Sajak

Puisi moden yang lebih bebas yang tidak terikat pada pola khusus.

•Mementingkan keberkesanan pengucapan perasaan melalui kata-katanya.

• •Puisi moden yang digubah dalam bahasa yang indah untuk menyatakan fikiran, perasaan, pengalaman dan sebagainya.•Bentuk sajak adalah bebas. •Tidak tertakluk kepada jumlah perkataan atau suku kata.

kata-kata dan rima. .• Menurut Hashim Awang*Sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturanperaturan dalam pembentukan rangkap. segar dan bebas.* Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah. baris.

Enam jenis tema : -persoalan diri -persolan masyarakat -cinta -nasionalisme -keagamaan .alam . . .Pengalaman penyajak yang dirasai atau dilihatnya.• Unsur-unsur sajak Tema -inti sebuah puisi dan merupakan soalan pokok.

* Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga.• SIFAT-SIFAT SAJAK *Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap. . tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap.* Mempunyai rangkap.

Bentuk dalamnya.Bentuk Dilihat dari dua segi : 1. . Bentuk luaran 2.

susunan rima di hujung baris dalam rangkap. struktur . jumlah kata dalam baris. jenis. • Beberapa bentuk luaran yang berdasarkan jumlah baris.enam baris • sestina=-enam rangkap dan baris • Septet-tujuh baris • Oktaf-lapan baris • Soneta-14 baris • Bebas-segi. • Distikhon –dua baris • Terzina-tiga baris • Kuatren-empat baris • Quitain-lima baris • Sekstet.Bentuk luaran • Susunan baris dalam rangkap. bentuk.

marah dan benci. . • Susunan baris yang ringkas-melambangkan perasaan gelisah.perasaan sedih. hampa atau rindu dan bernada lembut.Bentuki dalaman • Cara persembahan fikiran • Mengambarkan kesan fikiran dan perasaan terhasil daripada pemakaian bahasa • Penyusunan baris membawa kesan penyataan fikiran dan perasaan. • Susunan baris panjang. perlahan. dan rendah.

• Bahsa bersifat konotasi (makna yang banyak) Dan denotasi-makna yang khusus. • Kehalusan dan kesempurnaan pembentukan puisi.Gaya bahasa • Bahasa yang digunakan untuk memindahkan pengalaman jiwa. -terbahagi kepada tiga iaitu : Gaya perbandingan Gaya penegasan Gaya pertentangan .

• Gaya perbandingan•Contoh unsur-unsur bahasa:-simile-metafora-personifikasihiperbola .

menjelaskan dan memberi penekanan terhadap maksud tertentu.•Bentuk gaya bahasa: perulangan/repetisi-anaforaresponsie-epifora inversi .• Gaya penegasan•Menegaskan.

.• Gaya pertentangan•Memberi kesan gambaran yang bertentangan dengan kenyataan sebenar.•Disebut sebagai paradoks.

tema perjuangan • Suasan khusyuk-tema ketuhanan .Suasana • Membawa pembaca ke dalam suasana perasaan tertentu. • Dibina melalui gambaran yang disajikan menerusi pembentukan bahasa • Membangtu menguatkan tema yang dikemukakan • Suasan bersemangat.

. • Subjek poipular ialah bunga sebagai simbol kekasih tercinta kemudian berubah mewakili nanah dan darah.simbol • Simbol tertentu digunakan penyair dalam sajak mereka. • Simbol khas untuk melambangkan peristiwa atau fikiran.

kesejukan. .Imej • Gambaran yang timbul kesan daripada penggunaan kata. dan penderitaan. ungkapan dan ayat. perasaan dan pendengaran. kepahitan. • Memberi kesan seperti bahang. • Pembaca mengalami kesan melalui penglihatan.

.Bunyi • Unsur ini berfungsi seperti muzik. • Penyajak sangat berhati-hati dengan bunyi puisinya dari segi : • Rima • Aliterasi • Asonasi • Penggunaan kombinasi beberapa kata.

membentuk rangkap. • Bunyi berirama lazimnya mempunyai nada tertentu. kesenangan pancaindera. • Dapat menimbulkan keadaan. dan mencirikan puisi. memudahkan hafalan. .Rima • Perulangan atau pertentangan bunyi yang sama dalam baris puisi atau pada akhir puisi berdekatan.

Aliterasi • Perulangan bunyi konsonan dalam satu baris • Contoh : Ketika cekerawala tropika memutar Pada intaian sejarah melayu Tertarik catatan terbilang Yang lahir dari jerih perih Dan tangisan seabad .

.Asonasi • Perulangan bunyi vokal • Contoh : Undan patah sayap gugur bulunya bertaburan Suara siapa parau menderau di malam lara Kali tenang tiba-tiba airnya bengis melanda Kepada siapa anak-anak kota desa berhutang nyawa.

k.r) Engkau ganas – (gabungan ng. • Contoh huruf r dapat mengetarkan perasaan dan huruf s lebih lembut • Contohnya : Engkau cembur –(gabungan ng.Gabungan kombinasi bunyi • Bunyi yang digabungkan akan menghasilkan keindahan puitis.b. c. gn) . • Nbunyi halus dan kasar akan memberikan kesan tertentu.

Jenis-jenis sajak • Bergantung pada penyajian atau penyampaian • Ada sajak disampaikan secara bercerita. watak atau aksi seseorang tokoh. ungkapan perasaan. • Beberapa jenis sajak: balada romantis dan sentimental dramatik-menyelitkan dialog elegi-dukacita dan keluh kesah epigram-nasihat dan pengajarn Hymm-mengagungkan tuhan naratif.ditulis seleps peristiwa berlaku .cerita yang jelas okasional.

• CARA MENDEKLAMASI SAJAK•* Pemahaman* Mimik* Peresapan* Gerak geri* Pengucapan* Daya hafal* Daya ucapan dan irama* Batas kalimat .

• Seorang guru tua\Guruku yang baikMasih lagi mengajarSedang aku kini sudah besarDulu wajahnya mudaKini rambut memutih kepalaAda anak-anak muridnyaSudah menjadi menteriAda anak-anak muridnya Kini memegang jawatan tinggiTidak kurang pula bergelar usahawan berjaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful