Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA

 

DR.  MOHD  FAIZAL  NIZAM  LEE  BIN  ABDULLAH     (PENYELARAS  KURSUS)   FAKULTI  SAINS  DAN  MATEMATIK   Jabatan  Matematik  

 

(A3. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Agihan Markah (Peratus) 40% 20% 60% . kursus ini menyediakan modul yang akan membantu pelajar meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Anda juga diberikan latihan formatif dan latihan sumatif untuk menguji kefahaman anda bersesuaian dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan. media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. Ini merupakan pendedahan secara kontekstual bagi memantapkan penguasaan ilmu dan kemahiran anda sebagai seorang guru yang dedikasi dan berinovasi. EM1) Membuat penilaian dan keputusan secara effektif.PENGENALAN Kursus KRM3043 memberikan pendedahan dan pemahaman tentang Asas Pengurusan Data yang merangkumi pembelajaran Matematik di sekolah. (A4. v. (C4) Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. 3. iii. Aktiviti yang diselitkan menerusi modul ini juga bertujuan untuk menggalakkan anda mengaplikasikan konsep dan prinsip pengajaran yang telah didedahkan dalam konteks pengajaran sebenar di bilik darjah. P3) Menunjukkan nilai-nilai etika dalam menginterpretasi data. Menganalisis konsep bidang statistik. Tidak ketinggalan juga. ii. (C3) Merancang penggunaan bahan konkrit.2. TS2). Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3. iv. 2.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. (C5.1.0 PENILAIAN KURSUS 3.

Di samping itu. Pengumpulan dan Pegurusan Data iii. Sila layari pautan di bawah sebagai contoh. ii. Bagi setiap tajuk di bawah. Melukis carta pai iii. Jawab SEMUA tugasan tersebut.khanacademy. ii. hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yang bersesuaian. Anda juga mestilah menyediakan apa-apa bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti tersebut (sekiranya bahan adalah objek 3D. Tugasan 2 dan E-Forum. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3.0 BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU i. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. www. Sukatan Kecenderungan Memusat v. Mencari mod bagi data terkumpul menggunakan histogram.4. Sukatan Serakan Tugasan 2 Tarikh Akhir 17 Mac 2013 (Minggu 4) % 10 a. b. Membina jadual kekerapan relatif bagi data terkumpul. iv. Untuk E-Forum. (Minggu 8) Aktiviti ini mestilah ditulis dengan arahan yang lengkap dan mudah difahami. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah. Tajuk-tajuknya ialah: i. Pilih salah satu tajuk di atas (a) dan buat satu rakaman video mengenai pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. kenal pasti miskonsepsi-miskonsepsi yang biasa dihadapi dan bincangkan cara untuk mengatasinya. Kursus KRM 3043 ini mengandungi Tugasan 1. Sejarah dan Kegunaan Statistik ii. Tugasan Arahan Tugasan 1 Untuk setiap topik berikut. Perwakilan Data iv. iii. nyatakan lima kepentingan anda mempelajarinya.org/math/statistics 15 15 . rancangkan satu aktiviti 21 April pengajaran yang melibatkan penggunaan satu daripada 2013 bahan berikut: bahan konkrit. media atau teknologi. i.

5. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. pengumpulan dan pengurusan data ii. c) Bincangkan kepentingan nilai-nilai etika dalam mengintepretasi data. 2. sukatan serakan b) Bincangkan beberapa contoh penyalahgunaan statistik dalam kehidupan seharian. sukatan kecenderungan memusat iv. d) Bincangkan mengapa kita tidak boleh hanya bergantung kepada sukatan kecenderungan memusat sahaja dalam memperihalkan taburan data. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya satu (1) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. perwakilan data iii. JUMLAH 4 Mac 2013 5 18 Mac 2013 1 April 2013 15 April 2013 5 5 5 60 . Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Bincangkan kegunaan konsep-konsep statistik berikut: i.E-Forum 1. 4. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum). Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan. Selain dari menjawab soalan tersebut. 3.

Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi tidak dihuraikan. Tiada kesalahan bahasa. penyampaian yang baik. ada idea tetapi kurang kemas. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). idea yang bernas. Menepati format. penyampaian yang baik. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). ada elemen interaksi. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. isi di huraikan dan ada contoh. Ada idea sendiri yang baik. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) A Menepati format penulisan. isi mencukupi. isi mencukupi. Menepati format. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. . Tahap perbahasan sederhana. E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. ada contoh yang konkrit. Idea tersusun dengan kemas. isi dikembangkan dengan baik. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. menarik & kreatif. Tidak lengkap. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. penyampaian sederhana dan sekadar ada. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. idea yang bernas. menarik & kreatif. Idea disusun dengan baik. Idea tersusun dengan kemas. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas Ada penjelasan. penyampaian yang baik. Ada idea asli yang bernas. penyampaian yang sederhana. menarik dan idea yang bernas. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). isi mencukupi.5. isi di huraikan dan ada contoh. isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa. idea yang bernas. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Isi tidak mencukupi. Tiada contoh. ada elemen interaksi yang baik. isi di huraikan dan ada contoh. Tidak ada penjelasan. ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. D E Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. Ada Idea sendiri. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. idea yang tidak jelas. C+ C Tahap perbincangan yang rendah. ada elemen interaksi yang baik. kreatif dan kritis. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). penyampaian yang cemerlang & kemas. isi mencukupi. Menepati format. menarik & kreatif. isi mencukupi. A- B+ B B- Ada perbahasan secara ilmiah. isi di huraikan dan ada contoh. penyampaian yang tidak berkesan.

Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri.6. . Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. • • • • • • • • • • • PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa.

MATRIK KUMPULAN: ____________________ .   PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS   PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2012/2013 KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

NAMA PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful