TUTORIAL 6 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN IN-SITU DAN EX-SITU

Nurul Nadiah binti Che Adnan Wan Nur Fadhlin Sakina binti Wan Razuli

pengeluaran sumber secara berlebihan. serangan penyakit serta persaingan dengan spesies eksotika (spesies invasif).Pengenalan    Strategi pemuliharaan in-situ merupakan strategi pemuliharaan jangka panjang dan terbaik. Namun begitu peningkatan aktiviti manusia boleh mengakibatkan spesies hidupan liar pupus melalui hakisan genetik. Oleh itu strategi pemuliharaan ex-situ merupakan satu alternatif apabila populasi serpihan (remnant population) tidak berupaya membiak di habitat semula jadi. terhad. perubahan persekitaran. pembiakbakaan. .

In-situ     Pemeliharaan in-situ merupakan pemuliharaan terhadap spesies yang telah sedia ada di habitat asalnya. Contoh pemuliharaan in-situ :    Hutan Hujan Khatulistiwa Paya Bakau Habitat Air Tawar . Spesies ini juga akan mendapat bekalan makanan mereka secara semulajadi. Spesies ini akan dilindungi daripada sebarang bahaya yang dilakukan oleh manusia terutamanya pemburu haram. Cara pemeliharaan in-situ ini lebih baik kerana spesies ini akan dibiarkan tinggal di tempat asal mereka dengan sepenuh kebebasan secara tidak langsung mereka juga dilindungi.

. Spesies ini akan dilindungi dan dibiakbaka dalam kurungan atau habitat buatan manusia sebelum dilepaskan ke habitat semula jadi mereka apabila saiz populasi spesies tersebut telah pulih dan mempunyai habitat yang sesuai. Spesies ini dikategorikan sebagai terancam kepupusan atau akan mengalami kepupusan.Ex-situ    Pemuliharaan ex-situ merupakan strategi pemuliharaan hidupan liar di luar habitat semula jadi mereka.

arboreta dan bank benih. taman. . aquarium dan program pembiakaan kurungan manakala bagi pemuliharaan ex-situ tumbuhan pula dilaksanakan di taman botani. Kebiasaannya. pemuliharaan ex-situ bagi haiwan dilaksanakan di zoo.

Ex-situ .

menyediakan bahan untuk penyelidikan biologi secara berterusan. Antaranya ialah untuk memelihara sumber germplasma yang semakin terancam. simpanan germplasma untuk rujukan dan kegunaan di masa akan datang dan pelbagai manafaat dan faedah lagi dalam memastikan sumber biologi sentiasa mencukupi bagi meneruskan program pemeliharaan dan pemuliharaan ini.  Pemuliharaan jenis ini mempunyai beberapa kelebihan. .

. Ia juga memerlukan kos yang tinggi dan penjagaan yang rapi serta memerlukan kawasan yang luas untuk penjagaan spesies.  Kekurangan bagi pemuliharaan ex-situ ini ialah habitat haiwan atau tumbuhan ini bukan habitat asal spesies tersebut.

FRIM dan organisasi-organisasi lain. Jabatan Perhilitan dan Hidupan Liar telah mewujudkan beberapa pusat pembiakbakaan kurungan hidupan liar fauna sejak beberapa tahun yang lalu seperti Pusat Pembiakan Seladang. Pusat Pembiakan Burung Kuang.  Terdapat beberapa organisasi yang menjalankan aktviti pemuliharaan ex-situ di Malaysia seperti Jabatan Perhilitan dan Hidupan Liar. Pusat Pembiakan Napoh/Pelanduk dan Pusat Pembiakan di Zoo Melaka. Pusat Pembiakan Rusa Sambar. . Pusat Pembiakan Tapir. Jabatan Pertanian.

Jabatan Pertanian. FRIM dan lain-lain organisasi telah membangunkan beberapa pusat pemuliharaan exsitu seperti taman botani dan arboretum. Jabatan Perhutanan. . Bagi hidupan liar flora pula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful