P. 1
Asas Nombor

Asas Nombor

|Views: 279|Likes:
Published by Jessica Chong
asas nombor
asas nombor

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jessica Chong on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2015

pdf

text

original

1

KRM 3013 ASAS NOMBOR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 - INDIVIDU

KUMPULAN GROUP: UPSI-04 ( A121 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH: NAMA CHONG LAI MEI NO. ID D20102045679 NO. TELEFON 012-5072120

NAMA PENSYARAH

:

DR. MOHD UZI BIN DOLLAH

TARIKH SERAH

:

18 NOV 2012

KRM3013: TUGASAN 2

Unit 3 – Nombor Pecahan 3. Unit 9 . Unit 7 – Wang MUKA SURAT 3 5 7 9 5.Peratus 11 KRM3013: TUGASAN 2 . Unit 5 – Nombor Perpuluhan 4.2 KANDUNGAN PERKARA 1. Unit 1 – Nombor Bulat 2.

iaitu Sifat tertutup. Algoritma bermaksud penggunaan prosedur yang sistematik bagi mencapai sesuatu penyelesaian. 1. iaitu nilai sebenar sesuatu digit.. iaitu Menentukan kuantiti. Terdapat 4 model boleh digunakan bagi melaksanakan operasi tolak nombor negatif iaitu Model Ambil Keluar. 4. 6. Reckon dan Menamakan. c) Perpuluhan: Sistem penomboran ini dibina berdasarkan nilai tempat yang menggunakan kaedah pengulangan berkumpulan asas sepuluh. Penambahan nombor bulat boleh dilaksnakan dengan menggabungkan beberapa kumpulan objek atau set. Mengukur. Model Melengkapkan. enam.8.”. 3.3 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK NOMBOR BULAT RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Sistem penomboran Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang mengandungi sepuluh nombor asas. 10. 1. dua. yang dipanggil sistem perpuluhan. lima.. Verschaffel and De Corte(1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada 5 kategori. yang dipanggil digit. 9. KRM3013: TUGASAN 2 . Setiap digit dalam sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai 2 fungsi: Kedudukan digit dalam sistem penomboran mengandungi nilai tempat. satu. Algoritma adalah berasal daripada nama Mohammed al Khowarizmi. b) Simbol Asas: terdapat simbol asas iaitu sifar. 9. Sifat asosiatif dan Sifat identiti.5.. Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli. 7. lapan dan sembilan. 8. Kemudian Gottfried Wilhelm von Leibnitz (16461716) menggunakan simbol “.7. Model Perbandingan dan Model Garis Nombor. Operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa.”. tiga. 4. 2. 4 sifat penambahan melibatkan nombor bulat. Setiap digit mempunyai nilai muka. Sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai ciri-ciri penting yang berikut: a) Digit: setiap nombornya adalah dibina daripada sepuluh digit asas. Sifat komutatif. William Oughtred (1575-1660)mula memperkenalkan penggunaan simbol “x” untuk kira darab. Digit-digit berkenaan adalah seperti berikut: 0. tujuh. 11. 5. Nombor bulat terdiri daripada nombor-nombor “0. Mengenal pasti.6. empat. 3. 2.

Selepas murid memahami konsep pelbagai operasi Matematik. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. Terdapat 3 strategi kira bahagi iaitu bahagi langsung. guru hendaklah member penekanan kepada penguasaan 6 kemahiran asas yang berikut: a) mengelas dan membanding. KRM3013: TUGASAN 2 . yang melibatkan 4 langkah utama. pelajar barulah diperkenalkan algoritma atau prosedur untuk melaksanakan operasi Matematik. CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Bahan konkrit amat penting semasa pengajaran konsep bagi pelbagai jenis operasi Matematik. sebagaimana dijelaskan oleh Polya. bahagi faktor tertinggal dan kira tolak berulang. b) memadan satu dengan satu. Ini dapat mengenalpastimurid-murid benar-benar menguasai apa yang cikgu ajar sebelum masuk ke topic atau kemahiran yang seterusnya. d) merekod dengan perkataan dan symbol. merancang penyelesaian. c) membilang. Guru boleh melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan konkrit atau menggunakan media dan teknologi semasa pengajaran dan pembelajaran.4 Operasi kira bahagi nombor bulat boleh difahami melalui aktiviti sejumlah nombor dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama banyak. Guru hendaklah selalu prihatin dan meramal kesilapan yang mungkin dan sering dilakukan oleh murid. Dalam perancangan pengajaran dan pembelajran konsep nombor. Miskonsepsi adalah kesukaran yang sering dialami oleh murid. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. iaitu memahami masalah. e) menyusun nombor mengikut tertib. menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan serta membantu murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid. f) memahami konsep nilai tempat. Algoritma kira bahagi boleh dilakukan menggunakan kaedah scaffolding.

5 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK NOMBOR PECAHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT ADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia sebelum masihi lagi. melaksanakan penyelesaian. nombor pecahan tidak semestinya nombor rasional. sifat songsang. b≠0. adalah lebih mudah kita menjadikan gambar rajah yang lebih konkrit. Operasi kira darab nomboe pecahan boleh difahami dengan lebih mudah sebagai penambahan berulang. atau sebaliknya. sifat kesamaan dan sifat sifar. Nombornombor yang kita sering jumpai seperti ½. Menyusun nombor pecahan dalam satu urutan daripada suatu nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. Suatu nombor yang terbina daripada gabungan antara suatu nombor integer dan suatu nombor rasional dipanggil sebagai nombor bercampur. Pecahan wajar adalah pecahan a/b. lebih mudah dilakukan melalui perwakilan dalam situasi sebenar. melaksanakan penyelesaian . Naobor rasional dan nombor pecahan menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor. Bagaimanapun. KRM3013: TUGASAN 2 dan menyemak kembali. Pecahan tak wajar ialah pecahan berbentuk ½. gambar rajah sesuai digunakan. merancang penyelesaian. sifat taburan. Penyelesaian masalah melibatkan nombor pecahan dilaksanakan melibatkan 4 langkah iaitu memahami masalah. Terdapat 5 sifat kira darab rasional iaitu sifat identity. Ia mempunyai perkaitan dengan nombor rasional. Operasi kira tambah dan kira tolak nombor pecahan akan menjadi mudah dilaksanakan sekiranya penyebutnya adalah sama. yang mana |a|≥|b|>0. Untuk memahami pecahan. Nombor pecahan boleh dimudahkan dengan berpandukan Hukum Asas Pecahan. yang mana 0≤ |a|<|b|. ¼. ¾ dan lain-lain disebut sebagai nombor pecahan. Gambaran pecahan merupakan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti. Memahami operasi kira bahagi melibatkan nombor pecahan. Algoritma kira bahagi yang melibatkan nombor pecahan boleh dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang khusus. Menambahkan 2 nombor pecahan yang denominator adalah tidak sama perlu dilaksanankan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya.

bolehlah diringkaskan sebagai “sebahagian daripada keseluruhan”. Strategi ini dapat mengelakkan guru mengajar prosedur tanpa kefahaman kepada murid. bahan konkrit amatlah sesuai digunakan. guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran secara induktif. KRM3013: TUGASAN 2 . guru menggunakan kek dan membahagikan kek untuk memperkenalkan topik ini. Guru hendaklah peka kepada miskonsepsi yang murid lakukan. Pengertian sebenar dalam konteks matematik. Ini akan menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. Guru hendaklah menjelaskan kepada murid mengapa mereka melakukan kesalahan dan memastikan murid membuat pembetulkan sebelum masuk ke topik yang seterusnya. kira tolak. Gambar rajah dengan petak-petak yang sama besar juga sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Selain itu. murid-murid hendaklah menguasai konsep asas nombor pecahan. Guru hendaklah memberi tumpuan kepada murid tentang maksud “pecahan” pada awal pengajaran.6 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sebelum pengajaran dan pembelajaran operasi kira tambah. kira bahagi dan kira darab. Misalnya. Guru hendaklah secara sengaja memberi tumpuan yang khusus tentang kefahaman mengenai konsep pecahan. Kemudiannya murid diminta melorek bahagian pada kertas atau kad manila bagi mewakili nombor pecahan yang dinyatakan. Masalah miskonsepsi sering berlaku di kalangan murid dalam topik nombor pecahan. Guru juga boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan konkrit seperti meminta murid melipatkan kad manila atau kertas. Untuk mengajar konsep asas nombor pecahan.

operasi kira bahagi boleh dipermudahkan melalui algoritma. 1000 dan seterusnya. 100. kira darab dan kira bahagi. b ≠ 0. . penambahan dan penolakan akan menjadi lebih mudah jika disusun dalam susunan menegak berpandukan kepada titik perpuluhan. 1000 dan sebagainya. iaitu seperti 10. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. di mana a dan b ialah integer. 100. Operasi kira bahagi melibatkan nombor perpuluhan dilaksanakan sebagaimanan membahagikan 2 nombor bulat. kira tolak. perkaitan antara perpuluhan dan nombor pecahan amat ketara sekali. Operasi melibatkan nombor perpuluhan adalah meliputi kira tambah. Secara umumnya. Nombor perpuluhan dan nombor pecahan mempunyai hubungan walaupun bentuk tulisan mereka berlainan. Pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perpuluhan amat penting bagi muridmurid kerana kegunaannya merentasi kebanyakan daripada masalah dalam kehidupan manusia. Dalam hal penyelesaian masalah ini. melaksanakan KRM3013: TUGASAN 2 penyelesaian. bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah bersamaan dengan jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi kedua-dua nombor yang didarab. Sebenrnya. iii) meletakkan titik perpuluhan mengikut jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi nombor-nombor yang terbabit. Operasi kira darab ini boleh diringkaskan dengan menggunakan algoritma berikut: i) nombor perpuluhan ditukar dahulu kepada nombor bulat. Melaksanakan operasi kira darab. ii) mendarab 2 nombor bulat. ia merupakan suatu proses yang dijalankan dalam 4 langkah iaitu iaitu memahami masalah. Operasi dilakukan secara menambah atau menolak nombor yang penyebutnya serupa. pada asasya boleh didarab dengan lebih mudah dengan cara menukar dahulu nombor perpuluhan menjadi nombor pecahan ½. Pemelajaran nombor perpulhan boleh menjadi lebih mudah apabila digambarkandalam bentuk gambar rajah.7 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK NOMBOR PERPULUHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Perkataan perpuluhan atau dalam Bahasa Inggeris ialah “decimal” berasal daripada perkataan Latin “decem” yang bermaksud “sepuluh”. Prinsip asas dalam melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak nombor perpuluhan dapat dihayati dengan mengubahnya menjadi nombor pecahan yang penyebutnya dalam kuasa 10. Walaubagaimanapun. merancang penyelesaian. Nombor perpuluhan boleh diwakili dengan nombor pecahan yang penyebutnya bernilai 10.

pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. Pengajaran konsep perpuluhan sukar diajar persendirian. Penggunaan bahan-bahan ini memudahkan murid menguasai konsep tentang nombor perpuluhan.sebaliknya perlulah dilaksanakan bersama-sama dengan proses mengingat kembali konsep pecahan dan nombor bulat. KRM3013: TUGASAN 2 . Secara umum. Konsep nilai tempat perlu diberi penekanan dalam pengajaran nombor perpuluhan. guru hendaklah menggunakan bahan konkrit ataupun media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.8 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan nombor perpuluhan berbanding dengan nombor bulat dan cara pengajaran guru di bilik darjah. Selain daripada yang disebut di atas. Guru hendaklah memperbetulkan miskonsepsi yang murid lakukan dan jelaskan cara penyelesaiannya.

simbol. Operasi kira darab melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira darab nombor perpuluhan. Operasi kira darab melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira darab nombor perpuluhan. Nilai wang adalah merupakan gabungan daripada beberapa jenis wang lain dengan nilai yang lebih rendah. 4 operasi asas melibatkan wang ialah operasi tambah. penyelesaian masalah merupakan satu daripada matlamat dalam Unit Pelajaran ini.9 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK WANG RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Pada zaman dahulu. . operasi darab danoperasi bahagi. penggunaan wang telah diguna oleh manusia sebagaialat pertukaran barang semenjak sebelum Masihi. nilai wang yang diterima pakai dan sah disisi undang-undang ialah ringgit dan sen. operasi tolak. Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalamurusan jualbeli oleh sesuatu masyarakat dan sah dari segi undang-undang sesebuah negara. Dari segi sejarah. Simbol bagi wang di Malaysia ialah “RM” yang mewakili Ringgit Malaysia. . Operasi kira bahagi melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira bahagi nombor perpuluhan. Dua bentuk pertukaran mata wang yang perlu diperlajaripelajar adalah pertukaran daripada sen kepada ringgit dan ringgit kepada sen. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. Asas dalam pertukaran mata wang ringgit dan sen adalah 1 ringgit bersamaan 100 sen. Di Malaysia. khususnya wang. Selain itu. sistem “barter” atau sistem pertukaran barang telah digunakan secarameluas dalam sistem jual beli. Namun urusan jual beli menjadi lebih mudah apabila wang diperkenalkan. Operasi melibatkan wang KRM3013: TUGASAN 2 ditekankan. Konsep wang seperti rupa bentuk wang. Prasyarat untuk melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak ialah dengan terlebih dahulu menyusun kedua-dua nilai mata wang dengan meletakkan titik perpuluhannya di dalam satu turus. Bab ini membincangkan tentang aplikasi tentang asas nombor. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira bahagi nombor perpuluhan. niali wang dan pertukaran ringgit dan sen. Ringgit diwakilkan dalam bentuk “kepingan kertas” manakal “sen” diwakilkan dalam bentuk “syiling”.

guru boleh meminta murid membuat refleksi tentang kombinasi atau cara mengira wang bagi membeli sesuatu barang. miskonsepsi tentang nilai wang sering berliku di kalangan murid. Guru juga boleh melibatkan secara langsung muridmurid dalam urusan jual beli. Aktiviti ini dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan wang. KRM3013: TUGASAN 2 . media dan teknologi semasa memperkenalkan rupa bentuk wang kepada murid. Dengan cara ini. Konsep wang penting diperlajari pelajar. Lembaran kerja adalah bahan yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam pengajaran bab ini. Selain itu. Aktiviti jual beli dengan menggunakan wang sampel (permainan) dijalankan dalam bilik darjah membolehkan murid mengenal nilai wang dan melibatkan diri secara langsung dalam urusan jual beli. biasanya mereka juga menghadapi masalah dalam kiraan wang.10 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sekiranya murid menghadapi masalah dalam nombor perpuluhan dan peratus. Selain itu. murid dapat mengetahui bahawa harga sesuatu barang boleh dibuat dengan berbagai cara atau kombinasi. Penguasaan tentang nombor perpuluhan dan peratusan amat penting. Guru boleh menggunakan bahan konkrit seperti wang sampel.

Menukarkan nombor pecahan bercampur kepada peratus boleh dilakukan melalui 3 cara: a) peratus nombor bulat dan nombor perpuluhan dikira secara berasingan. Konsep peratus merujuk kepada sebilangan bahagian daripada seratus bahagian. iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. Perkataan “peratus” berasal daripada perkataan Latin. Nombor pecahan boleh ditulis dalam bentuk peratus dengan terlebih dahulu mencari pecahansetara dengan penyebutnya bernilai 100. dan seterusnya memudahkannya menjadi pecahan dan menjadi bentuk teringkas. oleh itu. Perlu memberi maklumat kepada murid bahawa jumlah peratus bagi keseluruhan sesuatu kuantiti ialah100%. b) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tidak wajar. operasi matematikakan menjadi mudah melalui menggunakan formula berikut: Peratus = nilai sebahagian suatu kuantiti x100% Jumlah keseluruhan Penyelesaian masalah melibatkan peratus boleh diperoleh dalam berbagai bentuk. Sebarang pecahan yang mempunyai penyebutnya bernilai 100 boleh terus ditulis dalam bentuk peratus. untung dan rugi. Umumnya.11 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK PERATUS RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Simbol “%” adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. KRM3013: TUGASAN 2 . nilai dalam bentuk peratus menggambarkan perbandingan antara suatu kuantiti dengan kuantiti keseluruhan. diikuti dengan menjadikan penyebutnya bernilai 100. Antara masalah yang popular dalam konteks kehidupan masyarakat adalah konsep diskaun. Proses penyelesaian masalah membabitkan peratus ditekan dalam topik “peratus”. dan seterusnya mendarab dengan 100%. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1/100. Peratus ini boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. Sebarang nombor peratus boleh ditukarkan kepada pecahan dengan nilai penyebutnya 100. c) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tak wajar.

guru bolehlah merancang suatu aktiviti “jual beli” yang melibatkan pembelian diskaun di pasar raya. Guru hendaklah membuat refleksi tentang konsep-konsep asas seperti pengertian konsep peratus. pecahan dan perpuluhan. Konsep peratus perlu dikaitkan dengan konsep-konsep asas yang lain seperti konsep nombor pecahan. Peratus mempunyai perkaitran ketara dengan pecahan dan perpuluhan. Selain itu. konsep nombor perpuluhan. Aktiviti ini melibatkan murid secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran. nilai wang dan diskaun. Selain itu. Dalam pengajaran penyelesaian masalah tentang peratus. perpuluhan dan pecahan. guru hendaklah banyak menggunakan bahan manipulative supaya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang konsep peratus. pecahan dan perpuluhan. kefahaman murid tentang konsep peratus amat penting untuk membolehkan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan sempurna. kesukaran yang dihadapi murid-murid dalam pembelajaran tentang peratus adalah untuk memahami konsep peratus. Terdapat juga murid mengahdapi kesukaran menggambarkan maksud perbandingan 2 kuantiti. iaitu nombor bulat. Jika pelajar menghadapi masalah dalam nombor bulat. Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan pelbagai masalah miskonsepsi tentang peratus kepada murid-murid. KRM3013: TUGASAN 2 . dan penyelesaian masalah peratus dalam pengajaran tentang peratus. kemahiran dalam peratus. Guru hendaklah menjelaskan hubungan ini dengan baik. masalah juga akan muncul semasa pengajaran dan pembelajaran peratus.12 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. Oleh itu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->