INSTRUMEN PENJAMINAN KUALITI

Objektif 1. Memastikan arahan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan Lembaga Peperiksaan. 2. Mengenal pasti isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. 3. Membantu menyelesaikan isu-isu pelaksanaan PBS oleh guru. Maklumat Sekolah
1. Nama Sekolah : 2. Alamat Sekolah: SK BANDAR BANTING PERSIARAN MAJLIS, 42700 BANTING SELANGOR DARUL EHSAN

3. No Tel Sekolah: 4. No. Faks Sekolah / E-Mel Sekolah: 5. PPD: KUALA LANGAT

331876866

bba1038@btpnsel.edu.my
Maklumat Guru dan Murid

1. Nama Pengetua / Guru Besar: 2. Bilangan Guru PBS: 3. Bilangan murid PBS

PN HJH HABSAH BT ISMAIL 15 Thn 1 Tkn 1 Thn 2 Tkn 2 130 Thn 3 Tkn 3 119 131 111 129 Thn 4 Thn 5 Thn 6

Murid Normal Murid Pendidikan Khas Jumlah

114

114 25.10.12

130

119

131

111

129

Maklumat Pemantau
1. Tarikh 2. Masa ( Mula/ Tamat) 3. Kelas 4. Mata Pelajaran 5. Nama Guru 6. Opsyen Guru (Major/Minor) 7. Status Latihan KSSR 8. Pegawai Pemantau 9. Jawatan Pemantau 10.Bahagian/Jabatan 11. 12. 13. 14. Isikan Kod Sekolah yang terdaftar dalam rekod BPPDP Isikan Jenis Sekolah Isikan Gred Sekolah (A/B) Isikan Lokasi Sekolah (Bandar/Luar Bandar) 08.00 1UM BAHASA MALAYSIA PN HJH JULIAH BT MOHD YUSOF BAHASA MELAYU Sudah mengikuti kursus KSSR anjuran sekolah PN HJH HABSAH BT ISMAIL GURU BESAR SEKOLAH BBA1038 SK B LUAR BANDAR
Contoh: Bahasa Inggeris Klik pilihan status Contoh: 16 Disember 2012

/

09.30

Contoh: 10.20 atau 02.00 Contoh: 2 Bakawali Contoh: Bahasa Inggeris

SKALA/ WAJARAN: 1 - Tiada 2 - Ada tetapi masih ada ruang untuk dipenambahbaikan 3 - Ada dan lengkap

Laporan Prestasi Murid (SPPBS) dihantar ke sekolah baru dalam bentuk: i. Hardcopy 3 4 Pengurusan murid sakit berpanjangan dilaksanakan mengikut prosedur Pengurusan murid baru (cth: pulang dari luar negara. Softcopy ii. Bahagian 3 Pengurusan Kes-kes Khas (Pentadbir) Purata Skor 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 3 1 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Surat Pekeliling Ikhtisas telah diterima dan dimaklumkan kepada guru Surat Arahan Pelaksanaan telah diterima dan dimaklumkan kepada guru Kes Khas Carta Organisasi Jawatankuasa PBS Jadual Pengoperasian PBS Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS A. home schooling ) A. Hardcopy a. Laporan Prestasi Murid (SPPBS) telah dihantar ke sekolah baru i. Bahagian 1 Fail Induk Pengurusan PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 2 2. Evidens/Fail Perkembangan Murid telah dihantar ke sekolah baru 2 b. Bahagian 2 Pengurusan Dokumen PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 2 2.9 3 Bil Pengurusan murid pindah masuk Perkara a. Evidens/Fail Perkembangan murid dari sekolah lama 1 b. Bahagian 4 Jawatankuasa PBS Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 2.4 3 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Perkara Surat pelantikan JK PBS telah dikeluarkan dan diedarkan Senarai tugas JK PBS telah disediakan Tarikh mesyuarat JK PBS telah ditetapkan Minit mesyuarat disiapkan Keputusan mesyuarat dilaksanakan/tindakan susulan . Softcopy ii.8 3 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Dokumen KSSR/ KBSM /Pendidikan Khas Dokumen Standard Prestasi Perkara Dokumen Standard Prestasi Alternatif (Pendidikan Khas) Buku Panduan dan Peraturan PBS Manual Pengguna SPPBS A.Skor Pemantauan A.

0 5 Bil 1 2 3 4 Jadual Pengoperasian PBS telah disediakan Perkara Jadual Pengoperasian PBS telah diedarkan kepada guru Jadual PBS dipamerkan pada papan kenyataan Jadual PBS dipatuhi B.SKALA/ WAJARAN: STS ( 1 Skor) – Sangat Tidak Setuju TS ( 2 Skor) – Tidak Setuju TP ( 3 Skor) – Tidak Pasti S ( 4 Skor) – Setuju SS ( 5 Skor ) – Sangat Setuju B. Bahagian 3 Aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 5. Bahagian 2 Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 1 1 1 1 4. Pelajaran telah diwujudkan Nama murid dan nama kelas/ tingkatan telah didaftar ke dlm sistem Nama mata pelajaran telah didaftarkan ke dalam sistem B. Bahagian 4 Standard Prestasi (Guru) Purata Skor 1 2 3 4 5. Bahagian 1 Jadual Pengoperasian PBS (Pentadbir) Purata Skor 1 2 3 4 1 1 1 1 4.0 5 1 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 6 Perkara Surat login pengguna dan kata laluan telah diterima dpd JPN/PPD Nama Pengetua/ Guru Besar telah didaftar dalam sistem Nama Guru Mata Pelajaran telah didaftar ke dalam sistem Login pengguna dan kata laluan Guru M.3 5 Bil 1 2 3 4 Jadual Kerja Pentaksiran telah disediakan Perkara Jadual Kerja Pentaksiran telah diedarkan kepada guru Jadual Kerja Pentaksiran dipamerkan di papan kenyataan Jadual Kerja Pentaksiran dipatuhi B.0 5 1 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 5 Guru memiliki standard prestasi Perkara Guru menggunakan Standard Prestasi untuk mentaksir murid Guru menggunakan Standard Prestasi untuk melapor perkembangan dan pencapaian murid Guru melaksanakan pentaksiran mengikut tahap kesediaan murid Guru memahami dengan jelas tentang pernyataan kriteria/deskriptor untuk memberikan maklumat pencapaian murid .

Bahagian 5 Pengurusan Prestasi Murid ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor d.3 5 1 Bil 1 2 3 4 Perkara Laporan / taklimat kepada murid telah dijadualkan dan diadakan Laporan taklimat kepada ibu bapa / penjaga telah dijadualkan dan diadakan Surat siaran PBS kepada ibu bapa / penjaga telah diedarkan Jalinan / jaringan (jika berkaitan) diadakan dan dijadualkan B. Penataran KSSR c. Bahagian 6 Pengurusan Evidens Murid ( Guru ) Purata Skor 1 2 3 4 5. Bahagian 7 Pelan Komunikasi ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 1 1 1 4.4 5 Bil 1 Pengurusan Pementoran Perkara Taklimat / Latihan Luaran telah dijadualkan dan diadakan: a.B. Penataran PBS 3 b. Bahagian 8 Penjaminan Kualiti ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 4.0 5 1 1 1 2 Bil 1 2 3 Perkara Guru merekod prestasi murid dalam aplikasi SPPBS Pelaporan disediakan mengikut keperluan Memastikan keselamatan data prestasi murid B. Latihan SPPBS Taklimat / Latihan dalaman telah dijadualkan dan diadakan: a. Penataran PBS 2 b.0 5 1 1 1 1 Bil 1 2 3 4 Perkara Fail Perkembangan Murid (FPM) disediakan untuk semua murid Fail Showcase (FS) telah disediakan Evidens dikembalikan kepada murid kecuali evidens terbaik disimpan dalam FPM FPM dan FS disimpan di tempat yang selamat B. Latihan SPPBS 1 1 1 1 1 1 1 1 . Penataran Standard Prestasi / Penyelarasan Skor d. Penataran KSSR c.

8 3.0 5.8 5 Bil 1 2 3 4 Perkara Jadual Penyelarasan Dalaman telah disediakan Jadual Penyelarasan Luaran telah disediakan Penyelarasan Tugasan dan Skor telah dibuat Laporan Penyelarasan telah disediakan B.3 5. Bahagian 9 Pengurusan Penyelarasan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 1 1 1 4 1 3.3 6.9 2.4 4.0 4.4 3.3 5 Bil 1 2 3 Pengesanan Dalaman Pengesanan Luaran Laporan Pengesanan Perkara Rumusan Pencerapan Bahagian A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Aspek Fail Induk Pengurusan PBS Pengurusan Dokumen PBS Pengurusan Kes-kes Khas (jika Berkaitan) Jawatankuasa PBS Sekolah Jadual Pengoperasian PBS Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah Aplikasi SPPBS Standard Prestasi Pengurusan Prestasi Murid Pengurusan Evidens Murid Pelan Komunikasi Penjaminan Kualiti Pengurusan Penyelarasan Pengurusan Pemantauan Pengurusan Pengesanan Purata Skor Keseluruhan Skor 2.8 5 Bil 1 2 3 4 5 Perkara Jadual Maklumat Pemantauan diedarkan / diterima Instrumen Pemantauan sesuai / digunakan Laporan Pemantauan disediakan Laporan Pemantauan dibentangkan Tindakan susulan dijalankan B.8 1.0 5.7 Cadangan Penambahbaikan .8 3.3 4.0 4.5 2. Bahagian 11 Pengurusan Pengesanan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 1 1 4 1 3.0 5. Bahagian 10 Pengurusan Pemantauan ( Pentadbir ) Purata Skor 1 2 3 4 1 1 1 1 1 3.B.

Catatan Pegawai Pemantau Pengesahan Pegawai Pemantau Guru Besar/Pengetua Nama : Cap Jawatan : Tarikh:__________________________ Nama : Cap Jawatan : Tarikh:__________________________ .Deskriptif Purata Skor Purata Skor Band 3: Tahu dan Faham Pengoperasian PBS .Tahap Pelaksanaan BAIK. Boleh dicontohi.

.

Faham dan Boleh Melaksana dengan Memuaskan Pengurusan Pemantauan Tahu. Faham dan Boleh Melaksana Pengurusan JK PBS Tahu.3 5. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Evidens Murid Tahu.30 Sudah mengikuti kursus KSSR anjuran sekolah PN HJH HABSAH BT ISMAIL Dapatan dan Cadangan Penambahbaikan Bahagian A1 Skor 2.3 Diskriptor Dapatan Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Memuaskan Pengurusan Pengesanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cadangan Penambahbaikan A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Deskriptif Purata Skor Band 3: Tahu dan Faham Pengoperasian PBS . Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan Jadual Pengoperasian Tahu.3 4.0 4.8 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Maklumat Pemantauan Nama Sekolah Kod Sekolah Jenis Sekolah Gred Sekolah Lokasi Sekolah Tarikh Masa Status Latihan KSSR Pegawai Pemantau : : : : : : : : : SK BANDAR BANTING BBA1038 SK B LUAR BANDAR 25. Faham dan Boleh Melaksana Fail Induk Pengurusan Tahu.12 Mula: 08.0 4. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Penjaminan Kualiti Tahu. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pelan Komunikasi Tahu. Faham dan Boleh Melaksana Pengurusan Dokumen Tahu dan Faham Pengurusan Kes-Kes Khas Tahu.5 2. Boleh dicontohi.4 3.0 5.0 5. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Aplikasi SPPBS Tahu.LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN. Faham dan Boleh Melaksana dengan Memuaskan Pengurusan Penyelarasan Tahu.4 4.Tahap Pelaksanaan BAIK. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Pengurusan Prestasi Murid Tahu.9 2. Faham dan Boleh Melaksana dengan Cemerlang Standard Prestasi Tahu.0 5. Faham dan Boleh Melaksana dengan Baik Pengurusan Jadual Kerja Pentaksiran Tahu. Ulasan Pemantau 0 Pegawai Pemantau Catatan : Pihak tuan dikehendaki membuat maklumbalas terhadap laporan ini dalam masa dua minggu daripada tarikh laporan ini dikeluarkan.8 1.10.00 / Tamat: 09. .8 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful