Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA

 

DR.  MOHD  FAIZAL  NIZAM  LEE  BIN  ABDULLAH     (PENYELARAS  KURSUS)   FAKULTI  SAINS  DAN  MATEMATIK   Jabatan  Matematik  

 

2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. (C4) Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3.PENGENALAN Kursus KRM3043 memberikan pendedahan dan pemahaman tentang Asas Pengurusan Data yang merangkumi pembelajaran Matematik di sekolah.0 PENILAIAN KURSUS 3. kursus ini menyediakan modul yang akan membantu pelajar meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Anda juga diberikan latihan formatif dan latihan sumatif untuk menguji kefahaman anda bersesuaian dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan. iv. Ini merupakan pendedahan secara kontekstual bagi memantapkan penguasaan ilmu dan kemahiran anda sebagai seorang guru yang dedikasi dan berinovasi. ii.1. media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. iii. TS2). Tidak ketinggalan juga. EM1) Membuat penilaian dan keputusan secara effektif. 2. (A4. (A3. Aktiviti yang diselitkan menerusi modul ini juga bertujuan untuk menggalakkan anda mengaplikasikan konsep dan prinsip pengajaran yang telah didedahkan dalam konteks pengajaran sebenar di bilik darjah. (C3) Merancang penggunaan bahan konkrit. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Agihan Markah (Peratus) 40% 20% 60% . (C5. v. P3) Menunjukkan nilai-nilai etika dalam menginterpretasi data. 3. Menganalisis konsep bidang statistik.

Membina jadual kekerapan relatif bagi data terkumpul.org/math/statistics 15 15 . hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yang bersesuaian. Sukatan Serakan Tugasan 2 Tarikh Akhir 17 Mac 2013 (Minggu 4) % 10 a. Sejarah dan Kegunaan Statistik ii.0 BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU i.khanacademy. Tugasan 2 dan E-Forum. Di samping itu. nyatakan lima kepentingan anda mempelajarinya. ii. Bagi setiap tajuk di bawah. iii. Pengumpulan dan Pegurusan Data iii. www. media atau teknologi. Sila layari pautan di bawah sebagai contoh. b.4. (Minggu 8) Aktiviti ini mestilah ditulis dengan arahan yang lengkap dan mudah difahami. iv. Melukis carta pai iii. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3. rancangkan satu aktiviti 21 April pengajaran yang melibatkan penggunaan satu daripada 2013 bahan berikut: bahan konkrit. Untuk E-Forum. kenal pasti miskonsepsi-miskonsepsi yang biasa dihadapi dan bincangkan cara untuk mengatasinya. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah. Sukatan Kecenderungan Memusat v. Jawab SEMUA tugasan tersebut. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Anda juga mestilah menyediakan apa-apa bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti tersebut (sekiranya bahan adalah objek 3D. Kursus KRM 3043 ini mengandungi Tugasan 1. Perwakilan Data iv. Pilih salah satu tajuk di atas (a) dan buat satu rakaman video mengenai pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. Tajuk-tajuknya ialah: i. Tugasan Arahan Tugasan 1 Untuk setiap topik berikut. Mencari mod bagi data terkumpul menggunakan histogram. i. ii.

JUMLAH 4 Mac 2013 5 18 Mac 2013 1 April 2013 15 April 2013 5 5 5 60 . 3. 4. 5. c) Bincangkan kepentingan nilai-nilai etika dalam mengintepretasi data.E-Forum 1. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan. sukatan serakan b) Bincangkan beberapa contoh penyalahgunaan statistik dalam kehidupan seharian. perwakilan data iii. sukatan kecenderungan memusat iv. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. Selain dari menjawab soalan tersebut. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. d) Bincangkan mengapa kita tidak boleh hanya bergantung kepada sukatan kecenderungan memusat sahaja dalam memperihalkan taburan data. pengumpulan dan pengurusan data ii. 2. Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Bincangkan kegunaan konsep-konsep statistik berikut: i. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum). Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya satu (1) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan.

isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). penyampaian yang baik. Idea disusun dengan baik. penyampaian yang tidak berkesan. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas Ada penjelasan. ada idea tetapi kurang kemas. idea yang bernas. ada elemen interaksi yang baik. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi mencukupi. Tiada kesalahan format & bahasa. Tidak lengkap. isi tidak dihuraikan. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. isi di huraikan dan ada contoh. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. Menepati format. E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. idea yang tidak jelas. isi mencukupi. isi mencukupi. Idea tersusun dengan kemas. Ada idea asli yang bernas. Menepati format. Ada idea sendiri yang baik. isi mencukupi. menarik & kreatif. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. penyampaian yang cemerlang & kemas. Idea tersusun dengan kemas. menarik & kreatif. idea yang bernas. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. ada elemen interaksi. C+ C Tahap perbincangan yang rendah. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. . Tiada contoh. penyampaian yang baik. isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. kreatif dan kritis. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Menepati format. Ada Idea sendiri. ada contoh yang baik dan konkrit. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) A Menepati format penulisan. ada contoh yang konkrit. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. idea yang bernas. penyampaian yang baik. isi mencukupi. D E Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. Tahap perbahasan sederhana. isi mencukupi. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Tidak ada penjelasan. Tiada kesalahan bahasa. penyampaian yang sederhana. Isi tidak mencukupi. menarik dan idea yang bernas. isi dikembangkan dengan baik. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. A- B+ B B- Ada perbahasan secara ilmiah. penyampaian sederhana dan sekadar ada. menarik & kreatif.5. ada elemen interaksi yang baik. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan).

. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. • • • • • • • • • • • PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line.6.

MATRIK KUMPULAN: ____________________ .   PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS   PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2012/2013 KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

NAMA PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful