Instrumen dalam pentafsiran KSSR (Alat yang digunakan untuk mentafsir

)
1.Buku Aktiviti 2.Buku Teks 3.Buku Latihan(MT 1,MT 2….) 4.Lisan 5.Permainan 6.Simulasi 7.Kuiz 8.Projek 9.Gambarajah 10.Kerja kursus 11.Buku Skrap 12.Folio 13.Soal-jawab 14.Pemerhatian 15.Kertas & pensel

Sistem Fail Dalam PBS
2 Fail yang di MESTIKAN Lembaga Peperiksaan (Rujuk Surat Siaran Bil 6 Tahun 2011) 1.Fail Perkembangan Murid : Dibahagikan mengikut segmen -Menyimpan evidens murid . Hanya evidens yang terbaik yang diperoleh oleh murid yang disimpan dalam fail. 2.Fail Showcase. -Menyimpan evidens murid yang terbaik dan terpilih. 3.Fail Rekod Transit.(Bukti rekod guru) a)Biodata b)Jadual Guru KSSR c)Senarai semak d)Rekod Prestasi Kelas e)Rekod Prestasi Individu f)Contoh Evidens(akan datang) g)DSK h)DSP i)Lain-lain

……JUN Terengganu/MT