Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA

 

DR.  MOHD  FAIZAL  NIZAM  LEE  BIN  ABDULLAH     (PENYELARAS  KURSUS)   FAKULTI  SAINS  DAN  MATEMATIK   Jabatan  Matematik  

 

kursus ini menyediakan modul yang akan membantu pelajar meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. (C4) Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. Ini merupakan pendedahan secara kontekstual bagi memantapkan penguasaan ilmu dan kemahiran anda sebagai seorang guru yang dedikasi dan berinovasi.PENGENALAN Kursus KRM3043 memberikan pendedahan dan pemahaman tentang Asas Pengurusan Data yang merangkumi pembelajaran Matematik di sekolah. iv. (A3.0 PENILAIAN KURSUS 3. 3. Tidak ketinggalan juga. (C5. ii. Menganalisis konsep bidang statistik. Anda juga diberikan latihan formatif dan latihan sumatif untuk menguji kefahaman anda bersesuaian dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3.2. (C3) Merancang penggunaan bahan konkrit. EM1) Membuat penilaian dan keputusan secara effektif. P3) Menunjukkan nilai-nilai etika dalam menginterpretasi data. media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. 2. (A4. TS2).0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. Aktiviti yang diselitkan menerusi modul ini juga bertujuan untuk menggalakkan anda mengaplikasikan konsep dan prinsip pengajaran yang telah didedahkan dalam konteks pengajaran sebenar di bilik darjah. v.1. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Agihan Markah (Peratus) 40% 20% 60% . iii.

Sukatan Serakan Tugasan 2 Tarikh Akhir 17 Mac 2013 (Minggu 4) % 10 a. Membina jadual kekerapan relatif bagi data terkumpul. Kursus KRM 3043 ini mengandungi Tugasan 1. Perwakilan Data iv. ii. b. hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yang bersesuaian. kenal pasti miskonsepsi-miskonsepsi yang biasa dihadapi dan bincangkan cara untuk mengatasinya. iv. Tajuk-tajuknya ialah: i.khanacademy. (Minggu 8) Aktiviti ini mestilah ditulis dengan arahan yang lengkap dan mudah difahami. Untuk E-Forum.4. Tugasan Arahan Tugasan 1 Untuk setiap topik berikut. Pilih salah satu tajuk di atas (a) dan buat satu rakaman video mengenai pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. Mencari mod bagi data terkumpul menggunakan histogram.org/math/statistics 15 15 . Bagi setiap tajuk di bawah.0 BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU i. Sila layari pautan di bawah sebagai contoh. Anda juga mestilah menyediakan apa-apa bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti tersebut (sekiranya bahan adalah objek 3D. www. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Pengumpulan dan Pegurusan Data iii. i. Melukis carta pai iii. iii. ii. media atau teknologi. Sejarah dan Kegunaan Statistik ii. Sukatan Kecenderungan Memusat v. Di samping itu. Jawab SEMUA tugasan tersebut. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah. Tugasan 2 dan E-Forum. rancangkan satu aktiviti 21 April pengajaran yang melibatkan penggunaan satu daripada 2013 bahan berikut: bahan konkrit. nyatakan lima kepentingan anda mempelajarinya.

Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Bincangkan kegunaan konsep-konsep statistik berikut: i. JUMLAH 4 Mac 2013 5 18 Mac 2013 1 April 2013 15 April 2013 5 5 5 60 . setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya satu (1) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. 3. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. 5. pengumpulan dan pengurusan data ii. sukatan serakan b) Bincangkan beberapa contoh penyalahgunaan statistik dalam kehidupan seharian. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum). c) Bincangkan kepentingan nilai-nilai etika dalam mengintepretasi data. perwakilan data iii. 2.E-Forum 1. 4. Selain dari menjawab soalan tersebut. sukatan kecenderungan memusat iv. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. d) Bincangkan mengapa kita tidak boleh hanya bergantung kepada sukatan kecenderungan memusat sahaja dalam memperihalkan taburan data.

Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. Tidak lengkap. isi di huraikan dan ada contoh. ada elemen interaksi yang baik. isi di huraikan dan ada contoh. menarik & kreatif. Ada Idea sendiri. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Tahap perbahasan sederhana. ada elemen interaksi yang baik. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. idea yang bernas. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Idea disusun dengan baik. isi mencukupi. Tiada kesalahan bahasa. Ada idea asli yang bernas. . ada contoh yang baik dan konkrit. isi dikembangkan dengan baik. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. penyampaian yang baik. A- B+ B B- Ada perbahasan secara ilmiah. idea yang bernas. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Menepati format. isi di huraikan dan ada contoh. ada elemen interaksi. idea yang tidak jelas. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). penyampaian sederhana dan sekadar ada. isi mencukupi. penyampaian yang tidak berkesan. Menepati format. kreatif dan kritis. penyampaian yang cemerlang & kemas. Ada idea sendiri yang baik. menarik & kreatif. isi di huraikan dan ada contoh. penyampaian yang baik. penyampaian yang sederhana. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). C+ C Tahap perbincangan yang rendah. E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. isi tidak dihuraikan. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas Ada penjelasan. menarik dan idea yang bernas. Tidak ada penjelasan. D E Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). ada idea tetapi kurang kemas. Idea tersusun dengan kemas. isi mencukupi. ada contoh yang konkrit. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) A Menepati format penulisan. isi di huraikan dan ada contoh. Menepati format. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Isi tidak mencukupi.5. idea yang bernas. isi mencukupi. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. penyampaian yang baik. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Tiada contoh. menarik & kreatif.

Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. . Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. • • • • • • • • • • • PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda.6. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line.

MATRIK KUMPULAN: ____________________ .   PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS   PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2012/2013 KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

NAMA PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful