Puisi moden yang lebih bebas yang tidak terikat pada pola khusus.

•Mementingkan keberkesanan pengucapan perasaan melalui kata-katanya.

• •Puisi moden yang digubah dalam bahasa yang indah untuk menyatakan fikiran, perasaan, pengalaman dan sebagainya.•Bentuk sajak adalah bebas. •Tidak tertakluk kepada jumlah perkataan atau suku kata.

* Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. . segar dan bebas.• Menurut Hashim Awang*Sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturanperaturan dalam pembentukan rangkap. baris. kata-kata dan rima.

alam . .Enam jenis tema : -persoalan diri -persolan masyarakat -cinta -nasionalisme -keagamaan .Pengalaman penyajak yang dirasai atau dilihatnya. .• Unsur-unsur sajak Tema -inti sebuah puisi dan merupakan soalan pokok.

* Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga.* Mempunyai rangkap. . tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap.• SIFAT-SIFAT SAJAK *Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap.

Bentuk dalamnya. . Bentuk luaran 2.Bentuk Dilihat dari dua segi : 1.

Bentuk luaran • Susunan baris dalam rangkap. jenis. • Distikhon –dua baris • Terzina-tiga baris • Kuatren-empat baris • Quitain-lima baris • Sekstet. susunan rima di hujung baris dalam rangkap. jumlah kata dalam baris. struktur . bentuk. • Beberapa bentuk luaran yang berdasarkan jumlah baris.enam baris • sestina=-enam rangkap dan baris • Septet-tujuh baris • Oktaf-lapan baris • Soneta-14 baris • Bebas-segi.

dan rendah. • Susunan baris panjang. • Susunan baris yang ringkas-melambangkan perasaan gelisah. perlahan. marah dan benci. hampa atau rindu dan bernada lembut.Bentuki dalaman • Cara persembahan fikiran • Mengambarkan kesan fikiran dan perasaan terhasil daripada pemakaian bahasa • Penyusunan baris membawa kesan penyataan fikiran dan perasaan. .perasaan sedih.

• Kehalusan dan kesempurnaan pembentukan puisi. -terbahagi kepada tiga iaitu : Gaya perbandingan Gaya penegasan Gaya pertentangan .Gaya bahasa • Bahasa yang digunakan untuk memindahkan pengalaman jiwa. • Bahsa bersifat konotasi (makna yang banyak) Dan denotasi-makna yang khusus.

• Gaya perbandingan•Contoh unsur-unsur bahasa:-simile-metafora-personifikasihiperbola .

menjelaskan dan memberi penekanan terhadap maksud tertentu.• Gaya penegasan•Menegaskan.•Bentuk gaya bahasa: perulangan/repetisi-anaforaresponsie-epifora inversi .

•Disebut sebagai paradoks. .• Gaya pertentangan•Memberi kesan gambaran yang bertentangan dengan kenyataan sebenar.

Suasana • Membawa pembaca ke dalam suasana perasaan tertentu. • Dibina melalui gambaran yang disajikan menerusi pembentukan bahasa • Membangtu menguatkan tema yang dikemukakan • Suasan bersemangat.tema perjuangan • Suasan khusyuk-tema ketuhanan .

• Subjek poipular ialah bunga sebagai simbol kekasih tercinta kemudian berubah mewakili nanah dan darah.simbol • Simbol tertentu digunakan penyair dalam sajak mereka. . • Simbol khas untuk melambangkan peristiwa atau fikiran.

perasaan dan pendengaran. . dan penderitaan. kesejukan. ungkapan dan ayat.Imej • Gambaran yang timbul kesan daripada penggunaan kata. • Memberi kesan seperti bahang. • Pembaca mengalami kesan melalui penglihatan. kepahitan.

.Bunyi • Unsur ini berfungsi seperti muzik. • Penyajak sangat berhati-hati dengan bunyi puisinya dari segi : • Rima • Aliterasi • Asonasi • Penggunaan kombinasi beberapa kata.

Rima • Perulangan atau pertentangan bunyi yang sama dalam baris puisi atau pada akhir puisi berdekatan. . memudahkan hafalan. • Dapat menimbulkan keadaan. membentuk rangkap. dan mencirikan puisi. kesenangan pancaindera. • Bunyi berirama lazimnya mempunyai nada tertentu.

Aliterasi • Perulangan bunyi konsonan dalam satu baris • Contoh : Ketika cekerawala tropika memutar Pada intaian sejarah melayu Tertarik catatan terbilang Yang lahir dari jerih perih Dan tangisan seabad .

Asonasi • Perulangan bunyi vokal • Contoh : Undan patah sayap gugur bulunya bertaburan Suara siapa parau menderau di malam lara Kali tenang tiba-tiba airnya bengis melanda Kepada siapa anak-anak kota desa berhutang nyawa. .

• Nbunyi halus dan kasar akan memberikan kesan tertentu.Gabungan kombinasi bunyi • Bunyi yang digabungkan akan menghasilkan keindahan puitis. c. gn) .b.k.r) Engkau ganas – (gabungan ng. • Contoh huruf r dapat mengetarkan perasaan dan huruf s lebih lembut • Contohnya : Engkau cembur –(gabungan ng.

watak atau aksi seseorang tokoh. ungkapan perasaan. • Beberapa jenis sajak: balada romantis dan sentimental dramatik-menyelitkan dialog elegi-dukacita dan keluh kesah epigram-nasihat dan pengajarn Hymm-mengagungkan tuhan naratif.cerita yang jelas okasional.ditulis seleps peristiwa berlaku .Jenis-jenis sajak • Bergantung pada penyajian atau penyampaian • Ada sajak disampaikan secara bercerita.

• CARA MENDEKLAMASI SAJAK•* Pemahaman* Mimik* Peresapan* Gerak geri* Pengucapan* Daya hafal* Daya ucapan dan irama* Batas kalimat .

• Seorang guru tua\Guruku yang baikMasih lagi mengajarSedang aku kini sudah besarDulu wajahnya mudaKini rambut memutih kepalaAda anak-anak muridnyaSudah menjadi menteriAda anak-anak muridnya Kini memegang jawatan tinggiTidak kurang pula bergelar usahawan berjaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful