Refleksi Pengajaran Kekuatan Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan aktiviti p&p ialah ketegasan

dan kelantangan suara. Suara yang lantang akan memudahkan murid mendengar seterusnya membantu pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, kelantangan suara juga menunjukkan ketegasan dalam menyampaikan sesuatu. Kejelasan memberikan arahan juga merupakan kekuatan yang dikenalpasti dalam penyampaian pelajaran. Kejelasan penyampaian memainkan peranan dalam kefahaman murid. Hal ini sangat berkaitan dengan tindakan susulan murid. Arahan yang diberi jelas, memudahkan murid faham, seterusnya melakukan tugas mengikut arahan dan panduan yang diberikan. Tindakan susulan oleh murid yang tepat menunjukkan kefahaman murid terhadap penyampaian guru berkenaan isi pelajaran. Penggunaan ICT juga telah menarik minat pelajar untuk belajar cara membuat mozek. Melalui carta langkah yang dipersembahkan melalui power point ini membolehkan murid lebih faham akan langkah-langkah menghasilkan gambar dengan teknik mozek.

Kelemahan Kebersihan kelas masih menjadi kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Murid sibuk akan mengunting kertas warna tanpa mempedulikan kebersihan kelas. Kelemahan yang seterusnya ialah terdapat seorang budak hyperaktif dalam kelas berkenaan. Budak tersebut telah melakukan pelbagai perbuatan yang telah mengganggu murid lain dalam proses membuat mozek.
Cara mengatasi masalah Setiap kelemahan dan kekurangan yang dikesan memerlukan penambah baikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang.Guru perlu sentiasa bergerak dan berjalan ke setiap sudut kelas bagi memantau dan melihat setiap aktiviti yang dilakukan oleh murid ketika p&p berjalan. Kaedah ini sangat membantu guru dalam mengawal murid di dalam kelas, sama ada mengawal tingkah laku murid, atau membantu ketidak fahaman murid terhadap pelajaran secara seta merta. Perkara ini perlu dilakukan oleh setiap guru dalam proses p&p di dalam kelas. Ia menunjukkan interaksi dan komunikasi yang berkesan antara guru dengan murid. Masalah hyperaktif murid juga dapat diselesaikan melalui teknik ini.
Posted by Christina Chin Hsiao Ying ( D201

ALAT BANTU MENGAJAR : . kertas pelbagai warna. menyusun dan menampal dengan kemas. Kekemasan dan ketekunan dalam mengaplikasikan unsur seni. menyusun dan memadankan warna.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA : : : : : : : Pendidikan Seni Visual 4 Jujur 14. bentuk dan warna mozek yang sesuai untuk menghasilkan mozek kapal laut. PENERAPAN NILAI : 1. OBJEKTIF P&P : Pada akhir pembelajaran murid dapat :Memilih bahan. 2. Murid telah mempelajari teknik mozek. KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF : 1. 2. 2. 3. 7. 3. Menghargai makhluk ciptaan Tuhan. 2. PENGETAHUAN SEDIA ADA : 1. MENGAJAR: Kertas lukisan. 2011 Menggambar Mozek Kapal Laut 9:50am – 10:50am (60 Minit) 1. 3. pensel. Dapat menggunakan pelbagai warna dan bentuk mozek untuk menghasilkan kapal laut. Berfikir secara kritis dan kreatif. Murid telah biasa melihat kapal laut dalam media cetak dan elektronik. gam dan gunting. Membuat gambar kapal laut dengan teknik mozek dengan betul. Murid telah mempelajari kemahiran membentuk. Dapat membentuk. Menghargai hasil kerja yang telah dilakukan.menampal.

Penerbitan Mega Setia Emas Sdn.  Visual ruang Guru menunjukkan NILAI CATATAN/ STRATEGI PEMBELAJARAN  Teori kontekstual . Azlan Zakaria. Memberi kefahaman Guru menunjukkan gambar pelbagaikapal BBM melalui power point.1. 3. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.(2000). Hasil gambar kapal laut menggunakan teknik mozek dan pelbagai produk lain. (2004). Langkah 1 Demonstr asi ( 10minit ) 9:35am– 9:45am Memperkenalkan teknik mozeksebagai tajuk pelajaran pada hari ini. 2. 2. Dewan Bahasa Dan Pustaka.Bhd.(2003).pengangkautan air. 4. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Petaling Jaya. Mohd. Paduan Khas & Lembaran Aktiviti Pendidikan Seni Visual (Tahun 4).Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual. SUMBER RUJUKAN: Kementerian Pendidikan Malaysia.Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. LANGKA H / MASA Set Induksi ( 5 minit ) 9:30am– 9:35am ISI PELAJARAN AKTIVITI P & P Membuat rangsangan pelajaran Menarik minat pelajar Memberi tumpuan pelajar dalam pengajaran dan 1. Gambar kapal laut dalam power point Carta langkah menghasilkan kapal laut menggunakan teknik mozek. pembelajaran. 3.  Gambar kapal laut Guru bertanya kepada dalam power point murid : Pernah melihat gambar ini? Dimana? Apa yang kamu nampak menerusi gambar ini? Apa kegunaan kapal laut kepada manusia? Boleh kamu terangkan apakah ciri-cirinya Guru menunjukkanhasil TEORI menggambar kapal laut KECERGASAN PELBAGAI menggunakan teknik mozek kepada murid. Kuala Lumpur.

kepada murid tentang teknikmozek yang betul. Menentukan gambar lakaran bagi sebuah kapal laut – ciri:  Badan  Corong asap  Tingkap dan pintu keperluan asas menggambar kapal laut menggunakan teknik mozek.      Tekun Teliti Prihatin Bekerjasama Sabar ABM Guru menerangkancara membuat lakaran kapal laut mestilah: ♣ Mudah ♣ Besar ♣ Ringkas Murid memahami langkah 1. BBM  Gambar kapal laut menggunakan teknik mozek.  Carta langkahmenggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point .

. TEORI Guru menunjukkan KECERGASAN langkah 2. PELBAGAI Murid memahamicara memotong kertas  Visual ruang warna.  Teori belajar cara belajar NILAI Tekun Teliti Prihatin Bekerjasama Sabar      BBM  Carta langkahmenggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point.Langkah 2 ( 10 minit ) 9:45am– 9:55am Memberi kefahaman kepada murid tentang cara memotong kertas warna sebaiknya 1cm x 1cm.

Langkah 3 ( 10 minit ) 9:55am– 10:05am Memberi kefahaman kepada murid tentangmenampal permukaan laut dengan teknik mozek yang betul. Murid memahami cara menampal dan  menyusun kertas warna  pada permukaan laut    Teori konstruktivisme NILAI Tekun Teliti Prihatin Bekerjasama Sabar BBM  Carta langkahmenggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point. Guru menunjukkan langkah 4 dan 5. Guru menunjukkan langkah 3. Guru menekankan dalam urusan kerja menghalus dan Teori pembelajaran masteri NILAI  Sabar  Prihatin . ngkah 4 ( 15minit ) 10:05am– 10:20am Mengaplikasikan prinsip – prinsip menggambar menggunakan teknik mozekuntuk menghasilkankapal laut.

 Bersungguh – sungguh BBM Murid dapatmenghasilkangam bar kapal laut menggunakan teknik mozek.  CONTOH Hasil menggambar kapal laut menggunakan teknik mozek.kesesuaian warna. Penilaian kemuncak Guru mengambil sampel secara rawak Guru bertanyakan murid : Teori kecergasan pelbagai .

sungguh TEORI KECERGASAN PELBAGAI Visual ruang . Guru meminta murid membuat kritikan 2. Penambahbaikan dan 3. Merumus kerja menggunakan teknik mozekmenggamba rkapal laut.( 5 minit ) 10:20am– 10:25am 1. pemulihan Penutup ( 5 minit ) 10:25am – 10:30am 1. 2. NILAI Jujur Prihatin Bersungguh . Kemasan  Cantik atau gambar kapal laut ini? Apakah yangkomen  anda tentang hasil ini?  Bagaimanakah untuk  menjadikangambar kapal laut ini lebih menarik dan cantik? Apakah yang anda perolehi daripada kerja menghasilkan gambar kapal  lautdengan menggunakan teknikmozek tadi? Sila beri komen anda dari segi kekuatan dan kelemahan dalam kerja anda. Gambar lakaran Kesan mozek dan susunannya 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful