KELAS/ MASA/ MATA PELAJARAN TAHUN 3 CERDAS 8.40-9.

40 PAGI DUNIA SENI VISUAL

IMPAK / CATATAN KANDUNGAN

Bidang : Membuat Corak & Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk : Pembalut Buku Aktiviti : Catan Standard Pembelajaran 2.1 Persepsi 2.2 Aplikasi Seni Estetik 2.1.1Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

2.3 Ekspresi Seni

2.4 Apresiasi Seni

Penilaian P&P: Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corak capan dengan teknik yang bersesuaian berdasarkan Dua Standard Kandungan. Refleksi: Pada akhir pembelajaran 25/30 murid dapat mencapai objektif dan 5 orang murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran akan datang. EMK: 1)TMK 2)Kreativiti dan Inovatif 3) Nilai Murni (EK1) BBB: 1) Laptop 2) Pembalaut buku Media: 1) Bahan: Warna air, kertas lukisan, bendi dan daun 2)Alat: berus lukisan, palet. Catatan : Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan eknik dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Mengenal dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan capan. 2. Mengetahui dan mentakan bahasa seni visual serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan. Aktiviti P&P: 1.Guru menunjukkan contoh corak pada pembalut buku corak capan menggunakan slaid dan bersoal jawab. 2. Guru menggalakkan murid meneroka media. 3. Murid melukis kotak dan mewarnakan kertas lukisan sebagai latar belakang. 4. Murid diminta mencap bahan media sebagai latihan.