Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA

 

DR.  MOHD  FAIZAL  NIZAM  LEE  BIN  ABDULLAH     (PENYELARAS  KURSUS)   FAKULTI  SAINS  DAN  MATEMATIK   Jabatan  Matematik  

 

EM1) Membuat penilaian dan keputusan secara effektif. (C4) Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. (C5. Aktiviti yang diselitkan menerusi modul ini juga bertujuan untuk menggalakkan anda mengaplikasikan konsep dan prinsip pengajaran yang telah didedahkan dalam konteks pengajaran sebenar di bilik darjah. (A3. 2. kursus ini menyediakan modul yang akan membantu pelajar meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tidak ketinggalan juga. 3.PENGENALAN Kursus KRM3043 memberikan pendedahan dan pemahaman tentang Asas Pengurusan Data yang merangkumi pembelajaran Matematik di sekolah. TS2). (A4.2. iv. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Agihan Markah (Peratus) 40% 20% 60% .0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. v.1. ii.0 PENILAIAN KURSUS 3. media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. Ini merupakan pendedahan secara kontekstual bagi memantapkan penguasaan ilmu dan kemahiran anda sebagai seorang guru yang dedikasi dan berinovasi. P3) Menunjukkan nilai-nilai etika dalam menginterpretasi data. Menganalisis konsep bidang statistik. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3. iii. Anda juga diberikan latihan formatif dan latihan sumatif untuk menguji kefahaman anda bersesuaian dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan. (C3) Merancang penggunaan bahan konkrit.

0 BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU i. Sila layari pautan di bawah sebagai contoh. rancangkan satu aktiviti 21 April pengajaran yang melibatkan penggunaan satu daripada 2013 bahan berikut: bahan konkrit. Tugasan 2 dan E-Forum. Perwakilan Data iv. ii. Untuk E-Forum. Sejarah dan Kegunaan Statistik ii.4. Membina jadual kekerapan relatif bagi data terkumpul. Melukis carta pai iii. ii. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. iv. media atau teknologi. i. Pengumpulan dan Pegurusan Data iii. Jawab SEMUA tugasan tersebut.org/math/statistics 15 15 . Kursus KRM 3043 ini mengandungi Tugasan 1. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3. Bagi setiap tajuk di bawah.khanacademy. Sukatan Kecenderungan Memusat v. Tajuk-tajuknya ialah: i. Di samping itu. Anda juga mestilah menyediakan apa-apa bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti tersebut (sekiranya bahan adalah objek 3D. kenal pasti miskonsepsi-miskonsepsi yang biasa dihadapi dan bincangkan cara untuk mengatasinya. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah. Mencari mod bagi data terkumpul menggunakan histogram. Sukatan Serakan Tugasan 2 Tarikh Akhir 17 Mac 2013 (Minggu 4) % 10 a. iii. (Minggu 8) Aktiviti ini mestilah ditulis dengan arahan yang lengkap dan mudah difahami. Tugasan Arahan Tugasan 1 Untuk setiap topik berikut. www. b. nyatakan lima kepentingan anda mempelajarinya. Pilih salah satu tajuk di atas (a) dan buat satu rakaman video mengenai pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yang bersesuaian.

Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. sukatan kecenderungan memusat iv. 3. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya satu (1) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. perwakilan data iii. JUMLAH 4 Mac 2013 5 18 Mac 2013 1 April 2013 15 April 2013 5 5 5 60 . pengumpulan dan pengurusan data ii. c) Bincangkan kepentingan nilai-nilai etika dalam mengintepretasi data. d) Bincangkan mengapa kita tidak boleh hanya bergantung kepada sukatan kecenderungan memusat sahaja dalam memperihalkan taburan data. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan.E-Forum 1. 4. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. sukatan serakan b) Bincangkan beberapa contoh penyalahgunaan statistik dalam kehidupan seharian. 2. 5. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. Selain dari menjawab soalan tersebut. Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Bincangkan kegunaan konsep-konsep statistik berikut: i. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum).

Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. penyampaian yang baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Idea disusun dengan baik. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. idea yang bernas. isi dikembangkan dengan baik. idea yang bernas. D E Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi mencukupi. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Menepati format. isi mencukupi. ada elemen interaksi. Ada Idea sendiri. isi mencukupi. isi mencukupi. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Menepati format. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas Ada penjelasan. Menepati format. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. isi di huraikan dan ada contoh. penyampaian yang tidak berkesan. idea yang tidak jelas. menarik & kreatif. Tidak lengkap. menarik & kreatif. isi tidak dihuraikan. kreatif dan kritis. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. penyampaian yang sederhana. Ada idea asli yang bernas. isi di huraikan dan ada contoh. ada contoh yang konkrit. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. penyampaian sederhana dan sekadar ada. Tiada contoh. menarik & kreatif. A- B+ B B- Ada perbahasan secara ilmiah. E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. Kesalahan format melebihi 5 perkara. Idea disusun dengan baik. . Ada idea sendiri yang baik. Tidak ada penjelasan. penyampaian yang baik. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Tiada kesalahan format & bahasa. C+ C Tahap perbincangan yang rendah.5. ada contoh yang baik dan konkrit. ada elemen interaksi yang baik. penyampaian yang cemerlang & kemas. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. isi di huraikan dan ada contoh. menarik dan idea yang bernas. ada idea tetapi kurang kemas. penyampaian yang baik. idea yang bernas. isi mencukupi. Tahap perbahasan sederhana. ada elemen interaksi yang baik. Idea tersusun dengan kemas. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) A Menepati format penulisan. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Isi tidak mencukupi.

Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. . Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line.6. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. • • • • • • • • • • • PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda.

MATRIK KUMPULAN: ____________________ .   PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS   PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2012/2013 KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

NAMA PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful