LATIHAN (Interaksi 1 – 2 Julai) Sistem Penomboran Purba

1. (i) (ii) 9 23 Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mesir:

(iii) 453 (iv) 1231 (v) 3244

(vi) 21327

2. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Roman: 76 49 192 490 1741 5 794 709 LXXVI XLIX CXCII CDXC MDCCXLI ___ I L I DCCXCIV

3. (i)

Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Babilon: 47

(ii)

76

(iii) 347

(iv) 4192

(i) (ii) Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan sekarang: 3244 (iii) 21 237 (iv) CMLXXVI (v) MMMCCXLV 6. (i) (ii) (iii) Tuliskan setiap yang berikut dalam bentuk cerakin. (i) Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mayan: 17 (ii) 51 (iii) 275 (iv) 401 5. 728 407 = 700 000 + 20 000 + 8000 + 400 + 7 60 000 000 + 6000 + 60 70 000 000 + 4 000 000 + 40 000 + 9000 + 200 + 60 + 3 976 3245 60 006 060 = 74 049 263 = .4.

Rom. 5. b. a. Contohnya: 0. a. . Merupakan sistem angka perduapuluhan (asas 20) Tiga simbol iaitu cengkerang. Boleh ditulis dalam bentuk cerakin di mana nilai bagi setiap digit dalam setiap kedudukan adalah jelas. palang dan titik. Pengumpulan sepuluh-sepuluh (sistem perpuluhan). b. e. c. 5. Menggunakan dua angka iaitu satu dan sepuluh. 6. c. b. d. Babilon. Merupakan sistem asas sepuluh. 8. d. Hindu-Arab 2. Mesir 3. 2. Rom c. 1. Penggunaan palang di atas simbol atau beberapa simbol untuk menandakan pendaraban dengan 1000. Simbol digunakan untuk setiap nombor yang berkuasa sepuluh. 3. 4. Merupakan sistem nilai kedudukan atau sistem nilai tempat. Banding beza sistem-sistem pengangkaan purba (Mesir. d. a. c. d. Kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab ialah seperti berikut: I. b. 9. Hanya menggunakan 20 simbol daripada nombor 0 hingga 19. Penggunaan palang menegak untuk menandakan pendaraban dengan 100. 4. Penggunaan prinsip penolakan dan pendaraban. 7. Nilai tempat disusun secara menegak. Terangkan mengapa sistem Hindu-Arab lebih meluas digunakan. Merupakan sistem angka perpuluhan (asas 10) Sering dibundar kepada nilai yang lebih tinggi. Menulis angka bagi sebarang nombor. Mayan) dengan system pengangkaan Hindu-Arab. Contohnya: 234 ditulis dalam bentuk cerakin ialah – 234 = (2 x 100) + (3 x 10) + (4 x 1) II. Babilon c.7. Penggunaan ruang untuk membezakan nilai tempat dalam angka. Simbol digunakan untuk mewakili nilai berbeza bergantung kepada tempat yang ditulis. Kedudukan suatu nombor boleh memberi kesan pada nilai nombor yang diwakili (sistem kedudukan). Kenal pasti kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab. e. sama ada besar atau kecil menggunakan hanya sepuluh simbol yang disebut digit. b. Kedudukan setiap angka memberi kesan kepada nilainya. a. Hanya sepuluh simbol asas yang digunakan. Tidak mempunyai nombor sifar / tiada simbol untuk sifar. Angka boleh ditulis dalam bentuk cerakin. Ditulis dalam huruf Hieroglif. Mayan 8. a. d. 1.

Contoh: pertama. ketiga. ordinal dan cardinal. (i) Terangkan maksud nombor. Contoh: (ii) angka Simbol atau tanda yang menunjukkan bilangan atau jumlah sesuatu. angka dan digit. Contoh: Plat kenderaan – WGN8003 Kod Pengajian – MTE3101 Menyatakan kedudukan sesuatu mengikut susunan. nombor nominal. Contoh: angka (iii) digit Suatu simbol yang digunakan untuk menyatakan angka.…… Menyatakan bilangan kuantiti. Contoh: satu.…… (ii) Nombor Ordinal (iii) Nombor Kardinal . Ada kuantiti dan ada nilai. Nombor Nominal Nombor untuk menama. kelima. nombor Tanda yang menyatakan bilangan. Contoh: 10. keempat. Tiada kuantiti dan tiada nilai. dua. (i) Terangkan dengan contoh yang sesuai. kedua.Konsep Nombor 9.

Roman. Istilah nombor dan angka sering digunakan dengan pengertian yang sama.. 4. III. II. Kegunaan sistem perangkaan Roman pada masa sekarang: i. Nombor yang mana lebih besar 5 atau 8? Angka yang mana lebih besar? 2. Adakah istilah’ nombor rumah’ menepati pengertiannya? Jelaskan. Nombor ialah tanda yang menyatakan bilangan dan mempunyai nilai. V. Sesetengah muka jam ada menggunakan angka roman iaitu I. Lambang Sukan Olimpik menggunakan angka roman. Senaraikan sistem penomboran yang mempunyai ‘positional system’. Manakala angka pula ialah simbol atau tanda yang menunjukkan bilangan sesuatu dan tidak mempunyai nilai. Jelaskan. XI dan XII yang melambangkan nombor dari 1 hingga 12. X. VI.. . ii..Sistem Penomboran 1. Contohnya: VI ialah enam manakala IV ialah empat. apakah perangkaan Mesir.. Beri 2 contoh yang mengambarkan kegunaan sistem perangkaan Roman pada masa sekarang. Mayan dan Babylonian? (sebaliknya. Sistem penomboran Roman ialah sistem kedudukan (positional system) kerana kedudukan suatu nombor boleh memberi kesan kepada nilai nombor yang diwakili. Contohnya XXII yang bermaksud sukan tersebut telah berlangsung sebanyak 22 kali. Bagi 3796. VIII. IV. 3. IX.) Mesir Roman Mayan Babylonian 5. VII.

8 = 3 + 5. 10 = 3 + 7. dan 14 = 3 + 11.6. FSTB(81. Ciri-ciri Penggunaan asas nombor Perbezaan Roman Hindu-Arab 1. 3 contoh penggunaan Algorithma Euclidean ialah: Mencari FSTB bagi 81 dan 57 menggunakan nombor yang lebih kecil membahagi nombor yang lebih besar secara berulang dan cari bakinya. 12 = 5 + 7.) Nombor asas 2 Nombor asas 5 Topik 2 8. 2. Nyatakan 3 contoh penggunaannya. 81 = . 6 = 3 + 3. Algorithma Euclidean adalah prosidur yang berguna untuk mendapatkan Faktor Sepunya Tertinggi.. Setiap bilangan bulat ganjil n. Berikan 4 contoh pernyataan yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’? Pernyataan yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’ ialah: Semua nombor asli genap yang besar daripada 2 boleh ditulis sebagai jumlah 2 nombor perdana. Jelaskan 3 ciri yang membezakan sistem perangkaan Roman dengan sistem perangkaan Hindu-Arab. 7.57). n > 5.. 9. 1359 Tuliskan nombor 1359 dalam nombor asas 2 dan asas 5 (sebaliknya. Contohnya: 4 = 2 + 2. dapat ditulis sebagai jumlah 3 bilangan prima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful