ALATAN TANGAN KERJA PAIP

1. Perengkuh paip

Kengunaan - untuk memegang batang paip BG ketika memasang atau membuka penyambung paip 2. Sepana boleh laras
o

o Kegunaan - untuk membuka kepala pili 3. Sepana hujung terbuka

Kegunaan - untuk membuka kepala pili 4. Playar gabung
o

o

kegunaan - untuk memegang objek silinder, memotong wayar dan memutar nat kecil