P. 1
peranan sosialisasi

peranan sosialisasi

|Views: 134|Likes:
ELM 3104
ELM 3104

More info:

Published by: Noor Farrah Wahida Murad on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

PENGENALAN

Sosialisasi merupakan proses seseorang individu mempelajari dan menerima nilai, sikap, kemahiran yang dipunyai oleh keluarga/ masyarakat bagi membentuk personalitinya yang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat tersebut. Sosialisasi dapat membantu seseorang memainkan peranan sosialnya dengan sempurna.

Sosialisasi dapat membantu mengekalkan idea-idea,nilai-nilai dan pola-pola tingkah laku yang menyatukan masyarakat supaya terus kekal walaupun ahli-ahli masyarakatnya silih berganti. Melalui sosialisasi kebudayaan manusia dapat dipindahkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Tanpa sosialisasi seseorang tidak dapat berinteraksi,bekerja dalam satu kumpulan atau melakukan kawalan diri.

Sosialisasi berlaku secara sedar dan tidak sedar. Walaupun kanak-kanak diajar cara bertingkah laku mengikut budayanya namun nilai-nilai yang baik dan buruk rumah,sekolah atau masyarakat turut mempengaruhi mereka. Proses sosialisasi berlaku dalam tiga jenis. Pertama ,sosialisasi primer (permulaan) iaitu proses ini berlaku pada peringkat awal kanak-kanak. Kanak-kanak mempelajari konsep diri,psikomotor,penaakulan dan kemahiran bahasa daripada keluarganya. Kedua,sosialisasi sekunder (penyertaan) iaitu berlaku pada peringkat kanak-kanak,remaja dan dewasa.pada peringkat ini akan berlaku proses pengembangan konsep diri,menerima konsep baru,berlaku perubahan dan penyesuaiaan akibat daripada interaksi dengan rakan sebayasekolah,media massa dan masyarakat. Ketiga sosialisasi semula(resosialisasi).Proses ini mungkin berlaku atau tidak berlaku pada seseorang.Sosialisasi semula ini berlaku akibat daripada perubahan secara drastik,mendadak,radikal atau terpaksa yang dialami oleh seseorang.Misalnya berlaku akibat kemalangan,revolusi, peperangan, perubahan kepercayaan, bencana ,ketagihan dadah dan perubahan politik.Konsep kendiri sikap dan taakulan seseorang itu akan berubah dengan cepat akibat daripada situasi diatas. Antara agen yang membentuk dan mempengaruhi sosialisasi ialah guru, keluarga , sekolah, rakan sebaya, media massa , dan komuniti atau masyarakat. di

1

Didikan ibu bapa yang yang longgar banyak menghadapi masalah.sikap.Ibu bapa senang membentuk perwatakan anak-anak mereka semenjak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kesimpulannya.Tanggungjawab mendidik anak-anak dan menjaga ahli keluarga yang sakit dijalankan bersama disamping membantu ekonomi keluarga.Ibu bapa yang tegas melahirkan anak-anak yang kuat disiplin. KELUARGA Keluarga merupakan agen sosial yang banyak mempengaruhi perkembangan kanakkanak. Keperibadian anak-anak banyak bergantung kepada didikan ibu bapa. Anak-anak waktu lahirnya adalah ibarat kain putih. ibu bapa adalah orang yang paling peka terhadap perkembangan moral seseorang kanak-kanak pada peringkat awal.bapa dan ibu saudara serta sepupu. (a) Keluarga Asas Terdiri daripada bapa.Kebanyakkan proses interaksi anak-anak berlaku di rumah .Terpulang kepada ibu bapa mencorakkannya.Peranan dan tanggungjawab agen sosialisasi dalam Pendidikan Moral : 1.norma dan nilai-nilai.Terdapat dua jenis keluarga dalam sesebuah masyarakat iaitu keluarga asas dan keluarga kembangan.nenek.Daripada ibu bapa anakanak akan mempelajari kemahiran.Oleh itu pemupukan nilai dilakukan bukan sahaja oleh ibu bapa tetapi juga oleh anggota keluarga yang lain seperti datuk. Ibu bapa menjadi model utama yang boleh dicontohi anakanak.Keluarga yang porak peranda latar belakangnya tidak akan berjaya melahirkan anak-anak yang optimis sudut pandangannya dalam kehidupan. ibu yang ada ikatan perkahwinan yang sah dan mempunyai anak-anak sendiri atau anak angkat dan tinggal bersama. Kanak-kanak 2 .Tanggungjawab membentuk tingkah laku anak-anak dijalankan sepenuhnya oleh ibu dan bapa. (b) Keluarga kembangan Keluarga kembangan ialah keluarga yang terdiri daripada sebuah atau beberapa keluarga asas dan ahli-ahli keluarganya dan tinggal bersama.tidak ada noda dan dosa.Ibu bapa akan mengajar anak-anak berhubung dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Individu ini cenderung untuk mengikuti pandangan. Rakan sebaya yang tinggi sahsiahnya akan dapat membentuk kumpulannya kearah peribadi yang mulia dan begitulah sebaliknya jika tersalah memilih kawan.nilai dan sikap rakanrakan sebaya mereka. saiz keluarga juga akan mempengaruhi proses sosialisasi individu. cerdas dan lebih bersopan santun. Mereka mempunyai minat dan matlamat yang sama dalam alam persekolahan . 2.Kumpulan rakan sebaya kebanyakkannya dari status sosial yang sama . contohnya di antara adik beradik.Apabila mencapai peringkat remaja pengaruh rakan sebaya bertambah penting kerana mereka menghabiskan masa bersama lebih banyak daripada bersama ibu bapa.Contohnya bermain. Kanak-kanak ini juga akan menjadi lebih aktif.iaitu dengan interaksi secara lisan dan fizikal antara individu. ibubapa yang mengamalkan sikap bebas akan mendapati sikap anak-anaknya tidak bersopan-santun. akan mendapati anak-anak mereka menpunyai keyakinan diri yang tinggi. 3 . Sebaliknya. apabila membuat keputusan-keputusan penting. Rakan sekolah ialah kumpulan individu yang mempunyai umur dan taraf sosial yang hampir sama. Asuhan memainkan peranan yang penting dalam proses s o s i a l i s a s i i n d i v i d u .Selain itu. I b u b a p a ya n g bersikap penguasaan serta autokratik akan mendapati anak-anaknya begitu taat pada arahan tetapi menjadi pasif dalam tingkah laku mereka. RAKAN SEBAYA Rakan sebaya seseorang kanak-kanak terdiri daripada mereka yang sebaya dengannya serta berkongsi minat dan aktiviti yang sama.akan diasuh menerusi proses praktis pemeliharaan dan menerusi tingkah laku yang akan diteladani.hobi dan lain-lain aktiviti secara bersama selaras dengan kehendak budaya dan iklim sekolah. tidak bertanggungjawab dan tidak boleh berdikari. (a) Rakan sekolah Rakan sekolah boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang.belajar.Ibubapa yang mengamalkan cara demokrasi dan membincangkan masalah-masalah dengan anak-anak mereka serta mempertimbangkan pendapat anak-anak.

Kadangkadang nilai dan norma ini bertentangan dengan nilai dan norma keluarga atau tradisi.Ahli kumpulan remaja biasanya mempunyai subbudaya tertentu.(b) Rakan luar sekolah Adalah kumpulan rakan sebaya dalam kumpulan bermain.Murid akan menjadi pasif serta tidak terdorong untuk memberi pendapat.satu geng atau satu clique. Suasaan sosio emosinya yang dipenuhi ketegangan tidak menggalakkan interaksi guru dan murid.jenis-jenis pakaian.Mereka cuba menghayati subbudaya ini supaya mereka diterima dan disanjung oleh kumpulannya. nilai dan norma-norma kumpulan tersendiri.muzik.Mereka belajar berdikari dan membentuk peraturan.demokratik dan laissez-faire. Aktiviti-aktiviti kumpulan lebih berbentuk acara sukarela.Suasana sosio emosi yang demokratik akan menggalakkan perkembangan yang positif dan meningkatkan kemahiran sosial.Guru yang autokratik tidak bersedia mendengar pandangan dan pendapat murid. Dalam merealisasikan matlamat pendidikan negara. Guru pendidikan moral bukan sahaja mengajarkan nilai-nilai moral kepada murid-murid tetapi harus menghayatu serta mengamalkannya. GURU Seseorang guru mempunyai gaya kepimpinan yang tersendiri kerana ada guru yang bersifat autokratik. Peranan utama guru ialah sebagai seorang pendidik.cara bercakap. tugas menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar kita adalah tanggungjawab guru Pendidikan Moral. Mereka ialah „Role Model‟ yang merupakan kayuukur kepada perkembangan moral pada pandangan pelbagai pihak.Ini akan menimbulkan bibit-bibit konflik antara golongan tua dan golongan muda. seorang guru bertanggungjawab untuk mendidik murid-murid iaitu 4 . khususnya pelajar-pelajat di sekolah tersebut. 3.nilai dan norma kumpulan rakan sebayanya. Guru Pendidikan Moral mempunyai tanggungjawab yang penting.Guru yang demokratik memberi kesan yang positif kerana pelajar-pelajar diberi ruang untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka. Selain daripada perlu menyampaikan pelajarannya dengan berkesan. Sehubungan itu. Beliau perlu menjadi contoh kepada pelajarnya.

peranan guru ketika ini amatlah penting dalam memberi nasihat. Guru hendaklah mendidik pelajarnya cara berhubung. rohani. Dalam hal ini. pembimbing. dan menyertai pertandingan. guru merupakan insan terpenting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. guru juga berperanan dalam mendidik murid-muridnya berakhlak mulia supaya mereka menjadi insan yang mulia. pendidikan moral dan agama adalah penting. kaunselor. berbincang. jurulatih. ikhtiat hidup di hutan. mengendalikan bengkel dan sebagainya. rohani. Seterusnya. Antaranya pengalaman mengembara. guru juga berperanan sebagai penasihat kepada ibu bapa. Hal ini kerana guru merupakan insan yang paling dipercayai oleh ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak mereka di rumah dengan cara yang terbaik dan berkesan. Oleh yang demikian. Guru juga perlu mendedahkan murid-muridnya dengan pengalaman-pengalaman tertentu. adab berpakaian. Sekiranya ibu bapa mempunyai masalah berkaitan dengan anak mereka. menyampai maklumat. Kesimpulannya. Sehubungan itu. guru haruslah mengetahui latar belakang keluarga muridnya. Guru haruslah menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa supaya perkembangan murid di sekolah dan di rumah dapat diikuti. intelek dan sosial. berkomunikasi. dorongan dan bimbingan kepada ibu bapa supaya mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak mereka dan membantu anak mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta pengembangan jasmani. Hal ini adalah berkaitan dengan kegiatan kokurikulum di sekolah. Guru juga bertanggungjawab dalam menyimpan semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka dan tidak membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. intelek dan sosial anak mereka. Di samping itu. Guru berperanan dalam mengajar. penasihat dan role model kepada 5 .dengan memberi ilmu. Hal ini kerana guru merupakan insan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid dengan segala ilmu pengetahuan supaya mereka dapat mengembangkan segala aspek yang ada dalam diri mereka iaitu dari segi jasmani. adab bergaul dan sebagainya supaya mereka menjadi insan yang berilmu dan bersahsiah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hal ini kerana guru berperanan sebagai seorang pendidik. emosi. adab makan. emosi. memberi pendedahan dan pengalaman serta mendidik murid-muridnya berakhlak mulia. guru merupakan insan yang terbaik untuk mereka meluahkan perasan dan masalah serta meminta nasihat dan dorongan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

bowling dan renang.Pentadbir hendaklah berupaya membentuk satu struktur dan amalan yang mengintegrasikan maklum balas.persekitaran serta budaya sekolah juga berperanan mempengaruhi sosialisasi kanak-kanak atau pelajar.Cara pentadbiran sekolah. Kanak-kanak menghabiskan masa enam hingga lapan jam setiap hari di sekolah. emosi. merancang. berkomunikasi. Guru juga sangat berpengaruh disekolah.membuat 6 .Semua ini dipengaruhi oleh perubahan dalam bidang ekonomi.Gaya penampilan. Hal ini supaya mereka dapat mendidik dan melahirkan anak bangsa yang berkualiti.kemudahan-kemudahan dan budaya sekolah akan mempengaruhi sosialisasi seseorang kanak-kanak. intelek dan sosial. mengurus. rohani. Semua ini menjadi agenda utama dalam perubahan pendidikan kerana mutu sukan negara dalam sukansukan ini semakin meningkat.murid-murid dan masyarakat. politik. Manusia memberikan nilai-nilai tertentu kepada sesuatu perkara. . Sesuatu perubahan tidak sahaja berasaskan suatu himpunan keadaan : perubahan di dalam dan di luar sistem sekolah atau sebuah sekolah juga perlu difikirkan. golf. bersahsiah dan seimbang dari segi jasmani. mengajar. (a) Pentadbir Pentadbir yang efektif adalah penting untuk mewujudkan suasana mendorong pengajaran yang bermakna dan menyeronokkan. 4.sikap kepimpinannya memainkan peranan dalam proses sosialisasi individu. Kegiatan ko kurikulum pula berubah daripada permainan bola sepak dan sepak takraw kepada permainan skuasy. berfikir. Oleh yang demikian. sosiologi masyarakat dan perubahan dasar kerajaan. Institusi pendidikan merupakan satu pertubuhan yang ditubuhkan untuk mencapai objektif pendidikan secara berterusan. Faktor-faktor persekitaran akan mempengaruhi input organisasi pendidikan dan output organisasi pendidikan tersebut akan digunakan oleh alam sekitarnya. menangani masalah dan berusaha ke arah perkembangan kendiri. berpengetahuan.Ini bermakna individu-individu. menilai. menyediakan bahan pengajaran pembelajaran. guru perlu mempunyai kemahiran profesional seperti kemahiran belajar.Citarasa dan kehendak manusia berbeza-beza. SEKOLAH DAN INSTITUSI PENGAJIAN Sekolah adalah agen mempersiapkan diri pelajar dengan persekitarannya.

makmal.misi dan visi sekolah. Iklim sekolah ialah sifat dan suasana yang terdapat dalam sesebuah sekolah.Iklim sekolah sangat penting untuk melahirkan insan yang baik dan dapat membantu perkembangan pelajar selaras dengan FPN iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Pengurusan fizikal yang berkesan mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran pelajar dan guru dalam suasana yang tenteram. Dua faktor utama membentuk budaya sekolah ialah input sekolah yang berunsurkan sumber iaitu saiz bilik darjah.bentuk kurikulum. rohani dan intelek. Iklim dan Fizikal Budaya sekolah merangkumi aspek-aspek seperti ilmu.(JERI).tahap penyeliaan. 7 .aspek sosial sekolah dan aspek budaya sekolah.emosi. perasaan kekitaan dan iklim pengajaran dan pembelajaran.padang. kepimpinan guru. (b) Budaya.bahan kurikulum.selesa.kantin dan lain-lain.insan. menilai budaya moral sekolah.budaya komunikasi.Aspek fizikal sekolah meliputi semua insfrastruktur yang terdapat di kawasan sekolah seperti bangunan.ada beberapa ciri keberkesanan pengurusan aspek fizikal sekolah iaitu kebersihan. Aspek yang mempengaruhi iklim sekolah ialah aspek fizikal sekolah.refleksi dan amalan-amalan dan tindak balas yang diterima berlandaskan aspek-aspek berikut:    mengesan kecekapan pentadbiran sekolah.ibu bapa dan masyarakat setempat membantu keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah pada tahap maksimum.budaya bilik darjah dan budaya kepimpinan.pusat sumber.Keadaan fizikal sesebuah sekolah memainkan peranan penting dalam mencorakkan tingkah laku pelajar-pelajarnya. Kerjasama yang erat antara pihak sekolah.tandas bengkel.pembelajaran setiap pelajar.moral budaya kerja.bahan pengajaran dan pembelajaran dan kemudahan fizikal yang lainFaktor kedua ialah faktor-faktor proses pengurusan sekolah iaitu kepimpinan pentadbiran.keselesaan dan keindahan persekitaran. menilai secara moral guru-guru dibawah pentadbirannya.nisbah guru-pelajar.harmoni dan menyeronokkan.keadaan bangunan sekolah.keselamatan.

cekap bersih dan amanah.pencapaian diutamakan” . Ahli psikologi Margaret Mead telah menjalankankajian keatas beberapa masyarakat primitif. Mead mendapati dalam masyarakat Samoa terdapat zaman perantaraan yang harmoni antara zaman kanakkanak dan dewasa.peraturan dan norma-norma tertentu untuk mewujudkan satu keadaana yang harmonis. MASYARAKAT Masyarakat ditakrifkan sebagai satu kumpulan manusia yang hidup bersosial bersama di sesuatu tempat dengan adanya peraturan.Jika pemimpin menekankan nilai kerajinan dan peningkatan produktiviti akan menghasilkan ahli-ahli yang bersikap tekun.”Malaysia Boleh”dan ”Cemerlang.Slogan seperti ” 1 Malaysia:r akyat didahulukan. Masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan mempunyai peranan yang tidak kurang pentingnyadalam membentuk personaliti anggotanya. ya n g J a r a n g t e r d a p a t p r b u a t a n kurang bermoral di dalam masyarakat tersebut kerana setiap anggotanya dianggap sebagai ahli keluarga terdekat yang perlu dijagai dengan sempurna.p u n c a n ya t a b a g i m e n i m b u l k a n s e b a r a n g k e r u n s i n g a n . Masyarakat yang sensitive melahirkan kanak-kanak yang peka t e r h a d a p k e a d a a n sekeliling.rajin membut sesuatu dengan bersungguh tanpa cepat putus asa. Mereka dibimbing oleh masyarakat sekeliling dan hidup ditentukan dengan jelas melalui p e m u a f a k a t a n d a n t i d a k t e r d a p a t p u n c a . 8 .5.aturan serta menjalankan amalan hidup untuk kepentingan bersama. Menurut Kohlberg (1981) pula kanak-kanak perlu berinteraksi dngan masyarakat tidak kira tahap umur kerana ini membolehkan m e r e k a pertingkahlaku sesuai dengan norma-norma masyarakat seperti orang dewasa.Kelompok ini mempunyai pemimpin . Kajian beliau di AmerikaSyarikat adalah sebaliknya.Gemilang dan Terbilang ”sering dilaungkan oleh pemimpin kita bertujuan untuk membentuk masyarakat yang dinamik dan progresif serta mengamalkan nilai-nilai murni . . Masyarakatnya tidak mempedulikan hal orang lain menyebabkan pelbagai perbuatan kurang bermoral dari peringkat kanak-kanak lagi.

6. Selain faktor dalaman manusia itu sendiri. Antara faktor luaran tersebut ialah peranan media massa yang menjadi topik utama dalam artikel kali ini. Sebelum ini kita telah pun berbicara mengenai keruntuhan akhlak anggota masyarakat. teknologi media telah diterima dan diperkasa oleh manusia sebagai suatu "kuasa baru" dalam kehidupan seharian mereka. majalah. media massa terus mengukuhkan posisinya sebagai sarana penting manusia untuk pelbagai perkara. Ia merupakan agen sosialisasi dan memainkan peranan penting di dalam menanam dan menggalakkan amalan-amalan berakhlak di dalam masyarakat. mentaliti dan sahsiah umat khasnya yang beroperasi 24 jam. dn televisyen. Cerita-cerita di radio dan televisyen harus dipertingkatkan lagi hingga tercipta deretan “hero” dan “heroin” yang wajar dijadikan teladan dan dapat mengilhamkan kanak-kanak serta remaja untuk membina sifat-sifat yang terpuji. Media massa merupakan satu mekanisme yang mempunyai pengaruh yang amat besar dan berkesan di dalam pembentukan keperibadian manusia. radio. akhbar. seiring dengan peredaran zaman dan kemajuan peradaban dunia. Melalui buku. Media massa tersebut perlu bebas dari cengkaman faham sekularisme. faham kebendaan dan dorongan untuk hidup secara mewah dan berpoya-poya. Bermula dengan perkembangan mendadak media cetak pada sekitar abad ke-16. dituruti media elektronik pada abad ke-19 dan kini ledakan media internet. khususnya generasi muda hari ini yang wajar dicari jalan solusinya. Para petugas media massa hendaklah meningkatkan rasa akauntabiliti. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa sejak beberapa abad lampau hinggalah pada zaman milenium ini. tanggungjawab dan kewajipan mereka untuk memihak dan menegakkan nilai-nilai luhur seperti kebenaran dan kejujuran. Faktor-faktor yang mendorong kepada kemelut ini juga telah kita kongsi bersama. MEDIA MASSA Adibah Amin (1990) menghujahkan bahawa keruntuhan dan pembinaan mora boleh berlaku melalui pengaruh media massa. Media massa mampu mencorakkan hati budi. 9 . faktor-faktor luaran juga dikenal pasti menjadi barah penyakit sosial yang harus dihapuskan segera. budaya komersial yang melampau. Media massa hendaklah mempunyai asas falsafah dan dasar-dasar komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai akhlak Islam.harus kita popularkan tooh-tokoh benar atau rekaan yang boleh member inspirasi kepada generasi muda untuk mengikut jejak langkahnya.

grafik dan capaian internet. Dalam hal ini. Malah. media massa yang pelbagai bentuk ini sebenarnya boleh dimanfaatkan dalam usaha dakwah. foto. Bagi para pendakwah. Bukan itu sahaja. berita dan sebagainya. bunyi. Hal ini terzahir melalui kenyataan Cohen. MySpace. Namun. yang mana sudah tentulah kerahmatan Islam dan syariah dapat diserlahkan dengan lebih menarik kepada pelbagai bangsa dan kelompok manusia di atas muka bumi ini. malah para pengkaji peranan media dalam dan luar negara juga telah bersetuju bahawa media sosial telah menjadi salah satu faktor utama kemenangan Barrack Obama dalam Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2008.Kehadiran pelbagai media jaringan sosial pada alaf ini seperti Facebook. melalui beberapa kajian yang 10 . Kepentingan media massa. hinggakan kebanyakan daripada kita kini sudah tidak dapat lari daripada memanfaatkannya untuk pelbagai aktiviti yang dilakukan. Twitter. hatta menjadi penentu agenda sesuatu negara dan masyarakat. sama ada dalam bentuk bercetak. menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. selain turut menyumbang dalam tsunami politik yang melanda Malaysia berikutan kejayaan parti-parti komponen Pakatan Rakyat menawan beberapa negeri dan menafikan majoriti dua pertiga Barisan Nasional di Parlimen dalam pilihan raya umum pada tahun yang sama. malah turut berupaya mencetus minda rakyat. media massa telah menyediakan ruang dan peluang yang seluas-luasnya untuk mereka menyebarkan Islam. "Dalam banyak keadaan. usaha dakwah kini dapat diperkayakan dengan pendekatan yang lebih kreatif menerusi gabungan multimedia. elektronik mahupun berinternet pada zaman pascamoden ini diakui bukan sahaja mampu bertindak sebagai penyebar maklumat. video. seorang tokoh komunikasi terkemuka yang pernah menyatakan. media tidak berupaya mempengaruhi orang ramai menentukan bagaimana untuk berfikir tetapi yang mengajaibkan ialah media berjaya mempengaruhi pembacanya untuk menentukan apa yang perlu difikirkan". pada setiap manfaat ada saja mudarat yang menjadi temannya. Friendster dan Blog pula sememangnya telah memeriahkan lagi kehidupan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain. Melalui teknologi media baru yang serba canggih. Kajian terkini juga telah menunjukkan aktiviti melalui media-media jaringan sosial tersebut telah menjadikan generasi muda sebagai para pengguna dan pengunjung utamanya.

selain kekuatan dalaman individu itu sendiri dalam mendepani cabaran media massa. Filem-filem Barat dan Hindustan yang dihidangkan kepada masyarakat khalayak bukan saja telah menghakis nilai ketimuran. Natijahnya bukanlah sukar untuk kita jangkakan. Sedarlah kita. Kebanjiran video lucah yang mudah didapati di pasaran gelap. Mereka amat mudah terpedaya dengan apa juga cabaran yang ada di sekeliling mereka. lebih mengutamakan unsur hiburan daripada ilmu dan maklumat. Justeru. Oleh hal yang demikian. 11 . Gejala zina dan budaya hedonisme adalah antara hasilnya. kandungan majalah hiburan yang memaparkan foto-foto figura yang mendedahkan aurat yang keterlaluan serta menjolok mata serta penganjuran konsert-konsert penyanyi dari negara Barat pula menambah lagi krisis nilai yang telah sedia ada. yang mana sudah tentu akhirnya menjadi ikutan mereka yang menontonnya. Program-program televisyen contohnya. anak-anak ini lazimnya bersifat kurang matang apabila berhadapan dengan sesuatu cabaran. ibu bapa juga perlu proaktif mengawal dan memberikan perhatian yang serius kepada jenis rancangan yang ditonton di televisyen atau laman-laman yang dilayari di internet oleh anak-anak mereka di rumah supaya mereka tidak terdedah dengan anasir-anasir yang boleh meruntuhkan pertahanan rohani mereka. kita selaku ibu bapalah yang bertanggungjawab memastikan anak-anak kita sentiasa dibimbing agar berjaya mengelak daripada terpedaya dengan sebarang bentuk anasir buruk yang datang dari persekitaran yang akan merosakkan masa depan mereka. malah terselit secara nyata atau tersirat adegan-adegan lucah.dijalankan. media massa turut telah dibuktikan menjadi penyumbang utama kepada keruntuhan moral dalam kalangan generasi muda.

12 .a p a keputusan kerana ia melibatkan sahsiah diri masing-masing . Begitu juga dengan institusi kekeluargaan yang sudah tidak dianggap penting lagi justeru meningkatnya kadar perceraian. Oleh sebab itu setiap warganegara Malaysia perlu menghayati nilai-nilai positif yang ada dalam ajaran agama masing-masing. masyarakat majority tidak mempertahankan nilai-nilai murni yang penting. Nilai moral sesuatu masyarakat boleh disorotkan daripada sumber agama. secara sedar atau tidak. Secara keseluruhannya . Berita Harian bertarikh 20 Oktober 1998 melaporkan Jabatan Kebajikan M as ya r a k a t N e g er i Te r en gga n u m e nd ap at i k e run t uh a n i n st i t us i k el u a r ga adalah punca utama kepada peningkatan masalah moral di kalanganr em aj a b aw ah um u r d i n e ge ri t e r s eb u t . tradisi atau kebudayaan. Proses modenisasi atau pembangunanyang pesat telah mengubah cara hidup masyarakat kita khasnya golongan remaja. kebanyakan masalah yang melanda pelajar pada masa kini adalah disebabkan konflik atau tekanan yang wujud di dalam alam persekitaran . Sebagai contoh. Kemerosotan nilai dan kehancuran system nilai masyarakat berpunca daripada fahaman baharu. pembentukan sahsiah diri seseorang itu dipengaruhioleh pelbagai faktor dalaman dan luaran. Kerajaan telah berusaha dalam menangani permasalahan tersebut dansentiasa menyuburkan serta membuka ruang perbincangan dan percambahanminda agar masyarakat sedar tentang tanggungjawab masing-masing. R at a. Baik dan buruknya bergantung kepada seseorang itu d i m a n a s e s e o r a n g p e r l u t e l i t i s e b e l u m m e m b u a t a p a . Pada pandangan saya.Penghayatan nilai-nilai murni oleh masyarakat majmuk perlu diteruskan dan dipupuk agar diamalkan bagi membendung serta mengatasi gejala sosial dalammasyarakat hari ini. dan perubahan nilai dalam masyarakat yang meruntuhkan nilai-nilai hidup yang baik. Cina dan India menyeru sertamengajak penganutnya agar berakhlak mulia. Kesemua agama dan budaya masyarakat yang merupakanentiti terbesar dalam negara kita iaitu Melayu. Ketiadaan penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat menyebabkan pe ri l a k u m e r ek a m e nj u ru s k e a r ah negatif.Kesimpulan Secara kesimpulannya. dan system perundangan. kelompok pendatang. nilai boleh mempengaruhi sikap seseorang terhadap sesuatu ada kalanya mencerminkan sikap seseorang.r at a m a s ya r a k at ki t a m ul a bersikap individualistik dan materialistik.

com/sosialisasi.com/doc/57272186/Agen-Agen-Moral 7. (1993).Rahim Abd.ipislam.Longman Malaysia Sdn. http://www. Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka 2.my/uploaded/ModulKPLI/PenMoralKPLISR.scribd.html 6. Rashid.edu. Pendidikan Nilai Merentasi Kurikulum KBSM . Kuala Lumpur. Selangor. Abd. http://asnahhamid. http://www. http://www.blogspot. http://treebuilder. Bhd Website/ Internet 1.scribd.wikipedia.oh112677.Pendidikan Moral.blogspot.html 13 . http://alfinnitihardjo.com/doc/18763750/Media-Massa 4.ohlog.RUJUKAN Buku 1.org/wiki/Sosialisasi 5. Abdul Rahman MD.Chong.com/ 3.pdf 2.com/2011/01/peranan-sekolah-dalam-merealisasikan. http://id. Aroff. Lee Hoon. (1994) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->