sekiranya ingin mengemaskini maklumat tersebut.3. KPM. 9 .

Maklumat Penyata Penerimaan dan Pembayaran Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat. 10 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 11 .Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. KPM.

Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah diisi. 12 .

Maklumat Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 1. Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat. KPM. 13 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 14 .2.

15 . Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah diisi. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk.

Klik simpan selepas semua maklumat dikuncimasuk Pastikan Kunci Kira-Kira imbang sebelum maklumat disimpan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 16 . Kuncimasuk butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumat-maklumat lain yang berkaitan.Maklumat Kunci Kira-Kira 1. 2.

17 . Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang seperti di penyata bank 3. KPM. Klik untuk mengisi maklumat di Lampiran A (1) hingga Lampiran A ( 6) SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Maklumat Penyesuaian Bank ini adalah berdasarkan penyata penyesuaian bank pada 31 Disember 2011 2.Maklumat Penyata Penyesuaian Bank 1.

Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 18 . KPM. 2. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.Lampiran A(1) 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi ini. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 2. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 4. Baucar) 3. KPM.Lampiran A(3) 1. 19 . Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. (Rujuk Modul Bayaran – Submodul Daftar No.

Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran. 2. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 20 . (Kuncimasuk bil dalam Modul Daftar Bil) 3.Lampiran A(4) 1.

21 . Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai dan dapat dikenalpasti sumber/ pemberi wang tersebut. Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai dan tidak dapat dikenalpasti sumber/ pemberi wang tersebut. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Lampiran A(5) 1. KPM. (contoh : EFT daripada Bahagian Kewangan) 1.

Terimaan yang dikenalpasti 1. KPM. 22 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 2.

Terimaan yang tidak dikenalpasti 1. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 3. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 2. KPM. 23 .

Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 3. 2. KPM. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. 24 . Tarikh resit adalah berdasarkan tarikh terima penyata pada setiap bulan. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Lampiran A(6) 1. 4.

KPM.Terima kasih SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 25 .

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL TERIMAAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 1 . KPM.

MODUL TERIMAAN Modul ini berperanan sebagai urusniaga terimaan sekolah. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Sekolah boleh mengeluarkan resit terus dari modul ini. 2 .

3 . Resit Pendaftaran no resit ini adalah bertujuan untuk mendaftar dokumen kewangan secara elektronik 1. resit seperti berikut di ikuti dengan 6 digit seperti contoh :  KK – Kumpulan Wang Kerajaan  KS – Kumpulan Wang SUWA  KA – Kumpulan Wang Asrama 2. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Daftar No. Daftarkan no. Klik Daftar selepas menguncimasuk no resit tersebut.

Deposit:  Dibayar .Terimaan 1. Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu:  Semasa – Terimaan bagi tahun semasa ABT . Klik Simpan apabila semua maklumat telah dikuncimasuk.Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu – Terimaan bagi tahun hadapan 4.Jika terimaan adalah Deposit Diterima 2. 4 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima . Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi. 2. 3. KPM.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 4. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dikuncimasuk. cek yang hendak dibatalkan. Melalui modul ini resit akan dijana secara automatik dan maklumat cek batal akan dikemaskini di Buku Tunai Terimaan secara automatik. 5 . 2. Senarai cek yang belum ditunaikan akan dipaparkan dan pengguna boleh memilih no.Terimaan Cek Batal 1. 3. KPM. Submodul ini berfungsi apabila terdapat cek yang perlu dibatalkan.

Senarai Cek Batal 1. 2. Pilih bulan dan kemudian klik Carian. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. Menyenaraikan setiap resit untuk cek batal dan maklumat cek batal. 6 .

KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Submodul ini diwujudkan bagi memudahkan pengguna merekod resit manual yang dibatalkan. 7 . Namun begitu. submodul ini hanya berfungsi sekiranya pengguna masih di dalam fasa peralihan dari manual ke sistem (manual dan sistem berjalan secara serentak).Resit Batal 1.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 2. 8 . Pilih bulan dan kemudian klik Carian.Senarai Terimaan Batal 1. Senarai resit yang telah batal akan dipaparkan dalam Senarai Terimaan Batal.

pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Senarai terimaan ini boleh disemak secara bulanan.Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank.Klik butang untuk mencetak resit. Perhatian: Sebarang penambahan. Submodul ini akan menyenaraikan semua transaksi terimaan yang telah dikuncimasuk.Senarai Terimaan 1. 1. 3. Terdapat dua (2) jenis kemaskini iaitu : Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja dan Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit. 9 . Klik pada butang untuk membatalkan resit. 2. KPM.

10 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. Buku Tunai Terimaan hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi terimaan Buku Tunai Terimaan perlu dicetak pada setiap bulan. Pilih bulan dan klik Carian.Buku Tunai Terimaan 1.

Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini 11 .

12 .Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan. ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.

13 .JOM BUAT LATIHAN !!! SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

CONTOH RESIT RASMI PEJABAT 14 .

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank Klik kemaskini 15 .

Klik kemaskini 16 .Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb…) 1. Pilih tarikh wang dimasukkan ke bank 2.

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb…) 17 .

18 .CARA MENGEMASKINI PERIHAL Klik butang ini SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

KPM. 19 .CARA MENGEMASKINI PERIHAL ( samb… ) Kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM. 20 .CARA MENGEMASKINI RESIT Klik butang ini SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM. 21 .CARA MENGEMASKINI RESIT (samb…) Kemaskini status.jenis terimaan dan deposit sahaja yang dibenarkan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM. 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL DAFTAR BIL SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL DAFTAR BIL 2 .

Buat masa sekarang.Tambah Bil 1. Klik Tambah Pembekal sekiranya nama pembekal tersebut belum di daftarkan. 3 . sila pilih salah satu perihal yang terlibat. sekiranya bil yang diterima merangkumi banyak perihal. 3. (Hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketigatiga kumpulan wang) 2. Tarikh Bil Diterima adalah berdasarkan tarikh cop bil diterima.

4 . sekolah boleh mengemaskini maklumat tersebut (jika ada). bagi butiran yang lain. Sekolah wajib mengunci masuk nama pembekal.Tambah Pembekal 1.

Klik untuk menghapus pembekal yang tidak diperlukan.Senarai Pembekal 1. Semua pembekal yang telah didaftarkan akan dipaparkan dalam senarai ini. 5 . 3. Klik untuk mengemaskini maklumat pembekal. 2.

Bil-bil hanya boleh dibatalkan oleh Pengurus Sekolah. 6 .Senarai Bil Batal 1.

Laporan Daftar Bil 1. Pilih bulan dan klik Carian. 7 . Laporan Daftar Bil perlu dicetak pada setiap akhir bulan.

8 . Pilih bulan dan klik Carian.Laporan Bil Belum Bayar Laporan Bil Belum Bayar Submodul ini akan menyenaraikan bil-bil yang telah didaftarkan tetapi belum dibawah oleh sekolah. Sekolah diingatkan untuk menyelesaikan bayaran semua bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil didaftarkan / diterima. Laporan ini boleh diakses setiap bulan.

Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat. Klik untuk membuat pembatalan bil.Pembatalan Bil Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar BIl. 9 .

Mudah nak faham sistem ini. JOM KITA BERBENGKEL 10 .

KPM 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL BAYARAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL BAYARAN 2 .

Klik untuk memberhentikan penggunaan nombor baucar tersebut. Klik untuk membuat pembatalan pendaftaran sekiranya tersalah kuncimasuk nombor baucar. Pastikan mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun 3 . Klik Daftar 1.Daftar No.baucar seperti contoh. Kuncimasuk no. Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Permulaan. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi. 3 3. Baucar 1 2 2.

Kuncimasuk no.Daftar No. 3 1. (Kuncimasuk buku cek yang sedang digunakan) 2. cek yang bakal digunakan pada tahun semasa sahaja) 3. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. (sekiranya menggunakan buku cek tahun sebelum ini. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. kuncimasuk no. 4 . Cek 1 2 * Dijana secara auto.

Bayaran 1 2 1. 4 5 6 * Dijana secara auto. Pilih deposit (jika berkenaan) 6. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 5 . 5. Klik Simpan apabila selesai menguncimasuk maklumat pembayaran. Pilih Bil – Maklumat bil akan ditarik dari Modul Daftar Bil 3. 2. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek ditulis. Kuncimasuk amaun berdasarkan peruntukan yang digunakan 3 4.

Senarai Bayaran 1. Pilih bulan dan klik Carian. Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. 1. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4. Perhatian: Sebarang penambahan. 3.Klik butang 2. untuk mengemaskini maklumat.Klik butang untuk mencetak baucar.Klik pada butang untuk membatalkan baucar. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. 6 .

7 . Semua baucar yang dibatalkan ini akan dipaparkan dalam Buku Tunai Bayaran.Senarai Bayaran Batal Pilih Bulan dan klik Carian Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang dibatalkan.

2 3 4 1. 2. 3. 8 .Cek Rosak 1 * Dijana secara auto. 4.00 Catatkan sebab-sebab cek tersebut rosak. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dilengkapkan. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak Kuncimasuk amaun cek yang rosak ATAU kuncimasuk amaun RM0.

Senarai Cek Rosak
Pilih Bulan dan klik Carian

Submodul ini akan menyenaraikan semua cek yang telah rosak.

9

Buku Tunai Bayaran
Pilih Bulan dan klik Carian

Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran.

Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan.

10

Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini

11

Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan, ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.

12

JOM KITA BERBENGKEL 13 .Mudah nak faham sistem ini.

1. Klik butang untuk mencetak baucar. Perlu mendapat perakuan secara manual. 14 .

15 .1. Tarikh Cek tidak boleh dikemaskini. Dibenarkan untuk mengemaskini perihal sekiranya tidak mengubah Jumlah Keseluruhan baucar. Dibenarkan untuk mengemaskini status deposit sahaja. Klik butang untuk mengemaskini maklumat.

16 .4. baucar tersebut perlu dicetak terlebih dahulu kemudian dibatalkan. Sekiranya baucar telah disediakan tetapi cek yang ditulis rosak. Dokumen sokongan untuk baucar ini adalah salinan cek rosak.Klik pada butang untuk membatalkan baucar. Baucar tersebut perlu difailkan bersama baucar yang lain.

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PANJAR WANG RUNCIT SEKYEN AKAUN SEKOLAH. KPM 1 .

MODUL PANJAR WANG RUNCIT (PWR) 2 .

1. Klik Simpan setelah selesai menguncimasuk semua maklumat. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah ( cth : Pengetua SMT Tuanku Jaafar ) 3. * Dijana secara auto. Penambahan PWR – Bagi sekolah yang ingin membuat penambahan amaun PWR. 3 5 . 4 * Dijana secara auto. Pendahuluan PWR – Bagi sekolah yang pertama kali mewujudkan PWR.Pendahuluan / Penambahan PWR 1 2 3 * Dijana secara auto. Pilih tarikh cek ditulis. 5. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 2.Kunci masuk amaun mengikut jenis peruntukan yang diambil sebagai pendahuluan/penambahan PWR. 4.

3. Di jana secara automatik. Klik Simpan setelah semua maklumat lengkap diisi. 6. Nombor Baucar Kecil hendaklah dikuncimasuk dan dikawal sendiri oleh PT. 5. Pilih peruntukan yang berkenaan dan kuncimasuk amaun. 2. 7 6 4 . 7. 5 4.Bayaran PWR 1 2 3 4 1. Kunci masuk nama penerima wang PWR tersebut. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku dan klik . Kunci masuk perihal PWR.

Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. Pilih tarikh rekupmen berlaku. Klik Simpan. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah ( cth : Pengetua SMT Tuanku Jaafar ) 3.Rekupmen PWR 1 2 1. 3 4. 2. Butiran di ruangan ini akan dijana secara automatik berdasarkan pembayaran PWR yang telah dibuat sebelum ini. . Sekiranya ada rekupmen untuk ketiga-tiga kumpulan wang. rekupmen akan berlaku serentak. Rekupmen hanya boleh dibuat apabila Buku Tunai PWR telah ditutup. 4 Tarikh rekupmen dan tarikh penutupan 5 tidak boleh sama.

Senarai Pendahuluan / Penambahan PWR Pilih Bulan dan klik Carian. untuk membatalkan transaksi tersebut. Submodul ini akan menyenaraikan semua pendahuluan / penambahan PWR yang dibuat oleh pengguna sistem. Klik Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat. 6 .

Senarai Bayaran PWR Pilih Bulan dan klik Carian. Klik Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat. 7 . Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang telah dibuat di submodul Bayaran PWR. untuk membatalkan transaksi tersebut.

8 . Submodul ini akan menyenaraikan semua terimaan PWR yang telah dibatalkan di Submodul Pendahuluan / Penambahan PWR.Senarai Terimaan Batal PWR Pilih Bulan dan klik Carian.

Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran PWR yang telah dibatalkan di Submodul Bayaran PWR. 9 .Senarai Bayaran Batal PWR Pilih Bulan dan klik Carian.

Pastikan butiran tersebut betul. Klik Tutup 10 . 3. Kunci masuk tarikh penutupan dan klik 2.Penutupan Buku Tunai PWR 1 2 3 1.

Buku Tunai PWR perlu dicetak setiap kali ditutup. 11 . Klik Papar untuk mencetak Buku Tunai PWR.Buku Tunai PWR Pilih Bulan dan klik Carian.

12 .

1 . KPM.KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

2 . KPM.MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Kunci masuk amaun tanggungan yang diperlukan pada masa akan datang bagi peruntukan yang hendak dipindahkan. Pilih peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Pilih peruntukan yang hendak dipindahkan. 6 7 8 7. Kunci masuk amaun tanggungan yang diperlukan pada masa akan datang bagi peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan. Kunci masuk amaun yang hendak dipindahkan. 3 . Nyatakan sebab-sebab yang membolehkan pindah peruntukan dibuat. 5. 6. 1 2 3 4 5 2. 4. Pilih tarikh berdasarkan tarikh permohonan. 8. 3.Antara Kumpulan Matapelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan Sahaja) 1. Nyatakan sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki.

4 . Pindah peruntukan antara PCG Matapelajaran dan PCG Bukan Matapelajaran Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) Hanya untuk Kumpulan Wang Kerajaan sahaja.

Wang SUWA ATAU pindah peruntukan yang berlaku dalam Kump. 2. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. Wang Asrama.Antara Kumpulan Wang Sekolah Terdapat dua (2) jenis pindahan : 1. Antara peruntukan – Pindah peruntukan yang berlaku dalam Kump. Wang (KW) – Pindah peruntukan dari KW SUWA ke KW Kerajaan ATAU KW SUWA ke KW Asrama. Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran. Antara Kump. 5 .

Senarai Permohonan Pilih tahun dan klik Carian Nota: 1. Perhatian: Selepas permohonan dibuat. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik butang 2. untuk membatalkan permohonan. Klik butang mencetak borang pindah peruntukan. Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. 1. borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual. (permohonan tiada dalam senarai) 2. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. KPM. 6 .

7 . KPM.Kelulusan Pindah Peruntukan Pilih tahun dan klik Carian Penerangan adalah seperti submodul Senarai Permohonan. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM.Kelulusan Pindahan Guru Besar Setelah mendapat kelulusan secara manual. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 8 . Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Kelulusan Pindahan Guru Besar Pengurus Sekolah perlu membuat pilihan samaada pindah peruntukan tersebut diluluskan atau tidak. KPM. 9 .

.

KPM.TERIMA KASIH LATIHAN SELEPAS INI… SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 11 .

1 . KPM.KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Maklumat Penyata Penyesuaian Bank .

Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank Pilih bulan dan tahun. kemudian klik ‘Carian’. .

.

Klik Simpan . Kunci masuk amaun baki seperti di Penyata Bank 2.Tambah Baki Bank 1 2 1.

09 180.380.119.500.09 152.09 152.048.JAN 30 .622.50 5.00 11.09 13.JAN 30 .00 300.380.122.000.00 750.848.BANK ISLAM PUTRAJAYA TARIKH PENYATA STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS TARIKH MASUK ENTER DATE BEGINNING BALANCE 6 .00 626.380.048.JAN 30 .59 174.59 175.80 174.548.JAN 13 .21 + + + + BUTIR URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS AMOUNT BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 13.JAN 22 .09 180.00 139.09 14.JAN 18 .748.119.500.80 1 31 Januari 2010 PENGETUA SMK PRESINT 11(1) (KW KERAJAAN) 014075 001111 002103 002102 002105 002107 002106 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS TOTAL CREDITS 174.00 28.JAN 24 .00 502.JAN 7 .59 174.09 153.JAN Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 200.JAN 25 .80 .00 500.369.

Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank .

JAN 7 .119.380.09 153.BANK ISLAM PUTRAJAYA 1 TARIKH PENYATA PENGETUA SMK PRESINT 11(1) (KW KERAJAAN) STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS TARIKH MASUK ENTER DATE BEGINNING BALANCE 6 .048.50 5.JAN 18 .59 175.JAN 22 .JAN 30 .JAN 30 .748.80 .JAN 25 .380.622.00 11.09 180.548.122.00 139.JAN 30 .00 502.09 14.JAN 24 .09 152.000.369.048.00 626.09 13.848.119.380.09 152.59 174.21 + + + + BUTIR URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS AMOUNT BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 13.00 300.80 014075 31 Januari 2010 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS 174.00 750.09 180.80 174.500.JAN Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 002105 002107 002106 002103 002102 001111 200.59 174.500.00 500.00 28.JAN 13 .

Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank .

.

.

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL ABB / ABT SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM 1 .

MODUL ABT/ABB 2 .

Kunci masuk maklumat penghutang dengan lengkap dan klik Simpan.DAFTAR ABT ABT perlu didaftar pada akhir tahun (jika ada). 3 .

SENARAI ABT Submodul ini akan menyenaraikan semua ABT yang telah didaftarkan. 4 .

Semak senarai ABB tersebut dan klik Hantar ABB sekiranya semua maklumat tersebut adalah benar. Submodul Laporan Bil Belum Bayar. 5 .MODUL TERIMAAN SENARAI ABB Submodul ini akan menyenaraikan semua bil yang belum dibayar berdasarkan maklumat dalam Modul Bayaran.

Kita ke bengkel dulu. 6 .

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL LAPORAN .

MODUL LAPORAN .

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Klik cetak penyata .

PENYATA PENDAPATAN DAN MODUL TERIMAAN PERBELANJAAN Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

PENYATA PENDAPATAN DAN MODUL TERIMAAN PERBELANJAAN Klik cetak penyata .

KUNCI TERIMAAN MODUL KIRA-KIRA Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

KUNCI TERIMAAN MODUL KIRA-KIRA Klik cetak penyata .

AKAUN SUBSIDIARI MODUL TERIMAAN Pilih perihal dan klik Carian. Klik cetak penyata .

SELESAI. . SELAMAT MENGAPLIKASIKAN SISTEM INI DI SEKOLAH.