P. 1
peranan sosialisasi

peranan sosialisasi

|Views: 134|Likes:
ELM 3104
ELM 3104

More info:

Published by: Noor Farrah Wahida Murad on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

PENGENALAN

Sosialisasi merupakan proses seseorang individu mempelajari dan menerima nilai, sikap, kemahiran yang dipunyai oleh keluarga/ masyarakat bagi membentuk personalitinya yang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat tersebut. Sosialisasi dapat membantu seseorang memainkan peranan sosialnya dengan sempurna.

Sosialisasi dapat membantu mengekalkan idea-idea,nilai-nilai dan pola-pola tingkah laku yang menyatukan masyarakat supaya terus kekal walaupun ahli-ahli masyarakatnya silih berganti. Melalui sosialisasi kebudayaan manusia dapat dipindahkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Tanpa sosialisasi seseorang tidak dapat berinteraksi,bekerja dalam satu kumpulan atau melakukan kawalan diri.

Sosialisasi berlaku secara sedar dan tidak sedar. Walaupun kanak-kanak diajar cara bertingkah laku mengikut budayanya namun nilai-nilai yang baik dan buruk rumah,sekolah atau masyarakat turut mempengaruhi mereka. Proses sosialisasi berlaku dalam tiga jenis. Pertama ,sosialisasi primer (permulaan) iaitu proses ini berlaku pada peringkat awal kanak-kanak. Kanak-kanak mempelajari konsep diri,psikomotor,penaakulan dan kemahiran bahasa daripada keluarganya. Kedua,sosialisasi sekunder (penyertaan) iaitu berlaku pada peringkat kanak-kanak,remaja dan dewasa.pada peringkat ini akan berlaku proses pengembangan konsep diri,menerima konsep baru,berlaku perubahan dan penyesuaiaan akibat daripada interaksi dengan rakan sebayasekolah,media massa dan masyarakat. Ketiga sosialisasi semula(resosialisasi).Proses ini mungkin berlaku atau tidak berlaku pada seseorang.Sosialisasi semula ini berlaku akibat daripada perubahan secara drastik,mendadak,radikal atau terpaksa yang dialami oleh seseorang.Misalnya berlaku akibat kemalangan,revolusi, peperangan, perubahan kepercayaan, bencana ,ketagihan dadah dan perubahan politik.Konsep kendiri sikap dan taakulan seseorang itu akan berubah dengan cepat akibat daripada situasi diatas. Antara agen yang membentuk dan mempengaruhi sosialisasi ialah guru, keluarga , sekolah, rakan sebaya, media massa , dan komuniti atau masyarakat. di

1

Oleh itu pemupukan nilai dilakukan bukan sahaja oleh ibu bapa tetapi juga oleh anggota keluarga yang lain seperti datuk.bapa dan ibu saudara serta sepupu. Kanak-kanak 2 . Kesimpulannya.norma dan nilai-nilai.Keluarga yang porak peranda latar belakangnya tidak akan berjaya melahirkan anak-anak yang optimis sudut pandangannya dalam kehidupan. ibu yang ada ikatan perkahwinan yang sah dan mempunyai anak-anak sendiri atau anak angkat dan tinggal bersama.Tanggungjawab membentuk tingkah laku anak-anak dijalankan sepenuhnya oleh ibu dan bapa.Ibu bapa akan mengajar anak-anak berhubung dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.Tanggungjawab mendidik anak-anak dan menjaga ahli keluarga yang sakit dijalankan bersama disamping membantu ekonomi keluarga.Terdapat dua jenis keluarga dalam sesebuah masyarakat iaitu keluarga asas dan keluarga kembangan.Peranan dan tanggungjawab agen sosialisasi dalam Pendidikan Moral : 1. ibu bapa adalah orang yang paling peka terhadap perkembangan moral seseorang kanak-kanak pada peringkat awal.Daripada ibu bapa anakanak akan mempelajari kemahiran.Kebanyakkan proses interaksi anak-anak berlaku di rumah .nenek. (a) Keluarga Asas Terdiri daripada bapa.Didikan ibu bapa yang yang longgar banyak menghadapi masalah. Keperibadian anak-anak banyak bergantung kepada didikan ibu bapa.Ibu bapa yang tegas melahirkan anak-anak yang kuat disiplin. KELUARGA Keluarga merupakan agen sosial yang banyak mempengaruhi perkembangan kanakkanak. Ibu bapa menjadi model utama yang boleh dicontohi anakanak.Terpulang kepada ibu bapa mencorakkannya.sikap. (b) Keluarga kembangan Keluarga kembangan ialah keluarga yang terdiri daripada sebuah atau beberapa keluarga asas dan ahli-ahli keluarganya dan tinggal bersama.Ibu bapa senang membentuk perwatakan anak-anak mereka semenjak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak-anak waktu lahirnya adalah ibarat kain putih.tidak ada noda dan dosa.

nilai dan sikap rakanrakan sebaya mereka.Apabila mencapai peringkat remaja pengaruh rakan sebaya bertambah penting kerana mereka menghabiskan masa bersama lebih banyak daripada bersama ibu bapa. Rakan sebaya yang tinggi sahsiahnya akan dapat membentuk kumpulannya kearah peribadi yang mulia dan begitulah sebaliknya jika tersalah memilih kawan. 3 .akan diasuh menerusi proses praktis pemeliharaan dan menerusi tingkah laku yang akan diteladani. I b u b a p a ya n g bersikap penguasaan serta autokratik akan mendapati anak-anaknya begitu taat pada arahan tetapi menjadi pasif dalam tingkah laku mereka. Kanak-kanak ini juga akan menjadi lebih aktif. apabila membuat keputusan-keputusan penting. Rakan sekolah ialah kumpulan individu yang mempunyai umur dan taraf sosial yang hampir sama. akan mendapati anak-anak mereka menpunyai keyakinan diri yang tinggi.belajar. (a) Rakan sekolah Rakan sekolah boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang.Kumpulan rakan sebaya kebanyakkannya dari status sosial yang sama .Ibubapa yang mengamalkan cara demokrasi dan membincangkan masalah-masalah dengan anak-anak mereka serta mempertimbangkan pendapat anak-anak. Mereka mempunyai minat dan matlamat yang sama dalam alam persekolahan .Selain itu. 2. contohnya di antara adik beradik. RAKAN SEBAYA Rakan sebaya seseorang kanak-kanak terdiri daripada mereka yang sebaya dengannya serta berkongsi minat dan aktiviti yang sama. cerdas dan lebih bersopan santun.hobi dan lain-lain aktiviti secara bersama selaras dengan kehendak budaya dan iklim sekolah. tidak bertanggungjawab dan tidak boleh berdikari. ibubapa yang mengamalkan sikap bebas akan mendapati sikap anak-anaknya tidak bersopan-santun.Contohnya bermain. Asuhan memainkan peranan yang penting dalam proses s o s i a l i s a s i i n d i v i d u . Sebaliknya. saiz keluarga juga akan mempengaruhi proses sosialisasi individu.iaitu dengan interaksi secara lisan dan fizikal antara individu.Individu ini cenderung untuk mengikuti pandangan.

3. Aktiviti-aktiviti kumpulan lebih berbentuk acara sukarela.Mereka cuba menghayati subbudaya ini supaya mereka diterima dan disanjung oleh kumpulannya.(b) Rakan luar sekolah Adalah kumpulan rakan sebaya dalam kumpulan bermain.Mereka belajar berdikari dan membentuk peraturan. Mereka ialah „Role Model‟ yang merupakan kayuukur kepada perkembangan moral pada pandangan pelbagai pihak.nilai dan norma kumpulan rakan sebayanya.satu geng atau satu clique.Murid akan menjadi pasif serta tidak terdorong untuk memberi pendapat.Guru yang autokratik tidak bersedia mendengar pandangan dan pendapat murid.Guru yang demokratik memberi kesan yang positif kerana pelajar-pelajar diberi ruang untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka. Guru Pendidikan Moral mempunyai tanggungjawab yang penting.muzik. GURU Seseorang guru mempunyai gaya kepimpinan yang tersendiri kerana ada guru yang bersifat autokratik. Guru pendidikan moral bukan sahaja mengajarkan nilai-nilai moral kepada murid-murid tetapi harus menghayatu serta mengamalkannya. seorang guru bertanggungjawab untuk mendidik murid-murid iaitu 4 . Peranan utama guru ialah sebagai seorang pendidik. Selain daripada perlu menyampaikan pelajarannya dengan berkesan. Suasaan sosio emosinya yang dipenuhi ketegangan tidak menggalakkan interaksi guru dan murid. Beliau perlu menjadi contoh kepada pelajarnya.jenis-jenis pakaian.Ahli kumpulan remaja biasanya mempunyai subbudaya tertentu.Ini akan menimbulkan bibit-bibit konflik antara golongan tua dan golongan muda.Suasana sosio emosi yang demokratik akan menggalakkan perkembangan yang positif dan meningkatkan kemahiran sosial. nilai dan norma-norma kumpulan tersendiri.demokratik dan laissez-faire. tugas menyemai dan memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar kita adalah tanggungjawab guru Pendidikan Moral. Dalam merealisasikan matlamat pendidikan negara. khususnya pelajar-pelajat di sekolah tersebut.cara bercakap. Sehubungan itu.Kadangkadang nilai dan norma ini bertentangan dengan nilai dan norma keluarga atau tradisi.

jurulatih. emosi. penasihat dan role model kepada 5 . Guru hendaklah mendidik pelajarnya cara berhubung. guru juga berperanan sebagai penasihat kepada ibu bapa. Di samping itu. Hal ini kerana guru berperanan sebagai seorang pendidik. adab bergaul dan sebagainya supaya mereka menjadi insan yang berilmu dan bersahsiah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Guru juga bertanggungjawab dalam menyimpan semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka dan tidak membocorkannya kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. peranan guru ketika ini amatlah penting dalam memberi nasihat. guru juga berperanan dalam mendidik murid-muridnya berakhlak mulia supaya mereka menjadi insan yang mulia. dorongan dan bimbingan kepada ibu bapa supaya mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak mereka dan membantu anak mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta pengembangan jasmani.dengan memberi ilmu. kaunselor. Sehubungan itu. Kesimpulannya. Guru berperanan dalam mengajar. Seterusnya. memberi pendedahan dan pengalaman serta mendidik murid-muridnya berakhlak mulia. intelek dan sosial. Hal ini kerana guru merupakan insan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid dengan segala ilmu pengetahuan supaya mereka dapat mengembangkan segala aspek yang ada dalam diri mereka iaitu dari segi jasmani. dan menyertai pertandingan. guru haruslah mengetahui latar belakang keluarga muridnya. Hal ini adalah berkaitan dengan kegiatan kokurikulum di sekolah. rohani. mengendalikan bengkel dan sebagainya. Dalam hal ini. ikhtiat hidup di hutan. Antaranya pengalaman mengembara. Hal ini kerana guru merupakan insan yang paling dipercayai oleh ibu bapa dalam menjaga dan mendidik anak mereka di rumah dengan cara yang terbaik dan berkesan. Guru juga perlu mendedahkan murid-muridnya dengan pengalaman-pengalaman tertentu. emosi. intelek dan sosial anak mereka. adab makan. guru merupakan insan yang terbaik untuk mereka meluahkan perasan dan masalah serta meminta nasihat dan dorongan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. menyampai maklumat. Oleh yang demikian. berkomunikasi. guru merupakan insan terpenting dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. pembimbing. adab berpakaian. rohani. Sekiranya ibu bapa mempunyai masalah berkaitan dengan anak mereka. Guru haruslah menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa supaya perkembangan murid di sekolah dan di rumah dapat diikuti. berbincang. pendidikan moral dan agama adalah penting.

bersahsiah dan seimbang dari segi jasmani.Ini bermakna individu-individu. Institusi pendidikan merupakan satu pertubuhan yang ditubuhkan untuk mencapai objektif pendidikan secara berterusan. golf. Hal ini supaya mereka dapat mendidik dan melahirkan anak bangsa yang berkualiti. intelek dan sosial. menangani masalah dan berusaha ke arah perkembangan kendiri. politik. Kegiatan ko kurikulum pula berubah daripada permainan bola sepak dan sepak takraw kepada permainan skuasy. emosi. berfikir. 4. SEKOLAH DAN INSTITUSI PENGAJIAN Sekolah adalah agen mempersiapkan diri pelajar dengan persekitarannya.murid-murid dan masyarakat. bowling dan renang. mengajar. Kanak-kanak menghabiskan masa enam hingga lapan jam setiap hari di sekolah. Manusia memberikan nilai-nilai tertentu kepada sesuatu perkara. (a) Pentadbir Pentadbir yang efektif adalah penting untuk mewujudkan suasana mendorong pengajaran yang bermakna dan menyeronokkan. sosiologi masyarakat dan perubahan dasar kerajaan.membuat 6 .Gaya penampilan. berpengetahuan. rohani. menilai. menyediakan bahan pengajaran pembelajaran. Semua ini menjadi agenda utama dalam perubahan pendidikan kerana mutu sukan negara dalam sukansukan ini semakin meningkat.Pentadbir hendaklah berupaya membentuk satu struktur dan amalan yang mengintegrasikan maklum balas. Guru juga sangat berpengaruh disekolah. merancang.Cara pentadbiran sekolah. Faktor-faktor persekitaran akan mempengaruhi input organisasi pendidikan dan output organisasi pendidikan tersebut akan digunakan oleh alam sekitarnya. . berkomunikasi.Citarasa dan kehendak manusia berbeza-beza.persekitaran serta budaya sekolah juga berperanan mempengaruhi sosialisasi kanak-kanak atau pelajar.Semua ini dipengaruhi oleh perubahan dalam bidang ekonomi.kemudahan-kemudahan dan budaya sekolah akan mempengaruhi sosialisasi seseorang kanak-kanak. Oleh yang demikian. Sesuatu perubahan tidak sahaja berasaskan suatu himpunan keadaan : perubahan di dalam dan di luar sistem sekolah atau sebuah sekolah juga perlu difikirkan. guru perlu mempunyai kemahiran profesional seperti kemahiran belajar. mengurus.sikap kepimpinannya memainkan peranan dalam proses sosialisasi individu.

budaya komunikasi.pembelajaran setiap pelajar.budaya bilik darjah dan budaya kepimpinan.ibu bapa dan masyarakat setempat membantu keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah pada tahap maksimum. Dua faktor utama membentuk budaya sekolah ialah input sekolah yang berunsurkan sumber iaitu saiz bilik darjah.aspek sosial sekolah dan aspek budaya sekolah.keselamatan.keselesaan dan keindahan persekitaran.makmal.padang. 7 .Iklim sekolah sangat penting untuk melahirkan insan yang baik dan dapat membantu perkembangan pelajar selaras dengan FPN iaitu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani.tandas bengkel.kantin dan lain-lain. Iklim dan Fizikal Budaya sekolah merangkumi aspek-aspek seperti ilmu.misi dan visi sekolah. perasaan kekitaan dan iklim pengajaran dan pembelajaran.(JERI).refleksi dan amalan-amalan dan tindak balas yang diterima berlandaskan aspek-aspek berikut:    mengesan kecekapan pentadbiran sekolah.nisbah guru-pelajar.bahan kurikulum. menilai budaya moral sekolah. (b) Budaya.bahan pengajaran dan pembelajaran dan kemudahan fizikal yang lainFaktor kedua ialah faktor-faktor proses pengurusan sekolah iaitu kepimpinan pentadbiran. Pengurusan fizikal yang berkesan mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran pelajar dan guru dalam suasana yang tenteram.tahap penyeliaan. rohani dan intelek. Aspek yang mempengaruhi iklim sekolah ialah aspek fizikal sekolah.selesa.harmoni dan menyeronokkan. Iklim sekolah ialah sifat dan suasana yang terdapat dalam sesebuah sekolah.moral budaya kerja.pusat sumber.insan.emosi. menilai secara moral guru-guru dibawah pentadbirannya.bentuk kurikulum.Keadaan fizikal sesebuah sekolah memainkan peranan penting dalam mencorakkan tingkah laku pelajar-pelajarnya.Aspek fizikal sekolah meliputi semua insfrastruktur yang terdapat di kawasan sekolah seperti bangunan.keadaan bangunan sekolah. kepimpinan guru.ada beberapa ciri keberkesanan pengurusan aspek fizikal sekolah iaitu kebersihan. Kerjasama yang erat antara pihak sekolah.

”Malaysia Boleh”dan ”Cemerlang. ya n g J a r a n g t e r d a p a t p r b u a t a n kurang bermoral di dalam masyarakat tersebut kerana setiap anggotanya dianggap sebagai ahli keluarga terdekat yang perlu dijagai dengan sempurna.peraturan dan norma-norma tertentu untuk mewujudkan satu keadaana yang harmonis. Masyarakat yang sensitive melahirkan kanak-kanak yang peka t e r h a d a p k e a d a a n sekeliling.rajin membut sesuatu dengan bersungguh tanpa cepat putus asa. Kajian beliau di AmerikaSyarikat adalah sebaliknya.Kelompok ini mempunyai pemimpin . Masyarakatnya tidak mempedulikan hal orang lain menyebabkan pelbagai perbuatan kurang bermoral dari peringkat kanak-kanak lagi. Masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan mempunyai peranan yang tidak kurang pentingnyadalam membentuk personaliti anggotanya. Ahli psikologi Margaret Mead telah menjalankankajian keatas beberapa masyarakat primitif.aturan serta menjalankan amalan hidup untuk kepentingan bersama. Mereka dibimbing oleh masyarakat sekeliling dan hidup ditentukan dengan jelas melalui p e m u a f a k a t a n d a n t i d a k t e r d a p a t p u n c a .pencapaian diutamakan” . Mead mendapati dalam masyarakat Samoa terdapat zaman perantaraan yang harmoni antara zaman kanakkanak dan dewasa.Gemilang dan Terbilang ”sering dilaungkan oleh pemimpin kita bertujuan untuk membentuk masyarakat yang dinamik dan progresif serta mengamalkan nilai-nilai murni . MASYARAKAT Masyarakat ditakrifkan sebagai satu kumpulan manusia yang hidup bersosial bersama di sesuatu tempat dengan adanya peraturan.Slogan seperti ” 1 Malaysia:r akyat didahulukan.5. 8 .p u n c a n ya t a b a g i m e n i m b u l k a n s e b a r a n g k e r u n s i n g a n .Jika pemimpin menekankan nilai kerajinan dan peningkatan produktiviti akan menghasilkan ahli-ahli yang bersikap tekun. . Menurut Kohlberg (1981) pula kanak-kanak perlu berinteraksi dngan masyarakat tidak kira tahap umur kerana ini membolehkan m e r e k a pertingkahlaku sesuai dengan norma-norma masyarakat seperti orang dewasa.cekap bersih dan amanah.

Antara faktor luaran tersebut ialah peranan media massa yang menjadi topik utama dalam artikel kali ini. Selain faktor dalaman manusia itu sendiri. tanggungjawab dan kewajipan mereka untuk memihak dan menegakkan nilai-nilai luhur seperti kebenaran dan kejujuran. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa sejak beberapa abad lampau hinggalah pada zaman milenium ini. dn televisyen. Media massa merupakan satu mekanisme yang mempunyai pengaruh yang amat besar dan berkesan di dalam pembentukan keperibadian manusia. khususnya generasi muda hari ini yang wajar dicari jalan solusinya. Media massa hendaklah mempunyai asas falsafah dan dasar-dasar komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai akhlak Islam. Para petugas media massa hendaklah meningkatkan rasa akauntabiliti. Faktor-faktor yang mendorong kepada kemelut ini juga telah kita kongsi bersama. mentaliti dan sahsiah umat khasnya yang beroperasi 24 jam. Bermula dengan perkembangan mendadak media cetak pada sekitar abad ke-16. teknologi media telah diterima dan diperkasa oleh manusia sebagai suatu "kuasa baru" dalam kehidupan seharian mereka. Melalui buku. dituruti media elektronik pada abad ke-19 dan kini ledakan media internet.harus kita popularkan tooh-tokoh benar atau rekaan yang boleh member inspirasi kepada generasi muda untuk mengikut jejak langkahnya. 9 .6. faham kebendaan dan dorongan untuk hidup secara mewah dan berpoya-poya. Media massa mampu mencorakkan hati budi. radio. media massa terus mengukuhkan posisinya sebagai sarana penting manusia untuk pelbagai perkara. faktor-faktor luaran juga dikenal pasti menjadi barah penyakit sosial yang harus dihapuskan segera. Cerita-cerita di radio dan televisyen harus dipertingkatkan lagi hingga tercipta deretan “hero” dan “heroin” yang wajar dijadikan teladan dan dapat mengilhamkan kanak-kanak serta remaja untuk membina sifat-sifat yang terpuji. seiring dengan peredaran zaman dan kemajuan peradaban dunia. Ia merupakan agen sosialisasi dan memainkan peranan penting di dalam menanam dan menggalakkan amalan-amalan berakhlak di dalam masyarakat. majalah. Sebelum ini kita telah pun berbicara mengenai keruntuhan akhlak anggota masyarakat. budaya komersial yang melampau. MEDIA MASSA Adibah Amin (1990) menghujahkan bahawa keruntuhan dan pembinaan mora boleh berlaku melalui pengaruh media massa. Media massa tersebut perlu bebas dari cengkaman faham sekularisme. akhbar.

selain turut menyumbang dalam tsunami politik yang melanda Malaysia berikutan kejayaan parti-parti komponen Pakatan Rakyat menawan beberapa negeri dan menafikan majoriti dua pertiga Barisan Nasional di Parlimen dalam pilihan raya umum pada tahun yang sama. hinggakan kebanyakan daripada kita kini sudah tidak dapat lari daripada memanfaatkannya untuk pelbagai aktiviti yang dilakukan. Bukan itu sahaja. yang mana sudah tentulah kerahmatan Islam dan syariah dapat diserlahkan dengan lebih menarik kepada pelbagai bangsa dan kelompok manusia di atas muka bumi ini. elektronik mahupun berinternet pada zaman pascamoden ini diakui bukan sahaja mampu bertindak sebagai penyebar maklumat. Hal ini terzahir melalui kenyataan Cohen.Kehadiran pelbagai media jaringan sosial pada alaf ini seperti Facebook. Dalam hal ini. Kepentingan media massa. usaha dakwah kini dapat diperkayakan dengan pendekatan yang lebih kreatif menerusi gabungan multimedia. seorang tokoh komunikasi terkemuka yang pernah menyatakan. Bagi para pendakwah. media tidak berupaya mempengaruhi orang ramai menentukan bagaimana untuk berfikir tetapi yang mengajaibkan ialah media berjaya mempengaruhi pembacanya untuk menentukan apa yang perlu difikirkan". "Dalam banyak keadaan. media massa yang pelbagai bentuk ini sebenarnya boleh dimanfaatkan dalam usaha dakwah. video. bunyi. berita dan sebagainya. MySpace. hatta menjadi penentu agenda sesuatu negara dan masyarakat. grafik dan capaian internet. sama ada dalam bentuk bercetak. media massa telah menyediakan ruang dan peluang yang seluas-luasnya untuk mereka menyebarkan Islam. foto. malah para pengkaji peranan media dalam dan luar negara juga telah bersetuju bahawa media sosial telah menjadi salah satu faktor utama kemenangan Barrack Obama dalam Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat pada tahun 2008. menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. pada setiap manfaat ada saja mudarat yang menjadi temannya. Kajian terkini juga telah menunjukkan aktiviti melalui media-media jaringan sosial tersebut telah menjadikan generasi muda sebagai para pengguna dan pengunjung utamanya. melalui beberapa kajian yang 10 . Namun. malah turut berupaya mencetus minda rakyat. Melalui teknologi media baru yang serba canggih. Twitter. Malah. Friendster dan Blog pula sememangnya telah memeriahkan lagi kehidupan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain.

Filem-filem Barat dan Hindustan yang dihidangkan kepada masyarakat khalayak bukan saja telah menghakis nilai ketimuran. ibu bapa juga perlu proaktif mengawal dan memberikan perhatian yang serius kepada jenis rancangan yang ditonton di televisyen atau laman-laman yang dilayari di internet oleh anak-anak mereka di rumah supaya mereka tidak terdedah dengan anasir-anasir yang boleh meruntuhkan pertahanan rohani mereka. Justeru. Kebanjiran video lucah yang mudah didapati di pasaran gelap. kandungan majalah hiburan yang memaparkan foto-foto figura yang mendedahkan aurat yang keterlaluan serta menjolok mata serta penganjuran konsert-konsert penyanyi dari negara Barat pula menambah lagi krisis nilai yang telah sedia ada. 11 . Program-program televisyen contohnya. Mereka amat mudah terpedaya dengan apa juga cabaran yang ada di sekeliling mereka. media massa turut telah dibuktikan menjadi penyumbang utama kepada keruntuhan moral dalam kalangan generasi muda. lebih mengutamakan unsur hiburan daripada ilmu dan maklumat.dijalankan. selain kekuatan dalaman individu itu sendiri dalam mendepani cabaran media massa. Sedarlah kita. malah terselit secara nyata atau tersirat adegan-adegan lucah. kita selaku ibu bapalah yang bertanggungjawab memastikan anak-anak kita sentiasa dibimbing agar berjaya mengelak daripada terpedaya dengan sebarang bentuk anasir buruk yang datang dari persekitaran yang akan merosakkan masa depan mereka. Gejala zina dan budaya hedonisme adalah antara hasilnya. Oleh hal yang demikian. Natijahnya bukanlah sukar untuk kita jangkakan. yang mana sudah tentu akhirnya menjadi ikutan mereka yang menontonnya. anak-anak ini lazimnya bersifat kurang matang apabila berhadapan dengan sesuatu cabaran.

Nilai moral sesuatu masyarakat boleh disorotkan daripada sumber agama.r at a m a s ya r a k at ki t a m ul a bersikap individualistik dan materialistik. Proses modenisasi atau pembangunanyang pesat telah mengubah cara hidup masyarakat kita khasnya golongan remaja. dan perubahan nilai dalam masyarakat yang meruntuhkan nilai-nilai hidup yang baik. pembentukan sahsiah diri seseorang itu dipengaruhioleh pelbagai faktor dalaman dan luaran. Ketiadaan penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat menyebabkan pe ri l a k u m e r ek a m e nj u ru s k e a r ah negatif.Kesimpulan Secara kesimpulannya.Penghayatan nilai-nilai murni oleh masyarakat majmuk perlu diteruskan dan dipupuk agar diamalkan bagi membendung serta mengatasi gejala sosial dalammasyarakat hari ini. Sebagai contoh. Oleh sebab itu setiap warganegara Malaysia perlu menghayati nilai-nilai positif yang ada dalam ajaran agama masing-masing. 12 . Baik dan buruknya bergantung kepada seseorang itu d i m a n a s e s e o r a n g p e r l u t e l i t i s e b e l u m m e m b u a t a p a . nilai boleh mempengaruhi sikap seseorang terhadap sesuatu ada kalanya mencerminkan sikap seseorang. kelompok pendatang.a p a keputusan kerana ia melibatkan sahsiah diri masing-masing . Kemerosotan nilai dan kehancuran system nilai masyarakat berpunca daripada fahaman baharu. Berita Harian bertarikh 20 Oktober 1998 melaporkan Jabatan Kebajikan M as ya r a k a t N e g er i Te r en gga n u m e nd ap at i k e run t uh a n i n st i t us i k el u a r ga adalah punca utama kepada peningkatan masalah moral di kalanganr em aj a b aw ah um u r d i n e ge ri t e r s eb u t . tradisi atau kebudayaan. Pada pandangan saya. Kerajaan telah berusaha dalam menangani permasalahan tersebut dansentiasa menyuburkan serta membuka ruang perbincangan dan percambahanminda agar masyarakat sedar tentang tanggungjawab masing-masing. Kesemua agama dan budaya masyarakat yang merupakanentiti terbesar dalam negara kita iaitu Melayu. Cina dan India menyeru sertamengajak penganutnya agar berakhlak mulia. dan system perundangan. Begitu juga dengan institusi kekeluargaan yang sudah tidak dianggap penting lagi justeru meningkatnya kadar perceraian. R at a. masyarakat majority tidak mempertahankan nilai-nilai murni yang penting. Secara keseluruhannya . kebanyakan masalah yang melanda pelajar pada masa kini adalah disebabkan konflik atau tekanan yang wujud di dalam alam persekitaran . secara sedar atau tidak.

com/ 3.wikipedia.my/uploaded/ModulKPLI/PenMoralKPLISR.Rahim Abd. http://www. (1994) . http://www. (1993). Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka 2. Bhd Website/ Internet 1.scribd.blogspot. Rashid. http://id. http://treebuilder. http://alfinnitihardjo.RUJUKAN Buku 1.scribd.html 6.blogspot.edu.Pendidikan Moral. Abdul Rahman MD.Chong. Pendidikan Nilai Merentasi Kurikulum KBSM .com/2011/01/peranan-sekolah-dalam-merealisasikan. Abd.html 13 . http://asnahhamid. Lee Hoon.pdf 2.org/wiki/Sosialisasi 5.com/doc/57272186/Agen-Agen-Moral 7.ipislam.com/sosialisasi. Aroff. http://www.ohlog.Longman Malaysia Sdn.oh112677. Selangor. Kuala Lumpur.com/doc/18763750/Media-Massa 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->