Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

MANUAL PENGGUNA

SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH (e-SPKWS) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Disediakan oleh: Bahagian Akaun dan Bahagian Pengurusan Maklumat (Kemaskini Terkini : November 2011)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

PENDAHULUAN
Manual ini disediakan khas bagi kegunaan kakitangan Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja bagi mendapatkan panduan dalam menggunakan Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) secara lebih efektif. Ia mengandungi panduan lengkap beserta skrin antaramuka sebenar e-SPKWS bagi memberi penjelasan yang lebih mudah difahami dan diaplikasi oleh pengguna. Ia juga merupakan rujukan awal bagi pengguna mengenalpasti kaedah penggunaan e-SPKWS yang betul dan berkesan. Semoga manual pengguna ini dapat membantu pengguna untuk mengurus dan menyelenggarakan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah melalui e-SPKWS dengan lebih berkesan.

2

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

KANDUNGAN
BAB 1 Pengenalan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Tujuan Skop Objektif Keterangan modul Kategori pengguna 5 5 5 6 8

BAB 2 Pemasangan 2.1 2.2 Keperluan sistem Pemasangan sistem 9 9

BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3.1 3.2 3.3 3.4 Ciri keselamatan Keselamatan katalaluan Keselamatan sesi Panduan keselamatan 10 10 10 10

BAB 4 Memulakan Aplikasi 4.1 4.2 4.3 Panduan Pengguna Menentukan Paparan Skrin Menghalang Pop-up Window 11 11 12

BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Modul Permulaan Modul Terimaan Modul Daftar Bil Modul Bayaran Modul Panjar Wang Runcit Modul Pindah Peruntukan Modul Penyesuaian Bank 13 15 16 38 45 48 54 61 65

3

11 Modul ABT/ABB Modul Laporan 71 73 BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah 6.5 6.9 Log Masuk ke e-SPKWS Tukar Kata Laluan Carian Kumpulan Wang Modul Permulaan Batal Pengesahan Maklumat Modul Daftar Bil Modul Pindah Peruntukan Modul Penutupan Modul Penyesuaian Bank 79 81 82 83 88 88 89 92 94 BAB 7 Perkhidmatan dan Sokongan 7.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi 96 4 .2 6.10 5.6 6.8 6.3 6.7 6.1 6.4 6.

Pemantauan secara online dapat dilakukan terus daripada Bahagian Akaun dan juga ketua PTJ yang lain.1 Tujuan e-SPKWS adalah sistem perakaunan berkomputer yang dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyelenggara perakaunan kumpulan wang sekolah secara berelektronik. Penyediaan resit dan baucar terus dari sistem akan dapat meningkatkan lagi kawalan dalaman Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah. iv. Sistem ini dibangunkan bagi tujuan menyimpan data-data perakaunan Kumpulan Wang Sekolah secara lebih efisien dan efektif. Penghasilan laporan bagi maklumat-maklumat penting untuk diserahkan kepada pihak 5 .2 Skop i. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata Penerimaan dan Pembayaran terus dapat dijana secara elektronik. Pengumpulan maklumat transaksi terimaan dan transaksi bayaran di sekolah yang berkenaan. iii. cepat dan efisien melalui sistem berkomputer ini pastinya akan menjadi pemangkin kepada peningkatan komitmen dan motivasi pegawai kewangan dalam melaksanakan tugas-tugas kewangan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 1 Pengenalan 1.3 Objektif e-SPKWS dibangunkan bagi memenuhi objektif seperti berikut : i. ii. Bahagian Audit Sekolah juga diberi autoriti untuk melakukan pemantauan ke atas sekolah-sekolah melalui online. Proses kerja yang lebih mudah. ii. Penyata kewangan tahunan sekolah yang terdiri daripada laporan-laporan seperti Kunci Kira-kira. 1. 1. Mengurangkan kerja pembantu tadbir di sekolah-sekolah khususnya. Malahan.

rekupmen dan seterusnya perekodan dalam buku tunai Panjar Wang Runcit. Modul Daftar Bil 6.4 Keterangan modul Terdapat 13 modul utama dalam e-SPKWS Versi 1. Modul Terimaan 5. Modul Permulaaan 4. Semua catatan pelarasan dan keperluan perekodan berkaitan pindah peruntukan akan 8. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan semua bil dan tuntutan yang diterima oleh sekolah. Modul ini membantu pengguna memudahkan carian untuk pilihan nama sekolah dan jenis kumpulan wang sebelum memulakan sebarang capaian dalam sistem ini. Urusan percetakan baucar bayaran juga boleh dibuat dalam modul ini.0: BIL MODUL 1. Modul Carian 3. Modul ini menguruskan transaksi bayaran bermula daripada penyediaan baucar sehingga kepada perekodan di buku tunai kumpulan wang sekolah yang berkaitan. Modul Pindah Modul ini akan membantu sekolah untuk menyediakan Peruntukan permohonan pindah peruntukan. Pengguna selain daripada Pentadbir Sistem tidak dibenarkan masuk ke modul ini.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 1. Modul Panjar Wang Modul ini dapat membantu sekolah menyelenggara akaun Runcit Panjar Wang Runcit bermula dari urusan perekodan permulaan atau penambahan amaun Panjar. Urusan percetakan resit pejabat juga boleh dibuat dalam modul ini. Modul Bayaran 7. Modul ini menguruskan transaksi terimaan bermula daripada pengeluaran Resit Pejabat sehingga kepada perekodan terimaan di buku tunai kumpulan wang sekolah. Modul ini digunakan bagi kemasukan data permulaan sebelum memasukkan sebarang data-data tahun semasa (tahun pertama menggunakan e-SPKWS sahaja). 2. Ia juga dapat membantu sekolah untuk menganalisa bil atau tuntutan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari dan mengawal Akaun Belum Bayar bagi setiap tahun kewangan berakhir 31 Disember. 6 . Modul Pentadbir Sistem PENERANGAN Modul ini menyelenggara pengurusan sistem yang berkaitan dengan maklumat pengguna sistem dan maklumat perihal kumpulan wang sekolah.

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 3. Ini bertujuan untuk memastikan ketepatan dan kesahihan rekod dalam buku tunai serta ia dapat menentukan jumlah tunai sebenar yang terdapat dalam akaun semasa di bank. Kunci Kira-kira 4. Ia perlu disediakan bagi setiap akaun kumpulan wang yang diselenggara. Penyata Penerimaan dan Pembayaran 2. 12.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) terus dijana melalui sistem. 9. Modul ini memaparkan senarai laporan yang boleh dijana melalui sistem iaitu : 1. Modul ABT/ABB Modul ini diwujudkan bagi memudahkan sekolah untuk menyediakan Penyata Akaun Tahunan Sekolah pada tempoh perakaunan tersebut. Modul Laporan 13. Selepas pengesahan dibuat ke atas ketepatan dan kebenaran amaun yang masukkan oleh Pembantu Tadbir. Modul Penyesuaian Modul ini akan membantu pihak sekolah bagi menyesuaikan Bank baki di Buku Tunai dengan Baki di Penyata Bank. Akaun Subsidiari Modul ini membantu pengguna untuk membuat pelarasan akaun bagi tujuan mengenalpasti mana-mana akaun yang memerlukan pelarasan bagi tujuan pengauditan. Sistem akan membantu sekolah untuk mengiktiraf ABT/ABB pada akhir tahun dengan memasukkan butiran maklumat ABT dan menyemak maklumat ABB dalam modul ini. 11. segala terimaan dan bayaran tidak boleh dikuncimasuk dalam bulan semasa lagi bagi mengelakkan sebarang penyelewengan. 10. Modul Pelarasan 7 . Modul Penutupan Modul ini hanya boleh diakses oleh Pengurus Sekolah sahaja untuk membuat pengesahan.

Pengurusan Boleh mengakses maklumat dan menyemak laporan sahaja. 2.5 Kategori Pengguna Terdapat tiga (3) kategori pengguna e-SPKWS seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Bil.Pengesahan maklumat dan laporan yang dimasukkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 1. Kategori Tahap Capaian 1.Pengurus Sekolah . .Pembantu Tadbir . mencapai dan mengemaskini data. 8 .Dibenarkan mengubahsuai data dan mencapai laporan sahaja. Operasi . Pentadbir Sistem Memiliki tahap capaian sepenuhnya bagi mengubahsuai sistem. Pentadbir juga bertanggungjawab menyelesaikan masalah teknikal yang dihadapi oleh pengguna sistem. 3.

Papan kekunci.my/spkws/ Sila rujuk langkah-langkah memulakan e-SPKWS dalam Bab 4 untuk maklumat lanjut.1.1 Keperluan sistem 2. v. v.5 ke atas.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 2 Pemasangan 2. ii. iii.1. Keperluan minimum Pentium II ++ Tetikus. 2. Skrin resolusi 1024 x 768 Java Runtime Environment Adobe Reader Pemasangan sistem e-SPKWS merupakan sistem berasaskan web dan memerlukan pelayar web Internet Explorer.2 Internet Explorer 5.1 Perkakasan : i. iv.moe.2 Perisian : i. Alamat URL bagi e-SPKWS ialah http://www. Windows 98 ke atas. Rangkaian internet. ii.gov. vi. Kad rangkaian dan alat-alat rangkaian yang lain. 9 . iv. iii. Pencetak 2.

3. 10 . ii. iii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 3 Ciri-ciri Aplikasi 3. Pengguna perlu log semula untuk mencapai sistem. pengguna akan dilog keluar secara automatik. 3. Sila rujuk Bab 5 untuk langkah-langkah mengubah kata laluan. Antara perkara yang perlu dipatuhi adalah: i. Sesi ditamatkan secara automatik sekiranya sistem tidak aktif. Rahsiakan kata laluan daripada pihak lain. Antara fungsi keselamatan dalam e-SPKWS adalah: Nama Pengguna dan Kata Laluan Data disimpan secara automatik di server KPM. Gunakan kata laluan yang tidak mudah diteka dan elakkan daripada mempunyai ID pengguna dan kata laluan yang sama. pengguna perlu mematuhi panduan keselamatan yang tertentu selain dari ciri-ciri keselamatan yang sedia ada dalam e-SPKWS. Pastikan log keluar daripada sistem apabila tidak menggunakan sistem.1 Ciri-ciri keselamatan e-SPKWS dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang terjamin. 3. pengguna perlu memasukkan kata laluan terlebih dahulu.3 Keselamatan sesi Sekiranya sistem tidak aktif dalam masa lebih dari 15 minit. Sekiranya individu tidak memiliki ID pengguna dan kata laluan yang didaftarkan.2 Keselamatan katalaluan Untuk mencapai e-SPKWS. akses adalah tidak dibenarkan.4 Panduan keselamatan Untuk memastikan keselamatan data-data yang disimpan di dalam e-SPKWS adalah terjamin.

3 untuk maklumat iii. Klik kanan di skrin ii. Pilih Properties semak penghalang popup pada pelayar internet anda. Anda dinasihatkan menggunakan pelayar internet Microsoft Internet Explorer versi 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 4 Memulakan Aplikasi 4.1 Panduan Pengguna i.2 Menentukan paparan skrin. lanjut. 4. Pilih tab Settings 11 .apa yang berlaku setelah anda menggunakan pelayar internet yang dicadangkan seperti skrin log masuk ke aplikasi e-SPKWS tidak dipaparkan.5 ke atas. i. Rujuk Perenggan 4. Sekiranya tiada apa . Aplikasi ini dibangunkan dan diuji sepenuhnya menggunakan pelayar internet berkenaan. ii.

ii. Tukar paparan skrin kepada 1024 x 768 pixel v.gov. i. Klik butang Apply dan kemudian klik butang OK.gov. iv. 4.3 Menghalang Pop-Up Window. Buka web browser Internet Explorer. Klik pada ikon "blocked". Tekan Enter.my/spkws/ iii. Taip alamat http://www.moe.moe.my” 12 . Seterusnya pilih “Always allow pop-ups from www.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 5 Penggunaan Aplikasi – Pembantu Tadbir 5. iv. Buka web browser Internet Explorer.my/spkws/ iii. ii. Taip alamat http://www. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan. Tekan Enter. 13 .gov.1 Log masuk ke e-SPKWS i.moe.

Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul. skrin berikut akan dipaparkan: vi. Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah. mesej berikut akan dipaparkan: 14 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v.

hubungi Pentadbir Sistem*. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan. 15 .2 Tukar Kata Laluan: i. (* rujuk Bab 7) 5. Klik Profil Pengguna ii. Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vii. viii. Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.3 Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu : 16 . Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini. 5.

Klik submodul maklumat sekolah untuk mengaktifkan tahun mula guna sistem bagi kumpulan wang yang berkaitan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.1 Maklumat Sekolah i. 17 .3. ii. Klik butang Tambah untuk mengisi maklumat yang diperlukan. 5.3. Pilih tahun dan kemudian klik butang Simpan.2 Maklumat Akaun Bank Sekolah i.

sila pastikan Penyesuaian Bank untuk bulan sebelumnya perlulah dibuat terlebih dahulu sebelum menutup akaun bank yang lama. iv. Skrin seperti berikut akan dipaparkan apabila maklumat berjaya ditambah.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Masukkan maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk setiap kumpulan wang dalam paparan berikut kemudian klik butang Simpan. 18 . Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang jika hendak menutup akaun bank. Senarai akaun yang telah ditutup akan dipaparkan seperti di bawah. iii. Nota : Jika pertukaran akaun bank berlaku pada awal bulan.

3. Seterusnya klik butang Simpan.3 Pilih Perihal i. Klik submodul pilih perihal dan tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan. ii. akan 19 . Seterusnya mesej dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

3.4 Maklumat Baki i. 20 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik submodul maklumat baki dan masukkan maklumat baki bagi setiap perihal kumpulan wang yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.

klik butang skrin berikut akan dipaparkan.skrin dan mesej akan dipaparkan. Selepas klik butang Simpan. dan iii. 21 . iv. Klik butang Simpan setelah membuat pengemaskinian data. Untuk membuat pengemaskinian data.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii.

5 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran. Klik butang simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Lengkapkan maklumat penerimaan seperti di paparan berikut dan seterusnya klik butang 22 .3. ii. i. Klik submodul maklumat penyata penerimaan & pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan. untuk menambah maklumat baru.

mesej akan dipaparkan.3. Buat pengemaskinian data yang diperlukan dan klik butang Simpan.3.6 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. Klik submodul penyata pendapatan & perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan. mesej akan dipaparkan. Klik butang pada skrin seperti dalam perkara 5. Selepas klik butang simpan. Klik butang untuk menambah maklumat baru.3. 23 . klik di maklumat pembayaran (rujuk perkara 5. vi. v. Selepas klik butang simpan. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. i. Lengkapkan maklumat seperti dalam paparan berikut dan kemudian klik butang simpan. Nota : Bagi mengisi maklumat pembayaran.5 i) & langkahlangkah adalah sama seperti di atas.5 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data. 5. iv.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. klik di maklumat perbelanjaan (rujuk 5. v. iv. Selepas klik butang simpan.3.langkahlangkah adalah sama seperti di atas. mesej akan dipaparkan.6 (i) untuk membuat sebarang pengemaskinian data.3. pada skrin seperti dalam perkara 5. Nota : Bagi mengisi maklumat perbelanjaan. vi. 24 . Mesej Klik butang akan dipaparkan.6 i) & . Kemaskini data yang diperlukan dan klik butang Simpan.

Klik submodul maklumat kunci kira-kira dan isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumatmaklumat lain yang berkaitan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.3.7 Maklumat Kunci Kira-kira i. klik butang Simpan. 25 . Seterusnya.

Jika maklumat kunci kira-kira belum imbang semasa klik butang simpan.1 Akaun Belum Terima i. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan. 5. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii.3. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang 26 .7. Seterusnya klik Ok dan semak semula maklumat yang telah dimasukkan. mesej seperti berikut akan di paparkan.

Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.7.3.2 Deposit Dibayar i. 5. Senarai ABT yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang 27 .

5. ii.3 Akaun Belum Bayar i. Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan. 28 . Senarai Deposit Dibayar yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah.3. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii.7.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.

29 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.4 Deposit Diterima i. ii.3.7. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii. Senarai Deposit Diterima yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.

ii.5 Terimaan Terdahulu i.7. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat yang iii. 30 .3. Klik butang berkaitan dan kemudian klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Senarai Terimaan Terdahulu yang telah disimpan akan dipaparkan seperti skrin dibawah. Nota: Pengurus Sekolah hendaklah melakukan Pengesahan bagi setiap submodul yang telah dimasukkan/ dikemaskini.

Kemudian.3.8.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. iii. isikan butiran maklumat dalam perkara yang bertanda 5.1 Lampiran A1 i. Klik butang Lampiran A(1) menambah maklumat.8 Maklumat Penyata Penyesuaian Bank i. ii. ii. Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang. . Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 31 .3. Klik submodul maklumat penyata penyesuaian bank.

5.2 Lampiran A3 i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Klik butang Lampiran A(3) menambah maklumat. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan.8.3. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 32 . ii.

5.3. Klik butang Lampiran A(4) menambah maklumat.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi Caj Perkhidmatan Bank.8. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang simpan.3 Lampiran A4 i. iii. Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin 33 . ii.

Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. Nota bagi perkara nombor 3 hingga 7 : Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. 34 .

Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. iii. Klik butang Lampiran A(5) ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti.8. skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat. iv. 35 .4 Lampiran A5 i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan sila pilih yang mana berkaitan.3.

Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti. 36 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. skrin berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin menambah maklumat.

Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan klik butang Tambah jika ingin iii. 5. Klik butang Lampiran A(6) menambah maklumat. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.8. Nota: Pastikan nombor resit didaftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi tersebut. Masukkan maklumat yang diperlukan dan seterusnya klik butang Simpan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vi.5 Lampiran A6 i. 37 . Nota: Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.3. ii.

4 Modul Terimaan Klik Modul Terimaan dalam Senarai Menu : 5. 5.4. Seterusnya klik butang Daftar. ii. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii.2 Terimaan i. Klik submodul Terimaan Masukkan butiran terimaan yang berkaitan 38 .1 Daftar No. Resit i.4. Klik submodul Daftar No Resit untuk pendaftaran penggunaan resit. iii. Masukkan nombor resit mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.

Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu – Terimaan bagi tahun hadapan 3.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.Jika terimaan adalah Deposit Diterima 39 . Seterusnya klik butang Simpan Nota bagi No. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi. 4. Deposit: Dibayar . 5 dan No. 2. 8: 1.Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima . Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu: Semasa – Terimaan bagi tahun semasa ABT . No.

Klik Terimaan Cek Batal (jika ada).Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. 40 . Lengkapkan maklumat yang perlu seperti dalam skrin berikut dan kemudian klik butang Simpan.3 Terimaan Cek Batal i.4. iii. 5. Kemudian klik butang Carian. iv. Seterusnya klik butang Simpan. Pilih nombor cek yang hendak dibatalkan. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan. ii.

iii. Klik submodul Resit Batal jika ada ( bagi resit yang dibatalkan secara manual ) Masukkan maklumat resit yang dibatalkan seperti dalam skrin berikut.4 Seterusnya mesej akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. ii. Seterusnya klik butang Simpan 41 .4. Resit Batal i. 5.

Nota: 1. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) Klik pada butang untuk membatalkan resit.5 Senarai Terimaan i. Klik submodul Senarai Terimaan untuk membuat semakan transaksi terimaan yang telah dimasukkan.4. Klik butang untuk tujuan kemaskini maklumat terimaan. Perhatian: Sebarang penambahan. klik butang 2. klik butang 3. 4. iii. untuk mencetak resit. 42 . Skrin seperti berikut akan dipaparkan. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. untuk mengemaskini maklumat Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. ( Terimaan yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

6 Senarai Terimaan Batal i. ii. Klik submodul Senarai Terimaan Batal untuk membuat semakan terimaan yang dibatalkan. 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Kemaskini maklumat terdiri daripada 2 iaitu . 2.4. ( Terimaan Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 43 . Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit. Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja. 1.

ii. 44 .8 Buku Tunai Terimaan i. ( Cek Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang carian. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. Klik submodul Senarai Cek Batal untuk membuat semakan cek yang dibatalkan.4.7 Senarai Cek Batal i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.4. 5. ii. Nota : • Buku tunai terimaan hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi terimaan untuk tujuan semakan. Klik submodul Buku Tunai Terimaan Sekolah.

Daftarkan butiran bil yang diterima dalam skrin seperti dipaparkan. Masukkan butiran Pembekal dalam Tambah Pembekal dan seterusnya klik butang Simpan. (Jika pembekal tiada dalam senarai sahaja) 45 .5.1 Tambah Bil i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. ii.5 Modul Daftar Bil Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu: 5.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Sekolah hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketiga-tiga kumpulan wang .2 Senarai Pembekal i. untuk melihat senarai pembekal yang 5. Klik submodul Senarai Daftar Bil untuk melihat bil yang telah didaftarkan.5. Klik submodul Senarai Pembekal telah didaftarkan. 46 .5. 5.3 Senarai Daftar Bil i.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.5.4

Senarai Bil Batal i. Klik submodul Senarai Bil Batal untuk melihat bil yang telah dibatalkan.

Nota: Bil yang hendak dibatalkan atau dihapus hanya boleh dilakukan oleh Pengurus Sekolah sahaja.

5.5.5

Laporan Daftar Bil i. ii. Klik submodul Laporan Daftar Bil. secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ( Laporan Daftar Bil boleh disemak

5.5.6

Laporan Bil Belum Bayar i. ii. Klik submodul Laporan Bil Belum Bayar. ( Laporan Bil Belum Bayar boleh disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

47

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6

Modul Bayaran Klik Modul Bayaran dalam Senarai Menu:

5.6.1

Daftar No. Baucar i. ii. Klik submodul Daftar No. Baucar Masukkan nombor baucar mengikut format yang telah ditetapkan dalam sistem.

iii.

Seterusnya klik butang Daftar, skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Nota: Klik butang untuk membatalkan pendaftaran, klik butang penggunaan no baucar tersebut.

untuk memberhentikan

48

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6.2

Daftar Buku Cek i. ii. Klik submodul Daftar Buku Cek Masukkan nombor cek mengikut buku cek yang dibekalkan kepada sekolah.

iii.

Seterusnya klik butang Daftar dan skrin seperti berikut akan dipaparkan.

Nota: Klik butang digunakan)

untuk membatalkan buku cek yang telah didaftarkan. (jika buku cek masih tidak

49

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.6.3

Bayaran i. ii. iii. Klik submodul Bayaran Masukkan butiran pembayaran yang berkaitan. Seterusnya klik butang Simpan.

50

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

Nota bagi No. 3 - 7, No. 8 dan No. 13: 1. Maklumat Bil terdiri daripada 2 iaitu : • Semasa – Bayaran bagi tahun semasa • Bil ABB – Bayaran bagi bil yang belum dibayar untuk tahun sebelum Catatan – keterangan bagi bayaran yang dibuat Deposit: • Dibayar - Jika bayaran adalah Deposit Dibayar • Diterima - Jika pulangan bagi Deposit Diterima

2. 3.

iv.

Seterusnya klik butang Simpan. Skrin dan mesej seperti berikut akan dipaparkan.

5.6.4

Senarai Bayaran i. Klik submodul Senarai Bayaran untuk membuat semakan transaksi bayaran yang telah dimasukkan. ( Bayaran yang dibuat dapat disemak secara bulanan ) ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

Nota: 1. 2. 3. 4. Klik butang untuk mencetak baucar. Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Klik butang untuk pembatalan baucar. Tandakan pada ruangan disediakan sekiranya transaksi didebitkan/dikeluarkan dari bank. ( Rujuk Penyata Bank bulan semasa )

tersebut

telah

51

Klik submodul Senarai Bayaran Batal untuk membuat semakan bayaran yang dibatalkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Perhatian: Sebarang penambahan. 5. 52 . ii.6. Klik submodul Cek Rosak (jika ada). Masukkan butiran cek yang telah rosak seperti skrin berikut.6 Cek Rosak i.5 Senarai Bayaran Batal i. Seterusnya Klik butang Simpan. iii.6. ii. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. 5. ( Bayaran Batal dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

Nota : • Buku tunai bayaran hendaklah disemak pada setiap hujung bulan bagi tujuan kemaskini maklumat yang telah dimasukkan ATAU boleh juga dibuat setiap kali berlakunya transaksi bayaran untuk tujuan semakan. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. 53 .6.8 Buku Tunai Bayaran i. ii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ( Cek rosak dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun yang dikehendaki seterusnya klik butang Carian. Klik submodul Senarai Cek Rosak untuk membuat semakan cek yang rosak. 5. Klik submodul Buku Tunai Bayaran Sekolah.7 Senarai Cek Rosak i.6. Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

Masukkan pendahuluan PWR jika ia baru diwujudkan atau masukkan amaun tambahan ( jika ada ) 54 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik sub modul Pendahuluan/Penambahan PWR.1 Pendahuluan/penambahan PWR i.7 Modul Panjar Wang Runcit Klik Modul Panjar Wang Runcit dalam Senarai Menu: 5. ii.7.

Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Seterusnya klik butang Simpan. 55 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii.

Klik butang untuk maklumat lanjut. 56 . Seterusnya klik butang Simpan. iii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: i. ii. ii. dalam sub modul Senarai 5.7.2 Bayaran PWR i. Klik butang untuk pembatalan baucar. Semak butiran yang ditambah pendahuluan/penambahan PWR. Klik submodul Bayaran PWR Masukkan maklumat bayaran PWR untuk perihal dan kumpulan wang yang berkaitan. iii.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.7.3

Rekupmen PWR i. ii. iii. Klik submodul Rekupmen PWR. Masukkan butiran untuk rekupmen. Seterusnya klik butang Simpan.

Peringatan: i. Rekupmen hanya boleh dibuat setelah penutupan buku tunai PWR dilakukan. ii. Tarikh rekupmen tidak boleh sama dengan tarikh penutupan buku tunai

5.7.4

Senarai Pendahuluan/penambahan PWR i. Klik submodul Senarai Pendahuluan/penambahan PWR. ( Terimaan PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan )

57

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

ii.

Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

5.7.5

Senarai Bayaran PWR i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran PWR. (Bayaran PWR yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

iii.

Klik butang

untuk mengemaskini maklumat selagi buku tunai PWR belum untuk membatalkan PWR.

di tutup dan klik butang 5.7.6 Senarai Terimaan Batal PWR i. ii.

Klik submodul Senarai Terimaan Batal PWR. ( Terimaan PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

58

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

5.7.7

Senarai Bayaran Batal PWR i. ii. Klik submodul Senarai Bayaran Batal PWR. ( Bayaran PWR Batal yang dimasukkan dapat disemak secara bulanan ) Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

5.7.8

Penutupan Buku Tunai PWR i. ii. Klik submodul Penutupan Buku Tunai PWR. Pastikan maklumat diisi dengan betul.

59

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS)

iii.

Seterusnya klik butang Tutup. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.

5.7.9

Buku Tunai PWR i. ii. iii. iv. Klik submodul Buku Tunai PWR untuk tujuan kemaskini. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. Klik butang Carian. Seterusnya klik butang Papar untuk paparan Buku Tunai Panjar Wang Runcit.

Peringatan : Klik butang

selepas mengisi ruangan tarikh.

60

8. ii.8 Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu: 5. Klik submodul Antara Kumpulan Mata Pelajaran untuk membuat pindah peruntukan bagi kumpulan mata pelajaran sahaja. 61 .1 Antara Kumpulan Mata Pelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi mata pelajaran yang berkaitan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.

2 Antara Butiran Bantuan Perkapita PCG (Kumpulan Wang Kerajaan sahaja) i. iv.8. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. 5. ii. Klik submodul Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan mata pelajaran dan bukan mata pelajaran sahaja.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Mesej akan dipaparkan. pindah 62 . Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan.

ii. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan masukkan maklumat pindah peruntukan bagi peruntukan yang berkaitan.8. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan. 63 .3 Antara Kumpulan Wang Sekolah (ketiga-tiga Kumpulan Wang) i. Klik submodul Antara Kumpulan Wang Sekolah untuk membuat pindah peruntukan antara kumpulan wang sekolah. iii. Mesej akan dipaparkan. Seterusnya klik butang Hantar Permohonan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. Mesej akan dipaparkan. iv. 5.

untuk membatalkan permohonan.4 Senarai Permohonan i. Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. 64 . Senarai pindah peruntukan yang telah dipohon akan dipaparkan mengikut tahun yang dipilih. Perhatian: Selepas permohonan dibuat. 4. Nota: 1. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan. Maklumat pindah peruntukan yang telah dipohon boleh disemak di submodul Senarai Permohonan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.8. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual. 5. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. 3. 2. ii. Masukkan tahun dan klik butang Carian. Klik submodul Senarai Permohonan untuk menyemak status permohonan bagi semua pindah peruntukan.

iii.1 Penyediaan Penyata i. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan. Klik submodul Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank. Skrin berikut akan dipaparkan dan masukkan baki penyata bank pada bulan semasa dalam butang yang bertanda 65 . Nota : Pastikan Penyata Penyesuaian Bank bulan sebelumnya telah disahkan oleh Pengurus Sekolah.9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu: 5. ii.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.9. iv. Seterusnya klik butang Carian.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.1. ii.4. ( rujuk nota 66 . tandakan 3 dalam perkara 5. submodul Senarai Terimaan.9.4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Terimaan . Klik di Lampiran A(1).1 Terimaan di buku tunai yang tiada dalam Penyata Bank i. Semak amaun dalam senarai berikut. Jika amaun telah dikreditkan/dimasukkan ke dalam akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ). iii.

Jika amaun telah didebitkan/dikeluarkan dari akaun bank ( bandingkan dengan penyata bank bulan semasa ).6.2 Debit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai ( Caj Bank ) i. Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan.1. ii. Semak amaun dalam senarai berikut iii. ii. Seterusnya klik butang Tambah.4 ) pada amaun tersebut seperti dalam Modul Bayaran . submodul Senarai Bayaran. iii.3 Bayaran di buku tunai tiada dalam Penyata Bank (Cek-cek yang belum ditunaikan ) i.9. 5.9. tandakan dalam perkara 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. Klik di Lampiran A(4).1. Klik di Lampiran A(3). Skrin berikut akan dipaparkan. ( rujuk nota 3 67 . Lengkapkan maklumat dan seterusnya klik butang Simpan.

1. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. ii. skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah.9. Jika klik Terimaan yang dikenalpasti.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. iii. Klik di Lampiran A(5) ( Bagi terimaan terus ke Penyata Bank .4 Kredit di Penyata Bank tiada dalam buku tunai i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan dan pilih yang mana berkaitan. 68 . jika ada ).

v. skrin berikut dipaparkan dan seterusnya klik butang Tambah. Masukkan maklumat amaun yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. 69 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. Jika klik Terimaan yang tidak dikenalpasti.

5. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank untuk semakan penyata penyesuaian bank yang telah disediakan. 70 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) vi. Nota : Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. iv.2 Penyata Penyesuaian Bank i. v. Masukkan maklumat faedah bank yang telah dikreditkan seperti dalam skrin berikut dan klik butang Simpan. Seterusnya klik butang Tambah. Klik di Lampiran A(6) ( Bagi faedah bank sahaja . Seterusnya mesej akan dipaparkan. Setelah tiada perubahan/kemaskini dan penyata imbang.9. sila klik butang Simpan pada skrin Penyata Penyesuaian Bank untuk menyimpan data tersebut. viii. jika ada ) vii.

5. Klik submodul Daftar ABT Masukkan butiran penghutang ( Akaun Belum Terima ) seperti skrin yang dipaparkan berikut dan seterusnya klik butang Simpan.1 Daftar ABT i. 71 .10 Modul ABT/ABB Klik Modul ABT/ABB dalam Senarai Menu: 5.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. ii.10. Masukkan bulan dan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian.

Klik submodul Senarai ABB untuk semakan senarai ABB yang telah dimasukkan ii. Maklumat ABB tidak perlu dimasukkan oleh pengguna kerana maklumat tersebut diambil dari Modul Daftar Bil .3 Senarai ABB i. untuk semakan senarai ABT yang telah 5.10.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. 72 .10.2 Senarai ABT i. Jika maklumat telah lengkap. klik butang akhir tahun. bagi tujuan laporan akan hilang selepas maklumat ABB telah Nota: 1. Submodul Laporan Bil Belum Bayar. Butang dihantar ke Kunci Kira-kira. Klik submodul Senarai ABT dimasukkan.

iii.1 Penyata Penerimaan dan Pembayaran i. Skrin seperti berikut akan dipaparkan 73 . Klik submodul Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. ii.11.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.11 Modul Laporan Klik Modul Laporan dalam Senarai Menu: 5.

Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal. 74 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv.

Skrin seperti berikut akan dipaparkan. Klik submodul penyata pendapatan dan perbelanjaan Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. 75 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5.11. ii. iii.2 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan i.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. 5. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal.11. ii.3 Kunci Kira-kira i. 76 . Klik submodul kunci kira-kira. Masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. Skrin seperti berikut akan dipaparkan. iii.

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. 77 . Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal.

iv. ii. 78 . Klik submodul akaun subsidiari. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.11.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 5. iii. ( carian bagi perihal yang aktif sahaja ) Plih perihal dan masukkan tahun bagi maklumat yang ingin dipaparkan dan seterusnya klik butang Carian. Klik butang Cetak untuk mencetak dan klik butang Kembali untuk kembali kepada skrin asal.4 Akaun Subsidiari i.

79 .1 Log masuk ke e-SPKWS i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 6 Penggunaan Aplikasi – Pengurus Sekolah 6. ii.gov. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan. iv. Taip alamat http://www. Tekan Enter.moe.my/spkws/ iii. Buka web browser Internet Explorer.

Jika pengguna terlupa ID Pengguna atau Kata Laluan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v. viii. hubungi Pentadbir Sistem*. skrin berikut akan dipaparkan: vi. Jika ID Pengguna dan Kata Laluan adalah betul. (* rujuk Bab 7) 80 . mesej berikut akan dipaparkan: vii. Jika ID Pengguna atau Kata Laluan adalah salah. Masukkan semula ID Pengguna dan Kata Laluan sehingga skrin seperti perkara v dipaparkan.

2 Tukar Kata Laluan: i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. Skrin seperti berikut akan dipaparkan selepas maklumat berjaya dikemaskini. iii. 81 . Kemaskini maklumat dan tukar kata laluan yang baru (jika ada) dan klik butang Kemaskini. Klik Profil Pengguna ii.

Klik submodul Carian Kumpulan Wang dan pilih jenis kumpulan wang yang dikehendaki.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.3 Carian Kumpulan Wang i. Kemudian klik butang Pilih. Skrin seperti berikut akan dipaparkan : 82 . ii.

mesej akan dipaparkan. Klik butang Pengesahan.4.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. Klik submodul maklumat sekolah untuk membuat pengesahan tahun mula guna sistem. Setelah butang pengesahan di klik .4 Modul Permulaan Klik Modul Permulaan dalam Senarai Menu : 6. 83 .1 Maklumat Sekolah i. ii.

2 Maklumat Baki i.Setelah akan butang pengesahan di klik . i. 6. Skrin seperti berikut akan dipaparkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. Klik submodul Maklumat Baki .3 Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran. Klik submodul Maklumat Penyata Penerimaan & Pembayaran dan skrin seperti berikut dipaparkan. 84 . ii.4. mesej dipaparkan.4. Klik butang Pengesahan sekiranya amaun tersebut adalah betul.

4 i & ii . Nota : Bagi pengesahan maklumat pembayaran. 6. Sekiranya maklumat tersebut adalah betul. i.4. 85 . Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat .4 Maklumat Penyata Pendapatan & Perbelanjaan. klik butang Pengesahan.4.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Klik submodul Penyata Pendapatan & Perbelanjaan dan skrin seperti berikut akan dipaparkan. rujuk langkah – langkah seperti perkara 6.

Sekiranya maklumat tersebut adalah betul. semak semua maklumat dan klik butang Pengesahan jika semua maklumat tersebut adalah betul.4.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. 6.5 i & ii. Nota : Bagi pengesahan maklumat perbelanjaan. Klik butang untuk membuat pengesahan maklumat. 86 . rujuk langkah-langkah seperti perkara 6. klik butang Pengesahan.5 Maklumat Kunci Kira-kira i.4. Klik submodul Maklumat Kunci Kira-Kira .

Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 87 .

Nota : Bagi membatalkan pengesahan bagi submodul Maklumat Akaun Bank Sekolah.6 Modul Daftar Bil (Pembatalan Bil) Klik Modul Daftar Bil dalam Senarai Menu : 88 . Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan & Maklumat Kunci Kira-Kira. 6. Maklumat Penyata Penerimaan Dan Pembayaran. klik butang seperti di bawah : Contoh 1 .5 .5 Batal Pengesahan Maklumat Jika terdapat sebarang pindaan dalam maklumat untuk setiap submodul dalam Modul Permulaan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6. caranya adalah sama seperti perkara 6. Maklumat Baki.

1 Senarai Permohonan i. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah mengikut tahun yang dipilih. Bil yang telah dibatalkan boleh disemak dalam Senarai Bil Batal manakala bil yang telah dihapus tidak akan disimpan dalam senarai.7 Modul Pindah Peruntukan Klik Modul Pindah Peruntukan dalam Senarai Menu : 6. Nota : Sebab-sebab pembatalan perlu dinyatakan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat. Klik submodul Senarai Permohonan.6.7. ii. Klik butang untuk membatalkan bil dan klik butang untuk menghapuskan bil. Seterusnya senarai akan dipaparkan seperti di bawah. 89 . Klik submodul Senarai Daftar Bil. 6.1 Senarai Daftar Bil i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 6.

Klik butang Klik butang Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan.2 Kelulusan Pindahan . 90 .7. (permohonan tiada dalam senarai) untuk mencetak borang pindah peruntukan. untuk membatalkan permohonan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota: 1. 2. Klik submodul Kelulusan Pindahan. 4. 6.GB i. 3. Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

91 .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) ii. Seterusnya skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Klik butang untuk membuat kelulusan.

sila masukkan dalam ruang catatan. Pilih bulan dan tahun yang dikehendaki.8 Modul Penutupan Klik Modul Penutupan dalam Senarai Menu: 6.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iii. iii. 6.8. ii. Jika ada sebarang pertanyaan. 92 . Klik butang .1 Penutupan Bulanan i. Klik butang butang untuk meluluskan pindah peruntukan atau klik untuk tidak meluluskan pindah peruntukan tersebut. Klik submodul Penutupan Bulanan.

93 . Seterusnya maklumat buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan seperti di bawah. Penutupan Akaun akan dilakukan pada setiap bulan SEBELUM kemasukan maklumat bulan berikutnya sebagai pengesahan ketepatan dan kebenaran maklumat terimaan dan bayaran yang dikuncimasuk. Peringatan: i.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) iv. klik butang sah. Mesej akak dipaparkan. Sekiranya maklumat adalah betul.

iv. senarai pengesahan Penyata Penyesuaian Bank akan dipaparkan dalam skrin berikut : 94 . Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan seperti di bawah: Nota: i.9. ii.1 Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank i. Seterusnya klik butang Pengesahan. Klik butang untuk membatakan penutupan bagi bulan tersebut 6. Klik submodul Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank.9 Modul Penyesuaian Bank Klik Modul Penyesuaian Bank dalam Senarai Menu : 6. iii. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang ingin disahkan. Setelah pengesahan berjaya dibuat .Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) v.

Klik butang untuk membatalkan pengesahan.2 Penyata Penyesuaian Bank i. Pilih bulan dan masukkan tahun bagi penyata yang telah disahkan.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) Nota : Jika maklumat yang dimasukkan adalah salah dan tidak tepat. 95 .9. Klik submodul Penyata Penyesuaian Bank. ii. Pengurus Sekolah hendaklah memaklumkan kepada Pembantu Tadbir untuk membuat pembetulan ke atas kesilapan terlebih dahulu sebelum melakukan pengesahan bagi maklumat tersebut. iii. Penyata akan dipaparkan. 6. Seterusnya klik butang Carian. ( Bagi semua modul yang memerlukan pengesahan Pengurus Sekolah ).

gov. Pn.abdul@moe.my E-mel 96 . Farahah Binti Faisol 7. 2.1 Senarai Pegawai Untuk Dihubungi Perkhidmatan dan sokongan bagi sistem ini adalah berterusan.my 03-8884 7553 munawir@moe.gov. En.my Nama Jawatan Akauntan (KS) Akauntan No Telefon 03-8884 7293 03-8884 7549 fairahanis. Nurul Elliza binti Jasmin Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Penolong Akauntan Pegawai Teknologi Maklumat 11.gov. my 03-8884 3693 elliza@moe. my nurayuni.zinzuraini@moe.gov.my 03-8884 7537 azmi. Buat masa ini. Pn.gov.my Akauntan 03-8884 7548 fiza. Norhaini Binti Mohamad 8.my 03-8884 7508 farahah. Pn. Pn. pihak yang boleh dihubungi adalah seperti berikut: No 1.serat@moe.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) BAB 7 Perkhidmatan Dan Sokongan 7. my rafizatul. Nurayuni Binti Zinzuraini 9.gov. Pn.muhamad@moe.gov.mohamad@moe. Norsharizan binti Muhamad Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 03-8884 3833 sharizan. Pn.gov. Rafizaitul Ashikin Binti Abdul Rashid 10.faisol@moe.my 03-8884 7518 03-8884 7515 03-8872 1435 norhaini. Munawir Bin Mohd Rukun 6. Pn.gov. Fairahanis Binti Serat 3. Pengguna boleh menghubungi pegawai yang bertanggungjawab sekiranya menghadapi masalah ketika menggunakan e-SPKWS. En. Nurul Fiza Binti Ahmad 4.ahmad@moe. Azmi Bin Ahmad Penolong Akauntan 5. Pn.ahmad@moe.gov.

g ov. En. Cik Norhasliza Binti Hassan 03-8884 7516 norhasliza. Ahmad Azmi Bin Mohamad 03-8872 1436 ahmadazmi.gov.Manual Pengguna Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) 12. Rosmaria Binti Zakaria Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan Pembantu Akauntan 03-8884 7516 rosmaria.mohamad@moe.zakaria@moe.my 13. Pn.hassan@moe.gov.my 97 .m y 14.

1 . KPM.KURSUS HANDS ON eSPKWS PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL-MODUL YANG TERLIBAT : 1. KPM. 2. 2 . 3. MODUL PERMULAAN MODUL DAFTAR BIL MODUL PINDAH PERUNTUKAN MODUL PENUTUPAN MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 5. 4.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.MODUL PERMULAAN Pengurus Sekolah perlu mengesahkan semua submodul tersebut selepas PT selesai mengemaskini semua submodul tersebut. 3 . KPM.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Maklumat Sekolah Klik bagi mengesahkan maklumat tersebut. KPM. 4 .

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Maklumat Baki Klik sekiranya maklumat tersebut adalah betul. 5 .

6 . 2 SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Maklumat Penyataan Penerimaan dan Pembayaran 1 Ulangi langkah yang sama untuk Maklumat Pembayaran.

7 . KPM. 2 SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Maklumat Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan 1 Ulangi langkah yang sama untuk Maklumat Perbelanjaan.

Maklumat Kunci Kira-Kira Pengesahan hanya boleh dibuat sekiranya Kunci Kira-Kira telah diimbang. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 8 . KPM.

Pengurus Sekolah boleh membatalkan pengesahan tersebut di submodul yang berkaitan. 9 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Batal Pengesahan Maklumat Sekiranya terdapat maklumat yang salah atau ingin mengemaskini maklumat yang telah disahkan.

MODUL DAFTAR BIL .

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat. 11 .Pembatalan Bil Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar Bil – Submodul Senarai Bil Klik untuk membuat pembatalan bil. KPM.

KPM. 12 .SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 13 .

Senarai Permohonan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 14 .

15 . KPM.Kelulusan Pindahan Guru Besar Setelah mendapat kelulusan secara manual. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut.

KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Kelulusan Pindahan Guru Besar Pengurus Sekolah perlu membuat pilihan samaada pindah peruntukan tersebut diluluskan atau tidak. 16 .

17 . KPM.MODUL PENUTUPAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

18 .Penutupan Bulanan Pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan Klik Papar SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

Maklumat di buku tunai terimaan dan bayaran akan dipaparkan .

klik butang Sah Mesej akan dipaparkan .Sekiranya segala maklumat adalah betul.

Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan Klik butang untuk membatalkan penutupan .

MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 22 .

Klik Carian dan penyata akan dipaparkan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Penyata Penyesuaian Bank Pengurus Sekolah diingatkan untuk menyemak terlebih dahulu Penyata Penyesuaian Bank tersebut sebelum membuat pengesahan Sila pilih Bulan dan Tahun yang berkenaan. 23 .

Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank Masukkan bulan dan tahun yang berkenaan untuk disahkan Klik butang Pengesahan untuk mengesahkan Penyata Penyesuaian Bank yang telah dipilih. 24 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

KPM. 25 .TERIMA KASIH LATIHAN SELEPAS INI… SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KURSUS HANDS ON SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH eSPKWS Tarikh: 25-28 Jun 2012 Tempat: Radius International Hotel. Kuala Lumpur Anjuran : Seksyen Akaun Sekolah. Akaun KPM SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 1 . Bah.

my/spkws 2. 3. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik Masuk.Log masuk ke e-SPKWS Log masuk www.moe. Masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.gov. KPM. 2 .

KPM. Klik butang ini dan kemaskini maklumat seperti yang diminta SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik Profil Pengguna 3. Klik butang ini selepas mengemaskini maklumat nama. 3 . kad pengenalan 2.1.

KPM.MODUL PERMULAAN Perlu menguncimasuk semua maklumat tersebut kemudian di sahkan oleh Pengurus Sekolah. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 4 .

KPM. Tahun mula menggunakan sistem = 2012 2.Maklumat Sekolah 1. 5 . Klik simpan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Maklumat Akaun Bank Sekolah 1. jika hendak SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 6 . Klik tambah bagi menguncimasuk maklumat bank 2. Kuncimasuk maklumat yang berkaitan dengan akaun bank untuk kumpulan wang terlibat dan kemudian klik butang Simpan Klik butang jika maklumat hendak dikemaskini atau klik butang menutup akaun bank.

Pilih Perihal 1. Tandakan pada semua perihal bagi kumpulan wang yang berkaitan. Peringatan : Sekiranya terdapat penambahan perihal yang tiada lama senarai perihal. sila hubungi pihak admin. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. Klik Simpan 2. 7 .

8 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Maklumat Baki 1. KPM. Klik Simpan apabila selesai. Kuncimasuk maklumat baki pada 31 Disember tahun lepas berdasarkan maklumat di subsidiari atau PATSKOM 2.

Klik kemaskini sekiranya ingin mengemaskini maklumat tersebut.3. 9 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 10 .Maklumat Penyata Penerimaan dan Pembayaran Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat. KPM.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 11 . KPM.

KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 12 . Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah diisi.Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk.

13 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik tambah baru bagi pertama kali kuncimasuk maklumat.Maklumat Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 1. KPM.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.2. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. KPM. 14 .

Klik kemaskini untuk mengemaskini maklumat yang sebelum ini telah diisi. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.Langkah bagi mengemaskini maklumat yang telah dikunci masuk. 15 .

Maklumat Kunci Kira-Kira 1. 16 . KPM. Klik simpan selepas semua maklumat dikuncimasuk Pastikan Kunci Kira-Kira imbang sebelum maklumat disimpan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Kuncimasuk butiran maklumat dalam perkara yang bertanda terlebih dahulu sebelum mengisi maklumat-maklumat lain yang berkaitan. 2.

Klik untuk mengisi maklumat di Lampiran A (1) hingga Lampiran A ( 6) SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Maklumat Penyesuaian Bank ini adalah berdasarkan penyata penyesuaian bank pada 31 Disember 2011 2. KPM. 17 .Maklumat Penyata Penyesuaian Bank 1. Klik butang untuk mengisi maklumat baki wang seperti di penyata bank 3.

Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 18 .Lampiran A(1) 1. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 2.

Lampiran A(3) 1. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 4. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. 2. 19 . Pastikan nombor baucar di daftarkan terlebih dahulu sebelum merekod transaksi ini. Baucar) 3. (Rujuk Modul Bayaran – Submodul Daftar No.

(Kuncimasuk bil dalam Modul Daftar Bil) 3. 2. 20 . KPM. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk.Lampiran A(4) 1. Pastikan bil yang hendak dipilih didaftarkan terlebih dahulu sebelum membuat transaksi bayaran.

KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai dan dapat dikenalpasti sumber/ pemberi wang tersebut.Lampiran A(5) 1. (contoh : EFT daripada Bahagian Kewangan) 1. Terimaan yang dikenalpasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai dan tidak dapat dikenalpasti sumber/ pemberi wang tersebut. 21 .

Terimaan yang dikenalpasti 1. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 22 . KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. 2.

Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 2. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 3.Terimaan yang tidak dikenalpasti 1. 23 .

Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 4. Tarikh resit adalah berdasarkan tarikh terima penyata pada setiap bulan. Tarikh Penyata Bank adalah berdasarkan tarikh akhir penyata pada setiap bulan. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut.Lampiran A(6) 1. KPM. 24 . 2. 3.

KPM. 25 .Terima kasih SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM.KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL TERIMAAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 1 .

2 .MODUL TERIMAAN Modul ini berperanan sebagai urusniaga terimaan sekolah. Sekolah boleh mengeluarkan resit terus dari modul ini. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. resit seperti berikut di ikuti dengan 6 digit seperti contoh :  KK – Kumpulan Wang Kerajaan  KS – Kumpulan Wang SUWA  KA – Kumpulan Wang Asrama 2. 3 .Daftar No. Resit Pendaftaran no resit ini adalah bertujuan untuk mendaftar dokumen kewangan secara elektronik 1. Daftarkan no. Klik Daftar selepas menguncimasuk no resit tersebut.

KPM. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 2. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.Terimaan 1. Jenis Terimaan terdiri daripada 3 iaitu:  Semasa – Terimaan bagi tahun semasa ABT .Jika terimaan adalah Deposit Diterima 2.Jika pulangan bagi Deposit Dibayar Diterima . Klik Simpan apabila semua maklumat telah dikuncimasuk. 3. Status Terimaan dipilih berdasarkan cara terimaan diperolehi. Deposit:  Dibayar . 4 .Terimaan bagi tahun sebelum Terdahulu – Terimaan bagi tahun hadapan 4.

5 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 3. Melalui modul ini resit akan dijana secara automatik dan maklumat cek batal akan dikemaskini di Buku Tunai Terimaan secara automatik. Senarai cek yang belum ditunaikan akan dipaparkan dan pengguna boleh memilih no. cek yang hendak dibatalkan. 4.Terimaan Cek Batal 1. Submodul ini berfungsi apabila terdapat cek yang perlu dibatalkan. KPM. 2. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dikuncimasuk.

Menyenaraikan setiap resit untuk cek batal dan maklumat cek batal. 6 . Pilih bulan dan kemudian klik Carian. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 2.Senarai Cek Batal 1.

Submodul ini diwujudkan bagi memudahkan pengguna merekod resit manual yang dibatalkan. Namun begitu. 7 . KPM.Resit Batal 1. submodul ini hanya berfungsi sekiranya pengguna masih di dalam fasa peralihan dari manual ke sistem (manual dan sistem berjalan secara serentak). SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM.Senarai Terimaan Batal 1. Senarai resit yang telah batal akan dipaparkan dalam Senarai Terimaan Batal. 8 . Pilih bulan dan kemudian klik Carian. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 2.

Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Submodul ini akan menyenaraikan semua transaksi terimaan yang telah dikuncimasuk. 1. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4.Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. Perhatian: Sebarang penambahan. Senarai terimaan ini boleh disemak secara bulanan.Senarai Terimaan 1.Klik butang untuk mencetak resit. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 2. Terdapat dua (2) jenis kemaskini iaitu : Kemaskini Perihal – kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja dan Kemaskini Resit – Kemaskini maklumat yang terdapat pada resit. 3. pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. KPM. 9 . Klik pada butang untuk membatalkan resit.

Pilih bulan dan klik Carian.Buku Tunai Terimaan 1. 10 . Buku Tunai Terimaan hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi terimaan Buku Tunai Terimaan perlu dicetak pada setiap bulan. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini 11 .

12 . ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan.

JOM BUAT LATIHAN !!! SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 13 . KPM.

CONTOH RESIT RASMI PEJABAT 14 .

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank Klik kemaskini 15 .

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb…) 1. Pilih tarikh wang dimasukkan ke bank 2. Klik kemaskini 16 .

Cara Mengemaskini Lajur Masuk Bank (samb…) 17 .

KPM.CARA MENGEMASKINI PERIHAL Klik butang ini SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 18 .

19 .CARA MENGEMASKINI PERIHAL ( samb… ) Kemaskini amaun pada jenis peruntukan sahaja SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

20 .CARA MENGEMASKINI RESIT Klik butang ini SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

CARA MENGEMASKINI RESIT (samb…) Kemaskini status.jenis terimaan dan deposit sahaja yang dibenarkan SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 21 . KPM.

1 . KPM.KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL DAFTAR BIL SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL DAFTAR BIL 2 .

Tambah Bil 1. Buat masa sekarang. (Hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketigatiga kumpulan wang) 2. sila pilih salah satu perihal yang terlibat. Klik Tambah Pembekal sekiranya nama pembekal tersebut belum di daftarkan. Tarikh Bil Diterima adalah berdasarkan tarikh cop bil diterima. sekiranya bil yang diterima merangkumi banyak perihal. 3. 3 .

4 . sekolah boleh mengemaskini maklumat tersebut (jika ada). Sekolah wajib mengunci masuk nama pembekal. bagi butiran yang lain.Tambah Pembekal 1.

Klik untuk mengemaskini maklumat pembekal. 2.Senarai Pembekal 1. Klik untuk menghapus pembekal yang tidak diperlukan. 3. Semua pembekal yang telah didaftarkan akan dipaparkan dalam senarai ini. 5 .

Bil-bil hanya boleh dibatalkan oleh Pengurus Sekolah. 6 .Senarai Bil Batal 1.

Pilih bulan dan klik Carian. Laporan Daftar Bil perlu dicetak pada setiap akhir bulan.Laporan Daftar Bil 1. 7 .

Laporan Bil Belum Bayar Laporan Bil Belum Bayar Submodul ini akan menyenaraikan bil-bil yang telah didaftarkan tetapi belum dibawah oleh sekolah. Laporan ini boleh diakses setiap bulan. Sekolah diingatkan untuk menyelesaikan bayaran semua bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil didaftarkan / diterima. 8 . Pilih bulan dan klik Carian.

Nyatakan sebab-sebab pembatalan dengan jelas sebelum pembatalan bil dibuat.Pembatalan Bil Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh Pengurus Sekolah melalui Modul Daftar BIl. 9 . Klik untuk membuat pembatalan bil.

Mudah nak faham sistem ini. JOM KITA BERBENGKEL 10 .

KPM 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL BAYARAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL BAYARAN 2 .

Pastikan mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun 3 . Klik untuk memberhentikan penggunaan nombor baucar tersebut.baucar seperti contoh. Klik Daftar 1. Klik untuk membuat pembatalan pendaftaran sekiranya tersalah kuncimasuk nombor baucar. Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Permulaan. 3 3. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi.Daftar No. Baucar 1 2 2. Kuncimasuk no.

kuncimasuk no. Kuncimasuk no. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat. 3 1. cek yang bakal digunakan pada tahun semasa sahaja) 3. Cek 1 2 * Dijana secara auto. 4 . (sekiranya menggunakan buku cek tahun sebelum ini. (Kuncimasuk buku cek yang sedang digunakan) 2. Kuncimasuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut.Daftar No.

Kuncimasuk amaun berdasarkan peruntukan yang digunakan 3 4. Klik Simpan apabila selesai menguncimasuk maklumat pembayaran. Pilih Bil – Maklumat bil akan ditarik dari Modul Daftar Bil 3.Bayaran 1 2 1. 2. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek ditulis. 5 . 4 5 6 * Dijana secara auto. 5. Pilih deposit (jika berkenaan) 6. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku.

pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4. 6 .Klik butang 2. Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank.Senarai Bayaran 1. Pilih bulan dan klik Carian. untuk mengemaskini maklumat. 3. 1.Klik butang untuk mencetak baucar. Perhatian: Sebarang penambahan.Klik pada butang untuk membatalkan baucar.

7 . Semua baucar yang dibatalkan ini akan dipaparkan dalam Buku Tunai Bayaran.Senarai Bayaran Batal Pilih Bulan dan klik Carian Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang dibatalkan.

4. 3. 8 .00 Catatkan sebab-sebab cek tersebut rosak.Cek Rosak 1 * Dijana secara auto. 2. Klik Simpan apabila semua maklumat telah dilengkapkan. 2 3 4 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek rosak Kuncimasuk amaun cek yang rosak ATAU kuncimasuk amaun RM0.

Senarai Cek Rosak
Pilih Bulan dan klik Carian

Submodul ini akan menyenaraikan semua cek yang telah rosak.

9

Buku Tunai Bayaran
Pilih Bulan dan klik Carian

Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran.

Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan.

10

Klik cetak untuk mencetak Buku Tunai ini

11

Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan, ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak.

12

Mudah nak faham sistem ini. JOM KITA BERBENGKEL 13 .

14 .1. Klik butang untuk mencetak baucar. Perlu mendapat perakuan secara manual.

Dibenarkan untuk mengemaskini perihal sekiranya tidak mengubah Jumlah Keseluruhan baucar. Klik butang untuk mengemaskini maklumat. Tarikh Cek tidak boleh dikemaskini. 15 .1. Dibenarkan untuk mengemaskini status deposit sahaja.

Sekiranya baucar telah disediakan tetapi cek yang ditulis rosak. Dokumen sokongan untuk baucar ini adalah salinan cek rosak. 16 .Klik pada butang untuk membatalkan baucar. baucar tersebut perlu dicetak terlebih dahulu kemudian dibatalkan. Baucar tersebut perlu difailkan bersama baucar yang lain.4.

KPM 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PANJAR WANG RUNCIT SEKYEN AKAUN SEKOLAH.

MODUL PANJAR WANG RUNCIT (PWR) 2 .

4 * Dijana secara auto.Kunci masuk amaun mengikut jenis peruntukan yang diambil sebagai pendahuluan/penambahan PWR. Penambahan PWR – Bagi sekolah yang ingin membuat penambahan amaun PWR. 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 5. Pendahuluan PWR – Bagi sekolah yang pertama kali mewujudkan PWR. 4. * Dijana secara auto. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah ( cth : Pengetua SMT Tuanku Jaafar ) 3. Klik Simpan setelah selesai menguncimasuk semua maklumat.Pendahuluan / Penambahan PWR 1 2 3 * Dijana secara auto. Pilih tarikh cek ditulis. 2. 3 5 .

5 4. 7 6 4 .Bayaran PWR 1 2 3 4 1. 6. Kunci masuk nama penerima wang PWR tersebut. 2. 7. Di jana secara automatik. 3. Pilih peruntukan yang berkenaan dan kuncimasuk amaun. Kunci masuk perihal PWR. Klik Simpan setelah semua maklumat lengkap diisi. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku dan klik . 5. Nombor Baucar Kecil hendaklah dikuncimasuk dan dikawal sendiri oleh PT.

Butiran di ruangan ini akan dijana secara automatik berdasarkan pembayaran PWR yang telah dibuat sebelum ini. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 2. Klik Simpan.Rekupmen PWR 1 2 1. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah ( cth : Pengetua SMT Tuanku Jaafar ) 3. . Sekiranya ada rekupmen untuk ketiga-tiga kumpulan wang. Pilih tarikh rekupmen berlaku. Rekupmen hanya boleh dibuat apabila Buku Tunai PWR telah ditutup. 3 4. 4 Tarikh rekupmen dan tarikh penutupan 5 tidak boleh sama. rekupmen akan berlaku serentak.

untuk membatalkan transaksi tersebut. Klik Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat. Submodul ini akan menyenaraikan semua pendahuluan / penambahan PWR yang dibuat oleh pengguna sistem. 6 .Senarai Pendahuluan / Penambahan PWR Pilih Bulan dan klik Carian.

untuk membatalkan transaksi tersebut. Klik Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat. 7 .Senarai Bayaran PWR Pilih Bulan dan klik Carian. Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang telah dibuat di submodul Bayaran PWR.

8 . Submodul ini akan menyenaraikan semua terimaan PWR yang telah dibatalkan di Submodul Pendahuluan / Penambahan PWR.Senarai Terimaan Batal PWR Pilih Bulan dan klik Carian.

Senarai Bayaran Batal PWR Pilih Bulan dan klik Carian. Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran PWR yang telah dibatalkan di Submodul Bayaran PWR. 9 .

Klik Tutup 10 . Pastikan butiran tersebut betul. 3. Kunci masuk tarikh penutupan dan klik 2.Penutupan Buku Tunai PWR 1 2 3 1.

Klik Papar untuk mencetak Buku Tunai PWR. Buku Tunai PWR perlu dicetak setiap kali ditutup.Buku Tunai PWR Pilih Bulan dan klik Carian. 11 .

12 .

KPM. 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

2 .MODUL PINDAH PERUNTUKAN SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

3 . Kunci masuk amaun tanggungan yang diperlukan pada masa akan datang bagi peruntukan yang hendak dipindahkan. Kunci masuk amaun tanggungan yang diperlukan pada masa akan datang bagi peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan.Antara Kumpulan Matapelajaran (Kumpulan Wang Kerajaan Sahaja) 1. Nyatakan sebab-sebab yang membolehkan pindah peruntukan dibuat. Pilih peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan. Pilih tarikh berdasarkan tarikh permohonan. 5. Pilih peruntukan yang hendak dipindahkan. 6. KPM. 1 2 3 4 5 2. 6 7 8 7. 8. Kunci masuk amaun yang hendak dipindahkan. Nyatakan sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki. 3. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. 4.

KPM.Antara Butiran Bantuan Perkapita (PCG) Hanya untuk Kumpulan Wang Kerajaan sahaja. 4 . Pindah peruntukan antara PCG Matapelajaran dan PCG Bukan Matapelajaran Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. Wang Asrama.Antara Kumpulan Wang Sekolah Terdapat dua (2) jenis pindahan : 1. Wang SUWA ATAU pindah peruntukan yang berlaku dalam Kump. Antara peruntukan – Pindah peruntukan yang berlaku dalam Kump. Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran. 5 . Antara Kump. Wang (KW) – Pindah peruntukan dari KW SUWA ke KW Kerajaan ATAU KW SUWA ke KW Asrama. 2.

(permohonan tiada dalam senarai) 2. Klik butang 2. Klik butang Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. Perhatian: Selepas permohonan dibuat. borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual. Klik butang mencetak borang pindah peruntukan. 6 . KPM. untuk membatalkan permohonan.Senarai Permohonan Pilih tahun dan klik Carian Nota: 1. 1. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

7 . KPM.Kelulusan Pindah Peruntukan Pilih tahun dan klik Carian Penerangan adalah seperti submodul Senarai Permohonan. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

8 . Pengurus Sekolah perlu klik butang tersebut untuk meluluskan pindah peruntukan tersebut.Kelulusan Pindahan Guru Besar Setelah mendapat kelulusan secara manual. KPM. SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Kelulusan Pindahan Guru Besar Pengurus Sekolah perlu membuat pilihan samaada pindah peruntukan tersebut diluluskan atau tidak. 9 . SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM.

.

TERIMA KASIH LATIHAN SELEPAS INI… SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM. 11 .

KPM. 1 .KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL PENYESUAIAN BANK SEKSYEN AKAUN SEKOLAH.

Maklumat Penyata Penyesuaian Bank .

kemudian klik ‘Carian’.Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank Pilih bulan dan tahun. .

.

Klik Simpan . Kunci masuk amaun baki seperti di Penyata Bank 2.Tambah Baki Bank 1 2 1.

380.00 500.048.09 153.122.JAN 30 .000.00 11.048.JAN 30 .BANK ISLAM PUTRAJAYA TARIKH PENYATA STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS TARIKH MASUK ENTER DATE BEGINNING BALANCE 6 .00 139.59 174.JAN Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 200.00 626.80 .JAN 7 .JAN 22 .21 + + + + BUTIR URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS AMOUNT BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 13.119.09 180.09 152.548.00 28.09 13.59 175.00 750.119.50 5.748.JAN 30 .00 502.848.00 300.09 152.09 180.JAN 24 .80 1 31 Januari 2010 PENGETUA SMK PRESINT 11(1) (KW KERAJAAN) 014075 001111 002103 002102 002105 002107 002106 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS TOTAL CREDITS 174.JAN 13 .500.380.59 174.622.JAN 25 .369.09 14.500.380.JAN 18 .80 174.

Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank .

80 174.00 750.848.09 180.09 14.748.JAN Cash Deposit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Dep Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Clearing Cheque Debit Interest Payment 002105 002107 002106 002103 002102 001111 200.122.00 500.048.380.09 180.BANK ISLAM PUTRAJAYA 1 TARIKH PENYATA PENGETUA SMK PRESINT 11(1) (KW KERAJAAN) STATEMENT DATE MUKA / PAGE NOMBOR AKAUN ACCOUNT NUMBER URUSNIAGA AKAUN / ACCOUNT TRANSACTIONS TARIKH MASUK ENTER DATE BEGINNING BALANCE 6 .380.JAN 18 .JAN 30 .80 .JAN 24 .80 014075 31 Januari 2010 ENDING BALANCE LEDGER BALANCE TOTAL DEBITS 174.548.048.119.500.09 152.JAN 30 .59 174.622.09 153.00 139.00 626.369.JAN 22 .JAN 7 .59 174.59 175.21 + + + + BUTIR URUSNIAGA TRANSACTIONS DESCRIPTION JUMLAH URUSNIAGA TRANSACTIONS AMOUNT BAKI PENYATA STATEMENT BALANCE 13.000.JAN 25 .09 13.50 5.09 152.119.00 28.00 11.500.00 502.380.00 300.JAN 13 .JAN 30 .

Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank .

.

.

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL ABB / ABT SEKSYEN AKAUN SEKOLAH. KPM 1 .

MODUL ABT/ABB 2 .

Kunci masuk maklumat penghutang dengan lengkap dan klik Simpan. 3 .DAFTAR ABT ABT perlu didaftar pada akhir tahun (jika ada).

4 .SENARAI ABT Submodul ini akan menyenaraikan semua ABT yang telah didaftarkan.

Semak senarai ABB tersebut dan klik Hantar ABB sekiranya semua maklumat tersebut adalah benar. 5 .MODUL TERIMAAN SENARAI ABB Submodul ini akan menyenaraikan semua bil yang belum dibayar berdasarkan maklumat dalam Modul Bayaran. Submodul Laporan Bil Belum Bayar.

6 .Kita ke bengkel dulu.

KURSUS HANDS ON eSPKWS MODUL LAPORAN .

MODUL LAPORAN .

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Klik cetak penyata .

PENYATA PENDAPATAN DAN MODUL TERIMAAN PERBELANJAAN Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

PENYATA PENDAPATAN DAN MODUL TERIMAAN PERBELANJAAN Klik cetak penyata .

KUNCI TERIMAAN MODUL KIRA-KIRA Kuncimasuk tahun dan klik Carian .

KUNCI TERIMAAN MODUL KIRA-KIRA Klik cetak penyata .

Klik cetak penyata .AKAUN SUBSIDIARI MODUL TERIMAAN Pilih perihal dan klik Carian.

SELAMAT MENGAPLIKASIKAN SISTEM INI DI SEKOLAH.SELESAI. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful