Bidang: Daya dan Tenaga Tajuk: Pergerakan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.

1 Memahami laju Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 2.1.1 Menyatakan objek yang laju bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Objektif : Murid berupaya untuk : 1. Memahami objek yang laju bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. CADANGAN AKTIVITI Guru memilih dua orang murid yang mempunyai saiz yang berbeza untuk berlumba lari di padang. Murid diminta untuk membandingkan kelajuan diantara dua orang murid yang telah dipilih untuk berlari. CADANGAN KOMUNIKASI 1. Siapakah yang akan sampai dahulu ke garisan penamat? 2.Mengapakah murid ini sampai dahulu?

Masa: 60 minit (2 waktu) FASA 1. Persediaan Memerhati Menyoal Indikator amalan 1.1.1 menggunakan deria penglihatan, sentuhan, rasa atau bau. 1.1.2 menumpukan pemerhatian kepada objek, perkataan, ayat atau teks menyeluruh 2. Imaginasi

Meramal Membuat hipotesis Indikator amalan 2.1.2 menghasilkan idea secara berterusan

Guru memberikan contoh beberapa model kenderaan seperti basikal, motorsikal,kereta,lori dan kapal terbang. Guru memberikan situasi berdasarkan kenderaan yang diberikan.

1.Sekiranya anda ingin pergi ke Kuala Lumpur dalam masa dua jam,kenderaan manakah yang akan anda pilih untuk dinaiki agar sampai dengan lebih cepat? 1.Berapakah jarak yang dapat diukur dengan menggunakan tiga buah buku yang diisi dibawah landasan?

3. Perkembangan Menguji hipotesis Indikator amalan

Guru meminta menjalankan aktiviti kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bola ping-pong landasan kayu dan buku.

4.1.1 memberi pelbagai kategori atau aspek 3.2.3 Membuat wajaran

Murid diminta membina landasan dengan menggunakan tiga buah buku terlebih dahulu. Murid diminta menetapkan jarak dan mengukur jarak yang dilalui oleh bola ping-pong untuk sampai ke hujung landasan. Murid diminta melepaskan bola ping-pong di hujung atas bahagian landasan dan mengambil kira masa untuk bola ping-pong tersebut sampai ke hujung landasan akhir. Langkah diatas diulangi dengan menambahkan bilangan buku sebanyak enam buah untuk membolehkan bola ping-pong bergerak lebih laju. Murid merekodkan pemerhatian dengan mencatat masa bola pingpong sampai ke hujung landasan. Bilangan buku 3 6 Masa yang diambil Ulangi langkah diatas dengan menambah bilangan buku sebanyak enam buah. Adakah masa yang diambil semakin lambat atau semakin laju dengan menggunakan enam buah buku atau tiga buah buku.

Murid diminta mencatatkan hasil aktiviti yang dijalankan. 4. Tindakan Melapor Indikator amalan 4.1.2 menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami. Murid membuat kesimpulan berdasarkan data yang diperolehi. -semakin tinggi landasan semakin singkat masa yang diambil untuk bola ping-pong sampai ke hujung landasan. Guru menerangkan bahawa konsep pelajaran pada hari itu dengan menjelaskan hipotesis yang dibuat samaada betul atau salah. 1.Apakah yang dapat anda simpulkan berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan sebentar tadi?

Pentaksiran KPS 3-K2,K3 KPS 4-K2,K3 KPS 5-K2, KMS1-K1, K2,K3 KMS3-K1,K2, K3,K4 Nilai dan Sikap Bekerjasama, berdisiplin, teliti