Tempoh pelaksanan

Tempoh yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan projek “ mencipta pelan rumah mesra alam “ ini adalah selama dua bulan, bermula daripada bulan Januari sehingga bulan Februari.

mendapat pengalaman secara langsung dalm menjalankan kajian . mengumpul. membantu menceriakan alam iv.Objektif Kajian i. menjana idea untuk mencipta pelan rumah yang mesra alam iii. mencari. dan merumus pelan rumah yang mesra alam ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful