REFLEKSI Tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu BMM3107 untuk semester empat ini telah memberikan pengalaman baru

bagi saya. Walaupun bidang linguistik ini telah didedahkan pada semester satu bagi Pogram Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Julai 2008 yang lepas, namun tugasan kali ini telah memberi satu pengalaman yang baru bagi saya. Soalan tugasan ini telah diberikan pada 24 Julai yang lepas. Waktu yang diberikan untuk menyiapkan tugasan ini ialah selama empat minggu. Sebelum saya memulakan tugasan ini, saya telah mendapat taklimat dari pensyarah pembimbing iaitu Encik Muhammad Khairi bin Mohamed Nor yang merupakan pensyarah bagi subjek BMM 3107 ini. Beliau banyak berkongsi maklumat dan menerangkan bagaimana pemprosesan menghasilkan tugasan BMM3107 ini seperti yang dikehendaki. Penerangan awal tersebut membantu saya dalam membuat perancangan bagi menjalankan tugasan ini dengan baik. Setelah saya memperolehi kertas tugasan tersebut, saya bersama rakan saya Saiful Hisyam bin Mamat membahagikan tugas dalam pencarian maklumat daripada internet berkaitan dengan topik-topik yang diingini. Antaranya ialah sifat bahasa, sejarah perkembangan, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, linguistik gunaan dan lain-lain lagi. Pembahagian kerja ini mempercepatkan lagi proses mengumpulkan maklumat. Selain itu, saya mendapatkan beberapa buah buku rujukan iaitu buku pada semester satu. Tambahan pula, saya turut mendapatkan buku berkaitan Linguistik daripada Muhammad Hafeez bin Ismail sebagai rujukan untuk tugasan BMM3107 ini. Setelah mengumpul maklumat, saya mendapatkan nasihat daripada pensyarah subjek ini berkaitan dengan maklumat tersebut. Kerjasama yang diberikan memberi idea dalam menghasilkan bahan maklumat dalam bentuk grafik. Setelah tugasan saya siap sebanyak 80 %, saya mendapatkan kritikan daripada pensyarah pembimbing untuk saya lakukan penambahbaikan dan memurnikan lagi tugasan sehingga siap untuk dihantar dan disemak.

…………………………………… (NORHAZWANIE BINTI ZULKIFLI) P4B PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4 .Yang Benar.