Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA

 

DR.  MOHD  FAIZAL  NIZAM  LEE  BIN  ABDULLAH     (PENYELARAS  KURSUS)   FAKULTI  SAINS  DAN  MATEMATIK   Jabatan  Matematik  

 

v. Tidak ketinggalan juga. Menganalisis konsep bidang statistik.2. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Agihan Markah (Peratus) 40% 20% 60% . iii. P3) Menunjukkan nilai-nilai etika dalam menginterpretasi data.0 PENILAIAN KURSUS 3. (C5. Ini merupakan pendedahan secara kontekstual bagi memantapkan penguasaan ilmu dan kemahiran anda sebagai seorang guru yang dedikasi dan berinovasi.1. iv. 2. TS2). (A4. Anda juga diberikan latihan formatif dan latihan sumatif untuk menguji kefahaman anda bersesuaian dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan. Aktiviti yang diselitkan menerusi modul ini juga bertujuan untuk menggalakkan anda mengaplikasikan konsep dan prinsip pengajaran yang telah didedahkan dalam konteks pengajaran sebenar di bilik darjah. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3. (C4) Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. (A3. EM1) Membuat penilaian dan keputusan secara effektif.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i.PENGENALAN Kursus KRM3043 memberikan pendedahan dan pemahaman tentang Asas Pengurusan Data yang merangkumi pembelajaran Matematik di sekolah. (C3) Merancang penggunaan bahan konkrit. ii. 3. media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik. kursus ini menyediakan modul yang akan membantu pelajar meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

4. nyatakan lima kepentingan anda mempelajarinya. Sukatan Kecenderungan Memusat v. Perwakilan Data iv. Pilih salah satu tajuk di atas (a) dan buat satu rakaman video mengenai pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. Tajuk-tajuknya ialah: i. Jawab SEMUA tugasan tersebut. ii. Anda juga mestilah menyediakan apa-apa bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti tersebut (sekiranya bahan adalah objek 3D. (Minggu 8) Aktiviti ini mestilah ditulis dengan arahan yang lengkap dan mudah difahami. kenal pasti miskonsepsi-miskonsepsi yang biasa dihadapi dan bincangkan cara untuk mengatasinya. rancangkan satu aktiviti 21 April pengajaran yang melibatkan penggunaan satu daripada 2013 bahan berikut: bahan konkrit. www. iv. Pengumpulan dan Pegurusan Data iii.org/math/statistics 15 15 .0 BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU i. media atau teknologi. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah.khanacademy. Tugasan Arahan Tugasan 1 Untuk setiap topik berikut. iii. Kursus KRM 3043 ini mengandungi Tugasan 1. Mencari mod bagi data terkumpul menggunakan histogram. hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yang bersesuaian. Sila layari pautan di bawah sebagai contoh. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. b. i. Melukis carta pai iii. Membina jadual kekerapan relatif bagi data terkumpul. Sukatan Serakan Tugasan 2 Tarikh Akhir 17 Mac 2013 (Minggu 4) % 10 a. Untuk E-Forum. Tugasan 2 dan E-Forum. ii. Sejarah dan Kegunaan Statistik ii. Di samping itu. Bagi setiap tajuk di bawah. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3.

sukatan serakan b) Bincangkan beberapa contoh penyalahgunaan statistik dalam kehidupan seharian. pengumpulan dan pengurusan data ii. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum). perwakilan data iii. sukatan kecenderungan memusat iv. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya satu (1) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Bincangkan kegunaan konsep-konsep statistik berikut: i. c) Bincangkan kepentingan nilai-nilai etika dalam mengintepretasi data. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan.E-Forum 1. 3. 4. d) Bincangkan mengapa kita tidak boleh hanya bergantung kepada sukatan kecenderungan memusat sahaja dalam memperihalkan taburan data. Selain dari menjawab soalan tersebut. JUMLAH 4 Mac 2013 5 18 Mac 2013 1 April 2013 15 April 2013 5 5 5 60 . Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. 2. 5.

isi diolah dan dikembangkan dengan baik. Menepati format. Tiada kesalahan format & bahasa. Tidak lengkap. ada idea tetapi kurang kemas. penyampaian yang baik. isi mencukupi. Kesalahan format melebihi 5 perkara. ada elemen interaksi yang baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Idea disusun dengan baik. Ada idea asli yang bernas. isi di huraikan dan ada contoh. Idea tersusun dengan kemas. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi mencukupi. Ada idea asli yang bernas. isi mencukupi. idea yang tidak jelas. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. Tiada contoh. isi tidak dihuraikan. penyampaian yang sederhana.5. menarik & kreatif. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. ada elemen interaksi yang baik. idea yang bernas. E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. Tahap perbahasan sederhana. Isi tidak mencukupi. menarik & kreatif. penyampaian yang baik. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). isi di huraikan dan ada contoh. Ada idea sendiri yang baik. Ada Idea sendiri. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. ada contoh yang konkrit. . isi dikembangkan dengan baik. Tiada kesalahan bahasa. ada contoh yang baik dan konkrit. idea yang bernas. Menepati format. Idea disusun dengan baik. penyampaian yang baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. penyampaian yang tidak berkesan. C+ C Tahap perbincangan yang rendah. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas Ada penjelasan. ada elemen interaksi. isi mencukupi. menarik dan idea yang bernas. isi mencukupi. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. penyampaian yang cemerlang & kemas. penyampaian sederhana dan sekadar ada. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi di huraikan dan ada contoh. isi di huraikan dan ada contoh. menarik & kreatif. idea yang bernas. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Idea tersusun dengan kemas. isi di huraikan dan ada contoh. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). kreatif dan kritis. Menepati format. isi mencukupi. D E Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) A Menepati format penulisan. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). A- B+ B B- Ada perbahasan secara ilmiah. isi mencukupi. Tidak ada penjelasan.

Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. • • • • • • • • • • • PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda.6. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. . Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran.

MATRIK KUMPULAN: ____________________ .   PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS   PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2012/2013 KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.

NAMA PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .