Refleksi Pengajaran Kekuatan Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan aktiviti p&p ialah ketegasan

dan kelantangan suara. Suara yang lantang akan memudahkan murid mendengar seterusnya membantu pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, kelantangan suara juga menunjukkan ketegasan dalam menyampaikan sesuatu. Kejelasan memberikan arahan juga merupakan kekuatan yang dikenalpasti dalam penyampaian pelajaran. Kejelasan penyampaian memainkan peranan dalam kefahaman murid. Hal ini sangat berkaitan dengan tindakan susulan murid. Arahan yang diberi jelas, memudahkan murid faham, seterusnya melakukan tugas mengikut arahan dan panduan yang diberikan. Tindakan susulan oleh murid yang tepat menunjukkan kefahaman murid terhadap penyampaian guru berkenaan isi pelajaran. Penggunaan ICT juga telah menarik minat pelajar untuk belajar cara membuat mozek. Melalui carta langkah yang dipersembahkan melalui power point ini membolehkan murid lebih faham akan langkah-langkah menghasilkan gambar dengan teknik mozek.

Kelemahan Kebersihan kelas masih menjadi kelemahan dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Murid sibuk akan mengunting kertas warna tanpa mempedulikan kebersihan kelas. Kelemahan yang seterusnya ialah terdapat seorang budak hyperaktif dalam kelas berkenaan. Budak tersebut telah melakukan pelbagai perbuatan yang telah mengganggu murid lain dalam proses membuat mozek.
Cara mengatasi masalah Setiap kelemahan dan kekurangan yang dikesan memerlukan penambah baikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang.Guru perlu sentiasa bergerak dan berjalan ke setiap sudut kelas bagi memantau dan melihat setiap aktiviti yang dilakukan oleh murid ketika p&p berjalan. Kaedah ini sangat membantu guru dalam mengawal murid di dalam kelas, sama ada mengawal tingkah laku murid, atau membantu ketidak fahaman murid terhadap pelajaran secara seta merta. Perkara ini perlu dilakukan oleh setiap guru dalam proses p&p di dalam kelas. Ia menunjukkan interaksi dan komunikasi yang berkesan antara guru dengan murid. Masalah hyperaktif murid juga dapat diselesaikan melalui teknik ini.
Posted by Christina Chin Hsiao Ying ( D201

gam dan gunting. 3. PENERAPAN NILAI : 1. 2011 Menggambar Mozek Kapal Laut 9:50am – 10:50am (60 Minit) 1. 3. pensel. Murid telah mempelajari teknik mozek. bentuk dan warna mozek yang sesuai untuk menghasilkan mozek kapal laut. menyusun dan memadankan warna.menampal. Dapat menggunakan pelbagai warna dan bentuk mozek untuk menghasilkan kapal laut. ALAT BANTU MENGAJAR : . Membuat gambar kapal laut dengan teknik mozek dengan betul. Dapat membentuk.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATA PELAJARAN TAHUN TARIKH BIDANG AKTIVITI TAJUK MASA : : : : : : : Pendidikan Seni Visual 4 Jujur 14. 3. 7. MENGAJAR: Kertas lukisan. Berfikir secara kritis dan kreatif. Kekemasan dan ketekunan dalam mengaplikasikan unsur seni. 2. PENGETAHUAN SEDIA ADA : 1. OBJEKTIF P&P : Pada akhir pembelajaran murid dapat :Memilih bahan. KEMAHIRAN BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF : 1. kertas pelbagai warna. 2. 2. menyusun dan menampal dengan kemas. Menghargai hasil kerja yang telah dilakukan. 2. Menghargai makhluk ciptaan Tuhan. Murid telah biasa melihat kapal laut dalam media cetak dan elektronik. Murid telah mempelajari kemahiran membentuk.

2. LANGKA H / MASA Set Induksi ( 5 minit ) 9:30am– 9:35am ISI PELAJARAN AKTIVITI P & P Membuat rangsangan pelajaran Menarik minat pelajar Memberi tumpuan pelajar dalam pengajaran dan 1.  Visual ruang Guru menunjukkan NILAI CATATAN/ STRATEGI PEMBELAJARAN  Teori kontekstual . Paduan Khas & Lembaran Aktiviti Pendidikan Seni Visual (Tahun 4). Mohd.(2000). Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.pengangkautan air.(2003). Azlan Zakaria. Memberi kefahaman Guru menunjukkan gambar pelbagaikapal BBM melalui power point.Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual. Petaling Jaya.Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. pembelajaran. 3. Dewan Bahasa Dan Pustaka. 3. Hasil gambar kapal laut menggunakan teknik mozek dan pelbagai produk lain.Bhd.  Gambar kapal laut Guru bertanya kepada dalam power point murid : Pernah melihat gambar ini? Dimana? Apa yang kamu nampak menerusi gambar ini? Apa kegunaan kapal laut kepada manusia? Boleh kamu terangkan apakah ciri-cirinya Guru menunjukkanhasil TEORI menggambar kapal laut KECERGASAN PELBAGAI menggunakan teknik mozek kepada murid. Penerbitan Mega Setia Emas Sdn. 2. Gambar kapal laut dalam power point Carta langkah menghasilkan kapal laut menggunakan teknik mozek. Kuala Lumpur.1. SUMBER RUJUKAN: Kementerian Pendidikan Malaysia. Langkah 1 Demonstr asi ( 10minit ) 9:35am– 9:45am Memperkenalkan teknik mozeksebagai tajuk pelajaran pada hari ini. 4. (2004).

kepada murid tentang teknikmozek yang betul.  Carta langkahmenggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point . BBM  Gambar kapal laut menggunakan teknik mozek.      Tekun Teliti Prihatin Bekerjasama Sabar ABM Guru menerangkancara membuat lakaran kapal laut mestilah: ♣ Mudah ♣ Besar ♣ Ringkas Murid memahami langkah 1. Menentukan gambar lakaran bagi sebuah kapal laut – ciri:  Badan  Corong asap  Tingkap dan pintu keperluan asas menggambar kapal laut menggunakan teknik mozek.

 Teori belajar cara belajar NILAI Tekun Teliti Prihatin Bekerjasama Sabar      BBM  Carta langkahmenggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point. PELBAGAI Murid memahamicara memotong kertas  Visual ruang warna.Langkah 2 ( 10 minit ) 9:45am– 9:55am Memberi kefahaman kepada murid tentang cara memotong kertas warna sebaiknya 1cm x 1cm. . TEORI Guru menunjukkan KECERGASAN langkah 2.

Guru menekankan dalam urusan kerja menghalus dan Teori pembelajaran masteri NILAI  Sabar  Prihatin .Langkah 3 ( 10 minit ) 9:55am– 10:05am Memberi kefahaman kepada murid tentangmenampal permukaan laut dengan teknik mozek yang betul. Guru menunjukkan langkah 4 dan 5. ngkah 4 ( 15minit ) 10:05am– 10:20am Mengaplikasikan prinsip – prinsip menggambar menggunakan teknik mozekuntuk menghasilkankapal laut. Guru menunjukkan langkah 3. Murid memahami cara menampal dan  menyusun kertas warna  pada permukaan laut    Teori konstruktivisme NILAI Tekun Teliti Prihatin Bekerjasama Sabar BBM  Carta langkahmenggambar kapal laut dengan menggunakan teknik mozek dalam power point.

kesesuaian warna.  Bersungguh – sungguh BBM Murid dapatmenghasilkangam bar kapal laut menggunakan teknik mozek. Penilaian kemuncak Guru mengambil sampel secara rawak Guru bertanyakan murid : Teori kecergasan pelbagai .  CONTOH Hasil menggambar kapal laut menggunakan teknik mozek.

Guru meminta murid membuat kritikan 2. Gambar lakaran Kesan mozek dan susunannya 3. Penambahbaikan dan 3. Merumus kerja menggunakan teknik mozekmenggamba rkapal laut. Kemasan  Cantik atau gambar kapal laut ini? Apakah yangkomen  anda tentang hasil ini?  Bagaimanakah untuk  menjadikangambar kapal laut ini lebih menarik dan cantik? Apakah yang anda perolehi daripada kerja menghasilkan gambar kapal  lautdengan menggunakan teknikmozek tadi? Sila beri komen anda dari segi kekuatan dan kelemahan dalam kerja anda.( 5 minit ) 10:20am– 10:25am 1. pemulihan Penutup ( 5 minit ) 10:25am – 10:30am 1.sungguh TEORI KECERGASAN PELBAGAI Visual ruang . 2. NILAI Jujur Prihatin Bersungguh .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful