LATIHAN (Interaksi 1 – 2 Julai) Sistem Penomboran Purba

1. (i) (ii) 9 23 Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mesir:

(iii) 453 (iv) 1231 (v) 3244

(vi) 21327

2. (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Roman: 76 49 192 490 1741 5 794 709 LXXVI XLIX CXCII CDXC MDCCXLI ___ I L I DCCXCIV

3. (i)

Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Babilon: 47

(ii)

76

(iii) 347

(iv) 4192

4. (i) (ii) Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan sekarang: 3244 (iii) 21 237 (iv) CMLXXVI (v) MMMCCXLV 6. (i) (ii) (iii) Tuliskan setiap yang berikut dalam bentuk cerakin. (i) Tukarkan yang berikut kepada sistem pengangkaan Mayan: 17 (ii) 51 (iii) 275 (iv) 401 5. 728 407 = 700 000 + 20 000 + 8000 + 400 + 7 60 000 000 + 6000 + 60 70 000 000 + 4 000 000 + 40 000 + 9000 + 200 + 60 + 3 976 3245 60 006 060 = 74 049 263 = .

d. Kedudukan setiap angka memberi kesan kepada nilainya. Angka boleh ditulis dalam bentuk cerakin. d. Kedudukan suatu nombor boleh memberi kesan pada nilai nombor yang diwakili (sistem kedudukan). Penggunaan palang di atas simbol atau beberapa simbol untuk menandakan pendaraban dengan 1000. palang dan titik. a. Mesir 3. 6. b. b. 7. 1. Mayan) dengan system pengangkaan Hindu-Arab. Ditulis dalam huruf Hieroglif. Penggunaan prinsip penolakan dan pendaraban. a. 9. . Merupakan sistem angka perduapuluhan (asas 20) Tiga simbol iaitu cengkerang. Boleh ditulis dalam bentuk cerakin di mana nilai bagi setiap digit dalam setiap kedudukan adalah jelas. Rom c. c. d. e. Hanya menggunakan 20 simbol daripada nombor 0 hingga 19. b. 4. 8.7. a. b. Menggunakan dua angka iaitu satu dan sepuluh. Merupakan sistem angka perpuluhan (asas 10) Sering dibundar kepada nilai yang lebih tinggi. Hanya sepuluh simbol asas yang digunakan. Contohnya: 0. d. Kenal pasti kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab. Merupakan sistem nilai kedudukan atau sistem nilai tempat. a. Simbol digunakan untuk setiap nombor yang berkuasa sepuluh. c. Rom. Simbol digunakan untuk mewakili nilai berbeza bergantung kepada tempat yang ditulis. Hindu-Arab 2. c. Babilon. a. 2. Contohnya: 234 ditulis dalam bentuk cerakin ialah – 234 = (2 x 100) + (3 x 10) + (4 x 1) II. d. 5. Nilai tempat disusun secara menegak. Banding beza sistem-sistem pengangkaan purba (Mesir. 1. Penggunaan palang menegak untuk menandakan pendaraban dengan 100. Terangkan mengapa sistem Hindu-Arab lebih meluas digunakan. Tidak mempunyai nombor sifar / tiada simbol untuk sifar. Pengumpulan sepuluh-sepuluh (sistem perpuluhan). 5. 3. sama ada besar atau kecil menggunakan hanya sepuluh simbol yang disebut digit. 4. Mayan 8. Menulis angka bagi sebarang nombor. Babilon c. Merupakan sistem asas sepuluh. Penggunaan ruang untuk membezakan nilai tempat dalam angka. b. Kekuatan sistem pengangkaan Hindu-Arab ialah seperti berikut: I. e.

Konsep Nombor 9. angka dan digit. Ada kuantiti dan ada nilai. Contoh: satu. nombor Tanda yang menyatakan bilangan. (i) Terangkan dengan contoh yang sesuai. Contoh: 10. Tiada kuantiti dan tiada nilai. kedua.…… Menyatakan bilangan kuantiti. Contoh: (ii) angka Simbol atau tanda yang menunjukkan bilangan atau jumlah sesuatu. Contoh: Plat kenderaan – WGN8003 Kod Pengajian – MTE3101 Menyatakan kedudukan sesuatu mengikut susunan. Contoh: pertama. keempat.…… (ii) Nombor Ordinal (iii) Nombor Kardinal . nombor nominal. (i) Terangkan maksud nombor. kelima. Contoh: angka (iii) digit Suatu simbol yang digunakan untuk menyatakan angka. dua. ordinal dan cardinal. Nombor Nominal Nombor untuk menama. ketiga.

IX. Manakala angka pula ialah simbol atau tanda yang menunjukkan bilangan sesuatu dan tidak mempunyai nilai. Contohnya XXII yang bermaksud sukan tersebut telah berlangsung sebanyak 22 kali. Contohnya: VI ialah enam manakala IV ialah empat. III. II.Sistem Penomboran 1. Nombor ialah tanda yang menyatakan bilangan dan mempunyai nilai. . apakah perangkaan Mesir. Nombor yang mana lebih besar 5 atau 8? Angka yang mana lebih besar? 2. Sesetengah muka jam ada menggunakan angka roman iaitu I. Bagi 3796. Kegunaan sistem perangkaan Roman pada masa sekarang: i. 4.) Mesir Roman Mayan Babylonian 5. Roman. 3. VII. ii. Lambang Sukan Olimpik menggunakan angka roman. V. Mayan dan Babylonian? (sebaliknya. Beri 2 contoh yang mengambarkan kegunaan sistem perangkaan Roman pada masa sekarang. Adakah istilah’ nombor rumah’ menepati pengertiannya? Jelaskan.. IV. VIII. Sistem penomboran Roman ialah sistem kedudukan (positional system) kerana kedudukan suatu nombor boleh memberi kesan kepada nilai nombor yang diwakili.. X. XI dan XII yang melambangkan nombor dari 1 hingga 12. VI. Istilah nombor dan angka sering digunakan dengan pengertian yang sama. Senaraikan sistem penomboran yang mempunyai ‘positional system’. Jelaskan...

2. dapat ditulis sebagai jumlah 3 bilangan prima. FSTB(81.57). Contohnya: 4 = 2 + 2. Setiap bilangan bulat ganjil n. Ciri-ciri Penggunaan asas nombor Perbezaan Roman Hindu-Arab 1.6.. Berikan 4 contoh pernyataan yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’? Pernyataan yang menerangkan ‘Goldbach’s Conjecture’ ialah: Semua nombor asli genap yang besar daripada 2 boleh ditulis sebagai jumlah 2 nombor perdana. 9. Jelaskan 3 ciri yang membezakan sistem perangkaan Roman dengan sistem perangkaan Hindu-Arab. Algorithma Euclidean adalah prosidur yang berguna untuk mendapatkan Faktor Sepunya Tertinggi. 7. dan 14 = 3 + 11. 1359 Tuliskan nombor 1359 dalam nombor asas 2 dan asas 5 (sebaliknya. 6 = 3 + 3. n > 5. 12 = 5 + 7. 8 = 3 + 5.) Nombor asas 2 Nombor asas 5 Topik 2 8. 3 contoh penggunaan Algorithma Euclidean ialah: Mencari FSTB bagi 81 dan 57 menggunakan nombor yang lebih kecil membahagi nombor yang lebih besar secara berulang dan cari bakinya. 81 = . Nyatakan 3 contoh penggunaannya.. 10 = 3 + 7.