PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Oleh : MUHAMMAD TAUFIQ

PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
-7-09-1944  JANJI JEPANG -29-04-1945 Dokoriccumbicosakai -28-05-1945  Pelantikan BPUPKI -29 Mei s/d 1 Juni 1945  sidang I BPUPKI

29-5-1945 (Muh.Yamin)
• • • • • Perikebangsaan Perikemanusiaan PerikeTuhanan Perikerakyatan Kesejahteraan Rakyat

30-Mei-1945
• Kelompok Islam

31-Mei-1945 (Soepomo)
•  TEORI NEGARA: 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat.

1-Juni-1945 (Soekarno)
Konsep Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka: 1. Nasionalisme 2. Internasionalisme 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. KeTuhanan yang berkebudayaan

22 JUNI 1945 dibentuk Panitia 9
• • • • • • • • • • Soekarno M Hatta AA. Maramis Wahid Hasyim Abdul Kahar Muzakir Agus Salim Abikusno Tjokrosuyoso Ahmad Soebardjo M Yamin  menghasilkan Piagam Jakarta

PIAGAM JAKARTA
• KeTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. • Kemanusiaan yang adil dan beradab. • Persatuan indonesia • Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan • Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

10 – 16 juli 1945 sidang II BPUPKI
• 10-7-1945 (bentuk negara) 55(Republik), 6 (Kerajaan), 1(abstain), 2 (tidak hadir). 11-7-1945 (wilayah negara)  19 (Hindia Belanda), 39 ( Hindia Belanda + Malaya, Borneo utara, Irian Timur, Timor Timur, dan pulau-pulau sekitarnya), 6 ( Hindia Belanda + Malaya dikurangi Irian Barat).

Keputusan lain membentuk:
• Panitia Perancang UUD (Soekarno) • Panitia Ekonomi &Keuangan (M Hatta) • Panitia Pembelaan Tanah Air (Abikusno Tjokrosujoso)

9 – 8 - 1945
• Dibentuk PPKI dengan jumlah anggota + ketua 21 orang.

17- 8 - 1945
• PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI

18 – 8 - 1945
Sidang: I  ditambah anggota baru 6 orang • Mengesahkan UUD 945 • Memilih Presiden dan wakil presiden Pertama • Menetapkan berdirinya KNIP

PIAGAM JAKARTA PEMBUKAAN UUD 1945
• Kata Mukadimah • Dlm suatu hukum dasar • Dgn kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya. • Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab • Pembukaan • Dlm suatu UUD Negara • Dengan berdasar kepada KeTuhanan YME

• Kemanusiaan yang adil dan beradab

Rancangan Hukum Dasar UUD 1945
• Istilah hukum dasar • Dlm rancangan 2 orang wakil presiden. • Presiden harus orang Indonesia asli dan beragama Islam. • Dlm rancangan disebutkan……selama pegang pimpinan perang, dipegang oleh jepang dengan persetujuan pemerintah Indonesia. • UUD • Seorang wakil presiden • Presiden harus orang Indonesia asli. • dihapuskan

19 – 8 - 1945
Sidang II PPKI : menetapkan 8 propinsi dan 12 Departemen

20 – 8 - 1945
sidang III PPKI: membentuk BKR

22 – 8 - 1945
 Sidang IV PPKI membentuk KNIP.

Perkembangan Pancasila Sebagai Dasar Negara
• Tahap Politis • Tahap pembengunan ekonomi • Tahap Repositioning

Tahap Politis
• Orientasi pengembangan diarahakan kepada Nation and Character Building. • Muncul gerakan pengkajian Ilmiah terhadap Pancasila. • Menjadi suatu imperatif dan suatu Philosophical consensus. • Staat fundamental norm.

Tahap Pembangunan Ekonomi 1969 - 1994
• Upaya mengisi kemerdekan melalui program-program ekonomi. • Keberhasilan pembangunan ekonomi dan disertai dengan munculnya gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan  kesenjangan sosial. • Perkembangan politik dunia  tiga raksasa kapitalis. • Pancasila sebagai dasar negara tidaklah hanya dihantui oleh subversifnya komunisme melainkan juga harus berhadapan dengan gelombang aneksasinya kapitalisme disamping menghadapi tantangan kroniisme.

Tahap Repositioning Pancasila 1995-2020
- Implikasi arus globalisasi yang melanda dunia bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia. - Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar, makin terasa urgensinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional.