LATIHAN (Interaksi 1 – 2 Julai) Sistem Penomboran Purba

1. (i) (ii) 9 23 Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mesir:

(iii) 453 (iv) 1231 (v) 3244

(vi) 21327

2. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Roman: 76 49 192 490 1741 5 794 709 LXXVI XLIX CXCII CDXC MDCCXLI ___ I L I DCCXCIV

3. (i)

Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Babilon: 47

(ii)

76

(iii) 347

(iv) 4192

4. (i) (ii) Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan sekarang: 3244 (iii) 21 237 (iv) CMLXXVI (v) MMMCCXLV 6. 728 407 = 700 000 + 20 000 + 8000 + 400 + 7 60 000 000 + 6000 + 60 70 000 000 + 4 000 000 + 40 000 + 9000 + 200 + 60 + 3 976 3245 60 006 060 = 74 049 263 = . (i) (ii) (iii) Tuliskan setiap yang berikut dalam bentuk cerakin. (i) Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mayan: 17 (ii) 51 (iii) 275 (iv) 401 5.

Merupakan sistem asas sepuluh. Pengumpulan sepuluh-sepuluh (sistem perpuluhan). Menggunakan dua angka iaitu satu dan sepuluh. Terangkan mengapa sistem Hindu-Arab lebih meluas digunakan. palang dan titik. b. d. a. e. Hindu-Arab 2. Ditulis dalam huruf Hieroglif. Kedudukan setiap angka memberi kesan kepada nilainya. Nilai tempat disusun secara menegak. Kenal pasti kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab. 5. d. Contohnya: 234 ditulis dalam bentuk cerakin ialah – 234 = (2 x 100) + (3 x 10) + (4 x 1) II. 1. 5. Contohnya: 0. c. d. Banding beza sistem-sistem pengangkaan purba (Mesir. b. 3. . Hanya sepuluh simbol asas yang digunakan. Merupakan sistem angka perduapuluhan (asas 20) Tiga simbol iaitu cengkerang. Mayan) dengan system pengangkaan Hindu-Arab. Boleh ditulis dalam bentuk cerakin di mana nilai bagi setiap digit dalam setiap kedudukan adalah jelas. 6. e. d. b. Babilon c. a. Kedudukan suatu nombor boleh memberi kesan pada nilai nombor yang diwakili (sistem kedudukan). b. Simbol digunakan untuk setiap nombor yang berkuasa sepuluh. Mesir 3. c. Penggunaan palang di atas simbol atau beberapa simbol untuk menandakan pendaraban dengan 1000. 4. Hanya menggunakan 20 simbol daripada nombor 0 hingga 19. d. Tidak mempunyai nombor sifar / tiada simbol untuk sifar. Angka boleh ditulis dalam bentuk cerakin. Penggunaan ruang untuk membezakan nilai tempat dalam angka. sama ada besar atau kecil menggunakan hanya sepuluh simbol yang disebut digit. 2. Mayan 8. 9. Merupakan sistem nilai kedudukan atau sistem nilai tempat.7. Rom c. c. 1. a. Kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab ialah seperti berikut: I. Simbol digunakan untuk mewakili nilai berbeza bergantung kepada tempat yang ditulis. Rom. Penggunaan prinsip penolakan dan pendaraban. Penggunaan palang menegak untuk menandakan pendaraban dengan 100. Merupakan sistem angka perpuluhan (asas 10) Sering dibundar kepada nilai yang lebih tinggi. a. b. a. 8. 7. 4. Menulis angka bagi sebarang nombor. Babilon.

(i) Terangkan dengan contoh yang sesuai.…… (ii) Nombor Ordinal (iii) Nombor Kardinal .Konsep Nombor 9. (i) Terangkan maksud nombor. Contoh: pertama. Nombor Nominal Nombor untuk menama. keempat. Contoh: Plat kenderaan – WGN8003 Kod Pengajian – MTE3101 Menyatakan kedudukan sesuatu mengikut susunan. dua. angka dan digit. nombor Tanda yang menyatakan bilangan. Contoh: satu.…… Menyatakan bilangan kuantiti. Ada kuantiti dan ada nilai. nombor nominal. Contoh: 10. Contoh: angka (iii) digit Suatu simbol yang digunakan untuk menyatakan angka. kedua. Contoh: (ii) angka Simbol atau tanda yang menunjukkan bilangan atau jumlah sesuatu. ketiga. Tiada kuantiti dan tiada nilai. kelima. ordinal dan cardinal.

apakah perangkaan Mesir. VII. Mayan dan Babylonian? (sebaliknya. IX. X. ii.Sistem Penomboran 1. Nombor ialah tanda yang menyatakan bilangan dan mempunyai nilai. Jelaskan. Sistem penomboran Roman ialah sistem kedudukan (positional system) kerana kedudukan suatu nombor boleh memberi kesan kepada nilai nombor yang diwakili. Istilah nombor dan angka sering digunakan dengan pengertian yang sama.) Mesir Roman Mayan Babylonian 5. Kegunaan sistem perangkaan Roman pada masa sekarang: i. Adakah istilah’ nombor rumah’ menepati pengertiannya? Jelaskan. Sesetengah muka jam ada menggunakan angka roman iaitu I. . Contohnya: VI ialah enam manakala IV ialah empat. VIII. VI. III. II. Lambang Sukan Olimpik menggunakan angka roman. 4. Senaraikan sistem penomboran yang mempunyai ‘positional system’. Roman. Bagi 3796. Nombor yang mana lebih besar 5 atau 8? Angka yang mana lebih besar? 2.. V... IV. Manakala angka pula ialah simbol atau tanda yang menunjukkan bilangan sesuatu dan tidak mempunyai nilai.. Contohnya XXII yang bermaksud sukan tersebut telah berlangsung sebanyak 22 kali. XI dan XII yang melambangkan nombor dari 1 hingga 12. 3. Beri 2 contoh yang mengambarkan kegunaan sistem perangkaan Roman pada masa sekarang.

Algorithma Euclidean adalah prosidur yang berguna untuk mendapatkan Faktor Sepunya Tertinggi. 6 = 3 + 3. Berikan 4 contoh pernyataan yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’? Pernyataan yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’ ialah: Semua nombor asli genap yang besar daripada 2 boleh ditulis sebagai jumlah 2 nombor perdana. Contohnya: 4 = 2 + 2. 12 = 5 + 7. Ciri-ciri Penggunaan asas nombor Perbezaan Roman Hindu-Arab 1. 10 = 3 + 7. FSTB(81. 81 = . Setiap bilangan bulat ganjil n. 2. n > 5.. Jelaskan 3 ciri yang membezakan sistem perangkaan Roman dengan sistem perangkaan Hindu-Arab.6. dapat ditulis sebagai jumlah 3 bilangan prima. 9. dan 14 = 3 + 11. 1359 Tuliskan nombor 1359 dalam nombor asas 2 dan asas 5 (sebaliknya.57).) Nombor asas 2 Nombor asas 5 Topik 2 8.. 3 contoh penggunaan Algorithma Euclidean ialah: Mencari FSTB bagi 81 dan 57 menggunakan nombor yang lebih kecil membahagi nombor yang lebih besar secara berulang dan cari bakinya. Nyatakan 3 contoh penggunaannya. 7. 8 = 3 + 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful