GAYA BAHASA

1. GAYA BAHASA Simile MAKSUD Perbandingan yang menggunakan perkataan (bak, seperti, umpama, macam dll) Memberikan sifat manusia kepada benda/objek (yg bukan manusia) Singkatan perkataan Perbandingan langsung antara konkrit dan abstrak Pengulangan baris, ayat atau rangkap Perulangan perkataan/ayat pada bahagian awal CONTOH Seperti aur dengan tebing

2.

Personifikasi

Kesedihan yang mencengkam jiwa

3. 4. 5 6.

Sinkof Metafora Perulangan Anafora

Ku, tak, nak, kau, Air mata kegembiraan, perahu hidup, layar kehidupan dll

7.

Epifora

8.

Responsi

9. Inversi 10. Diksi

Kau ku cinta Kau ku rindu Kau ku benci Perulangan perkataan/ayat pada Aku cinta kau bahagian akhir Aku rindu kau Aku benci kau Perulangan perkataan/ayat pada Aku masih di sini bahagian tengah Dia masih di sini Kita masih di sini Pembalikan kata Sedih tidak, perut sakit dll Pemiihan bahasa

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.