LATIHAN (Interaksi 1 – 2 Julai) Sistem Penomboran Purba

1. (i) (ii) 9 23 Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mesir:

(iii) 453 (iv) 1231 (v) 3244

(vi) 21327

2. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Roman: 76 49 192 490 1741 5 794 709 LXXVI XLIX CXCII CDXC MDCCXLI ___ I L I DCCXCIV

3. (i)

Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Babilon: 47

(ii)

76

(iii) 347

(iv) 4192

728 407 = 700 000 + 20 000 + 8000 + 400 + 7 60 000 000 + 6000 + 60 70 000 000 + 4 000 000 + 40 000 + 9000 + 200 + 60 + 3 976 3245 60 006 060 = 74 049 263 = . (i) (ii) (iii) Tuliskan setiap yang berikut dalam bentuk cerakin.4. (i) Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mayan: 17 (ii) 51 (iii) 275 (iv) 401 5. (i) (ii) Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan sekarang: 3244 (iii) 21 237 (iv) CMLXXVI (v) MMMCCXLV 6.

a. 7. Hanya sepuluh simbol asas yang digunakan. Merupakan sistem nilai kedudukan atau sistem nilai tempat. a. c. Hanya menggunakan 20 simbol daripada nombor 0 hingga 19. Merupakan sistem asas sepuluh. 5. d. 1. 1. Merupakan sistem angka perduapuluhan (asas 20) Tiga simbol iaitu cengkerang. 6. palang dan titik. Kenal pasti kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab. Menulis angka bagi sebarang nombor. e. d. 4. 5. Rom c. Merupakan sistem angka perpuluhan (asas 10) Sering dibundar kepada nilai yang lebih tinggi. c. 9. Pengumpulan sepuluh-sepuluh (sistem perpuluhan). Rom. Penggunaan palang menegak untuk menandakan pendaraban dengan 100. Simbol digunakan untuk setiap nombor yang berkuasa sepuluh. Babilon. Mesir 3. Hindu-Arab 2. Mayan) dengan system pengangkaan Hindu-Arab. c. b. Simbol digunakan untuk mewakili nilai berbeza bergantung kepada tempat yang ditulis. . Menggunakan dua angka iaitu satu dan sepuluh. Contohnya: 0. Babilon c. a. a. b. 8. e. b. a. Penggunaan palang di atas simbol atau beberapa simbol untuk menandakan pendaraban dengan 1000. Nilai tempat disusun secara menegak. Tidak mempunyai nombor sifar / tiada simbol untuk sifar. Ditulis dalam huruf Hieroglif. Mayan 8. Banding beza sistem-sistem pengangkaan purba (Mesir. Penggunaan ruang untuk membezakan nilai tempat dalam angka. Boleh ditulis dalam bentuk cerakin di mana nilai bagi setiap digit dalam setiap kedudukan adalah jelas. b. d. Kedudukan suatu nombor boleh memberi kesan pada nilai nombor yang diwakili (sistem kedudukan). Kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab ialah seperti berikut: I. Kedudukan setiap angka memberi kesan kepada nilainya. Penggunaan prinsip penolakan dan pendaraban. sama ada besar atau kecil menggunakan hanya sepuluh simbol yang disebut digit. Contohnya: 234 ditulis dalam bentuk cerakin ialah – 234 = (2 x 100) + (3 x 10) + (4 x 1) II. d. 4. 2. Terangkan mengapa sistem Hindu-Arab lebih meluas digunakan. d. Angka boleh ditulis dalam bentuk cerakin. b.7. 3.

angka dan digit. Nombor Nominal Nombor untuk menama. ketiga. (i) Terangkan maksud nombor.…… Menyatakan bilangan kuantiti. Contoh: (ii) angka Simbol atau tanda yang menunjukkan bilangan atau jumlah sesuatu. (i) Terangkan dengan contoh yang sesuai. keempat. kelima. ordinal dan cardinal.Konsep Nombor 9.…… (ii) Nombor Ordinal (iii) Nombor Kardinal . kedua. Contoh: Plat kenderaan – WGN8003 Kod Pengajian – MTE3101 Menyatakan kedudukan sesuatu mengikut susunan. nombor nominal. dua. Contoh: 10. nombor Tanda yang menyatakan bilangan. Contoh: pertama. Contoh: satu. Contoh: angka (iii) digit Suatu simbol yang digunakan untuk menyatakan angka. Ada kuantiti dan ada nilai. Tiada kuantiti dan tiada nilai.

Contohnya XXII yang bermaksud sukan tersebut telah berlangsung sebanyak 22 kali. VII. Sesetengah muka jam ada menggunakan angka roman iaitu I.) Mesir Roman Mayan Babylonian 5. IV. Manakala angka pula ialah simbol atau tanda yang menunjukkan bilangan sesuatu dan tidak mempunyai nilai. Nombor yang mana lebih besar 5 atau 8? Angka yang mana lebih besar? 2. V. ii. X. Contohnya: VI ialah enam manakala IV ialah empat.. Lambang Sukan Olimpik menggunakan angka roman. Mayan dan Babylonian? (sebaliknya. Bagi 3796.. 4. III. Roman. Istilah nombor dan angka sering digunakan dengan pengertian yang sama. . Beri 2 contoh yang mengambarkan kegunaan sistem perangkaan Roman pada masa sekarang. Adakah istilah’ nombor rumah’ menepati pengertiannya? Jelaskan. Kegunaan sistem perangkaan Roman pada masa sekarang: i.Sistem Penomboran 1. Nombor ialah tanda yang menyatakan bilangan dan mempunyai nilai. II.. XI dan XII yang melambangkan nombor dari 1 hingga 12. VIII. 3. Jelaskan. Sistem penomboran Roman ialah sistem kedudukan (positional system) kerana kedudukan suatu nombor boleh memberi kesan kepada nilai nombor yang diwakili.. IX. apakah perangkaan Mesir. Senaraikan sistem penomboran yang mempunyai ‘positional system’. VI.

. 10 = 3 + 7. dapat ditulis sebagai jumlah 3 bilangan prima. 12 = 5 + 7. 7. Setiap bilangan bulat ganjil n.6. Contohnya: 4 = 2 + 2. Ciri-ciri Penggunaan asas nombor Perbezaan Roman Hindu-Arab 1. 1359 Tuliskan nombor 1359 dalam nombor asas 2 dan asas 5 (sebaliknya. 8 = 3 + 5. n > 5. 3 contoh penggunaan Algorithma Euclidean ialah: Mencari FSTB bagi 81 dan 57 menggunakan nombor yang lebih kecil membahagi nombor yang lebih besar secara berulang dan cari bakinya. Algorithma Euclidean adalah prosidur yang berguna untuk mendapatkan Faktor Sepunya Tertinggi. FSTB(81. 9. 81 = . 6 = 3 + 3. Nyatakan 3 contoh penggunaannya. dan 14 = 3 + 11.) Nombor asas 2 Nombor asas 5 Topik 2 8. Berikan 4 contoh pernyataan yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’? Pernyataan yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’ ialah: Semua nombor asli genap yang besar daripada 2 boleh ditulis sebagai jumlah 2 nombor perdana. 2..57). Jelaskan 3 ciri yang membezakan sistem perangkaan Roman dengan sistem perangkaan Hindu-Arab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful