LATIHAN (Interaksi 1 – 2 Julai) Sistem Penomboran Purba

1. (i) (ii) 9 23 Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mesir:

(iii) 453 (iv) 1231 (v) 3244

(vi) 21327

2. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Roman: 76 49 192 490 1741 5 794 709 LXXVI XLIX CXCII CDXC MDCCXLI ___ I L I DCCXCIV

3. (i)

Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Babilon: 47

(ii)

76

(iii) 347

(iv) 4192

728 407 = 700 000 + 20 000 + 8000 + 400 + 7 60 000 000 + 6000 + 60 70 000 000 + 4 000 000 + 40 000 + 9000 + 200 + 60 + 3 976 3245 60 006 060 = 74 049 263 = . (i) (ii) (iii) Tuliskan setiap yang berikut dalam bentuk cerakin. (i) Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mayan: 17 (ii) 51 (iii) 275 (iv) 401 5. (i) (ii) Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan sekarang: 3244 (iii) 21 237 (iv) CMLXXVI (v) MMMCCXLV 6.4.

Penggunaan ruang untuk membezakan nilai tempat dalam angka. Banding beza sistem-sistem pengangkaan purba (Mesir. Angka boleh ditulis dalam bentuk cerakin. Boleh ditulis dalam bentuk cerakin di mana nilai bagi setiap digit dalam setiap kedudukan adalah jelas. Kedudukan setiap angka memberi kesan kepada nilainya. d. 6. Penggunaan prinsip penolakan dan pendaraban. a. 8. c. 5. b. Hanya sepuluh simbol asas yang digunakan. Contohnya: 0. 4. Mesir 3. Babilon c. Kedudukan suatu nombor boleh memberi kesan pada nilai nombor yang diwakili (sistem kedudukan). c. b. Merupakan sistem nilai kedudukan atau sistem nilai tempat. Tidak mempunyai nombor sifar / tiada simbol untuk sifar. Babilon. Kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab ialah seperti berikut: I. b. a. 1. Simbol digunakan untuk setiap nombor yang berkuasa sepuluh. d. Penggunaan palang di atas simbol atau beberapa simbol untuk menandakan pendaraban dengan 1000. Rom c. Menulis angka bagi sebarang nombor. 4. Contohnya: 234 ditulis dalam bentuk cerakin ialah – 234 = (2 x 100) + (3 x 10) + (4 x 1) II. e. palang dan titik. 9. Rom. b. e. a. 7. d. Kenal pasti kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab. Simbol digunakan untuk mewakili nilai berbeza bergantung kepada tempat yang ditulis. Penggunaan palang menegak untuk menandakan pendaraban dengan 100. 3. Merupakan sistem angka perpuluhan (asas 10) Sering dibundar kepada nilai yang lebih tinggi. . Mayan 8. b. a. d. Menggunakan dua angka iaitu satu dan sepuluh. Hanya menggunakan 20 simbol daripada nombor 0 hingga 19. Mayan) dengan system pengangkaan Hindu-Arab. Merupakan sistem angka perduapuluhan (asas 20) Tiga simbol iaitu cengkerang. 5. 1. Hindu-Arab 2. c. sama ada besar atau kecil menggunakan hanya sepuluh simbol yang disebut digit. Terangkan mengapa sistem Hindu-Arab lebih meluas digunakan. Pengumpulan sepuluh-sepuluh (sistem perpuluhan). d. Merupakan sistem asas sepuluh. a. Ditulis dalam huruf Hieroglif.7. Nilai tempat disusun secara menegak. 2.

Contoh: angka (iii) digit Suatu simbol yang digunakan untuk menyatakan angka. angka dan digit. ordinal dan cardinal.…… (ii) Nombor Ordinal (iii) Nombor Kardinal . Contoh: pertama. (i) Terangkan dengan contoh yang sesuai.Konsep Nombor 9. Contoh: Plat kenderaan – WGN8003 Kod Pengajian – MTE3101 Menyatakan kedudukan sesuatu mengikut susunan. Contoh: satu. (i) Terangkan maksud nombor. ketiga.…… Menyatakan bilangan kuantiti. keempat. Nombor Nominal Nombor untuk menama. nombor nominal. kelima. Contoh: (ii) angka Simbol atau tanda yang menunjukkan bilangan atau jumlah sesuatu. Contoh: 10. nombor Tanda yang menyatakan bilangan. dua. Tiada kuantiti dan tiada nilai. Ada kuantiti dan ada nilai. kedua.

VIII.. Nombor yang mana lebih besar 5 atau 8? Angka yang mana lebih besar? 2. Contohnya XXII yang bermaksud sukan tersebut telah berlangsung sebanyak 22 kali. ii. IX. Contohnya: VI ialah enam manakala IV ialah empat. Senaraikan sistem penomboran yang mempunyai ‘positional system’. VI. V.. Mayan dan Babylonian? (sebaliknya. Lambang Sukan Olimpik menggunakan angka roman. Bagi 3796. Jelaskan. Sesetengah muka jam ada menggunakan angka roman iaitu I. X. 4.. Adakah istilah’ nombor rumah’ menepati pengertiannya? Jelaskan. VII. Nombor ialah tanda yang menyatakan bilangan dan mempunyai nilai. Beri 2 contoh yang mengambarkan kegunaan sistem perangkaan Roman pada masa sekarang. XI dan XII yang melambangkan nombor dari 1 hingga 12. II. Istilah nombor dan angka sering digunakan dengan pengertian yang sama. Manakala angka pula ialah simbol atau tanda yang menunjukkan bilangan sesuatu dan tidak mempunyai nilai. .Sistem Penomboran 1.) Mesir Roman Mayan Babylonian 5.. apakah perangkaan Mesir. IV. 3. Sistem penomboran Roman ialah sistem kedudukan (positional system) kerana kedudukan suatu nombor boleh memberi kesan kepada nilai nombor yang diwakili. Kegunaan sistem perangkaan Roman pada masa sekarang: i. Roman. III.

3 contoh penggunaan Algorithma Euclidean ialah: Mencari FSTB bagi 81 dan 57 menggunakan nombor yang lebih kecil membahagi nombor yang lebih besar secara berulang dan cari bakinya.57). Algorithma Euclidean adalah prosidur yang berguna untuk mendapatkan Faktor Sepunya Tertinggi. 9. Jelaskan 3 ciri yang membezakan sistem perangkaan Roman dengan sistem perangkaan Hindu-Arab. 81 = .) Nombor asas 2 Nombor asas 5 Topik 2 8. 6 = 3 + 3. Setiap bilangan bulat ganjil n. dapat ditulis sebagai jumlah 3 bilangan prima. Berikan 4 contoh pernyataan yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’? Pernyataan yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’ ialah: Semua nombor asli genap yang besar daripada 2 boleh ditulis sebagai jumlah 2 nombor perdana. 10 = 3 + 7. Contohnya: 4 = 2 + 2. Ciri-ciri Penggunaan asas nombor Perbezaan Roman Hindu-Arab 1. 12 = 5 + 7. dan 14 = 3 + 11.. FSTB(81. n > 5.6. 8 = 3 + 5. 1359 Tuliskan nombor 1359 dalam nombor asas 2 dan asas 5 (sebaliknya. Nyatakan 3 contoh penggunaannya. 2.. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful