P. 1
Asas Nombor

Asas Nombor

|Views: 282|Likes:
Published by Jessica Chong
asas nombor
asas nombor

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jessica Chong on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2015

pdf

text

original

1

KRM 3013 ASAS NOMBOR
TAJUK TUGASAN
TUGASAN 2 - INDIVIDU

KUMPULAN GROUP: UPSI-04 ( A121 PJJ )

DISEDIAKAN OLEH: NAMA CHONG LAI MEI NO. ID D20102045679 NO. TELEFON 012-5072120

NAMA PENSYARAH

:

DR. MOHD UZI BIN DOLLAH

TARIKH SERAH

:

18 NOV 2012

KRM3013: TUGASAN 2

2 KANDUNGAN PERKARA 1. Unit 9 .Peratus 11 KRM3013: TUGASAN 2 . Unit 1 – Nombor Bulat 2. Unit 7 – Wang MUKA SURAT 3 5 7 9 5. Unit 5 – Nombor Perpuluhan 4. Unit 3 – Nombor Pecahan 3.

KRM3013: TUGASAN 2 . iaitu Menentukan kuantiti.. 4.”. iaitu Sifat tertutup. Verschaffel and De Corte(1996) mengelaskan penggunaan nombor bulat kepada 5 kategori. Terdapat 4 model boleh digunakan bagi melaksanakan operasi tolak nombor negatif iaitu Model Ambil Keluar.6.5. 1. 1. Operasi kira darab adalah merupakan cara mudah bagi mencari jumlah bagi beberapa nombor bulat yang serupa. Algoritma adalah berasal daripada nama Mohammed al Khowarizmi. Penambahan nombor bulat boleh dilaksnakan dengan menggabungkan beberapa kumpulan objek atau set. Reckon dan Menamakan.7. tiga. dua. Sifat asosiatif dan Sifat identiti. tujuh. Algoritma bermaksud penggunaan prosedur yang sistematik bagi mencapai sesuatu penyelesaian. iaitu nilai sebenar sesuatu digit. Sifat komutatif. Model Melengkapkan. Digit-digit berkenaan adalah seperti berikut: 0. Model Perbandingan dan Model Garis Nombor. 2. William Oughtred (1575-1660)mula memperkenalkan penggunaan simbol “x” untuk kira darab. 4. enam.3 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 1 TAJUK NOMBOR BULAT RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Sistem penomboran Hindu-Arab yang kita gunakan sekarang mengandungi sepuluh nombor asas. Nombor bulat terdiri daripada nombor-nombor “0. 9. 3. empat. yang dipanggil sistem perpuluhan. Mengukur. 7. lapan dan sembilan. 2. lima.8. 6. 10. Mengenal pasti. 3. Sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai ciri-ciri penting yang berikut: a) Digit: setiap nombornya adalah dibina daripada sepuluh digit asas. Setiap digit mempunyai nilai muka. Setiap digit dalam sistem penomboran Hindi-Arab mempunyai 2 fungsi: Kedudukan digit dalam sistem penomboran mengandungi nilai tempat. satu.. b) Simbol Asas: terdapat simbol asas iaitu sifar. yang dipanggil digit. 8. c) Perpuluhan: Sistem penomboran ini dibina berdasarkan nilai tempat yang menggunakan kaedah pengulangan berkumpulan asas sepuluh.”. 9.. 4 sifat penambahan melibatkan nombor bulat. Kemudian Gottfried Wilhelm von Leibnitz (16461716) menggunakan simbol “. 11. Asas bagi nombor bulat adalah nombor asli. 5.

iaitu memahami masalah. bahagi faktor tertinggal dan kira tolak berulang. pelajar barulah diperkenalkan algoritma atau prosedur untuk melaksanakan operasi Matematik. Penyelesaian masalah merupakan suatu proses. e) menyusun nombor mengikut tertib. Selepas murid memahami konsep pelbagai operasi Matematik.4 Operasi kira bahagi nombor bulat boleh difahami melalui aktiviti sejumlah nombor dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama banyak. guru hendaklah member penekanan kepada penguasaan 6 kemahiran asas yang berikut: a) mengelas dan membanding. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. d) merekod dengan perkataan dan symbol. merancang penyelesaian. menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan serta membantu murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid. Terdapat 3 strategi kira bahagi iaitu bahagi langsung. Ini dapat mengenalpastimurid-murid benar-benar menguasai apa yang cikgu ajar sebelum masuk ke topic atau kemahiran yang seterusnya. Guru boleh melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan menggunakan bahan konkrit atau menggunakan media dan teknologi semasa pengajaran dan pembelajaran. KRM3013: TUGASAN 2 . b) memadan satu dengan satu. sebagaimana dijelaskan oleh Polya. c) membilang. Guru hendaklah selalu prihatin dan meramal kesilapan yang mungkin dan sering dilakukan oleh murid. yang melibatkan 4 langkah utama. Dalam perancangan pengajaran dan pembelajran konsep nombor. CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Bahan konkrit amat penting semasa pengajaran konsep bagi pelbagai jenis operasi Matematik. Miskonsepsi adalah kesukaran yang sering dialami oleh murid. Algoritma kira bahagi boleh dilakukan menggunakan kaedah scaffolding. f) memahami konsep nilai tempat.

¾ dan lain-lain disebut sebagai nombor pecahan. Pecahan wajar adalah pecahan a/b. sifat kesamaan dan sifat sifar. Ia mempunyai perkaitan dengan nombor rasional. Naobor rasional dan nombor pecahan menjadi lebih mudah difahami sekiranya digambarkan dalam bentuk garisan nombor. Suatu nombor yang terbina daripada gabungan antara suatu nombor integer dan suatu nombor rasional dipanggil sebagai nombor bercampur. sifat songsang. atau sebaliknya. Penyelesaian masalah melibatkan nombor pecahan dilaksanakan melibatkan 4 langkah iaitu memahami masalah. Operasi kira tambah dan kira tolak nombor pecahan akan menjadi mudah dilaksanakan sekiranya penyebutnya adalah sama. adalah lebih mudah kita menjadikan gambar rajah yang lebih konkrit. Terdapat 5 sifat kira darab rasional iaitu sifat identity. Memahami operasi kira bahagi melibatkan nombor pecahan. lebih mudah dilakukan melalui perwakilan dalam situasi sebenar. nombor pecahan tidak semestinya nombor rasional. yang mana 0≤ |a|<|b|. merancang penyelesaian. Nombor pecahan boleh dimudahkan dengan berpandukan Hukum Asas Pecahan. Bagaimanapun. melaksanakan penyelesaian. Menyusun nombor pecahan dalam satu urutan daripada suatu nilai yang kecil kepada nilai yang lebih besar. melaksanakan penyelesaian . Menambahkan 2 nombor pecahan yang denominator adalah tidak sama perlu dilaksanankan dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. b≠0. KRM3013: TUGASAN 2 dan menyemak kembali. Algoritma kira bahagi yang melibatkan nombor pecahan boleh dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang khusus. yang mana |a|≥|b|>0. Untuk memahami pecahan.5 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 3 TAJUK NOMBOR PECAHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT ADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Nombor pecahan telah digunakan oleh manusia sebelum masihi lagi. Nombornombor yang kita sering jumpai seperti ½. Gambaran pecahan merupakan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti. Operasi kira darab nomboe pecahan boleh difahami dengan lebih mudah sebagai penambahan berulang. gambar rajah sesuai digunakan. ¼. Pecahan tak wajar ialah pecahan berbentuk ½. sifat taburan.

bahan konkrit amatlah sesuai digunakan. Guru hendaklah memberi tumpuan kepada murid tentang maksud “pecahan” pada awal pengajaran. Masalah miskonsepsi sering berlaku di kalangan murid dalam topik nombor pecahan. murid-murid hendaklah menguasai konsep asas nombor pecahan. Guru hendaklah menjelaskan kepada murid mengapa mereka melakukan kesalahan dan memastikan murid membuat pembetulkan sebelum masuk ke topik yang seterusnya. Ini akan menjadi lebih bermakna kepada murid-murid. guru hendaklah merancang aktiviti pengajaran secara induktif. Misalnya. Strategi ini dapat mengelakkan guru mengajar prosedur tanpa kefahaman kepada murid. guru menggunakan kek dan membahagikan kek untuk memperkenalkan topik ini. Guru hendaklah secara sengaja memberi tumpuan yang khusus tentang kefahaman mengenai konsep pecahan. Untuk mengajar konsep asas nombor pecahan. kira tolak.6 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sebelum pengajaran dan pembelajaran operasi kira tambah. KRM3013: TUGASAN 2 . Selain itu. Pengertian sebenar dalam konteks matematik. Guru hendaklah peka kepada miskonsepsi yang murid lakukan. Gambar rajah dengan petak-petak yang sama besar juga sesuai dalam proses pembelajaran dan pengajaran. bolehlah diringkaskan sebagai “sebahagian daripada keseluruhan”. Guru juga boleh merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan bahan konkrit seperti meminta murid melipatkan kad manila atau kertas. Kemudiannya murid diminta melorek bahagian pada kertas atau kad manila bagi mewakili nombor pecahan yang dinyatakan. kira bahagi dan kira darab.

Dalam hal penyelesaian masalah ini. ii) mendarab 2 nombor bulat. operasi kira bahagi boleh dipermudahkan melalui algoritma. melaksanakan KRM3013: TUGASAN 2 penyelesaian. . 100. Operasi melibatkan nombor perpuluhan adalah meliputi kira tambah. kira darab dan kira bahagi. Sebenrnya. Operasi dilakukan secara menambah atau menolak nombor yang penyebutnya serupa. iaitu seperti 10. di mana a dan b ialah integer. Melaksanakan operasi kira darab. merancang penyelesaian.7 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 5 TAJUK NOMBOR PERPULUHAN RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Perkataan perpuluhan atau dalam Bahasa Inggeris ialah “decimal” berasal daripada perkataan Latin “decem” yang bermaksud “sepuluh”. iii) meletakkan titik perpuluhan mengikut jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi nombor-nombor yang terbabit. b ≠ 0. 1000 dan seterusnya. perkaitan antara perpuluhan dan nombor pecahan amat ketara sekali. Walaubagaimanapun. Prinsip asas dalam melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak nombor perpuluhan dapat dihayati dengan mengubahnya menjadi nombor pecahan yang penyebutnya dalam kuasa 10. 1000 dan sebagainya. penambahan dan penolakan akan menjadi lebih mudah jika disusun dalam susunan menegak berpandukan kepada titik perpuluhan. Pemelajaran nombor perpulhan boleh menjadi lebih mudah apabila digambarkandalam bentuk gambar rajah. bilangan digit selepas titik perpuluhan adalah bersamaan dengan jumlah bilangan digit selepas titik perpuluhan bagi kedua-dua nombor yang didarab. pada asasya boleh didarab dengan lebih mudah dengan cara menukar dahulu nombor perpuluhan menjadi nombor pecahan ½. melaksanakan penyelesaian dan menyemak kembali. Nombor perpuluhan boleh diwakili dengan nombor pecahan yang penyebutnya bernilai 10. ia merupakan suatu proses yang dijalankan dalam 4 langkah iaitu iaitu memahami masalah. Nombor perpuluhan dan nombor pecahan mempunyai hubungan walaupun bentuk tulisan mereka berlainan. 100. Secara umumnya. Pengetahuan dan kemahiran tentang nombor perpuluhan amat penting bagi muridmurid kerana kegunaannya merentasi kebanyakan daripada masalah dalam kehidupan manusia. kira tolak. Operasi kira bahagi melibatkan nombor perpuluhan dilaksanakan sebagaimanan membahagikan 2 nombor bulat. Operasi kira darab ini boleh diringkaskan dengan menggunakan algoritma berikut: i) nombor perpuluhan ditukar dahulu kepada nombor bulat.

sebaliknya perlulah dilaksanakan bersama-sama dengan proses mengingat kembali konsep pecahan dan nombor bulat. pengetahuan dan kemahiran nombor bulat menjadi asas penting sebelum meneruskan kepada pengajaran nombor perpuluhan. Secara umum. Penggunaan bahan-bahan ini memudahkan murid menguasai konsep tentang nombor perpuluhan. guru hendaklah menggunakan bahan konkrit ataupun media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.8 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Terdapat banyak miskonsepsi dalam kalangan murid dalam tajuk nombor perpuluhan ini adalah berpunca daripada perbezaan peraturan dalam mengaplikasikan nombor perpuluhan berbanding dengan nombor bulat dan cara pengajaran guru di bilik darjah. Selain daripada yang disebut di atas. Guru hendaklah memperbetulkan miskonsepsi yang murid lakukan dan jelaskan cara penyelesaiannya. Pengajaran konsep perpuluhan sukar diajar persendirian. KRM3013: TUGASAN 2 . Konsep nilai tempat perlu diberi penekanan dalam pengajaran nombor perpuluhan.

Wang merupakan objek yang diterima pakai sebagai alat pertukaran dalamurusan jualbeli oleh sesuatu masyarakat dan sah dari segi undang-undang sesebuah negara. Asas dalam pertukaran mata wang ringgit dan sen adalah 1 ringgit bersamaan 100 sen. . Konsep wang seperti rupa bentuk wang. simbol. 4 operasi asas melibatkan wang ialah operasi tambah. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira bahagi nombor perpuluhan. Operasi kira darab melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira darab nombor perpuluhan. Prasyarat untuk melaksanakan operasi kira tambah dan kira tolak ialah dengan terlebih dahulu menyusun kedua-dua nilai mata wang dengan meletakkan titik perpuluhannya di dalam satu turus. Operasi kira bahagi melibatkan mata wang mematuhi prosedur kira bahagi nombor perpuluhan. khususnya wang. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. operasi tolak. Operasi melibatkan wang KRM3013: TUGASAN 2 ditekankan. Selain itu. Di Malaysia. . sistem “barter” atau sistem pertukaran barang telah digunakan secarameluas dalam sistem jual beli. Pastikan simbol RM digunakan kepada nilai mata wang. penyelesaian masalah merupakan satu daripada matlamat dalam Unit Pelajaran ini. Dua bentuk pertukaran mata wang yang perlu diperlajaripelajar adalah pertukaran daripada sen kepada ringgit dan ringgit kepada sen. Operasi kira darab melibatkan mata wang boleh dilaksanakan sebagaimana operasi kira darab nombor perpuluhan. Simbol bagi wang di Malaysia ialah “RM” yang mewakili Ringgit Malaysia. nilai wang yang diterima pakai dan sah disisi undang-undang ialah ringgit dan sen. penggunaan wang telah diguna oleh manusia sebagaialat pertukaran barang semenjak sebelum Masihi. Nilai wang adalah merupakan gabungan daripada beberapa jenis wang lain dengan nilai yang lebih rendah. Ringgit diwakilkan dalam bentuk “kepingan kertas” manakal “sen” diwakilkan dalam bentuk “syiling”. Namun urusan jual beli menjadi lebih mudah apabila wang diperkenalkan. niali wang dan pertukaran ringgit dan sen.9 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 7 TAJUK WANG RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Pada zaman dahulu. Dari segi sejarah. Bab ini membincangkan tentang aplikasi tentang asas nombor. operasi darab danoperasi bahagi.

Selain itu. Dengan cara ini. Selain itu. Guru juga boleh melibatkan secara langsung muridmurid dalam urusan jual beli. Guru boleh menggunakan bahan konkrit seperti wang sampel. miskonsepsi tentang nilai wang sering berliku di kalangan murid. media dan teknologi semasa memperkenalkan rupa bentuk wang kepada murid. murid dapat mengetahui bahawa harga sesuatu barang boleh dibuat dengan berbagai cara atau kombinasi. Aktiviti ini dapat meningkatkan minat murid dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan wang. Aktiviti jual beli dengan menggunakan wang sampel (permainan) dijalankan dalam bilik darjah membolehkan murid mengenal nilai wang dan melibatkan diri secara langsung dalam urusan jual beli. guru boleh meminta murid membuat refleksi tentang kombinasi atau cara mengira wang bagi membeli sesuatu barang. biasanya mereka juga menghadapi masalah dalam kiraan wang. Lembaran kerja adalah bahan yang penting dan tidak boleh diabaikan dalam pengajaran bab ini.10 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Sekiranya murid menghadapi masalah dalam nombor perpuluhan dan peratus. KRM3013: TUGASAN 2 . Penguasaan tentang nombor perpuluhan dan peratusan amat penting. Konsep wang penting diperlajari pelajar.

diikuti dengan menjadikan penyebutnya bernilai 100. Konsep peratus merujuk kepada sebilangan bahagian daripada seratus bahagian. Sebarang pecahan yang mempunyai penyebutnya bernilai 100 boleh terus ditulis dalam bentuk peratus. c) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tak wajar. Menukarkan nombor pecahan bercampur kepada peratus boleh dilakukan melalui 3 cara: a) peratus nombor bulat dan nombor perpuluhan dikira secara berasingan. KRM3013: TUGASAN 2 . Nombor pecahan boleh ditulis dalam bentuk peratus dengan terlebih dahulu mencari pecahansetara dengan penyebutnya bernilai 100. Peratus ialah nisbah bagi sesuatu kuantiti yang dibandingkan dengan nombor seratus atau 1/100. b) nombor bercampur ditukar menjadi nombor pecahan tidak wajar. dan seterusnya memudahkannya menjadi pecahan dan menjadi bentuk teringkas. Perkataan “peratus” berasal daripada perkataan Latin. Antara masalah yang popular dalam konteks kehidupan masyarakat adalah konsep diskaun. Sebarang nombor peratus boleh ditukarkan kepada pecahan dengan nilai penyebutnya 100. Umumnya. Peratus ini boleh diwakilkan dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya ialah 100. operasi matematikakan menjadi mudah melalui menggunakan formula berikut: Peratus = nilai sebahagian suatu kuantiti x100% Jumlah keseluruhan Penyelesaian masalah melibatkan peratus boleh diperoleh dalam berbagai bentuk. untung dan rugi.11 REFLEKSI UNIT PELAJARAN UNIT 9 TAJUK PERATUS RINGKASAN ISI KANDUNGAN UNIT Simbol “%” adalah perwakilan bagi perkataan “peratus”. oleh itu. dan seterusnya mendarab dengan 100%. iaitu “per centum” yang bermaksud “perseratus”. Perlu memberi maklumat kepada murid bahawa jumlah peratus bagi keseluruhan sesuatu kuantiti ialah100%. Proses penyelesaian masalah membabitkan peratus ditekan dalam topik “peratus”. nilai dalam bentuk peratus menggambarkan perbandingan antara suatu kuantiti dengan kuantiti keseluruhan.

guru bolehlah merancang suatu aktiviti “jual beli” yang melibatkan pembelian diskaun di pasar raya. guru hendaklah banyak menggunakan bahan manipulative supaya dapat meningkatkan kefahaman murid tentang konsep peratus. Selain itu. dan penyelesaian masalah peratus dalam pengajaran tentang peratus. KRM3013: TUGASAN 2 . Kegagalan berbuat demikian akan menimbulkan pelbagai masalah miskonsepsi tentang peratus kepada murid-murid. kemahiran dalam peratus. nilai wang dan diskaun. kesukaran yang dihadapi murid-murid dalam pembelajaran tentang peratus adalah untuk memahami konsep peratus. Dalam pengajaran penyelesaian masalah tentang peratus. Guru hendaklah membuat refleksi tentang konsep-konsep asas seperti pengertian konsep peratus. masalah juga akan muncul semasa pengajaran dan pembelajaran peratus. perpuluhan dan pecahan. Jika pelajar menghadapi masalah dalam nombor bulat.12 CADANGAN PELAKSANAAN DI SEKOLAH Pengajaran peratus merupakan aplikasi kepada pembelajaran yang dilaksanakan terdahulu. iaitu nombor bulat. pecahan dan perpuluhan. konsep nombor perpuluhan. Selain itu. Oleh itu. Aktiviti ini melibatkan murid secara aktif semasa proses pembelajaran dan pengajaran. kefahaman murid tentang konsep peratus amat penting untuk membolehkan penyelesaian masalah dapat dilaksanakan dengan sempurna. pecahan dan perpuluhan. Guru hendaklah menjelaskan hubungan ini dengan baik. Konsep peratus perlu dikaitkan dengan konsep-konsep asas yang lain seperti konsep nombor pecahan. Peratus mempunyai perkaitran ketara dengan pecahan dan perpuluhan. Terdapat juga murid mengahdapi kesukaran menggambarkan maksud perbandingan 2 kuantiti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->