Puisi moden yang lebih bebas yang tidak terikat pada pola khusus.

•Mementingkan keberkesanan pengucapan perasaan melalui kata-katanya.

• •Puisi moden yang digubah dalam bahasa yang indah untuk menyatakan fikiran, perasaan, pengalaman dan sebagainya.•Bentuk sajak adalah bebas. •Tidak tertakluk kepada jumlah perkataan atau suku kata.

. baris. segar dan bebas. kata-kata dan rima.• Menurut Hashim Awang*Sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturanperaturan dalam pembentukan rangkap.* Sajak bersifat demikian untuk dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah.

.Enam jenis tema : -persoalan diri -persolan masyarakat -cinta -nasionalisme -keagamaan .Pengalaman penyajak yang dirasai atau dilihatnya.• Unsur-unsur sajak Tema -inti sebuah puisi dan merupakan soalan pokok.alam . .

* Mempunyai rangkap.• SIFAT-SIFAT SAJAK *Tidak mempunyai imbangan bunyi yang tetap. . tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidaklah tetap.* Sajak tidak semestinya mengemukakan pertentangan bunyi atau rima akhir di hujung tiap-tiap baris ayat atau dimana-mana juga.

.Bentuk Dilihat dari dua segi : 1. Bentuk luaran 2. Bentuk dalamnya.

susunan rima di hujung baris dalam rangkap. • Distikhon –dua baris • Terzina-tiga baris • Kuatren-empat baris • Quitain-lima baris • Sekstet. bentuk. jumlah kata dalam baris.Bentuk luaran • Susunan baris dalam rangkap. jenis. struktur .enam baris • sestina=-enam rangkap dan baris • Septet-tujuh baris • Oktaf-lapan baris • Soneta-14 baris • Bebas-segi. • Beberapa bentuk luaran yang berdasarkan jumlah baris.

perasaan sedih.Bentuki dalaman • Cara persembahan fikiran • Mengambarkan kesan fikiran dan perasaan terhasil daripada pemakaian bahasa • Penyusunan baris membawa kesan penyataan fikiran dan perasaan. dan rendah. perlahan. • Susunan baris yang ringkas-melambangkan perasaan gelisah. . marah dan benci. hampa atau rindu dan bernada lembut. • Susunan baris panjang.

• Kehalusan dan kesempurnaan pembentukan puisi.Gaya bahasa • Bahasa yang digunakan untuk memindahkan pengalaman jiwa. • Bahsa bersifat konotasi (makna yang banyak) Dan denotasi-makna yang khusus. -terbahagi kepada tiga iaitu : Gaya perbandingan Gaya penegasan Gaya pertentangan .

• Gaya perbandingan•Contoh unsur-unsur bahasa:-simile-metafora-personifikasihiperbola .

•Bentuk gaya bahasa: perulangan/repetisi-anaforaresponsie-epifora inversi . menjelaskan dan memberi penekanan terhadap maksud tertentu.• Gaya penegasan•Menegaskan.

• Gaya pertentangan•Memberi kesan gambaran yang bertentangan dengan kenyataan sebenar. .•Disebut sebagai paradoks.

• Dibina melalui gambaran yang disajikan menerusi pembentukan bahasa • Membangtu menguatkan tema yang dikemukakan • Suasan bersemangat.tema perjuangan • Suasan khusyuk-tema ketuhanan .Suasana • Membawa pembaca ke dalam suasana perasaan tertentu.

simbol • Simbol tertentu digunakan penyair dalam sajak mereka. • Subjek poipular ialah bunga sebagai simbol kekasih tercinta kemudian berubah mewakili nanah dan darah. . • Simbol khas untuk melambangkan peristiwa atau fikiran.

. ungkapan dan ayat. dan penderitaan.Imej • Gambaran yang timbul kesan daripada penggunaan kata. kepahitan. • Pembaca mengalami kesan melalui penglihatan. perasaan dan pendengaran. kesejukan. • Memberi kesan seperti bahang.

Bunyi • Unsur ini berfungsi seperti muzik. . • Penyajak sangat berhati-hati dengan bunyi puisinya dari segi : • Rima • Aliterasi • Asonasi • Penggunaan kombinasi beberapa kata.

Rima • Perulangan atau pertentangan bunyi yang sama dalam baris puisi atau pada akhir puisi berdekatan. dan mencirikan puisi. . kesenangan pancaindera. memudahkan hafalan. • Bunyi berirama lazimnya mempunyai nada tertentu. • Dapat menimbulkan keadaan. membentuk rangkap.

Aliterasi • Perulangan bunyi konsonan dalam satu baris • Contoh : Ketika cekerawala tropika memutar Pada intaian sejarah melayu Tertarik catatan terbilang Yang lahir dari jerih perih Dan tangisan seabad .

Asonasi • Perulangan bunyi vokal • Contoh : Undan patah sayap gugur bulunya bertaburan Suara siapa parau menderau di malam lara Kali tenang tiba-tiba airnya bengis melanda Kepada siapa anak-anak kota desa berhutang nyawa. .

Gabungan kombinasi bunyi • Bunyi yang digabungkan akan menghasilkan keindahan puitis.k. • Contoh huruf r dapat mengetarkan perasaan dan huruf s lebih lembut • Contohnya : Engkau cembur –(gabungan ng.r) Engkau ganas – (gabungan ng. c.b. gn) . • Nbunyi halus dan kasar akan memberikan kesan tertentu.

cerita yang jelas okasional.ditulis seleps peristiwa berlaku . ungkapan perasaan. watak atau aksi seseorang tokoh. • Beberapa jenis sajak: balada romantis dan sentimental dramatik-menyelitkan dialog elegi-dukacita dan keluh kesah epigram-nasihat dan pengajarn Hymm-mengagungkan tuhan naratif.Jenis-jenis sajak • Bergantung pada penyajian atau penyampaian • Ada sajak disampaikan secara bercerita.

• CARA MENDEKLAMASI SAJAK•* Pemahaman* Mimik* Peresapan* Gerak geri* Pengucapan* Daya hafal* Daya ucapan dan irama* Batas kalimat .

• Seorang guru tua\Guruku yang baikMasih lagi mengajarSedang aku kini sudah besarDulu wajahnya mudaKini rambut memutih kepalaAda anak-anak muridnyaSudah menjadi menteriAda anak-anak muridnya Kini memegang jawatan tinggiTidak kurang pula bergelar usahawan berjaya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful