Sem 2 2012/13

PENILAIAN KURSUS (PPGPJJ)
KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA

 

DR.  MOHD  FAIZAL  NIZAM  LEE  BIN  ABDULLAH     (PENYELARAS  KURSUS)   FAKULTI  SAINS  DAN  MATEMATIK   Jabatan  Matematik  

 

(C3) Merancang penggunaan bahan konkrit. Tidak ketinggalan juga. Ini merupakan pendedahan secara kontekstual bagi memantapkan penguasaan ilmu dan kemahiran anda sebagai seorang guru yang dedikasi dan berinovasi. 2.PENGENALAN Kursus KRM3043 memberikan pendedahan dan pemahaman tentang Asas Pengurusan Data yang merangkumi pembelajaran Matematik di sekolah.0 HASIL PEMBELAJARAN KURSUS i. EM1) Membuat penilaian dan keputusan secara effektif. media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik.0 PENILAIAN KURSUS 3.1. Menganalisis konsep bidang statistik. TS2). P3) Menunjukkan nilai-nilai etika dalam menginterpretasi data. kursus ini menyediakan modul yang akan membantu pelajar meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pemberatan Kategori Kerja kursus Peperiksaan Akhir JUMLAH Pemberatan 60% 40% 100% 3. Aktiviti yang diselitkan menerusi modul ini juga bertujuan untuk menggalakkan anda mengaplikasikan konsep dan prinsip pengajaran yang telah didedahkan dalam konteks pengajaran sebenar di bilik darjah. Agihan Pemberatan Kerja Kursus Bentuk Kerja Kursus Individu JUMLAH Jenis Tugasan Tugasan 1 dan Tugasan 2 E-Forum Agihan Markah (Peratus) 40% 20% 60% . (C5. (A3. iv. Anda juga diberikan latihan formatif dan latihan sumatif untuk menguji kefahaman anda bersesuaian dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan. iii.2. ii. v. (A4. 3. (C4) Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang statistik.

ii. Untuk E-Forum. Membina jadual kekerapan relatif bagi data terkumpul. Sukatan Kecenderungan Memusat v. Bagi setiap tajuk di bawah. Jawab SEMUA tugasan tersebut.khanacademy.0 BENTUK KERJA KURSUS SECARA INDIVIDU i. rancangkan satu aktiviti 21 April pengajaran yang melibatkan penggunaan satu daripada 2013 bahan berikut: bahan konkrit. iv. media atau teknologi. Di samping itu. Kursus KRM 3043 ini mengandungi Tugasan 1. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Tugasan 2 dan E-Forum. Tugasan 1 dan Tugasan 2 yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning melalui pautan yang disediakan dalam myGuru3. Mencari mod bagi data terkumpul menggunakan histogram. Anda juga mestilah menyediakan apa-apa bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti tersebut (sekiranya bahan adalah objek 3D. (Minggu 8) Aktiviti ini mestilah ditulis dengan arahan yang lengkap dan mudah difahami. kenal pasti miskonsepsi-miskonsepsi yang biasa dihadapi dan bincangkan cara untuk mengatasinya. nyatakan lima kepentingan anda mempelajarinya. hantar gambar sahaja mencukupi) serta lembaran kerja yang bersesuaian. Pilih salah satu tajuk di atas (a) dan buat satu rakaman video mengenai pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. b.org/math/statistics 15 15 . Tugasan Arahan Tugasan 1 Untuk setiap topik berikut. iii. Sejarah dan Kegunaan Statistik ii. Pengumpulan dan Pegurusan Data iii. Sila layari pautan di bawah sebagai contoh. Perwakilan Data iv. Sukatan Serakan Tugasan 2 Tarikh Akhir 17 Mac 2013 (Minggu 4) % 10 a.4. i. sila baca arahan yang telah disediakan di bawah. ii. www. Melukis carta pai iii. Tajuk-tajuknya ialah: i.

pengumpulan dan pengurusan data ii. 3. Pensyarah E-Learning bagi setiap kumpulan akan memuat naik (upload) 4 soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum). sukatan serakan b) Bincangkan beberapa contoh penyalahgunaan statistik dalam kehidupan seharian. Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan tersebut dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 150 patah perkataan) bagi setiap jawapan. c) Bincangkan kepentingan nilai-nilai etika dalam mengintepretasi data. Tajuk-tajuk adalah seperti berikut: a) Bincangkan kegunaan konsep-konsep statistik berikut: i. Selain dari menjawab soalan tersebut. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. perwakilan data iii. 4. 2.E-Forum 1. d) Bincangkan mengapa kita tidak boleh hanya bergantung kepada sukatan kecenderungan memusat sahaja dalam memperihalkan taburan data. Jawapan mestilah dalam bentuk hujah yang ilmiah. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. 5. JUMLAH 4 Mac 2013 5 18 Mac 2013 1 April 2013 15 April 2013 5 5 5 60 . sukatan kecenderungan memusat iv. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya satu (1) jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan.

Idea tersusun dengan kemas. penyampaian yang baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). ada elemen interaksi. ada contoh yang baik dan konkrit. isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. idea yang tidak jelas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. penyampaian yang baik. E-Forum (20%) Tahap perbahasan secara ilmiah yang cemerlang. Ada idea asli yang bernas. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. menarik & kreatif. penyampaian sederhana dan sekadar ada. ada contoh yang konkrit. menarik & kreatif. penyampaian yang tidak berkesan. idea yang bernas. isi tidak dihuraikan. Menepati format. Tidak ada penjelasan. SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2 (40%) A Menepati format penulisan. Tahap perbahasan sederhana. . isi dikembangkan dengan baik. Tiada kesalahan bahasa.5. isi di huraikan dan ada contoh. Isi tidak mencukupi. penyampaian yang cemerlang & kemas. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Tahap perbahasan ilmiah yang sederhana. Tahap perbahasan secara ilmiah yang baik. penyampaian yang baik & menarik dan ada idea yang kemas Ada penjelasan. Tiada kesalahan format & bahasa. penyampaian yang sederhana. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Idea disusun dengan baik. isi mencukupi. penyampaian yang baik. Idea tersusun dengan kemas. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format melebihi 5 perkara. idea yang bernas. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). idea yang bernas. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). isi di huraikan dan ada contoh. isi mencukupi. Menepati format. ada elemen interaksi yang baik. ada elemen interaksi yang baik. isi mencukupi. Ada idea sendiri yang baik. Tidak lengkap. menarik dan idea yang bernas. Menepati format. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Ada Idea yang diambil dari sumber lain. C+ C Tahap perbincangan yang rendah. kreatif dan kritis. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. menarik & kreatif. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. A- B+ B B- Ada perbahasan secara ilmiah. ada idea tetapi kurang kemas. isi mencukupi. Ada idea asli yang bernas. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. isi mencukupi. Tiada contoh. Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. D E Gagal melengkapkan tugasan & Tidak menjawab soalan.

Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. • • • • • • • • • • • PERHATIAN & PERINGATAN!!!!!!! Segala perkara yang berkaitan dengan kursus ini adalah merujuk dan mengikut arahan Pensyarah E-Learning anda. Kegagalan anda melengkapkan & menghantar tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri dan menjejaskan markah & gred anda. Kehadiran dan penglibatan pada setiap tutorial adalah WAJIB. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib.6. Sentiasa rujuk kepada pengumuman dari masa ke semasa. . Sentiasa AWAS dan PEKA dengan tarikh-tarikh yang berkaitan dengan penghantaran tugasan secara on-line. Serahan pos tidak dianggap sebagai bukti penghantaran. Ketidakhadiran boleh menyebab anda dihalang (bar) dari menduduki peperiksaan akhir. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan secara on-line.

  PEMARKAHAN RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS   PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2012/2013 KRM3043 ASAS PENGURUSAN DATA TUGASAN 1 / 2 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK KUMPULAN: ____________________ .

NAMA PENSYARAH E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful