P. 1
masalah dan strategi pengajaran math dalam pendidikan khas

masalah dan strategi pengajaran math dalam pendidikan khas

|Views: 886|Likes:
Published by farisedhwan
Pendidikan khas
Pendidikan khas

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: farisedhwan on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

1.

0 Pengenalan Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanakkanak tersebut. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat. Individu berkeperluan khas yang berada dalam Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP) di bawah seliaan Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Disleksia, Autisme,

Perkembangan Lewat, Hiperaktif dan sebagainya. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah mereka yang mempunyai masalah neurologikal hingga menjejaskan pemahaman, penggunaan bahasa, pertuturan, penulisan, berfikir, membaca, menulis, mengeja dan bermatematik. Mereka tidak mempunyai kebolehan bagi mengikuti pelajaran secara formal seperti murid-murid lain. Justeru, mereka tidak mempunyai kebolehan untuk maju secara normal di sekolah. Kurikulum Kebangsaan tidak dapat memenuhi keperluan muridmurid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP). Ini adalah kerana tahap pencapaian pendidikan murid PKBP secara amnya amat rendah dan peningkatan pencapaian adalah perlahan dan minimum. Objektif yang terdapat dalam kurikulum sedia ada pula terlalu tinggi untuk murid PKBP menguasai kemahiran yang sesuai dengan tahap keupayaan masing-masing. Oleh itu, terdapat beberapa strategi dan kaedah yang dibuat agar dapat meningkatkan keupayaan murid-murid ini dalam pembelajaran. Strategi yang sesuai dengan kelaianan stail pembelajaran dan sikap murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Disamping strategi yang bersesuaian, Rancangan Pengajaran Harian dan Bahan Bantu Mengajar yang menarik turut memberikan kesan yang positif dalam perlaksanaan proses pengajaran oleh guru dan pembelajaran oleh murid.

1

kecacatan fizikal (physical impairments) dan golongan pintar cerdas (giftedness). Matematik adalah salah satu subjek yang diajar kepada pelajar pendidikan khas. pendengaran dan penglihatan. Pendidikan khas dalam konteks Kementerian Pelajaran Malaysia dilaksanakan melalui sekolah khas untuk murid-murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran.2. Di Malaysia. Kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek ini amat penting untuk murid-murid pendidikan khas menguruskan kehidupan harian mereka. Antara sebab kegagalan murid pendidikan dalam menguasai kemahiran dalam subjek Matematik ialah seperti huraian di bawah. 2 . Kategori individu kurang upaya yang perlu mengikuti program dan perkhidmatan pendidikan khas terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan mental (mental retardation). Program tersebut diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah serta sekolah menengah teknik atau vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan dan separa inklusif. hilang pendengaran (hearing loss). Dalam menguasai kemahairan yang terdapat dalam subjek Matematik ini masih terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh murid pendidikan khas ini yang menyebabkan mereka gagal untuk menguasai kemahiran-kemahiran dalam subjek ini.0 Sebab Kegagalan Penguasaan Kemahiran Matematik Dalam Kalangan Murid Pendidikan Khas Pendidikan khas merupakan perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan untuk individu berkeperluan khas atau kurang upaya. gangguan komunikasi – pertuturan dan bahasa (communication – speech and language disorder). hilang penglihatan atau darjah penglihatan yang rendah (blindnees or low vision). bermasalah pembelajaran (learning disabilities). Manakala program pendidikan khas integrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran. gangguan emosi dan tingkah laku (emotional and behavioral disorder).

sebarang bunyi yang didengar tidak kira sama ada kuat atau perlahan ianya tidak dapat dioleh oleh otak untuk memahami bunyi tersebut. istilah pengamatan bermaksud „perception‟ atau persepsi. 3 . seseorang itu hendaklah mengetahui komponen-komponen yang terkandung di dalam urutan peristiwaperistiwa yang berkaitan dan cara komponen itu berinteraksi. mengingat apa yang di dengar. Buku Pengantar Psikologi (1990) pula menyatakan bahawa pengamatan bukanlah berlaku secara automatik. bagi memahami proses pengamatan. Antara aspek yang terdapat di dalam masalah pengamatan auditori ialah masalah untuk membezakan bunyi. Pengamatan auditori amat penting dalam membantu seseorang manusia memahami sesuatu perkara. Penerima akan memilih rangsangan yang bermakna bagi dirinya dengan cara memberikan tumpuan kepada rangsangan tersebut. pengamatan bermaksud pengawasan atau penelitian. mengingat urutan (ingatan pendengaran) dan membentuk perkataan dari gabungan abjad (intergrasi visual pendengaran). linguistik dan masalah phonologikal. Ball & Blachman. 1991:Lyon. Kesukaran dengan pemprosesan auditori tidak mempengaruhi apa yang didengar oleh telinga tetapi ia mempengaruhi bagaimana maklumat diinterpretsikan dan diproses oleh otak manusia.1 Pengamatan auditori Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (1989). Ianya adalah satu proses di mana tiap-tiap kederiaan harus diorganisasikan dan diinterpretasikan supaya membawa makna yang lebih dalam kehidupan manusia seharian. Jika dialihbahasa ke Bahasa Inggeris. kemudiannya berakhir dengan pengalaman dan gerak balasnya terhadap peristiwa tersebut. Oleh itu. Kebanyakan mereka yang mempunyai masalah dari aspek auditori. 1994 – Keupayaan mengesan atau mengenalpasti apa yang didengar. Oleh itu.2. bunyi phonological (diskriminasi pendengaran). pengamatan merangkumi penterjemahan urutan peristiwa-peristiwa secara berterusan dari dunia fizikal luar penerima kepada corak aktiviti yang terdapat di dalam sistem saraf penerima. Kecelaruan pemprosesan audutori menghalang keupayaan individu untuk mnganalisis maklumat yang diperoleh dari telinga. 1998: Sthal & Murry. Menurut Sekuler dan Blake (1994).

apa yang berlaku semalam. sentuhan. Ianya mungkin disebabkan oleh faktor pengamatan. Bagi ingatan yang berkaitan dengan masa pula terbahagi kepada tiga. menyebut. Ia bukannya sekadar melihat simbol nombor tetapi ia melibatkan rasa. Mengikut Erikson (1963). Pengamatan melibatkan pengumpulan maklumat dari persekitaran dan memprosesnya untuk simpanan serta digunakan. 4 . Manusia boleh mengingati peristiwa-peristiwa yang berlaku beberapa tahun yang lalu. Salah satu masalah ingatan ialah lupa.2. Ingatan Ikonik ini melibatkan pendaftaran rangsangan hanya buat satu jangka masa yang amat pendek dan ringkas. Pengamatan juga bukan sekadar melihat dan mendengar sahaja malah berusaha mendiskriminasi dan menginterpretasi hasil daripada visual dan auditori. Ingatan ini melibatkan penyimpanan bahan di dalam ingatan untuk bebrapa saat atau minit sahaja dan jarang sekali lebih daripada itu. Satu daripada kebolehan manusia yang amat menakjubkan ialah ingatan. Yang ketiga ialah ingatan jangka masa panjang. seminit tadi. ingatan atau faktor penaakulan. Seterusnya ialah ingatan jangka masa pendek. . kurang seronok atau tidak berguna berdasarkan kesedaran mental seseorang. ingatan manusia terbahagi kepada dua kategori iaitu ingatan berkaitan dengan masa ingatan berkaitan dengan kandungan. Semua manusia mengalami fenomena yang dikatakan lupa. Perkataan Ikonik berasal daripada perkataan Ikon (icon) yang bermaksud gambaran. dan menulis nombor tersebut. Bahan-bahan yang disimpan ini boleh dapat kembali daripada ingatan bila-bila masa sahaja. Ingatan Jangka Masa Panjang ini melibatkan ingatan yang boleh disimpan beberapa minit hinggalah bertahun-tahun lamanya. lupaan merupakan satu motif di mana maklumat tertentu sengaja dilupai kerana dianggap tidak penting. Beberapa orang pakar percaya lupaan ialah kegagalan mengingat kembali sesuatu butir maklumat dengan tepat.2 Kognitif Murid-murid bermasalah pembelajaran mempunyai halangan dalam pembelajaran disebabkan oleh faktor kognitif. bahkan sesaat yang lepas. Bugelski (1979) menyatakan yang pada amya. Pertamanya ingatan ikonik.

Kemahiran motor juga melibatkan pengamatan visual dan pemindahan. Kemahiran motor dibahagikan kepada dua bahagian iaitu motor kasar dan motor halus Kemahiran motor kasar merupakan kemahiran yang melibatkan kumpulan otot-otot kasar atau besar yang melibatkan banyak anggota. 5 . Kemahiran motor halus merupakan kemahiran yang melibatkan kumpulan otot-otot kecil atau halus dan sukar dilihat.3 Motor Masalah motor terutama dalam tugasan menulis merupakan bukti yang jelas bahawa murid menghadapi masalah dengan pembentukan nombor dan simbol. terdapat kesukaran dalam mengaplikasikan sesetengah kemahiran bagi menentukan penggunan kumpulan otot kasar atau otot halus. Di samping itu. pengawalan tulisan dari segi ruang dan mengelak diri daripada membuat kerja-kerja yang bertulis. indikator bagi masalah motor ini mudah dikenal pasti melalui pembentukan simbol. Kemahiran motor melibatkan lebih daripada satu proses seperti ingatan berkaitan dengan simbol berasaskan ingatan visual dan motor. guru dapat mengetahui masalah motor yang dihadapi murid.2. Walaubagaimanapun.melalui hasil tugasan yang diberikan.

Banyak strategi dan langkah yang boleh dilakasanakan bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid pendidikan khas masalah pembelajaran bagi menguasai kemahiran dalam subjek Matematik ini.1989 pula menyatakan metakognitif merujuk kepada pengetahuan pelajar tentang kemahiran. mengeja dan bermatematik. Charles-Julkowski. kemahiran dan strategi penyelesaian masalah dalam matematik (Cawley & Miller. membaca. Algoritma termasuk langkah-langkah yang spesifik untuk menyelesaikan masalah matematik (Roberts. penggunaan bahasa. Mengikut perspektif metakognitif. menulis.1990).1989. menjalankan proses penyelesaian masalah.1985 dan Goldman. strategi-strategi dan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan tugasan dan kebolehan untuk digunakan semasa menjalankan tugas ( Baker & Broen. Berdasarkan kajian.3. mengenalpasti dan memilih strategi yang sesuai.1984). pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran dikenalpasti mempunyai kesukaran dalam kebolehan menyelesaikan masalah. penulisan. Ramai pendidik percaya kebanyakan pelajar yang gagal uttuk menguasai konsep.1968). pertuturan. berfikir. Schid. kesalahan kecuaian pengiraan dan kelemahan dalam mengingat kembali fakta penambahan dan pendaraban dalam semua tahap kebolehan. 6 . menghuraikan masalah untuk ketepatan dan membuat kesimpulan strategi untuk situasi yang sesuai. menyusun maklumat yang telah dipelajari.0 Strategi Mengatasi Masalah Matematik Dalam Kalangan Murid Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah mereka yang mempunyai masalah neurologikal hingga menjejaskan pemahaman. Berikut adalah beberapa cadangan langkah-langkah atau strategi yang boleh dilakasanakan.

Murid pendidikan khas ini sangat unik kerana sesetengahnya tidak dapat berinteraksi secara lisan walaupun mempunyai deria pendengaran yang baik. 1 Pendekatan Kontruktivisme Nik Aziz Nik Pa dalam Pusat Perkembangan Kurikulum (2001) menyatakan. konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandangan bahawa manusia membina pengetahuan sendiri. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pemikiran seseorang individu kepada pemikiran individu yang lain. Ini adalah supaya pengetahuan tersebut dapat dibinanya sendiri melalui aktiviti atau pengalaman yang dilaluinya. 7 . setiap insan membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakan pengalamannya secara terpilih. Guru boleh merancangkan supaya murid mengukuhkan konsep mengumpul semula yang menjadi kecelaruan dalam dirinya itu melalui pengalaman konkrit. dan bukan sesuatu maklumat atau pengajaran yang diterima secara pasif daripada luar. Kekeliruan dalam menjawab soalan biasanya akan dihadapi oleh murid pendidikan khas masalah pembelajaran ini. Ini bermakna bahawa sesuatu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh indidvidu tersebut. kemudian diikuti dengan pengalaman secara semi konkrit dan seterusnya aktiviti secara abstrak. Sebaliknya. Ini kerana murid ini mempunyai daya ingatan yang lemah disamping tahap kognitif yang agak rendah. Pembelajaran ini lebih tertumpu atau berpusatkan kepada murid itu sendiri dan guru hanya membantu memudahkan pembelajaranya sahaja.3. Untuk membetulkan kesilapan atau kekeliruan yang dialami oleh murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran ini penggunaan pendekatan pengajaran konstruktivisme boleh mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid pendidikan khas masalah pembelajaran. Aktiviti abstrak tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila konsep mengumpul semula benarbenar difahaminya. Oleh itu saya memberi ruang yang secukupnya untuk mereka berinteraksi dengan bahan pengajaran.

beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran seperti strategi pemusatan murid dan stategi pemusatan bahan boleh digunakan. Murid yang telah melepasi tahap yang ditetapkan akan ditamatkan kelas intervensi dan akan mengkiut kelas arus perdana. seterusnya akan menduduki pra ujian. Ini adalah kerana penglibatan yang aktif di kalangan murid akan membuatkan kemahiran yang ingin diajarkan akan lebih mudah diingati. Ini adalah bertujuan agar murid ini sekurang-kurangnya dapat menguasai operasi asas semasa di sekolah rendah kerana penguasaan operasi asas ini adalah penting bukan sahaja untuk peperiksaan tetapi lebih kepada kehidupan harian. program intervensi hendaklah dijalankan. Manakala murid yang masih gagal akan terus mengikuti kelas intervensi tersebut. Bagi menjalankan sesuatu program intervensi. tahap kesediaan murid.2 Program intervensi Dalam mengatasi masalah pembelajaran matematik di kalangan murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Program intervensi adalah satu program yang direka khusus bagi membantu mengatasi masalah pembelajaran terhadap murid-murid yang lemah. Oleh itu. penggunaan muzik untuk merangsang dan penyusunan isi pelajaran. Selain itu. Murid-murid yang telah dikenalpasti mempunyai masalah pembelajaran.3. terdapat pelbagai teknik pengajaran yang boleh dilakukan namun ianya hendaklah selaras dengan keupayaan murid tersebut selain guru juga haruslah berusaha sedaya upaya untuk mengajar agar murid dapat belajar dan menguasai isi pelajaran dalam sesuatu objektif yang ditentukan. guru matematik hendaklah mengenalpasti murid yang terlibat terlebih dahulu. Murid yang telah dikenal pasti lemah ini akan diberi kelas intervensi dalam satu tempoh tertentu dan kemudiannya akan diberi pascaujian bagi melihat tahap penguasan mereka. Murid akan dinilai melalui pra ujian tersebut kemahiran operasi matematik yang mana mereka lemah. setiap aktiviti yang dilaksanakan hendaklah menekankan beberapa elemen seperti penglibatan murid. Dalam program intervensi ini. 8 .

Murid akan diperdengarkan lagu tersebut dan diberi tugasan untuk melakonkan watak 10 budak hitam. Selain daripada itu. dimana lagu 10 budak hitam dimainkan untuk memperkenalkan konsep tolak.perbincangan. potensi manusia mempunyai tujuh kecerdasan dalam dirinya. tubuh kinestatik. Strategi ini boleh dilaksanakan secara individu. 9 . Contohnya.Melalui strategi pemusatan murid. ruang. manakala murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakna dan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan secara sendiri atau berkumpulan. Ini kerana. Oleh itu.menarik dan berkesan. iaitu kecerdasan-kecerdasan linguistic.berkumpulan. Menurut Gardner (1991). teori pelbagai kecerdasan ini hendaklah diaplikasikan dalam melaksanakan dan membangunkan sesuatu program intervensi . muzik. logical-matematikal. aktiviti pembilang interaktif. Interaksi di antara guru dengan murid akan lebih bersifat terbuka dan murid berpeluang untuk menonjolkan sisi kreatif dan berinisiatif yang ada dalam diri mereka. interpersonal dan intrapersonal. Sebagai contoh. Kemudiannya mereka akan menyanyikan lagu tersebut berserta lakonan seperti yang diarahkan. dengan adanya bahan-bahan tersebut guru mampu menyampaikan pelajarannya dengan lebih mudah. 3. untuk konsep penolakkan iaitu aktiviti „tolak dia‟. penglibatan aktiviti yang bersifat permainan dan penggunaan muzik yang dipercayai dapat merangsang minda murid supaya lebih mudah menerima pengajaran dan pembelajaran yang diajarkan.3 Penggunaan bahan bantu belajar (BBB) yang menarik Bahan pengajaran yang digunakan juga hendaklah bersesuaian dan kreatif. Murid akan lebih mudah untuk menghadirkan minda mereka dalam pengajaran dan pembelajaran apabila elemen muzik turut disertakan. main peranan dan bermain permainan.dan mengira jumlah yang menggunakan gambar dot yang telah ditunjukkan semasa sesi pembentangan. aktiviti tolak yang menggunakan sarang telur. murid akan memainkan peranan yang penting dan aktif dalam proses pembelajaran manakala guru hanya akan bertindak sebagai pemudahcara bagi membimbing murid dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran tersebut.

Selain daripada itu. Sekiranya guru mengabaikan tahap kesediaan murid adalah dikhuatiri murid tidak dapat bersama-sama menerokai keseronokan pengajaran dan pembelajaran tersebut. dan aktiviti „Penulis Matematik‟. Rutherford dan Ahlgren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara. untuk kedua-dua aktiviti ini bahan dan urutan pembelajaran adalah menarik serta mengikut urutan supaya murid mudah faham dan dan berminat untuk mengikuti proses pembelajaran yang seterusnya. Contohnya aktiviti penyelesaian masalah seperti aktiviti „Ceritaku Ceritamu‟ (tambah). Oleh itu. kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang tidak dikehendaki oleh guru. murid tahap 1 biasanya sukar untuk memahami proses penyelesaian masalah.Contohnya untuk intervensi ini. Ianya juga merupakan kemuncak dalam program intervensi ini kerana ianya menguji kepintaran berfikir dan kemahiran lain kemahiran fakta asas. aktiviti intervensi yang ingin dilaksanakan perlulah mengambilkira pengalaman sedia ada murid. menaakul masalah. Urutan pengajaran dan pembelajaran disusun dari mudah ke lebih kompleks supaya murid dapat mempelajarinya dan seterusnya memberikan respon seperti yang dikehendaki.menyusun data dan mengaplikasi konsep matematik itu sendiri. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. John Dewey menguatkan lagi teori ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Ini adalah penting untuk mengetahui tahap kesediaan murid untuk terhadap pengajaran dan pembelajaran tersebut. di mana ada yang betul dan ada yang salah. murid perlulah mahir dalam tambah dan tolak sebelum menyelesaikan masalah. Proses memahami penyelesaaian masalah juga adalah unik kerana perkara ini biasanya perlu dikaitkan dengan situasi dan pengalaman harian murid. 10 . Perancangan aktiviti intervensi ini juga perlu dibuat dengan menekankan penyusunan bahan-bahan pembelajaran bermula dari sesuatu yang bersifat konkrit ke abstrak.operasi.

9. 4. : Mengaplikasi. Amylia Chong Hoo Yen Nur Natasya Izwan Saiful Sindrom Autisme Lembam ADHD Autisme Masa Standard Kandungan Standard Pembelajaran Objektif : 8.00 . fizikal. 11 . 2.0 Rancangan Pengajaran Harian RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK KSSR Tajuk Kelas Nama Murid : Pra Nombor : 1 Bestari : 1.2 Menentukan kumpulan objek : 1. 2.4. : Terapi pertuturan : Buah anggur Guli Daun kering Lembaran kerja Klip video Elemen merentas Kurikulum KBKK Nilai Elemen Unsur Terapi Bahan Bantu Mengajar Penilaian P & P : Murid dinilai dengan menandakan jawapan yang betul pada lembaran kerja.6 Menentukan banyak atau sedikit : Pada akhir pembelajaran sekurang-kurangnya 80 % murid dapat: 1. Menandakan dengan betul 3 daripada 5 jawapan dalam soalan di lembaran kerja 1. :Komunikasi. 5. yakin. 3.2. mengenal pasti : Berkerjasama.00 pagi : 1. berdikari. sikap dan nilai. Melukis 3 daripada 5 jawapan dengan betul dalam soalan di lembaran kerja 2.

Murid diminta mengasingkan dan menyusun  Lihat kumpulan buah anggur mana yang banyak? guli warna mengikut warna.   Buah anggur Kad warna Cadangan soalan: Langkah 2:  Membuat kumpulan 1. Murid melihat video sekumpulan burung kecil. 2. Guru menunjukkan sejumlah guli yang berlainan warna ( warna merah dan biru) 4. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai video tersebut.  Catatan / BBM Video klip Cadangan soalan :  Apakah yang dapat dilihat dalam video ini?  Dalam video ini burung kecil ke burung besar yang banyak? Langkah 1: Pengenalan (15 minit)    Buah anggur Guli 1. 5. 2.Langkah  Set Induksi (5 minit)  Kandungan Klip video Sesi soal jawab: Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan kuantiti buah anggur tersebut. Guru menunjukkan dua kuantiti buah anggur yang berbeza di atas meja. Guru menanyakan jumlah guli yang manakah  Kumpulan anggur mana yang sedikit? yang lebih banyak. Sesi soal jawab: 3. Bawa murid keluar dari bilik darjah  Daun kering 12 .

Cadangan soalan:  Bulatan mana yang mempunyai bilangan murid yang banyak?  Kumpulan mana yang mendapat daun yang paling banyak?  Kumpulan mana yang mendapat daun sedikit?  Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak.Perkembangan (20minit)   Mengutip daun kering Sesi soal jawab: 2. 4. Murid diminta membentuk dua bulatan. Guru mengingatkan kembali tentang kuantiti buah anggur. 3. Guru bersoal jawab tentang apa yang murid dapat pada hari tersebut ( Lembaran kerja sila rujuk lampiran) 13  Lembaran kerja: Lampiran 1 & 2 . dan mana daunnya sedikit?  Langkah 3: Penilaian (15 minit)    Lembaran kerja:  Lapiran 1  Lampiran 2 1. Murid menjawab soalan pada lembaran kerja. Minta murid mengutip daun kering dalam masa 30 saat. satu bulatan kecil dan satu bulatan besar. Guru memeriksa dan membincangkan lembaran kerja Penutup (5 minit) Rumusan Sesi soal jawab 1. Guru bersoal jawab dengan murid. 2. Murid diminta mengumpul hasil kutipan mengikut kumpulan masing-masing. 2. 5. Murid diberi lembaran kerja. 3.

Refleksi : ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ 14 .

Penggunaan klip video akan menarik minat murid tambahan pula murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Mereka akan cuba mengelakkan diri dari menghadiri kelas-kelas matematik. nelayan.5. Berpandukan Rancangan Pengajaran Harian yang dirancang dan dibuat. Oleh itu selain penerapan nilai-nilai murni dalam setiap mata pelajaran. Klip video ini berkaitan suasana di dalam lat yang dipenuhi oleh gerombolan ikan. buah anggur. Ini bersesuaian dengan standart kandungan yang dirancang iaitu menentukan kumpulan objek. kreatif. Penggunaan Bahan Bantu Belajar (BBB) dalam pengajaran dan pembelajaran adalah satu alternatif dalam usaha menjayakan agenda tersebut. saya menggunakan beberapa alat atau bahan yang membantu saya memberikan kefahaman kepada murid disamping proses pengajaran dan pembelajaran akan bertambah menyeronokkan. Adalah menjadi matlamat dan kehendak Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) untuk membentuk dan melahirkan murid yang aktif. Murid yang mempunyai masalah lembam dan autisma contohnya mudah tertarik dengan bahan ICT seperti ini. baik suri rumah. arkitek lebih-lebih lagi sebagai pelajar. aktiviti-aktiviti yang boleh menambahkan kemahiran pelajar adalah satu perkara yang tidak boleh dinafikan kepentingannya.0 Kelebihan Bahan Bantu Belajar (BBB) Memang tidak dinafikan lagi bahawa pengetahuan matematik amat berguna dalam kehidupan seharian.Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab para pendidik dan pelajar sendiri untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah berjaya. Banyak kelebihan dan kebaikan bahan bantu belajar yang digunakan oleh guru untuk mengajar. Namun begitu pada masa kini. inisiatif. guli berwarna daun kering dan lembaran kerja. Tidak kira siapa pun diri kita. Klip video digunakan dalam set induksi. inovatif dan berilmu pengetahuan. kita dapati masih ramai murid yang tidak seronok atau berminat untuk mempelajari mata pelajaran matematik walaupun pelbagai bahan bantu mengajar telah digunakan dengan sepenuhnya oleh guru. 15 . Antara BBM yang digunakan ialah klip video.

Melalui aktiviti mengutip daun kering mengikut kumpulan yang dibentuk akan mendedahkan murid kepada alam sekitar. Penggunaan guli ini akan memudahkan guru mengajar dan murid akan lebih faham apa yang ingin disampaikan oleh guru. Guli yang berlainan warna seperti guli yang berwarna merah dan biru. Melalui aktiviti ini juga murid dapat menghilangkan tekanan semasa belajar disamping guru mengaplikasi teori pengajaran dan pembelajaran berasaskan pelbagai deria. Gugusan pertama sedikit kuantitinya dan yang kedua banyak kuantitinya. murid pendidikan yang mempunyai tahap kognitif yang agak randah akan lebih mengingati dan memahami isi pelajaran pada hari tersebut. guru boleh membahagikan guli tersebut kepada pelajar untuk melihat dengan lebih dekat dan memegang serta membilang sendiri kuantiti guli tersebut. Kesimpulannya.BBM yang seterusnya ialah buah anggur. Pada langkah pertama iaitu pada pengenalan. Mereka akan tertarik dengan buah tersebut dan mungkin akan meminta kepada guru untuk mendapatkan buah tersebut. guli digunakan. Murid pendidikan khas ini perlu didedahkan dengan suasana luar agar mereka dapat memberikan pengetahuan tentang alam dan mereka dapat menjalankan aktiviti harian mereka tanpa bantuan daripada orang lain. mereka akan tertarik dengan pengajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu. Pengajaran berpusatkan murid seperti ini lebih efektif jika dibandingkan dengan pengajaran yang berpusatkan guru atau dikenali sebagai „ chalk and talk style’ . Buah anggur ini dibahagikan kepada dua kumpulan. penggunaan bahan dan tempat yang berlainan akan menambahkan pengetahuan murid pendidikan khas mengenai kehidupan harian. Dengan cara memegang guli tersebut. Aktiviti luar kelas perlu akan menukar suasana proses pengajaran dan pembelajaran. Disamping memberikan kefahaman yang lebih kepada murid. Penggunaan bahan maujud seperti ini akan memberikan kefahaman kepada murid. 16 .

Oleh itu terdapat keperluan untuk membina kurikulum yang dapat menyediakan pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Sebenarnya terdapat berbagai faktor yang menjadikan mereka demikian. menarik. Individu berkeperluan khas yang berada dalam Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP) di bawah seliaan Kementerian Pelajaran Malaysia merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Disleksia.” 17 . Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat. Hiperaktif dan sebagainya. Murid pendidikan khas seperti yang diketahui mempunyai sedikit masalah yang dihadapi mereka yang menghalang mereka daripada menjadi seperti murid arus perdana. masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti. Autisme. Perkembangan Lewat. Faktor lain yang menyebabkan kanak-kanak lemah atau tidak pandai terutamanya dalam mata pelajaran matematik ialah disebabkan pengajaran guru yang sangat biasa. Untuk memenuhi keprluan individu. berfokus dan bersesuaian dengan keupayaan serta kebolehan murid tersebut. Oleh itu kanak-kanak harus menguasai kemahiran tersebut.Penguasaan kemahiran-kemahiran dalam subjek Matematik amat penting dalam menguruskan aktiviti harian.Rumusan Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanakkanak tersebut. Antaranya ialah kanak-kanak tersebut telah dilahirkan tidak seperti kanak-kanak normal yang lain kerana mengalami masalah yang tidak dapat dikesan dengan melihat kesempurnaan fizikal mereka yang sama dengan kanakkanak normal yang lain. program pengajaran dan pembelajaran yang dibentuk adalah fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997. yang menyatakan “guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran. Bukan semua kanak-kanak yang tidak pandai di dalam kelas malas belajar ataupun tidak bersungguh-sungguh semasa belajar. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas.

18 . Seperti juga sebab kegagalan penguasaan kemahiran matematik oleh murid pendidikan khas juga mempunyai beberapa penyelesaiannya yang tersendiri.Pengenalpastian sebab-sebab kegagalan penguasaan kemahiran matematik dalam kalangan murid pendidikan khas amat penting bagi guru agar mereka dapat merancang intervensi yang sesuai bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran muridmurid tersebut. RPH yang menarik dan memenuhi keperluan setiap pelajar pendidikan khas dengan stail pembelajaran yang berbeza akan memberi impak yang positif kepada murid. Intervensi ini alah langkah awal untuk mengesan murid yang mempunyai masalah dan tindakan awal terus diambil untuk mengatasi masalah tersebut. melaui penggunaan bahan bantu belajar yang menarik dan melalui intervensi. Setiap masalah mempunyai penyelesaian. Seorang guru pendidikan khas matematik perlu membuat perancangan sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah melalui pendekatan konstruktivisme. bahan bantu belajar juga amat penting untuk menarik perhatian murid terutama murid yang mempunyai masalah pembelajaran kerana tumpuan mereka terhadap sesuatu perkara amat singkat. Kegagalan dalam koordinasi motor halus dan motor kasar dan masalah pengamatan sama ada pengamatan auditori atau pengamatan visual adalah contoh beberapa masalah yang dihadapi oleh murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran yang menghalang mereka daripada menguasai kemahiran matematik pada tahap yang sama dengan murid arus perdana. Selain penggunaan bahan elektronik. Selain isi pembelajaran. penggunaan bahan relia amat penting agar murid dapat menggunakan sentuhan dan pengamatan visual yang akan menambahkan lagi pemahaman mereka terhadap apa yang diajar oleh guru. Rancangan Pengajaran Harian ( RPH) amat penting dalam menentukan kejayaan pengajaran seseorang guru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->