Puisi moden yang lebih bebas yang tidak terikat pada pola khusus.

•Mementingkan keberkesanan pengucapan perasaan melalui kata-katanya.

• •Puisi moden yang digubah dalam bahasa yang indah untuk menyatakan fikiran, perasaan, pengalaman dan sebagainya.•Bentuk sajak adalah bebas. •Tidak tertakluk kepada jumlah perkataan atau suku kata.

segar dan bebas. kata-kata dan rima. . baris.• Menurut Hashim Awang*Sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturanperaturan dalam pembentukan rangkap.* Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah.

alam . .• Unsur-unsur sajak Tema -inti sebuah puisi dan merupakan soalan pokok. .Enam jenis tema : -persoalan diri -persolan masyarakat -cinta -nasionalisme -keagamaan .Pengalaman penyajak yang dirasai atau dilihatnya.

• SIFAT-SIFAT SAJAK *Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap.* Mempunyai rangkap. .* Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga. tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap.

Bentuk dalamnya. . Bentuk luaran 2.Bentuk Dilihat dari dua segi : 1.

jumlah kata dalam baris. bentuk. struktur . jenis.enam baris • sestina=-enam rangkap dan baris • Septet-tujuh baris • Oktaf-lapan baris • Soneta-14 baris • Bebas-segi. susunan rima di hujung baris dalam rangkap. • Distikhon –dua baris • Terzina-tiga baris • Kuatren-empat baris • Quitain-lima baris • Sekstet. • Beberapa bentuk luaran yang berdasarkan jumlah baris.Bentuk luaran • Susunan baris dalam rangkap.

perlahan.perasaan sedih.Bentuki dalaman • Cara persembahan fikiran • Mengambarkan kesan fikiran dan perasaan terhasil daripada pemakaian bahasa • Penyusunan baris membawa kesan penyataan fikiran dan perasaan. marah dan benci. . hampa atau rindu dan bernada lembut. • Susunan baris yang ringkas-melambangkan perasaan gelisah. • Susunan baris panjang. dan rendah.

-terbahagi kepada tiga iaitu : Gaya perbandingan Gaya penegasan Gaya pertentangan . • Bahsa bersifat konotasi (makna yang banyak) Dan denotasi-makna yang khusus. • Kehalusan dan kesempurnaan pembentukan puisi.Gaya bahasa • Bahasa yang digunakan untuk memindahkan pengalaman jiwa.

• Gaya perbandingan•Contoh unsur-unsur bahasa:-simile-metafora-personifikasihiperbola .

menjelaskan dan memberi penekanan terhadap maksud tertentu.• Gaya penegasan•Menegaskan.•Bentuk gaya bahasa: perulangan/repetisi-anaforaresponsie-epifora inversi .

• Gaya pertentangan•Memberi kesan gambaran yang bertentangan dengan kenyataan sebenar. .•Disebut sebagai paradoks.

• Dibina melalui gambaran yang disajikan menerusi pembentukan bahasa • Membangtu menguatkan tema yang dikemukakan • Suasan bersemangat.tema perjuangan • Suasan khusyuk-tema ketuhanan .Suasana • Membawa pembaca ke dalam suasana perasaan tertentu.

simbol • Simbol tertentu digunakan penyair dalam sajak mereka. • Simbol khas untuk melambangkan peristiwa atau fikiran. • Subjek poipular ialah bunga sebagai simbol kekasih tercinta kemudian berubah mewakili nanah dan darah. .

• Memberi kesan seperti bahang. ungkapan dan ayat. . kepahitan. kesejukan. • Pembaca mengalami kesan melalui penglihatan. dan penderitaan.Imej • Gambaran yang timbul kesan daripada penggunaan kata. perasaan dan pendengaran.

• Penyajak sangat berhati-hati dengan bunyi puisinya dari segi : • Rima • Aliterasi • Asonasi • Penggunaan kombinasi beberapa kata.Bunyi • Unsur ini berfungsi seperti muzik. .

Rima • Perulangan atau pertentangan bunyi yang sama dalam baris puisi atau pada akhir puisi berdekatan. . memudahkan hafalan. kesenangan pancaindera. membentuk rangkap. dan mencirikan puisi. • Bunyi berirama lazimnya mempunyai nada tertentu. • Dapat menimbulkan keadaan.

Aliterasi • Perulangan bunyi konsonan dalam satu baris • Contoh : Ketika cekerawala tropika memutar Pada intaian sejarah melayu Tertarik catatan terbilang Yang lahir dari jerih perih Dan tangisan seabad .

.Asonasi • Perulangan bunyi vokal • Contoh : Undan patah sayap gugur bulunya bertaburan Suara siapa parau menderau di malam lara Kali tenang tiba-tiba airnya bengis melanda Kepada siapa anak-anak kota desa berhutang nyawa.

Gabungan kombinasi bunyi • Bunyi yang digabungkan akan menghasilkan keindahan puitis. gn) . c.k. • Nbunyi halus dan kasar akan memberikan kesan tertentu. • Contoh huruf r dapat mengetarkan perasaan dan huruf s lebih lembut • Contohnya : Engkau cembur –(gabungan ng.b.r) Engkau ganas – (gabungan ng.

ditulis seleps peristiwa berlaku .cerita yang jelas okasional. watak atau aksi seseorang tokoh. • Beberapa jenis sajak: balada romantis dan sentimental dramatik-menyelitkan dialog elegi-dukacita dan keluh kesah epigram-nasihat dan pengajarn Hymm-mengagungkan tuhan naratif.Jenis-jenis sajak • Bergantung pada penyajian atau penyampaian • Ada sajak disampaikan secara bercerita. ungkapan perasaan.

• CARA MENDEKLAMASI SAJAK•* Pemahaman* Mimik* Peresapan* Gerak geri* Pengucapan* Daya hafal* Daya ucapan dan irama* Batas kalimat .

• Seorang guru tua\Guruku yang baikMasih lagi mengajarSedang aku kini sudah besarDulu wajahnya mudaKini rambut memutih kepalaAda anak-anak muridnyaSudah menjadi menteriAda anak-anak muridnya Kini memegang jawatan tinggiTidak kurang pula bergelar usahawan berjaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful